JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Uw wereld Onze wereld

2 Financiële kengetallen Totale activa in Totaal aantal medewerkers (fte) Netto-omzet (x 1.000) Omzet per deelgebied EBITAE ( x 1.000) % ICT Services 6% Consulting 27% Software-gerelateerde dienstverlening 49% Software Omzet per sector Omzet Professionals & Staf 6% 5% 4% 12% 51% 14% 45% 28% 49% 86% ICT en communicatie Consumentenmarkt Financiele dienstverlening Overheid Gezondheidzorg Industrie Non-recurring Recurring Staf Professionals

3 Kengetallen winsten verliesrekening Netto-omzet (x 1.000) EBITDAE % 16% 15% 15% 17% EBITAE % 10% 10% 11% 15% Kengetallen balans Totale activa Groepsvermogen Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Netto-omzet en EBITAE (x 1.000) Totaal aantal medewerkers (fte) Instroom Uitstroom medewerkers (fte) Netto-omzet EBITAE Aantal fte per Aantal fte per Uitstroom Instroom

4 Uw wereld onze wereld Het thema in dit jaarverslag keert terug in een reeks fotografische impressies van projecten van de TSS-bedrijven. Hierbij staan QR-codes die leiden naar een speciaal opgenomen video met een interview over het project. Heeft u geen QR code-scanner op uw smartphone of tablet? U kunt deze gratis downloaden in de App store (Apple) of de Play Store (Android). 6 MijnGezondheid.net 12 ucan Intelligent Automotive 18 icaress en iquarant 24 Integratie Belastingloket en Klant Contact Centrum 30 C1000 Test & Pilot 36 CareCTRL 100 Geïntegreerd Casusoverleg 102 Mobility Platform Ondersteunend Systeem 2

5 Inhoudsopgave 4 De wereld van TSS 8 Profiel TSS 11 Voorwoord 14 Verslag Raad van Bestuur 26 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 28 Organisatie en medewerkers 32 Corporate governance 34 Verslag Raad van Commissarissen 38 Anticipating solutions 39 PSYGIS Quarant: van innovatie naar nieuwe GGZ-standaard 40 Meerwaarde apotheekinterventies aangetoond 41 Testadvies voor de gemeente Almere 42 Gemeentelijke samenwerking met CiVision WIZ 43 Wezuki: het juiste contact op juiste plaats 44 Actuera Software Factory: duurzame samenwerking met Yonder 45 Topservice bij ABN AMRO-hypotheken 46 Dicht op de klant, altijd up-to-date 47 Jaarrekening 48 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 50 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen 53 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 88 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over Overzicht van het totaalresultaat 89 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht eigen vermogen 91 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 97 Overige gegevens 98 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant JAARVERSLAG

6 ABN AMRO Hypotheken Groep Academisch Medisch Centrum Athlon Car Lease International Alliance Healthcare Amphia Ziekenhuis Actuera De wereld van TSS De TSS-bedrijven zijn actief voor een grote variatie aan opdrachtgevers, voor een diversiteit aan projecten die meer dan eens in samenwerking met collegabedrijven tot stand komen. Een selectie van projecten en opdrachtgevers toont deze wereld van TSS. Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Gemeente Almelo Gemeente Deventer Gemeente Medemblik Gemeente Utrecht Escura (incl. Lloyds) Eurosystems Exact Cochlear Broekhuis Lease C1000 Bosch BCICT ASML Gemeente Velsen GGz Breburg ING Bank J&T Autolease KPN Lentis 4 Marvell Mediq NN-Verzekeringen Oad PBG Zorgholding Philips PinkRoccade Healthcare Rabobank SNS St. GC Zoetermeer St. Elisabeth Ziekenhuis Stater Stichting Bronovo-Nebo Terberg Leasing UMC Utrecht Volkswagen Pon Financial Services WestlandUtrecht Bank Zorggroep Almere

7 Pharma Partners PinkRoccade Local Government PinkRoccade Healthcare Co-Maker Everest KZA TASS Yonder Applicatie-ontwikkeling en onderhoud (o.a. Aquima) Consultancy Levering Software Implementatie en Onderhoud (o.a. Pharmacom) Testen & QA Belasting & Kadaster Burgerzaken CARE CTRL ISOFT Mid Office systeem Hypotheken (ontwikkeling & beheer) PSYGIS Publiekszaken en Midoffice JAARVERSLAG

8 DIRECT MijnGezondheid.net Patiëntenportaal voor medicijngerelateerde diensten Samenwerking apothekers en huisartsen, voor optimaal veilige medicatie Apotheek Avereest PharmaPartners 6

9 CONTACT JAARVERSLAG

10 Profiel TSS Anticipating Solutions TSS ontwikkelt oplossingen met de klant van de klant voor ogen, om daarmee te anticiperen op de marktvraag. Total Specific Solutions, TSS, is met circa medewerkers en dertien vestigingen een van de grootste niet-beursgenoteerde IT-ondernemingen in bedrijfssoftware en gerelateerde diensten van Nederland. De TSS-bedrijven zijn gespecialiseerde IT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of een specifieke marktsector. TSS is één onderneming, met één gedeelde markt - visie en een volledig commitment aan de markten waarin de TSS-bedrijven opereren. Het concern wordt aangestuurd door de Directieraad waarin de algemeen directeuren van de TSS-bedrijven zitting hebben. De regie bij TSS is in handen van de Raad van Bestuur. TSS hanteert een marktgericht organisatiemodel, waarin het ondernemerschap laag in de onderneming, bij de TSS-bedrijven is gepositioneerd. De kernwaarden toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend zijn de uitdrukking van de gezamenlijke merkmentaliteit. Opdracht De opdracht van TSS ten opzichte van de TSS-bedrijven: Het succesvol ontwikkelen van de TSS-bedrijven door marktdynamiek Het stimuleren van krachtenbundeling Het faciliteren van ondernemerschap Het borgen van eenheid in verscheidenheid, ondernemerschap en kwaliteit Het nastreven van het hoogste niveau van professionaliteit TSS stelt met deze activiteiten de TSS-bedrijven in staat om trends en ontwikkelingen in hun markten vroegtijdig op te pakken en te verbinden met moderne en toekomstvaste technologie. De TSSbedrijven vertalen deze op een pro-actieve en ondernemende wijze door naar specifieke software-oplossingen en -diensten. Op deze wijze kunnen de TSS-bedrijven hun klanten succesvol laten zijn in een snel veranderende wereld. Bedrijfsstructuur TSS brengt twee soorten bedrijven samen: De IT-specialisten die technology push systemen en oplossingen ontwikkelen en integreren: Everest KZA TASS Yonder De marktspecialisten die market pull inspelen op actuele behoeften in specifieke markten, voor organisaties waar IT cruciaal is voor het primaire proces: PinkRoccade Local Government (lokale overheidsmarkt) PinkRoccade Healthcare (zorgmarkt) PharmaPartners (zorgmarkt) Co Maker (leasemarkt) Everest (financiële en overheidsmarkt) TSS beschikt daarmee over zowel hoogwaardige IT als over scherp inzicht in specifieke markten, de wensen en behoeften van de klanten en diens klanten. Via onderlinge coalities op basis van marktontwikkelingen wordt binnen TSS de brede, hoogwaardige IT-specialisatie gecombineerd met diepgaande kennis van markten en klanten. 8

11 Visie TSS Anticiperen op continue verandering creëert winnaars. TSS Besturingsmodel Missie TSS Wij geven als domeinkenniskampioen een krachtige impuls aan de business van onze opdrachtgevers met toekomstgerichte oplossingen. TSS Raad van Commissarissen TSS Raad van Bestuur Ambitie TSS Als toonaangevende IT-onderneming in bedrijfssoftware en gerelateerde diensten verzilveren wij kansen samen met onze opdrachtgevers door vroegtijdig mogelijkheden te signaleren en daarvoor concrete oplossingen aan te reiken. Kernwaarden TSS Directieraad TSS Portefeuillehouders PinkRoccade Healthcare Toegewijd Wij zijn volledig gecommitteerd aan het gewenste resultaat. Onze toewijding laat zien dat wij ons op een duurzame wijze verbinden met onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij als geheel. Deze whatever it takes -mentaliteit zorgt er voor dat wij alleen genoegen nemen met best in class - oplossingen voor de klant. PinkRoccade Local Government TASS KZA Yonder Co-maker Everest PharmaPartners M&A TSS Finance Marketing & Communicatie Sales HR MD & Samenwerking TSS-bedrijven Innovatie Quality & Risk Ondernemend Wij zijn ondernemend en nemen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het ondernemerschap kenmerkt zich verder door een relatiegerichte houding, doorzettingsvermogen en pragmatisme. Vooruitstrevend Wij hebben de wil om domeinkenniskampioenen te zijn en te blijven. Kennis zien wij als natuurlijke basis voor toekomstig succes. Daarvoor moeten we in staat zijn om tijdig te anticiperen. Wij houden daarom continu ons vizier gericht op de toekomst en zijn altijd voorbereid op the next big thing. Zo kunnen wij klanten verder helpen bij hun ambities om in te spelen op de wensen en behoeften van hun klanten. JAARVERSLAG

12 Wij leren, verbeteren en innoveren Innovatie & Training Wij creëren waarde Financieel TSS Balanced Scorecard TSS hanteert als high performance-organisatie de Balanced Scorecard als besturingsmethodiek. De Balanced Scorecard maakt een afgewogen oordeel mogelijk over de gerealiseerde prestaties. Een goede winstmarge is bijvoorbeeld belangrijk voor innovatie, maar die mag niet ten koste gaan van de klanttevredenheid en de ontwikkeling van de medewerkers. En andersom draagt een hoge klanttevredenheid bij aan de winstmarge. De Balanced Scorecard verenigt de key performance indicators die TSS heeft vastgesteld voor de langetermijndoelstellingen. Ze zijn gegroepeerd in Financieel, Innovatie & Training, Interne processen en Klant. Wij voegen waarde toe bij onze klanten Klant Innovatie & Training Medewerkerstevredenheid Ongewenst verloop Ziekteverzuim Trainingsuren per fte Research & Development TSS Kwaliteitsstandaarden Hoogste niveau van professionaliteit Interne processen Wij zorgen voor een goede organisatie Interne processen Staffkosten / totaalkosten Staff fte / totaal fte Omzet bij top 10 klanten Uitgaven marketing en sales Inzetbaarheid Productiviteit Overhead Brutomarge Klant Klanttevredenheid EBITAE Financieel Omzetgroei EBITAE Omzetgroei per fte 10

13 Voorwoord De economische ontwikkelingen zijn ook aan de IT-sector niet voorbijgegaan. De markten waarin wij actief zijn, ondervonden elk de effecten. Des te opvallender is de groei die TSS ook in 2011 wist door te maken. De nieuwe bestuursstructuur en strategie werpen hun vruchten af: over de hele linie zijn de omzet en het aantal projecten toegenomen. Ten opzichte van 2010 is de interne samenwerking tussen de TSS-bedrijven, met behoud van de zelfstandige marktbewerking en expertiseontwikkeling, verder tot stand gekomen. De gezamenlijke thema s, zoals human resources, innovatie en kwaliteit, kregen nog meer profiel, onder leiding van de Directieraad van TSS. De hechte organisatie en de korte interne lijnen betekenen voor onze klanten concreet dat het commitment met een klant niet alleen geldt voor het betreffende TSS-bedrijf, maar ook voor de gehele TSS-organisatie. Prestaties van een onderneming zijn niet alleen in financiële termen uit te drukken. Ook de maatschappelijke rol is van belang, reden waarom wij voortaan verslag doen van onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit jaarverslag heeft als thema Uw wereld onze wereld meegekregen. Dit weerspiegelt het TSSmotto Anticipating solutions: wij ontwikkelen innovatieve oplossingen die de performance van de klant vergroten. Deze oplossingen komen vaak in samenwerking of partnership met de klant tot stand, ieder vanuit zijn eigen fysieke omgeving maar mentaal verbonden met hetzelfde doel. Dankzij de nog volop voortsnellende technologische kansen en mogelijkheden zien wij dat er de komende jaren in dat opzicht nog werelden te winnen zijn. Robin van Poelje CEO Matthieu van Amerongen CFO JAARVERSLAG

14 BETER RI ucan Intelligent Automotive Universeel dataregistratiesysteem voor voertuigen Langere levensduur voertuigen en verantwoorder rijden TASS technology solutions Beijer automotive 12

15 JGEDRAG JAARVERSLAG

16 Verslag Raad van Bestuur 6% groei Robin van Poelje (CEO) en Matthieu van Amerongen (CFO) vormen de Raad van Bestuur van TSS. Robin van Poelje (39) Robin van Poelje werd in januari 2010 lid van de Raad van Bestuur van TSS en is sinds mei 2010 Chief Executive Officer. Van Poelje is afkomstig van Strikwerda Investments, de investerings maatschappij achter TSS. In die functie was Van Poelje betrokken bij de oprichting van TSS. Van Poelje was in het verleden onder andere werkzaam voor Royal Numico. Matthieu van Amerongen (43) Matthieu van Amerongen is vanaf begin 2007 Chief Financial Officer van TSS. Voor deze periode deed hij brede ervaring op in finance, consultancy en operationeel management. Van Amerongen vervulde in het verleden managementfuncties bij Accenture en Arthur Andersen. Strategie geëffectueerd De lijnen die in 2010 zijn uitgezet, hebben in 2011 verder hun beslag gekregen. TSS heeft zijn nieuwe bestuursstructuur en strategie met succes geëffectueerd. De Directieraad waarin de algemeen directeuren van de verschillende TSS-bedrijven zijn vertegenwoordigd, functioneert goed als besturingsmodel en brengt TSS verder op weg naar een krachtige onderneming die hoogwaardige IT paart aan specialistische marktkennis. TSS is in 2011 dynamischer geworden; de TSS-bedrijven maken sneller onderlinge verbindingen en zoeken elkaars sterktes op. Hierdoor zijn de TSS-bedrijven nog beter in staat om hun klanten op de juiste wijze te bedienen. Groei ondanks moeilijke economie Het jaar 2011 was, zoals in vrijwel alle sectoren, ook voor de IT-sector een lastig jaar, met een over het algemeen onzekere markt als het gaat om nieuwe investeringen. De moeilijke economische omstandigheden liggen hieraan ten grondslag. Toch slaagde TSS er in met zo n zes procent autonoom te groeien. De focus op specifieke markten en innovatieve IT development, gekoppeld aan steeds meer samenwerking binnen TSS, blijkt een succesvolle strategie. 14

17 Liquiditeit 27,5 miljoen ebitae 10 procent Focusdomeinen De focusdomeinen van TSS zijn de zorg, IT en communicatie, finance, overheid en automotive lease. De zorg was voor TSS opnieuw een groeimarkt. Innovatieve IT-oplossingen lagen vooral in lijn met de trend naar meer verantwoordelijkheid bij de patiënt, die zelf steeds meer de regie krijgt over de zorgdiensten. Zorgverleners kunnen op hun beurt steeds flexibeler werken dankzij beter beschikbare patiënteninformatie. Integrale beheersing van de bedrijfsvoering is een uitdaging tegen de achtergrond van een sterk groeiende zorgvraag en een bezuinigende overheid. IT lijkt voor vele vragen een sleutel tot mogelijke oplossingen, wat een verdere impuls is voor de zorg als groeimarkt. Ook in de IT- en communicatiemarkt maakte TSS een gezonde groei door, met name op het gebied van embedded software. Finance was een lastige markt. Verdere focus op interactie met de klant, mobiele communicatie en procesbeheersing komen hier sterk op. Investeringen liepen echter soms vertraging op, ingegeven door de internationale financieeleconomische ontwikkelingen. De overheidsmarkt was stabiel. Hier is een trend te zien naar het vervullen van meer taken tegen eenzelfde budget. De automotive leasemarkt ontwikkelde zich sterk naar bredere dienstverlening op gebied van mobiliteit en meer focus op de berijder. Dit werd aangedreven door technologische innovatie, een ontwikkeling waar TSS zich in 2011 sterk op heeft geconcentreerd. Resultaten in 2011 Financiële resultaten Financieel was 2011 een solide jaar onder tegenvallende economische omstandigheden. Over de hele linie zijn de omzet en het aantal projecten toegenomen. De vergelijkbare omzet was met 196,7 miljoen 5,6 procent hoger dan in Doel was om een EBITAE te realiseren van boven de tien procent. Met een EBITAE van 10 procent is deze doelstelling behaald. In 2011 zijn eenmalige kosten ( exceptionals ) gemaakt die samenhangen met de in 2011 door gevoerde overnames. Deze post bedroeg in totaal 3,8 miljoen. TSS sluit het jaar af in een goede financiële conditie. Het saldo liquide middelen bedraagt bijna 27,5 miljoen en de netto schuld / EBITDAEfactor bij financiële instellingen ligt op 0,5. Beide indicatoren laten een stevige verbetering zien ten opzichte van het voorgaande jaar. TSS kent een stabiele basis door de omzetspreiding over verschillende markten, waarbij 51 procent van de omzet recurring is. Het bedrijf kent een zeer uitgebreid klantenbestand waardoor er geen of een zeer beperkte klantafhankelijkheid bestaat. TSS heeft daarmee voldoende stabiliteit en financiële slagkracht. Innovatie en kwaliteit Innovatie is een inherente factor van het werk van de TSS-bedrijven. Nieuw is het intern gezamenlijk oppakken van innovatietrajecten. TSS organiseert daartoe begin 2012 een aantal interne seminars en initieert de vorming van TSS-communities rond gezamenlijke innovatie-initiatieven. Wat betreft innovatie ontwikkelt en stimuleert een TSS-brede expertgroep praktische kaders voor alle TSS-bedrijven. JAARVERSLAG

18 Reputatieprogramma sinds 2010 TSS ontwikkelt zich tot een mentaliteitsmerk rond de kernwaarden toewijding, ondernemerschap en vooruitstrevendheid. In lijn hiermee loopt een in 2010 gestart reputatieprogramma, dat via in- en extern onderzoek de kwaliteit van de onderneming in kaart brengt, aan de hand van zeven reputatiedrivers: 1 Producten en diensten 2 Innovatie 3 Arbeidsklimaat 4 Governance 5 Citizenship 6 Leiderschap 7 Financiële prestatie Marketing en sales Marketing en sales stonden sterk in het teken van het nieuwe samenwerkingsmodel, samengevat als meer eenheid in verscheidenheid. TSS en de TSS-bedrijven stapten in maart 2011 over naar een uniforme visuele identiteit met sublabels per TSS-bedrijf. Binnen TSS zijn verschillende initiatieven gestart om de onderlinge banden te versterken. Via interne wedstrijden als Regisseer jij ons succes wordt een TSS-community opgebouwd. Met best practices per TSS-bedrijf wordt gedeelde kennis ontwikkeld, in te zetten bij sales-trajecten. Ook klantervaringen worden nu stelselmatig breder dan in het eigen bedrijf gedeeld, onder andere via een sales meet sales-evenement in Deze activiteiten hebben geresulteerd in steeds meer samenwerking tussen de TSS-bedrijven bij het acquireren en realiseren van opdrachten. Begin 2012 is een Chief Marketing Officer aangesteld om het merk verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Financiën en acquisitie TSS start vanaf dit jaarverslag met financiële rapportage onder IFRS (International Financial Reporting Standards). De cijfers zijn vanaf 1 januari 2010 aangepast, als gevolg van de conversie naar IFRS. Andere kwaliteits verhogende factoren in 2011 waren de TSS Balanced Scorecard, geïntegreerde financiële sturing en een aangescherpte interim audit. In 2011 zijn twee bedrijven geacquireerd. PharmaPartners maakt sinds 11 januari 2011 onderdeel uit van TSS, als marktbedrijf met een leidende positie in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het bedrijf Planconsult is op 29 augustus 2011 onderdeel geworden van PinkRoccade Local Government, waarmee de marktpositie in de overheidssector werd versterkt. Medewerkers en ontwikkeling Het onderscheidend vermogen van een bedrijf hangt nauw samen met de kwaliteit van de medewerkers. TSS streeft vanaf de oprichting naar een werkklimaat met veel ruimte voor zelfontplooiing en een focus op vakmanschap. De medewerkers van TSS zijn bovengemiddeld gekwalificeerd en TSS schept voor hen de nodige ruimte voor individuele talentontwikkeling. In 2011 zijn bovendien de HRM-activiteiten gebundeld om TSS uit te laten groeien tot Employer of choice in de IT-sector. Ook vanuit de anticipating solutions-visie is de samenwerking gezocht, met het doel de klanten vooruit strevende oplossingen aan te reiken. Deze variëren van cloud-oplossingen tot gezamenlijk ontwikkelde productoplossingen voor bijvoorbeeld de mobiliteitsmarkt. TSS ontwikkelt via een management developmentprogramma een brede en consistente managementstijl voor de hele onderneming, van de top tot en met de werkvloer. Daarmee komt talent tot bloei, blijven medewerkers langer met TSS verbonden en wordt de aantrekkingskracht voor nieuw talent vergroot. 16

19 Vooruitzicht 200 miljoen Investeren e-government Maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheid en klantvertrouwen gaan hand in hand: klanten rekenen op een duurzame en maatschappelijk verantwoord ondernemende partner. De TSS-bedrijven worden gestimuleerd om goed burgerschap inhoud te geven. Zie pagina 26 voor een overzicht van de activiteiten in Vooruitzichten De vooruitzichten voor 2012 zijn relatief gunstig. TSS verwacht een bescheiden groei van de omzet naar boven de 200 miljoen, ondanks de lastige markt. Het sterke recurring karakter van de business zorgt voor een stabiele basis. In aanvulling daarop zorgen nieuwe ontwikkelingen voor verdere groei. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in producten, diensten en nieuwe initiatieven. Voorbeelden zijn cloudcomputing, e-health, e-government, businessprocesmanagement tools, en ERP 2.0. Dit begint zijn vruchten af te werpen. Dit inves teringsbeleid wordt onver minderd doorgezet. Hierop kan in de toekomst verder worden gekapitaliseerd. De wereld verandert snel, klanten worden veeleisend en IT-ondernemingen zullen meer dan ooit van te voren hun toegevoegde waarde aannemelijk moeten maken. De IT-industrie zal in de optiek van TSS dan ook sterk veranderen. Dit is reeds bij de oprichting van TSS een uitgangspunt geweest. verdienmodellen zijn reeds grotendeels ingericht op gerelateerde nieuwe trends als betalen per eenheid van gebruik of maandelijkse abonnementen. De business- en verdienmodellen van TSS zijn daarmee toekomstvast. De grootste uitdaging ligt erin om te blijven anticiperen op de verschillende business- en technologie-ontwikkelingen en deze te vertalen naar waardeproposities voor de klanten. Daarnaast dient TSS verder op de kaart te worden gezet en de naamsbekendheid navenant te worden vergroot. Deze onderwerpen rekent TSS tot haar dagelijkse opdracht. Op basis van marktposities, domeinkennis en productenportfolio staat TSS goed voorgesorteerd. Vanuit haar materiedeskundigheid is TSS in staat om bestaande en toekomstige behoeften van klanten door te vertalen naar specifieke oplossingen die concrete business voordelen voor de klant opleveren. Dit is de kernfilosofie van TSS. Eveneens is TSS in staat om de klant verder te ontzorgen via het overnemen van risico s en verantwoordelijkheden op basis van bijvoorbeeld outsourcing en cloudcomputing. De bestaande JAARVERSLAG

20 BINNEN HA icaress en iquarant Twee technologische innovaties voor thuiszorg en GGZ Overal patiëntengegevens op de smartphone te raadplegen Yonder PinkRoccade Healthcare 18

21 NDBEREIK JAARVERSLAG

22 Directieraad stuurt TSS Mobility Platform De Directieraad Robin van Poelje (CEO) Matthieu van Amerongen (CFO) Abdeluheb Choho (CMO) Kees Buisman, algemeen directeur Everest Buisman was tien jaar in diverse functies werkzaam bij Bolesian, waaronder als operationeel directeur en algemeen directeur. Buisman is oprichter van Everest. Ton Hafkamp, algemeen directeur PinkRoccade Healthcare. Hafkamp is sinds 1992 actief binnen (de rechtsvoorgangers van) PinkRoccade. Sinds 2004 vervult hij hier directiefuncties. Carlos Hagenaars, algemeen directeur Co-maker Hiervoor was Hagenaars bij diverse marktleidende internationale softwarebedrijven verantwoordelijk voor productinitiatieven en developmentteams. Ronald Kasteel, algemeen directeur KZA Kasteel vervulde hiervoor diverse directiefuncties bij Ordina, waaronder die van CEO. Han Knooren, algemeen directeur PinkRoccade Local Government Hiervoor was Knooren mede-eigenaar en algemeen directeur van Yuki en bekleedde hij diverse directiefuncties bij McKesson. Edwin Manten, algemeen directeur TASS Manten was hiervoor directeur van Imtech Technical Systems en business unit manager bij Ordina Technical Automation en High Tech Automation. Bedrijfsontwikkelingen Co-maker Co-maker heeft de leasemarkt als focus en levert softwareoplossingen voor automotive leasing, financiering en verhuur. De mobiliteitsmarkt is sterk in beweging; leasebedrijven verruimen hun speelterrein van leaseautodiensten naar de mobiliteitsbehoefte in brede zin. Andere trends zijn internationalisatie en de verschuiving van business-to-business naar business-to-consumer dienstverlening, wat een verder groeiende vraag naar op maat gesneden diensten betekent. Co-maker speelde in 2011 in op deze trends met de ontwikkeling van het Mobility Platform, waarmee leasebedrijven hun klanten kunnen laten kiezen uit meerdere mobiliteitsdiensten, zoals auto - huur en openbaar vervoer. Voor deze ontwikkeling is nauw samengewerkt met zusteronderneming Everest. Daarnaast is LeaseCTRL gelanceerd, een op SAP gebaseerde software oplossing (ERP 2.0) voor vergaande stroomlijning van ondersteunende organisatieprocessen, ook voor de internationale markt. De vooruitzichten voor 2012 zijn positief: Co-maker heeft drie grote applicatiebeheercontracten verlengd en 2012 wordt het jaar van de uitrol van het Mobility Platform. In oktober 2011 organiseerde Co-maker het kennis-event Innovatie in de leasewereld, dat in maart 2012 een vervolg krijgt. Robi Nederlof, directeur PharmaPartners Algemeen directeur PharmaPartners sinds Nederlof behaalde o.a. aan de Erasmus Universiteit zijn MBA en Master of Business Informatics. Ramon Zanders, algemeen directeur Yonder Zanders heeft een sterke achtergrond in dienstverlening en outsourcing en was hiervoor consulting director bij SAP Nederland. Everest Everest is actief in de markt van ICT-oplossingen voor de financiële dienstverlening en de centrale overheid. De invloed van sociale media neemt sterk toe, en banken en verzekeraars gaan deze sociale media steeds meer inzetten als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Het zorgt niet alleen voor meer transparantie, maar ook voor een 20

23 Sociale innovatie gebruikers Servicegerichtheid 7,8 daling van de marketingkosten en een verbeterde, interactieve klantservice. De consument verlangt steeds meer gepersonaliseerde informatie en soorten mobiele diensten, zoals inzicht in de bankrekeningen en mobile payments. Technologische innovaties zijn voor banken de drijfveer om hun organisatie en de business processen onder de loep te nemen en aan te passen aan de gewenste snelheid snelle sociale innovatie, een terrein waar Everest zich zodoende op concentreert. Everest heeft in 2011 zijn positie in de hypotheekmarkt geconsolideerd. Om de eigen organisatie in te richten voor de nieuwe marktontwikkelingen is in 2011 het project Everest 3.0 in werking gezet. In de overheidsmarkt zal in 2012 een aantal ontwikkelingen actueel worden: verdere digitalisering met bijvoorbeeld meer gebruik van de ipad, burgerparticipatie via communityvorming en meer gebruik van de cloud als onderdeel van documentmanagementsystemen. KZA IT wordt steeds crucialer voor het succes van organisaties. Dit betekent ook een toenemende rol van quality assurance & testing in de IT, het werkterrein van KZA. In 2011 was dit vooral te zien op het gebied van beveiliging, wat voor KZA reden was om het aandachtsgebied Security Testing te ontwikkelen, via onder andere penetratietesten op websites en infrastructuur. Verder heeft KZA veel kennis opgebouwd op zowel procesinrichting als testing in een agile omgeving. Alle medewerkers van KZA zijn sinds 2011 gecertificeerd. Daaronder zijn vijf CTAL-gecertificeerde testprofessionals, een bovengemiddeld aantal. Een andere mijlpaal is de klantenwaardering. De klanten van KZA waarderen de kennis en kwaliteit van de KZA-professionals met een 7,7 en de servicegerichtheid met een 7,8. Dit is in lijn met de continue opdrachttevredenheid die bij elke opdracht wordt gemeten. Dankzij KZA optimaliseerden ook in 2011 veel organisaties de testprocessen, waaronder Havenbedrijf Rotterdam, supermarktconcern C1000 en Rijkswaterstaat. In het najaar van 2011 is Ronald Kasteel, voormalig CEO van Ordina, directeur van KZA geworden. Hij volgt Aldo Veenstra op, die tot 1 maart 2012 aan KZA verbonden is. PharmaPartners Het jaar 2011 stond voor de zorgsector opnieuw in het teken van het landelijke elektronische patiëntendossier (EPD). In april stemde de Eerste Kamer unaniem tegen het EPD-wetsvoorstel. Om het voor 300 miljoen opgebouwde landelijke schakelpunt te redden, nam een aantal koepels van zorgverleners het voortouw om hun leden de landelijke infrastructuur privaat voort te laten zetten. Medio december maakten zorgaanbieders en verzekeraars afspraken over de financiering. De doorstart is daarmee een feit. Een mijlpaal in 2011 was de aansluiting van de informatiesystemen van PharmaPartners op het landelijke EPD. HI-Systems, een dochteronderneming van PharmaPartners, contracteerde in 2011 zes ziekenhuizen voor Klinicom, het elektronisch voorschrijf- en toedienregistratiesysteem voor medisch specialisten. Met een aantal grote zorgpartijen werden contracten gesloten, zoals met Zorggroep Almere, voor de patiëntenportaal MijnGezondheid.net, met gebruikers. Een aantal marktontwikkelingen wordt de komende jaren zeer relevant voor de groei van Pharma Partners. In 2012 begint de farmacie met prestatiebeschrijvingen en vrije prijzen. Dat zal leiden tot gedifferentieerde concepten voor de distributie van geneesmiddelen en de farmaceutische patiëntenzorg. De huisartsen- en andere eerstelijnszorg verlegt de focus van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag; behaalde resultaten JAARVERSLAG

24 Betaalbare zorg Betere dienstverlening worden het uitgangspunt voor de bekostiging. In de ziekenhuiswereld maakt de financiering met vaste overheidsbudgetten in 2012 plaats voor een beloning naar prestatie. En ziekenhuizen zullen met zorgverzekeraars contracten gaan afsluiten over meer dan tweederde van alle behandelingen. PinkRoccade Healthcare De belangrijkste vragen in de zorgsector luiden: hoe blijft de gezondheidszorg betaalbaar en welke strategische keuzen zijn nodig om de continuïteit te waarborgen. Meer efficiëntie in het werk en besparing op de processen zijn daarvoor de sleutelfactoren, en het gebruik van nieuwe technologieën dient dit mogelijk te maken. PinkRoccade Healthcare is de marktleidende IT-partij in de zorgsector en beschikt momenteel over een groot portfolio van proposities. Nieuwe (updates van) strategische producten zijn gelanceerd. Het gaat daarbij met name om Quarant, Caress nieuwe stijl, CareCTRL, TWIN/BI en MyHealthOnline. Wat betreft de ziekenhuismarkt staat het zorg informatiesysteem CS-EZIS van Chipsoft nu goed op de kaart. PinkRoccade Healthcare is gepositioneerd als de autonome partij voor het beheer van dit systeem. De dienstverlening is verder uitgebreid met technisch applicatiebeheer. Klanten wensen steeds vaker lokale cloud-proposities, mits in combinatie met de nodige herkenbare, goed bereikbare ondersteuning. Hoogtepunten in 2011 waren het winnen van aanbestedingen van het AMC (ERP 2.0) en van Vereniging EPD GGZ (het Referentiemodel EPD, elektronisch patiëntendossier). In de caremarkt richt PinkRoccade Healthcare zich, naast de ouderenzorg (verpleging, verzorging en thuiszorg), ook op de gehandicaptenzorg. PinkRoccade Local Government De lokale overheid heeft vanuit het Rijk en de maatschappij te maken met een stijgend verwachtingspatroon wat betreft de uitvoering van haar taken, terwijl de beschikbare budgetten onder druk staan of afnemen. Hierdoor concentreren gemeenten zich steeds meer op hun kerntaken en zoeken zij actief de samenwerking op met andere partijen. De gemeenten zien ICT als een belangrijk instrument om aan de roep om kostenbesparing te voldoen, terwijl zij grote behoefte hebben aan ontzorging. Tegelijkertijd kijken gemeenten kritischer naar de noodzaak van iedere investering, en naar de bijbehorende terugverdientijd. Met het oog op deze marktontwikkelingen heeft PinkRoccade Local Government geïnvesteerd in de Pink Private Cloud-oplossing. Deze dienst maakt het voor gemeenten mogelijk om hun kernapplicaties onder te brengen in het datacentrum van PinkRoccade Local Government, wat leidt tot een beheersmatige besparing op de IT-kosten. Ook is geïnvesteerd in samenwerkingsfunctionaliteit op het gebied van gemeentelijke belastingen. Naast een betere dienstverlening aan de gemeenten en burgers legt dit ook de basis voor verdere groei. Verder is het snel groeiende domein Samenlevingszaken gestart met Business Process Outsourcing, voor het uitvoeren van administratieve taken die door de gemeenten als niet-strategisch worden ervaren. PinkRoccade Local Government heeft in 2011 kritisch gekeken naar de interne kostenstructuur en heeft vervolgens de nodige maatregelen tot kostenbesparingen getroffen, in lijn met de geschetste markttrends. Intern is een bedrijfsbreed informatiesysteem geïntroduceerd, voor een volledig en integraal klantbeeld en een efficiëntere eigen bedrijfsvoering. Een strategisch belangrijke ontwikkeling is de versterking van het Samenlevingszaken-domein, door de overname van Planconsult. Circa vijftig gemeenten zijn inmiddels gemigreerd naar het moderne geïntegreerde platform CiVision Wiz. De komende periode zal het investeringsniveau worden opgevoerd, met name als het gaat om de modernisering van de GBA (gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens), 22

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

CtaC Jaarverslag 2012

CtaC Jaarverslag 2012 Ctac Jaarverslag 2012 CTAC COLLEGA s Met trots stellen wij onze medewerkers aan u voor. Deze prachtige collage werd ons aangeboden tijdens het feest van het 20-jarig jubileum van Ctac. Wij danken alle

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie