KENNIS PRAKTIJK EEN INITIATIEF VAN INSCHRIJVING COÖRDINATIE EN INFO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.vub.ac.be/ipavub KENNIS PRAKTIJK EEN INITIATIEF VAN INSCHRIJVING COÖRDINATIE EN INFO"

Transcriptie

1 EEN INITIATIEF VAN Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel De opleidingscommissie is samengesteld uit: Prof. dr. Miguel De Jonckheere Prof. dr. Lieven Denys Prof. dr. Michel Maus Prof. em. André Spruyt INSCHRIJVING Online via of of telefonisch via Ter betaling en ter bevestiging wordt u een factuur toegestuurd. Voor inschrijving met creditcontracten contacteer Mevr. Maaike Lemaire, studietrajectbegeleider Rechten, Tel.: , Academisch programma Postgraduaat Fiscaal Recht COÖRDINATIE EN INFO opleidingscheques Faculteit Recht en Criminologie, vakgroep Publiekrecht, afdeling Fiscaal Recht Prof. dr. Miguel De Jonckheere Tel.: Fax: Het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel/iPAVUB is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingsinstituut. Onder strikte voorwaarden kan gebruik gemaakt worden van opleidingcheques voor werknemers ( Voor werkgevers van kleine en middelgrote ondernemingen is er de KMO-portefeuille ( KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

2 INHOUD Postgraduaat FISCAAL RECHT Module Fiscale Rechtsvakken Postgraduaat Fiscaal Recht MODULE Fiscale Rechtsvakken Pagina 2 tot 7 Postgraduaat Fiscaal Recht SUMMERSCHOOL Pagina 8 tot 12 Postgraduaat Fiscaal Recht MODULE Algemene Rechtsvakken Pagina 13 tot 15 De module Fiscale Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal Recht biedt diepgaande kennis en grensverleggend inzicht in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht. De toekomstige fiscaal jurist zet zelfstandig en analytisch feitelijke situaties om in fiscaal juridische probleemstellingen. Hij/zij vindt juridisch verantwoorde oplossingen in de bestaande fiscale wetgeving. In dit postgraduaat leren we specifieke bronnen van het fiscaal recht opsporen en gebruiken. Meer complexere fiscale problemen worden teruggeplaatst in het algemene rechtsbestel. De wisselwerking van het belastingrecht met andere rechtstakken en economische disciplines brengen we in kaart. De opleiding stimuleert flexibel en innoverend denken. Zelfstandige research is een must in een rechtstak waar dagdagelijks onduidelijke en snel evoluerende wetteksten gehanteerd worden. Wil de fiscaal jurist in staat zijn evenwichtige adviezen te verstrekken en alternatieve oplossingen af te wegen, dan moet hij/zij over voldoende zin voor synthese beschikken. MEERWAARDE Fiscale opleiding zonder masterproef De vakken van de module Fiscale Rechtsvakken lopen samen met die van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding, met uitzondering van de masterproef. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de inhoud en van de docenten. Volledig aanbod Het opleidingsaanbod omvat ook jaarlijkse seminaries en studiereeksen over specifieke fiscale topics. Flexibele timing De hoorcolleges van 17u tot 20u zijn vlot toegankelijk voor studenten met een beroepsactiviteit overdag. De module Fiscale Rechtsvakken wordt in een deeltijds programma aangeboden voor diegenen die de module combineren met de module Algemene Rechtsvakken of voor studenten die de module aan een rustiger tempo willen volgen. Carrièremogelijkheden Het postgraduaat heeft een academische èn professionele meerwaarde. De opleiding vergroot de loopbaanmogelijkheden van de afgestudeerden in gespecialiseerde of grotere advocatenkantoren, in grote en internationale kantoren van belastingconsulenten, banken, multinationals, in de fiscale administratie en de magistratuur. Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB) Dit vereist een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma s), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB s. Het postgraduaat Fiscaal Recht module Fiscale Rechtsvakken verleent recht op vrijstelling voor de fiscaal juridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. Samen met de module Algemene Rechtsvakken wordt vrijstelling bekomen voor alle juridische vakken. 2 3

3 DOELGROEPEN BEOORDELING Juristen die hun basiskennis van het Fiscaal Recht verder wensen uit te diepen. Masters in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, die hun basisopleiding willen aanvullen met een grondige kennis van Fiscaal Recht. Studenten die zich in het Fiscaal Recht willen bij- of herscholen, eventueel in combinatie met een stage of andere beroepsactiviteit. TOELATINGSVOORWAARDEN Houders van een Licentiaats- of Masterdiploma Rechten. Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen (handelsingenieur, handelsingenieur beleidsinformatica), Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Master Economie, Recht en Bedrijfskunde. Andere Master met een studieduur van minimum 4 jaar: op basis van een dossierevaluatie en bewijs van voldoende basiskennis van het recht (Indien niet het geval, dient gelijktijdig of vooraf de module Algemene Rechtsvakken te worden gevolgd). GETUIGSCHRIFT Een postgraduaatsgetuigschrift PG Fiscaal Recht module Fiscale Rechtsvakken wordt uitgereikt op basis van geslaagde examens door het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, ondertekend door de rector. Op basis van mondelinge en/of schriftelijke examens, identiek aan die voor de reguliere studenten, met dezelfde kwaliteitswaarborgen en dezelfde regels voor examens, slaag- en deliberatiecriteria. Het programma bevat geen masterproef. PRIJS De prijs staat in verhouding tot het aantal gevolgde studiepunten in 1 academiejaar: voltijds, max euro, 52 SP over 2 academiejaren gespreid: jaar 1: deeltijds, max euro, 28 SP jaar 2: deeltijds, max euro, 24 SP Voor juristen en universitaire masters bestaan budgetvriendelijke alternatieven, namelijk door inschrijving in de fiscale afstudeerrichting of door middel van creditcontracten (zie De inschrijving via creditcontracten leidt tot afzonderlijke creditbewijzen per vak, niet tot een postgraduaatsgetuigschrift. ANNULATIE Bij schriftelijke annulatie van de inschrijving vóór de start van het academiejaar, wordt het volledige studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekost. De helft van het studiegeld wordt terugbetaald bij annulatie vóór eind november. Vanaf 1 december is er geen terugbetaling van studiegeld meer mogelijk. LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Zie plan online 4 5

4 Postgraduaat FISCAAL RECHT Module Fiscale Rechtsvakken PROGRAMMA Jaaropleiding Deeltijds PROGRAMMA Jaaropleiding Voltijds Opleidingsonderdeel SP/ECTS LESSEN 17u - 20u Personenbelasting 5 SP week (sem 2) dinsdag Ondernemingsfiscaliteit 5 SP week 1-5 (sem 1) woensdag Grondige studie Directe Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) donderdag Grondige studie Indirecte Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) dinsdag International and European taxation 6 SP week 1-13 (sem 1) maandag Fiscale Bevoegdheid 6 SP week (sem 2) woensdag Registratierechten en Successierechten 6 SP week (sem 2) maandag Fiscale Procedure 6 SP week (sem 2) donderdag Fiscaal Strafrecht 6 SP week (sem 2) dinsdag Opleidingsonderdeel academiejaar 1 SP/ECTS LESSEN 17u - 20u Personenbelasting 5 SP week (sem 2) dinsdag Ondernemingsfiscaliteit 5 SP week 1-5 (sem 1) woensdag Fiscale Bevoegdheid 6 SP week (sem 2) woensdag Fiscaal Strafrecht 6 SP week (sem 2) dinsdag International and European taxation 6 SP week 1-13 (sem 1) maandag Totaal 28 SP Opleidingsonderdeel academiejaar 2 SP/ECTS LESSEN 17u - 20u Registratierechten en Successierechten 6 SP week (sem 2) maandag Grondige studie Directe Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) donderdag Grondige studie Indirecte Belastingen 6 SP week 1-13 (sem 1) dinsdag Fiscale Procedure 6 SP week (sem 2) donderdag Totaal 52 SP Totaal 24 SP 6 7

5 SUMMERSCHOOL Postgraduaat FISCAAL RECHT FISCALE RECHTSVAKKEN Vanaf zomer 2011 is de afdeling Fiscaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel gestart met een bijzonder aanbod Summerschool Postgraduaat Fiscaal Recht. Het is een Nederlandstalig en academisch uniek initiatief voor Vlaanderen en Brussel, dat zich specifiek richt tot de sterk gemotiveerde student die zich op een fiscaal beroep wil voorbereiden. De Summerschool biedt de startende fiscalist - die nog een bijkomende fiscale opleiding wil volgen - de mogelijkheid om het lesgedeelte van de opleiding te volgen in een geconcentreerd pakket fiscale opleidingsonderdelen gedoceerd in 3 weken. Het traject beoogt de overdracht van dezelfde kennis en vaardigheden als het jaarprogramma Postgraduaat Fiscaal Recht, nl. diepgaande kennis en een grensverleggend inzicht in de verschillende deelgebieden van het fiscaal recht, bekwaamheid om feitelijke situaties zelfstandig en analytisch om te zetten in fiscaal juridische probleemstellingen, competenties om juridisch verantwoorde oplossingen terug te vinden in de bestaande fiscale wetgeving. De opleiding stimuleert flexibel en innoverend denken. Zelfstandige research is een must in een rechtstak waar dagdagelijks onduidelijke en snel evoluerende wetteksten gehanteerd worden. Wil de fiscaal jurist in staat zijn evenwichtige adviezen te verstrekken en alternatieve oplossingen af te wegen, dan moet hij/zij over voldoende zin voor synthese beschikken. DOELGROEPEN Starters, juristen, licentiaten of masters*, die hun basiskennis van het Fiscaal Recht verder wensen uit te diepen. Studenten die zich in het Fiscaal Recht willen bij- of herscholen. TOELATINGSVOORWAARDEN Houders van een Licentiaats- of Masterdiploma Rechten, Economische wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Master Economie, Recht en Bedrijfskunde cursusmateriaal Voor elk opleidingsonderdeel bestaat er aangepast schriftelijk en/of elektronisch studiemateriaal, vaak ook bij wijze van gepubliceerde handboeken. Het cursusmateriaal wordt na betaling van het inschrijvingsgeld aan de student overgemaakt. De kostprijs van deze publicaties zit vervat in het inschrijvingsgeld. EXAMENS Op basis van mondelinge en/of schriftelijke examens. De examens zijn dezelfde als die voor de reguliere studenten; dezelfde kwaliteitswaarborgen, hetzelfde examenreglement, dezelfde slaag- en deliberatiecriteria. Het programma bevat geen masterproef. De examens worden afgenomen in januari-februari na een instudeerperiode van 5 maanden. Regelmatige aanwezigheid bij de hoorcolleges (80%) is een vereiste voor deelname aan de examens. 8 9

6 MEERWAARDE PRIJS Intensieve opleiding voor de gemotiveerde student De Summerschool Postgraduaat Fiscaal Recht is specifiek bedoeld voor de sterk gemotiveerde student, bereid om d.m.v. zelfstudie de gereduceerde en geconcentreerde lessen grondig voor te bereiden en om de materie vervolgens individueel in te studeren. Bedoeling is om aan de startende fiscalist de mogelijkheid te geven om het lesgedeelte van de opleiding te volgen in een geconcentreerd pakket fiscale opleidingsonderdelen gedoceerd in 120 lesuren (3 weken). Vernieuwend studieconcept Uiteraard veronderstelt dit studieconcept een bijzondere inzet van de student. De student moet door middel van zelfstudie, de lessen grondig voorbereiden en vervolgens diepgaand instuderen. De timing van de Summerschool is hieraan specifiek aangepast: De student ontvangt eind juni - voor aanvang van de lessen - het studiemateriaal voor zelfstudie. De lessencyclus loopt over 3 weken ingepland de 2 de helft van augustus in de vorm van hoorcolleges. Van september tot januari kan de student bij de docent terecht voor individuele begeleiding en toelichting. Gedurende de examenperiode januari-februari worden de examens afgelegd. Academische en praktijkgerelateerde fiscale opleiding Met uitzondering van de lesvormen, zijn de vakken van de Summerschool identiek aan deze van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding. De vakken worden door dezelfde universiteitsdocenten op dezelfde wijze gedoceerd en op dezelfde wijze geëxamineerd. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de opleiding. Beroepsmogelijkheden De Summerschool verbindt het academische met daadwerkelijke professionele meerwaarde. De opleiding vergroot de loopbaanmogelijkheden van de afgestudeerden in gespecialiseerde of grotere advocatenkantoren, in grote en internationale kantoren van belastingconsulenten, banken, grote ondernemingen, in de fiscale administratie en de magistratuur. Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB) De toegang tot het beroep van belastingconsulent vereist een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma s), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB s. Het Postgraduaat Fiscaal Recht verleent recht op vrijstelling voor de fiscaal juridische vakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. De prijs voor de Summerschool Postgraduaat Fiscaal Recht is euro. In de forfaitaire prijs zijn inbegrepen: inschrijvingsgeld studiemateriaal: wetboek, aparte wetgeving, handboeken, syllabi, hand-outs catering: koffiepauzes en lunch, afsluitende receptie en buffet examengeld ANNULATIE Bij schriftelijke annulatie van de inschrijving vóór 1 juni, wordt het volledige studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekost. De helft van het studiegeld wordt terugbetaald bij annulatie vóór de aanvang van de lessen. Vanaf aanvang van de lessen is er geen terugbetaling van studiegeld meer mogelijk

7 Postgraduaat FISCAAL RECHT Module algemene Rechtsvakken GETUIGSCHRIFT PROGRAMMA Opleidingsonderdeel Contact SP/ECTS Personenbelasting 10 u 5 SP Ondernemingsfiscaliteit 10 u 5 SP Grondige studie Directe Belastingen 16 u 6 SP Grondige studie Indirecte Belastingen 16 u 6 SP International and European taxation 16 u 6 SP Fiscale Bevoegdheid 16 u 6 SP Registratierechten en Successierechten 16 u 6 SP Fiscale Procedure 12 u 6 SP Fiscaal Strafrecht 8 u 6 SP Totaal 120 u 52 SP Een postgraduaatsgetuigschrift PG Fiscaal Recht module Fiscale Rechtsvakken (Summerschool) wordt uitgereikt op basis van geslaagde examens door het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, ondertekend door de rector. De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal Recht is een inleiding voor niet-juristen en biedt hen de essentiële juridische basiskennis vereist voor een accountant of belastingconsulent. DOELGROEPEN Masters of Licentiaten die de inleidende module gelijktijdig of vooraf volgen als voorwaarde tot toelating in de module Fiscale Rechtsvakken (zie pagina 4). Masters in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen of Handelsingenieur, die hun basisopleiding willen aanvullen met een aantal juridische vakken. MEERWAARDE Universitair aanbod met flexibele timing De vakken van de module Algemene Rechtsvakken lopen samen met deze van de Rechtenopleiding. Dit garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de opleiding en van de docenten. De hoorcolleges zijn vlot toegankelijk voor studenten met een professionele activiteit. Deelnemers volgen de lessen samen met de werkstudenten van het reguliere Rechtenprogramma. Beroepstoegang Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB) Dit vereist een door het K.B. van 22 november 1990 bepaald basisdiploma (omvat alle universitaire diploma s), alsook het afleggen van een toelatingsexamen voor de vakken vermeld in de relevante wetten en KB s. Het postgraduaat Fiscaal Recht module Algemene Rechtsvakken verleent recht op vrijstelling voor de niet-fiscale rechtsvakken van het toelatingsexamen voor accountant en belastingconsulent. Samen met de module Fiscale Rechtsvakken wordt vrijstelling bekomen voor alle juridische vakken

8 Postgraduaat FISCAAL RECHT Module algemene Rechtsvakken TOELATINGSVOORWAARDEN De module Algemene Rechtsvakken van het postgraduaat Fiscaal Recht is toegankelijk voor houders van een Licentiaats- of Masterdiploma zonder juridische voorkennis die tegelijkertijd inschrijven voor de module Fiscale Rechtsvakken. BEOORDELING Op basis van mondelinge of schriftelijke examens, identiek aan die voor de reguliere studenten, met dezelfde kwaliteitswaarborgen en dezelfde regels voor examens, slaag- en deliberatiecriteria. LOCATIE Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2, 1050 Brussel (zie plan online GETUIGSCHRIFT Een postgraduaatsgetuigschrift PG Fiscaal Recht module Algemene Rechtsvakken wordt uitgereikt op basis van geslaagde examens door het instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, ondertekend door de rector. PRIJS De prijs is 450 euro, inclusief examengeld. Bij schriftelijke annulatie van de inschrijving vóór de start van het academiejaar, wordt het volledige studiegeld terugbetaald, verminderd met 100 euro administratiekost. De helft van het studiegeld wordt terugbetaald bij annulatie vóór eind november. Vanaf 1 december is er geen terugbetaling van studiegeld meer mogelijk. PROGRAMMA Opleidingsonderdeel SP/ECTS LESSEN* Inleiding tot het Recht 6 SP week 23, 24, 27, 31 (sem 2) zaterdag 10-13u Boekhoud- en Jaarrekeningenrecht 3 SP week 4 tot 8 (sem 1) dinsdag 18-20u Vennootschapsrecht 4 SP week 25, 27, 28, 31, 33 (sem 2) woensdag 18-20u Ondernemingsrecht 4 SP week 26, 28, 31, 33, 34 (sem 2) zaterdag 10-13u Inleiding tot het Sociaal Recht 4 SP week 21 tot 26 (sem 2) woensdag 18-20u Economie 6 SP week 23, 27, 28, 31, 34, 35 (2) woensdag 18-20u Totaal * onder voorbehoud budget 27 SP Voor universitaire masters bestaan budgetvriendelijke alternatieven; door inschrijving in de fiscale afstudeerrichting of via creditcontracten (zie De inschrijving via creditcontracten leidt tot afzonderlijke creditbewijzen per vak, niet tot een postgraduaatsgetuigschrift

9 ACADEMiSCH PROGRAMMA POSTgRaduaaT FIScaaL RechT ZOMER 2012 EN ACADEMiEJAAR KeNNIS PRaKTIJK MeeRwaaRde IMPLeMeNTaTIe u BENT starter/jurist die de basiskennis van het Fiscaal Recht verder wil uitdiepen. master die de basisopleiding wil aanvullen met een grondige kennis van Fiscaal Recht; nl. (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur. student die zich wil bijscholen in het Fiscaal Recht. u WIlT uw carrièremogelijkheden uitbreiden naar gespecialiseerde advocatenkantoren, (inter-)nationale kantoren van belastingconsulenten, banken, multinationals, fiscale administraties en magistratuur. vrijstelling bekomen voor het toelatingsexamen accountant en belastingsconsulent bij het instituut voor Accountants en Belastingconsulenten iab ( u KIEST pg SuMMERSCHOOl FISCAAl RECHT AuGuSTuS 2012 een intensieve opleiding van 3 weken (13/08 t/m 31/08/2012) voor de gemotiveerde student. een geconcentreerd pakket van 120 uren met uiteenlopende fiscale opleidingsonderdelen. een vernieuwend studieconcept van zelfstudie, door grondige lesvoorbereiding enerzijds en door diepgaande kennisverwerving anderzijds. een academisch programma met docenten en examens identiek aan deze van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding. pg FISCAAl RECHT FISCAlE RECHTSVAKKEN een fiscale opleiding van academisch niveau, zonder masterproef. een verwerving van diepgaande kennis en grensverleggend inzicht in de talrijke deelgebieden van het Fiscaal Recht. een volledig opleidingsaanbod, met jaarlijkse seminaries en studiereeksen over specifieke fiscale topics. een flexibele tijdsindeling met avondlessen en deeltijdse programma s. pg FISCAAl RECHT AlGEMENE RECHTSVAKKEN een inleiding voor niet-juristen. een voorwaarde tot toelating in de module Fiscale Rechtsvakken. een flexibele tijdsindeling met avondlessen en deeltijdse programma s. een academisch programma met docenten en examens identiek aan deze van de fiscale afstudeerrichting van de Rechtenopleiding. ipavub instituut voor Postacademische Vorming van de Vrije Universiteit Brussel tel.:

10 inschrijvingskaart Ik wens in te schrijven voor het Postgraduaat Fiscaal Recht: kruis uw keuze aan Fiscale Rechtsvakken Summerschool Fiscale Rechtsvakken Algemene Rechtsvakken Naam en voornaam Diploma Functie FACTURATIE Bedrijf Telefoon h.o. Instelling Jaar Aanvang Hogere Studies btw BE Straat Nr. bus Postcode Plaats ADRES Levering studiemateriaal Straat Nr. bus Postcode Plaats Online Tel Fax instituut voor PostAcademische vorming van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 M110, 1050 Brussel De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van ipavub. Ze worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van ons programma. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, heeft u op schriftelijk verzoek recht op inzage en correctie van de door ipavub bewaarde informatie.

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT

POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE ALGEMENE RECHTSVAKKEN De module Algemene Rechtsvakken van het Postgraduaat Fiscaal

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Postgraduaten fiscaliteit

Postgraduaten fiscaliteit Postgraduaten fiscaliteit ACADEMIEJAAR 2019-2020 www.fhs.be Postgraduaten fiscaliteit ACADEMIEJAAR 2019-2020 Waarom kiezen voor Fiscale Hogeschool? Dankzij de grondige kennis die ik gedurende de avondopleiding

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen.

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Studiecyclus omtrent de fiscale basisbeginselen n.a.v. het emeritaat van prof. André Spruyt 20 u verdeeld over 5 sessies

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

ORTHODONTISCHE EXPERTISE

ORTHODONTISCHE EXPERTISE ACADEMISCHE PROGRAMMA S POSTGRADUATEN ORTHODONTISCHE EXPERTISE KENNIS PRAKTIJK SPECIALISATIE IMPLEMENTATIE INHOUD 3 Inleiding 5 Uniek Postgraduaataanbod POSTGRADUAAT IN DE ORTHODONTISCHE EXPERTISE IN DE

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE

MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE POSTGRADUAAT ACADEMISCH PROGRAMMA MULTIDISCIPLINAIRE ARTERIO- VENEUZE EN LYMFATISCHE KINESITHERAPIE MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEF OPZET EVIDENCE BASED PRACTICE INHOUD 4 Opleidingsobjectieven 5

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Spreidingstrajecten voorbereidingsprogramma Bedrijfskunde

Spreidingstrajecten voorbereidingsprogramma Bedrijfskunde Spreidingstrajecten voorbereidingsprogramma Bedrijfskunde 2018-2019 Wil je graag je studies spreiden over meerdere academiejaren? Dat kan! Hieronder vind je een aantal voorbeelden van spreidingstrajecten.

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit

Toegepaste fiscaliteit Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor via afstandsonderwijs STUDEER OP AFSTAND 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen WERKEN EN STUDEREN Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE SUMMERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Postgraduaat. Fiscaliteit. Fiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Postgraduaat. Fiscaliteit. Fiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 ostgraduaat Fiscaliteit Fiscaliteit Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen ostgraduaat Fiscaliteit Fiscaliteit Een postgraduaat aan onze Hogeschool is niet zomaar een aanvullende opleiding.

Nadere informatie

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 Door de herstructurering en de flexibilisering van het hoger onderwijs, zijn nieuwe programma s met studieduurverkorting

Nadere informatie

I n f o r m a t i e f o l d e r

I n f o r m a t i e f o l d e r I n f o r m a t i e f o l d e r POSTGRADUAATSOPLEIDING MUSCULOSKELETALE KINESITHERAPIE Academiejaar 2013-2014 M o t i v e r i n g De opleiding leidt op tot gespecialiseerde kinesitherapeuten in het musculoskeletale

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

toegepaste fiscaliteit

toegepaste fiscaliteit Toegepaste informatica HoGent toegepaste fiscaliteit bachelor na bachelor AFSTANDS LEREN 2014-2015 Ga voor een specialisatie in fiscaliteit Je hebt een bachelor- of masterdiploma dat een basiskennis fiscaliteit

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

toegepaste fiscaliteit

toegepaste fiscaliteit Toegepaste informatica HoGent toegepaste fiscaliteit bachelor na bachelor AFSTANDS LEREN 2015-2016 fi2016.indd 1 26/03/2015 16:43:35 fi2016.indd 2 26/03/2015 16:43:35 Ga voor een specialisatie in fiscaliteit

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE WINTERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

FISCALIST. 520,30 incl. BTW OMSCHRIJVING. Introductie. Omschrijving. Voor wie is deze opleiding bestemd? Toelatingsvoorwaarden

FISCALIST. 520,30 incl. BTW OMSCHRIJVING. Introductie. Omschrijving. Voor wie is deze opleiding bestemd? Toelatingsvoorwaarden #ACCOUNTANCY FISCALIST BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE 520,30 incl. BTW OMSCHRIJVING Introductie Campus Brugge Op maandag- en woensdagavond telkens van 18u30 tot 22u + extra lessen op zaterdagvoormiddag

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit. Bachelor na bachelor

Toegepaste fiscaliteit. Bachelor na bachelor Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste jaren sterk gestegen. Dat komt doordat

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Masteropleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen na een economische professionele bachelor

Masteropleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen na een economische professionele bachelor Masteropleidingen aan de na een economische professionele bachelor Prof. dr. Katrien Antonio Programmadirecteur Masters FEB Leuven Prof. dr. Tom Verbeke Docent Handelswetenschappen / Business Administration

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, verder

Nadere informatie

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014

Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Postgraduaat Conferentietolken Hogeschool-Universiteit Brussel 2013-2014 Doelgroep Het Postgraduaat Conferentietolken aan de HUB staat open voor houders van het diploma Master in het Tolken of een ander

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS 2007-2008 POSTGRADUAAT ESTATE PLANNING

OPLEIDINGSGIDS 2007-2008 POSTGRADUAAT ESTATE PLANNING OPLEIDINGSGIDS 2007-2008 POSTGRADUAAT ESTATE PLANNING Familie-, Relatievermogens- en Erfrecht, Schenkingen en Testamenten, Vennootschappen, TRUSTS en STICHTINGEN, Contractuele technieken, Registratie-

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Gedragscode Onderwijstaal Universiteit Antwerpen UITGANGSPUNTEN

Gedragscode Onderwijstaal Universiteit Antwerpen UITGANGSPUNTEN Gedragscode Onderwijstaal Universiteit Antwerpen (Raad van Bestuur, 23 april 2013, 27 mei 2014, 31 maart 2015, 12 april 2016, 28 maart 2017 en 27 maart 2018) UITGANGSPUNTEN De Universiteit Antwerpen wenst

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

VERKORTE BACHELOR VERPLEEGKUNDE NA VROEDKUNDE PXL-HEALTHCARE WERKEN & STUDEREN

VERKORTE BACHELOR VERPLEEGKUNDE NA VROEDKUNDE PXL-HEALTHCARE WERKEN & STUDEREN VERKORTE BACHELOR VERPLEEGKUNDE NA VROEDKUNDE PXL-HEALTHCARE 2018-2019 WERKEN & STUDEREN WELKOMSTWOORD ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een warme en kwaliteitsvolle hogeschool: ondernemend, netwerkend,

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Handelsweten - schappen in avondonderwijs

Handelsweten - schappen in avondonderwijs BRUSSEL t Handelsweten - schappen in avondonderwijs Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Faculteit RECHTEN EN CRIMINOLOGIE academiejaar 2017/2018 mondelinge examens 2e sem

Faculteit RECHTEN EN CRIMINOLOGIE academiejaar 2017/2018 mondelinge examens 2e sem Faculteit RECHTEN EN CRIMINOLOGIE academiejaar 2017/2018 mondelinge examens 2e sem Opleidingsonderdeel Titularis Datum VM NM AV Lokaal 8 april Bijz. vr.v/h individueel arbeidsrecht in vergelijkend perspectief

Nadere informatie

Het postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken

Het postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken De vakgroep Industriële Systemen & Productontwerp stelt voor: Het postgraduaat Bedrijfskundige Ingenieurstechnieken Industriële Systemen en Productontwerp Onderwijs Master Industrial Engineering and Operations

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Voltijdse dagopleiding medisch secretaresse/secretaris

Voltijdse dagopleiding medisch secretaresse/secretaris Voltijdse dagopleiding medisch secretaresse/secretaris Kies je voor een opleiding bij SYNTRA Midden-Vlaanderen, dan kan je rekenen op een professionele opleiding die steeds vertrekt vanuit de praktijk.

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 I. Kennismaking II. Need to know III. Online leerplatform: Canvas IV.Timemanagement I. Kennismaking Studiebegeleiding Een gemotiveerd team van gespecialiseerde

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA Amedee Beylemans Opleidingshoofd Elektromechanica Campus Noord Ellermanstraat 33 Antwerpen

ELEKTROMECHANICA Amedee Beylemans Opleidingshoofd Elektromechanica Campus Noord Ellermanstraat 33 Antwerpen Infodag Flextraject Work & Study ELEKTROMECHANICA Amedee Beylemans Opleidingshoofd Elektromechanica Campus Noord Ellermanstraat 33 Antwerpen 1 9/4/2018 2 Professionele Bachelor Flextraject Work & Study

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Master of science in de bedrijfskunde. Onthaal

Master of science in de bedrijfskunde. Onthaal Master of science in de bedrijfskunde Overzicht Wie-is-wie Achtergrond van de opleiding Programma-opbouw Onderzoekspaper / masterproef Programma op maat Praktische zaken Studiebegeleiding Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Faculteit RECHTEN EN CRIMINOLOGIE academiejaar 2018/2019 mondelinge examens 2e sem

Faculteit RECHTEN EN CRIMINOLOGIE academiejaar 2018/2019 mondelinge examens 2e sem Faculteit RECHTEN EN CRIMINOLOGIE academiejaar 2018/2019 mondelinge examens 2e sem Opleidingsonderdeel Titularis Datum VM NM AV lokaal Openingsure n registraties op 24/03/2019 Bestuursrecht Leus K. dinsdag

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Master of science in de bedrijfskunde. Informatiesessie 1 oktober 2018

Master of science in de bedrijfskunde. Informatiesessie 1 oktober 2018 Master of science in de bedrijfskunde Informatiesessie 1 oktober 2018 Overzicht Wie-is-wie De opleiding: wat wie waarom? Programma-opbouw Programma op maat Praktische zaken Studiebegeleiding Contactgegevens

Nadere informatie