Modern vermogensbeheer vereist Transparantie & Duurzaamheid. Patrick Mol Amsterdam, 30 mei net zo onafhankelijk als u

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modern vermogensbeheer vereist Transparantie & Duurzaamheid. Patrick Mol Amsterdam, 30 mei 2011. net zo onafhankelijk als u"

Transcriptie

1 Modern vermogensbeheer vereist Transparantie & Duurzaamheid Patrick Mol Amsterdam, 30 mei 2011 net zo onafhankelijk als u

2 2 Inhoudsopgave Rapportage WMP biedt optimale transparantie over performance & kosten Hoe duurzaam beleggen gestalte te geven Bijlagen

3 3 Stichtingsbestuurder, vele verantwoordelijkheden t.o.v. stakeholders Bestuur Ondersteuning goede doel Beheer toevertrouwde vermogen Communicatie 1. Organisatie en taakverdeling bestuur 2. Aansturen werknemers 3. Beslissing over toekennen middelen 4. Controle aanwending 5. Continuïteit zekerstellen 6. Etc 1. Zelf doen of uitbesteden 2. Uitgangpunten in beleggingsstatuut 3. Is er voldoende controle, hoe transparant is het beheer 4. Sluit de portefeuille voldoende aan op de ideële doelstelling 5. Binnen fiscale richtlijnen 6. Etc.. 1. Donateurs en/of oprichters 2. Fiscus 3. Accountant 4. Ontvangers van donaties 5. Etc.. Als bestuur moet u steeds meer ballen in de lucht houden, terwijl de invloed van externe stakeholders toegenomen is

4 4 Transparantie vindt plaats op vele niveaus Heeft u inzicht in de kosten van de portefeuille? Ontvangt u bestandsvergoedingen? Weet u welk risico u met de beleggingen loopt? (look through) Hoe meet u het duurzame karakter van uw portefeuille Hoe meet u het resultaat? (benchmarking) Weet u waar de performance vandaan komt? (attributie) Houdt de bank / beheerder zich aan de afspraken van het beleggingsstatuut? Ontvangt u een heldere rapportage die op deze vragen antwoord geeft?

5 5 Performancemeeting zowel in absolute, als relatieve zin rendement van portefeuille wordt afgezet tegen benchmark bestaande uit diverse indices Inzicht in benchmarks biedt u de mogelijkheid de prestaties van uw beheerder werkelijk op waarde te schatten

6 6 Waar komt rendement vandaan (performance attributie) Met performance attributie kunt onder de motorkap kijken en beoordelen of er geen ongewenste risico s worden gelopen

7 7 Opbrengsten & kosten worden in detail uitgesplitst verandering van koersen invloed van vreemde valuta de directe inkomsten in vorm van rente/dividend win-win: WMP ontvangt kickbacks en geeft deze door aan haar relaties Zonder transparantie geen controle WMP hanteert een all-in fee

8 8 Inhoudsopgave Rapportage WMP biedt optimale transparantie over performance & kosten Hoe duurzaam beleggen gestalte te geven Bijlagen

9 9 Duurzaam beleggen kent vele varianten Ethisch beleggen Hierbij is sprake van een zuiver idealistisch motief. Ethische beleggers willen graag bijdragen aan een betere wereld, door bijvoorbeeld te beleggen in milieuprojecten of culturele initiatieven. Termen die hieraan verwant zijn, zijn maatschappelijk beleggen, groen beleggen, cultureel beleggen en sociaal-ethisch beleggen. Omdat bij ethisch beleggen idealistische motieven een grotere rol spelen, gelden hier doorgaans strengere criteria dan bij onderstaande vormen. Het beleggingsuniversum is derhalve bij deze vorm het meest gering. Duurzaam beleggen Duurzaam beleggen betekent beleggen in ondernemingen die duurzame oplossingen bijvoorbeeld op het gebied van energie of watergebruik economisch rendabel weten te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan themafondsen zoals Renewable Energy Funds, Sustainable Climate Funds en Sustainable Water Funds. Bij deze beleggingsvorm speelt de belegger gericht in op deze duurzame oplossingen vanuit een financieeleconomisch motief. Verantwoord beleggen Als financieel rendement op de langere termijn voorop staat, maar wel op voorwaarde dat dit op verantwoorde wijze moet worden behaald, spreken we over verantwoord beleggen. Deze beleggingsvorm sluit het meest aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van traditioneel beleggen naar een meer verantwoorde variant. Hierbij wordt informatie over het beleid van bedrijven op het gebied van milieu, mens en goed bestuur (zogeheten ESG-criteria) meegenomen in het beleggingsproces. Door middel van actieve dialoog oefent men invloed uit op de bedrijven waarin wordt belegd (zgn. engagement). Bij verantwoord beleggen worden controversiële sectoren (zoals de wapenindustrie) uitgesloten. Onderzoek Nyenrode University - WMP laat zien dat circa 50% van de vermogensfondsen duurzaam belegt, maar dat ieder dat op eigen wijze (mission related) invult

10 10 WMP kiest voor actief aandeelhouderschap middels engagement via partnership met Sustainalytics, ABC-wapens worden uitgesloten Beleggingsbeleid (WMP) WMP heeft de Principles for Responsible Investments van de VN (UNPRI) ondertekend en past deze toe Screening (Sustainalytics) Harde uitsluiting: zwarte lijst In gesprek (watchlist), naar zwarte lijst indien structureel non-compliant Onafhankelijk beleggingsbeleid o.b.v. best-in-class principes Producenten van controversiële wapens Bedrijven die niet compliant zijn met de uitgangspunten van de Verenigde Naties Global Compact Overige bedrijven Compliant Over onze partner Sustainalytics Sustainalytics is pionier en marktleider in wereldwijde duurzame research. De onderneming heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Spanje, Amerika en Canada en heeft ca. 50 analisten in dienst.tot de aandeelhouders horen Triodos Bank en PGGM.

11 Het screeningsproces o.l.v. Sustainalytics geeft een hoge mate van dekking Screening Matching Resultaat Database Sustainalytics 11 Filteren van berichten uit de media Bedrijfsbezoeken en research Bronnen zoals Niet- Overheidsgebonden Instellingen ( NGO s ), die activiteiten verrichten ter bescherming van milieu, beschermen van zwakkeren, etc. Beleggingsuniversum dat onder de screening valt (ruim 2400 bedrijven, MSCI World en Opkomende markten) Uw portefeuille Een beperkt deel van de beleggingen kan buiten de screening vallen, bijvoorbeeld omdat de bedrijven niet zichtbaar zijn (fund-of-funds) of te klein zijn voor een screening Een lijst met non-compliant bedrijven: Black list: beleggingsfondsen waarin deze ondernemingen zijn opgenomen worden voor uw portefeuille uitgesloten Engagement list: beleggingsfondsen waarin deze ondernemingen zijn opgenomen worden actief benaderd en gevraagd actief aandeelhouderschap te betrachten

12 12 Inhoudsopgave Rapportage WMP biedt optimale transparantie over performance & kosten Hoe duurzaam beleggen gestalte te geven Bijlagen

13 13 Waarom kiest een bestuur voor Wealth Management Partners? Onafhankelijk Geen eigen producten, maar best in class selectie uit de markt; best in class keuze van de (depot)bank; onafhankelijke eigendomsstructuur (geen financieel belang van derden) Duurzaam Beleggingsbeleid WMP voert een duurzaam beleggingsbeleid gebaseerd op de UN principles for responsible investments Transparante feestructuur Alle kosten in één tarief, niet meer en niet minder. Bestandsvergoedingen ( kickbacks ) worden aan u teruggegeven Online (geconsolideerde) reporting Eigen beleggingsadministratie gecombineerd met state of the art institutionele reporting systemen SAS70-II gecertificeerd Internationaal erkende auditing standaard. Keurmerk dat door een onafhankelijke accountant voor de administratieve beleggingsadministratie en beleggingsprocessen wordt gegeven partners van WMP zijn bestuurder van goede doelen stichtingen en kennen deze omgeving

14 Watchlist: indien niet compliant met uitgangspunten van UN Global Compact 14 De Verenigde Naties hebben de volgende 10 uitgangspunten geformuleerd, genaamd UN Global Compact: Dimensie Uitgangspunt Mensenrechten 1) bedrijven dienen de bescherming van internationaal erkende mensenrechten te respecteren en te ondersteunen; en 2) er zorg voor dragen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten Arbeidsrechten 3) bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandeling te respecteren; 4) alle vormen van gedwongen of gebonden arbeid uit te bannen; 5) kinderarbeid effectief te bestrijden; en 6) discriminatie in relatie tot arbeid of beroep uit te bannen Natuur en milieu 7) bedrijven dienen milieu-uitdagingen te benaderen volgens het voorzorgsprincipe; 8) initiatieven te nemen die een grotere mate van milieuverantwoordelijk handelen ondersteunen; en 9) de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te bevorderen Anti-Corruptie 10) bedrijven dienen zich actief in te zetten voor de bestrijding van alle vormen van corruptie, waaronder afpersing en omkoping

15 15 Hoe implementeren wij resultaten van de screening? Als de dialoog geen resultaat oplevert, wordt de belegging verkocht Screening 1 Sustainalytics levert de analyses die WMP in staat stelt om een zwarte lijst en een watchlist van ondernemingen op te stellen en bij te werken Sustainability Committee WMP Actie 1 WMP beslist in welke ondernemingen niet (meer) belegd mag worden en met welke ondernemingen een dialoog wordt aangegaan 2 WMP rapporteert haar bevindingen aan de fundmanager die één of meerdere beleggingen in portefeuille heeft Post-screening 1 WMP besluit binnen 3 maanden (zwarte lijst) tot 12 maanden (watchlist) van welke beleggingen afscheid wordt genomen 2 Het proces van screening herhaalt zich iedere 3 maanden Sustainability Committee WMP: De verantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij het Sustainability Committee van WMP, dat bestaat uit een directielid, 2 leden van het Investment Committee en een adviseur van Sustainalytics. De procedure valt onder de SAS70 audit van WMP

16 Algemeen nut beogende instellingen Wilbert van Vliet, PwC

17 Algemeen nut beogende instelling Agenda 1. Inleiding 2. Waarom de ANBI-status? 3. Begrip algemeen nut 4. Oplossingen ANBI (alternatieven) 5. Registratie (criteria) 2

18 Algemeen nut beogende instelling Waarom anbi? Waarom de ANBI-status? Vrijstelling schenkbelasting, erfbelasting Giftenaftrek voor particulieren en bedrijven En ook: Vrijstelling vennootschapsbelasting Teruggaaf buitenlandse dividendbelasting Overdrachtsbelasting Teruggaaf 50% energiebelasting 3

19 Algemeen nut beogende instelling Waarom anbi? Erfbelasting Stichting ANBI Stichting Geen ANBI Schenkbelasting Giftenaftrek 4

20 Algemeen nut beogende instelling Waarom anbi? Vanaf is een ANBI geen successie- of schenkbelasting meer verschuldigd over ontvangen erfenissen/schenkingen; Vrijstelling schenkbelasting m.b.t. giften verkregen van een ANBI in het kader van het algemeen belang; Giften aan ANBI s zijn voor particulieren of bedrijven aftrekbaar in inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen wettelijke grenzen); Al deze faciliteiten gelden vanaf 2008 alleen nog voor geregistreerde ANBI s die voldoen aan de voorwaarden! 5

21 Algemeen nut beogende instelling Begrip algemeen nut Alleen ANBI indien: De activiteiten van de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (d.w.z. minimaal 90%) gericht zijn op het algemeen belang, bijv. charitas, ziekenzorg, bejaardenzorg, cultuur, religie, wetenschap etc; Dit moet ook uit statuten blijken Niet algemeen nuttig is een particulier belang, d.w.z: - belang van leden - familiebelang - belang van instelling zelf (bijv. winst behalen, Champions League winnen) - belang van aandeelhouders (bijv. winst behalen) 6

22 Algemeen nut beogende instelling Begrip algemeen nut Waar denkt u dat de volgende twee instellingen onder vallen? Sportvereniging Carnavalsvereniging Geen ANBI Commercieel cursusinstituut (Scientology) Wisselende rechtspraak of afhankelijk van feiten Verhuur o.g. t.b.v anbi Wel ANBI Charitas Gezelligheidsvereniging Verhuur bejaardenwoningen Publieke ziekenhuizen Hobbyvereniging Muziekvereniging Publiek onderwijs Commerciële fondswerving t.b.v. charitas Commerciële activiteiten met algemeen nuttig oogmerk - indien verliesgevend (Muziekbevordering) 7

23 Algemeen nut beogende instelling (Potentiële) discussiepunten met de Belastingdienst - ANBI s zijn vrij in de keuze van hun beleggingen: ze mogen aandelen aanhouden, onroerend goed verhuren of geld uitlenen om de opbrengsten daarvan te gebruiken voor het algemeen nut. - Vermogensfondsen mogen hun vermogen mee laten groeien met de inflatie, of ten behoeve van een specifiek doel. - Het oprichten van of deelnemen in BV s vanuit een filantropische doelstelling staat niet in de weg aan de ANBI-status (bijv. activiteit die niet op eigen benen zou kunnen staan). - Het uitlenen van gelden met een algemeen nuttig oogmerk staat niet in de weg aan de ANBI-status (bijvoorbeeld laagrentende leningen aan startende ondernemers in de derde wereld). - Hoe wordt gemeten of een ANBI voor 90% algemeen nuttig is? Bestedingen, omzet, werknemers? 8

24 Algemeen nut beogende instelling Oplossingen ANBI? Oplossingen ANBI bij verlies ANBI-status? Afsplitsing (semi) commerciële activiteiten in een aparte entiteit, nl. storten in BV of schenken aan zusterstichting: Stichting Stichting BV Stichting - Investeren in BV conform algemeen nuttig doel is toegestaan ( filantropisch oogmerk, cf. wetsgeschiedenis ). Discussies blijven mogelijk zorgvuldige structurering noodzakelijk. Deeloplossing SBBI (nl. voor schenk- en erfbelasting). 9

25 Algemeen nut beogende instelling Voorwaarden registratie 1. De instelling dient het algemeen belang (statuten en feitelijk); 2. De instelling heeft geen winstoogmerk (statuten en feitelijk); 3. Niemand mag over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen 4. Beloning beleidsbepalende orgaan niet toegestaan m.u.v. een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld; 5. Het vermogen mag niet worden opgepot, maar moet overeenkomstig het doel worden besteed (bestedingscriterium); 6. De instelling moet beschikken over een actueel beleidsplan; 7. De kosten van werving van gelden moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen aan het doel; 8. Evt. batig liquidatiesaldo moet statutair worden aangewend t.b.v. algemeen belang; 9. Verplichte administratievoering (m.b.t. kosten punt 5 en 7 en inkomsten en vermogen van de instelling); 10. In 2010 is een integriteitstoets instellingen, bestuurders en gezichtsbepalende personen ingevoerd 10

26 Geefwet - Geven stimuleren - Ondernemerschap in de sector versterken - Toezicht, transparantie en inzet van middelen vergroten - Renseigneringsplicht? - Toekomst giftenaftrek? - Aanpakken van misbruik en oneigenlijk gebruik 11

27 Meer info? Martin Bauman partner accountancy, tel Wilbert van Vliet tax / ANBI-regeling, belastingheffing stichtingen, tel

28 Algemeen Nut Beogende Instellingen De beschikking op aanvraag Jack van Tilborg Roger Rombouts ANBI team s-hertogenbosch 1

29 Algemeen nut beogende instellingen Wettelijk kader Artikel 6.32 Wet inkomstenbelasting 2001 aftrekbare giften Artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting giften - aan door de inspecteur als zodanig aangemerkte uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instellingen Bij voor bezwaar vatbare beschikking 2

30 Algemeen nut beogende instellingen Wettelijk kader Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001: - artikel 41a: nadere bepalingen - artikel 41b: plafond vermogen - artikel 41c: gemeenschappelijke aanwijzing 3

31 Algemeen nut beogende instellingen De aanvraag Volgorde: 1. Aanvraag fiscaal nummer voor de instelling 2. Aanvraagformulier ANBI te downloaden 3. Invullen en insturen Momenteel behandelt het ANBI-team gemiddeld 50 tot 75 aanvragen per week Het ANBI-team s-hertogenbosch registreert deze aanvraag voor behandeling 4

32 Algemeen nut beogende instellingen Behandeling aanvraag en beschiking Alle aanvragen worden door een selectieteam beoordeeld. Op deze beoordeling volgt: - positieve beschikking ANBI - negatieve beschikking ANBI - verzoek nadere gegevens in te sturen De ANBI-beschikking die volgt is voor bezwaar vatbaar 5

33 Algemeen nut beogende instellingen Toezicht Door het ANBI-team wordt toezicht uitgeoefend Vooraf, bij de aanvraag Achteraf op de beschikking, middels: - bedrijfsbezoek - bedrijfsonderzoek - boekenonderzoek 6

34 Algemeen nut beogende instellingen Speerpunten toezicht JA Aanscherping voorwaarde naar per 1 januari 2010 Bepaalde segmenten 7

35 Algemeen nut beogende instellingen Semie-commerciële activiteiten In beginsel niet des ANBI s Botst snel met algemeen belang Brief staatssecretaris van 9 juli 2009 geeft enige ruimte Discussie doel en middel 8

36 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht De vraag of terugwerkende kracht van toepassing kan zijn komt aan de orde bij: het toekennen van de ANBI-status het intrekken van de ANBI-beschikking 9

37 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht De wetgever gaat uit van een rechtsscheppende beschikking: uitgangspunt is dat de instelling vooraf is aangemerkt als ANBI stelt voor toepassing van de diverse fiscale faciliteiten de beschikking als voorwaarde is terughoudend met het toekennen van een beschikking met TWK 10

38 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Het uitgangspunt van de wetgever dat de instelling vooraf moet zijn aangemerkt als ANBI belet in beginsel TWK. Besluit van 6 april 2010 geeft ruimte voor TWK In bepaalde uitzonderingsgevallen In ieder geval in de 2 genoemde situaties: 11

39 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Volgens het besluit van 6 april 2010 (DGB2010/1594M) in 2 gevallen: bij de aanvraag door een bestaande instelling: maximaal terug naar 1 januari van het jaar van aanvraag. bij aanvraag binnen 1 jaar van een nieuwe instelling: terug tot de datum van oprichting. 12

40 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Artikel 6.33 wet inkomstenbelasting biedt de mogelijkheid om de beschikking met TWK in te trekken. Maar, er moet een weloverwogen besluit worden genomen volgens de ABC-aanpak A = aanleiding voor het intrekken B = beoordelen o.b.v. welke wettelijke bepaling(en) en afwegen van de belangen van de instelling C = conclusie wel of niet intrekken Onderbouwd moet worden waarom de beschikking moet worden ingetrokken en op welk moment? 13

41 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Jurisprudentie: Rechtbank Arnhem, 14 september 2010, 09/ Beschikking terecht met TWK ingetrokken. De inspecteur kon pas uit de jaarstukken over 2003, ingediend in 2007, opmaken dat de feitelijke werkzaamheden van belanghebbende niet in overeenstemming waren met haar statutaire doelstelling. Volgens de rechtbank wist belanghebbende dit of had zij dit moeten weten. 14

42 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Jurisprudentie: Rechtbank Haarlem, 09/5980 van 20 oktober 2010 De rechtbank is van oordeel dat de oorspronkelijke beschikking, waarin eiseres met ingang van 1 januari 2008 de ANBI-status was verleend, gelet op de in de aanvraag opgenomen omschrijving van de activiteiten, bij eiseres het in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt dat zij op basis van een voldoende diepgaande beoordeling als ANBI werd aangemerkt 15

43 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Jurisprudentie: Rechtbank Haarlem, 09/5980 van 20 oktober 2010 Vertrouwen kan worden opgezegd Met inachtneming van een redelijke overgangstermijn 16

44 Algemeen nut beogende instellingen Zijn er nog vragen? Dank voor uw aandacht. 17

Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI. Jack van Tilborg. Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch.

Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI. Jack van Tilborg. Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch. Thema ANBI Netwerkbijeenkomst Instituut Fondsenwerving FI 16 februari 2012 Jack van Tilborg Belastingdienst Team ANBI s-hertogenbosch Algemeen Nut Beogende Instellingen Algemeen belang Open norm Ingevuld

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage,

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2012/181 ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur Voorwoord Na onze initiële registratie en de ondertekening van de UN Global Compact (UNGC) in 2011, doet het mij een genoegen de onderschrijving van Wealth Management Partners (WMP) aan de tien principes

Nadere informatie

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner Voorwoord In 2011 ondertekende Wealth Management Partners (WMP) zowel de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) als de UN Global Compact (UNGC). Dit was voor ons de stimulans om

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang

Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Als uw instelling bijdraagt aan het algemeen belang Zet uw instelling zich in voor algemeen nuttige doelen? Uw instelling heeft belastingvoordelen, als wij uw instelling aanwijzen als algemeen nut beogende

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

1. ALGEMENE RICHTLIJNEN

1. ALGEMENE RICHTLIJNEN Beleggingsstatuut JULI 2015 1. ALGEMENE RICHTLIJNEN 1.1. Statutaire doelstelling De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, zich beroepend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stelt

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Anbi 3. Inkomstenbelasting/Prinsjesdag

Inhoud. 1. Inleiding 2. Anbi 3. Inkomstenbelasting/Prinsjesdag Inhoud 1. Inleiding 2. Anbi 3. Inkomstenbelasting/Prinsjesdag Waarom de anbi-status? - Vrijstelling schenk- en erfbelasting - Giftenaftrek in de IB en de Vpb - Overdrachtsbelasting - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36877 30 december 2014 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 19 december 2014 nr. BLKB2014/1415M

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

1. Verantwoord beleggen bij Wealth Management Partners: van principes tot praktijk

1. Verantwoord beleggen bij Wealth Management Partners: van principes tot praktijk 1. Verantwoord beleggen bij Wealth Management Partners: van principes tot praktijk 1.1 Principes Bij de beleggingskeuzes die Wealth Management Partners (WMP) maakt richt zij zich primair op het realiseren

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van gebruikte afkortingen / XV

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van gebruikte afkortingen / XV INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XV Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1.1 Het belang van filantropie / 1 1.2 Enkele cijfers over de filantropische sector / 2 1.3 Rechtvaardigingen

Nadere informatie

Bijeenkomst KNR 26 maart 2014. Vermogensbeheer / ANBI

Bijeenkomst KNR 26 maart 2014. Vermogensbeheer / ANBI Bijeenkomst KNR 26 maart 2014 Vermogensbeheer / ANBI 1 Agenda 9.30 Ontvangst 10.00 Opening bijeenkomst 10.05 Korte toelichting mantelcontacten vermogensbeheer 10.15 Vermogensbeheer door prof. Rob Bauer

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Versie 29-05-2017 Versie 29-05-2017 Maatschappelijk verantwoord Beleggen en Corporate governance Deze brochure gaat over Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

Hier vindt u per thema haar uitleg en het antwoord op praktische vragen van (collega)fondsen.

Hier vindt u per thema haar uitleg en het antwoord op praktische vragen van (collega)fondsen. Geslaagde informatiebijeenkomst in Sociëteit De Witte Overeenstemming over uitleg ANBI-regels Vermogensfondsen, adviseurs en de Belastingdienst zijn het in grote lijnen eens over de manier waarop de ANBI-wet

Nadere informatie

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur Voorwoord Na onze initiële registratie en de ondertekening van de UN Global Compact (UNGC) in 2011, doet het mij een genoegen de onderschrijving van Wealth Management Partners (WMP) aan de tien principes

Nadere informatie

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Ernst-Jan de Roest belastingadviseur Mazars Eindhoven 1 Agenda Wie komt er in aanmerking voor een ANBI status Voordelen ANBI-status schenker / ontvanger Culturele instelling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Besluit / beleidsregel, Fiscaal 16-12-2009 Inkomstenbelasting Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 27 november 2008, nr. CPP2008/2130M, Stcrt.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie 14-04-2016

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie 14-04-2016 Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Versie 14-04-2016 Versie 14-04-2016 Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Deze brochure gaat over Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Vul bij een aanvraag voor een groepsbeschikking de gegevens in van de aanvragende instelling. Stichting Netwerk Maasduinen

Vul bij een aanvraag voor een groepsbeschikking de gegevens in van de aanvragende instelling. Stichting Netwerk Maasduinen Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

December Tax Alert. Personal tax services. Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen

December Tax Alert. Personal tax services. Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen December 2011 Tax Alert Personal tax services Wetswijzigingen per 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen Deze Tax-alert geeft een samenvatting van de regelgeving voor

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 1 Verantwoord beleggingsbeleid Wij vinden het belangrijk dat uw geld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Dit doen we op verschillende manieren: we sluiten bepaalde

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER Beringen, 18 juni 2015 www.pldw.be - 1 - BELEGGEN VOLGENS UW WAARDEN TOEGANG TOT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER DOOR DE KRACHTEN VAN TWEE SPECIALISTEN TE BUNDELEN Meer dan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Dutch Sustainability Research

Dutch Sustainability Research Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen ANP 2002/FOTO: PICTOR UNIPHOTO Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen Uw klant, bestuur of management vraagt

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen

Toelichting. I. Algemeen Toelichting I. Algemeen Algemeen nut beogende instelling De definitie van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is bij de Geefwet met ingang van 1 januari 2012 verplaatst van de Wet IB 2001 naar

Nadere informatie

ING BANK N.V. FNV Bondgenoten

ING BANK N.V. FNV Bondgenoten Projectovereenkomst voor HR Dienstverlening LOOPBAAN TRAJECT Tussen ING BANK N.V. en FNV Bondgenoten 1 De Partijen: ING Bank NV, gevestigd te Amsterdam, ("ING"), en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Visie op Transparantie en Toezicht

Visie op Transparantie en Toezicht Visie op Transparantie en Toezicht Op verzoek van de SBF zet Kennisbank Filantropie in dit document beknopt haar visie uiteen op Transparantie en Toezicht in de filantropische sector. Kennisbank Filantropie

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2017

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2017 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2017 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008 Aan: Woord en Daad Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Onderwerp: ondernemen en geven In Nederland wordt meer dan 4 miljard aan het goede doel

Nadere informatie

Anbi anno 2012: wet- en regelgeving prof. dr. S.J.C. Hemels 1

Anbi anno 2012: wet- en regelgeving prof. dr. S.J.C. Hemels 1 Anbi anno 2012: wet- en regelgeving prof. dr. S.J.C. Hemels 1 samenvatting In de op 22 juni 2012 gepubliceerde Uitvoeringsregeling Geefwet krijgen anbi's meer mogelijkheden voor commerciële activiteiten

Nadere informatie

Welke beleggingen sluiten wij uit?

Welke beleggingen sluiten wij uit? Ons verantwoord beleggingsbeleid Wij hebben de taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van onze deelnemers. Beleggen doen wij graag verantwoord. Daarom houden wij rekening met milieu,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Goede Doelen Wereld in Beweging

Goede Doelen Wereld in Beweging N O 1 OKTOBER 2011 Goede Doelen Wereld in Beweging INHOUDSOPGAVE 2 Onderzoek Nyenrode inzake verantwoord beleggen bij vermogensfondsen > 4 WMP breidt stichtingen team uit > 5 Beleggingsreglement leidt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12737 22 juni 2012 Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting,

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.212 vervallen: het bericht 'Nieuwe Schenk- en erfbelasting aangenomen door Tweede Kamer', datumnr 0911-1159 Vernieuwde Successiewet 1.1. in werking bronnen

Nadere informatie

Conclusie en persoonlijke stellingname

Conclusie en persoonlijke stellingname Masterscriptie Op welke manier en waarom worden een ANBI, een culturele instelling, een SBBI en een steunstichting SBBI fiscaal verschillend behandeld en is de wetgeving op dit punt in overeenstemming

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

ANBI voorwaarden De ANBI voorwaarden waaraan de kerk, gemeenten en diaconieën moeten voldoen zijn: ANBI Nieuwsbrief

ANBI voorwaarden De ANBI voorwaarden waaraan de kerk, gemeenten en diaconieën moeten voldoen zijn: ANBI Nieuwsbrief ANBI Nieuwsbrief Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk Vendelier 51-D 3905 PC Veenendaal Tel: (0318) 50 55 41 ANBI Algemeen Sinds 1 januari 2008 bestaat er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

INVESTERINGSINSTRUCTIE EN PRESTATIE-INDICATOREN FONDS HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN GELDERLAND (FHBG)

INVESTERINGSINSTRUCTIE EN PRESTATIE-INDICATOREN FONDS HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN GELDERLAND (FHBG) BIJLAGE 2 B.V. INVESTERINGSINSTRUCTIE EN PRESTATIE-INDICATOREN FONDS HERSTRUCTURERING BEDRIJVENTERREINEN GELDERLAND (FHBG) DEZE BIJLAGE IS GEBASEERD OP ARTIKEL 10.2 VAN OVEREENKOMST BETREFFENDE FHBG. TENZIJ

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Beleid verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Juni 2014 Inleiding In juni 2013 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hierna te noemen PFZW of het pensioenfonds,

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID

VERANTWOORD BELEGGINGSBELEID Providence Capital NV Meerweg 7, 1405 BA Bussum Postbus 286, 1400 AG Bussum Nederland T +31 (0)35 6926 750 F +31 (0)35 6926 740 info@providencecapital.eu www.providencecapital.eu ProvCapBussum VERANTWOORD

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2007 nr. CPP2007/2873, Stcrt.

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie