Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39"

Transcriptie

1 Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39 The Insiders Maart 2014 Deelnemen aan deze campagne is volledig gratis, maar vereist duidelijke actie van de Insider met betrekking tot: Het overdragen van zijn gsm-nummer van de huidige provider naar BASE. Dit betekent dat je een contract zal tekenen met BASE (lees Registratie) Het invullen van de end survey is verplicht: daarin wordt onder andere gevraagd of je BASE B-39 klant wil blijven, je wil overschakelen naar een ander BASE-tariefplan of je vorige/een andere provider - het overschakelen naar een ander BASE-tariefplan of een andere provider vereist actie van de Insider zelf. (lees BASE blijven of niet?) Campagneconcept Om deel te nemen aan de BASE B-39 campagne wordt gevraagd aan de geselecteerde Insider zich te registreren als nieuwe klant bij BASE. Dit gebeurt via een unieke URL-link die vanuit The Insiders wordt meegedeeld in de selecti . Door gebruik te maken van de unieke URL-link heeft de Insider recht op 2 maanden gratis 1 gebruik van het B-39-abonnement². Op deze manier kan de Insider de kwaliteit van het BASE-netwerk en de voordelen van het tariefplan ervaren en kijken in hoeverre het beantwoordt aan zijn/haar eisen en verwachtingen. 1. Het B-39 abonnement is onderhevig aan de algemene en bijzondere voorwaarden zoals gedefinieerd op BASE.be. 2. Elk verbruik dat niet inbegrepen is in het B-39 aanbod zoals aangegeven op BASE.be, zal gefactureerd worden. Internationaal bellen, roaming, gebruik van premium diensten zitten bijvoorbeeld niet vervat in het pakket. Het is erg belangrijk dat de deelnemende Insider ons aan het einde van de campagneperiode in end survey aangeeft of hij/zij BASE klant wil blijven of niet. Deze survey wordt op het einde van de campagne live gezet. De Insider wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht en zal de survey ook vinden op onze website bij Mijn Insider / Dashboard. Het invullen van de end-survey is verplicht vóór 25/05/2014. Indien de vragenlijst niet beantwoord is voor die datum gaan wij ervan uit dat de Insider BASE-klant wenst te blijven onder de normale voorwaarden van het BASE B-39 tariefplan. Timing De indicatieve looptijd van de campagne wordt duidelijk aangegeven op de website en via de blog posts. Deelnemers zullen BASE B-39 2 maanden gratis op proef kunnen gebruiken, indicatief tussen 14/04/2014 en 14/06/2014. Voor 25/05/2014 moet de Insider zelf aangegeven hebben of hij al dan niet klant wil blijven bij BASE, tenzij er een latere datum vermeld is op de campagneblog of in de nieuwsbrieven (zie verder: BASE blijven of niet).

2 Registratie Men kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan deze campagne via Per individu geldt een beperking tot 1 account. Bij misbruik of valse informatie kan de kandidaatdeelnemer zonder waarschuwing geweerd worden. Om te kunnen deelnemen aan de BASE B-39 campagne, dient de kandidaat-deelnemer de vragenlijst volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Daarnaast zal elke geselecteerde deelnemer gevraagd worden om zich als nieuwe klant aan te melden bij BASE om zo gebruik te maken van 2 maanden gratis B-39. Deze registratie gebeurt in de volgende stappen: 1. De geselecteerde Insider ontvangt een selecti met een unieke URL link om zich als klant aan te melden bij BASE. 2. Op de website zal gevraagd worden om je persoonlijke info door te geven (persoonlijke gegevens & adres), je huidige klantennummer bij je huidige provider (die vind je op je facturen terug) en je betaalvoorkeuren door te geven. Bij het overschakelen van gsmprovider is het wettelijk verplicht deze gegevens in te vullen. Uiteraard zal er tijdens de campagne zelf (op voorwaarde van normaal gebruik 1 ) geen maandelijkse abonnementsgeld gevraagd worden voor het gebruik van BASE B Wel wordt er een 0-factuur opgestuurd naar het opgegeven adres. 1 normaal gebruik zoals gedefinieerd op BASE.be Opgelet! Elk verbruik dat niet inbegrepen is in het B-39 aanbod zoals aangegeven op BASE.be, zal gefactureerd worden. Internationaal bellen, roaming, gebruik van premium diensten (=betalende informatie en entertainment diensten vb. 1207, 090 nrs, ) en mobiel internet bovenop de 2GB zitten bijvoorbeeld niet vervat in het pakket en worden wel aangerekend. 3. Na het bevestigen van alle opgegeven info zal BASE je vorige provider contacteren met de vraag om je huidige nummer over te zetten en hiermee het contract met je vorige provider te ontbinden. Het nummerbehoud is gratis! The Insiders, noch BASE zijn verantwoordelijk voor enige opzegkosten die door de vorige provider geëist worden. We raden de deelnemende Insider daarom aan om te controleren of hij geen lopende verbintenis heeft bij zijn vorige provider. 4. Het simpack wordt opgestuurd na de registratie; nieuwe simkaart per post ontvangen, voorzien van pin en puk-codes. 5. Je ontvangt na activatie een laatste sms voor nummeroverdracht op je oude simkaart. Vanaf dan dien je de nieuwe simkaart te gebruiken. 6. Je behoudt het recht op 14 dagen bedenktijd na het online registreren als klant bij BASE. Van zodra je bent gestart met gebruik te maken van de B-39 dienst (dwz simkaart inbrengen en het nummer activeren) vervalt deze 14 dagen bedenktijd. 7. Na het volledig doorlopen van dit activatieproces kan je 2 maanden lang gratis genieten van het BASE B-39 tariefplan. Nuttige tips bij het overschakelen van provider:

3 Tegenwoordig is veranderen van gsm-operator heel erg eenvoudig geworden. Dankzij de nieuwe telecom wet kan je overstappen wanneer je wil. Je moet geen verbrekingsvergoeding meer betalen. Alleen wie zijn contract (als particulier) opzegt in de eerste zes maanden van de looptijd, moet nog een vergoeding betalen. Maar ook hier is er een beperking: enkel de prijs van het abonnement van die (maximaal) eerste zes maanden. Bij BASE geldt er geen minimium verbrekingsvergoeding. Heb je een abonnement waar een gsm-toestel inbegrepen zit? Dan kan je het abonnement wel kosteloos opzeggen na 6 maanden, maar de provider in kwestie zal je wel de restwaarde van het toestel aanrekenen. De restwaarde van het toestel moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract. In die tabel moet de restwaarde van het toestel per maand van de duur van het contract van bepaalde duur worden weergegeven. Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. Maar om zeker te zijn kan je best contact opnemen met uw huidige operator. Belangrijk! - Wil je je mobiele nummer behouden? Zeg je huidige abonnement dan zeker niet zelf op! Want dan kan het gebeuren dat je je gsm-nummer niet meer kunt behouden. BASE regelt alles voor jou bij je overstap. Privacy Alle gegevens worden uiterst confidentieel behandeld. Persoonlijke informatie over de deelnemers wordt enkel met expliciete toestemming aan derden meegedeeld. Selectie Op basis van specifieke criteria van onze klant en op basis van de intrinsieke motivatie van de kandidaat-deelnemer, zal een selectie gebeuren over al dan niet deelname aan deze campagne. Deze selectie gebeurt door The Insiders, is blijvend en niet aanvechtbaar. Niet-selectie heeft geen invloed op eventuele volgende kandidaturen of deelnames aan andere campagnes. Deze manier van selecteren is nodig omdat het aantal kandidaten meestal veel hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen. BASE blijven of niet? Op het einde van de campagne beslis je of je tevreden bent over BASE B-39 en of je bijgevolg betalende BASE klant wil blijven of niet. Deze keuze zal je verplicht moeten aangeven in de end survey die op het einde van de campagne beschikbaar is. Als Insider moet je zelf proactief aangeven wat je wenst te doen. Na afloop van de campagne heb je de keuze: Optie 1: BASE B-39 klant blijven Indien je BASE B-39 blijft hoef je geen verdere actie te ondernemen. Je tariefplan zal automatisch geactiveerd worden.

4 Optie 2: Overschakelen op een ander BASE tariefplan Indien je wil overstappen naar een ander BASE tariefplan kan dit door dit aan te geven in de end survey. Je zal doorverwezen worden naar de officiële BASE website waar je je tariefplan eenvoudig kan aanpassen. Optie 3: Overschakelen naar een andere provider dan BASE Indien je wil overstappen naar een andere provider dan BASE, zal je als Insider de andere provider zelf moeten aanspreken om je contract en gsm-nummer over te zetten. Belangrijk! Als je de end-survey niet invult, gaan we ervan uit dat je BASE-39 klant wil blijven. Als je toch uit dit tariefplan wil stappen kan dit steeds zonder problemen. Bij BASE heb jij de vrijheid: je kiest het tarief dat het beste bij jou past. BASE abonnementen zijn altijd zonder vast contract. Je kan dus op elk moment veranderen naar een andere provider. Slotbepalingen The Insiders is niet verantwoordelijk voor enige nadelen die tijdens het gebruik van deze dienst worden ondervonden, het gebruik van het B-39 tarief van BASE is uitsluitend op eigen risico. The Insiders is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze campagne, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door The Insiders. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. Deelname aan deze campagne houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Bij betwisting is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd. The Grapevine, handeldrijvende onder de handelsnaam "The Insiders" en hierna genoemd The Insiders, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. The Insiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijke schade die het geregistreerd lid zou kunnen lijden uit hoofde van het gebruik van de producten of diensten tijdens een campagne op welke wijze ook. De fabrikant en de verdeler blijven ten allen tijde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het product of de dienst dat het geregistreerd lid gebruikt tijdens een campagne. Het geregistreerd lid is er steeds toe gehouden de gebruiksaanwijzing en/of de bijsluiter van het product of de dienst strikt na te leven. De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van The Insiders. De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

5 U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van The Insiders, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van The Insiders. Bijlage Algemene en bijzondere voorwaarden B-39 abonnement. Alle BASE tarieven zijn inclusief BTW. Ze zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van BASE company nv, zijn voorbehouden voor persoonlijk en privégebruik, en zijn enkel van toepassing voor nationaal gebruik (behalve de 60 bonus minuten naar Europa), speciale nummers en diensten van derde partijen uitgezonderd. Je kan gebruik maken van diensten van derde partijen, maar dit verbruik zal worden aangerekend bovenop je eventuele tegoed en/of bundels. Na de eerste minuut betaal je per seconde. Om de tarieven van oproepen naar speciale nummers (070, 0900, ), te weten te komen, stuur je een naar of bel je naar 1999 via BASE (gratis in België) of naar +32 (0) via om het even welk ander netwerk (betalend). Voor meer informatie en voorwaarden over roaming en internationale oproepen, surf je naar BASE.be/nl/mobiele-telefonie/internationale-tarieven. De mobiele telefonie abonnementen voor particulieren zijn van onbepaalde duur. Je kan je contract op elk moment stopzetten. Als je het tegoed van minuten, sms'en en MB's per maand niet gebruikt, dan kunnen de resterende minuten, sms'en en MB niet overgedragen worden naar de volgende maand. Als je het maandelijks tegoed van MB dat is inbegrepen in de bundel overschrijdt, dan wordt het dataverkeer boven dit volume gefactureerd per KB tegen 0,03 /MB. *Aanbod voorbehouden voor een normaal gebruik zoals gedefinieerd op BASE.be Om je optimale gebruiksvoorwaarden te kunnen garanderen, zijn onze onbeperkte aanbiedingen exclusief voorbehouden voor een normaal persoonlijk en privégebruik. Ze zijn exclusief voorbehouden voor gsm of smartphone, al ander gebruik is verboden. Dit normaal gebruik laat je een zeer intensief gebruik toe. Slechts in geval van fraude (zoals commercieel gebruik van het contract, in het bijzonder voor call center of simbox doeleinden, en/of het ter beschikking stellen aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik dat mag worden verwacht van een klant die een contract voor mobiele telefonie afsluit (zoals in het bijzonder het gebruik van de gsm als babyfoon) wordt dit niet gerespecteerd. Je gebruik zal bijvoorbeeld in volgende gevallen als frauduleus beschouwd worden : - je belt regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week ; - je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of met gesprekken die meteen na onderbreking hervat worden ; - je verstuurt meer dan 350 sms'en per dag en/of sms'en per maand ; - je gebruikt meer dan 6GB per maand in België. In elk van deze gevallen behoudt BASE company nv zich het recht voor om het leveren van diensten te beperken of je contract op te schorten en/of te beëindigen. Netwerk Bereik % = het % van de Belgische bevolking dat buitenshuis kan bereikt worden met het netwerk in kwestie. Dit % is gebaseerd op theoretische cijfers uit de netwerk simulatie van BASE company.

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement.

Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Zakelijk Optimaal. Uw ideale groepsabonnement. Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Vast Mobiel integratie. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Gemakkelijk zaken doen

Gemakkelijk zaken doen Algemene informatie Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw Voor alle mobiele abonnementen en alle Mobiel Breedband abonnementen (excl. groepsbundel) gelden aansluitkosten. Kijk voor de tarieven op vodafone.nl/zakelijk

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement

zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement zakelijk optimaal uw ideale groepsabonnement Inhoud. 3 Welkom in onze zakelijke wereld. 4 Het ideale groepsabonnement. 6 Aantrekkelijke modules. 8 Wereldwijd bereikbaar. 10 Mobiel Werken. Internet op uw

Nadere informatie

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden )

Consument. Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) Algemene Voorwaarden Telfort ingangsdatum: 2 juni 2014 voor abonnement (consument) (hierna: Algemene Voorwaarden ) WAT BETEKENT HET? de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst met mobiele Apparatuur

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie