GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*? DEC > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:"

Transcriptie

1 GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus AALEIDERDORP. i*? DEC > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening Leiderdrp, 22 december Betreft: Lcatie Splinterlaan 156 Leiderdrp. Geachte heer Gardeniers, Onlangs namen wij kermis van de gewijzigde plannen van De Ommedijk, de lcatie welke in de tekmst wellicht tt huisvesting van nze stichting zu kunnen dienen. In deze plannen zijn de ruimten die bedeld waren m activiteiten vr uderen te rganiseren, vervallen. Huisvesting in De Ommedijk heeft als gevlg daarvan geen meerwaarde meer vr nze instelling. Vrts cnstateerden wij dat de plevering van De Ommedijk p zijn vregst in het najaar van 2011 zal plaats vinden. Intussen vernamen wij dat de gemeente vmemens is in het gebuw Desmeer het aantal leslkalen uit te breiden. Desmeer was vanaf het begin bedeld als tijdelijke huisvesting vr Pluspunt, ttdat andere, meer geschikte ruimte beschikbaar zu kmen. Het vrgaande is vr nze instelling aanleiding geweest m uit te zien naar alternatieve huisvestingsmgelijkheden vr een betaalbare en vr de gemeente aanvaardbare huurprijs. Wij menen daarin ged te zijn geslaagd dr de begane grnd van het gebuw Splinterlaan nder vrbehud van gedkeuring dr de gemeente Leiderdrp - aan te huren, een gebuw dat behalve kantrruimte k een zaal bevat, die uitermate geschikt is m activiteiten te ntplien vr uderen in Leiderdrp. Wij zuden het bijznder p prijs stellen indien Uw gemeente met deze huurtransactie, waarvan wij de details in een afznderlijke brief aan U zullen samenvatten, kan instemmen. Wij menen dat de lcatie aan de Splinterlaan vr Pluspunt een uitgelezen mgelijkheid biedt haar activiteiten vr uderen en mensen met een handicap ptimaal te vervullen.

2 1. De huisvesting in het gebuw Desmeer wrdt uitermate belastend, zeker nu de schl wrdt uitgebreid met een aantal nieuwe leslkalen. Dat leidt tt grte verlast vr de medewerkers en geeft naanvaardbare drukte vr uderen die hier vr activiteiten bijeen kmen. 2. De Ommedijk biedt geen alternatief nu de pleveringsdatum is pgeschven tt najaar 2011, en de ruimtelijke mgelijkheden vr activiteiten vr uderen uit het prject zijn geschrapt. Bvendien is ns uit diverse gesprekken met de verhuurder gebleken dat wij rekening zullen meten huden met relatief hge huurprijzen en extra investeringen m de ruimten vr ns geschikt te maken. 3. Een alternatief zu ng kunnen zijn m ns te huisvesten in de Sterrentuin. Omtrent de daar van tepassing huurprijzen hebben wij ns gerienteerd, en wij zijn van mening dat die huurprijzen vr ns en vr U naanvaardbaar hg zullen zijn. Daarenbven zullen aanzienlijke investeringen ndig zijn m de ruimten aan te passen aan nze wensen. Vrts cnstateren wij dat deze lcatie ruimtelijke beperkingen heeft, zdat wij nvldende mgelijkheden zien m nze activiteiten te rganiseren. 4. Het gebuw aan de Splinterlaan biedt ns grte ruimtelijke kansen. Hier kunnen wij efficient nze activiteiten vr uderen ntwikkelen znder dat nze medewerkers direct naar elders in het drp beheven te gaan. In huis hebben wij zveel ruimte beschikbaar dat wij kans zien m in de tekmst k in ns gebuw een vrm van dagpvang te rganiseren vr uderen die dr de veranderingen van de AWBZ geen indicatie meer ntvangen vr dagverzrging en daardr versneld dreigen te vereenzamen. 5. In financieel pzicht biedt de Splinterlaan gede perspectieven: een huurprijs van Eur ,- per jaar, inclusief BTW cmpensatie vr 263 m2 kantrruimte (incl. entree) en 117 m2 zaalruimte. De ruimte wrdt vlledig sleutelklaar aan ns pgeleverd, inclusief vlerbedekking en plafndafwerking, keuken, vergaderruimte en archief, invalidentilet en telefncentrale, flexibele scheidingswand vr de zaalruimte (zdat steeds twee grepen van die ruimte gebruik kunnen maken!). Alle ksten verband hudende met deze investeringen kmen vr rekening van verhuurder. 6. De Splinterlaan ligt centraal in het drp, is ged bereikbaar met penbaar verver, terwijl vldende parkeermgelijkheden in de directe mgeving beschikbaar zijn. In ns sterk vergrijzende drp wnen veel clienten van nze instelling in deze mgeving. 7. De Splinterlaan heeft zich ntwikkeld tt een echte "zrgstraat", met instellingen als de zrginstelling ZrgVuldig, (nze buren), Centrum vr vettherapie, pedicure, tandarts, fysitherapeut etc.. Op die wijze blijft het cncept van bundeling van zrg- en welzijnsinstellingen gehandhaafd. Vanuit nze betrkkenheid bij welzijn vr uderen en mensen met een handicap zijn wij ervan vertuigd dat het gebuw aan de Splinterlaan uitstekend past in ns prgramma van eisen en ns in staat stelt k in de tekmst nze belangrijke taak in Leiderdrp te kunnen blijven vervullen. Wij zuden het p prijs stellen vr 30 januari 2010 Uw fiat p de nderhavige transactie te mgen ntvangen. Meer cncreet betekent dit, dat wij U verzeken - Uw eerdere tezegging in acht nemend dat de gemeente garant staat vr de gehele huur van een nieuw nderkmen - m een extra subsidie van ,- p jaarbasis. Uitgaande van een

3 ingangsdatum van de betaling van de huur p 1 juli 2010 is dit vr ,-. Na tekenning van deze subsidie zal Pluspunt dan per 1 mei a.s. kunnen beschikken ver het nieuwe gebuw. Omdat verhuizing naar de Splinterlaan betekent dat we eerder dan gepland het gebuw Desmeer gaan verlaten, mdat deze lcatie vr ns vanaf het begin als tijdelijk is bestempeld, menen wij dat het k redelijk is als de gemeente de verhuisksten vr haar rekening neemt. Tensltte maken wij U er p attent, dat nze instelling in de huurvereenkmst Splinterlaan een bepaling heeft kunnen pnemen, waarin wij het recht hebben huurkandidaten vr de bvenliggende ruimten te weigeren. Het is wellicht vr de gemeente te verwegen passende instellingen, waarvr ng huisvesting met wrden gevnden, p de beschikbaarheid van de bvenverdieping te attenderen. In afwachting van Uw berichten, en gaarne tt nadere telichting bereid, Met vriendelijke gret, iferzitter Pluspunt Hgmadeseweg CV Leiderdrp te/ fax website:

4 ( ^ Barnhrn BEDRIJFSMAKELAARDIJ Schiphlweg ZL Leiden Pstbus AH Leiden Telefn Stichting Pluspunt Fax T.a.v. mevruw M.H. van Pernis - van derwees Hgmadeseweg CV Leiderdrp «.b.rnh..r».inf..»i Behandeld dr: Datum: Kenmerk: Onderwerp: Aad Barnhrn aad(3>barnhm-inf.nl 22 decern ber 2009 AB10949 Splinterlaan 156 te Leiderdrp Geachte mevruw Van Pernis -van der Wees, Op 14 december hebben wij met u, de heer Van de Ven en de heer Maasdam, verleg gehad inzake het huurvrstel van 4 december jl. Zals besprken hebben wij al uw pmerkingen verwerkt in het nderstaande vrstel. Wij willen u hierbij ngmaals bevestigen, dat verhuurder zich met u maximaal zal inzetten m de 1 e verdieping p passende wijze in te vullen. Ok verhuurder hecht veel waarde aan een duurzame en stabiele invulling van het cmplex. Inmiddels heeft verhuurder ns k laten weten dat er p de begane grnd een invalide tilet zal wrden gemaakt, wat vlledig vldet aan de wettelijke eisen. Het vrgaande heeft tt gevlg dat er een vlledig nieuwe inrichting ntstaat ter plaatse de huidige duches. Het huurvrstel namens verhuurder; Huurder Gehuurde Stichting Pluspunt, gevestigd te Leiderdrp. Splinterlaan 156 te Leiderdrp, bestaande uit; - kantrruimte ca. 242 m 2 p de begane grnd. - zaalruimte ca. 117 m 2 p de begane grnd. M Oplevering Huurprijs Huidige staat, met de aanpassing zals aangegeven p de plattegrnd in de bijlage met een systeemplafnd in nberispelijke staat ,- (inclusief BTW cmpensatie) Barnhrn Bedrijfsmakelaardij B. V. - KvK 2 8 i I RabBank H Van tepassing zijn de vrwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in nrerende gederen NVM, gedepneerd bij de Kamer van Kphandel te Utrecht. Dr ns wrdt geen aansprakelijkheid aanvaard behudens vr zver de dr ns verplicht NVM afgeslten berepsaansprakelijkheidsverzekering in vrkmend geval aanspraak p een uitkering geeft.

5 9 Huuringangsdatum 1 mei2010. Start huurbetaling 1 juli Huurtermijn Huurbetaling Huurprijsaanpassing Zekerheidstelling Overige 10 jaren + 5 veriengingsjaren. Per maand vruit. Jaarlijks per 1 januari, vr het eerst per 1 januari 2012, cnfrm het prijsindexcijfer Alle Huishudens (2006=100), gepubliceerd dr het Centraal Bureau vr de Statistiek te Vrburg/Heerlen. De vlgens het bvenstaande geindexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de vrafgaande huurjaren. Niet van tepassing. Huurvereenkmst, mdel ROZ kantrruimte. Huurder krijgt bij het sluiten van een huurvereenkmst een zgenaamd "first right f refusal" p de 1 e verdieping. Huurder krijgt 5 werkdagen bedenktijd, wanneer verhuurder een huurder heeft gevnden vr de huur van de 1 e verdieping. Tevens is besprken dat bij de verhuur van de 1 e verdieping, een kandidaat huurder ter gedkeuring zal wrden vrgelegd aan huurder. Op grnd van redelijk en billijkheid, kan huurder deze verhuur aan een mgelijk niet passende partij blkkeren. Hierdr heeft Pluspunt te alien tijde grip p een mgelijke uitbreiding en een verdere kwalitatieve invulling van het cmplex. Aanpassingen Dr en vr rekening van verhuurder zullen de navlgende aanpassingen aangebracht wrden in het gehuurde; aanbrengen van scheidingswand (gedeeltelijk glas), links van entree, vlgens plattegrnd, huidige duches verwijderen en maken van indeling t.b.v. spreekkamer, invalide tilet, keuken (magnetrn, kelkast, kkplaat, vaatwasser, afzuiger en nder en bven kastjes) vlgens plattegrnd, realiseren van archiefruimte en verplaatsen van kast naar zaal, plaatsen van flexibele vuwwand in verleg met huurder (bijdrage van verhuurder maximaal ,-). Levering zeer waarschijnlijk na 1 maart 2010, vervangen van vlerbedekking van entree t/m hal en in de nieuw te realiseren spreekkamer (ttaal ca. 90 m 2 ), wastafels verwijderen in de kantren,

6 9 plaatsen van fietsenbeugels (i.p.v. de grenvrziening) ter plaatse van step aan krte zijde van het kantr, plaatsen van elektra tussenmeter, verhuurder zal zrgdragen vr het prfessineei reinigen van de huidige vlerbedekking. Eventueel zal een gedeelte van de vlerbedekking, ter plaatse van de nieuw te plaatsen scheidingswand bij de entree, wrden vervangen. verhuurder zal zrgdragen vr een nieuw systeemplafnd ter plaatse van de nieuwe spreekkamer. Overige Telefninstallatie, aircnditining, vlerbedekking, archiefkast, lamellen, screens en grdijnen van verhuurder blijven achter in het gehuurde, huurder heeft geen recht p vervanging. Gasverbruik te verrekenen naar rat ppervlak van het gehuurde. Huurder kan gebruik maken van de aanwezige netwerkbekabeling. Aanpassingen aan bekabeling zijn vr rekening van huurder. Het tuinnderhud aan de vrzijde is vr rekening van huurder. Vrbehud tt 30 januari 2010 namens Pluspunt; gedkeuring cllege B+W en/f gemeenteraad van de Gemeente Leiderdrp, Wij menen u hiermee een juiste weergave te hebben gegeven van de met u besprken huurcndities. Graag ntvangen wij van u ter bevestiging, een vr akkrd getekende kpie van deze brief retur. Indien wij vr 4 januari 2010 van u een akkrd ntvangen, kunnen wij de ruimte per 1 intj^ft 2010 aan u pleveren. ' W1j^ In afwachting van uw bericht. Met vriendelijke gret, Barnbm-Bedfijferaakelaardij B.V. Aad Barnhrn Bijlage: Indeling t.b.v. Stichting Pluspunt

7

8 1) g- z S (1-/0) XBi8 8i 00 S8 Qt-9 UZ0)uj9 9j. djpjepie"! VV09SS gg snqisd djpjapien H±. Q Z V tepuaiejs z H W > w W H c/3 O Z < > H Z s> ^ \F> 4 ^ D 5 ^ s z za u- CO +-» in O 03 P. c JO & <u - a O O t I 5 1 djpj9pi0-81u99lu90

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie