atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker."

Transcriptie

1 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p atelier groot eiland vzw jaarverslag 2014 work is valued by the social value of the worker. Gloria Steinem

2

3 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p3 Jaarverslag 2014 vzw Atelier Groot Eiland Voorwoord 5 1. Algemeen 7 A. Opleiding, arbeidstraining 7 a1. Opleiding 7 a2. Arbeidstraining 7 B. Werkervaring 7 C. Arbeidszorg 7 D. Trajectbegeleiding / jobcoaching 7 2. Atelierwerkingen a. Etiket 8-9 b. ArtiZan c. Klimop d. Heksenketel Aantal bereikte doelgroepmedewerkers Projecten & Evenementen Partnerships & Financiën a. Overzicht van de samenwerkingen en partnerships 20 b. Financiën Wie is wie? a. Algemene vergadering en raad van bestuur 22 b. Personeel 22

4

5 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p Voorwoord Armoedebestrijding is een van de belangrijkste onderdelen van duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling gaat over het streven naar een samenleving die inclusief, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. Het gaat over mensen, over de planeet en over de arbeidsmarkt. Dat armoede in Brussel een nijpend probleem blijft is duidelijk: ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoede-risicogrens. Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot een derde onder de jongeren. In het Brussels Gewest verlaat één jonge man tussen 18 en 24 jaar op vier en één jonge vrouw op zes de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. Maar Atelier Groot Eiland toont aan dat vele Brusselaars zich niet neerleggen bij deze situatie. Bijna 250 personen, een record, waren actief in één van de vier ateliers van onze werking of werden begeleid door onze trajectbegeleiders. Door aan de slag te gaan bij Atelier Groot Eiland tonen deze mensen heel sterk aan dat zij hun situatie in eigen handen willen nemen, tonen aan dat zij willen leren, tonen aan dat zij capaciteiten en competenties hebben, tonen aan dat zij een waardigheid hebben. Door in te zetten op zelfredzaamheid krijgen mensen weer grip op de eigen situatie. Door in te zetten op werk wordt de armoede gaandeweg verdreven. Het vergt vaak creativiteit en doorzettingsvermogen, maar onze resultaten tonen aan dat het op die manier vaak het beste werkt. Atelier Groot Eiland is fier dat zij met haar werking een steentje bijdraagt om het beste uit de mens naar boven te brengen en de armoede helpt terug te dringen. Ik wens ook u uitdrukkelijk te bedanken voor uw steun. Veel leesplezier met ons jaarverslag 2014! Tom Dedeurwaerder Algemeen Coördinator Atelier Groot Eiland

6

7 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p 7 1 Algemeen vzw Atelier Groot Eiland werkt aan armoedebestrijding en tewerkstelling met als missie de realisatie van recht op arbeid. De organisatie voert het beleid, rekening houdend met verschillende subsidiërende regelgevingen, om dat recht op arbeid te realiseren voor mensen die in hun eigen omgeving uitgesloten worden of dreigen uitgesloten te worden. A. Opleiding, arbeidstraining a1. Opleiding Door middel van vorming, opleiding en het opdoen van werkervaring, trachten wij de tewerkstellingskansen van het doelpubliek te verhogen. Onze ateliers zijn een plaats waar mensen de kans krijgen om zich te bekwamen tijdens hun werkzaamheden. - verwerven van materiaalkennis - technische training - leren samenwerken in teamverband - arbeidsattitudes - taalkennis, rekenles, a2. Arbeidstraining Het doel van arbeidstraining is het aanbieden van professionele arbeidsactiviteiten die gericht zijn op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de doelgroepmedewerker. Arbeidstraining kan een opstap zijn naar de reguliere arbeidsmarkt en is bedoeld voor mensen die geen werkervaring hebben. Specifieke elementen die voorkomen: competenties aanleren, werkplanning, organiseren. De begeleiding ondersteunt en motiveert om de deelnemers mondiger en weerbaarder te maken. Begeleiders hebben ook aandacht voor mogelijk persoonsgebonden problematieken die invloed hebben op hun werksituatie. Arbeidstraining Min. 3 maanden, max. 1 jaar 3 componenten: observatieperiode, intensieve competentieverhoging, opvolging trajectbegeleiding. B. Werkervaring Reële werkervaring met het oog op directe doorschakeling naar een volwaardige aanstelling in het reguliere arbeidscircuit. Atelier Groot Eiland ontwerpt hiervoor een zo realiteitsgetrouw mogelijke bedrijfsmatige context. De organisatie biedt 2 soorten arbeidscontracten: Artikel 60 en doorstromingsprogramma (DSP). Doelstelling programma s Deze programma s geven aan langdurig werkzoekenden de mogelijkheid werkervaring op te doen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een reguliere arbeidsovereenkomst. Bovendien willen deze programma s een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de reguliere arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is. Criteria voor een werkervaring DSP contract - In het Brussels Gewest wonen. - Geen diploma hoger secundair onderwijs - Gedurende een bepaalde periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn of een uitkering ontvangen via het OCMW Criteria voor een Artikel 60- contract Een tewerkstellingsmaatregel in de OCMW-wetgeving. Het OCMW treedt op als werkgever met als doel de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen en de medewerkers het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid. C. Arbeidszorg Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het doelpubliek zijn personen die omwille van persoonsen/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken in het regulier arbeidscircuit. - werk aanbieden met voldoende oog voor het welzijn en de persoonlijke ontplooiing - maatschappelijke betrokkenheid - waardecomformiteit - persoonlijke autonomie verhogen, vaardigheden aanleren D. Trajectbegeleiding / Jobcoaching Traject op maat van de kandidaat werkzoekende Een intensieve begeleiding tijdens de opleiding/werkervaring via sleutelcompetenties: motivatie, arbeidsattitude, Opvolging van het traject en evaluaties op regelmatige basis. Sociale begeleiding van de randvoorwaarden Contactname en doorverwijzen naar de desbetreffende diensten m.b.t. ondersteuning thuissituatie, huisvestingssituatie, schulden etc. Begeleiding naar tewerkstelling & coaching Begeleiding naar de arbeidsmarkt via vacatureselecties en tewerkstellings-mogelijkheden, opstellen CV en motivatiebrief, contact opnemen met werkgevers, voorbereiding van sollicitatiegesprekken

8 a) Etiket

9 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p9 2 Atelierwerkingen B. ArtiZan Wat doet Etiket? Etiket is het verzendatelier van Atelier Groot Eiland. Hier is het werkaanbod: op een professionele wijze verzorgen en verwerken van verzendwerk voor een aantal belangrijke in het Brusselse gelegen organisaties Kenmerken doelgroep Etiket - Totaal aantal bereikte personen: 19 - Gender: overwicht van mannen: 14 mannen / 5 vrouwen - Leeftijd: relatief veel ouderen: 63% is ouder dan 45 jaar - Nationaliteit: overwegend Belgen (68%) - Statuut: voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering met een werkloosheidsduur van meer dan 5 jaar (73%) - Studies: zeer divers Top 5 van de klanten Klantnaam 1. Groen! 2. Kaaitheater 3. Bronks 4. Fietsersbond 5. Vlaams ministerie welzijn, volksgezondh & gezin Naast het werkaanbod zitten er specifieke leermomenten in het werkproces en de administratie van dit verzendwerk zoals klantcontacten en werkorganisatie. Naast het werkaanbod binnen Etiket krijgen de medewerkers de kans tot participeren aan een rekengroep verzorgd door Brusselleer - Basiseducatie in Atelier Groot Eiland. Ook een cursus Nederlands worden aangeboden. Wat realiseert Etiket voor de klant? Verzamelen van documenten - nieten - plooien - onder omslag steken - etiketteren - stempels zetten - bundelen - in postzakken steken - fardes plooien - fotocopies nemen, post- in en uitladen - snijden - postzegels kleven - frankeren - post sorteren - omwikkelen van krantjes - documenten aan verzending toevoegen - de verzending naar de post brengen - werkbrieven maken - verzendnota s klasseren en factureren Overige klanten in 2014 Welzijnsschakels vzw Musica - Sacra Kenniscentrum woonzorg Hefboom morele dienstverlening BXL Huisartsen- Fakkeltjes vzw Brussel deze week vzw Verzekeringskantoor Robberechts Huis CVBA TRISTERO vzw Nevelland GC De praktijk Dr.Buffels BVBA & Hilgert Tim Atoma bvba Museum voor natuurweten- voor gezondheid Studio Globo BRAL vzw Kriekelaar Tracé vzw Samenlevingsop- AWEL vzw Gemeente Sint-Jans- schappen HUJO vzw Jeugd en Muziek Needcompany VUB - Verzendingsdienst bouw Brussel EADV BBROW Molenbeek Nederlandse Taalunie Vlaanderen vzw B.O.T. KVS - SON Joris Poschet Wervel vzw Design Brusselse welzijnsraad Bon JINT Welzijnszorg Broederlijk Delen Vlaanderen Uit De Marge Cidse Protect De Vaartkapoen - GC Instelling

10 b) ArtiZan

11 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p11 Wat doet ArtiZan? ArtiZan werkt vanuit een atelier en een winkel met ambachtelijke producten. Op deze wijze worden verschillende activiteiten aangeboden. Deze zijn gericht op vorming, ontwikkeling, creativiteit en beleving maar ook op sfeer en arbeid. We streven naar een zinvolle daginvulling, belevings- en arbeidsgericht Kenmerken doelgroep ArtiZan - Totaal aantal bereikte personen: 30 - Gender: 50/50 - Leeftijd: relatief veel ouderen: 54% is ouder dan 45 jaar - Nationaliteit: overwegend Belgen (77%) - Statuut: voornamelijk mensen met een werkloosheidsuitkering met een werkloosheidsduur van meer dan 5 jaar (45%) - Studies: zeer divers In het atelier worden dagelijks producten gemaakt die na afwerking aangeboden worden in de winkel. Een deel van de producten wordt in het bakatelier gemaakt: gebak, confituur, wafels en een ander deel wordt in het creatief atelier vervaardigd. Hier ligt de focus op creatieve objecten met een functie rond het tafelgebeuren : ontbijtplankjes, eierdopjes, coaster, picknickdekens Het assortiment gebak kan ook vooraf besteld worden en indien gewenst, aan huis geleverd. Organisaties kunnen pakketjes bestellen die door ArtiZan worden samengesteld. Klanten bij ArtiZan? Het merendeel van de klanten zijn particulieren, bezoekers van de tearoom/winkel van ArtiZan. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan organisaties en bedrijven om pakketten aan te kopen naar aanleiding van specifieke gelegenheden (kerst, sinterklaas, Pasen, ) Top 5 van de klanten Klantnaam 1. BIPT 2. CAW Brussel 3. Medikuregem vzw 4. Open Deur vzw 5. BROM D BROEJ vzw Overige klanten in 2014 La Fonderie Kristel en Isabelle De Roy Petra Vandermeiren Jeroen Mertens & Marguerite Mathieu Lasso Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Vlaams Expertisectiecentrum Mob Kamilou Inge Loodsteen en familie Trace Brussel Wijkgezondheidscentrum De Brug CVO Antwerpen KBC Groep NV Hospitality Brusselse Welzijns-en Gezondheidsraad Charlotte Backx en familie Hannes Jossart Zsenne vzw Belfius Bank Joris Poschet Sociaal Vertaalbureau van Brussel Het Punt vzw De Lijn centrale diensten Groen Molenbeek BAITA YAR Vlaanderen Tom Dedeurwaerder Brabantia Emile Duvivier Sp-a fractie Colruyt Groupe Services Betty D Hoenens BBROW-RBDH INBO Vlaams Overheid Gertie Lindemans Vlaams Instituut voor Sportbeheer GBS Windroos FeBio Sophie Alexandre GerdaTegenbos GDF Suez Tower Welzijnszorg Iris vzw Promouvoir Les Cultures à Molenbeek Medimmigrant Vlaamse Gemeenschapscommissie Eva vzw Samenlevingsopbouw Fami-Home Meininger Brussels GMBH

12 c) Klimop

13 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p13 Wat doet Klimop? Klimop is de schrijnwerkerij van Atelier Groot Eiland. Hier is het werkaanbod: het verwerven van basistechnieken schrijnwerkerij, zowel manueel als machinaal. Leren zagen, schaven, houtverbindingen maken, frezen en dit door het uitvoeren van concrete opdrachten. Komen aan bod: werken in het schrijnwerkersatelier zelf en werken buitenshuis, op werven. Buitenschrijnwerk: ramen, deuren, poorten, terrassen, gevelbekleding, schuttingen, tuinmeubelen (alles wat van hout gemaakt wordt in verschillende houtsoorten). Binnenschrijnwerk: deuren, rechte trappen, alle parket, muurbekleding, keukens, badkamermeubelen, meubelrestauratie Sinds 1998 is Klimop geregistreerd als aannemer van schrijn- en timmerwerken. Doelstelling Verwerven van basistechnieken schrijnwerkerij -zowel manueel als machinaal- zoals zagen, schaven, houtverbindingen, frezen, door het uitvoeren van concrete opdrachten zoals het maken van meubels op maat of binnen-schrijnwerkerij op verplaatsing (werven). Dit als voorbereiding op een beroepsopleiding of om sterker te staan bij het solliciteren als handlanger of klusjesman. Verwerven van een gezonde arbeidshouding: werkritme, nauwkeurigheid, samenwerking, stiptheid Nieuwe mensen leren kennen, opnieuw zin krijgen om de handen uit de mouwen te steken, weer zin krijgen om actief op zoek naar werk te gaan. Vorming Naast de technische vorming krijgen de medewerkers bovendien de kans om te paticiperen aan de rekengroep verzorgd door Brusselleer-Basiseducatie. Er wordt hierbij specifiek aandacht gegeven aan de vereisten voor een schrijnwerkerij zodat het luik metend rekenen apart wordt gebracht. Om Nederlands te leren worden Nederlandsarme medewerkers/cursisten doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor cursussen georganiseerd door Brusselleer of het CVO. Bovendien was er binnen Klimop een taalcoach actief via het Huis van het Nederlands en Brusselleer voor het aanleren van Nederlands op de werk-vloer. Via de UB3 middelen werden ook specifiek de modules VCA en werken op hoogte aangeboden. Boomerang design Dit jaar werkte Klimop de eerste prototypes uit voor hun nieuw project. Boomerang design staat voor stijlvol, ethisch en duurzaam design, gemaakt uit afvalhout en afgedankt materiaal, geproduceerd in de sociale economie. Eigentijds design met een hart voor mens, maatschappij en milieu. Kenmerken doelgroep Klimop - Totaal aantal bereikte personen: 42 - Gender: groot overwicht van mannen - Leeftijd: velen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45: 60% een algemene tendens van verjonging binnen het atelier - Nationaliteit: meest voorkomend zijn: Belgen (36%) en Maghrebijnen (29%), opvallende nieuwe instroom van personen uit het Midden-Oosten. - Statuut: voornamelijk personen in een artikel 60- of DSP-statuut - Studies: voornamelijk laaggeschoolden - Doorstroom: 52% voor zij die hun traject volledig afwerkten (voornamelijk naar KMO) - We merken een daling van doorstroom in de houtsector, (33% minder orders in 2014 t.o.v cfr.: De Vlaamse Schrijnwerker). Top 5 van de klanten Klantnaam 1. New Seeds 2. Baita 3. Collectif Garcia Lorcia 4. Sabot Pierre 5. Stad-Huis Overige klanten in 2014 Kobe Lootens Rirbaucout asbl Medikuregem vzw Bon vzw Service Seniorencentrum Brussel Pale mone Sint-Karelschool Bonsile Dube Smartbe vzw BS hendrik conscience controle Ioana-carmen catrinoiu sanzon Andre Gemeentbestuur Sint-Jans- La porte ouverte vzw Platteau Joris Promouvoir les cultures à Molenbeek vzw Fami home Van Opbroek Dirk Renders Molenbeek CAW Brussel ULAC Livingstones cvba Michael Peeters & Coproprieté Merode T mariacranske de Anne Guinot Casablanco Bbrouw vzw Emmanuel Munyawera Joan Tine Van Valckenborgh Bruno Hardt wijngaard vzw BRIK Iris vzw Kamilou Buurthuis scheut vzw Planning familial Vandenberghe Ursule Akashi Cosmos excelsior vzw Gertie Lindemans Talita vzw De welvaartkapoen vzw du karreveld Willem Defieuw Ivonne Quinze and milan designers bvba Muylle Ruth Hilde Cortier Jilali Mohammed Scheys Asselberghs Elmer vzw Cathy Weyders Association bruxelloise pour le bien etre Weichold Scouts & gidsen Ganshoren bota 75 Jan Lavrijsen Samenlevings-opbouw Brussel vzw

14 d) Heksenketel

15 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p15 Wat doet Heksenketel? Heksenketel is het maatschappelijk restaurant van Atelier Groot Eiland. Op weekdagen kan iedereen hier terecht voor een dagschotel, een maaltijd uit het menu, belegde broodjes of soep. Broodjes worden eveneens geleverd aan Brusselse verenigingen en bedrijven. Heksenketel beschikt ove een catering service en verzorgt recepties. Heksenketel stelt ongeveer vijftien medewerkers dagelijks tewerk. Vorming In het opleidings- en werkervaringsproject wordt er specifiek gewerkt rond volgende items: zaal - de zaal klaarzetten en de tafels dekken - opdienen en afruimen - bestellingen opnemen en afrekenen - de omgang met de klanten - kassa keuken - voorbereidingen en kooktechnieken - belegde broodjes klaarmaken - soepen, vlees- en visbereidingen, sausen, groenten en salades, nagerechten en gebak bereiden. - menuleer: warenkennis en voedingsleer - gebruik en onderhoud van keuken apparaten - rekenen en omgaan met budgetten. Naast de technische vorming krijgen de medewerkers ook de kans om deel te nemen aan de rekengroep die verzorgd wordt door Brusselleer-Basiseducatie. Om Nederlands te leren worden medewerkers/cursisten doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor de cursisten georganiseerd door Brusselleer of het CVO buiten Atelier Groot Eiland. Bovendien komt er een taalcoach terplaatse om vaktermen aan te leren en een vrijwilliger die taalconversaties inoefent. Doelstelling Het verwerven van basistechnieken in de keuken en de zaal als voorbereiding tot de horeca. (grootkeuken, hulpkok, hulpkelner). Het verwerven van een gezonde arbeidshouding: werkritme, nauwkeurigheid, stiptheid, samenwerking Een ontmoeting met andere mensen, opnieuw gemotiveerd geraken om de handen uit de mouwen te steken, opnieuw zin krijgen om actief naar werk te zoeken Kenmerken doelgroep Heksenketel - Totaal aantal bereikte personen: 33 - Gender: licht overwicht van vrouwen: 57% - Leeftijd: velen in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45: 64%, een algemene tendens van verjonging binnen het atelier - Nationaliteit: 36% Belgen en 30% Zwart-Afrika en anderen - Statuut: voornamelijk personen in een artikel 60- of DSP-statuut - Studies: voornamelijk laaggeschoolden - Doorstroom: 70% voor zij die hun traject volledig afwerkten (voornamelijk naar grootkeuken) Top 5 van de klanten / catering Klantnaam 1. Bon 2. Oxfam Solidariteit 3. Ombudsdienst voor de postsector 4. Erasmushogeschool Brussel 5. Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Overige klanten in 2014 Brussel vzwr KBC Groep NV Hospitality Familiehulp Brussels brecht-eislerkoor Lire et Ecrire Bruxelles Vanheede bvba CERA CVBA Vlaamse Gemeenschap- Brusselse welzijns-en gezondheidsraad vzw La strada -steunpunt thuislozenhulp vzw Toerisme Vlaanderen Annick Deblauwe commissie Kabinet staatsecretaris Grouwels D Broej Vlaamse Instituut voor Sportbeheer Hub-kaho vzw Arteveldehogeschool Cardijnschool Maks vzw ST.Goedele vzw Promouvoir les cultures à Molenbeek asbl Euro cities Brussels Kunstoverleg vzw De Ambrassade vzw Maria Vindevoghel Fami-Home Livingstones vzw Stichting Odisee vzw Caritas Vlaanderen Lasso RBDH Brabantia CAW Brussel vzw Ricochet asbl Colruyt Groupe Services Evens Eefje Buys Mivas afdeling Goed La Fonderie Vlaams Expertisecentrum GROEN De Link vzw Het punt vzw Medikuregem vzw Vlaamse Gemeenschap Gevoel BAM vzw Liesbeth Driesen Caritas Mobiliteit Gemeentebestuur van Sint-Jans- Welzijnszorg Hannes jossart KTA Jette -departement welzijn, volksgezondheid Manus internatiional Fedais Uit De Marge URBAN Molenbeek De Lork vzw CVO Antwerpen Zilveren passer brabant-groep 19 Brussels BXL Rob Renaerts Brusselleer vzw Welzijn platform Federatie centra voor basiseducatie Etienne Carlier Samenlevingsopbouw Gent International KHLeuven -sociale school De & Samenleving CSM Antonin Artaud Groep vzw vzw Festival supervliegsupermouche Brug vzw VDAB OVSG Huis voor Gezondheid intro vzw Vaams-Brabant Stichting Lodewijk De Emile Duvivier Cultuurcentrum Dilbeek Febio GDF Suez Tower GC De Maalbeek Raet Diversito GCV 10/nov Komosie vzw INBO Vlaams Overheid Tochten van hoop Fix vzw Dienst Begeleid Werken Magda BHV DEP EWI VTI - Vlaams theater instituut vzw

16 3 Aantal bereikte doelgroep medewerkers Etiket ArtiZan Klimop Heksenketel Consultaties Wachtlijst Totaal

17 17 Grafieken: Overzicht doelgroep medewerkers Atelier Groot Eiland vzw: atelier groot eiland jaarverslag 2014 p 1. Origine doelgroep medewerkers: 8% 1% 4% België 43% West Europa 16% Oost Europa Zwart-Afrika Maghreb Azië Midden-Oosten Andere 17% 6% 6% 2. Status doelgroep medewerkers 40% 28% Doelgroep medewerker opleiding & arbeidstraining Doelgroep Medewerker Arbeidszorg Doelgroep werknemer Artikel 60 & DSP 3. Studies doelgroep medewerkers 32% 12% 3% 14% 8% Geen 6% LO HSO BUSO HO 20% LO LO buitenland 33% Andere 1%

18 4 Activiteiten & Evenementen Duurzame kookworkshops In 2014 organiseerde Heksenketel een aantal kookworkshops i.s.m. de gemeente Molenbeek. In het kader van duurzame voeding, met als thema: gezonde, seizoensgebonden & lokale producten. Week van de Smaak Ook in 2014 deden Heksenketel en ArtiZan mee aan de Week van de Smaak (november). Er werd een receptenwedstrijd Duurzaam met vis! georganiseerd waar Heksenketel aan deelnam. Diversiteit bij Atelier Groot Eiland In het kader van de diversiteit, organiseerde Atelier Groot Eiland ook dit jaar opnieuw een aantal diversiteitsdagen. Volgende thema s kwamen aan bod: psychiatrie i.s.m CGGZ, Syrië, Wallonië en Congo. Wallonië kozen we bewust omdat - ondanks het feit dat België een klein land is - er culturele verschillen zijn waarover we weinig weten. Ook Congo kwam ruim aan bod met een uitgebreide tentoonstelling van historische gebruiksvoorwerpen en werktuigen. Gezien de gestegen aantal doelgroep medewerkers uit Syrië werd er bewust gekozen voor deze regio. De vraag om iets te doen rond psychiatrie kwam mede vanuit de doelgroep. ArtiZan nam de schoolgaande jeugd onder de arm en leerde hen wat een duurzame cocktail kan zijn. Er werd geproefd en goed bevonden! Molengreen De ontmoeting tussen natuur en culturen, met een stand van ArtiZan.

19 atelier groot eiland jaarverslag 2014 p19 Molencanal In april namen we deel aan het event Molencanal een initiatief van de gemeente Molenbeek. De gehele kanaalzone was in feestelijke stemming. Ook bij Atelier Groot Eiland was ambiance troef. Op de stoep in een feesttent van de gemeente Molenbeek werden hapjes verkocht, gemaakt door Heksenketel. In de poort had ArtiZan een Delicious Canal Een gastronomische ontdekkingstocht waar Heksenketel aan deelnam, tijdens de autoloze zondag. Een culinaire reis langs een twintigtal verschillende haltes, op pleinen op en langs het kanaal. Voor 1 per portie kon je proeven van soepen, balletjes of pannenkoeken gekruid met za atar, panch, porah, ras-el-hanout, komijn, saffraan, kurkuma, chaat masala... of gewoon met verse koriander. stand voorzien met borrelhapjes, streekbieren, vruchtensapjes, koffie en gebak. Er waren ballons voor de kinderen en er was muziek, dankzij DJ Jan. We kregen veel bezoekers en gelukkig voor ons en de bezoekers, was de zon ook van de partij. Atelier Groot Eiland was tevens het vertrekpunt van de Brussels Greeters, die wandelingen door Molenbeek organiseerden tijdens Molencanal. WAW-project 2014 was ook het jaar waarin het WAW-project werd opgestart. WAW staat voor Werk-Armoede-Welzijn, een project voor mensen in een armoedesituatie die intensief begeleid willen worden naar werk, met aandacht voor hun persoonlijke groei en voor hun welzijn. Broodproject ism Brussels Beer Project, Delhaize en Coduco Vorig jaar werd een nieuw project opgestart. Heksenketel werkte samen met Delhaize voor de ophaling van niet verkocht brood dat in de keuken van Heksenketel verwerkt werd voor het maken van bier. Dit i.s.m. Brussels Beer Project, Delhaize en Coduco. Het resultaat werd recentelijk voorgesteld aan de pers: Babylone bier op basis van gerecycleerd brood. Het bier belooft een succes te worden. Het aandeel van Heksenketel in het hele proces was het brood op te halen, snijden, drogen, vermalen tot poedervorm en het vacuüm te verpakken. Een schoon Molenbeek, daar kiezen wij voor! ArtiZan was aanwezig en ondertekende het charter: Molem Ma Belle: voor een mooi & proper Molenbeek!

20 5 Partnerships & Financiën a. Samenwerkingen en partnerships 1. koepels a. Tracé Brussel - lid algemene vergadering b. Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de werkgelegenheid - lid van raad van bestuur c. Rabad - Netwerk van Brusselse actoren voor duurzame voeding - lid algemene vergadering Mission Locale Molenbeek - lid raad van bestuur en algemene vergadering e. BWR - lid algemene vergadering Naast de doorstroming vanuit diverse organisaties (supra) komen ook steeds meer personen uit eigen initiatief of via kennis, familie bij Atelier Groot Eiland terecht.tenslotte is ook onze website (www.ateliergrooteiland.be) een bron van aanmelding voor nieuwe medewerkers. b. Financiën Kosten grondstoffen ,8% diensten & diversen ,9% bezoldigingen, soc. lasten pensioenen ,5% afschrijvingen & voorzieningen ,6% andere kosten ,3% Totaal % 2. samenwerking dagelijkse werking - Maïzenne: samenwerkingsverband van Nederlandstalige horeca-initiatieven (AGE, Chambéry, Cosmos, De Harmonie, De Pianofabriek, De Vaartkapoen, Eat, JES, Recyclart en Leger des Heils) - Overleg Bouw: Casablanco, Schoolinterventieteam, Bonnevie, Bricoteam, Groep Intro, JES, Chato en Baïta 2,6% 1,3% &#12/3&')$0* 19,8% 10,9% grondstoffen diensten en diversen bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen afschrijvingen en voorzieningen andere kosten - Verzendwerk: continuering samenwerking met sociale werkplaats Nevelland 3. doorverwijzers en (na) begeleidende diensten De organisaties die het meest personen hebben toegeleid in 2014 naar onze werking zijn: 1. De Werklijn (22 personen) 2. VDAB (11 personen) 3.OCMW Dilbeek (11 personen) 4. OCMW Molenbeek (7 personen) 5. Jobbeurs Tracée (7 personen) Verder was er in 2014 ook een toeleiding vanuit De Werkwinkel (Centraal + Zuid), Convivial, JES Mission Locale Molenbeek, Kurasaw, Fami-Home, Beschut Wonen Thuis, Groep Intro, Begeleid wonen Brussel, CAW Brussel, PVT Thuis, De Raster, Siréas, Cosmos, Beschut Wonen mandragora, Dienst Begeleid Wonen, De Vest, Het Huis van Vrede, Sint Alexius, BON, Chez Nous, gevangenis Nijvel, Leger des Heils, Brusselleer, Lire & Ecrire Opvallend is de afwezigheid van Actiris in deze lijst. Met volgende OCMW s wordt samengewerkt in het kader van terbeschikkingstelling van personen in een artikel 60-contract: Molenbeek, Dilbeek, Oudergem, Kraainem, Koekelberg, St. Genesius Rode, Asse, Schaarbeek, Sint- Lambrechts-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Ukkel, Sint- Pieters-Leeuw, Anderlecht, Vorst, Jette, Brussel. Meer dan 50% van het budget wordt gespendeerd aan personeel 1% 4,2% vnl. begeleiding. Dit is ook logisch gezien de doelstelling van de organisatie. Handelsgoederen maken ongeveer een omzet kwart uit van de totale 2,6% 1,3% uitgaven. Deze uitgaven staan subsidies steeds in functie van de hogerliggende 19,8% doelstelling nl. kansarmoedebestrijding via arbeid. grondstoffen 58,9% 65,5% Inkomsten 36% giften / fondsenwerving andere opbrengsten diensten en diversen bezoldigingen, soc.lasten, pensioenen omzet &#12/3&')$0* ,0 % subsidies ,9 % andere kosten giften / fondsenwerving ,0 % andere 65,5% opbrengsten ,2 % Totaal ,00% afschrijvingen en voorzieningen 1% 4,2% 36% omzet subsidies 58,9% giften / fondsenwerving andere opbrengsten De totale opbrengsten stabiliseren zich tov Algemeen merken we een gezonde verhouding tussen subsidies en eigen inkomsten (60/40). 10,9%

21 atelier groot eiland Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 jaarverslag 2014 p21 Etiket: ,25 Artizan: Etiket omzet ArtiZan omzet Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: De werking van Atelier Groot Eiland in 2014 was mede mogelijk door De Federale Overheid - met Sociale Maribelsubsidies Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - met een PIOW-erkenning (Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid) - met gesco-overeenkomsten - met SPI-partnership met Actiris (begeleiding specifieke doelgroepen en arbeidstraining) - met DSP-overeenkomsten - met een diversiteitovereenkomst De Vlaamse Gemeenschapscommissie - met een Stedenfondsovereenkomst De Vlaamse Gemeenschap - met een DAC-project - met een omkaderingspremie (Kelchtermansproject) Klimop omzet Heksenketel: ,80 Klimop: ,93 Etiket: ,25 Artizan: VDAB - met een opleidingsovereenkomst Gemeente Molenbeek - met het houtrecuperatieproject - Boomerang design - met het project rond duurzame voeding Heksenketel omzet Giften / Fondsenwerving - KBC - Delhaize - Marnixring - Sint-Jan Berchmanscollege - diverse kleine giften van scholen in het kader van een rondleiding ,00

22 6 Wie is wie? A. Algemene vergadering en raad van bestuur Volgende leden maken deel uit van de algemene vergadering van Atelier Groot Eiland: Ivan De Naeyer, voorzitter Luc Schingtienne, secretaris Jan Bèghin Steffi Vallaeys Marijke Bosserez Stefaan Peirsman Christiana Rondelez Volgende leden zijn lid van algemene vergadering Leden van de raad van bestuur (zie supra) Charles Goethals Johan Martens Guido Van der Maat Ludo Van Eeckhoven Veronique Vercruyssen Lieven Lemmens Karin Simons De raad van bestuur kwam samen op 20/01, 17/02, 28/04, 02/06, 15/09, 17/11. De algemene vergadering vond plaats op 24/03/2014 B. Personeel algemeen Tom Dedeurwaerder, coördinator Jan Stes, zakelijk medewerker Betty Reyniers, communicatie heksenketel Chantal Veeckman Hugo Van Ackeleyen Guy Moreaux Behiye Sansak Paula Morales klimop Thomas Opsomer Martin Kirschak Martin Fonteyn Laurent Quoidbach Abderrazak Zagraoui Juan Martinez etiket Christel Vandebroek Anita Lens artizan Koen Desmet Stefie Servranckx Dirk Lambrechts trajectbegeleiding Birgit Venderickx Sabine Dauwe Fanchon Grossen project Werk-Armoede-Welzijn Katlijn Osselaer Gonda Agneessens Tevens blijft de organisatie pleiten voor de toekenning van een omkaderingsgesco waar zij in principe recht op heeft gezien het aantal DSP-werknemers. 1 VTE wordt tot op heden aldus nog niet toegekend door de bevoegde overheid.

Atelier Groot Eiland vzw. Atelier Groot Eiland vzw Jaarverslag 2012

Atelier Groot Eiland vzw. Atelier Groot Eiland vzw Jaarverslag 2012 Atelier Groot Eiland vzw Atelier Groot Eiland vzw Jaarverslag 2012 De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd en de armoede. Voltaire Frans schrijver en filosoof 1694-1778 age

Nadere informatie

Jaarrapport 2015 vzw Atelier Groot Eiland

Jaarrapport 2015 vzw Atelier Groot Eiland atelier groot eiland jaarverslag 2015 p3 Jaarrapport 2015 vzw Atelier Groot Eiland Atelier Groot Eiland 4 1. Doelstelling, doelgroep en waarden 5 2. Atelierwerkingen a. Etiket 7 b. ArtiZan 9 c. Klimop

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 vzw Atelier Groot Eiland

Jaarverslag 2011 vzw Atelier Groot Eiland AGE Jaarverslag 2011 p1 Jaarverslag 2011 vzw Atelier Groot Eiland I. algemeen p. 2 2. opleiding, arbeidstraining, werkervaring, sociale werkplaats, arbeidszorg en trajectbegeleiding p. 3 Opleiding p. 3

Nadere informatie

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden.

Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Het Brussels Inschakelingslandschap : spelers en bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG: bevoegdheden. Acties mbt opleiding en werk in het BHG : instrumenten, actoren. Werk in dienstverband.

Nadere informatie

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches SD 3 OD 5. Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches SD 3 OD 5 Titel initiatief : Opleiding en tewerkstelling schoolinterventieteam Initiatiefnemer: vzw Schoolinterventieteam Projectomschrijving De specifieke bijdrage van de

Nadere informatie

verslag 2010 vzw Atelier Groot Eiland

verslag 2010 vzw Atelier Groot Eiland age jaarverslag 2010 verslag 2010 vzw Atelier Groot Eiland I. algemeen p.1 II. opleiding, arbeidstraining, werkervaring, sociale werkplaats, arbeidszorg en trajectbegeleiding p.2 A. Opleiding p.2 B. Arbeidstraining

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Recht op werk. Atelier Groot Eiland. Geschiedenis

Recht op werk. Atelier Groot Eiland. Geschiedenis Nr 99 juni 2009 Recht op werk Atelier Groot Eiland Het recht op werk en een menswaardige verloning is een van de basis rechten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sinds 1994 is dat

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas

GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas GOED GEVOEL Een afdeling van Mivas Missie als uitgangspunt bij alle acties Goed Gevoel verenigt in haar sociale kruidenier 't Hofke en sociaal restaurant Kome Netemensen in armoede, vrijwilligers en werknemers

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Ontdek het inschakelingscontract

Ontdek het inschakelingscontract Ontdek het inschakelingscontract De nieuwe maatregel van de Brusselse regering om jongeren aan het werk te zetten 29 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Context 2. Doelstellingen van de maatregel 3. Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 vzw Atelier Groot Eiland

Jaarrapport 2016 vzw Atelier Groot Eiland Jaarrapport 2016 vzw Atelier Groot Eiland 1. Doelstelling, doelgroep en waarden p. 5 2. Sociaal Atelierwerkingen a. Bel Akker b. Bel Mundo c. Bel O d. Etiket e. Klimop f. Groei! g. Trajectbegeleiding /

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Absinth groenonderhoud

Absinth groenonderhoud Absinth groenonderhoud U wilt een betaalbaar onderhoud voor uw bos, plantsoen of park een op maat gesneden voorstel een sociaal verantwoorde aanpak Wij bieden Groenonderhoud met weinig machinale taken

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER

TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -1- TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS CENTRUM BASISEDUCATIE BRUSSELLEER -2- INHOUDSTAFEL WAT IS TAALCOACHING OP Z'N BRUSSELS? p.3 ~ HOE IS TAALCOACHING ONTSTAAN? p.4 ~ HOE START EEN TAALCOACHING? p.6 ~ WAT

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel

samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: samenwerkingsverband in het kader van opleiding tot werk vzw Tracé Brussel Projectomschrijving De krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming

Nadere informatie

Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie

Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie Samenwerkingsverband OCMW Balen Dessel Mol Retie Sociale activering 26 april 2016 1 Inhoud 1. Situering samenwerkingsverband 2. Diversiteit 3. Dienstencentrum

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

Buurtwandeling Oud- Molenbeek

Buurtwandeling Oud- Molenbeek Buurtwandeling Oud- Molenbeek Inhoud BUURTWANDELING PARTNERS Erasmushogeschool Brussel... 3 Lasso... 3 JES... 4 Jongeren uit de buurt... 5 Nabil... 5 Kalifa... 5 Buurtorganisaties... 6 Smoners vzw... 6

Nadere informatie

Perspectieven 11 juni 2013

Perspectieven 11 juni 2013 Werk en vorming Perspectieven 11 juni 2013 Uitbouw volwaardig beleid rond sociale economie (cf. VL beleidsprioriteiten) vb. investeren in intergemeentelijke samenwerking systematisch overleg partners -

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Keukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Keukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: Deze opleiding heeft tot doel volwassenen op te leiden voor de horecasector en dit op een

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets Jeugdwerkloosheid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013 Jan Smets Overzicht van de uiteenzetting 1. Dramatische jongerenwerkloosheidscijfers... 2 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015

Werking INL-ploegen 2014-2015. Jaarvergadering 24 september 2015 Werking INL-ploegen 2014-2015 Jaarvergadering 24 september 2015 De essentie Verlenging Samenwerkingsakkoord 2008 2013 met 2 jaar: 2014-2015 Dubbel doel: natuur- en landschapsbeleid uitvoeren inzet van

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017

Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen en stopzettingen tweede kwartaal 2017 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van EMMILY TALPE datum: 5 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO) - Aanwervingen

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren!

Persbericht 2012. Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Persbericht 2012 Exaris Interim viert zijn vijfjarig bestaan met meer dan 1500 tewerkgestelde jongeren! Op het moment dat de jeugdwerkloosheid de voornaamste bekommernis is, zorgt Exaris Interim ervoor

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Dagbesteding en werken bij Eleos

Dagbesteding en werken bij Eleos Dagbesteding en werken bij Eleos Dagbesteding In een centrum voor dagbesteding en arbeidsrehabilitatie biedt Eleos activiteiten aan voor mensen die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding, arbeidsintegratie

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Jaarlijks uitvoeringsverslag

Jaarlijks uitvoeringsverslag Jaarlijks uitvoeringsverslag 2014-2015 Samenvatting voor het publiek Operationeel Programma Europees Sociaal Fonds 2014-2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) Investeren in groei en werkgelegenheid

Nadere informatie

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Monitoring Report Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013 Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Auxipress 22704 Belga 15.05.2013 Page: 195 Circulation: 0 675c4f 105 Intensief trajectplan

Nadere informatie

11/10/2010. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES

11/10/2010. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn  OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES 11/10/2010 OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Armoede in Brussel Armoederapport 2010 Welzijnsbarometer Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Atelier Groot Eiland. jaarverslag. Atelier Groot Eiland Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel 02/ /

Atelier Groot Eiland. jaarverslag. Atelier Groot Eiland Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel 02/ / Atelier Groot Eiland jaarverslag 2009 Atelier Groot Eiland Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel 02/511.72.10 02/511.39.23 Narratief en cijfermatig verslag van de activiteiten 1 JAARVERSLAG 2009 vzw Atelier

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel

Gezinszorg. 1.1 Situering. 1.2 Berekening en invulling programmatie. Masterplan Woonzorg Brussel Gezinszorg 1.1 Situering Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen

Nadere informatie