Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark"

Transcriptie

1 Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde inkomsten en uitgaven en een totaaltelling van alle inkomsten en uitgaven tbv projecten die direct onder de vlag van Energie-U vallen. De globale begroting projecten bevat een overzicht van alle onkosten die Energie-U verwacht te maken voor de door haar te realiseren projecten, exclusief de investeringen. De inkomsten geven een beeld van de beoogde dekking. Voor alle projecten geldt dat de uitgaven altijd de inkomsten volgen, dus eerst dekking vinden, dan pas uitgaven doen en verplichtingen aangaan. De ontwikkeling van het windpark is ondergebracht in de aparte BV Weidewind. Energie-U heeft een 50% aandeel in deze bv. Dit aandeel is terug te vinden op de balans van de vereniging. De inkomsten en uitgaven tbv realisatie van het windpark vallen onder de BV en zijn dus niet opgenomen in de jaarrekening en begroting van Energie-U. Uitgaven Bestuurskosten Onkosten tbv het bestuur, denk aan vergaderkosten, reiskosten, ed. Algemene ledenvergadering (2x) Organisatie Ledenvergadering: aankondiging, zaalhuur, koffie/thee Verenigingsborrel (1x) Organisatiekosten en door de vereniging betaalde hapjes en drankjes Lidmaatschappen Contributie van vereniging waar Energie-U lid van is, zoals ODE en E-decentraal Administratie- en advieskosten Kosten tbv ledenadministratie, boekhouding, bankkosten, kamer van koophandel, accountant. Daarnaast de kosten voor het bureau van de vereniging en overall projectmanagement, bestaande uit personeelskosten, huur van werk- en vergaderruimte, vergoedingen voor telefoon, printen, computergebruik ed. Statuten Kosten voor het opstellen en bijwerken van de verenigingsstatuten. In 2013 voorzien we het omzetten van de vereniging tot een volwaardige coöperatie, hiervoor is een aanpassing van de statuten nodig. Communicatie en werving Communicatiemiddelen Hieronder verstaan we alle fysieke communicatiemiddelen zoals flyers, posters, krantjes, banners, vlaggen. Deels zullen deze communicatiemiddelen ook worden ingezet voor ledenwerving 1

2 Website 'Hosten' en verdere ontwikkeling en uitbouw van de website. In 2013 voorzien we de ombouw van de huidige, op wordpress gebaseerde website, naar een professionelere website gebaseerd op Drupal en met een geïntegreerd relatiebeheersysteem. Tevens voorzien we de ingebruikname van een online boekhoudsysteem. Ledenwerving Specifiek budget tbv ledenwerving. In 2013 willen we zeer actief steun gaan werven voor het windpark via de actie 'Wij Willen Wind'. Hiervoor wordt apart materiaal ontwikkeld en een actie website. In 2015 hopen we het windpark te realiseren en hebben we extra budget gereserveerd om de bewoners van Utrecht op te roepen in het windpark te investeren (en daarmee ook lid te worden) Acties Onkosten acties Energie-U organiseert eens per half jaar een praktische en laagdrempelige actie. Hiermee bieden we leden een voordelig product of dienst. De acties voor de komende jaren moeten nog worden bepaald. Mogelijke acties zijn: meten is weten, waterzijdig inregelen CV, korting op dubbel glas. De kosten voor Energie bestaan uit het ontwikkelen van de actie, publiciteit en eventuele voorinvestering bij gezamenlijke inkoop. Jeugdactiviteiten Specifieke activiteiten voor onze jeugdleden. De werkgroep Jeugd is op dit moment nog in oprichting. Inkomsten Algemeen Contributie Elk volwassen lid betaalt 25 euro contributie per jaar. Contributie jeugdleden Elk jeugdlid betaalt 10 euro contributie per jaar. Donaties Een aantal leden betalen meer dan 25 euro. Omdat dit spontane donaties zijn, kunnen we hier niet op begroten. Deze post staat daarom steeds op 0. Inkomsten uit ondersteuning door derden in de vorm van prijzengeld, subsidies, projectbijdragen en fondsen Acties Inkomsten acties Bijdrage van leden en partners die gebruik maken van onze acties. 2

3 Toelichting bij Energie-U: globale begroting projecten Uitgaven Project Zonnestroom voor U Doel van dit project is particulieren ontzorgen bij het aanschaffen van zonnepanelen voor op het eigen dak. Onafhankelijke adviseurs komen namens de vereniging langs en geven mensen een advies op maat. We werken samen met een aantal leveranciers. Deze leveranciers kunnen op basis van het advies direct een scherpe offerte uitbrengen. Omdat de adviseurs hiermee al een hoop voorwerk doen, krijgt Energie-U van de leverancier een vergoeding per getekende offerte Advieskosten Onkostenvergoeding voor de adviseurs. We werken met freelance adviseurs. Zij krijgen per uitgebracht advies een vaste vergoeding. Organisatiekosten Organisatiekosten tbv dit project: werving, organiseren voorlichtingsavonden, administratiekosten Uitgaven Project Zonnestroom voor Iedereen Doel van dit project is het, samen met omwonenden, realiseren van grotere zonnecentrales op maatschappelijke daken en op daken van flats. Uitgangspunt is altijd dat de zonnecentrale coöperatief eigendom is van een aantal investerende Utrechters. Energie-U is projecteigenaar: zoekt daken, stelt per dak de business case op, werft deelnemers en realiseert en beheert de zonnecentrale. In deze begroting nemen we uitsluitend de projectkosten op. De investering in de zonnecentrales, de opbrengsten uit stroomlevering en de exploitatiekosten zijn niet meegenomen. Organisatiekosten Projectleiding, begeleiding actieve bewonersgroepen, ontwikkeling nieuwe zonnecentrales Wervingskosten Werving van deelnemende Utrechters die meehelpen met realiseren van zonnecentrales en willen investeren in deze zonnecentrales Uitgaven Project Energie Ambassadeurs De Energie ambassadeurs zijn enthousiaste vrijwilligers die samen met hun buren/buurtgenoten aan de slag gaan met woningisolatie en energiebesparing. De ambassadeurs worden geworven, opgeleid, begeleid en ondersteund vanuit een servicecentrum. Voor de bemensing van het servicecentrum en de begeleiding van de ambassadeurs werken we met betaalde krachten. Projectkosten In samenwerking met gemeente Utrecht uitwerken van de eerste fase van het project, opleiden van de eerste energie ambassadeurs. Inrichting servicecentrum Verder uitwerken van het plan voor een servicecentrum, inrichten van de organisatie. Het servicecentrum is vooral 'virtueel'. Er hoeft geen eigen kantoor of pand te worden ingericht 3

4 Exploitatie servicecentrum Bemensing, exploitatiekosten van het servicecentrum ambassadeurs Begeleiding en ondersteuning van de vrijwillige ambassadeurs. Dit omvat de kosten van professionele ondersteuners en de onkosten die de ambassadeurs maken Inkomsten Project Zonnestroom voor U Provisie leveranciers Voor dit project werken we samen met een beperkt aantal 'huisleveranciers'. Zij betalen energie-u een fee voor elke getekende offerte. Deze fee betaalt de leverancier uit de uitgespaarde acquisitie en offertekosten. Inkomsten Project Zonnestroom voor Iedereen Financiële bijdrage van Stichting Doen Prijzengeld Rabobank Wedstrijd 'het samenspel' Organisatie-fee gerealiseerde projecten De ontwikkelkosten voor de zonnecentrales kunnen we meefinancieren bij de realisatie. Omdat we deze kosten voor de eerste centrales moeten voorfinancieren, dekken we deze kosten uit subsidie. Bij realisatie komen deze kosten weer vrij en kunnen we ze herinvesteren in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Door een kleine opslag op de ontwikkelkosten creeëren we een ruimere post zodat we in steeds hoger tempo centrales kunnen realiseren Inkomsten Project Energie Ambassadeurs Bijdrage gemeente Utrecht Projectbijdrage van de gemeente Utrecht, zoals voorzien in het 'Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie' Bijdrage partners Net als bij 'Zonnestroom voor U' willen we gaan samenwerken met een aantal lokale bouw-, isolatie en installatiebedrijven. De inzet van de ambassadeurs levert deze bedrijven omzet op. Wij vragen hen een fee, ter hoogte van de door hen vermeden acquisitiekosten. Deze fee moet op termijn alle kosten van het servicecentrum dekken Financiële bijdrage van Stichting Doen 4

5 Virtueel kantoor Energie-U wil de komende jaren geen eigen kantoorruimte huren. In de stad zijn voldoende flexplekken beschikbaar. Wij streven ernaar om bij een van deze flexplek organisaties enkele werkplekken te huren. Daarnaast kunnen we gratis of tegen lage kosten gebruik maken van vergaderruimte bij onze partners zoals de gemeente Utrecht en het Milieucentrum Utrecht. Personeel Energie-U wil de komende jaren geen eigen personeel in dienst nemen. We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers. Vrijwilligers die zich buitengewoon actief inzetten voor de vereniging, kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding van 25 euro per uur. Deze vergoeding geldt niet voor de eerste 16 uur per maand, dit zijn altijd vrijwillige uren. Meer uren, die besteed zijn aan vooraf door het bestuur goedgekeurde werkzaamheden en die gedekt worden door een vastgesteld budget, komen in aanmerking voor deze vergoeding. Daarnaast huren we voor een aantal specifieke taken professionals in op uur/projectbasis. 5

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2013

groene energie JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Inhoud Energietransitie zet door Over Morgen Groene Energie Missie Visie Hoe doen we dat Organisatie Organisatiemodel Samenwerkingsverbanden Resultaten van 2013 Inkoop groene energie Lokale

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12

WERK/PROJECTPLAN 2012. Bussum, november 12 WERK/PROJECTPLAN 2012 Bussum, november 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene doelstelling... 5 3. Doelgroep... 7 4. Activiteiten uit het werkplan... 8 5. Planning... 19 6. Begroting... 20 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG?

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? Bedrijfsfolder MKB Bedrijfsondersteuning voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) Ondernemen + ondersteuning = MKB Bedrijfsondersteuning

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Hoe haalt u het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie