Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013"

Transcriptie

1 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij (Tak 21) en / f beleggingsfndsen znder kapitaalgarantie (Tak 23). Waarbrgen Bij leven: de waarde van het cntract. De waarde van het cntract is de sm van de waarde van het Tak 21 luik en/f de waarde van het Tak 23 luik. Tak 21: De waarde van het Tak 21 luik wrdt gevrmd dr het ttaal van de tekenningen, verhgd met de p het genblik van de tekenning tepasselijke basisrentes en de eventuele winstdeelname, en verminderd met de eventuele nttrekkingen. Tak 23: De waarde van het Tak 23 luik bestaat uit de sm van de respectieve waarden van elk van de gekzen beleggingsfndsen. De waarde van een beleggingsfnds wrdt berekend dr de eenheden van het cntract die tegekend zijn aan dat beleggingsfnds te vermenigvuldigen met de vereenkmstige eenheidswaarde. Het aantal eenheden van de gekzen Tak 23 fndsen wrdt gevrmd dr de mzetting van de tekenningen en nttrekkingen in eenheden. Bij verlijden: de maatschappij zal één van de vlgende bedragen aan de begunstigde(n) uitkeren: Znder ptinele en / f aanvullende waarbrg(en): De waarde van het cntract. Met de waarbrg minimumkapitaal verlijden : Het kapitaal minstens gelijk aan de waarde van het cntract f, in vrkmend geval, aan het in de bijzndere vrwaarden bepaalde minimumkapitaal verlijden. Met de waarbrg bijkmend kapitaal verlijden : Het kapitaal minstens gelijk aan de waarde van het cntract f, in vrkmend geval, aan het in de bijzndere vrwaarden bepaalde minimumkapitaal verlijden, verhgd met het bijkmende verzekerde kapitaal verlijden. Bij verlijden dr ngeval (f bij vlledige en blijvende invaliditeit ten gevlge van een ngeval): Met de waarbrg verlijden dr ngeval : Het in de bijzndere vrwaarden bepaalde kapitaal verlijden dr ngeval. Bij invaliditeit : Met de waarbrg premievrijstelling : De maatschappij neemt gedurende de invaliditeitsperide de betaling van de verzekeringspremies vr haar rekening in verhuding tt de invaliditeitsgraad. Met de aanvullende waarbrg invaliditeitsrente : De maatschappij betaalt gedurende de invaliditeitsperide een rente in verhuding tt de invaliditeitsgraad. De waarbrg premievrijstelling met verplicht nderschreven wrden. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 1/7

2 Delgrep Deze verzekering richt zich tt klanten die p zek zijn naar een belegging met een aantrekkelijk rendement en/f die hun naasten willen beschermen. DL Strategy kan eveneens gebruikt wrden vr successieplanning. Hiervr is het ten sterkste aangeraden dat de klant advies vraagt aan specialisten. Tak 21 luik Rendement gewaarbrgde interestvet De gewaarbrgde interestvet kan gekzen wrden tussen 2 fndsen (dit zijn geen gekantnneerde fndsen): DL Eternal (1,50%) DL Eternal Alpha (0%) De interestvet wrdt tegepast p de in het fnds belegde nettstrtingen. De interestvet wrdt per strting gewaarbrgd gedurende de vlledige lptijd van het cntract. Vr tekmstige strtingen is de gewaarbrgde interestvet deze die van tepassing is p het tijdstip van de strting. Interesten wrden gegenereerd vanaf de ntvangst van de strtingen p het cntract. winstdeelname Ieder jaar wrdt dr de maatschappij een winstdeelname verdeeld en tegekend vereenkmstig het plan dat werd neergelegd bij de Autriteit vr Financiële Diensten en Markten (FSMA) en vr zver het cntract in vege was p 31 december van het jaar dat aan de tekenning vrafgaat. Deze winstdeelname varieert vereenkmstig de resultaten van de maatschappij en de ntwikkeling van de financiële markten. De tekenning van een winstdeelname kan niet gewaarbrgd wrden vr de tekmst. Verleden rendementen (indien beschikbaar) Jaar Glbaal brutrendement van het fnds DL Eternal met gewaarbrgde interestvet 2,60% Glbaal brutrendement van het fnds DL Eternal Alpha met gewaarbrgde interestvet 0% ,15 % 3,15 % ,55 % 4,10 % ,10 % 3,65 % ,00 % 2,60 % Dit zijn glbale brutrendementen p jaarbasis, tegepast p de nett reserve (excl. eventuele taks, instapksten, beheersksten en risicpremies) Resultaten uit het verleden bieden geen garantie vr de tekmst. De Algemene Vergadering van de Aandeelhuders van Delta Llyd Life beslist ver het percentage van de winstdeelname. De kapitalisatiemethde is deze van samengestelde interesten p dagelijkse basis. Tak 23 luik Fndsen De kenmerken van ieder fnds zijn beschikbaar p de website Achteraan dit dcument vindt u een verzicht van de kenmerken. Rendement Het rendement van een Tak 23 beleggingsfnds is afhankelijk van de evlutie van de eenheidswaarde van het fnds. De verzekeringsmaatschappij biedt geen rendementsgarantie in Tak 23. Tak 23 beleggingsfndsen geven geen recht p winstdeelname. Het financiële risic wrdt vlledig gedragen dr de verzekeringnemer. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 2/7

3 Verleden rendementen (indien beschikbaar) Rendementen uit het verleden bieden geen garantie vr de tekmst. De histrische rendementen van de fndsen zijn beschikbaar p de website Achteraan dit dcument vindt u een verzicht van de rendementen. Tetreding / Inschrijving Tetreding is mgelijk p ieder mment. Inventariswaarde De eenheidswaarde is de waarde bepaald dr de fndsmanager na inhuding van alle beheersksten van de maatschappij en na eventuele tekenning van het dividend. De waarde van het cntract is gelijk aan het aantal eenheden van elk fnds vermenigvuldigd met hun respectieve waarde. De eenheidswaarde kan geraadpleegd wrden p de website de waarde wrdt wekelijks aangepast. De aan en verkp van eenheden gebeurt iedere dnderdag. Overdracht van Fndsen Algemeen Zie nder Switch. Ksten: instapksten De instapksten wrden tegepast p de strting na inhuding van de taks en/f de premies en taks van de aanvullende waarbrgen. De instapksten bedragen: nder / jaar 1 : maximaal 5%; vanaf / jaar 1 en minder dan 3 000/jaar 1 : maximaal 4,5%; vanaf / jaar 1 : maximaal 4%. uitstapksten Afkp p aanvraag: Per kalenderjaar 2, geen uitstapksten indien de sm van de afkpbedragen niet grter is dan 10% van de waarde van het cntract; p het gedeelte bven de 10%, uitstapksten van 4,8% die met 0,1% afnemen per verstreken maand te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het cntract; vanaf het 5 e jaar, geen uitstapksten meer. beheersksten die rechtstreeks p het cntract wrden aangerekend afkp / pnamevergeding ksten bij switch / verdracht (binnen hetzelfde luik f tussen verschillende luiken) Peridieke/geplande gedeeltelijke afkpen: Frfaitaire vergeding van 2,50 per pname. De beheersksten p het Tak 21 gedeelte bedragen maximaal 0,025%/maand. Ze wrden maandelijks ingehuden p de waarde van het Tak 21 luik gedurende de eerste 10 jaar van het cntract. De beheersksten p het Tak 23 gedeelte bedragen maximaal 0,08%/maand. Ze wrden ingehuden p de eenheidswaarde bepaald dr de fndsmanager. In geval van afkp p aanvraag van het Tak 21 luik binnen de eerste 8 jaar, kan een financiële vergeding ingehuden wrden. Switch p aanvraag: Kstels 1 keer per kalenderjaar 2 ; vervlgens: 0,5% van het vergedragen bedrag. In geval van verdracht van fndsen van het Tak 21 luik binnen de eerste 8 jaar, kan een financiële vergeding ingehuden wrden. Autmatische switch: De ksten verbnden aan de beleggingspties bedragen 0,5% van het vergedragen bedrag behalve in geval van dynamisering van de winstdeelname. 1 Het vermelde bedrag mvat de taks, maar niet de premies en taks van de aanvullende waarbrgen. 2 Een kalenderjaar lpt van 1 januari tt 31 december. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 3/7

4 Lptijd De lptijd bedraagt minimaal 5 jaar. Vr cntracten met aanvullende waarbrgen bedraagt de lptijd minimaal 10 jaar. Het cntract lpt ten laatste af p de 120 e verjaardag van de verzekerde. Gebeurtenissen die aanleiding geven tt uitkering van de waarde van het cntract zijn de pzegging van het cntract dr de verzekeringnemer, de vlledige afkp, het verlijden van de verzekerde f het bereiken van de einddatum van het cntract. Premie Indien de eerste strting een enige premie is, dan met ze minimaal (inclusief taks en instapksten) bedragen. Indien de eerste strting een recurrente premie is, dan met ze minimaal 480 / jaar (inclusief taks en instapksten, exclusief premies en taks van de aanvullende waarbrgen) bedragen. Bijkmende strtingen meten minimaal 500 (inclusief taks en instapksten) bedragen. Indexering met een vast percentage van 1% tt 5% is mgelijk. Aanvullende waarbrgen zijn alleen mgelijk met recurrente premies. De peridiciteit van de recurrente premies is vrij en mag maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks f jaarlijks zijn. Fiscaliteit Op de premies: De premiebetalingen genieten geen fiscaal vrdeel. Een taks van 2% is verschuldigd p iedere strting dr een natuurlijke persn. Een taks van 4,4% is verschuldigd p iedere strting dr een rechtspersn. Bij uitstap uit het Tak 21 gedeelte: Vr afkpen en switches p aanvraag: Vr natuurlijke persnen: Geen rerende vrheffing na een peride van 8 jaar en 1 maand. Om de rerende vrheffing te vermijden binnen de peride van 8 jaar en 1 maand, dienen 2 vrwaarden cumulatief vervuld te wrden: Een verlijdensdekking van minimaal 130% van de sm van de strtingen (exclusief taks en exclusief taks en premies van aanvullende waarbrgen) nderschrijven vanaf de aanvangsdatum EN verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven. Vr rechtspersnen: De rerende vrheffing is altijd verschuldigd. Vr peridieke gedeeltelijke afkpen en autmatische switches: Deze zijn altijd nderwrpen aan de rerende vrheffing. Op de einddatum van het cntract: Zie regeling nder afkpen en switches p aanvraag. In geval van verlijden: De rerende vrheffing is niet verschuldigd. In geval van uitstap uit het Tak 23 luik: De rerende vrheffing is niet verschuldigd. Bij switch binnen het Tak 21 luik: De rerende vrheffing is niet verschuldigd. Afkp: gedeeltelijke afkp Minimumsald: Het sald van de waarde van het cntract na afkp met minstens gelijk zijn aan met minimaal 250 per fnds. Gedeeltelijke afkp p aanvraag: Gedeeltelijke afkpen meten minstens 500 bedragen. Peridieke gedeeltelijke afkpen: De verzekeringnemer kan kiezen vr een jaarlijkse, halfjaarlijkse, driemaandelijkse f maandelijkse afkp. De verzekeringnemer bepaalt het bedrag van de peridieke gedeeltelijke afkpen nder de vrm van een frfaitair nett bedrag. De peridieke gedeeltelijke afkpen bedragen minimaal per jaar en maximaal Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 4/7

5 15% van de waarde van het cntract. Dit percentage van 15% wrdt berekend p basis van de premie (inclusief taks en instapksten) vr de peridieke gedeeltelijke afkpen gepland bij de nderschrijving en p basis van de reserve vr de peridieke gedeeltelijke afkpen die aangevraagd wrden in de lp van het cntract Het percentage van kstelze afkpen p aanvraag en het maximale limietpercentage van peridieke gedeeltelijke afkpen zijn niet cumuleerbaar. Deze verschillende types afkpen zijn evenwel nderling cmbineerbaar. vlledige afkp De verzekeringnemer heeft het recht m de vlledige afkp van zijn cntract p ieder mment aan te vragen. Overdracht tussen Tak 21 en Tak 23 / Switch De waarde van het cntract die belegd werd in een f meerdere beleggingsfndsen kan gedeeltelijk f vlledig vergedragen wrden naar een f meerdere beleggingsfndsen beschikbaar in het kader van het cntract (binnen hetzelfde luik f tussen verschillende luiken). Na iedere switch dient de waarde van elk fnds minimaal 250 te bedragen. Eén van de vijf beleggingspties (autmatische switch) is mgelijk per cntract. Deze pties zijn de vlgende: Beveiliging van de meerwaarde (niet beschikbaar vr cntracten met peridieke strtingen): per Tak 23 fnds kan de klant een percentage van de meerwaarde kiezen (minimaal 5%) m ver te dragen naar het fnds DL Eternal. Dynamisering van de winstdeelname: een bedrag gelijk aan de eventuele winstdeelname wrdt gratis vergedragen naar een Tak 23 fnds. Herbalancering: wanneer de waarde van één van de gekzen fndsen minimaal 5% afwijkt van de rsprnkelijke verdeling, wrdt er een verdracht uitgeverd m naar de rsprnkelijke verdeling terug te keren. Drip Feed: na een eenmalige strting in een Tak 21 fnds gebeuren autmatische verdrachten naar vraf bepaalde Tak 23 fndsen. Het vergedragen bedrag met minstens 150 bedragen, en minstens 40 per fnds. Dynamische Stp Lss: vr ieder Tak 23 fnds kan de klant een percentage van waardevermindering bepalen (minimum 5%, maximum 50%, per schijven van 1%) waarbij het sald van het fnds vergedragen wrdt naar het fnds DL Eternal. Deze beleggingspties zijn beschikbaar vanaf , met uitzndering van de beleggingsptie Dynamische Stp Lss die beschikbaar is vanaf Infrmatie Een keer per jaar verstrekt de maatschappij de wettelijke infrmatie aan de verzekeringnemer ver de evlutie van het DL Strategy cntract. Het "Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfndsen van DL Strategy" is beschikbaar p de website Fnds Per cntract is een keuze van maximaal 6 fndsen mgelijk uit de lijst van de fndsen van het prduct DL Strategy (Tak 21 en Tak 23 al dan gecmbineerd). Per gekzen fnds dient minimaal 15% van de nettpremie belegd te wrden. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR-takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 5/7

6 Intern Fnds De delstelling 3 is m hfdzakelijk te beleggen in: Risicklasse 4 p 31/12/2011 Bestemd vr de belegger met risicprfiel Onderliggend fnds Delta Llyd BlackRck Wrld Gld Fund Aandelen sectr edele metalen 6 Full Equity BGF Wrld Gld Fund BlackRck Beheerder van het nderliggende fnds Delta Llyd Carmignac Cmmdities Aandelen grndstffensectr 5 Full Equity Carmignac Prtfli Cmmdities Carmignac Gestin Delta Llyd Carmignac Emergents Aandelen pkmende markten 5 Full Equity Carmignac Emergents Carmignac Gestin Delta Llyd Carmignac Patrimine Flexibel wereldwijd beheer 2 Cnservative Carmignac Patrimine part A Carmignac Gestin (min. 50% in bligaties) Delta Llyd Carmignac Prfil Réactif 100 Flexibel wereldwijd beheer 3 Balanced Carmignac Prfil Réactif 100 Carmignac Gestin (max 100% in aandelen) Delta Llyd Financière de l Echiquier Agressr Eurpese aandelen 5 Full Equity Agressr Financière de l'echiquier Delta Llyd Fnds Dnau Aandelen pkmend Eurpa 5 Full Equity Delta Llyd Dnau Fnds NV Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Fnds Select Dividend Eurpese aandelen 3 Balanced Delta Llyd Select Dividend Fnds N.V. Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Bnd Fund Obligaties 2 Cnservative Delta Llyd Rente Fnds N.V. Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Ethna Aktiv Fund Mix 3 Balanced Ethna Aktiv Fund Ethenea Independent Investrs Delta Llyd Life L Asian Participatin Fund Aandelen uit Azië Pacifische regi incl. Japan 5 Full Equity Delta Llyd L Asian Participatin Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Eurpean Participatin Fund Eurpese aandelen 5 Full Equity Delta Llyd L Eurpean Participatin Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Glbal Prperty Fund Aandelen vastgedsectr 3 Balanced Delta Llyd L Glbal Prperty Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Glbal Theme Fund Diversificatie wereldwijde aandelen 3 Balanced Delta Llyd L Glbal Theme Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Health Develpment Fund Aandelen vergrijzing & gezndheids sectr 3 Balanced Delta Llyd L Health Develpment Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L New Energy Fund Aandelen sectr alternatieve energieën 5 Full Equity Delta Llyd L New Energy Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Technlgy Trends Fund Aandelen technlgische sectr 4 Grwth Delta Llyd L Technlgy Trends Fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life L Water & Climate Fund Aandelen eclgische sectr 5 Full Equity Delta Llyd L Water & Climate fund Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Mix Fund Gevarieerde mix 2 Cnservative Delta Llyd Mix Fnds N.V. Delta Llyd Asset Management Delta Llyd Life Pictet EUR Liquidity Mnetaire in EUR 1 Cnservative Pictet EUR Liquidity Pictet Funds (Eurpe) S.A Delta Llyd Life Skagen Kn Tiki Fund Aandelen pkmende markten 5 Full Equity Skagen Kn Tiki Skagen AS Delta Llyd Life Trids Sustainable Bnd Fund Wereldwijde staats en bedrijfs bligaties die aan een 1 Cnservative Trids Sustainable Bnd Fund Delta Llyd Asset Management duurzame beleggingsstrategie vlden Delta Llyd Life Trids Sustainable Equity Fund Wereldwijde bedrijfsaandelen die aan een duurzame 4 Grwth Trids Sustainable Equity Fund Delta Llyd Asset Management beleggings strategie vlden Delta Llyd Petercam Real Estate Eurpe Aandelen Eurpese vastgedsectr 5 Full Equity Petercam Real Estate Eurpe Capitalisatin Petercam Capitalisatin Delta Llyd R Valr F Flexibel wereldwijd beheer 4 Grwth R Valr Actin F Rthschild et Cie Gestin (max 100% in aandelen) Delta Llyd Saint Hnré Cnvertibles Cnverteerbare bligaties EUR 2 Cnservative Edmnd de Rthschild Eurpe Cnvertibles (Ex Saint Hnré Cnvertibles) Edmnd de Rthschild Asset Management Delta Llyd Triclre Rendement C Aandelen Frankrijk 4 Grwth Edmnd de Rthschild Triclre Rendement (Ex Triclre Rendement) Edmnd de Rthschild Asset Management 3 Samenvatting van de beleggingsplitiek. Alleen de vlledige tekst van het Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfndsen van DL Strategy is rechtsgeldig. 4 De risicklassen in Tak 23 variëren van 0 tt 6, waarbij risicklasse 6 het hgste risic inhudt. De risicklasse van een fnds kan veranderen. De meest recente risicklasse wrdt vermeld in de laatste versie van het Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfndsen van DL Strategy. Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 6/7

7 Intern Fnds Overeenstemmend jaarlijks brut rendement 5 van het intern fnds per 31/12/ jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Peride 2011 Peride Peride Peride Delta Llyd BlackRck Wrld Gld Fund 18,86% 20,92% Delta Llyd Carmignac Cmmdities 22,35% 25,00% Delta Llyd Carmignac Emergents 13,22% 25,47% Delta Llyd Carmignac Patrimine 2,02% 6,88% Delta Llyd Carmignac Prfil Réactif ,88% 9,66% Delta Llyd Financière de l Echiquier Agressr 19,99% 15,45% Delta Llyd Fnds Dnau 26,89% 16,63% Delta Llyd Fnds Select Dividend 10,03% 7,63% Delta Llyd Life Bnd Fund 3,59% 1,57% Delta Llyd Life Ethna Aktiv Fund Delta Llyd Life L Asian Participatin Fund Delta Llyd Life L Eurpean Participatin Fund Delta Llyd Life L Glbal Prperty Fund 3,53% Delta Llyd Life L Glbal Theme Fund 13,58% Delta Llyd Life L Health Develpment Fund 15,11% Delta Llyd Life L New Energy Fund 43,49% Delta Llyd Life L Technlgy Trends Fund 3,90% Delta Llyd Life L Water & Climate Fund 21,61% Delta Llyd Life Mix Fund 3,49% Delta Llyd Life Pictet EUR Liquidity Delta Llyd Life Skagen Kn Tiki Fund Delta Llyd Life Trids Sustainable Bnd Fund 2,73% Delta Llyd Life Trids Sustainable Equity Fund 7,10% Delta Llyd Petercam Real Estate Eurpe Capitalisatin 12,79% 11,29% Delta Llyd R Valr F 11,45% 15,95% Delta Llyd Saint Hnré Cnvertibles 12,93% 3,85% Delta Llyd Triclre Rendement C 18,92% 5 Glbaal jaarlijks brut rendement tegepast p de nett reserve (exclusief eventuele taks, instapksten en risicpremies) Delta Llyd Life NV, verzekeringsnderneming tegelaten nder het cdenummer 167 vr de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsk alle BOAR takken behalve krediet, brgtcht en hulpverlening (KB BS ) met maatschappelijke zetel te Fnsnylaan 38, 1060 Brussel, België BTW BE RPR Brussel Delta Llyd Bank: FIF STR NF NL 12/12 PAGINA 7/7

Delta Lloyd Strategy

Delta Lloyd Strategy Delta Lloyd Strategy Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 08/03/2012 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 20/12/2013 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 31/10/2014

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 31/10/2014 Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 31/10/2014 DL Strategy Type Levensverzekering - Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 22/02/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 1/9/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door de

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 30/6/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 30/6/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 30/6/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 22/4/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 27/07/2017 DL Strategy fiscaal Type Levensverzekering Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds zonder kapitaal- of rendementsgarantie

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 23/01/2014

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 23/01/2014 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 23/01/2014 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde interestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 20/02/2014

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 20/02/2014 Scala Privilege voor zelfstandigen Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 20/02/2014 Type levensverzekering Individuele Pensioentoezegging Met gewaarborgde interestvoet door de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Scala Free Pension Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 6/2/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 6/2/2015 Scala Privilege voor zelfstandigen Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 6/2/2015 Type levensverzekering Individuele Pensioentoezegging Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015

Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Scala Privilege voor zelfstandigen Financiële Informatiefiche Geldig vanaf 1/10/2015 Type levensverzekering Individuele Pensioentoezegging Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler)

Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler) Globale bruto rendementen 2015 Oplossingen voor zelfstandigen en ondernemingen (2 e pijler) INFORMATIE VOOR Gecommercialiseerde producten op 31/12/2015 Scala gamma voor zelfstandigen 0,00% 2,65% (vanaf

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Technische fiche Geldig vanaf 8/2/2016

Technische fiche Geldig vanaf 8/2/2016 Scala Free Pension Technische fiche Geldig vanaf 8/2/2016 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21) en optionele

Nadere informatie

Scala Executive voor zelfstandigen

Scala Executive voor zelfstandigen Scala Executive voor zelfstandigen Technische fiche Geldig vanaf 3/07/2017 Type levensverzekering Groepsverzekering van het type cafetaria Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Pensioenregeling Meest Gestelde Vragen

Pensioenregeling Meest Gestelde Vragen Pensienregeling Meest Gestelde Vragen Keuzemgelijkheden Ik werk p dit mment vr Harting-Bank, RHC Dealergrep f Eureva Uit welke pensienregelingen kan ik kiezen? Middellnregeling Bedrijfstakpensienfnds PMT

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Technische fiche Geldig vanaf 1/6/2016

Technische fiche Geldig vanaf 1/6/2016 Scala Free Pension Technische fiche Geldig vanaf 1/6/2016 Type levensverzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21) en optionele

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Financiële bijsluiter

Financiële bijsluiter Financiële bijsluiter Platina Metaal & Techniek 1 (subfnds van Mn Services Levenslp Fnds) Deze financiële bijsluiter is een dcument van Mn Services Fndsenbeheer B.V. Ze is pgesteld vlgens een vaste, krachtens

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 12 september

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie