Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliografische referenties invoegen via Word 2013"

Transcriptie

1 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/ :09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij te houden. Deze handleiding toont je hoe dat moet. INDEX Klik (Ctrl + klikken) op een onderdeel voor meer uitleg. In de tekst kan je via Ctrl +klikken op elke titel terugkeren naar de Index. STIJL KIEZEN NIEUWE BRON INVOEGEN via Citaat invoegen via Bronbeheer DIALOOGVENSTER BRON MAKEN Bibliografievelden Auteur Titel Jaar Uitgever Type bron Bron types combineren REFERENTIELIJST Bibliografie invoegen Bibliografie naar statische tekst converteren EXTERNE BRONNEN GEBRUIKEN via bestaande referentielijst in Word via lokaal (xml) bestand ONDERSTEUNING Contact Referentielijst BRONNEN BEHEREN Bewaarde bronnen gebruiken Bronnen sorteren Bronnen bewerken Bronvermeldingen bewerken Bronnen verwijderen Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 1

2 S TI J L KI EZE N Ga naar het lint Verwijzingen en kies in de groep Citaten en bibliografie de bibliografiestijl APA. NIEUWE BRON INVOEGEN Plaats in je document de cursor op de plaats waar je de verkorte referentie van je bron wil opnemen. Nieuwe bronnen invoegen kan je op twee verschillende manieren: - Nieuwe bron toevoegen via Citaat invoegen - Nieuwe bron toevoegen via Bronbeheer 1. via Citaat invoegen In het lint Verwijzingen kies je in de groep Citaten en bibliografie voor Citaat invoegen en vervolgens voor Nieuwe bron toevoegen. Via deze manier wordt er meteen ook een verkorte referentie in de tekst aangemaakt. Er verschijnt ook een link naar de bron onder Citaat invoegen. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 2

3 2. via Bronbeheer Een andere manier is via Bronbeheer. Klik in de groep Citaten en bibliografie van het lint Verwijzingen op Bronnen beheren. In het dialoogvenster Bronbeheer klik je op Nieuw en het dialoogvenster Bron maken wordt geopend. Via deze werkwijze wordt enkel een nieuwe bron toegevoegd zonder dat er een verkorte referentie in de tekst wordt aangemaakt. Onder Hoofdlijst vind je alle bronnen die je al op deze computer maakte. In Huidige lijst vind je enkel de bronnen die in je huidige tekst staan. Onderaan kan je een voorbeeld zien hoe je referentie eruit zal zien in de tekst en in de referentielijst. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 3

4 DIALOOGVENSTER BRON MAKEN Telkens je een bron invoegt, wordt het dialoogvenster Bron maken geopend. Linksboven kies je het Type bron, bv. Boek, Artikel uit vaktijdschrift, Website, De keuze van het type bron bepaalt welke velden beschikbaar zijn. Je krijgt slechts enkele bibliografievelden te zien. Linksonder vink je daarom Alle bibliografievelden weergeven aan. Velden met * worden aanbevolen in de gekozen bibliografiestijl. Bibliografievelden Auteur Om de auteur(s) van je bron in te voeren, gebruik je best de knop Bewerken. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 4

5 Geef de familienaam en de voornaam/voornamen in en klik op Toevoegen : Voor bijkomende auteurs vul je telkens een nieuw schermpje Naam bewerken in. Klik op OK om de correcte auteursvermelding voor je bron te krijgen. Bij een boek van een redactie, vul je het veld Redacteur in in plaats van het veld Auteur. Ook hier maak je het best gebruik van de knop Bewerken (zie hierboven). Indien er slechts 2 redacteurs zijn, worden in de referenties in de referentielijst beide namen niet gescheiden door een komma, Word voegt hier wel een komma toe. Je zal die manueel moeten wissen. Is de auteur geen persoon maar een organisatie, vink dan het veld Auteur van organisatie aan en vul de naam van de organisatie in dat veld in. Bij bronnen zonder auteur wordt de titel opgenomen in de referentie in de tekst. Word neemt de volledige titel. Je kan hem manueel verkorten. Titel Hoofdtitel: ondertitel (geen punt achteraan!). Ter verduidelijking voeg je na de titel eventueel de aard van de bron tussen vierkante haken zelf toe in je referentielijst: bv. [Bachelorproef], [Cursus], [Onuitgegeven intern document], [Elektronische versie], etc. Jaar Vul ofwel het jaartal ofwel z.j. (zonder jaar) in als je het jaar van uitgave niet weet. Vul je geen jaar in, dan maakt Word er sd van. Uitgever Staat er geen uitgever vermeld, voer dan Z.n. in. Staat er geen plaats van uitgave vermeld, voer dan Z.p. in. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 5

6 Type bron Standaard kies je voor het type Boek. Gaat het om een hoofdstuk van een boek dan kan je kiezen voor Sectie van boek. Hier kan je ook pagina s invullen. Kies type bron Artikel uit vaktijdschrift voor een tijdschriftartikel en type bron Artikel uit een krant of tijdschrift ( Maand en Dag zijn aanbevolen velden) voor een artikel uit krant of weekblad. Bij Artikel uit vaktijdschrift staan Jaargang en Uitgave niet met * (aanbevolen), toch heb je deze gegevens nodig in je referentie. Bij Artikel uit een krant of tijdschrift geef je de dag en maand van uitgave het best omgekeerd in, nl. maand in het veld Dag en dag in het veld Maand. p. en pp. worden automatisch ingevoegd als je in het veld Pagina s 1 pagina resp. meerdere pagina s ingeeft. Bij Website of Document van website vul je het veld URL in. Word hanteert volgende formulering: Opgeroepen op dag maand, jaar van URL. Wij kiezen voor: Geraadpleegd op dag maand jaar via URL. Je zal dit manueel moeten aanpassen in je referentielijst. Jaar van raadplegen, Maand van raadplegen en Dag van raadplegen zijn volgens Word geen aanbevolen velden voor APA 6th ed. maar wij hebben die gegevens wel degelijk nodig. Geef de dag en maand van raadplegen het best omgekeerd in, nl. maand in het veld Dag en dag in het veld Maand. Onder type Geluidsopname kan je cd s invullen. Componist, Dirigent en Speler zijn aanbevolen velden, maar in de referentie komt dan na hun naam resp. (componist), (dirigent) of (uitvoerend artiest) te staan. Geef je de naam in in het veld Artiest, dan wordt de cd als werk zonder auteur behandeld en komt de naam enkel in de (verkorte) referentie in de tekst en niet in de referentielijst. Onder type Film kan je dvd s invullen. In het veld Land/regio vul je de plaats van uitgave in, bij Distributeur de uitgever. Brontypes combineren Soms bevat je bron elementen die je niet kan invullen in het gekozen brontype maar wel in een ander. Vul dan de bibliografievelden in in het eerste brontype en schakel dan over naar het tweede. De gegevens ingevuld in beide brontypes worden aan elkaar toegevoegd, zodat je een volledige referentie krijgt. Een artikel zonder DOI invoeren als Artikel uit vaktijdschrift : vul in Auteur, Titel, Naam van vaktijdschrift, Jaar, Pagina s, Jaargang en Uitgave (=nummer); switch dan naar type bron Document van website en vul daar in: Jaar van raadplegen, Maand van raadplegen en Dag van raadplegen ; ook de URL voeg je daar toe. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 6

7 Artikel met DOI kan je invoeren als Artikel uit vaktijdschrift ; switch daarna naar type bron Document van website en vul daar in URL het DOI in. Een online krantenartikel invoeren als Artikel uit een krant of tijdschrift : vul alle aanbevolen velden (*) behalve de Pagina s in. Switch dan naar type bron Document van website en vul daar in: Jaar van raadplegen, Maand van raadplegen en Dag van raadplegen. Ook de URL voeg je daar toe. Bij artikels uit een databank (bv. Mediargus) vermeld je de hoofd-url van de databank (http://academic.mediargus.be). Bij een E-book kan je een aantal gegevens invoeren onder type bron Boek : Auteur, Titel, Jaar, Plaats en Uitgever. Schakel dan over naar Type bron Document van website en vul Jaar van raadplegen, Maand van raadplegen en Dag van raadplegen (volgens Word geen aanbevolen velden) in (best maand in veld Dag van raadplegen en dag in veld Maand van raadplegen ). Vul hier ook de URL in (Word hanteert formulering Opgeroepen op dag, maand, jaar van URL. Wij passen dit manueel aan Geraadpleegd op dag maand jaar via URL. BRONNEN BEHEREN Bewaarde bronnen gebruiken Bronnen aangemaakt via Citaat invoegen > Nieuwe bron toevoegen of via Bronbeheer > Nieuw, worden opgenomen in de galerie Bronvermeldingen verbonden aan het document waar je aan werkte toen je de bron maakte. Van een bron die zich in die galerie bevindt, kan je een bronvermelding invoegen in je document op de plaats waar de cursor staat via Citaat invoegen > selecteer de bron uit de galerie, klik op de bron en de bronvermelding wordt ingevoegd. Staat je bron (nog) niet in de galerie Bronvermeldingen, m.a.w. is de bron nog niet verbonden aan je huidige document, dan kan je via Bronbeheer de bron(nen) kopiëren van de Hoofdlijst naar de Huidige lijst : Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 7

8 Bronnen sorteren In Bronbeheer kan je je bronnen sorteren op de velden Auteur, Titel, Labelnaam en Jaar. Dit is handig als je veel bronnen hebt. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 8

9 Bronnen bewerken De informatie van een bron aanpassen of een tijdelijke aanduiding naar een bron converteren kan op verschillende manieren: Klik rechts op een bronvermelding in je document en kies Bron bewerken. Je kan wijzigingen aan brengen in het dialoogvenster Bron bewerken (// Bron maken ) Selecteer een bronvermelding, klik op het pijltje rechts beneden en selecteer Bron bewerken Ga naar Bronbeheer, selecteer een bron en kies voor Bewerken : Klik je nadien op OK, dan worden alle bronvermeldingen in het huidige document aangepast. Als de bron zowel in de Hoofdlijst als in de Huidige lijst voorkomt, krijg je de vraag of je de bron in beide lijsten wil bijwerken: Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 9

10 Bronvermeldingen bewerken Je kan bronvermeldingen die je in de tekst van je document invoegde, nadien bewerken, bv. pagina( s) toevoegen. Selecteer de bronvermelding, klik op het pijltje in de rechter benedenhoek (zie hierboven) en kies Bronvermelding bewerken. Via het dialoogvenster kan je pagina s toevoegen, maar ook de auteur, de titel of het jaar in je bronvermelding weglaten: Hierdoor verander je niets aan je bron zelf. Daaraan worden geen pagina s toegevoegd, daarin wordt geen auteur, jaar of titel weggelaten. Bronnen verwijderen Wens je een bron te verwijderen uit je Hoofdlijst of uit je Huidige lijst, selecteer ze en klik op Verwijderen in het venster Bronbeheer : De bron wordt verwijderd uit de lijst ( Hoofdlijst of Huidige lijst ) waarin je ze geselecteerd hebt. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 10

11 REF ER EN T IE L IJ S T Bibliografie invoegen Enkele mogelijkheden: Heb je in je document een aantal werken geciteerd, klik dan in het lint Verwijzingen op het pijltje naast Bibliografie en kies voor Bibliografie invoegen. Zo voeg je een lijst van geciteerde werken in zonder titel of pagina-einde. Je kan Referentielijst als titel boven de lijst plaatsen. Een bibliografie invoegen kan ook door in het lint Verwijzingen op het pijltje naast Bibliografie en vervolgens op de galerie Bibliografie te klikken. Zo voeg je een lijst in van alle bronnen die aan je document gekoppeld zijn ( Huidige lijst ), ongeacht of je ze geciteerd hebt of niet, met als titel Bibliografie. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 11

12 Je kan ook kiezen voor een lijst met als titel Geciteerde werken of Referenties. Het gaat hier telkens om dezelfde lijst. Enkel de titel verschilt. Een bibliografie naar statische tekst converteren Klik in je bibliografie, klik op het pijltje naast het bibliografiepictogram en kies Bibliografie converteren naar statische tekst. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 12

13 EXTERNE BRONNEN GEBRUIKEN Je bent niet beperkt tot bronnen die je zelf invoert, je kan ook gebruik maken van bronnen van anderen. Hoe voeg je externe bronnen in Word in? via bestaande referentielijst in Word Wanneer je samen werkt aan een paper kan je partner een andere referentielijst hebben dan jijzelf. Wanneer je dan beide Word-documenten samenbrengt, ontstaat het probleem dat je 2 referentielijsten hebt. Je kan deze echter makkelijk en snel samenvoegen! Stel: Jij hebt een document met onderaan jouw referentielijst. Je partner heeft zijn referentielijst (onder): Via Bibliografie invoegen Via Bronnen beheren Versie Jouw versie Versie van je partner Wanneer je beide referentielijsten wil samenvoegen en weergeven, ga je als volgt te werk: Stap 1: je selecteert de referentielijst van je partner en kopieert deze. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 13

14 Stap 2: je plakt dit in jouw document. Stap 3: merk op dat beide lijsten nu onder elkaar staan. Om ze samen weer te geven verwijder je beide lijsten en voeg je ze via Bibliografie invoegen opnieuw in. Geef deze lijst de titel Referentielijst. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 14

15 via lokaal (xml) bestand Klik in het lint Verwijzingen op Bronnen beheren. In het dialoogvenster Bronbeheer klik je op Bladeren. In het dialoogvenster Lijst met bronnen openen zie je je bronnenlijst Sources.xml in de map C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Bibliography: Kopieer het bronnenbestand dat je wil inlezen naar deze map, klik op dit bestand en op Openen. Eventueel moet je eerst naar de plaats waar je de externe bronnenlijst bewaard hebt, navigeren en hem dan openen. Ga je dan terug naar Bronbeheer, dan merk je dat de bronnen in de Hoofdlijst worden weergegeven. Ze zouden echter verdwijnen zodra je Word afsluit. Daarom moet je ze eerst adopteren. Open een nieuw leeg Word-document. Kopieer via Bronbeheer de externe bronnen van de Hoofdlijst naar de huidige lijst zodat ze in beide lijsten vermeld staan. Sluit Bronbeheer af. Sla het Word-document op en sluit het. Sluit ook Word af. Open Word opnieuw en open het hiervóór aangemaakte Word-document. De bronnen zouden nog steeds in de huidige lijst moeten staan. Als ze in de Hoofdlijst ontbreken, moet je ze ernaartoe kopiëren. Sluit Bronbeheer. Sla het document op, sluit het en sluit Word opnieuw af. Als je nadien Word weer opent, zijn de bronnen in Bronbeheer beschikbaar. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 15

16 ONDERSTEUNING Contact Dit bestand wordt verder geactualiseerd door Liesbeth De Vogelaere en Jo De Waele. Referentielijst Tyson, H. (2010). Word 2010: het complete handboek. Den Haag: Academic Service. Refereren volgens APA via Word Arteveldehogeschool mediatheken 16

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2007, kies het vierde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

Handige toepassingen in Outlook

Handige toepassingen in Outlook Handige toepassingen in Outlook www.hetbeterewerken.nl info@hetbeterewerken.nl t: 0343444255 of M: 0655707201 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming. hetbeterewerken

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Handleiding Word voor gevorderden

Handleiding Word voor gevorderden Word voor gevorderden Anne-Martine Gielis Versie 1.2 oktober 2002 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Instituut voor de lerarenopleiding Inhoudsopgave Inleiding... 1 Automatische inhoudsopgave in Word... 2 Opmaakprofiel

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Een webkwestie bouwen in Word 2000

Een webkwestie bouwen in Word 2000 Een webkwestie bouwen in Word 2000 Doel: Met behulp van deze stap-voor-stap beschrijving kunt u geheel zelf een webkwestie als webpagina maken. Beginsituatie: U beheerst de basisprincipes van Word zoals

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave

Mini Word-cursus. Paginanummers. Opmaakprofielen. Inhoudsopgave Mini Word-cursus Paginanummers Opmaakprofielen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Paginanummering 4 Kopteksten en voetteksten 5 Opmaakprofielen 6 Opmaakprofielen toepassen 6 Opmaakprofielen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Nieuw artikel toevoegen

Nieuw artikel toevoegen Nieuw artikel toevoegen Advies voor het maken van een nieuw artikel: Werk het artikel eerst lokaal (zonder opmaak) uit in een tekstverwerkingsprogramma. Het is en blijft internet, een klein 'hikje' kan

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy In DiSy kan op verschillende manieren en op verschillende plekken gebruik worden gemaakt van Word sjablonen, die geheel naar eigen wens in te richten

Nadere informatie