Bank vooruit of verdomhoekje?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bank vooruit of verdomhoekje?"

Transcriptie

1 46 Debat financiële sector Bank vooruit of verdomhoekje? Rondetafel bankenindustrie Opvallend toch hoe het financieel establishment nog altijd een mannenbastion is. Dit terzijde. Forward bracht acht éminences grises uit de financiële sector rond de tafel en peilde hun besognes, dada s en visies over het aandeel van de banken in de gezondheid van ons economisch weefsel. Kortom, trok en bovenal leerde de bankindustrie lessen uit het financieel debacle anno 2007? Beter: moet de bedrijfswereld, en met haar de maatschappij, zich zorgen maken voor 2012? TEKST JOHAN VAN PRAET FOTO DANIEL RYS In dit dossier Aan de vooravond van een nieuw financieel tijdperk Terug naar de kern van het bankieren? Naar splitsing spaar- en investeringsbanken Hogere kosten voor klanten? Responsabilisering van het bankbeleid Hoe het vertrouwen terugwinnen?

2 47 WIE ZIT ROND DE TAFEL? V.l.n.r.: Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis; Filip Dierckx, voorzitter van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfi n); Jean-Pierre Paelinck, secretaris-generaal van de World Federation of Investors Corporations (WFIC); Rudi Bonte, bijzonder mandataris voor het banktoezicht bij de Nationale Bank van België; Olivier Marquet, Managing Director van Triodos Bank België; Prof. Koen Schoors, hoogleraar economie aan de UGent; Jean-Paul Servais, voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) debatteerden onder leiding van moderator Stephen Fidler, journalist bij The Wall Street Journal, gespecialiseerd in economische en fi nanciële berichtgeving.

3 48 forward november 2011 Vertrouwen herstellen Banken en toezichthouders debatteren over ons economisch welzijn Er wordt al eens gefluisterd dat mochten meer vrouwen de bankenindustrie hebben bestierd, het wellicht nooit tot zo n diepe crisis was gekomen. Al was het maar omdat ze zich door meer dan alleen de dictatuur van de harde cijfers laten leiden. We zullen het wellicht nooit weten. Dus gooien we de acht meteen ons eerste thema voor de voeten. Aan de vooravond van een nieuw fi nancieel tijdperk Het tweede virtuele faillissement van Dexia op drie jaar tijd bewijst dat de sector niet in staat is om zichzelf te saneren, niet? Heeft de sector de juiste lessen getrokken? J.-P. Paelinck: De beleggers waren ontgoocheld na de eerste crisis. In onszelf omdat we te weinig onderlegd waren in bepaalde mechanismen. Maar ook in het topmanagement van sommige banken die zonder voldoende kennis van zaken risico s namen waarvan ze de draagwijdte niet kenden. We hebben ondertussen geleerd dat zelfs strenge regels en wetten geen oplossingen bieden zolang de banken geen strategie voeren die terdege rekening houdt met de economische werkelijkheid en de echte waarden. K. Schoors: Grootste oorzaak van de bankencrisis was de te grote kredietenlast. Nog meer schulden maken is onhoudbaar en biedt op lange termijn zeker geen oplossing. De uitdaging is om die schuldlast stapsgewijs af te bouwen en de krediet- en geloofwaardigheid op te krikken en op een duurzame manier een nieuw financieel systeem uit te bouwen. Dat zal tijd en geld kosten. Hopelijk tuimelen we daardoor niet in een nieuwe crisis. Toezichthouders moeten rode kaarten kunnen uitdelen Rudi Bonte (Nationale Bank van België) M. Jadot: We moeten terug naar de kern van het bankieren. Daarvoor ga je niet over één nacht ijs. Vergeet niet: de bankindustrie is verweven met het economisch weefsel, ze staat er niet buiten. Alle actoren moeten samenwerken aan een oplossing en dat vergt veel tijd. O. Marquet: Bankieren betekent spaargeld ophalen en het geld dat spaarders tijdelijk kunnen missen herinvesteren in de economie. Daarbij moeten we de ondernemers voldoende kredieten verlenen om de economische dynamiek te stimuleren. Tegelijk wil de spaarder garanties dat zijn spaargeld beschermd en verzekerd is. Ten slotte moeten we de bankiers tegen zichzelf beschermen om te ver-

4 Debat financiële sector 49 mijden dat ze vanwege rendementdoelstellingen onverantwoorde risico s nemen. J.-P. Servais: Als toezichthouder focussen we o.a. op drie thema s: de nood aan een stabiel bankklimaat, de banken stimuleren om te focussen op hun corebusiness, en ten derde de bescherming van de investeerder en de consument zodat ze opnieuw vertrouwen krijgen in de financiële instellingen en markten. R. Bonte: De bestaande businessmodellen zijn achterhaald, dat is overduidelijk. Daarom moet de toezichthouder meer nog dan in het verleden een geïntegreerde rol spelen in de regulering van het bankwezen en de mogelijkheid krijgen om de ongebreidelde strategie van banken aan banden te leggen. Daarbij komt ook de governance in ons vizier, meer in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de raden van bestuur, de rol van de risicomanager en de remuneratie van het management. Geloof me vrij, als de banken beven, dan schudt de volledige economie mee Max Jadot (BNP Paribas Fortis) Is de regulering zoals ze vandaag voorligt een noodzaak en voldoende efficiënt om een financieel debacle zoals in te vermijden? K. Schoors: De Basel II-regels (zie kader) waren goed bedoeld om onder meer het risicomanagement te verbeteren. Maar de sector heeft de zaken op zijn kop gezet en misbruikt de regels als een middel om de kapitaalkosten te minimaliseren, veeleer dan om het risico te verminderen. Op papier neemt het risicoloos kapitaal dan wel toe, in werkelijkheid slinkt het eigen vermogen tot amper 3%. Basel III is meer van hetzelfde. Bovendien stimuleert het de vraag naar risicovol kapitaal terwijl het aandeel eigen vermogen dramatisch laag is. Wie de stabiliteit van de sector echt wil versterken, moet werken aan een gezond en echt eigen vermogen en eenvoudige regels. Door de ongelofelijk complexe regelgeving zijn de grootbanken de regulatoren altijd te slim af. Veel banken begrijpen zelfs hun eigen interne modellen niet, wat zouden de regulatoren ze doorgronden. Leg mij maar eens de zin uit van een stresstest die een extra schokbestendigheid van 5% oplegt t.o.v. een postcrisisstandaard (bv. 50) die veel lager ligt dan de schokbestendigheid van vóór de crisis (bv. 100). BASEL I, II EN III Het Basel Committee on Banking Supervision bestaat uit afgevaardigden van verschillende centrale banken en toezichthoudende instanties op de fi nanciële R. Bonte: Inderdaad, de regels worden almaar complexer markten. Basel I (1988, met aanvulling in 1996) verplichte de banken om 8% en soms werken ze zelfs contraproductief of neutraliseren van hun risicovolle activa aan eigen vermogen aan te houden. De kapitaaleis ze de gewenste effecten. Het is voor regulatoren fundamenteel om de kwalitatieve dimensie goed te begrijpen vooralmaar meer voor eigen rekening begonnen te handelen en zich met investment was dezelfde voor alle activa, onafhankelijk van het risico. Omdat banken aleer we een intern risicomodel goedkeuren. In de discussie banking inlieten, nam samen met het marktrisico ook de kwetsbaarheid toe over de zin of onzin van Basel II wordt dikwijls de impact (want de banken beschikken over minder deposito s of spaargeld als onderpand). Basel II (2004) kwam gedeeltelijk tegemoet aan de nieuwe realiteit en van kwalitatieve vereisten vergeten: we controleren of de concrete resultaten van het model in lijn liggen met het voerde minimumeisen in die wel afhankelijk waren van de risico s. Maar ook risicoprofiel en de risicostrategie van de bank en kunnen die bleken onvoldoende om de crisis af te remmen. De regels werden ingehaald door fi nanciële innovaties. Zo creëerden de banken producten die buiten bijkomend kapitaal opleggen als het model moet worden bijgestuurd. Wij doen steeds meer onze eigen inschatting, de balans werden geplaatst. Voorbeelden van die zogenaamde off-balanceproducten zijn de fameuze Credit Default Swaps, renteswaps, opties, De daarin aangemoedigd door de Europese regulering, om de omvang te bepalen van de kapitaalbuffers die een bank Basel III-regels leggen nieuwe en strengere vermogens- of kapitaalnormen op moet aanleggen in functie van zijn risicoprofiel. met een bijkomende eis in functie van een leverage ratio waarbij de activa tegenover het eigen vermogen worden afgezet. Een aparte regeling scherpt het Naar meer eenvoud dus. Moeten alle regels voor alle liquiditeitstoezicht aan. banken dezelfde zijn ( level playing field )? R. Bonte: Veel actoren vragen om de Basel III-regels vroeger dan voorzien (2017) te implementeren. Basel III verhoogt de kapitaalbuffers significant. Ik vraag me af waar de banken in deze moeilijke tijden dat extra geld vandaan zullen halen om hun vermogen te versterken en de economie te blijven ondersteunen.

5 50 forward november 2011 M. Jadot: Een versnelde implementatie zal de economie meer kwaad dan goed doen. Banken vragen om in een vingerknip de kapitaalbuffers te verdubbelen, zal ontegensprekelijk een effect hebben op de financiering van de economie. De banken nemen inderdaad soms grote risico s, bijvoorbeeld door veel onderlinge financieringsmechanismen, maar als puntje bij paaltje komt financieren we ook de echte economie en de overheden. En als dat niet meer lukt door een te snelle invoering van de nieuwe regels, dan zijn de gevolgen niet te overzien voor onze economie, werkgelegenheid, concurrentiekracht, Dan voorspel ik een stijging van de kredietkosten met mogelijk een negatief effect op de economische groei en een versnelde overschakeling naar marktfinanciering als er geen level playing field komt. De Belgische wetgever moet dringend de splitsing opleggen tussen spaarbanken en investerings- of casinobanken Olivier Marquet (Triodos Bank België) J.-P. Servais: Wie een level playing field vraagt om de regelgeving te vereenvoudigen, moet zich de vraag stellen of de Verenigde Staten bereid zullen zijn om de Basel III-regels op te leggen aan verschillende banken zoals in Europa het geval is, en niet alleen aan de 20 grootste spelers. Level playing field gaat dus veel verder dan alle Europese banken harmoniseren. Basel III is vooral een Copernicaanse wending in die mate dat voor het eerst een gestandaardiseerde benadering van een leverage ratio wordt gebruikt waarbij de risicovolle activa worden afgezet tegenover het eigen vermogen. Anders gezegd: hoe hoger het risico, hoe groter de kapitaalbuffer moet zijn. En dat met een draagvlak op het niveau van de G20. F. Dierckx: Wat de regels ook stipuleren, 5 of 9% kapitaalbuffer, de echte vraag luidt: wat moet de financiële markt ondernemen om de consument en de ondernemingen te overtuigen dat ze schokbestendig is? Het volume van de kapitaalbuffers is maar één van de elementen. K. Schoors: Wat een foute redenering! M. Jadot: Niet waar. Ter illustratie een waar gebeurd feit: een ondernemer vraagt een langetermijnlening omdat hij wil investeren in een buitenlandse activiteit. Op hetzelfde moment koopt hij met zijn cashreserves Duits staatspapier. Het bewijst dat vertrouwen dé sleutel is tot het herstel van de sector, veel meer dan kapitaalbuffergaranties. We moeten echt voorzichtig zijn hoe we de dingen voorstellen. Want als de banken gaan beven, dan zal de volledige economie mee schudden. Dat is geen waarschuwing, maar een feit. K. Schoors: Als de activiteiten 100% bedragen en de kapitaaldekking 3%, dan volstaat een piepkleine schok om al je kapitaal weg te vegen. Dat heeft niets met vertrouwen te maken. Ik kan me geen gezond bedrijf voorstellen dat op zo n risicovolle manier zaken doet. F. Dierckx: Het debacle bij sommige banken had niets vandoen met hun solvabiliteit, maar wel met het verlies aan vertrouwen. Als we evolueren in de richting waar rendement op kapitaal er een wordt van rendement op kapitaal op utilities, dan heb ik daar een probleem mee. Meer kapitaal aanhouden, betekent dat het niet voor andere doeleinden kan worden aangewend en dus per definitie aanleiding geeft tot een lager rendement op het geïnvesteerde vermogen. Tegelijk wordt door de grotere kapitaalbuffers krediet verschaffen duurder en zullen sommige banken hun economische rol van kredietverlener niet meer kunnen spelen (n.v.d.r. het zgn. credit crunch risk). Bouw je het rendement verder af, dan ben ik ervan overtuigd dat de bankactiviteit zal afnemen, met alle gevolgen vandien voor de economie.

6 Debat financiële sector 51 Naar een splitsing spaarbanken en investeringsbanken Olivier Marquet: Ik zei het al: we moeten de bankiers tegen zichzelf beschermen. Tijdens de crisis van de jaren 30 voerde president Roosevelt de Glass-Steagall Act in die banken verbood om met de spaargelden van de burgers te speculeren op de beurzen. Het is volgens mij dringend dat de Belgische wetgever niet wachten op Europa, noch op de regulatoren zelf de splitsing oplegt tussen spaarbanken en investerings- of casinobanken. Beide activiteiten moeten gescheiden worden omdat sparen een kapitaalintensieve, maar mindere rendabele business is en de grootbanken anders systematisch naar meer risicovolle producten zullen grijpen om hun rendement op te krikken. Met alle mogelijke gevolgen vandien. Veel bedrijfsleiders zijn trouwens voorstander om de Glass-Steagall Act opnieuw in te voeren. F. Dierckx: Het sterkste argument contra een splitsing zijn de hogere kosten die een opdeling met zich zal meebrengen voor de klanten, lees ondernemers. Omdat interne financiering dan niet meer mogelijk is, zullen de investeringsbanken meer moeten betalen om kapitaal op te halen. K. Schoors: Akkoord, een splitsing (dat kan ook binnen eenzelfde bank) kost geld. Risicovolle activiteiten zullen duurder worden. En dat is maar goed ook. Risico s mogen geld kosten. Trouwens, als ik als bedrijf mag kiezen tussen kleine kosten, gespreid in de tijd, of een enorme kostenschok vanwege een crisis, dan twijfel ik niet. R. Bonte: We moeten de verwachtingen van de klanten bijstellen. Zij moeten ook bewust worden van het feit dat ze normale prijzen moeten betalen voor bepaalde activiteiten. Dat zal tevens een aanzet geven tot de normalisatie van de winsten. Hoe hoger het risico, hoe duurder het product. Is dat niet de logica die we uiteindelijk willen? Koen Schoors (UGent) O. Marquet: Je kunt het vertrouwen van de spaarders, de ondernemingen en zelfs de overheid niet herstellen door bankdinosaurussen willens nillens in leven te houden. De bank moet drastisch veranderen qua grootte en businessmodel. De wereldwijde monsters zijn gedoemd te verdwijnen net vanwege hun grootte en de berg complexe regels die nodig zijn om te proberen ze onder controle te houden. Er is nood aan een bankmodel van het type small enough to fail waarvan de dimensie dwingt tot goed beheer. Lukt dat niet met regels of wetten, dan zal het de spaarder of ondernemer zelf zijn die meer transparante bankmodellen zal eisen en zelf gaat differentiëren en kiezen voor banken waarvan hij voelt dat ze zijn geld veilig beheren. Net zoals hij zelf zijn huisdokter evalueert en kiest. Niet op basis NAAR EEN CREDIT CRUNCH? Moeten ondernemers vrezen voor meer druk op de kredietverlening, de zgn. credit crunch? Volgens Max Jadot was er tijdens de crisis geen credit crunch in België. De banken konden altijd een beroep doen op goedkoop spaargeld. Bovenal was de vraag naar krediet tijdens de crisis laag, en dat is vandaag nog altijd zo. En zelfs al zou de vraag alsnog stijgen, dan hebben de Belgische banken vandaag de dag voldoende capaciteit. Olivier Marquet zit op hetzelfde spoor. Er heerst vandaag een sterke competitie tussen banken om zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden aan bedrijven. De stijgende interestvoeten van net na de crisis zijn opnieuw aan het dalen.

7 52 forward november 2011 van de regels die die arts opgelegd krijgt van de overheid, maar op basis van het vertrouwen dat de arts uitstraalt door zijn bewezen kennis en kunde. M. Jadot: In de natuur leven kleine en grote dieren samen. Van elke soort sterven er voortdurend uit. Zo hebben bijvoorbeeld de lokale Spaanse caixas slechte kredietbeslissingen genomen. Ik verkies grotere kapitaalbuffers op een nieuwe Glass-Steagall Act. Want wie zegt dat de klant beter gediend zal zijn met twee nieuwe werelden? Wat is een fatsoenlijk rendement of een normale winst voor een bank? O. Marquet: De rekening is vrij eenvoudig te maken: 9,5 tot 10% tier one capital (of het kapitaal of kernvermogen dat de bank vrij ter beschikking heeft en waarmee het verliezen kan opvangen), 2% operationele marge en een kosten/inkomenratio van pakweg 70%. Samen goed voor een return van 6 tot 7%. Anders gezegd, ik verkies een kleine, solide en goed geïntegreerde bank met een stabiel rendement boven een risicovolle dinosaurusbank. Wetgever en overheden kunnen de plaats niet innemen van directiecomité of raad van bestuur Jean-Paul Servais (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) J.-P. Paelinck: Volstaat 6 tot 7% rendement om kapitaal aan te trekken? Een half procent meer of minder doet weinig ter zake als je beseft welke enorme verliezen op stapel staan als gevolg van de eurocrisis. De beleggers zijn doodsbang van het effect op de banken bij bv. een gedeeltelijk failliet van Griekenland. Bovendien was het niet zo slim om die verliezen zo dik in de verf te zetten. Hand in eigen boezem, ook de beleggers dikten in het verleden de paniek aan. Zo creëer je veeleer een probleem van liquiditeit, niet van solvabiliteit. F. Dierckx: Even terug naar de Belgische markt. België is bij uitstek een land van spaarders. Zowat alle banken halen meer spaargeld op dan ze uitlenen aan bedrijven en particulieren. Met dat verschil ga je aan de slag. Vroeger werd dat kapitaal vooral geïnvesteerd in quasi risicoloos staatspapier. Of het werd gebruikt om de internationale expansie van de bank te financieren. Het is nu eenmaal een economische wet dat je kapitaaloverschot probeert te rendabiliseren. Niet? K. Schoors: Maar er is geen kapitaaloverschot. Banken zijn afhankelijk geworden van hun liquiditeit en hebben voor enorme bedragen leningen openstaan bij elkaar. O. Marquet: Twintig jaar geleden was er misschien nog een deposito-overschot, tot wanneer banken beleggingsproducten begonnen te slijten aan de klanten. Het is een publiek geheim dat de Belgische banken veel spaargeld hebben omgeleid naar zgn. off-balance beleggingsproducten (zie kader p. 47) waardoor ze structureel afhankelijk werden van interbancaire leningen. Dat is de realiteit. Hadden de banken een deposito-overschot behouden van pakweg 20% en dat in risicolage producten geinvesteerd, dan was het wellicht nooit tot zo n diepe financiële crisis gekomen in ons land.

8

9 54 forward november 2011 Responsabilisering van het bankbeleid J.-P. Servais: Het zou leerrijk zijn om het statistisch verband te onderzoeken tussen de slechte prestaties van banken en de zwakheid van hun beleidsstructuren. De raad van bestuur moet in staat zijn de informatie van het management te challengen. Dat is fundamenteel voor toezichthouders en auditors. Alles begint bij een sterk, zelfverzekerd en kritisch risicomanagement. Het is fout te denken dat de wetgever en de toezichthoudende overheden de plaats kunnen innemen van het directiecomité en de raad van bestuur inzake het beheer van de bank. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om te komen tot een grotere responsabilisering van het intern bankbeleid. De FSMA heeft al veel initiatieven genomen op het vlak van producttoezicht, gedragsregels en bescherming van de financiële consument. R. Bonte: Wij toezichthouders stellen ons nog te bescheiden op en durven te weinig door te vragen naar bijvoorbeeld de achterliggende businessplannen van de banken. Wat is hun interne strategie om hun objectieven te bereiken, welke richtlijnen krijgen de commerciële afdelingen? Het is soms schrikbarend om te zien hoeveel druk op de verkopers wordt gelegd om bepaalde producten aan de man te brengen. Banken moeten beseffen dat sommige praktijken niet altijd even eervol zijn. Doe de test: vraag om een ethisch beleggingsproduct bij verschillende banken. U zult versteld staan van de voorstellen. F. Dierckx: Inderdaad, sommige CEO s leggen nog te veel het accent op winstgevendheid. Maar langzamerhand verschuift de focus naar klantentevredenheid. Bovendien wil ik erop wijzen dat de Belgische banken sneller dan de Europese collega s het leveragerisico hebben afgebouwd. Bijvoorbeeld dankzij het remuneratiebeleid dat in België vorm kreeg. Er ligt nog werk op de plank om tot een beter evenwicht te komen. Het debacle had niets vandoen met solvabiliteit, maar wel met het verlies aan vertrouwen Filip Dierckx (Febelfin) J.-P. Paelinck: Uit mijn bankverleden weet ik dat de National Westminster Bank bloeide en groeide op het moment dat haar topmanagement maar een magere remuneratie ontving. De Royal Bank of Scotland daarentegen maakte de meest groteske misstappen op het moment dat haar topmanagement uiterst royale vergoedingen opstreek. Buitensporige remuneraties trekken soms wel eens de verkeerde managers aan, zij die meer bekommerd zijn over de bonussen dan wel over het welzijn van de bank. O. Marquet: Alle Belgische banken zijn goed in krediet verschaffen. We beheersen ons vak en er is maar een minimale foutmarge. Probleem is dat dealers en traders de voorbije tien jaar niet hetzelfde vakmanschap aan de dag hebben gelegd. Hun normen lopen ver uit elkaar. De traders voelden zich ongenaakbaar. Het tij is nu aan het keren.

10 Debat financiële sector 55 R. Bonte: Onderschat de rol van de top niet. De verrichting mag dan wel geïnitieerd worden door de trader, het is uiteindelijk de banktop die finaal groen of rood licht geeft inzake risicoposities. Zijn er belangenconflicten tussen de overheid en de financiële sector? De overheid treedt namelijk op én als regulator, én als kredietvrager, én als steunverlener, én als aandeelhouder van de bank, J.-P. Servais: Er kan pas een belangenconflict optreden als je de keuze hebt tussen verschillende oplossingen. De actie van de overheid om de banken te steunen eind 2008, begin 2009 was de juiste en enige mogelijke beslissing. K. Schoors: De overheid heeft de problemen voor zich uit geschoven, deels omdat ze als aandeelhouder van de bank hoopte dat de problemen zich wel vanzelf zouden oplossen. Die houding is m.i. een overduidelijk belangenconflict. O. Marquet: Wat moet je als overheid en tegelijk aandeelhouder beslissen op het moment dat er risicocondities moeten worden gekoppeld aan overheidsgaranties? Ik vraag me nog altijd af hoe ze dat dilemma ontmijnen. Strenge regels lossen niets op zolang de banken geen rekening houden met de economische werkelijkheid Jean-Pierre Paelinck (WFIC)

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010 Banken en ondernemingen Op zoek naar een nieuwe relatie Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Gelieve dit document

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies.

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. 1 Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. Inleiding door dr. H.O.C.R. Ruding, oud-minister van Financiën Symposium Values in Banking door: Kredietunie Nederland

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin

De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin De financiële sector 2,5 jaar na de crisis Ervaring en visie van Febelfin Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin 27 januari 2011 Fifo Mechelen Status Belgische bank- en financiële sector Agenda regelgeving

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij?

Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? Op de bank, of op de beurs? Sparen of beleggen: wat kies jij? 1 Inhoud Inleiding... 3 Sparen... 3 A. Waarom wel?... 3 B. Waarom niet?... 4 Beleggen... 4 A. Waarom wel?... 4 B. Waarom niet?... 5 Besluit:

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Ivan Van de Cloot Chief economist Itinera Institute. Executive professor UAMS. Roekeloos

Ivan Van de Cloot Chief economist Itinera Institute. Executive professor UAMS. Roekeloos Ivan Van de Cloot Chief economist Itinera Institute Executive professor UAMS Roekeloos Roekeloosheid bij wie werkt met geld van iedereen Falende banken Gokkende politici De eurocrisis En de democratie?

Nadere informatie

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO Financiering in een reguliere bancaire omgeving Miti ganten Jaar verslag Basel 3 kosten van financiering Basel 3 Wat houdt

Nadere informatie

Basel III. nota. info

Basel III. nota. info info nota Basel III Basel Committee on Banking Supervision Wat? Het Baselcomité werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van 10 centrale banken, waaronder de Belgische. Aanleiding was het faillissement

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

THERE IS HELL TO PAY. Kees de Kort AFS Capital Management. PensioenSeminar

THERE IS HELL TO PAY. Kees de Kort AFS Capital Management. PensioenSeminar THERE IS HELL TO PAY Kees de Kort AFS Capital Management PensioenSeminar Paniek op de financiële markten Geldmarktsteun ECB, Fed en BoE LEH FNM FRE WM WB AIG VS Europa NIBC IKB Northern Rock HBOS ING Fortis

Nadere informatie

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems

Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei Herman Daems Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk 4 mei 2010 Na de financiële storm Hoe gaan we verder? Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting. Gelieve niet te citeren zonder

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Kasterlee, studieavond KVK, dinsdag 20 januari 2009

Kasterlee, studieavond KVK, dinsdag 20 januari 2009 Kasterlee, studieavond KVK, dinsdag 20 januari 2009 1 Inleiding Rosita Mares Voorzitter KVK 2 Hoe veilig zijn levensverzekeringen? Wim Aurousseau Verantwoordelijke Asset Management, Delta Lloyd Life Tak

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

De wereld achter onbenut vermogen

De wereld achter onbenut vermogen De wereld achter onbenut vermogen Goed voor de zaak en goed voor jezelf Op zoek naar een vitale organisatie U werkt, uw collega s en medewerkers werken. Dus het werkt zou u bijna denken. Maar ergens voelt

Nadere informatie

Experiment economie HAVO / VWO gooi maar in mijn bed

Experiment economie HAVO / VWO gooi maar in mijn bed Experiment economie HAVO / VWO gooi maar in mijn bed Nr. 15 Achtergrond: Economische verschijnselen hangen met elkaar samen. Daarbij zijn meerdere verbanden mogelijk. Bijvoorbeeld: 1. Chronologische volgorde.

Nadere informatie

UIT VWO geld en banken

UIT VWO geld en banken Hoe ontstaat geld in de economie? Geld heb je nodig om spullen mee te kunnen kopen, zonder geld valt er niets te kopen, en als er te weinig geld is zitten mensen te wachten op geld voordat ze het uit kunnen

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Wat is mis met onze banken? Presentatie 15 juni - Bank to Basics

Wat is mis met onze banken? Presentatie 15 juni - Bank to Basics Wat is mis met onze banken? Presentatie 15 juni - Bank to Basics 1 Voorbeeld debat Wat is mis? Oorzaken financiële crisis Foute evaluatie van het risico door banksector Massale investeringen in VS-rommelhypotheken

Nadere informatie

Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector. Bankenwet - Minister van Financiën Koen Geens

Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector. Bankenwet - Minister van Financiën Koen Geens Voorontwerp van Wet tot verdere versterking van de stabiliteit van de Belgische banksector Bankenwet - Minister van Financiën Koen Geens Overzicht Wat voorafging Europese achtergrond Doelstellingen: stabiliteit

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen

De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen De onrust op de financiële markten heeft tot verscherpte aandacht geleid voor de solvabiliteit van banken, de mate waarin hun vermogen de mogelijke verliezen op (risicogewogen) activa dekt en een voldoende

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Opinieonderzoek toekomst financiële sector

Opinieonderzoek toekomst financiële sector Opinieonderzoek toekomst financiële sector Presentatie afsluitende bijeenkomst 24 november Lessen en vragen voor de toekomst Martijn Lampert 1 Vertrouwen Betekenis (Van Dale): 1. Met zekerheid hopen 2.

Nadere informatie

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering

B².DNA. Strategische GedragsVerbetering Het begrip waarde is een modewoord. Maar wat waarde precies is weten maar weinigen. In dit artikel wordt het begrip overzichtelijk uit de doeken gedaan. Met concrete aanwijzingen voor de praktijk van de

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Hfst 6 : Solvabiliteit

Hfst 6 : Solvabiliteit Hfst 6 : Solvabiliteit De financiële draagkracht op LT wordt bekeken. Belangrijk voor de relatie tussen een onderneming en haar financiële instelling(en). 3 aspecten van solvabiliteit: 1. Statische solvabiliteit:

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

bankfinanciering / bedrijfswaardering

bankfinanciering / bedrijfswaardering bankfinanciering / bedrijfswaardering Masterclass Internationaal ondernemen in de tuinbouw 4 November 2015 H.A.Rijken 1 MKB financiering: bankiersperspectief 1 Relatieve kredietwaardigheid in het MKB 2

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Human Action voor Pensioenfondsen. Heiko de Boer

Human Action voor Pensioenfondsen. Heiko de Boer Human Action voor Pensioenfondsen Heiko de Boer Agenda Historie Oostenrijkse Economische School 4 kenmerken Subjectieve Waarde Geld ABCT (Austrian Business Cycle Theory) Pensioen vs Fractional Banking

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Evaluatie Bankenplan. Prof. Em. Dirk Heremans

Evaluatie Bankenplan. Prof. Em. Dirk Heremans Evaluatie Bankenplan Prof. Em. Dirk Heremans Bankenplan - kredietverstrekking 1. Macro- economische context 2. Cijfers evolu>e kredietverlening 3. Kredietverlening in nieuwe reguleringscontext 4. Beleidsimplica>es

Nadere informatie

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas

Prof.dr. Sylvester Eijffinger. Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Prof.dr. Sylvester Eijffinger Hoogleraar Financiële Economie Universiteit Tilburg Oud-lid adviescommissie Maas Inleiding Adviescommissie Toekomst Banken Aanbevelingen ter verbetering van functioneren van

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Jürgen de Witte Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Anne-Mie Ooghe Senior Officer Corporate Banking bij Febelfin Het uitstaande volume kredieten aan ondernemingen bereikte in januari

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Groeien in De Kempen. Rabobank De Kempen Roeland Verbeet Manager Grootzakelijk 09-06-2015

Groeien in De Kempen. Rabobank De Kempen Roeland Verbeet Manager Grootzakelijk 09-06-2015 Groeien in De Kempen Rabobank De Kempen Roeland Verbeet Manager Grootzakelijk 09-06-2015 NL: Hevig debat over gebrek aan kredietverlening in MKB Selectie nieuwsberichten over kredietverlening door banken

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. België

COUNTRY PAYMENT REPORT. België COUNTRY PAYMENT REPORT 216 België Country Payment Report 216: België Het Belgisch Betalingsrapport wordt ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia zamelt gegevens in van duizenden bedrijven over

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

UIT geld en banken

UIT geld en banken Hoe ontstaat geld in de economie? Geld heb je nodig om spullen mee te kunnen kopen, zonder geld valt er niets te kopen, en als er te weinig geld is zitten mensen te wachten op geld voordat ze het uit kunnen

Nadere informatie

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt

Januari 2015, Birgitte van Hoesel. In dialoog met u over wat ons bindt Januari 2015, Birgitte van Hoesel In dialoog met u over wat ons bindt Onze omgeving in historisch perspectief 2 Challenge om verandering te realiseren 3 Missie en risicostrategie 4 WSW-missie WSW draagt

Nadere informatie

Een actief activa-passiva beheer in de KMO

Een actief activa-passiva beheer in de KMO Een actief activa-passiva beheer in de KMO sprekers Activa beheer : Gerrit Van Daele, prof Ugent Passiva beheer : Lennert Cooreman, business banker, BKCP bank Activa beheer Welke activa? Alle vorderingen

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMODELLEN

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMODELLEN ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMODELLEN Lectoraat Sustainable Finance and Accounting (SFA), presentative Kick-off ESB 30 September 2015 SFA DEFINITIE VAN DUURZAAMHEID Duurzaamheid is het vergroten van de weerbaarheid

Nadere informatie

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics

VFB 10 de T.A. - DAG. Meten is Weten. Door P. Gins. Mark Schils. Directeur CompuGraphics VFB 10 de T.A. - DAG Meten is Weten Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock VFB 10 de T.A. - DAG 7 Tips om het rendement van uw portefeuille

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Hier vindt u de oplossingen van de vragen en opdrachten uit het boek (grijze kaders zonder icoon). Hoofdstuk 2 p. 21 Voor het nemen van die risico s worden de banken

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

BNP Paribas - Fortis Bank BGL Newsletter

BNP Paribas - Fortis Bank BGL Newsletter 12 mei 2009 n 7 [Inhoud] >>> Voorwoord Welkomstboodschap van Baudouin Prot >>> Vragen Waarom is deze integratie goed voor de klanten en medewerkers? Worden alle aan Fortis Bank en BGL gerelateerde besluiten

Nadere informatie

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 1 Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 Dames en heren, 2013 wordt bepaald geen gemakkelijk jaar voor de bancaire sector en de Nederlandse

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Turnhout, 28 februari 2016

Turnhout, 28 februari 2016 Turnhout, 28 februari 2016 Royal Bank of Scotland noteert achtste jaarverlies op rij Door Xavier Boutinge op Feb 26, 2016 De Royal Bank of Scotland kon vrijdag niet profiteren van het optimisme van investeerders.

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

v_ Mogen wij u voorstellen aan

v_ Mogen wij u voorstellen aan Mogen wij u voorstellen aan 270 jaar bankervaring 1747 1807 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bank Nagelmackers 1747 01/07/2002 Fusie Delta Lloyd Bank en Bank Nagelmackers

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

AssurMiFID Twin Peaks 2

AssurMiFID Twin Peaks 2 AssurMiFID Twin Peaks 2 BZB-Congres Van een distributiemodel naar een succesvol servicemodel Twin Peaks 2: een half jaar later Jean-Paul Servais Voorzitter van de FSMA Europese agenda inzake vergoedingen

Nadere informatie

The New Consumer Barometer Prof. dr. Gino Verleye, Ugent N=2000; 2014

The New Consumer Barometer Prof. dr. Gino Verleye, Ugent N=2000; 2014 The New Consumer Barometer Prof. dr. Gino Verleye, Ugent N=2000; 2014 18-34 55-70 Wallonia 18-34 Brussels 55-70 Flanders 35-54 Flanders 35-54 Brussels Dynamiek since long security & transparancy drive

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Het managen van balansen, risico s, risicoprofielen waar u allen druk mee bezig bent, herken ik dus goed.

Het managen van balansen, risico s, risicoprofielen waar u allen druk mee bezig bent, herken ik dus goed. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij DNB, tijdens het beleggersberaad van Pensioen Pro op 8 oktober 2015, getiteld Beleggen tussen twee vuren. In zijn speech ging Boertje

Nadere informatie