Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize."

Transcriptie

1 Infokrant Peize Herinrichting de nieuwskrant van de herinrichting Peize nummer 21 maart 2011 Voor landbouw, natuur en veiligheid! In dit nummer Voorwoord Hendrik Oosterveld, voorzitter bestuurscommissie De Onlanden; project met veel potentie Een arrangementje Onlanden en omgeving? 21 Voorwoord Op het moment dat dit nummer verschijnt is het voorjaar begonnen. Het laatste voorjaar in de uitvoering van de werkzaamheden in De Onlanden. Het project nadert zijn einde, althans waar het gaat om het grote uitvoerende werk in het gebied. In het landbouwgebied loopt de afronding van het ruilplan en de financiële afwikkeling daarvan nog wat langer door. Zoals het er nu uitziet is dit begin 2013 klaar. We liggen goed op schema en kunnen bijvoorbeeld ook op de beloofde datum van 1 mei de Hooiweg weer open stellen voor verkeer. Voorwaarde is dan wel dat het na 28 maart, de datum waarop de stort van het beton start, niet meer vriest en er geen mensen meer over de weg rijden. Bij meer dan 5 graden vorst kan er niet worden gestort. Rijden er mensen over het gestorte beton, voordat het droog is, moet opnieuw beton worden gestort, wat ernstige vertraging met zich meebrengt. Omdat er met de wegen in het gebied de komende periode wat aan de hand is leek het ons goed om in dit nummer de provincie Drenthe een podium te geven om u op de hoogte te stellen van de wegwerkzaamheden de komende tijd. Podium Provincie Drenthe: Werkzaamheden aan de N372 Ruilplan voor de landbouw vastgesteld door GS Drenthe Interview Arie Beijering (Kadaster) en Jan Luuk Stel (subcommissie Grondzaken) Aan het werk Stortplaats in de Onlanden wordt eindelijk goed afgewerkt Groenfinanciering in De Onlanden Interview met Triodos Bank (Daniël Povel) en waterschap Noorderzijlvest Piet van Dijk Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg Nieuwe luchtfoto s op de website Daarnaast leest u een artikel van de gemeente Tynaarlo en haar kijk op de toekomst in het gebied en brengen wij u natuurlijk ook weer op de hoogte van de laatste stand van zaken in de uitvoering van het werk. Dit keer aan de hand van een kaart, met daarop de belangrijkste wetenswaardigheden. Verder een interview met een aantal leden van de subcommissie Grondzaken. Die commissie heeft de afgelopen maand een belangrijke mijlpaal bereikt met de oplevering van het ruilplan. Tenslotte nog een bericht van de provincie Drenthe over de afwerking van een vuilstortplaats in het gebied, nieuws over het onderzoek naar de steekmuggen en een interview met de heer Povel van de Triodosbank over de relatie van deze bank met ons project. Hendrik Oosterveld, Voorzitter Bestuurscommissie Hilbrand Dijkhuizen Fotografie, Assen herinrichting Peize De Herinrichting Peize is een uniek project. In dit project wordt verbeteren van de landbouwstructuur gecombineerd met versneld aanleggen van natuurgebieden en het verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen, waardoor de veiligheid van het woon-, werk- en leefklimaat in het gehele gebied wordt vergroot. Het project wordt in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied. De gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-Noord en het Kadaster zijn partners.

2 Een arrangementje Onlanden en omgeving? De Onlanden; project met veel potentie Door Berend Kupers, gemeente Tynaarlo Dat het mooi wordt in de Onlanden het komende jaar, daar is nauwelijks discussie over mogelijk wordt een oogstjaar voor de Herinrichting Peize. De natuurbeleefpunten, de ecologische verbindingszone Ter Borch, kano-, wandel- en fetsroutes en de laatste handelingen in de eindsprint richting de uiteindelijke oplevering, begin Daarnaast is het ook nog eens ontzettend leuk om aan het project te werken, vertelt Jaap Nanninga. Hij is bij de gemeente Tynaarlo de coördinerende ambtenaar die alle betrokken disciplines (infrastructuur, water, bodem, natuur, recreatie en communicatie) bij elkaar brengt. Jaap geeft op zijn beurt weer input aan wethouder Harm Assies, lid van de Bestuurscommissie. Het is een bijzonder project. Interessant door de combinatie van veiligheid met het oog op water, herinrichting van de landbouwstructuur en de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Maar ook omdat je kansen kunt verzilveren door A en B te combineren. Zo kunnen we bijvoorbeeld impulsen geven aan de fietspadenstructuur. Dat zou anders lastiger zijn geweest. Ook merk ik zoveel betrokkenheid en gedrevenheid van de mensen van het projectbureau. Dat maakt het een leuk en leerzaam proces! En met de oplevering van het project houdt het nog niet op. We zouden moeten kijken hoe we de regio op grotere schaal kunnen vermarkten. Hiervoor is op initiatief van het projectbureau, door betrokken partijen en ondernemers uit de regio al een eerste denkstap gezet. Vanzelfsprekend moet dit nog verder worden uitgewerkt. Want het is een gebied met enorme kansen. Natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen. En niet alleen in De Onlanden, maar ook in de aangrenzende en nabije natuurgebieden. De noordzijde van het Leekstermeer, Nationaal Park de Drentsche Aa, het Zuidlaardermeer. Allemaal Natura 2000-gebieden Een regio met goede recreatieve voorzieningen, die in de toekomst alleen nog maar beter worden. Denk hierbij aan wandelpaden, fietsroutes, ruiterpaden en kanoroutes. Ook voor rustzoekers dé plek om tot jezelf te komen, en toch vlakbij de steden Groningen en Assen. Voor ondernemers liggen er enorm veel mogelijkheden. Er is immers genoeg te doen en te zien. Interessant dus voor dagjesmensen en vakantiegangers. Wie biedt er straks een arrangement in en rond De Onlanden aan? Neem een weekje vrij en kom zondagavond aan bij één van de hotels in de omgeving. Vervolgens zou je een compleet programma kunnen opstellen. Een dagje fietsen in De Onlanden, kanoën in Het Omgelegde Eelderdiep, wandelen in Nationaal Park De Drentsche Aa, een boottocht op het Zuidlaardermeer, een middagje winkelen in Groningen, of naar het theater en iedere avond gezellig eten in één van de vele restaurantjes die de omgeving rijk is. Klinkt goed toch? En dan nog zorgen dat wij samen met alle betrokken partijen het gebied op de kaart zetten!

3 Door Muriel van Os, provincie Drenthe Werkzaamheden aan de N372 De provincie Drenthe werkt aan verbetering van de N372. Zo is het wegtracé naar de A7 ten noorden van Peizermade grotendeels vernieuwd en is er een transferium voor het busvervoer aangelegd. In 2011 zijn er werkzaamheden gepland aan de rondweg Roden en wordt de bebouwde kom van Peizermade aangepakt. Rondweg Roden Vanaf de rotonde de Zulthe tot het Peizerdiep wordt de weg verbreed en voorzien van nieuw asfalt. De aanwezige kruisingen in dit gedeelte (Westeresch/Kortling/Dwazziewegen en Oosteinde) worden opnieuw ingericht en daarmee onderhoudsvriendelijker. Er komen nieuwe betonbanden en de bestrating in de middeneilanden wordt vervangen door beton. In een later stadium wordt ook de regeling van het verkeerslicht herzien en zo mogelijk vervangen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Op deze manier hoeft de kruising niet in zijn geheel voor langere tijd te worden afsloten. Waar nodig, werken we langer door om de periode van overlast te beperken. De werkzaamheden starten eind mei en zijn gereed, voordat de werkzaamheden bij de Peizermade beginnen (rond de bouwvakvakantie). Bebouwde kom Peizermade Als laatste onderdeel in het traject N372 Peize-Peizermade wordt de bebouwde kom van Peizermade volledig vernieuwd: De weg wordt verbreed en voorzien van een deklaag van geluidsreducerend asfalt. De weg wordt in zijn geheel in verhoogde opsluitbanden gezet en wordt iets lager gelegd. Het midden van de weg wordt geaccentueerd door een 60 centimeter brede, overrijdbare rode middenas. Bij de oversteken worden verhoogde middengeleiders aangebracht. Hierdoor ontstaat een veilige wachtruimte tussen de beide rijbanen. De aanwezige bushaltes worden vernieuwd en aangepast aan het nieuwe ontwerp. De huidige afremslingers ter plaatse van de bebouwde komgrens en de Hamersweg verdwijnen en worden vervangen door verhoogde middengeleiders in de as van de weg. Dit is een gebruikelijk beeld in het huidige provinciale wegennet. Aan de westkant van de N372 wordt een betonnen voetpad aangelegd. Hierdoor kunnen voetgangers buiten het drukke verkeer op het fietspad de bushaltes bereiken. Het fietspad krijgt dezelfde uitstraling als het traject ten zuiden van Peizermade. De verlichting wordt aangepast met nieuwe, gebogen, lichtmasten waardoor de armaturen boven de weg hangen. Het werk is op dit moment in voorbereiding en de verwachting is dat de uitvoering plaatsvindt rond de bouwvakvakantie. Tijdens de werkzaamheden wordt de N372 ter hoogte van Peizermade meerdere weken, geheel afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Hierover informeren we u via de lokale media. Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de N372? Neem dan contact op met de provincie Drenthe via Sectie Gis en Cartografie, provincie Drenthe Topografische ondergrond Kadaster, Apeldoorn 2010

4 Interview met Arie Beijering (Kadaster) en Jan Luuk Stel (subcommissie Grondzaken) Ruilplan voor de landbouw vastgesteld door GS Drenthe In maart van dit jaar heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het defnitieve ruilplan vastgesteld. Vanaf dat moment begint een hele nieuwe fase in het project. Na vaststelling van het ruilplan door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, wordt het defnitieve ruilplan zes weken ter inzage gelegd. Daarmee zijn de bestuurscommissie(en de subcommissie Grondzaken niet langer aanspreekpunt voor de zienswijzen tegen het ontwerp-ruilplan. Direct belanghebbenden kunnen dan alleen nog beroep aantekenen via de rechter. Dat maakt vaststelling door het college tot een bijzonder moment in het werk van de bestuurscommissie én van de subcommissie Grondzaken. Een moment waar de redactie van deze Infokrant even bij stil wil staan, samen met Arie Beijering (assistent projectleider Kadaster) en Jan Luuk Stel (voorzitter subcommissie Grondzaken). Wat voorafging Vanaf het eerste moment, dat er is gewerkt aan het ruilplan, waren verschillende mensen betrokken bij de totstandkoming. De subcommissie Grondzaken heeft, samen met het Kadaster, heel veel werk verzet. Jan Luuk Stel is vanaf de ter inzage legging betrokken bij het ruilplan: een bewuste keuze van de bestuurscommissie om het schetsen en het maken van een ontwerp ruilplan door drie landbouwleden en het Kadaster te laten uitvoeren. Na de ter inzage legging is met belanghebbenden gesproken over aanvaardbare oplossingen. Daardoor is wel heel veel veranderd in positieve zin, ten opzichte van het ontwerp ruilplan. aldus Jan Luuk Stel. Zo n veertig jaar geleden vond er ook al een ruilverkaveling plaats in het gebied. In de loop der tijd versnippert de verkaveling weer en is een nieuwe ruilverkaveling nodig, om het gebied efficiënt in te richten. Dat komt door koop en verkoop van gronden, vererving, bedrijfsbeëindiging enzovoorts. Dat maakt dus het ruilen van grond in de loop der tijd vaker voorkomt. Doel van het ruilen van gronden is te zorgen, dat de boeren in het gebied zo efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen, dat wil zeggen onder andere zo min mogelijk veldkavels (kavels op afstand van de boerderij) en zo groot mogelijke huiskavels (de grond bij de boerderij). Van een project als dit mag niemand in het gebied slechter worden. Toen in de jaren negentig LTO-Noord en Natuurmonumenten onderzochten of een vrijwillige kavelruil in het gebied mogelijk was, is gelijk met de provincie Drenthe afgesproken dat, mocht vrijwillige kavelruil niet lukken, zou worden overgegaan tot kavelruil met een minder vrijwillig karakter (HAK+). Een aantal jaren later is daar dan ook voor kozen, voor kavelruil op basis van de toenmalige Landinrichtingswet. Dat gaf de mogelijkheid tot kavelruil op wettelijke basis met een meer verplichtend karakter. Daar heeft deze bestuurscommissie geen gebruik van gemaakt. Na de wateroverlast van 1998 is de waterberging toegevoegd aan het project. In de tussentijd heeft ook een wetswijziging plaatsgevonden. Het project is daarmee overgegaan van de oude Landinrichtingswet naar de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Omdat de Herinrichting Peize een lopend project was, is er gekozen voor een praktische overgang van de oude naar de nieuwe situatie en zijn gegevens uit de informele wenszittingen (oude wetsperiode) gebruikt als basis voor het ontwerp ruilplan (nieuwe WILG), zoals de waardebepaling die is gedaan door de schattingscommissie. Die commissie moest onder de oude wet de waarde van gronden bepalen en bestaat onder de nieuwe WILG niet meer. De schattingscommissie had haar werk bij invoering van de nieuwe wet echter al gedaan, dus die gegevens kunnen wij toch gebruiken bij de waardebepaling. Arie Beijering, die al vanaf 1988 bij het Kadaster werkt en al vanaf 1997 bij de landinrichting, hecht als assistent projectleider, terecht groot belang aan de administratieve kant van het proces: Het is van belang dat alle gegevens kloppen en goed in onze systemen zijn ingevoerd. Daar komt heel wat bij kijken. Naast onder andere het eigendom, hypotheken en erfdienstbaarheden is vooral de grensverantwoording van de toekomstige grenzen erg belangrijk. Het Kadaster ziet erop toe dat de registratie goed verloopt. Vanaf het begin hebben wij het erg belangrijk gevonden om een goed beeld te hebben en steeds te weten of we op de goede weg zaten met de plannen. Daarom hebben we ook tussentijds honderden belanghebbenden gesproken of geschreven. Wensen uit het gebied Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp ruilplan zijn de wensen van de agrariërs in het gebied geïnventariseerd. Gevraagd is of eigenaren wel of geen overbedeling (meer grond) wilden. Daarnaast is gekeken wat hun huis- en veldkavels waren. Het hele gebied is zo in kaart gebracht. Die gegevens vormden de basis voor het ontwerp ruilplan. Aan de hand van de doelstellingen uit het inrichtingsplan is onder andere getracht het aantal veldkavels te verminderen, de kavelafstand te reduceren, de huiskavel te vergroten en rekening

5 te houden met de wensen van de mensen uit het gebied. Voorwaarde is steeds dat niemand slechter wordt van de nieuwe gebiedsindeling aan de hand van vastgestelde criteria. Ontwerp ruilplan Het ontwerp ruilplan heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen bij Café Ensing in Peize. Gedurende zes weken konden belangstellende het ontwerp ruilplan inzien. Gedurende die zes weken waren er dagelijks van 9 tot 5 vertegenwoordigers van de subcommissie en het Kadaster aanwezig om een en ander toe te lichten. Daarnaast is ook een aantal avondzittingen gehouden, waarop particulieren terecht konden met hun vragen om meer informatie. Binnen die zes weken konden belanghebbenden een zienswijze indienen bij de bestuurscommissie. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en alle indieners zijn gehoord tijdens de officiële hoorzittingen. Tijdens die hoorzittingen is met een aantal van de indieners, waar mogelijk, gezocht naar oplossingen voor hun problemen en in een flink aantal gevallen zijn die oplossingen ook gevonden. Dat houdt in dat er nu een ruilplan is vastgesteld door de bestuurscommissie en aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, met een veel groter draagvlak dan we voor het ontwerp ruilplan hadden. Daar hebben we met z n allen hard aangewerkt en het resultaat is er dan ook naar. Daar ben ik best trots op!, aldus subcommissievoorzitter Stel. Definitief ruilplan Na de vaststelling van het definitief ruilplan door het college van gedeputeerde staten van Drenthe wordt het ruilplan weer zes weken ter inzage gelegd. Indieners en betrokkenen bij een aanpassing van het ruilplan kunnen dan nog in beroep gaan bij de rechtbank, niet meer bij de bestuurscommissie. De rechtbank zal mensen, die een beroepschrift indienen, oproepen om een en ander toe te lichten en vervolgens uitspraak doen. Waar nodig kan de rechtbank nog vertegenwoordigers van de bestuurscommissie oproepen om een en ander toe te lichten. Daarna doet de rechtbank uitspraak. Dan is het ruilplan vastgesteld en kunnen de eigenaren naar de nieuwe gronden toe. Het op naam zetten van de grond gebeurt in één keer, met één aktepassering, waarmee vervolgens de nieuwe toedeling op naam wordt gezet. De nieuwe eigenaren krijgen van het Kadaster een kennisgeving met eventuele nieuwe perceelnummers. Na deze administratieve stappen volgt de financiële afrekening, maar daar gaat nog een stap aan vooraf, namelijk de inventarisatie van kavelaanvaarding. Kavelaanvaardingswerken Zodra het definitief ruilplan ter inzage wordt gelegd, kunnen belanghebbenden aangegeven welke kavelaanvaardingswerken nodig zijn. Dit houdt in dat wordt gezorgd dat de oude en nieuwe toedeling gelijkwaardig zijn voor wat betreft drainage, dammen, toegangsmogelijkheden etc. Had een boer op zijn oude stuk grond een dam om met de koeien op het land te kunnen komen en is die op de nieuwe locatie ook nodig, dan is dat kavelaanvaardingswerk. De kosten voor dit werk worden voor twee derde betaald door de provincie en voor één derde door de rijksoverheid. Zodra met de grond met de (nieuwe) eigenaren wordt afgerekend, wordt ook het kavelaanvaardingswerk verrekend. Daarvoor wordt gekeken hoeveel nut iemand heeft van de grondruil en het bijbehorende kavelaanvaardingswerk. Dat wordt bepaald door een commissie van, mensen met verstand van grondzaken en van kavelaanvaardingswerk. Jan Luuk Stel: mijn voorkeur gaat ernaar uit dit te laten doen door mensen met kennis van zaken, maar van buiten het gebied. Daarmee voorkomen we conflicterende belangen. Het bepalen van het nut is mede de basis voor de lijst geldelijke regelingen, naast de onder- en overbedeling en de daarbij behorende kosten. Inbreng, toedeling, oppervlaktes, nut, kavelaanvaarding. Al deze zaken worden bij elkaar opgeteld en gekeken of de eigenaren moeten betalen of geld krijgen (vergelijkbaar met de oude landinrichtingsrente). Dat moet dus goed gebeuren! Wanneer dit alles is afgehandeld, dan is het project afgerond. Ik schat dat dit in 2013 aan de orde zal zijn. Dus voorlopig komt u ons nog wel in het gebied tegen!

6 Aan het werk aanbestedingen en werken in uitvoering op 1 april 2011 aanbesteding uitvoering herstellen wegen gemalen bruggen stuwen

7

8 Door Klaas van der Veen, provincie Drenthe Stortplaats in de Onlanden wordt eindelijk goed afgewerkt In de provincie Drenthe liggen ruim 200 bekende, oude stortplaatsen. Eén daarvan ligt in De Onlanden. Het is stortplaats De Bolmert, aan de Rodervaart iets ten westen van Sandebuur. De aanleg van de waterberging biedt een mooi kans om deze stortplaats op een goede manier af te dekken. Stortplaats voor stadsvuil uit Groningen De stortplaats is in 1947 in gebruik genomen, nadat mogelijk eerst ontgrond is. Ontgronden was destijds een veel toegepaste methode, waarbij eerst grond werd afgegraven en de ontstane ruimte werd opgevuld met afval. Het stadsvuil werd vanuit de stad Groningen per schip naar De Bolmert gebracht. Dit gebeurde tot omstreeks Hoewel de vergunning dit wel voorscheef, is de stortplaats nooit afgedekt. Het stortmateriaal bestaande uit puin, glas, ijzer, verbrandingsresten en allerlei ander afval is vrijwel direct onder de aanwezige graszode te vinden. De Onlanden een mooie kans Uit bodemonderzoek bleek in 2005 dat de bovenlaag van de stort ernstig verontreinigd is, met verbrandingsresten en zware metalen. Het advies luidde dan ook om de stortplaats af te dekken met een halve meter schone grond om schadelijke effecten van het stortmateriaal te voorkomen. Afdekken van de stortplaats was bij de planvorming voor de Herinrichting Peize en Roden-Norg niet voorzien, omdat de stortplaats net buiten het plangebied ligt. De bestuurscommissie heeft besloten de stortplaats toch af te deken. Er zijn immers machines en grond in het gebied, ree op vuilstort De Bolmert dus een uitgelezen kans om dit probleem gelijk op te lossen. om van de oude stort wat moois te maken In het voorjaar start het afdekken van de stortplaats, waarvoor eerst grond wordt afgegraven. In totaal gaat het om ongeveer m3. Door deze aanpak komt de stortplaats, als herinnering aan vroeger tijden en als contrast met de natuurlijke omgeving, nog hoger te liggen. Bodemleven en vegetatie krijgen een kans zich, zonder de nadelige gevolgen van het verontreinigde materiaal, te ontwikkelen. Bovendien is het dan weer verantwoord natuurliefhebbers op de stortplaats toe te laten. Natuurliefhebbers, die straks wijds over de lager liggende omgeving kunnen uitkijken. Het wordt vast prachtig.

9 visser aan Rodervaart vuilstort De Bolmert Onbekend stortgat aangetroffen aan de Langmadijk grazers op vuilstort De Bolmert Naast bekende oude stortplaatsen komen we in de provincie Drenthe nog regelmatig onbekende stortingen en dempingen tegen. Eén daarvan is recentelijk bij het graven van een watergang aangetroffen aan de Langmadijk. Het betreft vermoedelijk een oud petgat of laagte in het terrein waar tussen 1962 en 1978 afval is gestort. Dit afval bleek ook ernstig verontreinigd met metalen. Aangezien de storting beperkt van omvang is (ongeveer 900 m3), is besloten deze stortplaats niet af te dekken, maar op te ruimen. Hierdoor is het ook mogelijk de watergang volgens plan aan te leggen. vuilstort De Bolmert

10 Interview met Triodos Bank (Daniël Povel) en waterschap Noorderzijlvest Piet van Dijk Groenfinanciering in De Onlanden Zoals bekend worden de kosten voor de Herinrichting Peize gedragen door de twee opdrachtgevers, de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest, naast anderen zoals gemeenten, Europa, Regiopark en belanghebbenden. Een project als de Herinrichting Peize heeft een behoorlijke begroting. Een groot deel daarvan is dus voor rekening van het waterschap Noorderzijlvest. Dit geld heeft het waterschap niet zomaar op de plank liggen. Een groot deel van de kosten wordt gefnancierd. Piet van Dijk, concerncontroller waterschap Noorderzijlvest: Op voorstel van een lid van het algemeen bestuur zijn we vanuit het waterschap naar groenfinanciering gaan kijken. De eerste gedachte was dat groen financiering duurder zou zijn, maar achteraf gezien heeft dat goed uitgepakt. Wij hadden geen ervaring met het groen financieren van projecten en zijn informatie gaan inwinnen. Uit de verkregen informatie bleek dat de Triodos Bank een geschikte partner kon zijn. Niet alleen vanuit de filosofie van deze bank, maar ook omdat de bank beschikt over uitgebreide kennis nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke groenverklaring van het rijk. Alleen een erkend groen project mag groen worden gefinancierd. Na een aantal gesprekken tussen het waterschap en de Triodos Bank bleken de beelden en de idealen van de bank, het waterschap en het project goed op elkaar aan te sluiten. Daniël Povel, directeur Triodos Investment Management: Voor ons Groenfonds is dit project om een aantal redenen interessant. Ten eerste de integrale en gelijktijdige aanpak van een aantal zaken. Naast de herstructurering van de landbouw wordt immers gewerkt aan de veiligheid en wordt natuur aangelegd. Die integrale aanpak past goed bij onze bank. Snelheid was gewenst om de veiligheid in het gebied te garanderen. Desondanks werd niet gekozen voor de kortste route, maar voor een snelle route, rekening houdend met landbouw, bewoners, veiligheid en natuur. Bovendien werd gekeken naar de milieuaspecten, zoals naar de effecten van de CO2-uitstoot door werkzaamheden voor de inrichting van het gebied. Dat was ook bijzonder. Hier is integraal gewerkt en dat past heel goed bij de filosofie van de Triodos Bank. Bovendien is het gebied onderdeel van Wat is Groenfinanciering Groenfinanciering is een vorm van financiering die voldoet aan eisen van de rijksoverheid. Wanneer een financiering aan die eisen voldoet, valt deze financiering onder een fiscale regeling, bedoeld om meer groene projecten te financieren. Dankzij die regeling worden de rentes op een lager niveau dan normaal gehouden en kunnen de investeerders een marktconform rendement behalen. Om voor de voordelen van groenfinanciering in aanmerking te komen, moet een project een groenverklaring krijgen. Deze verklaring wordt geregeld door de bank die investeert in het project. de Ecologische Hoofdstructuur. In dit project is gekeken naar milieu, omgeving, veelzijdigheid en veiligheid. Die manier van denken is wat mij betreft uniek in Nederland! Piet van Dijk: Ook het waterschap vond het belangrijk rekening te houden met alle maatschappelijke waarden. De filosofie van de Triodos Bank en het groen financieren sluiten daar wat ons betreft weer goed bij aan. Uiteindelijk hebben we een zakelijke overeenkomst met de Triodos Bank kunnen afsluiten waarbij de lasten voor het waterschap niet hoger zijn dan bij een andere financiering Triodos Groenfonds Het project wordt dus gefinancierd vanuit het Triodos Groenfonds. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank. Triodos Investment Management heeft Fortis Groenbank aangetrokken als medefinancier van het project. In het Triodos Groenfonds kunnen particulieren beleggen. Het fonds is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen overheid, bank en particulieren. De rijksoverheid heeft een fiscale regeling in het leven geroepen, die de belegger een fiscaal voordeel gunt op beleggingen in groene financieringsvormen. Het voordeel dat de belegger krijgt, kan worden doorberekend aan de te financieren projecten door een lagere rente op de verstrekte lening. Projecten op het gebied van duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame landbouw en natuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze vorm van samenwerking tussen rijk, bank en particulier werkt zo goed, dat het inmiddels ook in andere landen wordt gekopieerd. Daniël Povel: De Triodos Bank is een maatschappelijke instantie, die geld bij elkaar brengt en één-op-één doorzet naar duurzame projecten, zoals de herinrichting Peize. Tri Hodos betekent drie wegen, wegen die uiteindelijk bijdragen aan levenskwaliteit. Als mens wordt je geboren op deze aarde (relatie mens en aarde). Daarnaast wordt je geboren in een gezin, in een dorp of stad, in een samenleving (relatie mens en maatschappij). Daarnaast is er de mens als individu, een individu dat zich wil en moet kunnen ontwikkelen. Ook daarvoor zet de Triodos Bank zich in. Triodos Bank blijft het project volgen, ook nadat de inrichting het gebied is afgerond. Wij blijven kijken hoe het gebied zich ontwikkelt en of het ook duurzaam blijft, of het de benodigde veiligheid blijft bieden en toegankelijk blijft voor de mensen. Zouden er plannen zijn om een motorcrossbaan aan te leggen, dan kloppen wij wel weer op de deur om het even samen te hebben over duurzaamheid. We zijn begonnen vanuit veiligheid, het maximaal bedienen van de aarde, daar stonden wij voor, daar staan wij voor en daar blijven we ook in de toekomst voor staan.

11 Muggenval Door Piet Verdonschot, Anna Besse, Dorine Dekkers Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg Alterra heeft in de periode april-augustus 2010 opnieuw steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg. De steekmuglarven en -poppen zijn op 18 locaties verspreid over het gehele gebied gevolgd. De volwassen steekmuggen zijn op 8 locaties in het buitengebied en op acht locaties nabij woningen gevangen. De monitoring liet zien, dat er in 2010 geen sprake is geweest van het optreden van eventuele overlast van steekmuggen. Het was een slecht jaar voor de steekmuggen. Larven en poppen van de huissteekmuggen zijn lokaal in tijdelijke wateren, zoals droogvallende greppels, aangetroffen. Nabij de woningen zijn wel hogere aantallen huissteekmuggen verzameld. Deze dieren zijn afkomstig uit de directe omgeving van de woningen, zoals dakgoten, badkuipen, regentonnen, autobanden, emmers en andere plaatsen waar tijdelijk water in blijft staan. In 2010 kwamen moerassteekmuggen in relatief lage aantallen beperkt voor in de waterbergingsgebieden. Ook is in 2010 de riviermoerassteekmug aangetroffen, zijn het op slechts één locatie. Het is een soort, die in de overstromingsvlakten talrijk kan zijn. In de met flab (clusters van drijvende draadalgen ) en kroos bedekte sloten en in de rijk begroeide sloten zijn ook lage aantallen malariamuggen verzameld. Deze malariamuggen moeten, zoals ook aangegeven in de voorlichtingsbijeenkomst in 2010, niet worden verward met malariamuggen uit de tropen. De malariamuggen in De Onlanden zijn geen verspreiders van de ziekte. In de met emergente (spontaan verschijnend) vegetatie begroeide sloten kwamen ook in lagere aantallen, zeer verspreid plantenboorsteekmuggen voor. Omdat steekmuggen sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kan de situatie in 2011 of daarna anders zijn. In 2011 is een groot deel van het gebied heringericht. Door alle ingrepen zijn potentieel veel plaatsen aanwezig, die steekmuggen kansen bieden. De huisteekmuggen kunnen in aantal toenemen, omdat er meer tijdelijke wateren in kale (juist afgegraven) en met de eerste ruigtekruiden begroeide plas-dras situaties zullen ontstaan. Ook kunnen de moerassteekmuggen talrijker worden in de voorjaarssituatie, omdat na deze natte winter met hogere peilen meer tijdelijke wateren zullen achterblijven, afhankelijk van wanneer ze opdrogen krijgen deze groep steekmuggen meer kansen. Samenvattend is 2010 een slecht steekmuggen jaar geweest door de weersomstandigheden. Wat 2011 ons gaat brengen hangt niet alleen af van het heringerichte gebied en de nog uit te voeren maatregelen, maar ook sterk van het weer. Naast de monitoring heeft Alterra meegedacht over de aanpassing van de inrichting van het gebied om ervoor te zorgen dat de muggen zoveel mogelijk in het waterbergingsgebied blijven.

12 Er staan weer nieuwe luchtopnames op de website Aerophoto Eelde Meer Informatie We informeren u met deze Infokrant over de werkzaamheden in de Herinrichting Peize. Hebt u na het lezen van deze Infokrant vragen over het project Herinrichting Peize, dan kunt u voor algemene vragen en informatie contact opnemen met Miranda van Scherrenburg van het projectbureau Herinrichting Peize. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op Haar adres is U kunt met uw algemene vragen ook terecht in het Informatiecentrum De Onlanden, Hoofdstraat 8 in Roderwolde. Dat kan op dinsdagochtenden van 9.00 tot uur en op donderdagmiddagen van tot uur. Colofon Productiebegeleiding:... en vorm, Mensingeweer Tekst: Arnst tekst en communicatie, Beerta Berend Kupers, gemeente Tynaarlo Klaas van der Veen, provincie Drenthe Muriel van Os, provincie Drenthe Piet Verdonschot, Anna Besse en Dorine Dekkers, Alterra Beeld: Arnst tekst en communicatie, Beerta Aerophoto Eelde... en vorm, Mensingeweer Provincie Drenthe Ontwerp: Dienst Landelijk Gebied, Regio Noord Opmaak:... en vorm, Mensingeweer Druk: Koninklijke Van Gorcum, Assen Datum: Groningen, maart 2011 Voor de meest actuele informatie kijkt u op onze website Hebt u klachten over of overlast van de werkzaamheden? Bel dan alleen in noodgevallen met ons noodnummer Is het geen noodgeval, bel of mail dan ook met Miranda van Scherrenburg van het projectbureau. Met noodgevallen bedoelen wij bijvoorbeeld omgevallen projectborden, beschadigde fietspaden en openstaande hekken. herinrichting Peize

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014

Infra-info. We timmeren letterlijk goed aan de weg. Marktdialoog. Infraprojecten in beeld. Rapportage mei 2014 Infraprojecten in beeld Infra-info Ga voor de digitale versie met extra's naar www.frieseinfrainfo.nl Met een druk op de knop laat gedeputeerde Sietske Poepjes het water in de aquaductbak van de Westelijke

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Perspectief voor de gehele regio

Perspectief voor de gehele regio Jaargang 1, Nummer 2 VEENDAM - Normaal geven ze een kille aanblik. Maar zo'n acht tot tien leegstaande panden in het centrum van Veendam swingen zaterdag 27 september. 5 ASSEN - Wanneer je over de N33

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos 1 Conceptverslag wetgevingsoverleg CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie