Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek"

Transcriptie

1 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1

2 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan deze vernieuwde versie is de tool trends. Er kunnen eenvoudig grafieken en tabellen worden opgevraagd die de dynamiek in bedrijvigheid, werkgelegenheid, en vastgoed op de verschillende schaalniveaus laten zien. We zijn trots op de eerste ilocator trendrapportage. Een rapport waarin trends op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek worden geanalyseerd. Ondernemers, vastgoedeigenaren, makelaars, investeerders en overheden kunnen de kennis uit de rapportage gebruiken bij het nemen van besluiten voor investeringen en bedrijfshuisvesting. Het doel van deze rapportage is het verspreiden van kennis, alsmede het verbinden en inspireren van partijen. 2

3 Inhoud Voorwoord 2 1. Samenvatting 4 A. Feiten en Trends 4 B. Conclusie 6 2. Inleiding 8 A. ilocator 8 B. Inzicht steeds belangrijker 8 C. De Monitor Werkgebieden 9 D. De regio Gooi en Vechtstreek 9 E. De werkgebieden Verantwoording data Factsheets 24 A. BUSSUM 24 B. HILVERSUM 28 C. HUIZEN 32 D. NAARDEN 36 E. WEESP 40 F. WIJDEMEREN Bijlagen 48 A. Overzicht werkgebieden 48 B. Tabellen/grafieken bedrijvigheid 49 C. Tabellen/grafieken werkgelegenheid Regionale trends 12 Gegevens ilocator 56 A. Dynamiek bedrijvigheid 12 B. Dynamiek werkgelegenheid 15 C. Dynamiek vastgoed 18 3

4 1. Samenvatting A. FEITEN EN TRENDS Bedrijvigheid Regio In vergelijking met Nederland en omliggende regio s blijft de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek iets achter, maar er is nog steeds sprake van een lichte groei. Landelijk groeide het aantal bedrijven in met 1,5%, in de regio Utrecht met 2,6%, in de regio Flevoland met 2,5% en in de regio Gooi en Vechtstreek met 0,4%. De dienstensectoren en de sector handel vertegenwoordigen gezamenlijk in 2012 zo n 62% van het totaal aantal bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek Werkgebieden 9,5% van de bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek is gevestigd op de werkgebieden. Op de werkgebieden is het aantal bedrijven in de periode afgenomen met bijna 3,5% (afname van 68 bedrijven). De sectoren groot- en detailhandel, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie vertegenwoordigen bijna 60% van alle bedrijven op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. De sector groot- en detailhandel is op de werkgebieden de grootste sector in Van het totaal aantal bedrijven behoort 29,5% tot deze sector (569 bedrijven). De sector informatie en communicatie is op de werkgebieden in de periode gegroeid met 12 bedrijven. Absoluut gezien is dit de sector met de grootste groei van het aantal bedrijven. Het aantal bedrijven op de werkgebieden in de sector industrie is het sterkst afgenomen tussen , met 39 bedrijven (afname van 6,4%). Werkgelegenheid Regio In de regio Gooi en Vechtstreek nam het totaal aantal werknemers in de periode jaarlijks af. Hiermee scoort de regio minder dan de rest van Nederland en omliggende regio s, maar deze afname is het laatste jaar flink gedaald. In Nederland als geheel nam in 2012 het aantal werknemers af met 0,7%. In deze periode was zowel in regio Utrecht als regio Gooi en Vechtstreek de afname 0,5%. Hier scoort de regio Gooi en Vechtstreek dus beter dan op landelijk schaalniveau. Enkel in Flevoland is het aantal werknemers niet afgenomen, maar toegenomen met 0,2%. De drie sectoren die zowel landelijk als op het niveau van de regio Gooi en Vechtstreek het meest werkzame personen telt zijn de sectoren handel, zorg en zakelijke diensten (in totaal ruim 48% in NL en bijna 53% in G&V). In de regio Gooi en Vechtstreek is de sector informatie en communicatie oververtegenwoordigd. In 2012 waren landelijk personen werkzaam in deze 4

5 1. Samenvatting sector (3,2% van totale aantal werkzame personen) en in de regio Gooi en Vechtstreek waren dat werkzame personen (11,9% van het totale aantal werkzame personen). Opmerkelijk is dat het aantal zorgbedrijven in de regio niet hoog is, maar dat er wel veel werknemers werkzaam zijn in deze sector. Er werken dus relatief veel mensen bij een aantal grote zorgondernemers. Werkgebieden Van het totaal aantal werknemers in de regio is ongeveer 32% werkzaam op de werkgebieden. Op de werkgebieden neemt het aantal werknemers jaarlijks af. In de periode met 0,5% (afname van 184 werknemers) en in de periode met 0,8% (afname van 284 werknemers). Op de werkgebieden zijn de meeste personen werkzaam in de sectoren informatie en communicatie, groot- en detailhandel en industrie. Deze drie sectoren vertegenwoordigen samen bijna 60% van het totaal aantal werkzame personen op de werkgebieden in de regio. In de drie grootste sectoren op de werkgebieden heeft ook de grootste afname plaatsgevonden van het aantal werknemers. Vastgoed Tussen december 2011 en december 2012 is het aantal m² bvo dat wordt aangeboden op de werkgebieden met bijna 40% toegenomen (circa m²). Alleen in de gemeente Hilversum (8,8%) en Weesp (11,9%) ligt het totaal aanbod m² bvo van het totaal aantal m² bvo op de werkgebieden (net) boven de frictieleegstand van 8%. In de periode december 2011 tot december 2012 is het totale aanbod m² kantoorruimte op de twee kantoorlocaties Arenapark (Hilversum) en Huizermaatweg Centraal Zone (Huizen) toegenomen met bijna 24% (van m² naar m²). Van het totaal aantal m² bvo kantoorruimte werd er op Arenapark ruim 13% te koop/huur aangeboden ( m²) en op Huizermaatweg Centraal Zone 3,5% (6.907 m²). Geplaatst in landelijke en regionale context (omliggende regio s) valt de leegstand op de kantorenlocaties in de regio Gooi en Vechtstreek mee. Van het totale aanbod panden op bedrijventerreinen in Gooi en Vechtstreek is 30% kantoorruimte ( m²). 5

6 1. Samenvatting B. CONCLUSIE Het is belangrijk de te trekken conclusie in perspectief te plaatsen. De conclusies zijn (vooralsnog) op een beperkte cijferreeks gebaseerd en het bedrijfsleven verkeert in zwaardere tijden. Daarnaast is met name de data over het aanbod (en leegstand) van kantoor- en bedrijfsruimte (nog) onvolledig. Het is duidelijk dat de economische crisis ook in Gooi en Vechtstreek effect heeft. Dat het aantal werknemers afneemt en het aantal m² aangeboden kantoor- en bedrijfsruimte toeneemt kan hierdoor worden verklaard. Mede door het gebrek aan ruimte scoort de regio van oudsher minder goed op de ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid dan omliggende regio s. Desondanks blijft de uitgangspuntpositie qua ligging en infrastructuur goed (ook voor midden- en kleinbedrijf) en bieden de sterke sectoren media, zorg en toerisme kansen. De ontwikkeling van het aantal bedrijven en werkzame personen op de werkgebieden is negatiever dan de ontwikkeling hiervan binnen de regio als geheel. Er moet rekening worden gehouden dat dit beeld positief wordt beïnvloed door het groeiende aantal ZZP ers. Ook is er het positieve werkgelegenheidseffect van de groei van één bedrijf in Weesp en de administratieve inschrijving van één bedrijf in Hilversum. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke reden voor het feit dat het aantal bedrijven relatief sneller afneemt dan het aantal werkzame personen. In de mediasector, één van de belangrijkste werkgevers op de werkgebieden in Gooi en Vechtstreek, neemt het aantal bedrijven toe en de werkgelegenheid af. Ook hier speelt de groei van het aantal kleine bedrijven een rol. Het aanbod (en de leegstand) van bedrijfs- en kantoorruimte op de werkgebieden is toegenomen, maar op slechts enkele werkgebieden ligt het leegstandspercentage boven de frictieleegstand van 8%. Afgezet tegen de landelijke cijfers en die van omliggende regio s scoort de regio beter. Aandacht vraagt de toename van het aanbod van (leegstaande) bedrijfs- en kantoorruimten op Industrieterrein Noord in Weesp en (in mindere mate) op het Havenkwartier en Kerkelanden in Hilversum. Dat circa 30% van het aanbod van panden op bedrijventerreinen kantoorruimte is, vraagt de aandacht. Meestal zijn dit moeilijk verhandelbare ruimtes. 6

7 7

8 2. Inleiding A. ilocator In 2010 is ilocator opgericht door de negen gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek 1, met als doel het in stand houden en verbeteren van de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. ilocator initieert, stimuleert, adviseert en verbindt partijen om gezamenlijke gebiedsvisies uit te werken en projecten te realiseren. Om goed te kunnen sturen op de kwaliteit van werkgebieden is inzicht in feiten en trends van groot belang. B. INZICHT STEEDS BELANGRIJKER Voor het behoud en versterking van de werkgebieden in Gooi en Vechtstreek is het van groot belang zicht te hebben op de dynamiek. Welke bedrijven zijn gevestigd, in welke sectoren en hoeveel mensen werken daar? Hoeveel panden worden te huur of te koop aangeboden en is dat veel of weinig? Zijn er deelgebieden waar de waarde zich positief of negatief ontwikkelt? Is er de laatste jaren iets veranderd? Zijn er trends zichtbaar? Allemaal zeer relevante vragen voor gemeenten, provincie, ondernemersverenigingen, ondernemers, eigenaren en makelaars om, bij voorkeur gezamenlijk, goed te kunnen sturen op de kwaliteit van de werkgebieden. Om de dynamiek op de werkgebieden en ontwikkelingen in de regio in beeld te brengen heeft ilocator een uniek instrument ontwikkeld: de ilocator monitor Werkgebieden. 1 Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. 8

9 2. Inleiding C. DE MONITOR WERKGEBIEDEN De monitor Werkgebieden is een digitaal instrument dat de ontwikkeling op bestaande werkgebieden structureel volgt. In de monitor worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen van de werkgebieden zeer overzichtelijk gevisualiseerd op digitale kaarten en in tabellen en grafieken. Op verschillende schaalniveaus kan de informatie worden opgevraagd: regionaal, lokaal, per werkgebied en per kavel. De monitor laat onder andere het aantal en type bedrijven, grootte van bedrijven, het aanbod van bedrijfs- en kantoorruimte en de waarde van het vastgoed zien. De monitor is gebruiksvriendelijk, makkelijk in beheer en modulair. Naar wens kunnen er nieuwe kenmerken aan de monitor worden toegevoegd. In 2013 is er aan de monitor een nieuwe functie toegevoegd: de trendrapportage. Deze functie brengt de dynamiek op de werkgebieden op verschillende schaalniveaus in beeld. De monitor is een instrument in ontwikkeling. Door gebruik van de monitor en de feedback van gebruikers worden nieuwe toepassingen verder verfijnd en geïmplementeerd. Deze rapportage maakt op basis van feiten trends inzichtelijk op het gebied van bedrijvigheid, werkgelegenheid en aanbod. Op dit moment is de cijferreeks nog beperkt tot 3 jaren; 2010, 2011 en D. DE REGIO GOOI EN VECHTSTREEK De regio Gooi en Vechtstreek is een belangrijke schakel in de Noordvleugel van de Randstad. Het verbindt de economische kernen Amsterdam, Almere en Utrecht en heeft daarin een bijzondere plek. Het is er goed wonen en op het gebied van kennisinstellingen, economische infrastructuur en logistiek is het beste van Nederland dicht bij de hand. Op het gebied van media, zorg en creatieve industrie levert het een belangrijke bijdrage aan de economische structuur van Nederland. Webadres opnemen 9

10 2. Inleiding E. DE WERKGEBIEDEN De regio Gooi en Vechtstreek telt in totaal 30 werkgebieden, waarvan twee specifiek kantoorterreinen zijn: Arenapark in Hilversum (28 hectare) en Huizermaatweg Centraal Zone in Huizen (20 hectare). Zie bijlage 5A voor een overzicht van de werkgebieden per gemeente. Van de 30 werkgebieden hebben 12 werkgebieden een oppervlakte kleiner dan 10 hectare. De gemeente Bussum kent de meeste kleine werkgebieden. Er zijn acht werkgebieden met een oppervlakte tussen de 10 en 20 hectare. De overige 8 werkgebieden zijn groter dan 20 hectare. Quest, gelegen in de gemeente Naarden, heeft een oppervlakte van 17 hectare en telt slechts 2 bedrijven. Op dit terrein heeft het bedrijf Givaudan zich gevestigd, een bedrijf dat gespecialiseerd is in geur- en smaakstoffen. De ruimte voor groei en uitbreiding van werkgebieden in de regio is zeer schaars. Businesspark27 (in Blaricum) is het enige werkgebied met veel uitgeefbare grond. Dit werkgebied heeft een uitgeefbaar oppervlakte van circa 12 hectare, waarvan circa 8 hectare in eigendom is van de gemeente. Crailo (Hilversum) is een toekomstig werkgebied van circa 10 hectare bruto. De provincie is eigenaar van de grond en is gestart met de planvorming. 10

11 3. Verantwoording data De data die gebruikt worden in de Monitor Werkgebieden zijn afkomstig van LISA en het Kadaster. LISA levert data met betrekking tot de werkgelegenheid in de regio (onder andere aantal werkzame personen op de werkgebieden, aantal bedrijven, bedrijfssectoren). Het Kadaster levert informatie over de panden (aantal m² bvo en WOZ-waarde). Jaarlijks worden de data van LISA en het Kadaster aangekocht en verwerkt in de monitor. Door de onderzoeksopzet van LISA heeft de data betrekking op het voorafgaande jaar. De LISA gegevens van de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn in de monitor verwerkt. De monitor verwerkt de informatie uit verschillende bronnen tot een samenhangend beeld. Door overleg met dataleveranciers is data het afgelopen jaar verbeterd, maar verdere doorontwikkeling blijft noodzakelijk. Om het aanbod van bedrijfs- en kantoorruimte inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de websites van Funda en Realnext. Twee keer per jaar wordt er van deze data een update in de monitor gedaan. De panden die op de websites van Funda en Realnext worden aangeboden, worden in de monitor ingevoerd als aanbod. Sommige van deze panden staan niet leeg, maar worden wel te koop of te huur aangeboden. Daarnaast wordt niet elk leegstaand pand te koop of te huur aangeboden. In goed overleg met stakeholders wordt geprobeerd de kwaliteit van de data te verbeteren. 11

12 4. Regionale trends A. DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID De regio Gooi en Vechtstreek telt in 2012 in totaal bedrijven. Op de werkgebieden zijn in bedrijven gevestigd, dit is zo n 9,5% van het totaal aantal bedrijven in de regio. Sinds 2010 is er sprake van een lichte toename van het aantal bedrijven in de gehele regio Gooi en Vechtstreek, maar in vergelijking met Nederland en omliggende regio s blijft de ontwikkeling van het aantal bedrijven achter. In omliggende regio s neemt de groei wel af. In de periode groeide het aantal bedrijven op de werkgebieden meer dan in de gehele regio. Opvallend is dat het aantal bedrijven op de werkgebieden in de periode juist is afgenomen (ruim 3%), maar in de gehele regio nog iets toeneemt. 12

13 4. Regionale trends De dienstensectoren en de sector handel tellen zowel in Nederland als in de regio Gooi en Vechtstreek het grootste aantal bedrijven. Deze sectoren gezamenlijk vertegenwoordigen in 2012 in Nederland bijna 54% van alle bedrijven. In de regio Gooi en Vechtstreek ligt dat aandeel zelfs op ruim 62%. Het aantal bedrijven in de sectoren informatie en communicatie en zakelijke diensten is in de regio Gooi en Vechtstreek groter dan in Nederland als geheel. De sector zorg hoort in Nederland (qua aantal bedrijven) wel bij de grootste vijf sectoren, maar niet in de regio Gooi en Vechtstreek (aandeel is 6,2%). Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zijn groot- en detailhandel, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie de sectoren met het grootst aantal bedrijven. Deze drie sectoren vertegenwoordigen bijna 60% van alle bedrijven op de werkgebieden. 13

14 4. Regionale trends In de periode is het aantal bedrijven op de werkgebieden van de meest relevante sectoren in de sector informatie en communicatie het meest gegroeid (5,7%, oftewel 12 bedrijven) en in de sector groot- en detailhandel het meest afgenomen (6,4%, oftewel 39 bedrijven). Ook in de sector industrie en advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening is het aantal bedrijven gekrompen (respectievelijk met 5,5% en 3,1%). In de sector bouw is het aantal bedrijven gelijk gebleven. Conclusie Het aantal bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek groeit sinds In 2012 is het aantal bedrijven met 0,4% toegenomen. Handel en de dienstensectoren zijn de grootste sectoren in de regio; gezamenlijk vertegenwoordigen zij zo n 62% van het totaal aantal bedrijven in de regio. Van het totaal aantal bedrijven in de regio is in 2012 ongeveer 9,5% gevestigd op de werkgebieden (1.928 bedrijven). In 2012 is het aantal bedrijven op de werkgebieden met 3,5% afgenomen (afname van 68 bedrijven). Op de werkgebieden vertegenwoordigen de sectoren groot- en detailhandel, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie gezamenlijk bijna 60% van alle bedrijven op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. Groot- en detailhandel is de grootste sector. Van het totaal aantal bedrijven behoort 29,5% tot deze sector (569 bedrijven). In 2012 is de sector informatie en communicatie absoluut gezien het meest gegroeid, met 12 bedrijven (toename van 5,7%). In de sector industrie is het aantal bedrijven het sterkst afgenomen, met 29 bedrijven (afname van 6,4%). 14

15 4. Regionale trends B. DYNAMIEK WERKGELEGENHEID De gehele regio Gooi en Vechtstreek telt in werknemers. Daarvan is ongeveer 32% werkzaam op de werkgebieden in de regio ( werknemers). Van het totaal aantal bedrijven in de regio heeft 9,5% zich gevestigd op de werkgebieden. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er op de werkgebieden bedrijven zijn gevestigd met veel werknemers in dienst. In de regio Gooi en Vechtstreek neemt het totaal aantal werknemers vanaf 2008 jaarlijks af, zie grafiek 7. Hiermee scoort de regio minder dan de rest van Nederland. Echter, de afname is in de periode flink afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. In verschilt de afname van het aantal werknemers in de regio Gooi en Vechtstreek niet veel met de landelijke afname en de afname in de omliggende regio s. In de regio neemt het aantal bedrijven toe (zie grafiek 1), maar het aantal werknemers neemt af. Dit wijst op een toename van kleine bedrijven en zzp ers in de regio. Op de werkgebieden neemt tussen zowel het aantal werknemers als het aantal bedrijven af, maar de afname van het aantal werknemers op de werkgebieden is kleiner dan 1%. Opmerkelijk is dat het aantal bedrijven sterker afneemt dan het aantal werknemers. Dit kan deels verklaard worden door de groei van het bedrijf Abbott in Weesp en de groei in de sector vervoer en opslag in de gemeente Hilversum, door een administratieve inschrijving op het werkgebied Laapersveld van het bedrijf Connexxion. 15

16 4. Regionale trends De drie sectoren die zowel op landelijk niveau als op niveau van de regio Gooi en Vecht het meest aantal werkzame personen tellen, zijn de sectoren handel, zorg en zakelijke diensten (ruim 48% in Nederland en bijna 53% in de regio Gooi en Vechtstreek). In de regio is de sector informatie en communicatie oververtegenwoordigd (Nederland 3,2% versus 11,9% in de regio). De mediasector behoort tot deze sector. Het is niet verrassend dat de regio, met Mediastad Hilversum als centrumgemeente, een oververtegenwoordiging van de sector informatie en communicatie heeft. Op landelijk schaalniveau telt ook de sector onderwijs een groot aantal werknemers. Het aantal zorgbedrijven in de regio scoort niet hoog, maar er zijn in de regio wel veel personen werkzaam in deze sector. Kennelijk werken er relatief veel mensen bij een aantal grote zorgondernemers, die niet gevestigd zijn op de werkgebieden. Op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zijn de meeste personen werkzaam in de sectoren informatie en communicatie, groot- en detailhandel en industrie. Deze drie sectoren gezamenlijk vertegenwoordigen in 2012 bijna 60% van het totaal aantal werkzame personen op de werkgebieden in de regio. Ook de sector vervoer en opslag telt een groot aantal werknemers, hoewel het aandeel bedrijven in deze sector slechts 2,7% is. Eerder zagen we al dat op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek de sector advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening een flink aandeel heeft in het aantal bedrijven (16%). Van het totaal aantal werknemers op de werkgebieden is 6,2% werkzaam in deze sector. 16

17 4. Regionale trends In de drie grootste sectoren op de werkgebieden is het aantal werkzame personen het meest afgenomen (afname van personen). In de sector vervoer en opslag is het aantal werkzame personen op de werkgebieden in de regio toegenomen met 713 personen. Dit aantal wordt sterk beïnvloed door de eerder vermelde administratieve inschrijving van één groot bedrijf op het bedrijventerrein Laapersveld in Hilversum. Conclusie In de regio Gooi en Vechtstreek nam het aantal werknemers de laatste jaren af. In 2012 was deze afname slechts 0,5%, terwijl dat in 2011 nog 3% was. Landelijk nam in 2012 het aantal werknemers af met 0,7%. De drie sectoren die zowel landelijk als op het niveau van de regio Gooi en Vechtstreek het meest werkzame personen telt zijn de sectoren handel, zorg en zakelijke diensten. Het aantal zorgbedrijven in de regio is niet groot, maar er zijn wel veel werknemers werkzaam in deze sector. Er werken dus relatief veel mensen bij een aantal grote zorgondernemers. In de regio Gooi en Vechtstreek is de sector informatie en communicatie oververtegenwoordigd. Van het totaal aantal werkzame personen in de regio werk bijna 12% in deze sector. De regio Gooi en Vechtstreek staat hierom ook bekend. Van het totaal aantal werknemers in de regio is 32% werkzaam op de werkgebieden. Dit aantal neemt jaarlijks iets af; in 2011 met 0,5% en in 2012 met 0,8%. Op de werkgebieden zijn de meeste personen werkzaam in de sectoren informatie en communicatie, grooten detailhandel en industrie. Deze drie sectoren vertegenwoordigen samen bijna 60% van het totaal aantal werkzame personen op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek. In deze drie sectoren heeft ook de grootste afname plaatsgevonden van het aantal werknemers in

18 4. Regionale trends C. DYNAMIEK VASTGOED C.1 Totaal aanbod 1 van panden op werkgebieden in de regio Tussen december 2011 en december 2012 is het aantal m² bvo dat wordt aangeboden op de werkgebieden met bijna 40% toegenomen. Werden in december 2011 nog 205 objecten ( m² bvo) te koop/huur aangeboden op de werkgebieden in de regio, in december 2012 waren dat er 219 ( m² bvo). Van het totale aanbod op de werkgebieden is 41% kantoorruimte ( m²) en 59% bedrijfsruimte ( m²) Alleen in Bussum en Naarden nam het aanbod af. Opvallend is de toename van het aanbod van bedrijfs- en kantoorruimte op de werkgebieden in Huizen en Weesp. 1 Aanbod: in de monitor Werkgebieden wordt het aanbod van bedrijfs- en kantoorpanden op de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek in beeld gebracht met behulp van de websites van Funda en Realnext. Twee keer per jaar wordt er van dit aanbod een update gedaan (eind juni en eind december). Bedrijfs- en kantoorpanden die nog in ontwikkeling zijn, of nog moeten worden ontwikkeld, worden niet opgenomen als aanbod in de monitor. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt van de periode december 2011 tot december

19 4. Regionale trends In de gemeenten Hilversum en Weesp ligt het totale aanbod m² als percentage van het totaal aantal m² (net) boven de bovengrens van de frictieleegstand 8%. In de gemeente Hilversum komt dit met name door het aanbod op de werkgebieden Arenapark (van het totale aanbod in Hilversum is 27,5% gelegen op het werkgebied Arenapark) en Havenkwartier (van het totale aanbod in Hilversum is bijna 25% gelegen op het werkgebied Havenkwartier) en in de gemeente Weesp door het aanbod op het werkgebied Noord (van het totale aanbod in Weesp is ruim 86% gelegen op dit werkgebied). C.2 Aanbod op kantoorlocaties Grafiek 16: De regio Gooi en Vechtstreek kent twee kantoorlocaties: Arenapark in Hilversum en Huizermaatweg Centraal Zone in Huizen. Tussen december 2011 en december 2012 is het aanbod op de twee kantoorlocaties met m² toegenomen (bijna 24%). Het aanbod op de grootste kantorenlocatie, Arenapark, is in deze periode vrijwel stabiel gebleven. Op de kantoorlocatie Huizermaatweg Centraal Zone is het aanbod toegenomen met ruim m² (een toename van 239%). Werkgebied Totaal m² bvo Aanbod m² % aanbod Arenapark ,73% Huizermaatweg Centraal Zone ,54% 19

20 4. Regionale trends Geplaatst in landelijke en regionale context valt de leegstand op de kantorenlocaties mee. Volgens cijfers van NVM Business stond eind 2012 bijna 16% van de Nederlandse kantoren te koop of te huur. In januari 2012 stond volgens de cijfers van DTZ 14,1% van de kantoren leeg in Nederland (een toename van 0,2% t.o.v. 2010) In Almere stond in januari ,9% van de kantoorruimte leeg ( m²) (Bron: DTZ). Almere behoort tot de top 10 gemeenten met de grootste leegstand aan kantoorruimte. In Gooi en Eemland (met resp. centrumgemeente Hilversum en Amersfoort) stond in januari 2012 volgens de gegevens van DTZ m² kantoorruimte leeg, dat is ongeveer 16%. Ten opzichte van 2010 was dit een stijging van 0,8%. In Utrecht en omgeving (Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Houten) was de leegstand van kantoorruimte in januari %, een toename van 2,6% ten opzichte van Aanbod kantoren Nederland 14,1% Almere 22,9% Utrecht en omgeving 13,0% Gooi en Eemland 16,1% 20

21 4. Regionale trends C.3 Aanbod kantoorruimte op de bedrijventerreinen Naast het aanbod van kantoorruimte op de kantorenlocaties werd er december m² en in december m² kantoorruimte op bedrijventerreinen aangeboden. Dit is in december 2012 ongeveer 30% van het totale aanbod op de bedrijventerreinen. Grafiek 17: Grafiek 18: 21

22 4. Regionale trends Grafiek 19: C.4 Aanbod bedrijventerreinen In de december 2012 werd er op de bedrijventerreinen in de regio Gooi en Vechtstreek in totaal m² bedrijfsruimte te koop/huur aangeboden. Dit is ongeveer 60% van het totale aanbod op de werkgebieden. Met name op het werkgebied Noord in de gemeente Weesp was het aanbod m² bedrijfsruimte groot. Grafiek 20: 22

23 4. Regionale trends Conclusie In de regio Gooi en Vechtstreek neemt, net als op landelijk niveau, het aanbod van kantoor- en bedrijfsruimte toe. De laatste jaren is er veel aandacht voor leegstand van kantoorruimte. Geplaatst in landelijke en regionale context (omliggende regio s), valt het aanbod op de kantorenlocaties in de regio Gooi en Vechtstreek mee. Tussen december 2011 en december 2012 is het aantal m² bvo aanbod op de werkgebieden met bijna 40% toegenomen (circa m²), maar alleen in de gemeente Hilversum (8,8%) en Weesp (11,9%) ligt het aanbod m² bvo van het totaal aantal m² bvo op de werkgebieden boven de frictieleegstand van 8%. Dit beeld wordt met name bepaald door het aanbod op het werkgebied Noord in Weesp en op het Havenkwartier in Hilversum. Het aanbod van m² bvo kantoorruimte op de twee kantorenlocaties ligt alleen op het Arenapark boven de frictieleegstand van 8%. Op het Arenapark wordt ruim 13% te koop/huur aangeboden en op Huizermaatweg Centraal Zone slechts 3,5%. Van het totale aanbod panden op de bedrijventerreinen in Gooi en Vechtstreek is 30% kantoorruimte. 23

24 5. Factsheets Bussum A. BUSSUM De gemeente Bussum telt vier werkgebieden: Bensdorp, Franse Kampweg, Nieuwe Vaart en Nijverheidswerf. Werkgebieden Hectare Aantal bedrijven Aantal werknemers Bensdorp 1, Franse Kampweg 5, Nieuwe Vaart 2, Nijverheidswerf 1, DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID Op de werkgebieden in de gemeente Bussum is het aantal bedrijven in de periode vrijwel stabiel gebleven. De grootste afname van het aantal bedrijven heeft zich voorgedaan op het werkgebied Nieuwe Vaart (afname van 7 bedrijven). 24

25 5. Factsheets Bussum De drie sectoren met het grootst aantal bedrijven zijn: advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel en industrie. DYNAMIEK WERKGELEGENHEID Op de werkgebieden Bensdorp en Franse Kampweg is het aantal werknemers in de periode iets toegenomen. Op de werkgebieden Nieuwe Vaart en Nijverheidswerf is het aantal werknemers afgenomen, respectievelijk met bijna 19% en ruim 22%. 25

26 5. Factsheets Bussum Alleen in de sector industrie heeft er in de periode groei van het aantal werknemers plaatsgevonden op de Bussum, werkgebieden in de gemeente Bussum. In de andere sectoren is het aantal werknemers gelijk gebleven of gekrompen. 26

27 5. Factsheets Bussum DYNAMIEK VASTGOED Sinds juni 2012 wordt er op het werkgebied Bensdorp één pand te huur aangeboden (van 415 m²). Op de werkgebieden Nieuwe Vaart en Nijverheidswerf is het aanbod in de periode december 2011 en december 2012 flink afgenomen. 27

28 5. Factsheets Hilversum B. HILVERSUM De gemeente Hilversum telt 10 werkgebieden. Het werkgebied Crailo is een gebied dat nog ontwikkeld moet worden. Dit werkgebied wordt in de verdere analyse buiten beschouwing gelaten. Werkgebieden Hectare Aantal bedrijven Aantal werknemers Arenapark Crailo Havenkwartier 33, Kerkelanden 29, Korte Noorderweg 1, Laapersveld 8, Liebergerweg 12, Media Park 49, Mussenstraat 3, Oude Amersfoorteseweg Zeverijnstraat 4, DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID Op de werkgebieden in de gemeente Hilversum is het aantal bedrijven in de periode vrijwel stabiel gebleven. In absolute aantallen heeft de grootste groei van het aantal bedrijven plaatsgevonden op het werkgebied Arenapark (groei van 7 bedrijven) en de grootste afname op de werkgebieden Kerkelanden en Korte Noorderweg (afname van 6 bedrijven). 28

29 5. Factsheets Hilversum De drie grootste sectoren op de werkgebieden in de gemeente Hilversum zijn: groot- en detailhandel, informatie en communicatie en advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. DYNAMIEK WERKGELEGENHEID Op de werkgebieden Arenapark en Media Park is het aantal werknemers tussen 2010 en 2012 met respectievelijk 7% en 6% afgenomen. In dezelfde periode is op de werkgebieden Laapersveld en Zeverijnstraat het aantal werknemers fors toegenomen. 29

30 5. Factsheets Hilversum Op de werkgebieden in de gemeente Hilversum heeft in een aantal sectoren groei voorgedaan, maar in de meeste sectoren is er sprake van een afname van het aantal werknemers. In de sectoren informatie en communicatie en groot- en detailhandel is het aantal werknemers het meest afgenomen, maar op het totaal aantal werknemers gezien, is dit slechts een klein percentage. 30

31 5. Factsheets Hilversum DYNAMIEK VASTGOED Alleen op het werkgebied Havenkwartier is het aanbod in de periode december 2011 tot december 2012 afgenomen. Op alle andere werkgebieden is het aanbod toegenomen. Met name op de werkgebieden Arenapark, Kerkelanden en Media Park is het aanbod m² flink gestegen, maar is het aantal panden dat wordt aangeboden afgenomen. 31

32 5. Factsheets Huizen C. HUIZEN De gemeente Huizen telt twee werkgebieden: Huizermaat Centraal Zone en t Plaveen. Het werkgebied Huizermaatweg Centraal Zone is een kantorenlocatie. Werkgebieden Hectare Aantal bedrijven Aantal werknemers Huizermaatweg Centraal Zone 20, t Plaveen 74, DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID Op de werkgebieden in de gemeente Huizen is het aantal bedrijven in de periode vrijwel stabiel gebleven. 32

33 5. Factsheets Huizen De drie sectoren met het grootst aantal bedrijven zijn: groot- en detailhandel, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid. DYNAMIEK WERKGELEGENHEID Op het werkgebied Huizermaatweg Centraal Zone neemt het aantal bedrijven af, maar het aantal werknemers toe. Voor werkgebied t Plaveen geldt het tegenovergestelde: het aantal bedrijven neemt toe, maar het aantal werknemers neemt af. 33

34 5. Factsheets Huizen In de sector gezondheids- en welzijnszorg heeft de grootste groei plaatsgevonden en in de sector industrie de grootste krimp van het aantal werknemers op de werkgebieden tussen 2011 en

35 5. Factsheets Huizen DYNAMIEK VASTGOED Op de kantorenlocatie Huizermaatweg Centraal zone is het aanbod m² kantoorruimte tussen december 2011 en december 2012 fors toegenomen. Op werkgebied t Plaveen is het aanbod tussen december 2011 en juni 2012 toegenomen, maar in de periode juni 2012 tot december 2012 weer iets afgenomen. 35

36 5. Factsheets Naarden D. NAARDEN De gemeente Naarden telt drie werkgebieden: Gooimeer Noord, Gooimeer Zuid en Quest. Werkgebieden Hectare Aantal bedrijven Aantal werknemers Gooimeer Noord Gooimeer Zuid 39, Quest DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID Het aantal bedrijven op de werkgebieden in Naarden is in de periode vrijwel stabiel gebleven. 36

37 5. Factsheets Naarden De drie grootste sectoren op de werkgebieden in de gemeente Naarden zijn: groot- en detailhandel, advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening en industrie. DYNAMIEK WERKGELEGENHEID Het aantal werknemers is in de periode redelijk stabiel gebleven op de werkgebieden in de gemeente Naarden. 37

38 5. Factsheets Naarden Op de werkgebieden in de gemeente Naarden heeft alleen groei plaatsgevonden in de sectoren onderwijs, financiële instellingen en informatie en communicatie. 38

39 5. Factsheets Naarden DYNAMIEK VASTGOED Het aanbod van m² bedrijfs- en kantoorruimte is vrijwel stabiel gebleven (zelf iets afgenomen op werkgebied Gooimeer Noord) 39

40 5. Factsheets Weesp E. WEESP De gemeente Weesp telt drie werkgebieden: Nijverheidslaan, Noord en Van Houten Industriepark/Solvay. Werkgebieden Hectare Aantal bedrijven Aantal werknemers Nijverheidslaan 11, Noord Van Houten Industriepark/Solvay 38, DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID Op de werkgebieden in Weesp is het aantal bedrijven in de periode vrijwel stabiel gebleven. 40

41 5. Factsheets Weesp De drie grootste sectoren op de werkgebieden in de gemeente Weesp zijn: groot- en detailhandel, industrie en advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. DYNAMIEK WERKGELEGENHEID Na twee jaren van lichte daling is het laatste jaar de werkgelegenheid op de drie werkgebieden weer wat gestegen. 41

42 5. Factsheets Weesp Alleen in de sectoren gezondheids- en welzijnszorg en vervoer en opslag is het aantal werknemers tussen 2011 en 2012 afgenomen. De sector industrie is het sterkst gegroeid in deze periode. 42

43 5. Factsheets Weesp DYNAMIEK VASTGOED Op de werkgebieden in Weesp is het aanbod m² van kantoor-en bedrijfsruimte tussen december 2011 en december 2012 fors toegenomen. 43

44 5. Factsheets Wijdemeren F. WIJDEMEREN De gemeente Wijdemeren telt 7 werkgebieden; drie werkgebieden met een oppervlakte onder de 10 hectare en drie werkgebieden met een oppervlakte boden de 10 hectare. Werkgebieden Hectare Aantal bedrijven Aantal werknemers De Slenk 13, De Zodde 3, Loodijk 14, Nieuw Walden Machineweg 12, Rading 8, Reeweg 2, DYNAMIEK BEDRIJVIGHEID Op de werkgebieden in de gemeente Wijdemeren is het aantal bedrijven vrijwel stabiel gebleven. Op het werkgebied Loodijk is de afname met vijf bedrijven het grootst geweest. 44

45 5. Factsheets Wijdemeren De sector met veruit de meeste bedrijven is de sector groot- en detailhandel (76 bedrijven). Daarna volgen de sectoren industrie (24 bedrijven) en bouwnijverheid (23 bedrijven). DYNAMIEK WERKGELEGENHEID Op het werkgebied Nieuw Walden Machineweg is het aantal werknemers het meest afgenomen tussen 2010 en Hier is het aantal werknemers met ruim 18% afgenomen (58 werknemers). Alleen op het werkgebied Rading is het aantal werkzame personen toegenomen, met 9 werknemers (3%). 45

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling -2012 Pagina 2 van 1 Monitor Economische Ontwikkeling, -2012 Pagina 3 van 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Macro-economische indicatoren 10 3.1 Bruto regionaal

Nadere informatie

: 09UIT : Anouk Pols

: 09UIT : Anouk Pols DATUM : 23 maart 2009 KENMERK NAAM STELLER(S) ONDERWERP : 09UIT00702 : Anouk Pols : Basislijst transformatiefonds werklandschappen NOTA bij COLLEGEVOORSTEL WERKLANDSCHAPPEN Onderstaande basislijst transformatiefonds

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Cijfers ten behoeve van de Navigator Werklocaties van de gemeente Rotterdam, peildatum 1 mei 2016 Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie derde kwartaal 2014 RAPPORT (DOOR)STARTENDE BEDRIJVEN (IN WONINGEN) Derde kwartaal 2014 Oktober 2014 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Highlights uit de monitor Economische Verkenningen 2015. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Highlights uit de monitor Economische Verkenningen 2015. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Highlights uit de monitor Economische Verkenningen 215. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio 1 Economische ontwikkeling PAGINA 4 In dit overzicht vindt u de highlights uit de monitor Economische Verkenningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 6 juni 2017 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 6 juni 2017 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2017-280 Arnhem, 6 juni 2017 zaaknr. 2017-007212 De leden van Provinciale Staten Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Janneke Slingerland (ChristenUnie) (PS2017-280)

Nadere informatie

Achtergrondrapportage

Achtergrondrapportage Achtergrondrapportage behorend bij het essay Het geheim van bedrijventerrein Noordwest Opzet rapportage Historie locatie bedrijventerrein Noordwest Eerdere bestemmingen van het gebied Planontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie