Ontbijtsessie. Aansprakelijkheid van de verhuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontbijtsessie. Aansprakelijkheid van de verhuurder"

Transcriptie

1 Ontbijtsessie Aansprakelijkheid van de verhuurder

2 Agenda Introductie kantoor en deelnemers Lezing 1: aansprakelijkheid van de verhuurder, en hoe sluit je aansprakelijkheid uit? Lezing 2: Overheidsvoorschriften en gebreken in het gehuurde

3 Introductie VDVDK Zelfstandig advocatenkantoor (geen notarissen, fiscalisten e.d.) 1977 start met John van Diepen 1990 Maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten 6 vestigingen (Alkmaar, Hoorn, Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Utrecht) 190 mensen, waarvan 100 fee-earners 20 vastgoedrecht advocaten

4 Introductie deelnemers Voorstelronde deelnemers

5 Aansprakelijkheid van de verhuurder Inleiding Verplichting van de verhuurder Het begrip gebrek De aanspraken van huurder ingeval van een gebrek aan het gehuurde Het uitsluiten van de aansprakelijkheid van de verhuurder voor een gebrek

6 De verplichtingen van de verhuurder Hoofdverplichting : verschaffen van genot van het gehuurde in het kader van het overeengekomen gebruik Feitelijk ter beschikking stellen van het gehuurde en het ter beschikking laten voor de duur van de overeenkomst ( 7:203 BW) Zorgen voor de kwaliteit van het huurgenot ( 7: 204 BW)

7 7:204 lid 2 BW ( ) Een gebrek is een staat of een eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid waardoor de zaak niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.( )

8 Gebrek - geobjectiveerd begrip - verwachtingspatroon van een doorsnee huurder - soort zaak als waarop de overeenkomst betrekking heeft

9 Gebrek Alle genotbeperkingen die niet aan de huurder zijn toe te rekenen vormen een gebrek

10 Gebrek Materiële gebreken Immateriële gebreken

11 De gebrekenregeling De wettelijke gebrekenregeling preciseert de aanspraken van huurder Herstel ( 7:206 BW) Huurprijsvermindering (7:207 BW) Schadevergoeding voor gevolgschade (7:208 BW) Ontbinding huurovereenkomst 7:231

12 Huurprijsvermindering Vermindering huurgenot ten gevolge van een gebrek. Evenredige huurprijsvermindering. Uitzondering.

13 Herstel 7:206 BW Op verlangen van huurder Uitzondering

14 Schadevergoeding 7:208 BW Algemeen Schade die het gevolg is van een gebrek en het gebrek kan aan de verhuurder worden toegerekend

15 Schadevergoeding I Schade als gevolg van een gebrek; gebrek was bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig ; en verhuurder kende het of behoorde het gebrek te kennen;

16 Schadevergoeding II Schade als gevolg van een gebrek; Gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig; en Verhuurder heeft aan huurder te kennen gegeven dat de zaak het gebrek niet had.

17 Schadevergoeding III schade als gevolg van een gebrek; gebrek is na de huurovereenkomst ontstaan; het gebrek is aan de verhuurder toe te rekenen

18 Exoneraties algemeen I Niet in alle gevallen!! Grove schuld, opzet en bewuste roekeloosheid

19 Exoneraties: Winkelruimte en Kantoorruimte I Bekende gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig 7:206, 7:207 en 7:208 zijn van semi dwingend recht Kan niet ten nadele van huurder worden afgeweken. Uitsluiten aansprakelijkheid niet toegestaan.

20 Exoneratie Winkelruimte en kantoorruimte II Onbekende gebreken Gebreken die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan Uitsluiten aansprakelijkheid toegestaan

21 Exoneratie Winkelruimte & Kantoorruimte III Conclusie: Het is niet mogelijk voor een verhuurder om aanspraken die de huurder heeft, te beperken of uit te sluiten als het gaat om gebreken die verhuurder kende of behoorde te kennen. Achterliggende gedachte: Beschermen van de huurder. Een verhuurder die weet of behoort te weten dat de te verhuren zaak een gebrek heeft, behoort zijn aansprakelijkheid voor de volgen daarvan niet te kunnen beperken of uit te sluiten.

22 Exoneratie Kantoorruimte & Winkelruimte IV Uitsluiten aansprakelijkheid voor bekende gebreken via omwegen toch mogelijk! Verhuurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken medegedeeld en Huurder heeft deze gebreken aanvaard; en

23 Exoneratie Winkelruimte & Kantoorruimte V Subjectiveer het objectief het wettelijke begrip gebrek; Bij een gesubjectiveerd gebrekenbegrip gaat het om het genot dat deze huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten. Bij een geobjectiveerd gebrekenbegrip gaat het om het genot dat een huurder in het algemeen mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.

24 Exoneratie Kantoorruimte & Winkelruimte VI Kom explicitet met huurder overeen dat bepaalde bekende tekortkomingen / gebreken geen gebrek vormen in de zin van art. 7:204 lid 2. Gebrekenregeling is voor bepaalde tekortkomingen niet van toepassing; NB. Gebrekenregeling is voor Kantoorruimte en Winkelruimte van regelend recht.

25 Exoneratie Winkelruimte & Woonruimte VII Conclusie : Alleen aansprakelijkheid uitsluiten voor gebreken die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan en niet aan verhuurder kunnen worden toegerekend; Onderzoek het gehuurde; Subjectiveer het begrip + informeer huurder over de bekende tekortkomingen + laat huurder de gebreken accepteren; Kom overeen dat bepaalde tekortkomingen geen gebrek kunnen opleveren;

26 Exoneratie Woonruimte I De Gebrekenregeling is van dwingend recht. Niet ten nadele van de huurder afwijken. Niet aansprakelijk voor gebreken aan voorzieningen of veranderingen die door huurder zelf zijn aangebracht.

27 Exoneratie Woonruimte II Alleen aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten voor gebreken die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan en niet aan verhuurder zijn toe te rekenen.

28 Vragen? Einde

29 Contactgegevens Van Diepen van der Kroef Advocaten

Kwalificeert een latent gebrek, zoals de aanwezigheid van asbest, nu wel of niet als een gebrek?

Kwalificeert een latent gebrek, zoals de aanwezigheid van asbest, nu wel of niet als een gebrek? Kwalificeert een latent gebrek, zoals de aanwezigheid van asbest, nu wel of niet als een gebrek? mw. mr. I.C.K. Mol * Inleiding Levert het enkele feit dat asbest in het gehuurde is verwerkt een gebrek

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AUTOBEDRIJF LEX ROELOFS B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van of tussen Autobedrijf Lex Roelofs

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ORSA GROEP B.V.. I Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper: Orsa Groep B.V., gevestigd te (1562 KS) Kolblei 2 te Krommenie. Koper:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet. Artikel I: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet. Artikel I: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet Artikel I: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Techni Team

Algemene Voorwaarden Techni Team Algemene Voorwaarden Techni Team Hoofdstuk I Algemene Bepalingen Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Techni Team ICT B.V,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie