Monitor kantorenmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor kantorenmarkt"

Transcriptie

1 Monitor kantorenmarkt 2012 economie

2 Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden Groei van de kantorenvoorraad Aanbod en opname van kantoren 13 3 Ontwikkelingen in de komende jaren 18 4 Werkgelegenheid in kantoren 21 Definities 23 Bijlagen 24 2 Monitor kantorenmarkt 2012

3 Inleiding Deze monitor is de achttiende in een reeks van jaarlijks verschijnende rapportages over de stand van zaken op de kantorenmarkt in het stadsgewest Haaglanden. De ontwikkelingen in het aanbod en de opname van kantoorruimte in 2011 staan in deze publicatie centraal. De situatie per 1 januari 2012 wordt vergeleken met die van een jaar eerder, en in veel gevallen ook met die van eerdere jaren. De monitor is merendeels beschrijvend van aard, maar ook wordt ingegaan op de verwachtingen over in de komende jaren op te leveren en nieuw te ontwikkelen kantorenprojecten. Hoofdstuk 1 belicht de situatie op de kantorenmarkt in Haaglanden in vergelijking met de andere grootstedelijke regio s in de Randstad. Kantoren kleiner dan 500 m² zijn daarin niet meegenomen. Hoofdstuk 2 laat de mutaties in de kantorenvoorraad in Haaglanden zien aan de hand van de ontwikkelingen in de omvang van het aanbod en de opname van kantoorpanden in het afgelopen jaar. Voorraad, aanbod en opname worden onderscheiden naar gemeente, grootteklasse en locatietype. Ook kantoren kleiner dan 500 m² zijn hier in de cijfers opgenomen. Hoofdstuk 3 heeft de toekomst van de kantorenmarkt als onderwerp. Dit hoofdstuk geeft een vooruitblik naar de kantorenontwikkeling in de komende jaren, in relatie tot het op stadsgewestniveau geformuleerde kantorenbeleid. Hoofdstuk 4 gaat in op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in kantoren, onderscheiden naar de belangrijkste branches. Internationaal Strafhof Figuur 1 Kantorenlocaties in Haaglanden World Forum 's-gravenhage Clingendael Benoordenhout Utrechtsebaan Binnenstad Nieuw Centraal Groene Schenk Beatrixkwartier Sijtwende/Oosteinde Voorburg Centrum Binckhorst Zuid-Oost Laakhaven/HS Voorburg station Hofzichtpark Leidsenhage e.o. Leidschendam-Voorburg Klein Plaspoelpolder Overgoo Forepark s Gravendreef Stadscentrum Hoornwijck Rijswijk Ypenburg A12 zone Nieuwe Veen/Heron Zoetermeer Afrikaweg Rijswijk Rokkeveen A12 In de Bogaard OV knooppunt Westland Bestuurscentrum Westland Station Centum/Spoorzone Brassersplein Delft Delftse Poort West Pijnacker Centrum Pijnacker-Nootdorp Tiendweg Station Zuid Bestuurscentrum Midden-Delfland Midden-Delfland Inleiding 3

4 Samenvatting De effecten van de crisis op de vastgoedmarkt worden in deze monitor voluit zichtbaar. Evenals in de andere grootstedelijke regio s is ook hier het leegstaande aanbod in kantoren in 2011 fors toegenomen. Het opnamevolume laat na aanvankelijke stijging in 2010 in 2011 weer een dalende lijn zien, en blijft ver onder het gemiddelde over de vijf voorafgaande jaren. Aanbod In het afgelopen jaar is het vrij beschikbare aanbod aan kantoorruimte in Haaglanden sterk gestegen. Per 1 januari 2012 bedraagt het aanbod bijna m². Uitgedrukt als percentage van de totale kantorenvoorraad komt het aanbod nu op 15,7%. Dit is 1,2%punt meer dan een jaar eerder en ligt 10%punt boven de markttechnisch gewenste frictieleegstand van maximaal 5 à 6%. Het aanbod geeft een wisselend beeld voor de verschillende gemeenten in Haaglanden. Met uitzondering van Wassenaar komt in alle gemeenten het beschikbare aanbod boven de frictieleegstand uit. Den Haag, Delft en Midden- Delfland blijven met Wassenaar onder het regiogemiddelde, de overige gemeenten komen daarboven, een enkele zelfs op 25%. Opname De opname van in gebruik genomen kantoorruimte in bestaande en opgeleverde nieuwbouwpanden bedroeg in 2011 totaal m² en komt hiermee ruim 26% lager uit dan het opnamevolume van een jaar eerder. Met name in Den Haag en Rijswijk werd minder opgenomen, respectievelijk circa m² en m² minder. Toename van enige omvang deed zich voor in Zoetermeer: bijna m² meer. Nieuwbouw In 2011 werd in Haaglanden m² aan nieuwbouwkantoren opgeleverd. Dit is maar een fractie van de in 2010 opgeleverde nieuwbouw van m². Van de nieuwbouw werd 78% in Den Haag gerealiseerd. Van de nieuwbouw was begin 2012 het merendeel verhuurd. Op basis van de plannen in uitvoering zal in 2012 en 2013 in totaal bijna m² worden opgeleverd. Voor de jaren daarna zijn er meer of minder concrete plannen tot m² en is er voorts nog een plannenvoorraad van circa m², waarvan echter maar ongeveer de helft binnen vigerende bestemmingsplannen zou kunnen worden gerealiseerd. Tabel 1 Kerncijfers kantorenmarkt Haaglanden in m 2 bvo (werkgelegenheid in aantallen) Stadsgewest Haaglanden Waarvan Den Haag Voorraad Nieuwbouw gereed gekomen in Afname door functiewijziging in In aanbouw Aanbod bestaande voorraad Leegstand in % van de voorraad ,7 12,9 Opname in Werkgelegenheid in kantorenbranches Bron: zie tabellen 5 t/m 14. Zie voor definities en begrippen pagina Monitor kantorenmarkt 2012

5 Werkgelegenheid De ontwikkeling van de totale werkgelegenheid laat sinds 2008 een dalende tendens zien. Ook de kantoorhoudende branches te samen maken deze ontwikkeling door. Per 1 januari 2011 komt het totale aantal in kantoren werkzame personen uit op ruim , ruim of 0,9% minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van 1 januari 2006 daarentegen is er een groei van ruim 4.400, of 2,4%. Samenvatting 5

6 Hoofdstuk 1 Haaglanden en de Randstad In 2011 kende de kantorenmarkt in Nederland een minder succesvol jaar. De opname daalde ten opzichte van 2010 met 10% en kwam met 1,07 miljoen m² in 2011 uit op het laagste niveau van de afgelopen twaalf jaar. Het aanbod steeg voor het derde jaar op rij, in 2011 met 6%, tot in totaal 7,14 miljoen m² per 1 januari 2012, en bereikte daarmee een niet eerder vertoonde omvang. De geschatte omvang van de kantorenvoorraad in Nederland bedraagt ruim 49 miljoen m². Haaglanden heeft met bijna 7 miljoen m² circa 14% van de landelijke voorraad. Gerelateerd aan de voorraad bedraagt het huidige aanbod nationaal 14,5%, in Haaglanden met 15,7% nog iets meer. Deze percentages liggen ruim boven de frictieleegstand van 5 tot 6% die de vastgoedmarkt zelf als acceptabel en noodzakelijk beschouwt voor een gezonde kantorenmarkt. Bij deze voorraad- en aanbodcijfers moet worden opgemerkt dat daarin kantoren van geringe omvang niet begrepen zijn. Aanbod Onder de vier grootstedelijke regio s laat Den Haag in 2011 met 3,7% een geringere stijging zien dan de Rotterdamse en Utrechtse regio; in die beide regio s nam het aanbod in 2011 toe met 6,4%. Alleen in de regio Amsterdam wijkt de aanbodontwikkeling in gunstige zin af: daar daalt het aanbod in 2011 met 2,3%. Weliswaar is het aanbod in die regio in absolute termen met meer dan 1,6 miljoen m² het omvangrijkst. Het aanbod in de regio s Den Haag en Rotterdam beweegt zich rond 0,9 miljoen m²; in de regio Utrecht loopt het tegen 0,7 miljoen m². In figuur 2 is de ontwikkeling van het aanbod vanaf januari 2006 tot januari 2012 per grootstedelijke regio grafisch weergegeven. m 2 bvo 2006 = Figuur 2 Kantorenaanbod per 1/1 in de vier grootstedelijke regio s Den Haag Rotterdam Amsterdam Utrecht Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. Binnen de regio s van de vier grote steden is het beeld per deelgebied wisselend. Het aanbod in de regio Den Haag bevindt zich voor bijna de helft in de stad Den Haag. De ander helft is verdeeld over Rijswijk (22%), Zoetermeer (16%), Leidschendam-Voorburg (9%) en Delft (4%). Driekwart van het Rijswijkse aanbod is gelokaliseerd in de Plaspoelpolder. De forse aanbodstijging in 2011 in de regio Rotterdam komt geheel voor rekening van de ontwikkeling in de stad Rotterdam en het havengebied: 72% van het aanbod is daar geconcentreerd. Het in 2011 nog licht toenemende aanbod in Capelle aan den IJssel komt op 16% van het regiototaal, in de overige deelgebieden loopt het aanbod terug. 6 Monitor kantorenmarkt 2012

7 Met een daling van 2,3% in 2011 komt het totale aanbodcijfer in de Amsterdamse regio op ruim 1,6 miljoen m², 2/3 daarvan bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. In het deelgebied West wordt de meeste kantoorruimte aangeboden: 23% van het regiototaal. De Zuidas laat een licht stijgend aanbod zien en is goed voor 10% van het totaal. Tegen de regiotendens in laat de gemeente Amstelveen een zeer forse stijging van het aanbod zien, vooral in het Commerce Parc langs de A9 staan omvangrijke metrages leeg; het aanbod in Amstelveen beloopt 11% van het totale aanbod in de regio. In de gemeente Haarlemmermeer neem het aanbod zowel in Hoofddorp als op Schiphol af; toch bevindt nog 19% van het totale regio-aanbod zich in deze gemeente. Het aanbod in de regio Utrecht is afgelopen jaar verder gestegen tot bijna m² per 1 januari De aanbodstijging in deze regio komt voor bijna 90% voor rekening van de omliggende gemeenten, die te samen 45% van het aanbod binnen hun grenzen hebben, 24% daarvan betreft Nieuwegein. Binnen de gemeente Utrecht bevindt de grootste concentratie aanbod zich in Papendorp: 11% van het totale aanbod in de regio. Ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar is de stijging van het aanbod in de regio Den Haag het grootst (+33%). De overige grootstedelijke regio s noteren stijgingen van 9 tot 30%, zie tabel 2. Tabel 2 Relatieve verandering van het kantorenaanbod in de vier grootstedelijke regio s in % per 1 januari 2012 Regio Ten opzichte van Ten opzichte van vijfjaarlijkse gemiddelde t/m Amsterdam -2,3 + 9 Den Haag +3, Rotterdam +6, Utrecht +6, Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie Nieuwbouw Het nieuwbouwpercentage in het totale aanbod wordt bepaald door kantoorpanden die nog niet eerder zijn verhuurd en die in ieder geval binnen een jaar op de markt beschikbaar komen. In de Randstad komt het nieuwbouwpercentage in het beschikbare aanbod per 1 januari 2012 gemiddeld uit op 6%. In de vier grote steden noteert Rotterdam het grootste nieuwbouwpercentage, terwijl in Utrecht 2% van het totale aanbod uit nieuwbouw bestaat. Haaglanden en de Randstad 7

8 Tabel 3 Nieuwbouwpercentage in het kantorenaanbod in de Randstad in % per 1 januari Regio Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Totaal Randstad Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. In Rotterdam wordt de meeste nieuwe kantoorruimte aangeboden. Met een nieuwbouwpercentage van 11% op 1 januari 2012 is sprake van een aanmerkelijke toename ten opzichte van een jaar geleden. In de overige grootstedelijke regio s is het aandeel nieuwbouw vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar. De daling van het nieuwbouwpercentage in de afgelopen jaren wordt veroorzaakt doordat er minder op risico wordt gebouwd, waardoor gebruikers in toenemende mate besluiten het bestaande aanbod beter te benutten. Tevens zou de daling erop kunnen duiden dat nieuwbouwpanden, met name in de Randstad, zeer in trek zijn en vaak al geheel of in elk geval gedeeltelijk worden opgenomen voordat deze op de markt worden aangeboden, zeker wanneer het panden betreft op toplocaties, zoals bijvoorbeeld de Zuidas in Amsterdam en het Beatrixkwartier in Den Haag. De huidige kantorenmarkt blijkt vooral een vervangingsmarkt te zijn. Naast de afnemende vraag naar kantoorruimte is ook van arbeidsmarkttendensen geen positieve invloed te verwachten op het slinken van het aanbod. Immers, teneinde de beschikbare 7,14 miljoen m² kantoorruimte in Nederland met uitzondering van de normale frictieleegstand in gebruik te nemen, zou een - weinig waarschijnlijke - groei van naar raming kantoorbanen nodig zijn. Dit rechtvaardigt de conclusie dat een groot deel van het huidige kantorenaanbod structureel zal blijken te zijn en uiteindelijk herbestemd zal moeten worden. Wel kan de geringe nieuwbouwproductie er toe leiden dat de concurrentiepositie van het bestaande aanbod verbetert. Opname In totaal is in 2011 in de vier grote steden een metrage opgenomen van m², een fractie meer dan in Amsterdam en Utrecht noteren een opnamestijging ten opzichte van In de andere twee regio s is in 2011 minder kantoorruimte opgenomen dan in het voorgaande jaar. Tabel 4 Opname van kantoorruimte > 500 m² exclusief contracten 5 jaar in de Randstad indices: 2006 = 100 Regio Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Totaal Randstad Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. 8 Monitor kantorenmarkt 2012

9 De Haagse regio laat in 2011 de grootste opnamedaling zien, 2/3 daarvan komt voor rekening van de centrumgemeente. De belangrijkste oorzaak voor de daling van het opnamevolume in Den Haag is het uitblijven van grote transacties. In Rotterdam gaat de opname meer terug dan in de regio als geheel: in de omliggende gemeenten te samen wordt iets meer opgenomen dan in De opnamestijging in de Amsterdamse regio betreft voor bijna 70% de centrale stad, in de regio Utrecht gaat het zelfs om ruim 80%. In figuur 3 is de ontwikkeling van de opname van kantoorruimte per grootstedelijke regio vanaf 2006 grafisch weergegeven. m 2 bvo 2006 = Figuur 3 Opname van kantoorruimte >500 m², excl. contracten 5 jaar, in de vier grootstedelijke regio s Den Haag Rotterdam Amsterdam Utrecht Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. Huurprijzen De gemiddelde vraaghuurprijs voor kantoorruimte is in 2011 in de regio Den Haag vrijwel stabiel gebleven, anders dan in Amsterdam en omgeving, waar een substantiële daling werd waargenomen. Rotterdam zit weer op het niveau van 2009; alleen Utrecht laat nog een doorgaande stijging zien. Tabel 5 Gemiddelde vraaghuurprijs aangeboden kantoorruimte > 500 m² in de Randstad in n per m 2 bvo per jaar Regio Amsterdam (incl. Amstelveen en Diemen) Den Haag (Haaglanden) Rotterdam (incl. Schiedam+Capelle) Utrecht (incl. Maarssen) Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. De gerealiseerde huurprijzen wijken meer of minder naar beneden af van de getoonde vraaghuren. Veelal worden incentives geboden zoals huurvrije aanvangsperioden en/of inrichtingsbijdragen. Vastgoedmarkt schatte in dat de werkelijke huurprijs ongeveer 20% lager ligt dan de opgegeven prijs. Huurvrije perioden van meer dan een jaar op een vijfjarig huurcontract vormen geen uitzondering. Opvallend in de top 10 van de hoogst gerealiseerde huurprijs per m² kantoorruimte in de Randstad is dat er geen tophuren in de regio Den Haag in voorkomen. Haaglanden en de Randstad 9

10 In tabel 6 is de top 5 van de in 2011 gerealiseerde huren per m² b.v.o. kantoorruimte per deelgebied in de Randstad opgenomen. Ter vergelijking is ook de gerealiseerde hoogste huur in Den Haag vermeld. Tabel 6 Regio Gerealiseerde tophuren in y per m² bvo kantoorruimte per jaar in de Randstad per deelgebied, 2011 Huurprijs Schiphol 375 Amsterdam Zuidelijke IJ-oevers 350 Utrecht, Maliebaan e.o. 350 Amsterdam Zuidas 325 Amsterdam Centrum 275 Utecht Maliebaan 300 Den Haag Centrum 207 Bron: Dynamis, Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2010 t/m 2012, bewerking Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. Binnen de Haagse regio kent Den Haag de hoogste huurprijzen. De tophuur in 2011 bedroeg hier 207 per m² per jaar en werd gerealiseerd in het oude centrum. Ter vergelijking, in 2010 lag de tophuur in Den Haag met 200 op een vergelijkbaar prijsniveau. In de regiogemeenten rond Den Haag variëren de gerealiseerde hoogste huurprijzen tussen 125 en 160. Voor 2012 is de verwachting dat de huurprijzen, met name in de randgebieden iets zullen dalen. Op toplocaties zoals het centrum van Den Haag blijven de prijzen op hun hoge niveau. Objecten op deze locatie zullen naar verwachting door hun karakter en ligging in trek blijven. In figuur 4 zijn de bandbreedtes in de vraaghuurprijzen per 1 januari 2012 per deelgebied in Haaglanden grafisch weergegeven. Delft Den Haag Binckhorst Nieuw Centrum Binnenstad Laakhaven HS Beatrixkwartier World Forum Overig Den Haag Figuur 4 Vraaghuurprijzen van aangeboden kantoorruimte in Haaglanden per 1 januari 2012, in 5 per m²/jaar Rijswijk Leidschendam-Voorburg Westland Zoetermeer Bron: Stadsgewest Haaglanden, Steenworp. 10 Monitor kantorenmarkt 2012

11 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in Haaglanden Groei van de kantorenvoorraad De aanbod- en opnamecijfers in dit hoofdstuk zijn ontleend aan Steenworp vestigingsadviseurs, onderdeel van de sector Economie van het Stadsgewest Haaglanden. In het bedrijfsinformatiesysteem van Steenworp worden alle direct beschikbare en door de markt opgenomen kantoorpanden geregistreerd. Aanbod en opname van minder dan 500 m² wordt ook meegenomen; nieuwbouw die pas op termijn beschikbaar komt en panden in herontwikkeling niet. De opnamecijfers zijn inclusief verhuringen voor kortere perioden dan vijf jaar. Ook de regio-afbakening is ruimer: Haaglanden staat voor alle stadsgewestgemeenten te samen, de Haagse regio beperkt zich tot een kleiner gebied. Een en ander betekent dat de aanboden opnamecijfers in dit hoofdstuk in vergelijking met die in hoofdstuk 1 kunnen afwijken. Vooral bij opnamecijfers springen verschillen in het oog. Per 1 januari 2012 komt de kantorenvoorraad in Haaglanden op een totaal van miljoen m² (zie tabel 7). Dit voorraadcijfer, bepaald door een inventarisatie aan het eind van de vorige eeuw en saldi van mutaties (functiewijzigingen, onttrekkingen en nieuwbouw) sindsdien, ligt circa 4% lager dan tellingen op basis van de gemeentelijke bestanden Onroerende Zaak Belasting (OZB). Inmiddels is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ingevoerd. In deze registratie wordt per (adres)pand het vloeroppervlak en het gebruiksdoel opgenomen. Binnen afzienbare tijd zal op basis daarvan tot een meer nauwgezette inventarisatie van de voorraad aan kantoorvloeroppervlak per gemeente kunnen worden gekomen. In afwachting daarvan wordt nu op de voorraadcijfers geen correctie op basis van de OZB-bestanden doorgevoerd. Nieuwbouwvolume Vergeleken met het opgeleverde metrage nieuwbouwkantoren in 2010 ( m²), komt het nieuwbouwvolume in Haaglanden in 2011 met slechts m² aanmerkelijk lager uit. In historisch perspectief is dit volume slechts een fractie van de in het topjaar 2004 gerealiseerde nieuwbouw, toen niet minder dan m² in de regio gereed kwam (zie figuur 5). Van de opgeleverde nieuwbouw aan kantoorruimte komt het gros ( m²) voor rekening van Den Haag. In Den Haag is in het Wijnhavenkwartier het gebouw De Kroon gereedgekomen, waarvan m² kantoor deel uitmaakt. Voorts is de laatste fase van Nieuw Babylon bij het Centraal station opgeleverd: een toevoeging van m². Ten slotte is aan de Koninginnegracht m² vernieuwbouw gerealiseerd, m² sloop/ renovatie en 600 m² uitbreiding. ln Zoetermeer kwam nieuwbouw van het ERA-kantoor op Lansinghage gereed: m² en in Pijnacker de vernieuwbouw van het kantoor van Rondom Wonen in Koningshof Zuid: optopping tot m² van het oude pand van m². m 2 bvo x Figuur 5 Nieuwbouw van kantoren in Haaglanden Bron: Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. Ontwikkelingen in Haaglanden

12 Onttrekking/functiewijziging Onttrekking van de kantoorfunctie van panden door sloop en/of omzetting naar functie als woningen of winkels speelde in Haaglanden in 2011 een relatief geringe rol. Met inbegrip van voornoemde renovaties werd in 2011 in totaal m² kantoorvloeroppervlak aan de voorraad onttrokken. Gesloopt werd m², uitsluitend in Den Haag, m² werd gerenoveerd voor nieuw kantoorgebruik, zie hiervoor, m² in Rijswijk kreeg een laboratoriumfunctie, m² in Zoetermeer wordt geschikt gemaakt voor zorgfuncties en 300 m² in Den Haag voor wonen. Oplevering van nieuwbouw en functiewijzigingen resulteren per saldo in een groei van de kantorenvoorraad in de regio Haaglanden in 2011 met slechts m². m 2 bvo x Figuur 6 Onttrekkingen aan de kantorenvoorraad in Haaglanden Bron: Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. Verwachte onttrekking/functiewijziging De relatief geringe omvang van de onttrekkingen kan in het licht van het omvangrijke aanbod van al langdurig leegstaande kantoren, verbazing wekken. Kennelijk is het omslagpunt nog niet bereikt om kantoren zonder verhuurperspectief uit de markt te nemen. Verwacht mag worden dat dit komende jaren wel het geval zal zijn, zeker waar het panden met achterblijvende kwaliteit betreft. Naar schatting gaat het daarbij in Haaglanden om een vrij omvangrijke voorraad (circa m²) in kantoorpanden van 30 à 40 jaar oud, waarvan een deel kansen biedt voor renovatie tot hernieuwd kantoorgebruik en een ander deel voor (al dan niet tijdelijk) gebruik voor woondoeleinden. Tot genoemde m² behoren het voormalige CBS-gebouw in Voorburg (circa m²) en de huidige gebouwen van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag (samen ruim m²). Van de laatste is de sloop, die gepland stond voor 2013, door de afstoting richting gemeente voor plusminus 5 jaar uitgesteld. Op korte termijn wordt onttrekking van circa m² in Rijswijk voorzien. Voor de middellange termijn wordt in de Binckhorst een significante omvang van functiewijzigingen en onttrekkingen verwacht. In Zoetermeer worden eveneens mogelijkheden onderzocht voor transformatie naar andere functies, mede ter compensatie van nieuwbouwplannen rondom Bleizo. 12 Monitor kantorenmarkt 2012

13 m 2 bvo x Figuur 7 Netto toevoeging aan de kantorenvoorraad in Haaglanden Bron: Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. Ontwikkeling regionale kantorenvoorraad In tabel 7 is de ontwikkeling van de regionale kantorenvoorraad in het afgelopen jaar per gemeente zowel absoluut als geïndexeerd aangegeven. Tabel 7 Kantorenvoorraad in Haaglanden per gemeente per 1 januari 2011 en 2012 Gemeente Index 2012 m² bvo m² bvo in % t.o.v Delft ,1 100 Den Haag ,6 100 Leidschendam-Voorburg ,0 100 Midden-Delfland ,3 100 Pijnacker-Nootdorp ,4 102 Rijswijk ,0 100 Wassenaar ,2 100 Westland ,1 100 Zoetermeer ,3 100 Totaal Haaglanden Bron: Stadsgewest Haaglanden, sector Economie. 2.2 Aanbod en opname van kantoren Een aantal gemeenten binnen het Stadsgewest, te weten Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland en Midden-Delfland, kent geen grootschalige kantorenmarkt. Bij gebrek aan volumineuze kantoortransacties zijn deze gemeenten in de volgende overzichten en figuren daarom niet altijd vertegenwoordigd. Aanbod In vergelijking met januari 2011, toen er op de markt in het stadsgewest Haaglanden m² aan kantoorruimte werd aangeboden, is er per januari 2012, met een aanbodvolume van in totaal m², sprake van een substantiële toename van het beschikbaar aanbod: bijna m² (+8%). In percentage van de totale voorraad bedraagt het aanbod op dit moment 15,7%; markttechnisch is een frictieleegstand gewenst van niet meer dan 5 tot 6% van de voorraad. Ontwikkelingen in Haaglanden

14 Tabel 8 Kantorenaanbod in Haaglanden per gemeente per 1 januari 2011 en 2012 Per Per Bvo in % van de voorraad aantal bvo aantal bvo panden in m² panden in m² Delft ,4 13,7 Den Haag ,0 12,9 Leidschendam-Voorburg ,2 18,0 Midden-Delfland ,5 11,7 Pijnacker-Nootdorp ,1 17,2 Rijswijk ,7 25,2 Wassenaar ,1 3,2 Westland ,9 16,9 Zoetermeer ,6 22,3 Totaal Haaglanden ,5 15,7 Bron: Stadsgewest Haaglanden, sector Economie en Steenworp. Per 1 januari 2012 komt de kantorenleegstand in vrijwel alle regiogemeenten veel hoger uit dan het markttechnisch gewenste frictiepercentage. Alleen in Wassenaar ligt het aanbod daaronder. In het aanbod zijn kantoorunits op bedrijventerreinen begrepen die oorspronkelijk niet als zelfstandige kantoren zijn ontwikkeld. Het betreft veelal eenheden beneden 500 m². Zou hiervoor gecorrigeerd worden dan komen de leegstandpercentages wat lager uit. Met name zal dit gelden voor gemeenten als Pijnacker-Nootdorp en Westland, waar het aandeel kleine panden verhoudingsgewijs hoger ligt. De grootste toename van het aanbod in metrages deed zich in 2011 voor in Den Haag ( m²). Den Haag blijft met een aanbodpercentage van 12,9% in een stijgende trend en de verwachting is dat het aanbodvolume de komende jaren verder zal stijgen. Immers, de rijksoverheid bezuinigt de komende jaren 90 miljoen per jaar op de gebouwen van ministeries in Den Haag. Verschillende ministeries gaan samen onder één dak, de huidige gebouwen van drie ministeries worden verkocht en van veel gehuurde panden wordt de huur opgezegd. In totaal verdwijnt 40% van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag. Anders dan vorig jaar is in Zoetermeer de leegstand, die toen 25% overschreed, in 2011 afgenomen. Rijswijk laat echter een omgekeerde beweging zien. In tabel 9 is het beschikbaar aanbod per 1 januari 2010 en 2011 uitgesplitst naar grootteklasse opgenomen. Tabel 9 Aanbod van kantoren in Haaglanden naar grootteklasse, Toe/afname aantal bvo aantal bvo aantal bvo panden in m² panden in m² panden in m² m² m² m² m² > 5000 m² Totaal Haaglanden Bron: Stadsgewest Haaglanden, Steenworp. 14 Monitor kantorenmarkt 2012

15 Opvallend is dat eenheden tot 500 m² meer dan de helft uitmaken van het aantal panden waarin kantoorvloeroppervlak wordt aangeboden, maar in m² slechts 13% van het aanbod vertegenwoordigen. In figuur 8 is de ontwikkeling van het aanbod vanaf 2005 per regiogemeente grafisch weergegeven. m 2 bvo x Figuur 8 Aanbod van kantoren in Haaglanden per gemeente, stand per 1 januari Westland Rijswijk Leidschendam-Voorburg Zoetermeer Delft Den Haag + Wassenaar Bron: Stadsgewest Haaglanden, Steenworp. In tabel 10 is de voorraad en het aanbod aan kantoorruimte uitgesplitst naar type kantorenlocatie. Voor een omschrijving van de onderscheiden typen zie het kader in het volgende hoofdstuk. Uit de tabel blijkt dat het relatieve aanbod per type locatie varieert van 8 tot 25%. Met name op bedrijventerreinen, in snelwegzones en op regionale knooppunten is het aanbod bovengemiddeld. In iets mindere mate geldt dat ook voor randstedelijke knooppunten, maar het aanbodpercentage op deze locaties wordt vooral bepaald door leegstand van een groot pand bij Rijswijk staton. Tabel 10 Kantorenvoorraad en -aanbod per type kantorenlocatie in Haaglanden, stand per 1/1/2012 Type locatie Voorraad Aanbod m² b.v.o. aantal m² b.v.o. m² b.v.o. in % panden van voorraad Grootstedelijke toplocatie ,2 Randstedelijk knooppunt ,5 Regionaal knooppunt ,8 Binnenstedelijke centrumlocatie ,8 Snelwegzone ,0 Bedrijventerrein ,4 Woonwijk ,4 Totaal ,7 Bron: Stadsgewest Haaglanden, sector Economie en Steenworp. De opname van kantoren in 2011 Voor 2011 komt het opgenomen metrage in de regio Haaglanden in totaal neer op m², een afname van ruim m² ten opzichte van De afname wordt voor het grootste deel bepaald door de ontwikkelingen in Den Haag en Rijswijk. Opvallend is de toename van het aantal opgenomen m² kantoor in Zoetermeer. De kantorenmarktratio, de verhouding tussen de opname in 2011 en het aanbod per 1 januari 2012, bedraagt 17%. Hiermee ligt de ratio boven het landelijk gemiddelde van 15%. In Den Haag bedraagt de ratio 19%, terwijl de markt in de overige gemeenten wat minder ruim is met een ratio van 16%. Bij deze ratio s moet wel Ontwikkelingen in Haaglanden

16 worden opgemerkt dat door het relatief grote aandeel langdurig aanbod in onder meer Rijswijk (Plaspoelpolder) en Leidschendam-Voorburg een enigszins scheef beeld ontstaat van de daadwerkelijke vraag- en aanbodverhoudingen. Desondanks is thans wel degelijk duidelijk sprake van een huurdersmarkt. Tabel 11 Opname van kantoren in Haaglanden per gemeente in 2010 en Toe/afname aantal bvo aantal bvo aantal bvo panden in m² panden in m² panden in m² Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Totaal Haaglanden Bron: Stadsgewest Haaglanden, Steenworp. In figuur 9 is in beeld gebracht hoe door de jaren heen het opnamevolume in Haaglanden is samengesteld. Daarbij zijn Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland niet meegenomen, gezien de zeer geringe omvang van de kantorenmarkt in deze gemeenten. Duidelijk komt de halvering van het totale opnamevolume sinds 2006/2007 naar voren.åº m 2 bvo x Figuur 9 Opname van kantoren in Haaglanden per gemeente Westland Rijswijk Leidschendam-Voorburg Zoetermeer Delft Den Haag + Wassenaar Bron: Stadsgewest Haaglanden, Steenworp. De uitsplitsing van de opname naar grootteklasse in tabel 12 laat zien dat de opgenomen metrages in 2011 in de meeste categorieën zijn afgenomen, alleen in de kleinste grootteklasse (tot 200 m²) is er een toename. De opnamegroei in deze klasse is een ontwikkeling die zich al enkele jaren in de hele regio voordoet. Anders dan in vorige jaren neemt de opname in de daaropvolgende grootteklasse ( m²) in 2011 af. De kantorenmarktratio ligt voor kleine kantoren (tot 500 m²) boven 50%, voor grotere kantoren loopt deze geleidelijk af van 36% voor kantoren van m² tot 5% voor de grootste eenheden. De transactie groter dan m² betreft de ingebruikname van het nieuwe Stadsdeelkantoor Escamp in Den Haag. 16 Monitor kantorenmarkt 2012

BEHANDELINGSFORMULIER

BEHANDELINGSFORMULIER BEHANDELINGSFORMULIER Vergadering 21-9-2011 Agendapunt F Onderwerp Monitor kantorenmarkt Haaglanden 2011 Portefeuille- De heer J. van der Tak houder Beleidstaak Economie Voorgesteld De inhoud van de Monitor

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt Haaglanden

Monitor kantorenmarkt Haaglanden Uitgave Stadsgewest Haaglanden september Samenstelling Gemeente, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek en Stadsgewest Haaglanden, Sector Economie Monitor kantorenmarkt

Nadere informatie

Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020

Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020 Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020 economische zaken Vastgesteld op 28 november 2012 Kantorenstrategie Haaglanden 2012-2020 Vastgesteld op 28 november 2012 pagina 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Introductie:

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

kantorenmarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp. Lichte stijging opnameniveau 2010 Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2011 Beukenhorst, Hoofddorp Lichte stijging opnameniveau De totale opname van kantoorruimte in de regio Amsterdam in bedraagt 268.317 m², hetgeen een lichte

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen.

Haarlemmermeer 2009. marktleider in de cosmeticamarkt hebben, waarbij we de milieubelasting zo veel mogelijk terug willen dringen. kantorenmonitor Haarlemmermeer L Oréal Nederland heeft haar hoofdkantoor verplaatst van verschillende locaties in Alphen aan de Rijn en Weesp naar een modern en representatief pand in Beukenhorst-Zuid

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Derde kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Derde kwartaal '12 In onderstaande analyse wordt nader ingegaan op de kantorenmarktontwikkelingen binnen de 24 Dynamis regio s in het derde kwartaal van. Deze rapportage

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc.

In 2015 daalde de leegstand met mc; in 2016 met mc. kantorenmonitor Metropoolregio 217 Muiden Lelystad Verdere daling van de leegstand door forse onttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012. Maart 2013. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 213 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand

Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor sterke daling van de leegstand kantorenmonitor Metropoolregio 216 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Recordonttrekking van kantoorruimte en toegenomen kantoorgebruik zorgen voor

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015

Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 Woningmarktmonitor Haaglanden 2015 1 Marktontwikkeling Marktstemming: positieve ontwikkeling (toename van +85 naar +103) Toename aantal verkopen bestaande woningen: +37% t.o.v. 2014 Na een periode van

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007

kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 kantorenmonitor regio Amsterdam 2007 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. vooral kantoorruimte betrokken door kleinere

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding Samenvatting 1. Nieuwbouw 2. Plannen in voorbereiding en in studie 3. Aanbod van bestaande kantoorpanden 3.1. Den Haag 3.2. naar

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE LEEHOVE DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR / TE KOOP BETREFT Op de laatste beschikbare kavel op bedrijvenpark Leehove in De Lier zal binnenkort gestart worden met

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2015 Een gedetailleerd overzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden. Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2015 Uitgave:

Nadere informatie

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Brassersplein 2 DELFT

Objectinformatie kantoorruimte te huur. Brassersplein 2 DELFT Objectinformatie kantoorruimte te huur Brassersplein 2 DELFT Algemeen Het betreft een grootschalig kantoorgebouw met in totaal negen kantoorverdiepingen, direct gelegen aan de Rijksweg A13 (zichtlocatie!!),

Nadere informatie

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanleiding Bij de behandeling van de kadernota in mei 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om beleid te ontwikkelen voor

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor

Haarlemmermeer 2010. kantorenmonitor kantorenmonitor Haarlemmermeer Beukenhorst-Zuid, nieuwbouw hoofdkantoor TNT Green Office () TNT International is enkele jaren geleden begonnen met het uitvoeren van een beleid waarbij wereld wijd alle

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De markt voor kantoren in ons land is in de. Augustus 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Augustus 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg Adres Stationsstraat 17-19 te Tilburg Algemeen In deze twee karakteristieke kantoorpanden gelegen in het stadscentrum van Tilburg

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Tweede kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars. verder u

Sprekende Cijfers '12. Kantorenmarkten Tweede kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars. verder u Vastgoedconsultants en Makelaars Tweede kwartaal '12 In het tweede kwartaal van blijft, zoals verwacht, herstel van de kantorenmarkt uit. Na de opleving van het transactievolume in het eerste kwartaal

Nadere informatie

KANTORENMARKT RANDSTAD 2015 EEN STAND VAN ZAKEN

KANTORENMARKT RANDSTAD 2015 EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 215 EEN STAND VAN ZAKEN REGIO AMSTERDAM Amsterdam Centrum 93.5 71. 39.5 26. 32.5 46.5 53.5 57. 44. 9.5 Amsterdam Sloterdijk-Teleport 21. 35. 33.5 13.5 7.5 11.5 2.5 15.5 16. 32. Amsterdam

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 216 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Kantorenvoorraad op 1 januari 2010 en 2011 6 Kerncijfers Kantorenvoorraad naar grootteklasse Kantorenvoorraad per gemeente Kantoren in aanbouw

Nadere informatie

Opgeleverde nieuwbouw kantoorruimte in m² (x 1.000)

Opgeleverde nieuwbouw kantoorruimte in m² (x 1.000) Nieuwbouw kantoren 2014 Nieuwbouw kantoren verder gedaald in 2014 De oplevering van nieuwe kantoorruimte in Nederland heeft in 2014 een forse daling laten zien. In totaal werd circa 245.000 m² nieuwe kantoorruimte

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR OPNAME VAN AANBOD VAN HUURPRIJZEN VAN BELEGGINGEN IN APRIL 217 De Nederlandse economie houdt de stijgende lijn van de laatste jaren vast. In is het bruto binnenlands

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland

Factsheet. Nieuwbouw kantoorruimte Nederland Factsheet Nieuwbouw kantoorruimte Nederland 2013 1 Nieuwbouw kantoren neemt verder af De bouw van nieuwe kantoren in Nederland is in 2013 sterk afgenomen. De matige economische ontwikkeling en vooruitzichten,

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 Muiden Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren leegstand opnieuw toegenomen In werd in de metropoolregio

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2016 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT

EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 2016 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT EEN STAND VAN ZAKEN KANTORENMARKT RANDSTAD 216 REGIO S AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM, SCHIPHOL EN UTRECHT NVM BUSINESS KANTORENMARKT RANDSTAD 216 REGIO AMSTERDAM Amsterdam Centrum 71. 39.5 26. 32.5 46.5

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Visie kantorenlocaties Nieuwegein

Visie kantorenlocaties Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www..nl Economische zaken Visie kantorenlocaties Nieuwegein Datum 20 december 2011 Auteur Gemeente Nieuwegein (Ec. Zaken) Versie vastgesteld door B&W

Nadere informatie

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand

herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam leidt tot forse daling leegstand kantorenmonitor regio Amsterdam 2008 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere, Zuid Kennemerland en IJmond. herstel groei kantoorgebruik in Amsterdam

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Kantoren in cijfers 2017

Kantoren in cijfers 2017 Kantoren in cijfers 2017 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Sinds 2010 houdt samenwerkingsverband Holland Rijnland gegevens bij over kantoren in

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 215 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg Vrijblijvende objectinformatie Bedrijfsruimte op begane grond 1 Algemeen : gelegen in het uiterst representatief en kleinschalig bedrijventerrein Henricushof te Ypenburg in een rijtje van diverse bedrijfsunits

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2009

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2009 kantorenmonitor Metropoolregio 29 Muiden Gemeenten binnen de deelregio s,,,,,,, en Gooi- en Vechtstreek. Weesp Naarden Huizen Huizen Gooi Gooi- en en Vechtstreek Laren Vechtstreek Laren Wijdemeren Bussum

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '13. Kantorenmarkten Eerste kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars

Sprekende Cijfers '13. Kantorenmarkten Eerste kwartaal. Vastgoedconsultants en Makelaars Vastgoedconsultants en Makelaars Eerste kwartaal '13 De aanbod- en opnamecijfers over de eerste drie maanden van 2013 bevestigen wederom de huidige malaise op de kantorenmarkt. De wensen van de kantoorgebruiker

Nadere informatie

AMBACHTSHOF 82, 88, 88A te NOOTDORP. "...Representatieve kantoorunits in hagelnieuw bedrijfsverzamelgebouw op een steenworp afstand van de A12...

AMBACHTSHOF 82, 88, 88A te NOOTDORP. ...Representatieve kantoorunits in hagelnieuw bedrijfsverzamelgebouw op een steenworp afstand van de A12... AMBACHTSHOF 82, 88, 88A te NOOTDORP "...Representatieve kantoorunits in hagelnieuw bedrijfsverzamelgebouw op een steenworp afstand van de A12..." INHOUDSOPGAVE: Algemeen Overzichtsplattegronden kantoorgebouw

Nadere informatie

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Cijfers ten behoeve van de Navigator Werklocaties van de gemeente Rotterdam, peildatum 1 mei 2016 Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE JAN VAN DE LAARWEG 30 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE JAN VAN DE LAARWEG 30 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE JAN VAN DE LAARWEG 30 DE LIER BEDRIJVENTERREIN LEEHOVE TE HUUR / TE KOOP BETREFT Het betreft hier een multifunctioneel solitair bedrijfspand op het moderne bedrijventerrein

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2010

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2010 kantorenmonitor Metropoolregio 2010 Muiden Weesp Naarden Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Gemeenten binnen de deelregio s, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland,, Kennemerland, IJmond

Nadere informatie

geconstateerde prijsstijging in Nederland en Haaglanden ligt daarmee boven het inflatiecijfer.

geconstateerde prijsstijging in Nederland en Haaglanden ligt daarmee boven het inflatiecijfer. Ontwikkeling Koopmarkt Den Haag en Haaglanden, 2 e helft en het jaar Halfjaarbericht koopmarkt nr. 16, april 2007 Inleiding In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de koopmarkt

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland

Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland Stec Groep aan provincie Zuid-Holland Guido van der Molen en Rien Ramerman augustus 2014 Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE MERCURIUSPLEIN POELDIJK

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE MERCURIUSPLEIN POELDIJK VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE MERCURIUSPLEIN POELDIJK ALGEMENE OMSCHRIJVING Op een uitstekende zichtlocatie worden medio oktober 2015 diverse bedrijfsruimtes, inclusief kantoorruimte, buitenterrein en

Nadere informatie

Te Huur. Patrijsweg Kantoorruimte te huur in Rijswijk. Prijs: 90 p.m2.p.j

Te Huur. Patrijsweg Kantoorruimte te huur in Rijswijk. Prijs: 90 p.m2.p.j Te Huur Patrijsweg 4-140 Kantoorruimte te huur in Rijswijk Prijs: 90 p.m2.p.j Kenmerken Prijs 90 p.m2.p.j Adres Patrijsweg 4-140 Postcode 2289 EX Stad Rijswijk Ligging kantorenpark, woonomgeving Soort

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg Adres Stationsstraat 17-19 te Tilburg Algemeen Deze twee karakteristieke kantoorpanden zijn intern met elkaar verbonden en zijn zowel

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie