*801371* Onderwerp MVO als criterium bij treasury

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*801371* Onderwerp MVO als criterium bij treasury"

Transcriptie

1 Nota Discussie Portefeuil- Afd.hoofd Medp FIN/P&O Akkoord Commissie *801371* Onderwerp MVO als criterium bij treasury Doel van deze notitie Uitvoering geven aan de op 6 november 2008 aanvaarde motie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om MVO als selectiecriterium te introduceren binnen het huidige treasurybeleid. Inleiding Tijdens de Statenvergadering van 6 november 2008 is een motie van GL, VVD en PvdD aanvaard. Hierin is het college opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om binnen het huidige treasurybeleid MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) als selectiecriterium te introduceren en daarvoor een voorstel ter bespreking aan te bieden in de commissie bestuur. De achtergrond bij de motie was dat binnen het treasurybeleid niet expliciet rekening wordt gehouden met MVO prestaties van financiële instellingen als selectiecriterium en dat uit onderzoek van o.a. de Erasmus Universiteit zou zijn gebleken dat het rendement van duurzaam beleggen tenminste gelijkwaardig is aan het gewone beleggen. Registratienummer Datum 25 februari 2009 Auteur M.C. Rovers Afdeling/Bureau FIN Openbaarheid Passief openbaar Portefeuillehouder Dijksma, H. Vergadering Commissie Bestuur 23 april 2009 Agendapunt 10.b.1 Het speelveld De Wet Fido (financiering decentrale overheden) vormt de begrenzing voor de mogelijkheden die de provincie heeft bij het uitzetten van tijdelijk overtollige financiële middelen. Daarnaast leggende uitvoeringsregeling Ruddo en het eigen treasurystatuut nadere beperkingen. In het kort komt dit er op neer dat de middelen prudent moeten worden weggezet (instandhouding van de hoofdsom staat voorop) en dat belegging in aandelen om die reden niet is toegestaan In bijgevoegde notitie is ingegaan op de mogelijkheden die binnen de regelgeving aanwezig zijn om MVO een rol te geven in het treasurybeleid. De conclusies daarbij zijn: - Binnen het wettelijke kader, de Wet Fido, hebben overheden een beperkte bewegingsvrijheid in het kiezen van beleggingsproducten. Er gelden geen bijzondere bepalingen voor duurzaam beleggen; - Een door de Consumentenbond uitgevoerd onderzoek onder een aantal banken geeft aan dat er wel verschillen zijn tussen banken op het gebied van eerlijk bankieren, sociaal zwakkeren, betalingsverkeer en microkrediet; - De gelijkwaardige rendementen die in het onderzoek van de Eramus Universiteit (i.c. een proefschrift van de heer Derwall) zijn opgenomen zijn gebaseerd op fondsen die louter in aandelen handelen, hetgeen niet past binnen de Wet Fido; - Er is een beperkt aantal MVO- en Fido proof producten op de markt, waarvan de rendementen significant achterblijven bij de tot dusverre door de provincie gerealiseerde rendementen. Akkoord: Portefeuile houder Afd.hoofd Med. FIN/P&O Secretaris Bureauhoofd Prog.manag. Directeur Beleidsmed. Overige Akkoord: Dir. M

2 - Commissie Registratie Bladnummer 2 Rol van onze provincie De provincie is binnen de grenzen die hierboven (zie onder speelveld) zijn aangegeven vrij in de keuze van instellingen en financiële producten. Het vervolg Bijgevoegde notitie geeft inzicht in de mogelijke rol van het aspect MVO bij uitvoering van de treasurytaak. De conclusie daarbij is dat de mogelijkheden beperkt zijn. Indien geen concessies worden gedaan aan risicobeperking en rendement van de uitzettingen, kan het MVO aspect slechts een meewegende rol spelen bij een keuze tussen biedende partijen die een gelijkwaardige rating en een gelijk rendement offreren. Geadviseerd wordt voor deze lijn te kiezen.

3 Bijlage bij Nota Discussie Algemeen: over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO, of duurzaam ondernemen, is gebaseerd op de 3 P s: people, planet en profit/prosperity. Deze staan voor respectievelijk de sociale, ecologische en economische dimensies van het begrip. Drie overkoepelende criteria die ook vaak met duurzaam beleggen worden genoemd zijn: Environmental, Social en Governance. (ESG) Deze dimensies/criteria dien je weer terug te vinden als geformuleerd MVO-beleid en doelstellingen binnen je organisatie. Vanuit dit beleid kom je tot MVO-issues van je organisatie. Hieronder staan, als voorbeeld, een aantal MVO-issues. Er wordt niet belegd in: Wapenindustrie Alcohol Tabak Pornografie Gokken In bedrijven die te maken hebben met ernstige milieudelicten. In bedrijven die te maken hebben met corruptie en ongewenste vormen van kinderarbeid en werknemersrechten. De MVO-issues kunnen overigens verschillen per sector. Ook blijkt dat niet alle issues voor de diverse stakeholders (belanghebbenden) even belangrijk zijn. Het hangt samen met ieders specifieke positie en belangen. Wet- en regelgeving; past MVO hierbinnen? Binnen het wettelijke kader, de Wet Fido, hebben overheden een beperkte bewegingsvrijheid in het kiezen van beleggingsproducten. Er gelden echter geen bijzondere bepalingen voor duurzaam beleggen. Uitgangspunten bij MVO-beleggen: Wel/niet uitbesteden: er wordt, ook bij dit soort uitzettingen, niet gekozen voor het uit besteden van het beheer van het vermogen. Ontbreken van liquiditeitenplanning: wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een duurzaam garantieproduct dan zal er sprake moeten zijn, om enig rendement te behalen, van een (minimale) looptijd voor dit product van 3 tot 5 jaar. Of het bedrag dat hiermee is gemoeid ook voor die periode gemist kan worden zal vanwege het ontbreken van een (middel)lange liquiditeitenplanning worden bepaald op basis van de op dat moment bestaande inzichten en niet op basis van een aanwezige planning. Eigen criteria/criteria derden: de inhoudelijke selectie van beleggingsproducten zal niet plaatsvinden op basis van eigen te ontwikkelen criteria maar op basis van de duurzame producten die de financiële instellingen aanbieden. Rendement: als vaststaand gegeven accepteren dat het rendement van duurzaam beleggen gelijkwaardig kan zijn aan dat van conventioneel beleggen. Dit op basis van de uitkomst van verrichtte onderzoeken als onderdeel van het proefschrift van de heer J. Derwall ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. (De economische meerwaarde van duurzaam beleggen en ondernemen) Kanttekening hierbij: De heer Derwall geeft bij deze uitkomst tevens aan dat het opvallend is dat deze rendementen voornamelijk zijn getoetst met behulp van informatie over fondsen die louter in aandelen handelen. Deze toetsen bieden beperkt inzicht voor beleggers die een mix van aandelen en andere vermogenstitels beheren, zoals vastrentende waarden. En juist in aandelen mocht en mag de provincie, op basis van de wet Fido, niet handelen.

4 Financiële instellingen: Een onderzoek uitgevoerd onder een aantal banken door de consumentbond, waarbij gekeken werd naar de handelswijze van de banken op het gebied van eerlijk bankieren, sociaal zwakkeren, betalingsverkeer en microkrediet, plaatst de Rabobank in de categorie voorlopers voor wat betreft het onderwerp eerlijk bankieren. ABN AMRO, ING Bank en SNS Bank zijn middenmoters en Fortis wordt als achterblijver bestempeld. De BNG en BCM, een 100% dochter van de BNG, vinden het als bank voor het maatschappelijk belang belangrijk hun maatschappelijk betrokkenheid zichtbaar te maken. Zij doen dit bijvoorbeeld door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Oikocredit. Oikocredit International is ruim 30 jaar geleden opgericht met als doel ontwikkelingsfinanciering te verstrekken aan mensen in Latijns Amerika, Azië, Afrika en het Midden- en Oost Europa. Vanuit de markt was er behoefte deel te nemen in het Oikocredit fonds. Dit fonds is echter niet Fido-proof. BCM zorgt ervoor dat de inleg hoofdsomgegarandeerd is en daarmee Fido-proof. Ten slotte zijn er de ASN en Triodos, 2 hardcore duurzame banken. Uit hierboven genoemd onderzoek van de consumentenbond blijkt dat deze 2 als enige volledige openheid geven over hun investeringen. Hoewel de Triodos Bank zelf geen rating heeft, dus als bankier geen partner zou kunnen zijn voor overheidsbeleggingen, beheert deze bank wel het zogenaamde Triodos Fido Fonds. Dit fonds is puur als maatwerk ontwikkeld voor een grote gemeente en belegt in obligaties uitgegeven door financiele instellingen met zelf tenminste een A-rating. Als zodanig is het product dan wel Fido-proof. Beleggingsbeperkingen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de afgelopen jaren in onze samenleving in vrijwel alle branches een steeds belangrijker aandachtspunt geworden. Uit een gehouden korte inventarisatieronde op de Nederlandse markt blijkt dat dit aandachtsgebied bij grote en bij specifieke financiële dienstverleners heeft geleid tot het uitbrengen van een, overigens zeer beperkt, aantal aandelenen obligatiefondsen. In enkele gevallen betreft dit dan ook nog fondsen gericht op particuliere belegging waaraan fiscale voordelen in de sfeer van inkomstenbelasting zijn gekoppeld (vrijstelling box3 + verhoging heffingskorting). Vooral de combinatie met fiscale voordelen levert voor die beleggersgroep dan een toch nog acceptabel rendement op. Rekening houdend met al het bovenstaande zijn er dan in feite maar twee mogelijkheden. Een duurzame (MVO-proof) obligatieportefeuille van instellingen met tenminste een A-rating Een (MVO-proof) beleggingsproduct met garantie op de ingelegde hoofdsom ofwel een duurzaam garantieproduct. De spoeling wordt dan zeer dun.

5 Concrete MVO beleggingsmogelijkheden voor Flevoland: Het treasury beleid van de provincie Flevoland is gebaseerd op de wet Fido. Het toetsen van de bestaande instellingen en/of fondsen aan de Fido-criteria (iedere uitzetting binnen het fonds heeft bijvoorbeeld minimaal een A-rating) leidt dan tot onderstaande oogst. Instelling Beleggingsproduct Rendement 2008 Rendement 2007 Rendement 2006 Kapitaal garantie Triodos Bank Triodos Fido Fonds **) Onbekend Onbekend Onbekend Ja Rabo Groen Bank Rabo Groen Obligatie ***) 2,35% 2,35% Onbekend Ja BNG/BCM Oikocredit fonds 1,55% 1,55% Onbekend Ja BNG/BCM KMS Absoluut rendement 0,80% *) 3,22% 2,08% Ja tranche A BNG/BCM KMS Absoluut rendement -0,99% *) 2,97% 1,40% Ja tranche B BNG/BCM KMS Absoluut rendement -1,51% *) 2,24% 0,86% Ja tranche C BNG/BCM KMS Relatief rendement -0,62% *) 3,49% 1,28% Ja tranche 1 BNG/BCM KMS Relatief rendement -1,98% *) 2,49% -0,90% Ja tranche 2 BNG/BCM KMS Relatief rendement tranche 3-2,37% *) -0,77% -2,26% Ja Behaalde treasury resultaten Flevoland (deposito s + rek. Courant) 4,7% 4,5% 3,4% *) = rendement 1 e halfjaar 2008 **) = maatwerk ***) = fiscaal gekoppelde voordelen

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Proeftuin PREDO Aan dit project is in het kader van het programma "Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen" een financiële bijdrage geleverd. "Met Preventie

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland

Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland Kleine Synode november 2006 KDB 06.16 Notitie betreffende de evaluatie van het beleid aangaande het duurzaam beleggen van de Protestantse

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Duurzaam Sparen & Beleggen 2012 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Disclaimer VBDO will assume no responsibility or legal liability for incorrect

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

MVO Pilot. duurzaam bankieren. : PS03005s2/ POF03034. Publicatie : December 2003. Projectleider. Achtervanger. Datum : 27 september 2003

MVO Pilot. duurzaam bankieren. : PS03005s2/ POF03034. Publicatie : December 2003. Projectleider. Achtervanger. Datum : 27 september 2003 MVO Pilot duurzaam bankieren PS03005S1/POF03034 Opdrachtgever : Consumentengids Publicatie : December 2003 Projectleider Achtervanger Projectnummer Kennisgroep : SV : RD : PS03005s2/ POF03034 : Financiën

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011:

Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011: Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2011: Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN

BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN BELEIDSDOORLICHTING SCHATKISTBANKIEREN MINISTERIE VAN FINANCIËN Agentschap van de Generale Thesaurie DEN HAAG, november 2009 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 SCHATKISTBANKIEREN: HISTORIE

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Duurzaam Beleggen Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen Eijk, J.C. van 1-6-2015 ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie