EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1052 HR) Amsterdam aan de Frederik Hendrikstraat 137, ingeschreven in het handelsregister onder nummer Faillissementsnummer : F.13/15/278 Datum uitspraak : 7 juli 2015 Uitgesproken op Curator Rechter-commissaris : eigen aangifte : mr. W. Janssen van Kesteren (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: , fax: , : mr. I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : houdstermaatschappij : nihil : niet van toepassing Datum verslag : 7 augustus 2015 Verslagperiode : 7 juli augustus 2015 Bestede uren in verslagperiode : 46,1 uren Bestede uren totaal : 46,1 uren Saldo faillissementsrekening : EUR ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Gefailleerde is op 29 oktober 2013 opgericht door Osprey Interventions B.V. (de houdstermaatschappij van de heer H.A.F. Pouw) en OTC B.V. (de houdstermaatschappij van de heer J.H. Oldenboom). De oprichters vormen tevens het bestuur van gefailleerde. Gefailleerde houdt alle aandelen in het kapitaal van Next Level Ventures B.V. en Buurt & Co B.V. Het bestuur van deze twee vennootschappen bestaat uit Osprey Interventions en OTC. Buurt & Co exploiteert een onderneming die abonnementen verkoopt aan lokale winkeliers. Op grond van dit abonnement verstuurt Buurt & Co kortingsbonnen van de winkeliers naar mensen die in de buurt komen wonen. Next Level Ventures houdt de aandelen in een vennootschap naar Duits recht en een vennootschap naar Engels recht. Deze twee deelnemingen exploiteren eenzelfde onderneming als Buurt & Co, zij het met minder succes. De Engelse activiteiten zijn al grotendeels afgebouwd, in Duitsland gaat het iets beter maar de omzet is nog altijd beperkt tot een paar honderd euro per maand. Next Level Ventures is, op de aandelen na, leeg. 1.2 Winst en verlies 2015: EUR verlies (voorlopige cijfers) 2014: EUR verlies 2013: EUR verlies 1.3 Balanstotaal 2015: EUR (voorlopige cijfers) 2014: EUR : EUR Verzekeringen Er zijn geen verzekeringen afgesloten. 1.5 Huur Er is geen huurovereenkomst. 1.6 Oorzaak faillissement Gefailleerde is opgericht om de aandelen te houden in haar dochtervennootschappen, Next Level Ventures en Buurt & Co. Deze aandelen zijn op 12 november 2013 overgenomen van Careplay Investments B.V., Creatality B.V. Augus.us B.V., Otium Holding B.V. en It s a Good Life B.V. De koopsom voor de aandelen bestond uit een vast deel van EUR en een variabel deel dat verband hield met het nettoresultaat van Buurt & Co over 1 november tot en met 31 december 2013 alsmede een earn out over De financiële (rente)lasten die het gevolg waren van de financiering van de koopprijs konden niet worden opgebracht uit de inkomsten van gefailleerde. Die inkomsten bestonden namelijk slechts uit de winst die vanuit de dochters kon worden uitgekeerd. Deze winsten waren te beperkt om de lasten te dragen. Het bestuur heeft getracht om tot herfinanciering te komen, maar kon geen investeerder bereid vinden om de benodigde middelen te fourneren. In overleg met de bank, die een pandrecht op de aandelen van gefailleerde in de dochters heeft, is daarop besloten tot het doen van eigen aangifte van faillissement

3 2. PERSONEEL 3. ACTIVA 3.1 Onroerende zaken, bedrijfsmiddelen en voorraden/onderhanden werk 3.2 Andere activa Het enige activum van gefailleerde waren de aandelen die zij hield in het kapitaal van Next Level Ventures en Buurt & Co. Deze aandelen zijn verkocht, zie nader hoofdstuk DEBITEUREN Gefailleerde had ten tijde van het uitspreken van haar faillissement een vordering van EUR op Next Level Ventures. Van deze vordering is in het kader van de overdracht van de aandelen van gefailleerde in het kapitaal van Next Level Ventures EUR betaald. Het restant is kwijtgescholden (zie onder 6). 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) ABN AMRO Bank N.V. had ten tijde van het uitspreken van het faillissement een vordering van EUR ,04 op gefailleerde. Deze vordering bestaat uit een lening van EUR en een krediet in rekening-courant van EUR ,04 excl. rente en kosten. De lening is afgesloten om de koopprijs van de aandelen in Buurt & Co en Next Level Ventures door gefailleerde te bekostigen. Tot zekerheid voor de gehele financiering heeft de bank een eerste pandrecht op de aandelen van gefailleerde in Buurt & Co en Next Level Ventures. De koopprijs ad EUR 1 per aandelenpakket is dan ook aan de bank afgedragen (zie onder 6). De bank heeft een vordering ingediend van EUR ,04. Hierop heeft de curator in mindering gebracht het bedrag van EUR , dat door de kopers van de aandelen in Buurt & Co en Next Level Ventures is betaald, en het bedrag van EUR 2, dat voor de aandelen is betaald. Er is aldus voorlopig EUR ,04 erkend. 5.2 Leasecontracten 5.3 Eigendomsvoorbehoud 5.4 Reclamerechten 5.5 Retentierechten

4 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Bij het eerste gesprek heeft het bestuur aangegeven dat zij interesse had in de overname van de aandelen van gefailleerde in Next Level Ventures en Buurt & Co. Daarbij is een bieding uitgebracht van EUR 1 voor elk van de aandelenpakketten en een boedelbijdrage van EUR tegen finale kwijting van alle vorderingen van de betrokken partijen (gefailleerde, kopers en de bestuurders) over en weer. De curator heeft een accountant ingeschakeld om de waarde van de onderneming van Buurt & Co te laten bepalen. Dit is de enige onderneming die winstgevend was en dus de voornaamste waarde vertegenwoordigde. De accountant kwam tot een aanzienlijk hogere waarde dan het bod van de bestuurders inhield. Het bestuur heeft de waardering gemotiveerd betwist. De curator heeft drie andere partijen benaderd met de vraag of interesse bestond in de overname van de aandelen. Eén partij was geïnteresseerd in Buurt & Co maar haakte af toen bleek dat de onderneming niet zelfstandig kon draaien en dagelijks management vereiste. De andere twee partijen lieten weten geen belangstelling te hebben. De curator heeft verder onderhandeld met het bestuur, met toestemming van de bank. Aldus is zij uitgekomen op de volgende afspraken: - Overname van het aandelenkapitaal voor EUR 1 per pakket (afgedragen aan pandhouder) - Betaling van EUR voor de schuld van Next Level Ventures aan gefailleerde - Een boedelbijdrage van EUR (excl. btw) - Finale kwijting voor de vorderingen die blijken uit het grootboek van gefailleerde De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor het aangaan van een koopovereenkomst met de genoemde financiële voorwaarden. De koop vond plaats op 27 juli 2015, de levering van de aandelen is op 29 juli 2015 voltooid. Alle financiële verplichtingen zijn afgewikkeld en de koopprijs voor de aandelen is aan de bank afgestaan. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeerd, de publicatietermijn voor de jaarrekening 2014 liep nog ten tijde van het uitspreken van het faillissement. 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen De aandelen zijn volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen In onderzoek

5 8. CREDITEUREN Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op het voorblad van dit verslag vermeld. 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator en kosten: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus EUR Preferente vordering van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Eén, ABN AMRO Bank N.V. ad EUR , Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 9. PROCEDURES 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement en plan van aanpak De curator zal het rechtmatighedenonderzoek beginnen en voortgaan met het inventariseren van de schulden van gefailleerde Indiening volgend verslag Over drie maanden. Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 7 augustus 2015 Mevrouw mr. W. Janssen - van Kesteren curator

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie