Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8"

Transcriptie

1 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014

2 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader Flanders Knowledge Area: missie en strategie Actieplan Mobiliteit Brains on the move Actieplan Academische Diplomatie Studeren in Vlaanderen Study in Flanders Zomercampussen Gezamenlijke opleidingen Stage lopen in het buitenland Reconfirm Regional Consortia for Internship Mobility Consortium Stage na afstuderen Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen Research in Flanders - werkplan Research in Flanders - themabrochures Research in Flanders - presentatiefilms Research in Flanders - communicatie- en PR-materiaal Research in Flanders - website Research in Flanders - werkplan Handleidingen over internationalisering Handboek Internationalisering Studeer in het buitenland Handleiding Internationale competenties in het curriculum Adviezen m.b.t. dossiervorming en beleid Mobiliteit

3 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag ISCED-codes Counselors Internationalise-ring in het curriculum E-QuATIC Beurzenprogramma s voor Vlaamse en buitenlandse studenten Reconfirm Leonardo da Vinci Erasmus The Washington Center Generiek beurzenstelsel Transition Belgium / Flanders Fellowship Programme ASEM-DUO Belgium / Flanders Programme Science without Borders Master Mind Scholarships Beurzenprogramma s nationale overheden Informatie-, debat- en overlegplatformen Fora Internationale competenties in het curriculum, round up & ways forward Mobility windows Good Practices Workshop, Breda Conferenties en beurzen Internationale netwerkbeurzen APAIE Conference and Exhibition, Zuid-Korea Nafsa, Verenigde Staten EAIE-Conference en beurs, Tsjechië Internationale recruteringsbeurzen European Higher Education Fair, Hong Kong European Higher Education Fair, Japan China Education Expo European Higher Education Fair, Vietnam Europos, Brazilië European Higher Education Fair, India Informatiebeurzen aan Vlaamse hogeronderwijsinstellingen

4 10. Internationale samenwerking Collectiviteit bilaterale samenwerking Top Amérique Latine Zending naar de Verenigde Staten Internationale delegaties en academische diplomatie Ontvangst delegatie uit Kameroen Ontvangst delegatie uit Vietnam Academische diplomatie Zendingen Internationale netwerken Alumninetwerk Diplomatie Ondersteuning en omkadering van het I & O-netwerk VLUHR bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking Forum ADINSA Organisatie Flanders Knowledge Area vzw Bestuur Huisvesting Kantoorinfrastructuur Secretariaat Financiering Communicatie Cijfers en statistieken Overzicht beurzenprogramma s Website Flanders Knowledge Area: aantal bezoekers Website Study in Flanders: aantal bezoekers Website Study in Flanders: top 20 van landen van waaruit de website wordt bezocht App Study in Flanders: aantal sessies Website Research in Flanders: aantal bezoekers Website Handboek Internationalisering: aantal bezoekers

5 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Website Studeer in het buitenland: aantal bezoekers Website Reconfirm: aantal bezoekers Samenstelling bestuursorganen, overlegplatformen en secretariaat Algemene vergadering Raad van bestuur Werkgroepen ingesteld door de raad van bestuur Werkgroep Buitenlandse events & branding Werkgroep Research in Flanders Overlegplatformen opererend onder de bevoegdheid van de raad van bestuur Consortiumoverleg Stage na afstuderen Ad hoc werkgroep Windows for mobility: windows of opportunity? Redacties Studeer in het buitenland Handboek Internationalisering Handleiding Internationale competenties in het curriculum Themadossiers Research in Flanders Stuurgroep Good Practices Workshop I & O netwerk ondersteund door het secretariaat Flanders Knowledge Area VLUHR BC I & O VLUHR secretariaat I & O VLUHR I & O ad hoc werkgroep Strategische nota Adviesgroep Mobiliteit Forum ADINSA Ad hoc werkgroep ADINSA thematisch forum Secretariaat Vertegenwoordiging van Flanders Knowledge Area in externe organisaties ACA Selectiecomité The Washington Center Selectiecomité ASEM-DUO Belgium / Flanders 63 Verwijzingen - meer informatie 64 Colofon

6 - 6 -

7 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2014 Inzetten op vereenvoudigde structuren De universiteiten en hogescholen vervullen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Zij kunnen hun taak alleen aan indien zij kunnen rekenen op een correcte financiering en een leefbare autonomie 1. Dat is de kernboodschap van het Memorandum dat op 27 februari 2014 wordt gepubliceerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Het Memorandum wordt breed verspreid, o.a. aan de politieke partijen in de aanloop van de verkiezingen in mei. Wat betreft het werkveld Internationalisering wordt in het memorandum gesteld: De universiteiten en de hogescholen ondersteunen het initiatief voor het opzetten van vereenvoudigde structuren voor Internationalisering. In die structuren moet het hoger onderwijs de leiding nemen. Universiteiten en hogescholen bepleiten een coördinatie van de initiatieven voor Internationalisering waarbij een aansturende rol wordt weggelegd voor het hoger onderwijs. Een eerste stap in de realisatie van vereenvoudigde structuren, betreft de herstructurering van de bestaande bestuurs- en overlegplatformen op het niveau van de Vlaamse Universiteitenen Hogescholenraad (VLUHR), en de vastlegging van de inhoudelijke, structurele en operationele verhouding tussen de entiteiten: bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (BC I & O), secretariaat Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS), vzw Flanders Knowledge Area, forum ADINSA. In de schoot van het BC I & O wordt een ad hoc werkgroep Strategische nota opgericht. De opdracht van de werkgroep is om een advies te formuleren over de bestuursstructuur. De leden van de werkgroep zijn: voorzitter en ondervoorzitter van het BC I & O, voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Flanders Knowledge Area, de directeur van VLIR-UOS, de secretaris-generaal van VLIR en de secretaris-generaal van VLHORA. Tijdens verschillende overlegmomenten worden de mogelijke organisatieschema s besproken. De scenario s worden overgemaakt aan de raad van bestuur van VLUHR die, in de context van het bredere debat inzake governance, een beslissing zal nemen over de toekomstige bestuursstructuren. Ook de plaats van Flanders Knowledge Area zal worden bepaald. Een van de doelstellingen van de implementatie van deze nieuwe structuren dient dan ook te zijn dat de groei van het secretariaat wordt onderkend, dat bestuurlijke doelstellingen en operationele opdrachten naadloos op elkaar aansluiten, dat rapportage- en instructielijnen duidelijk worden gedefinieerd, dat de goede banden met de (financierende) overheden nog worden versterkt. Johan Cloet, voorzitter VLUHR BC I & O 1 Memorandum 2014, universiteiten en hogescholen VLUHR VLIR VLHORA: docs/ vluhr-brochure-vs15-7 -

8 Groei In het voorwoord van het Jaarverslag 2013 werd opgelijst wat sinds de naamsverandering van de vzw, zowel op zakelijk als operationeel niveau aan nieuwe projecten en initiatieven werden geïntroduceerd. Het nieuwe betrof de implementatie van de naam Flanders Knowledge Area en de opstart van nieuwe projecten. Verschillende van die projecten werden opgestart naar aanleiding van de uitvoering, ondersteuning en omkadering van de acties beschreven in het Actieplan Mobiliteit van de Vlaamse regering, Brains on the move. Het inschrijven van die taken in de opdracht van Flanders Knowledge Area versterkt het kantoor als dienstverlenende entiteit, maar ondersteunt en bevestigt tevens de in synergie en complementariteit opgestelde projectstructuur. Met synergie en complementariteit wordt bedoeld dat de diverse projecten van Flanders Knowledge Area nooit autonoom bestaan, maar elkaar versterken en telkens verschillende werkvelden bedienen, binnen het brede domein van Internationalisering. Zo komt in het project Studeer in het buitenland niet alleen studie aan bod, maar ook de stage en, zo ontstaat het tweeluik Study in Flanders Research in Flanders waarbij beide platformen Vlaanderen promoten als excellente onderwijs- en onderzoeksregio. Was in 2013 in de werking van Flanders Knowledge Area veel nieuw vast te stellen, in 2014 kan de werking het best worden samengevat als: substantiële, organische groei, zowel in omvang als in kwaliteit van de projecten. De vraag aan Flanders Knowledge Area om het logistiek kader voor het faciliteren van nieuwe projecten te creëren, getuigt van vertrouwen maar stelt de organisatie voor verschillende uitdagingen. Die uitdagingen vragen om structurele oplossingen en versterking. Flanders Knowledge Area wordt in 2014 geconfronteerd met enkele van die uitdagingen. Aan Flanders Knowledge Area wordt gevraagd om de acties van het Actieplan Mobiliteit te operationaliseren: deze werkzaamheden sluiten zeer goed aan bij de doelstelling, missie en strategie van de vzw. Tegelijkertijd dringt een reflectie over de missie en strategie in het kader van de bredere opdracht zich op. Bij voorkeur gebeurt die reflectie en (her)definiëring in de context van meerjarenplanning en in het kader van de bestaande of de te hertekenen bestuursstructuur. Deze uitdaging wordt geconstateerd in 2014 en zal in 2015 in de bestuursdebatten aan bod moeten komen. Bij nieuwe projecten horen nieuwe middelen. Tools en werkprocessen dienen ontwikkeld te worden om alles vlot en efficiënt te laten verlopen en om de dienstverlening t.a.v. het brede netwerk van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen optimaal te bedienen. Toch gaat dit niet alleen om het installeren van een nieuwe software op enkele computers of, om het uittekenen van een flow chart. Aan bestuurders en medewerkers wordt creativiteit en inzicht gevraagd om met de beschikbare financiële middelen performante dienstverlening op te zetten. Een derde uitdaging is eenvoudig te benoemen: meer werk betekent meer nood aan personeel. In 2014 worden voor het secretariaat Flanders Knowledge Area bijkomend twee medewerkers aangeworven. Het secretariaat heeft nu in totaal vijf - 8 -

9 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2014 personeelsleden in dienst, zonder dat er evenwel een voldoende garantie is op continuïteit. In voorliggend jaarverslag wordt in een eerste deel teruggegrepen naar de missie en strategie van Flanders Knowledge Area en worden het Actieplan Mobiliteit en het Actieplan Academische Diplomatie gesitueerd. Deze strategische documenten vormen het kader van de werking van Flanders Knowledge Area vandaag de dag. De rest van het verslag is ingedeeld met hoofdstukken die verwijzen naar werkvelden: studeren in Vlaanderen, stage lopen in het buitenland, wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, handleidingen over internationalisering, adviezen m.b.t. dossiervorming en beleid, beurzenprogramma s voor Vlaamse en buitenlandse studenten, informatie-, debat- en overlegplatformen, conferenties en beurzen, internationale samenwerking, internationale delegaties en Academische Diplomatie, internationale netwerken. Bedoeling van deze decimale indeling is het aan de lezer vragen van aandacht voor de diversiteit aan dossiers die door Flanders Knowlegde Area worden beheerd, en het onderkennen van de groei die de organisatie sinds haar ontstaan gestaag heeft doorgemaakt. Dit rapport is het zesde verslag dat wordt geschreven over de jaarwerking van de koepelorganisatie voor internationalisering in het Vlaamse hoger onderwijs. De reeks verslagen geeft aan dat er sinds de oprichting van de vzw is gewerkt aan succesvolle projecten, dat er veel gerealiseerd is, en dat de organisatie aanzienlijk is gegroeid. Mag deze tekst, vanwege Flanders Knowledge Area, dan ook de input zijn voor de governance-debatten die vandaag de dag binnen de diverse bestuursstructuren van het Vlaams hoger onderwijs worden gevoerd. Piet Van Hove, voorzitter raad van bestuur Flanders Knowledge Area vzw - 9 -

10 1. Beleidskader 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie Flanders Knowledge Area vzw heeft tot doel bij te dragen tot de internationalisering van het Vlaams hogeronderwijs- en onderzoekslandschap, door complementair en faciliterend op te treden ten opzichte van de inspanningen tot internationalisering van de individuele instellingen, en complementair aan de inspanningen van en in overleg met de bevoegde departementen van de Vlaamse overheid, in te staan voor de coördinatie van instellingsoverschrijdende initiatieven en door eigen inspanningen te leveren om het Vlaams hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek duidelijk te positioneren op internationale fora 2. Het is de missie van Flanders Knowledge Area vzw om initiatieven m.b.t. mobiliteit van studenten en docenten, onderzoekssamenwerking, internationaal georiënteerd onderwijsaanbod en internationale rekrutering te ondersteunen, in complementariteit met de hogeronderwijsinstellingen, en daar waar mogelijk en wenselijk een overkoepelende rol te spelen. De dienstverlenende taak van Flanders Knowledge Area is van wezenlijk belang voor de instellingen. Flanders Knowledge Area ondersteunt de hogeronderwijsinstellingen en neemt, waar mogelijk, initiatieven om het internationaliseringsproces van de instellingen te faciliteren. Een en ander hertaalt zich in volgende strategische doelstellingen: (1) het ondersteunen en stimuleren van het internationaliseringsproces van de instellingen, (2) het stimuleren van uitgaande mobiliteit. Het doel, de missie en de strategische doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat: Flanders Knowledge Area ondersteunt, via diverse projecten en programma s, de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs. De representatieve taak van Flanders Knowledge Area situeert zich op drie niveaus, waarbij er telkens naar gestreefd wordt de internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs mee vorm te geven, te promoten en te sturen. Concreet betekenen deze doelstellingen dat Flanders Knowledge Area instaat voor: (1) het promoten van het Vlaams hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het buitenland, (2) het fungeren als centraal aanspreekpunt, (3) het realiseren van de basisvoorwaarden voor internationalisering. 2 Statuten Flanders Knowledge Area vzw 12 december 2012, artikel

11 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Actieplan Mobiliteit Brains on the move In september 2013 keurt de Vlaamse regering het Actieplan Mobiliteit, Brains on the move, goed. Het hoofddoel van het Actieplan Mobiliteit is om studenten internationale en interculturele competenties te laten verwerven via kwalitatieve mobiliteit. Het actieplan focust niet enkel op de Europese hogeronderwijsruimte, maar streeft naar wereldwijde mobiliteit. Dat wordt niet enkel geconcretiseerd met individuele mobiliteit en bijbehorende beurssystemen, maar ook via structurele internationalisering binnen de hogeronderwijsinstellingen. Vanaf het academiejaar kan er naast het adviseren, informeren en begeleiden van studenten op weg naar het buitenland structureel binnen het curriculum een mobility window ingebouwd worden in de bachelor- en masteropleidingen. Het organiseren van gezamenlijke opleidingen over de grenzen heen, werkt zowel de inkomende als de uitgaande mobiliteit in de hand. Een international classroom in zoveel mogelijk opleidingen zal ook studenten die niet mobiel zijn internationale en interculturele competenties meegeven. Het Actieplan maakt ook werk van internationale zomercampussen en intensieve vormingsprogramma s, en een verbetering van het onthaalbeleid voor buitenlandse studenten. Vanaf het academiejaar komen er ook beurzen voor inkomende internationale topstudenten. Andere acties zijn: een nieuwe communicatie- en rekruteringscampagne over studeren in Vlaanderen, en een informatieportaal voor Vlaamse studenten die in het buitenland gaan studeren. Naast het streven naar een evenwichtige mobiliteit tussen inkomende en uitgaande studenten stipuleert het plan ook verschillende acties omtrent internationale stages. Om de uitwisseling naar het buitenland te financieren, wordt er in de eerste plaats voor gekozen om mobiliteitsbeurzen aan studenten te geven in plaats van het financieren van de universiteiten en hogescholen. Naast het generiek stelsel van mobiliteitsbeurzen blijft het specifiek stelsel mobiliteitsbeurzen lopen (uitwisseling met Aziatische landen via ASEM-DUO, stages in de Verenigde Staten via het Washington Center for Internships and Academic Seminars, uitwisselingen met vier transitielanden en uitwisselingen via de bilaterale akkoorden tussen Vlaanderen en een aantal prioritaire partnerlanden). Flanders Knowledge Area ondersteunt en omkadert diverse acties. Verderop in dit verslag zullen de projecten en programma s die zijn opgezet in uitvoering van het Actieplan worden gemarkeerd met een logo. De financiering voor deze omkadering en ondersteuning wordt door de Vlaamse overheid overgemaakt aan de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad (VLUHR). De uitvoering van het beheer wordt gedelegeerd aan Flanders Knowledge Area, operationele entiteit van VLUHR (zie voor financieel overzicht 14.5)

12 1.3 Actieplan Academische Diplomatie Tijdens de vergadering van het VLUHR bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking van 25 april 2013 werd door de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaanderen het Actieplan Academische Diplomatie voorgesteld. Eén van de in de nota genoemde prioriteiten betreft de uitbouw van Flanders Knowledge Area vzw. In dat verband worden het project Research in Flanders en de ondersteuning van de deelname van universiteiten en hogescholen aan de buitenlandse zendingen van de minister-president en de leden van de Vlaamse regering genoemd. Flanders Knowledge Area heeft het opzetten en de uitbouw van het project Research in Flanders opgenomen, en coördineert de deelname van vertegenwoordigers van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen aan zendingen. Hiervoor ontvangt Flanders Knowledge Area een jaarlijkse financiering van het departement Internationaal Vlaanderen. Ten behoeve van deze opdrachten is het opzetten van een internationaal netwerk belangrijk en is de samenwerking met andere koepelorganisaties cruciaal. Over de projecten en realisaties die in de context van deze doelstellingen door Flanders Knowledge Area worden uitgevoerd en omkaderd, leest u meer in de hoofdstukken 4, 11 en

13 2. Studeren in Vlaanderen Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Study in Flanders Het project Study in Flanders werd opgestart in 2006 en werd, na oprichting STUDY IN FLANDERS van Flamenco [Flanders Knowledge Area] geïntegreerd in de projectwerking van de vzw. Doelgroep van het project zijn buitenlandse studenten, wetenschappers, docenten en onderzoekers. Het belangrijkste informatiekanaal van het project is de website: be. Op de website worden de studiemogelijkheden in Vlaanderen opgelijst dat zijn: de niet- Nederlandstalige geaccrediteerde opleidingen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Per hogeronderwijsinstelling is een fiche beschikbaar met informatie over de instelling, de verwijzing naar de website, en opgave van de contactgegevens. Algemene informatiepagina s geven toelichting en uitleg over Vlaanderen als aantrekkelijke, historisch rijke regio in het hart van Europa. Ook zijn pagina s beschikbaar met uitleg over het Vlaams hogeronderwijssysteem en de aandachtspunten voor de buitenlandse student die een verblijf in Vlaanderen overweegt en plant. In januari 2014 beslist de raad van bestuur om de brochure Study in Flanders niet langer te publiceren. De lijst met opleidingsprogramma s zal exclusief beschikbaar zijn op de website van Study in Flanders en niet meer in druk worden gepubliceerd. Op de beursstanden van Study in Flanders zal de website toegankelijk zijn via internetverbinding. De informatie kan online worden opgezocht. Hiervoor worden, binnen de infrastructuur van de beursstand, tablets voorzien. Op de beursstanden zullen flyers / postkaarten met vermelding van de URL worden verdeeld. Opvallend is echter dat het aantal bezoekers van de website Study in Flanders in 2014 voor het eerst in zeven jaar aanzienlijk terugloopt (zie grafiek 15.3). In 2015 zal een doorstart van het project worden uitgewerkt. 2.2 Zomercampussen De Vlaamse overheid (departement Onderwijs & Vorming) kent een financiering toe aan maximum vijf zomercampussen, georganiseerd aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd door Flanders Knowledge Area. De financiering bedraagt maximum ,- per zomercampus, per jaar. Het programma Zomercampussen beoogt de samenwerking te bevorderen tussen Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en instellingen binnen en buiten de Europese hogeronderwijsruimte. Het programma is gericht op Vlaamse en buitenlandse studenten en dient in opzet en organisatie aan te sluiten bij initiatieven in het kader van en het verwerven van internationale / interculturele competenties

14 In 2014 wordt financiering toegekend aan volgende zomercampussen: Vrije Universiteit Brussel, Curatorship and Museum Management, Universiteit Hasselt, Seamless Retail Design: Integrating the Spatial, Experiential and Digital, Hogeschool Gent, Evidence-based Practice in Healthcare: Improving Outcomes and Quality of Life, Antwerp Management School, i.s.m. Universiteit Antwerpen, Summer School in Fashion Management, Hogeschool West-Vlaanderen, Technical Creative Summerschool. Het programma wordt verlengd in De oproep 2014 (academiejaar ) wordt op 15 december 2014 gelanceerd. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 maart De in 2014 georganiseerde zomercampussen kunnen, op basis van het eindverslag, een continueringsfinanciering ontvangen. De selectiecommissie zal hierover beslissen in januari Gezamenlijke opleidingen De Vlaamse overheid (departement Onderwijs & Vorming) kent een aanloopsubsidie toe aan bachelor- / masteropleidingen die gezamenlijk worden aangeboden met één of meer buitenlandse instellingen. Het financieringsprogramma wordt beheerd en ondersteund door Flanders Knowledge Area. Het programma beoogt de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen te stimuleren om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden, gezamenlijk met één of meerdere buitenlandse instellingen binnen en buiten de EEA-zone, waarbij studentenmobiliteit en eventueel docentenmobiliteit voorzien is. De subsidies bedragen maximum 5.000,- per jaar per gezamenlijke opleiding, verlengbaar voor drie jaar. Per jaar worden drie nieuwe opleidingen aanvaard. In 2014 worden drie aanvragen ingediend. De selectiecommissie kent daaraan geen financiering toe. Het programma wordt verlengd in 2015, waarvoor de oproep op 15 december 2014 wordt gelanceerd. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vóór 31 maart

15 3. Stage lopen in het buitenland Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Reconfirm Regional Consortia for Internship Mobility Het Reconfirm-project heeft als doel een centrale administratie op te zetten voor het beheer en de opvolging van stagemobiliteit (stage na diplomering), en het opzetten en uitbouwen van regiokantoren. Het project wordt gefinancierd in het kader van het Europees LLP-programma Transfer of Innovation, Leonardo da Vinci. De projectpartners zijn: Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Flanders Knowledge Area, Technische Universiteit Eindhoven, Nottingham Trent University, SOP, PSA Antwerp, Stad Antwerpen. Looptijd van het project: 1 oktober september Omwille van de administratieve afwikkeling en het opzetten van enkele initiatieven naar aanleiding van de oprichting op Vlaams niveau van het consortium Stage na afstuderen (zie verder), wordt het project verlengd tot 31 maart In het kader van het project werd een platform gecreëerd t.b.v. stagemobiliteit na diplomering. Bedrijven kunnen hun gegevens invoeren in een databank. Via een gepersonaliseerde inlogcode kunnen door de bedrijven vacatures worden gepost. Studenten kunnen de vacaturedatabank online raadplegen. Parallel aan het systeem wordt een administratief opvolgingssysteem geïmplementeerd voor het beheer van de financieringsaanvragen voor stages van Vlaamse studenten. Deze financieringsaanvragen betreffen het Europees project Leonardo da Vinci. Vanaf juni 2014 wordt dat het project: Erasmus +. In 2014 wordt het systeem, aan de hand van de dossiers van Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen (beiden partner in het project), getest. Vanaf juni 2014 wordt het systeem aangevuld en geoperationaliseerd t.b.v. de opvolging van de Erasmus + - beurzen. De volledige administratieve en operationele opvolging en omkadering gebeurt door het secretariaat Flanders Knowledge Area. Stand van zaken: 284 bedrijven hebben in 2014 binnen het Reconfirm-platform een profiel aangemaakt. In 2014 worden 75 vacatures gepubliceerd. Tijdens de periode van zes maanden waarmee de projectduur wordt verlengd, zal in overleg met de projectpartners worden onderzocht op welke manier kan worden aangesloten bij de werking van bestaande (internationale) consortia teneinde het netwerk, inclusief het stageaanbod, uit te breiden. Alle projectpartners zullen op het moment van afsluiten van het project een exploitatieovereenkomst onderschrijven. In die overeenkomst zullen de modaliteiten worden

16 vastgelegd inzake het beheer, de commerciële engagementen en de financiële afspraken, alsook de rechten en plichten van alle partners / consortia die zich bij het gebruik van de data-informatie aansluiten. Op 24, 25 en 26 september 2014 heeft de derde partnermeeting plaats in Brussel, in de kantoren van Flanders Knowledge Area. Volgende punten worden besproken: technische werking van de beheerstool, organisatie van het slotevent Vlaanderen, disseminatie en communicatie, Handleiding Consortium. Op dinsdag 18 november 2014 heeft aan de Universiteit Antwerpen het slotevenement voor Vlaanderen plaats. Het event wordt georganiseerd i.s.m. departement Onderwijs & Vorming. De keynote wordt uitgesproken door Robert Voorhamme, voorzitter Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In een panelgesprek heeft een debat plaats over de diverse aspecten van stage: de rol van het bedrijfsleven, de meerwaarde van een buitenlandse stage op de arbeidsmarkt, het verwerven van extra competenties, de rol van de overheid in het faciliteren van de stages. De panelleden zijn: Herman Baert, KU Leuven; Frederik De Decker, Universiteit Gent; Ingrid Martens, VDAB; Noël Vercruysse, departement Onderwijs & Vorming; Mieke Vermeiren, Agoria. Tijdens workshops over administratieve processen, communicatie en kwaliteit van de stage, worden enkele specifieke aspecten van de stages en van de omkadering besproken. 3.2 Consortium Stage na afstuderen In januari 2014 neemt Flanders Knowledge Area het initiatief om een overleg te plannen met alle betrokken instanties teneinde het potentieel van Reconfirm maximaal te profileren, uit te werken en in te zetten. Een en ander in functie van de continuering van het project, maar tevens anticiperend op de invulling van één van de acties geformuleerd in het Actieplan Mobiliteit om te voorzien in een op Vlaams niveau gecentraliseerd stageplatform. Volgende instanties / secretariaten nemen deel aan het overleg: Flanders Knowledge Area, Epos, departement Onderwijs & Vorming, vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen. In het kader van het nieuw Europees programma Erasmus + wordt de mogelijkheid geboden om consortia op te richten die in de vorm van een samenwerkingsverband mobiliteitsprogramma s beheren en omkaderen. Resultaat van genoemd overleg is dat aan de raad van bestuur van Flanders Knowledge Area de oprichting van een consortium wordt voorgelegd. Tijdens de vergadering van januari 2014 beslist de raad van bestuur om een consortiumaanvraag in te dienen. Het consortium zal betreffen: het opzetten van een platform Stage na afstuderen. Coördinator van het consortium is Flanders Knowledge Area. Alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen bij het initiatief aansluiten

17 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag 2014 In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 20 januari 2014 wordt een projectaanvraag ingediend in het kader van het programma Erasmus +. Parallel wordt een projectaanvraag ingediend voor stagemobiliteit (geraamd aantal maanden: 850). Met uitzondering van Vrije Universiteit Brussel en de Hogere Zeevaartschool sluiten alle Vlaamse universiteiten en hogescholen bij het initiatief aan. Het secretariaat Flanders Knowledge Area ontvangt op 6 juni 2014 het bericht dat de accreditatie wordt toegekend aan het mobiliteitsconsortium in het hoger onderwijs. Deze accreditatie wordt verleend voor drie jaren. Hiermee kan het consortium deelnemen aan de actie mobiliteitsprojecten in het hoger onderwijs van het Erasmus + - programma. Op 23 juni 2014 ontvangt het secretariaat Flanders Knowledge Area de goedkeuring van de mobiliteitsaanvraag voor 850 maanden stagemobiliteit. Het totaal budget bedraagt ,- dat is: ,- OSgelden (organisational support) en ,- beschikbaar voor stagebeurzen. De financiering heeft een looptijd van twee jaar (1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016). Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van september 2014 wordt beslist om bestaande overlegplatformen inzake stagemobiliteit niet langer naast elkaar te laten bestaan, maar om te voorzien in een overlegplatform dat de brede context van de stagemobiliteit kan bespreken / overleggen. De bestaande overlegplatformen gaan op in het consortiumoverleg dat onder de bevoegdheid van Flanders Knowledge Area zal opereren

18 4. Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen 4.1 Research in Flanders - werkplan 2014 knowledge makes the difference ><our RESEARCH IN FLANDERS In het kader van het project Research in Flanders wordt gewerkt aan informatie- en PR-materiaal voor de promotie van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek in het buitenland. De campagne richt zich tot een buitenlands doelpubliek van diplomaten, bedrijfsleiders, politici, academici, onderzoekers, studenten. Flanders Knowledge Area ontvangt hiervoor, sinds 2013, een financiering vanwege het departement Internationaal Vlaanderen. In het werkplan 2014 zijn volgende acties en prioriteiten opgenomen: uitwerken van een standaardpresentatie over het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, realiseren van één of meer korte promotiefilms, verder ontwikkelen van de reeks themabrochures, maken van banners / flyers voor gebruik op beurzen en andere events. de zomermaanden 2014 de vlotte opvolging van het project gestagneerd. Vanaf het najaar 2014 wordt, in overleg met de werkgroep die het project omkadert, een doorstart gemaakt. Volgende initiatieven worden genomen: De in maart 2014 door de raad van bestuur toegewezen gunning voor layout en drukwerk van de brochures wordt behouden. De werkgroep Research in Flanders zal het project blijven omkaderen. Van de werkgroep wordt inhoudelijke input verwacht. Er wordt een redactie samengesteld. De redactie volgt de publicatie van de themabrochures nauwgezet op, inclusief de eindredactie. Teneinde de tweede schrijf van het budget 2014 te kunnen ontvangen, wordt op 10 december 2014 een tussentijds verslag betreffende de opvolging van het project gestuurd aan het departement Internationaal Vlaanderen. De bestedingen tot die datum betreffen volgende uitgavenposten: PRmateriaal; realisatie korte presentatiefilms; redactie, vertaling, lay-out en druk van de themabrochures nummers 1 tot en met 4; onderhoud website; werkingskosten kantoor en personeel. Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van september 2014 wordt de doorstart van het project en de realisatie van de informatiedragers besproken. Door de complexiteit van de thematiek, en de betrokkenheid van een breed werkveld is in

19 Flanders Knowledge Area - Jaarverslag Research in Flanders - themabrochures In 2013 werd gestart met de redactie en publicatie van een reeks themabrochures. De brochures dienen de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen op een aantrekkelijke manier te presenteren voor een breed internationaal doelpubliek. Naast de elektronische publicatie op de website van het project (www.researchinflanders.be) zullen de boekjes ook in druk verschijnen. Deze publicaties zullen worden meegenomen met prinselijke en ministeriële zendingen en kunnen worden verdeeld op beurzen. De publicaties zullen ook ter beschikking worden gesteld aan diplomatieke posten en de kantoren van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland. In maart 2014 wordt door de raad van bestuur, op basis van een vergelijkende offerteronde, de gunning voor de lay-out en het drukwerk van de themabrochures toegewezen aan de firma Deltacommunications. Sinds het najaar wordt samengewerkt met het vertaalbureau AdVerbum. Het bureau zal instaan voor de vertaling naar het Engels van de in het Nederlands geschreven teksten, en de taalrevisie van de teksten die door de freelance journalisten in het Engels worden aangeleverd. Conform deze afspraken worden de reeds opgeleverde brochures, in overleg met de respectieve journalisten, herwerkt. In december 2014 starten de vormgevers met de lay-out. In januari 2015 zullen de eerste vier edities van de reeks worden gepubliceerd: Urban Planning, Materials Science, Research in Times of Crisis, Industrial Design. Via de leden van de werkgroep (voor samenstelling zie ) wordt aan de hogeronderwijsinstellingen informatie opgevraagd voor de realisatie van de volgende vier brochures. Volgende thema s zullen vanaf januari 2015 worden uitgewerkt: Innovating the Arts, Food, World War I, Healthy Ageing. In oktober 2014 wordt een format, ontwikkeld door journalist Frank Willemse, aangekocht. Het format bevat een voorstel voor lay-out en een voorstel inzake de inhoudelijke indeling van de brochures. Deze aanpak sluit aan bij het magazineconcept en komt tegemoet aan diverse doelstellingen: bereiken van een breed lezerspubliek, aantrekkelijk presenteren van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, appelleren aan het wow-effect

20 4.3 Research in Flanders - presentatiefilms 4.4 Research in Flanders - communicatie- en PR-materiaal Bedoeling van het initiatief om presentatiefilms te maken is om één of meer dynamische, aantrekkelijke clips te realiseren die op de website Research in Flanders kunnen worden gepubliceerd, en kunnen worden vertoond bij presentaties tijdens zendingen en / of deelname aan hogeronderwijsen wetenschapsbeurzen. In het najaar 2014 wordt, op basis van een vergelijkende offerteronde, de realisatie van een algemene presentatiefilm gegund aan de firma Fijne Beeldwaren. De realisatie van een korte thematische presentatiefilm over toponderzoekers in Vlaanderen wordt toegewezen aan de firma Feita. De eerste brainstormvergaderingen hebben plaats in december Oplevering van de themaclip wordt verwacht in februari Oplevering van de presentatiefilm wordt verwacht in mei In 2014 worden banners gemaakt waarop het project wordt gepresenteerd met logo, fotocollage en URL. Er worden eveneens flyers in de vorm van postkaarten aangemaakt. De banners worden opgezet in de beursstanden van Flanders Knowledge Area en de flyers worden tijdens de beurzen verdeeld aan geïnteresseerden en bezoekers van de stand. De flyers zijn eveneens opgenomen in de informatiepakketten die aan de diplomatieke posten ter beschikking worden gesteld. Vanaf januari 2015 zal gestart worden met de realisatie van een clip over (een specifiek gegeven van) het wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse hogescholen. knowledge makes the difference ><our RESEARCH IN FLANDERS

Efficiëntie: oefening en winst 6. 1. Beleidskader en werkplan 2015 8. 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 8. 1.2 Actieplan Mobiliteit 8

Efficiëntie: oefening en winst 6. 1. Beleidskader en werkplan 2015 8. 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 8. 1.2 Actieplan Mobiliteit 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2015 Inhoud Efficiëntie: oefening en winst 6 1. Beleidskader en werkplan 2015 8 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 8 1.2 Actieplan Mobiliteit 8 1.3 Actieplan

Nadere informatie

Mobiliteitsactieplan

Mobiliteitsactieplan Infofiche Mobiliteitsactieplan Het Leuven-communiqué stelt dat tegen 2020, 20% van de studenten een internationale ervaring moet opdoen. Om deze norm te halen werkt de Vlaamse regering aan een mobiliteitsactieplan.

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

FLANDERS KNOWLEDGE AREA JAARVERSLAG 2013. www.flandersknowledgearea.be

FLANDERS KNOWLEDGE AREA JAARVERSLAG 2013. www.flandersknowledgearea.be FLANDERS KNOWLEDGE AREA JAARVERSLAG 2013 www.flandersknowledgearea.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Ambitie & continuïteit 3 Er is veel nieuw in 2013 5 Organisatie 7 Communicatie 10 Projectwerking 13 VLUHR

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

adviesnota de doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/7 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Stafmobiliteit gewikt en gewogen

Stafmobiliteit gewikt en gewogen Stafmobiliteit gewikt en gewogen Isabelle De Ridder Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Strategische adviesraad voor het beleidsdomein onderwijs en vorming - Opdracht: o Adviezen op vraag

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016

Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 Een Vlaams platform voor digitale innovatie in het hoger onderwijs. Zin of onzin? Debatavond 20 april 2016 1 Voorgeschiedenis: KVAB-Standpunten http://www.kvab.be/standpunten.aspx Standpunt 33: Denkers

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen 18.30 : algemene infosessie Verwelkoming Studentengetuigenis over Göteborg: Leonie Verberckmoes voorstelling verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse ervaring studentengetuigenis: buitenlandse

Nadere informatie

Externe mandatenlijst (2014-2015)

Externe mandatenlijst (2014-2015) Externe mandatenlijst (2014-2015) In het Vlaamse hoger onderwijslandschap bestaat een cultuur van overleg. Dit overleg komt tot uiting binnen diverse werkgroepen waarin standpunten, adviezen en beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Voorwoord Beleidskader en werkplan

Voorwoord Beleidskader en werkplan Jaarverslag 2016 Inhoud Voorwoord... 5 1. Beleidskader en werkplan 2016... 6 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie... 6 1.2 Actieplan Mobiliteit... 6 1.3 Actieplan Academische diplomatie...

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

1. Waarom? Kwaliteitscriteria voor Samenwerking Internationale Partnerinstellingen. Het inapa-window ter aftoetsing van buitenlandse partnerschappen

1. Waarom? Kwaliteitscriteria voor Samenwerking Internationale Partnerinstellingen. Het inapa-window ter aftoetsing van buitenlandse partnerschappen Het inapa-window ter aftoetsing van buitenlandse partnerschappen Kathleen Van Heule diensthoofd Internationalisering 12 juni 2014 Kwaliteitscriteria voor Samenwerking Internationale Partnerinstellingen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT?

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? Ilse Op de Beeck Leuvens Instituut voor Media en Leren KU Leuven 30 juni 2014 14 e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar 2016-2017 Informatie voor studenten van Universiteit Gent Inleiding In deze toelichting vind je specifieke informatie voor UGent studenten over het Generieke

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 Samengesteld door de Dienst Internationalisering Internationale Studenten- en Stafmobiliteit Faculteiten voegen naar wens info toe. WAT

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidsplan internationalisering 2014-2017. Context

Beleidsplan internationalisering 2014-2017. Context Beleidsplan internationalisering 2014-2017 Context Het hoger onderwijs is, zoals de hele maatschappij, continu in beweging. De veranderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. De laatste jaren worden

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education JAARVERSLAG 2011. een publicatie van Flamenco vzw. uitgave 12.28

Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education JAARVERSLAG 2011. een publicatie van Flamenco vzw. uitgave 12.28 FLAMENCO Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education JAARVERSLAG 2011 een publicatie van Flamenco vzw uitgave 12.28 1 F L A M E N C O Inhoud De operationele werking sinds de oprichting

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

tussentijdse adviesnota - aanbeveling

tussentijdse adviesnota - aanbeveling Flanders Knowledge Area vzw tussentijdse adviesnota - aanbeveling de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit operationalisering: inhoud dataregistratie 3 februari 2013 1/6 Situering Het Leuven

Nadere informatie

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT Brussel, 21 december 2010 127 e VERGADERING VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van een buitenlandse stage

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van een buitenlandse stage Dienst Studieadvies PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober 2016 Infosessie: Financiering van een buitenlandse stage Inhoud van deze sessie De troeven van een buitenlandse stage De uitdagingen van een buitenlandse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE OPROEP VAN DE ONDERWIJSMINISTERS AAN DE HOGER ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN IN DE REGIO'S BREMEN, NEDERLAND,

COMMENTAAR BIJ DE OPROEP VAN DE ONDERWIJSMINISTERS AAN DE HOGER ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN IN DE REGIO'S BREMEN, NEDERLAND, COMMENTAAR BIJ DE OPROEP VAN DE ONDERWIJSMINISTERS AAN DE HOGER ONDERWIJS- EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN IN DE REGIO'S BREMEN, NEDERLAND, NEDERSAKSEN, NOORDRIJN-WESTFALEN EN VLAANDEREN BETREFFENDE DE GRENSOVERSCHRIJDENDE

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding

Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Hoorzitting Commissie Onderwijs Conceptnota lerarenopleiding Lerarenopleidingen versterken Visie hogescholen bij de conceptnota Johan Veeckman, voorzitter VLHORA 1 Algemene aandachtspunten Nood aan promotie

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Infosessie LOBW dinsdag 25 november 2014, 16u Exchange coordinator LOBW: Prof. De Martelaer Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker

Vacature Stafmedewerker Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Vacature Stafmedewerker Over Stura KU Leuven Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Windows of Opportunity

Windows of Opportunity Windows of Opportunity VOOR DE INTERNATIONALISERING VAN DE OPLEIDINGEN * EEN UITDAGING Internationalisering van het curriculum door integratie van I@H Het creëren van Mobility Windows en De impact van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs

Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs Toekomstige structuur Vlaams Hoger Onderwijs standpunt Vlaamse Hogescholenraad 17 maart 2010 Algemeen De VLHORA is tevreden dat de instellingen, die in eerste instantie verantwoordelijkheid dragen voor

Nadere informatie

Studeren in België Ilse Van Rompaey België, een federale staat 1 federale staat: buitenlandse zaken, nationale veiligheid en defensie, justitie, financiën, sociale zekerheid 3 regio s: grondgebied-gerelateerde

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS

OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS OVEREENKOMST TUSSEN COFEP EN ZIJN GEBRUIKERS Algemene voorwaarden 1 Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RTC

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Onderwerp: Conclusies en aanbevelingen rectorenzending Vietnam. Ter kennisgeving aan het Gemeenschappelijk Bureau

Onderwerp: Conclusies en aanbevelingen rectorenzending Vietnam. Ter kennisgeving aan het Gemeenschappelijk Bureau RECTORAAT INTERNATIONAAL BELEID NAAMSESTRAAT 22 3000 LEUVEN DATUM NR. NOTA 24/05/2011 Gebu KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN NOTA Gebu Onderwerp: Conclusies en aanbevelingen rectorenzending Vietnam Status

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013).

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (2014-2020) is de opvolger van onder andere het Leven Lang Leren programma (LLP, 2007-2013). Deze FAQ (frequently asked questions) is samengesteld om subsidieontvangers

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie