privé-vermogenvermogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "privé-vermogenvermogen"

Transcriptie

1 FAMILIAAL VERMOGENSRECHT VENNOOTSCHAPSRECHT Inleiding Prof. Dr. Johan Du Mongh KU Leuven Advocaat Johan Du Mongh 1 Johan Du Mongh 2 Het huwelijksgoederenrecht speelt op het ogenblik van inbreng van privé-vermogenvermogen Johan Du Mongh 3 Na de inbreng spelen principieel de vennootschapsrechtelijke regels Het vennootschapsrecht regelt het bestuur van de goederen Het huwelijksgoederenrecht is slechts indirect van toepassing, op de aandelen Bij inbreng van de gezinswoning in volle eigendom gaan het beschermde bewoningsrecht, het preferentieel (erf)recht en zelfs de concrete reserve teloor Johan Du Mongh 4 1

2 Na de inbreng spelen principieel de vennootschapsrechtelijke regels De (vrede)rechter kan enkel maatregelen nemen over de aandelen (vb. sekwester), niet over het bestuur van de rechtspersoon (Cass. 25 april 1985, Rev.Prat.Soc. 1986, 124, noot Mougenot) evenmin over de goederen van de vennootschap (bv. geen gebruiksrecht over auto ; Cass. 19 februari 1999,E.J. 2000, 116, noot Waûters) Na de inbreng spelen principieel de vennootschapsrechtelijke regels Hij kan partijen wel verbod opleggen de aandelen bv. te vervreemden of te verpanden, Hij kan partijen en ook de rechtspersoon bevelen inlichtingen te verschaffen (bv. art. 223 B.W. j 1253 quinquies Ger.W.) Johan Du Mongh 5 Johan Du Mongh 6 Weinig problemen bij scheiding van goederen Bij een gemeenschapsstelsel speelt het eigendomsvermoeden in het voordeel van de gemeenschap Preventieve regelingen via huwelijkscontract Weinig problemen bij scheiding van goederen Aandeelhouderschap blijkt uit eigendomstitel, niet uit origine fondsen (bv. Brussel 7 september 1998, J.L.M.B. 1999, 1016) Bewijs afhankelijk van aard van het aandeel (op naam, aan toonder, gedematerialiseerd) Johan Du Mongh 7 Johan Du Mongh 8 2

3 Weinig problemen bij scheiding van goederen Aangetoonde vermogensverschuiving geeft in principe hoogstens aanleiding tot geldelijke vergoeding (bv. Antwerpen 16 juni 2004, NjW 2005, 924), behoudens vermomde schenking (bv. Antwerpen 1 maart 1989, Rev. Not.b. 1990, 165) Bij een gemeenschapsstelsel speelt het eigendomsvermoeden in het voordeel van de gemeenschap (1405, 4 e B.W.) Aandelen zijn geen gereedschappen en werktuigen (art B.W.) Handelsfondsen of cliënteel evenmin Johan Du Mongh 9 Johan Du Mongh 10 Cliënteel vrij beroep is eigen, waarde is gemeenschappelijk (bv. Gent 25 maart 2004, RAGB 2005, 712) Draagwijdte art. 1401, 5 e B.W. lidmaatschapsrechten eigen aandelen gemeenschappelijk, minstens vermogenswaarde (bv. Antwerpen 10 januari 2007, NjW 2007, 899; Gent 5 november 2007, T.G.R. 2008, 6) Bij ontbinding zijn ook aandelen te waarderen op datum verdeling (art. 890 B.W. Cass. 12 september 2008, Pas. I, 2008, 1931; RAGB 2009, 822, noot M. Bax). Waardeschatting derhalve zo dicht mogelijk bij datum verdeling Uitzonderlijk eerdere schatting + interesten (Brussel 20 december 2007, NjW 2008, 451, noot GV) of indexering (Cass.fr.. 25 juni 2008, Bull.civ. I, nr. 183) Johan Du Mongh 11 Johan Du Mongh 12 3

4 Quid vennootschapsrechtelijke geschillenregeling? Onherstelbare ontwrichting tussen echtgenoten kan repercussies hebben op vennootschapsleven en gegronde reden uitmaken (bv. Brussel 21 april 2006, T.R.V. 2007, 287) Vordering tot uittreding of uitsluiting behoort tot lidmaatschapsrechten van elke echtgenoot (Gent 2 april 2007, DAOR 2008, 15) Johan Du Mongh 13 Quid vennootschapsrechtelijke geschillenregeling? Gent 1 maart 2010, T.Not. 2010, 467 : Geschillenregeling kan zelfs tijdens echtscheidings- en vereffeningsprocedure (Vgl. Vz. Tongeren 22 november 2005, RABG 2009, 119)? Maar quid exclusieve bevoegdheid vereffeningsrechter (art Ger.W.)?.)? (bv. Vz.Kh.. Mechelen, 10 maart 2009, AR A/08/1533) Artikel 1595 B.W. vormt geen beletsel. Bij uitsluitingsprocedure geldt lex specialis waarbij wilsautonomie partijen niet speelt? Johan Du Mongh 14 Schenking van aandelen Aan wie komen de meerwaarden? Schenking op voorschot (art. 868 B.W.) Schenking buiten deel (art. 922 B.W. bv. vermomde schenking van aandelen : Brussel 15 december 2009, AR 2006/3149; Schenking ex art. 140 bis W. Reg. Schenking van aandelen Bewijs nood aan deugdelijk bezit voor 2279 B.W. bewijs (on on)waarschijnlijk karakter (hand)gift : Zie Gent 20 februari 2003, Not.Fisc.M. 2005, 1, noot Facq; Gent 30 november 2006, NjW 2007, 227; Gent 19 mei 2005,, T.B.B.R , 181, noot Boufflette; ; vgl. evenwel Brussel 15 december 2009, AR 2006/3149; animus donandi kan blijken uit omstandigheden) Johan Du Mongh 15 Johan Du Mongh 16 4

5 Schenking van aandelen Staat van schatting op straffe van absolute nietigheid bij notariële schenking (art. 931 j 948 B.W. Cass. 1 maart 2007, Not.Fisc.M. 2008, 131, noot Masschelein) Herroepelijkheid ad nutum tussen echtgenoten (art B.W.) Schenking van aandelen Geen verval van oorzaak (meer) bij schenkingen (Cass. 12 december 2008,. 12 december 2008, Act.dr.fam. 2009, 149, noot Nudelholc) Zelfs vermomde schenking met als doorslaggevende beweegreden het schenden van de reservataire rechten leidt enkel tot inkorting, niet tot nietigheid (Cass. 29 april 2010, AR C N; Johan Du Mongh 17 Johan Du Mongh 18 Schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik? Moeilijkheden bij aandelen aan toonder Artikel 918 B.W. Cass. 16 mei 2002, T.Not. 2003, 115 : risico erfovereenkomst bij tussenkomst in schenking op voorschot erfdeel Schenking / koop van aandelen? Wat is het voorwerp van de schenking? Bij koop van een derde met geschonken gelden : Geld (Cass. 15 november 1990, R.W , 91, 1031; Cass. 11 februari 2000, Act.dr.fam. 2000, 701, noot Delnoy) Quid bij koop van de schenker? Johan Du Mongh 19 Johan Du Mongh 20 5

6 Toebedeling van aandelen via de erfrechtelijke verdelingsregels Principe : verdeling in natura Uitzondering : schenking van aandelen op voorschot van erfrecht (art. 868 B.W.) Toebedeling van aandelen via de erfrechtelijke verdelingsregels Inbreng van vruchten (bv. dividenden) vanaf overlijden (art.856 B.W.) Inkorting van aandelen vanaf overlijden indien gevorderd binnen het jaar (art. 928 B.W.) Interesten op onverdeelde aandelen volgen declaratieve werking verdeling niet (Fructus augent hereditatis -art B.W. bv. Cass. 4 mei 2001, E.J. 2001, 122) Johan Du Mongh 21 Johan Du Mongh 22 Kwalitatieve reserve Quid impact op stemafspraken? Quid impact op certificering? Is contractuele erfregeling mogelijk? Aanduiding welbepaalde erfgenamen als opvolgers via vennootschapsclausules? Johan Du Mongh 23 Johan Du Mongh 24 6

7 BESLUIT Pleidooi voor de gelijkschakeling van erfrecht in natura met erfrecht in waarde Johan Du Mongh 25 7

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5)

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Zo bepaalt artikel 54, 1 Marktpraktijkenwet dat de uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn enkel mag worden aangevat na toestemming van de consument. Het

Nadere informatie

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING. door. Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State

DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING. door. Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State DE BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING door Professor Dr. G. BAETEMAN Gewoon hoogleraar V.U.Brussel Kamervoorzitter in de Raad van State INLEIDING 1. De laatste belangrijke studie die Professor W. DEL VA publiceerde

Nadere informatie

GS Personen- en Familierecht

GS Personen- en Familierecht GS Personen- en Familierecht Inhoudsopgave I. Afstamming... 2 II. Bijzondere onderhoudsplicht van ouders t.a.v. hun kinderen... 12 III. Adoptie... 18 IV. Geesteszieken: voorlopig bewind... 19 V. Minderjarigen...

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder

Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder Niet-concurrentie als bestuurder of aandeelhouder RUTGER VAN BOVEN Adviseur Studiedienst IAB Het Decreet d Allarde 1 bepaalt dat eenieder het recht heeft om in mededinging met anderen en met respect voor

Nadere informatie

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA.

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2009-20010 DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Notarieel ipr verkoop van onroerend goed en schenking. Patrick Wautelet

Notarieel ipr verkoop van onroerend goed en schenking. Patrick Wautelet Notarieel ipr verkoop van onroerend goed en schenking Patrick Wautelet Ten geleide Twee grensoverschrijdende contracten Gemeenschappelijke elementen : Rome I-Vo als basis voor de iprregeling Noodzaak om

Nadere informatie

3. Legaat onder algemene titel

3. Legaat onder algemene titel 66 Het testament 126. De Page wijst er op dat deze gehoudenheid ultra vires is, hetgeen betekent dat schuldeisers niet verplicht zijn verhaal uit te oefenen op de gelegateerde activa, maar evengoed het

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding Tijdelijk vruchtgebruik op aandelen: waarderingsproblematiek anno 2000 - juridische en bedrijfseconomische aandachtspunten (*) Gislenus Bats, Bedri jfsrevisor INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Definitie "Tijdelijk

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Inleiding tot het privaatrecht

Inleiding tot het privaatrecht 1ste bach Rechten Inleiding tot het privaatrecht Carette Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R01 7.80 EUR INLEIDING TOT HET PRIVAATRECHT 1 Deel I: Situering van het Privaatrecht...

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK

BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK BIJZONDER EN AFWI]KEND HANDELSRECHT OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK (1966-1971) door Yvette SCHOENTJES-MERCHIERS Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent HooFDSTUK I EIGEN AARD- BRONNEN- TAALGEBRUIK VRIJHEID

Nadere informatie

6 VERBINTENISSENRECHT

6 VERBINTENISSENRECHT 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6.1 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 232 6.1.1 Contracten 233 6.1.1.1 6.1.1.2 Soorten contracten - eenzijdige en wederkerige contracten - vergeldende en kanscontracten

Nadere informatie

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen?

Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen? p. 5/ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie