PROJECTINFORMATIE VERHUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTINFORMATIE VERHUUR"

Transcriptie

1 PROJECTINFORMATIE VERHUUR DC Lage Weide FASE II Atoomweg te Utrecht Versie

2 ALGEMENE INFORMATIE Algemene omschrijving Nieuwbouwontwikkeling DC Lage Weide Fase II wordt gerealiseerd op de voormalige Koninklijke Douwe Egberts locatie gelegen op bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht. Het perceel omvat een (restant) oppervlakte van circa 3,5 hectare waarop een hoogwaardige distributiecentrum zal worden gerealiseerd. De ontwikkeling zal op duurzame wijze (BREEAM methode) worden gebouwd en geïntegreerd met het bestaande kantoorgebouw. De totale ontwikkeling bedraagt in totaal m² b.v.o. (inclusief bestaand kantoorgebouw). Hiervan wordt per 1 april Fase I m² b.v.o. - door Kuehne + Nagel Logistics B.V. voor een periode van 10 jaar gehuurd. Fase II ca m² b.v.o. is nog in z n geheel beschikbaar en kan worden gehuurd vanaf m². Somerset Real Estate B.V. heeft als doelstelling : Het ontwikkelen van een trendzettend en duurzaam complex welke kwaliteit, functionaliteit en imago combineert en derhalve een sterke thuisbasis vormt voor groothandelsbedrijven en/of logistieke dienstverleners. Locatie Het industrieterrein Lage Weide is in de vijftiger jaren door de gemeente Utrecht ontwikkeld als alternatieve locatie voor in eerste instantie industriële bedrijven. Deze bedrijven dienden ver buiten de woonomgeving van de Utrechters gevestigd te worden, teneinde milieuoverlast te minimaliseren. Anno 2012 zien we dat het industrieterrein Lage Weide bijna volledig is uitgegeven en dat het bedrijfsterrein (netto 102 ha) is volgebouwd door verschillende soorten bedrijven. Lage Weide is inmiddels ingekapseld door andere bedrijven-, kantoor- en woningbouwlocaties en wordt omgevormd van een buitenstedelijk naar een binnenstedelijk bedrijfsterrein. 2

3 Bereikbaarheid Bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de westzijde van Utrecht, tussen de A2, het Amsterdam-Rijnkanaal en het dubbelspoor Utrecht-Amsterdam. Een betere ligging voor een distributiecentrum is vrijwel ondenkbaar in Midden-Nederland. De locatie is vanaf de snelweg A2 binnen 1 minuut bereikbaar. Er kan niet alleen eenvoudig gebruik worden gemaakt van weg-, water- en railtransport, ook voor luchttransport is het een interessante locatie gezien de ideale positie ten opzichte van Schiphol (42 kilometer) en Rotterdam Airport (63 kilometer). Bedrijvigheid Er zijn al diverse bedrijven in de commerciële en logistieke sector gevestigd op Lage Weide. MCL, Kuehne + Nagel, Allied Varekamp, C. van Hezik, Selektvracht, Selekt mail, TNT, HEMA, Vögele, Smiths, DHL, Convoi, Hoek Transport, Stamhuis bijvoorbeeld, hebben filialen op dit bedrijvenpark. Nadere informatie over bedrijventerrein Lage Weide kan worden gevonden op Container Terminal Utrecht DC Lage Weide ligt op 2,5 km afstand van de Container Terminal Utrecht (CTU) van Theo Pouw. De Terminal is gelegen aan het Amsterdam Rijnkanaal en verzorgt kadefaciliteiten. De onderstaande services worden hier door Pouw verleend. - Dagelijks containertransport over water tussen Utrecht en de zeehavens (Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen); - Op- en overslag op de moderne terminal aan het Amsterdam-Rijnkanaal, zowel voor containers als gecontaineriseerde goederen (strippen/stuffen); - Coördinatie van het voor- en natransport (distributie), ook met eigen materieel, binnen en buiten de regio; -Advies bij de ontwikkeling en afstemming van logistieke trajecten. 3

4 Bestemming In november 2003 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor het actualiseren van een groot aantal Utrechtse bestemmingsplannen. Voor eind 2012 dienen deze bestemmingsplannen te zijn vastgesteld. Het plangebied van bestemmingsplan Lage Weide valt onder deze actualiseringsopgave. Bedrijventerrein Lage Weide is het grootste en zwaarste productieknooppunt; het bestemmingsplan zal een passende regeling hiervoor moeten bevatten. Vanwege de ligging, ontsluiting en vooral multimodaliteit voorziet het terrein een specifieke behoefte (categorie 4 en 5, alleen Lage Weide wordt voor dit type bedrijven gereserveerd) waaronder ook logistieke doeleinden. Railvervoer Maarssen kent drie spooraftakkingen. De eerste, het industriespoor naar Utrecht Lage Weide is in 1957 geopend. Zeven jaar later telt Lage Weide tenminste 5 bedrijfsaansluitingen (Bijenkorf, AGAM gas, Ferro Legering, Hoogenboom en Pegus); het emplacement heeft dan 3 sporen. Nu zijn het er vier en vanaf begin jaren 90 is er nog maar één actieve aansluiting over, die van Van Heezik. In 1999 komt daar de klad in het papiervervoer, het jaar erna wordt Van Heezik nog slechts incidenteel bediend brengt een kentering: er worden weer dagelijks drie grootvolumewagens met rollen papier uit Zweden afgeleverd. Unique Selling Points DC Lage Weide Centrale ligging in Nederland; Directe aansluiting via de A2, één van de hoofd snelwegen van Nederland; Gelegen nabij de Rail- en Container Terminal Utrecht; Mainports luchthaven van Schiphol en de zeehaven van Rotterdam op respectievelijk 42 en 63 km afstand; Flexibele indeling van het warehouse met doorgroeimogelijkheden in de toekomst; Trailerparking op eigen terrein; Optimale beveiliging van terrein en gebouw; Optimale terreinontsluiting via de Atoomweg, Niels Bohrweg en Fermiweg; Duurzame elementen in bouw toegepast. 4

5 LOCATIE Ontwikkeling DC Lage Weide in Utrecht Container Terminal Utrecht (CTU) 5

6 A2 6

7 DC Lage Weide tov belangrijke lucht- en zeehavens 7

8 OPPERVLAKTEN FASE I FASE II Oppervlakten Fase I (verhuurd aan K+N) Totaal (in b.v.o.): m² Oppervlakten Fase II (Beschikbaar) Kantoor (in b.v.o.) Totaal : m² Bedrijfsruimte (in b.v.o.) Warehouse : m² Mezzanine : m² 8

9 FASE I m² distributieruimte recentelijk opgeleverd aan Kuehne + Nagel Nederland. 9

10 FASE II FASE II Circa m² perceel ten behoeve nieuwbouwontwikkeling Fase II, bestaande uit m² warehouse and m² mezzaninevloer. 10

11 BESTAAND KANTOORGEBOUW FASE II Bestaand kantoorgebouw welke na renovatie zal worden geïntegreerd met Fase II. De 4e verdieping is verhuurd aan Kuehne + Nagel Nederland voor een periode van 10 jaar. 11

12 Opleveringsniveau Onderstaand opleveringsniveau geldt als uitgangspunt. Het exacte opleveringsniveau dient nader tussen partijen te worden vastgesteld, waarna deze vervolgens zal worden uitgewerkt in een uitgebreide en definitieve Technische Omschrijving. Het conventionele warehouse inclusief kantoorruimte zal aan huurder in "casco plus" nieuwstaat resp. gerenoveerde staat worden opgeleverd inclusief het navolgende opleveringsniveau: Buitenterrein Verharding d.m.v. klinkerbestrating; Afsluitbare toegangspoorten middels slagboom en elektrische poorten; Volledig omheind middels een hekwerk; Goede buitenverlichting boven laad- en loskuilen; Fietsenstalling ten behoeve fietsen en scooters. Op eigen terrein zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen voor personenauto s en 23 plaatsen ten behoeve van trucks aanwezig. Gerenoveerde kantoren (bestaand kantoorgebouw) Centrale verwarming d.m.v radiatoren; Mechanische ventilatie, voorzien van topkoeling; Systeemplafond voorzien van beeldscherm vriendelijke armaturen; Kabelgoten t.b.v. data, telefoon en elektra; Volledig afgewerkte toiletgroepen per verdieping (dames/heren); Liftinstallatie; Pantry per verdieping. Op de begane grond is recentelijk een nieuwe kantinefaciliteit aangebracht welke plaats biedt voor circa 150 personen. 12

13 Conventioneel warehouse Vloerbelasting warehouse kg/m², met een maximale stellingpootbelasting van 75 KN; Vloerbelasting expeditie kg/m², met een maximale stellingpootbelasting van 75 KN; Vlakheid vloer warehouse en expeditie DIN (Zeile 4); Mezzaninevloer uitgevoerd in beton; Gecertificeerd automatische ESFR K25 (FM Approved) sprinklerinstallatie; Kolom vrije expeditie van ca. 24 m¹; Vrije overspanning ca. 22,80 m¹; 1 dockhuis per ca. 675 m² bvo; Hydraulische docklevelers, elektrisch bediend, dynamisch belasting 60 kn; Dockhuis area, met stootbumpers en wieldrangers; Verzinkt stalen elektrische overheaddeuren t.p.v. de docklevelers 3200 mm x 3200 mm Overheaddeur op maaiveldniveau elektrisch bedienbaar; Betonnen borstwering rondom van 2,40 m¹ hoog; Maximale stapelhoogte van ca. 12,20 m¹ (onder vakwerkspanten); Gecertificeerde brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie; Acculaadstation; Voldoende aantal 230V en 440V aansluitingen; Opbouw hoogfrequente Tl-verlichting 200 lux, 1 meter boven vloeroppervlak gemeten; Verwarming middels direct gestookte luchtverhitters, uitgaande van 15 C bij een buitentemperatuur van -10 C; Dak en buitenwanden volledig geïsoleerd (Rc 3,0). 13

14 DUURZAAM BOUWEN BREEAM Somerset Real Estate B.V. zal nieuwbouwontwikkeling DC Lage Weide Fase II conform het BREEAM-NL Keurmerk bouwen. De BREEAM-NL methode is een systeem voor de beoordeling op duurzaamheid van (nieuwe) gebouwen. Met behulp van deze methode kunnen beoordelingen worden uitgevoerd op nieuwbouw en op grootschalige renovaties van bestaande gebouwen. Ook nieuwbouwuitbreidingen aan bestaande bouw kunnen beoordeeld worden. Grootschalige renovatie betekent dat er sprake is van veranderingen in de gebouwschil (gevel, vloeren, dak en ramen) en aan de installaties (verlichting, verwarming, koeling en ventilatie). Alles met het doel om de levensduur van het gebouw te verlengen. Verhuurder streeft naar een classificatie Good of Very Good waarbij door verhuurder de navolgende toepassingen in de overweging meegenomen: Energie efficiënt gebouwd; Grijswatersysteem; Energie efficiënt lichtsysteem; Voorzieningen voor het toekomstig installeren van eventuele zonnepanelen. Welke toepassingen uiteindelijk in de definitieve ontwikkeling zullen worden verwerkt is mede afhankelijk van de wens van de gebruiker waarbij Somerset Real Estate B.V. rekening zal houden met o.a. de hoogte van de investering in relatie tot terugverdientijd en toegevoegde waarde voor zowel de gebruiker als (eind)belegger. Hieraan kan de gebruiker derhalve geen rechten ontlenen. 14

15 HUURVOORWAARDEN Huurprijs (prijspeil 1 januari 2013) Warehouse EUR 72,50,- per m² b.v.o. per jaar. Kantoorruimte EUR 125,- per m² b.v.o. per jaar. Parkeerplaatsen personenauto s EUR 250,- per plaats per jaar. Trailerparking EUR 1.250,- per plaats per jaar. Bovengenoemde huurprijzen dienen te worden vermeerderd met BTW. Huurtermijn 10 (tien) jaren en verlengingsperioden van telkens 5 (vijf) jaren. Opzegtermijn De huurovereenkomst kan door partijen worden beëindigd door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 12 (twaalf) maanden. Betalingsverplichting De huurprijs alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting zullen per kwartaal bij vooruitbetaling door huurder worden voldaan. 15

16 BTW Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur. Voorschot servicekosten Huurder is geen vergoeding aan verhuurder verschuldigd voor bijkomende leveringen en diensten, daar deze in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. Huurder zal hiertoe zelf, in overleg met verhuurder, de benodigde deugdelijke service- en onderhoudscontracten afsluiten, de betreffende contracten afsluiten met de Nutsbedrijven en voor een glasverzekering zorgdragen. Huurprijsherziening De huurprijs zal voor het eerst een jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI), reeks CPI-Alle huishoudens laag (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zekerheidsstelling Huurder zal een bankgarantie verstrekken waarvan de inhoud voor verhuurder conveniërend dient te zijn. Contractvorm De huurovereenkomst zal worden opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Beschikbaarheid In nader overleg. 16

17 FOTO S FASE I 17

18 18

19 19

20 SOMERSET REAL ESTATE B.V. Somerset Real Estate is een private vastgoedinvesteerder met een lange termijn focus voor beleggen in- en ontwikkelen van bedrijfsmatig en logistiek vastgoed. Wij zijn actief in heel Nederland en houden kantoor in Oisterwijk (NB). De onderneming is in 2005 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle en vooruitstrevende belegger en ontwikkelaar. Wij danken ons succes aan een professioneel team van specialisten, een nauwe samenwerking met diverse toonaangevende partners en een uitgebreid relatienetwerk. Daarnaast heeft de juiste marktkennis en een ondernemende bedrijfscultuur mede bijgedragen aan onze groei. Visie De activiteiten van Somerset Real Estate zijn onder te verdelen in drie specialisaties: Een autonome groei van onze portefeuille, door middel van acquisities van nieuwe vastgoedobjecten en (middel)grote portefeuilles; Het behoud van onze huidige huurders, waarbij wij ons maximaal zullen inspannen voor een lange termijn relatie; Het ontwikkelen van bedrijfsmatig en logistiek vastgoed ten behoeve van de eigen portefeuille. Door onder eigen regie te ontwikkelen creëren wij veelal hogere aanvangsrendementen. Dit is mogelijk omdat wij een zeer strikte budgetdiscipline hebben en risico s beperken door voor aanvang van de bouw een substantieel gedeelte te verhuren. Bovendien wordt door deze activiteiten marktrelevante kennis binnen de onderneming behouden. Na oplevering wordt dergelijk jong en courant vastgoed veelal toegevoegd aan de exploitatieportefeuille. Waarden Wij hebben onze opgebouwde reputatie als integere en vooruitstrevende onderneming als een continue doelstelling hoog in het vaandel staan. Wij streven hierbij de hoogste kwaliteit na, met in achtneming van belangrijke kernwaarden als: maatschappelijk verantwoord ondernemen, functionaliteit, ondernemerschap, ethiek en integriteit. Het continu in acht nemen van deze kernwaarden heeft niet alleen bijgedragen aan onze succesvolle groei, maar ook aan een zeer hoge klanttevredenheid, langdurige relaties met partners. 20

21 REFERENTIE ONTWIKKELINGEN Tilburg, DC Kraaiven Tilburg, DC Dyna Wijchen, Bolsius Complex Tilburg, DC Posthorn Wijchen, De Weterings Poort 21

22 Oppervlakte Warehouse : m² Kantoor : m² Huurder Rhenus Contract Logistics Kraaiven Tilburg B.V. Tilburg, DC Kraaiven Technische specificatie - Vloerbelasting kg/m2; - Vlakheid vloer Din ; - Maximale stellingpootbelasting kg; - ESFR gecertificeerd sprinklerinstallatie; - Vrije overspanning 35 m¹; - 48 loading docks; - Vrije hoogte onder spant 11,50 m¹. Koper DEKA Immobilien GmbH 22

23 Oppervlakte Warehouse : m² Kantoor : m² Huurder Gebr. Versteijnen Transport & Logistics; Tilburg, DC Dyna Technische specificatie - Vloerbelasting kg/m2; - Vlakheid vloer Din ; - Maximale stellingpootbelasting kg; - ESFR gecertificeerd sprinklerinstallatie; - Vrije overspanning 35 m¹; - 48 loading docks; - Vrije hoogte onder spant 11,50 m¹. Koper Syntrus Achmea Vastgoed B.V. 23

24 Oppervlakte Warehouse : m² Kantoor : 863 m² Huurder Beschikbaar voor verhuur Tilburg, DC Posthorn Technische specificatie - Vloerbelasting kg/m2; - Vlakheid vloer Din ; - Maximale stellingpootbelasting kg; - ESFR gecertificeerd sprinklerinstallatie; - Vrije overspanning 35 m¹; - 20 loading docks; - Vrije hoogte onder spant 11,50 m¹. Koper ING Real Estate Investment Management B.V. 24

25 Oppervlakte Warehouse : m² Kantoor : m² Huurder 1. DHL Exel Supply Chain; 2. Papyrus Groep Nederland B.V.; Wijchen, De Weteringse Poort Technische specificatie - Vloerbelasting kg/m2; - Vlakheid vloer Din ; - Maximale stellingpootbelasting kg; - ESFR gecertificeerd sprinklerinstallatie; - Vrije overspanning 35 m¹; - 60 loading docks; - Vrije hoogte onder spant 11,50 m¹. Koper Syntrus Achmea Vastgoed B.V. 25

26 Oppervlakte Warehouse : m² Kantoor : m² Huurder DHL Exel Supply Chain; Wijchen, Bolsius Complex Technische specificatie - Vloerbelasting kg/m2; - Vlakheid vloer Din ; - Maximale stellingpootbelasting kg; - ESFR gecertificeerd sprinklerinstallatie; - Vrije overspanning 35 m¹; - 24 loading docks; - Vrije hoogte onder spant 11,50 m¹. Koper Syntrus Achmea Vastgoed B.V. 26

27 DISCLAIMER Somerset Real Estate B.V. geeft hierbij te kennen dat: 1. de gegevens en bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor een potentiële gebruiker(s) en dient niet te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan; 2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat de potentiële gebruiker(s) zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins; 3. geen enkele medewerker van Somerset Real Estate B.V. is gemachtigd met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken; 4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somerset Real Estate B.V. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld; 5. alle tussen de (potentiële) gebruiker(s) en Somerset Real Estate B.V. aan onderhavige verhuur / verkoop gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud goedkeuring van de directie van Somerset Real Estate B.V.; 6. zij op geen enkele wijze jegens de gebruiker van deze informatie en/of jegens anderen aansprakelijk is ter zake van eventuele onjuistheden in deze of nader te geven informatie. 27

28 CONTACT Voor nadere informatie: Somerset Real Estate B.V. Schijfstraat 26 Postbus AH OISTERWIJK T +31 (0) F +31 (0) Voor meer informatie kijk op 28

Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best. Bedrijventerrein Breeven

Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best. Bedrijventerrein Breeven Te huur: Logistieke bedrijfsruimte De Dintel 7 te Best Bedrijventerrein Breeven Locatie Dit complex op bedrijventerrein Breeven is geheel gerenoveerd en hergebouwd en beschikbaar voor verhuur. In de directe

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal 7.625 m² vvo

TE HUUR. Totaal 7.625 m² vvo Totaal 7.625 m² vvo T TE HUUR Hoppenkuil 16/Lage Zijde 3-3H Eindhoven Multifunctioneel bedrijfscomplex bestaande uit twee met elkaar verbonden afzonderlijke en eenvoudig splitsbare bedrijfsgebouwen. OMGEVINGSFACTOREN

Nadere informatie

Koninginnegracht 12 Den Haag BUILDING INFORMATION

Koninginnegracht 12 Den Haag BUILDING INFORMATION Koninginnegracht 12 Den Haag BUILDING INFORMATION Stena Realty BV Burgemeester Haspelslaan 61 Tel +31 20 426 16 16 Chamber of Commerce Amsterdam 1181 NB Amstelveen Fax +31 20 426 16 20 Trade register No

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM TE HUUR T.B.V. MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 875 PER MAAND CIRCA 52 M² PROJECTINFORMATIE KINKERSTRAAT 17 AMSTERDAM Kinkerstraat 17 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOREN ALBERT THIJSSTRAAT 15-17, EYGELSHOVEN VRAAGPRIJS TOTAAL: EUR 419.000,- k.k. HUURPRIJS TOTAAL: EUR 3.250,- per maand, te vermeerderen met BTW.

Nadere informatie

Orionstraat 11 te Den Haag

Orionstraat 11 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Orionstraat 11 te Den Haag Te huur bedrijfs-/kantoorruimte van ca. 863 m² Pagina 1 van 11 Algemene informatie Te huur Orionstraat 11 te Den Haag Algemeen Het betreft een

Nadere informatie

Vlietweg 16-17 te Leidschendam

Vlietweg 16-17 te Leidschendam Vrijblijvende objectinformatie Vlietweg 16-17 te Leidschendam Pagina 1 van 14 Algemene informatie Te huur Vlietweg 16-17 te Leidschendam Algemeen Kantorencomplex 'Fleetpark' is gelegen aan de Vliet op

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Eemnesserweg 11-10 Laren

Eemnesserweg 11-10 Laren Eemnesserweg 11-10 Laren Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij

Nadere informatie

Dr. Lelykade 18 B te Den Haag

Dr. Lelykade 18 B te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Dr. Lelykade 18 B te Den Haag Ca. 250 m² turn-key kantoorruimte met uitzicht over de jachthaven en de Noordzee! Pagina 1 van 11 Algemene informatie Te huur Dr. Lelykade 18

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Luchthavenweg 25 te Eindhoven

Luchthavenweg 25 te Eindhoven Te huur¹ Spectaculaire en zeer onderscheidende kantooretage met adembenemend uitzicht op het luchthavenplatform Eindhoven Airport. Adres Luchthavenweg 25 te Eindhoven Omgevingsfactoren De kantooretage

Nadere informatie

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta

BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages. 2013 v0.2 Beta BREEAM-NL IN-USE Parkeergarages 2013 v0.2 Beta Keurmerk voor duurzaam vastgoed voor drie onderdelen: Asset Beheer (Building Management) Beoordelingsrichtlijn Bestaande Gebouwen Afdrukdatum: 28 augustus

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12 SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST INZAKE VABI ELEMENTS SOFTWARE MODULES V20120702 Leverancier bereid is om aan Gebruiker een niet-exclusieve Licentie te verlenen op de Software op basis van de in deze software

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed

* % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed. HANDREIKING voor het ... vaststellen van de huurprijs. van maatschappelijk vastgoed * % = + - / Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed... HANDREIKING voor het Deze Handreiking is opgesteld door de commissie Zo rekenen we aan maatschappelijk vastgoed op initiatief van de Kopgroep Maatschappelijke

Nadere informatie

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden

Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden 15 oktober 2014 - Editie 24 Nieuwsbrief Vastgoed Fiscaal Termijn overdrachtsbelastingvrijstelling nieuw vastgoed weer terug naar 6 maanden De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie