BIOGAS OPWAARDEREN TOT BIO LNG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIOGAS OPWAARDEREN TOT BIO LNG"

Transcriptie

1 BIOGAS OPWAARDEREN TOT BIO LNG Een nieuwe techniek, ontwikkeld door prof. Bert Brouwers van de TU Eindhoven, maakt het mogelijk om laagwaardig biogas uit een mestvergister op te waarderen tot hoogwaardig BioLNG, een gewilde brandstof voor vrachtwagens, locomotieven en binnenvaartschepen. Volgens Bastiaan van den Engel van Encon Clean Energy uit Rotterdam is het proces ook zonder subsidie rendabel. Door Joost van Kasteren Het vergisten van mest en ander organisch materiaal le vert biogas op dat slechts voor ongeveer de helft bestaat uit brandbaar methaan. De andere helft is kooldioxide. Na verwijderen van water en zwavelwaterstof (rotte eierenlucht) kan biogas daarom alleen worden gebruikt als brand stof in een aangepaste gasmotor voor het maken van elek triciteit en warmte. Het probleem is echter dat elektri ci teit nauwe lijks wat opbrengt, mede door het aanbod van goed kope elektriciteit uit Duitsland. Steeds meer bedrijven koppelen hun warmtekrachtinstallatie daarom af van het net. Warmte produceren Het produceren van warmte is eigenlijk de enige serieuze optie, zegt Bastiaan van den Engel, maar dan moet je wel verzekerd zijn van een continue afzet. Of op je eigen bedrijf of bij een bedrijf in de buurt, een glastuinder bijvoor beeld of een hotel. Als dat niet kan, dan is de enige optie het opwaarderen van het biogas tot aardgas kwaliteit. Om het geschikt te maken voor het hoofdnet moet het op een druk van 80 bar worden gebracht. Omdat dat kosten met zich meebrengt kiezen veel veehouders voor levering aan het lokale netwerk, dat een druk van 100 mbar heeft. Ook dat is niet zonder problemen, zegt Bert Brouwers. In het regionale gasnet varieert de behoefte per dag en per seizoen. Op een mooie zomerdag wordt er vrijwel geen gas gebruikt dus zit de beheerder niet te wachten op extra gas. s Winters is er meer nodig, maar dan varieert het gasverbruik over de dag. s Avonds en in het weekend is het veel hoger dan overdag als mensen naar hun werk of naar school zijn. Opgewaardeerd biogas gebruiken voor transport Een andere optie is om het opgewaardeerde biogas wel op druk te brengen tot 80 bar en het dan te verkopen als CNG, compressed natural gas. Diverse bedrijven en instellingen gebruiken CNG als alternatief voor benzine en diesel, maar het aantal kilometers dat je op en tank CNG af kunt leggen is beperkt. Voor vrachtvervoer over grotere afstanden is CNG niet zo interessant. Economisch de meest interessante optie is om er BioLNG, liquified natural gas, van te maken, denken Brouwers en Van den Engel. Ze vonden elkaar in de ontwikkeling van een systeem dat al rendabel is voor een paar samenwerkende agrarische ondernemers of voor een loonwerker die een aantal bedrijven bedient. Eerste stap De eerste stap is het optimaal vergisten van de mest, zegt Van den Engel. Wij leveren een vergister die zichzelf ent door de helft van het digestaat dat overblijft na vergisting terug te voeren in de verse mest. De verblijftijd is daardoor beperkt tot 10 a 15 dagen, terwijl meer dan tachtig procent van het organisch materiaal in de mest wordt omgezet in biogas. Uit een kubieke meter koeienmest halen we 43 kubieke meter biogas, zonder toevoegen

2 Prof. Bert Brouwers: Die combinatie van afkoelen en scheiden noemen we Condensed Rotational Separation (CRS). Daarmee kunnen we biogas scheiden in twee vloeibaar gemaakte, zuivere gassen: vloeibaar methaan, ofwel biolng, en vloeibaar CO 2. van oogstresten of ander materiaal voor covergisting. De installatie is in Duitsland ontwikkeld en is al rendabel voor een melkveehouder met 70 koeien of een varkenshouder met 1700 vleesvarkens. Het digestaat wordt in een pers ontwaterd en verder gedroogd door het indirect te verhitten tot 400 oc, bijvoorbeeld met de uitlaatgassen van een warmtekrachtinstallatie. Het voordeel daarvan is, aldus Van den Engel, dat de waterdamp die vrijkomt ook ammonium fosfaat bevat, die je weer kunt terugwinnen. Een ander voordeel is dat je digestaat kunt indrogen tot 90 procent droge stof. Dat scheelt weer gewicht als je het over langere afstanden wilt transporteren. Bovendien is het droog genoeg om als brandstof te dienen voor pyrolyse. Dat levert syngas op, een mengsel van CO 2 en waterstof, en biokolen die je als brandstof kunt gebruiken. Een efficiëntere manier om biogas uit louter mest te produceren lost het probleem van de gasafzet echter niet op. Van den Engel: Toevallig kwamen we in contact met Bert Brouwers van de TU Eindhoven. Hij heeft een techniek ontwikkeld voor de olie- en gasindustrie om ruw aardgas te scheiden in verschillende componenten, inclusief afschei den van zuiver CO 2. Het bijzondere is dat die gasscheidingstechniek ook schaalbaar is. Je hoeft niet perse miljoenen kubieke gas te gebruiken; hij is ook rendabel voor kleinere volumes dan die je normaal tegenkomt in de olie- en gasindustrie. Een bijkomend voordeel is dat het apparaat eenvoudig te bedienen is en nagenoeg geen onderhoud vraagt. In principe heeft de veehouder of loonwerker er eigenlijk geen omkijken naar. Afkoelen tot kooldioxide condenseert De door Brouwers ontwikkelde techniek bestaat uit een aantal stappen. Nadat het biogas is ontdaan van water en andere schadelijke bestanddelen, zoals zwavelwaterstofgas, wordt het met een compressor op een druk van 85 bar gebracht en daarna door een membraan een moleculaire zeef geleid. Die splitst de gasstroom in zuiver methaan op 80 bar en een mengsel van methaan en kooldioxide. Dat mengsel bevat nog rond de 20 procent methaan, dus dat is nog wel de moeite om verder te zuiveren. Voor verdere scheiding wordt het mengsel door een zogeheten Joule-Thomson klep geleid, een smoorventiel, waarbij het gas snel uitzet zonder dat warmte met de omgeving wordt uitgewisseld. In zo n geval betekent snel uitzetten ook snel afkoelen, adiabatische expansie in natuur kundige termen. Tot zover weinig nieuws. Het principe Lees verder >>

3 Inspectie van een gedemonteerde RPS van de Joule-Thomson klep voor snelle expansie/afkoe ling van gas dateert al van 150 jaar geleden en qua uitvoering is het niet meer dan een vernauwing of prop in de gasleiding. In dit geval wordt het biogas afgekoeld tot onder de temperatuur waarbij kooldioxide condenseert. De gasstroom, die nu een fijne mist van kleine druppeltjes kooldioxide bevat, wordt vervolgens door een RPS geleid, een rotational particle separator, ofwel draaiende deeltjesscheider voor het scheiden van gas en vloeistofdruppels, een uitvinding van Brouwers die voor het eerst is gebruikt, eind jaren tachtig, in een tafelmodel luchtreiniger van Philips. Matroesjka, hulp bij het scheiden van stoffen Die luchtreiniger wordt allang niet meer gemaakt, maar Brouwers is wel doorgegaan met het verder ontwikkelen van de RPS tot een apparaat voor het scheiden van gas/ vloeistofmengsels. Inmiddels staat de techniek op de drempel van commercialisering. Daarvoor heeft Brouwers het bedrijf Romico opgericht, dat binnenkort start met de productie. De RPS bestaat uit een stalen cilinder met daar binnenin als een Matroesjkapop nog een cilinder die kan ronddraaien. Die tweede cilinder is op zijn beurt gevuld met tientallen aan elkaar gesoldeerde kleinere buisjes, elk met een doorsnede van een paar millimeter. Brouwers: Het gas/vloeistofmengsel stroomt bovenin vanaf de zijkant de cilinder in en gaat daar wervelen als een cycloon. De grotere druppels vloeibaar CO 2 vliegen tegen de wand van de cilinder aan en vormen een vloeistofstroom, die via de bovenste pijp wordt afgevoerd. Door het wervelen van het binnenkomende gas gaat de RPS draaien. De centrifugale kracht in de kleine buisjes zorgt er vervolgens voor dat ook de kleinste vloeistofdruppeltjes tegen de wand aan vliegen. Daar vormen ze een vloeistoffilm die in grote druppels aan de onderkant uit de buisjes lekt en via de tweede afvoerpijp de cilinder uit stroomt. De afgescheiden vloeistof kan als bijna zuivere CO 2 worden afgevoerd terwijl het gas als mengsel van CO 2 en methaan, de cilinder apart verlaat en teruggevoerd wordt naar de ingang van het membraan. Aldus ontstaat er een proces dat vrijwel puur methaan en CO 2 oplevert met als belangrijke eigenschappen dat het weinig energie verbruikt en dat de installatie veel compacter is - minstens tienmaal kleiner in volume dan de bestaande technieken. Met recht een echte doorbraaktechnologie.

4 Kern van de RPS: een cylinder bestaande uit een grote hoevelheid axiale kanalen De combinatie van snelle drukverlaging (afkoelen) en scheiding van gas en mist, Condensed Rotational Separation (CRS), is eigenlijk ontwikkeld voor de olie- en gasindustrie. Ruw aardgas bevat soms tot wel 70 procent aan kooldioxide. Meestal wordt dat al op het boorplatform eruit gehaald en weer in de bodem geïnjecteerd, maar vanwege de hoge druk heb je nogal grote en zware installaties nodig. Omdat de doorstroomsnelheid van een CRS hoog is, kun je met een veel kleinere installatie volstaan, dat scheelt wel een factor tien in gewicht en volume en dat maakt nogal wat uit op een boorplatform. Ook op een boorplatform kan het gezuiverde methaan vloeibaar worden gemaakt. Brouwers denkt dat dat tot een revolutie in de gaswinning kan leiden. Dankzij CRS wordt de productie van LNG nu ook voor kleinere velden economisch haalbaar. Dat betekent dat je geen dure buisleidingen meer hoeft aan te leggen. Af en toe een LNG-tanker lang sturen volstaat. Het vloeibaar gemaakte CO 2 kan direct worden gebruikt om olie en gas uit te drijven, Enhanced Oil Recovery, waardoor je meer uit een put kunt halen. Een andere interessante toepassing is de productie van fossiele LNG. Binnenkort wordt de eerste commerciële RPS geïnstalleerd op een gasverdeelstation in Midden-Limburg. Daar wordt de druk van aardgas uit het hoofdnet terug gebracht van 85 naar 8 bar om vervolgens via het regionale net gedistribueerd te worden naar de eindaf nemers. De installatie is bedoeld om te controleren of het aardgas nog water bevat. Dat hoort niet want water in de gasleiding kan tot problemen leiden. In de Verenigde Staten, vertelt Brouwers, wordt de drukverlaging gebruikt om het gas te koelen tot LNG. Voor een deel wordt dat gebruikt voor tus senopslag, maar voor een deel wordt het gebruikt als brandstof voor vrachtwagens. Dankzij de opkomst van schaliegas rijdt inmiddels een derde van de Amerikaanse trucks op LNG. Dat zou bij ons ook kunnen, alleen gebeurt het niet. Nog niet tenminste.

5 Kleine versie van de RPS Twee vloeibaar gemaakte gassen Het gezuiverde methaan op een druk van 80 bar kan eventueel worden ingevoerd in het hoofdnet van het Nederlandse aardgasnetwerk, maar een veel interessanter optie is om het nogmaals snel af te koelen. Ditmaal echter naar 170 ºC, een temperatuur waarbij methaan vloeibaar wordt. Ook daarbij wordt gebruik gemaakt van de RPS. Brouwers: Die combinatie van afkoelen en scheiden noemen we Condensed Rotational Separation (CRS). Daarmee kunnen we biogas scheiden in twee vloeibaar gemaakte, zuivere gassen: vloeibaar methaan, ofwel biolng, en vloeibaar CO 2. Dat laatste gas kan worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld voor de bubbels in frisdrank, maar ook als gasvormige meststof in de glastuinbouw. Verhogen van het CO 2 - gehalte in de kas, doet tomaten- en andere planten namelijk 10 tot 15 procent sneller groeien. Bioticket om biobrandstof te verkopen Technisch lijkt CRS haalbaar, maar de vraag is of het op relatief kleine schaal ook economisch haalbaar is. Van den Engel denkt van wel. Uit berekeningen van studenten van de TU Eindhoven blijkt dat de kostprijs van BioLNG ongeveer 78 cent per kilo bedraagt exclusief belasting en accijns. De prijs aan de pomp is ongeveer 96 cent, inclusief 20 cent accijns en heffing. Het is dus afhankelijk van de overheid, die accijnzen en heffingen vaststelt, of de productie van BioLNG uit mest rendabel te maken is. Nee, zegt Van den Engel. Er is een Europese verordening die bepaalt dat in 2020 minstens tien procent van de energie in het vervoer uit hernieuwbare bronnen afkom stig moet zijn. Bedrijven die meer biobrandstof hebben dan ze gebruiken, kunnen het overschot verkopen via zogeheten biotickets. Omdat BioLNG een geavanceerde biobrandstof is, dat wil zeggen niet concurreert met voedsel of vee voer, kun je die biotickets verkopen voor 50 cent per kilo. Zoals gezegd is de andere optie om het gezuiverde methaan als groen gas in te voeren in het aardgasnet. Dat is momenteel al rendabel, zij het dat je dan wel afhankelijk bent van subsidie in het kader van de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE). De hoeveelheid varieert, maar kan oplopen van 60 cent tot ruim een euro per kubieke meter. Van den Engel: In principe is dat gunstiger, maar je maakt je dan wel afhankelijk van subsidie. Na twaalf jaar houdt die op en duikelt de prijs voor groen gas naar 16 cent per kubieke meter. Op de lange termijn is het volgens Van den Engel verstandiger om de markt voor BioLNG te ontwikkelen, omdat de vraag zal groeien. Niet alleen vanuit het vrachtvervoer, maar ook vanuit de binnenvaart en het openbaar vervoer. Onlangs bijvoorbeeld hebben Groningen en Friesland een onderzoek laten doen naar BioLNG als brandstof voor diesellocomotieven in hun regio. Dat lijkt een stuk goedkoper dan elektrificatie van het spoorwegnet.

6 Testopstelling Bastiaan van den Engel High tech hotspot Al met al lijken de perspectieven voor BioLNG uit mest tamelijk gunstig. Technisch is het haalbaar en econo misch zijn de vooruitzichten gunstig door de groeiende vraag naar geavanceerde biobrandstoffen die niet concurreren met voedsel en veevoer. technologie sluit het ook goed aan bij de ambitie van de regio Eindhoven om uit te groeien tot een van de high tech hotspots in de wereld. Het lijkt een onwaarschijnlijke combinatie, high tech en mest, maar van zulke combinaties moeten we het wel hebben. Voldoende reden om het project te stimuleren in het kader van het project BioenNW Delivering bio-energy to North West Europe, zegt Jan Westra, adviseur Biobased New Energy bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het past uitstekend in de doelstelling om moeilijk verwerkbare reststromen biomassa tot waarde te brengen. Vanwege de inzet van geavanceerde Opwaarden van biogas tot BioLNG is een van de vijf business cases die wordt uitgewerkt in het kader van het interreg IVb project BioenNW, Delevering bio-energy to North West Europe. Vijf regio s (Parijs, Birmingham, Luik, Aken en Eindhoven) werken samen bij het stimuleren van innovatieve technieken om moeilijk verwerkbare reststromen biomassa tot waarde te brengen. Elk van de vijf regio s heeft een Bio-energy Support Centre; voor Nederland is dat het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Bij het uitwerken van de business case werkt Encon Clean Energy en Romico samen.

Delftse technologie haalt in Amsterdamse proeffabriek waardevolle metalen uit verbrand huishoudvuil

Delftse technologie haalt in Amsterdamse proeffabriek waardevolle metalen uit verbrand huishoudvuil Delftse technologie haalt in Amsterdamse proeffabriek waardevolle metalen uit verbrand huishoudvuil Foto Munten: FMAX / Sam Rentmeester Edelmetaaldeeltjes van zilver en goud uit bodemas. Huishoudelijk

Nadere informatie

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap

Biomassa. uit natuur & landschap. een werkveld in transitie. inzicht in praktijkgericht onderzoek. 19 experimenten voor een biobased landschap najaar 2013 inspireren, creëren en waarderen Biomassa uit natuur & landschap inzicht in praktijkgericht onderzoek een werkveld in transitie 19 experimenten voor een biobased landschap colofon pagina 3

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Routekaart. Afvalwaterketen

Routekaart. Afvalwaterketen Routekaart Afvalwaterketen Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030 Routekaart Afvalwaterketen 2 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Onze toekomstvisie 6 3. Grondstoffen 8 4. Energie 12 5. Nuttig water

Nadere informatie

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009

Verder op weg naar een duurzame zuivelketen. verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen verslag 2009 Verder op weg naar een duurzame zuivelketen Melkveehouders, zuivelondernemingen, NZO en LTO zijn al vele jaren bezig met een duurzame bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Alphenaren krijgen gas uit de schillen van bananen

Alphenaren krijgen gas uit de schillen van bananen Alphenaren krijgen gas uit de schillen van bananen Door Tessa de Wekker - 25-4-2014, 12:37 (Update 25-4-2014, 12:37) bron: Foto Ton Stanowicki ALPHEN AAN DEN RIJN - Nu is het terrein van Indaver Afvalverwerking

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting Biogas uit gras - een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Colofon Biogas uit gras een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Definitieve versie -

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Biomassa als grondstof of als brandstof Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Colofon Biomassa als grondstof of als brandstof - praktijkvoorbeelden van ongewenste

Nadere informatie

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013

De groene belofte. Algen. biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 De groene belofte Algen biowetenschappen en maatschappij kwartaal 3 2013 Cahier 3 2013 32 e jaargang Algen Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) en verschijnt vier

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren Groene GROEI met gft als grondstof UiTGave Vereniging Afvalbedrijven Gft-inzameling in de lift succesverhalen van gemeenten Gft-verwerking in transitie Meer gft vergist 16 maatregelen om gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

ENERGIE UIT ONS LANDSCHAP

ENERGIE UIT ONS LANDSCHAP ENERGIE UIT ONS LANDSCHAP Nu fossiele brandstoffen steeds meer aantrekkingskracht verliezen, zoeken we voortdurend naar alternatieve hernieuwbare energiebronnen. Eén daarvan groeit in een groot deel van

Nadere informatie

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer

Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Stedelijke distributie met elektrisch vervoer Een gids voor gemeenten 01 >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 1 Wat is stedelijke distributie? Problematiek Onderscheid binnen

Nadere informatie

Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie

Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie Duurzaamheid van biobased producten uit plantaardige olie Energiegebruik en broeikasgasemissie HARRIËTTE BOS, SJAAK CONIJN, WIM CORRÉ, KOEN MEESTERS, MARTIN PATEL Duurzaamheid van biobased producten uit

Nadere informatie

Zuid-Holland op St(r)oom!

Zuid-Holland op St(r)oom! Onderzoeksagenda Ruimte en Energie Zuid-Holland op St(r)oom! Ruimte voor de energietransitie Oktober 2013 inhoudsopgave > Zuid-Holland op St(r)oom! Inhoud Samenvatting 4 Verwarrende tijden 6 1. Introductie

Nadere informatie

Nederland als Energy Gateway

Nederland als Energy Gateway Het Delft Plan Nederland als Energy Gateway 1 Editors Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, decaan faculteit Technische Natuurwetenschappen en professor Reactor Physics TU Delft Prof.dr.ir. P.M. Herder,

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken MAGAZINE winter 2013-2014 8 Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken Nu al kan een robot namens iemand die ziek thuis op de bank zit naar bijvoorbeeld school of

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie