Ah bon! Masir Avenir. ambassadeur van bon. de bonvrijwilligers. nieuwe. Yassine, focus in cijfers. vestiging in Molenbeek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ah bon! Masir Avenir. ambassadeur van bon. de bonvrijwilligers. nieuwe. Yassine, focus. 2010 in cijfers. vestiging in Molenbeek."

Transcriptie

1 Ah bon! jaarverslag 2010 Masir Avenir Yassine, ambassadeur van bon focus de bonvrijwilligers 2010 in cijfers nieuwe vestiging in Molenbeek

2 colofon bon T bon Sint-Jans-Molenbeek Toekomststraat Sint-Jans-Molenbeek bon Brussel Ph. de Champagnestraat Brussel bon Schaarbeek Colignonplein Schaarbeek Graaf van Vlaanderen 3 Anneessens 55 Pavillon 51 Klein Kasteeltje 4 Anneessens 92 Pogge Verantwoordelijke uitgever: Frans De Keyser, Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Foto s: bon & Lies Willaert & Bart Dewaele Realisatie & druk: d-artagnan bon gelooft in (bio)diversiteit. Dit jaarverslag werd gedrukt op 9 Lives 55.

3 1 inhoud 2 Een jaar om nooit te vergeten 3 Over bon - bon kort - Inburgeringstraject in beeld - Missie en visie: naar volwaardig burgerschap in cijfers 24 Masir Avenir is allereerste inburgeringscursus voor minderjarigen 15 Intake en werving 17 Maatschappelijke oriëntatie 20 Trajectbegeleiding 22 Nederlands als tweede taal (NT2) 26 bon zet 'ambassadeurs' in om werking bekend te maken 28 Levensloopbaanoriëntatie 31 Minderjarigenwerking 33 Externe communicatie 35 Interne keuken - De medewerkers van bon in De financiële kant van Termen toegelicht Malek Besrour: "Sinds een paar maanden denk ik ook in het Nederlands" De vrijwilligers van bon: een veelzijdig portret

4 2 3 eerst dit Een jaar om nooit te vergeten Dit jaarverslag geeft een overzicht van wat we bij bon vooral onthouden van Zelf denk ik aan onze begroting, die we sterk moesten herzien. We moesten het zoals iedereen met minder doen. Ik onthoud ook dat de ploeg van bon er ondanks alles in bleef geloven en ervoor bleef gaan. Toitoi, bonners! De opening van onze nieuwe hoofdzetel kreeg veel aandacht. Jammer genoeg hebben we ook onze vestiging in Koekelberg moeten sluiten. Maar we konden op veel belangstelling rekenen voor de opening van onze nieuwe hoofdzetel in hartje Sint-Jans- Molenbeek. De goede samenwerking met de gemeente speelde zeker mee in onze keuze voor die locatie. Masir Avenir liet een frisse wind waaien door de hele organisatie. Ik onthoud ook het eerste grote project dat we vorige zomer realiseerden: het jongvolwassenenproject Masir Avenir waarover u meer leest op pagina 24. Dat project liet een frisse wind waaien door de hele organisatie. Als spin-off van dit project liepen deelnemers en medewerkers in 2010 de halve marathon van Brussel. Over bon Onthaalbureau Inburgering bon is het Onthaalbureau Inburgering Brussel. Het doelpubliek van bon zijn mensen van buiten België die gemachtigd zijn om langer in België te verblijven, en Belgen die geboren zijn in het buitenland en van wie minstens een van de ouders ook in het buitenland geboren is. Inburgeringsprogramma bon biedt mensen van buitenlandse origine een inburgeringsprogramma aan. bon geeft duidelijke informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel, en over wat wettelijk mag en moet. Bovendien geeft bon inburgeraars de kans om op een prettige manier Nederlands te leren. Voor minderjarigen verzorgt bon specifieke begeleiding. Vier pijlers Het inburgeringsprogramma steunt op vier pijlers: De cursus maatschappelijke oriëntatie in onder andere het Frans, Engels, Arabisch, Russisch, Farsi, Spaans, Turks, Tibetaans en Pools. De intensieve basiscursus Nederlands (waarvoor bon doorverwijst naar het volwassenenonderwijs). Begeleiding bij het zoeken naar werk, beroepsopleiding, studie of sociale activiteiten. Individuele begeleiding doorheen het volledige traject. Meer mogelijkheden in België Het onthaalprogramma vergroot de mogelijkheden van de deelnemers om hun weg te vinden in de Belgische samenleving. We starten het programma verschillende keren per jaar op. Elke inburgeraar krijgt een individuele begeleider die hem in het hele traject bijstaat. Het programma is gratis en de inburgeraar krijgt zijn inspanningen beloond met een inburgeringsattest. Extra middelen voor instroom In de tweede helft van het jaar kregen we extra middelen die we maximaal inzetten op onze instroom. Een nog intensievere samenwerking met het Huis van het Nederlands, nog meer marktacties met onze geliefde en bejubelde caravan (zie ook pagina 15), een mailing naar onze oud-cursisten om potentiële cliënten door te sturen. Resultaat: 2096 contracten, of een stijging met 30%. Asieldossier Anderzijds is 2010 het jaar van de erg moeilijke regeringsvorming en de weerslag daarvan op de situatie van asielzoekers. Medewerkers van bon krijgen regelmatig vragen van asielzoekers op hotel, die we niet kunnen inschrijven omdat hotels geen vaste verblijfplaats zijn. Ook voor schoolgaande jongeren die op hotel wonen, is er niets voorzien voor transportkosten of andere ondersteuning. We zijn erg ongelukkig over die gebrekkige dienstverlening waar we machteloos tegenover staan. Niet alleen bon als organisatie, maar de hele samenleving heeft er alle belang bij dat het beleid in dit dossier zo vlug mogelijk voor duidelijkheid zorgt. Tot slot bedank ik alle partners die mee onze resultaten van 2010 hielpen realiseren. Veel leesplezier! Eric De Jonge Algemeen directeur

5 4 5 Inburgeringstraject in beeld bon in het inburgeringstraject primair traject secundair traject Volwassenen Trajectbegeleiding Maatschappelijke oriëntatie Nederlands als tweede taal Levensloopbaanoriëntatie Loopbaanoriënatie Educatief traject Maatschappelijke participatie VDAB, Actiris Tracé Brussel Naric, VUB, Erasmus, Ehsal Vrije tijd, vrijwilligerswerk. Actieve rol in het verenigingsleven. INTAKE & WERVING Minderjarigen Trajectbegeleider Maatschappelijke participatie Onthaalklassen Socioculturele activiteiten Welzijn

6 6 7 * Missie en visie Naar volwaardig burgerschap bon begeleidt mensen van buitenlandse origine op hun weg naar volwaardig burgerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Interactief proces bon ziet inburgering als een interactief proces. bon biedt mensen van buitenlandse origine een specifiek programma aan om hun zelfredzaamheid te verhogen. Het doel van het inburgeringproces is een volwaardige, actieve deelname aan de samenleving die bijdraagt tot meer sociale cohesie. bon wil zijn deelnemers zo goed mogelijk bedienen met een laagdrempelige aanpak op maat. Bij bon kan iedereen terecht die recht heeft op inburgering: hoogen laaggeschoolden, analfabeten, vrouwen en mannen, jong en oud, al of niet actief op de arbeidsmarkt. Om voor iedereen de drempel zo laag mogelijk te houden, betaalt bon bijvoorbeeld een deel van de kinderopvang en het vervoer terug. Niemand is een onbeschreven blad, ook inburgeraars niet. Allemaal starten ze met vaardigheden waarmee we zoveel mogelijk rekening houden als we het inburgeringsprogramma uittekenen. * De visie van bon is geïnspireerd op de definitie van inburgering in het inburgeringsdecreet. Inburgering is een interactief proces en het doel van bon is om de wisselwerking tussen onze deelnemers en de maatschappij te verbeteren. In verschillende talen biedt bon dit programma aan: een cursus maatschappelijke oriëntatie met uitleg over leven in België en Brussel, een basiscursus Nederlands (NT2), loopbaanoriëntatie, individuele trajectbegeleiding en maatschappelijke participatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de deelnemers zelfstandiger kunnen functioneren in de samenleving. Maatwerk is heel belangrijk. Elke keer stippelen we een individueel traject uit, in overleg met de inburgeraar zelf. bon streeft naar een dienstverlening die aantoonbaar duurzaam en kwaliteitsvol is. Volgens bon heeft inburgering alleen maar zin als de resultaten duurzaam zijn. Dankzij het inburgeringsprogramma moeten de deelnemers blijvend en aantoonbaar beter functioneren in de maatschappij. * * De integrale dienstverlening van bon laat de competenties van de deelnemers zelf volop tot hun recht komen. bon is een Brusselse, pluralistische organisatie die werkt vanuit het tweetalige statuut en de meertaligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. * bon biedt integrale dienstverlening: de programmaonderdelen (maatschappelijke oriëntatie, Nederlands tweede taal, loopbaanoriëntatie, trajectbegeleiding en maatschappelijke participatie) staan niet los van elkaar, maar vormen één geheel dat geregisseerd wordt door de trajectbegeleider. bon profileert zich als een Brusselse organisatie. De grootstedelijke en meertalige context in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt een specifiek Brusselse aanpak nodig, waarin samenwerking met het Nederlandstalige en het Franstalige werkveld centraal staat. bon is een pluralistische organisatie waarin personen met gelijk welke geloofsovertuiging en levensbeschouwing welkom zijn en in hun eigenheid gerespecteerd worden.

7 8 9 Raad van bestuur 2010 in cijfers Leden Frans De Keyser (voorzitter) Antony Ferminus Bob Pleysier Hamel Puissant Jos Brumagne Marc Haertjens Luc Groeninckx Adelheid Byttebier Bie Vancraeynest Algemene vergadering Frans De Keyser (voorzitter) Antony Ferminus Bob Pleysier Hamel Puissant Jos Brumagne Marc Haertjens Thierry Goossens Luc Groeninckx Adelheid Byttebier Bie Vancraeynest In de cijfers tekent 2010 zich af als een jaar van significante stijgingen. In dit hoofdstuk vindt u een aantal grafieken van onze deelnemers, gebaseerd op het totaal aantal intakes van volwassenen (2260). bon doet 2260 intakes in Daarnaast hebben we ook een intakegesprek met de 28 minderjarige nieuwkomers die deelnemen aan het EVF-project Masir Avenir 1. Het totaal aantal intakegesprekken komt zo op Even vergelijken met 2009: toen waren er 1815 intakes. Dat betekent voor 2010 een stijging van 24% mensen ondertekenen een inburgeringscontract met bon. Dat is 93% van de mensen die een intakegesprek hadden. De overige 7% komt niet opdagen bij de covaartest (test cognitieve vaardigheden) of is uiteindelijk toch niet geïnteresseerd in het programma. Ter vergelijking: in 2009 werden er 1612 contracten ondertekend. In 2010 noteren we dus een stijging van 30% tegenover het jaar voordien. Wie start met de cursus? 1550 mensen starten met een cursus maatschappelijke oriëntatie. Daarnaast doen 28 jongeren mee aan het EVF-project Masir Avenir. Van de 546 mensen die wel een contract tekenen, maar niet starten, zijn er heel wat die pas in 2011 een cursus maatschappelijke oriëntatie zullen volgen. Omdat er geen plaats meer is in de cursussen van 2010, of omdat ze geen opvang vinden voor hun kind in een kribbe. Het aantal kribbeplaatsen is erg beperkt, waardoor mensen vaak lang moeten wachten voor ze een plaats hebben en dus ook kunnen starten met het bon-aanbod. Sommigen hebben toch geen interesse meer in het aanbod of hebben werk gevonden, en starten daarom niet met de cursus. die afhaakt of niet regelmatig deelneemt, heeft werk gevonden of noemt familiale redenen. Het hoge percentage aan regelmatige deelnemers is voor bon een bewijs van de kwaliteit van het aanbod maatschappelijke oriëntatie. Een laatste vergelijking: in 2009 namen 1292 mensen regelmatig deel aan de cursus maatschappelijke oriëntatie. Dat is 89,2% van het aantal starters dat jaar. Wie zijn onze cursisten? Op basis van de cijfers in de grafieken op de volgende pagina's zien we dat bon-cursisten overwegend jong zijn: 62% is jonger dan 36 jaar. Het bon-publiek is in 2010 overwegend mannelijk: 57% van de cursisten is man. De bon-cursisten spreken heel wat talen. We tellen maar liefst 81 verschillende moedertalen in In de top 10 staat het Arabisch met voorsprong op de eerste plaats. Die trend trekt zich ook door in de top 10 van geboortelanden en nationaliteiten. We registreren 109 verschillende geboortelanden, maar 28% van de bon-cursisten is geboren in Marokko. Er komen mensen over de vloer van 117 verschillende nationaliteiten. 20% van de cursisten heeft de Marokkaanse nationaliteit. Bij het verblijfsstatuut vormen de gezinsherenigers (34%) en de asielzoekers met een aanvraag die al langer loopt dan 4 maanden (21%) de meerderheid. Meer dan de helft van de bon-cursisten (52%) is gehuwd. De ongehuwden volgen op de tweede plaats (38%). De bon-cursisten wonen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar zijn het meest vertegenwoordigd in Brussel (22%), Sint-Jans-Molenbeek (18%) en Schaarbeek (15%). In 2009 telden we 1438 starters. Ook hier dus een stijging in 2010, van 7% tegenover een jaar eerder. Wie neemt regelmatig deel? 1377 mensen nemen regelmatig (meer dan 80% van de cursus) deel aan het aanbod maatschappelijke oriëntatie. De deelnemers aan het project zijn niet meegerekend in dat cijfer. Gemiddeld neemt 92% van de starters regelmatig deel aan de cursus. De 8% 1_ Meer info over dit project op pagina 24. De (ex-)cursisten van bon blijven net als de voorbije jaren de beste ambassadeurs van ons programma. 26% van de nieuwe cursisten wordt doorverwezen door een (ex-)cursist. 21% ervan komt bij bon over de vloer door de wervingsinspanningen die bon iedere dag levert. Op de derde plaats komt de doorverwijzing van het Huis van het Nederlands (18%). De goede resultaten van de doorverwijzingen door (ex-)cursisten zijn voor bon jaar na jaar het bewijs van de kwaliteit van zijn dienstverlening. Ook in 2011 streeft bon ernaar om die doorverwijzingen en de eigen werving op peil te houden en te versterken waar mogelijk.

8 10 11 Top 10 van de gemeentes waar de bon-cursisten wonen Wat is de gezinssituatie van onze deelnemers in 2010? Brussel: 22,3% Koekelberg: 1,5% Jette: 1,8% Vorst: 2,1% Sint-Joost ten-node: 4,5% Sint-Gillis: 4,6% Gescheiden van tafel en bed: 0,4% Onbekend: 0,8% Weduwnaar/Weduwe: 1,1% Partnerschap: 2,5% Gescheiden: 5,5% Elsene: 5,3% Gehuwd: 51,6% Anderlecht: 10,0% Ongehuwd: 38,0% Sint-Jans-Molenbeek: 18,5% Schaarbeek: 15,2% Wie verwijst nieuwe cursisten door naar bon in 2010? Welk verblijfsstatuut hebben de bon-cursisten? ,2% ,1% ,2% ,4% 18,1% 12,9% 12,2% ,3% 11,9% ,1% 1,5% 1,5% 0,8% 0,7% ,8% 7,0% 1,9% 1,2% 1,0% 0,8% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% Doorverwijzing door (ex-)inburgeraar Eigen werving onthaalbureau Doorverwijzing door Huis van het Nederlands Doorverwijzing door familie/vrienden Andere Spontaan Doorverwijzing door OCMW Na verhuis Doorverwijzing door VDAB / Actiris Doorverwijzing door gemeente Gezinshereniger / Samenwoner Asielzoeker van wie de aanvraag meer dan 4 maanden terug is ingediend Europese onderdanen - Werkzoekende/ student/werknemer/eigen middelen Regularisatie Erkend vluchteling Belg Overige BIVR (INB 90) Subsidiaire bescherming Aanvraag statuut slachtoffer mensenhandel / Slachtoffer mensenhandel Onbekend Langdurig ingezetenen van andere EU-lidstaten Derdelander werknemer - onderzoeker/hooggekwalificeerde werknemer Niet-EU+ arbeidsmigrant doelgroep inburgering / Student Beschikker van voldoende bestaansmiddelen - gevestigde vreemdeling

9 12 13 Top 10 van de nationaliteiten van de bon-cursisten? totaal aantal verschillende nationaliteiten: 117 Top 10 van de moedertalen van de bon-cursisten totaal aantal verschillende moedertalen: 81 Marokko: 19,7% Roemenië: 2,2% China: 2,4% Russische Federatie: 2,5% Kameroen: 2,8% Arabisch: 28,4% Kinyarwanda: 2,2% Russisch: 2,3% Tibetaans: 2,8% Lingala: 3,1% Irak: 3,0% Turks: 3,4% Spaans: 3,4% DR Congo: 3,9% Spanje: 4,7% Tamazight (Berbers): 5,9% Guinea: 10,2% België: 7,0% Pular: 9,6% Andere Afrikaanse talen: 7,2% De top 10 van geboortelanden van de bon-cursisten totaal aantal verschillende geboortelanden: 109 Wat is de man-vrouwverhouding bij de bon-cursisten? Marokko: 27,8% Roemenië: 2,1% Algerije: 2,1% Ghana: 2,2% Russische Federatie: 2,6% Turkije: 2,9% 56,9% 43,1% Kameroen: 3,0% Irak: 3,3% DR Congo: 4,6% M / v Guinea: 11,0%

10 14 15 welke leeftijd hebben de bon-cursisten? jaar: 2,7% jaar: 9,3% ouder dan 65 jaar: 0,5% jaar: 20,9% intake en werving: twee kernprocessen Werving en intake zijn twee kernprocessen in de werking van bon. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het doelpubliek niet verplicht om een inburgeringstraject te volgen. bon moet dus zelf op zoek gaan naar deelnemers. Een team van gemiddeld zeven medewerkers heeft drie essentiële opdrachten: jaar: 25,2% jaar: 41,5% bon bekend maken als kwalitatieve dienstverlener. Het aantal gemotiveerde deelnemers aan een inburgeringstraject bij bon zo groot en stabiel goed. Dat zogenaamde boetebesluit re- Regering het Besluit mogelijk van de maken. Vlaamse gramma gelt vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams Regering betreffende Elk jaar het zeven opleggen keer de opstart voorbereiden van de cursus maatschappelijke Gewest oriëntatie. Het besluit is ook van toepassing van een administratieve geldboete aan rechthebbenden Het team en verplichte intake en werving realiseert dat de opdracht die opdrachten heeft om door inbreuken te zorgen vast voor: inburgeraars goed. Laagdrempelige Dat zogenaamde intakepermanenties te stellen en in die de drie te melden vestigingsplaatsen aan de handhavingsambtenaren. van bon. die Inschrijven onrechtmatig kan het op inburgeringspro- elke maandag woensdag Indien de avondpermanentie. klacht gramma boetebesluit regelt weekdagen. vanaf 1 januari In Brussel is er 2009 in het Vlaams Professionele, Gewest de toepassing onthalende en gegrond wervende is, kan communicatie er een - met de deelnemer. van administratieve Heldere trajectbepaling, geldboe- zo goed mogelijk op maat van de deelnemer. tes voor verplichte Vlotte inburgeraars en correcte die: administratieve e 12 septembre verwerking keurde de Vlaamse De organisatie van infosessies Regering voor de het ingeschreven Besluit van cursisten de Vlaamse 1 week voor te de stellen start en van die een te melden cursus. aan de handhavingsambtenaren. Goede samenwerking met Regering het Huis van betreffende het Nederlands het opleggen Brussel. van Verspreiding van informatie een over administratieve bon het Brussels geldboete Hoofdstedelijk aan rechthebbenden Gewest: gegrond affiches, is, kan flyers. een - verenigingen, en scholen verplichte en diensten. inburgeraars Verandering Dynamische contacten met Aanwezigheid op evenementen goed. met Dat zogenaamde een informatiestand: boetebesluit markten, regelt culturele gebeurtenissen. de vanaf onthaalbureaus 1 januari 2009 in in Vlaanderen. het Vlaams Het besluit is ook Een van goede toepassing samenwerking op met rechthebbende inburgeraars die een inburgeringscontract ondertekenden en die onrechtmatig het inburgeringsprogramma die onrechtmatig het inburgeringsprogramma vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams die onrechtmatig het inburgeringspro- Verandering vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams die onrechtmatig het inburgeringsprogramma

11 Bisti Intake quatiunt en werving tetumet ecuside in 2010 tetumete tetumete cus 2010 is een goed jaar, met meer deelnemers en meer afgesloten Werving in 2010: doelstellingen en acties inburgeringscontracten. Dat is duidelijk merkbaar in de volle klassen maatschappelijke oriëntatie. Sommige deelnemers moeten Werven gebeurt door potentiële deelnemers rechtstreeks aan te we zelfs op wachtlijsten zetten. spreken, en indirect via doorverwijzers. In 2010 deelden we de wervingsacties op in vijf types: Regering Begin 2010 het splitst Besluit het van oude de team Vlaamse instroom zich gramma op in een team Regering van de baliemedewerkers betreffende het en opleggen het team intake en werving. gelt vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams Territoriale werving: bon Gewest focust Het op besluit Schaarbeek is ook en van Sint- toepassing van een administratieve geldboete Jans-Molenbeek met op allerlei rechthebbende wervingsacties, inburgeraars zoals een die een aan bon rechthebbenden sluit zijn vestiging en in verplichte Koekelberg en opent dat zijn de gebouw opdracht in heeft om inbreuken brievenactie vast met de steun inburgeringscontract van de gemeentediensten ondertekenden van en inburgeraars Sint-Jans-Molenbeek. goed. Dat zogenaamde heeft een positief effect te stellen op de belangstelling en die te melden Sint-Jans-Molenbeek. aan de hand- die onrechtmatig het inburgeringspro- voor bon. regelt vanaf 1 januari boetebesluit havingsambtenaren. Indien Werving de klacht bij regionale gramma organisaties, zoals het Huis van het 2009 In de in tweede het Vlaams helft van Gewest 2010 de krijgt toe-bopassing een eenmalige gegrond is, extra kan er een - Nederlands Brussel. van bon administratieve haalt de daaraan geldboe- gekoppelde doelstelling van subsidie. Werving van prioritaire In doelgroepen: Vlaanderen is het het onthaalbureau tweeduizend tes voor verplichte ondertekende inburgeraars inburgeringscontracten. die: e 12 septembre 2008 keurde - Geregulariseerden: Vlaamse dat brievenactie de opdracht in samenwerking heeft om inbreuken met de vast Regering het Besluit van de Foyer. Vlaamse voor vluchtelingen: Indien de Klein klacht Het team intake en werving ontwikkelt een vrijwilligerswerking: Regering betreffende het - opleggen Asielzoekers van in opvangcentra vier enthousiaste ex-deelnemers werven actief een mee administratieve en kunnen geldboete Kasteeltje, aan recht-espoihebbenden (Ukkel), gegrond Foyer is, kan Selah. er een - en verplichte - inburgeraars Ouders van schoolgaande kinderen: de onthaalklassen Verandering als ervaringsdeskundige uitstekend uitleg geven. goed. Dat zogenaamde boetebesluit voor nieuwkomers, regelt e enkele 12 septembre scholen 2008 in Schaarbeek keurde de en Vlaamse Sint- Het besluit is ook van toepassing op vanaf 1 januari 2009 in Jans-Molenbeek. het Vlaams rechthebbende Cijfers in inburgeraars lift die een inburgeringscontract ondertekenden en die onrechtmatig Aantal intakes: het inburgeringsprogramma 2260 Gewest Het besluit is ook van Werving toepassing op basis van Regering contacttaal: betreffende Nederlands, het Roemeens, opleggen van op rechthebbende inburgeraars Pools, die Pular, een Turks en een Tibetaans. administratieve geldboete aan rechthebbenden scholingsgraad: en verplichte acties voor inburgeraars analfabeten. inburgeringscontract ondertekenden Werving op en basis van (1815 in 2009) die onrechtmatig het inburgeringsprogramma 2096 Aantal ondertekende inburgeringscontracten: In (1612 Vlaanderen in 2009) is het het onthaalbureau dat Aantal de opdracht starters heeft maatschappelijke om inbreuken oriëntatie: vast 1550 te stellen (1438 in en 2009) die te melden aan de handhavingsambtenaren. mooi vanaf voorbeeld 1 januari van 2009 directe in werving. het Vlaams De marktacties zijn een Tussen juni en oktober is Gewest bon acht Het keer besluit aanwezig is ook van op drie toepassing wekelijkse markten: Sint-Jans-Molenbeek, op rechthebbende de inburgeraars slachthuizen die een (Anderlecht) en de Antwerpsesteenweg inburgeringscontract (Brussel). ondertekenden Met hulp en Verandering van collega s en vrijwilligers die onrechtmatig informeert bon het honderden inburgeringsprogramma mensen. Publiek verandert dat de opdracht heeft om Vooruitblik inbreuken vast naar 2011 Regering We zien het meer Besluit analfabete van de of zwak Vlaamse gealfabetiseerde Regering deelnemers. betreffende het opleggen van Indien De vrijstellingstoets de klacht maatschappelijke te stellen en die te oriëntatie melden in aan gebruik de hand- een Nog administratieve meer kandidaten geldboete komen aan naar rechthebbenden bon via tevreden nemen. havingsambtenaren. deelnemers en (26%). verplichte inburgeraars De wervingsdoelstellingen gegrond vernieuwen is, kan en een realiseren. - goed. Het Dat aantal zogenaamde doorverwijzingen boetebesluit door het re-huigelt van e 12 het septembre 2008 keurde Onderzoeken Vlaamse waarom kandidaat-cursisten uiteindelijk Nederlands vanaf 1 januari Brussel 2009 (18%) in het neemt Vlaams fors toe. Regering het Besluit van afhaken de Vlaamse of niet starten. Gewest Er is meer Het besluit vraag is naar ook de van cursus toepassing maatschappelijke Regering oriëntatie betreffende het opleggen van op in rechthebbende specifieke talen inburgeraars (Pular, Tibetaans die een en Roemeens). die onrechtmatig het inburgeringspro- goed. Dat zogenaamde boetebesluit re- Maatschappelijke oriëntatie Maatschappelijke oriëntatie is gewoonlijk het eerste luik van Iedereen kan iets, niemand kan alles het vormingsprogramma dat de deelnemers aangeboden krijgen. De CLIMO-diek (Coöperatief Leren in Multiculturele Omgegen De cursussen zijn zoveel mogelijk op maat en in de eiving) is het uitgangspunt voor elke cursus. Die methodiek (contact)taal van de deelnemers: Frans, Engels, Arabisch, staat voor groepsleren met een duidelijke taakverdeling en Nederlands, Russisch, Turks, Pools, Farsi, Spaans, Tibetaans, rollen. De leerkracht reikt de instrumenten aan, waarmee de Roemeens en Pular. De lessen maatschappelijke oriëntatie deelnemers zelf informatie opzoeken (fiches, folders, internet), zijn erop gericht de inburgeraars zelfstandiger te laten functioneren keuzes maken en de nodige competenties ontwikkelen. op het een Besluit maatschappelijk van de Vlaamse verantwoorde gramma manier en in Regering Essentieel is groepswerk, gelt uitwisseling vanaf 1 januari en samenwerking 2009 het Vlaams in Regering overeenstemming betreffende met het hun opleggen eigen competenties. de klas. van een administratieve geldboete aan Gedifferentieerd rechthebbenden aanbod en verplichte dat de opdracht heeft om Interactief inbreuken vast en participatief inburgeraars Inhoudelijk brengt goed. de Dat cursus zogenaamde een wisselende mix te stellen uit twaalf en die te melden Het aan gaat de in handhavingsambtenaren. de lessen niet die om onrechtmatig zuivere kennisoverdracht, het inburgeringspro- tewerkstelling, Indien maar om de interactieve klacht vorming gramma die uitgaat van de specifieke boetebesluit leeromgevingen: regelt België vanaf en Brussel, 1 januari transport, 2009 wonen, in verblijfsstatuten, het Vlaams Gewest vrije de tijd, toepassinheid, sociale zekerheid, gegrond gezond- is, kan er een -leervragen en noden van de deelnemers. We verwachten van onderwijs, van administratieve maatschappelijke geldboe- participatie, intercultura- de deelnemers dus actieve In Vlaanderen participatie is om het aan het hun onthaalbureau vaardig- tes liteit, voor waarden verplichte en normen. inburgeraars Het aanbod die: houdt e rekening 12 septembre met 2008 keurde heden de te Vlaamse sleutelen. Zo krijgt dat de iedereen opdracht verantwoordelijkheden heeft om inbreuken vast opleidingsniveau, taalbeheersing of analfabetisme Regering van de het Besluit van en kansen. de Vlaamse Er is ruim plaats te stellen voor en opzoekwerk, die te melden oefeningen, aan de handhavingsambtenaren. Soms doet Indien de leerkracht de klacht deelnemers. Voor mensen die overdag niet kunnen, Regering is er betreffende ook het didactische opleggen spelen van en opdrachten. een avondaanbod. Verandering Samen plannen in diverse groepen een administratieve geldboete een beroep aan rechthebbenden op een consulent gegrond of is, een kan expert er een in - de klas. goed. Dat zogenaamde boetebesluit Werken aan regelt competenties in vanaf verschil- 1 januari 2009 Inburgeraars in het Vlaams worden in Regering hun leven het geconfronteerd Besluit van de met Vlaamse ver- Het Om de besluit twee is maanden ook van starten toepassing er nieuwe op sessies rechthebbende lende talen en op inburgeraars verschillende die plaatsen. een inburgeringscontract De cursus Gewest duurt Het besluit is ook schillende van toepassing knelpunten. Regering De cursus betreffende werkt aan de het vaardigheden opleggen van gemiddeld zes weken, ondertekenden met gewoonlijk en die vier halve op rechthebbende dagen les. inburgeraars om die knelpunten die een aan een te pakken: administratieve inzicht opbouwen, geldboete aan keuzes recht- onrechtmatig In totaal dus tussen het inburgeringsprogramma 36 en 80 uur. Uitgangspunt inburgeringscontract zijn altijd ondertekenden maken, actie ondernemen. en hebbenden de leervragen, interesses en aanwezige competenties die onrechtmatig van het inburgeringsprogramma uit. Het kader de deelnemers zelf. Elke cursus ziet er anders In zijn Vlaanderen ontwikkelingsdoelen is het het onthaalbureau uit de 'Handleiding voor de dat leerkrachten'. de opdracht heeft om inbreuken vast vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams De leerkracht: procesbegeleider Het leerproces van de deelnemers Gewest Het besluit gebeurt is in ook openheid, van toepassing respect en vertrouwen. De op leerkracht rechthebbende stelt zich inburgeraars niet centraal die op, een maar werkt vanuit en met inburgeringscontract de competenties ondertekenden en leervragen en Brussel-Bruxelles Verandering van de deelnemers. die onrechtmatig het inburgeringspro- gegrond Er wordt is, bijzondere kan een aandacht - besteed aan de Brusselse gramma instellingen, diensten en organisaties. Korte bezoekjes In Vlaanderen en is het het Waarden, onthaalbureau normen, tradities en gebruiken e stadsopdrachten 12 septembre 2008 brengen keurde de stad Vlaamse naar de klas. dat de opdracht heeft om Er inbreuken gaat veel vast aandacht naar In Vlaanderen culturele aspecten is het het en onthaalbureau naar te stellen en die te melden waarden aan de en handhavingsambtenaren. Indien geloofsbeleving de klacht aan te bod, stellen of gelijkheid en die te melden voor aan wet, de het hand- normen. Zo dat komen de opdracht vrijheid heeft van meningsuiting om inbreuken vast solidariteitsprincipe, discriminatie havingsambtenaren. gelijkwaardigheid Indien de tussen klacht vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams die onrechtmatig het inburgeringspro- man en vrouw. goed. Dat zogenaamde boetebesluit re-

12 Bisti quatiunt tetumet ecuside In 2010 is het aanbod maatschappelijke tetumete oriëntatie meer divers. We onderzoeken en verbeteren de organisatieprocessen. De beschikbare middelen zetten we efficiënter in. Het bezoek van het tetumete cus Maatschappelijke oriëntatie in 2010 vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams die onrechtmatig het inburgeringspro- goed. Dat zogenaamde boetebesluit re- In januari evalueert het team zichzelf. Dat leidt tot een actieplan voor de rest van het jaar. Elke leerkracht krijgt een individueel jaarplan om duidelijk zicht te krijgen op de workload. Dat zorgt inspectieteam in april geeft een nieuwe dynamiek aan het team voor meer rust, meer tijd voor uitwisseling en meer transparantie maatschappelijke oriëntatie. We maken een stappenplan om de van het werk op lange termijn. aanpak te versterken. Het bezoek van het inspectieteam in april en de bespreking van hun bevindingen met het team brengt een nieuwe dynamiek Regering Meer presteren het Besluit met van minder Vlaamse middelengramma met zich mee. Er komt gelt een vanaf stappenplan 1 januari voor 2009 de in voorgestelde het Vlaams Regering betreffende het opleggen aanpassingen. van De vestigingsplaats een administratieve Koekelberg geldboete wordt gesloten. In In Vlaanderen februari verhuist is het het onthaalbureau rechthebbenden het team maatschappelijke en verplichte oriëntatie naar dat de antenne de opdracht in de heeft om inbreuken In 2010 werken vast de leerkrachten inburgeringscontract bewuster vanuit ondertekenden en aan inburgeraars Philippe de Champagnestraat goed. Dat zogenaamde in het centrum van te Brussel. stellen en die te melden lesdoelstellingen. aan de handhavingsambtenaren. die onrechtmatig het inburgeringspro- praktijk komt dat Indien De leerkrachten de klacht werken gramma systematischer met de CLIMO-diek. boetebesluit We presteren meer regelt met vanaf minder 1 januari middelen. In de 2009 neer op in leerkrachten het Vlaams efficiënter Gewest de inzetten, toepassing en zonder gegrond kwaliteitsverlies is, kan er een - Ze besteden meer tijd aan geschreven lesvoorbereidingen. meer van en grotere administratieve groepen bedienen. geldboe- tes voor verplichte inburgeraars die: Ze wisselen onderling In meer Vlaanderen lesmateriaal is het en het ervaringen onthaalbureau uit. e 12 septembre 2008 keurde Ze de maken Vlaamse hun oefeningen dat de concreter opdracht en heeft focussen om inbreuken meer op vast We organiseren 96 groepen maatschappelijke oriëntatie Regering in het 2010: Besluit van competenties de Vlaamse ontwikkelen. audiovisueel materiaal, 37 in het Frans (waarvan 1 tijdens het EVF-project Regering betreffende 'Masir het Ze opleggen zetten meer van doordacht Avenir') een administratieve geldboete filmfragmenten aan rechthebbenden en documentaires gegrond is, kan in. er een - Verandering 24 het Arabisch en verplichte Ze inburgeraars werken meer met internet in de klas. 9 in het Engels Het 6 in besluit het Russisch ook van toepassing op rechthebbende 5 in het Spaans inburgeraars die een inburgeringscontract vanaf 1 januari 2009 De in pedagogisch het Vlaams medewerkster Regering kan het in Besluit 2010 meer van tijd de besteden Vlaamse Gewest Het besluit is ook aan van lesbezoeken toepassing en aan Regering de begeleiding betreffende van nieuwe het opleggen of tijdelijke van 4 het Turks ondertekenden en die onrechtmatig 3 in het Tibetaans het inburgeringsprogramma 2 in het Pools 2 in het Farsi op rechthebbende inburgeraars leerkrachten. die een die onrechtmatig het inburgeringsprogramma vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams In 1 Vlaanderen in het Dari is (tijdens het het EVF-project onthaalbureau 'Masir Avenir') dat 1 de in opdracht het Nederlands heeft om inbreuken vast te stellen 1 in het en Pular die te melden aan de handhavingsambtenaren. 1 het Roemeens Verandering die onrechtmatig het inburgeringsprogramma Regering betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbenden en verplichte inburgeraars goed. Dat zogenaamde boetebesluit Nog diverser regelt aanbod vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams Gewest de toepassing van administratieve geldboetes voor verplichte inburgeraars die: gelt vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams die onrechtmatig het inburgeringsprogramma te stellen en die te melden aan de hand- goed. Dat zogenaamde boetebesluit 2_ Lees meer over re- Masir Avenir hebbenden op pagina 24. gelt vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams die onrechtmatig het inburgeringspro- havingsambtenaren. Indien De aanwezigheid de klacht van consulenten gramma maatschappelijke participatie in het leraarslokaal en op het teamoverleg werkt heel dynamiserend. In 2010 wordt het lessenaanbod nog diverser met cursussen in De les over maatschappelijke In Vlaanderen participatie is het en de het formule onthaalbureau Belg in Roemeens en Pular. Er is een ruimer aanbod voor e 12 analfabeten, septembre 2008 keurde klas de zijn Vlaamse voortaan vaste dat waarden opdracht in het heeft aanbod. om inbreuken vast en het aanbod in de kleinere talen (Turks, Spaans, Regering Russisch, het Besluit van de Vlaamse Tibetaans, Farsi) blijft. een aanbod voor Indien De Meeting, de klacht een Regering betreffende het De opleggen leerkrachten van verzorgen een administratieve geldboete organisatie aan rechthebbenden die in Brussel gegrond werkt is, met kan mensen er een -zonder papieren 2010 systema- en verplichte en voor inburgeraars Broodje Brussel, in hun aanbod voor pendelaars in de Verandering Het team maatschappelijke oriëntatie heeft in tisch aandacht voor milieu en duurzaamheid. Dat goed. verandert Dat zogenaamde enkele boetebesluit middagpauze. re- besluit gewoontes is ook van van het toepassing team: de leerkrachten op gelt maken vanaf minder 1 januari 2009 in het Vlaams Het rechthebbende fotokopieën. En inburgeraars ze geven specifieke die een milieulessen. inburgeringscontracren Gewest Daarover Het besluit voe- is ook Vanaf van toepassing november kan het Regering team maatschappelijke betreffende het oriëntatie opleggen weer van een teamlid en ondertekenden een consulent van en die het Brussels op rechthebbende Instituut voor inburgeraars gebruik maken die een van een een aanbod administratieve Nederlands geldboete op de werkvloer. aan recht- onrechtmatig Milieubeheer het een inburgeringsprogramma geslaagde sensibiliseringsactie. inburgeringscontract ondertekenden Het niveau van en het Nederlands hebbenden bij de en leerkracht gaat behoorlijk op vooruit. die onrechtmatig het inburgeringsprogramma goed. Dat zogenaamde boetebesluit re- trajectbegelei- Het team werkt in 2010 intensief samen met de gelt vanaf 1 januari 2009 in het Vlaams In ders. Vlaanderen Om twee is het maanden het onthaalbureau overleggen en evalueren leerkrachten dat en trajectbegeleiders. opdracht heeft om inbreuken vast Het jongvolwassenenproject Indien de met klacht steun van Verandering het Europees Perspectieven voor op 2011 rechthebbende inburgeraars die een Opvolgingsbezoek van die het onrechtmatig inspectieteam het (april inburgeringsprogramma 2011) gegrond Vluchtelingenfonds is, kan er een wordt - een onvergetelijke ervaring. Aan het voorbereiden. project werken twee leerkrachten van wie één leerkracht In Vlaanderen Pashtu is het het onthaalbureau Het geïntegreerd doelenkader intenser toepassen en en 12 Dari septembre die daarvoor 2008 keurde speciaal de aangeworven Vlaamse werd. dat de De opdracht andere heeft om inbreuken concretiseren, vast samen In met Vlaanderen ploeg trajectbegeleiders. is het het onthaalbureau Regering teamleden het staan Besluit de twee van bij de met Vlaamse raad en daad. te stellen en die te melden Het aan aanbod de handhavingsambtenaren. maatschappelijke dat de opdracht oriëntatie heeft in de om talen inbreuken Pular, vast Indien Roemeens de klacht en Tibetaans te stellen verderzetten. en die te melden aan de hand- een In 2010 administratieve ontvangen we geldboete veel bezoekers aan rechthebbenden en geïnteresseerden gegrond is, kan in de er een - Internetverbinding en havingsambtenaren. pc s alle klassen Indien uitbouw de van klacht een klassen: andere en leerkrachten, verplichte inburgeraars een stagiaire, mediamensen, men- computerklas. goed. sen uit Dat partnerorganisaties. zogenaamde boetebesluit re- een administratieve geldboete aan recht-

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd?

Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Hoe wordt het inburgeringsbeleid geapprecieerd? Evaluatie vanuit het perspectief van de nieuwkomers Johan Geets, Steven Van den Eede, Johan Wets, Miet Lamberts & Christiane Timmerman Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie