INHOUD BULLETIN. Life Sciences Park Oss is voorbeeld INHOUD ACTIVITY REPORT. Bier, appels en kamelenmelk. Brabantse double-act in VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD BULLETIN. Life Sciences Park Oss is voorbeeld INHOUD ACTIVITY REPORT. Bier, appels en kamelenmelk. Brabantse double-act in VS"

Transcriptie

1 INHOUD BULLETIN INHOUD 2 Bier, appels en kamelenmelk 2 Brabantse double-act in VS 3 Pacmannetjes kweken uit navelstrengbloed 4 Herstructureringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen 4 Opening Green Chemistry 5 Ondernemer in beeld 6 Column BOM-directeur 6 Kort nieuws N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het BOM bulletin wordt verzonden aan bedrijven en overheids- en kennisinstellingen in NoordBrabant en verschijnt vier tot vijf keer per jaar. Redactieadres: BOM Postbus DE Tilburg T F E I Fotografie: BOM, Wim Hollemans, MSD, Glycostem Oplage: exemplaren Oktober 2011 Reacties en adreswijzigingen: Wilt u reageren op de inhoud van het BOM Bulletin? Of klop- pen uw persoons- en/of adres- ACTIVITY REPORT De high througput screening robot staat ter beschikking van ondernemers op het Life Sciences Park Life Sciences Park Oss is voorbeeld Intensief en enerverend. Spannend, maar veelbelovend. Het is allemaal van toepassing op het werk dat door veel partijen wordt verzet om het Life Sciences Park (LSP) in Oss van de grond te krijgen. Na het positieve advies van de Taksforce afgelopen juli ziet het ernaar uit dat kennis en banen in de regio behouden blijven en zelfs worden uitgebreid. In de recente bedrijfslevenbrief van het Kabinet wordt het LSP genoemd als voorbeeld van succesvolle samenwerking nu al! De ontwikkeling van een Life Sciences Park in Oss laat concreet zien dat ondernemers, onderzoekers en overheid samen kunnen zorgen voor een sterke economie, schreef het Kabinet op 13 september jl. Miriam Dragstra, als directeur Participaties van de BOM nauw betrokken bij de realisatie, is blij met het positieve commentaar van het Rijk. Toen de Taskforce oordeelde dat het park alle kans van slagen heeft en vertegenwoordigers van MSD, de gemeente Oss, de provincie Noord-Brabant, de BOM, het Ministerie van EL&I en het Ministerie van VWS een intentieverklaring tekenden, konden we aan de slag. Dat gebeurt inderdaad met een flinke dosis collectieve energie. gegevens niet meer? Surf dan naar Op de start- LABS VOOR OPEN INNOVATIE pagina, onder de afbeelding van In het park krijgen startende en bestaande ondernemers toegang tot unieke faciliteiten. Het wordt een ecosysteem voor open innovatie, licht Dragstra toe, met verschillende laboratoria en state of the art onderzoeksapparatuur, zoals chemische, dit BOM Bulletin, kunt u door- klikken naar een reactieformulier. 1 biologische en analytische labs en een ultra high-throughput screening faciliteit. Nieuwe en bestaande ondernemers kunnen hiervan gebruik maken. K APITAALFONDS De BOM is op verschillende fronten actief voor het LSP. We ondersteunen de publieke partijen bij de verkrijging van het vastgoed en de faciliteiten die van MSD worden overgenomen. Er wordt gewerkt aan een gezonde exploitatie en aan een kapitaalfonds, dat spin-offs van Organon/MSD en andere kansrijke businessplannen ondersteunt. Hoewel het een zware klus is om alles rond te krijgen, lijkt het te gaan lukken. We zijn dan ook blij met dat compliment van het Rijk.

2 Bier, appels en kamelenmelk Is kamelenmelk een oplossing voor kinderen met koemelkallergie? Kan het aantal gluten in bier omlaag? Helpt een extra vezelrijke appel tegen het hongergevoel van mensen met overgewicht? Binnen het Bossche Living Lab testen vijf partijen samen de meest uiteenlopende innovaties op het gebied van voeding en gezondheid. Als topklinisch ziekenhuis loopt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) voorop in de behandeling van obesitas en allergieën. Om die toppositie waar te maken, is onderzoek en innovatie belangrijk. Samen met de gemeente Den Bosch, de HAS, Avans en het ZLTO is daarom - met steun vanuit het Interreg 4C project Pickfiber - het Living Lab opgericht, legt projectleider Lotte Rijksen uit. Binnen dit virtuele lab zoeken we samen met bedrijven naar mogelijkheden om nieuwe producten te testen. Soms binnen de ziekenhuisomgeving, soms daarbuiten. ETHISCHE TOETSING Hoewel de welwillendheid groot is, zijn er volgens Rijksen in de medische wereld nog best wat hobbels te overwinnen: De inzet van patiënten vereist snel ethische toetsing, zelfs al lopen de deelnemers geen gezondheidsrisico. Die zorgvuldigheid is goed, maar het kan relatief eenvoudige onderzoeksprojecten ook remmen, zegt ze. Het mooie van dit samenwerkingsverband is dat we alternatieven hebben. Zo konden we het effect van een vezelrijke appel wél testen op een groep mensen met overgewicht die we via het bedrijfsleven vonden. Op die manier stimuleert het Living Lab de onderzoekscultuur. Meer informatie: Ria Hein, , / Lotte Rijksen, Brabantse double-act in VS Research Triangle Park (RTP) in North Carolina is een van de grootste science parks in de VS met 170 bedrijven en ruim kenniswerkers. In samenwerking met het NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) afficheert Brabant zich deze maanden op twee fronten in de VS. De Brabantse double-act wordt verzorgd door Marcel de Haan en Bodo de Wit, respectievelijk Director Innovation & Technology en Senior Project Manager van BOM Investeringsbevordering. De Haan bezocht Research Triangle Park in North Carolina, dat samen met Silicon Valley en Boston Area tot de Amerikaanse top drie behoort van hightech industrial sites. Het park huisvest technologische bedrijven die vergelijkbaar zijn met die op High Tech Campus Eindhoven. Het werd hoog tijd voor een wederzijdse kennismaking en voor een introductie van High Tech Campus. We onderhouden al contacten met Silicon Valley. Ook bij Research Triangle Park bestaat er behoefte aan kennisuitwisseling op het gebied van innovatiemogelijkheden. De Haan verzorgde ook een presentatie over High Tech Campus bij de jaarconferentie van The International Economic Development Council (IEDC) waar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen uit de VS elkaar ontmoeten. De Wit vertegenwoordigde Brabant op de jaarlijkse wereldconferentie van de Council van Supply Chain Management Professionals (CSCMP) in Philadelphia. Al jarenlang is Brabant vanwege haar logistieke kwaliteiten voor Amerikaanse bedrijven de springplank naar Europa. Ze vestigen hier hun distributiecentra en verkoopkantoren. Tot die bedrijven behoren ook toonaangevende retailketens zoals Forever21, dat vorig jaar in Brabant zijn Europese hoofdkantoor en distributiecentrum opende. Meer informatie: Marcel de Haan, , / Bodo de Wit, , 2

3 A C T I V I T Y R E P O R T Pacmannetjes kweken uit navelstrengbloed Eigenlijk zijn het een soort Pacmannetjes, die gekweekt worden om kankercellen te vernietigen. Iedereen heeft deze natural killer cells in zijn bloed, alleen niet voldoende om kankercellen de baas te kunnen. Wij halen ze uit navelstrengbloed, dresseren ze en kweken ze op, legt Dirk Groenewegen van Glycostem Therapeutics uit. De cellulaire immunotherapie waar het Bossche Glycostem Therapeutics aan werkt, maakt gebruik van menselijke afweercellen die alléén de kankercellen elimineren. Breed werkende chemotherapeutica vormen een veel zwaardere en langdurige belasting voor de patiënt, licht Groenewegen toe. De enorme potentie greep ook het Brabant Life Sciences Seed Fonds en het Spin-Off Fonds Brabant. Samen investeren ze in Glycostem Therapeutics. Niet alleen kunnen we nu onze activiteiten uitbreiden en een productportfolio ontwikkelen, we hebben er tevens actieve, ervaren aandeelhouders bij, vindt Groenewegen. Daarbij is er een goede persoonlijke klik, onmisbaar voor succesvolle samenwerking. Cellen uit navelstrengbloed worden gebruikt ter bestrijding van kankercellen Pascal Prins, investment manager: Met deze investering kan Glycostem Therapeutics haar activiteiten op het gebied van cellulaire immunotherapie de komende jaren sterk uitbreiden. Deze participatie sluit goed aan bij de ontwikkelingen op het gebied van life sciences in Brabant. EERSTE PATIËNT Het eerste product dat Glycostem Therapeutics ontwikkelt, is voor de behandeling van acute myeloide leukemie. We werken hierbij samen met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen, met steun van VWS. In oktober wordt de eerste patiënt experimenteel behandeld. Dit is een zeer spannende tijd voor ons. Meer informatie: Pascal Prins, sr. Investmentmanager, , / Eindejaarsbijeenkomst BOM Op donderdag 15 december organiseert de BOM weer haar traditionele eindejaarsbijeenkomst. Een ideale gelegenheid om uw netwerk te verstevigen en uit te breiden. Nederland heeft de ambitie om tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te behoren. Door in te zetten op tien topsectoren (AgroFood, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life sciences, Chemie, Water en Hoofdkantoren) wil het kabinet samen met bedrijven en kennisinstellingen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Hoe belangrijk zijn deze topsectoren voor het versterken van de economie en wat betekenen ze voor de concurrentiepositie van Nederland en Brabant? Twee prominente sprekers geven hun visie op het topsectorenbeleid. Prof. dr. Frank den Butter, hoogleraar aan de 15 december 2011 eindejaarsbijeenkomst BOM. Noteer deze datum alvast in uw agenda. VU in Amsterdam, werpt een kritische blik op het topsectorenbeleid en Peter Struik, CEO van FujiFilm Europe B.V., vertelt over toppresteren in de praktijk. Wij ontvangen u graag vanaf uur in de Schouwburg in Tilburg. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, dan kan dat vanaf 15 november via de website Meer informatie: Simone Prinsen , Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven spreekt in Taiwan over open innovatie tijdens het seminar Eindhoven, the Netherlands: where open innovation meets new business. Dit seminar georganiseerd door de BOM samen met het Netherlands Foreign Investment Agency Taiwan en DigiTimes is bedoeld om Taiwanese bedrijven te informeren over het vestigingsklimaat van Nederland en in het bijzonder Brabant. Ook Philips, Deloitte en Holst Centre droegen bij aan de invulling van het programma. Project Director Eelko Brinkhoff: onze boodschap aan Taiwanese bedrijven; kijk altijd naar de marktkansen in Europa vanuit een aantrekkelijk, dynamisch en innovatief klimaat dat het bedrijf meer biedt dan alleen business development en service naar eindafnemers. Meer informatie: Eelko Brinkhoff, , 3

4 Herstructureringsfonds voor herontwikkeling bedrijventerreinen Een herstructureringsfonds van 7 miljoen wordt ingezet voor de aanpak van de verouderde bedrijventerreinen De Emer, Hintelaken en De Krogten in Breda. Gemeente Breda en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij (BHB) nemen ieder de helft voor hun rekening. Leegstaande panden en braakliggende terreinen worden aangekocht, gesloopt en als nieuwe, bouwrijpe kavels aangeboden. Gemeente, BOM en BHB hebben gezamenlijk een masterplan opgesteld met daarin de projecten die via het nieuwe fonds worden gefinancierd. Zo krijgt bijvoorbeeld het bedrijventerrein Emer-Noord een directe aansluiting op de Noordelijke Rondweg. Daarmee wordt Emer-Noord een stuk aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Als alles naar verwachting verloopt starten de werkzaamheden begin REVOLVEREND FONDS Het fonds is revolverend. Dat wil zeggen dat de financiële middelen zodanig worden ingezet dat ze binnen een bepaalde tijd weer terugvloeien en opnieuw kunnen worden ingezet bij andere herstructureringsprojecten. Aansluitend op de investeringen op bedrijventerrein Emer-Noord wordt het fonds ingezet voor het gebied rond de Krouwerlaarhaven en, bij voldoende opbrengsten vanuit de verkoop van de grond, ook voor de rest van Emer/ Hintelaken en de Krogten. Gemeente Breda, BOM en BHB tekenden op 25 augustus een samenwerkingsovereenkomst Meer informatie: Jeroen Krijgsman, , Opening Green Chemistry Campus Op 29 september 2011 is op het terrein van Sabic, in Bergen op Zoom, de Green Chemistry Campus gestart. Het toekomstbeeld is dat de campus hét centrum wordt van de open chemische innovatie als het gaat om biobased innovaties. De Green Chemistry Campus gaat op kleine schaal beginnen en zal in de loop van de jaren organisch groeien. In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen zoals olie. Olie zit bijna overal in, van kunststoffen en chemicaliën tot brandstoffen. Brabantse ondernemers onderzoeken nu alternatieven. Verpakkingen vervaardigd van aardappelschillen, natuurvezels in dashboards en bietenloof als brandstof voor auto s zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe producten op basis van nieuwe technologieën. Centraal staat het gebruik van restproducten uit de landbouw als basis voor nieuwe grondstoffen. afzetmarkt voor hun reststromen. Door nieuwe bedrijven aan te trekken, die waardevolle technologie kunnen inbrengen, gaan we de innovatie op dit gebied versnellen. Aldus Technology & Innovatieleider Willem Sederel van SABIC Innovative Plastics. Er is steeds meer vraag naar biobased materialen, terwijl de uitgebreide agro- en foodsector in de regio op zoek is naar een Meer informatie: Paul Gosselink, , 4

5 B U L L E Ondernemer in beeld Kan niet bestaat niet De BOM is een echte netwerkorganisatie. In deze nieuwsbrief geven we een stukje van dat netwerk prijs en zetten we een ondernemer in the picture. Dit keer is dat Joost Eijkens van de Cardan Groep, die mens en werk samenbrengt. Uitgerekend in het jaar dat de Twin Towers instortten, begon hij voor zichzelf. Het verbaasde mij dat grote uitzendorganisaties hun beleidskeuzes baseerden op angst en cijfers. Dat gaat ten koste van de creativiteit. Volgens mij moet je daar nooit op bezuinigen. Joost Eijkens BRABANT MOET IETS DOEN AAN DE KENNISLEEGLOOP, VINDT U. Het is toch verschrikkelijk dat het gros van al die duizenden studenten na hun studie Brabant verlaat! Onze provincie stevent binnen een paar jaar af op een tekort van meer dan veertigduizend kenniswerkers. Met het opleiden van het hedendaags potentieel alleen komen we er niet, we zullen ervoor moeten zorgen dat we een bredere, internationale scope ontwikkelen! Dat kan, als we samen durven investeren in nieuwe mogelijkheden. WELKE CREATIEVE OPLOSSINGEN HEEFT U OM DE KENNIS IN BRABANT TE HOUDEN? We moeten ervoor zorgen dat Brabant aantrekkelijker wordt als woon- en werkgebied. Daarom nam ik bijvoorbeeld samen met woningcorporatie TBV, Volker Wessels, de Universiteit van Tilburg en de gemeente het initiatief tot het Tilburg Talent Square, een wooncomplex voor talentvolle buitenlandse studenten en afgestudeerden. Op de begane grond komen interessante voorzieningen als horeca, een expatcenter en een Talenten uitzendbureau, dat studenten bemiddelt naar vacatures die in het verlengde van hun studie liggen. Zelf heeft Talentflex honderden studenten in het bestand, die voor acht tot zestien uur per week op hoogwaardige functies kunnen worden ingezet. Als ze zijn afgestudeerd, bemiddelen we ze naar een vaste baan. Het is een geweldige doelgroep; slim, representatief en gemotiveerd. Een totaal ander voorbeeld is ons project voor mensen met een autistische beperking. Hun aandoening maakt ze enorm geschikt als softwareprogrammeur of tester, ze leveren bijna foutloos werk. GELOOFT U IN DE WERVING VAN BUITENLANDSE KRACHTEN? Ik geloof absoluut in goede uitwisselingsprogramma s, interessante stageplekken en een vruchtbaar klimaat voor starters. Een Chinees die hier tijdelijk wil komen werken, kiest voor Brabant, niet voor Tilburg of Eindhoven. De fysieke afstand tussen beide steden is voor hen geen issue, voor een uurtje treinen draait hij zijn hand niet om. We moeten er dus mee stoppen onszelf internationaal te profileren als Brainport én Midpoint én Maintenance Valley. Eén Brabant, dat moet het zijn. WAAR HEBBEN CARDAN EN DE BOM ELKAAR GEVONDEN? In India, China en Turkije. De BOM werft bedrijven voor vestiging in Brabant, Cardan werft kennismigranten en heeft een breed netwerk binnen het beroepsonderwijs. Daardoor beschikken we over een schat aan potentials, die het economisch klimaat in de regio sterk kunnen stimuleren. Het netwerk van de BOM barst bovendien van de interessante mogelijkheden voor starters en alumni. Door samen te werken, verleiden we kenniswerkers naar Brabant te komen en er vooral te blijven. Meer informatie: 5

6 A C T I V I T Y R E P O R T T I N Niet jij, maar wij Waar verdienen we in de toekomst ons brood mee? Over die relevante en zeer urgente vraag buigt het kabinet zich in de bedrijfslevenbrief van 13 september jl. Bij het formuleren van de antwoorden gaf Minister Verhagen van EL&I het bedrijfsleven alle ruimte om mee te denken. Het resultaat is een actieplan waar de business in gelooft en dat daardoor veel kans van slagen heeft. Het is een goede zaak dat de overheid durft te vertrouwen op de ideeën van het bedrijfsleven. In de brief erkent het kabinet de waarde van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Bij het verstrekken van risicokapitaal aan het innovatieve bedrijfsleven spelen de participatiebedrijven van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een belangrijke rol, staat er. Ook waardeert het kabinet dat de ontwikkelingsmaatschappijen zelf actief voorstellen ontwikkelden om met de topsectoren aan de slag te gaan. Daar ben ik blij mee, want hoewel wij altijd van onze meerwaarde overtuigd waren, is het voor ons best spannend geweest welke ideeën het Kabinet daarover had. Trots ben ik bovendien op het feit dat het Life Sciences Park in Oss expliciet wordt genoemd als goed voorbeeld van moderne samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle partijen lijkt het inderdaad te gaan lukken om kennis en banen voor Oss te behouden. Wat mijn inspireert aan de bedrijvenbrief, is dat zowel de totstandkoming als de inhoud zijn gebaseerd op samenwerking. Het gaat niet langer over jij, maar over wij. Overheden onderling, maar ook kennisinstellingen en het bedrijfsleven voelen zich samen verantwoordelijk voor de Nederlandse boterham. Dat we uit Den Haag naar alle waarschijnlijkheid weinig financiële ondersteuning te hoeven verwachten, dwingt ons tot creativiteit. Net als in Oss, waar een vitale coalitie is ontstaan en we laten zien hoe succesvol topsectoren-beleid in de praktijk kan zijn. Wie investeert in vertrouwen wordt beloond! Jan Pelle, directeur BOM C O L U M N kort nieuws WERVING BUITENLANDSE BEDRIJVEN Op 29 september heeft een Brabantbreed internationaal acquisitieoverleg plaatsgevonden. Meer dan 30 vertegenwoordigers van het NFIA ( Netherlands Foreign Investment Agency), de provincie Noord-Brabant, de grote steden van Brabant en andere regionale acquisitiepartners hebben het voorstel van de BOM met betrekking tot de acquisitiestrategie besproken. Het is de bedoeling dat het uiteindelijke acquisitieplan voor in november wordt gepresenteerd. Meer informatie: Richard l Ami, , INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Voor ondernemers is het belangrijk zeker in deze huidige tijd dat zij de kansen in het buitenland pakken. De Kamers van Koophandel Brabant en Zeeland, Syntens, Brainport Development en de BOM hebben een folder gemaakt met informatie voor ondernemers en de intermediaire adviseurs zodat mkb ers bij vragen over importeren en exporteren beter worden geholpen en doorverwezen. De stimulerende verhalen in de folder van twee ondernemers kunnen andere ondernemers aanmoedigen om hun grenzen te verleggen. Meer informatie: Danielle van Gestel, , BESTE BRABANTSE BEDRIJFSIDEE GEZONDHEIDSZORG In het kader van het IAB4 programma, waarin bedrijven en instellingen samen innovaties voor de gezondheidszorg ontwikkelen, heeft de Provincie Noord- Brabant de prijsvraag "Beste Brabantse Bedrijfsidee voor de Gezondheidszorg van Morgen" uitgeschreven. Brabantse mkbbedrijven worden uitgedaagd om een idee in te dienen voor een product en/of een dienst die de kwaliteit van leven van mensen met dementie, diabetes en/of COPD substantieel kan vergroten. Meer informatie: MKB-FINANCIERINGSGIDS Via de website kunnen ondernemers in Brabant op een snelle manier een overzicht krijgen van financieringsoplossingen voor hun bedrijf. Deze website is vorig jaar door Brainport Development ontwikkeld voor Zuidoost Brabant en nu uitgerold voor heel Brabant. Er is ook een papieren versie van de financieringsgids uitgebracht, waarin aan ondernemers de mogelijkheden en de werking van de kapitaalmarkt wordt uitgelegd. U kunt deze gids aanvragen via onderstaand adres. Meer informatie: Danielle van Gestel, , 6

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt

Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt LEDENMAGAZINE - JAARGANG 7 nummer 5-2009 Gerard Kleisterlee: Zorg dat je een heldere strategie hebt BZW vertrouwensteam nu ook in s-hertogenbosch Sociale innovatie is de toekomst BZW en MVO Nederland slaan

Nadere informatie

BUSINESS DEVELOPMENT. kijkje in de keuken INSPIRERENDE VERHALEN OVER EEN AANTAL VAN ONZE MEEST VERNIEUWENDE PROJECTEN

BUSINESS DEVELOPMENT. kijkje in de keuken INSPIRERENDE VERHALEN OVER EEN AANTAL VAN ONZE MEEST VERNIEUWENDE PROJECTEN BUSINESS DEVELOPMENT kijkje in de keuken INSPIRERENDE VERHALEN OVER EEN AANTAL VAN ONZE MEEST VERNIEUWENDE PROJECTEN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 03 10 Voorwoord Dick de Jager

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN

Juni 2013 UITDAGEN EN VERSNELLEN 2 0 1 2 Juni 2013 2012 JaarBERICHT UITDAGEN EN VERSNELLEN "Als toonaangevende Europese kennis- en innovatieregio zoeken we naar baanbrekende oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, nationaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig

business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig Profiel Loek Hermans pleit voor daadkracht en heldere afspraken Weg met de compromissen TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX We belasten iets zwaarder

Nadere informatie

aangegaan met de Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten

aangegaan met de Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten Kamernieuws 45 winter 2013 Nieuwe Kamer focust op MKB Vanaf 1 januari 2014 gaan de twaalf regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en Syntens samen in één nieuwe landelijke organisatie

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

februari 2013 In dit nummer o.a.

februari 2013 In dit nummer o.a. februari 2013 In dit nummer o.a. Alex Berhitu en Hein Molenkamp: ambassadeurs van water Brusselse miljoenensteun voor Woodspirit Homemade verstevigt positie op de kaart, thuis en in de horeca I N H O U

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW JAARgANg 10 - NuMMER 5-2013 yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM PROJECT

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren

Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren december 2012 Jeroen Zuidberg: Een positie als markleider behoud je alleen door te innoveren Ledenmagazine van Logistieke hotspot Rivierenland Ondernemen is ook gewoon doen Mbo en bedrijfsleven op de bres

Nadere informatie

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL

OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL OOK INSPIRATIE UIT DE REGIO TECHNIEKPACT.NL PAGINA 2 OOK TECHNIEKPACT PAGINA 3 OOK TECHNIEKPACT INHOUD VOORWOORD 5 KIEZEN VOOR TECHNIEK 6 NOORD: TECHNIEKLOKAAL IN WINKLER PRINS 8 NOORDVLEUGEL: ICT IN DE

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen

NETWERKBIJEENKOMST. 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven. Informatie bedrijven en instellingen NETWERKBIJEENKOMST 23 januari 2015 Evoluon Eindhoven Informatie bedrijven en instellingen Inhoud Inleiding... 3 Bedrijven op de netwerkbijeenkomst... 3 Aangemelde bedrijven... 4 Benteler... 5 Celmar Engineering...

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie