leefbare Rand Toekomstbeeld voor een Rechten interesseerde mij niet Chris Van den Weyngaert rechter aan het Internationaal Strafhof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leefbare Rand Toekomstbeeld voor een Rechten interesseerde mij niet Chris Van den Weyngaert rechter aan het Internationaal Strafhof"

Transcriptie

1 Maandblad voor de inwoners van de Vlaamse Rand december 2009 jaargang 13 #11 Rechten interesseerde mij niet Chris Van den Weyngaert rechter aan het Internationaal Strafhof Open ruimte linken aan verstedelijking Tom Troch: Faciliteiten niet geregeld? Geen goed beleid mogelijk Nederlandstaligen gevoeliger voor taalgebruik Toekomstbeeld voor een leefbare Rand VERSCHIJNT NIET IN AUGUSTUS FOTO: FILIP CLAESSENS FR DE EN traductions Übersetzungen translations + agenda Jef Demedts speelt Picasso striptease van een genie 1

2 mijngedacht i Dirk Volckaerts was negen jaar hoofdredacteur van het weekblad Brussel Deze Week. Momenteel werkt hij voor het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. Minderheden In de cafetaria op het werk, waar we met 27 verschillende nationaliteiten bij elkaar zitten, gaat de Italiaanse kok regelmatig op de exotische toer, in het besef dat niet alleen de liefde van de man, maar ook de vriendschap der volkeren door de maag gaat. En dus krijgen we, ter bevordering van het wederzijdse respect, regelmatig gerechten als koeientong op Transsylvanische wijze, gekonfijte visogen of Beierse bloedsoep voorgeschoteld. Die middag stond een bekend gerecht op het menu. Stoofvlees. Carbonades à la flamande. Ik zat aan tafel met twee Duitse collega s. Waarom, vroeg der Horst, heet dit carbonades à la flamande? Wat is hier Vlaams aan? Het diepbruine kleurtje, antwoordde der Rüdiger olijk. Zucht, zei ik. Het is een bekend gegeven: Vlaanderen heeft in het buitenland te vaak een rotreputatie. Zijn standpunten en beleidsmaatregelen stuiten soms op onbegrip. Vlaanderen verkoopt (zich) niet goed. En dat is niét, zo heb ik gemerkt, omdat die expats het Nederlands niet machtig zouden zijn en zich enkel door Franse desinformatie zouden laten manipuleren. Neen, der Rüdiger bijvoorbeeld heeft jaren in Brussel gewerkt en in Kraainem gewoond, hij las Randkrant en Brussel Deze Week, frequenteerde een Vlaams lief en bestelde zijn varkensvlees in het Nederlands. Hij was goed geïnformeerd en heeft altijd zo correct mogelijk de beleefdgeïntegreerde uitgehangen. En toch, zei hij, begreep en begrijp ik er niets van. Niet de krampachtige en defensieve houding van de Vlaamse overheid, niet de arrogante toon van de Franstalige partijen en hun gestook in de Rand. Soms denk ik dat het probleem onoplosbaar is. En dat het enkel dankzij de nieuwe inwijkelingen zal zijn dat de toestand in de Rand zich op termijn zal normaliseren. De meesten stellen zich immers taalneutraal op, terwijl jullie elkaar maar blijven jennen. Mijn protest tegen zoveel simplisme ging grotendeels verloren in het gejoel van mijn tafelgenoten die van een verse portie frieten werden voorzien. Het probleem met jullie Belgen, ging der Horst verder, is dat niemand zich als een welopgevoede minderheid wil gedragen. De Franstaligen in het federale land: een minderheid. De Vlaamse Brusselaars: een minderheid. De Franstaligen in het Vlaams Gewest: een minderheid. De Nederlandstaligen in de faciliteitengemeenten: een minderheid. België is een verzameling van minderheden die mekaar de duvel aandoen. Het gesprek kabbelde verder in andere richtingen: het Molotov-von Ribbentrop-pact, de ruimtelijke ordening van Berchtesgaden, enzovoort. Maar, zo moest ik toegeven, ergens hebben mijn Duitse collega s een punt. Ons minderhedenbeleid rammelt, zowel op federaal, gewestelijk als gemeenschapsvlak. Overal worden er op rechten gestaan en aan plichten verzaakt. Ons federalisme is niet af, de communautaire dialoog is in een loopgravenoorlog verzand. De grootmoedigheid lijkt zoek. En oplossingen verder af dan ooit tevoren. Is alles dan kommer en kwel? Neen, meende der Horst. De enige minderheid die zich in België een beetje gedraagt, is de Duitse. En dat is geen toeval, want Duitsers zijn altijd een voorbeeldige minderheid geweest, sprak der Rüdiger, en hij proestte het uit. tekst Dirk Volckaerts foto Filip Claessens Reacties? Mail naar AGENDA DECEMBER 2009 Het huilen van de wolf stoppen In ieder van ons huist een zingt over een voetballer, die op een landmijn stoot en zijn benen verliest. Het kwaad wolf. De Engelse filosoof Thomas Hobbes heeft er lijkt onuitroeibaar. Moeten we ons dan maar ons al in de 17e eeuw via de Latijnse uitdrukking Homo homini lupus voor gewaarschuwd. de nachtelijke hemel turen? Natuurlijk mag met de wolven verzoenen en met hem naar Uit allerlei sprookjes blijkt hoe listig en er ook gelachen worden. Een verhaal over bloeddorstig deze vleeseter kan zijn. Raf en de koningsreiger mondt uit in een hilarische Mich Walschaerts van Kommil Foo stellen in krukkendans. De broers wisselen ook van hun nieuwste theatershow alles in het werk identiteit. Ze parafraseren een chanson van om het beest te temmen. Zij steken hun kop Boudewijn de Groot en herinterpreteren een niet in het zand, maar analyseren elkaar. Hoe song van Johnny Cash. Een heftige polemiek overleefden ze indertijd de eerste schooldag? wordt via een grappige knokpartij afgerond. Welke strategie ontwikkelden ze om een geliefd meisje aan zich te binden? In zuivere Maar hun wolf huilt nog altijd voort. ld Kommil Foo traditie vragen ze zich af hoe ze de oorlogen en de terroristische aanslagen kunnen stoppen. Zelfs God wordt erbij betrokken, want is het niet in zijn naam dat de wolven zo klaaglijk en agressief huilen? Raf THEA TER inhoud WO 16 DEC Wolf Kommil Foo Wemmel, GC de Zandloper, Papa Haydn ontmoet vlegel Mozart THEA TER Was Mozart ( ) wel zo frivool en losbandig als Milos Forman hem in zijn bejubelde film Amadeus portretteert? Kon hij met Joseph Haydn ( ), die toch bijna een kwarteeuw ouder was, goed opschieten? Of wilde hij hem met brio en bravoure overtroeven? Hoogstwaarschijnlijk hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet in 1784 bij een uitvoering van het oratorium Il ritorno di Tobia. Beiden bezochten in Wenen ook een vrijmetselaarsloge. Hoewel Haydn zijn jongere collega bij zijn vrienden ophemelde, was hij toch een tikkeltje jaloers. Dat Mozart niet minder dan zes kwartetten aan hem opdroeg, bewijst dan weer hoe zeer hij hem apprecieerde. Legendarisch is het gesprek dat Haydn aanknoopte met Mozarts vader Leopold, die op dat moment twijfelde over de carrièremogelijkheden van zijn zoon. Hij sprak in de meest lovende bewoordingen over zijn vriend. Michaël Pas en Koen Van Impe tonen in hun muziektheatervoorstelling hoe goed het klikte tussen deze twee grootmeesters van de muziek. Sopraan Anne Cambier vertolkt enkele aria s. Jan Vermeulen bespeelt een pianoforte die een getrouwe kopie is van het klavierinstrument waarop de Weense componisten zich in hun tijd uitleefden. ld VR 18 DEC Papa Haydn, Vlegel Mozart Michaël Pas, Koen Van Impe, Anne Cambier & Jan Vermeulen Kraainem, GC de Lijsterbes, Agenda binnenin

3 FC 04 Een stevig stukje park De dreven en vijvers van het Park van Tervuren ademen nog steeds de grandeur van de 19e eeuw uit. Tijd voor een winterwandeling. FC 10 FC 24 RJ Kwalitatieve open ruimte linken aan verstedelijking De tegenstelling stad versus platteland is achterhaald. De verstedelijking zet zich door. Daarom moeten we inspanningen doen om de open ruimte te verstevigen, zegt Nico Bogaert van de Vlaamse Landmaatschappij DE Vlaams-Brabant. 23 Stoomcursus voor jong, muzikaal talent Wat is het geheim van Jasper Erkens, Andes, Bodyspasm, Ballroomquartet, Larsson? Rockvonk. De provinciale muziekwedstrijd bewijst eens te meer dat er heel wat jong muziektalent in onze regio rondloopt. 26 Faciliteiten niet geregeld? Geen goed beleid mogelijk Zoals afgesproken bij de vorming van de provinciale coalitie geeft gedeputeerde Tom Troch (sp.a) de fakkel door aan Elke Zelderloo (cd&v). In zijn afscheidsinterview noemt hij een kat een kat. FR 06 vanassetotzaventem 24 opstap 25 huizentuinen 26 natuurlijk 29 restaurandt 30 beeldverhaal 32 gemengdegevoelens colofon RandKrant verschijnt maandelijks op exemplaren voor de inwoners van de Vlaamse Rand rond Brussel. Het is een uitgave van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant Realisatie vzw de Rand Hoofdredactie Geert Selleslach Eindredactie en coördinatie Ingrid Laporte Vormgeving Jansen & Janssen, Gent Fotografie Filip Claessens en Kris Mouchaers Druk A. De Cuyper-Robberecht, Zele Redactieadres Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, tel , fax , website Verantwoordelijke uitgever Jan de Bock, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel uit in de Rand wordt gerealiseerd met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap. 3

4 Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel Een toekomstbeeld voor een le Waar zullen we wonen, werken en ontspannen? Hoe zullen we ons verplaatsen? Hoe zal de ruimtelijke ordening in de Rand evolueren? Cruciale vragen waarover we ons binnenkort tijdens het openbaar onderzoek over het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel zullen kunnen uitspreken. tekst Karla Goetvinck foto Filip Claessens De Vlaamse overheid gaf de studiegroep Omgeving de opdracht een rapport te maken over het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (vsgb). Het eindrapport is klaar. We bekijken samen met Paul Wuillaume van de studiegroep Omgeving en Geert Mertens van de Vlaamse overheid hoe de Vlaamse Rand ruimtelijk zal evolueren. Geert Mertens: De afgelopen jaren hebben we alle belanghebbende partijen rond de tafel gebracht om na te denken over de toekomst van deze regio. Er was nood aan een hernieuwde en samenhangende visie op het gebied. De ideeën over het gewestplan Halle- Vilvoorde-Asse blijven uiteraard belangrijk: de groene gordel, het inperken van de verstedelijking, de bekommernis om de kwaliteit van de open ruimte. Maar dat plan, dat alle bestemmingen bepaalt tot op kadaster niveau, is meer dan dertig jaar oud. We moesten het opnieuw bekijken. In het verleden moesten we ook te veel gelegenheidsbeslissingen nemen. Over veel van die afwijkingen op het gewestplan kun je je afvragen of ze ingebed waren in een visie op die ruimte. Paul Wuillaume: Op dertig jaar verandert de maatschappij. Actuele uitdagingen zijn bijvoorbeeld milieu en mobiliteit, domeinen waar het ruimtelijke beleid toch een invloed op heeft. Geert Mertens: Het was niet makkelijk om samen met alle partners op het terrein een lijn uit te stippelen die iedereen kan aanvaarden en wil uitvoeren. Het hergebruik van de ruimte van oude bedrijventerreinen in de zuidelijke kanaalzone en in de omgeving van Vilvoorde en Machelen is bijvoorbeeld geen geringe opgave. Daar heb je partners voor nodig die dat proces aansturen. En middelen uiteraard. Hetzelfde geldt voor de inrichting en ontsluiting van de open ruimte. Je moet dus iedereen meekrijgen om te beletten dat het bij een plan blijft. Van bij de eerste vermelding, ondertussen dertien jaar geleden, in het ontwerp van ruimtelijk structuurplan was er heel wat protest tegen het zogenaamde Grootstedelijk Gebied Brussel. Ondertussen zijn er een paar naamsveranderingen gebeurd en is het gebied ingeperkt. Is er ook inhoudelijk bijgestuurd? Zal het gebied verstedelijkt worden op basis van dit plan? Geert Mertens: Het beleid voor Antwerpen, Gent of andere steden is veel meer gericht op 4

5 efbare Vlaamse Rand ontwikkeling. In het vsgb is het beleid meer kwaliteitsgericht, veel voorzichtiger, met de nadruk op de bescherming van de open ruimte. De uitbreidingsvoorstellen zijn heel beperkt. Economische actoren vroegen 600 tot 800 ha bedrijventerreinen, maar daarvoor was er echt geen draagvlak. Momenteel zitten we met 150 ha uitbreiding, zeer kleinschalige initiatieven waar geen open ruimte voor moet wijken. Belangrijk was dat we niet vertrokken zijn vanuit een dogma van we moeten zo veel van dit en zo veel van dat realiseren. Nee, in de eerste plaats hebben we naar de ruimtelijke kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein gekeken. Die zijn dikwijls zeer verschillend, want de Rand is geen homogeen gebied. Vilvoorde en Zaventem zijn in het verleden al verstedelijkt, andere gebieden hebben nog een landelijk en open karakter. En die kwaliteiten hebben we willen behouden en versterken. Cruciaal was om daarvoor een draagvlak te vinden bij de lokale actoren. Daar liggen heel wat gevoeligheden. Zo is er bijvoorbeeld bij veel gemeentebesturen de vrees voor verfransing. Maar tegelijkertijd willen gemeenten ook hun eigenheid kunnen ontwikkelen. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. De bedoeling van de Groene Gordel was de verstedelijking en de verfransing tegen te gaan door te beletten dat er open ruimte werd aangesneden en er flatgebouwen bijkwamen. Sommigen vrezen dat die politiek met het VSGB wordt opgegeven. Is die vrees terecht? Geert Mertens: Het is nooit de bedoeling geweest om open ruimte aan te snijden of om flatgebouwen te bouwen. De vrees voor een overlegproces begrijp ik, want je weet niet altijd waar je zal uitkomen. Die bekommernis is heel goed verwoord door de gemeenten en door een aantal actoren waaronder vzw de Rand. De Vlaamse Regering heeft daar ook rekening mee gehouden. Zo beklemtoonde ze in haar oriëntering dat er enkel over het optrekken van het aantal bouwlagen kan worden nagedacht op plaatsen waar er historisch al meer bouwlagen zijn. Het gaat dan bovendien nooit over een hoog flatgebouw. We hebben voortdurend rekening gehouden met die vrees, maar ik weet niet of we hem hebben kunnen wegnemen. Alle rapporten staan open en bloot op een website. Iedereen kan ze dus lezen. Paul Wuillaume: De Groene Gordel is een zeer krachtige term die al lang meegaat en een politieke betekenis heeft gekregen. Het is moeilijk om duidelijk te maken dat je nu een andere term gebruikt die minder vertrouwd is en misschien ook een andere connotatie heeft, maar dat je het concept behoudt. Er komen minstens 6000 nieuwe woningen bij. Ook een aantal nieuwe verbindingen. Zullen Brussel en de Rand op den duur ruimtelijk samensmelten? Nu kan je op veel plaatsen nog duidelijk zien of je in de Rand of in Brussel bent. Geert Mertens: Dat mag zeker niet veranderen. We zijn net uitgegaan van de eigenheid en de plaatselijke kenmerken van de Rand. Vilvoorde ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan Dilbeek. Daarom leggen we in Vilvoorde de nadruk op het hergebruik van oude ruimten. In Dilbeek schrappen we een aantal woonuitbreidingsgebieden omdat de eigenheid daar ligt in de nog aanwezige open ruimte, vaak tussen het bestaande bebouwde weefsel. De 6000 nieuwe woningen zullen vooral bijkomen in de ruimte die daar in het gewestplan al voor toegewezen is. We hebben nagegaan of hiermee aan de vraag van de plaatselijke bevolking beantwoord werd. Want als er geen plaats meer is voor de volgende generatie, is dat dan geen probleem? Dat er in de zuidelijke kanaalzone een aantal verbindingen worden voorgesteld, heeft te maken met de leefbaarheid van dat gebied. Daar liggen bedrijventerreinen van oudsher verweven in het woongebied. Het vrachtverkeer rijdt er dwars door de woonkernen. Om dat op te vangen hebben we uitzonderlijk enkele nieuwe wegen voorgesteld. We zullen zien of het mer zich daar gunstig over uitspreekt. Paul Wuillaume: Ik wil benadrukken dat de leefbaarheid van de regio heel belangrijk is. Dat gaat zowel over economische leefbaarheid, kwaliteit van de ruimte, als over woonaanbod. Die 6000 nieuwe woningen lijkt veel, maar het gaat over heel wat gemeenten en het is gespreid over een lange termijn. De leefbaarheid heeft ook te maken met reconversie. Is het leefbaar om verlaten of vervuilde bedrijventerreinen zomaar te laten liggen? Die leefbaarheid bestaat er ook in om open ruimte te beschermen. Die leefbaarheid bestaat erin om een goede verkeersstructuur te ontwikkelen. Het plan is een evenwichtsoefening, waarvan we hopen dat het coherent is en beantwoordt aan de lokale behoeften. Ben je tevreden met het eindrapport? Paul Wuillaume: Ja, want ik heb het gevoel dat het verhaal in grote lijnen klopt. Geert Mertens: Het overleg is moeilijk gestart, maar uiteindelijk wilde iedereen toch deelnemen en werkte niemand met een verborgen agenda. Ik wil iedereen bedanken voor die openheid. Paul Wuillaume: Natuurlijk zullen we pas echt tevreden zijn als hier verder aan gewerkt wordt. Dit rapport is nog maar een begin. De open ruimte kwalitatief verbeteren, de reconversie op gang laten komen, de mobiliteitsproblemen aanpakken, dat is eigenlijk het doel van het verhaal. EN Het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel omvat delen van Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Momenteel wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (grup), een plan dat gedeeltelijk het gewestplan zal vervangen, en het bijhorende Milieu Effectenrapport (MER) voorbereid. Het openbaar onderzoek volgt nadien. Viable future for the Vlaamse Rand 'Our frame of reference was the identity and local characteristics of the Rand.' So says the final report on the VSGB (Flemish Strategic Area around Brussels), which paints a picture of what the futures holds in store for land-use planning in the Vlaamse Rand. Focusing on the need to protect open spaces and guarantee a good standard of living in this region also applies to economic viability, spatial quality and the supply of housing', according to Geert Mertens from the Flemish Authorities and Paul Wuillaume from the Omgeving study group. 'It was vital to find a degree of support among the local stakeholders. There are a lot of sensitivities to contend with, such as the concern many local authorities have about Frenchification. However, municipalities also wish to develop their distinctive characteristics. Quite a difficult balancing act.' The report now has to be put into practice. 'The story of how to adopt a quality-based approach to land-use planning is only just beginning.' 5

6 vanassetotzaventem Een decreet interpr Nieuw wandelpad ZAVENTEM De gemeente Nossegem heeft er een nieuw wandelpad bij. Het Noskoem wandelpad is er gekomen dankzij een samenwerking tussen de Wandelvrienden van Nossegem en het gemeentebestuur, legt Eva Bruyninckx van de dienst Cultuur uit. De naam van het pad verwijst naar de smalle voetgangersweg die in de volksmond be- km kend staat als Noskoem wegske. Noskoem is dialect voor Nossegem. Het wandelpad is acht kilometer en loopt tussen de velden in Zaventem en Nossegem. Vliegtuigliefhebbers kunnen op heel wat plaatsen op het pad landende vliegtuigen zien. Het Noskoem wandelpad is bewegwijzerd en vertrekt aan het kerkplein in Nossegem. TD FACILITEITENGEMEENTEN Het communautaire kot was weer even te klein nadat het Vlaams parlement op 21 oktober het zogenaamde interpretatieve decreet Van Dijck had goedgekeurd. Dit decreet maakt de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor de Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten. De bevoegdheid hierover is al jaren een discussiepunt tussen Vlamingen en Franstaligen. Sinds de invoering van de faciliteiten in 1963 zijn faciliteitengemeenten verplicht om basisonderwijs in de andere landstaal in te richten wanneer minstens 16 gezinshoofden daar om vragen. Volgens de wet moeten de leerlingen het Frans als moedertaal hebben en in een faciliteitengemeente wonen. De controle daarop (de taalinspectie) is een federale bevoegdheid. De pedagogische inspectie gebeurde tot nu door de Franse Gemeenschap. Volgens Vlaanderen is dit strijdig met de grondwet, die stelt dat enkel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor Kantoren in Kasteel Rattendaal SINT-PIETERS-LEEUW De Kasteelhoeve van Rattendaal is omgevormd tot een kantorencomplex van 1600 vierkante meter. Het historische gebouw dateert uit de 12e eeuw. Het was een huzarenstukje om de moderne infrastructuur die een kantorencomplex nodig heeft te integreren en tegelijk het historische karakter van de kasteelhoeve zoveel mogelijk te bewaren, vertelt eigenaar André Adams. Ik denk dat we aardig in ons opzet geslaagd zijn. De restauratie zelf duurde amper twee jaar; er was vijf jaar nodig om de hele papierwinkel af te handelen. De volgende fase van het herwaarderingsproject van Rattendaal is het omvormen van het oorspronkelijke woonhuis in drie moderne lofts. Het restauratieproject wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van de herbestemming van zonevreemde, historisch waardevolle gebouwen waarbij het erfgoed behouden wordt en een nieuwe functie krijgt. Aan de kasteelhoeve van Rattendaal komt een uniek kunstwerk van Luc Van Ruysevelt dat naar de familie Adams verwijst. De kunstenaar maakte onder meer gebruik van de oude acht meter hoge bliksemafleider van de hoeve en oud ijzer van het laatste karrenwiel. TD km de denkgroep De Warande. De boerenmarkt in Dilbeek is de eerste boerenmarkt van Vlaanderen die door Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (vlam) het label van erkend verkooppunt van hoeveproducten krijgt. Staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe (cd&v) wil strenger optreden tedemaand In Beersel krijgt het ocmw tegen 2011 een nieuw onderdak. Momenteel verblijven de diensten van het ocmw in het oude gemeentehuis van Huizingen, dat gerenoveerd zal worden. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt elk jaar een aantal projecten rond tewerkstelling, wonen en opvang van mensen met een handicap. In Halle- Vilvoorde krijgen elf instellingen een subsidie. Het grootste bedrag, meer dan euro, gaat naar De Kerselaar in Overijse. De Marnixring, een serviceclub die de Nederlandse taal en cultuur promoot, heeft een erepenning uitgereikt aan Remi Vermeiren, de oprichter van 6

7 Merchtem Meise Grimbergen Vilvoorde Asse Machelen eteren onderwijs in Vlaanderen. Bovendien betaalt Vlaanderen jaarlijks ruim 9 miljoen euro voor de bewuste scholen, maar ze kan niet controleren wat daarmee gebeurt. Omdat meer dan tien jaar onderhandelen tussen de ministers van Onderwijs niets opleverde, legde Kris Van Dijck (n-va) zijn voorstel van decreet neer. Drie belangenconflicten van de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en het Waalse Gewest verhinderden een definitieve stemming van het decreet. Tot nu. Dit nieuwe decreet betekent dat de scholen voortaan de Vlaamse eindtermen moeten volgen en onderworpen zijn aan de Vlaamse pedagogische inspectie. In het Frans weliswaar, want de faciliteiten blijven behouden. Franstalige politici vrezen dat dit decreet de eerste stap is naar het sluiten van de scholen. Ze hebben aangekondigd een klacht neer te leggen bij het Grondwettelijk Hof. Volgens Kris Van Dijck is het niet de bedoeling om de scholen te sluiten, wel om hun leerlingen beter te integreren in de Vlaamse Gemeenschap. Vlaams minister van Onderwijs Pacal Smet (sp.a) en onderwijsspecialist Georges Monard roepen op om de inspectie in gezamenlijk overleg tussen Franstaligen en Nederlandstaligen te doen. KG / GS Ziektepreventie gebundeld Wemmel Zaventem Dilbeek Kraainem Wezembeek-Oppem Tervuren Drogenbos Sint-Pieters- Leeuw Linkebeek Overijse Hoeilaart Beersel Zeg het met een gedicht Sint-Genesius-Rode ZAVENTEM De leerlingen van de tweede graad van het Atheneum en het zavo in Zaventem en de leerlingen van de gemeentelijke academie hebben de voorbije weken een workshop poëzie gekregen. Ze werden daarbij begeleid door professionele schrijfdocenten van de vzw Jeugd en Poëzie. We willen de jongeren laten proeven van poëzie en experimenteren met hun eigen taal, zegt initiatiefneemster en schepen van Cultuur Ingrid Holemans (Open vld). De leerlingen worden gestimuleerd om hun gedachten en gevoelens uit te drukken. Hopelijk leren ze zo dat poëzie niet moeilijk of saai hoeft te zijn. Jongeren worden elke dag, vaak zonder ze het weten, geconfronteerd met poëzie, bijvoorbeeld via de rapmuziek. Het resultaat van al hun poëtisch werk wordt gebundeld in een avondvullende poëzieshow. Op 27 februari 2010 brengen de leerlingen hun mooiste teksten op het podium van het gemeentelijk auditorium, besluit de schepen. TD HALLE-VILVOORDE Het lokaal gezondheidsoverleg, kortweg Logo, van Pajottenland/ Zennevallei en Centrum zijn gefusioneerd. Dat gebeurde omdat de overheid besliste om de 26 Logo s in Vlaanderen terug te brengen tot 15. Het nieuwe Logo heet Zenneland. Coördinator Gerlinde Huybrecht: Ons werkgebied is het arrondissement Halle-Vilvoorde min Kampenhout, maar plus Tervuren, alles samen 35 gemeenten. Gezien de Zenne door de uithoeken van de regio loopt, kozen we voor de naam Zenneland. We zijn op twee na de grootste van de vijftien Logo s in Vlaanderen. Het lokaal gezondheidsoverleg werkt rond ziektepreventie en gezondheidspromotie. We willen mensen attent maken op gezond eten en regelmatig bewegen. Ook lanceren we elk jaar een campagne rond de vaccinatie tegen de griep. We werken ook rond borstkankerscreening en valpreventie. TD gen mensen die piloten proberen te verblinden met laserpennen. Dit jaar zijn er op de luchthaven van Zaventem al drie incidenten met laserpennen geweest. Raadslid Agnes Fieremans (Open vld) wil in Asse ter hoogte van Koereit een uitkijkpost laten bouwen. Bij heldere hemel zou je de haven van Antwerpen kunnen ontwaren. Recent onderzoek in de Zennebeemden in Drogenbos heeft aangetoond dat er opnieuw meer vis zit in de Zenne. Het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Vilvoorde schaart zich met de opening van een wereldwinkel achter de principes van eerlijke wereldhandel en mag zich voortaan Fair Trade-school noemen. Beersel wil de Beemd in Huizingen opnieuw bebossen. In Hoeilaart moet een bijkomend wachtbekken in een 22 hectare groot gebied aan de Jan Lindtsstraat overtollig water bufferen bij hevige regenval. Ook in Kraainem wil het gemeentebestuur een waterbekken in laag Kraainem bouwen. Uit cijfers blijkt dat vorig schooljaar bijna 7500 mensen in Vlaams-Brabant een cursus volgden in het Huis van het Nederlands. Dat zijn er bijna honderd meer dan het jaar voordien en 1500 of 23 procent meer dan twee jaar geleden. Ook de muziekacademies in onze regio doen het goed. De academies van Alsemberg en 7

8 Extra geld voor jeugd huizen Poelen in De Beemden MEISE In het natuurgebied De Beemden is Natuurpunt begonnen met de aanleg van drie nieuwe poelen. Dat brengt het totaal op zeven, zegt Frank Vermoesen, voorzitter van Natuurpunt Meise. De Beemden is altijd een heel vochtig gebied geweest. Het vormt een waardevolle biotoop voor waterdieren. Maar door de jarenlange vervuiling van de Molenbeek, die door de Beemden stroomt, zijn veel waterdieren verdwenen. Dankzij de poelen verbetert de biodiversiteit en worden km amfibieën zoals salamanders, kikkers en watervogels aangetrokken. Het gaat inmiddels ook iets beter met de waterkwaliteit van de Molenbeek zelf. Door de werken van Aquafin wordt het afvalwater en het regenwater gescheiden en wordt het water zuiverder. Maar er moet nog een grote inhaalbeweging gebeuren, meent Frank Vermoesen. Langzaam zou er opnieuw leven moeten ontstaan in de Molenbeek. TD FACILITEITENGEMEENTEN Geert Bourgeois (n-va), Vlaams minister bevoegd voor de Rand, trekt een half miljoen euro uit voor jeugdinfrastructuur in de faciliteitengemeenten. Het jeugdwerk is, na jaren van bewuste verwaarlozing door de gemeentebesturen, een prioriteit in mijn beleid. De Franstalige meerderheden in de faciliteitengemeenten boycotten al jaren het Vlaamse verenigingsleven. Ik geef dit signaal om aan te tonen dat wij geen communautaire disputen mogen uitvechten op de kap van de jeugd, zegt de minister. Ik maak geld vrij voor de aankoop van gebouwen waar een jeugdhuis kan worden ingericht. De eerste prioriteit is het zoeken van een nieuwe locatie voor het jeugdhuis Animoro in Sint-Genesius-Rode. Dat klinkt als muziek in de oren bij het bestuur van het bewuste jeugdhuis. We klagen de penibele situatie van Animoro al jaren aan en zijn vanzelfsprekend erg blij met dit nieuws, reageert Peter Leeshuisjes op speelplaats WEMMEL De vrije basisschool Sint-Jozef in de Pastorijstraat is gestart met een origineel project rond taalstimulering. Op de speelplaats hebben we een aantal huisjes geplaatst. Het gaat om houten blokhutjes waar de kleuters al spelend met elkaar in contact kunnen komen en zo hun taalvaardigheid aanscherpen, legt directrice Karien Roels uit. De huisjes hebben ook een tweede functie. Niet elk kind wil tijdens de speeltijd voetballen of rondlopen. Kinderen die liever rustig ergens gaan zitten, kunnen terecht in de huisjes. Leerlingen van het zesde leerjaar lezen er tijdens de speeltijd verhaaltjes voor. Zo willen we het gebruik van het Nederlands op de speelplaats stimuleren. De geest van Arman BEERSEL Brouwerij Drie Fonteinen uit Beersel lanceerde onlangs zijn Armand Spirit, een eaude-vie op basis van oude geuze. Het drankje werd geboren uit het drama dat de brouwerij van Armand De Belder een half jaar geleden trof. Eind mei is mijn totale voorraad oude geuze van zo n liter, die op flessen lag te fermenteren, verloren gegaan. Een kapotte thermostaat had het pakhuis omgetoverd in een sauna, vertelt brouwer Armand De Belder. Het voortbestaan van een van de laatste artisanale geuzebrou- km Dilbeek hebben nog nooit zoveel leerlingen geteld. De tweede rit in de volgende Ronde van Frankrijk start in Tervuren en doet een aantal gemeenten in de Rand aan, onder andere Meise, als een eerbetoon aan Eddy Merckx die volgend jaar 65 jaar wordt. Jef Heyvaert uit Meise schreef een boek over de gebeurtenissen in zijn gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar liefst 95 procent van de jobs die in Zaventem worden aangeboden, worden ingevuld door mensen die niet uit Zaventem komen. Dat blijkt uit cijfers van het Steunpunt Werk en Sociale Economie. Ook Vilvoorde scoort erg hoog op de lijst van zogenaamde pendelintensiteit. 87 procent van de jobs wordt er ingevuld door niet Vilvoordenaren. De gemeente Hoeilaart heeft er een bos bij. Het Bemdekensveld is meer dan 2 hectare groot en ligt tussen de Watertorenstraat en het kerkhof. Het ocmw van Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn intrek genomen in het gerestau- reerde Kasteel Het Hemelrijck in Ruisbroek. De website www. oefenhierjenederlands.be kreeg een nieuw kleedje. Het stadsvernieuwingsproject Watersite in Vilvoorde krijgt van de Vlaamse 8

De kracht van coöperaties. Intercommunale samenwerking is de toekomst. Wijkgezondheidscentrum De Vaart Drempels tot gezondheidszorg verlagen + AGENDA

De kracht van coöperaties. Intercommunale samenwerking is de toekomst. Wijkgezondheidscentrum De Vaart Drempels tot gezondheidszorg verlagen + AGENDA MAANDBLAD VOOR DE INWONERS VAN DE VLAAMSE RAND juni 2014 jaargang 18 #06 De kracht van coöperaties Joris D havé, van Overijse naar Oeganda Het verschil maken Intercommunale samenwerking is de toekomst

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 11 nr 3 maart 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

Randsymposium van de Orde van den Prince

Randsymposium van de Orde van den Prince Randsymposium van de Orde van den Prince Dilbeek 18 november 2006 De problematiek van de rand is een oud zeer waar reeds vele colloquia, studies en publicaties werden aan gewijd. Het blijft een actueel

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen Juni 2015 BUILD hoe zullen we wonen in de toekomst? Belgische aan MIT Ik wil de bouw een geweten schoppen 3D-printen: hoe zit het? Een gebouw printen lukt nog niet WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE

Nadere informatie

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september buurten Sint-genesius-rode jaargang 11, nr 7 september 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur. nieuwsbrief 27/5

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur. nieuwsbrief 27/5 P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2. WOORD VOORAF 3. CVN-RAPPORT OVER HET ENGELS IN HET HOGER ONDERWIJS 5. EEN KANS MET NEDERLANDS 6. MEER ENGELS? NEE, MEER

Nadere informatie

de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor

de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat Thema: Klaar voor Thema: Klaar voor de Toekomst 31 maart : VWS-Medewerkersdag Sg vertrekt naar Radboudumc Jouke de Vries Nederland als zandloperstaat 30ste jaargang eerste kwartaal maart 2015 personeelsmagazine Secretaris-generaal

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Gevangen in een map. De vertaler als begrafenisondernemer. Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010

Gevangen in een map. De vertaler als begrafenisondernemer. Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010 Gevangen in een map Gevangen in een map De vertaler als begrafenisondernemer Presentatie van Julian Ross (vertaler Nederlands-Engels voor het scp) op 4 november 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie