atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker."

Transcriptie

1 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker. Gloria Steinem

2

3 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p3 Jaarverslag 2014 vzw Atelier Groot Eiland Voorwoord 5 1. Algemeen 7 A. Opleiding, arbeidstraining 7 a1. Opleiding 7 a2. Arbeidstraining 7 B. Werkervaring 7 C. Arbeidszorg 7 D. Trajectbegeleiding / jobcoaching 7 2. Atelierwerkingen a. Etiket 8-9 b. ArtiZan c. Klimop d. Heksenketel Aantal bereikte doelgroepmedewerkers Projecten & Evenementen Partnerships & Financiën a. Overzicht van de samenwerkingen en partnerships 20 b. Financiën Wie is wie? a. Algemene vergadering en raad van bestuur 22 b. Personeel 22

4

5 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p Voorwoord Armoedebestrijding is een van de belangrijkste onderdelen van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat over het streven naar een samenleving die inclusief, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. Het gaat over mensen, over de planeet en over de arbeidsmarkt. Dat armoede in Brussel een nijpend probleem blijft is duidelijk: ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoede-risicogrens. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot een derde onder de jongeren. In het Brussels Gewest verlaat één jonge man tussen 18 en 24 jaar op vier en één jonge vrouw op zes de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. Maar Atelier Groot Eiland toont aan dat vele Brusselaars zich niet neerleggen bij deze situatie. Bijna 250 personen, een record, waren actief in één van de vier ateliers van onze werking of werden begeleid door onze trajectbegeleiders. Door aan de slag te gaan bij Atelier Groot Eiland tonen deze mensen heel sterk aan dat zij hun situatie in eigen handen willen nemen, tonen aan dat zij willen leren, tonen aan dat zij capaciteiten en competenties hebben, tonen aan dat zij een waardigheid hebben. Door in te zetten op zelfredzaamheid krijgen mensen weer grip op de eigen situatie. Door in te zetten op werk wordt de armoede gaandeweg verdreven. Het vergt vaak creativiteit en doorzettingsvermogen, maar onze resultaten tonen aan dat het op die manier vaak het beste werkt. Atelier Groot Eiland is fier dat zij met haar werking een steentje bijdraagt om het beste uit de mens naar boven te brengen en de armoede helpt terug te dringen. Ik wens ook u uitdrukkelijk te bedanken voor uw steun. Veel leesplezier met ons jaarverslag 2014! Tom Dedeurwaerder Algemeen Coördinator Atelier Groot Eiland

6

7 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p 7 1 Algemeen vzw Atelier Groot Eiland werkt aan armoedebestrijding en tewerkstelling met als missie de realisatie van recht op arbeid. De organisatie voert het beleid, rekening houdend met verschillende subsidiërende regelgevingen, om dat recht op arbeid te realiseren voor mensen die in hun eigen omgeving uitgesloten worden of dreigen uitgesloten te worden. A. Opleiding, arbeidstraining a1. Opleiding Door middel van vorming, opleiding en het opdoen van werkervaring, trachten wij de tewerkstellingskansen van het doelpubliek te verhogen. Onze ateliers zijn een plaats waar mensen de kans krijgen om zich te bekwamen tijdens hun werkzaamheden. - verwerven van materiaalkennis - technische training - leren samenwerken in teamverband - arbeidsattitudes - taalkennis, rekenles, a2. Arbeidstraining Het doel van arbeidstraining is het aanbieden van professionele arbeidsactiviteiten die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de doelgroepmedewerker. Arbeidstraining kan een opstap zijn naar de reguliere arbeidsmarkt en is bedoeld voor mensen die geen werkervaring hebben. Specifieke elementen die voorkomen: competenties aanleren, werkplanning, organiseren. De begeleiding ondersteunt en motiveert om de deelnemers mondiger en weerbaarder te maken. Begeleiders hebben ook aandacht voor mogelijk persoonsgebonden problematieken die invloed hebben op hun werksituatie. Arbeidstraining Min. 3 maanden, max. 1 jaar 3 componenten: observatieperiode, intensieve competentieverhoging, opvolging trajectbegeleiding. B. Werkervaring Reële werkervaring met het oog op directe doorschakeling naar een volwaardige aanstelling in het reguliere arbeidscircuit. Atelier Groot Eiland ontwerpt hiervoor een zo realiteitsgetrouw mogelijke bedrijfsmatige context. De organisatie biedt 2 soorten arbeidscontracten: Artikel 60 en doorstromingsprogramma (DSP). Doelstelling programma s Deze programma s geven aan langdurig werkzoekenden de mogelijkheid werkervaring op te doen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een reguliere arbeidsovereenkomst. Bovendien willen deze programma s een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de reguliere arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is. Criteria voor een werkervaring DSP contract - In het Brussels Gewest wonen. - Geen diploma hoger secundair onderwijs - Gedurende een bepaalde periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn of een uitkering ontvangen via het OCMW Criteria voor een Artikel 60- contract Een tewerkstellingsmaatregel in de OCMW-wetgeving. Het OCMW treedt op als werkgever met als doel de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen en de medewerkers het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid. C. Arbeidszorg Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het doelpubliek zijn personen die omwille van persoonsen/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het regulier arbeidscircuit. - werk aanbieden met voldoende oog voor het welzijn en de persoonlijke ontplooiing - maatschappelijke betrokkenheid - waardecomformiteit - persoonlijke autonomie verhogen, vaardigheden aanleren D. Trajectbegeleiding / Jobcoaching Traject op maat van de kandidaat werkzoekende Een intensieve begeleiding tijdens de opleiding/werkervaring via sleutelcompetenties: motivatie, arbeidsattitude, Opvolging van het traject en evaluaties op regelmatige basis. Sociale begeleiding van de randvoorwaarden Contactname en doorverwijzen naar de desbetreffende diensten m.b.t. ondersteuning thuissituatie, huisvestingssituatie, schulden etc. Begeleiding naar tewerkstelling & coaching Begeleiding naar de arbeidsmarkt via vacatureselecties en tewerkstellings-mogelijkheden, opstellen CV en motivatiebrief, contact opnemen met werkgevers, voorbereiding van sollicitatiegesprekken

8 a) Etiket

9 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p9 2 Atelierwerkingen B. ArtiZan Wat doet Etiket? Etiket is het verzendatelier van Atelier Groot Eiland. Hier is het werkaanbod: op een professionele wijze verzorgen en verwerken van verzendwerk voor een aantal belangrijke in het Brusselse gelegen organisaties Kenmerken doelgroep Etiket - Totaal aantal bereikte personen: 19 - Gender: overwicht van mannen: 14 mannen / 5 vrouwen - Leeftijd: relatief veel ouderen: 63% is ouder dan 45 jaar - Nationaliteit: overwegend Belgen (68%) - Statuut: voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering met een werkloosheidsduur van meer dan 5 jaar (73%) - Studies: zeer divers Top 5 van de klanten Klantnaam 1. Groen! 2. Kaaitheater 3. Bronks 4. Fietsersbond 5. Vlaams ministerie welzijn, volksgezondh & gezin Naast het werkaanbod zitten er specifieke leermomenten in het werkproces en de administratie van dit verzendwerk zoals klantcontacten en werkorganisatie. Naast het werkaanbod binnen Etiket krijgen de medewerkers de kans tot participeren aan een rekengroep verzorgd door Brusselleer - Basiseducatie in Atelier Groot Eiland. Ook een cursus Nederlands worden aangeboden. Wat realiseert Etiket voor de klant? Verzamelen van documenten - nieten - plooien - onder omslag steken - etiketteren - stempels zetten - bundelen - in postzakken steken - fardes plooien - fotocopies nemen, post- in en uitladen - snijden - postzegels kleven - frankeren - post sorteren - omwikkelen van krantjes - documenten aan verzending toevoegen - de verzending naar de post brengen - werkbrieven maken - verzendnota s klasseren en factureren Overige klanten in 2014 Welzijnsschakels vzw Musica - Sacra Kenniscentrum woonzorg Hefboom morele dienstverlening BXL Huisartsen- Fakkeltjes vzw Brussel deze week vzw Verzekeringskantoor Robberechts Huis CVBA TRISTERO vzw Nevelland GC De praktijk Dr.Buffels BVBA & Hilgert Tim Atoma bvba Museum voor natuurweten- voor gezondheid Studio Globo BRAL vzw Kriekelaar Tracé vzw Samenlevingsop- AWEL vzw Gemeente Sint-Jans- schappen HUJO vzw Jeugd en Muziek Needcompany VUB - Verzendingsdienst bouw Brussel EADV BBROW Molenbeek Nederlandse Taalunie Vlaanderen vzw B.O.T. KVS - SON Joris Poschet Wervel vzw Design Brusselse welzijnsraad Bon JINT Welzijnszorg Broederlijk Delen Vlaanderen Uit De Marge Cidse Protect De Vaartkapoen - GC Instelling

10 b) ArtiZan

11 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p11 Wat doet ArtiZan? ArtiZan werkt vanuit een atelier en een winkel met ambachtelijke producten. Op deze wijze worden verschillende activiteiten aangeboden. Deze zijn gericht op vorming, ontwikkeling, creativiteit en beleving maar ook op sfeer en arbeid. We streven naar een zinvolle daginvulling, belevings- en arbeidsgericht Kenmerken doelgroep ArtiZan - Totaal aantal bereikte personen: 30 - Gender: 50/50 - Leeftijd: relatief veel ouderen: 54% is ouder dan 45 jaar - Nationaliteit: overwegend Belgen (77%) - Statuut: voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering met een werkloosheidsduur van meer dan 5 jaar (45%) - Studies: zeer divers In het atelier worden dagelijks producten gemaakt die na afwerking aangeboden worden in de winkel. Een deel van de producten wordt in het bakatelier gemaakt: gebak, confituur, wafels en een ander deel wordt in het creatief atelier vervaardigd. Hier ligt de focus op creatieve objecten met een functie rond het tafelgebeuren : ontbijtplankjes, eierdopjes, coaster, picknickdekens Het assortiment gebak kan ook vooraf besteld worden en indien gewenst, aan huis geleverd. Organisaties kunnen pakketjes bestellen die door ArtiZan worden samengesteld. Klanten bij ArtiZan? Het merendeel van de klanten zijn particulieren, bezoekers van de tearoom/winkel van ArtiZan. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan organisaties en bedrijven om pakketten aan te kopen naar aanleiding van specifieke gelegenheden (kerst, sinterklaas, Pasen, ) Top 5 van de klanten Klantnaam 1. BIPT 2. CAW Brussel 3. Medikuregem vzw 4. Open Deur vzw 5. BROM D BROEJ vzw Overige klanten in 2014 La Fonderie Kristel en Isabelle De Roy Petra Vandermeiren Jeroen Mertens & Marguerite Mathieu Lasso Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Vlaams Expertisectiecentrum Mob Kamilou Inge Loodsteen en familie Trace Brussel Wijkgezondheidscentrum De Brug CVO Antwerpen KBC Groep NV Hospitality Brusselse Welzijns-en Gezondheidsraad Charlotte Backx en familie Hannes Jossart Zsenne vzw Belfius Bank Joris Poschet Sociaal Vertaalbureau van Brussel Het Punt vzw De Lijn centrale diensten Groen Molenbeek BAITA YAR Vlaanderen Tom Dedeurwaerder Brabantia Emile Duvivier Sp-a fractie Colruyt Groupe Services Betty D Hoenens BBROW-RBDH INBO Vlaams Overheid Gertie Lindemans Vlaams Instituut voor Sportbeheer GBS Windroos FeBio Sophie Alexandre GerdaTegenbos GDF Suez Tower Welzijnszorg Iris vzw Promouvoir Les Cultures à Molenbeek Medimmigrant Vlaamse Gemeenschapscommissie Eva vzw Samenlevingsopbouw Fami-Home Meininger Brussels GMBH

12 c) Klimop

13 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p13 Wat doet Klimop? Klimop is de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland. Hier is het werkaanbod: het verwerven van basistechnieken schrijnwerkerij, zowel manueel als machinaal. Leren zagen, schaven, houtverbindingen maken, frezen en dit door het uitvoeren van concrete opdrachten. Komen aan bod: werken in het schrijnwerkersatelier zelf en werken buitenshuis, op werven. Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, poorten, terrassen, gevelbekleding, schuttingen, tuinmeubelen (alles wat van hout gemaakt wordt in verschillende houtsoorten). Binnenschrijnwerk: deuren, rechte trappen, alle parket, muurbekleding, keukens, badkamermeubelen, meubelrestauratie Sinds 1998 is Klimop geregistreerd als aannemer van schrijn- en timmerwerken. Doelstelling Verwerven van basistechnieken schrijnwerkerij -zowel manueel als machinaal- zoals zagen, schaven, houtverbindingen, frezen, door het uitvoeren van concrete opdrachten zoals het maken van meubels op maat of binnen-schrijnwerkerij op verplaatsing (werven). Dit als voorbereiding op een beroepsopleiding of om sterker te staan bij het solliciteren als handlanger of klusjesman. Verwerven van een gezonde arbeidshouding: werkritme, nauwkeurigheid, samenwerking, stiptheid Nieuwe mensen leren kennen, opnieuw zin krijgen om de handen uit de mouwen te steken, weer zin krijgen om actief op zoek naar werk te gaan. Vorming Naast de technische vorming krijgen de medewerkers bovendien de kans om te paticiperen aan de rekengroep verzorgd door Brusselleer-Basiseducatie. Er wordt hierbij specifiek aandacht gegeven aan de vereisten voor een schrijnwerkerij zodat het luik metend rekenen apart wordt gebracht. Om Nederlands te leren worden Nederlandsarme medewerkers/cursisten doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor cursussen georganiseerd door Brusselleer of het CVO. Bovendien was er binnen Klimop een taalcoach actief via het Huis van het Nederlands en Brusselleer voor het aanleren van Nederlands op de werk-vloer. Via de UB3 middelen werden ook specifiek de modules VCA en werken op hoogte aangeboden. Boomerang design Dit jaar werkte Klimop de eerste prototypes uit voor hun nieuw project. Boomerang design staat voor stijlvol, ethisch en duurzaam design, gemaakt uit afvalhout en afgedankt materiaal, geproduceerd in de sociale economie. Eigentijds design met een hart voor mens, maatschappij en milieu. Kenmerken doelgroep Klimop - Totaal aantal bereikte personen: 42 - Gender: groot overwicht van mannen - Leeftijd: velen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45: 60% een algemene tendens van verjonging binnen het atelier - Nationaliteit: meest voorkomend zijn: Belgen (36%) en Maghrebijnen (29%), opvallende nieuwe instroom van personen uit het Midden-Oosten. - Statuut: voornamelijk personen in een artikel 60- of DSP-statuut - Studies: voornamelijk laaggeschoolden - Doorstroom: 52% voor zij die hun traject volledig afwerkten (voornamelijk naar KMO) - We merken een daling van doorstroom in de houtsector, (33% minder orders in 2014 t.o.v cfr.: De Vlaamse Schrijnwerker). Top 5 van de klanten Klantnaam 1. New Seeds 2. Baita 3. Collectif Garcia Lorcia 4. Sabot Pierre 5. Stad-Huis Overige klanten in 2014 Kobe Lootens Rirbaucout asbl Medikuregem vzw Bon vzw Service Seniorencentrum Brussel Pale mone Sint-Karelschool Bonsile Dube Smartbe vzw BS hendrik conscience controle Ioana-carmen catrinoiu sanzon Andre Gemeentbestuur Sint-Jans- La porte ouverte vzw Platteau Joris Promouvoir les cultures à Molenbeek vzw Fami home Van Opbroek Dirk Renders Molenbeek CAW Brussel ULAC Livingstones cvba Michael Peeters & Coproprieté Merode T mariacranske de Anne Guinot Casablanco Bbrouw vzw Emmanuel Munyawera Joan Tine Van Valckenborgh Bruno Hardt wijngaard vzw BRIK Iris vzw Kamilou Buurthuis scheut vzw Planning familial Vandenberghe Ursule Akashi Cosmos excelsior vzw Gertie Lindemans Talita vzw De welvaartkapoen vzw du karreveld Willem Defieuw Ivonne Quinze and milan designers bvba Muylle Ruth Hilde Cortier Jilali Mohammed Scheys Asselberghs Elmer vzw Cathy Weyders Association bruxelloise pour le bien etre Weichold Scouts & gidsen Ganshoren bota 75 Jan Lavrijsen Samenlevings-opbouw Brussel vzw

14 d) Heksenketel

15 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p15 Wat doet Heksenketel? Heksenketel is het maatschappelijk restaurant van Atelier Groot Eiland. Op weekdagen kan iedereen hier terecht voor een dagschotel, een maaltijd uit het menu, belegde broodjes of soep. Broodjes worden eveneens geleverd aan Brusselse verenigingen en bedrijven. Heksenketel beschikt ove een catering service en verzorgt recepties. Heksenketel stelt ongeveer vijftien medewerkers dagelijks tewerk. Vorming In het opleidings- en werkervaringsproject wordt er specifiek gewerkt rond volgende items: zaal - de zaal klaarzetten en de tafels dekken - opdienen en afruimen - bestellingen opnemen en afrekenen - de omgang met de klanten - kassa keuken - voorbereidingen en kooktechnieken - belegde broodjes klaarmaken - soepen, vlees- en visbereidingen, sausen, groenten en salades, nagerechten en gebak bereiden. - menuleer: warenkennis en voedingsleer - gebruik en onderhoud van keuken apparaten - rekenen en omgaan met budgetten. Naast de technische vorming krijgen de medewerkers ook de kans om deel te nemen aan de rekengroep die verzorgd wordt door Brusselleer-Basiseducatie. Om Nederlands te leren worden medewerkers/cursisten doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor de cursisten georganiseerd door Brusselleer of het CVO buiten Atelier Groot Eiland. Bovendien komt er een taalcoach terplaatse om vaktermen aan te leren en een vrijwilliger die taalconversaties inoefent. Doelstelling Het verwerven van basistechnieken in de keuken en de zaal als voorbereiding tot de horeca. (grootkeuken, hulpkok, hulpkelner). Het verwerven van een gezonde arbeidshouding: werkritme, nauwkeurigheid, stiptheid, samenwerking Een ontmoeting met andere mensen, opnieuw gemotiveerd geraken om de handen uit de mouwen te steken, opnieuw zin krijgen om actief naar werk te zoeken Kenmerken doelgroep Heksenketel - Totaal aantal bereikte personen: 33 - Gender: licht overwicht van vrouwen: 57% - Leeftijd: velen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45: 64%, een algemene tendens van verjonging binnen het atelier - Nationaliteit: 36% Belgen en 30% Zwart-Afrika en anderen - Statuut: voornamelijk personen in een artikel 60- of DSP-statuut - Studies: voornamelijk laaggeschoolden - Doorstroom: 70% voor zij die hun traject volledig afwerkten (voornamelijk naar grootkeuken) Top 5 van de klanten / catering Klantnaam 1. Bon 2. Oxfam Solidariteit 3. Ombudsdienst voor de postsector 4. Erasmushogeschool Brussel 5. Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Overige klanten in 2014 Brussel vzwr KBC Groep NV Hospitality Familiehulp Brussels brecht-eislerkoor Lire et Ecrire Bruxelles Vanheede bvba CERA CVBA Vlaamse Gemeenschap- Brusselse welzijns-en gezondheidsraad vzw La strada -steunpunt thuislozenhulp vzw Toerisme Vlaanderen Annick Deblauwe commissie Kabinet staatsecretaris Grouwels D Broej Vlaamse Instituut voor Sportbeheer Hub-kaho vzw Arteveldehogeschool Cardijnschool Maks vzw ST.Goedele vzw Promouvoir les cultures à Molenbeek asbl Euro cities Brussels Kunstoverleg vzw De Ambrassade vzw Maria Vindevoghel Fami-Home Livingstones vzw Stichting Odisee vzw Caritas Vlaanderen Lasso RBDH Brabantia CAW Brussel vzw Ricochet asbl Colruyt Groupe Services Evens Eefje Buys Mivas afdeling Goed La Fonderie Vlaams Expertisecentrum GROEN De Link vzw Het punt vzw Medikuregem vzw Vlaamse Gemeenschap Gevoel BAM vzw Liesbeth Driesen Caritas Mobiliteit Gemeentebestuur van Sint-Jans- Welzijnszorg Hannes jossart KTA Jette -departement welzijn, volksgezondheid Manus internatiional Fedais Uit De Marge URBAN Molenbeek De Lork vzw CVO Antwerpen Zilveren passer brabant-groep 19 Brussels BXL Rob Renaerts Brusselleer vzw Welzijn platform Federatie centra voor basiseducatie Etienne Carlier Samenlevingsopbouw Gent International KHLeuven -sociale school De & Samenleving CSM Antonin Artaud Groep vzw vzw Festival supervliegsupermouche Brug vzw VDAB OVSG Huis voor Gezondheid intro vzw Vaams-Brabant Stichting Lodewijk De Emile Duvivier Cultuurcentrum Dilbeek Febio GDF Suez Tower GC De Maalbeek Raet Diversito GCV 10/nov Komosie vzw INBO Vlaams Overheid Tochten van hoop Fix vzw Dienst Begeleid Werken Magda BHV DEP EWI VTI - Vlaams theater instituut vzw

16 3 Aantal bereikte doelgroep medewerkers Etiket ArtiZan Klimop Heksenketel Consultaties Wachtlijst Totaal

17 17 Grafieken: Overzicht doelgroep medewerkers Atelier Groot Eiland vzw: atelier groot eiland jaarverslag 2014 p 1. Origine doelgroep medewerkers: 8% 1% 4% België 43% West Europa 16% Oost Europa Zwart-Afrika Maghreb Azië Midden-Oosten Andere 17% 6% 6% 2. Status doelgroep medewerkers 40% 28% Doelgroep medewerker opleiding & arbeidstraining Doelgroep Medewerker Arbeidszorg Doelgroep werknemer Artikel 60 & DSP 3. Studies doelgroep medewerkers 32% 12% 3% 14% 8% Geen 6% LO HSO BUSO HO 20% LO LO buitenland 33% Andere 1%

18 4 Activiteiten & Evenementen Duurzame kookworkshops In 2014 organiseerde Heksenketel een aantal kookworkshops i.s.m. de gemeente Molenbeek. In het kader van duurzame voeding, met als thema: gezonde, seizoensgebonden & lokale producten. Week van de Smaak Ook in 2014 deden Heksenketel en ArtiZan mee aan de Week van de Smaak (november). Er werd een receptenwedstrijd Duurzaam met vis! georganiseerd waar Heksenketel aan deelnam. Diversiteit bij Atelier Groot Eiland In het kader van de diversiteit, organiseerde Atelier Groot Eiland ook dit jaar opnieuw een aantal diversiteitsdagen. Volgende thema s kwamen aan bod: psychiatrie i.s.m CGGZ, Syrië, Wallonië en Congo. Wallonië kozen we bewust omdat - ondanks het feit dat België een klein land is - er culturele verschillen zijn waarover we weinig weten. Ook Congo kwam ruim aan bod met een uitgebreide tentoonstelling van historische gebruiksvoorwerpen en werktuigen. Gezien de gestegen aantal doelgroep medewerkers uit Syrië werd er bewust gekozen voor deze regio. De vraag om iets te doen rond psychiatrie kwam mede vanuit de doelgroep. ArtiZan nam de schoolgaande jeugd onder de arm en leerde hen wat een duurzame cocktail kan zijn. Er werd geproefd en goed bevonden! Molengreen De ontmoeting tussen natuur en culturen, met een stand van ArtiZan.

19 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p19 Molencanal In april namen we deel aan het event Molencanal een initiatief van de gemeente Molenbeek. De gehele kanaalzone was in feestelijke stemming. Ook bij Atelier Groot Eiland was ambiance troef. Op de stoep in een feesttent van de gemeente Molenbeek werden hapjes verkocht, gemaakt door Heksenketel. In de poort had ArtiZan een Delicious Canal Een gastronomische ontdekkingstocht waar Heksenketel aan deelnam, tijdens de autoloze zondag. Een culinaire reis langs een twintigtal verschillende haltes, op pleinen op en langs het kanaal. Voor 1 per portie kon je proeven van soepen, balletjes of pannenkoeken gekruid met za atar, panch, porah, ras-el-hanout, komijn, saffraan, kurkuma, chaat masala... of gewoon met verse koriander. stand voorzien met borrelhapjes, streekbieren, vruchtensapjes, koffie en gebak. Er waren ballons voor de kinderen en er was muziek, dankzij DJ Jan. We kregen veel bezoekers en gelukkig voor ons en de bezoekers, was de zon ook van de partij. Atelier Groot Eiland was tevens het vertrekpunt van de Brussels Greeters, die wandelingen door Molenbeek organiseerden tijdens Molencanal. WAW-project 2014 was ook het jaar waarin het WAW-project werd opgestart. WAW staat voor Werk-Armoede-Welzijn, een project voor mensen in een armoedesituatie die intensief begeleid willen worden naar werk, met aandacht voor hun persoonlijke groei en voor hun welzijn. Broodproject ism Brussels Beer Project, Delhaize en Coduco Vorig jaar werd een nieuw project opgestart. Heksenketel werkte samen met Delhaize voor de ophaling van niet verkocht brood dat in de keuken van Heksenketel verwerkt werd voor het maken van bier. Dit i.s.m. Brussels Beer Project, Delhaize en Coduco. Het resultaat werd recentelijk voorgesteld aan de pers: Babylone bier op basis van gerecycleerd brood. Het bier belooft een succes te worden. Het aandeel van Heksenketel in het hele proces was het brood op te halen, snijden, drogen, vermalen tot poedervorm en het vacuüm te verpakken. Een schoon Molenbeek, daar kiezen wij voor! ArtiZan was aanwezig en ondertekende het charter: Molem Ma Belle: voor een mooi & proper Molenbeek!

20 5 Partnerships & Financiën a. Samenwerkingen en partnerships 1. koepels a. Tracé Brussel - lid algemene vergadering b. Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de werkgelegenheid - lid van raad van bestuur c. Rabad - Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding - lid algemene vergadering Mission Locale Molenbeek - lid raad van bestuur en algemene vergadering e. BWR - lid algemene vergadering Naast de doorstroming vanuit diverse organisaties (supra) komen ook steeds meer personen uit eigen initiatief of via kennis, familie bij Atelier Groot Eiland terecht.tenslotte is ook onze website (www.ateliergrooteiland.be) een bron van aanmelding voor nieuwe medewerkers. b. Financiën Kosten grondstoffen ,8% diensten & diversen ,9% bezoldigingen, soc. lasten pensioenen ,5% afschrijvingen & voorzieningen ,6% andere kosten ,3% Totaal % 2. samenwerking dagelijkse werking - Maïzenne: samenwerkingsverband van Nederlandstalige horeca-initiatieven (AGE, Chambéry, Cosmos, De Harmonie, De Pianofabriek, De Vaartkapoen, Eat, JES, Recyclart en Leger des Heils) - Overleg Bouw: Casablanco, Schoolinterventieteam, Bonnevie, Bricoteam, Groep Intro, JES, Chato en Baïta 2,6% 1,3% &#12/3&')$0* 19,8% 10,9% grondstoffen diensten en diversen bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen afschrijvingen en voorzieningen andere kosten - Verzendwerk: continuering samenwerking met sociale werkplaats Nevelland 3. doorverwijzers en (na) begeleidende diensten De organisaties die het meest personen hebben toegeleid in 2014 naar onze werking zijn: 1. De Werklijn (22 personen) 2. VDAB (11 personen) 3.OCMW Dilbeek (11 personen) 4. OCMW Molenbeek (7 personen) 5. Jobbeurs Tracée (7 personen) Verder was er in 2014 ook een toeleiding vanuit De Werkwinkel (Centraal + Zuid), Convivial, JES Mission Locale Molenbeek, Kurasaw, Fami-Home, Beschut Wonen Thuis, Groep Intro, Begeleid wonen Brussel, CAW Brussel, PVT Thuis, De Raster, Siréas, Cosmos, Beschut Wonen mandragora, Dienst Begeleid Wonen, De Vest, Het Huis van Vrede, Sint Alexius, BON, Chez Nous, gevangenis Nijvel, Leger des Heils, Brusselleer, Lire & Ecrire Opvallend is de afwezigheid van Actiris in deze lijst. Met volgende OCMW s wordt samengewerkt in het kader van terbeschikkingstelling van personen in een artikel 60-contract: Molenbeek, Dilbeek, Oudergem, Kraainem, Koekelberg, St. Genesius Rode, Asse, Schaarbeek, Sint- Lambrechts-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Ukkel, Sint- Pieters-Leeuw, Anderlecht, Vorst, Jette, Brussel. Meer dan 50% van het budget wordt gespendeerd aan personeel 1% 4,2% vnl. begeleiding. Dit is ook logisch gezien de doelstelling van de organisatie. Handelsgoederen maken ongeveer een omzet kwart uit van de totale 2,6% 1,3% uitgaven. Deze uitgaven staan subsidies steeds in functie van de hogerliggende 19,8% doelstelling nl. kansarmoedebestrijding via arbeid. grondstoffen 58,9% 65,5% Inkomsten 36% giften / fondsenwerving andere opbrengsten diensten en diversen bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen omzet &#12/3&')$0* ,0 % subsidies ,9 % andere kosten giften / fondsenwerving ,0 % andere 65,5% opbrengsten ,2 % Totaal ,00% afschrijvingen en voorzieningen 1% 4,2% 36% omzet subsidies 58,9% giften / fondsenwerving andere opbrengsten De totale opbrengsten stabiliseren zich tov Algemeen merken we een gezonde verhouding tussen subsidies en eigen inkomsten (60/40). 10,9%

21 atelier groot eiland Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 jaarverslag 2014 p21 Etiket: ,25 Artizan: Etiket omzet ArtiZan omzet Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: De werking van Atelier Groot Eiland in 2014 was mede mogelijk door De Federale Overheid - met Sociale Maribelsubsidies Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - met een PIOW-erkenning (Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) - met gesco-overeenkomsten - met SPI-partnership met Actiris (begeleiding specifieke doelgroepen en arbeidstraining) - met DSP-overeenkomsten - met een diversiteitovereenkomst De Vlaamse Gemeenschapscommissie - met een Stedenfondsovereenkomst De Vlaamse Gemeenschap - met een DAC-project - met een omkaderingspremie (Kelchtermansproject) Klimop omzet Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: VDAB - met een opleidingsovereenkomst Gemeente Molenbeek - met het houtrecuperatieproject - Boomerang design - met het project rond duurzame voeding Heksenketel omzet Giften / Fondsenwerving - KBC - Delhaize - Marnixring - Sint-Jan Berchmanscollege - diverse kleine giften van scholen in het kader van een rondleiding ,00

22 6 Wie is wie? A. Algemene vergadering en raad van bestuur Volgende leden maken deel uit van de algemene vergadering van Atelier Groot Eiland: Ivan De Naeyer, voorzitter Luc Schingtienne, secretaris Jan Bèghin Steffi Vallaeys Marijke Bosserez Stefaan Peirsman Christiana Rondelez Volgende leden zijn lid van algemene vergadering Leden van de raad van bestuur (zie supra) Charles Goethals Johan Martens Guido Van der Maat Ludo Van Eeckhoven Veronique Vercruyssen Lieven Lemmens Karin Simons De raad van bestuur kwam samen op 20/01, 17/02, 28/04, 02/06, 15/09, 17/11. De algemene vergadering vond plaats op 24/03/2014 B. Personeel algemeen Tom Dedeurwaerder, coördinator Jan Stes, zakelijk medewerker Betty Reyniers, communicatie heksenketel Chantal Veeckman Hugo Van Ackeleyen Guy Moreaux Behiye Sansak Paula Morales klimop Thomas Opsomer Martin Kirschak Martin Fonteyn Laurent Quoidbach Abderrazak Zagraoui Juan Martinez etiket Christel Vandebroek Anita Lens artizan Koen Desmet Stefie Servranckx Dirk Lambrechts trajectbegeleiding Birgit Venderickx Sabine Dauwe Fanchon Grossen project Werk-Armoede-Welzijn Katlijn Osselaer Gonda Agneessens Tevens blijft de organisatie pleiten voor de toekenning van een omkaderingsgesco waar zij in principe recht op heeft gezien het aantal DSP-werknemers. 1 VTE wordt tot op heden aldus nog niet toegekend door de bevoegde overheid.

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie