PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan Hasselt NIS-code : OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019"

Transcriptie

1 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan Hasselt NIS-code : OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu

2 Doelstelling 1 Sterk Limburg Sterk Limburg Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , , ,00 I , , , , , , , , , , , ,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio. Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw. Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw. PROVINCIE LIMBURG Pagina 2 van 25

3 Doelstelling 2 Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen Kunst in de open ruimte (IVA Beeldenproject) Het ontwikkelen van een duurzame hoogkwalitatieve artistieke werking rond kunst in de open ruimte. Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt Sociaal Limburg Sociaal Limburg Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Elke Limburgse gemeente wordt een gezonde gemeente Elke Limburgse gemeente wordt een gezonde gemeente. PROVINCIE LIMBURG Pagina 3 van 25

4 provincie begeleidt bij de opmaak zorgstrategische plannen Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden in de opmaak van een zorgstrategisch plan. Realiseren Huizen van het Kind Alle Limburgse gezinnen kunnen rekenen op een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning vanuit een Huis van het Kind in hun nabije omgeving. Kwalitatieve versterking van het cultuuraanbod in Limburg Kwalitatieve versterking van het cultuuraanbod in Limburg door de organisatie van cultuureducatieve activiteiten en culturele activiteiten. X Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport X Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang PROVINCIE LIMBURG Pagina 4 van 25

5 Doelstelling 3 Kansen in het onderwijs Kansen in het onderwijs Maatschappelijk kwetsbare jongeren Maatschappelijk kwetsbare jongeren Duurzaam Limburg Duurzaam Limburg Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame en land- en tuinbouw Bijdragen aan een duurzaam Limburg door het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame land- en tuinbouw. Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland. PROVINCIE LIMBURG Pagina 5 van 25

6 Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum Mbt educatie voor duurzame onwikkeling(edo) verder expertise opbouwen en uitwisselen en en aanbod Mbt educatie voor duurzame onwikkeling(edo) verder expertise opbouwen en uitwisselen en een aanbod organiseren De limburgse klimaatambitie realiseren De limburgse klimaatambitie realiseren PROVINCIE LIMBURG Pagina 6 van 25

7 Doelstelling 4 Ruimte voor water realiseren in uivoering van het decreet integraal waterbeleid Ruimte voor water realiseren in uivoering van het decreet integraal waterbeleid waarbij waterlopen optimaal ingericht worden voor vrije vismigratie,reductie van wateroverlast,beekstructuurherstel in het buitengebied en herwaardering van stads - en dorpskernen Eén Limburg Eén Limburg Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Ondersteunen van de projectontwikkeling Ondersteunen van de projectontwikkeling in het kader van het Europees cohesiebeleid en Europese projectoproepen. Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw. PROVINCIE LIMBURG Pagina 7 van 25

8 De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gem milieubeleid De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleid Pilootprojecten opstarten mbt mobiltiet/wegen voor effectieve ondersteuning met hoge meerwaarde Pilootprojecten opstarten mbt mobilteit/wegen voor effectieve ondersteuning met hoge meerwaarde X Het project "Limburg , Kleine verhalen in een Groote Oorlog" Het project "Limburg , Kleine verhalen in een Groote Oorlog" inzetten om het Limburgse WO I-verhaal aantrekkelijk kenbaar te maken in Limburg, Vlaanderen en daarbuiten. X Begeleiden van de implementatie en de disseminatie van het nieuwe business-model van de provincie Begeleiden van de implementatie en de disseminatie van het nieuwe business-model van de provincie als vraag-gestuurde dienstverlener voor lokale besturen. X Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking PROVINCIE LIMBURG Pagina 8 van 25

9 Doelstelling 5 De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen in functie van een goede R.O De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen in functie van een goede R.O. X Overig Beleid Overig Beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , , , ,76 I , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 A , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,76 Het goed beheer van de provinciale financiën Het goed beheer van de provinciale financiën. Het realiseren van een performante facilitaire organisatie Het realiseren van een performante facilitaire organisatie Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management PROVINCIE LIMBURG Pagina 9 van 25

10 Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer. Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving. De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid. Het faciliteren van het algemeen welwijn van het personeel Het faciliteren van het algemeen welwijn van het personeel. Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten. PROVINCIE LIMBURG Pagina 10 van 25

11 Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten met het oog op respectievelijk het uitbouwen van een efficiënt en correct werkende provinciale organisatie en het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen. Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie. Faciliteren van de werking van de bestuurorganen van het provinciebestuur Faciliteren van de werking van de bestuurorganen van het provinciebestuur. Het positioneren en profileren van het provinciebestuur Het positioneren en profileren van het provinciebestuur enerzijds en Limburg als als regio anderzijds naar de Limburger. Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders PROVINCIE LIMBURG Pagina 11 van 25

12 Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie en internal branding enerzijds en het ondersteunen van de organisatie op vlak van communicatie, zodat het bestuur als een sterk en eenduideig merk kan gepositioneerd worden, zowel binnen als buiten Limburg. Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur aan vigerende maatschappelijke, bestuurlijke en technologische omstandigheden. Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap. De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht en koopbinding. PROVINCIE LIMBURG Pagina 12 van 25

13 Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking Kwaliteit kinderopvang en opvoedingsondersteuning stimuleren Initiatieven nemen om kwaliteit in de kinderopvang en in opvoedingsondersteuning te stimuleren. Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. G-sport promoten G-sport promoten Stimuleren en coördineren van samenwerking en synergie - intrafamiliaal geweld Stimuleren en coördineren van samenwerking en synergie tussen alle sectoren betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal geweld. PROVINCIE LIMBURG Pagina 13 van 25

14 Met alle Limburgers samenwerken aan een divers Limburg Met alle Limburgers samen werken aan een divers Limburg waar elke Limburger zich in zijn eigenheid kan ontplooien. Stimuleren en ondersteunen van sectorale en intersectorale samenwerking - jeugdhulpverleningsaanbod Stimuleren en ondersteunen van sectorale en intersectorale samenwerking om in een afgestemd jeugdhulpverleningsaanbod te voorzien. Actieplan globaal vrijwilligersbeleid Het Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt en promoot het vrijwilligerswerk in Limburg. Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio. Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking om eerlijke en duurzame internationale samenwerking te stimuleren en om de burgerzin en mondiaal bewustzijn te versterken bij alle Limburgers. PROVINCIE LIMBURG Pagina 14 van 25

15 Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/limburg Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren. Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg. Instaan voor de algemene ondersteunende activiteiten Instaan voor de algemene ondersteunende/begeleidende activiteiten, de technische-adminstratieve dossierondersteuning en de opvolging/bewaking van de administratieve processen/procedures binnen de directie Ruimte. Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het prov. en gemeentelijk ruimtelijk beleid Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. PROVINCIE LIMBURG Pagina 15 van 25

16 Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers Het tijdig en kwalitietsvol afwerken van de stedebouwkundige- en verkavelingsberoepen Het tijdig en kwalitietsvol afwerken van de stedebouwkundige- en verkavelingsberoepen Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geintegreerde aanpak Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geintegreerde aanpak Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten PROVINCIE LIMBURG Pagina 16 van 25

17 Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen Het uitbouwen van een "infopunt" nzake mobiliteit,wegen en routestructuren voor de ondersteuning Het uitbouwen van een "infopunt" inzake mobiliteit,wegen en routestructuren voor de ondersteuning enn begeleiding van doelgroepen in hun mobiliteit Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie: de provincie voert als waterbeheerder de decretaal vastgelegde en bijhorende taken uit volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer PROVINCIE LIMBURG Pagina 17 van 25

18 Euregionale samenwerking Culturele samenwerking in de Euregio. Bijdragen aan een kwalitatief toegankelijk bibliotheekaanbod in Limburg Bijdragen aan een kwalitatief toegankelijk bibliotheekaanbod in Limburg door de ondersteuning van bibliotheekinitiatieven en door het ondersteunen van schaalvergrotende projecten Stimuleren van bovenlokale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed Stimuleren van bovenlokale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed met het oog op kwaliteitsverbetering, innovatie en efficiëntiewinst Stimuleren en bestendigen van Limburgs talent Stimuleren en bestendigen van Limburgs talent door de coordinatie van een geintegreerd traject rond talentontwikkeling, talentondersteuning en verankering dat inzet op verschillende vormen van ondersteuning en talentgroei van Limburgers Bijdragen aan een kwalitatief,divers en toegankelijk cultuuraanbod voor alle Limburgers Bijdragen aan een kwalitatief,divers en toegankelijk cultuuraanbod voor alle Limburgers door ondersteuning van de Limburgse cultuursector PROVINCIE LIMBURG Pagina 18 van 25

19 Bijdragen aan een kwalitatief,divers en toegankelijk cultuuraanbod door samen te programmeren Bijdragen aan een kwalitatief,divers en toegankelijk cultuuraanbod door samen met culturele actoren een aanbod te programmeren en hierover te communiceren Zone-Z : uitbouwen van een creatief cultureel kruispunt in het centrum van Hasselt Zone-Z : uitbouwen van een creatief cultureel kruispunt in het centrum van Hasselt (gelinkt aan de werking van Z33,PBL, Cultuurplatform) Limburgs erfgoed profileren als een bron van authenticiteit,gemeenschpasvorming,verbondenheid Limburgs erfgoed profileren als een bron van authenticiteit,gemeenschapsvorming,verbondenheid,samenwerking en continuïteit in de samenleving om een duurzame maarschappelijke ontwikkeling van Limburg te onderbouwen en om de identiteit van Limburg te kenmerken als een permanente aantrekkingspool voor de wereld. Realiseren van een publieke creatieplaats voor levende kunsten (theater,circus en dans) Realiseren van een publieke creatieplaats voor levende kunsten (theater,circus en dans) met een impact op Limburgs,Vlaams en internationaal niveau in Dommelhof. PROVINCIE LIMBURG Pagina 19 van 25

20 De provincie Limburg investeert in een hedendaagse bibliotheekomgeving De provincie Limburg investeert in een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functies en maatschappelijke relevantie voor de provincie Limburg. Hiervoor stelt ze een zo volledig mogelijk gedrukt, digitaal en Limburgs erfgoedgericht collectieaanbod ter beschikking. Ze heeft daarenboven een voorbeeldfunctie op het vlak van informatiebemiddeling, educatie en publiekswerking en ontwikkelt hiervoor samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken, het (hoger) onderwijs, culturele instellingen en andere relevante beleidsdomeinen. Z33 is een huis voor actuele kunst met als doel te reflecteren over actuele maatsch. ontwikkelingen Z33 is een huis voor actuele kunst met als doel te reflecteren over actuele maatschappelijke ontwikkelingen, door middel van zowel de creatie en presentatie van hoogkwalitatieve en omkaderende projecten en tentoonstellingen van verschillende actuele kunsten die onderzoeksmatig onderbouwd zijn, als door samenwerken met diverse (inter-)nationale partners, en dit binnen Limburg, Vlaanderen, de Euregio, België en de internationale context. Provinciaal Gallo-Romeins museum : stimuleren van de samenleving in haar culturele ontwikkelingen Provinciaal Gallo-Romeins museum : stimuleren van de samenleving in haar culturele ontwikkelingen door het bereiken van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan bezoekersdoelgroepen via diverse gerichte initiatieven om te leren over het verre verleden Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur om participatie aan het provinciaal beleid te stimuleren PROVINCIE LIMBURG Pagina 20 van 25

21 Ontwikkelen en realiseren van audiovisuele producties voor het provinciebestuur Ontwikkelen en realiseren van audiovisuele producties voor het provinciebestuur Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige processen Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige processen binnen de directie mens Onwikkelen en realiseren van communicatie-initiatieven binnen de directie mens Onwikkelen en realiseren van communicatie-initiatieven binnen de directie mens Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren. Ondersteunen van intergemeentelijke samenwerking Ondersteunen van intergemeentelijke samenwerking (wonen,..) PROVINCIE LIMBURG Pagina 21 van 25

22 Aandacht hebben voor gelijke kansen van alle Limburgers Aandacht hebben voor gelijke kansen van alle Limburgers in heel het provinciaal beleid. Met Limburgse actoren versterkend en verbindend werken voor en met maatschappelijk kwetsbare mensen Met Limburgse actoren versterkend en verbindend werken voor en met maatschappelijk kwetsbare mensen. initiatieven nemen inzake dierenwelzijn en relevante diensten en organisaties hierin ondersteunen initiatieven nemen inzake dierenwelzijn en relevante diensten en organisaties hierin ondersteunen Het voeren van een provinciaal jeugdbeleid Het voeren van een provinciaal jeugdbeleid dat zich enerzijds richt op het voeren van een impulsbeleid en anderzijds op het ondersteunen van de gemeentebesturen en de Limburgse jeugdsector bij het realiseren van een lokaal jeugdbeleid Maatschappelijk kwetsbare jongeren Actieplan maatschappelijk kwetsbare jongeren : het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst,hun thuissituatie,hun fysieke mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op één of meerdere levensdomeinen PROVINCIE LIMBURG Pagina 22 van 25

23 Een net- en sectoroverschrijdend flankerend onderwijsbeleid voeren Een net- en sectoroverschrijdend flankerend onderwijsbeleid voeren vertrekkend vanuit de Limburgse situatie, aanvullend op het Vlaamse en ter ondersteuning van het lokale flankerende onderwijsbeleid. Het realiseren van een belevingsvolle edu-recreatie in het Domein Bokrijk Het realiseren van een belevingsvolle edu-recreatie in het Domein Bokrijk Het Limburgs onderwijsaanbod optimaliseren in functie van maatschappelijke noden Het Limburgs onderwijsaanbod optimaliseren in functie van maatschappelijke noden door als provincie een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te verzorgen. Handhaving openbare orde en veiligheid in Limburg Handhaving openbare orde en veiligheid in Limburg Efficiënte werking dienst federale taken Efficiënte werking dienst federale taken PROVINCIE LIMBURG Pagina 23 van 25

24 In uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit In uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit en (infrastructurele) veiligheid in Limburg, met een maximale verschuiving ten voordele van duurzame vervoermiddelen Het financieel en administratief beheer van IVA PLOT Het financieel en administratief beheer van IVA PLOT Domein Dommelhof : Realiseren van een infrastructuur voor activiteiten op vlak van cultuur en sport Domein Dommelhof:Realiseren van een infrastructuur voor één-of meerdaagse activiteiten op vlak van cultuur en sport Geven impulsen ikv de 7 beleidsprioriteiten - bestuursakkoord Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Geven van impulsen ikv de 7 beleidsprioriteiten vernoemd in het bestuursakkoord Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Organiseren strategische adviesfunctie om participatie aan het beleid te stimuleren Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur om participatie aan het provinciaal beleid te stimuleren. PROVINCIE LIMBURG Pagina 24 van 25

25 Beheer Vlaamse administratie Beheer Vlaamse administratie PROVINCIE LIMBURG Pagina 25 van 25

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2015

DOELSTELLINGENNOTA 2015 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015003799 DOELSTELLINGENNOTA 2015 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

ISCinternettensamenwerkingscel

ISCinternettensamenwerkingscel PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING: DE HUIZEN VAN HET KIND EN DE CLB S 1. INLEIDING Met deze nota willen we een kader meegeven aan de CLB s en de actoren binnen de huizen van het kind om tot optimale samenwerking

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Groene gemeente 24-11-16 Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Ecologisch Educatief Groene gemeente Economisch Recreatief Gezondheid Groen speelweefsel Wat? Waarom? Waar en hoe? Ideeën en

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Groenboek Interne Staatshervorming: Samenvatting

Groenboek Interne Staatshervorming: Samenvatting Groenboek Interne Staatshervorming: Samenvatting 1. Knelpuntenanalyse Zes knelpunten vormen de basis van de analyse van onze Vlaamse Bestuurlijke organisatie a. Verrommeling op Intermediair niveau De drie

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt ENGAGEMENTSVERKLARING Sterke mensen, sterk Hasselt Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt HET HUIS VAN HET KIND HASSELT WIL ALLE GEZINNEN MET KINDEREN EN JONGEREN, KINDEREN EN JONGEREN

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht

Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn. Provincie West-Vlaanderen. Overzicht Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn Provincie West-Vlaanderen Overzicht Provinciale woonzorgvisie Woonzorgdoelstellingen Provinciale rol: 3 sporen Overzicht lopende projecten 1 1. Provinciale

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen

betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen stuk ingediend op 1834 (2012-2013) Nr. 1 7 december 2012 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heer Bart Van Malderen, de dames Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T Jonck, Elisabeth Meuleman en Ulla

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie