INHOUD BULLETIN. Life Sciences Park Oss is voorbeeld INHOUD ACTIVITY REPORT. Bier, appels en kamelenmelk. Brabantse double-act in VS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD BULLETIN. Life Sciences Park Oss is voorbeeld INHOUD ACTIVITY REPORT. Bier, appels en kamelenmelk. Brabantse double-act in VS"

Transcriptie

1 INHOUD BULLETIN INHOUD 2 Bier, appels en kamelenmelk 2 Brabantse double-act in VS 3 Pacmannetjes kweken uit navelstrengbloed 4 Herstructureringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen 4 Opening Green Chemistry 5 Ondernemer in beeld 6 Column BOM-directeur 6 Kort nieuws N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het BOM bulletin wordt verzonden aan bedrijven en overheids- en kennisinstellingen in NoordBrabant en verschijnt vier tot vijf keer per jaar. Redactieadres: BOM Postbus DE Tilburg T F E I Fotografie: BOM, Wim Hollemans, MSD, Glycostem Oplage: exemplaren Oktober 2011 Reacties en adreswijzigingen: Wilt u reageren op de inhoud van het BOM Bulletin? Of klop- pen uw persoons- en/of adres- ACTIVITY REPORT De high througput screening robot staat ter beschikking van ondernemers op het Life Sciences Park Life Sciences Park Oss is voorbeeld Intensief en enerverend. Spannend, maar veelbelovend. Het is allemaal van toepassing op het werk dat door veel partijen wordt verzet om het Life Sciences Park (LSP) in Oss van de grond te krijgen. Na het positieve advies van de Taksforce afgelopen juli ziet het ernaar uit dat kennis en banen in de regio behouden blijven en zelfs worden uitgebreid. In de recente bedrijfslevenbrief van het Kabinet wordt het LSP genoemd als voorbeeld van succesvolle samenwerking nu al! De ontwikkeling van een Life Sciences Park in Oss laat concreet zien dat ondernemers, onderzoekers en overheid samen kunnen zorgen voor een sterke economie, schreef het Kabinet op 13 september jl. Miriam Dragstra, als directeur Participaties van de BOM nauw betrokken bij de realisatie, is blij met het positieve commentaar van het Rijk. Toen de Taskforce oordeelde dat het park alle kans van slagen heeft en vertegenwoordigers van MSD, de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de BOM, het Ministerie van EL&I en het Ministerie van VWS een intentieverklaring tekenden, konden we aan de slag. Dat gebeurt inderdaad met een flinke dosis collectieve energie. gegevens niet meer? Surf dan naar Op de start- LABS VOOR OPEN INNOVATIE pagina, onder de afbeelding van In het park krijgen startende en bestaande ondernemers toegang tot unieke faciliteiten. Het wordt een ecosysteem voor open innovatie, licht Dragstra toe, met verschillende laboratoria en state of the art onderzoeksapparatuur, zoals chemische, dit BOM Bulletin, kunt u door- klikken naar een reactieformulier. 1 biologische en analytische labs en een ultra high-throughput screening faciliteit. Nieuwe en bestaande ondernemers kunnen hiervan gebruik maken. K APITAALFONDS De BOM is op verschillende fronten actief voor het LSP. We ondersteunen de publieke partijen bij de verkrijging van het vastgoed en de faciliteiten die van MSD worden overgenomen. Er wordt gewerkt aan een gezonde exploitatie en aan een kapitaalfonds, dat spin-offs van Organon/MSD en andere kansrijke businessplannen ondersteunt. Hoewel het een zware klus is om alles rond te krijgen, lijkt het te gaan lukken. We zijn dan ook blij met dat compliment van het Rijk.

2 Bier, appels en kamelenmelk Is kamelenmelk een oplossing voor kinderen met koemelkallergie? Kan het aantal gluten in bier omlaag? Helpt een extra vezelrijke appel tegen het hongergevoel van mensen met overgewicht? Binnen het Bossche Living Lab testen vijf partijen samen de meest uiteenlopende innovaties op het gebied van voeding en gezondheid. Als topklinisch ziekenhuis loopt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) voorop in de behandeling van obesitas en allergieën. Om die toppositie waar te maken, is onderzoek en innovatie belangrijk. Samen met de gemeente Den Bosch, de HAS, Avans en het ZLTO is daarom - met steun vanuit het Interreg 4C project Pickfiber - het Living Lab opgericht, legt projectleider Lotte Rijksen uit. Binnen dit virtuele lab zoeken we samen met bedrijven naar mogelijkheden om nieuwe producten te testen. Soms binnen de ziekenhuisomgeving, soms daarbuiten. ETHISCHE TOETSING Hoewel de welwillendheid groot is, zijn er volgens Rijksen in de medische wereld nog best wat hobbels te overwinnen: De inzet van patiënten vereist snel ethische toetsing, zelfs al lopen de deelnemers geen gezondheidsrisico. Die zorgvuldigheid is goed, maar het kan relatief eenvoudige onderzoeksprojecten ook remmen, zegt ze. Het mooie van dit samenwerkingsverband is dat we alternatieven hebben. Zo konden we het effect van een vezelrijke appel wél testen op een groep mensen met overgewicht die we via het bedrijfsleven vonden. Op die manier stimuleert het Living Lab de onderzoekscultuur. Meer informatie: Ria Hein, , / Lotte Rijksen, Brabantse double-act in VS Research Triangle Park (RTP) in North Carolina is een van de grootste science parks in de VS met 170 bedrijven en ruim kenniswerkers. In samenwerking met het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) afficheert Brabant zich deze maanden op twee fronten in de VS. De Brabantse double-act wordt verzorgd door Marcel de Haan en Bodo de Wit, respectievelijk Director Innovation & Technology en Senior Project Manager van BOM Investeringsbevordering. De Haan bezocht Research Triangle Park in North Carolina, dat samen met Silicon Valley en Boston Area tot de Amerikaanse top drie behoort van hightech industrial sites. Het park huisvest technologische bedrijven die vergelijkbaar zijn met die op High Tech Campus Eindhoven. Het werd hoog tijd voor een wederzijdse kennismaking en voor een introductie van High Tech Campus. We onderhouden al contacten met Silicon Valley. Ook bij Research Triangle Park bestaat er behoefte aan kennisuitwisseling op het gebied van innovatiemogelijkheden. De Haan verzorgde ook een presentatie over High Tech Campus bij de jaarconferentie van The International Economic Development Council (IEDC) waar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen uit de VS elkaar ontmoeten. De Wit vertegenwoordigde Brabant op de jaarlijkse wereldconferentie van de Council van Supply Chain Management Professionals (CSCMP) in Philadelphia. Al jarenlang is Brabant vanwege haar logistieke kwaliteiten voor Amerikaanse bedrijven de springplank naar Europa. Ze vestigen hier hun distributiecentra en verkoopkantoren. Tot die bedrijven behoren ook toonaangevende retailketens zoals Forever21, dat vorig jaar in Brabant zijn Europese hoofdkantoor en distributiecentrum opende. Meer informatie: Marcel de Haan, , / Bodo de Wit, , 2

3 A C T I V I T Y R E P O R T Pacmannetjes kweken uit navelstrengbloed Eigenlijk zijn het een soort Pacmannetjes, die gekweekt worden om kankercellen te vernietigen. Iedereen heeft deze natural killer cells in zijn bloed, alleen niet voldoende om kankercellen de baas te kunnen. Wij halen ze uit navelstrengbloed, dresseren ze en kweken ze op, legt Dirk Groenewegen van Glycostem Therapeutics uit. De cellulaire immunotherapie waar het Bossche Glycostem Therapeutics aan werkt, maakt gebruik van menselijke afweercellen die alléén de kankercellen elimineren. Breed werkende chemotherapeutica vormen een veel zwaardere en langdurige belasting voor de patiënt, licht Groenewegen toe. De enorme potentie greep ook het Brabant Life Sciences Seed Fonds en het Spin-Off Fonds Brabant. Samen investeren ze in Glycostem Therapeutics. Niet alleen kunnen we nu onze activiteiten uitbreiden en een productportfolio ontwikkelen, we hebben er tevens actieve, ervaren aandeelhouders bij, vindt Groenewegen. Daarbij is er een goede persoonlijke klik, onmisbaar voor succesvolle samenwerking. Cellen uit navelstrengbloed worden gebruikt ter bestrijding van kankercellen Pascal Prins, investment manager: Met deze investering kan Glycostem Therapeutics haar activiteiten op het gebied van cellulaire immunotherapie de komende jaren sterk uitbreiden. Deze participatie sluit goed aan bij de ontwikkelingen op het gebied van life sciences in Brabant. EERSTE PATIËNT Het eerste product dat Glycostem Therapeutics ontwikkelt, is voor de behandeling van acute myeloide leukemie. We werken hierbij samen met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen, met steun van VWS. In oktober wordt de eerste patiënt experimenteel behandeld. Dit is een zeer spannende tijd voor ons. Meer informatie: Pascal Prins, sr. Investmentmanager, , / Eindejaarsbijeenkomst BOM Op donderdag 15 december organiseert de BOM weer haar traditionele eindejaarsbijeenkomst. Een ideale gelegenheid om uw netwerk te verstevigen en uit te breiden. Nederland heeft de ambitie om tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te behoren. Door in te zetten op tien topsectoren (AgroFood, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life sciences, Chemie, Water en Hoofdkantoren) wil het kabinet samen met bedrijven en kennisinstellingen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Hoe belangrijk zijn deze topsectoren voor het versterken van de economie en wat betekenen ze voor de concurrentiepositie van Nederland en Brabant? Twee prominente sprekers geven hun visie op het topsectorenbeleid. Prof. dr. Frank den Butter, hoogleraar aan de 15 december 2011 eindejaarsbijeenkomst BOM. Noteer deze datum alvast in uw agenda. VU in Amsterdam, werpt een kritische blik op het topsectorenbeleid en Peter Struik, CEO van FujiFilm Europe B.V., vertelt over toppresteren in de praktijk. Wij ontvangen u graag vanaf uur in de Schouwburg in Tilburg. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, dan kan dat vanaf 15 november via de website Meer informatie: Simone Prinsen , Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven spreekt in Taiwan over open innovatie tijdens het seminar Eindhoven, the Netherlands: where open innovation meets new business. Dit seminar georganiseerd door de BOM samen met het Netherlands Foreign Investment Agency Taiwan en DigiTimes is bedoeld om Taiwanese bedrijven te informeren over het vestigingsklimaat van Nederland en in het bijzonder Brabant. Ook Philips, Deloitte en Holst Centre droegen bij aan de invulling van het programma. Project Director Eelko Brinkhoff: onze boodschap aan Taiwanese bedrijven; kijk altijd naar de marktkansen in Europa vanuit een aantrekkelijk, dynamisch en innovatief klimaat dat het bedrijf meer biedt dan alleen business development en service naar eindafnemers. Meer informatie: Eelko Brinkhoff, , 3

4 Herstructureringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen Een herstructureringsfonds van 7 miljoen wordt ingezet voor de aanpak van de verouderde bedrijventerreinen De Emer, Hintelaken en De Krogten in Breda. Gemeente Breda en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij (BHB) nemen ieder de helft voor hun rekening. Leegstaande panden en braakliggende terreinen worden aangekocht, gesloopt en als nieuwe, bouwrijpe kavels aangeboden. Gemeente, BOM en BHB hebben gezamenlijk een masterplan opgesteld met daarin de projecten die via het nieuwe fonds worden gefinancierd. Zo krijgt bijvoorbeeld het bedrijventerrein Emer-Noord een directe aansluiting op de Noordelijke Rondweg. Daarmee wordt Emer-Noord een stuk aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Als alles naar verwachting verloopt starten de werkzaamheden begin REVOLVEREND FONDS Het fonds is revolverend. Dat wil zeggen dat de financiële middelen zodanig worden ingezet dat ze binnen een bepaalde tijd weer terugvloeien en opnieuw kunnen worden ingezet bij andere herstructureringsprojecten. Aansluitend op de investeringen op bedrijventerrein Emer-Noord wordt het fonds ingezet voor het gebied rond de Krouwerlaarhaven en, bij voldoende opbrengsten vanuit de verkoop van de grond, ook voor de rest van Emer/ Hintelaken en de Krogten. Gemeente Breda, BOM en BHB tekenden op 25 augustus een samenwerkingsovereenkomst Meer informatie: Jeroen Krijgsman, , Opening Green Chemistry Campus Op 29 september 2011 is op het terrein van Sabic, in Bergen op Zoom, de Green Chemistry Campus gestart. Het toekomstbeeld is dat de campus hét centrum wordt van de open chemische innovatie als het gaat om biobased innovaties. De Green Chemistry Campus gaat op kleine schaal beginnen en zal in de loop van de jaren organisch groeien. In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen zoals olie. Olie zit bijna overal in, van kunststoffen en chemicaliën tot brandstoffen. Brabantse ondernemers onderzoeken nu alternatieven. Verpakkingen vervaardigd van aardappelschillen, natuurvezels in dashboards en bietenloof als brandstof voor auto s zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe producten op basis van nieuwe technologieën. Centraal staat het gebruik van restproducten uit de landbouw als basis voor nieuwe grondstoffen. afzetmarkt voor hun reststromen. Door nieuwe bedrijven aan te trekken, die waardevolle technologie kunnen inbrengen, gaan we de innovatie op dit gebied versnellen. Aldus Technology & Innovatieleider Willem Sederel van SABIC Innovative Plastics. Er is steeds meer vraag naar biobased materialen, terwijl de uitgebreide agro- en foodsector in de regio op zoek is naar een Meer informatie: Paul Gosselink, , 4

5 B U L L E Ondernemer in beeld Kan niet bestaat niet De BOM is een echte netwerkorganisatie. In deze nieuwsbrief geven we een stukje van dat netwerk prijs en zetten we een ondernemer in the picture. Dit keer is dat Joost Eijkens van de Cardan Groep, die mens en werk samenbrengt. Uitgerekend in het jaar dat de Twin Towers instortten, begon hij voor zichzelf. Het verbaasde mij dat grote uitzendorganisaties hun beleidskeuzes baseerden op angst en cijfers. Dat gaat ten koste van de creativiteit. Volgens mij moet je daar nooit op bezuinigen. Joost Eijkens BRABANT MOET IETS DOEN AAN DE KENNISLEEGLOOP, VINDT U. Het is toch verschrikkelijk dat het gros van al die duizenden studenten na hun studie Brabant verlaat! Onze provincie stevent binnen een paar jaar af op een tekort van meer dan veertigduizend kenniswerkers. Met het opleiden van het hedendaags potentieel alleen komen we er niet, we zullen ervoor moeten zorgen dat we een bredere, internationale scope ontwikkelen! Dat kan, als we samen durven investeren in nieuwe mogelijkheden. WELKE CREATIEVE OPLOSSINGEN HEEFT U OM DE KENNIS IN BRABANT TE HOUDEN? We moeten ervoor zorgen dat Brabant aantrekkelijker wordt als woon- en werkgebied. Daarom nam ik bijvoorbeeld samen met woningcorporatie TBV, Volker Wessels, de Universiteit van Tilburg en de gemeente het initiatief tot het Tilburg Talent Square, een wooncomplex voor talentvolle buitenlandse studenten en afgestudeerden. Op de begane grond komen interessante voorzieningen als horeca, een expatcenter en een Talenten uitzendbureau, dat studenten bemiddelt naar vacatures die in het verlengde van hun studie liggen. Zelf heeft Talentflex honderden studenten in het bestand, die voor acht tot zestien uur per week op hoogwaardige functies kunnen worden ingezet. Als ze zijn afgestudeerd, bemiddelen we ze naar een vaste baan. Het is een geweldige doelgroep; slim, representatief en gemotiveerd. Een totaal ander voorbeeld is ons project voor mensen met een autistische beperking. Hun aandoening maakt ze enorm geschikt als softwareprogrammeur of tester, ze leveren bijna foutloos werk. GELOOFT U IN DE WERVING VAN BUITENLANDSE KRACHTEN? Ik geloof absoluut in goede uitwisselingsprogramma s, interessante stageplekken en een vruchtbaar klimaat voor starters. Een Chinees die hier tijdelijk wil komen werken, kiest voor Brabant, niet voor Tilburg of Eindhoven. De fysieke afstand tussen beide steden is voor hen geen issue, voor een uurtje treinen draait hij zijn hand niet om. We moeten er dus mee stoppen onszelf internationaal te profileren als Brainport én Midpoint én Maintenance Valley. Eén Brabant, dat moet het zijn. WAAR HEBBEN CARDAN EN DE BOM ELKAAR GEVONDEN? In India, China en Turkije. De BOM werft bedrijven voor vestiging in Brabant, Cardan werft kennismigranten en heeft een breed netwerk binnen het beroepsonderwijs. Daardoor beschikken we over een schat aan potentials, die het economisch klimaat in de regio sterk kunnen stimuleren. Het netwerk van de BOM barst bovendien van de interessante mogelijkheden voor starters en alumni. Door samen te werken, verleiden we kenniswerkers naar Brabant te komen en er vooral te blijven. Meer informatie: 5

6 A C T I V I T Y R E P O R T T I N Niet jij, maar wij Waar verdienen we in de toekomst ons brood mee? Over die relevante en zeer urgente vraag buigt het kabinet zich in de bedrijfslevenbrief van 13 september jl. Bij het formuleren van de antwoorden gaf Minister Verhagen van EL&I het bedrijfsleven alle ruimte om mee te denken. Het resultaat is een actieplan waar de business in gelooft en dat daardoor veel kans van slagen heeft. Het is een goede zaak dat de overheid durft te vertrouwen op de ideeën van het bedrijfsleven. In de brief erkent het kabinet de waarde van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Bij het verstrekken van risicokapitaal aan het innovatieve bedrijfsleven spelen de participatiebedrijven van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een belangrijke rol, staat er. Ook waardeert het kabinet dat de ontwikkelingsmaatschappijen zelf actief voorstellen ontwikkelden om met de topsectoren aan de slag te gaan. Daar ben ik blij mee, want hoewel wij altijd van onze meerwaarde overtuigd waren, is het voor ons best spannend geweest welke ideeën het Kabinet daarover had. Trots ben ik bovendien op het feit dat het Life Sciences Park in Oss expliciet wordt genoemd als goed voorbeeld van moderne samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle partijen lijkt het inderdaad te gaan lukken om kennis en banen voor Oss te behouden. Wat mijn inspireert aan de bedrijvenbrief, is dat zowel de totstandkoming als de inhoud zijn gebaseerd op samenwerking. Het gaat niet langer over jij, maar over wij. Overheden onderling, maar ook kennisinstellingen en het bedrijfsleven voelen zich samen verantwoordelijk voor de Nederlandse boterham. Dat we uit Den Haag naar alle waarschijnlijkheid weinig financiële ondersteuning te hoeven verwachten, dwingt ons tot creativiteit. Net als in Oss, waar een vitale coalitie is ontstaan en we laten zien hoe succesvol topsectoren-beleid in de praktijk kan zijn. Wie investeert in vertrouwen wordt beloond! Jan Pelle, directeur BOM C O L U M N kort nieuws WERVING BUITENLANDSE BEDRIJVEN Op 29 september heeft een Brabantbreed internationaal acquisitieoverleg plaatsgevonden. Meer dan 30 vertegenwoordigers van het NFIA ( Netherlands Foreign Investment Agency), de provincie Noord-Brabant, de grote steden van Brabant en andere regionale acquisitiepartners hebben het voorstel van de BOM met betrekking tot de acquisitiestrategie besproken. Het is de bedoeling dat het uiteindelijke acquisitieplan voor in november wordt gepresenteerd. Meer informatie: Richard l Ami, , INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Voor ondernemers is het belangrijk zeker in deze huidige tijd dat zij de kansen in het buitenland pakken. De Kamers van Koophandel Brabant en Zeeland, Syntens, Brainport Development en de BOM hebben een folder gemaakt met informatie voor ondernemers en de intermediaire adviseurs zodat mkb ers bij vragen over importeren en exporteren beter worden geholpen en doorverwezen. De stimulerende verhalen in de folder van twee ondernemers kunnen andere ondernemers aanmoedigen om hun grenzen te verleggen. Meer informatie: Danielle van Gestel, , BESTE BRABANTSE BEDRIJFSIDEE GEZONDHEIDSZORG In het kader van het IAB4 programma, waarin bedrijven en instellingen samen innovaties voor de gezondheidszorg ontwikkelen, heeft de Provincie Noord- Brabant de prijsvraag "Beste Brabantse Bedrijfsidee voor de Gezondheidszorg van Morgen" uitgeschreven. Brabantse mkbbedrijven worden uitgedaagd om een idee in te dienen voor een product en/of een dienst die de kwaliteit van leven van mensen met dementie, diabetes en/of COPD substantieel kan vergroten. Meer informatie: MKB-FINANCIERINGSGIDS Via de website kunnen ondernemers in Brabant op een snelle manier een overzicht krijgen van financieringsoplossingen voor hun bedrijf. Deze website is vorig jaar door Brainport Development ontwikkeld voor Zuidoost Brabant en nu uitgerold voor heel Brabant. Er is ook een papieren versie van de financieringsgids uitgebracht, waarin aan ondernemers de mogelijkheden en de werking van de kapitaalmarkt wordt uitgelegd. U kunt deze gids aanvragen via onderstaand adres. Meer informatie: Danielle van Gestel, , 6

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Herstructurering Ruimte voor de Brabantse economie Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor bedrijven. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

De spil. in open innovatie

De spil. in open innovatie De spil in open innovatie Allesomvattend! Pivot Park is een hechte community van tientallen bedrijven in de life sciences. Samen omvatten we het gehele speelveld van farmaceutische R&D. Van target discovery

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Kansrijke doorgroeiers maximaal de ruimte bieden

Kansrijke doorgroeiers maximaal de ruimte bieden pagina 1 van 5 Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed ziet. MEI 2017 Kansrijke doorgroeiers maximaal de ruimte bieden Waar moet je zijn, er zijn zoveel loketten. En hoe pak je dat aan? Dat zijn vragen

Nadere informatie

Topprestaties. meerjarenplan 2013-2016

Topprestaties. meerjarenplan 2013-2016 Topprestaties voor Brabant meerjarenplan 2013-2016 Topprestaties voor Brabant De wereld verandert. En de BOM verandert mee. Zo blijven we een vaste waarde voor Brabant. Een aanjager van economische ontwikkeling

Nadere informatie

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases Mei 18, 2011 Waarom koploper? Zuidwest-Nederland: Aanwezigheid grondstoffen Hoogwaardige bedrijven in agro,

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt pagina 1 van 5 Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed ziet. OKTOBER 2016 Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt Een haperende arbeidsmarkt wordt gezien als de achilleshiel van de economie.

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Topsectoren. Bouwstenen van Bedrijvenbeleid. Hoofdstuk: In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken

Topsectoren. Bouwstenen van Bedrijvenbeleid. Hoofdstuk: In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken Bouwstenen van Bedrijvenbeleid Hoofdstuk: Topsectoren In opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken Klik hier voor de handleiding van deze presentatie Versie maart

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1292305 Behandelend ambtenaar : C.J.M. Korsten Directie/afdeling : Economie & Mobiliteit Nummer

Nadere informatie

Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen Internationaal ondernemen De kortste weg naar informatie en advies in Noord-Brabant en Zeeland markt wet- en regelgeving promotie personeel en organisatie financiering logistiek cursus en training partnerkeuze

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Masterclass Duurzaam ondernemen: Businessplan Biobased Economy Zuidwest-Nederland

Masterclass Duurzaam ondernemen: Businessplan Biobased Economy Zuidwest-Nederland Masterclass Duurzaam ondernemen: Businessplan Biobased Economy Zuidwest-Nederland Paul Bleumink Managing Partner Gent, 30 maart 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr :

Nadere informatie

in beweging juni 2015

in beweging juni 2015 Sowing innovation Harvesting the future AgriFood Capital in beweging juni 2015 Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel Noordoost Brabant topregio in agrifood In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden

Nadere informatie

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Titel Campusvorming voor Chronische Zorg Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Pagina: 2 Agenda Setting the scene Waarom nadenken over een campus? Wat is een Campus? Hoe richt je Open Innovatie in? Tilburg aan zet

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Procestechniek BOL opleidingen Markiezaat College, het échte werk Van G naar E De weg van grondstof naar eindproduct: Procestechniek in de hoofdrol Met grondstoffen kun je nog alle kanten op.

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital A.van Beerendonk Van: Brainport Network Verzonden: woensdag 1 juni 2016 15:08 Aan: M Wolfs Onderwerp: Nieuwsbrief Brainport Network Mei Klik hier als u deze nieuwsbrief niet

Nadere informatie

llll lllliiii III! INI 3782773

llll lllliiii III! INI 3782773 Strategic Board Delta Region llll lllliiii III! INI 3782773 Boschstraat 35 4811GB BREDA T 076-5200247 KVK 56676328 IBAN NL07RABO0178996939 info@deltaregion.eu www.deltareeion.eu Aan Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS

BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS Introductie BOM is de Regionale Acquisitie Partner van het Ministerie Economische Zaken (NFIA) en Provincie Noord-Brabant (convenant 2012) BOM voert regie en

Nadere informatie

Vijf speerpunten voor de regio

Vijf speerpunten voor de regio Vijf speerpunten voor de regio Ondernemers, kennisinstellingen en overheden geven aan dat vijf speerpunten van belang zijn om de metropoolregio Amsterdam te profileren als koploper op het gebied van duurzaam

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: 9.300 extra banen dankzij buitenlandse investeringen in Nederland... 3 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Nadere informatie

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen

Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Geplaatst in het Financieele Dagblad van zaterdag 19 februari 2011 Denk niet langer in termen van gemeente- en provinciegrenzen Economie vraagt om een beter passende ruimtelijke schaal Willem van der Velden

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014

Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ministerie van Economische Zaken Bedrijfsfinanciering: Van subsidie naar overheidsinstrumenten anno 2014 Roland Starmans Manager Product Ontwikkeling Bancair, Investment

Nadere informatie

CAMPIONE C A M P I O N E. Process Industry Field Lab Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment 20 mei2015

CAMPIONE C A M P I O N E. Process Industry Field Lab Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment 20 mei2015 C A M P I O N E Process Industry Field Lab Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment 20 mei2015 Agenda Introductie Partners Status Regionale component Roadmap Monitoring

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Food Tech Brainport...

Food Tech Brainport... Metropoolregio Eindhoven- Regionaal Platform Heeze, 12 april 2017 Food Tech Brainport... Food Tech Brainport is een internationaal expertisecluster voor technologie, product- en marktinnovaties. Het centrum

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Green Deal van Sublean Group B.V. met de Rijksoverheid

Green Deal van Sublean Group B.V. met de Rijksoverheid Green Deal van Sublean Group B.V. met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 1. Algemeen De BOM is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Programma demonstratieweek bioraffinage in de Peel Van maandag 8 t/m vrijdag 12 september

Programma demonstratieweek bioraffinage in de Peel Van maandag 8 t/m vrijdag 12 september Programma demonstratieweek bioraffinage in de Peel Van maandag 8 t/m vrijdag 12 september maandag 8 september: delegaties uit Noord- en Midden Limburg voor programma 13.00 17.00 uur voor programma zie

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

B-115 Green Deal van Third Paradise/Onze NDSM Energie met de Rijksoverheid

B-115 Green Deal van Third Paradise/Onze NDSM Energie met de Rijksoverheid B-115 Green Deal van Third Paradise/Onze NDSM Energie met de Rijksoverheid Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. REWIN versterkt de regionale economie

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie