Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement"

Transcriptie

1 Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren) 1077 XX Amsterdam Tel: Fax: Accountant Deloitte Accountants BV Notaris Loyens & Loeff NV Fiscalist PwC Belastingadviseurs NV Informatie Meer informatie over dit fonds? Kijk op of bel Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement september 2012 Prospectus Zorgveste Koetshuys Erica Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum.

2 Belangrijke informatie Personen die een belegging in de Certificaten overwegen zullen zelf dienen te bepalen of deze belegging juridische vereisten binnen hun eigen jurisdicties zich (laten) informeren met betrekking tot: (a) de voor hun passend is gelet op hun beleggingsdoelstelling, risicoperceptie, kennis en ervaring, financiële overdracht van de Certificaten, (b) enige buitenlandse voor de aankoop, inschrijving, het houden en de draagkracht en beleggingshorizon. Dit Prospectus overdrachtsbeperking die van toepassing kan zijn op is algemeen verkrijgbaar gesteld met als doel om de aankoop, inschrijving, het houden, de overdracht alle informatie te verschaffen die van belang is bij van de Certificaten waar zij mogelijk mee te maken het beoordelen van een investering in Certificaten. (kunnen) krijgen, en (c) de fiscale consequenties Beleggers worden geacht dit hele Prospectus te welke van toepassing kunnen zijn als gevolg van de lezen. In het bijzonder dienen zij het hoofdstuk aankoop, inschrijving, het houden en de overdracht Risicofactoren te lezen waarin de elementen van van Certificaten. Beleggers moeten uitsluitend afgaan het aanbod en daarmee gepaard gaande risicofactoren op hun eigen adviseurs (waaronder voor dit doeleinde staan beschreven die zorgvuldig overwogen dienen te uitdrukkelijk niet begrepen de in dit Prospectus worden alvorens het besluit te nemen om te beleggen genoemde partijen, althans niet in hun hoedanigheid van bij deze structuur betrokken entiteiten en in de Certificaten. personen), inclusief hun juridisch, fiscaal en financieel adviseurs en accountants, met betrekking tot Dit Prospectus is uitgegeven door de Beheerder. Op enige informatie of verklaring die niet in dit juridische, fiscale, investerings- of enige andere zaken Prospectus staat, mag niet worden afgegaan als zijnde gerelateerd aan het Vastgoedfonds en hun deelname geautoriseerd door de Beherend Vennoot danwel de daarin. Beheerder van het Vastgoedfonds. Bijzondere opmerking over Door het verschaffen van dit Prospectus nemen noch toekomstgerichte opmerkingen de Beherend Vennoot, noch de Beheerder noch hun Dit Prospectus bevat opmerkingen welke toekomstgerichte opmerkingen zijn of als zodanig te beschouwen respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten en/of adviseurs de verplichting op zich zijn. Deze toekomstgerichte opmerkingen kenmerken (maar behouden zich wel het recht daartoe voor) om zich door het gebruik van toekomstgerichte termen, een ontvanger te voorzien van toegang tot enige bijkomende informatie en/of advies of om enige onnauwnosticeren, verwachten, beogen en ontkenningen waaronder: geloven, schatten, anticiperen, progkeurigheid en/of onjuistheden in zulke informatie hiervan of andere variaties of vergelijkbare terminologie. De toekomstgerichte opmerkingen omvatten alle en/of advies te corrigeren. Echter, als sprake is van een materiële aanpassing zal een supplement op dit zaken die geen historische feiten zijn. Ze komen op Prospectus algemeen verkrijgbaar worden gesteld en een aantal plaatsen in dit Prospectus voor en omvatten worden toegezonden aan diegenen die op grond van opmerkingen aangaande de bedoelingen, overtuigingen of huidige verwachtingen van het Vastgoedfonds dit Prospectus hebben ingeschreven op Certificaten (behalve aan degenen wier inschrijving op Certificaten wat betreft onder andere de beleggingsdoelen en is afgewezen). strategie, het beleggingsbeleid, financieringsstrategieën, beleggingsrendement, operationeel resultaat, Bij het maken van een investeringsbeslissing in financiële toestand, liquiditeit, verwachtingen en uitkeringsbeleid van het Vastgoedfonds. Naar hun aard relatie tot de Certificaten, moeten beleggers volledig afgaan op hun eigen onderzoek naar de Certificaten brengen toekomstgerichte opmerkingen risico s en en de voorwaarden van het aanbod van Certificaten, onzekerheden met zich mee aangezien zij gerelateerd inclusief de daarbij betrokken risico s. Een investering in Certificaten zal risico s met zich meebrengen digheden die wel of niet kunnen gebeuren in de zijn aan gebeurtenissen en afhangen van omstan- als gevolg van, onder meer, de beperkte verhandelbaarheid van de Certificaten. Beleggers moeten de garantie voor toekomstige prestaties of resultaten. De toekomst. Toekomstgerichte opmerkingen zijn geen financiële draagkracht en bereidheid hebben om de beleggingsresultaten van het Vastgoedfonds, het operationeel resultaat, de financiële toestand, liquiditeit, risico s inherent aan een investering in Certificaten te accepteren. het uitkeringsbeleid in de periode na de aanbieding en de ontwikkeling van financieringsstrategieën van Vertrouwen van beleggers op het Vastgoedfonds kunnen materieel verschillen van informatie in dit Prospectus de indruk die gewekt is door de toekomstgerichte Beleggers moeten de inhoud van dit Prospectus niet opmerkingen in dit Prospectus. Verder zijn deze beschouwen als een advies in relatie tot juridische, resultaten of ontwikkelingen niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in de toekomst, zelfs als fiscale, investerings- of andere zaken. Zij moeten het ANNEXUM 1

3 beleggingsresultaat, operationeel resultaat, de financiële toestand, liquiditeit, het uitkeringsbeleid van het Vastgoedfonds en de ontwikkeling van financieringsstrategieën van het Vastgoedfonds gelijk zijn aan de toekomstgerichte opmerkingen in dit Prospectus. Beleggers wordt aangeraden om dit document in zijn geheel te lezen. In het bijzonder wordt aangeraden het hoofdstuk Risicofactoren, te lezen voor een verdere behandeling van factoren die het toekomstige resultaat van het Vastgoedfonds kunnen beïnvloeden. Elke referentie in dit Prospectus aan prestaties en resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en resultaten. De waarde van Certificaten kan fluctueren. Door inschrijving op de in dit Prospectus beschreven Certificaten gaat de ontvanger onvoorwaardelijk akkoord met vrijwaringen als opgenomen in dit Prospectus. 2

4 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Risicofactoren 3. De belegging 3.1 Locatie 3.2 Vastgoed 3.3 Verhuursituatie 3.4 Taxatie 3.5 Technische staat 3.6 Milieurapportage 4. Relevante markten 4.1 Economie 4.2 Zorgvastgoedmarkt 4.3 Particuliere woonzorg 5. Financiële kenmerken 5.1 De Fondsinvestering 5.2 De Financiering 5.3 Exploitatieprognose 5.4 Scenario analyses 5.5 Huurinkomsten 5.6 Uitgaven 5.7 Verkoop 5.8 Totaal beleggersrendement 6. Juridische aspecten 6.1 Structuur 6.2 Verslaggeving en overige kennisgeving, Vergadering van Certificaathouders 6.3 Waarderingsgrondslagen 7. Fiscale aspecten 7.1 Inleiding 7.2 Fiscale aspecten van het Vastgoedfonds 7.3 Fiscale behandeling van Certificaathouders 8. Overige informatie 8.1 Deelname 8.2 Onderzoeksrapport accountant 8.3 Overige informatie 8.4 Verklaring van de Beheerder 9. Defenities en Interpretatie BIJLAGEN A. Statuten Zorgveste Koetshuys Erica BV B. Statuten Stichting Administratiekantoor Annexum Fondsen C. Administratievoorwaarden D. Directieovereenkomst E. Adviseurs en relaties F. Taxatie G. Assurance verklaring accountant ANNEXUM 3

5 1. Samenvatting Begrippen in dit Prospectus beginnend met hoofdletters hebben de betekenis als daaraan gegeven in het hoofdstuk Definities en Interpretatie. In dit Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Zorgveste Koetshuys Erica (het Vastgoedfonds ). Hieronder treft u de belangrijkste kenmerken van dit besloten onroerend goed fonds aan. Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus. Een beslissing om in de effecten (Certificaten) te beleggen moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Prospectus door diegene die in de effecten belegt. Een belegger is zelf verantwoordelijk voor zijn besluit om te investeren in het Vastgoedfonds. Vastgoedfonds Het Vastgoedfonds is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. De gewone aandelen van het Vastgoedfonds zijn gecertificeerd. Beleggers kunnen deelnemen in het Vastgoedfonds door het verwerven van Certificaten. Het doel van het Vastgoedfonds is het realiseren van winst door middel van de aankoop, exploitatie en verkoop van het Vastgoed. Het Vastgoed betreft een zorgresidentie voor ouderen, gevestigd in een voormalig koetshuis en een vrijstaande villa gelegen te Hilversum. De totale Fondsinvestering bedraagt 7,32 miljoen met een eigen vermogen van 3,30 miljoen. Naast het ingebrachte eigen vermogen door de Certificaathouders wordt een hypothecaire lening verstrekt van circa 55% van het fondsvermogen. Gedurende de looptijd van de lening van vijf jaar geldt een vast rentepercentage. Het vaste rente percentage bedraagt 4,00%. Tijdens de looptijd zal geen aflossing op de hypothecaire lening plaatsvinden. Bij opname van de hypothecaire lening zullen door het Vastgoedfonds de volgende zekerheden worden verstrekt: hypotheekrecht op het Vastgoed, eerste pandrecht op het huurcontract en de verzekeringspenningen. De Certificaathouders zijn naar derden toe niet aansprakelijk voor verbintenissen van het Vastgoedfonds. De exploitatie van het Vastgoed zal voor rekening en risico van het Vastgoedfonds geschieden. Het Vastgoed zal op termijn worden verkocht, waartoe door de Certificaathouders bij meerderheid van stemmen zal worden besloten. Het Vastgoedfonds kent een onbepaalde duur, doch in beginsel voor ten minste zeven jaar, met inachtneming van het daaromtrent in de Administratievoorwaarden. Vastgoed Het Vastgoed, Zorgresidentie Koetshuys Erica, betreft een schitterend voormalig koetshuis en een vrijstaande villa gelegen aan de Albertus Perkstraat te Hilversum. Het Vastgoed is een gemeentelijk monument. Koetshuys Erica is in de 19de eeuw gebouwd. Het geheel is opgetrokken uit baksteen en heeft een klassieke uitstraling. De kap heeft donkere dakpannen met een mozaïek van oranje dakpannen. Oorspronkelijk is het gebruikt als koetshuis. Het Vastgoed heeft in de loop der jaren voor de meest uiteenlopende zaken dienst gedaan, van hotel tot autobedrijf tot openbare leeszaal, waarna het in 2010 volledig is herontwikkeld tot woonzorgcomplex. Vanwege de staat waarin het object zich bevond is ervoor gekozen de volledige constructie opnieuw te realiseren met uitzondering van de monumentale buitengevel, welke is gerestaureerd. Tevens is een beschutte en afgesloten binnentuin gecreëerd. In de tuin is, tegelijkertijd met de renovatie van het Koetshuys, een Koetsierswoning gebouwd, welke onderdeel uitmaakt van de zorgresidentie. Het bruto vloeroppervlak van het Koetshuys en de Koetsierswoning betreft circa m2. Hierin zijn negentien woonstudio s ondergebracht, alle voorzien van eigen luxe badkamer. De gemiddelde kamergrootte (inclusief badkamer) is circa 43 m². Per cliënt is er, inclusief algemene ruimten, bijna 70 m2 beschikbaar. Voor een uitgebreide beschrijving van het Vastgoed wordt verwezen naar het hoofdstuk De Belegging. RENDEMENT Het Direct beleggersrendement bedraagt gemiddeld 8,0% per jaar en wordt tweemaal per jaar uitgekeerd, in de maanden februari en augustus. Bij verkoop na circa tien jaar is op basis van het realistische verkoopscenario een Indirect beleggersrendement geprognosticeerd van 1,7% per jaar, hetgeen resulteert in een gemiddeld Totaal beleggersrendement van 9,7% per jaar. Het Vastgoed is verhuurd aan de Exploitant door middel van een geïndexeerd huurcontract. Hierdoor biedt het Vastgoedfonds de Certificaathouders bescherming tegen inflatie. 4

6 Deelname Het Vastgoedfonds financiert de belegging voor ca. 45% met eigen vermogen ( 3,30 miljoen). Het Vastgoedfonds zal in totaal 33 Certificaten van ,-- elk uitgeven. Elk Certificaat geeft recht op een evenredig gedeelte in de Netto Vermogenswaarde. De inschrijving start op het moment van uitbrengen van het Prospectus en sluit zodra alle Certificaten zijn toegewezen, doch uiterlijk na twaalf maanden, behoudens verlenging van deze termijn door de Beheerder. Na toewijzing van de Certificaten dient de Deelnamesom, vermeerderd met 3% Emissiekosten, conform de instructies van de Beheerder te worden voldaan op de bankrekening van het Administratiekantoor of het Vastgoedfonds. Na ontvangst van de Deelnamesom wordt de Certificaathouder opgenomen in het Certificaathoudersregister van het Vastgoedfonds Risicofactoren Aan beleggen in vastgoed in het algemeen, evenals aan beleggen in het Vastgoedfonds zijn bepaalde risico s verbonden, te weten: marktrisico, rendementsrisico, risico samenhangend met de acquisitiestructuur, lockup risico, leegstandrisico, financiering- en renterisico, inflatierisico, risico s samenhangend met de Beheerder, risico s samenhangend met de financiering van zorg, concentratierisico, kostenrisico, tegenpartijrisico, wet- en regelgevingrisico en algemeen vastgoedrisico. Deze risico s staan beschreven in het hoofdstuk "Risicofactoren". Verkoopopbrengst De Beheerder zal in beginsel niet eerder dan na zeven jaar een voorstel doen tot verkoop van (een deel van) het Vastgoed op de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering. (b) de kosten voor het ontslaan van het Vastgoed uit hypothecair verband; (c) de op de verkooptransactie betrekking hebbende transactiekosten, waaronder de Begeleidingsvergoeding; (d) de Deelnamesommen; en (e) een bedrag ter aanvulling op het jaarlijkse Exploitatieresultaat tot een gemiddeld jaarlijks enkelvoudig Direct beleggersrendement van 7,5% vóór belastingen. Kortom, de Performancevergoeding wordt pas uitbetaald nadat de Certificaathouders hun inleg en een gemiddeld jaarlijks Direct beleggersrendement van 7,5% vóór belastingen hebben ontvangen. Zodoende wordt een optimale inzet van de Beheerder en gelijkgerichtheid van alle betrokken partijen gewaarborgd. Vrijstelling van de Wet op het financieel toezicht Het Vastgoedfonds is een beleggingsinstelling in zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Ingevolge de Wft dient de beheerder van een beleggingsinstelling een vergunning te hebben van de AFM. Annexum Beheer B.V., de beheerder van het Vastgoedfonds, is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning op grond van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. De Beheerder is echter voor het aanbieden van Certificaten niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig ingevolge de Wft, aangezien de Certificaten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste ,-- per Certificaathouder. ANNEXUM De Verkoopopbrengst van het Vastgoed komt toe aan de Certificaathouders onder aftrek van de volgende kosten: (a) het pro resto en het afgeloste deel van de hypothecaire geldlening; (b) de kosten voor het ontslaan van het Vastgoed uit hypothecair verband; (c) de op de verkooptransactie betrekking hebbende transactiekosten, waaronder de Begeleidingsvergoeding; en (d) de Performancevergoeding. Performancevergoeding De Performancevergoeding is gelijk aan 25% over het bedrag van de Verkoopopbrengst dat resteert na aftrek van: (a) het pro resto en het afgeloste deel van de hypothecaire geldlening; Beheerder Het beheer van het Vastgoedfonds wordt opgedragen aan de Beheerder (Annexum Beheer B.V.). De Beheerder zal, als statutair bestuurder, gerechtigd zijn het Vastgoedfonds te vertegenwoordigen. De Initiatiefnemer van het Vastgoedfonds is Annexum Invest B.V. Belastingen Het Vastgoedfonds wordt aangemerkt als Fiscale Beleggingsinstelling. Dit houdt in dat het door het Vastgoedfonds behaalde resultaat wordt belast tegen een tarief van 0% zolang het Vastgoedfonds aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoet. Bij natuurlijke personen die Certificaathouder zijn in het Vastgoedfonds en voor wie de deelname in het Vastgoedfonds niet behoort tot het vermogen van 5

7 een onderneming of tot het resultaat uit overige werkzaamheden zullen de inkomsten uit het Certificaat worden belast als inkomen uit sparen en beleggen (Box 3). Met inachtneming van het bepaalde in het hoofdstuk "Financiële Kenmerken" zal in beginsel niet eerder dan na zeven jaar, afhankelijk van de marktomstandigheden, door de Beheerder een voorstel tot verkoop van het Vastgoed, en uiteindelijk dus opheffing van het Vastgoedfonds worden gedaan. De winsten die hierbij ontstaan zijn effectief belast in box 3, tenzij het Certificaat behoort tot het ondernemingsvermogen of tot een overige werkzaamheid van de Certificaathouder (box 1), dan wel indien de activiteiten van het Vastgoedfonds (achteraf) moeten worden aangemerkt als het drijven van een onderneming of als het verrichten van overige werkzaamheden (eveneens box 1). Verdere informatie over de fiscale consequenties van deelname in het Vastgoedfonds vindt u in het hoofdstuk "Fiscale aspecten". Verklaring Beheerder Uitsluitend de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie in het Prospectus. Voor zover in het Prospectus informatie is opgenomen die afkomstig is van derden is deze informatie correct weergegeven. De Beheerder verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover haar bekend, de gegevens in het Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. De Beheerder kan slechts wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor deze samenvatting, indien deze samenvatting samen met de andere delen van het Prospectus misleidend, onjuist of inconsistent is. Amsterdam, 28 september 2012 Annexum Beheer B.V. 6

8 2. Risicofactoren Het in het Prospectus beschreven aanbod tot deelname in het Vastgoedfonds is in het bijzonder gericht op Nederlandse particuliere beleggers. Om investeringen in vastgoed goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de belegger zich bewust is van de risico s. Daarnaast vloeien bepaalde risico s voort uit de structuur van het Vastgoedfonds. Alleen met een goed inzicht in de aspecten die de rentabiliteit van de belegging beïnvloeden, kan door de belegger een verantwoorde beleggingsbeslissing worden genomen. Beleggers die deelname in het Vastgoedfonds overwegen wordt geadviseerd deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies in te winnen zodat - gegeven de persoonlijke inkomens- en vermogenspositie van de individuele belegger - het risicoprofiel van het Vastgoedfonds individueel gewogen kan worden in de investeringsbeslissing van de belegger. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Daarnaast kunnen risico s elkaar versterken. Het risico bestaat dat Certificaathouders minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd of dat zelfs de gehele inleg verloren gaat. Certificaathouders dragen niet bij in het verlies van de Vennootschap meer dan tot het bedrag van hun inleg. In dit hoofdstuk staan de materiële risico s beschreven die verbonden zijn aan een investering in het Vastgoedfonds. De beschrijving van de risico s is opgesteld met de huidige kennis aan de hand van de meest recente gegevens en omstandigheden. Bij een belegging in het Vastgoedfonds kunnen zich echter onvoorziene situaties voordoen waardoor de werkelijke risico s wezenlijk kunnen afwijken van de hierna beschreven risico s. Risico s die niet in dit hoofdstuk worden beschreven worden momenteel als niet materieel beschouwd of zijn op dit moment niet bekend. Marktrisico Marktrisico is een belangrijke factor in de waardeontwikkeling van het Vastgoed. Marktrisico kan in dit verband worden omschreven als het algemene economische klimaat waarin de vastgoedmarkt zich bevindt. Dit economische klimaat kan tot gevolg hebben dat het Vastgoed in waarde daalt. Een waardedaling van het Vastgoed kan een waardedaling van de Certificaten tot gevolg hebben. Het economisch klimaat is eveneens van invloed op de vraag en het aanbod van vastgoed en op de verhuurmarkt. Het risico bestaat dat de vraag naar zorgwoningen afneemt of het aanbod toeneemt. Tevens bestaat het risico dat de winstgevendheid van de exploitatie van zorgcomplexen in algemene zin zal afnemen. Bij een dalende winstgevendheid in algemene zin zal de huurprijs die zorgwoning exploitanten willen of kunnen betalen voor hun huisvesting afnemen. Hierdoor kunnen de huurprijzen die gerealiseerd worden door het Vastgoedfonds, en daardoor ook het Exploitatieresultaat in negatieve zin beïnvloed worden. Onder het marktrisico wordt tevens begrepen het risico op perioden die zich kenmerken door uitzonderlijke marktomstandigheden of grote onrust op de diverse markten. Deze uitzonderlijke marktomstandigheden of grote onrust kunnen tot gevolg hebben dat vraag naar het Vastgoed, en daarmee de waarde, sterk terugloopt. Ook ontwikkelingen die niet direct samenhangen met de vastgoedmarkt kunnen een grote invloed hebben op de waarde van het Vastgoed, zoals: de beschikbaarheid van financiering, de stabiliteit van de eurozone en de ontwikkeling van de potentiële bewonersgroep van de zorgwoningen. Het marktrisico kan tot gevolg hebben dat het Vastgoed niet kan worden verkocht binnen de termijn waarvan is uitgegaan in de exploitatieprognose (verkoop na tien Boekjaren) door de marktomstandigheden op dat moment, waardoor het vermogen van het Vastgoedfonds niet zal kunnen worden vereffend en het Vastgoedfonds niet kan worden beëindigd. Certificaathouders zullen dan aan hun belegging in Certificaten gebonden blijven. Daarnaast bestaat het risico dat het Vastgoed slechts kan worden verkocht voor een verkoopprijs die (aanmerkelijk) lager ligt dan de verkoopprijs waarvan is uitgegaan in de verkoopprognose die is opgenomen in paragraaf 5.7. Rendementsrisico Het risico bestaat dat het geprognosticeerde Direct beleggersrendement of het Indirect beleggersrendement gedurende de looptijd van het Vastgoedfonds of bij verkoop van het Vastgoed niet zal worden gerealiseerd. Risico samenhangend met de acquisitiestructuur Het Vastgoedfonds is opgericht op 20 juli 2005 onder de naam DS Monumenten BV en is een gelieerde vennootschap van de Exploitant. De verkoper heeft deze vennootschap gebruikt om het Vastgoed in te verkrijgen, te herontwikkelen en vervolgens aan de Exploitant te verhuren. Nadat de aandelen van het Vastgoedfonds door Stichting Administratiekantoor Annexum Fondsen (het Administratiekantoor ) zijn verkregen zullen de ANNEXUM 7

9 8 statuten worden gewijzigd en de Certificaten worden verkregen door Certificaathouders. Met verkoper is overeengekomen dat de vennootschap ten tijde van de levering van de Certificaten cash & debt free zou zijn, inhoudende dat er, met uitzondering van het Vastgoed, geen materiële vermogensbestanddelen op haar balans zullen staan. Lopende overeenkomsten dienen door de vennootschap beëindigd te zijn voorafgaand aan de overdracht. Het risico bestaat dat het Vastgoedfonds geconfronteerd wordt met vorderingen, claims, aansprakelijkheden of andere aanspraken voortvloeiend uit haar activiteiten voorafgaand aan het moment waarop de aandelen zijn geleverd aan het Administratiekantoor en de Certificaten aan Certificaathouders. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de acquisitiestructuur wordt verwezen naar paragraaf 3.2. Lock-up risico Het Vastgoedfonds heeft een closed-end karakter. Inkoop van Certificaten is gedurende de looptijd niet mogelijk. Het Vastgoedfonds heeft gekozen voor onbepaalde duur, doch in beginsel voor ten minste zeven jaar, met inachtneming van het daaromtrent in de Administratievoorwaarden bepaalde. Gedurende de looptijd van het Vastgoedfonds kan er door Certificaathouders niet worden uitgetreden. Certificaathouders kunnen hun Certifica(a)t(en) slechts vervreemden indien hiervoor een koper kan worden gevonden. Het risico bestaat dat er onvoldoende vraag is naar de Certificaten, waardoor een Certificaathouder zijn Certificaat(en) niet, dan wel niet voor een redelijke prijs, kan verkopen. De verhandelbaarheid wordt eveneens beperkt door de aandeelhouderseisen voortvloeiend uit de status van Fiscale Beleggingsinstelling. Dit houdt in dat het aantal Certificaten dat mag worden gehouden per natuurlijk persoon is gemaximeerd op 1 en het totaal aantal Certificaten dat mag worden gehouden door aan de winstbelasting onderworpen entiteiten (zoals bijvoorbeeld besloten vennootschappen), is gemaximeerd op 8 stuks. Overdracht van Certificaten is slechts mogelijk met toestemming van de Beheerder, welke toestemming de Beheerder zal weigeren als de status van Fiscale Beleggingsinstelling in gevaar komt. Leegstandrisico Het huurcontract van het Vastgoed met de Exploitant heeft een looptijd van 20 jaar, met optieperioden voor de Exploitant van telkens 10 jaar. Het risico bestaat dat het huurcontract met betrekking tot het Vastgoed wordt beëindigd of dat een huurder in staat van faillissement of anderszins in betalingsonmacht geraakt. In dat geval dient een nieuwe huurder gezocht te worden. Hier kan enige tijd mee gepaard gaan. Tevens is het mogelijk dat een (nieuwe) huurder financiële incentives verlangt of aanpassingen in het voorzieningenniveau van het Vastgoed, waaraan kosten voor rekening van het Vastgoedfonds verbonden kunnen zijn. Tevens bestaat het risico dat in een nieuw huurcontract een lagere huurprijs wordt opgenomen dan waarvoor de ruimte momenteel is verhuurd, waardoor de huurinkomsten van het Vastgoedfonds zullen teruglopen. Financierings- en Renterisico Het Vastgoed wordt deels met vreemd vermogen gefinancierd. Hierdoor werken waardemutaties van het Vastgoed versterkt door in de waarde van een Certificaat. Zolang de rentelasten lager zijn dan het Exploitatieresultaat is er sprake van een zogenaamde positieve hefboom die tot een hoger rendement voor de Certificaathouder leidt. Hiertegenover staat dat indien de financieringsrente door marktontwikkelingen stijgt of de baten van het Vastgoed afnemen deze hefboomwerking kan verminderen en zelfs kan omslaan. De Financiering van het Vastgoedfonds wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar, met gedurende deze termijn een gefixeerd rentetarief. Het risico bestaat dat, na afloop van deze looptijd, geen nieuwe financiering kan worden verkregen of slechts tegen voor het Vastgoedfonds nadeliger voorwaarden. Ingeval geen nieuwe financiering kan worden gevonden dient het Vastgoedfonds de Financiering af te lossen. De hiervoor benodigde middelen kunnen dan slechts worden verkregen door het Vastgoed te verkopen. De wijze waarop het Vastgoedfonds is gefinancierd staat omschreven in paragraaf 5.2. Inflatierisico De ontwikkeling van de huuropbrengsten is mede afhankelijk van de inflatie. De inflatie zorgt door middel van de indexatieclausule in het huurcontract voor hogere huuropbrengsten. Het risico bestaat dat de inflatie lager zal zijn dan de aanname die is gehanteerd in de exploitatieprognose, waardoor de huuropbrengsten voor het Vastgoedfonds minder hard zullen stijgen dan geprognosticeerd. De hoogte van de inflatie heeft ook gevolgen voor het kosten-

10 De koetsierswoning is gelegen achter het hoofdgebouw niveau voor het Vastgoedfonds. Over het algemeen zullen de kosten stijgen bij een hogere inflatie. Het risico bestaat dat de kosten voor het Vastgoedfonds hoger zullen uitvallen dan de aannames in de exploitatieprognose als gevolg van een hogere inflatie. Risico s samenhangend met de Beheerder Zowel het Direct beleggersrendement als het Indirect beleggersrendement van het Vastgoedfonds is mede afhankelijk van het vermogen van de Beheerder om het Vastgoedfonds te beheren in overeenstemming met de verplichtingen neergelegd in de Directieovereenkomst. Het verlies van één of meer directeuren of het faillissement van de Beheerder kan negatieve gevolgen hebben voor het vermogen van de Beheerder om het Vastgoedfonds te beheren. Risico s samenhangend met de financiering VAN zorg De financiering van het volledige zorgpakket in zorgresidenties van DS Verzorgd Wonen bestaat uit een combinatie van AWBZ financiering met een eigen bijdrage. Het risico bestaat dat de bijdrage vanuit de overheid in de toekomst wordt verminderd of geheel komt te vervallen. Dit zal tot gevolg hebben dat een kleinere groep senioren de zorg in het woonzorgcomplex dat wordt geëxploiteerd in het Vastgoed kan betalen. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de Exploitant en dus de mate waarin zij aan haar (huur)verplichtingen jegens het Vastgoedfonds kan voldoen. Concentratierisico Het Vastgoedfonds zal na haar oprichting uitsluitend beleggen in het Vastgoed. Het Vastgoed wordt verhuurd aan één Exploitant. Dit heeft tot gevolg dat de risico s van het Vastgoedfonds niet gespreid worden over verschillende locaties, (deel)markten of huurders. Door deze concentratie is de waardeontwikkeling en het Direct beleggersrendement afhankelijk van een beperkt aantal factoren. Zo is het Vastgoedfonds gevoelig voor ontwikkelingen in de zorgvastgoed- en verhuurmarkt in de regio Hilversum en voor de mate waarin de Exploitant aan haar verplichtingen jegens het Vastgoedfonds voldoet. Kostenrisico Het risico bestaat dat de uitgaven van het Vastgoedfonds, zoals Fondskosten of Exploitatieuitgaven, hoger zullen uitvallen dan het niveau waarop deze zijn ingeschat ten behoeve van de rendementsprognose. Tegenpartijrisico Het risico bestaat dat een partij waarmee het Vastgoedfonds of de Beheerder samenwerkt bij het beheer van de beleggingsportefeuille niet (tijdig) aan haar verplichtingen zal voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan het debiteurenrisico, inhoudende 9

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Supermarkt. Prospectus eerste emissie 2013. supermarkt beleggingsfonds. is een initiatief van Annexum. Beleggen in Nederlandse supermarkten

Supermarkt. Prospectus eerste emissie 2013. supermarkt beleggingsfonds. is een initiatief van Annexum. Beleggen in Nederlandse supermarkten Supermarkt beleggingsfonds Prospectus eerste emissie 2013 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum supermarkt beleggingsfonds Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie

Nadere informatie

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico 2. Risicofactoren 2.1 Algemeen De belangrijkste risico s van het Fonds worden hierna kort beschreven in volgorde van de belangrijkheid ervan in overeenstemming met artikel 8 van Bijlage E van het Besluit

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Zorgveste. Prospectus. Zorgveste de Residentie is een initiatief van Annexum. Beleggen in exclusieve zorg

Zorgveste. Prospectus. Zorgveste de Residentie is een initiatief van Annexum. Beleggen in exclusieve zorg Zorgveste De Residentie Prospectus Zorgveste de Residentie is een initiatief van Annexum Zorgveste DE RESIDENTIE Beleggen in exclusieve zorg Belangrijke informatie Personen die een belegging in de Participaties

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Investeer in zorgcentrum te Deventer

Investeer in zorgcentrum te Deventer Zorgveste Deventer Prospectus november 2010 Zorgveste Deventer is een initiatief van Annexum Investeer in zorgcentrum te Deventer Prospectus Zorgveste Deventer Belangrijke informatie ANNEXUM Dit Prospectus

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn Aankondiging oktober 2010 Woningfonds Apeldoorn is een initiatief van Annexum Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Aankondiging Woningfonds Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Slingerbosch Prospectus oktober 2011 Zorgveste Slingerbosch is een initiatief van Annexum Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Prospectus Zorgveste Slingerbosch Belangrijke informatie

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Solide belegging met huurders uit de zorgsector

Solide belegging met huurders uit de zorgsector Zorgveste De Pelikaan Prospectus juli 2010 Zorgveste De Pelikaan is een initiatief van Annexum Solide belegging met huurders uit de zorgsector Prospectus Zorgveste De Pelikaan Belangrijke informatie Dit

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

BELEGGEN IN STARTERSWONINGEN

BELEGGEN IN STARTERSWONINGEN BELEGGEN IN STARTERSWONINGEN UW VERMOGEN BELEGD IN EEN DUURZAAM WOONOBJECT PROSPECTUS TRANSFORMATIE KANTOOR WONEN VOLLEDIG VERHUURD 77 WONINGEN 85 PARKEERPLAATSEN CENTRAAL GELEGEN DICHTBIJ UTRECHT STANDAARD

Nadere informatie

BELEGGEN IN STARTERSWONINGEN

BELEGGEN IN STARTERSWONINGEN BELEGGEN IN STARTERSWONINGEN EEN DUURZAAM ONDERKOMEN VOOR UW VERMOGEN PROSPECTUS TRANSFORMATIE TOT STARTERSWONINGEN VOLLEDIG VERHUURD EN EEN WACHTLIJST 69 HUURWONINGEN 29 SEPARATE BERGINGEN LIGGING IN

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR

PROJECTINFORMATIE VERHUUR PROJECTINFORMATIE VERHUUR KANTOORVILLA Helvoirtseweg 181 te Vught Versie 0.05 1 Algemene informatie Algemene omschrijving Recentelijk gerenoveerde kantoorvilla gelegen op een bijzonder markante locatie

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Prachtig boven tachtig

Prachtig boven tachtig Prachtig boven tachtig De markt voor particuliere woonzorg www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Particuliere woonzorg neemt een grote vlucht Kansrijke regio s in kaart Een groeiende groep mensen wil de oude dag

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord

Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord Toetsenbordweg 24-26 Amsterdam Noord Object Aan de Toetsenbordweg te Amsterdam Noord heeft Keystone Vastgoed B.V. een drietal gebouwen ontwikkeld van ieder drie verdiepingen. De gebouwen zijn zeer bijzonder

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Van Dijklaan 15Q Waalre

TE KOOP / TE HUUR. Van Dijklaan 15Q Waalre TE KOOP / TE HUUR Van Dijklaan 15Q Waalre 1 Object : Het betreft een onder fraaie architectuur gebouwde bedrijfsunit gelegen aan de Van Dijklaan 15Q te Waalre. De unit maakt deel uit van Midi-center, een

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k.

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Heerenweg 8 IJhorst Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Op een historische plek in IJhorst is deze monumentale boerderij gelegen op een kavel van circa 13000 m2. Oorspronkelijk is de boerderij gebouwd in 1888.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VSM

Informatiebijeenkomst VSM Informatiebijeenkomst VSM 29 juni 2015 Strikt vertrouwelijk, niet voor verdere verspreiding. Uitsluitend voor discussiedoeleinden. en fondsbegroting 8. Bijlage: Vastgoedportefeuille Pagina 2 Opening Welkom

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

TE HUUR. Hofdael 67 Geldrop. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11

TE HUUR. Hofdael 67 Geldrop. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) 495 58 81 11 TE HUUR Hofdael 67 Geldrop 1 Object : Oppervlakte : Het aangeboden object bestaat uit een commerciële ruimte, gelegen nabij het centrum van Geldrop aan de Hofdael. De voor verhuur beschikbaar oppervlakte

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k.

Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Haaftenseweg 14 te Rumpt Vraagprijs 575.000,-- k.k. Rentmeesters- Makelaars & Taxatiekantoor Van Gellicum Vastgoed b.v. Roodseweg 11 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 Kenmerken & Locatie Vraagprijs

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS BV

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS BV TOELICHTING VOORBEELD RENDEMENTSBEREKENING SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS BV EERSTE EMISSIE 2013 6 MEI 2013 DISCLAIMER Dit document bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Prins Willem-Alexandersingel 75 Beesd Vraagprijs ,-- k.k.

Prins Willem-Alexandersingel 75 Beesd Vraagprijs ,-- k.k. Prins Willem-Alexandersingel 75 Beesd Vraagprijs 242.500,-- k.k. VG-Makelaardij Roodseweg 11A 4156 AP RUMPT 0345-651635 / 06-51260930 / 06-23401100 Kenmerken & Locatie Vraagprijs 242.500,-- k.k. Bouwjaar

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

TE HUUR. Rechtestraat 59 verd.3 Eindhoven. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0)

TE HUUR. Rechtestraat 59 verd.3 Eindhoven. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0) TE HUUR Rechtestraat 59 verd.3 Eindhoven 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een functionele kantoorruimte, gelegen op de derde verdieping aan de Rechtestraat 57 te Eindhoven.

Nadere informatie

Beleggen in A1 Winkelvastgoed

Beleggen in A1 Winkelvastgoed Winkelhart Lelystad Prospectus februari 2012 Winkelhart Lelystad is een initiatief van Annexum Beleggen in A1 Winkelvastgoed Prospectus Winkelhart Lelystad Belangrijke informatie Personen die een belegging

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Hoge Nieuwstraat 22 te Den Haag. Vrijblijvende objectinformatie. Turn-key kantoorruimte nabij Lange Voorhout

Vrijblijvende objectinformatie. Hoge Nieuwstraat 22 te Den Haag. Vrijblijvende objectinformatie. Turn-key kantoorruimte nabij Lange Voorhout Vrijblijvende objectinformatie Turn-key kantoorruimte nabij Lange Voorhout 1 Algemeen : het betreft hier een totaal interne en extern gerenoveerde kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen. Het geheel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd

VOORAANKONDIGING. Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd VOORAANKONDIGING OBLIGATIELENING VOOR STUDENTENHUISVESTING DELFT Vaste rente van 8,5% per jaar; looptijd 2 jaar Rente wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd De obligatielening van EUR 2.000.000 wordt gebruikt

Nadere informatie

TE HUUR. Hamstraat 25A Roermond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0)

TE HUUR. Hamstraat 25A Roermond. Stationsstraat 8A, 6026 CV Maarheeze T +31(0) F +31(0) TE HUUR Hamstraat 25A Roermond 1 Object : Oppervlakte : Het te huur aangeboden object betreft een winkelruimte, gelegen aan de Hamstraat 25A te Roermond. De ruimte is gelegen pal in het centrum van Roermond

Nadere informatie

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak De villa is gelegen op een ruim perceel grond en kenmerkt zich onder

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP BOUWKAVEL(S) VOOR PERIFERE DETAILHANDELS VESTIGING (PDV) EN/OF BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR Edisonstraat ONG. Bedrijventerrein Tijvoort-Zuid te Goirle Versie 0.02 Algemene

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie