Aanpak structureel leegstaande kantoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak structureel leegstaande kantoren"

Transcriptie

1

2 Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel Advies van de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Regio Amersfoort Aanpak structureel leegstaande kantoren Roeien tegen de stroom in Amersfoort, 13 juni 2013

3 Inleiding In de regio Amersfoort staat ongeveer 28% van de beschikbare kantoorruimte te huur of te koop, met negatieve uitschieters in gebieden als De Hoef, De Brand en Calveen. Hiermee ligt het aanbod in de regio Amersfoort boven het landelijk gemiddelde. Makelaars bestempelen 40% van de leegstaande kantoren als problematisch. Dit houdt in dat deze leegstaande vierkante meters nooit meer een kantoorgebruiker krijgen. De structurele leegstand van kantoren is een landelijk probleem. In ons land staat bijna 8 miljoen vierkante meter te huur of te koop, een deel ervan is niet of moeilijk te verhuren of te verkopen. Het is een probleem van de markt: te veel aanbod tegenover te weinig vraag. De achtergrond is bekend: Te veel aanbod: de afgelopen jaren zijn op grote schaal vierkante meters kantoorruimte bijgebouwd, terwijl de vraag terugliep. Efficiënter gebruik van de ruimte: door het nieuwe werken en een verschuiving van vaste werkplekken naar ontmoetingsruimten, nam het aantal vierkante meters werkruimte per werknemer af. Concentratie van ondernemingen en instellingen op minder locaties: door efficiency maatregelen, neemt het aantal vestigingen van grote bedrijven af. Kleinere oppervlakten: het huren van grote metrages in één keer wordt ingeruild voor bescheidener metrages. Aangezien de geschetste beweging structureel is, zijn betrokkenen genoodzaakt anders te gaan opereren om de gevolgen van leegstand te bestrijden: Beleggers moeten op grote schaal afboeken en aanzienlijke waardedalingen voor hun rekening nemen. Beleggers zijn gedwongen om genoegen te nemen met lagere huuropbrengsten. Beleggers gaan op zoek naar alternatief gebruik van hun gebouwen, hetgeen meestal gepaard gaat met lagere opbrengsten. Beleggers zijn gedwongen structureel onverhuurbare kantoorruimten uit de markt te nemen. Meer sloop dus. Ook eigenaar / gebruikers hebben vaak vergelijkbare problemen als de beleggers en zijn ook gedwongen maatregelen te nemen. In dit advies geeft de REO aan, hoe kan worden ingespeeld op de structurele leegstand van kantoren. We bepleiten een grotere flexibiliteit van gemeenten als het gaat om toepassing van regelgeving. Aan storende, ontsierende structureel leegstaande kantoren zou bij een aanpak prioriteit gegeven moeten worden. We pleiten voor een gerichte opvang door gemeenten van potentiële vestigers. Wij noemen dit de red-carpet treatment. Wij adviseren om een marktplaats in het leven te roepen voor aanbieders en zoekers van kleine metrages. Wij geven aan dat er goede voorbeelden zijn van het herbestemmen van kantoren, die navolging verdienen. Deze maatregelen lossen overigens het probleem van de mismatch tussen vraag en aanbod niet op. Ondanks deze adviezen, realiseren wij ons dat de aard en de omvang van de structurele leegstand zo Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 2

4 omvangrijk is, dat aan het uit de markt nemen van vele vierkante meters kantoorruimte niet valt te ontkomen. Gemeenten geen probleemeigenaar Zoals gezegd, het is een probleem van een aanbod waar onvoldoende vraag naar is. Dit betekent dat gemeenten geen probleemhouder zijn en de sleutel van de oplossing niet in handen hebben. Leegstand overkomt een gemeente. Een voorbeeld is het besluit van Agis om te verhuizen van Amersfoort naar Leusden, waar deze zorgverzekeraar bij Achmea intrekt. Aan de ene kant ontstaat er in Amersfoort een acuut probleem van vierkante meter leegstaande kantoren. Aan de andere kant blijft deze zorgverzekeraar in de regio. Onderstaand bericht is uit het Vastgoedjournaal van 29 januari jl. Donkere wolken pakken zich samen boven kantorenmarkt Amersfoort door vertrek Achmea Door het aanstaande vertrek van Achmea uit de gehuurde locatie aan de Van Asch van Wijckstraat 55 in Amersfoort komt in deze gemeente nog eens m2 leegstand erbij. Dat is maar liefst 12% bovenop de huidige m2 leegstand in de kantorenregio Amersfoort en Hilversum. Vastgoedjournaal.nl schrijft als eerste vakmedium over deze ontwikkeling op de Amersfoortse kantorenmarkt en heeft om haar abonees volledig te informeren direct contact opgenomen met Achmea voor een reactie. Vandaag in de zondag update het eerste verhaal achter deze onverwachte verhuisbeweging. Maandag zullen we nog updates publiceren als we de reacties van meer marktpartijen binnen hebben. Lees verder >>> Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 3

5 Gemeenten worden wel aangesproken op het aanpakken van problematische leegstand. Gemeenten kunnen zich inspannen om erger te voorkomen. In de eerste plaats dienen gemeenten in de regio Amersfoort zich uiterst terughoudend op te stellen bij het uitgeven van grond voor nieuwe kantoorontwikkeling. Als ze al grond uitgegeven moeten gemeenten de neiging onderdrukken om concessies te doen aan de grondopbrengsten. Dit verslechtert immers de concurrentiepositie van bestaand ook courant- vastgoed. Van gemeenten kan ook worden gevraagd om na te gaan of bij structureel leegstaande kantoren een grotere flexibiliteit kan worden betracht bij het toestaan van andere bestemmingen. Gemeenten kunnen ook wel degelijk probleemeigenaar zijn, bijvoorbeeld als zij risicodragend participeren in de grondexploitatie van een kantorenlocatie. De gemeente Amersfoort is één van de drie partners van Podium, de kantorenlocatie in Vathorst. Daarnaast participeert de gemeente Amersfoort in de locatie tegenover het Eemplein. Tot slot moet er voor gezorgd worden dat leegstaande en snel verpauperende kantoorruimte het beeld van Amersfoort e.o. als gunstige vestigingsplaats niet vertroebelt. Het woud van te huur borden op de Hoef werkt niet bepaald uitnodigend voor een vestiger op oriëntatiepad. Leegstand van kantoren kan de leefbaarheid in en het aanzien van een gemeente schaden. Het ene leegstaande kantoor is de andere niet. Een leegstand kantoor op een prominente plek, bijvoorbeeld bij de entree van de gemeente, schaadt het aanzien veel meer dan minder in het oog springende leegstaande kantoren. De REO heeft 10 voorbeelden van storende leegstand geselecteerd. Deze zijn als bijlage bij dit advies opgenomen. Aanbeveling: leegstand van kantoren is structureel en wordt veroorzaakt door te veel aanbod tegenover een krimpende vraag. Gemeenten in de regio Amersfoort zijn geen probleemeigenaren van de problematische kantorenleegstand. Gemeenten dienen zich wel in te spannen om erger te voorkomen, bijvoorbeeld door terughoudend te zijn bij de uitgifte van grond voor nieuwe kantoren. Daarnaast dienen gemeenten te voorkomen dat concentratie van leegstand een indruk van verpaupering oproept. Geef prioriteit aan het aanpakken van de meest storende leegstaande kantoren. Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 4

6 Niet bij de pakken neerzitten De gemeenten in de regio Amersfoort dienen alles op alles te zetten om de leegstand van kantoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde te verkleinen. De REO ziet hiervoor drie sporen: 1. Zorg als gemeente voor een optimale opvang van potentiële vestigers; 2. Richt een marktplaats in waar aanbieders en zoekers van vooral kleinere kantoormetrages elkaar kunnen vinden; 3. Ga gericht aan de slag met panden die geen kantoorgebruiker meer zullen vinden. Opvang van potentiële vestigers De regio Amersfoort is door haar centrale ligging, de samenstelling van de beroepsbevolking en het woonklimaat, een toplocatie voor bedrijven om zich te vestigen. Er zijn nog voldoende partijen op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats. De regio zou moeten inspelen op een ontwikkeling waarbij grote bedrijven met meerdere vestigingen, het aantal kantoren vermindert en zich gaan concentreren op één of een beperkt aantal locaties. De genoemde centrale ligging speelt de regio Amersfoort bij deze ontwikkeling in de kaart. Gemeenten dienen zich echter niet uitsluitend op grote bedrijven te concentreren. De gemeente Amersfoort heeft haar accountmanagement vooral gericht op de grote ondernemingen en hoopt in ieder geval reeds gevestigde bedrijven voor de gemeente te behouden. Kleine(re) bedrijven hebben geen of minder profijt van deze aanpak en zijn aangewezen op de reguliere opvang bij het gemeentelijke loket. Aan deze opvang valt nog veel te verbeteren. Ontwikkel een red-carpet treatment voor potentiële vestigers van binnen en buiten de regio. Analyseer de bestaande processen en regels en steek in op een positieve basishouding naar iedere zoeker. Van kan (daar) niet naar kunnen we voor U oplossen. Van een situatie waar de vestiger op audiëntie moet bij een ambtenaar, naar een ontvangst waarbij we de vestiger in de watten leggen. Breng deze dienst onder in Ondernemersplaza, waar de gemeente al over ruimte beschikt en waar ook andere voor vestigers relevante dienstverleners te vinden zijn. Het gemeentebestuur van Amersfoort dient na te gaan of een en ander in regioverband kan worden opgezet. Aanbeveling: Maak gebruik van de centrale ligging van de regio Amersfoort om een relatief goede positie op de kantorenmarkt te bereiken. Richt de pijlen ook op kleinere bedrijven. Ontwikkel hiervoor een red-carpet treatment voor potentiële vestigers. Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 5

7 Marktplaats voor zoekers Steeds meer eigenaren van kantoren proberen hun aanbod te richten op kleinere kantoorgebruikers. Het aanbod loopt van eenpersoons werkplekken, zoals bij Spaces en Seats to Meet, via plekken voor een aantal gebruikers met kortlopende turnkeyhuurcontracten, tot de meer conventionele verhuur van (delen van) verdiepingen. Actieve gebouweigenaren proberen hun gebouw aantrekkelijk te maken als ontmoetingsplaats waar partijen afspreken en elkaar vinden. Een stationslocatie, of royale parkeerruimte en een goede snelwegontsluiting gelden als succesfactoren, evenals goede koffie, lunchfaciliteiten en andere services. Er zijn veel aanbieders van werk- en ontmoetingsplekken van 10 tot 100 m2. Er zijn ook veel vragers. Bijvoorbeeld, vanuit de groeiende groep ZZP ers, startende ondernemingen en bestaande bedrijven, die door inkrimping of een ander werkconcept behoefte hebben aan minder en vooral flexibeler vierkante meters. Vraag en aanbod vinden elkaar echter niet gemakkelijk. Aanbieders moeten publicitair aansprekende acties ondernemen om gevonden te worden. Zoekers zijn aangewezen op hun netwerk en op het toeval. Traditionele makelaars opereren niet of nauwelijks in dit segment van de markt; hun verdienmodel is er niet op ingesteld. Onderzoek daarom de mogelijkheden van een digitale marktplaats waar vraag en aanbod elkaar vinden. Aangekleed met een schil die actief de USP s van de regio Amersfoort als vestigingsplaats uitdraagt, met haar perfecte combinatie van wonen, werken en recreëren, op een centrale en goed ontsloten locatie. Nagegaan moet worden of de Stichting Citymarketing met de citymarketeer een dergelijke website kan realiseren en exploiteren, al dan niet samen met marktpartijen. Aanbeveling: Speel in op de nieuwe kleinschalige en flexibele vraag op de kantorenmarkt. Aanbieders en vragers van deze werk- en ontmoetingsruimten dienen via een digitale marktplaats bij elkaar te worden gebracht. Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 6

8 Actieve aanpak van structureel leegstaande panden Kantorenleegstand is te onderscheiden in leegstand van courante panden en leegstand van panden die nooit meer een (kantoor-)gebruiker zullen vinden. Deze laatste categorie noemen we problematische leegstand, volgens schattingen ongeveer 40% van de totale leegstand. Ook de regio Amersfoort kent een groot aantal van deze problematische kantoren. Problematische leegstand vraagt om een originele en grensverleggende aanpak. Daarbij is de kwaliteit van de locatie cruciaal. Met de locatie als uitgangspunt zijn op een aantal plekken succesvolle transformaties tot stand gebracht. De Hulk in Almere, een omvangrijk gebouw van voorheen het GAK wordt thans verbouwd tot zorgappartementen. Een ander aansprekend voorbeeld is het ACTA gebouw in Amsterdam Nieuw West. Het voormalige gebouw van de tandheelkunde faculteit is getransformeerd tot 460 studentenwoningen. Deze voorbeelden van geslaagde projecten konden alleen maar slagen doordat alle betrokken partijen de wil hadden om de transformatie tot een goed einde te brengen. Hierbij zijn de gemeentelijke eisen ten aanzien van de bestemming en vooral die van de brandweer soms lastig te nemen hordes. Overwogen kan worden om een transformatieteam in het leven te roepen die eigenaren stimuleert en ondersteunt bij transformatie naar een andere bestemming. Een moeilijke factor is het verspreide eigendom van kantoren in een bepaald gebied. Deze versnippering heeft tot gevolg dat eigenaren een afwachtende houding aannemen. De overheersende gedachte is dan: waarom zou ik investeren in het onderhoud van mijn leegstaande pand, terwijl bij de buurman het gras twee meter hoog tussen de stenen staat? De gemeente Amersfoort is bezig om in de Hoef, als het gaat om de bestemming van panden, meer mogelijk te maken. Door de in nationaal perspectief uitstekende ligging en ontsluiting van de Hoef, verdient deze locatie een tweede kans. Zaak voor de gezamenlijke eigenaren om ook hun steentje bij te dragen aan de revitalisering van dit terrein. Blijft de uitdaging van echt incourante panden. Daar moet een doorbraak geforceerd worden. Wonderen bestaan niet, of laten te lang op zich wachten. Selecteer daarom één of enkele echt kansloze panden op goede, voor de samenleving belangrijke locaties en ga daar maximale inzet op plegen. Zelfs als een dergelijk pand nog niet leeg staat waardoor je bijtijds kunt ingrijpen. Een voorbeeld in dit verband is het kantoor van De Amersfoortse Verzekeringen en stimuleer partijen om een dergelijk locatie op te pakken. Ondersteun ze met incentives, subsidies en maximale procedurele medewerking. Hierdoor krijgen gebouwen op prominente plaatsen in stad en regio weer een uitstraling en worden weer een visitekaartje in plaats van een monument van verval en verlangen naar vroegere, betere tijden. Aanbeveling: Verricht maximale inspanning bij het geven van een nieuwe bestemming aan structureel leegstaande panden. Tracht eigenaren te organiseren met als oogmerk het gezamenlijk aanpakken van het aanzien van Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 7

9 een bedrijventerrein. Roep hiervoor een transformatieteam in het leven. Breng focus aan bij het aanpakken van storende leegstand. Tien storende leegstaande kantoren De REO heeft 10 leegstaande kantoren (bijlage 1) geselecteerd die het aanzien van de stad en de regio schaden. De aanpak hiervan verdient prioriteit. Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 8

10 Bijlage 1 STORENDE LEEGSTAND Amersfoort, voormalig kantoor van Beweging 3.0, Asch van Wijkstraat 1 Amersfoort gesloopte sociëteit De Witte, storende kavel voor een kantoor Amersfoort, Amersfoortstaete, Hogeweg Amersfoort, voormalig kantoor KPN op de kop van de Hoef Voormalig pand van Yokogawa op de Isselt Eemnes, kantoor in de oksel van de A1 en de A27 Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 9

11 Vervolg bijlage 1 Baarn, voormalig kantoor van de Hermans Groep, de Drie Eiken Amersfoort, voormalig kantoor van SNS aan de Stadsring Amersfoort, voormalig pand Centropa, Nijverheidsweg Amersfoort, voormalig pand Schuitema, Lichtenpenweg, De Hoef Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 10

12 Bijlage 2 Ontwikkeling vierkante meter prijzen (bron: MVGM) Bron: NVM Groningen Arnhem Amersfoort Utrecht Amsterdam Den Haag Rotterdam Eindhoven Maastricht Aanbod kantorenmarkt Amersfoort (bron: MVGM) Leegstand kantorenmarkt Amersfoort (bron: MVGM) Amersfoort, 13 juni 2013 Aanpak structureel leegstaande kantoren 11

13

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Rapportage fase 1 - thema Locatie Mei 2013 Uitgevoerd in opdracht van CoreNet Global Benelux en beroepsvereniging Facility

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp e-mail 1 Advies acquisitiebeleid

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie)

Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk. Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Het scheiden van wonen en

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie