Modern vermogensbeheer vereist Transparantie & Duurzaamheid. Patrick Mol Amsterdam, 30 mei net zo onafhankelijk als u

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modern vermogensbeheer vereist Transparantie & Duurzaamheid. Patrick Mol Amsterdam, 30 mei 2011. net zo onafhankelijk als u"

Transcriptie

1 Modern vermogensbeheer vereist Transparantie & Duurzaamheid Patrick Mol Amsterdam, 30 mei 2011 net zo onafhankelijk als u

2 2 Inhoudsopgave Rapportage WMP biedt optimale transparantie over performance & kosten Hoe duurzaam beleggen gestalte te geven Bijlagen

3 3 Stichtingsbestuurder, vele verantwoordelijkheden t.o.v. stakeholders Bestuur Ondersteuning goede doel Beheer toevertrouwde vermogen Communicatie 1. Organisatie en taakverdeling bestuur 2. Aansturen werknemers 3. Beslissing over toekennen middelen 4. Controle aanwending 5. Continuïteit zekerstellen 6. Etc 1. Zelf doen of uitbesteden 2. Uitgangpunten in beleggingsstatuut 3. Is er voldoende controle, hoe transparant is het beheer 4. Sluit de portefeuille voldoende aan op de ideële doelstelling 5. Binnen fiscale richtlijnen 6. Etc.. 1. Donateurs en/of oprichters 2. Fiscus 3. Accountant 4. Ontvangers van donaties 5. Etc.. Als bestuur moet u steeds meer ballen in de lucht houden, terwijl de invloed van externe stakeholders toegenomen is

4 4 Transparantie vindt plaats op vele niveaus Heeft u inzicht in de kosten van de portefeuille? Ontvangt u bestandsvergoedingen? Weet u welk risico u met de beleggingen loopt? (look through) Hoe meet u het duurzame karakter van uw portefeuille Hoe meet u het resultaat? (benchmarking) Weet u waar de performance vandaan komt? (attributie) Houdt de bank / beheerder zich aan de afspraken van het beleggingsstatuut? Ontvangt u een heldere rapportage die op deze vragen antwoord geeft?

5 5 Performancemeeting zowel in absolute, als relatieve zin rendement van portefeuille wordt afgezet tegen benchmark bestaande uit diverse indices Inzicht in benchmarks biedt u de mogelijkheid de prestaties van uw beheerder werkelijk op waarde te schatten

6 6 Waar komt rendement vandaan (performance attributie) Met performance attributie kunt onder de motorkap kijken en beoordelen of er geen ongewenste risico s worden gelopen

7 7 Opbrengsten & kosten worden in detail uitgesplitst verandering van koersen invloed van vreemde valuta de directe inkomsten in vorm van rente/dividend win-win: WMP ontvangt kickbacks en geeft deze door aan haar relaties Zonder transparantie geen controle WMP hanteert een all-in fee

8 8 Inhoudsopgave Rapportage WMP biedt optimale transparantie over performance & kosten Hoe duurzaam beleggen gestalte te geven Bijlagen

9 9 Duurzaam beleggen kent vele varianten Ethisch beleggen Hierbij is sprake van een zuiver idealistisch motief. Ethische beleggers willen graag bijdragen aan een betere wereld, door bijvoorbeeld te beleggen in milieuprojecten of culturele initiatieven. Termen die hieraan verwant zijn, zijn maatschappelijk beleggen, groen beleggen, cultureel beleggen en sociaal-ethisch beleggen. Omdat bij ethisch beleggen idealistische motieven een grotere rol spelen, gelden hier doorgaans strengere criteria dan bij onderstaande vormen. Het beleggingsuniversum is derhalve bij deze vorm het meest gering. Duurzaam beleggen Duurzaam beleggen betekent beleggen in ondernemingen die duurzame oplossingen bijvoorbeeld op het gebied van energie of watergebruik economisch rendabel weten te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan themafondsen zoals Renewable Energy Funds, Sustainable Climate Funds en Sustainable Water Funds. Bij deze beleggingsvorm speelt de belegger gericht in op deze duurzame oplossingen vanuit een financieeleconomisch motief. Verantwoord beleggen Als financieel rendement op de langere termijn voorop staat, maar wel op voorwaarde dat dit op verantwoorde wijze moet worden behaald, spreken we over verantwoord beleggen. Deze beleggingsvorm sluit het meest aan bij de maatschappelijke ontwikkeling van traditioneel beleggen naar een meer verantwoorde variant. Hierbij wordt informatie over het beleid van bedrijven op het gebied van milieu, mens en goed bestuur (zogeheten ESG-criteria) meegenomen in het beleggingsproces. Door middel van actieve dialoog oefent men invloed uit op de bedrijven waarin wordt belegd (zgn. engagement). Bij verantwoord beleggen worden controversiële sectoren (zoals de wapenindustrie) uitgesloten. Onderzoek Nyenrode University - WMP laat zien dat circa 50% van de vermogensfondsen duurzaam belegt, maar dat ieder dat op eigen wijze (mission related) invult

10 10 WMP kiest voor actief aandeelhouderschap middels engagement via partnership met Sustainalytics, ABC-wapens worden uitgesloten Beleggingsbeleid (WMP) WMP heeft de Principles for Responsible Investments van de VN (UNPRI) ondertekend en past deze toe Screening (Sustainalytics) Harde uitsluiting: zwarte lijst In gesprek (watchlist), naar zwarte lijst indien structureel non-compliant Onafhankelijk beleggingsbeleid o.b.v. best-in-class principes Producenten van controversiële wapens Bedrijven die niet compliant zijn met de uitgangspunten van de Verenigde Naties Global Compact Overige bedrijven Compliant Over onze partner Sustainalytics Sustainalytics is pionier en marktleider in wereldwijde duurzame research. De onderneming heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Spanje, Amerika en Canada en heeft ca. 50 analisten in dienst.tot de aandeelhouders horen Triodos Bank en PGGM.

11 Het screeningsproces o.l.v. Sustainalytics geeft een hoge mate van dekking Screening Matching Resultaat Database Sustainalytics 11 Filteren van berichten uit de media Bedrijfsbezoeken en research Bronnen zoals Niet- Overheidsgebonden Instellingen ( NGO s ), die activiteiten verrichten ter bescherming van milieu, beschermen van zwakkeren, etc. Beleggingsuniversum dat onder de screening valt (ruim 2400 bedrijven, MSCI World en Opkomende markten) Uw portefeuille Een beperkt deel van de beleggingen kan buiten de screening vallen, bijvoorbeeld omdat de bedrijven niet zichtbaar zijn (fund-of-funds) of te klein zijn voor een screening Een lijst met non-compliant bedrijven: Black list: beleggingsfondsen waarin deze ondernemingen zijn opgenomen worden voor uw portefeuille uitgesloten Engagement list: beleggingsfondsen waarin deze ondernemingen zijn opgenomen worden actief benaderd en gevraagd actief aandeelhouderschap te betrachten

12 12 Inhoudsopgave Rapportage WMP biedt optimale transparantie over performance & kosten Hoe duurzaam beleggen gestalte te geven Bijlagen

13 13 Waarom kiest een bestuur voor Wealth Management Partners? Onafhankelijk Geen eigen producten, maar best in class selectie uit de markt; best in class keuze van de (depot)bank; onafhankelijke eigendomsstructuur (geen financieel belang van derden) Duurzaam Beleggingsbeleid WMP voert een duurzaam beleggingsbeleid gebaseerd op de UN principles for responsible investments Transparante feestructuur Alle kosten in één tarief, niet meer en niet minder. Bestandsvergoedingen ( kickbacks ) worden aan u teruggegeven Online (geconsolideerde) reporting Eigen beleggingsadministratie gecombineerd met state of the art institutionele reporting systemen SAS70-II gecertificeerd Internationaal erkende auditing standaard. Keurmerk dat door een onafhankelijke accountant voor de administratieve beleggingsadministratie en beleggingsprocessen wordt gegeven partners van WMP zijn bestuurder van goede doelen stichtingen en kennen deze omgeving

14 Watchlist: indien niet compliant met uitgangspunten van UN Global Compact 14 De Verenigde Naties hebben de volgende 10 uitgangspunten geformuleerd, genaamd UN Global Compact: Dimensie Uitgangspunt Mensenrechten 1) bedrijven dienen de bescherming van internationaal erkende mensenrechten te respecteren en te ondersteunen; en 2) er zorg voor dragen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten Arbeidsrechten 3) bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandeling te respecteren; 4) alle vormen van gedwongen of gebonden arbeid uit te bannen; 5) kinderarbeid effectief te bestrijden; en 6) discriminatie in relatie tot arbeid of beroep uit te bannen Natuur en milieu 7) bedrijven dienen milieu-uitdagingen te benaderen volgens het voorzorgsprincipe; 8) initiatieven te nemen die een grotere mate van milieuverantwoordelijk handelen ondersteunen; en 9) de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te bevorderen Anti-Corruptie 10) bedrijven dienen zich actief in te zetten voor de bestrijding van alle vormen van corruptie, waaronder afpersing en omkoping

15 15 Hoe implementeren wij resultaten van de screening? Als de dialoog geen resultaat oplevert, wordt de belegging verkocht Screening 1 Sustainalytics levert de analyses die WMP in staat stelt om een zwarte lijst en een watchlist van ondernemingen op te stellen en bij te werken Sustainability Committee WMP Actie 1 WMP beslist in welke ondernemingen niet (meer) belegd mag worden en met welke ondernemingen een dialoog wordt aangegaan 2 WMP rapporteert haar bevindingen aan de fundmanager die één of meerdere beleggingen in portefeuille heeft Post-screening 1 WMP besluit binnen 3 maanden (zwarte lijst) tot 12 maanden (watchlist) van welke beleggingen afscheid wordt genomen 2 Het proces van screening herhaalt zich iedere 3 maanden Sustainability Committee WMP: De verantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij het Sustainability Committee van WMP, dat bestaat uit een directielid, 2 leden van het Investment Committee en een adviseur van Sustainalytics. De procedure valt onder de SAS70 audit van WMP

16 Algemeen nut beogende instellingen Wilbert van Vliet, PwC

17 Algemeen nut beogende instelling Agenda 1. Inleiding 2. Waarom de ANBI-status? 3. Begrip algemeen nut 4. Oplossingen ANBI (alternatieven) 5. Registratie (criteria) 2

18 Algemeen nut beogende instelling Waarom anbi? Waarom de ANBI-status? Vrijstelling schenkbelasting, erfbelasting Giftenaftrek voor particulieren en bedrijven En ook: Vrijstelling vennootschapsbelasting Teruggaaf buitenlandse dividendbelasting Overdrachtsbelasting Teruggaaf 50% energiebelasting 3

19 Algemeen nut beogende instelling Waarom anbi? Erfbelasting Stichting ANBI Stichting Geen ANBI Schenkbelasting Giftenaftrek 4

20 Algemeen nut beogende instelling Waarom anbi? Vanaf is een ANBI geen successie- of schenkbelasting meer verschuldigd over ontvangen erfenissen/schenkingen; Vrijstelling schenkbelasting m.b.t. giften verkregen van een ANBI in het kader van het algemeen belang; Giften aan ANBI s zijn voor particulieren of bedrijven aftrekbaar in inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen wettelijke grenzen); Al deze faciliteiten gelden vanaf 2008 alleen nog voor geregistreerde ANBI s die voldoen aan de voorwaarden! 5

21 Algemeen nut beogende instelling Begrip algemeen nut Alleen ANBI indien: De activiteiten van de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (d.w.z. minimaal 90%) gericht zijn op het algemeen belang, bijv. charitas, ziekenzorg, bejaardenzorg, cultuur, religie, wetenschap etc; Dit moet ook uit statuten blijken Niet algemeen nuttig is een particulier belang, d.w.z: - belang van leden - familiebelang - belang van instelling zelf (bijv. winst behalen, Champions League winnen) - belang van aandeelhouders (bijv. winst behalen) 6

22 Algemeen nut beogende instelling Begrip algemeen nut Waar denkt u dat de volgende twee instellingen onder vallen? Sportvereniging Carnavalsvereniging Geen ANBI Commercieel cursusinstituut (Scientology) Wisselende rechtspraak of afhankelijk van feiten Verhuur o.g. t.b.v anbi Wel ANBI Charitas Gezelligheidsvereniging Verhuur bejaardenwoningen Publieke ziekenhuizen Hobbyvereniging Muziekvereniging Publiek onderwijs Commerciële fondswerving t.b.v. charitas Commerciële activiteiten met algemeen nuttig oogmerk - indien verliesgevend (Muziekbevordering) 7

23 Algemeen nut beogende instelling (Potentiële) discussiepunten met de Belastingdienst - ANBI s zijn vrij in de keuze van hun beleggingen: ze mogen aandelen aanhouden, onroerend goed verhuren of geld uitlenen om de opbrengsten daarvan te gebruiken voor het algemeen nut. - Vermogensfondsen mogen hun vermogen mee laten groeien met de inflatie, of ten behoeve van een specifiek doel. - Het oprichten van of deelnemen in BV s vanuit een filantropische doelstelling staat niet in de weg aan de ANBI-status (bijv. activiteit die niet op eigen benen zou kunnen staan). - Het uitlenen van gelden met een algemeen nuttig oogmerk staat niet in de weg aan de ANBI-status (bijvoorbeeld laagrentende leningen aan startende ondernemers in de derde wereld). - Hoe wordt gemeten of een ANBI voor 90% algemeen nuttig is? Bestedingen, omzet, werknemers? 8

24 Algemeen nut beogende instelling Oplossingen ANBI? Oplossingen ANBI bij verlies ANBI-status? Afsplitsing (semi) commerciële activiteiten in een aparte entiteit, nl. storten in BV of schenken aan zusterstichting: Stichting Stichting BV Stichting - Investeren in BV conform algemeen nuttig doel is toegestaan ( filantropisch oogmerk, cf. wetsgeschiedenis ). Discussies blijven mogelijk zorgvuldige structurering noodzakelijk. Deeloplossing SBBI (nl. voor schenk- en erfbelasting). 9

25 Algemeen nut beogende instelling Voorwaarden registratie 1. De instelling dient het algemeen belang (statuten en feitelijk); 2. De instelling heeft geen winstoogmerk (statuten en feitelijk); 3. Niemand mag over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen 4. Beloning beleidsbepalende orgaan niet toegestaan m.u.v. een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld; 5. Het vermogen mag niet worden opgepot, maar moet overeenkomstig het doel worden besteed (bestedingscriterium); 6. De instelling moet beschikken over een actueel beleidsplan; 7. De kosten van werving van gelden moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen aan het doel; 8. Evt. batig liquidatiesaldo moet statutair worden aangewend t.b.v. algemeen belang; 9. Verplichte administratievoering (m.b.t. kosten punt 5 en 7 en inkomsten en vermogen van de instelling); 10. In 2010 is een integriteitstoets instellingen, bestuurders en gezichtsbepalende personen ingevoerd 10

26 Geefwet - Geven stimuleren - Ondernemerschap in de sector versterken - Toezicht, transparantie en inzet van middelen vergroten - Renseigneringsplicht? - Toekomst giftenaftrek? - Aanpakken van misbruik en oneigenlijk gebruik 11

27 Meer info? Martin Bauman partner accountancy, tel Wilbert van Vliet tax / ANBI-regeling, belastingheffing stichtingen, tel

28 Algemeen Nut Beogende Instellingen De beschikking op aanvraag Jack van Tilborg Roger Rombouts ANBI team s-hertogenbosch 1

29 Algemeen nut beogende instellingen Wettelijk kader Artikel 6.32 Wet inkomstenbelasting 2001 aftrekbare giften Artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting giften - aan door de inspecteur als zodanig aangemerkte uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogende instellingen Bij voor bezwaar vatbare beschikking 2

30 Algemeen nut beogende instellingen Wettelijk kader Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001: - artikel 41a: nadere bepalingen - artikel 41b: plafond vermogen - artikel 41c: gemeenschappelijke aanwijzing 3

31 Algemeen nut beogende instellingen De aanvraag Volgorde: 1. Aanvraag fiscaal nummer voor de instelling 2. Aanvraagformulier ANBI te downloaden 3. Invullen en insturen Momenteel behandelt het ANBI-team gemiddeld 50 tot 75 aanvragen per week Het ANBI-team s-hertogenbosch registreert deze aanvraag voor behandeling 4

32 Algemeen nut beogende instellingen Behandeling aanvraag en beschiking Alle aanvragen worden door een selectieteam beoordeeld. Op deze beoordeling volgt: - positieve beschikking ANBI - negatieve beschikking ANBI - verzoek nadere gegevens in te sturen De ANBI-beschikking die volgt is voor bezwaar vatbaar 5

33 Algemeen nut beogende instellingen Toezicht Door het ANBI-team wordt toezicht uitgeoefend Vooraf, bij de aanvraag Achteraf op de beschikking, middels: - bedrijfsbezoek - bedrijfsonderzoek - boekenonderzoek 6

34 Algemeen nut beogende instellingen Speerpunten toezicht JA Aanscherping voorwaarde naar per 1 januari 2010 Bepaalde segmenten 7

35 Algemeen nut beogende instellingen Semie-commerciële activiteiten In beginsel niet des ANBI s Botst snel met algemeen belang Brief staatssecretaris van 9 juli 2009 geeft enige ruimte Discussie doel en middel 8

36 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht De vraag of terugwerkende kracht van toepassing kan zijn komt aan de orde bij: het toekennen van de ANBI-status het intrekken van de ANBI-beschikking 9

37 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht De wetgever gaat uit van een rechtsscheppende beschikking: uitgangspunt is dat de instelling vooraf is aangemerkt als ANBI stelt voor toepassing van de diverse fiscale faciliteiten de beschikking als voorwaarde is terughoudend met het toekennen van een beschikking met TWK 10

38 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Het uitgangspunt van de wetgever dat de instelling vooraf moet zijn aangemerkt als ANBI belet in beginsel TWK. Besluit van 6 april 2010 geeft ruimte voor TWK In bepaalde uitzonderingsgevallen In ieder geval in de 2 genoemde situaties: 11

39 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Volgens het besluit van 6 april 2010 (DGB2010/1594M) in 2 gevallen: bij de aanvraag door een bestaande instelling: maximaal terug naar 1 januari van het jaar van aanvraag. bij aanvraag binnen 1 jaar van een nieuwe instelling: terug tot de datum van oprichting. 12

40 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Artikel 6.33 wet inkomstenbelasting biedt de mogelijkheid om de beschikking met TWK in te trekken. Maar, er moet een weloverwogen besluit worden genomen volgens de ABC-aanpak A = aanleiding voor het intrekken B = beoordelen o.b.v. welke wettelijke bepaling(en) en afwegen van de belangen van de instelling C = conclusie wel of niet intrekken Onderbouwd moet worden waarom de beschikking moet worden ingetrokken en op welk moment? 13

41 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Jurisprudentie: Rechtbank Arnhem, 14 september 2010, 09/ Beschikking terecht met TWK ingetrokken. De inspecteur kon pas uit de jaarstukken over 2003, ingediend in 2007, opmaken dat de feitelijke werkzaamheden van belanghebbende niet in overeenstemming waren met haar statutaire doelstelling. Volgens de rechtbank wist belanghebbende dit of had zij dit moeten weten. 14

42 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Jurisprudentie: Rechtbank Haarlem, 09/5980 van 20 oktober 2010 De rechtbank is van oordeel dat de oorspronkelijke beschikking, waarin eiseres met ingang van 1 januari 2008 de ANBI-status was verleend, gelet op de in de aanvraag opgenomen omschrijving van de activiteiten, bij eiseres het in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt dat zij op basis van een voldoende diepgaande beoordeling als ANBI werd aangemerkt 15

43 Algemeen nut beogende instellingen Aanmerken en intrekken met terugwerkende kracht Jurisprudentie: Rechtbank Haarlem, 09/5980 van 20 oktober 2010 Vertrouwen kan worden opgezegd Met inachtneming van een redelijke overgangstermijn 16

44 Algemeen nut beogende instellingen Zijn er nog vragen? Dank voor uw aandacht. 17

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner Voorwoord In 2011 ondertekende Wealth Management Partners (WMP) zowel de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) als de UN Global Compact (UNGC). Dit was voor ons de stimulans om

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering)

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering) Aan : Bestuur Mn Services Fondsenbeheer BV Van : Directie VB Opsteller : Kris Douma, Head of Responsible Investment Support & Active Ownership Datum : 23 februari 2010 Onderwerp : Vaststelling beleid en

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie