Aan het bestuur en de leden van het Woudrichem, 28 juli 2014 Nederlands Luthers genootschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het bestuur en de leden van het Woudrichem, 28 juli 2014 Nederlands Luthers genootschap"

Transcriptie

1 1 Aan het bestuur en de leden van het Woudrichem, 28 juli 2014 Nederlands Luthers genootschap Geachte dames en heren, Met genoegen doe ik U hierbij het financiële jaarverslag van het Nederlands Luthers Genootschap over 2013 toekomen. In totaal werd voor een bedrag ad aan subsidies verstrekt, met als belangrijkste feit de renovatie van de bejaarden- en slavenwoningen achter de Martin Luther Kerk in Paramaribo. Op de valreep voltrok zich de ramp op de Philippijnen waar met groot succes direct actie voor is gevoerd ten behoeve van de ondersteuning van de LWS ter plaatse. Van lutherse gemeenten en diaconieën werd in totaal ontvangen, van gemeenteleden, contribuanten en gelieerde instellingen Qua beleggingen is 2013 wederom een zeer goed jaar geweest. Het mede netto gerealiseerde positieve beleggingsresultaat bedroeg en het totaal beleggingsresultaat was Het kapitaal nam per saldo toe met toe tot Gaarne bereid U nadere informatie te verstrekken, met een vriendelijke groet, drs J.B. Val penningmeester

2 2 BALANS in euro s ACTIVA per ultimo Vaste Activa (1) boeken financiële activa (2) lening u/g (3) 1/3 aandeel in nalatenschap Londt-Prins pm pm totaal vaste activa Vlottende Activa (4) effecten Postbank (43360) Postbank zakelijke rekening (43360) ABN AMRO ( ) Theodoor Gilissen (600675) (5) transitoria totaal vlottende activa Totaal Activa ======= ======= PASSIVA Eigen Vermogen kapitaal (6) reserve koersverschillen totaal eigen vermogen Vreemd Vermogen Kort (7) transitorische passiva totaal vreemd vermogen kort Totaal Passiva ======= ======

3 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN in euro s BATEN (8) contributies (9) bijdragen gemeenten diakonieën (10) giften rente, coupons dividend gerealiseerde koersverschillen diverse baten (11) toevoeging t.l.v. koersverschillenreserve totaal baten ====== ====== LASTEN (12) subsidies beleggingskosten bankkosten bestuurskosten administratiekosten totaal lasten ====== ====== RESULTAAT W W ======= =======

4 4 TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1 boeken 21 Afgelopen jaren zijn een aantal in de loop van de jaren door het Nederlands Luthers Genootschap verzameld. Het is de bedoeling als zich andere werken door het Genootschap op de antiquarische markt verschijnen deze in te kopen en aan de bescheiden bibliotheek toe te voegen. De boeken bevinden zich ten huize van de penningmeester. Het afgelopen jaar zijn een aantal jaargangen van het (Evangelisch-) Luthers Weekblad aangekocht afkomstig van (ds?) Bik 2 lening u/g Dit betreft een lening aan de SLUB tegen 1% waar een gedeeltelijke voorziening tegenover staat. Lening SLUB saldo per ultimo 2012 en aandeel nalatenschap Londt-Prins Fonds pm Dit betreft een 1/3 aandeel in een grotendeels afgewikkelde nalatenschap uit 1952 met een saldo per ultimo 2006 ad Van de legatarissen is er nog één in leven. Het beheer wordt gevoerd door de heer W.W. Bakker, waartegen het genootschap zich nadrukkelijk heeft verzet. Herhaaldelijk is aan de mede erfgenamen (de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en het Luthers Diakonessenhuis Fonds gevraagd zo nodig langs juridische weg dit beheer te doen beëindigen. Afgelopen jaar is opnieuw aan de Kerkeraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam verzocht mee te werken om beweging in dit dossier te krijgen. 4 effecten Het effectenbeheer is in het afgelopen jaar overgenomen door OVMK(Ophorst & Van Marwijk Kooy) te Gouda, oud medewerkers van VPV die beleggen op een wijze als jarenlang door onze vermogensbeheerder Van Heijst is gedaan. De effecten zijn in bewaring bij Theodoor Gilissen Bankiers NV te Amsterdam met als rekening- en depotnummer De valutapositie betreft de afdekking van het valutarisico van de in de portefeuille aanwezige effecten in een niet euro valuta. De fiscale waarde door Theodoor Gilissen gerapporteerd ligt iets lager dan de door OVMK gerapporteerde waarde. Hiernaast zijn er nog een aantal rechtstreekse beleggingen in Oikocredit, de Triodosbank en het Triodos Value Pioneer Fund. Er wordt naar gestreefd ongeveer 10% van het belegd vermogen in ideële fondsen onder te brengen. Effecten OVMK/Theodoor Gilissen Valutapositie 723- Triodosbank certificaten Triodosbank Values Pioneer Fund Oikocredit Totaal

5 5 VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5 transitorische activa Terug te ontvangen dividend belasting 240 Lopende rente RC LMH ELG-ivm VU/SLUB Totaal reserve koersverschillen saldo per ultimo ongerealiseerde koersverschillen naar resultaat saldo per ultimo transitorische passiva Voorziening lening Dagboek Studiebeurs Nias/HK Adm. Kosten Adm. Kosten Totaal contributies 130 Van 2 leden is een specifieke contributie ontvangen (vorig jaar 1) 9 bijdragen gemeenten, diakonieën en gelieerde instellingen Het overzicht is onder enig voorbehoud waar de vermelding op de afschriften zo goed als mogelijk herleid is tot de desbetreffende gemeente cq diakonie Evangelisch-lutherse gemeente cq diakonie cq fonds Bestemming Arnhem 619 Nias/Batu eilanden Bergen op Zoom 450 Suriname 26 Breda 111 Philippijnen Delft 130 Algemeen Den Haag Dordrecht 117 Totaal Eindhoven 351 Enkhuizen 114 Gorinchem 200 Groningen 70 Heusden 110 Hilversum 250 Kampen 150 Leeuwarden 111

6 6 VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING Ede 463 Naarden-Bussum 100 Pekela 139 Rotterdam Lidmatenhuis 500 Utrecht 500 Woerden 576 Zierikzee 258 Zuid-Limburg 331 Zwolle 448 Plaats onbekend 100 Idem 250 Idem 43 Idem 155 Totaal giften Gemeenteleden Bestemming Instellingen Totaal Suriname Philippijnen Algemeen 500 Totaal toevoeging ten laste van reserve koersverschillen In navolging van grote verzekeringsmaatschappijen wordt om een te grote discrepantie tussen de waarde van de effecten en het gedeelte dat als niet gerealiseerde koersverschillen op de reserve koersverschillen wordt geboekt 10% van de gemiddelde omvang van de reserve koersverschillen van de voorafgaande vijf jaar ten gunste van het resultaat gebracht.

7 7 VERVOLG TOELICHTING OP BALANS EN RESULTATENREKENING 12 subsidies Nias Batu eilanden Studenten drukken kleine catechismus studiebeur master hong kong Saldo Suriname Renovatie bejaarden- en slavenwoningen H&dV stichting Dagboeken, zondagsschoolmateriaal Reis inspectie orgel, ML kerk Saldo Lutheran World Service Philippijnen Saldo Inwendige Zending Dagboek Dagboeken overzee Diversen 16 Diversen Saldo VU theologie Nederlandse Zendingsraad Nationale synode Saldo Totaal

8 8 SAMENSTELLING BESTUUR mw A.T.P. Bouwman voorzitter mw C. Aartsen-Kraaypoel secretaris drs J.B. Val penningmeester dr C. Minderhoud lid M. Oosterveer lid T.L. van Zadel kascontrole HISTORISCH VIJFJAARSOVERZICHT jaar kapitaal reserve koersverschillen eigen vermogen bijdragen subsidies subsidie tlv EV in % 6,8% 6,3% 5,3% 3,3% 3.0% beleggingsresultaat *) totaal beleggingsres **) 25,2% 21,5% -11,0% 18,4% 56,7% idem 5-jaarsgemiddelde 22,2% 8,8% 5,6% 10,6% 8,9% *) beleggingsopbrengsten inclusief gerealiseerde koersverschillen minus kosten **) (beleggingsresultaat + ongerealiseerde koersverschillen) : eigen vermogen ultimo vorig boekjaar

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie