FUND AWARDS Inhoud. thema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUND AWARDS 2012. Inhoud. thema"

Transcriptie

1 VWD CASH FUND AWARDS 2012 Voor beleggers blijft het moeilijk om de doelstellingen voor de lange termijn te scheiden van de waan van de dag. Onderzoek en awards zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel, zodat men in ieder geval weet dat voor het beste fonds wordt gekozen in een bepaalde categorie. thema FUND AWARDS 2012 Inhoud Het onderscheid in fondsenland 29 Onlangs werden de vwd CASH Fund Awards uitgereikt. Wat mag een belegger verwachten van de winnaars? Publieksprijs 30 ING IM mocht de Publieksprijs in ontvangst nemen als beste aanbieder van beleggingsfondsen. Reacties 31 Wat vinden de winnaars van de awards die hun zijn toegekend en hoe denken zij over de komende 12 maanden? CASHCOW.nl MEI

2 vwd Group en CASHcow.nl feliciteren de winnaars van de vwd CASH Fund Awards 2012 Certificaatwinnaars Awardwinnaars Aberdeen Fund Management Amundi Luxembourg Allianz Global Investors Luxembourg AXA Investment Managers BlackRock Investment Management BNP Paribas Carmignac Gestion First State Investment Management GAM Fund Management KBC Asset Management Kempen Capital Management Petercam Asset Management Pictet & Cie Pioneer Asset Management Schroder Investment Management Triodos Bank Robeco Banque de Luxembourg First State Investment Management Delta Lloyd Groep JP Morgan Winnaar CASHcow Publieksprijs 2012 ING Investment Management Publieksprijs AANKONDIGING INVESTERINGS-INSCHRIJVING Fiscaal aftrekbaar (220%) g ,- inleg per participatie Inkomsten uit uw aandeel van de exploitatie.* NIEUW!** Realistische scenario s met rendementen* tussen 10%* (low) tot meer dan 50%* (high) over uw inleg. * Bij IB 52%, Rendement bestaat uit mogelijke belastingbesparing in combinatie met uw belaste aandeel in de inkomsten. ** Ook bij lagere scenario s positieve rendementen tussen 1 en 15%* JA, IK WIL GRAAG... Naam: Voorletters: m/v HET PROSPECTUS ONTVANGEN... Adres:... Postcode: Woonplaats: JA, IK WIL GRAAG...PARTICIPATIE(S)... Tel. overdag: Tel. s avonds: A RESERVEREN adres:... Geboortedatum: Gezien de te verwachten belangstelling bestaat de mogelijkheid dat uw reservering niet of slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd. Stuur of fax de bon naar: Stichting Plaatsingskantoor Filminvesteringen p/a Postbus AD Leeuwarden Faxnr.:

3 Auteur: Eddy Schekman VWD CASH FUND AWARDS 2012 Het onderscheid in fondsenland Donderdag 26 april was het zover: de uitreiking van de vwd Cash Fund Awards Tijdens een meer dan geanimeerde bijeenkomst namen de winnaars de prijzen in ontvangst. Zij hebben bewezen zich over een lange periode te kunnen onderscheiden. Maar met welk doel is de rating ontworpen en wat mag een belegger verwachten van een fonds met 5 diamonds? G riet Decock namens vwd Group, de samensteller van de nieuwe ratings: De diamond rating is ontworpen om de retailbelegger te helpen bij zijn zoektocht naar het beste fonds binnen een bepaalde investeringspolitiek. Van een fonds met 5 diamonds mag de belegger concluderen dat de fondsbeheerder een meerwaarde biedt, die hij zelf maar moeilijk op een andere manier kan realiseren. Vandaar dat passief beheerde fondsen niet in aanmerking komen. Omwille van die focus naar de retailbelegger komen ook institutionele fondsen of retailfondsen met een minimale inleg boven euro niet in aanmerking. Welke eigenschappen van een fonds worden in rekening gebracht? Is de rating op basis van berekeningen, of worden ook kwalitatieve eigenschappen meegenomen? De rating is een 100% kwantitatieve rating, gebaseerd op historische gegevens. Op die manier is de rating objectief, niet afhankelijk van een jury, en worden alle fondsen aan de hand van dezelfde informatie vergeleken. Alle fondsen worden over de afgelopen vijf jaar beoordeeld, ook fondsen die al langer bestaan. Op die manier wordt elk fonds in gelijke economische omstandigheden beoordeeld. Hoe wordt bepaald welke fondsen samen worden genomen voor een vergelijking? De classificatie is een wezenlijk onderdeel van een fondsenrating. Het onderlinge verschil tussen twee fondsen binnen eenzelfde categorie moet het gevolg zijn van de kwaliteit van de fondsbeheerder en niet van de marktomstandigheden. Daarom wordt gebruikgemaakt van de classificatieregels van het European Fund Classification Forum (EFCF). Dit is een werkgroep van de European Fund and Asset Management Association (Efama), de Europese koepelorganisatie van asset managers. Zij stelden objectieve en duidelijke regels vast voor het classificeren van fondsen op basis van hun beleggingsmandaat. De fondsbeheerder die op basis van dit mandaat de beste beleggingsbeslissingen nam, krijgt uiteindelijk de hoogste diamondscore. Fondsen moeten dus tot eenzelfde categorie behoren om zinvol gerang- schikt te kunnen worden, maar dat alleen is niet voldoende. De categorie zelf moet ook voldoende homogeen zijn om tot een eerlijke rangschikking te kunnen komen. Om die reden worden bijvoorbeeld geen diamonds toegekend aan alternatieve fondsen, of aan gestructureerde producten. Ook moeten er per categorie minimaal tien fondsen in aanmerking komen voor een rating om deze te kunnen toekennen. Op basis van welke criteria worden de fondsen gerangschikt binnen hun categorie? De vwd diamondrating is gebaseerd op 5 criteria. Twee criteria beoordelen direct het rendement, de overige drie brengen ook het genomen risico in rekening. Omdat uiteindelijk ieders ultieme doel van beleggen in een beleggingsfonds het maken van winst is, is het behaalde rendement over de afgelopen vijf jaar één van de beoordeelde criteria. Het fonds met het hoogste rendement krijgt de hoogste score. Om toevaltreffers of ééndagsvliegen te elimineren wordt ook de consistentie van de returns beoordeeld. Maar behalve return is ook het Zinvol resultaat onder alle omstandigheden genomen risico heel belangrijk. In heel wat methodologieën wordt hiervoor naar de behaalde return per eenheid genomen risico gekeken, zoals bijvoorbeeld de sharpe ratio dat doet. De idee is dat hoog risico verantwoord is als hier een hoge return tegenover staat. Deze redenering leidt echter tot bizarre resultaten als er een negatieve return behaald is. In die situatie worden de fondsen met de hoogste volatiliteit immers beloond. Hoe hoger de volatiliteit, hoe minder negatief de return per eenheid volatiliteit wordt. Zeker de laatste jaren, waarin vele fondsen negatieve returns moesten voorleggen, is dit dus geen goede maatstaf om het risico van fondsen te vergelijken. Daarom beoordeelt de vwd diamond rating het risico op basis van een combinatie van criteria, die in alle omstandigheden tot een zinvol resultaat leiden. CASHCOW.nl MEI

4 De beste aanbieder van fondsen Publieksprijs ING mocht met de mooie Publieksprijs het podium verlaten tijdens de vwd CASH Fund Awards Het daarbij behorende beeld van Mercurius is een symbool voor de keuze van de lezers van CASHcow voor ING als beste aanbieder van beleggingsfondsen. I var Roeleven, Directeur Beleggingsfondsen Europa ING IM: De mening en perceptie van de klant is waar het uiteindelijk om gaat. De particulier heeft een serieus aantal grote crisissen te verwerken gehad in de laatste 10 jaar. De enorme volatiliteit van de markten heeft het vertrouwen aangetast. En vertrouwen is iets dat je snel verliest, maar langzaam weer opbouwt. Wij trachten ons als organisatie te concentreren op een sterke performance van onze beleggingsoplossingen, hoogwaardige kwaliteit van risicobeheer en duidelijke, aansprekende communicatie. Aansluiten bij onze klanten impliceert dat tastbare wensen centraal staan, zoals ik wil regelmatige uitkeringen, ik wil koersdemping in moeilijke markten, en navigeer mij professioneel door mijn levenscyclus. Deze publieksprijs is een mooie aanmoediging voor de capaciteiten en de werkwijze van ING IM. beweeglijker en opportunistischer is geworden. Een sterke verwevenheid tussen politiek, economie en maatschappij speelt hierbij een rol, maar ook de sociale media en snelle beschikbaarheid van informatie. Businesscycli gaan vele malen sneller dan voorheen. Het actief omgaan met de absolute risico s van een portefeuille en het dynamisch en uitgesproken invullen van de portefeuille zijn essentieel. Het zal de discussie over relatieve risico s ten opzichte van een statische benchmark of indexmanagement sterk gaan overheersen. En natuurlijk feliciteer ik namens onze lezers en stemmers Ivar Roeleven en zijn medewerkers van harte! Wat zijn in de komende 12 maanden de 5 meest aantrekkelijke categorieën voor de particuliere belegger en waarom? Dat is natuurlijk het ei van Columbus in onze industrie; de vraag waar het allemaal om draait. Het antwoord hierop is nooit eenduidig, maar ik wil wel twee zaken kwijt. Risicoloze beleggingen bestaan niet meer. Of het nu gaat om spaarrekeningen of obligaties van solide overheden in het eurogebied, maakt niet meer uit. Daag altijd oude wijsheden uit. Bijvoorbeeld: schuldpapier van opkomende markten mag best een structureel zwaardere weging in vastrentende portefeuilles krijgen dan nu het geval is. Ik geloof sterk in actief vermogensbeheer en het staan voor ieder individueel bedrijf dat je opneemt in je portefeuille. We zitten in een wereld die steeds Eddy Schekman De Winnaars: 1. ING Investment Management 2. Robecco 3. RBS 30 Ivar Roeleven MEI 2012 CASHCOW.nl

5 VWD CASH FUND AWARDS 2012 Robeco: bewezen succes Wij danken de vwd group en CASHcow.nl voor het organiseren en uitreiken van de vwd CASH Fund Awards, die fondsaanbieders in de gelegenheid stelt zich te meten met en te onderscheiden van hun concurrenten. Wij zijn blij dat we op 26 april 2012 een vwd CASH Fund Award hebben gewonnen, de Overall Super Award voor de beste fondsaanbieder met meer dan dertig actief gemanagede fondsen in beheer over de afgelopen vijf jaar. We zien dit als een bewijs van het succes van onze langetermijnstrategie en als een blijk van waardering waar we trots op zijn. Robeco gaat voor stabiliteit en langetermijnrendement. Toch zijn we ieder jaar weer erg blij als we een award in de wacht slepen. Met consequent beleggen volgens onze eigen maatstaven, die we al meer dan 80 jaar getest hebben. Door actief management en te doen waar we goed in zijn bereiken we de beste resultaten. Niet door te gaan voor de waan van de dag, maar door op basis van gedegen research te streven naar een verantwoord doel. Reacties van de winnaars BLI: eenvoud wint Banque de Luxembourg Investments (BLI) is de fondsbeheerder van de Luxemburgse private bank Banque de Luxembourg. Sinds meer dan 10 jaar werkt het team onder leiding van hoofdeconoom en fondsbeheerder Guy Wagner. Guy begon in 1986 als de eerste voltijdse analist bij de Banque de Luxembourg. BLI s motto is. Eenvoudige ideeën in een complexe wereld en de fondsbeheerder houdt zich in de regel verre van weinig transparante sectoren zoals financiële dienstverlening en nutsdiensten. Financiële instellingen zijn zo groot en complex dat het praktisch onmogelijk is om er een reële waarde aan toe te kennen. Nutsbedrijven zijn daarentegen vaak semi-overheidsinstellingen, wat betekent dat hun bedrijfsactiviteiten en rentabiliteit soms afhankelijk zijn van de desiderata van de tijdelijke regeringen en van de toezichthouders.2012 is volgens Guy Wagner nog steeds een crisisjaar. De hoofdeconoom ziet potentieel 3 investeringen met interessante perspectieven: Kwaliteitsondernemingen, met solide kerngegevens en een aantrekkelijk dividendrendement; Staatspapier van opkomende landen, omdat deze van betere kwaliteit zijn dan van de ontwikkelde landen; en Dividendaandelen, die een goed alternatief zijn voor klassieke obligatiebeleggingen waarvan het rendement momenteel zo laag is dat de inflatie nauwelijks wordt gedekt. Delta Lloyd: beheersing van risico s Sandor Steverink, Hoofd Renteteam bij Delta Lloyd Asset Management: Onze aanpak onderscheidt zich door een scherpe focus op risicovermijding, een op value gerichte benadering en multidisciplinaire teams. Risicobeheersing betekent voor ons dat we vooral vertrouwen op ons eigen oordeel en gezond verstand. We doen zelf onderzoek naar de economische waardering van bedrijven en landen, in plaats van dat we de marktwaardering op de beurs als waarheid aannemen. Tegelijk met onze risicomijdende focus zoeken we naar kansen om optimale rendementen te behalen. Volgens ons kan dat het beste met een actief beheerde, breed gespreide portefeuille. En zonder de beperkingen van een benchmark. Vooral bij staatsobligaties levert deze ongebonden benadering een groot voordeel op. Benchmarks voor staatsobligaties kennen namelijk een beperkte spreiding, immers de meest schuldenrijke landen krijgen automatisch de zwaarste weging. Ook zijn we kritisch over de beoordelingen van rating agencies. Die baseren zich op historische informatie en bieden daarom weinig inzicht in toekomstige risico s. Wat wij denken dat 2012 zal brengen voor de vastrentende belegger? Dat valt nog niet met zekerheid te zeggen.cruciaal voor onze beleggingskeuzes zullen meer dan ooit de waarderingen worden: hoe beoordelen we de uitgevende partij en wat is de juiste prijs die daarbij hoort? De antwoorden zoeken we met gedegen onderzoek. Dat onze aanpak werkt, blijkt uit het feit dat in 2011 de performance van onze vastrentende fondsen tot de top van de markt behoorde. Uiteraard streven we voor 2012 naar eenzelfde positie. Op 26 april hebben Robeco, Delta Lloyd, JP Morgan, First State Investment Management en Banque de Luxembourg een Group Award ontvangen tijdens de vwd CASH Fund Awards 2012, onderverdeeld in twee categorieën. De winnaars hebben bewezen dat ze over een langere periode het beste weten te presteren. Overall Awards Super Award (Tussen tien en dertig fondsen) Banque de Luxembourg Super Award (Dertig of meer fondsen) Robeco Group Awards Equity Fund Overall Award First State Investment Management (UK) Bond Fund Overall Award Delta Lloyd Mixed Fund Overall Award J.P. Morgan CASHCOW.nl MEI

6 Certificaat Winnaars Bonds Emerging Markets Pictet & Cie Pictet Emerging Local Currency Debt Equity Global Carmignac Gestion Carmignac Investissement Bonds Regular EUR Aggregate Amundi Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Hedged EUR Equity Japan Aberdeen Fund Management Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund Bonds Regular EUR Government BNP Paribas Parvest Bond World Inflation-Linked Equity Latin America Amundi Amundi Funds Equity Latin America Bonds Regular EUR High Yield Pioneer Asset Management Pioneer Funds Strategic Income Equity Netherlands Kempen Capital Management Kempen Orange Fund Bonds Regular Global Currency Aggregate AXA Investment Managers AXA World Funds Global Inflation Bonds Equity United States BNP Paribas BNP Paribas L1 Equity USA Growth Equity Advanced Europe Allianz Global Investors Allianz RCM Europe Equity Growth Mixed Global Currency Balanced Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine Equity Asia Pacific Aberdeen Fund Management Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund Mixed Global Currency Dynamic BlackRock Investment Management BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Equity Central and Eastern Europe Schroder Investment Management Schroder International Selection Fund Emerging Europe Money Market EUR Petercam Asset Management Petercam Liquidity EUR-B Equity Emerging Markets First State Investments First State Investments ICVC Global Emerging Markets Fund Money Market USD KBC Asset Management KBC Multi Interest Cash USD Equity Euro Area GAM Fund Management GAM Star Continental European Equity Real Estate Triodos Bank Triodos Vastgoedfonds 32 MEI 2012 CASHCOW.nl

7 VWD CASH FUND AWARDS 2012 Bonds Regular EUR High Yield Winnaar: Pioneer Funds Strategic Income Commentaar: Dit fonds behaalde op alle criteria de hoogste score. Reactie: Pioneer Funds Strategic Income is een actief beheerde obligatieportefeuille die meerdere vastrentende beleggingscategorieën bestrijkt en 2,75 miljard dollar onder beheer heeft. Het fonds biedt beleggers diversiteit via een flexibele strategie en zorgt voor blootstelling aan alle fixed income -categorieën, waaronder opkomende markten en high yield -obligaties. Beleggers in het fonds kunnen profiteren van een lage correlatie tussen deze beleggingscategorieën en blootstelling aan vreemde valuta s, waarbij de mix van obligaties wordt afgestemd op het overheersende marktklimaat. Het fonds past een flexibel bottom up - & top down -selectieproces toe. Het fonds wordt sinds de oprichting in 1999 beheerd door Ken Taubes. Ken heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen, en wordt ondersteund door een van de beste fixed income -afdelingen binnen de vermogensbeheersector. Ken Taubes: We zijn significant overwogen in bedrijfsobligaties, omdat we van mening zijn dat bedrijven, vooral in de VS, een aantrekkelijke waardering en sterke fundamentals hebben. Het beleid van de Federal Reserve, dat is gericht op een aanhoudend lage rente, en de bescheiden economische groei blijven vermoedelijk steun bieden voor meer risicovolle assets, zoals high yield-bedrijfsobligaties. Ofschoon de markt voor convertibles krimpt, bieden converteerbare effecten waarde gezien onze voorkeur voor equities boven fixed income. Obligaties van lagere overheden hebben sinds begin dit jaar een significante rally laten zien en benaderen nu fair value. Hoogwaardige obligaties van lagere overheden met een lange duratie blijven echter aantrekkelijk. Bedrijfsobligaties in opkomende markten hebben eveneens een sterke rally beleefd, maar blijven aantrekkelijk. Deze obligaties bieden kansen om te beleggen in het aanhoudend positieve groeiverhaal van de opkomende markten, maar ook in mondiale spelers die in deze markten actief zijn. We blijven onderwogen in staatsobligaties van ontwikkelde markten omdat deze volgens ons zwakke fundamentals en een onaantrekkelijke waardering hebben. Wij zijn van mening dat U.S. Treasuries op lange termijn een risicovolle belegging zijn, ook al worden ze nu nog ondersteund door de Federal Reserve. Hoe anders is 2012? Een prijs winnen als fondsmanager is leuk. Het zegt iets over de kwaliteit van het beleid en de resultaten die zijn behaald. Zeker als een award een langere periode beslaat. Maar beleggen is vooruitzien. Daarom hebben we aan vwd group, die de ranking samenstelt, gevraagd naar de motivatie en aan de fondsmanagers wat hun onderscheidend vermogen is en waarin 2012 verschilt van Equity Euro Area Winnaar: GAM Fund Management GAM Star Continental European Equity Commentaar: Een moeilijke periode voor de euro area, GAM haalt het met een gemiddelde return van -2,93% op jaarbasis. Reactie: Het fonds heeft een zeer geconcentreerde, op de lange termijn gerichte en op onderzoek gebaseerde portefeuille, die niet wordt beperkt door een benchmark. Hoewel het fonds een dynamische stijl heeft, geven wij de voorkeur aan groeiaandelen van hogere kwaliteit. Wij blijven zeer positief over de vooruitzichten voor Europese aandelen en menen dat de vermogensklasse goedkoop is en dat er tegelijkertijd veel misverstanden over bestaan. Europese aandelen zijn over het algemeen veel minder sterk met de Europese economie verbonden en veel sterker aan wereldwijde ontwikkelingen blootgesteld dan wordt verondersteld. Bijna 50% van de omzet van Europese beursgenoteerde bedrijven is afkomstig van buiten de regio en meer dan 30% wordt in opkomende markten gerealiseerd. Europa heeft veel wereldwijd toonaangevende bedrijven in veel verschillende marktsectoren, die zijn blootgesteld aan de snelst groeiende markten wereldwijd. Naast de wereldwijde oriëntatie van veel Europese aandelen speelt ook een rol dat wij vrij positief zijn over de economische groeivooruitzichten voor een groot deel van Noord- en Midden-Europa, en in het bijzonder voor die van Duitsland. Wij vinden dat veel van het negatieve sentiment met betrekking tot Europa geen rekening houdt met de uiteenlopende aard van de verschillende economieën binnen Europa. Het fonds heeft een sterke blootstelling aan sneller groeiende, bedrijven met een mondiale reikwijdte, in de sectoren consumenten, industrie, gezondheid en technologie en heeft een relatief lage blootstelling aan de financiële sector. Het fonds heeft helemaal geen posities in telecommunicatie, nutsbedrijven en geïntegreerde oliemaatschappijen, omdat wij menen dat de fundamentele vooruitzichten hier slecht zijn. De fondssamenstelling is sinds 2011 consistent geweest, een weerspiegeling van onze langetermijnbenadering. CASHCOW.nl MEI

8 Bonds Emerging Markets Winnaar: Pictet Fund Emerging Local Currency Debt Commentaar: Het enige fonds in zijn groep dat erin slaagde om de afgelopen 5 jaar met een positief rendement af te sluiten! Reactie: De schuldencrisis in de eurozone maakt het kredietprofiel van opkomende markten steeds aantrekkelijker. Veel ontwikkelde landen kunnen jaloers zijn op de staat van de overheidsfinanciën en op de groeivooruitzichten in deze economieën. Niettemin worden obligaties uit opkomende landen vaak nog beschouwd als een riskante nichebelegging. Wij bij Pictet zijn van mening dat dit een achterhaalde visie is de vermogensklasse wordt steeds gewoner. Aan het woord is de beheerder van het winnende fonds, Simon Lue Fong. De afgelopen jaren hebben veel opkomende markten zich ontwikkeld tot een groep hervormingsgezinde landen, die profiteren van een sterke groei, geloofwaardig beleid en solide overheidsfinanciën. Deze landen zullen onvermijdelijk een steeds grotere rol gaan spelen in de wereldeconomie. Dankzij deze ontwikkelingen verbetert het risico-rendementsprofiel van de markten voor obligaties in lokale valuta aanzienlijk en dit is een trend waarvan verwacht mag worden dat deze de komende jaren zal doorzetten. Zelfs als we rekening houden met alle risico s, zijn we ervan overtuigd dat beleggers op lange termijn een mooie beloning mogen verwachten voor een strategische allocatie aan obligaties uit opkomende landen. In vele opzichten is dit een vermogensklasse voor de wereld na de crisis! Wij hebben een uitstekend trackrecord opgebouwd met een enorm ervaren en stabiel beleggingsteam. Equity Central and Eastern Europe Winnaar: Schroder Investment Management Schroder International Selection Fund Emerging Europe Commentaar: Het zal het afgelopen jaar niet leuk geweest zijn om in deze regio te moeten beleggen. Na het dieprode 2008 kwamen er twee betere jaren, maar in 2011 kon opnieuw geen enkel fonds positief afsluiten. Schroder kon de schade nog het beste beperken. Reactie: Kansrijke beleggingen ontdekken in Centraal- en Oost-Europa. Dat is de taak van de beheerders van het Schroder ISF Emerging Europe fonds. En dat doen Tom Wilson en Alan Conway goed, met een rendement van 36,5% over drie jaar. Ze hebben 381 miljoen euro onder beheer. Ze kijken ver over de grenzen en hebben op dit moment een hele zware positie in de landen van de Russische Federatie (64,2%). Het fonds kan ook (beperkt) beleggen in de opkomende markten rond de Middellandse Zee (Noord-Afrika en het Midden-Oosten) om geschikte aandelen te vinden. In Rusland is het fonds op dit moment overwogen. De hoge gevoeligheid voor de olieprijs in de beleggingen van het fonds, maar ook voor de Russische markt als geheel, spelen hierbij een rol. Volgens de beheerder prijst de Russische markt Brent olie in op 100 tot 105 dollar per vat en dat is behoorlijk onder de huidige marktprijs. Op individueel aandelenniveau is genoeg interessants te vinden in de Russische markt. Turkije vormt met 14,1% het in omvang tweede beleggingsland van het fonds, hoewel op dit moment onderwogen ten opzichte van de benchmark. Het waarderingsniveau van de Turkse markt is interessant, maar de macrorisico s beperken de mogelijkheden op dit moment. Andere belangrijke landen in de portefeuille zijn Hongarije, Polen en Tsjechië was geen makkelijk jaar voor de opkomende markten door de dollar, de inflatie en de wereldwijde groeiverwachting. De markten konden begin 2011 niet profiteren van de lagere dollar als gevolg van de stijgende inflatie en hogere voedselprijzen. Later in het jaar zette de risicoaversie de groeiverwachting onder druk en dat raakte de opkomende markten harder dan verwacht. Winstnemingen en het vrijmaken van geld speelden ook een rol. Het jaar 2012 is veel beter begonnen, met een positief rendement (tot begin maart) van 19%. Equity Advanced Europe Winnaar: Allianz Global Investors Allianz RCM Europe Equity Growth Commentaar: Op het vlak van return is het fonds de absolute winnaar, maar omdat dit gepaard gaat met een relatief hogere volatiliteit is de totaalscore 76,22%, wat net voldoende is om toch nog de eerste prijs te verdienen. Reactie: Allianz Global Investors portfoliomanager Thorsten Winkelmann beheert momenteel ruim 6 miljard euro in deze Europese Groei Aandelen strategie. Winkelmann, die bedrijven selecteert vanuit een bottom-up perspectief, zegt: Bedrijven moeten in staat zijn om superieure structurele groei te bereiken over een complete economische cyclus, bij voorkeur los van de fase waarin we ons bevinden. We kijken over een tijdshorizon van 3 tot 4 jaar, dus we moeten ervoor zorgen dat een bedrijf zijn positie in de markt kan volhouden en daarmee het soort groei dat wij zoeken. Zijn ze in staat de gestegen (grondstof)kosten door te berekenen? En wat is de dreiging van nieuwe toetreders met een substituut product? Verder maken we geen gebruik van derivaten en zijn wij altijd volledig geïnvesteerd. Sinds 2005 heeft deze aanpak elk jaar voor een outperformance van de benchmark gezorgd. De gemiddelde jaarlijkse outperformance bedraagt 15% per jaar over de afgelopen 3 jaar. MEI 2012 CASHCOW.nl

9 VWD CASH FUND AWARDS 2012 Equity Netherlands Winnaar: Kempen Capital Management Kempen Orange Fund Commentaar: Kempen heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar over de voorbije 5 jaar bekeken halen ze toch de beste totaalscore. Reactie: Het Kempen Orange Fund wordt beheerd door Kempen Capital Management met een team van vier portfoliomanagers: Jan Willem Berghuis, Joop Witteveen, Peter Beijers en Michiel van Dijk. Het team beheert een vermogen van ongeveer 300 miljoen euro in fondsen gericht op Nederlandse smallcaps, waarvan circa 60 miljoen euro in het Kempen Orange Fund. Het Kempen Orange Fund is meer dan 20 jaar actief in Nederlandse smallcaps met een uitstekend track record. We selecteren kwalitatief sterke bedrijven die bewezen hebben op langere termijn waarde te kunnen creëren. In het beleggingsproces is betrokken aandeelhouderschap een belangrijk aspect. Met het management van de Nederlands smallcaps zitten we regelmatig om tafel om te sparren over beleid en strategie. De algemene macro-economische omstandigheden waren nog zwak in 2011 en zullen naar verwachting niet sterk verbeteren in De Nederlandse smallcaps hebben de afgelopen jaren echter bewezen goed om te kunnen gaan met een periode van lagere economische groei. De omzetniveaus bevinden zich gemiddeld alweer op een hoger niveau dan voor de crisis begon in 2008, deels gedreven door add-on acquisities. Daarnaast zijn de winstmarges robuust gebleven omdat de kostenniveaus snel aangepast zijn na de vraaguitval in Smallcaps kunnen door hun omvang snel inspelen op veranderende marktomstandigheden. Ten slotte kennen smallcaps gemiddeld gezien sterke balansen, hetgeen ze minder afhankelijk maakt van leningen van banken. Dit stelt de ondernemingen ook in staat hun acquisitiestrategie uit te voeren. We zien dat veel bedrijven hun sterke nichepositie internationaal verder kunnen versterken, zowel autonoom als via acquisities. We Mixed Global Currency Dynamic Winnaar: BlackRock Investment Management BlackRock Global Funds Global Allocation Fund Reactie: Het BlackRock Global Allocation Fund is met haar brede spreiding over de verschillende beleggingscategorieën, sectoren en regio s aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele corebelegging om hun doelen op de lange termijn te bereiken. Het fonds van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock houdt meer dan 700 beleggingen aan in ruim 40 landen over de hele wereld. Het zeer ervaren team dat het fonds beheert, kan bogen op een AAA-rating van Standard & Poor s, en heeft een gezamenlijke vakervaring van meer dan 300 jaar. Risicobeheer vormt de basis van het beleggingsproces van het al ruimt twintig jaar oude fonds. Het ruim 40 mensen tellende team, geleid door Aldo Roldan, Dennis Stattman en Dan Chamby, wordt hierbij ondersteund door de toonaangevende risicosystemen van BlackRock. Dit alom gewaardeerde risicosysteem onderscheidt dit fonds van de rest van de industrie en staat er borg voor dat de risico s en potentie van elke positie in de portefeuille volledig doorgrond worden. Het Global Allocation Fund van BlackRock streeft naar een hoog totaalrendement bij een relatief gematigd risico. Het fonds is overwogen in aandelen en cash-equivalenten, terwijl het significant onderwogen is in staatsobligaties. Wat betreft landen is het fonds overwogen in Japan en Brazilië, terwijl de Verenigde Staten en Europa onderwogen zijn. Interessante sectoren zijn energie, grondstoffen, gezondheidszorg en IT en telecommunicatie, terwijl industrie als minder aantrekkelijk wordt gezien. In 2011 was 64% van het vermogen belegd in aandelen, 26% in obligaties en 10% in geldmarktinstrumenten. Het Global Allocation Fund heeft in haar historie stelselmatig de benchmark verslagen en heeft ook in 2012 een sterke start gemaakt. Zoals CEO Larry Fink begin dit jaar al stelde, gelooft BlackRock momenteel in aandelen, waardoor het fonds nu 64% in aandelen heeft belegd, terwijl de gemiddelde benchmark voor het fonds 60% is. Real Estate Winnaar: Triodos Bank Triodos Vastgoedfonds Commentaar: Het fonds is erin geslaagd een mooie return voor te leggen door, in vergelijking met de peergroup, heel weinig risico te nemen. Reactie: 2011 was een turbulent jaar voor de vastgoedsector. Berichten over leegstand en de waardering van vastgoed vormden een terugkerend onderwerp in het nieuws. De verwachting is dat dit beeld in 2012 niet snel zal veranderen. Ondanks de moeilijke omstandigheden op de Nederlandse kantorenmarkt blijft Triodos Vastgoedfonds goede beleggingsmogelijkheden zien voor duurzaam vastgoed. Het fonds, met een belegd vermogen van ruim 80 miljoen euro, stimuleert duurzaamheid in de vastgoedmarkt en belegt in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en/of beheerd worden. Duurzaam vastgoed lijkt in tegenstelling tot regulier vastgoed op een aantal aspecten iets minder zwaar geraakt te worden door de economische crisis. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de huurprijzen, maar ook in leegstandspercentages. In vergelijking tot de markt kent Triodos Vastgoedfonds met 2,8% een laag leegstandspercentage. Het fonds heeft gezonde relaties met huurders en een solide continuering van de huurcontracten. We zien dat gebruikers van duurzame panden doorgaans tevreden en betrokken huurders zijn. In de praktijk komt dit onder andere tot uiting in de huurprijzen. Uit onderzoek blijkt dat de huur van duurzame kantoren gemiddeld 6% hoger is dan de huur van niet-duurzame kantoren, aldus Guus Berkhout, Fondsmanager van Triodos Vastgoedfonds. Kijkend naar de komende jaren lijkt een verdere verduurzaming CASHCOW.nl MEI

10 PROFITEER NU VAN DE FLORIDA HUIZENCRASH De Amerikaanse verhuurmarkt biedt uitstekende kansen aan investeerders Rendementen van 8 tot 12% 3 Florida kenmerkt zich door economische groei 3 Huizenprijzen in Florida met 45% gedaald 3 Huurmarkt in Florida floreert 3 Woningen vanaf e ,- 3 Begeleiding van A tot Z bij de aankoop en verhuur van uw woning 3 Investeer in reeds verhuurde woningen 3 Direct rendement bij investering Wilt u nu telefonisch antwoorden hebben, een vrijblijvend persoonlijk gesprek op ons kantoor in Amsterdam of meer willen weten omtrent actuele aanbiedingen contacteer ons dan nu op of mail voor meer informatie naar Meer informatie is ook te vinden op

11 VWD CASH FUND AWARDS 2012 Money Market EUR Winnaar: Petercam Asset Management Petercam B Fund Petercam Liquidity EUR Commentaar: Duidelijke winnaar met een score van 96,78%, de tweede scoort met 81,59%. Reactie: Johnny Debuysscher en Steven Decoster hebben 50 miljoen euro onder beheer. Petercam B Fund Liquidity EUR behoort tot de meest defensieve producten in het gamma van Petercam. Petercam B Fund Liquidity EUR is een zogeheten geldmarktfonds dat enkel in kortlopende obligaties van hoge kwaliteit belegt. Uitgangspunt is dan ook niet het behalen van het hoogste rendement, maar het vermijden van negatieve resultaten en het bieden van stabiele, positieve resultaten. Door de korte resterende looptijden van de onderliggende obligaties (op dit moment minder dan een halfjaar) wordt het risico van stijgende rentes (en daardoor dalende obligatiekoersen) zoveel mogelijk vermeden. En met succes, zoals blijkt uit het uitstekende track record en het behalen van deze Cash Award! Real Estate Winnaar: Triodos Bank Triodos Vastgoedfonds Commentaar: Het fonds is erin geslaagd een mooie return voor te leggen door, in vergelijking met de peergroup, heel weinig risico te nemen. Reactie: 2011 was een turbulent jaar voor de vastgoedsector. Berichten over leegstand en de waardering van vastgoed vormden een terugkerend onderwerp in het nieuws. De verwachting is dat dit beeld in 2012 niet snel zal veranderen. Ondanks de moeilijke omstandigheden op de Nederlandse kantorenmarkt blijft Triodos Vastgoedfonds goede beleggingsmogelijkheden zien voor duurzaam vastgoed. Het fonds, met een belegd vermogen van ruim 80 miljoen euro, stimuleert duurzaamheid in de vastgoedmarkt en belegt in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en/of beheerd worden. Duurzaam vastgoed lijkt in tegenstelling tot regulier vastgoed op een aantal aspecten iets minder zwaar geraakt te worden door de economische crisis. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de huurprijzen, maar ook in leegstandspercentages. In vergelijking tot de markt kent Triodos Vastgoedfonds met 2,8% een laag leegstandspercentage. Het fonds heeft gezonde relaties met huurders en een solide continuering van de huurcontracten. We zien dat gebruikers van duurzame panden doorgaans tevreden en betrokken huurders zijn. In de praktijk komt dit onder andere tot uiting in de huurprijzen. Uit onderzoek blijkt dat de huur van duurzame kantoren gemiddeld 6% hoger is dan de huur van niet-duurzame kantoren, aldus Guus Berkhout, Fondsmanager van Triodos Vastgoedfonds. Kijkend naar de komende jaren lijkt een verdere verduurzaming van de bestaande bebouwing een voor de hand liggende keuze. Triodos Vastgoedfonds vervult hierin een voortrekkersrol. Zo heeft het fonds het green lease concept geïntroduceerd, een uniek concept binnen de vastgoedsector waarbij bestaande gebouwen compleet duurzaam gerenoveerd worden, zonder dat dit leidt tot een verhoging van de huisvestingskosten voor de gebruiker. Triodos Vastgoedfonds gebruikt de toekomstige winst, die voortvloeit uit de energiebesparingen als gevolg van de renovatie, voor het financieren van die renovatie. Hiermee draagt het fonds bij aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving en speelt het in op de problematiek rondom aanhoudende leegstand van kantoren. Equity Latin America Winnaar: Amundi Luxembourg Amundi Funds Equity Latin America Commentaar: De winnaars liggen ook hier dicht bij elkaar, maar Amundi steekt er net bovenuit. Reactie: Het fonds onderscheidt zich door de stabiliteit, zowel wat betreft het team als het beleggingsproces, dat sinds 1997 niet is gewijzigd. Wij zijn een van de weinige spelers met een top down- (landen allocatie en sector allocatie) en bottom up-benadering. De meeste spelers kennen uitsluitend een bottom up-stockpicking benadering. Ons fonds is breed gediversifieerd, maar zeker geen indextracker. Het fonds haalt zijn tracking error uit off benchmark bets en small- en midcap-beleggingen. Om toch de liquiditeit te garanderen bij small- en midcap-beleggingen is een brede diversificatie uiteraard noodzakelijk. Amundi is de fusie van de asset managers van Crédit Agricole en Société Générale. Met circa 660 miljoen euro onder beheer is Amundi de nummer twee van Europa. In Latijns- Amerikaanse aandelen beheren wij ongeveer 6 miljard dollar. Het vermogen wordt beheerd door een team van portfoliomanagers. Hoofd van het team is Patrice Lemonnier, CFA. Patrice heeft 17 jaar ervaring in het beheren van Latijns-Amerikaanse aandelen. Equity Global Winnaar: Carmignac Gestion Carmignac Investissement Commentaar: Bijna een fotofinish, maar Carmignac heeft het gehaald. Reactie: Een trackrecord van 23 jaar, en onafhankelijkheid, overtuigingskracht en transparantie zijn de drijvende krachten geweest achter het succes. Het fonds heeft voordeel van de gecombineerde expertise van het beleggingsteam: een top-down macro-economische visie en een bottom-up aandelenselectie. De ontwikkelde expertise binnen onze beleggingsfilosofie en het aanvullende karakter van hun input definieert het bijzondere en onderscheidende vermogen van onze vaardigheden. CASHCOW.nl MEI

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Multi-asset fondsen met meerwaarde

Multi-asset fondsen met meerwaarde Exclusief voor onze relaties Nummer 2 2012 Multi-asset fondsen met meerwaarde Fondsen Schroder ISF* Asian Bond Absolute Return Schroder ISF Asian Opportunities** Special Too much risk is no fun Met het

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Profs Q2/08. De allerbeste beleggingsfondsen in Nederland. Beleggingsfondsen. Structured Products. ETF s en trackers. Hedge funds

Profs Q2/08. De allerbeste beleggingsfondsen in Nederland. Beleggingsfondsen. Structured Products. ETF s en trackers. Hedge funds V o o r d e è c h t e b e l e g g e r Profs Q2/08 Structured Products ETF s en trackers Hedge funds IEXProfs Q2/08 Voor de èchte belegger De allerbeste beleggingsfondsen in Nederland IEX Lipper Fund Awards

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie