ENERGIEPREMIE B10 b PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEPREMIE B10 b PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW"

Transcriptie

1 ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het geruik van een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen toelaten en de temperatuur van de innenmuren verhogen. Bijgevolg maakt ze het mogelijk de verwarmingsfactuur aanzienlijk te verlagen, het comfort te verhogen en ij te dragen tot de escherming van het milieu. In vernieuwouw is het niet altijd mogelijk alle muren te isoleren. Maar de muren die deel uitmaken van verouwingswerken moeten zeker eter worden geïsoleerd. WIE? Particulier Collectieve huisvesting De volgende sectoren komen, onder epaalde voorwaarden, in aanmerking voor deze premie Tertiaire en industriële sector Deze premie is eschikaar voor een: Renovatie Nieuwouw Welke procedure? Het concept passiefhuis is van toepassing op nieuwe Standaardprocedure (nr. 1) NEE geouwen die zodanig goed geïsoleerd zijn dat een conventioneel verwarmingssysteem ijna of zelfs Premieelofteprocedure (nr. 2) JA helemaal overodig wordt. Het hele jaar door heerst er een aangenaam innenklimaat, terwijl het energieverruik vier tot tien keer lager ligt dan dat van een standaard nieuwouwwoning in België. Deze energiewinst wordt hoofdzakelijk ekomen door de toepassing van de passiefhuisprincipes, m.a.w. door minimale warmteverliezen, een maximale luchtdichtheid en luchtverversing door een mechanisch ventilatiesysteem met twee luchtstromen en met warmterecuperatie. Dankzij een optimale dimensionering en oriëntatie van de vensters geniet het geouw van de innenkomende passieve warmte van de zonnestraling. Anderzijds zorgen ook de lichaamswarmte van de ewoners en de warmte die wordt afgegeven door de huishoudtoestellen voor een extra warmtewinst. Het passiefhuisconcept kan ook worden toegepast ij renovatie. Omdat men van een estaande situatie vertrekt, waarij het niet altijd mogelijk is de prolemen van oriëntatie en de structuur van het geouw te corrigeren, is het toegelaten dat niet alle doelstellingen van de passiefstandaard worden gehaald. Men spreekt dan ij verouwing over een lage-energiehuis, wat wil zeggen dat het geouw drie tot vier keer minder verruikt dan een huis dat niet werd gerenoveerd. 1. BEDRAG VAN DE PREMIE Per wooneenheid: 100 per m² vloeroppervlakte tot 150 m², 50 per m² vloeroppervlakte oven 150 m². De vloeroppervlakte is de netto te verwarmen oppervlakte van de woning (zonder de muren). In het geval van een meergezinswoning wordt de vloeroppervlakte per wooneenheid erekend. JA JA zie B10 a Limiet van de premie: Wegens duel geruik is de premie B10: passieve of lage-energiewoning niet cumuleeraar met de volgende premies: 1. B1 Dakisolatie 2. B2 Isolatie van de muren 3. B3 Vloerisolatie 4. B4 Plaatsing van isolerend glas 5. B8 Mechanische ventilatie met warmterecuperatie JA JA PAGINA 1 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW VERSIE VAN 5 MEI 2009

2 2. TECHNISCHE VOORWAARDEN Certificatie door een PHPP-erekeningsattest, versie 2007 of recenter; Voor de voorwaarden verwijzen we naar: 1. het geheugensteuntje van de na te leven criteria; 2. het vademecum PHPP2007 dat kan worden aangevraagd ij de vzw PMP. Het is stellig aanevolen dat de ontwerper van het project (de architect) vooraf een egeleiding heeft gevolgd ij de vzw PHP. 3. ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN Ga goed na of u eantwoordt aan alle criteria om in aanmerking te komen voor deze premie (zie het document ENERGIEPREMIES: ALGEMENE VOORWAARDEN ). De procedure om de premie te verkrijgen, verschilt sterk van de procedure voor de andere premies. De tien vereiste administratieve stappen worden in detail uitgelegd op de volgende pagina. Het Gewest stelt een passiefhuis -expert ter eschikking om u hierin te egeleiden. Het aanvraagdossier moet estaan uit het ingevulde formulier E1 (geplande toestand), alsook alle aanvullende documenten die erin worden vermeld. De aanvraag tot uitetaling van de premie (formulier E2: uitgevoerde toestand) moet ten laatste 4 jaar na de datum van kennisgeving van de premieelofte worden ingediend, op straffe van afsluiting van het dossier en ongeldigheid van de eslissing tot toekenning van de premie. De werken moeten conform de eschrijving in de premieaanvraag zijn uitgevoerd. Leefmilieu Brussel ehoudt zich het recht voor een expert te sturen om ter plaatse de goede uitvoering van de werken te controleren. 4. MEER INFORMATIE Documentatie, formulieren en alle informatie over de premies kunnen worden aangevraagd ij: Leefmilieu Brussel, , Documentatie, formulieren en alle informatie over de premies kunnen worden aangevraagd ij: Sielga, Dienst Premies, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, PAGINA 2 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW VERSIE VAN 5 MEI 2009

3 DE PROCEDURE IN 10 STAPPEN 1. Afspraak met een specialist. Om deze afspraak te organiseren en een antwoord te krijgen op uw eerste vragen, neem contact op met de Energiefacilitator op het nummer of, voor particulieren, het Brussels EnergieAgentschap op het nummer of 2. Inzending van het formulier E1 Geplande situatie en ijlagen in 3-voud naar Leefmilieu Brussel - BIM, departement Promotie Energie-efficiëntie, Gulledelle 100, 1200 Brussel. Het is aan te raden dit formulier zo snel mogelijk in te dienen, om zeker de premieelofte te ontvangen vóór het einde van de ruwouwwerken. 3. Bericht van ontvangst. Ten laatste één maand na het indienen van het formulier E1 ij Leefmilieu Brussel - BIM ontvangt u een ericht van ontvangst met de vermelding of uw dossier wat de vorm etreft al dan niet volledig is, m.a.w. of uw dossier zoals het werd samengesteld toelaat de inhoud ervan te evalueren. In dit stadium etreft het geenszins een inhoudelijke aanvaarding van het dossier. 4. Belofte van toekenning van de premie. De premieaanvraag wordt vervolgens inhoudelijk geëvalueerd door een adviescomité samengesteld uit Leefmilieu Brussel BIM, Sielga en PMP-PHP. Dit comité onderzoekt het technische aspect van het dossier (geplande situatie) met etrekking tot de asisvereisten voor een passieve of lage-energiewoning. Binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van verzending van het ericht van ontvangst, ontvangt u van het BIM ofwel een premieelofte ofwel een ericht van weigering van uw dossier. 5. Kennisgeving van de uitvoeringsdatum van de Blower Door -test aan het BIM en PMP-PHP (15 dagen vooraf). Deze test moet vóór het egin van de voltooiingswerken worden uitgevoerd teneinde eventuele reparaties van de luchtdichtheid te kunnen uitvoeren. 6. Blower Door -test in het ijzijn van een lid van PMP-PHP en eventueel het BIM. Deze test wordt gefinancierd door het BIM Leefmilieu Brussel en moet worden uitgevoerd door een ij het BIM Leefmilieu Brussel erkende aangesloten organisatie of onderneming. Indien de test negatief lijkt te zijn, moeten de nodige aanpassingen geeuren en moet de procedure vanaf punt 5 worden hervat. De volgende tests zijn ten laste van de aanvrager. + Werfezoek door een lid van PMP of PHP. Nota: in het geval van een renovatie is de Blower Door -test niet noodzakelijk, en is alleen een werfezoek vereist. Deze luchtdichtheidstest kan natuurlijk wel worden uitgevoerd, maar is dan ten laste van de aanvrager. 7. Inzending van het formulier E2 Uitgevoerde werken, aanvraag tot etaling van de premie (na de voorlopige oplevering) in drie exemplaren naar Leefmilieu Brussel BIM, Departement Promotie Energieefficiëntie, Gulledelle 100, 1200 Brussel ten laatste 4 jaar na de datum van kennisgeving van de premieelofte, op straffe van afsluiting van het dossier en ongeldigheid van de elofte van toekenning van de premie. De etaling geeurt ten laatste 4 maanden na de datum van de laatste factuur. 8. Bericht van ontvangst. Ten laatste één maand na het indienen van het formulier E2 ij het BIM ontvangt u een ericht van ontvangst met de vermelding of uw dossier wat de vorm etreft al dan niet volledig is, m.a.w. of uw dossier zoals het werd samengesteld toelaat de inhoud ervan te evalueren. In dit stadium etreft het geenszins een inhoudelijke aanvaarding van het dossier. 9. Attest van conformiteit met de criteria. De premieaanvraag wordt vervolgens inhoudelijk geëvalueerd door een adviescomité samengesteld uit Leefmilieu Brussel BIM, Sielga en PMP-PHP. Dit comité onderzoekt het technische aspect van het dossier (uitgevoerde situatie) met etrekking tot de asisvereisten voor een passieve of lage-energiewoning. Binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van verzending van het ericht van ontvangst, ontvangt u van Sielga ofwel een attest van aanvaarding van de premieelofte ofwel een ericht van weigering van uw dossier. PAGINA 3 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW VERSIE VAN 5 MEI 2009

4 10. Uitetaling van de premie Sielga etaalt het premieedrag aan de aanvrager ten laatste 1 maand na het verzenden van het attest van conformiteit met de criteria. PAGINA 4 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW VERSIE VAN 5 MEI 2009

5 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ENERGIEPREMIES 2009 Formulier E1: Passieve of lage-energieouw - Geplande situatie - NIEUWBOUW EN RENOVATIE Datum van inzending van de aanvraag:.. TERUG TE STUREN IN DRIEVOUD NAAR Leefmilieu Brussel BIM Departement Energie, Gulledelle 100, 1200 Brussel OPGELET Gelieve slechts één formulier in te dienen per premie. Gelieve erop te letten dat u de meest recente versie van het formulier invult. Nieuwouw of herouw Passieve woning Renovatie Lage-energiewoning GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Particulier: Naam... Voornaam... Rechtspersoon:... Vertegenwoordigd door: Naam... Voornaam... Met woonplaats: Straat... Nr.... Postus:.. Postcode.. Gemeente.. Tel.:. .. Bankrekeningnummer: - - geopend op naam van... Adres van het geouw of het terrein waar de werken worden uitgevoerd Straat:.Nr..Bus Postcode.Gemeente. BEDRAG VAN DE PREMIE Per wooneenheid: 100 per m² vloeroppervlakte tot 150 m² en 50 per ijkomende m² vloeroppervlakte. Onder m² wordt verstaan de nettovloeroppervlakte van het eschermde volume van het geouw (muren niet inegrepen). In het geval van een ééngezinswoning is de vloeroppervlakte de netto (te verwarmen) oppervlakte van de woning. In het geval van een meergezinswoning wordt de netto (te verwarmen) vloeroppervlakte per wooneenheid erekend. Deze premie is niet cumuleeraar met de premies voor isolatie (dak, vloer, muren, duele eglazing) en de premie voor mechanische ventilatie met warmterecuperatie. De premie edraagt maximum per geouw (denk aan de minimis-regel, indien nodig, zie inleiding). In het geval van een vastgoedproject met verschillende geouwen op dezelfde site, raden wij u aan contact op te nemen met de administratie om na te gaan welke kredieten eschikaar zijn. VOORWERP VAN DE PREMIE Aanvraag voor een eengezinswoning PAGINA 5 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

6 Bedrag van de aangevraagde premie:... Aanvraag voor een meergezinswoning Aantal wooneenheden:. Totaal voorziene aantal m²:...m² (de gemeenschappelijke ruimten worden niet opgenomen in de erekening van het premieedrag) Totaal edrag van de aangevraagde premie:... Geef hier het voorziene aantal m² en het edrag per wooneenheid. BIJLAGEN BIJ DE PREMIEAANVRAAG: (Gelieve de ijlagen te nummeren) Administratieve ijlage: een duelzijdige kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of, voor de nieuwe identiteitskaarten met chip, een papieren kopie van de informatie op de chip; PAGINA 6 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

7 indien de woonplaats van de aanvrager niet de plaats van de werken is, een kopie van een eigendomsewijs. Technische ijlagen etreffende de geplande situatie: Inplantingsplan, een plan van elke verdieping, doorsnede en aanzicht. In het geval van een renovatie moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het estaande en het nieuwe gedeelte (indien van toepassing), met aanduiding van de relevante gegevens van de opgemeten verliesoppervlakte. Digitaal: DWG- of DXF-formaat verplicht, alsook PDF-formaat. Op papier: schaal 1/50., Het project (zoals voorzien) moet worden ingeveoerd in het Excel-estand PHPP (versie 2007 of recenter). De asisvoorwaarden voor de PHPP-erekening staan op de wesite van het Passiefhuis-platform onder de ruriek diensten, en vervolgens premies. Het lad verificatie van het PHPP-estand ondertekend door de persoon die het project heeft ingevoerd. In het geval van een renovatie, minstens 3 foto s van de estaande toestand. Op papier en/of digitaal naar keuze. Nota: gelieve de digitale ijlagen op cd aan te leveren, samen met dit formulier. De aanvrager verklaart hierij dat alle gegevens op dit aanvraagformulier, voor zover hem ekend is, waar en echt zijn. De aanvrager verindt zich ertoe alle nodige documenten die worden gevraagd in dit formulier en alle gegevens die etrekking heen op de werken ter eschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel BIM). Opgemaakt te... op... Handtekening van de aanvrager Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 decemer 1992 tot escherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons ezorgt door dit formulier in te vullen, geruikt voor de follow-up van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen ij de dienst waarnaar u het formulier het verzonden. PAGINA 7 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

8 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ENERGIEPREMIES 2009 Formulier E2: Passieve of lage-energieouw - Uitgevoerde werken, aanvraag tot etaling van de premie - NIEUWBOUW OF RENOVATIE Datum van inzending van de aanvraag:.. NA DE VOORLOPIGE OPLEVERING IN DRIEVOUD TERUG TE STUREN NAAR Leefmilieu Brussel - BIM Departement Energie, Gulledelle 100, 1200 Brussel OPGELET Gelieve slechts één formulier in te dienen per premie. Gelieve erop te letten dat u de meest recente versie van het formulier invult. Nieuwouw of herouw Passieve woning Renovatie Lage-energiewoning GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Particulier: Naam... Voornaam... Rechtspersoon:... Vertegenwoordigd door: Naam... Voornaam... Met woonplaats: Straat... Nr.... Postus:.. Postcode.. Gemeente.. Tel.:. .. Bankrekeningnummer: - - geopend op naam van... Adres van het geouw of het terrein waar de werken werden uitgevoerd Straat:.Nr..Bus Postcode.Gemeente. BEDRAG VAN DE PREMIE Per wooneenheid: 100 per m² vloeroppervlakte tot 150 m² en 50 per ijkomende m² vloeroppervlakte. Onder m² wordt verstaan de nettovloeroppervlakte van het eschermde volume van het geouw (muren niet inegrepen). In het geval van een ééngezinswoning is de vloeroppervlakte de netto (te verwarmen) oppervlakte van de woning. In het geval van een meergezinswoning wordt de netto (te verwarmen) vloeroppervlakte per wooneenheid erekend. Deze premie is niet cumuleeraar met de premies voor isolatie (dak, vloer, muren, duele eglazing) en de premie voor mechanische ventilatie met warmterecuperatie. De premie edraagt maximum per geouw (denk aan de minimis-regel, indien nodig, zie inleiding). In het geval van een vastgoedproject met verschillende geouwen op dezelfde site, raden wij u aan contact op te nemen met de administratie om na te gaan welke kredieten eschikaar zijn. VOORWERP VAN DE PREMIE Aanvraag voor een eengezinswoning PAGINA 8 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

9 Bedrag van de aangevraagde premie:... Aanvraag voor een meergezinswoning Aantal wooneenheden:. Totaal aantal uitgevoerde m²:...m² (de gemeenschappelijke ruimten worden niet opgenomen in de erekening van het premieedrag) Totaal edrag van de aangevraagde premie:... Geef hier het voorziene aantal m² en het edrag per wooneenheid. -{}- BIJLAGEN BIJ DE PREMIEAANVRAAG (Gelieve de ijlagen te nummeren) Administratieve ijlagen: een duelzijdige kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of, voor de nieuwe identiteitskaarten met chip, een papieren kopie van de informatie op de chip; PAGINA 9 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

10 indien de woonplaats van de aanvrager niet de plaats van de werken is, een kopie van een eigendomsewijs. De documenten van de voorlopige oplevering of, ij gerek hieraan, een verklaring op eer dat de werken voltooid en opgeleverd zijn. Technische ijlagen etreffende de uitgevoerde situatie: As uilt -plannen (zoals werkelijk uitgevoerd). Inplantingsplan, een plan van elke verdieping, doorsnede en aanzicht. In het geval van een renovatie moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het estaande en het nieuwe gedeelte (indien van toepassing), met aanduiding van de relevante gegevens van de opgemeten verliesoppervlakte. Digitaal: DWG- of DXF- formaat verplicht, alsook PDF-formaat. Op papier: schaal 1/50., Een lijst van alle aannemers die aan het project gewerkt heen: a. Activiteit van de aannemer,. Naam van de aannemer, c. Registratienummer van de aannemer. Het as uilt -project (zoals uitgevoerd) moet worden ingevoerd in het Excel-estand PHPP (versie 2007 of recenter). De asisvoorwaarden voor de PHPP-erekening staan op de wesite van het Passiefhuis-platform onder de ruriek diensten, en vervolgens premies. Toelevering in digitaal formaat. Het lad verificatie van het PHPP-estand ondertekend door de persoon die het project heeft ingevoerd. Toelevering op papier. Een foto van het geheel van de voltooide werken en werffoto s (minstens 3) Naar keuze op papier en/of digitaal formaat. Positief attest van de luchtdichtheidstest Blower Door, medeondertekend door de persoon van PMP of PHP die de test heeft ijgewoond, de persoon van de onderneming die de test heeft uitgevoerd en de aanvrager (enkel voor nieuwouw). Op papier (ijgevoegd formulier in te vullen) Attest van werfezoek medeondertekend door een persoon van PMP of PHP, een persoon van de op de ouwwerf aanwezige uitvoerende onderneming(en) en de aanvrager (alleen voor renovaties). Op papier (ijgevoegd formulier in te vullen) Postinterventiedossier 1 estaande uit ten minste de technische fiches van alle in het geouw geruikte materialen en toestellen (ramen, eglazing, insolatie, ventilatiesysteem, ). Daarnaast omvat het de technische details van kritische plaatsen in de uitenschil van het geouw (aansluiting dak/muur, aansluiting vloer/muur, aansluiting raam/ruwouw, ). Op papier en/of digitaal naar keuze. Nota: gelieve de digitale ijlagen op cd aan te leveren, samen met dit formulier. De aanvrager verklaart hierij dat alle gegevens op dit aanvraagformulier, voor zover hem ekend is, waar en echt zijn. De aanvrager verindt zich ertoe alle nodige documenten die worden gevraagd in dit formulier en alle gegevens die etrekking heen op de werken ter eschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel BIM). Opgemaakt te... op... Handtekening van de aanvrager Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: overeenkomstig de wet van 8 decemer 1992 tot escherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens die u ons ezorgt door dit formulier in te vullen, geruikt voor de follow-up van uw dossier. U kunt uw gegevens altijd inkijken of ze in voorkomend geval laten rechtzetten. U kunt dit recht uitoefenen ij de dienst waarnaar u het formulier het verzonden. 1 De ouwheer heeft de verplichting, in toepassing van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 met etrekking tot tijdelijke en moiele werven (BS van 7 feruari 2007), een veiligheidscoördinator aan te stellen voor zowel de coördinatie van het project als de uitvoering van de werken. Deze veiligheids- en gezondheidscoördinator heeft de taak een Postinterventiedossier op te stellen aan het einde van de werken. PAGINA 10 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

11 Luchtdichtheidstest (BLOWER DOOR) Datum van de test... Uitgevoerd door... Adres van de werf:... Eigendom van:... Resultaat van de test:... Op grond waarvan het geouw conform/niet conform is evonden met het criterium van maximum 0,6 ventilatievoud per uur ij een drukverschil van 50 Pa, dat nodig is voor het ekomen van het Passiefhuiscertificaat. Opgesteld te... op... Handtekening onderneming: Handtekening Bouwheer: Handtekening Passiefhuis-Platform: PAGINA 11 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

12 Werfezoek Datum... Werfezoek uitgevoerd door..., In opdracht van Passiefhuis-Platform vzw. Adres van de werf:... Eigendom van:... Opmerkingen:... Opgesteld te... op... Naam en handtekening van de aanwezige onderneming: Handtekening Bouwheer: Handtekening Passiefhuis-Platform: PAGINA 12 VAN 12 B10 : PASSIEF OF LAGE-ENERGIEGEBOUW

PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING

PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING PREMIE 7 PASSIEVE OF LAGE-ENERGIEWONING Een passiefhuis is een gebouw dat zodanig is geïsoleerd dat het nauwelijks of geen verwarming nodig heeft. Het volledige jaar door heerst er een aangenaam binnenklimaat.

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 b PASSIEFBOUW OF LAGE- ENERGIERENOVATIE

ENERGIEPREMIE B10 b PASSIEFBOUW OF LAGE- ENERGIERENOVATIE ENERGIEPREMIE B10 b PASSIEFBOUW OF LAGE- ENERGIERENOVATIE Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het gebruik van een verwarmingsinstallatie met

Nadere informatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 13 ZONNEBOILER Nieuwbouw + Renovatie Zonneboilersystemen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen in de toekomst: de energie die u verbruikt, is gratis,

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE

PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE PREMIE NR. 15 ACTIES VAN EEN FEDERATIE TER BEVORDERING VAN DE ENERGIE-EFFICIËNTIE Elke beroepsfederatie die een specifieke Brusselse sector vertegenwoordigt, kan een subsidie voor 100 % aanvragen voor

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR

ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR Energie > Tertiaire en industriële sector ENERGIEPREMIES 2008 TERTIAIRE SECTOR PREMIE NR. 16: ENERGIE-EFFICIËNTE VENTILATIE- OF PASSIEVE KOELSYSTEMEN VAN EEN GEBOUW Versie juni 2008 Inlichtingen Energiefacilitator

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP)

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) Op 1 april 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energiepremie ingevoerd voor particulieren die vrijwillig een energieaudit laten uitvoeren door een EAP-auditeur

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE

ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE ENERGIEPREMIE B8 b MECHANISCHE VENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE Alle huizen moeten over een doeltreffend ventilatiesysteem beschikken opdat de lucht er gezond zou zijn, om risico's van ernstige condensatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEPREMIES VOOR DE INDIVIDUELE WONINGEN Deze algemene voorwaarden betreffen alle energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast deze voorwaarden gelden de bijzondere

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B4 b PLAATSING VAN ISOLERENDE BEGLAZING

ENERGIEPREMIE B4 b PLAATSING VAN ISOLERENDE BEGLAZING ENERGIEPREMIE B4 b PLAATSING VAN ISOLERENDE BEGLAZING Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het gebruik van een verwarmingsinstallatie met een

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE C2 b DOORSTROOMGASBOILER

ENERGIEPREMIE C2 b DOORSTROOMGASBOILER ENERGIEPREMIE C2 b DOORSTROOMGASBOILER Een Brussels gezin besteedt gemiddeld 12 % van zijn energiebudget aan sanitair warm water. Deze post leidt dus tot aanzienlijke uitgaven en vormt een belangrijke

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING

PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING PREMIE NR. 5: INSTALLATIE VAN EEN KWALITATIEVE WARMTEKRACHTKOPPELING Volgende investeringen zijn toegestaan: een installatie voor kwalitatieve warmtekrachtkoppeling, d.w.z. een gecombineerde productie

Nadere informatie

de prestaties en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de test en het opstellen van het rapport.

de prestaties en kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de test en het opstellen van het rapport. ENERGIEPREMIE A5 BLOWERDOORTEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op

Nadere informatie

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS

PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS PREMIE 9 GASKETELS MET LAGE TEMPERATUUR, INCLUSIEF CONDENSATIEKETELS Een Brussels gezin besteedt gemiddeld 55 procent van zijn energiebudget aan verwarming. Deze post leidt dus tot aanzienlijke uitgaven

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

Opleiding-debat voor sociale medewerkers

Opleiding-debat voor sociale medewerkers Opleiding-debat voor sociale medewerkers Voortgezette module 4 Pascal ONS Energie premies 2014 in het BHG E² = MC De Energiepremies 2014 Definitie van een energiepremie Wie? Welke gebouwen? Welke werken?

Nadere informatie

ENERGIEPREMIES 2008 COLLECTIEVE HUISVESTING

ENERGIEPREMIES 2008 COLLECTIEVE HUISVESTING Energie > Collectieve huisvesting sector ENERGIEPREMIES 2008 COLLECTIEVE HUISVESTING PREMIE 4 ENERGIEBOEKHOUDING Versie juni 2008 Inlichtingen voor gebouwen Kleiner dan 1000 m² of met 2 tot 10 appartementen

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht van mevrouw X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Mevrouw, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B3 b VLOERISOLATIE

ENERGIEPREMIE B3 b VLOERISOLATIE ENERGIEPREMIE B3 b VLOERISOLATIE Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het gebruik van een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen toelaten

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

PREMIE 11 VLOERISOLATIE

PREMIE 11 VLOERISOLATIE PREMIE 11 VLOERISOLATIE Ook de vloeren moeten geïsoleerd zijn. Dat draagt bij tot het comfort van de woning en vermijdt koude voeten. Het warmteverlies via de vloer wordt op 17 procent geraamd (appartementen)

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ENERGIEPREMIE G2 ENERGIE-EFFICIENTIE BIJ DE LOKALE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT WIE? Particulieren Deze premie is onr voorwaarn beschikbaar voor volgen sectoren: NEEN Welke procedure? Standaardprocedure

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B1 b DAKISOLATIE

ENERGIEPREMIE B1 b DAKISOLATIE ENERGIEPREMIE B1 b DAKISOLATIE Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het gebruik van een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen toelaten

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE C1 b CONDENSATIEGASKETELS

ENERGIEPREMIE C1 b CONDENSATIEGASKETELS ENERGIEPREMIE C1 b CONDENSATIEGASKETELS Komen in aanmerking voor de premie, alle werken van installatie van een condensatieverwarmingsketel (of een condenserende generator van sanitair warm water (SWW))

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE D1 b ZONNEBOILER

ENERGIEPREMIE D1 b ZONNEBOILER ENERGIEPREMIE D1 b ZONNEBOILER Thermische zonnepanelen gebruiken de warmte van de zon om water te verwarmen. Op http://www.ibgebim.be vindt u een lijst van installateurs (BRUSOLTHERM) en op http://energie.wallonie.be

Nadere informatie

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN

- MILIEUPREMIE NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN - MILIEUPREMIE 2017 - NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN 1. DOEL VAN DE PREMIE In mei 2014 ondertekende Dilbeek het Burgemeestersconvenant. Door haar verbintenis streeft de gemeente tegen 2020 naar 20% minder

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE C4 b WARMTEPOMP

ENERGIEPREMIE C4 b WARMTEPOMP ENERGIEPREMIE C4 b WARMTEPOMP Een warmtepomp is een machine die warmte-energie doorgeeft van een koude omgeving naar een warmere omgeving met behulp van mechanische energie (compressor). In de plaats van

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE D2 b FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

ENERGIEPREMIE D2 b FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN ENERGIEPREMIE D2 b FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. WIE? De volgende sectoren komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor deze premie

Nadere informatie

PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie

PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie PREMIE 14 - FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Nieuwbouw + Renovatie Fotovoltaïsche zonnepanelen, die gebruik maken van een hernieuwbare energiebron namelijk de zon, zijn investeringen

Nadere informatie

PREMIE 17 CONDENSATIEKETELS

PREMIE 17 CONDENSATIEKETELS PREMIE 17 CONDENSATIEKETELS Alle werkzaamheden voor de installatie van een condensatiegasverwarmingsketel geven recht op de premie. U vindt een lijst van modellen van condensatiegasverwarmingsketels op

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende de klacht van de heer X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

PREMIE NR. 8 THERMISCHE ISOLATIE VAN DE WANDEN VAN HET GEBOUW

PREMIE NR. 8 THERMISCHE ISOLATIE VAN DE WANDEN VAN HET GEBOUW PREMIE NR. 8 THERMISCHE ISOLATIE VAN DE WANDEN VAN HET GEBOUW Het gaat hier om thermische isolatie die het mogelijk maakt globale warmtedoorgangscoëfficiënten van de wanden te halen die gelijk zijn aan

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Session B2 PHPP Vademecum Nieuw certificatiekader voor woningen: een toelichting

Session B2 PHPP Vademecum Nieuw certificatiekader voor woningen: een toelichting Session B2 PHPP Vademecum Nieuw certificatiekader voor woningen: een toelichting Marny DiPietrantonio (pmp) Stefan Van Loon (PHP) passiefhuis-platform vzw 2 doel verduidelijken vereenvoudigen realistischer

Nadere informatie

PREMIE 9 DAKISOLATIE MET EEN GROENDAK

PREMIE 9 DAKISOLATIE MET EEN GROENDAK PREMIE 9 DAKISOLATIE MET EEN GROENDAK Een groendak kan het warmteverlies en de warmtewinst van de gebouwen en de vochtigheid regelen, en beperkt de weerkaatste warmte. Het verhoogt de thermische inertie

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOORBEELDGEBOUWEN

TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOORBEELDGEBOUWEN Kenmerken van de woning: TEVREDENHEIDSENQUÊTE VOORBEELDGEBOUWEN Naam ven het project Type van werken Bestemming Energieklasse Aantal kamers Nieuwbouw Renovatie Eengezinswoning Appartement in een collectieve

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Energiefacilitator voor Collectieve Huisvesting & Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiefacilitator voor Collectieve Huisvesting & Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energiefacilitator voor Collectieve Huisvesting & Premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jonathan Fronhoffs Dienst Energiefacilitator voor de Collectieve Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 b ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 b ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 b ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het gebruik van een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van Brugel betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van Brugel betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van Brugel betreffende uw klacht tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Mevrouw, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels Instituut

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum Basiscategorie: 25 % van de in aanmerking komende kosten van de

Nr. Betreft Bedrag Maximum Basiscategorie: 25 % van de in aanmerking komende kosten van de ENERGIEPREMIE E1 WARMTENETWERK (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Enkel voor energieontwerpstudies

Enkel voor energieontwerpstudies ENERGIEPREMIE A2 HAALBAARHEIDS- OF ENERGIEONTWERPSTUDIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovaties Leefmilieu Brussel Het systeem van de premies in het BHG en andere klassieke financieringsmechanismen Patrick HERREGODS STADSWINKEL

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen logo_harderwijk Aanvraagformulier subsidie isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 Met dit aanvraagformulier kunt u een subsidie aanvragen voor maatregelen die u heeft getroffen voor isolatie van uw koopwoning.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. B- BEDRAG VAN DE PREMIE n Voorwerp Bedrag plafond C1

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW. B- BEDRAG VAN DE PREMIE n Voorwerp Bedrag plafond C1 ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks

Nadere informatie

Nr. Betreft Bedrag Maximum

Nr. Betreft Bedrag Maximum ENERGIEPREMIE C3 TEMPERATUURREGELING (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 houdende goedkeuring van het driejaarlijkse programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Financiering van grote bouwcomplexen: Steunmaatregelen en subsidies in het BHG, financiering door derden Charline Langerock FACILITATOR DUURZAME GEBOUWEN

Nadere informatie

B- BEDRAG VAN DE PREMIE

B- BEDRAG VAN DE PREMIE ENERGIEPREMIE B10b PASSIEF- OF LAGE-ENERGIEBOUW WOONGEBOUWEN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

De Brusselse Groene Lening

De Brusselse Groene Lening De Brusselse Groene Lening Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Brusselse Groene Lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

Superisolerende beglazing

Superisolerende beglazing ENERGIEPREMIE B4 SUPERISOLERENDE BEGLAZING Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële

Nadere informatie

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED

AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED AANVRAAG VAN SUBSIDIES VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED Contact: Directie Monumenten en Landschappen Brussel Stedelijke Ontwikkeling CCN - Vooruitgangsstraat 80 1035 BRUSSEL Tel.: 02/204.27.20

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor Ventilatie met zuinige ventilatoren in bestaande woning of appartement (HH 22) 1.) Gegevens

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW

RENOVATIE (GEBOUW 10 JAAR) NIEUWBOUW ENERGIEPREMIE B1 DAKISOLATIE (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring van het driejaarlijks programma voor het rationeel gebruik van elektriciteit en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren

Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren Aanvraagformulier voor het verlenen van subsidie voor groene daken en muren In het kader van de subsidieregeling Groene daken en muren Het geheel ingevulde formulier, voorzien van alle benodigde bijlagen,

Nadere informatie

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE Erkende verwarmingsketeltechnicus VTI : Onderneming :... Particulier Naam :... Identificatienummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat : Nr.:... Postcode & gemeente:...

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Toelichting: Een particuliere woningeigenaar met een woning die gevestigd is in Overijssel kan een duurzaamheidspremie aanvragen. Een duurzaamheidspremie kan aangevraagd

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE RENOVATIEPREMIES VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I GEVELREINIGING Artikel 1 Een gemeentelijke premie kan toegekend worden aan ieder natuurlijk persoon

Nadere informatie

OF LAGE-ENERGIEBOUW TERTIAIRE EN INDUSTRIËLE GEBOUWEN

OF LAGE-ENERGIEBOUW TERTIAIRE EN INDUSTRIËLE GEBOUWEN ENERGIEPREMIE B10a PASSIEF- OF LAGE-ENERGIEBOUW TERTIAIRE EN INDUSTRIËLE GEBOUWEN Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Diagnosetools voor renovatie Leefmilieu Brussel Diagnose van de isolatie van de luchtichteid Gauthier KEUTGEN ICEDD Doelstelling(en) van de presentatie De aandacht vestigen op

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bedrag PAGINA 1 VAN 10 C1 : CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS

Bedrag PAGINA 1 VAN 10 C1 : CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS ENERGIEPREMIE C1 CONDENSERENDE VERWARMINGSKETEL, HETELUCHTBLAZER EN LUCHTVERHITTER OP GAS Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

BEHANDELING AS BUILT DOSSIER

BEHANDELING AS BUILT DOSSIER BEHANDELING AS BUILT DOSSIER Revisie STCO 2016 04 08 ALGEMEEN Het dossier wordt opgesteld en bewaard per opdracht. Sinds 2012 vragen we het dossier digitaal op, met het oog op betere informatiedeling en

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen

KLeIn erfgoed SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET. Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen BrUsseLs HooFDsteDeLIJK GeWest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Directie Monumenten en Landschappen SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN AAN HET KLeIn erfgoed (Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie