Vragenformulier Klanten Profiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenformulier Klanten Profiel"

Transcriptie

1 Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken van de risic's waar u als cnsument mee te maken krijgt. Deze zijn aanwezig p het gebied van financiële diensten en verzekeringen. Samen met u gaan we na welke risic's verzekerd meten wrden en geven u hierbij advies welke prducten het beste aansluiten bij uw wensen en persnlijke mstandigheden. Keurmerk Hyptheek Bemiddeling / Financiële Dienstverlening (KHB/FD) Het Keurmerk Hyptheek Bemiddeling (vanaf Keurmerk Financiële Dienstverlening) is een kwaliteitsgarantie vr hyptheekadvisering en wrdt verstrekt aan hyptheekkantren die vlden aan hge kwaliteitseisen. Hyptheekadvieskantren met dit Keurmerk bieden cnsumenten de zekerheid dat zij te maken hebben met een betruwbaar en nafhankelijk advieskantr. Zrg en nazrg staat bij een Keurmerkkantr hg in het vaandel. Gedragscde Hypthecaire Financieringen (GHF) Vrijwel alle banken, spaarbanken, hyptheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensienfndsen en buwfndsen hebben zich verplicht aan de Gedragscde Hypthecaire Financieringen te huden. Deze gedragsregels zijn pgesteld in verleg met de verheid en cnsumentenrganisaties. Er zijn minimumvrwaarden afgesprken waaraan flders, ffertes en de vrwaarden waarp hyptheken wrden verstrekt aan meten vlden. De aan de cnsument verstrekte berekeningen van de aan de hyptheek verbnden lasten meten nderling ged vergelijkbaar zijn. Bij vertreding van de gedragscde kan men zich beklagen bij een Cmmissie van Tezicht. Wij vertruwen erp u hiermee van dienst te zijn geweest en hpen in een persnlijk gesprek een nadere telichting p nze bevindingen te kunnen geven.

2 Vragenfrmulier klanten prfiel Om u een passend advies te geven, is het belangrijk m gegevens ver uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit frmulier alvast z vlledig mgelijk invult, kunnen wij in het vlgende gesprek gericht met uw advies aan de slag. Het del van dit gesprek is 0 Hyptheek vr: 0 Aankp bestaande wning 0 aankp nieuwbuwwning 0 aanpassing huidige hyptheek 0 Lagere maandlast is gewenst 0 Risicbereidheid is veranderd 0 Extra krediet ndig is vr 0 Verbuwing 0 Cnsumptie 0 financiële situatie 0 anders namelijk: 0 pensien 0 afdekken risic s 0 Arbeidsngeschiktheid 0 Overlijden 0 Werklsheid 0 Lang leven Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 2

3 Vragenfrmulier klanten prfiel Uw persnlijke gegevens Vrletters, Tussenvegsels, Achternaam Eventuele titels Repnaam Adres en huisnummer Pstcde en wnplaats Telefnnummer thuis Telefnnummer mbiel Telefnnummer werk Gebrtedatum en Plaats Geslacht Rkt u f heeft u eerder gerkt? Man/Vruw Ja/Nee/Gestpt sinds: Hgst genten pleiding Diplma: Ja/Nee adres privé Burgerservicenummer(BSN) Bankrekeningnummer Srt identiteitsbewijs Nummer Natinaliteit Verblijfsvergunning Wnt u sinds uw 15 e nafgebrken in Nederland? Ja/Nee Ja/Nee Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 3

4 Vragenfrmulier klanten prfiel Juridische gegevens: Burgerlijke staat: 0 Samenwnend 0 Gehuwd 0 Alleenstaand Datum : Gescheiden: 0 Cliënt 0 Partner 0 Weduwe/weduwnaar D Vrwaarden: 0 Gem.v.g. 0 Huw.vrw. 0 Ger. partner 0 Samenl.cntr. Vanaf: Testament: 0 Ja 0 Nee Datum Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 4

5 Vragenfrmulier klanten prfiel Gegevens van uw partner Vrletters, Tussenvegsels, Achternaam Eventuele titels Repnaam Adres en huisnummer Pstcde en wnplaats Telefnnummer thuis Telefnnummer mbiel Telefnnummer werk Gebrtedatum en Plaats Geslacht Rkt u f heeft u eerder gerkt? Man / Vruw Ja / Nee /Gestpt sinds: Hgst genten pleiding Diplma: Ja / Nee en adres privé Burgerservicenummer(BSN) Bankrekeningnummer Srt identiteitsbewijs Nummer Natinaliteit Verblijfsvergunning Wnt u sinds uw 15 e nafgebrken in Nederland? Ja / Nee Ja / Nee Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 5

6 Vragenfrmulier klanten prfiel Kinderen Vrnaam Achternaam Geslach t M / V M / V M / V M / V M / V M/V M/V Gebrtedatum Burgerservicenummer(BSN) Gegevens ver uw werk Aanvrager Partner Lndienst / Zelfstandig / Freelancer / Anders In welk jaar bent u gestart met werken? Van de laatste 36 weken er 26 gewerkt? Ja / Nee Ja / Nee Van de laatste 5 jaar er minimaal 4 gewerkt? Ja / Nee Ja / Nee Sciale uitkering Ja / Nee Ja / Nee Z ja, Welke sciale uitkering ntvangt u? Gepensineerd Ja / Nee Ja / Nee Berep Naam werkgever Vestigingsplaats In welke branche is uw werkgever actief? In dienst sinds Vaste aanstelling Ja / Nee Ja / Nee Tijdelijk cntract tt Intentieverklaring Ja / Nee Ja / Nee Heveel uur werkt u per week? uur uur Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 6

7 Vragenfrmulier klanten prfiel Zelfstandig / DG- Aandeelhuder Aanvrager Partner Vanaf welke datum? Wat is de naam van uw bedrijf? Wat zijn de bedrijfsactiviteiten? Nummer Kamer van Kphandel Welke rechtsvrm heeft uw bedrijf? Winst uit nderneming / Ln DGA 0 eenmanszaak 0 venntschap nder firma 0 beslten venntschap 0 anders nl: 0 3jr terug: 0 2jr terug: 0 1jr terug 0 lpend jaar: 0 eenmanszaak 0 venntschap nder firma 0 beslten venntschap 0 anders nl: 0 3 jr terug 0 2 jr terug: 0 1 jr terug: 0 lpend jaar: Gegevens ver uw inkmen Aanvrager Partner Wat is uw brut inkmen? Mnd. / 4wk Mnd. / 4wk Krijgt u een 13 e maand? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een bnusregeling? Ja / Nee Ja / Nee Staat dit bedrag vast? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een nregelmatigheidsteslag? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een verwerkregeling? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u ng een ander variabel inkmen? Ja / Nee Ja / Nee Verwacht u een wijziging in uw inkmen? Ja / Nee Ja / Nee Z ja, wanneer en waarm? Heeft u een uitkering? Ja / Nee Ja / Nee Z ja, welke? Tt wanneer? Heeft u een aut van de zaak? Ja / Nee Ja / Nee Z ja, wat is catalguswaarde? Rijdt u meer dan 500 km per jaar privé? Ja / Nee Ja / Nee Fiscale bijtelling Ja / Nee % Eigen bijdrage per maand? Ja / Nee Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 7

8 Vragenfrmulier klanten prfiel Bestaande hyptheek Aanvrager Partner Heeft u p uw huidige wning een hyptheek? Ja / Nee Ja / Nee Hyptheek bescheiden Ja / Nee Huidig rentepercentage % % Helang heeft u de rente vastgezet? Jaar tt Is de hyptheek destijds hger ingeschreven? Heeft u ng een andere hyptheek lpen? Ja / Nee Ja / Nee Waarvr? Hyptheek bescheiden Ja / Nee Huidige rentepercentage % % Helang heeft u de rente vastgezet? jaar tt jaar tt Bestaande leningen / kredieten / verplichtingen Aanvrager Partner Heeft u een persnlijke lening? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een drlpend krediet? Ja / Nee Ja / Nee Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 8

9 Vragenfrmulier klanten prfiel Bestaande leningen / kredieten / verplichtingen Aanvrager Partner Mag u rd staan p uw betaalrekening? Ja / Nee Ja / Nee Welke bank? Tt welk bedrag mag u rd staan? Heveel bedraagt uw actuele rdstand? Heeft u ng een studielening? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u ng andere leningen lpen? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u it een betalingsachterstand gehad? Ja / Nee Ja / Nee Betaalt u Ex- partneralimentatie? Ja / Nee Ja / Nee Bedrag per maand - einddatum Betaalt u kinderalimentatie? Ja / Nee Ja / Nee Bedrag per maand Bestaande vrzieningen via de werkgever Aanvrager Partner Heeft u een Pensienregeling via uw werkgever? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een arbeidsngeschiktheidsverzekering via uw werkgever? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een extra verlijdensrisicverzekering via uw werkgever Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een premievrije pensienregeling via uw vrige werkgever? Ja / Nee Ja / Nee Wat heeft u zelf geregeld Bedrag aanvrager Bedrag partner Heeft u een arbeidsngeschiktheidsverzekering? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een werklsheidsverzekering? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een verlijdensrisicverzekering? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een levensverzekering? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u een pensienverzekering f rechten uit een eerdere relatie? Ja / Nee Ja / Nee Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 9

10 Vragenfrmulier klanten prfiel Vermgen Aanvrager Partner Heeft u een spaarln f een levenslpregeling? Ja / Nee Ja / Nee Spaart u zelf ng extra? Ja / Nee Ja / Nee Belegt u? Ja / Nee Ja / Nee Heeft u ng een 2 e wning? Waarde? Ja / Nee Ja / Nee Wat is het adres van deze wning? Andere vermgensbestanddelen? Ja / Nee Ja / Nee Z ja, welke? Heeft u wel eens een uitkering uit een levensverzekering ntvangen? Ja / Nee Ja / Nee Gegevens ver uw huidige wnsituatie Aanvrager Partner U wnt nu in een: Kphuis / huurhuis / anders Kphuis / huurhuis / anders Wanneer heeft u deze wning gekcht? Actuele hyptheek bescheiden? Ja / Nee Ja / Nee Wat is de meest recente WOZ waarde? Wat is de geschatte waarde van uw huis? Indien al verkcht, wat is de verkpprijs? Wat zijn de verkpksten (makelaar enz.) Heeft u al eender een kpwning gehad Ja / Nee Ja / Nee Heeft u deze met winst verkcht? Heveel? Ja / Nee Ja / Nee Indien ja, heveel was de verkpwinst? Verkpdatum: Wanneer bent u in huurhuis gaan wnen? Wat is uw huurprijs per maand? Heveel serviceksten betaalt u? Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 10

11 Vragenfrmulier klanten prfiel Gegevens ver uw (nieuwe) huis Het gaat m Nieuwbuw / bestaande buw / uw huidige huis Adres Pstcde / Wnplaats Vraagprijs Verkpend makelaar Taxerend makelaar Als u het al heeft gekcht, wat is de kpprijs? Heveel bedraagt de WOZ- waarde? Zijn er meerwerk f verbuwingsksten? Ja / Nee Zijn er service ksten? Ja / Nee Is er sprake van erfpacht? Ja / Nee Datum ntbindende vrwaarden Datum bankgarantie Wanneer krijgt u de sleutel? Ntariskantr, adres, telefn Welke maandlast is vr u acceptabel? Brut / Nett Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 11

12 Vragenfrmulier klanten prfiel Wat is uw burgerlijke staat? Alleenstaand Gehuwd (gemeenschap van gederen) Gehuwd met huwelijkse vrwaarden Samenwnend met samenlevingscntract Samenwnend znder samenlevingscntract Partnerregistratie in gemeenschap van gederen Partnerregistratie nder registratievrwaarden Wat weet u van financiële prducten in het algemeen? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Vrij tekstvlak vr de adviseur Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 12

13 Vragenfrmulier klanten prfiel Wat is vr u het best van tepassing? Nu lekker kunnen leven, geld pzij leggen vr inkmen later is vr mij minder belangrijk. Zekerheid van vldende inkmsten in alle situaties. Alleen vr specifieke delstellingen geld pzij leggen vr later. Anders: Welke veranderingen verwacht u in de kmende 5 jaar in uw persnlijke situatie? Verhuizen Erfenis / Schenking Kinderen (bv. Kinderwens, studie) Inkmen (bv. Andere baan, pensinering, eigen bedrijf) Anders: Wat is de dr u gewenste pensienleeftijd?.. Jaar. Wat is de gewenste pensienleeftijd van uw partner?.. Jaar. Vrij tekstvlak vr de adviseur Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 13

14 Vragenfrmulier klanten prfiel Kunt u aangeven vr welke termijn u uw financiële situatie kunt inschatten. Ik kan het helemaal niet inschatten. ½ jaar tt 1 jaar. 1 tt 3 jaar. 3 tt 7 jaar. Langer dan 7 jaar. Tt aan mijn pensien. He schat u de ntwikkeling van uw inkmen? Dalend. Gelijkblijvend. Waardevast (inflatie). Stijgend met een bepaald percentage per jaar % Denkt u minder te gaan werken? (bijvrbeeld in verband met kinderen) Nee. Ja, van een bepaalde leeftijd. Leeftijd Percentage werkzaam He schat u de ntwikkeling van het inkmen van uw partner in? Dalend. Gelijkblijvend. Waardevast (inflatie). Stijgend met een bepaald percentage per jaar % Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 14

15 Vragenfrmulier klanten prfiel Denkt uw partner minder te gaan werken? (bijvrbeeld in verband met kinderen) Nee. Ja, van een bepaalde leeftijd. Leeftijd Percentage werkzaam Vrij tekstvlak vr de adviseur Kunt u leven met financiële risic s? Ik zek altijd zveel mgelijk zekerheid. Ik waag wel eens een gkje, maar vermijd grte risic s. Ik accepteer nzekerheid en kan ged leven met financiële risic s. Bent u bereid uw uitgavenpatrn bij te stellen in geval van financiële tegenvallers? Ja, ik ben bereid m mijn huis te verkpen. Ja, ik ben bereid m mijn levensstijl te verlagen. Beperkt, ik ben bereid m een keer minder p vakantie te gaan. Beperkt, ik spreek desnds mijn financiële buffer aan. Nee, geheel niet. Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 15

16 Vragenfrmulier klanten prfiel Wat zekt u vral als u een financieel prduct wil aanschaffen? Meer kans p een hg rendement en accepteer meer risic s. Veilig rendement. De beste kwaliteit in vrwaarden en dit mag wat ksten. He meer risic s zijn uitgeslten he beter ik mij vel. Anders: Wat spreekt u het meeste aan? Zekerheid. Rendement. Anders: Kennis en ervaring Wat weet u van beleggingsprducten? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 16

17 Vragenfrmulier klanten prfiel Heeft u kennis en/f ervaring met de verschillende vrmen van vermgenspbuw? Geheel niet Sparen via spaarrekening(en) / spaarverzekering(en) Beleggen via beleggingsverzekering(en) Beleggen via beleggingsfnds(en) Individueel vermgensbeheer Beschikt u ver vermgen dat u wilt aanwenden vr de hyptheek? Nee. Ja, namelijk In welke mate vlgt u wat er p de financiële markten gebeurt? Nit. Sms (ten minste 1x per maand). Vaak (ten minsten 1x per week). Tt welk niveau wilt u geïnfrmeerd wrden als u een financieel prduct aanschaft? Niet, ik vertruw p mijn adviseur. Glbaal. Gedetailleerd. Delstellingen Waarvr wilt u met name een vermgen pbuwen? Vr de aflssing van de hyptheek. Vr tekmstige bestedingsdeleinden. Vr financiering van studie later. Vr extra inkmensaanvulling later. Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 17

18 Vragenfrmulier klanten prfiel Risicbereidheid U kunt te maken krijgen met een lager kapitaal p einddatum dan gepland. Bent u bereid dit risic te nemen? Nee, ik verwacht een gegarandeerde uitkering p de einddatum. Ja, het kapitaal p de einddatum mag vlledig afhankelijk zijn van het rendement. Ten dele, het kapitaal p de einddatum mag deels afhankelijk zijn van het rendement. Indien u een grt deel, bijvrbeeld de helft, van uw inleg kwijtraakt dr tegenvallende beleggingsresultaten, he reageert u hier dan p? Dan zu ik niet meer kunnen slapen en mij geen raad meer weten. Ik weet niet f ik dit zu kunnen drstaan. Ik vind dat erg maar het zal mijn leven niet (verder) beïnvleden. Na verlp van tijd km ik er wel weer ver heen. Dit det mij geheel niets, geld is maar geld. Jammer maar helaas. Anders: Verwacht u tussentijds een berep te meten den p de pgebuwde waarde? Ja. Nee. Welke van de vlgende verklaringen is p u van tepassing? Ik prefereer sparen bven beleggen. Ik prefereer beleggingen met een laag risic en accepteer een relatief laag rendement. Ik prefereer het grtste deel van mijn beleggingen met een laag risic en een klein deel met een hger risic. Ik prefereer een evenwichtige verhuding tussen beleggingen met een laag risic en een hger risic. Ik prefereer het grtste deel van mijn beleggingen met een hger risic en een klein deel met een laag risic. Ik prefereer beleggingen met een hg risic met een kans p een hg rendement; ik accepteer een grte kans p verlies. Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 18

19 Vragenfrmulier klanten prfiel Vrij tekstvlak vr de adviseur Kennis en ervaring Wat weet u van uw gezamenlijke inkmenssituatie, als u f uw partner arbeidsngeschikt wrdt? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Bijvrbeeld uit gerichte pleidingen (geef aan welke), eerdere adviezen, etc. Wat weet u van arbeidsngeschiktheidsverzekeringen (AOV) en van de criteria die wrden tegepast vr het bepalen van de uitkering? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weel ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 19

20 Vragenfrmulier klanten prfiel Delstellingen Welke delstelling(- en) heeft u met de inkmensaanvulling dr de arbeidsngeschiktheidsverzekering? Geen behefte aan inkmensaanvulling. Opvang hyptheeklasten. Opvang inkmstenterugval. Welk deel van uw nett inkmen wenst u in geval van vlledige arbeidsngeschiktheid te ntvangen? 100% 80 tt 100% 50 tt 80% Lager dan 50% Risicbereidheid Bij AOV s met u wachten tt deze uitkeert. Bent u zich er bewust van dat u gedurende deze wachttijd, met een lager inkmen, met rndkmen? Ja. Nee. Vr mij niet van tepassing. Bij arbeidsngeschiktheid lpt u een financieel risic, afhankelijk van pensiendatum en lptijd van de hyptheek en krediet. Ik wil mij hier tegen vlledig verzekeren. Ik wil mij hier tegen gedeeltelijk verzekeren. Ik wil mij hier tegen zeer beperkt verzekeren. Ik wil mij hier tegen niet verzekeren. Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 20

21 Vragenfrmulier klanten prfiel Bent u bereid het risic te nemen dat bij een lager inkmen van u en/f uw partner vanwege arbeidsngeschiktheid u tch de ksten van de financiering met blijven pbrengen? Ja. Beperkt. Nee. Vrij tekstvlak vr de adviseur Kennis en ervaring Wat weet u van uw gezamenlijke inkmenssituatie, als u f uw partner met pensien gaat? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Heeft u na uw 15e in het buitenland gewnd? Nee. Ja, namenlijk. jaar. Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 21

22 Vragenfrmulier klanten prfiel Wat weet u van de verschillende srten pensienvrzieningen? (Pensienregeling via de werkgever, AOW, uitkering in lijfrente f kapitaal) Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Delstellingen Waarvr wilt u een pensienvrziening treffen? Ik wil geen pensienvrziening treffen Inkmensaanvulling vanaf de huidig bekende pensiendatum. Eerder kunnen stppen met werken dan huidig bekende pensiendatum. Beide. Anders: Welk deel van uw huidig inkmen wenst u vanaf de dr u gewenste pensiendatum te ntvangen? 100% 80 tt 100% 50 tt 80% Lager dan 50% Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 22

23 Vragenfrmulier klanten prfiel Risicbereidheid Bent u bereid te accepteren dat uw pensien minder is dan gepland, drdat minder vermgen dan verwacht is pgebuwd? Nee, ik wil een gegarandeerde uitkering p einddatum. Ja, het pensien mag afhankelijk zijn van beleggingsresultaten. Ja, ik wil bij vrkeur een cmbinatie van een gegarandeerde uitkering p einddatum en een uitkering afhankelijk van beleggingsresultaten. Wenst u een levenslange f tijdelijke pensienvrziening? Levenslang. Tijdelijk. Beide. Neemt u het risic, dat bij een lager inkmen van u en/f uw partner, bijvrbeeld dr WW f AO, dezelfde ksten van pensienvrziening drgaan? Ja. Beperkt. Nee. Vrij tekstvlak vr de adviseur Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 23

24 Vragenfrmulier klanten prfiel Kennis en ervaring Wat weet u van de inkmenssituatie van uzelf en/f uw partner na het verlijden van een van beiden? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Wat weet u van verschillende nabestaandenvrzieningen (Risicverzekeringen, ANW, lijfrente)? Daar weet ik geneg van. Ik weet daar weinig van. Daar weet ik niets van. Daar weet ik heel van. Waaruit blijkt dat? Delstellingen Waarvr wilt u een nabestaandenvrziening treffen? (Aanvulling) van het nabestaandenpensien f lijfrente Eenmalige uitkering bij verlijden Uitvaartverzrging Aflssing van een hyptheekschuld Vrziening vr de pvang van kinderen Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 24

25 Vragenfrmulier klanten prfiel Ik wil geen nabestandenvrziening treffen Anders Risicbereidheid Bent u zich er bewust van dat bij een lager inkmen van u en/f partner, bijv. WW f AO, dezelfde ksten van de nabestaandenvrziening drgaan? Ja. Beperkt. Nee. Niet van tepassing. Vr welke peride wilt u uw verlijdensrisic verzekeren? Levenslang. Tijdelijk. Wil ik niet verzekeren. Vrij tekstvlak vr de adviseur Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 25

26 Vragenfrmulier klanten prfiel Kennis en ervaring Wat weet u van uw gezamenlijke inkmenssituatie, als u f uw partner nvrijwillig werkls wrdt? Daar weet ik niets van. Daar weet ik weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel veel van. Waaruit blijkt dat? Wat weet u van werklsheidsverzekeringen en van de criteria die wrden tegepast vr het bepalen van de uitkering? Daar weet ik niets van. Ik weet daar weinig van. Daar weet ik geneg van. Daar weet ik heel van. Waaruit blijkt dat? Delstellingen Welke delstelling(- en) heeft u met de inkmensaanvulling dr de ww- verzekering? Geen behefte aan inkmensaanvulling. Opvang hyptheeklasten. Opvang inkmstenterugval Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 26

27 Vragenfrmulier klanten prfiel Welk deel van uw nett inkmen wenst u in geval van nvrijwillige werklsheid te ntvangen? 100% 85 t 100% 70 tt 85% Minder dan 70% Risicbereidheid Bij nvrijwillige werklsheid lpt u een financieel risic, afhankelijk van pensiendatum en lptijd van de hyptheek. Ik wil mij hier tegen z vlledig mgelijk verzekeren. Ik wil mij hier tegen gedeeltelijk verzekeren. Ik wil mij hier tegen zeer beperkt verzekeren. Ik wil mij hier tegen niet verzekeren. Bent u bereid het risic te nemen dat bij een lager inkmen van u en/f uw partner wegens nvrijwillige werklsheid u tch de ksten van de financiering met blijven pbrengen? Ja. Beperkt. Nee. Vrij tekstvlak vr de adviseur Paraaf cliënt: Paraaf partner: paraaf adviseur: 27

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Het Klantenprfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken van de

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden.

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden. Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

www.pjongenbelastingadvies.nl

www.pjongenbelastingadvies.nl www.pjngenbelastingadvies.nl CHECKLIJST 2007 Telefnnummer: 0619163881 1. Uw Persnlijke gegevens Naam (achternaam) en Initialen Geslacht Man / Vruw Adres Pstcde en Wnplaats Gebrtedatum BSN (Sfi) nummer

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Huurwoning. Ooms Makelaars

Huurwoning. Ooms Makelaars Huurwning Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

Ooms Makelaars. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 fax 010 424 88 99 e-mail: inf@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tt 17.30 uur Pagina

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer

Intakeformulier Bewindvoering & Inkomensbeheer Intakefrmulier Bewindvering & Inkmensbeheer Plus Bewindvering Pstbus 8931 1006 JC Amsterdam Tel: 0636492591 Email: inf@plusbewindveringnl Website: wwwplusbewindveringnl Intake frmulier Plus Bewindvering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw,

Haarlem, 6 juli Betreft: verkoop Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem. Geachte heer, mevrouw, Haarlem, 6 juli 2016 Betreft: verkp Scheepmakerskwartier (SMK) fase 2a te Haarlem Geachte heer, mevruw, Wij danken u hartelijk vr uw interesse in het prject Scheepmakerskwartier fase 2a. In de verkpbrchures

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Wij hebben een eerste ruwe inventarisatie van uw gegevens en wensen gemaakt. Omdat wij nu samen naar stap 2 gaan (analyseren en adviseren) is het nodig dat wij nog meer gegevens van u ontvangen. Wilt u

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2014 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2014 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Checklist aangifte inkmstenbelasting 2013 Persnlijke gegevens Deze gegevens vindt u grtendeels p het vrblad van uw aangiftefrmulier f p de uitndiging tt het den van aangifte. Stuur het vrblad van de aangifte

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting:

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting: Aanmeldingsfrmulier Het bedrijf Naam van de nderneming: Bezekadres: Pstcde en plaats: Pstadres: Pstcde en plaats: Telefnnummer: E-mailadres: Website: Datum van prichting: Nummer Kamer van Kphandel: Welke

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling

Intake instrumenten HorecaVakPunt. A. Vragenlijst nieuwe leerling Intake instrumenten HrecaVakPunt A. Vragenlijst nieuwe leerling Je wilt graag een leerwerkplaats in ns bedrijf. Dat stellen wij p prijs en daarm hebben we graag een sllicitatiegesprek met ju. Om het gesprek

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenfrmulier (altijd vegen bij een aanvraag m Bijzndere Bijstand / Meedenregeling / Participatieteslag / Cmputerregeling / Kwijtschelding gemeentelijke belastingen) Belangrijk Als de frmulieren

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken

Informatiemap Hypotheken 10-01-2017 Infrmatiemap Hyptheken Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Nicle van Lierp

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be IVT-IT Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch

Nadere informatie

Het klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen.

Het klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen. U bent voornemens een woning aan te kopen. Het klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening zelfstandige 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent)

FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Sap id:.. Frmatieplaats:.. FSW VERZOEK TOT AANSTELLING (anders dan student assistent) Vr wijzigingen in een bestaand dienstverband s.v.p. het mutatiefrmulier gebruiken Instituut/Dienst:... Sectie / Afdeling:...

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Ooms Makelaars. Maaskade NJ Rotterdam telefoon Postadres: Postbus DA Rotterdam

Ooms Makelaars. Maaskade NJ Rotterdam telefoon Postadres: Postbus DA Rotterdam Oms Makelaars Maaskade 113 3071 NJ Rtterdam telefn 010-424 88 88 e-mail: rtterdam@ms.cm Pstadres: Pstbus 24040 3007 DA Rtterdam Pagina - 2 - van 9 Wat vragen wij u te den wanneer u een wning wilt huren?

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie