Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie"

Transcriptie

1 Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Vanaf 1 juli 2008

2 Colofon Tekst: Huurcommissie Redactie: Pro Communicatie, Rotterdam Ontwerp: Via creative communications, Rotterdam Prepress: Formzet BV Uitgiftedatum: April 2008

3 Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Inhoud Inleiding 2 1. Huurverhoging 6 en bezwaar maken 2. Nieuwe huurder laat aanvangshuurprijs toetsen Huurverlaging op grond van het puntensysteem Uitsplitsen all-inprijs Bij duurdere woningen moeten huurder en verhuurder het samen oplossen De Huurcommissie nader bekeken 37 1

4 Inleiding De huurprijs van een woonruimte bestaat meestal uit twee delen. Een deel is voor het huren van de woonruimte en heet de kale huurprijs. Het andere deel gaat over de servicekosten. De Huurcommissie krijgt over de huurprijs veel vragen. Is deze niet te hoog? Welk deel is nu precies de kale huurprijs? Wat zijn servicekosten? De Huurcommissie geeft daarover voorlichting en legt uit hoe de regels van de huurprijswetgeving werken. Daarbij speelt de zogenaamde maximale huurprijs een belangrijke rol. Dat is de kale huurprijs die maximaal voor een woonruimte kan worden gevraagd. Dat maximum wordt afgelezen aan het puntentotaal van een woonruimte. Dit puntentotaal wordt weer berekend door aan ieder onderdeel van een woonruimte punten toe te kennen. Hoe meer punten, hoe hoger ook de maximale huurprijs mag zijn. In deze brochure leest u hoe het allemaal precies werkt. Rol van de Huurcommissie De Huurcommissie doet uitspraak als huurders en verhuurders van woonruimte een geschil hebben over de huurprijs, onderhoudsgebreken of de servicekosten en dit samen niet kunnen oplossen. Daarnaast geeft de Huurcommissie ook informatie over dit soort geschillen. Als de Huurcommissie om een uitspraak gevraagd wordt, volgt zij een wettelijke procedure. De huurder en verhuurder moeten zich houden aan de uitspraak van de Huurcommissie, tenzij een van hen naar de rechter gaat. De rechter buigt zich vervolgens over de kwestie en geeft definitief uitsluitsel. De Huurcommissie doet geen uitspraak in geschillen over bijvoorbeeld woonboten, recreatiewoningen en woonruimten met een huurcontract van korte duur. Ook kan ze in de meeste gevallen geen uitspraak doen over geliberaliseerde huurcontracten. Voor meer informatie over geliberaliseerde huurcontracten zie Hoofdstuk 5. Zie voor meer informatie over de Huurcommissie Hoofdstuk 6. Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor huurders en verhuurders van een woning, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats. Inhoud van deze brochure In deze brochure draait alles om de huurprijs. Zie Hoofdstuk 6 voor de overige brochures die gaan over onderhoudsgebreken, servicekosten en het puntensysteem met maximale huurprijzen. Hoofdstuk 1: Huurverhoging en bezwaar maken U leest in dit hoofdstuk over de regels die gelden bij het doorvoeren van een huurverhoging. Er zijn verschillende situaties waarin de huurder bezwaar kan maken tegen een huurverhoging. Als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen, kan de huurder of de verhuurder de Huurcommissie vragen of het voorstel tot huurverhoging redelijk is. Hoofdstuk 2: Nieuwe huurder laat aanvangshuurprijs toetsen In dit hoofdstuk gaat het om het toetsen van de hoogte van de kale huurprijs voor huurders van wie het huurcontract nog geen zes maanden geleden is ingegaan. 2

5 Zij kunnen de Huurcommissie vragen om een uitspraak over de redelijkheid van de overeengekomen kale huurprijs. Hoofdstuk 3: Huurverlaging op grond van het puntensysteem Als de huurder op grond van het puntentotaal van de woonruimte vermoedt dat de gevraagde huurprijs te hoog is en de verhuurder is het daarmee niet eens, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen om een huurverlaging door te voeren. In dit hoofdstuk leest u precies hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Hoofdstuk 4: Uitsplitsen all-inprijs U leest over wat een all-inprijs een betekent en hoe belangrijk het is voor zowel huurder als verhuurder dat deze is uitgesplitst in een kale huurprijs en in servicekosten. De rol die de Huurcommissie hierbij kan spelen, komt vervolgens uitgebreid aan de orde. Hoofdstuk 5: Bij duurdere woningen moeten huurder en verhuurder het samen oplossen Dit hoofdstuk beschrijft de duurdere huurwoningen boven de huurliberalisatiegrens, waarvoor een vrij, zogenaamd geliberaliseerd huurcontract geldt. Deze woningen vallen maar gedeeltelijk onder de taken van de Huurcommissie, wat betekent dat de Huurcommissie bij meningsverschillen slechts in een paar situaties een rol kan spelen. Hoofdstuk 6: De Huurcommissie nader bekeken Deze brochure eindigt met een algemeen hoofdstuk over wat de Huurcommissie voor huurders en verhuurders van een woning kan betekenen en in welke publicaties van de Huurcommissie daarover meer te vinden is. Ook vindt u er informatie over andere organisaties, die actief zijn op het terrein van huur en verhuur van woonruimte. Legeskosten betalen Voordat de Huurcommissie het geschil in behandeling neemt, moet degene die bij de Huurcommissie de procedure start als voorschot 11,- leges betalen. Dit bedrag moet op de rekening van de Huurcommissie staan binnen vier weken nadat de Huurcommissie de acceptgirokaart heeft verstuurd. Als degene die de procedure bij de Huurcommissie start de leges niet of niet binnen de gestelde termijn betaalt, neemt de Huurcommissie de zaak niet verder inhoudelijk in behandeling. Als de Huurcommissie de zaak wel inhoudelijk behandelt en de indiener van de zaak wordt (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan krijgt hij zijn betaalde legeskosten (gedeeltelijk) terug. Bij een zeer laag inkomen is onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van het voorschotbedrag van de leges mogelijk. Als de Huurcommissie de zaak verder niet inhoudelijk in behandeling neemt Deze brochure beschrijft met behulp van stappenplannen een aantal verschillende procedures bij de Huurcommissie. Daarbij worden alle stappen genoemd die normaal gesproken worden gezet. U moet er echter rekening mee houden dat de Huurcommissie daarvan in een aantal gevallen kan afwijken. In dergelijke gevallen wordt geen onderzoek ingesteld en geen hoorzitting gehouden en doet de voorzitter van de Huurcommissie direct uitspraak. 3

6 Deze uitspraak wordt een voorzittersuitspraak genoemd. Situaties waarin dat voorkomt zijn onder andere: - als degene die de zaak bij de Huurcommissie heeft ingediend de huurder of de verhuurder de legeskosten niet of niet op tijd heeft betaald; - als diegene die de zaak bij de Huurcommissie heeft ingediend, dit niet heeft gedaan binnen de wettelijke termijn; - als de huurder op grond van alleen een slechte staat van onderhoud de huurverhoging wil weigeren; - als de huurder op grond van onvoldoende inkomen de huurverhoging wil weigeren; - als de Huurcommissie al eerder over dezelfde woning een uitspraak heeft gedaan en er aan de situatie niets veranderd lijkt te zijn. De huurder of verhuurder kan het oneens zijn met een voorzittersuitspraak. Hij moet dan binnen drie weken na de verzenddatum van die uitspraak een verzetschrift indienen bij de Huurcommissie, met daarin de reden waarom hij vindt dat de Huurcommissie zijn bezwaar of verzoek in behandeling moet nemen. De Huurcommissie doet vervolgens uitspraak. Meer informatie? Kijk op internet: om het antwoord te vinden op uw vragen of om informatiemateriaal te downloaden of te bestellen. U kunt ook het gratis telefoonnummer van de Huurcommissie bellen op U kunt daar terecht met vragen over: - de hoogte van de huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, onderhoud of servicekosten; - formulieren en informatiemateriaal van de Huurcommissie; - de locaties en openingstijden van de spreekuren in de regio. De Huurcommissie geeft diverse brochures en beleidsnotities uit. Zie Hoofdstuk 6 voor een overzicht. Juridisch advies Voor adviezen over de mogelijkheid om (ook) naar de rechter te stappen kunt u terecht bij onder meer een wets- of rechtswinkel, Juridisch Loket, Bureau Sociaal Raadslieden (alle voor voornamelijk huurders), een gerechtsdeurwaarder of een advocaat (voor verhuurder en huurder). Ook kunt u informatie vinden op internet: de site van de rechterlijke organisatie in Nederland. De rijksoverheid brengt brochures uit over civiele procedures bij de rechter. Deze brochures kunt u aanvragen bij de Postbus 51 infolijn. Telefoon

7 De tekst in deze brochure - geldt vanaf 1 juli 2008; - is een vrije weergave van met name de volgende wettelijke voorschriften: Titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte; - heeft geen rechtskracht. Dat betekent dat u bij een juridisch geschil geen beroep kunt doen op de inhoud van deze brochure. Huurder en verhuurder m/v Voor de leesbaarheid van deze brochure worden huurders en verhuurders aangeduid met hij. Daarmee worden vanzelfsprekend zowel mannen als vrouwen bedoeld. Postadres Huurcommissie Verzoeken aan de Huurcommissie worden schriftelijk gedaan en gestuurd naar: Huurcommissie Postbus BL DEN HAAG 5

8 1. Huurverhoging en bezwaar maken Huurverhoging is een jaarlijks fenomeen. De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland gaat jaarlijks per 1 juli omhoog. De huurprijs zomaar verhogen kan niet. Het voorstel tot huurverhoging is gebonden aan regels. Het bezwaar maken tegen een voorstel tot huurverhoging is dat ook. In dit hoofdstuk worden die regels uitgelegd. Maximale huurverhoging De minister van VROM heeft de maximale huurverhoging per 1 juli 2008 bepaald op 1,6%. Dit maximale percentage is het inflatiepercentage van 1,6% over De maximale huurverhoging geldt voor alle soorten woonruimten, dus ook voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De verhuurder mag zelf bepalen hoeveel huurverhoging hij voorstelt voor een woning, zolang hij het maximale percentage van 1,6% niet overschrijdt en bovendien de nieuwe huurprijs niet boven de maximale huurprijs per 1 juli 2008 uitkomt. woonruimte, hoe hoger de woonkwaliteit en dus ook hoe hoger de maximale huurprijs van de woonruimte. De verhuurder is niet verplicht een puntentelling bij de huurverhogingsbrief aan de huurder mee te sturen. Als de huurder zelf wil nagaan of de voorgestelde huurverhoging boven de vastgestelde maximale huurprijs uitkomt en de verhuurder de puntentelling niet kan leveren, is het voor de huurder toch mogelijk de puntentelling zelf te berekenen. Hierbij zijn de brochures: Puntensysteem zelfstandige woningen, Puntensysteem onzelfstandige woningen, Puntensysteem woonwagens en woonwagenstandplaatsen behulpzaam. Daarin leest u ook wat de maximale huurprijs is die bij het puntentotaal hoort. Hoe u aan de brochures kunt komen leest u in de Inleiding op bladzijde 4, onder Meer informatie? Maximale huurprijs Bij iedere woonruimte hoort een maximaal toegestane huurprijs. De maximale huurprijs wordt met behulp van het puntensysteem bepaald. Zo worden er punten toegekend voor de grootte van de woonruimte en voor aanwezige voorzieningen. Het puntensysteem verschilt per soort woonruimte. Er is een systeem voor zelfstandige woningen, maar ook één voor onzelfstandige woningen (kamers) en voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Voor alle systemen geldt: hoe hoger het puntenaantal van de 6

9 Voorbeeld 1 huurverhoging toegestaan De familie Van Putten huurt een zelfstandige woning met een kale huurprijs van 325,- per maand. Het puntenaantal van hun woning is op 1 juli punten. De maximale huurprijs is dan per 1 juli ,86 per maand. De verhuurder wil de huur verhogen met 1,6% tot 330,20 per maand. Dit is toegestaan, omdat de nieuwe huurprijs onder de maximale huurprijs van 509,86 blijft. Voorbeeld 2 huurverhoging gedeeltelijk toegestaan Mevrouw De Keiser huurt een zelfstandige woning met een kale huurprijs van 295,- per maand. Het puntenaantal van de woning is op 1 juli punten. De maximale huurprijs is dan per 1 juli ,61 per maand. De verhuurder wil de huur verhogen met 1,.6% tot 299,72 per maand. Dit is niet toegestaan, omdat de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt. Een verhoging van de huurprijs met 3,61 (ruim 1,02%) tot 298,61 per maand mag wel. De huurverhogingsbrief Een huurverhoging mag op elk moment van het jaar ingaan, maar meestal worden huurverhogingen per 1 juli voorgesteld. De verhuurder doet de huurder een schriftelijk voorstel tot huurverhoging per 1 juli De huurder moet deze brief uiterlijk 30 april 2008 hebben ontvangen, dus minstens twee maanden tevoren, anders kan de huurverhoging niet per 1 juli 2008 ingaan. Het voorstel moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Wat moet er in het voorstel staan? - de oude en de nieuwe huurprijs; - het percentage van de huurverhoging of het bedrag ervan; - de datum waarop de huurverhoging ingaat; - de mogelijkheid voor de huurder om een bezwaarschrift bij de verhuurder in te dienen tot het moment waarop de huurverhoging ingaat. De huurverhoging mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die hoort bij het puntenaantal van de woning. In zijn voorstel tot huurverhoging is de verhuurder niet verplicht een gespecificeerde puntentelling en een toelichting op zijn onderhouds- en huurprijsbeleid op te nemen. 7

10 De belangrijkste regels per 1 juli 2008 op een rijtje 1. Per 1 juli 2008 geldt het maximumpercentage van 1,6% voor de huurverhoging. Dit geldt voor alle soorten woonruimten; 2. De maximale huurprijzen volgens het puntensysteem worden verhoogd met 1,6%. Dit geldt voor alle soorten woonruimten. Indexeringsclausule in het huurcontract Als er een zogenaamde indexeringsclausule in het huurcontract staat, betekent dit dat de huurprijs ieder jaar automatisch wordt verhoogd op een afgesproken datum. De verhuurder hoeft dan geen voorstel meer te doen tot huurverhoging. Wel moet hij aangeven hoe de huurverhoging is berekend en wat de nieuwe huurprijs wordt. De verhuurder houdt zich jaarlijks aan het dan geldende indexcijfer. Dit is de vermenigvuldigingsfactor waarmee de huur wordt verhoogd. De huurverhoging die uit deze berekening komt, mag niet hoger uitvallen dan de maximaal toegestane huurverhoging die op de pagina s hiervoor is aangegeven. Met andere woorden: een huurverhoging op basis van een indexeringsclausule mag nooit hoger uitvallen dan een huurverhoging zonder indexeringsclausule. Ook bij indexeringsclausules mag maar één keer per twaalf maanden een huurverhoging plaatsvinden. Gegronde redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel Een huurder kan onder meer bezwaar maken tegen de huurverhoging: - als het huurverhogingspercentage hoger is dan het maximumpercentage; - als het voorstel onjuistheden bevat (bijvoorbeeld een foutieve ingangsdatum); - als de huur door de huurverhoging boven de maximale huurprijs komt te liggen; - als de huurprijs door de Huurcommissie al vóór het voorstel tot huurverhoging tijdelijk is verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en die gebreken niet zijn verholpen; - als de huurder al een Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken heeft lopen bij de Huurcommissie. Deze procedure moet dan wel gestart zijn voor de ingangsdatum van de huurverhoging. De procedure start door het verzenden van de gebrekenbrief aan de verhuurder; - als er sprake is van een all-inprijs. In dat geval is er geen uitsplitsing gemaakt tussen de kale huurprijs en de servicekosten en is de kale huurprijs dus niet bekend. Ongegronde redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel Hieronder volgt een aantal gevallen waarin het geen zin heeft voor de huurder om bezwaar te maken tegen de huurverhoging: - als er ernstige onderhoudsgebreken zijn en de huurder (nog) geen Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie heeft gestart. De huurder kan wél na een vergeefs schriftelijk verzoek aan de verhuurder om de gebreken binnen zes weken te repareren de Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken starten bij de Huurcommissie. Daarvoor is het niet nodig om op het huurverhogingsvoorstel te wachten. Lees hierover en over enkele uitzonderingsgevallen meer in de brochure Onderhoud woonruimte en de rol van de Huurcommissie. Hoe u aan deze brochure kunt komen leest u in de Inleiding op pagina 4, onder Meer informatie? ; 8

11 - als het voorschot voor servicekosten wordt verhoogd of als er bezwaren zijn tegen de servicekostenafrekening. De servicekosten zijn zogenaamde bijkomende kosten en staan los van de verhoging van de kale huurprijs. Lees hierover in de brochure Servicekosten en de rol van de Huurcommissie ; - als de huurverhoging binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van het huurcontract ingaat. Het is namelijk wettelijk toegestaan om binnen twaalf maanden na de ingang van het huurcontract eenmaal een huurverhoging voor te stellen. Stel dat de huurder vanaf 1 januari 2008 de woning huurt, dan is een huurverhoging per 1 juli 2008 toegestaan. Een uitzondering hierop is huurverhoging na woningverbetering,want dat mag wel tussendoor gevraagd worden. Meer over woningverbetering kunt u lezen in de brochure Onderhoud woning en de rol van de Huurcommissie. Hoe u aan deze brochure kunt komen leest u in de Inleiding op pagina 4, onder Meer informatie? ; - als de huurder er bezwaar tegen heeft dat de jaarlijkse huurverhoging op een andere datum ingaat dan per 1 juli. Huurverhoging per 1 juli is gebruikelijk maar niet wettelijk verplicht; - als er een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten. Lees hierover Hoofdstuk 5 van deze brochure. Geschillen over geliberaliseerde huurcontracten kunnen aan de rechter worden voorgelegd; - als een huurder merkt dat een andere huurder voor eenzelfde soort woning minder huur(verhoging) hoeft te betalen. Alleen de woonsituatie van de huurder zelf telt. Die van anderen heeft geen invloed; - als een huurder vindt dat hij een te laag inkomen heeft. Huurtoeslag biedt dan wellicht een oplossing. 9

12 Stappenplan verhuurder: voorstel De verhuurder doet de huurder een voorstel tot huurverhoging. Voor deze stap heeft de verhuurder het volgende nodig: - het formulier Voorstel tot huurverhoging. De verhuurder mag ook een eigen versie gebruiken als daarin alle elementen uit het voorgeschreven formulier zijn opgenomen. 1A Wat moet er gebeuren? De verhuurder moet de huurverhoging schriftelijk aankondigen bij de huurder. Nadere uitleg De huurder moet deze aankondiging minstens twee maanden voordat de huurverhoging ingaat hebben ontvangen. Een voorbeeld Wil de verhuurder de verhoging per 1 juli laten ingaan, dan moet de huurder de brief uiterlijk 30 april in zijn bezit hebben. Krijgt de huurder de brief bijvoorbeeld pas op 15 mei, dan mag de huurverhoging niet eerder dan per 1 augustus ingaan. 1A1 / 1A2 De verhuurder kan kiezen of hij zijn schriftelijke aankondiging wel (1A1) of niet (1A2) per aangetekende brief verstuurt. Zijn keuze kan gevolgen hebben voor de verdere procedure. Het verschil in procedure doet zich voor als de huurder niet reageert met een bezwaarschrift en ook de verhoging niet betaalt. In dat geval is de zogenaamde rappelprocedure van toepassing. Zie stappen 1D en 1E. 10

13 Stappenplan huurder: bezwaar De huurder maakt bij de verhuurder bezwaar tegen het voorstel tot huurverhoging, dat al dan niet aangetekend is verstuurd. Bij deze situatie hoort het formulier Huurverhoging, bezwaarschrift huurverhoging. 1B Wat moet er gebeuren? De huurder heeft bezwaar tegen het al dan niet aangetekende voorstel van de verhuurder en vult daarvoor het formulier Huurverhoging, bezwaarschrift huurverhoging in. Hij maakt een kopie voor zichzelf en stuurt het origineel naar zijn verhuurder (dus niet naar de Huurcommissie!). Hij kan het bezwaarschrift per aangetekende post naar de verhuurder sturen. Dit is echter niet verplicht. Nadere uitleg De procedure is in deze fase dezelfde, ongeacht of de verhuurder zijn voorstel tot huurverhoging wel of niet aangetekend heeft verstuurd. De huurder kan zijn bezwaarschrift bij de verhuurder indienen tot één dag voor de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging. Een voorbeeld Moet de huurverhoging per 1 juli ingaan, dan zorgt de huurder er voor dat de verhuurder zijn bezwaarschrift uiterlijk 30 juni heeft ontvangen. Als de huurder zijn bezwaarschrift te laat bij de verhuurder indient, kan hij verplicht worden om de huurverhoging te betalen. Als de huurder bezwaar maakt, mag hij de oude huurprijs blijven betalen. Wel bestaat de mogelijkheid dat de huurder de huurverhoging met terugwerkende kracht moet betalen als de Huurcommissie de huurverhoging redelijk vindt. 11

14 Stappenplan verhuurder: na bezwaarschrift huurder De verhuurder start na een bezwaarschrift van de huurder de Procedure voorstel huurverhoging bij de Huurcommissie. Het maakt daarbij niet uit of hij zijn inleidende huurverhogingsvoorstel aangetekend aan de huurder heeft gestuurd (stap 1A1) of hij dit niet-aangetekend heeft gestuurd (stap 1A2). De verhuurder vraagt de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van zijn voorstel tot huurverhoging. Voor deze procedure heeft de verhuurder het volgende nodig: - het formulier Voorstel tot huurverhoging ; - het formulier Huurverhoging, bezwaarschrift huurverhoging ; - het formulier Huurverhoging, verzoek om uitspraak van verhuurder. 1C1 Wat moet er gebeuren? De verhuurder vraagt de Huurcommissie met het formulier Huurverhoging, verzoek om uitspraak van verhuurder om een uitspraak over de redelijkheid van zijn voorstel tot huurverhoging. Hij stuurt met dit formulier het volgende mee: - zijn Voorstel tot huurverhoging ; - het Huurverhoging, bezwaarschrift huurverhoging dat de huurder daarover bij de verhuurder indiende; - eventuele stukken die hij bij zijn huurverhogingsvoorstel heeft gevoegd, zoals bijvoorbeeld de puntentelling van de woning. Nadere uitleg De verhuurder vraagt daarmee de Huurcommissie of zijn voorstel redelijk is. Dat doet hij als hij het met de huurder niet eens kan worden. De verhuurder moet dit gedaan hebben binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging. Als de verhuurder niet of niet op tijd het verzoekschrift bij de Huurcommissie indient, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan desgewenst een nieuw huurverhogingsvoorstel doen (te beginnen bij stap 1), waarbij opnieuw rekening moet worden gehouden met alle wettelijke termijnen. Een voorbeeld Is die ingangsdatum 1 juli, dan moeten de formulieren uiterlijk 11 augustus bij de Huurcommissie binnen zijn. Stappenplan verhuurder: als huurder geen bezwaarschrift indient, maar ook niet betaalt De huurder maakt geen bezwaar tegen het voorstel tot huurverhoging, maar betaalt ook geen huurverhoging, en de verhuurder wil de huurverhoging doorzetten. In deze fase maakt het verschil of de verhuurder zijn inleidende voorstel tot huurverhoging aangetekend (stap 1A1) of niet-aangetekend (stap 1A2) naar de huurder heeft verstuurd. 12

15 Na aangetekende verzending huurverhogingsvoorstel 1C2 Wat moet er gebeuren? De verhuurder vraagt de Huurcommissie met het formulier Huurverhoging, verzoek om uitspraak van verhuurder om een uitspraak over de redelijkheid van zijn voorstel tot huurverhoging. Hij stuurt met dit formulier het volgende mee: - zijn Voorstel tot huurverhoging ; - eventuele stukken die hij bij zijn huurverhogingsvoorstel heeft gevoegd, zoals bijvoorbeeld de puntentelling van de woning; - (een kopie van) het bewijs van aangetekende verzending van het huurverhogingsvoorstel. *) *) bij elk afzonderlijk verzoekschrift aan de Huurcommissie moet een (kopie van het) bewijs van aangetekende verzending worden gevoegd. Meerdere verzoekschriften met daarbij één lijst met diverse bewijzen van aangetekende verzending zijn niet toegestaan. Nadere uitleg De Huurcommissie moet de formulieren van de verhuurder binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging hebben ontvangen. Bij een huurverhoging per 1 juli betekent dit, dat de formulieren uiterlijk 11 augustus bij de Huurcommissie binnen moeten zijn. Als de verhuurder niet of niet op tijd het verzoekschrift bij de Huurcommissie indient, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan desgewenst een nieuw huurverhogingsvoorstel doen (te beginnen bij stap 1), waarbij opnieuw rekening moet worden gehouden met alle wettelijke termijnen. Na niet-aangetekende verzending huurverhogingsvoorstel 1D Wat moet er gebeuren? Als de huurder geen bezwaarschrift heeft ingediend maar ook niet heeft betaald, en de verhuurder heeft zijn eerste huurverhogingsvoorstel niet per aangetekende brief (stap 1A2) aan de huurder gestuurd, dan stuurt de verhuurder vervolgens de zogenaamde rappelbrief aan de huurder. De verhuurder moet deze rappelbrief aangetekend versturen. Als bijlage stuurt hij nogmaals het oude huurverhogingsvoorstel mee. Nadere uitleg De rappelbrief is een herinnering aan het eerder toegezonden huurverhogingsvoorstel. Met de verzending van de rappelbrief wordt de zogenaamde rappelprocedure ingeleid. Zie stap 1E. Een voorbeeld Is de voorstelde ingangsdatum van de huurverhoging 1 juli, dan moet de huurder de rappelbrief uiterlijk op 11 augustus hebben ontvangen. De huurder moet deze rappelbrief uiterlijk zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging hebben ontvangen. 13

16 Stappenplan huurder: na ontvangst rappelbrief Als de huurder een aangetekende rappelbrief van de verhuurder heeft ontvangen, maar de voorgestelde huurverhoging niet accepteert, vraagt de huurder de Huurcommissie om een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging. Voor deze procedure heeft de huurder het volgende nodig: - het formulier Huurverhoging na rappel, verzoek om uitspraak van huurder ; - een kopie van de rappelbrief; - eventuele stukken die de verhuurder bij het huurverhogingsvoorstel heeft gevoegd, zoals bijvoorbeeld de puntentelling van de woning. 1E Wat moet er gebeuren? De huurder vraagt de Huurcommissie met het formulier Huurverhoging na rappel, verzoek om uitspraak van huurder om een uitspraak over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Hij stuurt met dit formulier het volgende mee: - een kopie van de rappelbrief. - eventuele stukken die de verhuurder bij het huurverhogingsvoorstel heeft gevoegd, zoals bijvoorbeeld de puntentelling van de woning. Nadere uitleg De Huurcommissie moet het verzoekschrift van de huurder binnen drie maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging hebben ontvangen. Verzuimt de huurder het verzoekschrift niet of niet op tijd bij de Huurcommissie in te dienen, dan gaat de huurverhoging door. Een voorbeeld Is de ingangsdatum van de huurverhoging 1 juli, dan moeten de formulieren uiterlijk 30 september bij de Huurcommissie binnen zijn. 14

17 1F Wat gebeurt er bij de Huurcommissie? Nadat de Huurcommissie het verzoek om een uitspraak over de redelijkheid van de huurverhoging heeft ontvangen, stuurt de Huurcommissie een ontvangstbevestiging van dit verzoek. Pas nadat de Huurcommissie het voorschot van 11,- legeskosten van de indiener van het verzoek heeft ontvangen, start de Huurcommissie de Procedure voorstel huurverhoging. Nadere uitleg De ontvangstbevestiging gaat zowel naar de huurder als de verhuurder, alleen de indiener van het verzoek ontvangt een acceptgiro voor een voorschot van 11,- legeskosten. Dit voorschot moet binnen vier weken na de verzenddatum van de acceptgiro op de rekening van de Huurcommissie staan. In de uitspraak bepaalt de Huurcommissie of de indiener van het verzoek (een deel van) het voorschot terugkrijgt. 1G 1H Afhankelijk van het bezwaar van de huurder start de Huurcommissie soms een onderzoek in de woonruimte. Als de huurder na ontvangst in april van de aangetekende huurverhogingsbrief geen bezwaarschrift bij de verhuurder heeft ingediend en de huurverhoging niet betaalt, doet de voorzitter van de Huurcommissie soms direct uitspraak. De Huurcommissie houdt in de meeste gevallen een hoorzitting waarin het verzoek wordt behandeld. Bij het eventuele onderzoek in de woonruimte worden de huurder en de verhuurder uitgenodigd. Naar aanleiding van het onderzoek in de woonruimte wordt meestal een puntentelling opgemaakt. Als de voorzitter van de Huurcommissie direct uitspraak doet, vindt er geen onderzoek in de woonruimte plaats en wordt er geen hoorzitting gehouden. De huurder en de verhuurder worden voor de zitting uitgenodigd. Tijdens deze zitting worden de zienswijzen van de huurder en de verhuurder op het huurverhogingsvoorstel en het bezwaarschrift besproken en kunnen zij commentaar geven op het eventueel opgemaakte onderzoeksrapport. Partijen kunnen ook een gemachtigde (als plaatsvervanger) naar de zitting laten gaan. 1I De Huurcommissie doet uitspraak over het ingediende verzoek. Deze uitspraak wordt per aangetekende post aan de huurder en de verhuurder toegestuurd. De Huurcommissie bepaalt in de uitspraak of de huurverhoging redelijk is. Als de verhoging niet redelijk is, blijft de huurprijs onveranderd of kan de verhoging slechts gedeeltelijk doorgaan. In deze procedure kan de Huurcommissie nooit een lagere huurprijs uitspreken dan de huurprijs die vóór de huurverhoging gold. 15

18 Wanneer gaat de huurverhoging in? De huurverhoging gaat in op de door de verhuurder voorgestelde ingangsdatum of op een andere door de Huurcommissie vastgestelde datum. Als de Huurcommissie de huurverhoging redelijk vindt, moet de huurder alsnog de huurverhoging betalen. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van het voorstel of met ingang van een andere door de Huurcommissie vastgestelde datum. Aangezien de uitspraak van de Huurcommissie altijd later is dan die ingangsdatum, is het aan te raden dat de huurder het bedrag van de huurverhoging reserveert. Is de uitspraak van de Huurcommissie bindend? De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij degene (de verhuurder of de huurder) die het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie binnen acht weken na de verzenddatum van de Huurcommissie-uitspraak een beslissing van de rechter heeft gevorderd over de kwestie waarover een uitspraak van de Huurcommissie was gevraagd. Zo n beslissing vragen van de rechter verloopt via een dagvaardingsprocedure (zie hiernaast). Start de huurder of de verhuurder niet binnen acht weken een dagvaardingsprocedure, dan is de uitspraak van de Huurcommissie bindend geworden. Een dagvaardingsprocedure wordt als volgt gestart: 1. Een dagvaarding opstellen (bij voorkeur met juridisch advies van een advocaat of gerechtsdeurwaarder). In de dagvaarding staat wat de eiser (degene die het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie) wil van de gedaagde. In de dagvaarding staat ook op welke dag en op welk tijdstip de zaak wordt behandeld op een rolzitting van de rechtbank. 2. Een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de dagvaarding bij de wederpartij te bezorgen. 3. De gerechtsdeurwaarder moet de dagvaarding bij de wederpartij (gedaagde) bezorgen. Aan de procedure zijn kosten verbonden. De griffie van de rechtbank kan u verder informeren. Zie voor meer informatie de Inleiding op bladzijde 4, onder Juridisch advies. 16

19 2. Nieuwe huurder laat aanvangshuurprijs toetsen In de wet is geregeld dat een nieuwe huurder de aanvangshuurprijs (de kale huurprijs) door de Huurcommissie kan laten toetsen ná het afsluiten van het huurcontract. Een nieuwe huurder heeft, nadat het huurcontract is ingegaan, zes maanden de tijd om bij de Huurcommissie na te gaan of de aanvangshuurprijs die hij moet betalen redelijk is. Bij een toets van de aanvangshuurprijs geldt als uitgangspunt dat de huurprijs nooit hoger mag zijn dan de maximale huurprijs. Deze huurprijs wordt bepaald door het puntensysteem. Door zo n toets van de aanvangshuurprijs door de Huurcommissie kan de huurprijs nooit omhoog gaan. De huurprijs blijft hetzelfde of gaat omlaag. Opgelet: deze regeling geldt alleen de eerste zes maanden na het ingaan van het nieuwe huurcontract. Als het huurcontract bijvoorbeeld op 1 juni ingaat, moet het verzoek van de huurder om de aanvangshuurprijs te laten toetsen, uiterlijk op 30 november bij de Huurcommissie zijn ontvangen. De uitspraak van de Huurcommissie gaat terug tot de ingangsdatum van het huurcontract. Als het huurcontract langer dan zes maanden geleden is ingegaan en de huurder is van mening dat de kale huurprijs te hoog is, kan de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem worden gevolgd (zie daarvoor Hoofdstuk 3). De uitspraak van de Huurcommissie in die laatste procedure heeft echter geen terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van het huurcontract. Toets voor alle soorten woonruimten Iedereen die een woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt, kan de toets van de aanvangshuurprijs laten uitvoeren. Of het nu om woonruimten van sociale verhuurders of van particuliere verhuurders gaat, om nieuwbouw of bestaande woonruimten, om gesubsidieerde of vrijesectorwoningen. Ook huurders van een duurdere zelfstandige woning met een geliberaliseerd huurcontract (zie Hoofdstuk 5) kunnen deze toets laten uitvoeren. Voordat de Huurcommissie ingeschakeld wordt, kan een huurder eventueel zelf aan de hand van het puntensysteem bepalen of de huurprijs redelijk is. Lees daarvoor een van de volgende brochures van de Huurcommissie: Puntensysteem onzelfstandige woningen of Puntensysteem woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Deze brochures kunt u opvragen bij de Huurcommissie of inzien en downloaden op de internetsite 17

20 Toetsen huurprijs én onderhoudstoestand De Huurcommissie toetst de kale huurprijs die in het huurcontract afgesproken is. Dit gebeurt op basis van de puntentelling volgens het puntensysteem (zie daarvoor Hoofdstuk 3), waarbij de Huurcommissie daarnaast doorgaans ook kijkt naar de onderhoudstoestand van de woonruimte. Als de kale huurprijs boven de maximale huurprijsgrens ligt, beslist de Huurcommissie tot een verlaging van de huurprijs tot aan de maximale huurprijs. Die maximale huurprijs geldt dan met terugwerkende kracht vanaf de datum van ingang van het huurcontract. Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken aan de woonruimte kan de Huurcommissie de huurprijs zelfs tijdelijk tot onder de maximale huurprijs verlagen. Als de verhuurder de onderhoudsgebreken heeft gerepareerd, kan hij de Huurcommissie vragen de huurprijs weer terug te brengen tot: - de overeengekomen huurprijs (als volgens de toets van de Huurcommissie de huurprijs niet te hoog was); of tot - de door de Huurcommissie vastgestelde nieuwe huurprijs (als de toets uitwees dat de huurprijs hoger was dan de maximale huurprijs). Speciale regeling voor huurders die huurtoeslag aanvragen Als een huurder huurtoeslag aanvraagt, kan de hoogte van de huurprijs worden gecontroleerd. Hiervoor kan de Belastingdienst/Toeslagen de Huurcommissie inschakelen. Is dat het geval dan berekent de Huurcommissie het puntentotaal van de woning en beslist zij of de huurprijs te hoog is. Vindt de Huurcommissie de huurprijs te hoog, én heeft de huurder binnen zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan huurtoeslag aangevraagd, dan start de Huurcommissie automatisch, dus zonder verzoek van de huurder, de toetsingsprocedure voor de aanvangshuurprijs. De huurder kan vervolgens beslissen of hij die procedure wil doorzetten of stopzetten. De nieuwe (hogere) huurprijs kan pas ingaan op de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de gebreken zijn verholpen. Als huurder en verhuurder samen tot overeenstemming komen over de reparaties en de nieuwe huurprijs, dan is het voor de verhuurder niet nodig of verplicht om de Huurcommissie in te schakelen. 18

21 Stappenplan voor het starten van de Procedure toetsing aanvangshuurprijs bij de Huurcommissie De nieuwe huurder laat de kale aanvangshuurprijs door de Huurcommissie toetsen. Bij deze procedure hoort het formulier Huurovereenkomst, verzoek om uitspraak. 2A 2B Wat moet er gebeuren? De huurder vraagt de Huurcommissie om zijn aanvangshuur te toetsen en doet dat met het verzoek Huurovereenkomst, verzoek om uitspraak. Hij stuurt met dit verzoek het volgende mee: - een kopie van het huurcontract. Wat gebeurt er bij de Huurcommissie? Nadat de Huurcommissie het verzoek om een uitspraak over de hoogte van de aanvangshuurprijs heeft ontvangen, stuurt de Huurcommissie een ontvangstbevestiging van dit verzoek. Pas nadat de Huurcommissie het voorschot van 11,- legeskosten van de huurder heeft ontvangen, start zij de Procedure toetsing aanvangshuurprijs. Nadere uitleg De Huurcommissie moet dit verzoek hebben ontvangen binnen zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan. Als verzoek later binnenkomt, kan de Huurcommissie de aanvangshuurprijs niet meer toetsen. Als de aanvraag later binnenkomt, kan de Huurcommissie de aanvangshuurprijs niet meer toetsen. In dat geval zijn er nog de volgende mogelijkheden: - als de kale huurprijs volgens de huurder te hoog is, kan de huurder de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem starten (zie daarvoor Hoofdstuk 3); - bij ernstige onderhoudsgebreken aan de woonruimte kan de huurder gebruikmaken van de Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken (zie de brochure Onderhoud woonruimte en de rol van de Huurcommissie ). Nadere uitleg De ontvangstbevestiging gaat zowel naar de huurder als de verhuurder, alleen de huurder ontvangt een acceptgiro voor een voorschot van 11,- legeskosten. Dit voorschot moet binnen vier weken na de verzenddatum van de acceptgiro op de rekening van de Huurcommissie staan. In de uitspraak bepaalt de Huurcommissie of de huurder (een deel van) de leges terugkrijgt. 19

22 2C 2D 2E In de meeste gevallen doet de Huurcommissie onderzoek in de woonruimte. De Huurcommissie houdt een hoorzitting waarin het verzoek wordt behandeld. De Huurcommissie doet uitspraak. Deze uitspraak wordt per aangetekende post aan huurder en verhuurder toegestuurd. Bij het onderzoek in de woonruimte worden verhuurder en huurder uitgenodigd. In de meeste gevallen wordt onderzoek gedaan naar: - het puntentotaal van de woning; - de onderhoudstoestand van de woonruimte. Huurder en verhuurder worden voor de zitting uitgenodigd. Bij de uitnodiging krijgen zij het eventueel opgemaakte rapport van het onderzoek. Tijdens de zitting kunnen huurder en verhuurder commentaar geven op het onderzoeksrapport. Men kan ook een gemachtigde (als plaatsvervanger) naar de zitting laten gaan. Als de gevraagde huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs, blijft de in het huurcontract afgesproken huurprijs gelden. Als de gevraagde huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs, verlaagt de Huurcommissie de huurprijs tot de maximale huurprijs. Die verlaging geldt dan vanaf de ingangsdatum van het huurcontract. Als de onderhoudstoestand van de woonruimte erg slecht is, kan de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk (nog verder) verlagen. 20

23 Wanneer gaat de eventuele huurverlaging in? De huurverlaging gaat in op de ingangsdatum van het huurcontract. Is de uitspraak van de Huurcommissie bindend? De uitspraak van de Huurcommissie is bindend tenzij degene (de verhuurder of de huurder) die het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie, binnen acht weken na de verzenddatum van de Huurcommissie-uitspraak een beslissing van de rechter heeft gevorderd over de kwestie waarover een uitspraak van de Huurcommissie was gevraagd. Zo n beslissing van de rechter vragen gaat via een dagvaardingsprocedure (zie hiernaast). Start huurder of verhuurder niet binnen acht weken een dagvaardingsprocedure, dan is de uitspraak van de Huurcommissie bindend geworden. Als de uitspraak van de Huurcommissie bindend is geworden, geldt een eventuele huurverlaging met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van het huurcontract. Een dagvaardingsprocedure wordt als volgt gestart: 1. Een dagvaarding opstellen (bij voorkeur met juridisch advies van een advocaat of gerechtsdeurwaarder). In de dagvaarding staat wat de eiser (degene die het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie) wil van de gedaagde (de wederpartij). En in de dagvaarding staat op welke dag en welk tijdstip de zaak wordt behandeld op een rolzitting van de rechtbank. 2. Een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de dagvaarding bij de wederpartij te bezorgen. 3. De gerechtsdeurwaarder moet de dagvaarding bij de wederpartij (gedaagde) bezorgen. Aan de procedure zijn kosten verbonden. De griffie van de rechtbank kan u verder informeren. Zie voor meer informatie de Inleiding op bladzijde 4, onder Juridisch advies. 21

24 3. Huurverlaging op grond van het puntensysteem De huurprijs van een woonruimte is aan een wettelijk vastgesteld maximum gebonden. Huurder en verhuurder kunnen zelf nagaan wat de maximale huurprijs van een woonruimte is. Deze wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem, ook wel puntentelling of woningwaarderingsstelsel genoemd. In dit puntensysteem worden diverse aspecten van de woonruimte met punten gewaardeerd. Er worden onder andere punten gegeven voor de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de (uitrusting van de) keuken en het sanitair, en bij de meeste soorten woningen ook aan de woonomgeving, zoals de nabijheid van winkels, speelmogelijkheden, groen en dergelijke. In de brochures Puntensysteem zelfstandige woningen, Puntensysteem onzelfstandige woningen en Puntensysteem woonwagens en woonwagenstandplaatsen wordt uitgelegd hoe het puntensysteem werkt en is vermeld welke maximale huurprijs bij welk puntentotaal hoort. Hoe meer punten, hoe hoger de kale huurprijs mag zijn. Bij het bepalen van de punten wordt de woonruimte zoals die was toen het huurcontract werd afgesloten, als uitgangspunt genomen. Verder tellen de na die tijd door de verhuurder aangebrachte en betaalde verbeteringen mee. Daarvoor moet de huidige huurder wel toestemming hebben gegeven. De verbeteringen die de huidige huurder zelf heeft betaald, tellen niet mee in de berekening. Wél tellen de door de huurder uitgevoerde verbeteringen mee als ze door de verhuurder zijn betaald. Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem Als de huurder denkt dat de kale huurprijs die hij betaalt hoger is dan de maximale huurprijs en het huurcontract is langer dan zes maanden geleden ingegaan, dan kan hij de verhuurder een huurverlagingsvoorstel doen (zie hierna onder actie 1). Als de verhuurder niet akkoord gaat met dat voorstel, dan kan de huurder aan de Huurcommissie vragen of zijn voorstel redelijk is. Deze procedure kan elk moment van het jaar gestart worden en is alleen van toepassing als er een meningsverschil is over de hoogte van de huurprijs. Als er onderhoudsgebreken zijn, geldt de Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken (zie dan de brochure Onderhoud woonruimte en de rol van de Huurcommissie ). Moment van afsluiten huurcontract is uitgangspunt voor berekening 22

25 Drie soorten puntensystemen Het hangt van het type woonruimte af welk puntensysteem moet worden gebruikt. Het gaat om een puntensysteem: 1 voor zelfstandige woningen. Deze hebben een eigen toegang, keuken of toilet; 2 voor onzelfstandige woningen (kamers). Deze hebben wel of geen eigen toegang. Keuken en toilet worden meestal met anderen gedeeld; 3 voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Brochures en formulieren De Huurcommissie heeft voor ieder type woonruimte een aparte brochure om het puntentotaal uit te rekenen. Dit zijn de brochures Puntensysteem zelfstandige woningen, Puntensysteem onzelfstandige woningen en Puntensysteem woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Naast een uitleg van het puntensysteem zijn in deze publicaties invulformulieren als voorbeeld afgedrukt. Wilt u daadwerkelijk met (een van) deze formulieren gaan werken, dan zijn ze via de Huurcommissie verkrijgbaar. Zie de Inleiding op bladzijde 4, onder Meer informatie?. Onderhoudstoestand speelt bij berekening geen rol Het puntensysteem houdt geen rekening met de onderhoudstoestand van de woonruimte. De huurder kan bij ernstig achterstallig onderhoud de hulp inroepen van de Huurcommissie, Bouw- en Woningtoezicht en/of de rechter. De Huurcommissie kan de huurprijs tijdelijk verlagen als er ernstige onderhoudsgebreken zijn. Dit kan na het volgen van de Procedure toetsing aanvangshuurprijs (zie Hoofdstuk 2), of via de Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken (zie de brochure Onderhoud woonruimte en de rol van de Huurcommissie ). Geen reden om op grond van het puntensysteem huurverlaging te vragen De huurder kan de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem starten als de kale huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs. Het heeft geen zin om de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem te starten in de volgende gevallen: - als de huurder vindt dat hij te weinig verdient of omdat hij ineens minder inkomen heeft. Wel kan hij dan eventueel huurtoeslag krijgen; - als huurders van een vergelijkbare woning minder huur betalen; - als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor moet een andere procedure gevolgd worden, namelijk de Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken. Lees hiervoor de brochure van de Huurcommissie: Onderhoud woonruimte en de rol van de Huurcommissie. 23

26 In Hoofdstuk 2 Nieuwe huurder laat aanvangshuurprijs toetsen staat wat een huurder kan doen als hij korter dan een halfjaar huurt en hij wil weten of de huurprijs te hoog is. Als de kale huurprijs niet bekend is of als het niet duidelijk is of het om een kale huurprijs gaat of om een all-inprijs (= inclusief servicekosten), zal er eerst duidelijkheid moeten komen over de kale huurprijs. Lees hierover meer in Hoofdstuk 4 Uitsplitsing all-inprijs. Als de huurder er niet zeker van is dat er een geldt, kan hij beide procedures bij de Huurcommissie tegelijkertijd volgen. Huurder moet dan wel tweemaal 11,- voorschot leges betalen. Actie 1 - Stappenplan huurder/verhuurder De huurder stelt de verhuurder een huurverlaging voor op grond van het puntensysteem. Voor actie 1 zijn twee soorten formulieren nodig: - het puntentellingsformulier (met een keuze uit Waardering zelfstandige woning, Waardering onzelfstandige woning of Basiswaardering woonwagen/standplaats ); - het formulier Voorstel tot huurverlaging. Ook is een van de volgende brochures nodig om zelf de maximale huurprijs te kunnen bepalen: - Puntensysteem zelfstandige woningen, - Puntensysteem onzelfstandige woningen of - Puntensysteem woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Deze brochures kunt u opvragen bij de Huurcommissie of inzien en downloaden op de internetsite 3A Wat moet er gebeuren? De huurder berekent het aantal punten dat bij de woonruimte hoort en kijkt op de betreffende tabel met maximale huurprijzen welke maximale huurprijs bij dat puntentotaal hoort. Nadere uitleg De huurder kan met een speciaal puntentellingsformulier een goede inschatting maken van het puntentotaal dat zijn woning waard is. Door alle vragen over afmetingen, de aanwezigheid van voorzieningen en dergelijke in te vullen en de punten bij elkaar op te tellen, ontstaat het puntentotaal van de woonruimte. Het type woonruimte bepaalt welk puntentellingsformulier daarvoor nodig is. Er zijn er drie: - het formulier Waardering zelfstandige woning ; - het formulier Waardering onzelfstandige woning ; - het formulier Basiswaardering woonwagen/standplaats. 24

27 3B De huurder constateert dat de kale huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs. Hij vult daarom het formulier Voorstel tot huurverlaging in en stuurt deze samen met het ingevulde puntentellingsformulier naar de verhuurder (dus niet naar de Huurcommissie!). De huurder moet dit voorstel tot huurverlaging ten minste twee maanden voor de voorgestelde datum van de huurverlaging bij de verhuurder inleveren. De huurder maakt twee kopieën van de modelbrief en twee van de puntentelling (voor stap 3D en voor zichzelf). Het moment dat de huurder zijn voorstel bij de verhuurder inlevert, is bepalend voor de ingangsdatum van de huurverlaging. Daar moeten ten minste twee maanden tussen zitten. Als de verhuurder het voorstel op 31 augustus heeft ontvangen, mag de nieuwe huur dus niet eerder dan per 1 november ingaan. In het voorstel moet daarom in ieder geval de datum staan waarop de huurder het voorstel aan de verhuurder heeft verzonden. De verhuurder heeft tot de ingangsdatum van de voorgestelde huurverlaging de tijd om richting de huurder te reageren. 3C De verhuurder gaat akkoord met de voorgestelde lagere kale huurprijs. Het is aan te raden om de verhuurder te vragen om een schriftelijke akkoordverklaring, zodat duidelijk is wat huurder en verhuurder hebben afgesproken. Als de verhuurder niets laat horen, niet akkoord gaat en/of een bezwaarschrift indient bij de huurder,kan de huurder de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem starten als hij er met de verhuurder niet uitkomt. 25

28 Actie 2 - Stappenplan voor het starten van de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem bij de Huurcommissie De huurder vraagt de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van zijn voorstel tot huurverlaging op grond van het puntensysteem (dit gebeurt nadat actie 1 voor de huurder niet naar wens is verlopen). Bij deze procedure hoort het formulier Huurverlaging, verzoek om uitspraak. 3D Wat moet er gebeuren? De huurder vraagt de Huurcommissie met het formulier Huurverlaging, verzoek om uitspraak of zijn voorstel redelijk is. Hij stuurt met dit formulier het volgende mee: - een kopie van zijn Voorstel tot huurverlaging (stap 3B); - een kopie van het (eventuele) bezwaar van de verhuurder; - een kopie van het ingevulde puntentellingsformulier; - en kopie van het huurcontract. Nadere uitleg De Huurcommissie moet deze formulieren binnen zes weken vanaf de voorgestelde huurverlagingsdatum hebben ontvangen. Als de huurder bijvoorbeeld per 1 oktober huurverlaging voorstelt, dan moet de Huurcommissie de formulieren uiterlijk 11 november hebben ontvangen. Als de huurder te laat is, neemt de Huurcommissie het verzoek in principe niet in behandeling. De huurder kan wel weer van voren af aan beginnen, dus bij stap 3B. 3E Wat gebeurt er bij de Huurcommissie? Nadat de Huurcommissie het verzoek om een uitspraak heeft ontvangen, stuurt zij een ontvangstbevestiging van dit verzoek. Nadere uitleg De ontvangstbevestiging gaat zowel naar de huurder als de verhuurder, alleen de huurder ontvangt een acceptgiro voor een voorschot van 11,- legeskosten. Pas nadat de Huurcommissie het voorschot van 11,- legeskosten van de huurder heeft ontvangen, start de Huurcommissie de Procedure huurverlaging op grond van het puntensysteem. Dit voorschot moet binnen vier weken na de verzenddatum van de acceptgiro op de rekening van de Huurcommissie staan. In de uitspraak bepaalt de Huurcommissie of de huurder (een deel van) de leges terugkrijgt. 3F In de meeste gevallen doet de Huurcommissie onderzoek in de woonruimte. Bij het onderzoek in de woonruimte worden huurder en verhuurder uitgenodigd. Naar aanleiding van het onderzoek in de woonruimte wordt meestal een puntentelling opgemaakt. 26

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Woningverbetering en huurprijs

Woningverbetering en huurprijs Woningverbetering en huurprijs Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak

Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Servicekosten en huurprijs: verzoek om uitspraak Vraagt u zich af of het voorschot op de servicekosten redelijk is, of zijn huurder en verhuurder het niet eens over de eindafrekening? Met dit formulier

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Puntensysteem onzelfstandige woningen

Puntensysteem onzelfstandige woningen Puntensysteem onzelfstandige woningen Vanaf 1 juli 2008 Colofon Tekst: Huurcommissie Redactie: Pro Communicatie, Rotterdam Ontwerp: Via creative communications, Rotterdam Prepress: Formzet BV Uitgiftedatum:

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Algemeen V Waarom hebben jullie het niet meer over huurverhoging maar over huuraanpassing? A Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Venestraat 6 8011 GL ZWOLLE Hierna te

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Dr. Struyckenstraat 196 KM 4 4812 BL

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek huurprijs na woningverbetering (artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek huurprijs na woningverbetering (artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek huurprijs na woningverbetering (artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Nassaustraat 24 3451 CR VLEUTEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Tweede Spoorstraat 9 A KM 4 9718 PC GRONINGEN

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) bezwaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Bezwaar

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken 1. Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Nadere informatie

Herstel onderhoudsgebreken - verzoekschrift

Herstel onderhoudsgebreken - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? De Huurcommissie heeft de huur van de woning tijdelijk verlaagd omdat deze woning onderhoudsgebreken heeft. U heeft de gebreken hersteld, maar de huurder is niet

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Verzoek

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jasmijnstraat 109 2563 RT

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Bedumerweg 60 KM 1 9716 AD GRONINGEN

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) en Voorschot

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Helper Westsingel 88 KM 3 9721 BH GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN maart 2014

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN maart 2014 uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Jan Evertsenstraat 531 4 KM LKS 1061 XZ AMSTERDAM Hierna te noemen: de woonruimte

Nadere informatie

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013

FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013 Algemeen V Welke regels gelden er bij de huurverhoging? A De huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd en daarbij niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Korte Nieuwstraat 34 5014 HA TILBURG Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken 1. toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) art. 4 lid 2 sub a en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) 2. huurverlaging (art.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Koningin Wilhelminastraat 25 A 8019 AJ ZWOLLE Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Haagdijk 35 K 4811 TN BREDA Hierna te

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Rooseveltlaan 826 KM 3 3526 BL UTRECHT Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna te

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorie├źn: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Albertstraat 1 A STUDIO 3 9724 JX GRONINGEN

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gloriantdreef 4 A 2C KM 5 3562 KX UTRECHT

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Voorschot servicekosten (art. 7:261 Burgerlijk

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Donkersgang 2 D 9711 NM GRONINGEN Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Petrus Campersingel 31 31 9713 AD GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Huurverlaging (art. 7:254 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub c en art. 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gedempte Zuiderdiep 3 B KM 6 9711 HA

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Bedumerweg 59 KM 2 9716 AD GRONINGEN

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Sint Lucasstraat 8 KM 5 9718 LR GRONINGEN

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten en Toetsing aanvangshuurprjis (art. 7:249 en 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub a en f, art. 7, art

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Havenstraat 5 9712 TA GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker (niet aanwezig

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Boterdiep 55 A KM 2ET VR 9712 LK GRONINGEN

Nadere informatie

Huren van een woning 2009-2010

Huren van een woning 2009-2010 Huren van een woning 2009-2010 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Hoe wordt de hoogte van de huur bepaald? 03 2.1 Kwaliteit, punten en huur 03 2.2 Hoeveel punten is uw woning waard? 03 2.3 Hoe weet u wat de maximale

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Bedumerweg 59 KM 6 9716 AD GRONINGEN

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Steentilstraat 24 A KM 2 9711 GM GRONINGEN

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek 1. Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) 2. Huurverlaging

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Spaarnwouderstraat 50 2011 AE HAARLEM Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Pieter de Raadtstraat 9 B 02 3033 VA ROTTERDAM

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN ZKN

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN ZKN uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Verzoek Voorschot servicekosten (art. 7:261 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub h, 7 en 19 Uitvoeringswet

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN juni 2014

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN juni 2014 uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Jozef Israelsplein 5 9718 EN GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

(niet aanwezig op zitting)

(niet aanwezig op zitting) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Rotterdamsedijk 439 B 3 3112 AS SCHIEDAM Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, art. 6 sub b, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Plutolaan 81 6043 VN ROERMOND

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Dierenselaan 131 2573 KE 'S-GRAVENHAGE

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Gravestein 15 1103 BH AMSTERDAM Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Blekerstraat 15 A STUDIO 1 9718 EA GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Spaarndammerstraat 796 1013 TK AMSTERDAM Hierna te

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 3 lid 2, 4 lid 2 sub a, 7 en 11 lid 1 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Nieuweweg 87 D 2132 CM HOOFDDORP

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW; art. 4 lid 2 sub a, 7, 11 en 12 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Oosterhamrikkade 28 D 1 ET 9714 BC GRONINGEN

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) Woonruimte Hugo Verrieststraat 124 2524 CJ 'S-GRAVENHAGE Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna te noemen: huurder

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Poelestraat 39 B 9711 PK GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN mei 2014

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN mei 2014 uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Jullensstraat 3 STUDIO 3 9721 BK GRONINGEN Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Toetsing aanvangshuurprijs (art. 7:249 BW) Woonruimte Edisonstraat 106 2561 BH 'S-GRAVENHAGE Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna te noemen: huurders

Nadere informatie