AFDELING ALPHEN AAN DEN RIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING ALPHEN AAN DEN RIJN www.anbo.nl/afdelingen/alphen-a-d-rijn"

Transcriptie

1 AFDELING ALPHEN AAN DEN RIJN 28 e JAARGANG NR. 02 FEBRUARI 2014

2 GAZELLE * MULTICYCLE * GIANT * KALKHOFF * CUBE Ga voor elektrisch bij Van Eijk! > Beste advies > Ruim assortiment op 1400m 2 > Testfietsen staan rijklaar > Uitgebreid servicepakket > Zowel 25km als 45km per uur Bij aankoop van een nieuwe E - fiets krijgt u, op vertoon van deze originele advertentie, 10% korting contant of 5% Korting én 1 jaar gratis haal en brengservice Westkanaalweg 107 Ter Aar

3 Afdeling Alphen aan den Rijn Redactie: Luuk Middelburg Weerdestein JS Alphen aan den Rijn 28e jaargang nr februari 2014 Inhoudsopgave pagina Van de voorzitter 02 Van de bestuurstafel 03 Informatiemiddag over gezond ouder worden, Gezamenlijke nieuwsbrief, OSO, Agenda Lief en leed, Nieuwe leden 04 De oktober-enquête Bezorgers in het zonnetje gezet 07 Kerstdiner met ontroerend kerstverhaal 07 Bent u onze nieuwe advertentie acquisiteur? 07 Vrijwilligersdag met vaartocht in Rotterdam 08 Geanimeerde Anbo nieuwjaarsreceptie 08 Vul vragenlijst in over uw 'financiële buffers' 08 Belastingaangifte OSO OSO kantoor 10 Lezing Joden in Alphen aan den Rijn 10 Op de fiets naar Santiago de Compostella. (Spanje) 11 Kosten rijbewijskeuring omlaag 11 Busreis Boeren winterwonderland in de Weistaar 12 OSO nieuws 13 Samenwonen AOW ers eenvoudiger, Denk niet te licht over ondervoeding, Gratis boodschappenservice bij gladheid, Tips voor een goed (keukentafel)gesprek Activiteiten OSO 14 Rijbewijskeuringen op pagina 3 omslag Website Voor snellere informatie kunt u ook op de website afdelingen/alphen-a-d-rijn kijken 1

4 Van de voorzitter Beste ANBO leden, Op 1 januari 2014 is door de samenvoeging van de oude gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn ontstaan. Als gevolg daarvan is op 2 januari 2014 de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en zijn de nieuwe wethouders benoemd. In het coalitieakkoord, dat door burgemeester en wethouders (het college) als richtlijn voor het te voeren beleid is aanvaard, zijn de beleidsonderdelen die van belang zijn voor de ouderen in algemene zin verwoord. Verdere uitwerking zal dus nog moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat er werk aan de winkel is voor de gezamenlijke ouderenbonden om erop toe te zien dat de belangen van de ouderen op een goede wijze worden verwerkt in het beleid van de gemeente. Om in te spelen op de nieuwe gemeente en de wijzigingen in wet en regelgeving hebben de gezamenlijke ouderenbonden in 2013 de basis gelegd voor een aangepaste organisatie van het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO). Naast de al van het OSO bestuur uitmakende vertegenwoordigers van de drie ouderenbonden worden vanaf 1 januari 2014 de voorzitters van de ouderenbonden en één vertegenwoordiger uit de oude gemeente Boskoop en één uit Rijnwoude aan het bestuur van het OSO toegevoegd. Vooral door de toevoeging van de vertegenwoordigers uit Boskoop en Rijnwoude wordt bereikt dat de belangen van alle ouderen binnen de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn worden vertegenwoordigd. Het is mijn voornemen om als uw voorzitter in overleg met de medebestuursleden van de ANBO en samen met de collega bestuursleden van het OSO de constructieve samenwerking met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn te continueren en daarmee de belangen van alle ouderen zo goed mogelijk te behartigen. Peter Dobbe 2

5 Van de bestuurstafel Informatiemiddag over gezond ouder worden Op 10 januari jl. hebben uw voorzitter, secretaris en de voorzitter van de OSO-commissie Zorg en Welzijn, mevrouw L.E de Jong-Burggraaf, een gesprek gehad met de eigenaar van Orange Wellness Club. Dit gesprek was een vervolg op een eerste kennismaking met de Orange Wellness club eind vorig jaar. Deze gesprekken hadden als doel om een informatiemiddag te organiseren voor de leden van de ANBO, de KBO en de PCOB met als thema gezondheid. Een van de doelstellingen van de ANBO is om haar leden te helpen gezond oud worden. Orange Wellness club heeft naast het gedeelte sportschool en sauna ook een samenwerkingsverband met Fysiotherapiepraktijk Van den Berg, een diëtiste en een psychologen praktijk. Tijdens deze informatiemiddag zal door de drie gezondheidspartners worden gesproken over het belang van een gezonde leefstijl. Onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn: overgewicht, diabetes, depressiviteit en medicijngebruik in combinatie met sporten en bewegen. Ook zal er ruim gelegenheid zijn om tijdens of na afloop van de presentaties vragen te stellen. Deze informatie middag zal gehouden worden op maandag 24 februari in de sportschool van Orange Wellness Club, van uur tot uur. Orange Wellness Club zal er via een persbericht in het Witte Weekblad publiciteit aan geven, waarin ook zal worden verteld hoe u zich kan opgeven voor deze informatiemiddag. Gezamenlijke nieuwsbrief In de laatste bestuursvergadering is uitgebreid gesproken over de eventueel gezamenlijk met de KBO en PCOB uit te geven nieuwsbrief. (Lees verder op de volgende pagina) 3

6 De penningmeesters hebben uitgerekend, dat e.e.a. financieel haalbaar is, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. De huidige redactieleden van de bonden hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt. De redactie zou volgens hen moeten bestaan uit een redacteur vanuit elke bond, een onafhankelijke eindredacteur/opmaker en een advertentieacquisiteur. Wordt ongetwijfeld vervolgd. OSO Vanaf 1 januari 2014 zijn naast de drie voorzitters van de bonden ook een afgevaardigde uit Boskoop en uit Rijnwoude tot het OSO bestuur toegetreden. Agenda 03 februari Bestuursvergadering 24 februari Informatiemiddag Orange Welness 03 maart Bestuursvergadering 07 april Bestuursvergadering 28 april Algemene Ledenvergadering 05 mei Bestuursvergadering 02 juni Bestuursvergadering Lief en leed De ANBO leeft met u mee in vreugde en verdriet. Dat doen we graag door u vanaf de 75e verjaardag elke vijf jaar een kaartje te sturen en de verjaardag te vermelden in de nieuwsbrief. Maar ook andere heuglijke en soms verdrietige gebeurtenissen willen wij graag met u meebeleven: een huwelijksfeest, een ziekenhuisopname, een overlijden. Als u ons laat weten wanneer zo n gebeurtenis bij u plaatsvindt, dan kunt u van ons een gepast blijk van medeleven verwachten. In febnuari zijn jarig: 01 februari mevrouw M.A. Fritsch-Sweep 01 februari mevrouw C. van Wijngaarden-Staring 02 februari mevrouw A. Asscheman-Bakker 06 februari mevrouw C.D. Mes-Neefjes 07 februari mevrouw M. de Rooij 07 februari de heer J. Houtman 10 februari mevrouw C.M. van der Noordt 11 februari mevrouw S. Vis 14 februari mevrouw J.L. van Loon 4

7 16 februari mevrouw G.T. Hekkema 17 februari mevrouw T. Mullaart-Scheer 21 februari de heer H.E.W. Hofman 24 februari mevrouw J.E. de Groot-Theune 24 februari de heer W.G. Raterman 24 februari mevrouw F.M.M. Tromp-van Aken 25 februari de heer M.C. Poolen 25 februari de heer T. de Groot 26 februari mevrouw B.M.W. de Klerk-Muller 28 februari mevrouw I.M.A. Verleun-Walraven Overleden mevrouw M.J. Koese-Peeman, mevrouw A.H.A. de Meijier - Broers, mevrouw J. Geen-Cuperus, de heer J.H. Keijzer, de heer J.H. Fieseler mevrouw A. Blijleven-Blijleven, mevrouw M.E. Bouwmeester Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies Nieuwe leden Bij de Centrale Ledenadministratie ingeschreven nieuwe leden de heer J.G. van Raamt en mevrouw D.P. van Raamt Alphen aan den Rijn mevrouw H.C.B. Antes Alphen aan den Rijn mevrouw C.W.M. van Niekerk Bodegraven mevrouw M. Gresnich Alphen aan den Rijn de heer J. de Jeu Alphen aan den Rijn mevrouw A.J.C.E. van der Veen Alphen a/d Rijn de heer W.J.J.G. Mcdonald Alphen aan den Rijn mevrouw T.A. Kerkhof-van den Hil Alphen a/d Rijn de heer M.A. Kerkhof Alphen aan den Rijn de heer D.A. de Graaf Alphen aan den Rijn de heer A. Bastiaan Alphen aan den Rijn mevrouw J.M. van Beek-Smit Alphen aan den Rijn mevrouw H. van Kuik Alphen aan den Rijn de heer M. Merbis Alphen aan den Rijn mevrouw J.C.M. Vink Alphen aan den Rijn de heer A. Hanselaar en mevrouw M. Hanselaar-Postmus Alphen a/d Rijn mevrouw M. Brunt-van 't Wout Alphen a/drijn de heer J. Verhorst en mevrouw B.J Verhorst-Ouwerkerk Leimuiden de heer J. Buitelaar Alphen aan den Rijn de heer J.G. Humme Bodegraven de heer T. v.d. Vliet en mevrouw G. v.d. Vliet-v.d. Vecht Bodegraven 5 mevrouw A. Verkerk-van Noort Alphen a/d Rijn de heer A.J. Beens Bodegraven mevrouw H.J.E. Carbo Hazerswoude-Rijndijk de heer J.J.P. Zuijdwijk Koudekerk aan den Rijn de heer W.A. Belksma Alphen aan den Rijn de heer J. van der Weiden Bodegraven mevrouw E.L. Pauli Alphen aan den Rijn mevrouw A.M. van Hensbergen-Schuitemaker Hazerswoude-Dorp mevrouw J.J.J. van der Tol Alphen aan den Rijn mevrouw L.E.M. Bosman Leimuiden mevrouw M. Reemst Alphen aan den Rijn de heer D. Verzaal Ter Aar mevrouw T. Stofbergen Nieuwkoop de heer A. van Donk en mevrouw R. van Donk-Jansen Alphen aan den Rijn de heer C.J. Servaas Alphen aan den Rijn mevrouw L.J. van der Blij-Boers Alphen a/d Rijn mevrouw P.W. Wirahadiraksa Nieuwveen de heer J. Brokaar Alphen aan den Rijn de heer J. Verkerk Alphen aan den Rijn de heer C.J. Wijhenke Woubrugge de heer W.J. den Hartog Alphen aan den Rijn

8 De oktober-enquête 2013 In de nieuwsbrief van oktober 2013 is uw mening gevraagd over de wijze van verspreiding van de nieuwsbrief. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten van deze enquête: Er zijn die maand 1140 nieuwsbrieven verspreid en dit leverde 119 reacties (ongeveer 10,5 %) 50 respondenten hebben voorkeur voor toezenden per 8 respondenten hebben voorkeur voor alleen de website 61 respondenten hebben voorkeur voor het bezorgen van de nieuwsbrief. Aangezien het percentage e- mailadressen in ons bestand op dit moment niet voldoende is (46,4% van het totaal, maar wel snel groeiend), heeft het bestuur besloten om voorlopig de huidige situatie te continueren. Er is wel besloten om de buitenleden (waar geen bezorging plaatsvindt) in het vervolg per e- mail de link naar de nieuwsbrief op onze website toe te sturen. Hiermee bereiken we in ieder geval ongeveer de helft van onze buitenleden. Roelof Buren, ledenadministrateur 6

9 Bezorgers in het zonnetje gezet Vrijdag 29 november van het vorige jaar kregen de vrijwilligers van de afdeling een gezellige samenkomst aangeboden. Koffie, gebak en een drankje en hapje waren daar natuurlijk bij. De voorzitter bedankte iedereen voor zijn of haar inzet. Pieter Steegstra, de bezorgcoördinator die enkele maanden daarvoor afscheid had genomen werd nog eens extra in het zonnetje gezet door de redactie van de nieuwsbrief. Na een geslaagde bijeenkomst keerde iedereen met een klein geschenk een wandel- of fietsboek tevreden huiswaarts. Kerstdiner met ontroerend kerstverhaal Op maandag 16 december werden bij restaurant De Vrienden bijna zestig ANBO-leden verwelkomd door het bestuur om gezamenlijk de kerst in te luiden met een heerlijk diner. Na het voor- en hoofdgerecht werd een korte pauze ingelast waarin Roelof Buren de disgenoten verraste met een ontroerend kerstverhaal, waar iedereen geboeid naar luisterde. Na een ovationeel applaus werd het diner voortgezet met een overheerlijk toetje. Op de afdelingswebsite vindt u veel meer foto s. Als u erbij bent geweest, kunt u uzelf misschien herkennen. Was u er niet bij, dan kunt u wellicht wat van de sfeer proeven en uzelf voornemen om er dit jaar wél bij te zijn. Bent u onze nieuwe advertentie acquisiteur? Wij zijn op zoek naar iemand die niet alleen een goede relatie kan onderhouden met onze huidige adverteerders, maar die ook nieuwe adverteerders kan overtuigen van het nut van het adverteren in onze nieuwsbrief. Bent u de persoon die wij zoeken? Neemt u dan contact op met onze secretaris Bart van Leeuwen. Adres en nummer vindt u achterin de nieuwsbrief. 7

10 Vrijwilligersdag met vaartocht in Rotterdam Onze vrijwilligers zijn al decennia lang de drijvende kracht achter ANBO. Om hen te bedanken voor hun inzet werd in december in elke regio een vrijwilligersdag georganiseerd voor alle regioteams, netwerkleden en afdelingsbesturen. Tijdens een wintertocht over het water hebben we met onze vrijwilligers naar de toekomst gekeken, een heerlijke winterlunch gebruikt en genoten van muziek en ontspanning. Eef Warmerdam, Pauline Clark en Luuk Middelburg waren de afgevaardigden vanuit Alphen op woensdag 18 december. Geanimeerde ANBO nieuwjaarsreceptie Op 10 januari gaf een flink aantal ANBO leden gehoor aan onze oproep om gezellig te komen toosten op het nieuwe jaar. Na de koffie met petit-four nam de voorzitter het woord. Hij memoreerde enkele zaken uit het turbulente voorbije jaar en wenste iedereen in het nieuwe jaar veel gezondheid en geluk. Daarna werd er getoost met een glas en het daarbij behorende hapje. Op de afdelingswebsi- te vindt u een foto-album dat een goede impressie geeft van de receptie. Vul vragenlijst in over uw 'financiële buffers' Mocht u onverwachts ziek of werkloos worden, bent u dan financieel goed voorbereid op de toekomst? Uit onderzoek van het UWV onder honderden werkzoekenden blijkt dat zij geen financiële buffer hebben, niet op de hoogte zijn van hoe hoog een WW-uitkering is en hoe lang je daar recht op hebt. De ANBO is benieuwd naar uw situatie. Laat het ons weten door een korte vragenlijst in te vullen op: Belastingaangifte 2013 Voor 1 april 2014 moet uw aangifte inkomstenbelasting 2013 weer in het bezit zijn van de belastingdienst. Ook dit jaar willen de belastinginvulhulpen (HUBA s) u weer de helpende hand bieden. De HUBA s zijn door bijscholing op de hoogte van de laatste nieuwtjes voor het goed en adequaat invullen van uw belastingaangifte. Het invullen door een HUBA van de aangifte op grond van door de belastingdienst aan u gezonden opdracht tot het doen van aangifte - heeft tot gevolg dat u ofwel geld terug krijgt ofwel verzekerd bent van het feit dat u niet meer belasting betaalt dan nodig is. 8

11 Ook als u geen brief hebt ontvangen van de belastingdienst dat u aangifte moet doen of wel een brief dat u geen aangifte hoeft te doen, kan er sprake zijn van het recht op belastingteruggave. De belastingdienst weet wel uw inkomsten maar is niet bekend met uw specifieke uitgaven uit hoofde van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, regelmatig specialistenbezoek, aanschaf van een hulpmiddel of een voorgeschreven dieet. Naast het doen van de belastingaangifte staan de HUBA s voor u klaar om u te adviseren omtrent het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslag. Aan de in beginsel gratis aangifteservice en de advisering rond zorg- en huurtoeslag door een HUBA zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. U dient op het moment van het verlenen van de service lid te zijn van een ouderenbond 2. De service is bestemd voor leden van 65 jaar en ouder met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of een AOW-uitkering met een of meer aanvullend(e) pensioen(en) 3. De inkomstengrenzen voor de doelgroep zijn gebaseerd op de toetsingsinkomens van de zorg- en huurtoeslag Hoewel leden van de ANBO jonger dan 65 jaar of boven de inkomstengrenzen in beginsel geen recht hebben op ondersteuning, heeft het bestuur van de ANBO Alphen aan den Rijn als beleid om deze leden op verzoek toch te ondersteunen bij het doen van de belastingaangifte. Voor deze ondersteuning wordt afhankelijk van de persoonlijke situatie van het ANBO lid een onkostenvergoeding gevraagd van 25,00 per uur. Als u gebruik wenst te maken van de diensten van de HUBA s van de ANBO, vul dan onderstaande strook in en zendt deze aan de coordinator van de HUBA s van de ANBO: de heer P.G.S. Dobbe, Zadelmaker 80, 2401PJ Alphen aan den Rijn (telefoon: ). Tot slot:. U hoeft geen aangiftebiljet of formulieren voor zorg- en/of huurtoeslag bij de belastingdienst op te vragen. De HUBA verwerkt uw aangifte of aanvraag zorg en/of huurtoeslag op zijn privé computer en zendt deze elektronisch naar de belastingdienst. Naam:. Adres:.. Postcode:.Plaats Telefoon: 9

12 Secretariaat Postbus AB Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) OSO Kantoor Het OSO kantoor is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 10/12S in Alphen aan den Rijn. Telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van uur tot uur en op maandag en donderdag van uur tot uur. Telefoon (0172) Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken. Voor activiteiten georganiseerd door Commissie Activiteiten OSO kunt u contact opnemen met een commissielid. Nieuwsbrief op website Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die u kunt bekijken op de website van het OSO: Waar ze ook heen gaan, ze hebben in elk geval mooi weer Kees Visschedijk zal in zijn lezing vertellen wat er met de Alphense Joden gebeurd is kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2012 schreef hij hij een boek. Aan de hand van gesprekken die hij met ruim dertig oudere Alphenaren had legt hij in zijn boek uit wat de anti-joodse maatregelen van de bezetter betekenden voor de Alphense Joden. Hoe hun wereld steeds kleiner werd en hoe ze uiteindelijk werden weggevoerd en vermoord. In 2010 werd zijn toneelstuk Nadien in het Parktheater en in Herinneringscentrum Westerbork door Productiehuis Alphen opgevoerd. Nadien schreef hij samen met Nancy Ubink. Hierin laat hij zien wat twee Alphense Joodse families doormaken van Kerstmis 1940 tot aan hun wegvoering in september Als Visschedijk bij ons is zal hij vertellen over de drie families die belangrijk waren voor de Joodse gemeenschap en die ook buiten hun eigen kring in Alphen aan den Rijn gerespecteerd werden. Visschedijk begint en eindigt zijn lezing met een verhaal zoals hem dat destijds door mensen die gezien hebben wat er met de Alphense Joden gebeurde is verteld. De lezing wordt gehouden op donderdag 27 februari om in de Goede Herderkerk aan de Ten Harmsenstraat. 10

13 Op de fiets naar Santiago de Compostella. (Spanje) Een afstand van kilometer in vier weken met z n tweeën fietsen is een geweldige uitdaging. Samen met zijn vriend uit Rijpwetering is Fré Vos op de fiets gestapt voor een pelgrimage naar deze bedevaartsplaats in Spanje. Hij kan er boeiend over vertellen: Is het gelukt? Hoe is het idee ontstaan? Waarom doe je dit? Wat kom je tegen? Wat valt tegen (de bergen) en wat mee? Word je pelgrim? Hoe stel je de route samen? Wat neem je mee? Hoe houd je contact met het thuisfront? Aan de hand van foto s, documenten, stempelkaart en compostellae, wordt de route weergegeven. De inleiding wordt gehouden op 20 maart om uur in de Goede Herderkerk. aan de Ten Harmsenstraat. U bent van harte welkom. Kosten rijbewijskeuring omlaag Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden heeft afspraken met stichting MediPartners Nederland in verband met de kosten van de keuring voor het rijbewijs. MediPartners laat weten dat de tarieven zijn verlaagd: Kleine keuringen BE en 70 plus (vanaf plus): 15,00 voor leden van een ouderenbond 20,00 voor degenen die geen lid zijn van een ouderenbond Groot rijbewijs (alle) 30,00 voor leden van een ouderenbond 35,00 voor degenen die geen lid zijn van een ouderenbond 11

14 Boeren winterwonderland in de Weistaar Woensdag 12 maart 2014 Reissom. 37,50 per persoon (Voor niet-leden bedraagt de reissom. 42,50 per persoon) Inbegrepen zijn vervoer, belastingen, btw, 1x koffie/thee met boerencake, film, entree museum,wintermaaltijd en optreden koor. Onder het genot van een kopje koffie met boerencake ziet u een korte film over het maken van onder meer boter en karnemelk, Aansluitend neemt u dan een kijkje in het aardige Kaas- en Botermuseum van boerderij De Weistaar Om uur wordt de geurige boerengroentesoep geserveerd, gevolgd door een heerlijke boerenkoolmaaltijd met boerenworst en een speklapje. Na de maaltijd volgt een optreden van een dameskoor, die onder muzikale begeleiding gedurende een uurtje liedjes uit de oude doos ten gehore brengen. Het geheel wordt dan afgesloten met een smakelijk ijsje. Via een gedeeltelijk toeristische route langs onder meer de Utrechtse Heuvelrug keren wij tot slot van deze gezellige dag langs Utrecht en Woerden naar huis terug. Aanmelden en betalingen U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden door vanaf maandag 3 februari onderstaand formulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij mevrouw W. Vink, Lariksstraat 1, 2404 VW Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) Uw reservering is definitief na ontvangst van de reissom op rekening NL02 INGB t.n.v. stichting OSO, ovv Weistaar RESERVERINGSFORMULIER Naam : Voorletters: m/v Adres : Postcode : Plaats Telefoon : Aankruisen waar u instapt. ( Dringend verzoek dit later niet te wijzigen!! ) uur Poortwachter aantal personen : uur Noorderbrink aantal personen : uur Driehoorne (Sterrenln) aantal personen :_ uur Westerhove aantal personen : uur St. Jozef aantal personen : Eventuele dieetwensen : Lid van ANBO KBO PCOB Geen lid (aankruisen) 12

15 OSO nieuws Samenwonen AOW ers eenvoudiger Vanaf 1 januari 2015 ziet de overheid AOW ers die een huishouden delen, maar nog een eigen huur- of koopwoning hebben, niet meer als samenwonend. Hierdoor behouden zij de alleenstaande AOW (70 % van het minimumloon). Met deze wetswijziging reageert staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken op de klacht dat de overheid AOW ers te snel bestempelt als samenwonend. Uit Consumentengids Denk niet te licht over ondervoeding Uit onderzoek van VUMC blijkt dat een op de tien ouderen die thuis wonen, ondervoed is. Het kan zich voordoen door een langdurige ziekte, maar ook door problemen met kauwen of een verminderde eetlust, of snel een vol gevoel. Een verminderde of veranderde reuk of smaak kan het eten minder lekker laten smaken. Ook eenzaamheid en depressie kunnen ervoor zorgen dat u minder eet. Een langdurig tekort aan calorieën (energie) voedingstoffen kan leiden tot een verminderde weerstand en krachtverlies. Ondervoeding leidt onder meer ook tot een langzamer herstel na een operatie of ziekte, meer kans op complicaties en een verminderde spiermassa. Bij ondervoeding is het goed om contact op te nemen met een diëtist of uw huisarts. Zij kunnen samen met u vaststellen of u genoeg eet. Everdien van der Leek Gratis boodschappenservice bij gladheid Als de gladheid zijn intrede doet, kunnen ouderen die slecht ter been zijn, gebruik maken van de gratis boodschappenservice van Thuiszorg IZO. IZO signaleert dat juist bij gladheid het aantal valpartijen met ernstige gevolgen onder deze kwetsbare groep schrikbarend stijgt. Met deze service hoopt IZO op een forse daling van het aantal zware kneuzingen en botbreuken onder senioren tijdens de gladheid. Voor wie? De boodschappenservice is beschikbaar voor iedereen die slecht ter been is, bij gladheid de deur niet uit durft én voor de boodschappen geen beroep kan doen op familie, vrienden of kennissen. De service is ook toegankelijk voor mensen, die geen gebruik maken van de (thuis)zorg van IZO. Hoe werkt het? Als u op werkdagen voor uur uw boodschappenlijstje telefonisch doorgeeft aan IZO op nummer (0172) , dan worden uw boodschappen nog dezelfde dag bij u thuis afgeleverd en contant met u afgerekend. 13

16 Tips voor een goed (keukentafel)gesprek Na aanvraag voor een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) volgt een (keukentafel)gesprek met een indicatieconsulent van de gemeente. Het is van belang om dat gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Op de website van het OSO (www.oso-alphen.nl) vindt u een aantal suggesties van Zorgbelang om dit gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen. Op de website klikt u op het item nieuwsbrief nr 79 Activiteiten OSO Zo Koffiemiddag in De Alphense Burgemeester uur Zo Koffiemiddag in De Vrienden uur Do Joden in Alphen aan den Rijn Goede Herderkerk Zo Koffiemiddag Alphense Burgemeester uur Wo Dagtocht boeren winterwonderland Do Pelgrimage Santiago di Compostella Goede Herderkerk Zo Koffiemiddag in De Vrienden uur Do Mattheus Passion Maranathakerk Do Ouderenmishandeling Goede Herderkerk Do Op de bok van de Gouden Koets. 14

17 15

18 ANBO ALPHEN AAN DEN RIJN Secretariaat: Grashof 64, 2403 VJ Alphen aan den Rijn, tel. (06) adres: internet: Contributie: Alleenstaand 37,30 - partner 33,80 Voorzitter De heer P.G.S. Dobbe, Zadelmaker 80, 2401 PJ Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Vicevoorzitter De heer C. de Feiter Frankrijkpark 9, 2408 CC Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Secretaris de heer J.G. van Leeuwen, Grashof 64, 2403 VJ Alphen aan den Rijn Tel. (06) , Tweede secretaris Mevrouw P. Clark-Tuinenburg, Klompenmaker 284, 2401 PT Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Penningmeester De heer B.W.N. Vermeer, Zuiderkeerkring 51, 2408 MV Alphen aan den Rijn Tel. (0172) Activiteiten Mevrouw C. van Wilgen, Zuidland 93, 2408 BM Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Lief en Leed Mevrouw S.L. Haasjes-Kuiper, Laan der Continenten 22, 2404 WC Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Ledenadministratie De heer R. Buren, Lokhorst 35, 2402 PP Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Vrijwillige Ouderen Adviseurs De heer H. Emmelot, Tel. (06) Mevrouw M. Vollebregt, Tel. (0172) De heer J.A. van Wijk, Tel. (0172) Belastinginvulhulpen De heer. P.G.S. Dobbe, Tel. (06) De heer J. Heemskerk, Tel. (06) De heer E.C. Warmerdam, Tel. (0172) De heer B. Vermeer, Tel. (0172) Bezorging Vacature Redactie nieuwsbrief De heer L. Middelburg, Weerdestein JS Alphen aan den Rijn Tel. (0172) , Webmaster De heer D. de Graaf, Cantharel 74, 2403 RA Alphen aan den Rijn Tel (0172) , 16

19 OSO (Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden) Prins Bernhardlaan 10/12S tel. (0172) VT Alphen aan den Rijn Leden namens ANBO in bestuur OSO De heer P.G.S. Dobbe tel. (0172) De heer C. de Feiter tel. (0172) Mevrouw L.E. de Jong-Burggraaf tel. (0172) De heer J.A. van Wijk tel. (0172) OSO-Commissie Zorg en Welzijn Mevrouw L.E. de Jong-Burggraaf tel. (0172) De heer G. J. Somberg tel. (0172) De heer J.A. van Wijk tel. (0172) Mevrouw S.C.H. van Eerden-Neuteboom tel. (0172) Ouderen voor Ouderen (OVO) Mevrouw D.J.H.M. van Wijk tel (0172) Telefoonnummer voor ouderen in nood tel OSO-Commissie Wonen De heer H.G. Metaal tel. (0172) OSO-Commissie Activiteiten Mevrouw S.L. Haasjes-Kuiper tel. (0172) Mevrouw D.J.H.M. van Wijk tel (0172) Belangrijke adressen Participe, Prins Bernhardlaan 10/12S tel. (0172) Thuishulp Ouderen en Gehandicapten tel. (0172) Steunpunt Vrijwilligers, Prins Bernhardlaan 10/12S Inloop spreekuur, Stadhuisplein 1 tel. (0172) op ma.en wo. van uur en vr. van 9-13 uur Gilde tel. (0172) website: Ouderenhulplijn tel. (0900) Activiteitencentra Driehoorne, Sterrenlaan 112 tel. (0172) Westerhove, Anna van Burenlaan 147 tel. (0172) Wielewaal, Kwartelstraat 66 tel. (0172) Rijbewijskeuringen Alle rijbewijskeuringen worden verricht door Stichting MediPartners Nederland. U kunt alleen na telefonisch afspraak (071) op willekeurige woensdagen van de maand gekeurd worden in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2. De kosten bedragen 20,00. Leden van een ouderenbond ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs 5,00 korting en betalen slechts 15,00 Waar moet u zelf voor zorgen: Een eigen gezondheidsverklaring (verkrijgbaar Stadhuis, niet kosteloos) Flesje met uw eigen urine Lijstje van uw medicijngebruik De bril die u draagt bij het rijden

20

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO.

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. Officiële start ABO Op 15 april 2016 is tijdens een receptie in

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nieuws- en informatieblad. Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15. Apr. 1 inloopochtend 10 uur - 12.

Nieuws- en informatieblad. Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15. Apr. 1 inloopochtend 10 uur - 12. Nieuws- en informatieblad Leidschendam-Voorburg Nummer 17 31 januari tot 15 mei 2015 u mmer 15 e-mail : anboleidschendamvoorburg@gmail.comgmail.com website : www.anbo.nl/leidschendamvoorburgleidschendamvoorburg

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 3 2015 Van de bestuurstafel Deze keer een wat ander voorwoord dan u van mij gewend bent. Omdat er belangrijke zaken te melden zijn, praat het bestuur u graag bij

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD september 2014

INFORMATIEBLAD september 2014 AFDELING ZWOLLE INFORMATIEBLAD september 2014 Van de voorzitter De zomer zit er weer bijna op en dat betekent dat het verenigingsleven weer langzaam op gang komt. De eerste bestuursvergaderingen worden

Nadere informatie

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af.

Wanneer u woont in een woonstudio neemt u automatisch het basisarrangement af. Wanneer u bij ons komt wonen, zorgen wij ervoor dat bepaalde voorzieningen en diensten vanzelfsprekend beschikbaar zijn. Zo kunt u erop rekenen dat zorgmedewerkers 24 uur per dag voor u zijn. Wanneer u

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Afdeling VeluwerandMeer

Afdeling VeluwerandMeer Afdeling VeluwerandMeer Nieuwsbrief Nr. 4 2014 Van de bestuurstafel Dit is een bijzondere nieuwsbrief, want het is voor het eerst dat de nieuwsbrief terecht komt bij alle ANBO leden in de gemeenten Ermelo,

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 onder redactie van P. Rossel en A. teravest Bankrekening penningmeester: NL37INGB0000475721 t.n.v. PCOB afd. Houten. Website: www.pcobhouten.nl Webmaster: B.P. Tunderman, webmaster@pcobhouten.nl.

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Goirle 2016-2017 Formulier zo volledig mogelijk invullen en aankruisen wat van toepassing is. 1. Gegevens leerling Naam: M/V Voornamen: BSN-nummer Geboortedatum:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen)

Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) ACTIVITEITENAGENDA Januari 2015 Activiteitenagenda januari 2015 (over de dikgedrukte activiteiten kunt u hierna een toelichting lezen) Dag Jan. Activiteit Tijd Plaats Donderdag 1 - Nieuwjaarsdag Vrijdag

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. administratie WMO Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Een niet getekend, onvolledig of onjuist ingevuld formulier kan niet in behandeling worden genomen en wordt ter verbetering teruggezonden. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. zorg/wmo Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw di 1 10.00-12.00 uur Bingo Deelname E 5,-. * wo 2, 16, 30 13.00-17.30 uur Bridge-inloop

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland Aan de afdelingsbesturen van KBO, PCOB en ANBO Gelderland Betreft: werving Belastinginvullers voor de Belastingservice Bemmel, 8 augustus 2016 Geacht bestuur, Voor de hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEKOSTIGING VAN DE VERVOERSKOSTEN IN VERBAND MET SCHOOLBEZOEK, SCHOOLJAAR 2016/2017

AANVRAAGFORMULIER BEKOSTIGING VAN DE VERVOERSKOSTEN IN VERBAND MET SCHOOLBEZOEK, SCHOOLJAAR 2016/2017 AANVRAAGFORMULIER BEKOSTIGING VAN DE VERVOERSKOSTEN IN VERBAND MET SCHOOLBEZOEK, SCHOOLJAAR 2016/2017 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, eerst de toelichting te lezen. Volledig invullen en

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Maart 2017 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/nieuws Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd 1 2 Inleiding De overgrote meerderheid van de ouderen, waaronder een groeiende groep kwetsbare ouderen

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Postbus 907 7301 BD Apeldoorn : 071-5210070 Leiden, februari 2017 Nieuwsbrief 2017-1 Beste leden, Januari, een saaie maand. De feestdagen zijn voorbij,

Nadere informatie

Naam : man vrouw. Geboortedatum : BSN nummer

Naam : man vrouw. Geboortedatum : BSN nummer AANMELDFORMULIER LTC Boost Naam : man vrouw Voorletters en roepnaam : Straat en huisnummer : Geboortedatum : BSN nummer Telefoon privé/mobiel : Telefoon werk : E-mail : Werkgever / bedrijf : Ik ben verzekerd

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 maart 2014

Nieuwsbrief nummer 2 maart 2014 Nieuwsbrief nummer 2 maart 2014 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straat + huisnummer Postcode Woonplaats IBAN rekeningnummer t.n.v. (Mobiel) telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

Aanvraag indicatie voor servicewoning of rolstoelwoning

Aanvraag indicatie voor servicewoning of rolstoelwoning Aanvraag indicatie voor servicewoning of rolstoelwoning Indicatie U wilt verhuizen naar een servicewoning of naar een woning die speciaal geschikt is voor rolstoelgebruikers in de gemeente Utrecht of Stichtse

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter, november 2016

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter, november 2016 K B O afd. Berkel en Rodenrijs november 2016 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris: Jeanne Bloom,

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Nieuws zieriks Aagje

Nieuws zieriks Aagje Nieuws zieriks Aagje ANBO AFDELING ZIERIKZEE Nieuwsbrief nummer 3 2014 augustus september - oktober Beste vrienden, leden van de ANBO, Nog eenmaal, en ik beloof U dat dit echt de laatste keer is, nog een

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 3, maart 2015, 3 e jaargang Inhoud Bijeenkomst 28 februari: Liever een goede buur.. Informatie over zorg n.a.v. de bijeenkomst in december 2014. Vooraankondiging: 30 mei bijeenkomst over WONEN

Nadere informatie

Werk Vacatures vrijwilligerswerk pag. 2

Werk Vacatures vrijwilligerswerk pag. 2 November 2013 VOORWOORD U leest nu de eerste nieuwsbrief die alleen digitaal wordt verstrekt. Dit zal wellicht even wennen zijn voor u. Wij publiceren deze nieuwsbrief op onze website. Dat betekent dat

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD Januari 2015

INFORMATIEBLAD Januari 2015 AFDELING ZWOLLE opgericht 1 januari 1947 INFORMATIEBLAD Januari 2015 Van de voorzitter Laat ik (natuurlijk) beginnen met u allen (en dat zijn ruim 500 leden) een zeer voorspoedig 2015 toe te wensen. Voorspellen

Nadere informatie

FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF VAN DE OUDERENVERENIGING DEVENTER

FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF VAN DE OUDERENVERENIGING DEVENTER NIEUW ELAN FEBRUARI 2013 NIEUWSBRIEF VAN DE OUDERENVERENIGING DEVENTER BESTUUR: De heer G. Hiemstra Mevr. E. de Noord Tel: 608035 Mevr. J. van Loon Tel: 653246 voorzitter secretaris ellydenoord@concepts.nl

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs:

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs: Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016 Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en het vakje aankruisen indien van toepassing. Uw aanvraag wordt voor de aanvang van het schooljaar

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Activiteitenkrant maart Woensdag 1 maart. High Tea

Activiteitenkrant maart Woensdag 1 maart. High Tea Activiteitenkrant maart 2017 Woensdag 1 maart High Tea Einde: 15:30 uur Entree: 5,00 Meer informatie vindt u in deze krant. Een kaartje kunt u kopen bij de receptie van het SWVkantoor, ook kunt u bellen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Info no. 256 december 2016 / januari 2017

Info no. 256 december 2016 / januari 2017 Secretariaat: D.Burggraaff-Siebesma Meester Flapperlaan 5 8801 BN Franeker tel: 391733 www.pcob.nl Prot.Chr.Ouderenbond e-mail:hjburggraaff@hotmail.com Afd. Franeker en Omstreken Banknummer:NL17RABO 0118371274

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

NL DOET bij Beweging 3.0

NL DOET bij Beweging 3.0 NL DOET bij Beweging 3.0 Op zaterdag 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisatie in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de

Nadere informatie

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Maasbree. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Maasbree. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Maasbree Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd 1 2 Inleiding De overgrote meerderheid van de ouderen, waaronder een groeiende groep kwetsbare ouderen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen)

Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2014 afdeling Vianen, sinds 1956 Berkenstraat 8, 4131 AM Vianen (Ut), telefoon 0347 373031 www.anbo.nl/vianen Belastinghulp voor aangifte 2013 (zie binnenbladen) Uit de ledenvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

bieb april t/m juni 2016

bieb april t/m juni 2016 Te doen in en om de bieb april t/m juni 2016 Workshops, voorlezen, cursussen, elab themadagen, lezing, Taalcafé Wanneer en waar? Alphen aan den Rijn 09.30-11.30 uur Dinsdag 5 april, 3 mei en 7 juni Boskoop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2009-2010

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente : Zoetermeer, Welzijn/Beleid, leerlingzaken Adres : Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer E-mail : leerlingenvervoer@zoetermeer.nl Telefoonnr. : (079) 346 9149 (tussen 9.30 en 14.00 uur) Aanvraagformulier

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Vreeswijk Vreeswijk, dicht bij u in de buurt In Nieuwegein kunt u de zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis of op uw eigen appartement in het woonzorgcentrum

Nadere informatie

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats aanvraag vergoeding vervoerskosten Model C (voortgezet onderwijs) schooljaar 2011 2012 Gemeentehuis Boxtel Markt 1 Postbus 10000 5280 DA Boxtel telefoon 0411 655911 fax 0411 655225 e-mail gemeente@boxtel.nl

Nadere informatie

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont.

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont. AANVRAAGFORMULIER VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499 Fax : 0499-360232 info@gemeentebest.nl www.gemeentebest.nl IBAN:NL08BNGH028.50.01.051

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Charlois. Ontmoetingscentrum. Activiteitenprogramma maart en april 2016. Bewegen. Eten en drinken. Advies en Informatie.

Charlois. Ontmoetingscentrum. Activiteitenprogramma maart en april 2016. Bewegen. Eten en drinken. Advies en Informatie. Eten en drinken Activiteitenprogramma maart en april 2016 Ontmoetingscentrum Advies en Informatie Charlois Steun voor Mantelzorg Dagbesteding Spel en Creativiteit ONTMOETINGS- CENTRUM CHARLOIS In dit

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal.

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal. Nieuwsbrief Van het bestuur Met de zomervakantie voor de deur, hebben wij toch nog een aantal zaken die wij met u willen delen. Veel zonnige berichten over de kinderboerderij. De nieuwe schommels, een

Nadere informatie