JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Uw wereld Onze wereld

2 Financiële kengetallen Totale activa in Totaal aantal medewerkers (fte) Netto-omzet (x 1.000) Omzet per deelgebied EBITAE ( x 1.000) % ICT Services 6% Consulting 27% Software-gerelateerde dienstverlening 49% Software Omzet per sector Omzet Professionals & Staf 6% 5% 4% 12% 51% 14% 45% 28% 49% 86% ICT en communicatie Consumentenmarkt Financiele dienstverlening Overheid Gezondheidzorg Industrie Non-recurring Recurring Staf Professionals

3 Kengetallen winsten verliesrekening Netto-omzet (x 1.000) EBITDAE % 16% 15% 15% 17% EBITAE % 10% 10% 11% 15% Kengetallen balans Totale activa Groepsvermogen Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Netto-omzet en EBITAE (x 1.000) Totaal aantal medewerkers (fte) Instroom Uitstroom medewerkers (fte) Netto-omzet EBITAE Aantal fte per Aantal fte per Uitstroom Instroom

4 Uw wereld onze wereld Het thema in dit jaarverslag keert terug in een reeks fotografische impressies van projecten van de TSS-bedrijven. Hierbij staan QR-codes die leiden naar een speciaal opgenomen video met een interview over het project. Heeft u geen QR code-scanner op uw smartphone of tablet? U kunt deze gratis downloaden in de App store (Apple) of de Play Store (Android). 6 MijnGezondheid.net 12 ucan Intelligent Automotive 18 icaress en iquarant 24 Integratie Belastingloket en Klant Contact Centrum 30 C1000 Test & Pilot 36 CareCTRL 100 Geïntegreerd Casusoverleg 102 Mobility Platform Ondersteunend Systeem 2

5 Inhoudsopgave 4 De wereld van TSS 8 Profiel TSS 11 Voorwoord 14 Verslag Raad van Bestuur 26 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 28 Organisatie en medewerkers 32 Corporate governance 34 Verslag Raad van Commissarissen 38 Anticipating solutions 39 PSYGIS Quarant: van innovatie naar nieuwe GGZ-standaard 40 Meerwaarde apotheekinterventies aangetoond 41 Testadvies voor de gemeente Almere 42 Gemeentelijke samenwerking met CiVision WIZ 43 Wezuki: het juiste contact op juiste plaats 44 Actuera Software Factory: duurzame samenwerking met Yonder 45 Topservice bij ABN AMRO-hypotheken 46 Dicht op de klant, altijd up-to-date 47 Jaarrekening 48 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 50 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 53 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 88 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Overzicht van het totaalresultaat 89 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht eigen vermogen 91 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 97 Overige gegevens 98 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant JAARVERSLAG

6 ABN AMRO Hypotheken Groep Academisch Medisch Centrum Athlon Car Lease International Alliance Healthcare Amphia Ziekenhuis Actuera De wereld van TSS De TSS-bedrijven zijn actief voor een grote variatie aan opdrachtgevers, voor een diversiteit aan projecten die meer dan eens in samenwerking met collegabedrijven tot stand komen. Een selectie van projecten en opdrachtgevers toont deze wereld van TSS. Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Gemeente Almelo Gemeente Deventer Gemeente Medemblik Gemeente Utrecht Escura (incl. Lloyds) Eurosystems Exact Cochlear Broekhuis Lease C1000 Bosch BCICT ASML Gemeente Velsen GGz Breburg ING Bank J&T Autolease KPN Lentis 4 Marvell Mediq NN-Verzekeringen Oad PBG Zorgholding Philips PinkRoccade Healthcare Rabobank SNS St. GC Zoetermeer St. Elisabeth Ziekenhuis Stater Stichting Bronovo-Nebo Terberg Leasing UMC Utrecht Volkswagen Pon Financial Services WestlandUtrecht Bank Zorggroep Almere

7 Pharma Partners PinkRoccade Local Government PinkRoccade Healthcare Co-Maker Everest KZA TASS Yonder Applicatie-ontwikkeling en onderhoud (o.a. Aquima) Consultancy Levering Software Implementatie en Onderhoud (o.a. Pharmacom) Testen & QA Belasting & Kadaster Burgerzaken CARE CTRL ISOFT Mid Office systeem Hypotheken (ontwikkeling & beheer) PSYGIS Publiekszaken en Midoffice JAARVERSLAG

8 DIRECT MijnGezondheid.net Patiëntenportaal voor medicijngerelateerde diensten Samenwerking apothekers en huisartsen, voor optimaal veilige medicatie Apotheek Avereest PharmaPartners 6

9 CONTACT JAARVERSLAG

10 Profiel TSS Anticipating Solutions TSS ontwikkelt oplossingen met de klant van de klant voor ogen, om daarmee te anticiperen op de marktvraag. Total Specific Solutions, TSS, is met circa medewerkers en dertien vestigingen een van de grootste niet-beursgenoteerde IT-ondernemingen in bedrijfssoftware en gerelateerde diensten van Nederland. De TSS-bedrijven zijn gespecialiseerde IT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of een specifieke marktsector. TSS is één onderneming, met één gedeelde markt - visie en een volledig commitment aan de markten waarin de TSS-bedrijven opereren. Het concern wordt aangestuurd door de Directieraad waarin de algemeen directeuren van de TSS-bedrijven zitting hebben. De regie bij TSS is in handen van de Raad van Bestuur. TSS hanteert een marktgericht organisatiemodel, waarin het ondernemerschap laag in de onderneming, bij de TSS-bedrijven is gepositioneerd. De kernwaarden toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend zijn de uitdrukking van de gezamenlijke merkmentaliteit. Opdracht De opdracht van TSS ten opzichte van de TSS-bedrijven: Het succesvol ontwikkelen van de TSS-bedrijven door marktdynamiek Het stimuleren van krachtenbundeling Het faciliteren van ondernemerschap Het borgen van eenheid in verscheidenheid, ondernemerschap en kwaliteit Het nastreven van het hoogste niveau van professionaliteit TSS stelt met deze activiteiten de TSS-bedrijven in staat om trends en ontwikkelingen in hun markten vroegtijdig op te pakken en te verbinden met moderne en toekomstvaste technologie. De TSSbedrijven vertalen deze op een pro-actieve en ondernemende wijze door naar specifieke software-oplossingen en -diensten. Op deze wijze kunnen de TSS-bedrijven hun klanten succesvol laten zijn in een snel veranderende wereld. Bedrijfsstructuur TSS brengt twee soorten bedrijven samen: De IT-specialisten die technology push systemen en oplossingen ontwikkelen en integreren: Everest KZA TASS Yonder De marktspecialisten die market pull inspelen op actuele behoeften in specifieke markten, voor organisaties waar IT cruciaal is voor het primaire proces: PinkRoccade Local Government (lokale overheidsmarkt) PinkRoccade Healthcare (zorgmarkt) PharmaPartners (zorgmarkt) Co Maker (leasemarkt) Everest (financiële en overheidsmarkt) TSS beschikt daarmee over zowel hoogwaardige IT als over scherp inzicht in specifieke markten, de wensen en behoeften van de klanten en diens klanten. Via onderlinge coalities op basis van marktontwikkelingen wordt binnen TSS de brede, hoogwaardige IT-specialisatie gecombineerd met diepgaande kennis van markten en klanten. 8

11 Visie TSS Anticiperen op continue verandering creëert winnaars. TSS Besturingsmodel Missie TSS Wij geven als domeinkenniskampioen een krachtige impuls aan de business van onze opdrachtgevers met toekomstgerichte oplossingen. TSS Raad van Commissarissen TSS Raad van Bestuur Ambitie TSS Als toonaangevende IT-onderneming in bedrijfssoftware en gerelateerde diensten verzilveren wij kansen samen met onze opdrachtgevers door vroegtijdig mogelijkheden te signaleren en daarvoor concrete oplossingen aan te reiken. Kernwaarden TSS Directieraad TSS Portefeuillehouders PinkRoccade Healthcare Toegewijd Wij zijn volledig gecommitteerd aan het gewenste resultaat. Onze toewijding laat zien dat wij ons op een duurzame wijze verbinden met onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij als geheel. Deze whatever it takes -mentaliteit zorgt er voor dat wij alleen genoegen nemen met best in class - oplossingen voor de klant. PinkRoccade Local Government TASS KZA Yonder Co-maker Everest PharmaPartners M&A TSS Finance Marketing & Communicatie Sales HR MD & Samenwerking TSS-bedrijven Innovatie Quality & Risk Ondernemend Wij zijn ondernemend en nemen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het ondernemerschap kenmerkt zich verder door een relatiegerichte houding, doorzettingsvermogen en pragmatisme. Vooruitstrevend Wij hebben de wil om domeinkenniskampioenen te zijn en te blijven. Kennis zien wij als natuurlijke basis voor toekomstig succes. Daarvoor moeten we in staat zijn om tijdig te anticiperen. Wij houden daarom continu ons vizier gericht op de toekomst en zijn altijd voorbereid op the next big thing. Zo kunnen wij klanten verder helpen bij hun ambities om in te spelen op de wensen en behoeften van hun klanten. JAARVERSLAG

12 Wij leren, verbeteren en innoveren Innovatie & Training Wij creëren waarde Financieel TSS Balanced Scorecard TSS hanteert als high performance-organisatie de Balanced Scorecard als besturingsmethodiek. De Balanced Scorecard maakt een afgewogen oordeel mogelijk over de gerealiseerde prestaties. Een goede winstmarge is bijvoorbeeld belangrijk voor innovatie, maar die mag niet ten koste gaan van de klanttevredenheid en de ontwikkeling van de medewerkers. En andersom draagt een hoge klanttevredenheid bij aan de winstmarge. De Balanced Scorecard verenigt de key performance indicators die TSS heeft vastgesteld voor de langetermijndoelstellingen. Ze zijn gegroepeerd in Financieel, Innovatie & Training, Interne processen en Klant. Wij voegen waarde toe bij onze klanten Klant Innovatie & Training Medewerkerstevredenheid Ongewenst verloop Ziekteverzuim Trainingsuren per fte Research & Development TSS Kwaliteitsstandaarden Hoogste niveau van professionaliteit Interne processen Wij zorgen voor een goede organisatie Interne processen Staffkosten / totaalkosten Staff fte / totaal fte Omzet bij top 10 klanten Uitgaven marketing en sales Inzetbaarheid Productiviteit Overhead Brutomarge Klant Klanttevredenheid EBITAE Financieel Omzetgroei EBITAE Omzetgroei per fte 10

13 Voorwoord De economische ontwikkelingen zijn ook aan de IT-sector niet voorbijgegaan. De markten waarin wij actief zijn, ondervonden elk de effecten. Des te opvallender is de groei die TSS ook in 2011 wist door te maken. De nieuwe bestuursstructuur en strategie werpen hun vruchten af: over de hele linie zijn de omzet en het aantal projecten toegenomen. Ten opzichte van 2010 is de interne samenwerking tussen de TSS-bedrijven, met behoud van de zelfstandige marktbewerking en expertiseontwikkeling, verder tot stand gekomen. De gezamenlijke thema s, zoals human resources, innovatie en kwaliteit, kregen nog meer profiel, onder leiding van de Directieraad van TSS. De hechte organisatie en de korte interne lijnen betekenen voor onze klanten concreet dat het commitment met een klant niet alleen geldt voor het betreffende TSS-bedrijf, maar ook voor de gehele TSS-organisatie. Prestaties van een onderneming zijn niet alleen in financiële termen uit te drukken. Ook de maatschappelijke rol is van belang, reden waarom wij voortaan verslag doen van onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit jaarverslag heeft als thema Uw wereld onze wereld meegekregen. Dit weerspiegelt het TSSmotto Anticipating solutions: wij ontwikkelen innovatieve oplossingen die de performance van de klant vergroten. Deze oplossingen komen vaak in samenwerking of partnership met de klant tot stand, ieder vanuit zijn eigen fysieke omgeving maar mentaal verbonden met hetzelfde doel. Dankzij de nog volop voortsnellende technologische kansen en mogelijkheden zien wij dat er de komende jaren in dat opzicht nog werelden te winnen zijn. Robin van Poelje CEO Matthieu van Amerongen CFO JAARVERSLAG

14 BETER RI ucan Intelligent Automotive Universeel dataregistratiesysteem voor voertuigen Langere levensduur voertuigen en verantwoorder rijden TASS technology solutions Beijer automotive 12

15 JGEDRAG JAARVERSLAG

16 Verslag Raad van Bestuur 6% groei Robin van Poelje (CEO) en Matthieu van Amerongen (CFO) vormen de Raad van Bestuur van TSS. Robin van Poelje (39) Robin van Poelje werd in januari 2010 lid van de Raad van Bestuur van TSS en is sinds mei 2010 Chief Executive Officer. Van Poelje is afkomstig van Strikwerda Investments, de investerings maatschappij achter TSS. In die functie was Van Poelje betrokken bij de oprichting van TSS. Van Poelje was in het verleden onder andere werkzaam voor Royal Numico. Matthieu van Amerongen (43) Matthieu van Amerongen is vanaf begin 2007 Chief Financial Officer van TSS. Voor deze periode deed hij brede ervaring op in finance, consultancy en operationeel management. Van Amerongen vervulde in het verleden managementfuncties bij Accenture en Arthur Andersen. Strategie geëffectueerd De lijnen die in 2010 zijn uitgezet, hebben in 2011 verder hun beslag gekregen. TSS heeft zijn nieuwe bestuursstructuur en strategie met succes geëffectueerd. De Directieraad waarin de algemeen directeuren van de verschillende TSS-bedrijven zijn vertegenwoordigd, functioneert goed als besturingsmodel en brengt TSS verder op weg naar een krachtige onderneming die hoogwaardige IT paart aan specialistische marktkennis. TSS is in 2011 dynamischer geworden; de TSS-bedrijven maken sneller onderlinge verbindingen en zoeken elkaars sterktes op. Hierdoor zijn de TSS-bedrijven nog beter in staat om hun klanten op de juiste wijze te bedienen. Groei ondanks moeilijke economie Het jaar 2011 was, zoals in vrijwel alle sectoren, ook voor de IT-sector een lastig jaar, met een over het algemeen onzekere markt als het gaat om nieuwe investeringen. De moeilijke economische omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. Toch slaagde TSS er in met zo n zes procent autonoom te groeien. De focus op specifieke markten en innovatieve IT development, gekoppeld aan steeds meer samenwerking binnen TSS, blijkt een succesvolle strategie. 14

17 Liquiditeit 27,5 miljoen ebitae 10 procent Focusdomeinen De focusdomeinen van TSS zijn de zorg, IT en communicatie, finance, overheid en automotive lease. De zorg was voor TSS opnieuw een groeimarkt. Innovatieve IT-oplossingen lagen vooral in lijn met de trend naar meer verantwoordelijkheid bij de patiënt, die zelf steeds meer de regie krijgt over de zorgdiensten. Zorgverleners kunnen op hun beurt steeds flexibeler werken dankzij beter beschikbare patiënteninformatie. Integrale beheersing van de bedrijfsvoering is een uitdaging tegen de achtergrond van een sterk groeiende zorgvraag en een bezuinigende overheid. IT lijkt voor vele vragen een sleutel tot mogelijke oplossingen, wat een verdere impuls is voor de zorg als groeimarkt. Ook in de IT- en communicatiemarkt maakte TSS een gezonde groei door, met name op het gebied van embedded software. Finance was een lastige markt. Verdere focus op interactie met de klant, mobiele communicatie en procesbeheersing komen hier sterk op. Investeringen liepen echter soms vertraging op, ingegeven door de internationale financieeleconomische ontwikkelingen. De overheidsmarkt was stabiel. Hier is een trend te zien naar het vervullen van meer taken tegen eenzelfde budget. De automotive leasemarkt ontwikkelde zich sterk naar bredere dienstverlening op gebied van mobiliteit en meer focus op de berijder. Dit werd aangedreven door technologische innovatie, een ontwikkeling waar TSS zich in 2011 sterk op heeft geconcentreerd. Resultaten in 2011 Financiële resultaten Financieel was 2011 een solide jaar onder tegenvallende economische omstandigheden. Over de hele linie zijn de omzet en het aantal projecten toegenomen. De vergelijkbare omzet was met 196,7 miljoen 5,6 procent hoger dan in Doel was om een EBITAE te realiseren van boven de tien procent. Met een EBITAE van 10 procent is deze doelstelling behaald. In 2011 zijn eenmalige kosten ( exceptionals ) gemaakt die samenhangen met de in 2011 door gevoerde overnames. Deze post bedroeg in totaal 3,8 miljoen. TSS sluit het jaar af in een goede financiële conditie. Het saldo liquide middelen bedraagt bijna 27,5 miljoen en de netto schuld / EBITDAEfactor bij financiële instellingen ligt op 0,5. Beide indicatoren laten een stevige verbetering zien ten opzichte van het voorgaande jaar. TSS kent een stabiele basis door de omzetspreiding over verschillende markten, waarbij 51 procent van de omzet recurring is. Het bedrijf kent een zeer uitgebreid klantenbestand waardoor er geen of een zeer beperkte klantafhankelijkheid bestaat. TSS heeft daarmee voldoende stabiliteit en financiële slagkracht. Innovatie en kwaliteit Innovatie is een inherente factor van het werk van de TSS-bedrijven. Nieuw is het intern gezamenlijk oppakken van innovatietrajecten. TSS organiseert daartoe begin 2012 een aantal interne seminars en initieert de vorming van TSS-communities rond gezamenlijke innovatie-initiatieven. Wat betreft innovatie ontwikkelt en stimuleert een TSS-brede expertgroep praktische kaders voor alle TSS-bedrijven. JAARVERSLAG

18 Reputatieprogramma sinds 2010 TSS ontwikkelt zich tot een mentaliteitsmerk rond de kernwaarden toewijding, ondernemerschap en vooruitstrevendheid. In lijn hiermee loopt een in 2010 gestart reputatieprogramma, dat via in- en extern onderzoek de kwaliteit van de onderneming in kaart brengt, aan de hand van zeven reputatiedrivers: 1 Producten en diensten 2 Innovatie 3 Arbeidsklimaat 4 Governance 5 Citizenship 6 Leiderschap 7 Financiële prestatie Marketing en sales Marketing en sales stonden sterk in het teken van het nieuwe samenwerkingsmodel, samengevat als meer eenheid in verscheidenheid. TSS en de TSS-bedrijven stapten in maart 2011 over naar een uniforme visuele identiteit met sublabels per TSS-bedrijf. Binnen TSS zijn verschillende initiatieven gestart om de onderlinge banden te versterken. Via interne wedstrijden als Regisseer jij ons succes wordt een TSS-community opgebouwd. Met best practices per TSS-bedrijf wordt gedeelde kennis ontwikkeld, in te zetten bij sales-trajecten. Ook klantervaringen worden nu stelselmatig breder dan in het eigen bedrijf gedeeld, onder andere via een sales meet sales-evenement in Deze activiteiten hebben geresulteerd in steeds meer samenwerking tussen de TSS-bedrijven bij het acquireren en realiseren van opdrachten. Begin 2012 is een Chief Marketing Officer aangesteld om het merk verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Financiën en acquisitie TSS start vanaf dit jaarverslag met financiële rapportage onder IFRS (International Financial Reporting Standards). De cijfers zijn vanaf 1 januari 2010 aangepast, als gevolg van de conversie naar IFRS. Andere kwaliteits verhogende factoren in 2011 waren de TSS Balanced Scorecard, geïntegreerde financiële sturing en een aangescherpte interim audit. In 2011 zijn twee bedrijven geacquireerd. PharmaPartners maakt sinds 11 januari 2011 onderdeel uit van TSS, als marktbedrijf met een leidende positie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het bedrijf Planconsult is op 29 augustus 2011 onderdeel geworden van PinkRoccade Local Government, waarmee de marktpositie in de overheidssector werd versterkt. Medewerkers en ontwikkeling Het onderscheidend vermogen van een bedrijf hangt nauw samen met de kwaliteit van de medewerkers. TSS streeft vanaf de oprichting naar een werkklimaat met veel ruimte voor zelfontplooiing en een focus op vakmanschap. De medewerkers van TSS zijn bovengemiddeld gekwalificeerd en TSS schept voor hen de nodige ruimte voor individuele talentontwikkeling. In 2011 zijn bovendien de HRM-activiteiten gebundeld om TSS uit te laten groeien tot Employer of choice in de IT-sector. Ook vanuit de anticipating solutions-visie is de samenwerking gezocht, met het doel de klanten vooruit strevende oplossingen aan te reiken. Deze variëren van cloud-oplossingen tot gezamenlijk ontwikkelde productoplossingen voor bijvoorbeeld de mobiliteitsmarkt. TSS ontwikkelt via een management developmentprogramma een brede en consistente managementstijl voor de hele onderneming, van de top tot en met de werkvloer. Daarmee komt talent tot bloei, blijven medewerkers langer met TSS verbonden en wordt de aantrekkingskracht voor nieuw talent vergroot. 16

19 Vooruitzicht 200 miljoen Investeren e-government Maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid en klantvertrouwen gaan hand in hand: klanten rekenen op een duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemende partner. De TSS-bedrijven worden gestimuleerd om goed burgerschap inhoud te geven. Zie pagina 26 voor een overzicht van de activiteiten in Vooruitzichten De vooruitzichten voor 2012 zijn relatief gunstig. TSS verwacht een bescheiden groei van de omzet naar boven de 200 miljoen, ondanks de lastige markt. Het sterke recurring karakter van de business zorgt voor een stabiele basis. In aanvulling daarop zorgen nieuwe ontwikkelingen voor verdere groei. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in producten, diensten en nieuwe initiatieven. Voorbeelden zijn cloudcomputing, e-health, e-government, businessprocesmanagement tools, en ERP 2.0. Dit begint zijn vruchten af te werpen. Dit inves teringsbeleid wordt onver minderd doorgezet. Hierop kan in de toekomst verder worden gekapitaliseerd. De wereld verandert snel, klanten worden veeleisend en IT-ondernemingen zullen meer dan ooit van te voren hun toegevoegde waarde aannemelijk moeten maken. De IT-industrie zal in de optiek van TSS dan ook sterk veranderen. Dit is reeds bij de oprichting van TSS een uitgangspunt geweest. verdienmodellen zijn reeds grotendeels ingericht op gerelateerde nieuwe trends als betalen per eenheid van gebruik of maandelijkse abonnementen. De business- en verdienmodellen van TSS zijn daarmee toekomstvast. De grootste uitdaging ligt erin om te blijven anticiperen op de verschillende business- en technologie-ontwikkelingen en deze te vertalen naar waardeproposities voor de klanten. Daarnaast dient TSS verder op de kaart te worden gezet en de naamsbekendheid navenant te worden vergroot. Deze onderwerpen rekent TSS tot haar dagelijkse opdracht. Op basis van marktposities, domeinkennis en productenportfolio staat TSS goed voorgesorteerd. Vanuit haar materiedeskundigheid is TSS in staat om bestaande en toekomstige behoeften van klanten door te vertalen naar specifieke oplossingen die concrete business voordelen voor de klant opleveren. Dit is de kernfilosofie van TSS. Eveneens is TSS in staat om de klant verder te ontzorgen via het overnemen van risico s en verantwoordelijkheden op basis van bijvoorbeeld outsourcing en cloudcomputing. De bestaande JAARVERSLAG

20 BINNEN HA icaress en iquarant Twee technologische innovaties voor thuiszorg en GGZ Overal patiëntengegevens op de smartphone te raadplegen Yonder PinkRoccade Healthcare 18

21 NDBEREIK JAARVERSLAG

22 Directieraad stuurt TSS Mobility Platform De Directieraad Robin van Poelje (CEO) Matthieu van Amerongen (CFO) Abdeluheb Choho (CMO) Kees Buisman, algemeen directeur Everest Buisman was tien jaar in diverse functies werkzaam bij Bolesian, waaronder als operationeel directeur en algemeen directeur. Buisman is oprichter van Everest. Ton Hafkamp, algemeen directeur PinkRoccade Healthcare. Hafkamp is sinds 1992 actief binnen (de rechtsvoorgangers van) PinkRoccade. Sinds 2004 vervult hij hier directiefuncties. Carlos Hagenaars, algemeen directeur Co-maker Hiervoor was Hagenaars bij diverse marktleidende internationale softwarebedrijven verantwoordelijk voor productinitiatieven en developmentteams. Ronald Kasteel, algemeen directeur KZA Kasteel vervulde hiervoor diverse directiefuncties bij Ordina, waaronder die van CEO. Han Knooren, algemeen directeur PinkRoccade Local Government Hiervoor was Knooren mede-eigenaar en algemeen directeur van Yuki en bekleedde hij diverse directiefuncties bij McKesson. Edwin Manten, algemeen directeur TASS Manten was hiervoor directeur van Imtech Technical Systems en business unit manager bij Ordina Technical Automation en High Tech Automation. Bedrijfsontwikkelingen Co-maker Co-maker heeft de leasemarkt als focus en levert softwareoplossingen voor automotive leasing, financiering en verhuur. De mobiliteitsmarkt is sterk in beweging; leasebedrijven verruimen hun speelterrein van leaseautodiensten naar de mobiliteitsbehoefte in brede zin. Andere trends zijn internationalisatie en de verschuiving van business-to-business naar business-to-consumer dienstverlening, wat een verder groeiende vraag naar op maat gesneden diensten betekent. Co-maker speelde in 2011 in op deze trends met de ontwikkeling van het Mobility Platform, waarmee leasebedrijven hun klanten kunnen laten kiezen uit meerdere mobiliteitsdiensten, zoals auto - huur en openbaar vervoer. Voor deze ontwikkeling is nauw samengewerkt met zusteronderneming Everest. Daarnaast is LeaseCTRL gelanceerd, een op SAP gebaseerde software oplossing (ERP 2.0) voor vergaande stroomlijning van ondersteunende organisatieprocessen, ook voor de internationale markt. De vooruitzichten voor 2012 zijn positief: Co-maker heeft drie grote applicatiebeheercontracten verlengd en 2012 wordt het jaar van de uitrol van het Mobility Platform. In oktober 2011 organiseerde Co-maker het kennis-event Innovatie in de leasewereld, dat in maart 2012 een vervolg krijgt. Robi Nederlof, directeur PharmaPartners Algemeen directeur PharmaPartners sinds Nederlof behaalde o.a. aan de Erasmus Universiteit zijn MBA en Master of Business Informatics. Ramon Zanders, algemeen directeur Yonder Zanders heeft een sterke achtergrond in dienstverlening en outsourcing en was hiervoor consulting director bij SAP Nederland. Everest Everest is actief in de markt van ICT-oplossingen voor de financiële dienstverlening en de centrale overheid. De invloed van sociale media neemt sterk toe, en banken en verzekeraars gaan deze sociale media steeds meer inzetten als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Het zorgt niet alleen voor meer transparantie, maar ook voor een 20

23 Sociale innovatie gebruikers Servicegerichtheid 7,8 daling van de marketingkosten en een verbeterde, interactieve klantservice. De consument verlangt steeds meer gepersonaliseerde informatie en soorten mobiele diensten, zoals inzicht in de bankrekeningen en mobile payments. Technologische innovaties zijn voor banken de drijfveer om hun organisatie en de business processen onder de loep te nemen en aan te passen aan de gewenste snelheid snelle sociale innovatie, een terrein waar Everest zich zodoende op concentreert. Everest heeft in 2011 zijn positie in de hypotheekmarkt geconsolideerd. Om de eigen organisatie in te richten voor de nieuwe marktontwikkelingen is in 2011 het project Everest 3.0 in werking gezet. In de overheidsmarkt zal in 2012 een aantal ontwikkelingen actueel worden: verdere digitalisering met bijvoorbeeld meer gebruik van de ipad, burgerparticipatie via communityvorming en meer gebruik van de cloud als onderdeel van documentmanagementsystemen. KZA IT wordt steeds crucialer voor het succes van organisaties. Dit betekent ook een toenemende rol van quality assurance & testing in de IT, het werkterrein van KZA. In 2011 was dit vooral te zien op het gebied van beveiliging, wat voor KZA reden was om het aandachtsgebied Security Testing te ontwikkelen, via onder andere penetratietesten op websites en infrastructuur. Verder heeft KZA veel kennis opgebouwd op zowel procesinrichting als testing in een agile omgeving. Alle medewerkers van KZA zijn sinds 2011 gecertificeerd. Daaronder zijn vijf CTAL-gecertificeerde testprofessionals, een bovengemiddeld aantal. Een andere mijlpaal is de klantenwaardering. De klanten van KZA waarderen de kennis en kwaliteit van de KZA-professionals met een 7,7 en de servicegerichtheid met een 7,8. Dit is in lijn met de continue opdrachttevredenheid die bij elke opdracht wordt gemeten. Dankzij KZA optimaliseerden ook in 2011 veel organisaties de testprocessen, waaronder Havenbedrijf Rotterdam, supermarktconcern C1000 en Rijkswaterstaat. In het najaar van 2011 is Ronald Kasteel, voormalig CEO van Ordina, directeur van KZA geworden. Hij volgt Aldo Veenstra op, die tot 1 maart 2012 aan KZA verbonden is. PharmaPartners Het jaar 2011 stond voor de zorgsector opnieuw in het teken van het landelijke elektronische patiëntendossier (EPD). In april stemde de Eerste Kamer unaniem tegen het EPD-wetsvoorstel. Om het voor 300 miljoen opgebouwde landelijke schakelpunt te redden, nam een aantal koepels van zorgverleners het voortouw om hun leden de landelijke infrastructuur privaat voort te laten zetten. Medio december maakten zorgaanbieders en verzekeraars afspraken over de financiering. De doorstart is daarmee een feit. Een mijlpaal in 2011 was de aansluiting van de informatiesystemen van PharmaPartners op het landelijke EPD. HI-Systems, een dochteronderneming van PharmaPartners, contracteerde in 2011 zes ziekenhuizen voor Klinicom, het elektronisch voorschrijf- en toedienregistratiesysteem voor medisch specialisten. Met een aantal grote zorgpartijen werden contracten gesloten, zoals met Zorggroep Almere, voor de patiëntenportaal MijnGezondheid.net, met gebruikers. Een aantal marktontwikkelingen wordt de komende jaren zeer relevant voor de groei van Pharma Partners. In 2012 begint de farmacie met prestatiebeschrijvingen en vrije prijzen. Dat zal leiden tot gedifferentieerde concepten voor de distributie van geneesmiddelen en de farmaceutische patiëntenzorg. De huisartsen- en andere eerstelijnszorg verlegt de focus van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag; behaalde resultaten JAARVERSLAG

24 Betaalbare zorg Betere dienstverlening worden het uitgangspunt voor de bekostiging. In de ziekenhuiswereld maakt de financiering met vaste overheidsbudgetten in 2012 plaats voor een beloning naar prestatie. En ziekenhuizen zullen met zorgverzekeraars contracten gaan afsluiten over meer dan tweederde van alle behandelingen. PinkRoccade Healthcare De belangrijkste vragen in de zorgsector luiden: hoe blijft de gezondheidszorg betaalbaar en welke strategische keuzen zijn nodig om de continuïteit te waarborgen. Meer efficiëntie in het werk en besparing op de processen zijn daarvoor de sleutelfactoren, en het gebruik van nieuwe technologieën dient dit mogelijk te maken. PinkRoccade Healthcare is de marktleidende IT-partij in de zorgsector en beschikt momenteel over een groot portfolio van proposities. Nieuwe (updates van) strategische producten zijn gelanceerd. Het gaat daarbij met name om Quarant, Caress nieuwe stijl, CareCTRL, TWIN/BI en MyHealthOnline. Wat betreft de ziekenhuismarkt staat het zorg informatiesysteem CS-EZIS van Chipsoft nu goed op de kaart. PinkRoccade Healthcare is gepositioneerd als de autonome partij voor het beheer van dit systeem. De dienstverlening is verder uitgebreid met technisch applicatiebeheer. Klanten wensen steeds vaker lokale cloud-proposities, mits in combinatie met de nodige herkenbare, goed bereikbare ondersteuning. Hoogtepunten in 2011 waren het winnen van aanbestedingen van het AMC (ERP 2.0) en van Vereniging EPD GGZ (het Referentiemodel EPD, elektronisch patiëntendossier). In de caremarkt richt PinkRoccade Healthcare zich, naast de ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg), ook op de gehandicaptenzorg. PinkRoccade Local Government De lokale overheid heeft vanuit het Rijk en de maatschappij te maken met een stijgend verwachtingspatroon wat betreft de uitvoering van haar taken, terwijl de beschikbare budgetten onder druk staan of afnemen. Hierdoor concentreren gemeenten zich steeds meer op hun kerntaken en zoeken zij actief de samenwerking op met andere partijen. De gemeenten zien ICT als een belangrijk instrument om aan de roep om kostenbesparing te voldoen, terwijl zij grote behoefte hebben aan ontzorging. Tegelijkertijd kijken gemeenten kritischer naar de noodzaak van iedere investering, en naar de bijbehorende terugverdientijd. Met het oog op deze marktontwikkelingen heeft PinkRoccade Local Government geïnvesteerd in de Pink Private Cloud-oplossing. Deze dienst maakt het voor gemeenten mogelijk om hun kernapplicaties onder te brengen in het datacentrum van PinkRoccade Local Government, wat leidt tot een beheersmatige besparing op de IT-kosten. Ook is geïnvesteerd in samenwerkingsfunctionaliteit op het gebied van gemeentelijke belastingen. Naast een betere dienstverlening aan de gemeenten en burgers legt dit ook de basis voor verdere groei. Verder is het snel groeiende domein Samenlevingszaken gestart met Business Process Outsourcing, voor het uitvoeren van administratieve taken die door de gemeenten als niet-strategisch worden ervaren. PinkRoccade Local Government heeft in 2011 kritisch gekeken naar de interne kostenstructuur en heeft vervolgens de nodige maatregelen tot kostenbesparingen getroffen, in lijn met de geschetste markttrends. Intern is een bedrijfsbreed informatiesysteem geïntroduceerd, voor een volledig en integraal klantbeeld en een efficiëntere eigen bedrijfsvoering. Een strategisch belangrijke ontwikkeling is de versterking van het Samenlevingszaken-domein, door de overname van Planconsult. Circa vijftig gemeenten zijn inmiddels gemigreerd naar het moderne geïntegreerde platform CiVision Wiz. De komende periode zal het investeringsniveau worden opgevoerd, met name als het gaat om de modernisering van de GBA (gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens), 22

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Financiële kengetallen kengetallen

Financiële kengetallen kengetallen Jaarverslag 2010 Financiële kengetallen kengetallen Financiële Omzet per deelgebied Professionals Staf-verhouding 7% Consulting 13% Staf 18% ICT services 42% Software 87% Professionals Software 33% gerelateerde

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Amsterdam, 23 augustus 2011

Amsterdam, 23 augustus 2011 Amsterdam, 23 augustus 2011 1 Ronald Kasteel 2 Enkele kerncijfers eerste halfjaar 2011 3 Verwachtingen waargemaakt 4 Hoofdpunten 5 Markten: overheid/zorg 6 Marktomstandigheden overheid moeilijk door bezuinigingen

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel >Maart 2017 >RS Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

IT Transformatie bij de ANWB

IT Transformatie bij de ANWB IT Transformatie bij de ANWB 2010-2018 Teun van der Vorm CIO Management in Motion Zoetermeer, 10 oktober 2016 2 Onderwerpen 1. Kennismaken 2. Mijn filosofie over IT 3. Fase 1: Ontwikkeling 2010 2014 4.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel /14.083 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Introductie Mediq. Committed to your care

Introductie Mediq. Committed to your care Introductie Mediq Committed to your care Marco Onderstal 10-10-2013 Profiel Internationaal leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg Grootste speler in Nederland Aantrekkelijke

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

FysioHolland Zorgobligatie

FysioHolland Zorgobligatie FysioHolland Zorgobligatie Mei 206 Agenda. Introductie FysioHolland Zorgobligatie 2. Over de fysiotherapiemarkt 3. Over FysioHolland 4. Strategie FysioHolland in 4 pijlers 5. Financiële informatie 6. Groeiambitie

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Alles draait om drive

Alles draait om drive Alles draait om drive MENSEN MET DRIVE Mensen met drive maken het verschil twee Persoonlijk en servicegericht J&T Autolease is een servicegerichte leasemaatschappij met een directe en persoonlijke manier

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag toezichtstaken Raad van Commissarissen In het kader van zijn toezichtstaken heeft de Raad van Commissarissen aandacht besteed aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

CASE STAR-MDC. Think.Pink. Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant.

CASE STAR-MDC. Think.Pink. Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant. CASE STAR-MDC Star-MDC schept ruimte voor innovatie door partnership met Pink Elephant Think.Pink STAR-MDC Star-MDC heeft een geplande technology refresh aangegrepen om zijn IT-infrastructuur grotendeels

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie