Infosessie Binc aan ontwikkelaars van de organisaties Bijzondere Jeugdbijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie Binc aan ontwikkelaars van de organisaties Bijzondere Jeugdbijstand"

Transcriptie

1 Infosessie Binc aan ontwikkelaars van de organisaties Bijzondere Jeugdbijstand 16 oktober 2014

2 1 Introductie Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal agentschap Jongerenwelzijn

3 2 Demo BINC Els Meert, agentschap Jongerenwelzijn Wederik De Meersman Steunpunt Jeugdhulp

4 Toelichting veiligheidsvoorwaarden registratiesystemen Bavo Van den Heuvel, veiligheidsconsulent agentschap Jongerenwelzijn

5 Logisch schema Voorziening connecteert verstuurt SW-Lev Hoster gebruikersbeheer logging ontvangt verstuurt Jongerenwelzijn Ontvangt verstuurt

6 Juridisch schema Verwerkersovereenkomst SW-Lev Hoster Verwerker persoonsgegevens in opdracht van instelling Voorziening Verantwoordelijke voor de verwerking: persoonsgegevens van zijn voorziening Jongerenwelzijn Overheid is bestemmeling en verantwoordelijke voor de verwerking (Veiligheidsconsulent van firma adviseert aan) Veiligheidsconsulent van de voorziening adviseert aan Veiligheidsconsulent van JWZ adviseert aan

7 Verwerkersovereenkomst tussen elke voorziening en zijn softwareleverancier(s) De software leverancier/hoster is verwerker van persoonsgegevens in opdracht van de voorziening. De voorziening is verantwoordelijke voor de verwerking en verantwoordelijk voor de beveiliging van de verwerkte gegevens. Voor de overheid is de voorziening het aanspreekpunt bij problemen, niet de softwareleverancier(s).

8 Verwerkersovereenkomst tussen elke voorziening en zijn softwareleverancier(s) Bij uitbesteding van een deel van de verwerking kan via een contract de verantwoordelijkheid rond de beveiliging van de verwerkte gegevens bij de software leverancier/hoster geplaatst worden. Bij dit contract horen een veiligheidsmaatregelen en een lijst met groepen van mensen die rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens kunnen krijgen. De software leverancier/hoster dient (nog) niet verplicht een veiligheidsconsulent te hebben => de nieuwe Europese Verordening (draft) verplicht dat echter wel voor de verwerker wanneer het over persoonsgegevens van minderjarigen gaat, zoals hier!

9 Waarom moet dat?

10 Privacywet : verwerkersovereenkomst Art Indien de verwerking wordt toevertrouwd aan een verwerker, moet de verantwoordelijke voor de verwerking, ( ): 1 een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking; 2 toezien op de naleving van die maatregelen, met name door ze vast te leggen in contractuele bepalingen;

11 Privacywet : verwerkersovereenkomst Art vervolg: 3 de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vaststellen in de overeenkomst; 4 met de verwerker overeenkomen dat de verwerker slechts handelt in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat de verwerker is gebonden door dezelfde verplichtingen als deze die waartoe de verantwoordelijke in toepassing van paragraaf 3 is gehouden; 5 in een geschrift of op een elektronische drager de elementen van de overeenkomst met betrekking tot de bescherming van de gegevens en de eisen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in paragraaf 3 vaststellen.

12 Verwerkersovereenkomst Privacywet artikel 16 1 verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking afspraken te maken met elke verwerker Te gebruiken template: voorbeeld RLGVXhBWUxCeEZpRzg/edit?usp=shari ng Best uniformisering: elke sw-leverancier zelfde contract, doch apart te sluiten, met elke voorziening

13 Beveiligingsvereisten

14 IT-maturiteit Gradaties Omschrijving Onbestaand Binnen de organisatie bestaan geen of zeer weinig beheersmaatregelen. Het controlebewustzijn is eerder laag en er worden weinig acties ondernomen om te komen tot een adequaat systeem van organisatiebeheersing (interne controlesysteem). Ad-hoc basis Op ad-hoc basis zijn binnen de organisatie beheersmaatregelen uitgewerkt. Het bewustzijn van de nood aan adequate beheersmaatregelen (interne controlemaatregelen) groeit, maar er is nog geen gestructureerde of gestandaardiseerde aanpak aanwezig. Het systeem van organisatiebeheersing (interne controlesysteem) draait meer rond personen dan rond systemen. Gestructureerde aanzet Een gestructureerde aanzet wordt gegeven tot de ontwikkeling van beheersmaatregelen. De beheersinstrumenten zijn bijgevolg in ontwikkeling, maar worden nog niet toegepast ('Plan'). Gedefinieerd (= niveau ) Beheersmaatregelen zijn aanwezig. Zij zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en worden toegepast ('Do'). Beheerst systeem (= niveau ) De beheersmaatregelen worden intern periodiek geëvalueerd en bijgestuurd ('Check' & 'Act'). Er kan gesproken worden over een 'levend' adequaat en doeltreffend systeem van organisatiebeheersing. Geoptimaliseerd (= niveau ) De beheersmaatregelen worden voortdurend geoptimaliseerd via benchmarking en het behalen van kwaliteitscertificaten of externe evaluaties ('PDCA').

15 Belangrijk! Toegang: verplicht gebruik https (minstens server certificaat) voor verbinding via webbrowser naar toepassing Gebruikers krijgen de autorisaties die nodig zijn om hun taken naar behoren uit te voeren: least to know. Opvragingen van persoonsgegevens die via de toepassingen verlopen worden gelogd. Elke gebruiker dient zijn opvragingen te kunnen verantwoorden in het kader van zijn professionele activiteiten. De softwareleverancier/hoster dient ervoor te zorgen dat de cirkels van vertrouwen gegarandeerd zijn: JWZ kent de verzender (is vaak dus de sw-lev) De sw-lev kent de achterliggende verzender: voorziening x, medewerker y En zorgt ervoor dat er geen informatie van voorziening x als informatie van voorziening z bij JWZ terecht komen

16 Concreet, wat kan en wat kan niet? Lokale opslag / dossier => goed voor lokaal gebruik, niet voor rechtstreekse uitwisseling MS Word documenten MS Excel werkbladen MS Access De publieke cloud => meestal niet toegelaten voor opslag/verwerking persoonsgegevens over de jongeren of hun context (meer info: Zie faq steunpunt jeugdhulp nr 8: =392&titel=FAQ+en+forum#Garanties_cloud_provider ) Office 365 Onedrive Googledrive Dropbox

17 (cloud)hostingpartijen Moeten conform de wetgeving persoonsgegevens verwerken in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking: Elke verwerker (bv softwarefirma) die hosting doet in de cloud voor jou => hiermee kan je allicht punctuele afspraken maken: waar gehost, beveiliging etc Als je gebruik maakt van off the shelf opslag of meer in de publieke cloud (Googledrive, Onedrive, Office365, ) => hiermee kan je geen afspraken maken zoals vereist door wetgeving Inspiratie: Vlaamse ict-code verbiedt opslag van vertrouwelijke gegevens in de cloud, incl persoonsgegevens dus:

18 4 Toelichting techniciteit Binc Erik Appelmans - HB

19 Automatische overdracht van hulpverlening tussen de private voorziening en BinC 1. Gegevensstructuur hulpverlening in BinC 2. Huidige bedrijfsregels binnen BinC 2.1 Samenhang schakelingen en beslissingen in BinC 2.2 Overige bedrijfsregels 3. Gegevensentiteiten 4. Bestandsformaat (Xml) 5. Methode Gegevensoverdracht 5.1 Via SFTP 5.2 Upload van xml in de Binc toepassing 5.3 Volautomatisch via Webservice

20 1. Gegevensstructuur hulpverlening in BinC Cliënt Dossier Aanmelding: Aanleiding tot het dossier Beginregistratie: Kenmerken jongere & gezin bij opname Eindregistratie: Reden einde, Vervolghulpverlening Jeugdhulpbeslissing (JHB): Theoretisch hulpverlening met voorstel van één of meerdere RTJ en/of NRTJ modules gedurende een bepaalde periode. Schakeling: Effectieve hulpverlening met één of meerdere RTJ en/of NRTJ modules gedurende een bepaalde periode

21 2. Huidige bedrijfsregels binnen BINC 2.1 Samenhang schakelingen en beslissingen in BinC Schakelingen mogen mekaar niet overlappen : De startdatum van een nieuwe schakeling >= einddatum vorige schakeling Een schakeling hangt steeds onder één beslissing

22 2. Huidige bedrijfsregels binnen BINC 2.2 Overige toegepaste bedrijfsregels in BinC Een dossier is steeds gekoppeld aan één client. Een dossier in BinC bevat 2 statussen: OPEN: omschrijft de lopende hulpverlening AFGESLOTEN : omschrijft een afgelopen hulpverlening. Maximum één OPEN dossier per client per voorziening. Door een dagelijkse synchronisatie met de moduledatabank zullen nieuwe goedgekeurde modules met één dag vertraging ook in BinC aanwezig zijn.

23 3. Gegevensentiteiten Gebruik van standaarden om gegevens uit te wisselen Een client wordt uniek bepaald door een rijksregister- of BIS nummer. Iedere module in een schakeling of beslissing wordt uniek geïdentificeerd door een Code en versienummer. De unieke identificatie wordt bepaald door de moduledatabank. Parameterlijsten worden beschreven aan de hand van enumeraties

24 4. Technische aanpak gegevensuitwisseling Bestandsformaat XML op basis van XSD: Goed ondersteund formaat in verschillende technologieën. Xsd versiebeheer Standaard die toelaat de gegevensstructuur te bewaken en te valideren Standaard die toelaat de aangeleverde data te valideren a.h.v. Enumeraties Uitwisselingsmogelijkheden Volautomatisch (Webservices) Semi automatisch (SFTP, File-upload in Binc) Een combinatie van methodes is mogelijk waarbij de business logica en xsd herbruikt worden.

25 5. Methode Gegevensoverdracht 5.1 Via SFTP Voordelen Eenvoudige technische implementatie van de gegevensoverdracht bij de verzender. Nadelen Minder sterk beveiligd dan secure webservice. Offline/batch validatie van gegevensstuctuur en bedrijfsregels Geen volautomatische terugkoppeling naar de verzender Complexere exploitatie (extra sftp server component) Foutgevoeligheid bij bvb. onvolledige bestandsoverdracht Manuele foutafhandeling en oplossing vereist

26 5. Methode Gegevensoverdracht 5.2 Upload van xml in de Binc toepassing Voordelen: Geen technische implementatie voor gegevensoverdracht nodig Realtime validatie van gegevensstuctuur en bedrijfsregels. Realtime terugkoppeling van het resultaat en het tonen ervan aan de gebruiker gebeurt door Binc. Nadelen Minder sterk beveiligd dan secure webservice Manuele handeling vereist.

27 5. Methode Gegevensoverdracht 5.3 Volautomatisch via Webservices Voordelen: Hoge graad van veiligheid door encryptie ahv certificaten. Geen manuele tussenkomst. Real-time validatie van gegevensstuctuur en bedrijfsregels. Real-time teruggekoppeling van het resultaat naar de verzender in door xsd vastgelegd formaat. Lage exploitatiekost (volautomatisch, weinig componenten) Verschillende soorten services zijn mogelijk: Toevoegen nieuw cliënt/dossier Toevoegen nieuwe beslissing aan bestaand dossier Toevoegen nieuwe schakeling aan bestaande beslissing... Nadelen Nood aan webservice-client implementatie bij verzendende partijen. Tonen van teruggekoppelde mogelijke overtredingen tegen de bestandsstructuur, bedrijfsregels of eventuele fouten gebeurt door de verzender

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow

Nadere informatie

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding Met de cloud zijn alle problemen opgelost! Geen eigen grote investeringen meer op vlak van infrastructuur, minder lokaal personeel, meer efficiëntie,.

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico s Jeugdigen De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten: Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie