ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORIËNTATIEGIDS. Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels"

Transcriptie

1 ORIËNTATIEGIDS NEDERLANDS TALIGE ZORGOPLEIDINGEN IN BRUSSEL Guide d orientation des formations de soins en néerlandais à Bruxelles Orientation guide Dutch-language care trainings in Brussels

2

3 ORIËNTATIEGIDS NEDERLANDS TALIGE ZORGOPLEIDINGEN IN BRUSSEL GUIDE D ORIENTATION DES FORMATIONS DE SOINS EN NÉERLANDAIS À BRUXELLES ORIENTATION GUIDE DUTCH-LANGUAGE CARE TRAININGS IN BRUSSELS

4

5 VOORWOORD De Brusselse zorgsector biedt veel tewerkstellingsmogelijkheden. Mensen met een hart voor de zorgsector kunnen er terecht, of het nu gaat om werkzoekenden, mensen die van carrière willen switchen of laatbloeiers. In deze oriëntatiegids heeft het Huis voor Gezondheid in samenwerking met partners binnen de Brusselse social-profit inschakelingssector Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel en ondersteunende informatie samengebracht. Deze gids heeft de bedoeling om bovengenoemde doelgroepen te helpen in hun zoektocht naar een geschikte Nederlandstalige zorgopleiding. Desalniettemin willen wij met deze publicatie ook geïnteresseerden aanspreken die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. De aanwezigheid van meertalige zorgverleners wordt juist extra gewaardeerd vanwege de multiculturele populatie van de Brusselse patiënten. Deze gids richt zich in tweede instantie ook op consulenten, trajectbegeleiders en ondersteuners die persoonlijke begeleiding bieden bij het oriëntatieproces van hun cliënteel richting zorgopleidingen en zorgwerkveld. Digitale versies van deze oriëntatiegids zijn raadpleegbaar via de websites en Deze oriëntatiegids zou niet tot stand zijn gekomen zonder de collegiale samenwerking met partners in de social-profit inschakelingssector. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Tracé Brussel, Vivo, VDAB Brussel, Groep Intro, RIC Foyer, Actiris, Huis van het Nederlands Brussel, Naric Vlaanderen, het Minderhedenforum en Brucovo. Naast deze Nederlandstalige versie is deze publicatie ook in het Frans en Engels uitgebracht. Brussel, februari 2014 Dr. Caroline Verlinde Directeur Team Zorg om Talent Huis voor Gezondheid 3

6 FOREWORD The health care sector in Brussels offers many employment openings. There are opportunities for anyone with a heart for the care sector, whether they are jobseekers, people looking to switch careers, or late bloomers. In this guide, Huis voor Gezondheid and partners in the Brussels social-profit training sector have listed all the types of Dutch-language care training available in Brussels. The purpose of this guide is to help those in the aforesaid groups in their search for a suitable Dutch-language care course. We are also keen to use this publication to address people who are interested but are not native speakers of Dutch. The presence of multilingual care providers is particularly valued, given the multicultural population of patients in Brussels. In the second place, this guide is intended for career or employment counsellors, advisors and case workers providing individual support to clients who might be interested in care courses and employment in a care profession. Digital versions of this guide can be consluted on the websites and nog-meer-opleidingsinformatie This brochure would not have been possible without the collegial cooperation of partners in the social-profit training sector. Particular thanks are due to Tracé Brussel, Vivo, VDAB Brussel, Groep Intro, RIC Foyer, Actiris, Dutch Language House Brussels, Naric Vlaanderen, the Minderhedenforum and Brucovo. The guide is available in Dutch, French and English. Brussels, February 2014 Dr. Caroline Verlinde Director Team Zorg om Talent Huis voor Gezondheid 4 Oriëntatiegids

7 AVANT-PROPOS Le secteur bruxellois des soins propose une multitude de possibilités d emploi. De What satisfaire tous ceux qui se sentent attirés par le secteur: les chercheurs d emploi, mais aussi les personnes qui veulent se reconvertir/réorienter ou celles avec des vocations tardives. Grâce à la coopération des partenaires du secteur non marchand bruxellois de la réinsertion sociale, Huis voor Gezondheid a réuni ici toutes les organisations néerlandophones à Bruxelles qui organisent des formations dans le domaine des soins. L objectif de ce guide est d aider les groupes-cibles mentionnés ci-dessus dans leur recherche d une formation de soins en néerlandais appropriée. Notre publication veut aussi sensibiliser les personnes intéressées, dont la langue maternelle n est pas le néerlandais. Vu la population multiculturelle du groupe de patients bruxellois, la présence de prestataires de soins plurilingues y est même particulièrement appréciée. Ce guide s adresse en seconde instance aux conseillers, accompagnateurs de parcours et autres soutiens qui offrent une assistance personnelle au cours du processus qui oriente leur clientèle vers les formations de soins et le travail sur le terrain. Les versions digitales de ce guide d orientation peuvent être consultées via les sites et Ce guide d orientation n aurait pas vu le jour sans la coopération collégiale des partenaires du secteur non marchand de la réinsertion sociale. Nous tenons à remercier ici tout spécialement Tracé Brussel, Vivo, VDAB Brussel, Groep Intro, RIC Foyer, Actiris, La Maison du Néerlandais Bruxelles, le Minderhedenforum, Brucovo et Naric Vlaanderen. Ce guide est disponible en néerlandais, français et anglais. Bruxelles, février 2014 Dr. Caroline Verlinde Directeur L équipe Zorg om Talent Huis voor Gezondheid 5

8

9 SURF OOK NAAR DE WEBSITES schakels naarwerk.be huisvoor gezondheid.be/ student/ 2de-carriere

10 INHOUD 12 inleiding 1 19 Onthaal, oriëntatie en begeleiding Actiris, de weg naar werk Begeleiding Zoeken naar Werk Jobfocus en Self Actiris Brusselse Werkwinkels Loopbaanbegeleiding OCMW Brussels onthaalbureau voor inburgering Inleefmomenten 2 33 Nederlands leren en oefenen Huis van het Nederlands Brussel CBE Brusselleer Beroepsgericht Nederlands Nederlands bij de Centra voor volwassenonderwijs Taaloefenmomenten bij Bru-taal en via vrijwilligerswerk Taalbad (Nederlands) en sollicitatievaardigheden bij Vokans 3 45 Financiële ondersteuning bij het volgen van een opleiding Financiële ondersteuning bij het volgen van een VDAB-erkende opleiding Tussenkomsten opleidingen die niet door de VDAB erkend worden

11 4 53 Kinderopvang Enkele tips vooraf bij het vinden van kinderopvang Soorten kinderopvang 5 61 Werken en leren Projecten voor werknemers die zich willen bijscholen Andere ondersteuning 6 Diplomagelijkwaardigheid en 79 Erkenning van Competenties (EVC) Diploma-gelijkwaardigheid Erkenning van competenties (EVC) 7 89 Overzicht zorgopleidingen Werkervaringsprojecten Vooropleidingen Beroepsopleidingen Opleidingen in het Hoger Onderwijs toeleidend tot knelpuntberoepen in de zorgsector 150 Contact

12

13 11

14 INLEIDING In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er veel jobs in de zorgsector. Zorgverleners die ook Nederlands spreken zijn er heel welkom. Er zijn in Brussel verschillende goede Nederlandstalige zorgopleidingen. Maar niet iedereen kent het gevarieerde aanbod. Deze publicatie informeert Brusselse geïnteresseerden en hun trajectbegeleiders over de verschillende opleidingen in de zorgsector en de mogelijke ondersteuning. De publicatie is vooral bedoeld voor mensen die niet rechtstreeks uit het secundair onderwijs instromen in zorgopleidingen. We richten ons op mensen die op volwassen leeftijd voor een toekomst in de zorg kiezen. We richten ons vanwege de multiculturele Brusselse samenleving in het bijzonder op mensen die meertalig zijn. Er is veel vraag naar zorgverleners, maar er zijn ook andere redenen om te kiezen voor een job in de zorg. Zo kan je makkelijk werk vinden in binnen- en buitenland. Je werkt veel samen met collega s en je werk wordt gewaardeerd door gebruikers en patiënten. Vaak heb je flexibele werktijden en kan je doorgroeien. Tot slot verdien je een goed loon en is het werk afwisselend. Deze publicatie kadert in de Vlaamse campagne Een zorgjob: ik ga ervoor. Deze campagne wil de zorgsector promoten bij iedereen die een opleiding of job zoekt in de zorg. Meer informatie over de campagne vind je op www. ikgaervoor.be. De site bevat informatie over Nederlandstalige zorgopleidingen, informatieve filmpjes en zoekmachines voor interessante jobs en opleidingen. Zorgverleners, werkgevers en consulenten kunnen via het professionele luik materiaal downloaden om de campagne zelf te promoten. 12 Oriëntatiegids

15 We geven in hoofdstuk 1 informatie over persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar een zorgopleiding. Je kan Brusselse zorgopleidingen bezoeken om te kijken of een job in de zorg bij jou past. In hoofdstuk 2 geven we informatie over ondersteuning bij Nederlands leren. In hoofdstuk 3 vind je informatie over financiële ondersteuning en studiebeurzen. Hoofdstuk 4 gaat over kinderopvang. Het 5 e hoofdstuk gaat over de combinatie werken en leren. In hoofdstuk 6 vind je informatie over de erkenning van buitenlandse diploma s en competenties. In hoofdstuk 7 vind je een overzicht van diverse Brusselse Nederlandstalige zorgopleidingen en werkervaringsprojecten. Per opleiding krijg je informatie over de inhoud, de kosten, vrijstellingsmogelijkheden en de combinatie van de opleiding met andere activiteiten. Je vindt in hoofdstuk 8 onze contactinformatie. Deze gids is ook uitgebracht in het Frans en Engels. Veel leesplezier! Huis voor Gezondheid, Februari

16 14 Oriëntatiegids

17 AFKORTINGEN EN UITLEG SYMBOLEN Veel voorkomende afkortingen BAZW BON CBE CVO VDAB EVC NARIC NT2 RVA VOSPA Begeleiding Actief Zoeken naar Werk Brussels onthaalbureau voor inburgering Centrum voor Basiseducatie Centrum Voor Volwassenonderwijs Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Erkenning Van Competenties National Academic (and professional) Recognition and Information Centre Nederlands tweede taal Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening Vooropleiding social profit voor anderstaligen Veel voorkomende symbolen Logo van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Wanneer dit logo bij de opleidingsinformatie in hoofdstuk 7 staat afgedrukt dan wordt de opleiding erkend door de VDAB. Opleidingen die volgens de RVA, Actiris of VDAB toeleiden tot knelpuntberoepen tttt sttt sstt ssst ssss Geen of zeer beperkte kennis Nederlands 1.1 behaald 2.1 behaald 2.2 of 2.3 behaald 2.4 behaald of hoger 15

18

19

20 1 18 Oriëntatiegids

21 ONTHAAL, ORIËNTATIE EN BEGELEIDING Zoek je een job of opleiding in Brussel? Professionele organisaties kunnen je daarbij helpen. In dit hoofdstuk vind je meer informatie over deze organisaties. Eerst geven we informatie over Actiris en de Brusselse Werkwinkels. Daarna informeren we je over andere organisaties. We geven ook informatie over BON, het Brussels onthaalbureau voor inburgering. Zij hebben een aanbod voor nieuwkomers zodat zij sneller hun weg in België en Brussel vinden. Onthaal, oriëntatie en begeleiding 19

22 1.1. ACTIRIS, DE WEG NAAR WERK Actiris is dé expert op de arbeidsmarkt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris helpt bedrijven zoeken naar geschikt personeel en werkzoekenden naar een job, op basis van hun competenties. Diensten voor werkzoekenden: inschrijving bij Actiris; een actieplan opstellen om werk te vinden; persoonlijke begeleiding en coaching; talenkennis evalueren via een computertest; afgifte van taalcheques; ICT-kennis verbeteren via ICT-cheques; informatie geven over de arbeidsmarkt; werkaanbiedingen; sociale consultatie; persoonlijke begeleiding aan specifieke groepen (dienst sociale consultatie); informatie, ondersteuning en begeleiding bij discriminatie bij aanwerving; tijdelijke opvang van kinderen jonger dan 3 jaar. Contact Callcenter werkzoekenden: T 02/ Agentschappen Actiris In de meeste gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je agentschappen van Actiris. Voor de juiste adresgegevens, bereikbaarheid en openingsuren zie 20 Oriëntatiegids

23 1.2. BEGELEIDING ZOEKEN NAAR WERK Begeleiding van werkzoekenden in Brussel gebeurt op verschillende manieren. Hieronder leggen we de verschillende mogelijkheden uit. Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW) Begeleiding Actief Zoeken naar Werk van Actiris (BAZW) leert je om je kwaliteiten op de arbeidsmarkt uit te spelen. BAZW organiseert groepssessies en individuele sessies. Je kan er je persoonlijke vragen stellen over werk zoeken, over je cv, je sollicitatiebrief, een sollicitatiegesprek e.d. Tijdens een eerste gesprek kijkt BAZW welke formule het best bij jou past. Ateliers In een Atelier Actief Zoeken naar Werk krijg je hulp: bij het zoeken naar werk, rekening houdend met je profiel en met de situatie op de arbeidsmarkt; bij beroeps(her)oriëntering; bij het opstellen van een curriculum vitae en een sollicitatiebrief; bij de voorbereiding op het sollicitatiegesprek en op psychotechnische testen; bij het vinden van de juiste kanalen om een bepaalde job te zoeken en bij het aanleren van telefoontechnieken. Meer info Voor online planning Actief zoeken naar werk netwerk : zie Onthaal, oriëntatie en begeleiding 21

24 Contact organisaties die begeleiden in het zoeken naar werk Actiris Begeleiding Actief Zoeken naar Werk (BAZW) Kiekenmarkt 7 (2de verdieping) 1000 Brussel T 02/ Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Beurs Groep INTRO Brussel (Dienst gericht op Actief Zoeken naar Werk) Charles Parentéstraat Anderlecht T 02/ Openbaar vervoer: Metro 2,6 Zuidstation - Tram 3, 4, 31, 32, 51, 81, 82, 83 Zuidstation - Bus 27, 49, 50, 78 Zuidstation InBrussel Priemstraat Brussel T 02/ Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens Kurasaw Tewerkstelling George Moreaustraat 36, 1070 Anderlecht T 02/ Openbaar vervoer: Metro 2, 6 Clemenceau of Zuidstation Manpower Woluwe Gemeenschappenlaan Sint-Lambrechts-Woluwe T 02/ Oriëntatiegids

25 Openbaar vervoer: Metro 1 Roodebeek Bus 42, 29 Marcel Thiry Meer info over begeleiding bij de uitwerking van een beroepsproject (BUBP): t=vtp&idtype=12 Meer info over loopbaanoriëntatie voor werkzoekenden in de leeftijd 45+: Meer info over de partners van Actiris via: =tvtp&idtype= JOBFOCUS EN SELF ACTIRIS Jobfocus In de Jobfocus Zoekruimte vind je: computers met internet om vacatures te zoeken, cv s en sollicitatiebrieven te schrijven; telefoon en fax, om werkgevers te contacteren; kranten en tijdschriften met vacatures. Er is ook een team van coaches en consulenten. Zij kunnen je vragen beantwoorden. Contact en openingsuren: Zie: Self Actiris Self Actiris is een digitale ruimte met computers, printers, telefoons, interactieve zuilen en waardevolle informatie die je gratis mag gebruiken om zelfstandig te zoeken naar werk. In tegenstelling tot de Jobfocus zoekruimte zijn er hier geen coaches aanwezig om je te helpen. Onthaal, oriëntatie en begeleiding 23

26 Contact en openingsuren Self Actiris Anspachlaan 65 (1ste verdieping) 1000 Brussel Zie ook: Projecten.aspx Geopend van maandag tot vrijdag : 8u30 12u15 en 13u u Gesloten op donderdagvoormiddag 1.4. BRUSSELSE WERKWINKELS De Brusselse Werkwinkels zijn een samenwerking tussen Actiris1, VDAB2 en Tracé Brussel3. Er zijn Werkwinkelconsulenten van Tracé Brussel, VDAB en CAD De Werklijn. In de drie Brusselse Werkwinkels kunnen werkzoekenden terecht voor begeleiding en advies bij het zoeken naar opleidingen of jobs. De Werkwinkels worden beheerd door Tracé Brussel vzw. Naast consulenten van Tracé Brussel zijn er ook in elke werkwinkel VDAB-consulenten aanwezig die werkzoekenden helpen met vragen over het VDAB-opleidingsaanbod en de inschrijving ervoor. De consulenten van CAD De Werklijn ontvangen op afspraak werkzoekenden met een vermoeden van arbeidshandicap, elke donderdagnamiddag in Werkwinkel Zuid. De Werkwinkels werken samen met het netwerk van Nederlandstalige begeleidingsdiensten, opleidings- en werkervaringspartners. De Brusselse Werkwinkels richten zich tot Brusselse werkzoekenden ingeschreven bij Actiris, die al wat Nederlands spreken of Nederlands willen leren. 1 Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling met een dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers. 2 VDAB is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op Vlaamse arbeidsmarkt bijeenbrengt. VDAB Brussel is in Brussel enkel verantwoordelijk voor de organisatie van het Brussels Nederlandstalig beroepsopleidingsaanbod. 3 Tracé Brussel is een Brusselse vzw die zich richt op de inschakeling van Brusselaars op de arbeidsmarkt, en organiseert in samenwerking met de VDAB en Actiris 3 werkwinkels. 24 Oriëntatiegids

27 Diensten voor werkzoekenden Begeleiding naar opleiding en werk online inschrijven bij Actiris; inschrijven als werkzoekende bij de VDAB; zoeken welke job je graag wil doen; een cv en motivatiebrief maken; een sollicitatiegesprek voorbereiden en inoefenen; online solliciteren; vacatures zoeken; toeleiden naar vacatures van werkervaringsprogramma s; toeleiden naar vacatures in de Rand; informatie over de verschillende opleidingen; kiezen van de juiste opleiding; inschrijven in een VDAB-(erkende) opleiding; informatie zoeken over kinderopvang, openbaar vervoer, tewerkstellingsmaatregelen,. Zoekruimte pc s met internet; telefoonhoek; kranten, folders over opleidingen en werkervaringsprojecten; werkaanbiedingen via diverse kanalen: Actiris, VDAB, ; voorbeelden van cv s, motivatiebrieven; mobiliteitsinformatie. Contact en openingsuren Werkwinkel Noord Jeruzalemstraat Schaarbeek T 02/ Openbaar vervoer: Bus 59 Ernest Laude - Tram 92 Pogge Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 9u - 12u van 13u30-16u op afspraak Onthaal, oriëntatie en begeleiding 25

28 Werkwinkel Centraal Rouppeplein Brussel T 02/ Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 9 u - 12 u van 13u30-16u op afspraak Werkwinkel Zuid Birminghamstraat Brussel T 02/ Openbaar vervoer: Metro 2, 6 Delacroix - Metro 5 Jacques Brel - Bus 89 Delacroix Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 9 u - 12 u. van 13u30-16u op afspraak Permanentie van CAD De Werklijn (voor personen met een vermoeden van arbeidshandicap): elke donderdagnamiddag in Werkwinkel Zuid Meer informatie LOOPBAANBEGELEIDING Woon en werk je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kan je loopbaanbegeleiding volgen, via de loopbaancheques. Een cheque kost 40 euro. Je krijgt daarvoor 4 uur begeleiding. Je kan 2 cheques kopen, elke 6 jaar. Werknemers uit de kansengroepen kunnen daarna gratis extra begeleiding krijgen. Je koopt de cheques bij een door VDAB erkend loopbaancentrum. In een loopbaanbegeleiding leer je je sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities kennen. Je leert ook welke jobs bij jou passen. Samen met de 26 Oriëntatiegids

29 loopbaanbegeleider maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarin staat hoe je je ambities kan realiseren. De loopbaanbegeleider helpt je om ze te realiseren en aan te passen. Meer informatie over loopbaanbegeleiding in het algemeen of Organisaties die loopbaanbegeleiding in Brussel aanbieden Sh8PWzboCFUcV3godfl0AGg OCMW Ook de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) helpen hun cliënten zoeken naar werk. Zij werken hiervoor samen met Actiris. Neem contact op met je begeleider bij het OCMW om hierover meer informatie te krijgen. Voor de adresgegevens van alle Brusselse OCMW s zie: Onthaal, oriëntatie en begeleiding 27

30 1.7. BRUSSELS ONTHAALBUREAU VOOR INBURGERING Bon vzw is het Brussels onthaalbureau voor inburgering. Bon onthaalt nieuwkomers in Brussel. Nieuwkomers zijn mensen van een buitenlandse origine die legaal in België zijn, voor langere tijd. Wat doet Bon? Bon heeft een inburgeringsprogramma voor mensen van een buitenlandse origine. Je krijgt informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel. Je krijgt er ook informatie over het leren en oefenen van de Nederlandse taal. Als cursist krijg je een individuele trajectbegeleider. Deze kan je ook helpen bij een diploma-erkenningsprocedure. Module loopbaanoriëntatie In de module loopbaanoriëntatie denk je na over je toekomst op de arbeidsmarkt. Dat doe je via individuele gesprekken en groepssessies. Bon organiseert de gesprekken en sessies, samen met de consulenten van Tracé Brussel, Actiris en VDAB-Brussel. In de module is er extra aandacht voor diplomagelijkschakeling, studiemogelijkheden en maatschappelijke participatie. Bon werkt op maat van de deelnemers. Diplomagelijkschakeling Heb je een buitenlands diploma? Bon en Actiris bieden een gemeenschappelijke service aan Brusselse inburgeraars en werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven staan om hun diploma gelijk te laten schakelen. Werkzoekenden die geen inburgeringsprogramma volgen kunnen ook terecht bij Bon voor begeleiding bij diplomagelijkschakeling. Meer informatie vind je in hoofdstuk 6 paragraaf 1 Diplomagelijkwaardigheid. Contact en openingsuren T 02/ Je vindt bon op volgende adressen: BON Sint-Jans-Molenbeek Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Openbaar vervoer: Metro 1, 5 Graaf van Vlaanderen 28 Oriëntatiegids

31 BON Brussel Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens BON Schaarbeek Colignonplein 10, 1030 Schaarbeek Openbaar vervoer: Tram 55 Paviljoen - Bus 58 Paviljoen 1.8. INLEEFMOMENTEN Wil je echt weten of een job in de zorg bij je past? Schrijf je dan in op één van onze gratis inleefmomenten. Wat is een inleefmoment? Een inleefmoment geeft je de kans om te kijken en zelf te ervaren hoe het werk in de zorgsector er uitziet en of het iets voor jou is. We kijken samen met jou in wat voor zorginstelling je graag werkt en of je taalkennis Nederlands goed genoeg is voor het gewenste inleefmoment. Voor sommige inleefmomenten is een specifiek kennisniveau van de Nederlandse taal vereist. Dit is per werkvloercontext verschillend. Wanneer je weet in wat voor zorginstelling je wilt werken en je taalkennis toereikend is, leggen we een afspraak vast voor jouw inleefmoment. Als jouw criteria geen concreet aanbod opleveren, kan je mailen naar Huis voor Gezondheid op het mailadres Huis voor Gezondheid bekijkt dan of er toch een inleefmoment georganiseerd kan worden. Kijk op agenda van de website voor inleeflessen en open dagen in scholen. Schrijf je in voor inleefsessies via de link inleefmomenten Meer info Bron hoofdstuk 1 Schakels naar werk 2013 Beroepsopleiding en werkervaring in Brussel, Tracé Brussel Onthaal, oriëntatie en begeleiding 29

32

33

34 2 32 Oriëntatiegids

35 NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf 2.1 uit wat Huis van het Nederlands doet om cursisten naar de juiste cursus Nederlands door te verwijzen. In paragraaf 2.2 geven we informatie over cursussen Nederlands voor iedereen die in de zorg wil werken. In paragraaf 2.3 vind je informatie over Nederlandse taalles verzorgd door de VDAB. In paragraaf 2.4 vind je de algemene lessen Nederlands die verzorgd worden door de centra voor volwassenonderwijs. In paragraaf 2.5 en 2.6 krijg je uitleg over informele conversatietafels en lessen Nederlands in het kader van sollicitatietraining. Kijk ook eens in hoofdstuk 7, daar vind je informatie over de verschillende taalniveaus Nederlands. In hoofdstuk 7 vind je ook informatie over het niveau Nederlands per opleiding. Nederlands leren 33

36 2.1. HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL Het Huis van het Nederlands helpt je met het vinden van een cursus Nederlands. Eerst wordt je niveau Nederlands getest. Daarna zoekt het Huis van het Nederlands een gepaste cursus. Men kent de startmomenten per school. Daardoor kan je snel starten in een cursus die bij je past qua niveau Nederlands en werkobjectieven. Contact en openingsuren Philippe de Champagnestraat Brussel T 02/ Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens Maandag 14u 19u Dinsdag 9u 12u en 14u 16 u Woensdag 9u 12u en 14u 19u Donderdag 9u 12u en 14u 16u Vrijdag gesloten Iedere donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 19u is er ook een permanentie in Gemeenschapscentrum Essegem. Leopold I-straat Jette T 0496/ Op dinsdagen van 13u tot 19u kan je terecht in Gemeenschapscentrum Elzenhof Kroonlaan Elsene T 0498/ Oriëntatiegids

37 2.2. CBE BRUSSELLEER Het Centrum Basiseducatie (CBE) Brusselleer organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. Er worden cursussen Nederlands georganiseerd. Al deze lessen zijn gratis. Er zijn verschillende opstartmomenten per jaar. Huis van het Nederlands zal voorafgaand aan de inschrijving je Nederlands testen. Indien je score overeenkomt met het niveau van het CBE krijg je er 240 uur Nederlands om richtgraad 1.1 te kunnen behalen. Consulteer de website voor het volledige aanbod aan cursussen die door CBE Brusselleer aangeboden worden. Contact en openingsuren Marcqstraat Brussel T 02/ Openbaar vervoer: Metro 1, 5 Sint-Katelijne 2.3. BEROEPSGERICHT NEDERLANDS Je kan een VDAB-beroepsopleiding volgen als je al een basisniveau Nederlands spreekt. Als je nog niet het vereiste niveau Nederlands hebt behaald, organiseert de VDAB of één van zijn partners aangepaste taalopleidingen. Als voorbereiding op beroepsopleidingen gericht op de zorgsector zijn er de volgende programma s: Nederlands Tweede Taal Vooropleiding Social Profit (bij CBE Brusselleer) ZorgkabiNED binnen de vooropleiding VOSPA (vooropleiding social profit voor anderstaligen); Hogerop voor hogeropgeleiden met een goede kennis Nederlands. Nederlands Tweede Taal Vooropleiding Social Profit CBE Brusselleer Deze cursus richt zich op werkzoekenden die nog extra Nederlands moeten verwerven om te kunnen starten in de vooropleidingen Social Profit bij VDAB. Nederlands leren 35

38 De overgang naar de VDAB-module wordt nog verder ondersteund door CBE Brusselleer: de cursisten krijgen tijdens het Voortraject Social Profit ook de module leren leren aangeboden. De opleiding duurt 18 weken, à 3u/dag. Meer informatie en contact CBE Brusselleer - Marcqstraat Brussel T 02/ ZorgkabiNED ZorgkabiNED is een lesprogramma Nederlands voor werkzoekenden met een basiskennis Nederlands. Het lesprogramma wordt aangeboden binnen de vooropleiding VOSPA (vooropleiding social profit voor anderstaligen), maar kan ook apart gevolgd worden, zonder de volledige VOSPA-opleiding te volgen. VOSPA is gericht op tewerkstelling in de sociale sector en bestaat uit twee delen: Social profit luik: uitleg over de verschillende beroepen en opleidingen social profit op een concrete en ervaringsgerichte wijze; voorbereiding van de stage; lessen communicatie en assertiviteit; leren leren : verdieping van de studievaardigheden; interculturele vaardigheden: omgaan met diversiteit. NT2-luik ZorgkabiNED: intensieve voorbereiding Nederlands via groepsleren en individuele taaltaken; dit luik Nederlands is afgestemd op de taaleisen van de gekozen opleiding en/ of job in de social profit. Het VOSPA-programma duurt 5,5 maanden, 5 dagen per week (niet op woensdagnamiddag). Je hebt les in de leslokalen van de VDAB, Wetstraat 95, 1040 Etterbeek. De cursus is gratis. Voorafgaand aan de inschrijving is er een Nederlandse taaltest. De vooropleiding Vospa start 2 keer per jaar (in augustus en februari). 36 Oriëntatiegids

39 Meer informatie en contact Zie ook: entrypoint=opleidinginhoud&opleidingid=13674&doelgroep=2 Nederlands voor hoger opgeleiden: Hogerop In de cursus Hogerop krijg je specifiek Nederlands voor het vak waarin je al opgeleid bent en de sector waarin je werk zoekt. Je krijgt Nederlands op het niveau van jouw diploma. De inhoud: Professioneel Nederlands: je leert vakgebonden woorden die je kan gebruiken in je toekomstige job context. Enkele voorbeeldtaken die je in de les leert: een klachtengesprek voeren, een grafiek presenteren, een tekst snel doornemen, aan een vergadering deelnemen, een vergadering leiden, onderhandelen, brieven en s schrijven; Parallel met de lessen Nederlands is er intensieve, individuele sollicitatietraining en begeleiding; Wie nog maar weinig werkervaring in België heeft, kan een stage van 6 weken volgen. De duur van de opleiding is +/- 2 maanden, 4 dagen per week (niet op woensdag). De lessen gaan door in de lokalen van de VDAB, Wetstraat 95, 1040 Etterbeek Je krijgt voor de inschrijving een taaltest. Ook wordt er gekeken naar je opleidingsniveau. Zo n 3 keer per jaar start er een nieuwe cursusreeks. Contact VDAB-Klantenconsulent NT2 T 02/ Meer informatie: context=mail&entrypoint=opleidinginhoud&opleidingid=13711&doelgroep=2 Nederlands leren 37

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10.

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10. De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels INHOUD 1. Nieuws van Antone 2. Infosessies 3. Opleidingen 4. Vacatures 5. In de kijker: Pendelbusproject 6. Actueel 7. Colofon 1.

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie