UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UvA-DARE (Digital Academic Repository)"

Transcriptie

1 UvA-DARE (Digital Academic Repository) Huwelijk en vermogen: Een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden ( ) Kremer, M.R. Link to publication Citation for published version (APA): Kremer, M. R. (2013). Huwelijk en vermogen: Een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden ( ) General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam ( Download date: 27 Jul 2018

2 BIJLAGEN OP CD-ROM: Inhoudsopgave: Bijlage 13: Cohortindeling mannelijke Groninger Oude Vlamingen 1 Bijlage 14: Cohortindeling vrouwelijke Groninger Oude Vlamingen Bijlage 15: Aantallen lidmaten Groninger Oude Vlamingen in 1735 Bijlage 16: Reproductie vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen Bijlage 17: Onvoltooide huwelijken mannelijke Groninger Oude Vlamingen Bijlage 18: Huwelijksleeftijd mannelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen Bijlage 19: Huwelijksleeftijd vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen Bijlage 20: Ongehuwde mannelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen Bijlage 21: Ongehuwde vrouwelijke lidmaten Groninger Oude Vlamingen Bijlage 22: Weduwnaars onder Groninger Oude Vlamingen Bijlage 23: Weduwes onder Groninger Oude Vlamingen Bijlage 24: Migratie onder Groninger Oude Vlamingen Bijlage 25: Beroepen mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun weduwen in 1729 Bijlage 26: Beroepen mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun weduwen in Bijlage 27: Beroepen mannelijke Groninger Oude Vlamingen en hun weduwen in 1790 Bijlage 28: Patriotten onder stad-groninger doopsgezinden Gebruikte afkortingen in bijlagen 13 tot en met 28: Geen wed. = geen weduwe/weduwnaar geworden N = niet hertrouwende weduwe/weduwnaar; O = onvoltooid huwelijk svteb = scheiding van tafel en bed V = voltooid huwelijk W = hertrouwende weduwe/weduwnaar; 1 Het is mogelijk dat de prosopografische gegevens in de bijlagen 1 tot en met 15 in details soms van elkaar verschillen. De bijlagen zijn in de loop van de onderzoeksjaren samengesteld. Mogelijk is dat in de ene bijlage wel een geboorte-, huwelijks- of overlijdensjaar wordt vermeld, terwijl die ontbreekt in een andere. In dit verband wordt verwezen wordt naar het citaat van Jacob ten Cate, aangehaald voorafgaand aan de inleiding. 1

3 BIJLAGE 13 COHORTINDELING MANNELIJKE GRONINGER OUDE VLAMINGEN Deze bijlage hoort bij: - Tabel 2.3. Cohortindeling Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen; - Tabel 2.6. Gemiddelde levensverwachting lidmaten Groninger Oude Vlamingen in de stad Gronigen; - Tabel 2.7. Levensverwachting van lidmaten op twintigjarige, veertigjarige en zestigjarige leeftijd behorende tot de verschillende cohorten Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen, vergeleken met adel in Friesland. Toelichting: - De derde kolom vermeldt de bereikte leeftijd van de mannen; - De negende kolom vermeldt de leeftijd vermeld waarop de mannen lidmaat van de Groninger Oude Vlamingen werden. COHORT Naam Geboorte jaar + sterfjaar + bereikte leeftijd Jaar van lidmaat schap Huwelijks jaar Naam echtgenoot + jaar van lidmaat schap Geboorte jaar + sterfjaar Leeftijd waarop man lidmaat werd Vermel ding op latere ledenlijst 1. Abraham Alles 2. Abraham Hindriks Scholtens 3. Arend Geerts van Olst ZIE LIJST Jantje Gozens ZIE LIJST Scholtens wrs Grietje Stoffers Meringa wrs. 1729/ Ca. 26 ZIE LIJST 2

4 4. Arend Popkes Huizinga Bougjen Jacobs ten Cate ZIE LIJST 5. Berend Abrahams Houwenga 6. Berend Abrahams 7. Berend Geerts van Olst 8. Berend Gerrits Mars wrs Geen lid 1744 Martje Sylvesters Jantje Alderts Rosinga 1730 wrs Geertje Hindriks ten Cate wrs ca Aaltje Sylvesters + na ZIE LIJST ca Ca. 29 ZIE LIJST + na 1769 ZIE LIJST 9. Berend Menses Bakker * na / Aaltje Jans Scholtens ? ZIE LIJST 10. Carst Jeltes * na Wieke Meertens ? Hyp.: zij als wed. naar Sapp Claas Sijmons wrs. 1732/ N.N. 1737: Trouwt tot Enkhuizen en overtuigde daarheen 3

5 12. Cobe Jans Boon Aghijn Jacobs Cremer ZIE LIJST 13. Cornelis Berends Houttuijn 14. Cornelis Jochums van Comen wrs. 1732/ ZIE LIJST Berendje Izaaks ZIE LIJST 15. Cornelis Warners 16. Derk Pieters Blaupot wrs In of voor Trijntje Luies Derk Teunis van der Boogh Hij: wedn. Trijntje Cornelis wrs Martje Jans van Delden wrs Derk Warners wrs Trijntje Clasen ZIE LIJST 19. Egbert Hindriks Veendijk 20. Egbert Jans/Jannes wrs Heijke Derks Marna (Lamke Honnes) Na ZIE LIJST + voor : met att. naar Meeden 4

6 21. Eppe Alberts Dieuwerke Tammes ZIE LIJST 22. Eppo Simons Woubeek 23. Frerik Freriks van der Boogh 24. Gerrit Garbrands Arkema 25. Gerrit Hindriks van Delden 26. Gerrit Jans Rekers Martje Izaaks in of voor 1729 Hij: hertr. N.N Trijntje Jacobs ten Cate Grietje Jans van Calcar (1732) Jantje Jacobs Att. Van Zijldijk 1731 Zij: hertr. Koenraad Lankhorst wrs Stijntje Nannincks wrs Zij: hertr met Abel Feijts ZIE LIJST ZIE LIJST

7 27. Harm Hindriks 1737 att. naar Borne Harmen Berends Barlagen att. van de Collegianten in Fennegien Jans van Calker ZIE LIJST Met att. van de Collegianten in Harmen Geerts Alring 30. Harmen Steffens 31. Hindrik Geerts Alring Hij: wedn. van Hillechien Jacobs Huizinga Trijntje Derks Modderman ZIE LIJST : att. naar Anneke Pieters Folkerts ZIE LIJST wrs Hindrik Geerts Geertje Melles van Olst Tilma Hindrik Jans ? Grietje Jans ZIE LIJST Hindrik Jans Suiring wrs ZIE LIJST 6

8 35. Hindrik Jans van Calcar Aaltje Clasen Cremer Isaak Abrahams 37. Jacob Berends Alring 38. Jacob Jacobs 39. Jacob Jacobs van Hovel jr. 40. Jan Berends Houttuijn wrs Geertje Teunis 39 Att. van Borne in 1735 Na Grietje Tonckes Modderman Hij: hertr. Christina Cool Jeltje Derks Heiltje Geerts Alring Aaltje Izaaks Miedema Ca. 23 ZIE LIJST 1698/ ZIE LIJST Jan Derks ? 1729 (Fennigje (Schoenmaker Jacobs?) 42. Jan Harmens Jan Jacobs Bour + in of na 1737 wrs. 1732/ Eefje Ephraims Wrs in of na : beiden overge gaan naar Geref. kerk 7

9 44. Jan Jacobs 45. Jan Jacobs Mulder = Jan Jacobs Schoenmaker = J.J. Olferts Jan Jans Dijk wrs Trijntje van Calker Ca. 29 ZIE LIJST van de Collegianten, herdoopt ZIE LIJST Albertje Jacobs ZIE LIJST Jan Peters Geeske Eeukes + na Jan Peters (Backer) 1734 Zij: hertr. Hebel Jans (Trijntje Jacobs Hesseling) : naar VW 49. Jan Stevens van Delden geen lid Catalijntje Alles Jouke Roelofs Heiltjen Berends In of voor : Met att. naar Deventer WEL OP LIJST 1737, niet op lijst 8

10 51. Juirt Stevens ten Cate Lieven Calis + na 1737? wrs (Anna Catharina Nullet) geen lid 53. Menne Luitjes + na Antje Luirts Wrs Menno Mentje Sijpkens Egberts Oene Douwes + na 1737 Att. wrs Antje Saakes ZIE LIJST Att./ Wrs : Afscheid verzocht en gegeven aan hem Att. naar Ulrum ZIE LIJST na 1737? 1737: beiden naar Gereform. kerk 56. Pieter Arends Volmer Antje Wolters Greving Na ZIE LIJST 57. Pieter Claassens Bleeker Ca Wietske Idskes Wouters Ca : met att. naar Haarlem 58. Pieter Hindriks Geen lid Trijntje Syrts wrs na 1769 ZIE LIJST 9

11 59. Pieter Jacobs Saaxuma Trijntje Rengenier ZIE LIJST 60. Pieter Jans Schoenmaker 61. Pieter Reinders 62. Popke Jans Houttuijn Hij: wedn. Trijntje Meetes / Trijntje Kaspers wrs Jacobjen Willems Att. van Ulrum in na 1774 wrs Geesje Isaaks wrs. 1729/30 Hij: hertr Martje Gerrits ten Cate ZIE LIJST Ca. 30 ZIE LIJST 63. Popko Berends Houttuijn 1756 Na Janneke Jacobs van Hovel Na ZIE LIJST 64. Popko Stevens van Delden wrs (1737?) 1753 (1730) Hindrikje Jans van Calker Ca

12 65. Reinder Hindriks van Norden wrs N.N. (wrs. Barbera Hansen Leutscher) ZIE LIJST Geen lid 66. Reinder Joris wrs Elsje Simons Woubeek Rempt Meinders Gedoopt in of voor wrs. 1732/ Trijntje Jans Zij: wed. Wolter Berends 1738: met att. naar? 68. Roelof Jacobs Mulder 69. Siabbe Hindriks Geen lid att. van Sneek Geesje Harmens Fransen Ca ZIE LIJST 70. Sijmen Jans Blaupot 71. Steven Claassens Bleeker wrs Janneke Stevens van Delden Met att. van Aaltje Wijbes Wouters Geen lid ca att. naar Sneek

13 72. Teunis Harmens ten Cate Geertje Berends Nijhof ZIE LIJST 73. Teunis Jacobs ten Cate 74. Teunis Jans ten Cate de Jonge 75. Teunis Teunis Renske Wijtses Trijntje Berends ten Cate wrs Eeuwke Wijtses ZIE LIJST * ?-1769? ZIE LIJST Att./ wrs Tijs Willems Claaske Jacobs Tonnis Lippens 78. Warner Laurens 79. Willem Arends wrs Lijsbeth Peters Trijntje Gerrits ten Cate Att. van Dev ZIE LIJST ZIE LIJST Hij: wedn. Annigje Gerrits van Calker 12

14 80. Willem Jacobs wrs Jantje Mennes 81. Willem Jacobs 82. Willem Jans Huizinga Wrs. 1736/ Eefje Derks 79 wrs Hindrikje Roekes * na na 1769 ZIE LIJST Ca. 49 ZIE LIJST ZIE LIJST 83. Willem Luitjes Twijnder Met att. van in Fennigje Pieters Dijk Hij: hertr. Renske Jans Huizinga, ZIE LIJST COHORT Pieter Jans Woldendorp Antje Tobias Cremer ZIE LIJST 2. Abraham Izaaks Miedema 1752 Na ZIE LIJST 13

15 3. Alle Freriks Medendorp Bregjen Harmens Scholtens Ca ZIE LIJST Berend Berends Doornbusch 5. Garbrand Gerrits Arkema 6. Steven Gerrits Cremer Na Geertje Jans Catalijntje Willems Aaltje Izaaks Miedema ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST 7. Teunis Berends ten Cate wrs (1757?) Zij: wed. Jan Berends Houttuijn 1757 Fennigje Jacobs Ca. 29 ZIE LIJST 8. Derk Cornelis att. van Sneek in Gozen Gerrits Nijhof wrs Grietje Jurjens (1761) (Femmetje ten Cate) ZIE LIJST ZIE LIJST att. Van Haarlem

16 10. Jacob Willems Backer 11. Luitje Wijbes van der Veen ? Trijntje Jans ten Cate ?-1769? ZIE LIJST 12. Abraham Jans Woldendorp 13. Carst Douwes Ridder 14. Hindrik Tekes Blauw Hilligje Jans att. van Rasquert in 1761 Zij: wed. Teunis Jans ten Cate Hij: hertr. Ida Jans van Barkel Auke Ulpherts Wyrsema Att. van Rasquert in Sjoerdje Jolles Willem Bolte Zij: hertr. Andries Geerts Martje Mattheussen van Calker Jan Mattheussen van Calker Albertje Popkes van Calker : att. naar Deventer

17 17. Jacob Niehof Trijntje Jans Claas Gerrits Bleeker 19. Abraham Berends 20. Abraham Izaaks 21. Berend Harmens Barlagen 22. Gerrit Arends van Olst Lid??- 1780? Eefje Alles ZIE LIJST Miedendorp Margaretha de : att. Boer? 76 Geen lid Annigje Derks ZIE LIJST van Delden Wrs. ongedoopt 1734-na ZIE LIJST Etta Harmens Alring Wrs ZIE LIJST 1790 Hij: hertr. Eefje Izaaks Miedema 23. Jan Derks van Delden 24. Jan Gerrits van Delden Bougjen Gerrits Arkema Wedn. Jozijntje Pieters Verveld ZIE LIJST ZIE LIJST

18 25. Teunis Derks van Delden Trijntje Izaaks ZIE LIJST Hindrik Abrahams Suiringh 27. Albert Gosses Warema Hij: hertr Tjitske Stevens Bleeker Eeke Jurjens 1772? * Antje Derks Blaupot ZIE LIJST Roelof Heuning 29. Albert Jacobs Att. van Edam Grietje Alberts Dekker Wrs. att Heiltje Hindriks Blaupot ZIE LIJST ZIE LIJST Alle Izaaks Miedema 31. Jan Hindriks Huizinga 32. Jan Roelofs Backer 33. Pieter Izaaks Miedema ZIE LIJST Hilligje Warners Nordena Trijntje Heeres ZIE LIJST ZIE LIJST

19 34. Pieter Ulpherts Wiersema Dieuwertje Fokkes ZIE LIJST Abraham Somers 36. Gerrit B. Mars Renske Jans Backer 37. Jacob Teunis ten Cate 38. Teunis Izaaks Met att. van Norden in ZIE LIJST Grietje Willems ZIE LIJST Jacob Hindriks att. van Amsterdam in Jan Gerrits Arkema 41. Jan Gondé att. van de Collegianten in Steven Popkes van Delden Hij: hertr Trijntje Alberts --- ZIE LIJST 1790 * ZIE LIJST Urseltje --- ZIE LIJST Reinders Teelke Mattheussen van Calker ZIE LIJST

20 43. Christoffer Arends van Olst 44. Jan Cobes Boon Jan Spoor Roelof Joukes Moltmaker Brugt Douwes Berend Arends van Olst 49. Izaak Jans van Delden 50. Mattheus Jacobs 51. Fedde Tijssen Buitenwerf ZIE LIJST 1790 wrs Aaltje Teunis Judith Gerrits van Delden Ca ZIE LIJST Welmoet Jans 35 ZIE LIJST Janneke Derks Neeltje Taan Menje Arends van Olst Alida Jans van Geuns Met att. van de Ver. Vl. en W. in Aagje Popkes Houttuijn ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST 1790 * ZIE LIJST ZIE LIJST

21 52. Jacob Laufer Ca att. van Zwitsers in WEDN. Itjen Jans Met att. van Zwitsers in ZIE LIJST Jan Jacobs Houttuijn Hij: hertr T. Hindriks 1742-na Fennigje Arends ter Haar Att. Van Haarlem 1775? ZIE LIJST Gerrit Jacobs van Hovel 55. Frederik Jacobs van Nieuwenhuis 56. Claas Heertes Bakker * ca. 1740? Hij: hertr. Annigje Stofer ZIE LIJST Trijntje Meertens 56 wrs. geen lid * Martje Freriks Medendorp + na ZIE LIJST ZIE LIJST Frerik Jacobs att.1796 van Sapp. Hij: hertr Gerritje Hilverink, hertr Elizabeth Hindriks (1759) (Jantje Jans Leenders) geen lid

22 58. Arend Berends van Olst Grietje Garbrands Arkema Jacob Tijssen Buitenwerff COHORT David Laufer Barbera Alberts ZIE LIJST Berend Popkes Houttuijn 3. Cornelius Harmens Kremer 4. Albert Roelofs Heuning ZIE LIJST Aagje Reinders Nieske Hindriks Alring Frerik Freriks van der Boogh 6. Tobias Pieters Woldendorp Trijntje van Eden * ? Swaantje Edses * ZIE LIJST

23 7. Harmen Roelofs Huizinga Jannigje Roelfs Pijl 1784 * ZIE LIJST Derk Jacobs Zij: wed. Jan Hindriks Huizinga Annigje Abrahams ZIE LIJST Teunis Teunis Geertruid Jacobs van Hovel Joseph Schnebbelie 11. Willem Jacobs Anna Eggerik ZIE LIJST Trijntje ZIE LIJST Alberts Wijtse 13. Wijbe Wouters Wzn Annigje Cobes Boon att. van sneek in Trijntje Garbrands Arkema ZIE LIJST ZIE LIJST Gerrit Jans van Delden Hester Sijtsema Met att. van Leer in ZIE LIJST

24 15. Gerrit Klaassens Bleeker 16. Makke Melles Dekker 17. Jan Gerrits Beerta 18. Gillis Menalda * : att. naar Bolsward * Attje Jans * Bakker Att Amsterdam Janneke Alberts Jan Gerrits 1791 Met att. naar Zwitsers, Coert Renses Jan Rijkens Jan Pieters Att Dijk 23. Steven Att Fiepkes ten Kampen Cate 24. Berend Gerrits Mars Berendina Ogtrop Geen lid Ca Gerrit Hindriks van Olst Zij: wed. Bonno Tjaart Folkers 1797? Janna Zeedijk Hij: hertr Imke Tekkes Sipsma) 40 23

25 26. Jacob Pieters Saaxuma 27. Aldert Blaukuip 28. Cornelis Klaassen Smit 29. Gerrit Garbrands Arkema ? Renske Hindriks Ca Geen lid Att Bregje Abrahams Hindrik Gerrits van Calcar (1782) (Anna Garbrands Arkema) ( ) Hindrik Willems Bolte geen lid Anna Bolte Met att. Van Deventer Jan Garbrands Arkema Hij: hertr Alida Jacobs Dijk Geertje Abrahams Jan Reijnders * Frederika Hoitsema 41 Hij: hertr. N.N. 24

26 34. Berend Sijmons (Hogerhout) 35. Claas Pieters Buitenwerff Ca Aaltje Derks Zijlstra Grietje Hindriks van Olst Ca. 50 * ca In 1798 met att. Van Deventer 36. Gozen Abrahams Scholtens 37. Mattheus Pieters Buitenwerff 38. Jacob Martens (de Boer) 39. Jan Teunis ten Cate Hij: hertr Hester Hindriks van Calcar Martje Berends Mors Met att. in 1792 van Hengelo Albertje Jacobs Dijk Grietje Arends Grietje Waalkes Wildeveld Ca ?

27 40. Jan Davids (Leutscher) Susanna Roelfs Geen doop/att. bekend / Jannes Brukker Ca Hij: hertr Martje Teunis ten Cate ( ) en in 1813 Elsien Pieters Leenders ( ) Barbera Davids Leutscher Ca Ca Bonne Teunis ten Cate Menne Sijgers Ca Geertje Jacobs van Calcar Meike Wijbes Ca Ca Gerrit Jacobs van Calcar (1800) (Wea Jans Blaupot) geen lid Jacob Jacobs Hij: hertr. Renske Jans ten Cate Jantje Freriks

28 46. Berend Hindriks van Olst Ca (Joukje Hidzers Hoekstra) Ca Albert Jans (Nieuwenhuiz en) Ca att van Sneek Trijntje Jacobs Lauffer na 1810 Ca

29 BIJLAGE 14: COHORTINDELING VROUWELIJKE GRONINGER OUDE VLAMINGEN Deze bijlage hoort bij: - Tabel 2.3. Cohortindeling Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen; - Tabel 2.6. Gemiddelde levensverwachting lidmaten Groninger Oude Vlamingen in de stad Gronigen; - Tabel 2.7. Levensverwachting van lidmaten op twintigjarige, veertigjarige en zestigjarige leeftijd behorende tot de verschillende cohorten Groninger Oude Vlamingen in de stad Groningen, vergeleken met adel in Friesland. Toelichting: - De derde kolom vermeldt de bereikte leeftijd van de mannen; - De negende kolom vermeldt de leeftijd vermeld waarop de mannen lidmaat van de Groninger Oude Vlamingen werden. COHORT Naam Geboorte jaar + sterfjaar + bereikte leeftijd Jaar van lidmaat schap Huwe lijks jaar Naam echtge noot + jaar van lidmaat schap Geboorte jaar + sterfjaar Leeftijd waarop vrouw lidmaat werd Vermelding op latere ledenlijst 1. Aagje Jacobs wrs. 1732/ Cobe Jans Boon ZIE LIJST

30 2. Aaltje Clasens Cremer Hindrik Jans van Calker Zij: hertr. Jacob Eckes Wijk 3. Aaltje Geerts van Olst Aaltje Gerrits + te Emden? wrs. 1732/ Andries Derks Hoveman Geen lid Getrouwd naar Emden Aaltje Jans wrs Aaltje Jans Scholtens * ca Berend Menses wrs Na /89 Ca

31 7. Aaltje Roelofs + na 1766 ca (1737?) Ca. 1737? 8. Aaltje Sylvesters + na Berend Gerrits Mars N.N. ZIE LIJST NIET OP LIJST 1729, wel in ZIE LIJST Ca Aaltje Willems Aldert Sijrts Dijk Adriaantje Att Goedhals Albertje Jacobs Jan Jans Dijk ZIE LIJST Annegje Geb. na Tammes 1706, Anneke Berends van Calker 14. Annigje Ephraims Gerrit Gerrits van Calcar Geen lid! In 1734 in Groningen gedoopt, in 1739 naar Deventer overtuigd en na gestraft te zijn, wordt zij in 1752 weer lid in Gron wrs. 1732/ Wrs. ongehuwd ZIE LIJST 15. Annigje Harmens wrs ZIE LIJST 16. Antje Luirts + na 1737 Wrs Menne Luitjes 17. Antje Saakes + na 1737? Wrs (1733?) 1735? Oene Douwes Att./ Wrs na 1737 Att. naar Ulrum na 1737 Beiden naar Geref. kerk

32 18. Antje Tijerts ZIE LIJST 19. Antje Wolters Greving Na Pieter Arends Volmer Baben Jans wrs (1739?) 21. Bonneke + na 1766 wrs Harckes (1739?) 22. Bregje Alles Miedema Catalijntje Alles wrs (1731?) Gosse Sibrands Gebannen 1748 ZIE LIJST geen lid Ze is alleen lid 1731 Berend Wouters Ca : met att. naar Sneek wrs Jan Stevens van Delden Ca : Met att. naar Deventer 24. Catalijntje Reinders 67 Ca wrs. 1729/ Albert Hindriks Cremer ca Ca in of voor Claaske Jacobs Tijs Willems Dieuwertje Fokkes Pieter Ulpherts Wiersema Diewertje Tammes Eppe Alberts ZIE LIJST

33 28. Eefje Derks wrs Willem Jacobs Jan Jacobs Bour Ca Eefje Ephraims + na ( ?) + na 1737 Beiden naar Geref. kerk Eetje Edses wrs Eeuwke Wijtses ZIE LIJST 63 Att. Wrs (1734?) 1739 Teunis Teunis Jonger dan Eke Edses Wrs Mete Peters ZIE LIJST In of voor 1729 Hij: wedn. Van Hilke Meenes? En van Grietje Derks? 33. Eltje Christiaans : gebannen 34. Fennegien Jans van Calker Harmen Berends Barlagen ZIE LIJST 75 att. van de Collegianten in 1753 Met att. van de Collegianten in Fennigje Berends ten Cate Hij: wedn. Hillechien Jacobs Huizinga ZIE LIJST 32

34 36. Fennigje Pieters Dijk Ca (1745?) 1745 Willem Luitjes Twijnder Hij: hertr. Renske Jans 37. Geertje Alles wrs : overtuigd naar Enkhuizen 38. Geertje Berends Houttuijn 39. Geertje Berends Nijhof 40. Geertje Hindriks ten Cate Ca wrs Teunis Harmens ten Cate wrs (1740?) Berend Geerts van Olst Ca : Met att. naar Neustadt- Gödens (Oost- Friesland) ZIE LIJST ZIE LIJST 66 wrs Geertje J. van B wrs ZIE LIJST Delden 42. Geertje Jans Met att. van Coll Mattheus Jans Houttuijn In van Calker 60 Met att. van Colleg. In 43. Geertje Jeltes Wrs Pieter Pieters ZIE LIJST Muller Geen lid 44. Geertje Melles Hindrik Geerts Tilma van Olst Geertje Suiring wrs

35 46. Geertje Teunis att. van Borne in Isaak Abrahams 74 wrs Geesje Gijses wrs. 1732/ Meindert Clasen 48. Geesje Harmens Fransen Ca Geesje Izaaks Geesje Stevens ten Cate Geeske Eeukes + in of na 1746 geen lid Siabbe Hindriks 1741 wrs. 1729/ Popke Jans Houttuijn ZIE LIJST : overtuigd naar? Ca. 27 ZIE LIJST 1706-na 1774 Ca wrs ZIE LIJST Jan Peters Zij: hertr. Hebel Jans 52. Grietje Hindriks ? Waalke Jans Wildeveld? 53. Grietje Hindriks + na N.N. ten Cate 1737-: over ontucht en buitentrouw gestraft WEL OP LIJST 1737, NIET OP LIJST 54. Grietje Jans wrs Op t Schuitendiep Lijst 1737: in 1739 naar? 55. Grietje Jans wrs ? Hindrik Jans?

36 56. Grietje Jans van Calker Grietje Nannes Gerrit Garbrands Arkema ZIE LIJST ZIE LIJST Grietje Sijwerts att. wrs Eppe Crijns Grietje Stoffers wrs. 1729/ Arend Geerts van Meringa Olst 60. Grietje Tammes Geb. na 1706, Jan Hindriks Volmer geen lid OP LIJST Harmtje Gerrits wrs. 1732/ Heiltje Derks Marna Na Egbert Hindriks Veendijk ZIE LIJST 63. Heiltje Eden + na 1738 att. van Geuns in Heiltje Geerts Alringh Jacob Jacobs van Hovel + NIET OP LIJST ZIE LIJST 65. Heiltje Jans Blaupot 1715/ wrs (1750?) Alle Pieters Medendorp ZIE LIJST 50 35

37 66. Heiltje Tammes Jan Adams + na ZIE LIJST 67. Hester Hindriks ten Cate geen lid Zij is alleen lid + na : gebannen 68. Hillegje Jans Teunis Jans ten Cate 69. Hindrikje Derks Aldert Sijrts Dijk Cremer (1749?) In/voor 1729 over onegt kind gekraamt te hebben vertrokken en gecensureerd op 6 dec ca ZIE LIJST ZIE LIJST 70. Hindrikje Jans van Calker 71. Hindrikje Roekes 72. Ida Jans van Barkel Hij: wedn. Annigje Peters en van Aaltje Willems Dijk Popko Stevens van Delden att. van in 1747? Willem Jans Huizinga Abraham Jans Woldendorp ZIE LIJST ZIE LIJST Jacobje Willems att. van Ulrum in 1735 Zij: wed. Derk Spoor (geh. 1742) 1733 Pieter Reinders wrs ZIE LIJST 36

38 74. Janneke Alberts Cremer (1730?) 1730 Jacob Willems In of voor Ca. 24 ZIE LIJST 75. Janneke Eeukes + na 1734 Getr. in Sapp Hij: wedn. Grietje Jans N.N. ZIE LIJST 76. Janneke Jacobs van Hovel Na Ca.? Popko Berends Houttuijn Na Janneke Stevens van Delden 78. Jantje Alders Rosinga att. van in Sijmon Jans Blaupot wrs Berend Abrahams ZIE LIJST ZIE LIJST 79. Jantje Feckes wrs (1745?) 80. Jantje Gozens Scholtens 81. Jantje J(ans?) Huizinga Ca Willem Jacobs Was hij lid? Abraham Hindriks Scholtens (1741?) voor? ZIE LIJST 37

39 82. Jantje Jacobs att. van Zijldijk in Coenraad Lankhorst Geen lid Zij: wed. Gerrit Hindriks van Delden, Geh. in 1732 ZIE LIJST Jantje Jans : naar NH kerk 84. Jantje Mennes * na 1702 Ca. 1736/ Willem Jacobs + na 1769 wrs Jeltje Derks Jacob Jacobs ZIE LIJST Lijsbeth wrs. 1732/ Pieter Jans 1716-na 1774 Att. naar Enkhuizen Meertens 1764 Bakker ca Maaike Jans (1730?) Geen lid 1730 Mete Jacobs ZIE LIJST In of voor Marieke Jurjens ZIE LIJST 89. Martje Hindriks 90. Martje Peters van Geuns 91. Martje Roelofs Roseboom 92. Martje Stevens ten Cate ZIE LIJST att. van Geuns in Att. naar 1745 wrs : overtuigd naar Appingedam + voor Ca. Hindrik Meertens Att ? naar Sapp. Geen lid 38

40 93. Martje Stevens ten Cate 94. Martje Sylvesters ZIE LIJST Berend Abrahams Houwenga ZIE LIJST 95. Metje Jacobs Saaxuma Ca att. van Pieter Hindriks ten Cate Ca Metje Pieters ?- 1782? 97. Renske Jans Huizinga voor ZIE LIJST Willem Luitjes Twijnder ZIE LIJST 98. Renske Jans Backer Att. van Norden in Gerrit Berends Mars Renske Wijtses Sijben Reints Beerta 101. Stijntje Nannincks 66 * na Teunis Jacobs ten Cate Lucas Jans geen lid wrs Gerrit Jans Rekers ZIE LIJST ZIE LIJST Hij: niet op lijst : Att. naar Apppingedam (?) 102. Trijntje Arends ? wrs wrs Wrs. ongehuwd + 39

41 103. Trijntje Berends ten Cate ?- 1769? 104. Trijntje Clasen wrs (1731?) 105. Trijntje Derks Modderman Ca wrs Teunis Jans ten Cate Derk Warners wrs Harmen Geerts Alringh Ca ZIE LIJST ZIE LIJST 106. Trijntje Ephraims ? 1733 wrs. 1732/ Wrs. ongehuwd ZIE LIJST 107. Trijntje Gerrits Stroo Wrs. ongehuwd Trijntje Gerrits ten Cate att ? (1745?) 1745 Willem Arends ZIE LIJST Trijntje Jacobs ten Cate 110. Trijntje Jacobs van Hovel Hij: wed. Annigje Gerrits van Calcar Frerik Freriks van der Boogh Gerrit Jans Pol Voor of in ZIE LIJST Ca ZIE LIJST Hij: wedn. Jantje Joris van 40

42 111. Trijntje Jans Scholtens 112. Trijntje Jans ten Cate 113. Trijntje Jans van Calker Ca na (1731?) 1731 Alle Jacobs Wrs. In/voor Andries Wouters att. van collegianten herdoopt (1748?) Geen lid 1748 Jan Jacobs Wrs Trijntje Juirts wrs Jacob Metes in of voor Trijntje Luies Derk Pieters Blaupot Trijntje Pieter Jacobs Rengenier Saaxuma Trijntje Syrts wrs Pieter Hindriks Trijntje Tomas wrs. 1732/ Jurrien Jans Bussemaker 119. Trijntje Tonkes att. van Haarlem in 1734 geen lid Ca : overtuigd naar Sneek ZIE LIJST ze was wrs. dienstmeisje bij Toncke Modderman ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST : Getrouwd en naar Twente overtuigd NIET OP LIJST 1737 Te Enkhuizen (1737) NIET OP LIJST 41

43 120. Wieke Meertens Carst Jeltes COHORT Aafje Jans van Campen * Reinder Berends Swart : met att. naar Emden 2. Aagje Jans Beerta 3. Aagje Popkes Houttuijn 4. Aagje Reinders geen lid Fedde Tijssen Buitenwerf Cornelius Harmens Kremer ZIE LIJST ZIE LIJST Aaltje Douwes Ridder Hindrik Gerrits van Delden 37 ZIE LIJST

44 6. Aaltje Izaaks Miedema Jan Berends Houttuijn ZIE LIJST 80 Zij: hertr Steven Gerrits Cremer Aaltje Teunis 8. Albertje Popkes van Calker Zij: hertr. Joseph Simon Muller Jan Cobes Boon wrs Jan Mattheussen van Calker + voor : att. naar Dventer 9. Almina Harmens Barlagen Anna Maria Hagen 11. Anneke Berends Bussemaker 12. Anneke Pieters Folkerts att. van Amsterdam in 1772 att. van in 1769 wrs (1752?) N.N. Sijpkens : met att. naar Amsterdam Jan Jacobs wrs Hindrik Geerts Alringh Ca. 26 ZIE LIJST 43

45 13. Anneke Pieters att. van Leer in Pieter Hindriks ten Cate Ca ZIE LIJST 14. Annigje Gerits Pol wrs (?) voor Jacob Mattheussen van Calker ZIE LIJST 15. Annigje Samuels Stofer Ca geen lid Jan Jacobs Houttuijn na 1785 Ca. 38 ZIE LIJST Annigje Sebes Beerta Hij: wedn. Fennigje Arends ter Haar Na Harm Jans Cremer ZIE LIJST Antje Eppes Wrs. geen lid ZIE LIJST Antje Gerrits 19. Antje Tobias Cremer wrs (1770?) N.N. ZIE LIJST Pieter Jans Ca. 27 ZIE LIJST Woldendorp Auke Arends + in of na ? Brugt Folkerts? 1758: Met att. naar Sappemeer 44

46 21. Auke Ulpherts Wyrsema 22. Bougjen Gerrits Arkema 23. Bregje Harmens Scholtens 24. Catalijntje Gerrits Pol 25. Catalijntje Willems 26. Catharina Harmens Barlagen 27. Diewertje Rengenier 28. Eefje Alles Miedendorp 29. Eefje Izaaks Miedema att. van Rasquert in Carst Douwes Ridder Att. van Rasquert in Jan Derks van Delden Alle Freriks Medendorp ZIE LIJST ZIE LIJST wrs (1769?) Garbrand ZIE LIJST Gerrits 49 Arkema att. van ZIE LIJST 1790 Hamburg in Claas Gerrits ZIE LIJST 1790 Bleeker , Gerrit Arends ZIE LIJST 1790 van Olst

47 30. Eefje Teunis ten Cate 31. Eefje Tijssen Buitenwerff Roelof Heuning Met att. van Edam in Gerrit Hindriks Hesseling ZIE LIJST Eeke Jurriens Geen doop/att. bekend Hindrik Abrahams Suiringh ZIE LIJST Etta Harmens Alringh 34. Femmetje Arends ter Haar Met att. van Haarlem in Wrs Gerrit Arends van Olst Jan Jacobs Houttuijn Ca * Femmetje ten Cate 36. Fennigje Berends + na 1798 Att. van Haarlem in Hij: hertr. Annigje Samuels Stofer 1761 Gozen Gerrits Niehof ZIE LIJST ZIE LIJST

48 37. Fennigje Jacobs wrs (1757?) 1757 Teunis Berends ten Cate ZIE LIJST 38. Frouke Arends van Olst 39. Frouke Jans Beerta 40. Frouke Siabbes wrs ZIE LIJST na Antony Smit Geen lid 41. Geertje Jans Berend Berends Doornbusch + na Niet op lijst 1790 ZIE LIJST Geertje Jans Jan Conraads Geertruida Popkes Houttuijn 44. Grietje Alberts Dekker Hij was wrs. geen lid Berend Teunis ten Cate 80 Geen lid? att. wrs Roelof Heuning att. van Edam in 1771 Hij: hertr ZIE LIJST

49 45. Grietje Harmens Barlagen Grietje Jans Ca Izaak Berends Bussemaker geen lid 1793 Daniel Rijkens Att. naar Deventer Grietje Jurjens Derk Cornelis ZIE LIJST 48. Grietje van Delden 49. Grietje Waalkes Wildeveld 50. Grietje Willems 51. Heiltje Hindriks Blaupot 52. Heiltje Popkes van Delden 53. Hilligje Warners Nordena 54. Hindrikje Cobes Boon ? Met att. van Sneek in Jan Teunis ten Cate Teunis Izaaks Albert Jacobs Jan Hindriks Huizinga Gerrit Cobes Boon Geen lid? ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST

50 55. Hindrikje ZIE LIJST 1790 Gerrits Arkema Imke Aaldriks 1758 ZIE LIJST 57. Janneke Harmens Barlagen ZIE LIJST Janneke Teunis ten Cate 59. Jantje Doedes Cremer Jacob Harckes van Dam 61 Wrs. geen lid * Pieter Jacobs Bakker * ZIE LIJST Jantje Egberts geen lid ZIE LIJST Jantje Gerrits Na ZIE LIJST 62. Jantje Hennis N.N. ZIE LIJST 1790 Muskadel 63. Johanna Harmens Barlagen 64. Judith Gerrits van Delden 65. Lijsbeth Pieters 66. Madeleentje Harms Waarma 67. Madelena Sijmons Wrs. geen lid ZIE LIJST Jan Spoor ZIE LIJST N.N Feiko Pieters de Vries Att. -69 (1769?) geen lid ZIE LIJST + 49

51 68. Martha Berends Willem Abrahams Deknatel : Att. naar VW 69. Martje Berends Mors 70. Martje Berends Wouters Geen lid! Gozen Scholtens Geen lid? Abraham Izaaks : met att. naar Hengelo (wrs. ca. 1792) ZIE LIJST Martje Gerrits Arkema 72. Martje Gerrits ten Cate ZIE LIJST ? Popke Jans Houttuijn ZIE LIJST Wrs, 1736/ Martje Harmens Barlagen Hij: wedn. Geesje Izaaks 1730-na Gerrit Bussemaker 74. Martje Jans Roelof Pijlmer : met att. naar Deventer Martje Jans van Campen 76. Martje Mattheussen van Calker Wrs. geen lid ZIE LIJST Willem Bolte ZIE LIJST

52 77. Martje Popkes van Delden att. van Haarlem in Jacob Mattheussen van Calker ZIE LIJST Martje Willems Twijnder 79. Menje Arends van Olst 80. Menje Harmens Scholtens 81. Menje Stevens ten Cate 82. Mentje Egberts 83. Remmertje Harmens Scholtens 84. Renske Berends Mars 85. Renske Teunis 86. Sara van Delden Geen lid? Izaak Jans van Delden ZIE LIJST * ZIE LIJST 1790 Ca Harm Jacobs geen lid Menno Sijpkens att. van Emden in Pieter Gerrits Backer Ca. 27 ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST geen lid met att. naar Hengelo ZIE LIJST Gerrit Gerrits ten Cate Wrs. lid te Hengelo/Born e ZIE LIJST

53 87. Sebina Veendijk * te Sapp.! 1764 Berend Aukes Watses Sibina Doedes Cremer 89. Sijben Arends Ca Geen lid att. van Holland in Frans Jurjens Edses 84 geen lid 90. Sjoerdje Jolles Hindrik Tekes Blauw 91. Teelke Mattheussen van Calker 92. Trijntje Alringh 93. Trijntje Clasens Bleeker 94. Trijntje Heeres Ca Steven Popkes van Delden Friedrich Modderman 26 Geen lid * Alle Wijbes Wouters Geen lid Jan Roelofs Backer + Ca. 23 ZIE LIJST Lid af? ZIE LIJST : att. naar Haarlem Ca. 25 ZIE LIJST 95. Trijntje Izaaks 96. Trijntje Jacobs Ulpherts Teunis Derks ZIE LIJST 1790 van Delden ZIE LIJST 52

54 97. Trijntje Jans (1762?) 98. Trijntje Jans ten Cate 1755 Jacob Niehof ?-1769? Luitje Wijbes van der Veen ? Trijntje Kaspers 100. Trijntje Wijtses Klinkert 101. Urseltje Reinders Pieter Jans Schoenmaker 1764 * Reint Jans Cremer Wrs. geen lid Zij: hertr. David Jans Jan Gonde Met att. van de collegianten in ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST 1790 COHORT Hester Coenraads Sijtsema 2. Antje Derks Blaupot Janneke Derks att Leer 1791 Gerrit Jans van Delden 1789? Albert Gosses Warema Brugt Douwes * ZIE LIJST ZIE LIJST Martje Okkes 1778 ZIE LIJST

55 5. Martje Pieters Woldendorp 6. Nieske Hindriks Alring Neeltje Taan Barbera Alberts 9. Berendina Klaaassens Bleeker 10. Frouke Klaassens Bleeker 11. Geertje Willems Bolte Albert Roelofs Heuning Berend Arends van Olst David Loefers ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST : att. naar Haarlem Cornelis Cardinaal Itje Jans Jacob Laufer : met att. naar Zaandam ZIE LIJST Annigje Abrahams Eefje Veendijk * Ettje Eppes Derk Jacobs ZIE LIJST ZIE LIJST

56 16. Trijntje van Eden * Frerik Freriks van der Boogh ZIE LIJST Jantje Christiaans Sieke Eppes N.N. 30 ZIE LIJST Jannigje Roelofs Pijl 87 * Harmen Roelofs Huizinga 29 ZIE LIJST Jantje Blaukuip 21. Diewertje Carsts Ridder 22. Alida Jans van Geuns * 1762 att. van Amsterdam in Jan Gerrits Bart Willem Klaassen Met att. van VW in Anna Roorda att. van Harlingen in Cornelisjen Pieters Woldendorp 25. Geertruid Jacobs van Hovel Geen lid 1781 Mattheus Gerard Gilles Wolderingh Geen lid * 1762 att. van Enkhuizen in Teunis Teunis : met att. naar Amsterdam 34 ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST ZIE LIJST

57 26. Trijntje Alberts 27. Aafje Wiersema 28. Annigje Cobes Boon Willem Jacobs ZIE LIJST ZIE LIJST Wijtze ZIE LIJST Antje Fransen ? ZIE LIJST Antje Luitjes Jeronimus 26 ZIE LIJST 1790 van der Veen Gisolf 70 Geen lid! 31. Jantje Hindriks Hindrik C. van Delden Bakker Frouke Feddes + na Sijger Mennes 20 ZIE LIJST 1790 ZIE LIJST Geertruid Freriks van der Boogh Geen lid? Izebrand Cornelis Huizinga ZIE LIJST Trijntje Garbrands Arkema 35. Geertje Jans Bakker Geen lid? Wijbe Wouters ZIE LIJST 1790 Wzn. 36 At. van Sneek in 1788 * ZIE LIJST

58 36. Swaantje Claassen Bakker Gerrit van Trojen Geen lid 25 ZIE LIJST 1790 Zij: hertr Josepth Sleutelaar 37. Uda ten Cate ZIE LIJST Antje Teunis Atje Jans Jan Gerrits Bakker Beerta Diewertje 1790 Teunis 41. Ietje Teunis Antje Jans Antje Roelofs Johannes Heuning Wagenaar 44 Ca Geen lid 1793 Met att. naar Hengelo Caatje ter Horst 45. Elsje ten Cate 1793 Met att. naar Hengelo Foske Luirts 1793 Lourens Tuur 47. Hilligje Jans Bakker 48. Maria Davids Rijkens 49. Pietertje Sebes (Beerta) Derk Mennes ten Hoorn 55 geen lid! ? Jannes Geerts Doesburg 65 Geen lid? Harm Duks Geen doop/att. Ca

59 50. Trijntje Daniels Rijkens 51. Trijntje Olpherts 52. Tjitske Stevens Bleeker Ca Gozen Gozens Groenendal Ca Ca. 22 Geen lid? * 1750 att Sneek 1794 Teunis Derks van Delden Janneke Alberts 54. Catharina Meermans Hij: wedn. Trijntje Izaaks Gilles Menalda att van Haarlem att. van Amsterdam, 1791 Abraham Berends Teelkina Willems Bolte Hij: wedn. Margaretha de Boer ( ) Wijcher Geerts Starke Geen doop/att

60 56. Grietje Hindriks van Olst In 1798 met att. Van Deventer Claas Pieters Buitenwerff Hij: hertr Hester Hindriks van Calcar Anna Bolte Ca Met att. Van Deventer 1798 ged Hindrik Willems Bolte Ged Geertruida Heuning 59. Annigje Davids Leutscher 60. Grietje Garbrands Arkema 61. Bregje Abrahams Hij: hertr Alida Jacobs Dijk * 1764 att Van RK! 1800 Thomas Altink Arend Berends van Olst Gerrit Garbrands Arkema Att. naar Amsterdam, Christina van Olst 63. Geertje Abrahams Jan Garbrands Arkema

61 64. Martha Garbrands Arkema 65. Trijntje Blaukuip 66. Trijntje Jans Houttuijn 67. Aaltje Derks Zijlstra * 1766 Att Govert --- Amsterdam Blankert * Met att. naar Norden, Berend Ca Simons 71 Hogerhout Albertje Jacobs Dijk Mattheus Pieters Buitenwerf Geertje Abrahams Scholtens Remmertje Abrahams Scholtens Saartje Mors ? Klaas Hindriks Bos Ca Barber Davids Leutscher 47 Ca ? Jannes Brukker Ca Ca. 33 Van de Zwitsers afkomstig

62 73. Martje Teunis ten Cate Ca Jan Davids Leutscher Ca Hij: wedn. Susanna Roelfs 74. Meike Wijbes Ca Menne Sijgers Ca Ca Elisabeth Watses 76. Jantje Hindriks Suiring 77. Jantje Freriks 78. Geertje Jacobs van Calcar 79. Trijntje Hindriks Urbanus Sibolts Geen lid Jacob Jacobs Bonne Teunis ten Cate Ged/ Jacob Lauffer Met att van Zwitsers Hij: wedn. Itjen Jans Ca

63 BIJLAGE 15: AANTALLEN LIDMATEN GRONINGER OUDE VLAMINGEN IN 1735 ECHTPAREN Naam Geboorte- /sterftejaar Lidmaat sinds Huwelijksja ar Naam echtgenoot Lidmaat sinds Geboorte- /sterftejaar Kinderen of lidmaat af 1. Aaldrik Warners Trijntje Jans Aaltje Jans Scholtens * ca Berend Menses wrs Na /89 3. Abel Jacobs Eemste Willemtje Jans Hij: wrs. Wedn. Grietje Derks 62