Actualiteiten overdrachtsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten overdrachtsbelasting"

Transcriptie

1 Actualiteiten overdrachtsbelasting 26 mei 2011 mr. Harry Corbeek, participant belastingadvies BDO Arnhem

2 Programma Artikel 4 WBR Aanpassing economisch eigendom Mogelijkheden invoering Flex-BV Page 2

3 Artikel 4 WBR Tuesday, May 31, 2011 Page BDO

4 Artikel 4 lichamen tot 2011 Wetgeving art. 4 WBR t/m 2010 Overdrachtsbelasting verschuldigd indien: Verkrijging substantieel (1/3) aandelenbelang in een lichaam Bezittingen bestonden op moment aandelenoverdracht of de afgelopen 12 maanden daarvoor voor >70% uit in Nld. gelegen onr. zaken Deze onr. zaken waren op dat tijdstip geheel of voor > 70% dienstbaar aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van die onroerende zaken (doeleis) Artikel 4-status was te vermijden door andere bezittingen in het lichaam in te brengen dan onroerende zaken (bijv. vorderingen) Page 4

5 Artikel 4 lichamen vanaf 1 januari % wordt 50% (dus eerder onroerendezaaklichaam) Ook buitenlandse onroerende zaken tellen mee Introductie 30%-criterium: 30% van de totale bezittingen van het lichaam dienen te bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken Voorbeeld: X BV bezit 10 mln aan verhuurd vastgoed, verder geen activa. Van het vastgoed is 75% buitenlands vastgoed en 25% Nederlands vastgoed X BV is geen onroerendezaaklichaam. De bezittingen bestaan namelijk voor minder dan 30% uit Nederlands vastgoed. dinsdag 31 mei BDO

6 Artikel 4 lichamen vanaf 1 januari 2011 vorderingen op verbonden lichamen en verbonden natuurlijke personen tellen niet meer mee bij de vaststelling van de 50%-grens en de 30%-grens vorderingen op de verkrijger of met de verkrijger verbonden lichamen of verbonden natuurlijke personen tellen niet meer mee bij de vaststelling van de 50%-grens en de 30%-grens H BV 1 BV 2 BV BV 1 en BV 2 zijn OZL s. X BV wil de aandelen BV 1 en BV 2 verkrijgen overdrachtsbel. verschuldigd. Tot 2011 was het mogelijk om vanuit H BV geld te lenen aan 1 BV die dit tevens doorleent aan 2 BV beide geen overdrachtsbel. verschuldigd. In huidige wetgeving kan dit niet meer! dinsdag 31 mei BDO

7 Artikel 4 lichamen vanaf 1 januari 2011 Creëren van schulden binnen concern wordt tegengegaan door art. 4 lid 4 onderdeel c WBR. Indien het lichaam schulden heeft aan verkrijger of aan verkrijger verbonden lichamen en verbonden nat. personen, dan worden bezittingen niet zijnde onroerende zaken en vorderingen geacht met deze schulden te zijn gefinancierd en mogen tot aan het bedrag van deze financiering niet als bezitting in aanmerking worden genomen! dinsdag 31 mei BDO

8 Artikel 4 lichamen vanaf 1 januari 2011 Uitzondering op nieuwe regeling met vorderingen: Vorderingen kwalificeren wel indien deze voortvloeien uit een bij het lichaam en de verkrijger passende bedrijfsuitoefening. Begrip bij het lichaam en de verkrijger passende bedrijfsuitoefening is een open norm. Dit moet nog worden ingevuld door de praktijk. Dient vooral beoordeeld te worden of de vordering gericht is geweest op het ontlopen van de art. 4 status? dinsdag 31 mei BDO

9 Artikel 4 lichamen vanaf 1 januari 2011 Kwalificeren de volgende bezittingen? - kortlopende huurvorderingen - ingehouden winsten - btw-vorderingen op de fiscus - vorderingen op concernvennootschappen door een concernfinancieringsmaatschappij - vermogen dat wordt aangehouden om kansen te kunnen benutten in de markt (oorlogskas) Waarschijnlijk gaan deze wel goed! dinsdag 31 mei BDO

10 Uitbreiding consolidatiekring Per is consolidatiekring uitgebreid (art. 4, lid 4, onderdeel a) Consolideren naar rato van werkelijk aandelenbezit indien: - Het belang van de aandeelhouder, samen met - Het belang van andere concernvennootschappen én samen met - Het belang van een natuurlijk persoon (samen met echtgenoot, bloed of aanverwanten in rechte linie) die 90% of meer belang in lichaam bezit, - Meer dan 1/3 bedraagt Let op: heeft bezeten Page 10

11 Uitbreiding consolidatiekring BV B en BV C hebben naast de deelneming in OZL X, ieder 1 mio. Nat pers. A 100% V BV wenst 50% van de aandelen in OZL te kopen. OZL X bezit 10 Holding A mio OZ, Voor 70% gefinancierd 100% 100% met VV, waarde OZL X bedraagt 3 mio. BV B BV C 25% OZL X 25% 1. Directe koop = OVB 2. Aankoop BV B en BV C, Vanaf 2011 belast Let op: bij aankoop alleen BV B of BV C ook OVB! B en C zijn OZL, aankoop 100% in OZL (B of C), terwijl kopen 25% OZL X niet belast is. Dit is uitdrukkelijk zo bedoeld! Page 11

12 Spreidingsconstructies - Samentelbepaling art. 4, lid 5, onderdeel b, WBR uitgebreid - Verkrijgingen binnen 2 jaar door: - dezelfde verkrijger - de echtgenoot, bloed- en aanverwanten in rechte linie; - door een lichaam waarin verkrijger (samen met echtgenoot, bloed- aanverwanten in rechte linie 90% heeft, - door een concernvennootschap, Worden gezien als één samenhangende overeenkomst Buiten 2 jaarstermijn? Nog ruimte voor samenhangende overeenkomsten. M.i. ja. Page 12

13 Toevoeging lid 11 aan art. 4 WBR Lid 11: Onder aandelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en het derde lid worden mede verstaan rechten uit bestaande aandelen. Ook een belastbaar feit indien als gevolg van wijziging van aandeelhoudersrechten in bestaande aandelen een belang wordt verkregen. Ook door inkoop en/of intrekking van aandelen in een onroerendezaaklichaam kan onder voorwaarden overdrachtsbelasting verschuldigd zijn! dinsdag 31 mei BDO

14 Voorbeeld inkoop + intrekken BV A BV B BV C BV D 25% 25% 25% 25% OZL X OZL X koopt de aandelen BV D in en trekt deze aandelen vervolgens in. Overdrachtsbelasting verschuldigd? Bij de inkoop wordt door OZL X minder dan 1/3 e verkregen en is derhalve geen overdrachtsbelasting verschuldigd. BV A, BV B en BV C zijn geen directe verkrijgers en daarom zou betoogd kunnen worden dat ook zij geen overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Bij intrekking is wel overdrachtsbelasting verschuldigd! dinsdag 31 mei BDO

15 Aanpassing economisch eigendom

16 Economische eigendom (2) HR 11 december 2009, BNB 2010/67-1/20 deel grond en 1/20 deel opstal = OVB - 19/20 deel opstal = OVB? > HR, verkrijging opstal door natrekking tegen vergoeding géén econoom nu geen beperkt zakelijk recht BV X Opstal 100% economisch van BV, géén recht van opstal DGA Grond 19/20 DGA / 1/20 BV Page 16

17 Economische eigendom (tekst 2010) Onder economische eigendom wordt verstaan een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot in het eerste lid genoemde onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, dat een belang bij die zaken of rechten vertegenwoordigt. Het belang omvat ten minste enig risico van waardeverandering en komt toe aan een ander dat de eigenaar of de beperkt gerechtigde. De verkrijging van uitsluitend het recht op levering wordt niet aangemerkt als de verkrijging van economische eigendom. Page 17

18 Economische eigendom (tekst 2011) Onder economische eigendom wordt verstaan een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot in het eerste lid genoemde onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, dat een belang bij die zaken of rechten vertegenwoordigt. Het belang omvat ten minste enig risicio van waardeverandering en komt toe aan een ander dat de eigenaar of de beperkt gerechtigde. Onder de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen wordt mede verstaan de verkrijging van een samenstel van rechten en verplichtingen dat een belang als hiervoor bedoeld vertegenwoordigt bij een bestanddeel van een onroerende zaak dat zelfstandig aan een recht kan worden onderworpen De verkrijging van uitsluitend het recht op levering wordt niet aangemerkt als de verkrijging van economische eigendom. Page 18

19 Fiscale verzamelwet 2010 Reparatie noodzakelijk - Arrest biedt ontgaansmogelijkheden in gelieerde situaties - Achterwege laten vestiging beperkt zakelijk recht om ovb te voorkomen - NOB ziet dat in niet-gelieerde situaties niet snel gebeuren - Financiën bevestigt dit, maar blijft vasthouden aan reparatie - Arrest leidt tot forse budgettaire derving - MvT (1000 gevallen * = 40 miljoen! - Onrealistisch volgens NOB (NOB-commentaar d.d. 9 september 2010) - Voorbeelden: - Niet econoom: Huurdersinvesteringen = investering in huurrecht en dus geen investering in onroerende zaak - Wel econoom: Huurdersinvestering > huurder laat een gebouw neerzetten zonder opstalrecht - Wel econoom: BV bouwt kantoor in de tuin van de DGA + liquidatie BV CONTRACTUEEL GEVOLGEN VASTLEGGEN? Page 19

20 FLEX BV

21 Invoering Flex-BV Mogelijk per Mogelijkheden om onroerend goed zonder overdrachtsbelasting naar privé te halen! Tijdig herstructureren om overdrachtsbelasting te voorkomen door bijvoorbeeld omzetting in een OVR dinsdag 31 mei BDO

22 Mogelijkheid bij invoering Flex-BV A A A AA H BV H BV H BV H BV TH BV (OG) 5%1% 5%99% 95% 5%99% 95% 5%99% TH BV (OG) 5%1% TH BV (OG) 5% 5%1% TH OVR (OG) W BV W BV dinsdag 31 mei 2011 Page BDO

23 SLOT Vragen?

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Van eenmanszaak naar bv-structuur pas op voor de over 30 Nummer 3 juli 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal PE-artikel met bedrijfsopvolger: drachtsbelasting! Punten FFP: zie PER Michiel Opgenoort

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in

Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in J. DEN OTTER, M. DE BRUIN, R.P. RAAS 44 Securitisatie is in. In 2005 zijn in Nederland in totaal 27 obligatieleningen uitgegeven die werden gedekt door activa als hypotheekportefeuilles, autoleningen en

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Terbeschikkingstelling: een update Kluwer Online Research Auteur: Drs. J.E. van den Berg[1] Tussen november 2011 en mei 2012 zijn enkele belangrijke uitspraken en arresten verschenen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011

Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 Nieuwsbrief Vastgoed 14 22 augustus 2011 In deze uitgave Fiscaal Vrijstelling overdrachtbelasting bij verkrijging van aandelen in onroerende-zaaklichaam Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake btw-heffing

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer

Taxtueel. nummer 2 juni 2012. Fiscaal zwaar weer Taxtueel. nummer 2 juni 2012 Fiscaal zwaar weer In dit nummer: 10 16 28 36 4 6 8 10 12 13 14 16 18 19 20 22 25 26 28 30 32 34 36 Verliesverrekening en stelselwijziging Het voorkomen van verliesverdamping

Nadere informatie

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden 15 oktober 2014 - Editie 24 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV

De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV Mr. R.A. Wolf* De meerderheid der aandelen in artikel 1:88 lid 5 BW en het stemrechtloze aandeel in de Flex-BV 1. Inleiding In deze bijdrage ga ik in op het begrip meerderheid der aandelen in de zin van

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie