Voorstel huisvesting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel huisvesting"

Transcriptie

1 Voorstel huisvesting Vooraf Dit voorstel beschrijft ten eerste hoe dit voorstel tot stand is gekomen. Daarna zullen de stemmingsvoorstellen met betrekking tot de huisvesting uiteengezet worden en tot slot zal de voorkeur van het bestuur beschreven worden. Totstandkoming van dit voorstel Dit voorstel geeft een vervolg aan het voorstel dat aangenomen is op het voorjaarscongres van Op het voorjaarscongres van 2013 is besloten dat het bestuur zou gaan zoeken naar nieuwe huisvesting. Daarbij zijn op datzelfde voorjaarscongres criteria aangenomen die het bestuur in acht moet nemen bij het zoeken van nieuwe huisvesting. Daartoe heeft het bestuur de volgende stappen ondernomen. Ten eerste is er contact geweest met GroenLinks om de mogelijkheden te bekijken met betrekking tot het intrekken in het Landelijk Bureau van GroenLinks.. Uiteindelijk is hier een voorstel uit komen rollen, dit is verderop te vinden. Ten tweede heeft het bestuur onderzocht op welke termijn DWARS kon verhuizen. Het huurcontract loopt op 1 januari 2015 af. Vervroegd opzeggen van het huurcontract bleek na contact met de gemeente onmogelijk. Verlenging van het contract moet één jaar van te voren worden aangegeven. Dat betekent dat DWARS dit op 1 januari 2014 moet aangeven aan de gemeente Utrecht. Dan kan het contract enkel met 1 jaar verlengd worden. Een besluit of we willen verhuizen of niet moet daarom op dit congres definitief genomen worden. Ten derde is er naar alternatieve huisvesting gezocht. De gemeente gaf aan niets voor ons te hebben. De reden hiervoor is dat de gemeente Utrecht niet meer aan organisaties als de onze wil verhuren. Daarnaast gaf de gemeente Utrecht aan dat zij op termijn ons huidige pand willen verkopen. Wanneer de gemeente Utrecht dat wil doen is nog niet helemaal zeker, maar mogelijk al in Op de commerciële markt bleken de huurprijzen te hoog te liggen voor de wensen die DWARS heeft. Concluderend is huisvesting via de commerciële markt enkel mogelijk als één van de volgende drie criteria losgelaten worden: DWARS moet er financieel op vooruitgaan; het pand moet beschikken over minimaal twee vergaderruimten; het pand moet goed bereikbaar (dichtbij een station) zijn. Daarnaast brengt wijziging van statuten wel nieuwe mogelijkheden: we zouden ons dan ook in een andere stad kunnen vestigen.

2 Stemmingsvoorstellen huisvesting Stemmingsvoorstel 1: Per 1 januari 2015 trekken we in bij GroenLinks, in het Landelijk Bureau aan de Oudegracht in Utrecht. Het voorstel dat GroenLinks ons heeft gedaan is hieronder te lezen. Wij (landelijk bureau GroenLinks) doen DWARS het volgende voorstel: Exclusief gebruik van de achterste twee ruimten in de aanbouw op de begane grond (huidige ruimte Partij & Communicatie en Vergaderzaal 2). Samen 70 vierkante meter. Gedeeld gebruik met medewerkers van het Landelijk Bureau van sanitaire voorzieningen, keuken, kantine, grote vergaderzaal, en entrees op de begane grond, alsmede de fietsenstalling. Toegang tot het pand via sleutels en alarmkaarten op naam gesteld van bestuursleden en de vaste medewerker waarbij nog afspraken gemaakt dienen te worden over het inschakelen van de beveiliging in de nacht en in het weekeinde. Hierbij is het uitgangspunt dat het pand na uur en in het weekeinde goed beveiligd is. In het contract zal vanuit het partijbestuur nog een aantal voorwaarden opgenomen worden ten aanzien van het gebruik: Voor de huisvesting van DWARS vinden geen verbouwingen plaats. Er is geen eigen in/uitgang. Er mag in het pand niet worden overnacht. De ruimten van DWARS kunnen afgesloten worden, maar de receptie en facilitaire dienst (inclusief schoonmakers) hebben toegang. Voor de aanwezigheid van DWARS buiten de openingsuren van het Landelijk Bureau worden geen portiers of BHV ers ingehuurd door de vereniging. De ruimtes mogen niet onderverhuurd worden. DWARS mag buiten de openingsuren van het Landelijk Bureau alleen gasten/leden toelaten, als er een bestuurslid of de vaste medewerker van DWARS aanwezig is. DWARS heeft geen toegang tot de kantoorruimten van het Landelijk Bureau en Bureau De Helling, anders dan het normale sociale contact met collega s. Als DWARS na uur en/of het weekeinde gebruik wil maken van het pand, dan draagt het bestuur van DWARS verantwoordelijkheid voor de beveiliging. Het gebruik van de grote vergaderzaal is gelimiteerd op zes bijeenkomsten per jaar. De huurprijs bedraagt euro per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op een integrale huurprijs van 110 euro per vierkante meter per jaar: 70 x 110 euro + gedeeld gebruik van vergaderzalen, keuken, sanitair, koffieautomaat, en entrees.

3 Stemmingsvoorstel 2 Het bestuur gaat zoeken naar huisvesting via de commerciële markt of via andere gemeenten en doet een concreet voorstel hiervan op een congres in Als deze optie gekozen wordt, moeten de criteria die op het voorjaarscongres 2013 vastgesteld zijn losgelaten worden. Het congres geeft het bestuur mandaat om zelf een afweging te maken welke criteria en in welke mate deze losgelaten worden. Toelichting stemmingsvoorstellen: In het geval dat geen van beide stemmingsvoorstellen worden aangenomen zal DWARS haar huidige huurcontract moeten verlengen, mits dit mogelijk is. Dit houdt in dat DWARS in ieder geval tot 1 januari 2016 op de Oudegracht 229 gevestigd blijft. Daarnaast betekent dit dat er per 1 januari 2015 weer een beslissing genomen moet worden genomen of DWARS weer een jaar wil verlengen. Bij stemmingsvoorstel twee moet opgemerkt worden dat in de huidige statuten staat dat DWARS gehuisvest is in Utrecht. Voorkeur bestuur Het bestuur geeft de voorkeur aan voorstel 1: het intrekken in het Landelijk Bureau van GroenLinks. Het bestuur heeft daarvoor de volgende redenen. Ten eerste ziet het bestuur optie 1 als de financieel gunstigste optie. Een huur van euro is veel lagere dan de huur momenteel van euro. Daarbij zal de huur van de Oudegracht 229 in 2015 naar schatting bedragen. DWARS zal de inkomsten van de onderhuurders à 7860 euro verliezen. Maar nog steeds zal DWARS er financieel op vooruitgaan als zij kiest voor optie 1 in vergelijking met in het huidige pand blijven. Qua huurkosten gaat DWARS er namelijk dan 4440 euro op vooruit. Daarbij vervallen de kosten elektriciteit, warmte, water, ADSL en telefoon. Dit komt in totaal op 3150 euro dat bespaard wordt. Tevens zullen onderhoudskosten naar verwachting lager uitvallen. Sanitaire voorzieningen, lager onderhoudskosten, toegang in de vorm van sleutels, voldoende vergaderruimten en een keuken zijn aanwezig als voor voorstel 1 gekozen wordt. Intrekken bij GroenLinks voldoet echter niet aan één criteria: de eigen ingang. Het bestuur betreurt dat GroenLinks niet dit criterium kon verwezenlijken, maar acht deze niet als onoverkoombaar. Daarnaast zijn er enkele bonussen, zoals de fietsenstalling en vaste schoonmakers. Voorstel 2 vindt het bestuur niet wenselijk omdat het bestuur verwacht dat dit voorstel als resultaat zal hebben dat DWARS er ofwel financieel behoorlijk op achteruit zal gaan, ofwel dat DWARS aan aantal vierkante meters flink moet inwilligen, ofwel dat het pand niet goed meer bereikbaar wordt. Het bestuur acht de gevaren die stemmingsvoorstel 2 met zich meebrengt te groot. Financieel kan DWARS het momenteel niet aan om een duurder pand te huren. Daarnaast blijken twee vergaderruimtes noodzakelijk te zijn, gezien hoe vaak er twee groepen vergaderen in het huidige pand.

4 PARTIJBESTUUR Voor : Bestuur DWARS Betreft : Huisvesting DWARS in Landelijk Bureau GroenLinks Status : Voorstel Van : Rik Grashoff, partijvoorzitter GroenLinks Datum : 5 oktober 2013 INLEIDING DWARS huurt ruimte in het pand Oudegracht 229 in Utrecht. Het huurcontract met de gemeente Utrecht loopt tot 1 januari Het congres van DWARS dient op 19 en 20 oktober 2013 een besluit te nemen over verlenging van dit contract, of verhuizing naar een ander pand. In augustus heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van DWARS, Marieke Wagter (penningmeester GroenLinks) en Abe Mijdam (directeur Landelijk Bureau GroenLinks) met het doel de mogelijkheid van verhuizing van DWARS naar het Landelijk Bureau (Oudegracht 312 in Utrecht) te onderzoeken. Onderstaand voorstel behelst een aanbod van het partijbestuur van GroenLinks (op hoofdlijnen) voor huisvesting van DWARS in het partijbureau per 1 januari Als het congres van DWARS een voorkeur uitspreekt voor huisvesting binnen het Landelijk Bureau, dan zal het partijbestuur met het bestuur van DWARS een gedetailleerde huurovereenkomst opstellen. VOORSTEL In boven genoemd gesprek heeft het bestuur van DWARS aangegeven aan welke voorwaarden huisvesting van DWARS bij voorkeur moet voldoen. Dit betreft met name eigen werk- en vergaderruimten, sanitaire voorzieningen, een keuken, vrije toegang, financieel voordeel ten opzichte van huren van de huidige locatie, en energiezuinigheid. Aan een aantal voorwaarden voldoet het Landelijk Bureau, en aan een aantal deels. Wij doen DWARS het volgende voorstel: - Exclusief gebruik van de achterste twee ruimten in de aanbouw op de begane grond (huidige ruimte Partij & Communicatie en Vergaderzaal 2). Samen 70 vierkante meter. - Gedeeld gebruik met medewerkers van het Landelijk Bureau van sanitaire voorzieningen, keuken, kantine, grote vergaderzaal, en entrees op de begane grond, alsmede de fietsenstalling. - Toegang tot het pand via sleutels en alarmkaarten op naam gesteld van bestuursleden en de vaste medewerker waarbij nog afspraken gemaakt dienen te worden over het inschakelen van de beveiliging in de nacht en in het weekeinde. Hierbij is het uitgangspunt dat het pand na uur en in het weekeinde goed beveiligd is. In het contract zal vanuit het partijbestuur nog een aantal voorwaarden opgenomen worden ten aanzien van het gebruik: - Voor de huisvesting van DWARS vinden geen verbouwingen plaats. Er is geen eigen in/uitgang. 1

5 - Er mag in het pand niet worden overnacht. - De ruimten van DWARS kunnen afgesloten worden, maar de receptie en facilitaire dienst (inclusief schoonmakers) hebben toegang. - Voor de aanwezigheid van DWARS buiten de openingsuren van het Landelijk Bureau worden geen portiers of BHV ers ingehuurd door de vereniging. - De ruimtes mogen niet onderverhuurd worden. - DWARS mag buiten de openingsuren van het Landelijk Bureau alleen gasten/leden toelaten, als er een bestuurslid of de vaste medewerker van DWARS aanwezig is. - DWARS heeft geen toegang tot de kantoorruimten van het Landelijk Bureau en Bureau De Helling, anders dan het normale sociale contact met collega s. - Als DWARS na uur en/of het weekeinde gebruik wil maken van het pand, dan draagt het bestuur van DWARS verantwoordelijkheid voor de beveiliging. - Het gebruik van de grote vergaderzaal is gelimiteerd op zes bijeenkomsten per jaar. De huurprijs bedraagt euro per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op een integrale huurprijs van 110 euro per vierkante meter per jaar: 70 x 110 euro + gedeeld gebruik van vergaderzalen, keuken, sanitair, koffieautomaat, en entrees. Als DWARS besluit voor huisvesting in het Landelijk Bureau, dan is verhuizing mogelijk vanaf 1 juni

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg

Faq s Scheiden van Wonen en Zorg Faq s Scheiden van Wonen en Zorg In onderstaand overzicht zijn de meest gestelde vragen over het Scheiden van Wonen en Zorg verzameld. Mocht uw vraag hier niet worden behandeld mail deze dan naar scheidenvanwonenenzorg@tno.nl.

Nadere informatie

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie