Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help! Ik word werkgever. Handboek voor nieuwe werkgevers"

Transcriptie

1 Help! Ik word werkgever Handboek voor nieuwe werkgevers

2 Inhoud Voorwoord 4 1. Werkgever in spe Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? Hoe vind ik een geschikte werknemer? Wat is het loon wat ik moet aanbieden? Kan ik niet beter een payroll bedrijf inschakelen? 6 2. Arbeidscontract Contractduur Proeftijd Salaris en omvang dienstverband Uitbetaling bij ziekte Vakantieverlof Vakantiegeld en verder: Wetgeving 8 3. CAO Verplichting Wie verzint zoiets? Wat kan er in een CAO worden afgesproken? Deelnameverplichting CAO Wie kan mij vertellen in welke CAO ik val? 9 4. Pensioenen en pensioenplicht Bedrijfstakpensioenfonds Beroepspensioenfondsen Pensioenverzekeringen Inzicht in de hoogte van de afdracht Bedrijfstakspecifieke fondsen De loonadministratie Administratieve verplichtingen Aanmelden bij de belastingdienst als werkgever De gegevens aanleveren voor de loonadministratie Aangifte plicht Bewaarplicht Aansluiting financiele administratie Fiscaal optimaal Subsidie onderwijs Subsidie 50+ ex uitkeringsgerechtigden Subsidie Reiskosten Auto van de zaak Telefoon Thuiswerkplek Dienstreizen Representatiekosten Loonbureau.nl. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loonbureau.nl. Ondanks de grote zorg waarmee deze uitgave is samengesteld, kan Loonbureau.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden in deze uitgave.

3 Voorwoord Loonspecialisten bij de Belastingdienst en andere overheden hebben vaak alleen kennis van de belastingwetgeving en de sociale wetgeving. Voor de loonadministratie is er echter veel meer regelgeving, maar helaas ontbreekt het aan kennis om vanuit de overheid een goede voorlichting te geven. Voor Loonbureau.nl is dit een reden geweest om door het schrijven van deze uitgave in nieuwe werkgevers een leidraad te geven die hen bijstaat in de weg naar werkgeverschap. Loonbureau.nl staat bekend om een heldere manier van communiceren, in dit handboek is dat niet anders. Uiteraard staan we open voor kritiek, dus als er opmerkingen zijn die bij kunnen dragen aan een verbetering in de volgende uitgave, stuur deze gerust toe. Ik hoop dat menig werkgever hier haar voordeel mee kan doen en gebruikmaken van de vele waardevolle tips. Met vriendelijke groet, Michiel van Boxtel Help! Ik word werkgever

4 1. Werkgever in spe In dit hoofdstuk worden de zaken die voorafgaan aan het indienst nemen van de medewerker besproken. Hierbij vragen we ons af of het wel verstandig is om een medewerker in dienst te nemen, en wat we in het contract moeten zetten. 1.1 Waar moet ik aan denken voor ik werkgever word? Het in dienst nemen van één of meerdere werknemers kan noodzakelijk zijn om het doel van de onderneming te bereiken. Soms ligt dit voor de hand omdat de omvang of de aard van de onderneming het onmogelijk maakt om het bedrijf zonder personeel te runnen, maar er kan ook sprake zijn van drukte, tijdelijk dan wel permanent. Voor het besluit genomen wordt om een werknemer in dienst te nemen zouden de volgende stappen moeten worden doorlopen. 1. Wat kost mij deze werknemer. Hiervoor is het zaak dat er een goede proforma berekening wordt gemaakt met een specificatie van de werkgeverskosten. Tel hierbij alle risico s en overige kosten op. Denk hierbij aan de wervingskosten, arbodienst, verzuimverzekering, personeelsuitjes, werkplek, gereedschap... Kom op die manier tot een goede kostprijsberekening. 2. Bepaal hoeveel de medewerker per productief uur kost rekeninghoudend met vrije dagen (vakantie, feestdagen, kort verzuim, bijzonder verlof, ziekte en eventueel ATV) en andere niet productieve uren. Zet dit tegen de omzet weg om te bepalen of er nog voldoende marge overblijft. 3. Stel je zelf de vraag of je wel wil groeien. Er zijn voldoende bedrijven die bewust kiezen om niet te groeien. Niet groeien kan de ondernemer meer rust geven, maar de continuïteit kan weer gebaat zijn bij het in dienst nemen van werknemers. Het in dienst nemen van een werknemer brengt nieuwe werkzaamheden met zich mee zoals het begeleiden, motiveren en evalueren van de werknemer. De investering in de werknemer is van groot belang voor de inzetbaarheid, bij indienst treding maar ook daarna. 1.2 Hoe vind ik een geschikte werknemer? Het zoeken naar een geschikte werknemer kan een uitdaging zijn. Afhankelijk van hoe specialistisch de functie is maak je een keuze. Voor een functie waar voldoende geschikte kandidaten voor zijn kijk je op werk.nl of je zet er een vacature op. Je kunt ook met het UWV contact op nemen. Zij hebben vaak werknemers die ze gesubsidieerd aan het werk willen helpen. In de huidge tijd is het zonde om een personeelsadvertentie te zetten als er voldoende werknemers beschikbaar zijn. Bij functies met specifiekere eisen ligt dit anders. Ook daar is werk.nl een prima mogelijkheid maar kan het zinvol zijn om een personeelsadvertentie in een regio of juist een vakblad te plaatsen. Een uitzendbureau inschakelen kan natuurlijk ook, maar houdt er rekening mee dat dit al gauw één a twee maandsalarisen extra kost aan wervingskosten of je start met 1000 duurdere uitzenduren voor de medewerker in rechtstreekse dienst komt.

5 1.3 Wat is het loon wat ik moet aanbieden? Nieuwe werkgevers willen hun nek vaak verder uitsteken dan verstandig is. We zitten niet in de gouden eeuw dus kijk uit wat je toezegt. Natuurlijk blijft het een onderhandeling maar hou altijd je kosten in de gaten en ga niet verder als de ruimte die je hebt. Een medewerker hoeft er qua loon niet altijd op vooruit te gaan om voor een andere werkgever te kiezen, maar een werknemer wil ook niet graag inleveren. Het is doorgaans geaccepteerd om een kopie van de oude loonstrook van de werknemer te vragen. Je kan aangeven dat je de werknemer een reëel voorstel wil doen, en rekening wil houden met het loon en andere voordelen die de werknemer bij de huidige werkgever ontvangt. Denk hierbij aan werkgeversbijdrage pensioen, onbelaste kostenvergoedingen, aantal vakantiedagen, eventuele ATV dagen. Natuurlijk zal niet iedere werknemer de strook geven, maar met die strook zal je veel sneller tot een accoord komen. Verder zijn er verschillende internetsites die een indicatie geven van het loon. Onze ervaring is echter dat dit vaak veel hoger is dan wat gebruikelijk is. Indien de werkgever onder een CAO valt(hierover later meer uitleg) kan je de loonschalen van de CAO als handvat gebruiken. Een derde mogelijkheid is het zoeken naar vacatures waar het loon in genoemd wordt. Natuurlijk verschillen lonen ook weer per regio. Spreek NOOIT een nettoloon af! Maar al te vaak zien we bij loonbureau.nl werkgevers die netto afspraken hebben gemaakt. Het klinkt zo gemakkelijk, maar als werkgever neem je alle risico s voor verschuivingen van inhoudingen. Ook als de werknemer de loonheffingskorting niet meer laat toepassen wordt de loonheffing veel hoger, maar omdat er een netto afspraak is stijgen het brutoloon en de werkgeverskosten aanzienlijk. Verder is het aantal uren ook van belang. Als de werknemer wel loon ontvangt zal er procentueel meer loonheffing worden ingehouden, dus bij een nettouurloon zal er bij veel uren een aanzienlijke kosten stijging zijn. Dit is de reden dat je nooit nettoloon afspraken moet maken. Beter is het om het nettoloon eenmalig te bruteren om vervolgens dat brutoloon aan te houden. 1.4 Kan ik niet beter een payroll bedrijf inschakelen? Een payroll bedrijf neemt het juridische werkgeverschap over en in bepaalde gevallen kan dit voordelen opleveren. Eigenlijk is het een uitzendcontract waarbij de werkgever zelf de werving heeft gedaan. Je betaalt wat meer maar het uitzendbureau regelt dan verder alles met betrekking tot de contracten, de verloning en risico s. Doorgaans kost je dit twee euro per uur meer, dus voor een fulltimer 4160,- euro per jaar. Vooral bij minimale uren kan dit toch nog kostentechnisch interessant zijn, bij wat meer uren is het rechtstreeks in dienst nemen zondermeer goedkoper.

6 2. Arbeidscontract In dit hoofdstuk beschrijven we de aspecten van de arbeidsovereenkomst. Wat moet er minimaal in staan en is er een arbeidsovereenkomst nodig? Als werkgever hoef je wettelijk geen arbeidsovereenkomst op te stellen, maar als een overeenkomst ontbreekt is een werknemer automatisch in dienst voor onbepaalde tijd en mis je de kans om bepaalde voorwaarden vast te leggen. 2.1 Contractduur Beschrijf in het contract voor welke duur de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Een contract voor bepaalde tijd kan je drie keer afsluiten, het vierde contract is automatisch voor onbepaalde tijd. Let hierbij ook op voor contracten die vooraf gingen aan de arbeidsovereenkomst waarbij de medewerker reeds werkzaam was in je bedrijf. Indien de medewerker eerst via een uitzendbureau is ingehuurd telt dit contract mee. Bij een uitzendmedewerker wordt het contract automatisch onderbroken bij ziekte, dus hierdoor kan je al erg snel op het vierde contract zitten. Een uitzendmedewerker start op maandag, is op dinsdag ziek, komt woensdag weer werken maar donderdag toch nog een dagje thuis om vervolgens vrijdag weer het werk te hervatten. In dit voorbeeld heeft de medewerker in deze week al drie contracten en zal een contract vanuit het bedrijf automatisch een contract voor onbepaalde tijd moeten zijn. Beschrijf ook altijd of het contract automatisch afloopt, of juist niet maar bij gebleken geschiktheid wordt verlengd. Het is gepast om een termijn af te spreken waarvoor de werkgever en werknemer elkaar informeren over hun intenties ten aanzien van de contractverlenging. Neem altijd een passage op dat het contract automatisch afloopt bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Neem je dit niet op dan hoeft een medewerker niet te stoppen bij het bereiken van die leeftijd en kan je mogelijk nog een ontslagprocedure moeten volgen indien je de werknemer naar huis wil sturen. 2.2 Proeftijd De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van het contract. Vaak zien we dat het hier fout gaat. Beperk je tot het vermelden dat de wettelijke proeftijd van toepassing is. 2.3 Salaris en omvang dienstverband Vermeld de omvang van het dienstverband in uren per week, het fulltime loon en of dit een week, vierweken of maandloon betreft met daar de vermelding bij dat het naar rato van het dienstverband wordt uitbetaald. Ook indien het om een uurloner/oproepkracht gaat, is het zinvol een fulltime loon te vermelden. Bij de vermelding van een uurloon kan er een discussie ontstaan met de Belastingdienst over het verplicht toepassen van de ongunstigere dagtabel. Indien er een CAO van toepassing is kan ook naar een loontabel van de CAO worden verwezen. Het is dan wel verstandig om de functieschaal in het contract te vermelden.

7 2.4 Uitbetaling bij ziekte Veel werkgevers die niet gebonden zijn aan een CAO keren ziekte tegen 100% uit. Het is echter wettelijk toegestaan om minder te betalen. Je mag bij ziekte bijvoorbeeld een wachtdag toepassen zodat de eerste dag ziek voor rekening is van de werknemer. Verder moet je de eerste twee jaar gemiddeld 85% uitbetalen waarbij je het eerste jaar niet onder het minimumloon mag komen. Vaak geldt er voor het eerste jaar een ander percentage dan voor het tweede jaar, denk hierbij aan 12 maanden 100% en daarna 12 maanden 70%. 2.5 Vakantieverlof De wet schrijft voor dat de werknemer recht heeft op vier keer de uren per week aan vakantie. Bij een fulltimer is dit bij een werkweek van 40 uur, 160 uur vakantie per jaar (20 dagen). De uren die de werkgever meer geeft (al dan niet verplicht door een CAO) noemen we bovenwettelijke vakantieuren. In het contract hoeft dit niet te worden opgesplitst. Doorgaans worden er 24 of 25 vakantiedagen afgesproken, ook bij bedrijven waar dit niet door een CAO is voorgeschreven. Naast vakantie kan er ook nog recht zijn op ATV uren. Het recht op ATV is niet wettelijk geregeld maar kan uit een CAO voortvloeien. In het contract kunnen ook beperkingen zijn opgenomen wanneer en hoe lang aaneengesloten iemand vakantie mag nemen. 2.5 Vakantiegeld Vakantiegeld is wettelijk minimaal 8% over het basis salaris. Slechts enkele CAO s wijken hier van af met een hoger percentage. Uitbetaling hiervan geschiedt één keer per jaar, doorgaans in mei of juni. 2.6 en verder Een aantal belangrijke zaken die voor zich spreken maar wel dienen te worden opgenomen in het contract: werknemer gegevens ingangsdatum doorbetaald bijzonder verlof CAO regeling zover deze van toepassing is pensioenregeling zover deze van toepassing is de handtekening van beide partijen uitbetaling per maand / 4 weken / week En zaken die afhankelijk van de functie zouden kunnen worden toegevoegd: relatiebeding concurrentiebeding intellectueel eigendom geheimhoudingsplicht boeteclausule veiligheids- en arbobepalingen beperkingen externe nevenfunties 2.7 Wetgeving Sluit het contract altijd af met de passage waarin de partijen aangeven overeengekomen zijn dat indien er onderdelen van de overeenkomst in strijd zijn met de wetgeving op dat punt de wet gevolgd dient te worden zonder dat dit afbreuk doet aan de rest van de overeenkomst.

8 3. CAO Verplichting In Nederland kennen we een paar honderd CAO s en het is mogelijk dat je als werkgever verplicht bent om je daar aan te houden. Hoe je daar achter komt is helaas niet zo makkelijk, er is namelijk geen onafhankelijk orgaan die hier een bindend oordeel over kan geven, ook de overheid niet. Dat maakt het allemaal erg ondoorzichtig en zeker voor een nieuwe werkgever. Binnen de CAO s maken we een onderscheid tussen onderneming CAO s en bedrijfstak CAO s. De onderneming CAO s worden afgesloten voor en door grote concerns zoals PHILIPS, Suiker Unie, NOB, Vroom & Dreesman en Prenatal. Bedrijfstak CAO s hebben betrekking op een grote groep individuele ondernemingen binnen een bedrijfstak. Deze laatste groep CAO s gaan we het in dit hoofdstuk bespreken. 3.1 Wie verzint zoiets? Een CAO ontstaat uit afspraken die werkgeversorganisaties met werknemersvakbonden maken. Bij de werkgeversorganisaties moet gedacht worden aan belangenverenigingen die binnen een branche opkomen voor de belangen van de aangesloten werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn MOGroep (oa kinderopvang), Koninklijk Horeca Nederland, Mitex (oa modedetailhandel) en Transport en Logistiek Nederland. In een aantal branches zijn meerdere belangenorganisaties die soms gezamenlijk, maar ook soms afzonderlijk een CAO afsluiten met de werknemersvakbonden. 3.2 Wat kan er in een CAO worden afgesproken? Het is heel divers wat er in een CAO wordt afgesproken maar een aantal zaken komen wel vaak aan bod. Hieronder een opsomming van de veel voorkomende onderwerpen: Looptijd Voor welke werkgevers van toepassing (werkingsfeer) Salarisschalen Gebruikelijke werktijden Loon bij ziekteverzuim Onregelmatigheidstoeslagen, en overwerktoeslagen Vakantie en ATV rechten Scholing Reiskosten Doorbetaald bijzonderverlof Werkomstandigheden Deelname verplichte fondsen De CAO partijen De totale arbeidsvoorwaarden binnen een CAO is voor de werknemer altijd gunstiger dan wat vanuit de wetgeving reeds is voorgeschreven.

9 3.3 Deelnameverplichting CAO Zodra een CAO is overeengekomen geldt deze voor alle werkgevers die verbonden zijn aan de belangenorganisaties die als CAO partij mede de onderhandelingen hebben gevoerd. Het is daarbij niet van belang of de werknemer lid is van een vakbond. Wel moet de werkgever binnen de werkingsfeer vallen van de CAO. CAO partijen kunnen vervolgens een verzoek indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de CAO (of een deel er van) algemeen verbindend te verklaren. Indien dit wordt afgegeven gelden de bepalingen van de CAO voor alle bedrijven die binnen de werkingsfeer vallen en hun werknemers. 3.4 Wie kan mij vertellen in welke CAO ik val? Helaas geeft de overheid geen CAO advies, je moet dus zelf uitzoeken of en zo ja welke CAO je moet toepassen. Soms ligt het voor de hand, maar als er verschillende activiteiten worden uitgevoerd kan dat best een lastige klus zijn. Loonbureau.nl geeft aan klanten desgevraagd een voorselectie van CAO s die getoetst kunnen worden. Het toezien op de toepassing van de CAO is heel beperkt. Sommige branches hebben een controlerend orgaan opgericht maar de bevoegdheden zijn erg beperkt. Veel werkgevers houden zich niet 100% aan de CAO. Soms is dit uit onwetenheid maar zeker zo vaak staan er in een CAO onwerkbare bepalingen of is de CAO een boekwerk geworden van meer dan 500 pagina s. De CAO onderhandelaars zorgen helaas niet altijd voor duidelijke en heldere regelingen, en verliezen de praktijk maar al te vaak uit het oog. Gelukkig kan in de praktische toepassing van de CAO de werkgever positief afwijken van de CAO. Help! Ik word werkgever

10 4. Pensioenen en pensioenplicht Als het gaat om de gemiddelde pensioeninleg is dit in Nederland erg hoog ten opzichte van andere landen. Toch heeft niet iedereen een pensioen en zeker niet hetzelfde pensioen. Net als bij de CAO s geldt ook voor pensioenen dat ze doorgaans per branche zijn geregeld. We noemen dat bedrijfstakpensioenfondsen waar er ruim honderd van zijn in Nederland. Naast de bedrijfstakpensioenfondsen zijn er een handje vol beroepspensioenfondsen, en grotere ondernemingen zoals PHILIPS of Randstad hebben een eigen bedrijfspensioenfonds. Voor bedrijven die niet in een regeling vallen en te klein zijn voor een eigen fonds is er een mogelijkheid om het pensioen te regelen in een pensioenverzekering. 4.1 Bedrijfstakpensioenfonds Als er voor je branche een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) is opgericht is het goed mogelijk dat je als werkgever verplicht bent om deel te nemen. Deze verplichting komt uit een verplichtstelling vanuit de overheid of wordt via een CAO verplicht. Een aantal pensioenuitvoerders schrijven je hierover automatisch aan maar dat is per branche verschillend. Je bent daar als werkgever zelf verantwoordelijk voor. De aanvangsleeftijd verschilt per Bpf en stopt meestal vanaf de 65e verjaardag. Ook oproepkrachten zijn doorgaans verplicht deel te nemen, uitgesloten zijn meestal directeuren grootaandeelhouders (DGA), familie van de DGA, stagiaires en soms ook seizoenswerkers maar wederom is dat per fonds verschillend. Ook de afdrachten verschillen van een 2,6 tot bijna 35 procent evenals het gedeelte dat op het loon van de werknemer mag worden inghouden. Het is dus van belang om direct bij aanvang te weten waar je onder valt, en als er te weinig wordt verhaald op de medewerker draait de werkgever daar immers voor op. Loonbureau.nl kent alle regelingen dus de toepassing van de regeling is zondermeer geregeld, daarnaast kan Loonbureau.nl je met het juiste pensioenuitvoerder in contact brengen zodat uitsluitsel gegeven kan worden over de deelnameplicht of deelnamemogelijkheid. 4.2 Beroepspensioenfondsen Voor een aantal beroepen zijn er afzonderlijke fondsen opgericht. Voorbeelden hiervan zijn huisartsen, tandartsen en architecten. Een tandarts valt dus onder het beroepspensioenfonds voor tandartsen terwijl zijn tandarstassistente weer onder het bedrijfstakpensioenfonds valt.

11 4.3 Pensioenverzekeringen Bedrijven die niet verplicht onder een fonds vallen hoeven ook geen pensioen te regelen voor hun medewerkers. Bedrijven die dit wel willen doen kunnen kiezen voor een pensioenverzekering. Je komt dan bij aanbieders als bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, De Amersfoortse en Aegon terecht maar kijk wel altijd goed uit naar de kosten. Bij kleine ondernemingen zijn de kosten erg hoog en het is zonde als een groot gedeelte van de inleg wordt afgeroomd voor het in de pensioenpot komt. Een groot verschil met een pensioenfonds is dat een pensioenverzekering geen pensioen gegarandeerd maar een niet vooraf bepaald eindbedrag oplevert waar vervolgens een pensioen mee aangekocht kan worden door de deelnemer. Een alternatief voor een pensioenverzekering is het banksparen wat de werknemer zelf kan regelen en veel minder kosten met zich meebrengt. Ook kan je als werkgever informeren bij een pensioenfonds van een aanverwante bedrijfstak of er een vrijwillige aansluiting mogelijk is. Dit geldt dan doorgaans wel voor alle werknemers. 4.4 Inzicht in de hoogte van de afdracht Mensen leven steeds langer dus pensioenen worden steeds duurder, maar hoe wordt die premie nu eigenlijk berekend? Het begint met de pensioengrondslag, dus welke componenten van het loon zijn grondslag voor het pensioen. Vaak is dit het vast overeengekomen loon inclusief vakantiegeld. Omdat iedereen recht heeft op AOW heeft een medewerker met een minimum inkomen bijna geen terugval in inkomen, terwijl een medewerker met een modaal inkomen een behoorlijk stuk inkomen mist zodra deze met pensioen gaat. Om deze reden hanteren pensioenfondsen een franchise gebaseerd op de AOW. Feitelijk wordt enkel over het loon wat boven het AOW bedrag uitstijgt pensioen opgebouwd. Door deze constructie kan 2% loonsverhoging makkelijk leiden tot een verdubbeling van de pensioenlast. 4.5 Bedrijfstakspecifieke fondsen Naast pensioenfondsen bestaan er nog verschillende andere fondsen waar mogelijk een afdrachtverplichting voor geldt. Vaak komt deze verplichting voort uit een CAO. Er moet dan gedacht worden aan bijvoorbeeld VUT regelingen, opleidingsfondsen en sociaal fondsen. Loonbureau.nl kan je meer vertellen over je eventuele verplichtingen. 5. De loonadministratie Indien je werknemers in dienst hebt ben je verplicht om een loonadministratie aan te leggen. Vroeger kon dat voor de hobbyisten nog op papier maar tegenwoordig ontkom je niet meer aan een digitale verwerking. Doorgaans wordt de loonadministratie uitbesteed omdat de regelgeving op het gebied van loonadministratie erg veranderlijk is en door de CAO- en Pensioenwetgeving veel grijze gebieden kent. Ook administratie- en accountantskantoren die in beginsel geen kennis van loonadministratie hoeven te hebben kiezen steeds vaker voor een externe partij die zich in deze materie heeft gespecialiseerd. Loonbureau.nl is werkzaam in alle branches waaronder die van u maar is ook werkzaam voor vele administratie- en accountantskantoren.

12 5.1 Administratieve verplichtingen Iedere werknemer die in dienst komt laat je het formulier opgaaf gegevens voor de loonheffingen invullen en ondertekenen. Je kan daarvoor gebruik maken van het model van de belastingdienst: Tevens maak je een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wat geldig is op de datum van indiensttreding. Beide zaken bewaar je in de eigen administratie, bij een controle kan hier naar gevraagd worden. Vervang de kopie van het legitimatiebewijs nooit door een nieuwer exemplaar. 5.2 Aanmelden bij de belastingdienst als werkgever Zodra je werknemers in dienst neemt ben je verplicht om voor de loonheffingen aangifte te doen. Om dit mogelijk te maken stuur je het formulier Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever ingevuld naar je eigen Belastingkantoor. Het formulier is te downloaden op de site van de belastingdienst ( en ook de adressen van het lokale belastingkantoor is daar te vinden ( Hoewel de formele verwerkingstijd vijf werkdagen is moet je op twee weken rekenen. Vervolgens ontvang je de beschikkingen met het loonheffingennummer en de sectorindeling. Verder ontvang je een overzicht met de aangifte tijdvakken en een beschikking met het percentage WGA gedifferentieerd. Deze laatste twee brieven worden voor elk aangiftejaar verstuurd. Deze formulieren zijn allen van belang voor de loonadministratie, stuur daarom altijd een kopie naar je salarisverwerker. Het origineel moet formeel in je eigen administratie bewaard worden. 5.3 De gegevens aanleveren voor de loonadministratie Voor de loonstroken gemaakt kunnen worden en de loonaangifte ingestuurd kan worden moet de loonadministratie eerst ingericht worden. Loonbureau.nl werkt met intake formulieren waarmee snel digitaal de gegevens kunnen worden ingestuurd. Afhankelijk van de drukte wordt in vijf werkdagen de administratie opgezet en eventuele bijzonderheden teruggekoppeld. Na het afronden van de inrichting van de loonadministratie zal loonbureau.nl de eerste verwerking binnen één werkdag aanbieden na ontvangst van de mutaties en/of variabele gegevens. 5.4 Aangifte plicht Op het moment dat een loonheffingenformulier actief is ben je verplicht om aangifte te doen, ook als er niemand heeft gewerkt of als er geen medewerkers meer in dienst zijn. Uiteraard is dit dan een nihil aangifte die loonbureau.nl voor je verzorgt en vindt er geen afdracht plaats. Indien er voor langere tijd geen werknemers in dienst zijn kan er een verzoek gedaan worden om de aangifteplicht te laten beeindigen. Dit doe je middels een korte brief aan de inspecteur van de Belastingdienst.

13 5.5 Bewaarplicht Voor een aantal zaken geldt een bewaarplicht. Reeds eerder noemden we een paar zaken, hierbij een overzicht van wettelijke en arbeidsrechtelijke stukken die bewaard moeten worden in je administratie. 1. Ondertekend formulier opgaaf gegevens voor de loonheffingen 2. Kopie identiteitsbewijs (geldig op indienstdatum) 3. Beschikking van de Belastingdienst met de sector indeling 4. Jaarlijkse beschikking met het percentage WGA gedifferentieerd 5. Het getekende contract(verlenging) 6. Bewijsstukken tav subsidieregelingen (leer-werk overeenkomst, doelgroepverklaring,.. ) Voor de eigen onderneming is het van belang om ook zaken als afspraken over opleidingen, verlofkaarten, en ontslagbrieven in de administratie te bewaren. Evaluatieverslagen altijd laten tekenen en ook aan de werknemer verstrekken zodat ze ook bij een ontslagprocedure gebruikt kunnen worden. 5.5 Aansluiting financiele administratie Natuurlijk is de loonadministratie slechts een onderdeel van het bedrijf. De resultaten moeten in de bedrijfsadministratie ingevoegd worden om tot een juist beeld over de bedrijfsresultaten te komen. Hiervoor dienen de loonjournaalposten, een overzicht of digitaal exportbestand die in de boekhouding wordt ingelezen. De bruto en netto vergoedingen, ZVW, SV premies, het opgebouwde vakantiegeld en het werkgeversaandeel in (pensioen)premies worden als kosten geboekt. Reserveringen in uren (vakantiedagen, ATV, tijd voor tijd,..) worden zelden gejournaliseerd omdat hier pas een bedrag aan gekoppeld is bij de uitbetaling, namelijk het dan geldende uurloon. Hou hier wel rekening mee aan het einde van het jaar om zo toch tot een nauwkeuriger jaarresultaat te komen.

14 6. Fiscaal optimaal Belasting betalen doen we liever niet meer dan nodig is. In dit hoofdstuk een paar korte aandachtspunten om de werknemer maximaal te vergoeden voor minimale kosten. 6.1 Subsidie onderwijs Voor een werknemer met bijvoorbeeld een BBL opleiding kan een vermindering van de belastingen van toepassing zijn. Dit kan je als werkgever tot een paar duizend euro per jaar besparen. 6.2 Subsidie 50+ ex uitkeringsgerechtigden Voor het in dienst nemen van werknemers van 50 jaar en ouder die uit een uitkeringssitutie komen kan tot maximaal drie jaar een premiekorting worden verkregen die kan oplopen tot ruim 6500,- euro per jaar. Hiervoor is wel een doelgroep verklaring nodig. De korting stopt op het moment de werknemer 65 wordt. 6.3 Subsidie 62+ Voor het in dienst hebben van werknemers van 62 jaar en ouder mag een premiekorting worden toegepast tot ze 65 jaar zijn. Loonbureau.nl past deze automatisch toe indien aan de leeftijdscriteria wordt voldaan. Dit kan oplopen tot 2750,- euro per jaar. 6.4 Reiskosten Je mag 0,19ct per kilometer (woon-werk en zakelijk) vergoeden. Er is geen minimum en dit geldt ook als de werknemer met de fiets komt. Voor openbaar vervoer kunnen de werkelijke kosten worden vergoed. 6.5 Auto van de zaak Bij een auto van de zaak wordt wel eens vergeten dat alle kosten die met de auto samenhangen vergoed mogen worden, dus ook parkeerkosten tijdens privéritten, de autowasstraat, tol- en brandstofkosten in het buitenland tijdens de vakantie. Door bruto vergoedingen om te ruilen voor gedeclareerde kosten kan het nettoloon worden verhoogd en worden de kosten voor de werkgever verlaagd. Daarnaast kan er mogelijk nog BTW worden teruggevorderd. 6.6 Telefoon Mobiele telefoon kan vrij verstrekt worden als deze voor minimaal 10% zakelijk wordt gebruikt. Vergoeden mag ook maar dat kan niet meer zodra je met de werkkostenregeling mee doet (vanaf 2014 verplicht).

15 6.7 Thuiswerkplek Naast de mobiele telefoon kan ook de vaste lijn en (breedband)internet thuis vergoed worden. Ook daar moet het wel minimaal 10% zakelijk gebruikt worden. Zodra je met de werkkostenregeling mee doet (vanaf 2014 verplicht) mag dit echter niet meer onbelast vergoed worden. Dit geldt ook voor alle andere vergoedingen en verstrekkingen buiten arbovoorzieningen als een bureaustoel. Kijk dus uit met het maken van langdurige afspraken. 6.8 Dienstreizen Alle kosten met betrekking tot consumpties, eten, verblijfskosten die samen hangen met korte en lange reizen voor de werkgever mogen vergoed worden. 6.9 Representatiekosten Indien van een werknemer wordt verwacht dat hij/zij wel eens attenties aan klanten of collega s geeft kan hiervoor een vaste vergoeding worden verstrekt. Denk hierbij aan een bloemetje voor een jarige collega of een flesje wijn voor een jubilerende medewerker bij een klant.

16 Meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder Telefoon Fax Of bezoek onze site

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

n nee n ja Dan plaatst de budgethouder voor akkoord voor deze machtiging zijn/haar handtekening in het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl www.stolk-accountants.nl Tips voor werkgevers Bent u al klaar voor de werkkostenregeling? Er is geen ontkomen meer aan. Daarnaast wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder aangescherpt en gaan er veranderingen

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Tips & trics voor de horeca FLEXIBELE SCHIL HOE DEEL JE DEZE OP DE JUISTE MANIER IN EN BEHOUD JE TEGELJKERTIJD BINDING MET JE TEAM? INTRODUCTIE Steeds meer ondernemers werken met

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst

MKB Salarisadministratie. Aanleveren mutaties op vaste dag per maand. Starten met Tentoo HR. Gegevens naar Belastingdienst Werkwijze Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo HR zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. Professionals

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisa.es WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Werkgeverschap Vormen Vrijwilligersregeling IB 47 ZZP-er Loondienst Payroll-, detachering-, uitzendbureaus, accountantskantoren

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2014 De circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP. Deze circulaire bevat in het kort de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering CAO Inspectie 1 / 5

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering CAO Inspectie 1 / 5 CAO Inspectie Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering CAO Inspectie 1 / 5 Vraag 1 Toetsterm D.1 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Welke conclusie kunt u op basis

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud

Fiets van de zaak. Meer dan de helft van de werkdagen. Inhoud Fiets van de zaak Inhoud De fietsregeling in het kort...1 Meer dan de helft van de werkdagen...1 Kosten i.v.m. de fiets...1 Twee varianten...2 Variant 1) Werknemer krijgt fiets. Betaalt niet terug...2

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER

WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WEGWIJZER VOOR DE WERKGEVER WAT U MOET WETEN OM VERANDERINGEN IN UW ADMINISTRATIE DOOR TE GEVEN Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Postbus 7855 1008 CA Amsterdam 020 541 82 00 vza@pensioenfondspgb.nl www.mutatiesonline.nl

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. arbeidsovereenkomst. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger

Zorgovereenkomst. arbeidsovereenkomst. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen: de budgethouder. Dit is de werkgever. de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die u helpt

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Netwerken in de sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe NH, ZH en Utrecht, Sportkader

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die u

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten)

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Loonkosten zijn altijd hoger dan u denkt! Bij kostbare investeringen oriënteert u zich uitgebreid: u vergelijkt

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Handleiding Maandverloningen

Handleiding Maandverloningen Handleiding Maandverloningen Versie: 1.0 Versiedatum: 18-03-2014 Inleiding Deze handleiding omschrijft de wijze waarop u ipv de standaard weekverloningen om kunt zetten naar een maandverloning obv een

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht -

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - Ziezzo. Uw personeel goed geregeld. Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - gevers. Uw personeel

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie