ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid"

Transcriptie

1 BRUSSELS ZAKBOEKJE 2007 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Leopold II-laan 204 bus Brussel tel fax in samenwerking met Pro Medicis Brussel vzw Feronstraat Brussel Gsm

2 2

3 De nieuwe editie 2007 van het Brussels Zakboekje, Adressengids voor Welzijn en Gezondheid, is een handige wegwijzer en informatiebron om ruim 1500 voorzieningen op te zoeken die - in de brede betekenis van het woord - sociale hulp of gezondheidszorg in het Nederlands verlenen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. Een jaarlijkse actualisatie is geen overbodige luxe. Elk jaar zijn er tal van adreswijzigingen, nieuwe diensten en beleidsontwikkelingen waardoor de inhoud van deze adressengids voor welzijn en gezondheid grondig wijzigt. Hoe een dienst of bepaald aanbod voor een doelgroep opzoeken? Het aanbod in deze gids is overzichtelijk gegroepeerd volgens sector of specifieke doelcategorie. U krijgt meteen een beeld van het ganse aanbod. De indeling vindt u in de hierna volgende INHOUDSTAFEL. Vindt u bepaalde instellingen niet meteen of zoekt u een bepaald aanbod voor een bepaalde doelgroep? Raadpleeg dan het uitgebreide REGISTER achteraan (blz. 218) waar de trefwoorden en alle voorzieningen met hun variante benamingen alfabetisch staan gerangschikt. Namen beginnend met 'De', 'Het', 'Den', staan op het volgend (zelfstandig) naamwoord. Als leeswijzer bij deze gids geven we u volgende aandachtspunten mee: Bij de adressen zijn de telefoon-, gsm- en faxnummers vermeld, naast -adressen en websites. Zijn de openingsuren niet vermeld, dan zijn deze voorzieningen steeds tijdens de normale kantooruren (9u tot 17u) toegankelijk of bereikbaar. Wanneer de gegevens van een organisatie reeds op een andere plaats zijn vermeld, wordt verwezen naar de bladzijde waar u deze vindt. Bij een aantal rubrieken zijn er "zie ook"-verwijzingen vermeld om het zoeken van de juiste dienst voor een bepaalde doelgroep of hulpaanbod te vergemakkelijken. Wanneer de taaltoegankelijkheid niet is gepreciseerd, betreft het duidelijk een Nederlandstalige organisatie. Een tweetalige, voor Nederlandstaligen voldoende toegankelijke voorziening wordt aangeduid met (N/F). Een tweetalige, overwegend Franstalige voorziening is te herkennen aan de aanduiding (F/N). Instellingen waar u in de praktijk niet in het Nederlands terecht kan of die een Franstalige erkenning hebben, zijn weggelaten. In principe zijn enkel Brusselse organisaties opgenomen. Omdat sommige voorzieningen slechts in beperkte mate of helemaal niet in het hoofdstedelijke gebied voorhanden zijn, wordt hier af en toe van afgeweken. In een aantal gevallen is slechts één dienst voor heel Vlaanderen én Brussel beschikbaar. Initiatieven met een tijdsgebonden karakter of een informeel plaatselijke werking werden niet opgenomen. De geactualiseerde informatie gebeurt op basis van wat de (in de gids opgenomen) diensten ons doorgeven. Als er, ondanks onze inspanningen om correcte informatie te publiceren, nog een onjuistheid vermeld staat of gegevens ontbreken, kan u ons altijd contacteren. Nieuwe actualisaties van deze gids kan u raadplegen op onze website onder de rubriek "Publicaties". Voor aanvullende informatie kan u tijdens de kantooruren terecht op het Brussels Infopunt voor Welzijn en Gezondheid van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad (BWR), Tel Wenst u gedetailleerdere informatie over de organisaties, dan kan u de Sociale Kaart via onze website consulteren: De redactie februari 2007 WOORD VOORAF 3

4 Inhoudstafel 1 algemene sociale dienstverlening DRINGENDE HULPVERLENING (24 OP 24U) 10 A) Algemene diensten 10 B) Crisisopvang ALGEMEEN WELZIJNSWERK - CENTRAAL 11 A) Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) 11 B) Sociale diensten 16 C) Thuislozenzorg ALGEMEEN WELZIJNSWERK - LOKAAL 26 A) OCMW - sociale diensten 26 B) Gemeentelijke sociale diensten - Sociale Actie 28 C) Contactcentra van Brussel 30 D) Gemeenschapscentra MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK / BUURTWERK ARMOEDEBESTRIJDING VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 38 2 lichamelijke gezondheidszorg DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING 41 A) Wachtdiensten 41 B) Ziekenvervoer 42 C) Telefonische hulpverlening HUISARTSEN TANDARTSEN KINESITHERAPEUTEN THUISVERPLEEGKUNDIGEN MEDISCHE HULPDIENSTEN ANDERE MEDISCH-SOCIALE CONSULTATIES ZIEKENFONDSEN 52 A) Christelijke ziekenfondsen 52 B) Liberale ziekenfondsen 53 C) Neutrale ziekenfondsen 55 D) Onafhankelijke ziekenfondsen 55 E) Socialistische ziekenfondsen 56 F) Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering NIET DRINGEND ZIEKENVERVOER SPECIFIEKE AANDOENINGEN 58 A) Aids en Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 58 B) Tuberculose 59 C) Kanker 60 D) Hartlijders 60 E) Multiple Sclerose DAGVERZORGINGSCENTRA ALTERNATIEVE GENEESKUNDE ZIEKENBEZOEK 61 A) Als je thuis bent 61 B) Je verblijft in een instelling PALLIATIEVE ZORG 63 A) Thuisverzorging 63 B) Dagcentra 63 4

5 C) Ziekenhuisopname ZIEKENHUIZEN EN VERZORGINGSINSTELLINGEN 63 A) Dagcentra en hersteloorden 64 B) Rust- en verzorgingstehuizen ZELFHULP ANDERE TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 74 3 geestelijke gezondheidszorg DRINGENDE HULPVERLENING CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG PSYCHIATRISCHE THUISZORG DAGCENTRA 80 A) Dagverzorgingscentra voor dementerenden 80 B) Dagactiviteitencentra voor psychiatrische patiënten HUISVESTING PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN 81 A) Beschut wonen 81 B) Tehuizen voor psychiatrische patiënten INITIATIEVEN VOOR VERSLAAFDEN 83 A) Ambulant - Dagcentra voor verslaafden 83 B) Residentieel - Opvang- en ontwenningscentra voor verslaafden 83 C) Andere ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 87 4 thuiszorg THUISZORGMELDPUNTEN (24U/24U) LOKALE DIENSTENCENTRA REGIONALE DIENSTENCENTRA DIENSTEN VOOR GEZINSZORG OPPASDIENSTEN DAGVERZORGINGSCENTRA CENTRA VOOR KORTVERBLIJF GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS 95 (VERENIGINGEN VAN -) ANDERE DIENSTVERLENING 96 A) Thuisverpleging 96 B) Warme maaltijden aan huis 97 C) Thuiszorgmateriaal 99 D) Kraamhulp en kraamzorg 100 E) Ergotherapie 100 F) Psychiatrische thuiszorg 101 G) Palliatieve thuiszorg VLAAMSE ZORGKASSEN INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE relaties en seksualiteit LEVENS- EN GEZINSVRAGEN ALLEENSTAANDEN (VERENIGINGEN VOOR -) ECHTSCHEIDING 104 A) Echtscheidingsbemiddeling 104 B) Verenigingen 105 C) Juridisch advies 105 5

6 5.4. HOMOSEKSUALITEIT BIJZONDERE SITUATIES 106 A) Abortus 106 B) Prostitutie 106 C) Vrouwenmishandeling ANDERE ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE opleiding en tewerkstelling OPLEIDING EN VORMING 111 A) Basiseducatie 111 B) Middenstandsorganisaties 111 C) Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding 112 D) Socio-professionele inschakeling 113 E) Tweedekansonderwijs ARBEIDSBEMIDDELING TEWERKSTELLINGS- EN WERKERVARINGSINITIATIEVEN 122 A) Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) 122 B) Privé-initiatieven VAKBONDEN ANDERE ZELFHULP INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE huisvesting WOONINFODIENSTEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WONINGFONDS SOCIALE VERHUURKANTOREN HUURDERSVERENIGINGEN ANDERE rechtshulp en justitie JUSTITIE EN MEDEWERKERS GERECHT 136 A) Advocaten 136 B) Notarissen 136 C) Gerechtsdeurwaarders 136 D) Diensten van Federale en Lokale Politie 137 E) Rechtbanken 139 F) Strafinrichtingen 142 G) Justitiehuizen PARA-JUSTITIËLE DIENSTEN 142 A) Justitieel welzijnswerk 142 B) Daderhulp 143 C) Slachtofferbejegening (politie- en veiligheidscontracten) 143 D) Slachtofferhulp 144 E) Slachtoffer - daderbemiddeling ANDERE 145 A) Consumentenorganisaties 145 B) Informatie en advies 146 6

7 9 kinderen en jongeren INTEGRALE JEUGDHULP 148 A) Kind en Gezin 148 B) Bijzondere Jeugdbijstand 150 C) Gehandicaptenzorg 154 D) Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) 154 E) Algemeen welzijnswerk 155 F) Centrum voor leerlingenbegeleiding 155 G) Centrum voor geestelijke gezondheidszorg HCA - HERSTELGERICHTE EN CONSTRUCTIEVE AFHANDELING KINDEROPVANG 156 A) Kinderdagverblijven en peutertuinen 156 B) Onthaalgezinnen 163 C) Initiatieven Buitenschoolse Opvang - IBO 163 D) Dagopvang 164 E) Opvang in bijzondere situaties 165 F) Dagopvang van zieke kinderen 166 G) Informatie- en ontmoetingscentra voor ouders met kinderen ONDERWIJS 168 A) Nederlandstalig onderwijs (info over -) 168 B) Gelijke Onderwijskansen 168 C) Deeltijds onderwijs 168 D) Deeltijdse vorming 168 E) Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 169 F) Studentenvoorzieningen 170 G) Andere JEUGDVOORZIENINGEN 171 A) Jongeren informatiepunten (JIP) 171 B) Jongerenorganisaties / jeugdvoorzieningen 172 C) Werking maatschappelijk kwetsbare jeugd (WMKJ) 173 D) Koepels jeugdbewegingen JEUGDBRIGADES KINDERMISHANDELING 176 A) Hulpverlening 176 B) Opsporing en preventie ZELFHULP TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE personen met een handicap GEHANDICAPTENVERENIGINGEN / -ORGANISATIES 181 A) Algemeen 181 B) Gehoorgestoord 182 C) Mentaal 182 D) Motorisch 183 E) Sport 183 F) Visueel CENTRA VOOR DIAGNOSE EN BEHANDELING 184 A) Raadpleging erfelijke aandoeningen, ontwikkelingsneurologie 184 B) Revalidatiecentra VROEG- EN THUISBEGELEIDINGSDIENSTEN BUITENGEWOON ONDERWIJS 187 A) Kleuter- en lager onderwijs 187 B) Beroepsonderwijs 188 C) Centra voor Leerlingenbegeleiding voor buitengewoon onderwijs 190 7

8 OBSERVATIE EN BEHANDELING MEDISCH PEDAGOGISCHE INSTITUTEN TEWERKSTELLING EN DAGBESTEDING 192 A) Oriëntatie 192 B) Opleiding en vorming 192 C) Tewerkstelling 193 D) Dagcentra WOONVOORZIENINGEN 196 A) Begeleid wonen 196 B) Huisvesting 197 C) Zelfstandig wonen 197 D) Beschermd wonen 197 E) Kortverblijf 198 F) Pleegzorg 198 G) Tehuizen voor volwassen gehandicapten ANDERE (OF SPECIFIEKE) DIENSTVERLENING 201 A) Aangepast vervoer 201 B) Luisterbibliotheek 202 C) Geestelijke Gezondheidszorg 202 D) Hulpmiddelen 202 E) Studies TELEFONISCHE INFORMATIE / HULPVERLENING INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE senioren SENIORENORGANISATIES DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR SENIOREN INFORMATIE EN/OF BEMIDDELINGSDIENST BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS RUSTHUIZEN ANDERE INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE etnisch-culturele minderheden INTEGRATIECENTRA INTEGRATIEWERKINGEN ONTHAALBUREAU VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS DOELGROEP SPECIFIEKE WERKINGEN 211 A) Vluchtelingen en mensen zonder papieren 211 B) Zigeuners, voyageurs, woonwagenbewoners en Roma GEZONDHEID RECHTSHULP RACISMEBESTRIJDING TOLKEN / VERTAALDIENSTEN ONDERWIJS EN SCHOOLOPBOUWWERK TAALLESSEN VOOR ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 215 A) Algemeen 215 B) Taalaanbieders 215 C) Taalstimulering en -ontmoeting VERENIGINGEN VAN ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN 217 A) Koepelorganisatie 217 B) Landelijke verenigingen en Hoofdstedelijke verbonden 217 C) Lokale verenigingen 218 D) Migrantenconsulent ANDERE 219

9 INFORMATIE, OVERLEG EN COÖRDINATIE 219 A) Voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest 219 B) Voor Vlaanderen overheidsdiensten BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VLAAMSE OVERHEID FEDERALE OVERHEID VERZELFSTANDIGDE DIENSTEN 228 A) Vlaamse diensten (zie blz 223) 228 B) Federale diensten 228 Register 231 9

10 1 algemene sociale dienstverlening 1.1. DRINGENDE HULPVERLENING (24 op 24u) A) Algemene diensten BRANDWEER Tel 100 FEDERALE POLITIE Tel 101 LOKALE POLITIE Tel 101 RODE KRUIS BRUSSEL-HOOFDSTAD Tel 105 DE VLAAMSE HULPDIENST Tel Fax Zie ook: 2.1. LICHAMELIJKE GEZONDHEIDSZORG - DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING (blz. 41) B) Crisisopvang CASU (F/N) Vestje Brussel Tel Fax u/24u. 365 dagen per jaar open. De diensten van Casu zijn gratis en laagdrempelig. Missies: een groen nummer, een mobiele nachtploeg, een onthaalhuis in crisissituaties en een psychosociale ploeg. CENTRUM VOOR DRINGEND ONTHAAL ARIANE (N/F) Tel Fax u/24u. capaciteit: 40 plaatsen Tijdelijke residentiële opvang in crisissituaties. NACHTASIEL HOEKSTEEN (N/F) Nieuwland Brussel Tel + Fax Dagelijks van 20u - 8u. Nachtasiel voor thuislozen. Capaciteit: 48 bedden. 10

11 1.2. ALGEMEEN WELZIJNSWERK - CENTRAAL A) Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) ALGEMEEN STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK Diksmuidelaan 36 (correspondentie-adres nr. 50) 2600 Berchem Tel Fax Website Koepelorganisatie van de centra voor algemeen welzijnswerk. AUTONOME CENTRA CAW ARCHIPEL Maatschappelijke zetel: Kogelstraat Brussel Tel Fax Gsm Werkdagen: 9u - 12u30. Algemeen welzijnswerk. Justitieel welzijnswerk, slachtofferhulp, hulpverlening aan daders van seksueel geweld, schuldbemiddeling (aanvraag), thuislozenzorg. Specifieke projecten: Vrijdag en Trajectbegeleiding (Noordwijk). Deelwerkingen: - Thuislozenzorg CAW ARCHIPEL - ALBATROS (zie blz. 22) CAW ARCHIPEL - FOYER LEGER DES HEILS (zie blz. 22) CAW ARCHIPEL - HUIS VAN VREDE (zie blz. 20, 22) CAW ARCHIPEL - PUERTO vzw (zie blz. 20) CAW ARCHIPEL - DE SCHUTTING (zie blz. 21) CAW ARCHIPEL - VRIENDEN VAN HET HUIZEKE (zie blz. 23) - Sociale dienstverlening CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND Groot eiland Brussel Groot Eiland Brussel Tel Fax Werkdagen: 9u - 17u, maandag tot 20u, maandagavond en buiten normale werkuren op afspraak. Algemene sociale dienstverlening 11

12 Sociaal Centrum Noordwijk Antwerpsesteenweg Brussel Tel Fax Permanentie: maandag, donderdag: 9u30-11u30, dinsdag: 9u - 11u30: Permanentie in Lokaal Dienstencentrum De Harmonie Harmoniestraat Brussel Laagdrempelige sociale dienst voor buurtbewoners. Administratieve hulp, hulp rond verblijfsvergunningen, financiële begeleiding. Wegwijzer Anderlecht d'aumalestraat Anderlecht Tel Fax Maandag, vrijdag: 9u - 11u, woensdag: 14u - 16u. Lokale eerstelijnshulpverlening, integrale gezinsbegeleiding. Budgetbegeleiding is beperkt. Centrum voor levens- en gezinsvragen (blz. 103) Computeratelier (zie blz. 116) Cultuur en Ontmoeting met 'Vrijdag' (zie blz. 104) Dienst schuldbemiddeling (zie blz. 18) Iter Daderhulp (zie blz. 143) Justitieel welzijnswerk (zie blz. 142) Slachtofferhulp (zie blz. 144) CAW ARCHIPEL - WELKOM Mommaertstraat 22 (Correspondentieadres: Werkhuizenstraat 25) 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Werkdagen: 9u - 12u30, 13u30-17u (vrijdag tot 17u30), dinsdag: 9u - 12u, 14u - 18u. Individuele hulpverlening, integrale begeleiding, informatie en advies, crisisinterventie, algemene sociale dienstverlening, meer specifiek voor allochtonen/vluchtelingen. CAW MOZAÏEK Maatschappelijke zetel Sint-Katelijneplein Brussel Tel Fax Website Dienstverlening: onthaal, psychosociale begeleiding, preventie en beleidssignalering. Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vragen en problemen, minderjarigen in crisissituaties, jongvolwassenen met nood aan woonbegeleiding, jongens en mannen in de prostitutie, mensen zonder papieren en asielzoekers. Deelwerkingen 12 CAW MOZAÏEK - ADOPTIE Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Verhuis voorzien in 2007 (datum nog te bepalen): Cellebroersstraat Brussel Tel Fax Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek in het kader van Interlandelijke Adoptie.

13 CAW MOZAÏEK - BEGELEIDING Pleinlaan Brussel Tel Fax Bereikbaar na verwijzing: Opvoedingsondersteuning, crisishulp minderjarigen, straathoekwerk, ondersteuning vrijwilligers, kinder- en jongerentelefoon, juridisch advies, scheidings- en ouderschapsbemiddeling. Campus Etterbeek, VUB, Toegang 7, Gebouw Y Triomflaan 1 (Postadres: Pleinlaan 2) 1040 Etterbeek Tel Fax Campus Jette, ingang polikliniek, AZ Jette Laarbeeklaan Jette Tel + Fax Centrum Brussel, Grétrystraat Brussel Tel Fax Maandag, donderdag: 9u30-18u (*), dinsdag, woensdag: 13u - 18u (*), vrijdag: 9u30-17u (* in zomer-, kerst- en paasvakantie elke werkdag tot 17u) CAW MOZAÏEK - ONTHAAL (zie ook blz. 133) Grétrystraat Brussel Tel Fax Algemene onthaalactiviteiten o.a. informatie, uitklaring van vragen, advies en instap naar begeleiding. Adzon - straathoekwerk Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Dokterspermanentie - SOA: woensdag: 19u - 21u; straathoekwerk: 20u - 2u. Richt zich tot jongeren (voornamelijk jongens en mannen) met een multi-probleem profiel, actief in de prostitutiescène van Brussel-centrum. Staat bijkomend open voor personen die deze scène op een of andere wijze frequenteren of een verhoogd risico hebben om in de prostitutie terecht te komen. Straathoekwerk, centrumwerk, preventie, begeleiding op vlak van gezondheid en basishygiëne, internetwerk. Specifiek onthaal studenten en personeel VUB en associatie Campus Etterbeek, VUB, Toegang 7, Gebouw Y Triomflaan 1 (Postadres: Pleinlaan 2) 1040 Etterbeek Tel Fax Campus Jette, ingang polikliniek, UZ Brussel Laarbeeklaan Jette Tel + Fax Centrum Brussel, Grétrystraat Brussel Tel Fax Maandag, donderdag: 9u30-18u (*), dinsdag, woensdag: 13u - 18u (*), vrijdag: 9u30-17u (* in zomer-, kerst- en paasvakantie elke werkdag tot 17u) CAW MOZAÏEK - PREVENTIE Grétrystraat Brussel Tel Fax Website Preventieprojecten, vormingprogramma's naar specifieke doelgroepen (excl. onderwijs), consultfunctie naar intermediairen (incl. onderwijs). CAW MOZAÏEK - WOONBEGELEIDING (vroeger Asiel en Araña) (zie blz. 17, 18) Anspachlaan Brussel Tel Fax

14 Zie ook: B) Sociale diensten - Centra voor maatschappelijk werk (blz. 16) 5.1. LEVENS- EN GEZINSVRAGEN (blz. 103) IN HET KADER VAN DE ZIEKENFONDSEN (INGEBOUWDE CENTRA) CAW - DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK - CHRISTELIJKE MUTUALITEIT SINT- MICHIELSBOND - SMB Haachtsesteenweg Haren Tel Fax Website Informatie, advies en bemiddeling inzake vragen en problemen n.a.v. ziekte, handicap of (zware) zorgbehoevendheid. Organisatie, coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging. Inschrijving Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Indicatiestelling voor de Vlaamse Zorgverzekering. WEKELIJKSE ZITTINGEN: 1000 Brussel Lakensestraat 156 Tel Woensdag: 9u30-12u Schaarbeek Helmetsesteenweg 326 Tel Maandag: 9u - 12u Anderlecht Sint-Guidostraat 48 B Tel Donderdag: 9u - 12u Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 11 Tel Vrijdag: 9u30-12u Jette Lakenselaan 6 Tel Dinsdag: 9u - 12u. CAW PARTENA Anspachlaan 1 bus Brussel Tel Fax Website Maandag tot donderdag: 9u - 17u, vrijdag: 9u - 16u. CAW VLAAMS NEUTRAAL ZIEKENFONDS BRABANTIA Ninoofsesteenweg Anderlecht Tel Fax Maandag: 9u - 12u en op afspraak. FEDERATIE VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN VAN BRABANT CAW - SECTIE BRUSSEL (F/N) Zuidstraat Brussel Tel Fax Website Maandag tot donderdag: 9u - 12u (op afspraak), 12u45-16u30, vrijdag: 9u - 12u, 12u45-15u. PERMANENTIES: 1070 Anderlecht I Bergensesteenweg Anderlecht Tel Maandag: 9u - 12u Anderlecht II Sint-Guido Corso Anderlecht Tel Donderdag: 9u - 12u Elsene Vleurgatsesteenweg 19 Tel Woensdag, vrijdag: 9u - 12u Etterbeek Waversesteenweg 704 Tel Dinsdag: 9u30-12u, vrijdag: 9u30-12u Ganshoren Keizer Karellaan 105 Tel Vrijdag: 9u - 12u. 14

15 1090 Jette Pierre Timmermansstraat 1 Tel Donderdag: 9u - 12u Koekelberg St.Annakerkstraat 48 Tel Dinsdag: 9u - 11u Laken De Wandstraat 129 Tel Donderdag: 13u30-16u Neder-over-Heembeek Fr. Vekemansstraat 190 Tel Woensdag: 9u - 12u Schaarbeek Maarschalk Fochlaan 57 Tel Dinsdag: 13u30-16u30, vrijdag: 9u - 12u Sint-Agatha-Berchem Steenweg op Gent 1160 Tel Dinsdag: 13u30-16u Sint-Gillis Waterloosesteenweg 134 Tel Maandag: 9u - 12u, donderdag: 14u - 16u Sint-Jans-Molenbeek Gentsesteenweg 122 Tel Maandag, vrijdag: 9u - 12u Sint-Joost-ten-Node Rogierlaan 87 (Schaarbeek) Tel Donderdag: 13u30-16u Ukkel Alsembergsesteenweg 736 Tel Dinsdag: 9u - 12u Vorst Brusselsesteenweg 51 Tel Maandag, dinsdag: 9u - 12u, woensdag: 14u - 15u30. LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN Sint-Huibrechtsstraat Sint-Pieters-Woluwe Tel Fax Website LIBERALE MUTUALITEIT VAN BRABANT - CAW (N/F) Koninginneplein Schaarbeek Tel Fax Website Werkdagen: 8u15-16u, vrijdag tot 15u30. Informatie, advies en bemiddeling, voornamelijk m.b.t. problemen inzake ziekte en invaliditeit. PERMANENTIE: Paleizenstraat Sint-Joost-Ten-Node Tel MRB - MUTUALITEIT VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIË (N/F) Postbus Haren Tel Fax Werkdagen: 9u - 16u, vrijdagnamiddag gesloten. 15

16 CENTRUM VOOR TELE-ONTHAAL TELE-ONTHAAL VLAAMS-BRABANT - AFDELING BRUSSEL (CAW) Postbus Brussel Tel 106 (noodnummer) Tel + Fax website Telefonisch 24u/24u en via de website (chat): woensdag tot vrijdag: 19u - 22u, woensdag: 14u - 17u. Telefonische opvang en ondersteuning van mensen met persoonlijke zorgen en relatieproblemen, al dan niet in crisistoestand. B) Sociale diensten CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK (CMW) CENTRUM VOOR HULP AAN PERSONEN BRABANTIA (F/N) Liefdadigheidstraat Sint-Joost-ten-Node Tel + Fax Altijd op afspraak. Eerstelijnsdienst i.v.m. de allochtonenproblematiek. Brabantia omvat een veelheid van onderscheiden sociale diensten, sommige naar allochtonen en andere naar kansarmen (wijkgebonden) gericht. CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK WESTLAND (N/F) Hof Ter Ophemhoek 14 bus Anderlecht Tel Fax Maandag, dinsdag, donderdag: 8u15-16u15, woensdag: 13u - 16u15, vrijdag: 8u15-12u30. Telefonisch bereikbaar: elke werkdag: 8u15-16u15. Sociale en psychosociale hulp. EUROMUT - CMW (F/N) Louis Mettewielaan Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Website Werkdagen: 9u - 16u, dinsdagvoormiddag gesloten Uitleendienst: Léon Théodorstraat 89, 1090 Jette Tel Fax Website Werkdagen: 8u30-12u30, 13u30-16u30, dinsdagvoormiddag gesloten. SOCIAAL ONTHAALCENTRUM E.H. FROIDURE (F/N) Amerikaansestraat Elsene Tel Fax Website Werkdagen: 8u30-12u30, 13u - 16u30. Animaties vinden plaats in de Amerikaansestraat 103, 1050 Elsene. Sociale dienstverlening, kinderanimatie, huiswerkbegeleiding, animatie voor volwassenen, psychosociale begeleiding, juridisch advies. DE GROENE POORT - CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK (F/N) Haeckstraat 44 A 1080 Sint-Jans-Molenbeek Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u, 13u - 17u. Sociale dienst voor buurtbewoners en bewoners uit andere gemeentes. 16

17 ALGEMENE SOCIALE EN WIJKDIENSTEN BIJ ONS / CHEZ NOUS (N/F) Kartuizersstraat Brussel Tel + Fax Website users.skynet.be/cheznous.bijons Maandag tot zaterdag: 11u - 18u, derde dinsdag van de maand: 11u - 22u. Sociale permanentie: werkdagen: 11u - 18u. Sociale dienst voor kansarmen en thuislozen. Inloophuis. Bieden maaltijden aan (voor 1 euro), tweedehandskledij en hygiënische producten. Uitvalsbasis voor werkgroep Ressort. BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR (N/F) Taborastraat Brussel Tel Fax Website site.voila.fr/bruxellesaccueil Maandag tot en met zaterdag: 10u - 18u. Onthaal- en informatiedienst voor passanten op doorreis. Eerste informatie over religie. CARITAS MOLENBEEK (F/N) Vierwindenstraat Sint-Jans-Molenbeek Tel + Fax Permanenties: maandag tot woensdag: 9u - 11u, donderdag: 9u30-11u, 14u - 17u. Sociale dienst voor buurtbewoners. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN SOCIALE HUURDERS VZW Dansaert Bedrijvencentrum Aalststraat Brussel Tel Fax Begeleiding van sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. SOCIALE DIENST VAN KUREGEM (F/N) Van Lintstraat Anderlecht Tel Fax Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 9u - 11u of op afspraak. Polyvalente sociale dienst: onthaal, voedselhulp, kleding voor kinderen, alfabetisering. SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST VAN DE GEZINSBOND (zie blz 147) SOCIALE DIENSTEN VOOR ALLOCHTONEN CARITAS INTERNATIONAL (N/F) Liefdadigheidstraat Sint-Joost-ten-Node Tel Fax Website Maandag, dinsdag, woendag, vrijdag: 8u30-12u30, 13u30-16u30, donderdag: 13u30-16u30. Begeleiden van 'nieuwe migranten': asielzoekers, uitgeprocedeerden, erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren. LA MAISON AFRICAINE - SOCIALE DIENST VOOR STUDENTEN VAN DE DERDE WERELD (F/N) Elzas Lotharingenstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u30, 14u - 17u, 19u - 22u, zaterdag, zondag: 19u - 22u. Foyer doorlopend open voor de doelgroep. Advies en begeleiding bij vragen i.v.m. academische oriëntatiemogelijkheden, tewerkstelling, psychologische en aanpassingsmoeilijkheden. 17

18 PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM - POLYVALENTE SOCIALE DIENST (N/F) Cansstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 9u - 13u, 13u30-17u, uitsluitend op afspraak. Sociale dienst, schuldbemiddelingsdienst, familiale hulpdienst, naai- en breiclub, sociale kruidenierszaak. PERMANENTIES: BABBELKOT (F/N) Cansstraat Elsene Tel Fax Werkdagen: 12u - 14u (middagmaal). Ontmoetingsplaats voor mensen die zich eenzaam voelen, sociaal restaurant. DE BOETIEK (F/N) Cansstraat Elsene Tel Fax Dinsdag: 9u - 17u, donderdag: 14u - 17u. Verkoop van tweedehandskleding en -meubelen. (meubelen: enkel op dinsdag en donderdag: 14u30-17u). WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK (F/N) Poststraat Schaarbeek Tel Fax Werkdagen: 8u30-12u30, 13u30-16u, donderdag: 12u - 18u. RELIGIEUZE MORELE BIJSTAND BRUSSEL ONTHAAL - OPEN DEUR (zie blz. 17) CENTRUM MORELE DIENSTVERLENING - BRUSSEL Stalingradlaan Brussel Tel Fax Website p/a Centrum voor Morele Dienstverlening Vilvoorde - Vlaanderenstraat Vilvoorde Tel Fax p/a Centrum voor Morele Dienstverlening - Jetselaan Jette Tel Morele bijstand, vrijzinnige plechtigheden. PAROCHIES: Zie telefoongids onder de rubriek PAROCHIES SCHULDBEMIDDELING CAW ARCHIPEL - GROOT EILAND - DIENST SCHULDBEMIDDELING Groot Eiland Brussel Tel Fax Consultaties op afspraak. CAW ARCHIPEL - WEGWIJZER (zie blz. 12) 18

19 CENTRUM VOOR BEGELEIDING EN VORMING VOOR VOLWASSENEN (CBVV) - DE SOCIALE PERMANENTIE - SCHULDENBEMIDDELING (F/N) Fortstraat Sint-Gillis Tel Fax Permanenties voor personen die nog geen dossier hebben: maandag: 13u - 16u, daarbuiten op afspraak. Dienst voor personen van Sint-Gillis die niet geholpen worden door het OCMW. Analyse van het maandelijks vast budget, onderhandeling betalingsplan, informatie over de wet betreffende de collectieve schuldenregeling. DIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING VAN SOCIALE HUURDERS VZW Barthelémylaan Brussel Tel Fax Schuldbemiddeling voor sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. LEGER DES HEILS - DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING (N/F) Sint-Annakerkstraat Koekelberg Tel Fax Website Personen geconfronteerd met een overmatige schuldenlast. MODELWIJK (F/N) Prins Leopoldsquare Laken Tel Fax Werkdagen: 8u - 12u, 13u - 17u. Permanenties: maandag, dinsdag, donderdag: 8u30-11u30. Sociale dienst en schuldbemiddelingsdienst. OCMW BRUSSEL - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Antwerpsesteenweg Brussel Tel Fax Uitsluitend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u (op vrijdag tot 15u). OCMW SCHAARBEEK - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Haachtsesteenweg 176 (Correspondentieadres: Vifquinstraat 2) 1030 Schaarbeek Tel Fax Op afspraak. Nooit op vrijdagvoormiddag. OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Karrestraat Sint-Lambrechts-Woluwe Tel Fax Op afspraak. OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Stoeterijlaan Sint-Pieters-Woluwe Tel Fax Maandag, dinsdag, donderdag: 8u30-17u, woensdag: 8u30-12u. Op afspraak. OCMW UKKEL - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Alsembergsesteenweg Ukkel Tel Fax Werkdagen: op afspraak. OCMW VORST - DIENST SCHULDBEMIDDELING (F/N) Jean-Baptiste Van Péstraat Vorst Tel Fax Werkdagen: 9u - 12u, 14u - 17u, vrijdag tot 13u. PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM - POLYVALENTE SOCIALE DIENST (zie blz. 18) Zie ook: 1.3. A) OCMW - Sociale Diensten (blz. 26) 19

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2010 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Blekerijstraat 25, bus 5 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2012 adressengids voor welzijn en gezondheid bijgewerkte versie april 2012 een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2013 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2014 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

SOCIALE VOORZIENINGEN IN BRUSSEL ROND ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE

SOCIALE VOORZIENINGEN IN BRUSSEL ROND ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE SOCIALE VOORZIENINGEN IN BRUSSEL ROND ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE 1. Dienstencentra 1. NASCI Dienstencentrum voor het kind vzw d Anethanstraat 4 1030 Brussel (Schaarbeek) Tel : 02/216 88 85 Fax : 02/216 88

Nadere informatie

Ontdek ons Centrum Algemeen Welzijnswerk - Sociale dienst

Ontdek ons Centrum Algemeen Welzijnswerk - Sociale dienst Ontdek ons Centrum Algemeen Welzijnswerk - Sociale dienst www.fsmb.be Maak kennis met ons Centrum Algemeen Welzijnswerk Sociale Dienst Socialistische Mutualiteit Brabant SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT BRABANT

Nadere informatie

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid

ZAKBOEKJE BRUSSELS. adressengids voor welzijn en gezondheid BRUSSELS ZAKBOEKJE 2015 adressengids voor welzijn en gezondheid een uitgave van de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw Lakensestraat 76 bus 3 1000 Brussel tel 02-414 15 85 fax 02-414 17 19 E-mail

Nadere informatie

Besluit houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds

Besluit houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds collegebesluit nr. 00/029 ----------------------------------- 3 februari 2000 Besluit houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds Het College, Gelet

Nadere informatie

1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening

1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening 1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening 1.1. TELEFONISCHE HULPVERLENING...16 1.2. CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK...17 1.3. WELZIJNSBUREAUS OCMW GENT...17 1.4. SOCIALE INFOPUNTEN...19 1.5. DIENSTENCENTRA...20

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

UPDATE SOCIALE KAART VAN GENT 2009 EDITIE APRIL 2010

UPDATE SOCIALE KAART VAN GENT 2009 EDITIE APRIL 2010 UPDATE SOCIALE KAART VAN GENT 2009 EDITIE APRIL 2010 Welzijnsoverleg Regio Gent is momenteel aan het experimenteren met een digitale versie van de update van de Sociale Kaart van Gent. Dit is de eerste

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: B. Grouwels

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: B. Grouwels Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan vzw Convivium 49 Etnisch-culturele minderheden De verleent subsidies aan de vzw Convivium. De vzw verleent onder andere materiële hulp en hulp bij huisvesting

Nadere informatie

Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten

Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten Alles voor jou en je kindje Ons ruime aanbod aan gratis diensten GRATIS Tijdens je zwangerschap en de eerste belangrijke levensjaren van je kind heb je waarschijnlijk veel vragen. En dan kan je rekenen

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Voor als je de weg kwijt bent... Als Centrum voor Algemeen Welzijnswerk staan we open voor alle burgers met vragen en problemen in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Wij hebben een gevarieerd en vlot

Nadere informatie

Het project «Winter » wordt gedragen door een uitvoerend comité dat is samengesteld uit :

Het project «Winter » wordt gedragen door een uitvoerend comité dat is samengesteld uit : PROJECT «WINTER 2017/2018» MET DE STEUN VAN DE GGC Een volledige dag telt 86.400 seconden. Sinds 5 jaar biedt het project «Winter 86.400» ter aanvulling van het winterplan van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Nadere informatie

Adressen Lokale Dienstencentra Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Adressen Lokale Dienstencentra Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Lokale Dienstencentra Brussels Hoofdstedelijk Gewest ANDERLECHT LDC DE KAAI Dossiernr.: 212.308 Erkenningsnr.: PE2118 DE KAAI Bergense Steenweg 436

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Welzijn en gezondheid in Brussel. Sociale Kaart & Zakboekje

Welzijn en gezondheid in Brussel. Sociale Kaart & Zakboekje Welzijn en gezondheid in Brussel Sociale Kaart & Zakboekje Brusselse sociale kaart www.bwr.be/soka Brusselse sociale kaart: wat en waarom Brusselse sociale kaart: wat? Informatie over diensten en instellingen

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Nederlandse les CVO - 4 halve dagen

Nederlandse les CVO - 4 halve dagen http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Taal Nederlandse les CVO - 4 halve dagen Dit is een intensieve cursus Nederlands georganiseerd door het CVO Brussel. De klemtoon ligt op de mondelinge communicatie

Nadere informatie

Update Sociale Kaart van Gent 2006

Update Sociale Kaart van Gent 2006 WIJZIGINGEN Hoofdstuk 2 Update Sociale Kaart van Gent 2006 p. 18-19 Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen - Dienst Maatschappelijk Werk - Brugse Poort - Maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12

Nadere informatie

Inhoud. Informatie. Slapen en opvang. Eten. Douche. Was. Kledij. Hoe breng ik mijn dag door? Waar vind je ons?

Inhoud. Informatie. Slapen en opvang. Eten. Douche. Was. Kledij. Hoe breng ik mijn dag door? Waar vind je ons? Brugge editie 2016 Inhoud Informatie Slapen en opvang Eten Douche Was Kledij Hoe breng ik mijn dag door? Waar vind je ons? Informatie 1 2 Inloophuis t Sas Maandag 14 tot 19 uur Dinsdag 9.30 tot 12 uur

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR WELZIJN TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR WELZIJN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR WELZIJN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse

Nadere informatie

Adressen Lokale Dienstencentra Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Adressen Lokale Dienstencentra Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Lokale Dienstencentra Brussels Hoofdstedelijk Gewest ANDERLECHT LDC DE KAAI Dossiernr.: 212.308 Erkenningsnr.: PE2118 DE KAAI Bergense Steenweg 436

Nadere informatie

De diensten justitieel welzijnswerk voor Justitiabelen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De diensten justitieel welzijnswerk voor Justitiabelen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 1 De diensten justitieel welzijnswerk voor Justitiabelen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 1. Activiteitensector Deze diensten zijn psychosociale diensten van eerstelijnsbijstand

Nadere informatie

Besluit houdende de uitvoering van de bijsturing van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds

Besluit houdende de uitvoering van de bijsturing van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds collegebesluit nr. 00/139 18 mei 2000 Besluit houdende de uitvoering van de bijsturing van het Actieplan/Stappenplan 2000 in het kader van het Sociaal Impulsfonds Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap

even op adem komen www.west-vlaanderen.be kortverblijf voor personen met een handicap even op adem komen kortverblijf voor personen met een handicap Voor meer info kan je terecht bij: Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 41-8200 Sint-Andries T 050 40 32 93 -

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Centrum Algemeen Welzijnswerk t Verschil vzw Kuringersteenweg 439/3 3511 Hasselt tel. 011 85 92 40 fax 011 82 35 99 centraledienst@cawtverschil.be OPVANG Voor als je de weg kwijt bent... Crisisopvang +18

Nadere informatie

Lokale dienstencentra (LDC)

Lokale dienstencentra (LDC) Lokale dienstencentra (LDC) 1.1 Situering Lokale dienstencentra hebben de opdracht om activiteiten van informatieve, vormende of recreatieve aard te organiseren die de zelfredzaamheid versterken van personen

Nadere informatie

Lijst van organisaties die werken met personen in armoede in het kader van de Paspartoe

Lijst van organisaties die werken met personen in armoede in het kader van de Paspartoe Vlaamse Gemeenschapscmmissie Cllegebesluit nr. 20152016-0644 14-07-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lijst van rganisaties die werken met persnen in armede in het kader van de Pasparte Als gebruikers van de Pasparte

Nadere informatie

1 Assistentiewoningen

1 Assistentiewoningen 1 Assistentiewoningen 1.1 Situering Het Woonzorgdecreet definieert een groep van assistentiewoningen als een voorziening die bestaat uit één of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar,

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Het woord vermoeden van dementie is gevallen. Het eigen-aardig gedrag en de vergeetproblemen krijgen nu een naam. Als mantelzorger van een persoon

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS i.s.m. Aide Aux Personnes Déplacées, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaïek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom,

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR HET TRANSVERSALE THEMA ARMOEDE TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR HET TRANSVERSALE THEMA ARMOEDE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR HET TRANSVERSALE THEMA ARMOEDE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 1. Armoede 1.1. Demografische schets De economische rijkdom van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 is geografisch

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: E. Kir

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding Bevoegde minister: E. Kir Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan centra voor gezinsplanning 26 Permanente werking van de 26 centra voor gezinsplanning verspreid over het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. Het gratis ter beschikking

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Yoga 60 Voor wie: Taalniveau: Wanneer: Extra info: Waar: Contact: Yoga Gratis Voor wie: Wanneer: Extra info: Waar: Contact:

Yoga 60 Voor wie: Taalniveau: Wanneer: Extra info: Waar: Contact: Yoga Gratis Voor wie: Wanneer: Extra info: Waar: Contact: Yoga Zich kunnen afsluiten van de chaos, zich kunnen terugtrekken in zichzelf, tot rust komen en de harmonie in ons leven terugvinden... 60 Voor wie: 18+ Taalniveau: Gemakkelijk 25/9/2017-18/12/2017 op

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening

Kluwer Sociale Kaart. Inhoud.1. A. Algemene sociale dienstverlening Kluwer Sociale Kaart Inhoud A. Algemene sociale dienstverlening Afdelingen van het Leger des Heils (4) Centra voor ambulant welzijnswerk (46) CAW Centrum voor algemeen welzijnswerk in het kader van de

Nadere informatie

WEEK VAN DE BRUSSELSE THUISLOZENZORG VAN 20 TOT 24 OKTOBER 2014

WEEK VAN DE BRUSSELSE THUISLOZENZORG VAN 20 TOT 24 OKTOBER 2014 WEEK VAN DE BRUSSELSE THUISLOZENZORG VAN 20 TOT 24 OKTOBER 2014 Twee sectoren ontmoeten elkaar en wisselen informatie uit over hun doelpubliek en werkpraktijken : Het justitieel welzijnswerk en de thuislozenzorg

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/579 19 december 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR DE TRANSVERSALE THEMA S ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN, INBURGERING EN INTEGRATIE TASK FORCE BRUSSEL, 2011 1. Etnisch-culturele minderheden, inburgering en integratie In

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Patiëntenbegeleiding. informatiebrochure van de

Patiëntenbegeleiding. informatiebrochure van de Patiëntenbegeleiding informatiebrochure van de Sociale Dienst 1 INHOUDSTABEL Onze medewerkers 3 Inleiding 4 Zorgcoördinatoren 5 Thuisverpleging en vroedvrouw 6 Uitleendienst 7 Warme maaltijden 8 Thuishulp

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR GEZIN TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Deze omgevingsanalyse wil in eerste instantie de sociale voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en gezin in het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorziening Contact Werking Abortuscentrum / Bourgognecentrum Hasselt. Gouverneur Roppesingel Hasselt 011/

Bijlage 3. Voorziening Contact Werking Abortuscentrum / Bourgognecentrum Hasselt. Gouverneur Roppesingel Hasselt 011/ Bijlage 3 Voorziening Contact Werking Abortuscentrum / Bourgognecentrum Gouverneur Roppesingel 81 011/23 29 91 Wettelijk kader: eerst intakegesprek met echo, behandeling kan pas na bedenktijd van 6 dagen

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Het Lokaal Bestuur is aan zet in de Eerste Lijn Opinion on Definition primary care Definitie

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

9 Voor wie: 18+ Wanneer: 29/10/2017 van 14:30 tot 16:30

9 Voor wie: 18+ Wanneer: 29/10/2017 van 14:30 tot 16:30 Afrikaanse dans Op het opzwepende ritme van live percussie leer je in deze cursus de bewegingen van de Afrikaanse dans. Deze stage wordt begeleid door percussionisten met ritmes uit de verschillende regio's

Nadere informatie

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis! Reserveren is wel aangeraden.

Wil je er graag bij zijn? Deelname is gratis! Reserveren is wel aangeraden. http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Thema: Taal Verhalen in twee talen Op woensdag 21 september is de eerste tweetalige voorstelling van het nieuwe schooljaar! Om 14u stipt wordt er zowel in het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegelidbesluit nr. 08/131 17 december 2008 Besluit houdende de subsidiëring van scholen in het kader van het project verrijken van de taalleeromgeving via ondersteunende materialen Het Collegelid, Gelet

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Herhuisvestingstoelage

Herhuisvestingstoelage Directie Huisvesting Vooruitgangsstraat 80, bus 1 1035 Brussel Herhuisvestingstoelage Personen die de situatie van dakloosheid verlaten Toelichting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Fietsvaardigheidslessen voor volwassenen. Niki Constantinidou. 30 (voor 5 lessen, gebruik fiets en helm inbegrepen) Voor wie:

Fietsvaardigheidslessen voor volwassenen. Niki Constantinidou. 30 (voor 5 lessen, gebruik fiets en helm inbegrepen) Voor wie: Fietsvaardigheidslessen voor volwassenen Heb je al lang niet meer gefietst? Ben je wat bang geworden in het verkeer? Of je hebt zopas leren fietsen, maar je voelt je nog niet zeker genoeg om al het verkeer

Nadere informatie

Film: Sprakeloos. TRY IT LOUD: Soirée Slameke. Film: Sprakeloos. Halloween. 2 Taalniveau: Gevorderd Wanneer: 19/10/2017 vanaf 14:00.

Film: Sprakeloos. TRY IT LOUD: Soirée Slameke. Film: Sprakeloos. Halloween. 2 Taalniveau: Gevorderd Wanneer: 19/10/2017 vanaf 14:00. http://www.brusselbazaar.be/ Film: Sprakeloos Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman wordt ondersteboven gekeerd wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt. 2 Taalniveau: Gevorderd

Nadere informatie

Halloween. Herfstbar. Forumtheater Radicalisering. Pat et les Charlatans. Gratis. Gratis

Halloween. Herfstbar. Forumtheater Radicalisering. Pat et les Charlatans. Gratis. Gratis http://www.brusselbazaar.be/ Halloween Een creatief halloweenfeest in de bib en in Everna. van 12:00 tot 23:00 We starten in de bib: Servaas Hoedemaekerssquare 10 Einde omstreeks 21u in Everna., vooraf

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN I. ALGEMEEN 1. Aantal oproepen per jaar (telefoon + chat) 128.000 126.000 124.000 122.000 125510 124158 126492 125252 125861 122899 121226 121377 122112 120.000 118.000

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel Gezinszorg 1.1 Situering Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie