Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize."

Transcriptie

1 Infokrant Peize Herinrichting de nieuwskrant van de herinrichting Peize nummer 21 maart 2011 Voor landbouw, natuur en veiligheid! In dit nummer Voorwoord Hendrik Oosterveld, voorzitter bestuurscommissie De Onlanden; project met veel potentie Een arrangementje Onlanden en omgeving? 21 Voorwoord Op het moment dat dit nummer verschijnt is het voorjaar begonnen. Het laatste voorjaar in de uitvoering van de werkzaamheden in De Onlanden. Het project nadert zijn einde, althans waar het gaat om het grote uitvoerende werk in het gebied. In het landbouwgebied loopt de afronding van het ruilplan en de financiële afwikkeling daarvan nog wat langer door. Zoals het er nu uitziet is dit begin 2013 klaar. We liggen goed op schema en kunnen bijvoorbeeld ook op de beloofde datum van 1 mei de Hooiweg weer open stellen voor verkeer. Voorwaarde is dan wel dat het na 28 maart, de datum waarop de stort van het beton start, niet meer vriest en er geen mensen meer over de weg rijden. Bij meer dan 5 graden vorst kan er niet worden gestort. Rijden er mensen over het gestorte beton, voordat het droog is, moet opnieuw beton worden gestort, wat ernstige vertraging met zich meebrengt. Omdat er met de wegen in het gebied de komende periode wat aan de hand is leek het ons goed om in dit nummer de provincie Drenthe een podium te geven om u op de hoogte te stellen van de wegwerkzaamheden de komende tijd. Podium Provincie Drenthe: Werkzaamheden aan de N372 Ruilplan voor de landbouw vastgesteld door GS Drenthe Interview Arie Beijering (Kadaster) en Jan Luuk Stel (subcommissie Grondzaken) Aan het werk Stortplaats in de Onlanden wordt eindelijk goed afgewerkt Groenfinanciering in De Onlanden Interview met Triodos Bank (Daniël Povel) en waterschap Noorderzijlvest Piet van Dijk Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg Nieuwe luchtfoto s op de website Daarnaast leest u een artikel van de gemeente Tynaarlo en haar kijk op de toekomst in het gebied en brengen wij u natuurlijk ook weer op de hoogte van de laatste stand van zaken in de uitvoering van het werk. Dit keer aan de hand van een kaart, met daarop de belangrijkste wetenswaardigheden. Verder een interview met een aantal leden van de subcommissie Grondzaken. Die commissie heeft de afgelopen maand een belangrijke mijlpaal bereikt met de oplevering van het ruilplan. Tenslotte nog een bericht van de provincie Drenthe over de afwerking van een vuilstortplaats in het gebied, nieuws over het onderzoek naar de steekmuggen en een interview met de heer Povel van de Triodosbank over de relatie van deze bank met ons project. Hendrik Oosterveld, Voorzitter Bestuurscommissie Hilbrand Dijkhuizen Fotografie, Assen herinrichting Peize De Herinrichting Peize is een uniek project. In dit project wordt verbeteren van de landbouwstructuur gecombineerd met versneld aanleggen van natuurgebieden en het verkleinen van de kans op ongewenste overstromingen, waardoor de veiligheid van het woon-, werk- en leefklimaat in het gehele gebied wordt vergroot. Het project wordt in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied. De gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO-Noord en het Kadaster zijn partners.

2 Een arrangementje Onlanden en omgeving? De Onlanden; project met veel potentie Door Berend Kupers, gemeente Tynaarlo Dat het mooi wordt in de Onlanden het komende jaar, daar is nauwelijks discussie over mogelijk wordt een oogstjaar voor de Herinrichting Peize. De natuurbeleefpunten, de ecologische verbindingszone Ter Borch, kano-, wandel- en fetsroutes en de laatste handelingen in de eindsprint richting de uiteindelijke oplevering, begin Daarnaast is het ook nog eens ontzettend leuk om aan het project te werken, vertelt Jaap Nanninga. Hij is bij de gemeente Tynaarlo de coördinerende ambtenaar die alle betrokken disciplines (infrastructuur, water, bodem, natuur, recreatie en communicatie) bij elkaar brengt. Jaap geeft op zijn beurt weer input aan wethouder Harm Assies, lid van de Bestuurscommissie. Het is een bijzonder project. Interessant door de combinatie van veiligheid met het oog op water, herinrichting van de landbouwstructuur en de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Maar ook omdat je kansen kunt verzilveren door A en B te combineren. Zo kunnen we bijvoorbeeld impulsen geven aan de fietspadenstructuur. Dat zou anders lastiger zijn geweest. Ook merk ik zoveel betrokkenheid en gedrevenheid van de mensen van het projectbureau. Dat maakt het een leuk en leerzaam proces! En met de oplevering van het project houdt het nog niet op. We zouden moeten kijken hoe we de regio op grotere schaal kunnen vermarkten. Hiervoor is op initiatief van het projectbureau, door betrokken partijen en ondernemers uit de regio al een eerste denkstap gezet. Vanzelfsprekend moet dit nog verder worden uitgewerkt. Want het is een gebied met enorme kansen. Natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen. En niet alleen in De Onlanden, maar ook in de aangrenzende en nabije natuurgebieden. De noordzijde van het Leekstermeer, Nationaal Park de Drentsche Aa, het Zuidlaardermeer. Allemaal Natura 2000-gebieden Een regio met goede recreatieve voorzieningen, die in de toekomst alleen nog maar beter worden. Denk hierbij aan wandelpaden, fietsroutes, ruiterpaden en kanoroutes. Ook voor rustzoekers dé plek om tot jezelf te komen, en toch vlakbij de steden Groningen en Assen. Voor ondernemers liggen er enorm veel mogelijkheden. Er is immers genoeg te doen en te zien. Interessant dus voor dagjesmensen en vakantiegangers. Wie biedt er straks een arrangement in en rond De Onlanden aan? Neem een weekje vrij en kom zondagavond aan bij één van de hotels in de omgeving. Vervolgens zou je een compleet programma kunnen opstellen. Een dagje fietsen in De Onlanden, kanoën in Het Omgelegde Eelderdiep, wandelen in Nationaal Park De Drentsche Aa, een boottocht op het Zuidlaardermeer, een middagje winkelen in Groningen, of naar het theater en iedere avond gezellig eten in één van de vele restaurantjes die de omgeving rijk is. Klinkt goed toch? En dan nog zorgen dat wij samen met alle betrokken partijen het gebied op de kaart zetten!

3 Door Muriel van Os, provincie Drenthe Werkzaamheden aan de N372 De provincie Drenthe werkt aan verbetering van de N372. Zo is het wegtracé naar de A7 ten noorden van Peizermade grotendeels vernieuwd en is er een transferium voor het busvervoer aangelegd. In 2011 zijn er werkzaamheden gepland aan de rondweg Roden en wordt de bebouwde kom van Peizermade aangepakt. Rondweg Roden Vanaf de rotonde de Zulthe tot het Peizerdiep wordt de weg verbreed en voorzien van nieuw asfalt. De aanwezige kruisingen in dit gedeelte (Westeresch/Kortling/Dwazziewegen en Oosteinde) worden opnieuw ingericht en daarmee onderhoudsvriendelijker. Er komen nieuwe betonbanden en de bestrating in de middeneilanden wordt vervangen door beton. In een later stadium wordt ook de regeling van het verkeerslicht herzien en zo mogelijk vervangen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Op deze manier hoeft de kruising niet in zijn geheel voor langere tijd te worden afsloten. Waar nodig, werken we langer door om de periode van overlast te beperken. De werkzaamheden starten eind mei en zijn gereed, voordat de werkzaamheden bij de Peizermade beginnen (rond de bouwvakvakantie). Bebouwde kom Peizermade Als laatste onderdeel in het traject N372 Peize-Peizermade wordt de bebouwde kom van Peizermade volledig vernieuwd: De weg wordt verbreed en voorzien van een deklaag van geluidsreducerend asfalt. De weg wordt in zijn geheel in verhoogde opsluitbanden gezet en wordt iets lager gelegd. Het midden van de weg wordt geaccentueerd door een 60 centimeter brede, overrijdbare rode middenas. Bij de oversteken worden verhoogde middengeleiders aangebracht. Hierdoor ontstaat een veilige wachtruimte tussen de beide rijbanen. De aanwezige bushaltes worden vernieuwd en aangepast aan het nieuwe ontwerp. De huidige afremslingers ter plaatse van de bebouwde komgrens en de Hamersweg verdwijnen en worden vervangen door verhoogde middengeleiders in de as van de weg. Dit is een gebruikelijk beeld in het huidige provinciale wegennet. Aan de westkant van de N372 wordt een betonnen voetpad aangelegd. Hierdoor kunnen voetgangers buiten het drukke verkeer op het fietspad de bushaltes bereiken. Het fietspad krijgt dezelfde uitstraling als het traject ten zuiden van Peizermade. De verlichting wordt aangepast met nieuwe, gebogen, lichtmasten waardoor de armaturen boven de weg hangen. Het werk is op dit moment in voorbereiding en de verwachting is dat de uitvoering plaatsvindt rond de bouwvakvakantie. Tijdens de werkzaamheden wordt de N372 ter hoogte van Peizermade meerdere weken, geheel afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Hierover informeren we u via de lokale media. Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de N372? Neem dan contact op met de provincie Drenthe via Sectie Gis en Cartografie, provincie Drenthe Topografische ondergrond Kadaster, Apeldoorn 2010

4 Interview met Arie Beijering (Kadaster) en Jan Luuk Stel (subcommissie Grondzaken) Ruilplan voor de landbouw vastgesteld door GS Drenthe In maart van dit jaar heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het defnitieve ruilplan vastgesteld. Vanaf dat moment begint een hele nieuwe fase in het project. Na vaststelling van het ruilplan door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, wordt het defnitieve ruilplan zes weken ter inzage gelegd. Daarmee zijn de bestuurscommissie(en de subcommissie Grondzaken niet langer aanspreekpunt voor de zienswijzen tegen het ontwerp-ruilplan. Direct belanghebbenden kunnen dan alleen nog beroep aantekenen via de rechter. Dat maakt vaststelling door het college tot een bijzonder moment in het werk van de bestuurscommissie én van de subcommissie Grondzaken. Een moment waar de redactie van deze Infokrant even bij stil wil staan, samen met Arie Beijering (assistent projectleider Kadaster) en Jan Luuk Stel (voorzitter subcommissie Grondzaken). Wat voorafging Vanaf het eerste moment, dat er is gewerkt aan het ruilplan, waren verschillende mensen betrokken bij de totstandkoming. De subcommissie Grondzaken heeft, samen met het Kadaster, heel veel werk verzet. Jan Luuk Stel is vanaf de ter inzage legging betrokken bij het ruilplan: een bewuste keuze van de bestuurscommissie om het schetsen en het maken van een ontwerp ruilplan door drie landbouwleden en het Kadaster te laten uitvoeren. Na de ter inzage legging is met belanghebbenden gesproken over aanvaardbare oplossingen. Daardoor is wel heel veel veranderd in positieve zin, ten opzichte van het ontwerp ruilplan. aldus Jan Luuk Stel. Zo n veertig jaar geleden vond er ook al een ruilverkaveling plaats in het gebied. In de loop der tijd versnippert de verkaveling weer en is een nieuwe ruilverkaveling nodig, om het gebied efficiënt in te richten. Dat komt door koop en verkoop van gronden, vererving, bedrijfsbeëindiging enzovoorts. Dat maakt dus het ruilen van grond in de loop der tijd vaker voorkomt. Doel van het ruilen van gronden is te zorgen, dat de boeren in het gebied zo efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen, dat wil zeggen onder andere zo min mogelijk veldkavels (kavels op afstand van de boerderij) en zo groot mogelijke huiskavels (de grond bij de boerderij). Van een project als dit mag niemand in het gebied slechter worden. Toen in de jaren negentig LTO-Noord en Natuurmonumenten onderzochten of een vrijwillige kavelruil in het gebied mogelijk was, is gelijk met de provincie Drenthe afgesproken dat, mocht vrijwillige kavelruil niet lukken, zou worden overgegaan tot kavelruil met een minder vrijwillig karakter (HAK+). Een aantal jaren later is daar dan ook voor kozen, voor kavelruil op basis van de toenmalige Landinrichtingswet. Dat gaf de mogelijkheid tot kavelruil op wettelijke basis met een meer verplichtend karakter. Daar heeft deze bestuurscommissie geen gebruik van gemaakt. Na de wateroverlast van 1998 is de waterberging toegevoegd aan het project. In de tussentijd heeft ook een wetswijziging plaatsgevonden. Het project is daarmee overgegaan van de oude Landinrichtingswet naar de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Omdat de Herinrichting Peize een lopend project was, is er gekozen voor een praktische overgang van de oude naar de nieuwe situatie en zijn gegevens uit de informele wenszittingen (oude wetsperiode) gebruikt als basis voor het ontwerp ruilplan (nieuwe WILG), zoals de waardebepaling die is gedaan door de schattingscommissie. Die commissie moest onder de oude wet de waarde van gronden bepalen en bestaat onder de nieuwe WILG niet meer. De schattingscommissie had haar werk bij invoering van de nieuwe wet echter al gedaan, dus die gegevens kunnen wij toch gebruiken bij de waardebepaling. Arie Beijering, die al vanaf 1988 bij het Kadaster werkt en al vanaf 1997 bij de landinrichting, hecht als assistent projectleider, terecht groot belang aan de administratieve kant van het proces: Het is van belang dat alle gegevens kloppen en goed in onze systemen zijn ingevoerd. Daar komt heel wat bij kijken. Naast onder andere het eigendom, hypotheken en erfdienstbaarheden is vooral de grensverantwoording van de toekomstige grenzen erg belangrijk. Het Kadaster ziet erop toe dat de registratie goed verloopt. Vanaf het begin hebben wij het erg belangrijk gevonden om een goed beeld te hebben en steeds te weten of we op de goede weg zaten met de plannen. Daarom hebben we ook tussentijds honderden belanghebbenden gesproken of geschreven. Wensen uit het gebied Voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp ruilplan zijn de wensen van de agrariërs in het gebied geïnventariseerd. Gevraagd is of eigenaren wel of geen overbedeling (meer grond) wilden. Daarnaast is gekeken wat hun huis- en veldkavels waren. Het hele gebied is zo in kaart gebracht. Die gegevens vormden de basis voor het ontwerp ruilplan. Aan de hand van de doelstellingen uit het inrichtingsplan is onder andere getracht het aantal veldkavels te verminderen, de kavelafstand te reduceren, de huiskavel te vergroten en rekening

5 te houden met de wensen van de mensen uit het gebied. Voorwaarde is steeds dat niemand slechter wordt van de nieuwe gebiedsindeling aan de hand van vastgestelde criteria. Ontwerp ruilplan Het ontwerp ruilplan heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen bij Café Ensing in Peize. Gedurende zes weken konden belangstellende het ontwerp ruilplan inzien. Gedurende die zes weken waren er dagelijks van 9 tot 5 vertegenwoordigers van de subcommissie en het Kadaster aanwezig om een en ander toe te lichten. Daarnaast is ook een aantal avondzittingen gehouden, waarop particulieren terecht konden met hun vragen om meer informatie. Binnen die zes weken konden belanghebbenden een zienswijze indienen bij de bestuurscommissie. Alle zienswijzen zijn beoordeeld en alle indieners zijn gehoord tijdens de officiële hoorzittingen. Tijdens die hoorzittingen is met een aantal van de indieners, waar mogelijk, gezocht naar oplossingen voor hun problemen en in een flink aantal gevallen zijn die oplossingen ook gevonden. Dat houdt in dat er nu een ruilplan is vastgesteld door de bestuurscommissie en aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, met een veel groter draagvlak dan we voor het ontwerp ruilplan hadden. Daar hebben we met z n allen hard aangewerkt en het resultaat is er dan ook naar. Daar ben ik best trots op!, aldus subcommissievoorzitter Stel. Definitief ruilplan Na de vaststelling van het definitief ruilplan door het college van gedeputeerde staten van Drenthe wordt het ruilplan weer zes weken ter inzage gelegd. Indieners en betrokkenen bij een aanpassing van het ruilplan kunnen dan nog in beroep gaan bij de rechtbank, niet meer bij de bestuurscommissie. De rechtbank zal mensen, die een beroepschrift indienen, oproepen om een en ander toe te lichten en vervolgens uitspraak doen. Waar nodig kan de rechtbank nog vertegenwoordigers van de bestuurscommissie oproepen om een en ander toe te lichten. Daarna doet de rechtbank uitspraak. Dan is het ruilplan vastgesteld en kunnen de eigenaren naar de nieuwe gronden toe. Het op naam zetten van de grond gebeurt in één keer, met één aktepassering, waarmee vervolgens de nieuwe toedeling op naam wordt gezet. De nieuwe eigenaren krijgen van het Kadaster een kennisgeving met eventuele nieuwe perceelnummers. Na deze administratieve stappen volgt de financiële afrekening, maar daar gaat nog een stap aan vooraf, namelijk de inventarisatie van kavelaanvaarding. Kavelaanvaardingswerken Zodra het definitief ruilplan ter inzage wordt gelegd, kunnen belanghebbenden aangegeven welke kavelaanvaardingswerken nodig zijn. Dit houdt in dat wordt gezorgd dat de oude en nieuwe toedeling gelijkwaardig zijn voor wat betreft drainage, dammen, toegangsmogelijkheden etc. Had een boer op zijn oude stuk grond een dam om met de koeien op het land te kunnen komen en is die op de nieuwe locatie ook nodig, dan is dat kavelaanvaardingswerk. De kosten voor dit werk worden voor twee derde betaald door de provincie en voor één derde door de rijksoverheid. Zodra met de grond met de (nieuwe) eigenaren wordt afgerekend, wordt ook het kavelaanvaardingswerk verrekend. Daarvoor wordt gekeken hoeveel nut iemand heeft van de grondruil en het bijbehorende kavelaanvaardingswerk. Dat wordt bepaald door een commissie van, mensen met verstand van grondzaken en van kavelaanvaardingswerk. Jan Luuk Stel: mijn voorkeur gaat ernaar uit dit te laten doen door mensen met kennis van zaken, maar van buiten het gebied. Daarmee voorkomen we conflicterende belangen. Het bepalen van het nut is mede de basis voor de lijst geldelijke regelingen, naast de onder- en overbedeling en de daarbij behorende kosten. Inbreng, toedeling, oppervlaktes, nut, kavelaanvaarding. Al deze zaken worden bij elkaar opgeteld en gekeken of de eigenaren moeten betalen of geld krijgen (vergelijkbaar met de oude landinrichtingsrente). Dat moet dus goed gebeuren! Wanneer dit alles is afgehandeld, dan is het project afgerond. Ik schat dat dit in 2013 aan de orde zal zijn. Dus voorlopig komt u ons nog wel in het gebied tegen!

6 Aan het werk aanbestedingen en werken in uitvoering op 1 april 2011 aanbesteding uitvoering herstellen wegen gemalen bruggen stuwen

7

8 Door Klaas van der Veen, provincie Drenthe Stortplaats in de Onlanden wordt eindelijk goed afgewerkt In de provincie Drenthe liggen ruim 200 bekende, oude stortplaatsen. Eén daarvan ligt in De Onlanden. Het is stortplaats De Bolmert, aan de Rodervaart iets ten westen van Sandebuur. De aanleg van de waterberging biedt een mooi kans om deze stortplaats op een goede manier af te dekken. Stortplaats voor stadsvuil uit Groningen De stortplaats is in 1947 in gebruik genomen, nadat mogelijk eerst ontgrond is. Ontgronden was destijds een veel toegepaste methode, waarbij eerst grond werd afgegraven en de ontstane ruimte werd opgevuld met afval. Het stadsvuil werd vanuit de stad Groningen per schip naar De Bolmert gebracht. Dit gebeurde tot omstreeks Hoewel de vergunning dit wel voorscheef, is de stortplaats nooit afgedekt. Het stortmateriaal bestaande uit puin, glas, ijzer, verbrandingsresten en allerlei ander afval is vrijwel direct onder de aanwezige graszode te vinden. De Onlanden een mooie kans Uit bodemonderzoek bleek in 2005 dat de bovenlaag van de stort ernstig verontreinigd is, met verbrandingsresten en zware metalen. Het advies luidde dan ook om de stortplaats af te dekken met een halve meter schone grond om schadelijke effecten van het stortmateriaal te voorkomen. Afdekken van de stortplaats was bij de planvorming voor de Herinrichting Peize en Roden-Norg niet voorzien, omdat de stortplaats net buiten het plangebied ligt. De bestuurscommissie heeft besloten de stortplaats toch af te deken. Er zijn immers machines en grond in het gebied, ree op vuilstort De Bolmert dus een uitgelezen kans om dit probleem gelijk op te lossen. om van de oude stort wat moois te maken In het voorjaar start het afdekken van de stortplaats, waarvoor eerst grond wordt afgegraven. In totaal gaat het om ongeveer m3. Door deze aanpak komt de stortplaats, als herinnering aan vroeger tijden en als contrast met de natuurlijke omgeving, nog hoger te liggen. Bodemleven en vegetatie krijgen een kans zich, zonder de nadelige gevolgen van het verontreinigde materiaal, te ontwikkelen. Bovendien is het dan weer verantwoord natuurliefhebbers op de stortplaats toe te laten. Natuurliefhebbers, die straks wijds over de lager liggende omgeving kunnen uitkijken. Het wordt vast prachtig.

9 visser aan Rodervaart vuilstort De Bolmert Onbekend stortgat aangetroffen aan de Langmadijk grazers op vuilstort De Bolmert Naast bekende oude stortplaatsen komen we in de provincie Drenthe nog regelmatig onbekende stortingen en dempingen tegen. Eén daarvan is recentelijk bij het graven van een watergang aangetroffen aan de Langmadijk. Het betreft vermoedelijk een oud petgat of laagte in het terrein waar tussen 1962 en 1978 afval is gestort. Dit afval bleek ook ernstig verontreinigd met metalen. Aangezien de storting beperkt van omvang is (ongeveer 900 m3), is besloten deze stortplaats niet af te dekken, maar op te ruimen. Hierdoor is het ook mogelijk de watergang volgens plan aan te leggen. vuilstort De Bolmert

10 Interview met Triodos Bank (Daniël Povel) en waterschap Noorderzijlvest Piet van Dijk Groenfinanciering in De Onlanden Zoals bekend worden de kosten voor de Herinrichting Peize gedragen door de twee opdrachtgevers, de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest, naast anderen zoals gemeenten, Europa, Regiopark en belanghebbenden. Een project als de Herinrichting Peize heeft een behoorlijke begroting. Een groot deel daarvan is dus voor rekening van het waterschap Noorderzijlvest. Dit geld heeft het waterschap niet zomaar op de plank liggen. Een groot deel van de kosten wordt gefnancierd. Piet van Dijk, concerncontroller waterschap Noorderzijlvest: Op voorstel van een lid van het algemeen bestuur zijn we vanuit het waterschap naar groenfinanciering gaan kijken. De eerste gedachte was dat groen financiering duurder zou zijn, maar achteraf gezien heeft dat goed uitgepakt. Wij hadden geen ervaring met het groen financieren van projecten en zijn informatie gaan inwinnen. Uit de verkregen informatie bleek dat de Triodos Bank een geschikte partner kon zijn. Niet alleen vanuit de filosofie van deze bank, maar ook omdat de bank beschikt over uitgebreide kennis nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke groenverklaring van het rijk. Alleen een erkend groen project mag groen worden gefinancierd. Na een aantal gesprekken tussen het waterschap en de Triodos Bank bleken de beelden en de idealen van de bank, het waterschap en het project goed op elkaar aan te sluiten. Daniël Povel, directeur Triodos Investment Management: Voor ons Groenfonds is dit project om een aantal redenen interessant. Ten eerste de integrale en gelijktijdige aanpak van een aantal zaken. Naast de herstructurering van de landbouw wordt immers gewerkt aan de veiligheid en wordt natuur aangelegd. Die integrale aanpak past goed bij onze bank. Snelheid was gewenst om de veiligheid in het gebied te garanderen. Desondanks werd niet gekozen voor de kortste route, maar voor een snelle route, rekening houdend met landbouw, bewoners, veiligheid en natuur. Bovendien werd gekeken naar de milieuaspecten, zoals naar de effecten van de CO2-uitstoot door werkzaamheden voor de inrichting van het gebied. Dat was ook bijzonder. Hier is integraal gewerkt en dat past heel goed bij de filosofie van de Triodos Bank. Bovendien is het gebied onderdeel van Wat is Groenfinanciering Groenfinanciering is een vorm van financiering die voldoet aan eisen van de rijksoverheid. Wanneer een financiering aan die eisen voldoet, valt deze financiering onder een fiscale regeling, bedoeld om meer groene projecten te financieren. Dankzij die regeling worden de rentes op een lager niveau dan normaal gehouden en kunnen de investeerders een marktconform rendement behalen. Om voor de voordelen van groenfinanciering in aanmerking te komen, moet een project een groenverklaring krijgen. Deze verklaring wordt geregeld door de bank die investeert in het project. de Ecologische Hoofdstructuur. In dit project is gekeken naar milieu, omgeving, veelzijdigheid en veiligheid. Die manier van denken is wat mij betreft uniek in Nederland! Piet van Dijk: Ook het waterschap vond het belangrijk rekening te houden met alle maatschappelijke waarden. De filosofie van de Triodos Bank en het groen financieren sluiten daar wat ons betreft weer goed bij aan. Uiteindelijk hebben we een zakelijke overeenkomst met de Triodos Bank kunnen afsluiten waarbij de lasten voor het waterschap niet hoger zijn dan bij een andere financiering Triodos Groenfonds Het project wordt dus gefinancierd vanuit het Triodos Groenfonds. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank. Triodos Investment Management heeft Fortis Groenbank aangetrokken als medefinancier van het project. In het Triodos Groenfonds kunnen particulieren beleggen. Het fonds is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen overheid, bank en particulieren. De rijksoverheid heeft een fiscale regeling in het leven geroepen, die de belegger een fiscaal voordeel gunt op beleggingen in groene financieringsvormen. Het voordeel dat de belegger krijgt, kan worden doorberekend aan de te financieren projecten door een lagere rente op de verstrekte lening. Projecten op het gebied van duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame landbouw en natuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze vorm van samenwerking tussen rijk, bank en particulier werkt zo goed, dat het inmiddels ook in andere landen wordt gekopieerd. Daniël Povel: De Triodos Bank is een maatschappelijke instantie, die geld bij elkaar brengt en één-op-één doorzet naar duurzame projecten, zoals de herinrichting Peize. Tri Hodos betekent drie wegen, wegen die uiteindelijk bijdragen aan levenskwaliteit. Als mens wordt je geboren op deze aarde (relatie mens en aarde). Daarnaast wordt je geboren in een gezin, in een dorp of stad, in een samenleving (relatie mens en maatschappij). Daarnaast is er de mens als individu, een individu dat zich wil en moet kunnen ontwikkelen. Ook daarvoor zet de Triodos Bank zich in. Triodos Bank blijft het project volgen, ook nadat de inrichting het gebied is afgerond. Wij blijven kijken hoe het gebied zich ontwikkelt en of het ook duurzaam blijft, of het de benodigde veiligheid blijft bieden en toegankelijk blijft voor de mensen. Zouden er plannen zijn om een motorcrossbaan aan te leggen, dan kloppen wij wel weer op de deur om het even samen te hebben over duurzaamheid. We zijn begonnen vanuit veiligheid, het maximaal bedienen van de aarde, daar stonden wij voor, daar staan wij voor en daar blijven we ook in de toekomst voor staan.

11 Muggenval Door Piet Verdonschot, Anna Besse, Dorine Dekkers Steekmuggen in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg Alterra heeft in de periode april-augustus 2010 opnieuw steekmuggen gemonitord in de waterbergingsgebieden Peize en Roden-Norg. De steekmuglarven en -poppen zijn op 18 locaties verspreid over het gehele gebied gevolgd. De volwassen steekmuggen zijn op 8 locaties in het buitengebied en op acht locaties nabij woningen gevangen. De monitoring liet zien, dat er in 2010 geen sprake is geweest van het optreden van eventuele overlast van steekmuggen. Het was een slecht jaar voor de steekmuggen. Larven en poppen van de huissteekmuggen zijn lokaal in tijdelijke wateren, zoals droogvallende greppels, aangetroffen. Nabij de woningen zijn wel hogere aantallen huissteekmuggen verzameld. Deze dieren zijn afkomstig uit de directe omgeving van de woningen, zoals dakgoten, badkuipen, regentonnen, autobanden, emmers en andere plaatsen waar tijdelijk water in blijft staan. In 2010 kwamen moerassteekmuggen in relatief lage aantallen beperkt voor in de waterbergingsgebieden. Ook is in 2010 de riviermoerassteekmug aangetroffen, zijn het op slechts één locatie. Het is een soort, die in de overstromingsvlakten talrijk kan zijn. In de met flab (clusters van drijvende draadalgen ) en kroos bedekte sloten en in de rijk begroeide sloten zijn ook lage aantallen malariamuggen verzameld. Deze malariamuggen moeten, zoals ook aangegeven in de voorlichtingsbijeenkomst in 2010, niet worden verward met malariamuggen uit de tropen. De malariamuggen in De Onlanden zijn geen verspreiders van de ziekte. In de met emergente (spontaan verschijnend) vegetatie begroeide sloten kwamen ook in lagere aantallen, zeer verspreid plantenboorsteekmuggen voor. Omdat steekmuggen sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kan de situatie in 2011 of daarna anders zijn. In 2011 is een groot deel van het gebied heringericht. Door alle ingrepen zijn potentieel veel plaatsen aanwezig, die steekmuggen kansen bieden. De huisteekmuggen kunnen in aantal toenemen, omdat er meer tijdelijke wateren in kale (juist afgegraven) en met de eerste ruigtekruiden begroeide plas-dras situaties zullen ontstaan. Ook kunnen de moerassteekmuggen talrijker worden in de voorjaarssituatie, omdat na deze natte winter met hogere peilen meer tijdelijke wateren zullen achterblijven, afhankelijk van wanneer ze opdrogen krijgen deze groep steekmuggen meer kansen. Samenvattend is 2010 een slecht steekmuggen jaar geweest door de weersomstandigheden. Wat 2011 ons gaat brengen hangt niet alleen af van het heringerichte gebied en de nog uit te voeren maatregelen, maar ook sterk van het weer. Naast de monitoring heeft Alterra meegedacht over de aanpassing van de inrichting van het gebied om ervoor te zorgen dat de muggen zoveel mogelijk in het waterbergingsgebied blijven.

12 Er staan weer nieuwe luchtopnames op de website Aerophoto Eelde Meer Informatie We informeren u met deze Infokrant over de werkzaamheden in de Herinrichting Peize. Hebt u na het lezen van deze Infokrant vragen over het project Herinrichting Peize, dan kunt u voor algemene vragen en informatie contact opnemen met Miranda van Scherrenburg van het projectbureau Herinrichting Peize. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op Haar adres is U kunt met uw algemene vragen ook terecht in het Informatiecentrum De Onlanden, Hoofdstraat 8 in Roderwolde. Dat kan op dinsdagochtenden van 9.00 tot uur en op donderdagmiddagen van tot uur. Colofon Productiebegeleiding:... en vorm, Mensingeweer Tekst: Arnst tekst en communicatie, Beerta Berend Kupers, gemeente Tynaarlo Klaas van der Veen, provincie Drenthe Muriel van Os, provincie Drenthe Piet Verdonschot, Anna Besse en Dorine Dekkers, Alterra Beeld: Arnst tekst en communicatie, Beerta Aerophoto Eelde... en vorm, Mensingeweer Provincie Drenthe Ontwerp: Dienst Landelijk Gebied, Regio Noord Opmaak:... en vorm, Mensingeweer Druk: Koninklijke Van Gorcum, Assen Datum: Groningen, maart 2011 Voor de meest actuele informatie kijkt u op onze website Hebt u klachten over of overlast van de werkzaamheden? Bel dan alleen in noodgevallen met ons noodnummer Is het geen noodgeval, bel of mail dan ook met Miranda van Scherrenburg van het projectbureau. Met noodgevallen bedoelen wij bijvoorbeeld omgevallen projectborden, beschadigde fietspaden en openstaande hekken. herinrichting Peize

Het herverkavelingsproces

Het herverkavelingsproces Herverkaveling Het herverkavelingsproces Om het landelijk gebied ook in de toekomst vitaal te houden, worden gebieden opnieuw ingericht. Hoe de nieuwe inrichting van een gebied er uit moet zien, staat

Nadere informatie

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden

REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden REACTIENOTA zienswijzen Peilbesluit De Onlanden 1. Familie Willems, Roderwolde Functies beekdal Hoger peil toename kwel rand effecten (onkruid / vliegen) Grenzen peilbesluit komen overeen met de vastgestelde

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N003-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

categorie / agendanr. B. en W. Ontwikkeling

categorie / agendanr. B. en W. Ontwikkeling Raadsvoorstel jaar Raad categorie / agendanr. B. en W. 2016 RA16.0022 A 4 16/302 (b ~1)...~ Gemeente ~!}I~Emmen ~ Onderwerp: I Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Emmen, bufferzone Weiteveen" Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Samenvatting. Waterberging Noord-Drenthe

RAPPORTAGE. Samenvatting. Waterberging Noord-Drenthe RAPPORTAGE PROJECT WATERBERGING NOORDDRENTHE Programma Voldoende en gezond water Proces Watersysteembeheer Doel Veilig, veerkrachtig en robuust watersysteem Uitvoering Maart 2007 tot Oktober 2012 Financiën

Nadere informatie

HERINRICHTING LOSSER ZUID

HERINRICHTING LOSSER ZUID HERINRICHTING LOSSER ZUID Lijst der Geldelijke Regelingen Charlotte Gillet januari 2016 Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) Globaal proces Inrichtingsplan vastgesteld (2007) Opstellen Ruilplan (2011)

Nadere informatie

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant?

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant? Aan aan- en afwezigen en tijd bespreking, 20.00 uur Plaats bespreking Het Plashuis, Noorden Projectnummer 01.0638 E-mail noordsedorpsweg @waternet.nl Aanwezig bewoners en geïnteresseerden Onderwerp bespreking

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Doel: Besluit nemen over wijze van opnemen onderhoudspaden in het inrichtingsplan en de verkavelingmodule Afkomstig van: Secretariaat, in overleg

Nadere informatie

Enschede-Zuid. Uitnodiging. Nieuwsbrief. Enschede-Zuid. Voorwoord voorzitter. aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkelo woensdag

Enschede-Zuid. Uitnodiging. Nieuwsbrief. Enschede-Zuid. Voorwoord voorzitter. aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkelo woensdag Nieuwsbrief Enschede-Zuid Voorwoord voorzitter Afrekenen kosten deelgebied Broekheurne uitgesteld Aktepassering ruilplan Boekelo-Twekkel0 19 november 2014 Overig nieuws deelgebied Boekelo-Twekkelo Ingerichte

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N008-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst. Informatiebrief start uitvoering werken Weerijs-Zuid 4 augustus 2015. Geachte heer, mevrouw,

Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst. Informatiebrief start uitvoering werken Weerijs-Zuid 4 augustus 2015. Geachte heer, mevrouw, Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Herverkaveling Weerijs-Zuid Zie adressenlijst www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3847454

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012 Zaaknummer: AVGCL37 Collegevoorstel Inleiding Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie Feitelijke informatie Afweging Inzet van Middelen Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitvoeringsmodule deelgebied Rond de Weerribben Definitief,

Bijlage 1: Uitvoeringsmodule deelgebied Rond de Weerribben Definitief, Bijlage 1: Uitvoeringsmodule deelgebied Rond de Weerribben Definitief, 27-09-10 1 Inleiding Noordwest Overijssel ligt in de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland en in het beheergebied van Waterschap

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N002-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND!

VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Nieuwsbrief augustus 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VAKANTIE VOORBIJ: SCHOP IN DE GROND! Tot nu toe waren er nog weinig werkzaamheden te zien voor de ver bre - ding van de N279 tussen s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Kavelruil Weerijs-Noord

Kavelruil Weerijs-Noord Kavelruil Weerijs-Noord puzzelen met gronden Dankzij integraal kavelruilen wensen van grondeigenaren vervullen Door de wisseling van eigenaren zijn agrarische gronden door de jaren heen versnipperd geraakt.

Nadere informatie

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen

Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg. Planning op hoofdlijnen. Omleidingen Vraag en antwoord uitvoering Heerderweg Oktober 2017 Deze vraag- en antwoordrubriek is gericht op de aan- en omwonenden (incl. bedrijven) van de Heerderweg.. Dit is een actuele rubriek. Heeft u vragen

Nadere informatie

Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen

Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen Ontwerp-planuitwerking 2 ex. Artikel 85 van de Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling Rijssen 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Landbouw...4 1.1 Het huidige plan...4 1.2 Overwegingen die leiden tot planuitwerking...4

Nadere informatie

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg

Q&A. Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Q&A Groot onderhoud N218b Groene Kruisweg Aan welk gedeelte van de Groene Kruisweg wordt gewerkt? Het gedeelte tussen het kruispunt ter hoogte van de Oude Singel / Stationssingel in Geervliet en de kruising

Nadere informatie

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 De directeur Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Op 5 oktober 2016 heeft de alliantie Markermeerdijken twee informatiebijeenkomsten gehouden in Hoorn: één over de dijkversterking voor het deel

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser

Notulen. van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op 22 oktober 2015 in het gemeentehuis in Losser Notulen van de 18 e openbare werkvergadering van de Uitvoeringscommissie Losser, gehouden op in het gemeentehuis in Losser Aanwezig: UC: de heren H.J.M. Kemperman (voorzitter), J. van der Graaf (secretaris),

Nadere informatie

Definitief ontwerp Julianapark

Definitief ontwerp Julianapark Definitief ontwerp Julianapark Inpassing cascade en EVZ projectnr. 159641.04 revisie 00 11 november 2006 Dorien Smit Sjoerd van Eijk Opdrachtgever Gemeente Veghel Postbus 10.001 5460 AD Veghel datum vrijgave

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013

Verkavelen voor groei. Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei Workshop 19 september 2013 Verkavelen voor groei in de praktijk Hoe werkt het eigenlijk? Vrijwillig Wettelijk Spelregels Kosten/baten Gebied aan tafel, Doelgericht ruilen Workshop

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit

1 Inleiding. 2 Het wettelijk kader. d.d.10 februari 2014, nr. 3530530. Behorende bij besluit Nadere regels voor de lijst der geldelijke regelingen als bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), voor het herverkavelingsblok Wintelre-Oerle Behorende bij besluit d.d.10 februari

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg

Nota inspraak en overleg Nota inspraak en overleg Voorontwerp bestemmingsplan KRW Modderbeek Maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Status nota inspraak en overleg 1.3 Reacties vooroverleg 1.4 Ingekomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B34 Onderwerp: Afsluiten LOP-krediet Datum B&W-vergadering: 26 augustus 2014 Datum raadsvergadering: 25 september 2014 Datum carrousel: n.v.t. Portefeuillehouder: Th.J.M.

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

50 verkeersbewegingen p.d.

50 verkeersbewegingen p.d. Bargerbrief # 3 De aanleg van het Leemdepot aan de Stheemanstraat heeft vertraging opgelopen. Er moest eerst nader onderzoek worden gedaan naar de exacte samenstelling van de grondsoort. De vertraging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N017-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar

Gemeente Ede. Memo. Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar Memo Aan : Commissie Beheer Fysieke Omgeving Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 april 2012 Zaaknummer : 706461 Onderwerp :

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN

VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Nieuwsbrief november 2015 Verbreding N279 s-hertogenbosch-veghel VOETPRINT VAN NIEUWE WEG IS AL TE ZIEN Het gaat goed. Tot nu toe zijn we zeker tevreden. We hebben even last gehad van een natte periode,

Nadere informatie

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief

IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Nieuwsbrief IGP Laarakkerse Waterleiding: nieuw perspectief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding. In deze brief vindt u informatie over een

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond

Mijlpaal: eerste helft renovatie afgerond april 2013 PAGINA 1 In dit nummer Mijlpaal: Eerste helft renovatie afgerond. Start verhuur en verkoop. De aannemer aan het woord. Stand van zaken De Parkbuurt. Uitvoering en planning openbare ruimte 2013.

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

Groot onderhoud N218b

Groot onderhoud N218b Groot onderhoud N218b Vlot en Veilig Op het gebied van verkeer en vervoer wil de provincie een aantrekkelijke leefomgeving met een optimale infrastructuur. Snelle en veilige verbindingen voor auto, fiets,

Nadere informatie

Bekijk deze Nieuwsbrief in uw browser. foto Hans Langerijs

Bekijk deze Nieuwsbrief in uw browser. foto Hans Langerijs Bekijk deze Nieuwsbrief in uw browser foto Hans Langerijs De leden van de Bestuurscommissie en de medewerkers van het Projectbureau wensen u een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Met, als het even kan,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d.

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d. PLANKAART WENSBEELD diverse opties auto entrees fiets- en wandelnetwerk informele landelijke wegen (karrespoor van asfalt) eenvoudige smalle fietspaden (zoals parallel aan Zuidereinde) - nb omwille van

Nadere informatie

Toelichting op de vastgestelde Lijst der geldelijke regelingen Wintelre- Oerle

Toelichting op de vastgestelde Lijst der geldelijke regelingen Wintelre- Oerle Toelichting op de vastgestelde Lijst der geldelijke regelingen Wintelre- Oerle 1 Aanleiding In 2007 hebben GS de bestuurscommissie Wintelre-Oerle opdracht gegeven een landinrichtingsplan voor het gebied

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

: Ontgrondingsvergunning realisatie compenserende maatregelen voor het Polderhoofdkanaal, locatie Alddjip BESCHIKKING

: Ontgrondingsvergunning realisatie compenserende maatregelen voor het Polderhoofdkanaal, locatie Alddjip BESCHIKKING Provincie Fryslân T.a.v. de heer J. Goos Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Leeuwarden, 12 juni 2013 Verzonden, Ons kenmerk : 01060104 Afdeling : Omgevingsvergunningen en Toezicht Behandeld door : J. Lodewijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard

Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Vragen en antwoorden over de projecten in en om Aduard Brug Aduard, rondweg Aduard-Nieuwklap, knooppunt Nieuwklap en vervangen deklaag N983 van brug tot N355 Versie 19 februari 2016 1. Waarom worden deze

Nadere informatie

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer.

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. Acht jaar geleden was de fietsroute Apeldoorn-Deventer een van de vijf routes in het project Fiets Filevrij. De afstand tussen beide plaatsen is ideaal voor een

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakbundel Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voor raadsvergadering d.d.: 4-3-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS

NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS No. 4, april 2012 NIEUWSBRIEF KAVELRUIL DE CENTRALE AS Onlangs waren er diverse berichten over het opheffen van het kavelruilbureau Fryslân. Het kavelruilbureau Fryslân is echter niet opgeheven. Wel zijn

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011

Aanleiding. N237 Utrecht-Amersfoort. Einde aan voorbereiding. speciale uitgave augustus 2011 speciale uitgave augustus 2011 N237 Utrecht-Amersfoort Vanaf begin september werkt aannemersbedrijf Mourik-Groot Ammers aan de reconstructie van de N237, het gedeelte tussen de Berekuil en de Universiteitsweg.

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

Betreft: Assen, 28 mei 2009 Zienswijze Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden

Betreft: Assen, 28 mei 2009 Zienswijze Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Noordenveld Postbus 109 9300 AC RODEN en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leek Postbus 100 9350 AC LEEK Betreft:

Nadere informatie

Notulen. van de 32 e vergadering van de Uitvoeringscommissie, gehouden op 2 juli 2015 in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat te Lonneker

Notulen. van de 32 e vergadering van de Uitvoeringscommissie, gehouden op 2 juli 2015 in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat te Lonneker Notulen van de 32 e vergadering van de Uitvoeringscommissie, gehouden op 2 juli 2015 in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151 te Lonneker Aanwezig UC: W. van Egmond (voorzitter), J. van der Graaf

Nadere informatie

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken

Weerijs-Zuid. De wenszitting. Weerijs-Zuid. Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid De wenszitting Weerijs-Zuid, de juiste grond op de juiste plaats voor landbouw, natuur, recreatie, water, wonen, werken Weerijs-Zuid Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder maart 2011 Weerijs-Zuid

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 22 november 2010) Nummer 2420 Onderwerp Kreekherstel Strypse Wetering Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015

Welkom. Informatieavond herinrichting Ambyerweg. 2 september 2015 Welkom Informatieavond herinrichting Ambyerweg 2 september 2015 1 Vanavond toelichting op de geplande herinrichting van Ambyerweg beantwoorden van uw vragen Herinrichting bestaat uit 2 onderdelen: fase

Nadere informatie

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport ontwerp -beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied Inspraakrapport Vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 maart 2015 Verantwoording

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015

Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Ontwerp Weelde in de Beuningse uiterwaarden 2015 Inleiding In dit boekje leest u in hoofdlijnen hoe het ontwerp van de Beuningse uiterwaarden er uit ziet.

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N012-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

Tijdens deze periode wordt ook in de weekenden doorgewerkt. Dit in verband met het uitvoeren van werkzaamheden nabij het spoor.

Tijdens deze periode wordt ook in de weekenden doorgewerkt. Dit in verband met het uitvoeren van werkzaamheden nabij het spoor. Nummer 40 juni 2015 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de opening van de Kersenbaan en de afsluiting van de Roethof

Nadere informatie

Afrit 38 Maatregel 1.1

Afrit 38 Maatregel 1.1 Afrit 38 Maatregel 1.1 Maatregel 1.1 Uitwerking De gemeente Overbetuwe heeft een ontwerp voor de nieuwe situatie uitgewerkt. Na afstemming heeft Rijkswaterstaat dit ontwerp goedgekeurd. De realisatie vindt

Nadere informatie

Ons kenmerk BB/ /ggs1/N04 Datum 26 mei Onderwerp Nieuwsbrief 4 Bijlage(n) - Foto s werkzaamheden - Bereikbaarheidskaarten

Ons kenmerk BB/ /ggs1/N04 Datum 26 mei Onderwerp Nieuwsbrief 4 Bijlage(n) - Foto s werkzaamheden - Bereikbaarheidskaarten Ons kenmerk BB/31479144/ggs1/N04 Datum 26 mei 2015 Contactpersoon Gerjan Gerrits Onderwerp Nieuwsbrief 4 Bijlage(n) - Foto s werkzaamheden - Bereikbaarheidskaarten fase 2 Geachte bewoner/geïnteresseerde,

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de vijfde informatiebrief over de werkzaamheden op industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt gewerkt in opdracht van Stedin, Evides, Prorail en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk

Jan Jaap van Dijke en Aart van Bree zijn de projectleiders N237. Jan Jaap van Dijke is verantwoordelijk Aanleiding De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986, verplaatste het verkeer zich van de N237 naar de A28. In de loop van de tijd is het op de A28 zo druk

Nadere informatie

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten. Raadsinformatiebrief Onderwerp Verkeersbesluiten Oude Grintweg Inleiding/aanleiding De reconstructie van de Oude Grintweg en de aanleg van het fietspad naar Boxtel naderen hun voltooiing. Ook het plaatsen

Nadere informatie

Voorwoord voorzitter. Nieuwsbrief. Noordwest Overijssel. Nieuwsbrief Noordwest Overijssel. Deelgebied Scheerwolde. Kavelovergang Scheerwolde

Voorwoord voorzitter. Nieuwsbrief. Noordwest Overijssel. Nieuwsbrief Noordwest Overijssel. Deelgebied Scheerwolde. Kavelovergang Scheerwolde Nieuwsbrief Noordwest Overijssel Deelgebied Scheerwolde Voorwoord voorzitter Kavelovergang Scheerwolde Nieuwsbrief Noordwest Overijssel November 2016 In deze nieuwsbrief wil ik u graag informeren over

Nadere informatie

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven contactpersonen Bouwheer Medeopdrachtgevers Aannemer Werfleider van de aannemer Agentschap Wegen en Verkeer Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie