Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME"

Transcriptie

1 Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag 2013

3

4 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders, verdeeld over een geplaatst en gestort kapitaal van SRD De aandelen hebben een nominale waarde van SRD 0,01 of een veelvoud daarvan. De aandelen staan onder andere op naam van de Republiek Suriname, pensioenfondsen, bedrijven, beleggers en diverse particulieren. De aandelen zijn overdraagbaar en hebben een notering op de Surinaamse effectenbeurs. N.V. Self Reliance is in Suriname in een relatief korte periode uitgegroeid tot de grootste en toonaangevende schadeverzekeraar in de zakelijke en de particuliere markt, nochtans zonder overname van portefeuilles. Op 10 december 2007 heeft de nieuw opgerichte Self Reliance Levensverzekeringen N.V. als levensverzekeraar enkele producten geïntroduceerd. Self Reliance Levensverzekeringen N.V. is evenals de N.V. Bioscooptheater Bellevue, meer bekend als Tower, een deelneming van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance. Op 4 januari 2010 is de koop/verkoopovereenkomst van de aandelen van Clico Life Insurance Company Suriname N.V. en Clico General Insurance Company Suriname N.V. getekend tussen de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance en CL Financial Ltd. op Trinidad. Deze Surinaamse Clico bedrijven zijn eveneens een deelneming van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance. De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, het Schadebedrijf en Self Reliance Levensverzekeringen N.V. alsook het kantoor te Nw. Nickerie zijn ISO 9001: 2008 gecertificeerd. Kansen en uitdagingen zijn voor Self Reliance voortdurend de inspiratiebron om de winstgevendheid te verbeteren, de groei te bestendigen en de schaalgrootte uit te breiden in de segmenten met een gunstige koopkracht van de consumenten ondanks moeilijke marktomstandigheden en een felle concurrentie. Belangrijke kernwaarden van onze onderneming blijven gericht op het streven om steeds te voldoen aan de wensen van de aandeelhouders, onze interne en externe klanten alsook toekomstige klanten. Er wordt dan ook gewerkt aan de bestendiging van het vertrouwen en een transparante samenwerking met (her)verzekeraars, internationaal opererende makelaars, tussenpersonen, lokale en internationale dienstverleners en alle overige zakenpartners. Het streven is gericht op de vergroting van de waarde van de onderneming en voldoende winstgevendheid middels groei in bestaande en nieuwe markten met gedreven medewerkers en inspirerende leidinggevenden die waarde toevoegen aan de organisatie en de samenleving. EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Paramaribo, 28 mei 2014

5

6 Inhoud Pagina Bestuur, Raad van Commissarissen, Managers en Stafcollectief 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders 7 KERNCIJFERS Verslag van de hoofddirectie 11 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 (na winstverdelingsvoorstel) 38 Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over Financial Statements Statement of financial position as of December, 31 (after distribution of profits) 52 Statement of comprehensive income for the year ended December, Statement of cash flow over Explanatory Notes to the Financial Statements Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 60

7 4 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

8 Bestuur, Raad van Commissarissen, Managers en Stafcollectief Bestuur Drs. M. L. Roemer, Hoofddirecteur Raad van Commissarissen Mr. C. R. Jadnanansing, President Drs. H. H. Pinas, Vicepresident H. D. Jessurun Drs. S. Khedoe-Bharos F. P. T. J. Paje, BBA Managers J. R. Antari M. P. Isselt Drs. S. P. Relyveld M. A. Romeo A. M. Tammenga-Ramin, BBA Staffunctionarissen S. Ardjosoediro S. Banarsi-Ramnath Drs. S. E. Bonjaskie P. J. Gopi-Santjes, MBA BEc. Drs. C. S. Inderson A. M. Kluis C. M. J. de Man, BBA O. S. Resowidjojo S. L. Sedney Mr. S. P. Setrodjemino Medische Staf Drs. L. N. Juliana - Renfurm Drs. M. R. Li Fo Sjoe I. F. Rozenblad-Bonapart, BSc Drs. P. J. Welles Sectie-hoofden F. J. Mungroo S. M. Young-Oostwijk, BSc S. Sital, BEc Drs. S. Krishnasing N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

9 Mr. C. R. Jadnanansing President Drs H. H. Pinas Vicepresident Drs. S. Khedoe-Bharos F. P. T. J. Paje, BBA H. D. Jessurun 6

10 Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders Wij hebben de eer U hierbij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 34 lid 3 van de Statuten de Jaarrekening 2013 bestaande uit de balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013, alsmede het kasstroomoverzicht over 2013 en de toelichting behorende tot de Jaarrekening 2013 aan te bieden. De Jaarrekening is gecontroleerd door Tjong A Hung Accountants N.V. en de door hun verstrekte controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in dit verslag opgenomen. Ingevolge artikel 35 lid 1 van de Statuten, adviseren wij U de onderhavige Jaarrekening vast te stellen, welke vaststelling zal strekken tot decharge van de hoofddirectie voor het door haar gedurende de verslagperiode gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. De winst vóór belastingen over het boekjaar 2013 bedraagt SRD Met het voorstel van de hoofddirectie om van de winst na belasting groot SRD een bedrag van SRD toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van totaal SRD in de vorm van dividend in contanten uit te keren, kunnen wij ons verenigen. Met dit voorstel zal een contant dividend van SRD 3,50 per aandeel nominaal SRD 0,01, oftewel % per aandeel worden uitgekeerd. Wij adviseren u dit voorstel goed te keuren. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster zoals bepaald in artikel 12 lid 1 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden, de heer Mr. C. R. Jadnanansing en de heer H. D. Jessurun. Wij stellen u voor, genoemde commissarissen te herbenoemen. Wij spreken onze waardering uit voor de bijzondere inzet van de directie, managers, staf en alle overige medewerkers in het afgelopen jaar. Paramaribo, 28 mei 2014 Raad van Commissarissen Mr. C. R. Jadnanansing - President Drs H. H. Pinas - Vicepresident Drs. S. Khedoe-Bharos F. P. T. J. Paje, BBA H. D. Jessurun N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

11 KERNCIJFERS Resultaten (SRD) Premies 249,525,773 Beleggingsopbrengsten 3,742,140 Herverzekeringspremies 11,014,943 Mutatie premiereserve (63,219,791) Schaden 119,752,622 Kosten 34,372,836 Financiële baten & lasten 2,444,728 Buitengewone baten & lasten (1,532,389) Resultaat vóór belasting 25,820,060 Netto-winst 22,274,556 Netto-winst plus afschrijvingen 23,285,922 Balans (SRD) Eigen vermogen 84,002,662 Technische voorzieningen 148,065,939 Balanstotaal 259,465,915 Gegevens van Aandelen Aantal uitstaande aandelen (nominale aant.) 1,800,891 Netto-winst per aandeel (Sur. dollars) Dividend per aandeel (Sur. dollars) 3.50 Kengetallen Geboekte premie/debiteuren 1.9 Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

12 ,581, ,301,179 80,843,334 75,911,840 3,547,720 5,074,620 1,349,619 1,165,381 11,205,767 11,397,446 10,212,790 10,983,431 8,167,339 6,746,432 9,186,820 8,662,757 65,363,454 59,430,984 48,311,837 47,605,085 30,579,052 32,452,100 26,826,628 22,128,442 4,047,555 4,871,365 1,740, ,261 (155,550) (1,197,701) 2,199,819 (518,624) 19,040,175 14,515,365 9,968,547 5,495,657 17,216,773 13,046,513 9,208,796 4,837,206 17,906,582 13,892,408 9,989,538 5,656,159 66,508,103 51,948,265 39,065,202 31,145,748 55,217,492 49,418,881 39,653,819 38,065, ,237, ,580,789 97,677,117 90,183,404 1,800,891 1,800,891 1,800,891 1,800, N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

13

14 Verslag van de hoofddirectie Het verslagjaar 2013 Algemeen Het herstel van de wereldwijde financiële crisis van 2008 en 2009 wordt moeizaam in 2013 zichtbaar voortgezet. De noodzakelijke financiële overheidssteun om grote internationaal opererende financiële instellingen te redden wordt verder afgebouwd. Het herstel in de Zuid-Europese landen is ook voortgezet, terwijl de handel op internationale aandelenbeurzen toe is genomen. Op Trinidad heeft de Overheid de enorme bailout van gigant CL Financial Ltd., in het bijzonder van Clico Trinidad, uitgevoerd teneinde een economische crisis te voorkomen. De capaciteit van belangrijke internationale verzekeringsmarkten is in 2013 verruimd hoewel de eisen verder zijn aangescherpt. Suriname heeft in een wereldwijde Political Risk Map en Terrorism and Political Violence Map van een internationaal opererende verzekeringsorganisatie respectievelijk verzekeringsexpert een score Medium-high risk respectievelijk Negligible gekregen. Deze algemene risico-indicatoren bestaan uit onderliggende gebieden. De economische groei van ons land is gunstig met ± 4 %. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan onze grondstoffenindustrie die onderhevig is aan de wereldmarktprijzen, maar van grote invloed is op de staatsfinanciën en de deviezenvoorraad van ons land. Diversificatie van onze economische groei en ontwikkeling is echter noodzakelijk. De jaareinde-inflatie 2013 bedroeg 0,6 % en het jaargemiddelde 1,90 %, hetgeen zeer gunstig is. Het voorgenomen restrictief budgettair beleid van de Overheid is echter niet conform uitgevoerd, hetgeen de eerder bereikte stabiliteit in 2013 onder druk heeft gezet. De voorgenomen inkomstenverhogende maatregelen van de overheid in 2014 en de stringente uitvoering van de begroting zijn positieve indicatoren voor de bestendiging van de structurele verbetering van de staatshuishouding. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

15 Het Bedrijf De groei van het bedrijf in de core business, te weten verzekeringen, is reeds vele jaren kenmerkend voor het bedrijf, maar in 2013 is er een bijzondere toename van de premies. De Overheid heeft in 2013 invulling gegeven aan een deel van het voorgenomen sociaal zekerheidsstelsel, te weten de eerste fase van een nationaal zorgstelsel. In 2013 hebben 5 (vijf) verzekeraars, waaronder 1 (één) buitenlandse aanbieder, ingeschreven voor de toekenning van de Mega Ziektekostenverzekering voor ongeveer Surinamers verdeeld over geheel Suriname en in de leeftijdsklassen 0 t/m 16 jaar én 60 jaar en ouder. De toewijzing aan Self Reliance op grond van Kwaliteit, Service, Ervaring en Prijs is het resultaat van een meer dan normale investering in de interne en de externe organisatie. De tweede inschrijver had een premie van ± SRD 40 miljoen hoger op basis van de toen geldende tarieven voor hen van zorgverleners waaronder ziekenhuistarieven. De deskundigheid en expertise met betrekking tot de relevante financiële en (para)medische data in de zorgsector die in de afgelopen jaren is ontwikkeld door Self Reliance, is essentieel geweest voor de snelle en succesvolle introductie van het nieuwe Self Reliance product te weten de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) per 1 juli 2013 in goede samenspraak met de zorgsector en de Overheid. Het bedrijf heeft de strategische doelstellingen, de kwaliteitsdoelstellingen en de SMART geformuleerde doelen voor de komende 3 (drie) jaren wederom zowel bedrijfsbreed alsook op afdelings- en/of productniveau in het ondernemingsplan 2014 t/m 2016 vastgelegd. De periodieke uitvoering van SWOT-analyses gaan hieraan vooraf. In 2013 is er veel geïnvesteerd in de doelstelling continu verbeteren van de service- en organisatiegraad middels beheersing en verbetering van processen. Op basis van genormeerde prestatie-indicatoren worden doorlooptijden gemeten, efficiënter en effectiever gemaakt. Ook het behalen van een minimale gemiddelde score bij de periodiek uit te voeren klanttevredenheidsonderzoekingen behoort onder andere tot het sturingsmodel ter verbetering van de service- en organisatiegraad. Er zijn specifieke prestatie-indicatoren door het bedrijf ontwikkeld in relatie tot diverse kritische ondernemingsgebieden en processen. Gelet op het prudent financieel beleid gericht op de realisatie van een aantal doelen waaronder een zeer ruim dekkingspercentage in verband met de solvabiliteitstoets van de Centrale Bank van Suriname, heeft de meer dan normale groei van de premies in 2013 geen consequenties gehad voor het voldoen aan de minimale solvabiliteitseis van het bedrijf als verzekeraar. Ook de vermogensstructuur is gunstig. De kernwaarden van het bedrijf die bij de besluitvorming en de uitvoering van werkzaamheden van toepassing zijn en hiermede de bedrijfscultuur bepalen, zijn: winstgevendheid en kostenbewustzijn taakgerichtheid en deskundigheid integriteit, eerlijkheid en veiligheid innovatiegerichtheid klant- en consumentgerichtheid gerichtheid op (top)prestaties teamgeest en effectieve communicatie het bedrijf positief uitdragen en verdedigen tegen onterechte kritiek geheimhouding De snelle en succesvolle invoering van de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) die na goede samenspraak met de zorgsector en de Overheid is gerealiseerd, is een collectieve topprestatie. Thans wordt gewerkt aan de verdere beheersing en verbetering van het model en de processen. 12 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

16 De organisatie en de organisatiestructuur zijn door een extern organisatieadviesbureau onderzocht en beoordeeld. De scope lag voornamelijk op de top-structuur. Uit de bevindingen van de externe consultants blijkt dat de interne organisatie sterk is. Mede met het oog op de toekomstige wetgeving zal de top-structuur van het bedrijf enigszins worden uitgebreid. De sterke product-oriëntatie van het bedrijf wordt vooralsnog gecontinueerd en verder versterkt door het toekennen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2013 is het nieuwe kantoor in Nickerie in gebruik genomen. Het eerder aangekochte gebouw is na verbouwing ingericht als kantoor respectievelijk logeerfaciliteit. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

17 14 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

18 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

19 Het Jaarverslag 2013 van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance HET SCHADEBEDRIJF GEEN GROEPSVORMING EN GEEN CONSOLIDATIE De balans en de winst- en verliesrekening in dit jaarverslag bevatten cijfers van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance te weten het Schadebedrijf. Er wordt bij de presentatie van de opbrengsten respectievelijk de omzet van het bedrijf slechts uitgegaan van de premies en de overige opbrengsten van het Schadebedrijf. Van de bedrijven die als deelneming zijn aangemerkt, worden de opbrengsten/omzetten niet geconsolideerd verantwoord in de resultatenrekening. De deelnemingen worden op de balans verwerkt onder de kop Beleggingen en in de resultatenrekening als resultaat uit deelnemingen onder de kop Beleggingsopbrengsten. Hierdoor is de vergelijkbaarheid van onder andere het totale premie-inkomen met bedrijven die de omzet consolideren voor externe gebruikers middels dit jaarverslag niet geheel mogelijk. Het vergelijken van onder andere de totale premies van het Schadebedrijf is wel mogelijk op basis van de gepubliceerde verslagen. Het Self Reliance Levenbedrijf Het nog jonge Levenbedrijf ontwikkelt zich redelijk goed in de markt, die gekenmerkt wordt door consumenten die in het verleden het vertrouwen hebben verloren in verzekeringen als gevolg van de hyperinflaties en daardoor de bijzondere geldontwaarding van de uitkeringen. De groei in 2013 heeft betrekking op de tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen en het inmiddels ontwikkelde Flexibel Spaarpensioenproduct. Wij zijn zeer tevreden met deze ontwikkeling in een markt die zich kenmerkt door vele beperkingen voor een gezonde concurrentie. Ook in 2013 zijn de herverzekeringen van wezenlijk belang evenals de deugdelijkheid van de herverzekeraar(s). Inmiddels is er met ingang van 2014 een nieuwe herverzekeraar, aangezien Zwitserleven Nederland als gevolg van een overname een strategische heroriëntatie ondergaat. De netto-winst over 2013 bedraagt SRD en is ten opzichte van 2012 met 8% gestegen. Het resultaat van N.V. Leven wordt als deelneming verantwoord in de Jaarrekening van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, het Schadebedrijf. De omzet van het Levenbedrijf wordt dus niet verwerkt in de resultatenrekening van dit verslag van het Schadebedrijf. De Jaarrekening van N.V. Leven wordt afzonderlijk gecontroleerd door de externe accountant, terwijl de gedetailleerde premiereserve van het Levenbedrijf is vastgesteld door een extern actuarieel bureau. De Clico bedrijven in Suriname De aandelen van Clico Life Insurance Company Suriname N.V. en Clico General Insurance Company Suriname N.V. zijn formeel op 4 januari 2010 overgedragen aan de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance door CL Financial Ltd. op Trinidad. Reeds in het eerste kwartaal van 2009 was er een intentie voor deze overname tussen partijen overeengekomen. Self Reliance heeft een reddingsplan ontwikkeld en in overleg en samenwerking met de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën is er een financieel-economische uitwerking van de juridische stappen opgesteld teneinde het reddingsplan mogelijk en haalbaar te maken. Dit proces vraagt nog steeds om geduld en professionalisme om het reddingsplan te laten resulteren in het herstel van de commerciële basis en het vertrouwen. Het zogeheten doorstartplan, als belangrijk onderdeel van het reddingsplan, is in 2010 ter goedkeuring aangeboden aan alle schuldeisers conform de wettelijke bepalingen en regels. 16 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

20 De goedkeuring is geschied op grond van een bepaald percentage van de schuldeisers en de hoogte van het bedrag dat verschuldigd is aan de schuldeisers. Op 29 oktober 2010 is het doorstartplan door de rechter gehomologeerd. De betalingen aan met name de zogenoemde EFPA (Executive Flexible Premium Annuity Plan)-polishouders, oftewel van de belegproducten zijn meteen na de homologatie begonnen. Bekendmakingen hierover zijn verschenen in de media. Dit proces verloopt goed tot op dit moment en is mogelijk vanwege de financiering door de Staat Suriname en de ontvangsten van de vorderingen op Trinidad tegen de marktvoorwaarden van de omzetting van de ontvangen Staatsobligaties met een looptijd van 1-20 jaar. De inspanningen om de vorderingen op de Bahamas te innen gaan onverkort door. De inning van de vorderingen van Clico Life Insurance Company Suriname N.V. op Clico Bahamas verlopen niet voortvarend. De omvang van deze vorderingen bestaat voornamelijk uit EFPA-polissen en bedraagt ± US$ 18,5 miljoen. Momenteel wordt getracht middels juridische stappen de vorderingen alsnog geheel of gedeeltelijk te innen. Het resultaat van de Clico bedrijven Suriname over 2013 is nog niet vastgesteld. Er wordt evenals het vorig jaar geen deelnemingsresultaat verwerkt in de resultatenrekening, terwijl de waardering van deze deelneming verantwoord is voor SRD 1. Clico Life Insurance Company Suriname N.V. heeft voor vele personen, pensioenfondsen en gerenommeerde financiële instellingen polissen afgesloten. De betalingen van de premies van diverse producten herstellen gestaag en het vertrouwen neemt toe, mede vanwege de stringente uitvoering en betalingen conform het door de rechter gehomologeerd doorstartplan van 29 oktober Clico Life Insurance Company Suriname N.V. zit helaas nog steeds in een juridisch proces met een lokale EFPA-polishouder, hoewel de uitkering van deze polissen conform het doorstartplan reeds uitgevoerd zou zijn, indien Clico Life Insurance Company Suriname N.V. als schuldenaar was aangemerkt bij de uitvoering van het doorstartplan en de homologatie door de rechter. N.V. Bellevue Het Self Reliance Tower Auditorium De N.V. Bellevue exploiteert het Self Reliance Tower Auditorium. N.V. Bellevue wordt verantwoord als deelneming in de Jaarrekening van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, het Schadebedrijf. Het deelnemingsresultaat over 2013 bedraagt SRD Het aandeel N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance De beursprijs van het aandeel Self Reliance, met een nominale waarde van SRD 0,01, is in 2013 en de eerste 4-5 maanden van 2014 flink gestegen. De aandelen luiden op naam. Tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen is er steeds een toelichting gegeven op de fundamentele indicatoren van het aandeel en de genoteerde beursprijs. De spelregels bij de totstandkoming van de beursprijs zijn helaas niet gebaseerd op de beginselen en mechanismen van een efficiënte markthypothese. Toch hebben aandeelhouders in Suriname de mogelijkheid de aandelen te verhandelen. Vele aandelen Self Reliance worden helaas buiten de effectenbeurs verhandeld. De beursprijs van het aandeel Self Reliance bedroeg per ultimo 2013 SRD 35 en in mei 2014 was de prijs SRD 47. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

21 Onderstaand een overzicht van het aandeel van ultimo 2006 t/m 2013 Ultimo Cash dividend-rendement in % Cash dividend in % Dividend per aandeel in SRD Beurskoers in SRD.* Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel Nominale waarde * De koers van een aandeel Self Reliance volgens de Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname Het aantal geplaatste aandelen is laag ten opzichte van het resultaat. Het dividendbeleid is in beginsel niet gebaseerd op de toepassing van een bepaald percentage van de winst, te weten een vaste pay-out ratio. Er wordt rekening gehouden met de interne behoefte aan reserves ten gunste van het Eigen Vermogen en een bepaald rendement bestaande uit cash dividend-rendement en koersrendement op basis van een normale koersontwikkeling als gevolg van de bedrijfsontwikkeling. Het totale rendement voor de aandeelhouder is over het jaar 2013 ten opzichte van de voorgaande jaren bijzonder hoog, voornamelijk vanwege het hoge koersrendement. De intrinsieke waarde per aandeel nominaal SRD 0,01 is toegenomen met SRD 9,72 ten opzichte van 2012, oftewel met 26,3 %. Ultimo 2013 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel SRD 46,65. De forse stijging van de beursprijs heeft over het boekjaar 2013 grote invloed op het cash dividend-rendementsbeleid en daardoor op de pay-out ratio over Het streven blijft er voorlopig nog op gericht om de winstcapaciteit te verruimen en voldoende winst te realiseren voor een normaal cash dividend-rendement bij een koersontwikkeling gebaseerd op de fundamentele indicatoren van het bedrijf. De voorgestelde cash dividenduitkering van % gebaseerd op een cash dividendrendement van 10% ultimo december 2013, is voor de sector zeer hoog. Premies van het Schadebedrijf In 2013 bedroegen de geboekte premies van het Schadebedrijf SRD SRD , hetgeen een toename is van SRD ten opzichte van Deze bijzondere toename is voornamelijk toe te schrijven aan de ziektekostenverzekeringen, te weten het nieuwe product de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) en een kleine(re) toename van de PZS (Particuliere Ziektekostenverzekering Self Reliance). De ontwikkeling van de totale nettopremies van 2009 t/m 2013 in SRD N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

22 De premies zijn verdeeld over een vijftal productgroepen te weten: Ziektekostenverzekeringen (PZS en BZSR) Motorrijtuigenverzekeringen Brandverzekeringen Ongevallen- en reisverzekeringen Overige verzekeringen De omzet per verzekeringsproduct(groep) in SRD Totale premie Ziektekostenverzekeringen PZS en BZSR Motorrijtuigenverzekeringen Brandverzekeringen Ongevallen- en reisverzekeringen Overige verzekeringen Onder ziektekostenverzekeringen is de jaarpremie van de BZSR verwerkt en gecorrigeerd met de premiereserve, aangezien het verzekeringsjaar en het boekjaar niet samenvallen. Uit de resultatenrekening blijkt de totale totstandkoming van de verdiende premies, na verwerking van de relevante posten. Het aandeel van de ziektekostenverzekeringen is evenals in landen met verplichte ziektekostenstelsels hoog voor het schadebedrijf. Procentuele verdeling van de netto geboekte premie over het jaar % 10% 6% Motorrijtuigen Brand- en bedrijfsschadeverzekeringen 2% Ongevallen- en reisverzekeringen Ziektekostenverzekering PZS en Ziektekostenverzekering BZSR Overige w.o. vlieg- en vaartuig-, aansprakelijkheids-, transport- en rechtsbijstandverzekeringen 79% De ontwikkeling van de totale schaden ten laste van de verslagjaren 2009 t/m 2013 in SRD De schaden van de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) hebben betrekking op een halfjaar, terwijl de premies zijn gecorrigeerd met de premiereserve, oftewel de nog niet verdiende premies. De nettoschaden komen tot stand na correcties van te verhalen schaden op met name herverzekeraars, terugvorderingen op uitbetaalde schaden en schadereserves. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

23 20 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

24 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

25 De nettoschadelast wordt intern verdeeld naar de diverse productgroepen. Onderstaand een verdeling van de schaden per productgroep ten laste van het verslagjaar 2013 in SRD. Schade ten laste van het verslagjaar Ziektekostenverzekeringen PZS en BZSR Motorrijtuigenverzekeringen Brandverzekeringen Ongevallen- en reisverzekeringen Overige verzekeringen De kosten van het bedrijf te weten de directe en de indirecte kosten, worden met een kostentoerekeningsmodel toegerekend aan de productgroepen nadat het verzekeringsresultaat per productgroep is vastgesteld. Op basis van het rekenmodel per productgroep hebben alle productgroepen een positief technisch verzekeringsresultaat. Na kostentoerekening heeft de motorrijtuigenproductgroep een negatief resultaat, terwijl de overige 4 (vier) productgroepen een positief netto resultaat hebben over Ziektekostenverzekeringen Self Reliance (PZS en BZSR) Uit de cijfers blijkt dat er een meer dan normale groei is in de premies van de productgroep ziektekostenverzekeringen vanwege de invoering van het nieuw product de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) met ingang van 1 juli Een Megatraject met een hoog premie-inkomen voor de risicocategorieën 0 t/m 16 jaar en personen vanaf 60 jaar verdeeld over geheel Suriname. Het totale premie-inkomen ziektekostenverzekeringen nam in 2013 ten opzichte van 2012 toe met SRD Deze toename heeft voornamelijk betrekking op de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance), maar ook op de PZS (Particuliere Ziektekostenverzekering Self Reliance). In de markt voor vrijwillig verzekerden is de PZS nog steeds de grootste in Suriname. De markt voor vrijwillig verzekerden zal zich als gevolg van de Wet Nationale Basiszorgverzekering wijzigen. Mede dankzij de ervaring, de kennis en de organisatie van de PZS, was de toewijzing van de Basiszorgverzekering ten behoeve van de Overheid een succes. Self Reliance is in de ziektekostenmarkt in Suriname momenteel de grootste verzekeraar gemeten naar aantallen verzekerden en premie-volume. BZSR-verzekerden maken thans middels een pasje gebruik van vrijwel alle zorgdiensten in ons land op basis van een vrije keuze. Hetzelfde concept van de PZS is toegepast. Hierdoor zijn vele BZSR-verzekerden die eerder gebruik maakten van een sociale kaart van de Overheid uit het isolement gehaald om slechts gebruik te mogen maken van een geselecteerde groep zorgaanbieders. De toegankelijkheid van de zorg is voor alle verzekerden geoptimaliseerd. Uiteraard wordt er thans veel geïnvesteerd in een rationeel tarievenbeleid en een normatief kwaliteitsbeleid in de zorgsector. Immers, voor de continuïteit van dit verzekeringsstelsel zijn stabiliteit van de tarieven en de kwaliteitseisen essentieel. 22 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

26 Procentuele verdeling van de ziektekostenverzekerden PZS en BZSR per leeftijdscategorie 16% 17% % Zoals in het vorig verslagjaar was gesteld, is het belangrijk om de zorgsector van een meer aanbodgestuurde vraag te hervormen tot een meer vraaggestuurd aanbod, terwijl de betaalbaarheid en de toegankelijkheid duurzaam gewaarborgd dienen te zijn. Aangezien de zorgsector in het verleden steeds autonoom de prijzen respectievelijk de tarieven en de kwaliteit heeft bepaald, is het proces om de prijzen en de kwaliteit in samenspraak vast te stellen met de verzekeraar een nieuwe fase. Het is dan ook historisch dat er tariefsafspraken zijn gemaakt met vele zorgaanbieders, hoewel de financiële onderbouwing van de tarieven nog niet voldoet aan de hedendaagse eisen. Met de ziekenhuizen is tevens overeengekomen dat er naast de onderbouwing van tarieven, tevens relevante kwaliteitseisen van kracht zullen zijn. De beheersing en controle van de ziektekostendeclaraties blijft een stringente vereiste voor een effectief en efficiënt verzekeringsstelsel. Procentuele verdeling van de schaden van de productgroep ziektekostenverzekeringen bestaande uit de PZS en BZSR 4% 18% 14% 7% Apotheken Laboratorium Röntgen 1% 1% Ziekenhuisopname Opticien Medisch specialisten Paramedici 20% 5% 30% Diversen Honorarium artsen Uiteraard zal de markt door de voorgenomen wetgeving van de Overheid veranderen. Volgens de conceptwet Wet Nationale Basiszorgverzekering zullen alle ingezetenen, dus ook die tussen jaar, verplicht een ziektekostenverzekering hebben. Een aantal belangrijke grootheden zullen door een nog in te stellen Zorgraad worden bepaald, respectievelijk nader worden geregeld. Wij hopen dat de bedrijfseconomische haalbaarheid voor de verzekeraar eveneens in beschouwing zal worden genomen bij de besluitvorming terzake. Onder deze randvoorwaarde is het nieuwe wetsproduct een kans en geen bedreiging. Het technisch verzekeringsresultaat van de ziektekostengroep PZS en BZSR is positief en het netto resultaat na kostentoerekening is ook positief. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

Veilig en Helder. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance

Veilig en Helder. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance Veilig en Helder N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance Jaarverslag 2011 SELF RELIANCE De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 32 jaren geleden opgericht en

Nadere informatie

SELF RELIANCE EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

SELF RELIANCE EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 SELF RELIANCE De NV Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 33 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders, verdeeld over

Nadere informatie

\ ffi. , i. ,/ t,r-t' \ i;rl. {t'\ iffi.\-.a [": f (i)-. ,,fr,,ffl. $til fift. it,ffi ,$$ .:#i', ;tr'm,'*.rm"jsi+;' t*r,iltiiriri'""ll;il!

\ ffi. , i. ,/ t,r-t' \ i;rl. {t'\ iffi.\-.a [: f (i)-. ,,fr,,ffl. $til fift. it,ffi ,$$ .:#i', ;tr'm,'*.rmjsi+;' t*r,iltiiriri'll;il! \ ffi,,fr.t,'lrlir,,ffl,lili,tu,fr# riliirit ifiji.itj"," -$i{ +:,,lit $til fift.;h;rii$,$$ t*r,iltiiriri'""ll;il! 'tt''t"\ f (i)-. [": / "", i,/ t,r-t' \ {t'\ i;rl r it,ffi \ -.- ll..r ' i r:iri\ r{ r;1;

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen gevestigd te Wijchen. Balans per 31 december 2016 ACTIEF Balans per 31 december 2016 ACTIEF (in euro's) Toelichting 31 december 2016 31 december 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 656.749 656.749 656.749 VLOTTENDE

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie