Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME"

Transcriptie

1 Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag 2013

3

4 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders, verdeeld over een geplaatst en gestort kapitaal van SRD De aandelen hebben een nominale waarde van SRD 0,01 of een veelvoud daarvan. De aandelen staan onder andere op naam van de Republiek Suriname, pensioenfondsen, bedrijven, beleggers en diverse particulieren. De aandelen zijn overdraagbaar en hebben een notering op de Surinaamse effectenbeurs. N.V. Self Reliance is in Suriname in een relatief korte periode uitgegroeid tot de grootste en toonaangevende schadeverzekeraar in de zakelijke en de particuliere markt, nochtans zonder overname van portefeuilles. Op 10 december 2007 heeft de nieuw opgerichte Self Reliance Levensverzekeringen N.V. als levensverzekeraar enkele producten geïntroduceerd. Self Reliance Levensverzekeringen N.V. is evenals de N.V. Bioscooptheater Bellevue, meer bekend als Tower, een deelneming van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance. Op 4 januari 2010 is de koop/verkoopovereenkomst van de aandelen van Clico Life Insurance Company Suriname N.V. en Clico General Insurance Company Suriname N.V. getekend tussen de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance en CL Financial Ltd. op Trinidad. Deze Surinaamse Clico bedrijven zijn eveneens een deelneming van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance. De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, het Schadebedrijf en Self Reliance Levensverzekeringen N.V. alsook het kantoor te Nw. Nickerie zijn ISO 9001: 2008 gecertificeerd. Kansen en uitdagingen zijn voor Self Reliance voortdurend de inspiratiebron om de winstgevendheid te verbeteren, de groei te bestendigen en de schaalgrootte uit te breiden in de segmenten met een gunstige koopkracht van de consumenten ondanks moeilijke marktomstandigheden en een felle concurrentie. Belangrijke kernwaarden van onze onderneming blijven gericht op het streven om steeds te voldoen aan de wensen van de aandeelhouders, onze interne en externe klanten alsook toekomstige klanten. Er wordt dan ook gewerkt aan de bestendiging van het vertrouwen en een transparante samenwerking met (her)verzekeraars, internationaal opererende makelaars, tussenpersonen, lokale en internationale dienstverleners en alle overige zakenpartners. Het streven is gericht op de vergroting van de waarde van de onderneming en voldoende winstgevendheid middels groei in bestaande en nieuwe markten met gedreven medewerkers en inspirerende leidinggevenden die waarde toevoegen aan de organisatie en de samenleving. EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Paramaribo, 28 mei 2014

5

6 Inhoud Pagina Bestuur, Raad van Commissarissen, Managers en Stafcollectief 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders 7 KERNCIJFERS Verslag van de hoofddirectie 11 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 (na winstverdelingsvoorstel) 38 Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de jaarrekening Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over Financial Statements Statement of financial position as of December, 31 (after distribution of profits) 52 Statement of comprehensive income for the year ended December, Statement of cash flow over Explanatory Notes to the Financial Statements Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 60

7 4 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

8 Bestuur, Raad van Commissarissen, Managers en Stafcollectief Bestuur Drs. M. L. Roemer, Hoofddirecteur Raad van Commissarissen Mr. C. R. Jadnanansing, President Drs. H. H. Pinas, Vicepresident H. D. Jessurun Drs. S. Khedoe-Bharos F. P. T. J. Paje, BBA Managers J. R. Antari M. P. Isselt Drs. S. P. Relyveld M. A. Romeo A. M. Tammenga-Ramin, BBA Staffunctionarissen S. Ardjosoediro S. Banarsi-Ramnath Drs. S. E. Bonjaskie P. J. Gopi-Santjes, MBA BEc. Drs. C. S. Inderson A. M. Kluis C. M. J. de Man, BBA O. S. Resowidjojo S. L. Sedney Mr. S. P. Setrodjemino Medische Staf Drs. L. N. Juliana - Renfurm Drs. M. R. Li Fo Sjoe I. F. Rozenblad-Bonapart, BSc Drs. P. J. Welles Sectie-hoofden F. J. Mungroo S. M. Young-Oostwijk, BSc S. Sital, BEc Drs. S. Krishnasing N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

9 Mr. C. R. Jadnanansing President Drs H. H. Pinas Vicepresident Drs. S. Khedoe-Bharos F. P. T. J. Paje, BBA H. D. Jessurun 6

10 Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders Wij hebben de eer U hierbij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 34 lid 3 van de Statuten de Jaarrekening 2013 bestaande uit de balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013, alsmede het kasstroomoverzicht over 2013 en de toelichting behorende tot de Jaarrekening 2013 aan te bieden. De Jaarrekening is gecontroleerd door Tjong A Hung Accountants N.V. en de door hun verstrekte controleverklaring van de onafhankelijke accountant is in dit verslag opgenomen. Ingevolge artikel 35 lid 1 van de Statuten, adviseren wij U de onderhavige Jaarrekening vast te stellen, welke vaststelling zal strekken tot decharge van de hoofddirectie voor het door haar gedurende de verslagperiode gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. De winst vóór belastingen over het boekjaar 2013 bedraagt SRD Met het voorstel van de hoofddirectie om van de winst na belasting groot SRD een bedrag van SRD toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag van totaal SRD in de vorm van dividend in contanten uit te keren, kunnen wij ons verenigen. Met dit voorstel zal een contant dividend van SRD 3,50 per aandeel nominaal SRD 0,01, oftewel % per aandeel worden uitgekeerd. Wij adviseren u dit voorstel goed te keuren. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster zoals bepaald in artikel 12 lid 1 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden, de heer Mr. C. R. Jadnanansing en de heer H. D. Jessurun. Wij stellen u voor, genoemde commissarissen te herbenoemen. Wij spreken onze waardering uit voor de bijzondere inzet van de directie, managers, staf en alle overige medewerkers in het afgelopen jaar. Paramaribo, 28 mei 2014 Raad van Commissarissen Mr. C. R. Jadnanansing - President Drs H. H. Pinas - Vicepresident Drs. S. Khedoe-Bharos F. P. T. J. Paje, BBA H. D. Jessurun N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

11 KERNCIJFERS Resultaten (SRD) Premies 249,525,773 Beleggingsopbrengsten 3,742,140 Herverzekeringspremies 11,014,943 Mutatie premiereserve (63,219,791) Schaden 119,752,622 Kosten 34,372,836 Financiële baten & lasten 2,444,728 Buitengewone baten & lasten (1,532,389) Resultaat vóór belasting 25,820,060 Netto-winst 22,274,556 Netto-winst plus afschrijvingen 23,285,922 Balans (SRD) Eigen vermogen 84,002,662 Technische voorzieningen 148,065,939 Balanstotaal 259,465,915 Gegevens van Aandelen Aantal uitstaande aandelen (nominale aant.) 1,800,891 Netto-winst per aandeel (Sur. dollars) Dividend per aandeel (Sur. dollars) 3.50 Kengetallen Geboekte premie/debiteuren 1.9 Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

12 ,581, ,301,179 80,843,334 75,911,840 3,547,720 5,074,620 1,349,619 1,165,381 11,205,767 11,397,446 10,212,790 10,983,431 8,167,339 6,746,432 9,186,820 8,662,757 65,363,454 59,430,984 48,311,837 47,605,085 30,579,052 32,452,100 26,826,628 22,128,442 4,047,555 4,871,365 1,740, ,261 (155,550) (1,197,701) 2,199,819 (518,624) 19,040,175 14,515,365 9,968,547 5,495,657 17,216,773 13,046,513 9,208,796 4,837,206 17,906,582 13,892,408 9,989,538 5,656,159 66,508,103 51,948,265 39,065,202 31,145,748 55,217,492 49,418,881 39,653,819 38,065, ,237, ,580,789 97,677,117 90,183,404 1,800,891 1,800,891 1,800,891 1,800, N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

13

14 Verslag van de hoofddirectie Het verslagjaar 2013 Algemeen Het herstel van de wereldwijde financiële crisis van 2008 en 2009 wordt moeizaam in 2013 zichtbaar voortgezet. De noodzakelijke financiële overheidssteun om grote internationaal opererende financiële instellingen te redden wordt verder afgebouwd. Het herstel in de Zuid-Europese landen is ook voortgezet, terwijl de handel op internationale aandelenbeurzen toe is genomen. Op Trinidad heeft de Overheid de enorme bailout van gigant CL Financial Ltd., in het bijzonder van Clico Trinidad, uitgevoerd teneinde een economische crisis te voorkomen. De capaciteit van belangrijke internationale verzekeringsmarkten is in 2013 verruimd hoewel de eisen verder zijn aangescherpt. Suriname heeft in een wereldwijde Political Risk Map en Terrorism and Political Violence Map van een internationaal opererende verzekeringsorganisatie respectievelijk verzekeringsexpert een score Medium-high risk respectievelijk Negligible gekregen. Deze algemene risico-indicatoren bestaan uit onderliggende gebieden. De economische groei van ons land is gunstig met ± 4 %. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan onze grondstoffenindustrie die onderhevig is aan de wereldmarktprijzen, maar van grote invloed is op de staatsfinanciën en de deviezenvoorraad van ons land. Diversificatie van onze economische groei en ontwikkeling is echter noodzakelijk. De jaareinde-inflatie 2013 bedroeg 0,6 % en het jaargemiddelde 1,90 %, hetgeen zeer gunstig is. Het voorgenomen restrictief budgettair beleid van de Overheid is echter niet conform uitgevoerd, hetgeen de eerder bereikte stabiliteit in 2013 onder druk heeft gezet. De voorgenomen inkomstenverhogende maatregelen van de overheid in 2014 en de stringente uitvoering van de begroting zijn positieve indicatoren voor de bestendiging van de structurele verbetering van de staatshuishouding. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

15 Het Bedrijf De groei van het bedrijf in de core business, te weten verzekeringen, is reeds vele jaren kenmerkend voor het bedrijf, maar in 2013 is er een bijzondere toename van de premies. De Overheid heeft in 2013 invulling gegeven aan een deel van het voorgenomen sociaal zekerheidsstelsel, te weten de eerste fase van een nationaal zorgstelsel. In 2013 hebben 5 (vijf) verzekeraars, waaronder 1 (één) buitenlandse aanbieder, ingeschreven voor de toekenning van de Mega Ziektekostenverzekering voor ongeveer Surinamers verdeeld over geheel Suriname en in de leeftijdsklassen 0 t/m 16 jaar én 60 jaar en ouder. De toewijzing aan Self Reliance op grond van Kwaliteit, Service, Ervaring en Prijs is het resultaat van een meer dan normale investering in de interne en de externe organisatie. De tweede inschrijver had een premie van ± SRD 40 miljoen hoger op basis van de toen geldende tarieven voor hen van zorgverleners waaronder ziekenhuistarieven. De deskundigheid en expertise met betrekking tot de relevante financiële en (para)medische data in de zorgsector die in de afgelopen jaren is ontwikkeld door Self Reliance, is essentieel geweest voor de snelle en succesvolle introductie van het nieuwe Self Reliance product te weten de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) per 1 juli 2013 in goede samenspraak met de zorgsector en de Overheid. Het bedrijf heeft de strategische doelstellingen, de kwaliteitsdoelstellingen en de SMART geformuleerde doelen voor de komende 3 (drie) jaren wederom zowel bedrijfsbreed alsook op afdelings- en/of productniveau in het ondernemingsplan 2014 t/m 2016 vastgelegd. De periodieke uitvoering van SWOT-analyses gaan hieraan vooraf. In 2013 is er veel geïnvesteerd in de doelstelling continu verbeteren van de service- en organisatiegraad middels beheersing en verbetering van processen. Op basis van genormeerde prestatie-indicatoren worden doorlooptijden gemeten, efficiënter en effectiever gemaakt. Ook het behalen van een minimale gemiddelde score bij de periodiek uit te voeren klanttevredenheidsonderzoekingen behoort onder andere tot het sturingsmodel ter verbetering van de service- en organisatiegraad. Er zijn specifieke prestatie-indicatoren door het bedrijf ontwikkeld in relatie tot diverse kritische ondernemingsgebieden en processen. Gelet op het prudent financieel beleid gericht op de realisatie van een aantal doelen waaronder een zeer ruim dekkingspercentage in verband met de solvabiliteitstoets van de Centrale Bank van Suriname, heeft de meer dan normale groei van de premies in 2013 geen consequenties gehad voor het voldoen aan de minimale solvabiliteitseis van het bedrijf als verzekeraar. Ook de vermogensstructuur is gunstig. De kernwaarden van het bedrijf die bij de besluitvorming en de uitvoering van werkzaamheden van toepassing zijn en hiermede de bedrijfscultuur bepalen, zijn: winstgevendheid en kostenbewustzijn taakgerichtheid en deskundigheid integriteit, eerlijkheid en veiligheid innovatiegerichtheid klant- en consumentgerichtheid gerichtheid op (top)prestaties teamgeest en effectieve communicatie het bedrijf positief uitdragen en verdedigen tegen onterechte kritiek geheimhouding De snelle en succesvolle invoering van de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) die na goede samenspraak met de zorgsector en de Overheid is gerealiseerd, is een collectieve topprestatie. Thans wordt gewerkt aan de verdere beheersing en verbetering van het model en de processen. 12 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

16 De organisatie en de organisatiestructuur zijn door een extern organisatieadviesbureau onderzocht en beoordeeld. De scope lag voornamelijk op de top-structuur. Uit de bevindingen van de externe consultants blijkt dat de interne organisatie sterk is. Mede met het oog op de toekomstige wetgeving zal de top-structuur van het bedrijf enigszins worden uitgebreid. De sterke product-oriëntatie van het bedrijf wordt vooralsnog gecontinueerd en verder versterkt door het toekennen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2013 is het nieuwe kantoor in Nickerie in gebruik genomen. Het eerder aangekochte gebouw is na verbouwing ingericht als kantoor respectievelijk logeerfaciliteit. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

17 14 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

18 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

19 Het Jaarverslag 2013 van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance HET SCHADEBEDRIJF GEEN GROEPSVORMING EN GEEN CONSOLIDATIE De balans en de winst- en verliesrekening in dit jaarverslag bevatten cijfers van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance te weten het Schadebedrijf. Er wordt bij de presentatie van de opbrengsten respectievelijk de omzet van het bedrijf slechts uitgegaan van de premies en de overige opbrengsten van het Schadebedrijf. Van de bedrijven die als deelneming zijn aangemerkt, worden de opbrengsten/omzetten niet geconsolideerd verantwoord in de resultatenrekening. De deelnemingen worden op de balans verwerkt onder de kop Beleggingen en in de resultatenrekening als resultaat uit deelnemingen onder de kop Beleggingsopbrengsten. Hierdoor is de vergelijkbaarheid van onder andere het totale premie-inkomen met bedrijven die de omzet consolideren voor externe gebruikers middels dit jaarverslag niet geheel mogelijk. Het vergelijken van onder andere de totale premies van het Schadebedrijf is wel mogelijk op basis van de gepubliceerde verslagen. Het Self Reliance Levenbedrijf Het nog jonge Levenbedrijf ontwikkelt zich redelijk goed in de markt, die gekenmerkt wordt door consumenten die in het verleden het vertrouwen hebben verloren in verzekeringen als gevolg van de hyperinflaties en daardoor de bijzondere geldontwaarding van de uitkeringen. De groei in 2013 heeft betrekking op de tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen en het inmiddels ontwikkelde Flexibel Spaarpensioenproduct. Wij zijn zeer tevreden met deze ontwikkeling in een markt die zich kenmerkt door vele beperkingen voor een gezonde concurrentie. Ook in 2013 zijn de herverzekeringen van wezenlijk belang evenals de deugdelijkheid van de herverzekeraar(s). Inmiddels is er met ingang van 2014 een nieuwe herverzekeraar, aangezien Zwitserleven Nederland als gevolg van een overname een strategische heroriëntatie ondergaat. De netto-winst over 2013 bedraagt SRD en is ten opzichte van 2012 met 8% gestegen. Het resultaat van N.V. Leven wordt als deelneming verantwoord in de Jaarrekening van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, het Schadebedrijf. De omzet van het Levenbedrijf wordt dus niet verwerkt in de resultatenrekening van dit verslag van het Schadebedrijf. De Jaarrekening van N.V. Leven wordt afzonderlijk gecontroleerd door de externe accountant, terwijl de gedetailleerde premiereserve van het Levenbedrijf is vastgesteld door een extern actuarieel bureau. De Clico bedrijven in Suriname De aandelen van Clico Life Insurance Company Suriname N.V. en Clico General Insurance Company Suriname N.V. zijn formeel op 4 januari 2010 overgedragen aan de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance door CL Financial Ltd. op Trinidad. Reeds in het eerste kwartaal van 2009 was er een intentie voor deze overname tussen partijen overeengekomen. Self Reliance heeft een reddingsplan ontwikkeld en in overleg en samenwerking met de Centrale Bank van Suriname en het Ministerie van Financiën is er een financieel-economische uitwerking van de juridische stappen opgesteld teneinde het reddingsplan mogelijk en haalbaar te maken. Dit proces vraagt nog steeds om geduld en professionalisme om het reddingsplan te laten resulteren in het herstel van de commerciële basis en het vertrouwen. Het zogeheten doorstartplan, als belangrijk onderdeel van het reddingsplan, is in 2010 ter goedkeuring aangeboden aan alle schuldeisers conform de wettelijke bepalingen en regels. 16 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

20 De goedkeuring is geschied op grond van een bepaald percentage van de schuldeisers en de hoogte van het bedrag dat verschuldigd is aan de schuldeisers. Op 29 oktober 2010 is het doorstartplan door de rechter gehomologeerd. De betalingen aan met name de zogenoemde EFPA (Executive Flexible Premium Annuity Plan)-polishouders, oftewel van de belegproducten zijn meteen na de homologatie begonnen. Bekendmakingen hierover zijn verschenen in de media. Dit proces verloopt goed tot op dit moment en is mogelijk vanwege de financiering door de Staat Suriname en de ontvangsten van de vorderingen op Trinidad tegen de marktvoorwaarden van de omzetting van de ontvangen Staatsobligaties met een looptijd van 1-20 jaar. De inspanningen om de vorderingen op de Bahamas te innen gaan onverkort door. De inning van de vorderingen van Clico Life Insurance Company Suriname N.V. op Clico Bahamas verlopen niet voortvarend. De omvang van deze vorderingen bestaat voornamelijk uit EFPA-polissen en bedraagt ± US$ 18,5 miljoen. Momenteel wordt getracht middels juridische stappen de vorderingen alsnog geheel of gedeeltelijk te innen. Het resultaat van de Clico bedrijven Suriname over 2013 is nog niet vastgesteld. Er wordt evenals het vorig jaar geen deelnemingsresultaat verwerkt in de resultatenrekening, terwijl de waardering van deze deelneming verantwoord is voor SRD 1. Clico Life Insurance Company Suriname N.V. heeft voor vele personen, pensioenfondsen en gerenommeerde financiële instellingen polissen afgesloten. De betalingen van de premies van diverse producten herstellen gestaag en het vertrouwen neemt toe, mede vanwege de stringente uitvoering en betalingen conform het door de rechter gehomologeerd doorstartplan van 29 oktober Clico Life Insurance Company Suriname N.V. zit helaas nog steeds in een juridisch proces met een lokale EFPA-polishouder, hoewel de uitkering van deze polissen conform het doorstartplan reeds uitgevoerd zou zijn, indien Clico Life Insurance Company Suriname N.V. als schuldenaar was aangemerkt bij de uitvoering van het doorstartplan en de homologatie door de rechter. N.V. Bellevue Het Self Reliance Tower Auditorium De N.V. Bellevue exploiteert het Self Reliance Tower Auditorium. N.V. Bellevue wordt verantwoord als deelneming in de Jaarrekening van de N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, het Schadebedrijf. Het deelnemingsresultaat over 2013 bedraagt SRD Het aandeel N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance De beursprijs van het aandeel Self Reliance, met een nominale waarde van SRD 0,01, is in 2013 en de eerste 4-5 maanden van 2014 flink gestegen. De aandelen luiden op naam. Tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen is er steeds een toelichting gegeven op de fundamentele indicatoren van het aandeel en de genoteerde beursprijs. De spelregels bij de totstandkoming van de beursprijs zijn helaas niet gebaseerd op de beginselen en mechanismen van een efficiënte markthypothese. Toch hebben aandeelhouders in Suriname de mogelijkheid de aandelen te verhandelen. Vele aandelen Self Reliance worden helaas buiten de effectenbeurs verhandeld. De beursprijs van het aandeel Self Reliance bedroeg per ultimo 2013 SRD 35 en in mei 2014 was de prijs SRD 47. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

21 Onderstaand een overzicht van het aandeel van ultimo 2006 t/m 2013 Ultimo Cash dividend-rendement in % Cash dividend in % Dividend per aandeel in SRD Beurskoers in SRD.* Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel Nominale waarde * De koers van een aandeel Self Reliance volgens de Vereniging voor de Effectenhandel in Suriname Het aantal geplaatste aandelen is laag ten opzichte van het resultaat. Het dividendbeleid is in beginsel niet gebaseerd op de toepassing van een bepaald percentage van de winst, te weten een vaste pay-out ratio. Er wordt rekening gehouden met de interne behoefte aan reserves ten gunste van het Eigen Vermogen en een bepaald rendement bestaande uit cash dividend-rendement en koersrendement op basis van een normale koersontwikkeling als gevolg van de bedrijfsontwikkeling. Het totale rendement voor de aandeelhouder is over het jaar 2013 ten opzichte van de voorgaande jaren bijzonder hoog, voornamelijk vanwege het hoge koersrendement. De intrinsieke waarde per aandeel nominaal SRD 0,01 is toegenomen met SRD 9,72 ten opzichte van 2012, oftewel met 26,3 %. Ultimo 2013 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel SRD 46,65. De forse stijging van de beursprijs heeft over het boekjaar 2013 grote invloed op het cash dividend-rendementsbeleid en daardoor op de pay-out ratio over Het streven blijft er voorlopig nog op gericht om de winstcapaciteit te verruimen en voldoende winst te realiseren voor een normaal cash dividend-rendement bij een koersontwikkeling gebaseerd op de fundamentele indicatoren van het bedrijf. De voorgestelde cash dividenduitkering van % gebaseerd op een cash dividendrendement van 10% ultimo december 2013, is voor de sector zeer hoog. Premies van het Schadebedrijf In 2013 bedroegen de geboekte premies van het Schadebedrijf SRD SRD , hetgeen een toename is van SRD ten opzichte van Deze bijzondere toename is voornamelijk toe te schrijven aan de ziektekostenverzekeringen, te weten het nieuwe product de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) en een kleine(re) toename van de PZS (Particuliere Ziektekostenverzekering Self Reliance). De ontwikkeling van de totale nettopremies van 2009 t/m 2013 in SRD N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

22 De premies zijn verdeeld over een vijftal productgroepen te weten: Ziektekostenverzekeringen (PZS en BZSR) Motorrijtuigenverzekeringen Brandverzekeringen Ongevallen- en reisverzekeringen Overige verzekeringen De omzet per verzekeringsproduct(groep) in SRD Totale premie Ziektekostenverzekeringen PZS en BZSR Motorrijtuigenverzekeringen Brandverzekeringen Ongevallen- en reisverzekeringen Overige verzekeringen Onder ziektekostenverzekeringen is de jaarpremie van de BZSR verwerkt en gecorrigeerd met de premiereserve, aangezien het verzekeringsjaar en het boekjaar niet samenvallen. Uit de resultatenrekening blijkt de totale totstandkoming van de verdiende premies, na verwerking van de relevante posten. Het aandeel van de ziektekostenverzekeringen is evenals in landen met verplichte ziektekostenstelsels hoog voor het schadebedrijf. Procentuele verdeling van de netto geboekte premie over het jaar % 10% 6% Motorrijtuigen Brand- en bedrijfsschadeverzekeringen 2% Ongevallen- en reisverzekeringen Ziektekostenverzekering PZS en Ziektekostenverzekering BZSR Overige w.o. vlieg- en vaartuig-, aansprakelijkheids-, transport- en rechtsbijstandverzekeringen 79% De ontwikkeling van de totale schaden ten laste van de verslagjaren 2009 t/m 2013 in SRD De schaden van de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) hebben betrekking op een halfjaar, terwijl de premies zijn gecorrigeerd met de premiereserve, oftewel de nog niet verdiende premies. De nettoschaden komen tot stand na correcties van te verhalen schaden op met name herverzekeraars, terugvorderingen op uitbetaalde schaden en schadereserves. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

23 20 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

24 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

25 De nettoschadelast wordt intern verdeeld naar de diverse productgroepen. Onderstaand een verdeling van de schaden per productgroep ten laste van het verslagjaar 2013 in SRD. Schade ten laste van het verslagjaar Ziektekostenverzekeringen PZS en BZSR Motorrijtuigenverzekeringen Brandverzekeringen Ongevallen- en reisverzekeringen Overige verzekeringen De kosten van het bedrijf te weten de directe en de indirecte kosten, worden met een kostentoerekeningsmodel toegerekend aan de productgroepen nadat het verzekeringsresultaat per productgroep is vastgesteld. Op basis van het rekenmodel per productgroep hebben alle productgroepen een positief technisch verzekeringsresultaat. Na kostentoerekening heeft de motorrijtuigenproductgroep een negatief resultaat, terwijl de overige 4 (vier) productgroepen een positief netto resultaat hebben over Ziektekostenverzekeringen Self Reliance (PZS en BZSR) Uit de cijfers blijkt dat er een meer dan normale groei is in de premies van de productgroep ziektekostenverzekeringen vanwege de invoering van het nieuw product de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance) met ingang van 1 juli Een Megatraject met een hoog premie-inkomen voor de risicocategorieën 0 t/m 16 jaar en personen vanaf 60 jaar verdeeld over geheel Suriname. Het totale premie-inkomen ziektekostenverzekeringen nam in 2013 ten opzichte van 2012 toe met SRD Deze toename heeft voornamelijk betrekking op de BZSR (Basis Zorgverzekering Self Reliance), maar ook op de PZS (Particuliere Ziektekostenverzekering Self Reliance). In de markt voor vrijwillig verzekerden is de PZS nog steeds de grootste in Suriname. De markt voor vrijwillig verzekerden zal zich als gevolg van de Wet Nationale Basiszorgverzekering wijzigen. Mede dankzij de ervaring, de kennis en de organisatie van de PZS, was de toewijzing van de Basiszorgverzekering ten behoeve van de Overheid een succes. Self Reliance is in de ziektekostenmarkt in Suriname momenteel de grootste verzekeraar gemeten naar aantallen verzekerden en premie-volume. BZSR-verzekerden maken thans middels een pasje gebruik van vrijwel alle zorgdiensten in ons land op basis van een vrije keuze. Hetzelfde concept van de PZS is toegepast. Hierdoor zijn vele BZSR-verzekerden die eerder gebruik maakten van een sociale kaart van de Overheid uit het isolement gehaald om slechts gebruik te mogen maken van een geselecteerde groep zorgaanbieders. De toegankelijkheid van de zorg is voor alle verzekerden geoptimaliseerd. Uiteraard wordt er thans veel geïnvesteerd in een rationeel tarievenbeleid en een normatief kwaliteitsbeleid in de zorgsector. Immers, voor de continuïteit van dit verzekeringsstelsel zijn stabiliteit van de tarieven en de kwaliteitseisen essentieel. 22 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag 2013

26 Procentuele verdeling van de ziektekostenverzekerden PZS en BZSR per leeftijdscategorie 16% 17% % Zoals in het vorig verslagjaar was gesteld, is het belangrijk om de zorgsector van een meer aanbodgestuurde vraag te hervormen tot een meer vraaggestuurd aanbod, terwijl de betaalbaarheid en de toegankelijkheid duurzaam gewaarborgd dienen te zijn. Aangezien de zorgsector in het verleden steeds autonoom de prijzen respectievelijk de tarieven en de kwaliteit heeft bepaald, is het proces om de prijzen en de kwaliteit in samenspraak vast te stellen met de verzekeraar een nieuwe fase. Het is dan ook historisch dat er tariefsafspraken zijn gemaakt met vele zorgaanbieders, hoewel de financiële onderbouwing van de tarieven nog niet voldoet aan de hedendaagse eisen. Met de ziekenhuizen is tevens overeengekomen dat er naast de onderbouwing van tarieven, tevens relevante kwaliteitseisen van kracht zullen zijn. De beheersing en controle van de ziektekostendeclaraties blijft een stringente vereiste voor een effectief en efficiënt verzekeringsstelsel. Procentuele verdeling van de schaden van de productgroep ziektekostenverzekeringen bestaande uit de PZS en BZSR 4% 18% 14% 7% Apotheken Laboratorium Röntgen 1% 1% Ziekenhuisopname Opticien Medisch specialisten Paramedici 20% 5% 30% Diversen Honorarium artsen Uiteraard zal de markt door de voorgenomen wetgeving van de Overheid veranderen. Volgens de conceptwet Wet Nationale Basiszorgverzekering zullen alle ingezetenen, dus ook die tussen jaar, verplicht een ziektekostenverzekering hebben. Een aantal belangrijke grootheden zullen door een nog in te stellen Zorgraad worden bepaald, respectievelijk nader worden geregeld. Wij hopen dat de bedrijfseconomische haalbaarheid voor de verzekeraar eveneens in beschouwing zal worden genomen bij de besluitvorming terzake. Onder deze randvoorwaarde is het nieuwe wetsproduct een kans en geen bedreiging. Het technisch verzekeringsresultaat van de ziektekostengroep PZS en BZSR is positief en het netto resultaat na kostentoerekening is ook positief. N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance jaarverslag

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie