atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker."

Transcriptie

1 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker. Gloria Steinem

2

3 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p3 Jaarverslag 2014 vzw Atelier Groot Eiland Voorwoord 5 1. Algemeen 7 A. Opleiding, arbeidstraining 7 a1. Opleiding 7 a2. Arbeidstraining 7 B. Werkervaring 7 C. Arbeidszorg 7 D. Trajectbegeleiding / jobcoaching 7 2. Atelierwerkingen a. Etiket 8-9 b. ArtiZan c. Klimop d. Heksenketel Aantal bereikte doelgroepmedewerkers Projecten & Evenementen Partnerships & Financiën a. Overzicht van de samenwerkingen en partnerships 20 b. Financiën Wie is wie? a. Algemene vergadering en raad van bestuur 22 b. Personeel 22

4

5 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p Voorwoord Armoedebestrijding is een van de belangrijkste onderdelen van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat over het streven naar een samenleving die inclusief, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. Het gaat over mensen, over de planeet en over de arbeidsmarkt. Dat armoede in Brussel een nijpend probleem blijft is duidelijk: ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoede-risicogrens. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot een derde onder de jongeren. In het Brussels Gewest verlaat één jonge man tussen 18 en 24 jaar op vier en één jonge vrouw op zes de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. Maar Atelier Groot Eiland toont aan dat vele Brusselaars zich niet neerleggen bij deze situatie. Bijna 250 personen, een record, waren actief in één van de vier ateliers van onze werking of werden begeleid door onze trajectbegeleiders. Door aan de slag te gaan bij Atelier Groot Eiland tonen deze mensen heel sterk aan dat zij hun situatie in eigen handen willen nemen, tonen aan dat zij willen leren, tonen aan dat zij capaciteiten en competenties hebben, tonen aan dat zij een waardigheid hebben. Door in te zetten op zelfredzaamheid krijgen mensen weer grip op de eigen situatie. Door in te zetten op werk wordt de armoede gaandeweg verdreven. Het vergt vaak creativiteit en doorzettingsvermogen, maar onze resultaten tonen aan dat het op die manier vaak het beste werkt. Atelier Groot Eiland is fier dat zij met haar werking een steentje bijdraagt om het beste uit de mens naar boven te brengen en de armoede helpt terug te dringen. Ik wens ook u uitdrukkelijk te bedanken voor uw steun. Veel leesplezier met ons jaarverslag 2014! Tom Dedeurwaerder Algemeen Coördinator Atelier Groot Eiland

6

7 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p 7 1 Algemeen vzw Atelier Groot Eiland werkt aan armoedebestrijding en tewerkstelling met als missie de realisatie van recht op arbeid. De organisatie voert het beleid, rekening houdend met verschillende subsidiërende regelgevingen, om dat recht op arbeid te realiseren voor mensen die in hun eigen omgeving uitgesloten worden of dreigen uitgesloten te worden. A. Opleiding, arbeidstraining a1. Opleiding Door middel van vorming, opleiding en het opdoen van werkervaring, trachten wij de tewerkstellingskansen van het doelpubliek te verhogen. Onze ateliers zijn een plaats waar mensen de kans krijgen om zich te bekwamen tijdens hun werkzaamheden. - verwerven van materiaalkennis - technische training - leren samenwerken in teamverband - arbeidsattitudes - taalkennis, rekenles, a2. Arbeidstraining Het doel van arbeidstraining is het aanbieden van professionele arbeidsactiviteiten die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de doelgroepmedewerker. Arbeidstraining kan een opstap zijn naar de reguliere arbeidsmarkt en is bedoeld voor mensen die geen werkervaring hebben. Specifieke elementen die voorkomen: competenties aanleren, werkplanning, organiseren. De begeleiding ondersteunt en motiveert om de deelnemers mondiger en weerbaarder te maken. Begeleiders hebben ook aandacht voor mogelijk persoonsgebonden problematieken die invloed hebben op hun werksituatie. Arbeidstraining Min. 3 maanden, max. 1 jaar 3 componenten: observatieperiode, intensieve competentieverhoging, opvolging trajectbegeleiding. B. Werkervaring Reële werkervaring met het oog op directe doorschakeling naar een volwaardige aanstelling in het reguliere arbeidscircuit. Atelier Groot Eiland ontwerpt hiervoor een zo realiteitsgetrouw mogelijke bedrijfsmatige context. De organisatie biedt 2 soorten arbeidscontracten: Artikel 60 en doorstromingsprogramma (DSP). Doelstelling programma s Deze programma s geven aan langdurig werkzoekenden de mogelijkheid werkervaring op te doen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een reguliere arbeidsovereenkomst. Bovendien willen deze programma s een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de reguliere arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is. Criteria voor een werkervaring DSP contract - In het Brussels Gewest wonen. - Geen diploma hoger secundair onderwijs - Gedurende een bepaalde periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn of een uitkering ontvangen via het OCMW Criteria voor een Artikel 60- contract Een tewerkstellingsmaatregel in de OCMW-wetgeving. Het OCMW treedt op als werkgever met als doel de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen en de medewerkers het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid. C. Arbeidszorg Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het doelpubliek zijn personen die omwille van persoonsen/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het regulier arbeidscircuit. - werk aanbieden met voldoende oog voor het welzijn en de persoonlijke ontplooiing - maatschappelijke betrokkenheid - waardecomformiteit - persoonlijke autonomie verhogen, vaardigheden aanleren D. Trajectbegeleiding / Jobcoaching Traject op maat van de kandidaat werkzoekende Een intensieve begeleiding tijdens de opleiding/werkervaring via sleutelcompetenties: motivatie, arbeidsattitude, Opvolging van het traject en evaluaties op regelmatige basis. Sociale begeleiding van de randvoorwaarden Contactname en doorverwijzen naar de desbetreffende diensten m.b.t. ondersteuning thuissituatie, huisvestingssituatie, schulden etc. Begeleiding naar tewerkstelling & coaching Begeleiding naar de arbeidsmarkt via vacatureselecties en tewerkstellings-mogelijkheden, opstellen CV en motivatiebrief, contact opnemen met werkgevers, voorbereiding van sollicitatiegesprekken

8 a) Etiket

9 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p9 2 Atelierwerkingen B. ArtiZan Wat doet Etiket? Etiket is het verzendatelier van Atelier Groot Eiland. Hier is het werkaanbod: op een professionele wijze verzorgen en verwerken van verzendwerk voor een aantal belangrijke in het Brusselse gelegen organisaties Kenmerken doelgroep Etiket - Totaal aantal bereikte personen: 19 - Gender: overwicht van mannen: 14 mannen / 5 vrouwen - Leeftijd: relatief veel ouderen: 63% is ouder dan 45 jaar - Nationaliteit: overwegend Belgen (68%) - Statuut: voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering met een werkloosheidsduur van meer dan 5 jaar (73%) - Studies: zeer divers Top 5 van de klanten Klantnaam 1. Groen! 2. Kaaitheater 3. Bronks 4. Fietsersbond 5. Vlaams ministerie welzijn, volksgezondh & gezin Naast het werkaanbod zitten er specifieke leermomenten in het werkproces en de administratie van dit verzendwerk zoals klantcontacten en werkorganisatie. Naast het werkaanbod binnen Etiket krijgen de medewerkers de kans tot participeren aan een rekengroep verzorgd door Brusselleer - Basiseducatie in Atelier Groot Eiland. Ook een cursus Nederlands worden aangeboden. Wat realiseert Etiket voor de klant? Verzamelen van documenten - nieten - plooien - onder omslag steken - etiketteren - stempels zetten - bundelen - in postzakken steken - fardes plooien - fotocopies nemen, post- in en uitladen - snijden - postzegels kleven - frankeren - post sorteren - omwikkelen van krantjes - documenten aan verzending toevoegen - de verzending naar de post brengen - werkbrieven maken - verzendnota s klasseren en factureren Overige klanten in 2014 Welzijnsschakels vzw Musica - Sacra Kenniscentrum woonzorg Hefboom morele dienstverlening BXL Huisartsen- Fakkeltjes vzw Brussel deze week vzw Verzekeringskantoor Robberechts Huis CVBA TRISTERO vzw Nevelland GC De praktijk Dr.Buffels BVBA & Hilgert Tim Atoma bvba Museum voor natuurweten- voor gezondheid Studio Globo BRAL vzw Kriekelaar Tracé vzw Samenlevingsop- AWEL vzw Gemeente Sint-Jans- schappen HUJO vzw Jeugd en Muziek Needcompany VUB - Verzendingsdienst bouw Brussel EADV BBROW Molenbeek Nederlandse Taalunie Vlaanderen vzw B.O.T. KVS - SON Joris Poschet Wervel vzw Design Brusselse welzijnsraad Bon JINT Welzijnszorg Broederlijk Delen Vlaanderen Uit De Marge Cidse Protect De Vaartkapoen - GC Instelling

10 b) ArtiZan

11 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p11 Wat doet ArtiZan? ArtiZan werkt vanuit een atelier en een winkel met ambachtelijke producten. Op deze wijze worden verschillende activiteiten aangeboden. Deze zijn gericht op vorming, ontwikkeling, creativiteit en beleving maar ook op sfeer en arbeid. We streven naar een zinvolle daginvulling, belevings- en arbeidsgericht Kenmerken doelgroep ArtiZan - Totaal aantal bereikte personen: 30 - Gender: 50/50 - Leeftijd: relatief veel ouderen: 54% is ouder dan 45 jaar - Nationaliteit: overwegend Belgen (77%) - Statuut: voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering met een werkloosheidsduur van meer dan 5 jaar (45%) - Studies: zeer divers In het atelier worden dagelijks producten gemaakt die na afwerking aangeboden worden in de winkel. Een deel van de producten wordt in het bakatelier gemaakt: gebak, confituur, wafels en een ander deel wordt in het creatief atelier vervaardigd. Hier ligt de focus op creatieve objecten met een functie rond het tafelgebeuren : ontbijtplankjes, eierdopjes, coaster, picknickdekens Het assortiment gebak kan ook vooraf besteld worden en indien gewenst, aan huis geleverd. Organisaties kunnen pakketjes bestellen die door ArtiZan worden samengesteld. Klanten bij ArtiZan? Het merendeel van de klanten zijn particulieren, bezoekers van de tearoom/winkel van ArtiZan. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan organisaties en bedrijven om pakketten aan te kopen naar aanleiding van specifieke gelegenheden (kerst, sinterklaas, Pasen, ) Top 5 van de klanten Klantnaam 1. BIPT 2. CAW Brussel 3. Medikuregem vzw 4. Open Deur vzw 5. BROM D BROEJ vzw Overige klanten in 2014 La Fonderie Kristel en Isabelle De Roy Petra Vandermeiren Jeroen Mertens & Marguerite Mathieu Lasso Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Vlaams Expertisectiecentrum Mob Kamilou Inge Loodsteen en familie Trace Brussel Wijkgezondheidscentrum De Brug CVO Antwerpen KBC Groep NV Hospitality Brusselse Welzijns-en Gezondheidsraad Charlotte Backx en familie Hannes Jossart Zsenne vzw Belfius Bank Joris Poschet Sociaal Vertaalbureau van Brussel Het Punt vzw De Lijn centrale diensten Groen Molenbeek BAITA YAR Vlaanderen Tom Dedeurwaerder Brabantia Emile Duvivier Sp-a fractie Colruyt Groupe Services Betty D Hoenens BBROW-RBDH INBO Vlaams Overheid Gertie Lindemans Vlaams Instituut voor Sportbeheer GBS Windroos FeBio Sophie Alexandre GerdaTegenbos GDF Suez Tower Welzijnszorg Iris vzw Promouvoir Les Cultures à Molenbeek Medimmigrant Vlaamse Gemeenschapscommissie Eva vzw Samenlevingsopbouw Fami-Home Meininger Brussels GMBH

12 c) Klimop

13 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p13 Wat doet Klimop? Klimop is de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland. Hier is het werkaanbod: het verwerven van basistechnieken schrijnwerkerij, zowel manueel als machinaal. Leren zagen, schaven, houtverbindingen maken, frezen en dit door het uitvoeren van concrete opdrachten. Komen aan bod: werken in het schrijnwerkersatelier zelf en werken buitenshuis, op werven. Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, poorten, terrassen, gevelbekleding, schuttingen, tuinmeubelen (alles wat van hout gemaakt wordt in verschillende houtsoorten). Binnenschrijnwerk: deuren, rechte trappen, alle parket, muurbekleding, keukens, badkamermeubelen, meubelrestauratie Sinds 1998 is Klimop geregistreerd als aannemer van schrijn- en timmerwerken. Doelstelling Verwerven van basistechnieken schrijnwerkerij -zowel manueel als machinaal- zoals zagen, schaven, houtverbindingen, frezen, door het uitvoeren van concrete opdrachten zoals het maken van meubels op maat of binnen-schrijnwerkerij op verplaatsing (werven). Dit als voorbereiding op een beroepsopleiding of om sterker te staan bij het solliciteren als handlanger of klusjesman. Verwerven van een gezonde arbeidshouding: werkritme, nauwkeurigheid, samenwerking, stiptheid Nieuwe mensen leren kennen, opnieuw zin krijgen om de handen uit de mouwen te steken, weer zin krijgen om actief op zoek naar werk te gaan. Vorming Naast de technische vorming krijgen de medewerkers bovendien de kans om te paticiperen aan de rekengroep verzorgd door Brusselleer-Basiseducatie. Er wordt hierbij specifiek aandacht gegeven aan de vereisten voor een schrijnwerkerij zodat het luik metend rekenen apart wordt gebracht. Om Nederlands te leren worden Nederlandsarme medewerkers/cursisten doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor cursussen georganiseerd door Brusselleer of het CVO. Bovendien was er binnen Klimop een taalcoach actief via het Huis van het Nederlands en Brusselleer voor het aanleren van Nederlands op de werk-vloer. Via de UB3 middelen werden ook specifiek de modules VCA en werken op hoogte aangeboden. Boomerang design Dit jaar werkte Klimop de eerste prototypes uit voor hun nieuw project. Boomerang design staat voor stijlvol, ethisch en duurzaam design, gemaakt uit afvalhout en afgedankt materiaal, geproduceerd in de sociale economie. Eigentijds design met een hart voor mens, maatschappij en milieu. Kenmerken doelgroep Klimop - Totaal aantal bereikte personen: 42 - Gender: groot overwicht van mannen - Leeftijd: velen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45: 60% een algemene tendens van verjonging binnen het atelier - Nationaliteit: meest voorkomend zijn: Belgen (36%) en Maghrebijnen (29%), opvallende nieuwe instroom van personen uit het Midden-Oosten. - Statuut: voornamelijk personen in een artikel 60- of DSP-statuut - Studies: voornamelijk laaggeschoolden - Doorstroom: 52% voor zij die hun traject volledig afwerkten (voornamelijk naar KMO) - We merken een daling van doorstroom in de houtsector, (33% minder orders in 2014 t.o.v cfr.: De Vlaamse Schrijnwerker). Top 5 van de klanten Klantnaam 1. New Seeds 2. Baita 3. Collectif Garcia Lorcia 4. Sabot Pierre 5. Stad-Huis Overige klanten in 2014 Kobe Lootens Rirbaucout asbl Medikuregem vzw Bon vzw Service Seniorencentrum Brussel Pale mone Sint-Karelschool Bonsile Dube Smartbe vzw BS hendrik conscience controle Ioana-carmen catrinoiu sanzon Andre Gemeentbestuur Sint-Jans- La porte ouverte vzw Platteau Joris Promouvoir les cultures à Molenbeek vzw Fami home Van Opbroek Dirk Renders Molenbeek CAW Brussel ULAC Livingstones cvba Michael Peeters & Coproprieté Merode T mariacranske de Anne Guinot Casablanco Bbrouw vzw Emmanuel Munyawera Joan Tine Van Valckenborgh Bruno Hardt wijngaard vzw BRIK Iris vzw Kamilou Buurthuis scheut vzw Planning familial Vandenberghe Ursule Akashi Cosmos excelsior vzw Gertie Lindemans Talita vzw De welvaartkapoen vzw du karreveld Willem Defieuw Ivonne Quinze and milan designers bvba Muylle Ruth Hilde Cortier Jilali Mohammed Scheys Asselberghs Elmer vzw Cathy Weyders Association bruxelloise pour le bien etre Weichold Scouts & gidsen Ganshoren bota 75 Jan Lavrijsen Samenlevings-opbouw Brussel vzw

14 d) Heksenketel

15 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p15 Wat doet Heksenketel? Heksenketel is het maatschappelijk restaurant van Atelier Groot Eiland. Op weekdagen kan iedereen hier terecht voor een dagschotel, een maaltijd uit het menu, belegde broodjes of soep. Broodjes worden eveneens geleverd aan Brusselse verenigingen en bedrijven. Heksenketel beschikt ove een catering service en verzorgt recepties. Heksenketel stelt ongeveer vijftien medewerkers dagelijks tewerk. Vorming In het opleidings- en werkervaringsproject wordt er specifiek gewerkt rond volgende items: zaal - de zaal klaarzetten en de tafels dekken - opdienen en afruimen - bestellingen opnemen en afrekenen - de omgang met de klanten - kassa keuken - voorbereidingen en kooktechnieken - belegde broodjes klaarmaken - soepen, vlees- en visbereidingen, sausen, groenten en salades, nagerechten en gebak bereiden. - menuleer: warenkennis en voedingsleer - gebruik en onderhoud van keuken apparaten - rekenen en omgaan met budgetten. Naast de technische vorming krijgen de medewerkers ook de kans om deel te nemen aan de rekengroep die verzorgd wordt door Brusselleer-Basiseducatie. Om Nederlands te leren worden medewerkers/cursisten doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor de cursisten georganiseerd door Brusselleer of het CVO buiten Atelier Groot Eiland. Bovendien komt er een taalcoach terplaatse om vaktermen aan te leren en een vrijwilliger die taalconversaties inoefent. Doelstelling Het verwerven van basistechnieken in de keuken en de zaal als voorbereiding tot de horeca. (grootkeuken, hulpkok, hulpkelner). Het verwerven van een gezonde arbeidshouding: werkritme, nauwkeurigheid, stiptheid, samenwerking Een ontmoeting met andere mensen, opnieuw gemotiveerd geraken om de handen uit de mouwen te steken, opnieuw zin krijgen om actief naar werk te zoeken Kenmerken doelgroep Heksenketel - Totaal aantal bereikte personen: 33 - Gender: licht overwicht van vrouwen: 57% - Leeftijd: velen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45: 64%, een algemene tendens van verjonging binnen het atelier - Nationaliteit: 36% Belgen en 30% Zwart-Afrika en anderen - Statuut: voornamelijk personen in een artikel 60- of DSP-statuut - Studies: voornamelijk laaggeschoolden - Doorstroom: 70% voor zij die hun traject volledig afwerkten (voornamelijk naar grootkeuken) Top 5 van de klanten / catering Klantnaam 1. Bon 2. Oxfam Solidariteit 3. Ombudsdienst voor de postsector 4. Erasmushogeschool Brussel 5. Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Overige klanten in 2014 Brussel vzwr KBC Groep NV Hospitality Familiehulp Brussels brecht-eislerkoor Lire et Ecrire Bruxelles Vanheede bvba CERA CVBA Vlaamse Gemeenschap- Brusselse welzijns-en gezondheidsraad vzw La strada -steunpunt thuislozenhulp vzw Toerisme Vlaanderen Annick Deblauwe commissie Kabinet staatsecretaris Grouwels D Broej Vlaamse Instituut voor Sportbeheer Hub-kaho vzw Arteveldehogeschool Cardijnschool Maks vzw ST.Goedele vzw Promouvoir les cultures à Molenbeek asbl Euro cities Brussels Kunstoverleg vzw De Ambrassade vzw Maria Vindevoghel Fami-Home Livingstones vzw Stichting Odisee vzw Caritas Vlaanderen Lasso RBDH Brabantia CAW Brussel vzw Ricochet asbl Colruyt Groupe Services Evens Eefje Buys Mivas afdeling Goed La Fonderie Vlaams Expertisecentrum GROEN De Link vzw Het punt vzw Medikuregem vzw Vlaamse Gemeenschap Gevoel BAM vzw Liesbeth Driesen Caritas Mobiliteit Gemeentebestuur van Sint-Jans- Welzijnszorg Hannes jossart KTA Jette -departement welzijn, volksgezondheid Manus internatiional Fedais Uit De Marge URBAN Molenbeek De Lork vzw CVO Antwerpen Zilveren passer brabant-groep 19 Brussels BXL Rob Renaerts Brusselleer vzw Welzijn platform Federatie centra voor basiseducatie Etienne Carlier Samenlevingsopbouw Gent International KHLeuven -sociale school De & Samenleving CSM Antonin Artaud Groep vzw vzw Festival supervliegsupermouche Brug vzw VDAB OVSG Huis voor Gezondheid intro vzw Vaams-Brabant Stichting Lodewijk De Emile Duvivier Cultuurcentrum Dilbeek Febio GDF Suez Tower GC De Maalbeek Raet Diversito GCV 10/nov Komosie vzw INBO Vlaams Overheid Tochten van hoop Fix vzw Dienst Begeleid Werken Magda BHV DEP EWI VTI - Vlaams theater instituut vzw

16 3 Aantal bereikte doelgroep medewerkers Etiket ArtiZan Klimop Heksenketel Consultaties Wachtlijst Totaal

17 17 Grafieken: Overzicht doelgroep medewerkers Atelier Groot Eiland vzw: atelier groot eiland jaarverslag 2014 p 1. Origine doelgroep medewerkers: 8% 1% 4% België 43% West Europa 16% Oost Europa Zwart-Afrika Maghreb Azië Midden-Oosten Andere 17% 6% 6% 2. Status doelgroep medewerkers 40% 28% Doelgroep medewerker opleiding & arbeidstraining Doelgroep Medewerker Arbeidszorg Doelgroep werknemer Artikel 60 & DSP 3. Studies doelgroep medewerkers 32% 12% 3% 14% 8% Geen 6% LO HSO BUSO HO 20% LO LO buitenland 33% Andere 1%

18 4 Activiteiten & Evenementen Duurzame kookworkshops In 2014 organiseerde Heksenketel een aantal kookworkshops i.s.m. de gemeente Molenbeek. In het kader van duurzame voeding, met als thema: gezonde, seizoensgebonden & lokale producten. Week van de Smaak Ook in 2014 deden Heksenketel en ArtiZan mee aan de Week van de Smaak (november). Er werd een receptenwedstrijd Duurzaam met vis! georganiseerd waar Heksenketel aan deelnam. Diversiteit bij Atelier Groot Eiland In het kader van de diversiteit, organiseerde Atelier Groot Eiland ook dit jaar opnieuw een aantal diversiteitsdagen. Volgende thema s kwamen aan bod: psychiatrie i.s.m CGGZ, Syrië, Wallonië en Congo. Wallonië kozen we bewust omdat - ondanks het feit dat België een klein land is - er culturele verschillen zijn waarover we weinig weten. Ook Congo kwam ruim aan bod met een uitgebreide tentoonstelling van historische gebruiksvoorwerpen en werktuigen. Gezien de gestegen aantal doelgroep medewerkers uit Syrië werd er bewust gekozen voor deze regio. De vraag om iets te doen rond psychiatrie kwam mede vanuit de doelgroep. ArtiZan nam de schoolgaande jeugd onder de arm en leerde hen wat een duurzame cocktail kan zijn. Er werd geproefd en goed bevonden! Molengreen De ontmoeting tussen natuur en culturen, met een stand van ArtiZan.

19 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p19 Molencanal In april namen we deel aan het event Molencanal een initiatief van de gemeente Molenbeek. De gehele kanaalzone was in feestelijke stemming. Ook bij Atelier Groot Eiland was ambiance troef. Op de stoep in een feesttent van de gemeente Molenbeek werden hapjes verkocht, gemaakt door Heksenketel. In de poort had ArtiZan een Delicious Canal Een gastronomische ontdekkingstocht waar Heksenketel aan deelnam, tijdens de autoloze zondag. Een culinaire reis langs een twintigtal verschillende haltes, op pleinen op en langs het kanaal. Voor 1 per portie kon je proeven van soepen, balletjes of pannenkoeken gekruid met za atar, panch, porah, ras-el-hanout, komijn, saffraan, kurkuma, chaat masala... of gewoon met verse koriander. stand voorzien met borrelhapjes, streekbieren, vruchtensapjes, koffie en gebak. Er waren ballons voor de kinderen en er was muziek, dankzij DJ Jan. We kregen veel bezoekers en gelukkig voor ons en de bezoekers, was de zon ook van de partij. Atelier Groot Eiland was tevens het vertrekpunt van de Brussels Greeters, die wandelingen door Molenbeek organiseerden tijdens Molencanal. WAW-project 2014 was ook het jaar waarin het WAW-project werd opgestart. WAW staat voor Werk-Armoede-Welzijn, een project voor mensen in een armoedesituatie die intensief begeleid willen worden naar werk, met aandacht voor hun persoonlijke groei en voor hun welzijn. Broodproject ism Brussels Beer Project, Delhaize en Coduco Vorig jaar werd een nieuw project opgestart. Heksenketel werkte samen met Delhaize voor de ophaling van niet verkocht brood dat in de keuken van Heksenketel verwerkt werd voor het maken van bier. Dit i.s.m. Brussels Beer Project, Delhaize en Coduco. Het resultaat werd recentelijk voorgesteld aan de pers: Babylone bier op basis van gerecycleerd brood. Het bier belooft een succes te worden. Het aandeel van Heksenketel in het hele proces was het brood op te halen, snijden, drogen, vermalen tot poedervorm en het vacuüm te verpakken. Een schoon Molenbeek, daar kiezen wij voor! ArtiZan was aanwezig en ondertekende het charter: Molem Ma Belle: voor een mooi & proper Molenbeek!

20 5 Partnerships & Financiën a. Samenwerkingen en partnerships 1. koepels a. Tracé Brussel - lid algemene vergadering b. Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de werkgelegenheid - lid van raad van bestuur c. Rabad - Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding - lid algemene vergadering Mission Locale Molenbeek - lid raad van bestuur en algemene vergadering e. BWR - lid algemene vergadering Naast de doorstroming vanuit diverse organisaties (supra) komen ook steeds meer personen uit eigen initiatief of via kennis, familie bij Atelier Groot Eiland terecht.tenslotte is ook onze website (www.ateliergrooteiland.be) een bron van aanmelding voor nieuwe medewerkers. b. Financiën Kosten grondstoffen ,8% diensten & diversen ,9% bezoldigingen, soc. lasten pensioenen ,5% afschrijvingen & voorzieningen ,6% andere kosten ,3% Totaal % 2. samenwerking dagelijkse werking - Maïzenne: samenwerkingsverband van Nederlandstalige horeca-initiatieven (AGE, Chambéry, Cosmos, De Harmonie, De Pianofabriek, De Vaartkapoen, Eat, JES, Recyclart en Leger des Heils) - Overleg Bouw: Casablanco, Schoolinterventieteam, Bonnevie, Bricoteam, Groep Intro, JES, Chato en Baïta 2,6% 1,3% &#12/3&')$0* 19,8% 10,9% grondstoffen diensten en diversen bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen afschrijvingen en voorzieningen andere kosten - Verzendwerk: continuering samenwerking met sociale werkplaats Nevelland 3. doorverwijzers en (na) begeleidende diensten De organisaties die het meest personen hebben toegeleid in 2014 naar onze werking zijn: 1. De Werklijn (22 personen) 2. VDAB (11 personen) 3.OCMW Dilbeek (11 personen) 4. OCMW Molenbeek (7 personen) 5. Jobbeurs Tracée (7 personen) Verder was er in 2014 ook een toeleiding vanuit De Werkwinkel (Centraal + Zuid), Convivial, JES Mission Locale Molenbeek, Kurasaw, Fami-Home, Beschut Wonen Thuis, Groep Intro, Begeleid wonen Brussel, CAW Brussel, PVT Thuis, De Raster, Siréas, Cosmos, Beschut Wonen mandragora, Dienst Begeleid Wonen, De Vest, Het Huis van Vrede, Sint Alexius, BON, Chez Nous, gevangenis Nijvel, Leger des Heils, Brusselleer, Lire & Ecrire Opvallend is de afwezigheid van Actiris in deze lijst. Met volgende OCMW s wordt samengewerkt in het kader van terbeschikkingstelling van personen in een artikel 60-contract: Molenbeek, Dilbeek, Oudergem, Kraainem, Koekelberg, St. Genesius Rode, Asse, Schaarbeek, Sint- Lambrechts-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Ukkel, Sint- Pieters-Leeuw, Anderlecht, Vorst, Jette, Brussel. Meer dan 50% van het budget wordt gespendeerd aan personeel 1% 4,2% vnl. begeleiding. Dit is ook logisch gezien de doelstelling van de organisatie. Handelsgoederen maken ongeveer een omzet kwart uit van de totale 2,6% 1,3% uitgaven. Deze uitgaven staan subsidies steeds in functie van de hogerliggende 19,8% doelstelling nl. kansarmoedebestrijding via arbeid. grondstoffen 58,9% 65,5% Inkomsten 36% giften / fondsenwerving andere opbrengsten diensten en diversen bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen omzet &#12/3&')$0* ,0 % subsidies ,9 % andere kosten giften / fondsenwerving ,0 % andere 65,5% opbrengsten ,2 % Totaal ,00% afschrijvingen en voorzieningen 1% 4,2% 36% omzet subsidies 58,9% giften / fondsenwerving andere opbrengsten De totale opbrengsten stabiliseren zich tov Algemeen merken we een gezonde verhouding tussen subsidies en eigen inkomsten (60/40). 10,9%

21 atelier groot eiland Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 jaarverslag 2014 p21 Etiket: ,25 Artizan: Etiket omzet ArtiZan omzet Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: De werking van Atelier Groot Eiland in 2014 was mede mogelijk door De Federale Overheid - met Sociale Maribelsubsidies Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - met een PIOW-erkenning (Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) - met gesco-overeenkomsten - met SPI-partnership met Actiris (begeleiding specifieke doelgroepen en arbeidstraining) - met DSP-overeenkomsten - met een diversiteitovereenkomst De Vlaamse Gemeenschapscommissie - met een Stedenfondsovereenkomst De Vlaamse Gemeenschap - met een DAC-project - met een omkaderingspremie (Kelchtermansproject) Klimop omzet Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: VDAB - met een opleidingsovereenkomst Gemeente Molenbeek - met het houtrecuperatieproject - Boomerang design - met het project rond duurzame voeding Heksenketel omzet Giften / Fondsenwerving - KBC - Delhaize - Marnixring - Sint-Jan Berchmanscollege - diverse kleine giften van scholen in het kader van een rondleiding ,00

22 6 Wie is wie? A. Algemene vergadering en raad van bestuur Volgende leden maken deel uit van de algemene vergadering van Atelier Groot Eiland: Ivan De Naeyer, voorzitter Luc Schingtienne, secretaris Jan Bèghin Steffi Vallaeys Marijke Bosserez Stefaan Peirsman Christiana Rondelez Volgende leden zijn lid van algemene vergadering Leden van de raad van bestuur (zie supra) Charles Goethals Johan Martens Guido Van der Maat Ludo Van Eeckhoven Veronique Vercruyssen Lieven Lemmens Karin Simons De raad van bestuur kwam samen op 20/01, 17/02, 28/04, 02/06, 15/09, 17/11. De algemene vergadering vond plaats op 24/03/2014 B. Personeel algemeen Tom Dedeurwaerder, coördinator Jan Stes, zakelijk medewerker Betty Reyniers, communicatie heksenketel Chantal Veeckman Hugo Van Ackeleyen Guy Moreaux Behiye Sansak Paula Morales klimop Thomas Opsomer Martin Kirschak Martin Fonteyn Laurent Quoidbach Abderrazak Zagraoui Juan Martinez etiket Christel Vandebroek Anita Lens artizan Koen Desmet Stefie Servranckx Dirk Lambrechts trajectbegeleiding Birgit Venderickx Sabine Dauwe Fanchon Grossen project Werk-Armoede-Welzijn Katlijn Osselaer Gonda Agneessens Tevens blijft de organisatie pleiten voor de toekenning van een omkaderingsgesco waar zij in principe recht op heeft gezien het aantal DSP-werknemers. 1 VTE wordt tot op heden aldus nog niet toegekend door de bevoegde overheid.

Jaarrapport 2015 vzw Atelier Groot Eiland

Jaarrapport 2015 vzw Atelier Groot Eiland atelier groot eiland jaarverslag 2015 p3 Jaarrapport 2015 vzw Atelier Groot Eiland Atelier Groot Eiland 4 1. Doelstelling, doelgroep en waarden 5 2. Atelierwerkingen a. Etiket 7 b. ArtiZan 9 c. Klimop

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 vzw Atelier Groot Eiland

Jaarverslag 2011 vzw Atelier Groot Eiland AGE Jaarverslag 2011 p1 Jaarverslag 2011 vzw Atelier Groot Eiland I. algemeen p. 2 2. opleiding, arbeidstraining, werkervaring, sociale werkplaats, arbeidszorg en trajectbegeleiding p. 3 Opleiding p. 3

Nadere informatie

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden.

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG: bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG : instrumenten, actoren. Werk in dienstverband.

Nadere informatie

verslag 2010 vzw Atelier Groot Eiland

verslag 2010 vzw Atelier Groot Eiland age jaarverslag 2010 verslag 2010 vzw Atelier Groot Eiland I. algemeen p.1 II. opleiding, arbeidstraining, werkervaring, sociale werkplaats, arbeidszorg en trajectbegeleiding p.2 A. Opleiding p.2 B. Arbeidstraining

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas Missie als uitgangspunt bij alle acties Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier 't Hofke en sociaal restaurant Kome Netemensen in armoede, vrijwilligers en werknemers

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Absinth groenonderhoud

Absinth groenonderhoud Absinth groenonderhoud U wilt een betaalbaar onderhoud voor uw bos, plantsoen of park een op maat gesneden voorstel een sociaal verantwoorde aanpak Wij bieden Groenonderhoud met weinig machinale taken

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Keukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: Deze opleiding heeft tot doel volwassenen op te leiden voor de horecasector en dit op een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets Jeugdwerkloosheid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013 Jan Smets Overzicht van de uiteenzetting 1. Dramatische jongerenwerkloosheidscijfers... 2 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015 Werking INL-ploegen 2014-2015 Jaarvergadering 24 september 2015 De essentie Verlenging Samenwerkingsakkoord 2008 2013 met 2 jaar: 2014-2015 Dubbel doel: natuur- en landschapsbeleid uitvoeren inzet van

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Monitoring Report Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013 Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Auxipress 22704 Belga 15.05.2013 Page: 195 Circulation: 0 675c4f 105 Intensief trajectplan

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren!

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Persbericht 2012 Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Op het moment dat de jeugdwerkloosheid de voornaamste bekommernis is, zorgt Exaris Interim ervoor

Nadere informatie

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent 16 maart 2015 Inleiding Luc Decavel Voorzitter SERR Zuid-West-Vlaanderen Rapportering Streekpact

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Semi industrieel atelier

Semi industrieel atelier Semi industrieel atelier Domein Omschrijving Doelstelling Methodiek Doelgroep Aantal deelnemers Wanneer Arbeid & activatie Je voelt dat arbeid een gedeelte is dat bij het leven hoort en je wilt deze zinvolle

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Dagbesteding en werken bij Eleos

Dagbesteding en werken bij Eleos Dagbesteding en werken bij Eleos Activiteiten In een arbeidstrainingscentrum biedt Eleos activiteiten aan voor mensen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding, arbeids(re)integratie of scholing.

Nadere informatie

The Story of the Untapped Diamonds. Federaal Ministerie van Werk 21/01/2014

The Story of the Untapped Diamonds. Federaal Ministerie van Werk 21/01/2014 + The Story of the Untapped Diamonds Federaal Ministerie van Werk 21/01/2014 + Activeren Jeugdwerklozen 2 Pilootproject Cocom 1. Context en problematiek 2. Huidige initiatieven 3. Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Grootkeukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: De Grootkeukenverantwoordelijke heeft de leiding over de grootkeukenequipe. Hij werkt

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw BIJLAGE Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw Projectomschrijving De vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA) is een ontwikkelingsstructuur

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014

Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Sportparticipatie in Vlaanderen anno 2014 Jeroen Scheerder i.s.m. Marc Theeboom, Annick Willem, Julie Borgers en Zeno Nols Sportthema s 1. Deelname aan sport (Scheerder et al.) 2. Fysieke (in)activiteit

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR GROOTKEUKENKOK. Dieetkeuken

OPLEIDINGENSTRUCTUUR GROOTKEUKENKOK. Dieetkeuken OPLEIDINGENSTRUCTUUR GROOTKEUKENKOK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) GEMEENSCHAPSRESTAURATIE Beroepenstructuur (SERV/ASFORCOL/VVG/VGRB/ HFDV,

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

www.baticrea.be Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen:

www.baticrea.be Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen: Welkom 1 Nieuwe activiteitencoöperatie 2 www.baticrea.be Activiteitencoöperatie die zich specifiek richt tot activiteiten in de bouwsector en in het bijzonder het duurzaam bouwen: Renovatie van gebouwen

Nadere informatie

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken.

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken. vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bieden van concrete hulp

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK

INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK INFO-BROCHURE CENTRUM DEELTIJDS ONDERWIJS T.I. SINT-LODEWIJK Halmstraat 6 A - 3600 Genk Tel: 089 38 58 12-089 84 30 58 Fax: 089 38 58 12 E-mail: dbso.tisl.genk@skynet. Verbonden aan : INFO-BRUCHURE Technisch

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKOK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij

Voka: Doelgroepenbeleid schiet doel voorbij Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Sonja Teughels Senior adviseur arbeidsmarktbeleid tel. 02 229

Nadere informatie

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel EINDWERK Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken TV & PV Hotel INHOUD Doelstelling, kennis, vaardigheden, attitudes 3 Opdracht, puntenverdeling 4 Een verzorgt uiterlijk 5 Menu 9 Overzicht producten

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. basisopleiding bouw. Titel initiatief: Initiatiefnemer: Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches basisopleiding bouw vzw Groep Intro - Kortgeschoolden (max. hoger secundair onderwijs) - Allochtonen - 50+ers Iedere cursist maakt bij intake een keuze voor een bepaald beroep:

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie