Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw"

Transcriptie

1 Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1

2

3 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar klaar voor een nieuwe stap? Of ben je al gestart in het secundair onderwijs en zoek je een richting of school die beter bij je past? Dan is onze Handelsschool misschien wel iets voor jou. Ontdek onze kwaliteiten en maak een positieve keuze voor het handelsonderwijs! 3

4 4

5 lnhoud Welkom 3 Inhoud 5 Overzicht 7 Profiel 9 Eerste graad 13 Tweede graad 18 Derde graad 28 Studeren in het hoger onderwijs 44 Praktisch 48 Contact 53 Algemene info 54 5

6 6

7 Overzicht van het studiegebied STUDIEGEBIED HANDEL Technisch secundair onderwijs Eerste graad 1 Bedrijfseconomie - Talen (Handel) Bedrijfseconomie - Sport (Handel) 2 Bedrijfseconomie - Talen (Handel) Bedrijfseconomie - Sport (Handel) Beroepssecundair onderwijs Tweede graad 1 Bedrijfseconomie (Handel) Bedrijfseconomie - Talen (Handel-Talen) Office en Retail 2 Bedrijfseconomie (Handel) Bedrijfseconomie - Talen (Handel-Talen) Office en Retail Derde graad Office met optie: 1 Bedrijfseconomie Boekhouden- Informatica Secretariaat- - klantendienst (Handel) Informatica Beheer Talen - logistiek 2 Bedrijfsecenomie Office met optie: Boekhouden- Informatica Secretariaat- - klantendienst (Handel) Informatica Beheer Talen - logistiek - Business Support 3 - Logistics Broederschool Handel St-Niklaas 7

8 8 Wij kiezen voor de Handelsschool omdat ze er aandacht hebben voor de eigenheid van ons kind. ouder

9 Profiel van het studiegebied Profiel Handelsonderwijs: iets voor jou? Je bent op zoek naar een nieuwe school en je vraagt je af of de Handelsschool iets voor jou is. Boeit de wereld van bedrijven, administratie en economie je? Wil je leren werken met computers en professionele software? Wil je weten hoe bedrijven werken? Wil je zelf je eigen onderneming opstarten? Dan is de Handelsschool iets voor jou! Onderneem en organiseer je graag, samen met anderen? Wil je je talenkennis op een praktische en concrete manier gebruiken? Zoek je een school waar iedereen aandacht krijgt en de leerkrachten niet in een ivoren toren zitten? Wil je graag wat meer tijd en begeleiding om de leerstof te verwerken? Dan is de Handelsschool iets voor jou! Wie aan de Handelsschool afstudeert, houdt bovendien heel veel opties voor de toekomst open. Kijk maar eens in het overzicht Wat na de Handelsschool? achterin deze brochure. Overtuigd, of nog niet helemaal? Bekijk op de volgende bladzijden de verschillende richtingen en mogelijkheden in onze school, en je zult merken dat handelsonderwijs heel wat meer is dan je had gedacht. 9

10 Profiel Unieke groeikansen voor unieke mensen Handelsonderwijs: iets voor jouw zoon of dochter? Je bent op zoek naar een nieuwe school voor je zoon of dochter en je vraagt je of de Handelsschool wel de juiste keuze is. Het is inderdaad belangrijk niet over één nacht ijs te gaan. Als je kind in de juiste studierichting zit, zal het er immers meer succes beleven. Een kind dat merkt dat het goed gaat op school en dat zijn inspanningen beloond ziet, is vanzelf gemotiveerd om verder te blijven werken. Wie vanaf het eerste jaar meteen voor het Handelsonderwijs kiest en daar een goed resultaat behaalt, heeft bovendien veel meer basiskennis verworven dan iemand die in een andere afdeling het studiepeil nauwelijks aankan en met veel moeite net voldoende haalt. Vaak raken kinderen na enkele jaren, door voortdurend mislukken, gedemotiveerd. Een weloverwogen, realistische studiekeuze van bij het begin had hen vast heel wat teleurstellingen kunnen besparen. 10 Handelsonderwijs biedt een behoorlijk algemene opleiding met veel mogelijkheden. Wij bieden in de hogere jaren studierichtingen aan die de nadruk leggen op bedrijfseconomie, praktische talenkennis, omgaan met professionele software, netwerkbeheer en programmeren, administratieve taken op de werkvloer, zakelijke communicatie, boekhouden,

11 Broederschool Handel St-Niklaas De leerstof wordt geleidelijk aangebracht en verwerkt. Door het aangepaste tempo krijgt je kind de kans om vragen te stellen en de leerstof regelmatig te herhalen. In de Handelsschool gaat er veel aandacht naar leerlingbegeleiding. Leerlingen met leerproblemen of andere problemen worden op onze school op verschillende manieren geholpen. De klassenleraar, de vakleerkrachten, graadcoördinatoren, GOK-begeleiders (GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen) en CLB-medewerkers staan altijd paraat met een luisterend oor voor de problemen van je zoon of dochter en ook voor de zorgen van de ouders. Wij maken er een punt van om aandacht te schenken aan elke leerling en iedereen alle kansen op succes te bieden. Studeert je kind aan de Handelsschool af, dat heeft het heel wat opties voor de toekomst. De meeste van onze leerlingen studeren verder in het Hoger Onderwijs. Je kan er meer over lezen in het overzicht Wat na de Handelsschool? achterin deze brochure. Wie het Handelsonderwijs afwerkt, is ook klaar voor de arbeidsmarkt. Dankzij het attest Bedrijfsbeheer kunnen onze afgestudeerden zelfs een eigen onderneming opstarten. Op de volgende bladzijden vind je een uitgebreide beschrijving van de verschillende studierichtingen in de Handelsschool en waar de nadruk ligt. 11

12 12 De leerlingen vormen een hechte groep: op de speelplaats zit niemand alleen. leerling

13 Eerste graad Bedrijfseconomie Talen - Sport (TSO) Wat mag je verwachten? Je krijgt een eerste kijk op de vele kanten van de bedrijfswereld. Wat komt er allemaal kijken bij kopen en verkopen? Wat doen bedrijven en welke documenten worden er gebruikt? Wat heeft handel met onze manier van leven te maken? Wat leer je? In deze opleiding speelt de computer een centrale rol. Je leert er vanaf de eerste graad op een professionele manier mee omgaan. Verder staat handel ook niet los van communicatie (spreken en schrijven) en rekenen. Deze vaardigheden worden dan ook dagelijks ingeoefend. Na de eerste graad zou het voor jou duidelijk moeten zijn welke studierichting je het volgende jaar het best kiest. Bedrijfseconomie (Handel), Bedrijfseconomie-Talen(Handel-Talen) of Office en Retail. Wat is onze aanpak in de eerste graad? TEMPO De keuze-uren werden ingericht in functie van de hoofdvakken. Hierdoor hebben de leerkrachten extra tijd om de basisleerstof aan te brengen en: kunnen de leerlingen de aangeboden leerstof beter volgen en begrijpen, en hebben ze de tijd om na te denken over de problemen die zich voordoen; krijgen de leerlingen meer verwerkingstijd voor de basisleerstof die centraal staat, de theorie staat niet op zichzelf, maar de leerinhouden worden functioneel behandeld; de extra tijd geeft de leerkracht de mogelijkheid meer oefeningen onder begeleiding te maken in de klas. 13

14 Eerste graad Bedrijfseconomie Talen - Sport (TSO) PEDAGOGISCHE AANPAK Manier van lesgeven De leerstof wordt geleidelijk aangebracht en verwerkt. Wij trachten de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Elke vakleraar besteedt ruim de tijd aan het leren leren van zijn vak. Door het aangepaste tempo hebben de leerlingen de mogelijkheid om voortdurend vragen te stellen. De leerkracht bouwt zijn les zo op dat hij regelmatig herhaalt. Op deze manier krijgen onze leerlingen extra kansen om inzicht te krijgen in de leerstof. Didactisch materiaal In onze school hebben we een systeem van vaklokalen ontwikkeld. Hierdoor beschikt de leraar in zijn vaklokaal over aangepast didactisch materiaal om de leerstof visueel voor te stellen: overheadprojector, video, audiosystemen, computer, CD-rom, dataviewer, digitaal bord. De leerkracht maakt vaak gebruik van elektronische handboeken zodat de lessen op een aanschouwelijke en efficiënte manier kunnen worden gegeven. Leerkrachten kunnen op die manier beter inspelen op de noden van de leerlingen. De Broederscholen, vestiging Nieuwstraat, hebben samen een openleercentrum uitgebouwd. Hier wordt voor de 1ste graad een project rond begeleid zelfstandig leren uitgewerkt. Op die manier leren de leerlingen onder leiding van de vakleerkracht bepaalde leerstofonderdelen zelfstandig inoefenen. Bereidheid tot helpen Leerlingen die een tekort hebben opgelopen, worden geholpen via extra opdrachten (remediëring) of via inhaallessen. De school organiseert inhaallessen voor Frans en wiskunde. De vakleerkracht of de cel leerlingenbegeleiding kan je verwijzen naar de inhaalles. Daarnaast kan je ook een traject leren leren volgen. 14

15 Behalve bij de bespreking van de trimestriële rapporten en tijdens de andere oudercontacten, kunnen de ouders ook na afspraak terecht bij de graadcoördinator, de leerlingenbegeleider, de leerkrachten of de directie. Zij overleggen ook wekelijks met elkaar en met een medewerker van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Tijdens dit overleg worden leerlingen met problemen besproken en wordt er, in gezamenlijk overleg, naar een oplossing voor het probleem gezocht. Wij trachten nieuwe leerlingen op een gemoedelijke manier op te vangen zodat zij zeer vlug aangepast zijn en zich thuis voelen op onze school. We streven ernaar om de relatie leerling-leerkracht te doen verlopen in een sfeer van onderling vertrouwen en we trachten problemen die zich voordoen op te lossen via gesprekken of door verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners. Studie Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid tot het volgen van studie van u. tot u. Op woensdag kan er ook studie gevolgd worden van u. tot u. EVALUATIE Tijdens het trimester krijgen de leerlingen verschillende evaluatiemomenten (taken, toetsen, vaardigheden) voor de hoofdvakken. Het gemiddelde van die resultaten vormt de punten voor dagelijks werk. Voor de hoofdvakken nemen we op het einde van elke trimester ook proefwerken af. In het eerste jaar is er proefwerk voor Nederlands, Frans en wiskunde. In het tweede jaar komt er Engels en bedrijfseconomie bij. Op het trimestrieel rapport is de verhouding tussen de punten voor dagelijks werk en de punten van de proefwerken 50% - 50%. Voor alle andere vakken passen we permanente evaluatie toe. Het gemiddelde resultaat van alle evaluatiemomenten vormt de punten voor dagelijks werk. Voor die vakken worden er bij het trimestrieel of jaarrapport geen proefwerkpunten gegeven. Door meer aandacht te geven aan de resultaten van het dagelijks werk willen we de leerlingen aanzetten tot regelmatig studeren. Door deze manier van evalueren proberen we de kloof met het basisonderwijs kleiner te maken. 15

16 Eerste graad Bedrijfsecomomie met keuze talen In de eerste graad krijg je in de meeste studierichtingen dezelfde vakken, op enkele keuze-uren na. Betekent dit dat in de 1ste graad alles hetzelfde is? Helemaal niet. In onze eerste graad krijg je een voorbereiding op theoretisch technisch onderwijs in de 2de en 3de graad. Je krijgt een ruim pakket aan algemene vorming (talen wiskunde ) maar we houden rekening met de specifieke leerkenmerken van onze leerlingen. Het tempo ligt trager dan in het ASO, hierdoor hebben we meer tijd voor herhaling en remediëring. Een goede verwerving van de basiskennis staat voorop. In de eerste graad trachten wij de capaciteiten van onze leerlingen te ontdekken en verder te ontwikkelen. NIEUW in de eerste graad! keuzetraject talen of sport 16

17 of sport Hoe zit het met jouw talenten? In de eerste graad willen we leerlingen vooral observeren, op zoek gaan naar specifieke capaciteiten van een leerling, nagaan waarvoor een leerling belangstelling heeft. Daarom bieden wij een dubbel traject aan: 1. Bedrijfseconomie-Talen (Handel) De leerlingen krijgen een algemene vorming waarbij extra aandacht wordt besteed aan talen. Er worden extra uren Nederlands, Frans en Engels ingericht. Zij maken ook voor het eerste kennis met de werking van de bedrijfswereld. ICT is de rode draad doorheen de latere opleidingen in het studiegebied handel. In de eerste graad wordt ruim aandacht besteed aan het verwerven van ICT-vaardigheden. Na de eerste graad Bedrijfseconomie-Talen kan de leerling overstappen naar alle richtingen van het studiegebied handel maar ook naar andere TSO-richtingen. 2. Bedrijfseconomie-Sport (Handel) Wij bieden dit traject aan voor leerlingen die enerzijds de talenten hebben om theoretisch technisch onderwijs te volgen en anderzijds interesse hebben voor sport. Via extra uren sport en wetenschappen willen wij nagaan in hoeverre deze leerlingen de nodige talenten en motivatie hebben om eventueel in de 2de en 3de graad een technische opleiding lichamelijke opvoeding en sport te volgen. We willen echter vermijden dat leerlingen op 12 jarige leeftijd een definitieve keuze moeten maken. De interesse van een leerling kan evolueren, een voorlopig gemaakte keuze mag geen beperking zijn voor de verdere studieloopbaan. Omdat wij naast de extra uren sport en wetenschappen toch nog voldoende uren taal en bedrijfseconomie inrichten kunnen deze leerlingen ook na het tweede jaar van de eerste graad perfect aansluiten bij richtingen in het studiegebied handel in de 2de en 3de graad. Het traject Bedrijfseconomie-Sport is eigenlijk bedoeld om sportieve leerlingen de kans te geven om vanaf het eerste jaar secundair onderwijs extra aandacht te kunnen besteden aan hun interesse, sport, zonder daarbij een hypotheek te leggen op hun latere studieloopbaan. Door de combinatie van sport met talen en bedrijfseconomie blijven alle poorten naar TSO richtingen in de 2de en 3de graad open staan. 17

18 18 Eerste graad Bedrijfseconomie (TSO)

19 Lessentabel 1ste graad - Bedrijfseconomie 1ste leerjaar A 2de jaar BEE-Talen BEE-Sport BEE-Talen Sport ALGEMENE VORMING Godsdienst Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Techniek Plastische opvoeding Toegepaste wetenschappen TALENVORMING Nederlands Frans Engels BEDRIJFSGERICHTE VORMING Initiatie in de bedrijfseconomie ICT-vaardigheden SPORT TOTAAL

20 Tweede graad Bedrijfsecomomie (TSO) 20 Wat mag je verwachten? In de 2de graad Bedrijfseconomie (handel) krijg je een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding van een Kleine-en Middelgrote Onderneming (KMO) en ook een basis rond het commerciële luik. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakketten gebruiken in functie van administratieve toepassingen. Je verwerft de basisbeginselen van het programmeren. Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans en Engels) ondersteunt het geheel. Logisch denken en nauwkeurig en ordelijk werken zijn hier bovendien een must. Wat leer je? Je leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden: je leert je uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context; je leert informatie afleiden uit mondelinge en schriftelijke communicatie; je leert opgedane indrukken, ervaringen, persoonlijke gevoelens en meningen verwoorden en je kan deelnemen aan een gesprek; je leert een eenvoudige Nederlandse schrijfopdracht uitvoeren in een verzorgde taal. je leert kritisch omgaan met geschreven en gesproken taal. Je leert de meest voorkomende commerciële, financiële en diverse verrichtingen analyseren om ze nadien te boeken in een systeem van dubbel boekhouden, op manuele wijze en via een didactisch boekhoudpakket: je leert de documentenstroom in een bedrijf kennen om de hierbij behorende administratie af te kunnen handelen; je leert de basiswoordenschat en technieken van het verkopen en oefent dit in via praktische opdrachten; je leert informatica-kantoortoepassingen gebruiken en de basis van programmeren; je leert foutloos tienvingerblind typen en de basis van een tekstverwerkingspakket kennen; je leert efficiënt informatie verzamelen op het internet.

21 je leert een database aanmaken met Microsoft Office en hierin courante wijzigingen aanbrengen. je leert een rekenblad aanmaken met Microsoft Office en hierin met eenvoudige formules courante berekeningen maken. je leert een presentatie aanmaken in Microsoft Office in een presentatiepakket. je leert de basisstructuren om nadien eenvoudige programma s te schrijven. Wie is klaar voor de 2de graad Bedrijfseconomie (Handel)? In het eerste leerjaar van de 2de graad Bedrijfseconomie(Handel) zijn de instapvereisten strikt genomen dezelfde als de globale instapvereisten voor de 2de graad TSO. In principe kan iedere jongere die op deze leeftijd de keuze wil maken, instromen in deze studierichting. Sommigen hebben in het 2de leerjaar van de eerste graad als basisoptie Handel gekozen. Deze leerlingen hebben in het vak bedrijfseconomie al een smaakmaker van de leerstof van de 2de graad Bedrijfseconomie(Handel) gekregen. Wat na de 2de graad Bedrijfseconomie (Handel)? Wanneer je, na het behalen van het oriënteringsattest A, je studieloopbaan na de 2de graad Bedrijfseconomie (Handel) wil verderzetten, heb je verschillende keuzemogelijkheden in de derde graad van het studiegebied Handel: Bedrijfseconomie (Handel): je kiest voor een commercieel-administratieve opleiding; Boekhouden-informatica: je kiest voor een boekhoudkundig-administratieve opleiding; Informaticabeheer: je kiest voor een informaticaopleiding. Wanneer je, na het behalen van een oriënteringsattest B, je studieloopbaan na de 2de graad Handel TSO wil verder zetten, heb je volgende keuzemogelijkheid in de 3de graad BSO van het studiegebied Handel: Office optie klantendienst of logistiek (BSO): je kiest voor een commercieel administratieve of logistieke opleiding. Op het einde van het tweede leerjaar van de 2de graad ontvang je het getuigschrift van de 2de graad secundair onderwijs. 21

22 Tweede graad Bedrijfsecomomie (TSO) 22 Ik kies voor de Handelsschool: degelijke school, hoog niveau van de opleidingen, wat de overstap naar de hogeschool makkelijker maakt. leerling

23 Lessentabel 2de graad - Bedrijfseconomie (Handel) 1ste jaar 2de jaar ALGEMENE VORMING Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 1 1 Wiskunde 4 4 Lichamelijke opvoeding 2 2 TALENVORMING Nederlands 5 4 Frans 5 4 Engels 2 3 Duits 0 1 BEDRIJFSGERICHTE VORMING Bedrijfseconomie 6 6 Toegepaste informatica 4 4 TOTAAL

24 Tweede graad Bedrijfsecomomie-Talen (TSO) Wat mag je verwachten? Als je interesse en aanleg hebt voor vreemde talen, zit je goed in de richting Bedrijfseconomie-Talen (Handel- Talen). Daar krijg je immers een stevig pakket talen voorgeschoteld (Nederlands, Frans, Engels en Duits). Je leert de basisprincipes van het dubbel boekhouden van een Kleine- en Middelgrote Onderneming (KMO) en ook een basis rond het commerciële luik. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken in functie van administratieve toepassingen. Wat leer je? Je leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden: je leert je uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context; je leert informatie afleiden uit mondelinge en schriftelijke communicatie; je leert opgedane indrukken, ervaringen, persoonlijke gevoelens en meningen verwoorden en kan deelnemen aan een gesprek; je leert een eenvoudige Nederlandse, Franse en Engelse schrijfopdracht uitvoeren in een verzorgde taal. Je verwerft inzichten in de economische samenleving: je leert eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in de enkelvoudige en dubbele boekhouding; je verruimt je economische inzichten a.d.h.v. de actualiteit en een bedrijfsbezoek. Je leert eenvoudige verkooptechnieken: je leert de basistechnieken van het verkopen en oefent dit in praktische opdrachten. Via deze oefeningen leer je in kleine groepjes overleggen. 24

25 Je leert informatica-kantoortoepassingen gebruiken: je leert foutloos tienvingerblind typen en de basis van een tekstverwerkingspakket kennen; je leert een eenvoudige database aanmaken en hierin courante wijzigingen aanbrengen; je leert een eenvoudig rekenblad aanmaken en hierin met eenvoudige formules courante berekeningen maken; je leert een eenvoudige presentatie maken in een presentatiepakket. Wie is klaar voor de 2de graad Bedrijfseconomie-Talen (Handel-Talen)? In het eerste leerjaar van de 2de graad Bedrijfseconomie-Talen (Handel-Talen) zijn de instapvereisten strikt genomen dezelfde als de globale instapvereisten voor de 2de graad TSO. In principe kan iedere jongere die op deze leeftijd de keuze wil maken, instromen in deze studierichting. Sommigen hebben in het 2de leerjaar als basisoptie Handel gekozen. Deze leerlingen hebben in het vak Bedrijfseconomie al een smaakmaker van de leerstof van de 2de graad Bedrijfseconomie-Talen (Handel-Talen) gekregen. Wat na de 2de graad Bedrijfseconomie-Talen (Handel-Talen)? Wanneer je geslaagd bent in de 2de graad Bedrijfseconomie-Talen (Handel-Talen), is de meest logische keuze de richting Secretariaat-Talen in de derde graad. Je kiest dan voor een administratieve opleiding waar je talenkennis goed van pas komt. Wanneer je, na het behalen van een oriëntatieattest B, je studieloopbaan na de 2de graad Bedrijfseconomie- Talen (Handel-Talen) wil verderzetten, heb je volgende keuzemogelijkheid in de derde graad BSO van het studiegebied Handel: Office met optie klantendienst of logistiek: je kiest voor een administratieve en logistieke opleiding. Op het einde van het tweede leerjaar van de 2de graad ontvang je het getuigschrift van de 2de graad secundair onderwijs. 25

26 Tweede graad Bedrijfsecomomie-Talen (TSO) 26 Ik kies voor de Handelsschool voor de goede band met de leerkrachten. leerling

27 Lessentabel 2de graad - Bedrijfseconomie-Talen (Handel-Talen) 1ste jaar 2de jaar ALGEMENE VORMING Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 1 1 Wiskunde 3 3 Lichamelijke opvoeding 2 2 TALENVORMING Nederlands 5 4 Frans 5 6 Engels 4 4 Duits 2 2 BEDRIJFSGERICHTE VORMING Bedrijfseconomie 3 3 Toegepaste informatica 4 4 TOTAAL

28 Tweede graad Tweede graad Office en Retail (BSO) Wat mag je verwachten? In de studierichting Kantoor BSO word je voorbereid op beroepen als administratief medewerker, logistiek bediende of medewerker van een klantendienst. Wat leer je? De vorming in de 2de graad Office en Retail bestaat uit drie componenten: competenties als verkoopsmedewerker. Je leert hoe je goederen in ontvangst neemt en bestellingen verwerkt, hoe je verkoopt en service verleent. competenties als administratief medewerker. Er is aandacht voor secretariaats- en boekhoudkundige taken. ICT-vaardigheden. Je leert tienvingerblind typen, omgaan met een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket en je leert internet gebruiken in een administratieve context. In de hele opleiding is er voortdurend aandacht voor beroepsvaardigheden zoals het toepassen van een huisstijl en de NBN-normen. Ook attitudes als ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je wordt voorbereid op een eerste kennismaking met de werkvloer. Wie is klaar voor de 2de graad Office en Retail? Interesse voor administratie en verkoop zijn de instapvereisten voor de 2de graad Office en Retail. Leerlingen uit het tweede jaar TSO optie Handel hebben een bredere basis om deze studierichting aan te vatten dan leerlingen uit andere studiegebieden. De opgelopen achterstand kan echter weggewerkt worden met de nodige inspanning. 28

29 Wat na de 2de graad Office en Retail? Op het einde van de 2de graad Office en Retail krijg je het getuigschrift van de 2de graad secundair onderwijs. Na de 2de graad Office en Retail kun je doorstromen naar de derde graad Office waar je kan kiezen uit de optie Klantendienst of Logistiek. Lessentabel 2de graad - Office en Retail 1ste jaar 2de jaar ALGEMENE VORMING Godsdienst 2 2 MAVO 2 2 Wiskunde 2 2 Lichamelijk opvoeding 2 2 TALENVORMING Nederlands 4 4 Zakelijk communicatie-nederlands 3 2 Frans 4 4 Engels 3 3 BEDRIJFSGERICHTE VORMING Administratieve vorming 5 5 Toegepaste informatica 3 4 Verkoop 2 2 Logistiek 1 1 TOTAAL

30 Derde graad Bedrijfsecomomie (TSO) Wat mag je verwachten? De studierichting Bedrijfseconomie (Handel) in de 3de graad is een heel polyvalente studierichting. Je krijgt een brede algemeen vormende en bedrijfseconomische opleiding. Je leert denken en werken in een administratieve en commerciële omgeving, efficiënt, klantgericht en zakelijk. Wat leer je? De vorming in de 3de graad Bedrijfseconomie (Handel) bestaat uit twee componenten: een algemeen vormende component met aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijgen de leerlingen oefeningen op probleemoplossende vaardigheden, wiskundig-economische modellen en op specifieke toepassingen uit de handelssector: financiële algebra en statistiek. een bedrijfsgerichte component met een stevig pakket bedrijfseconomie, ondersteund door toegepaste informatica. Als GIP of Geïntegreerde Proef runnen de leerlingen een eigen minionderneming. In de lessen Bedrijfseconomie komen alle aspecten van het ondernemen aan bod : het opstarten van een bedrijf, het aanwerven van personeel, het opstellen van een marketingplan, het nemen van investeringsen financieringsbeslissingen, het afsluiten van de juiste verzekeringen, het invullen van de belastingaangiftes, enz. Om het geheel te linken aan de praktijk komen een aantal mensen uit de bedrijfswereld een gastcollege verzorgen. Daarnaast bezoeken we een aantal bedrijven uit verschillende sectoren. Met het boekhoudpakket BOB software leer je een voorraadadministratie voeren, aan- en verkoopfacturen boeken, alsook investeringen en afschrijvingen. 30 Ook macro-economische aspecten komen aan bod, want elk bedrijf moet gesitueerd worden in een ruimere omgeving. Zo bespreken we de begrippen economische groei, conjunctuur, inflatie, begroting, werkgelegenheid en werkloosheid enz.

31 In de lessen toegepaste informatica zal je je verder verdiepen in volgende sofwareprogramma s: tekstverwerking, rekenblad, databank, tekenblad, presentatiepakket Daarnaast leer je ook een aantal efficiënte vergadertechnieken aan en word je aangeleerd hoe je een digitale agenda bijhoudt. Als geïntegreerde proef (GIP) in de richting Handel runnen de leerlingen in de 3de graad een eigen minionderneming. Ze verkochten de afgelopen jaren o.a. pralines, Italiaanse voedingswaren, gevulde mokken, kaarsen, fietsaccessoires, kruiden, keukenaccessoires, badproducten, elektronische gadgets, ouderwetse zoetigheden in retro verpakkingen, vogelhuisjes, plantjes enz. Je kruipt in de huid van de ondernemer en richt een eigen miniatuurbedrijf op, waarbij je een product commercialiseert met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op doen : eerst denken, en dan effectief durven doen! De voorbereidingen gebeuren in het vijfde jaar Handel en de concrete uitvoering is voorzien in het zesde jaar Handel. Tijdens de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken. Wie is klaar voor de 3de graad Bedrijfseconomie (Handel)? Instapvereisten voor de 3de graad Bedrijfseconomie (Handel) zijn een degelijke basiskennis van een aantal macro-economische begrippen, een inzicht in de structuur en werking van een onderneming en een degelijke vaardigheid in tekstverwerking en het beheer van een rekenblad, een databank en een presentatiepakket. In principe stroom je uit de 2de graad Bedrijfseconomie (Handel) of een economische richting uit het ASO in. Als je niet uit het studiegebied Handel komt, heb je een achterstand voor Bedrijfseconomie. Er wordt van jou een bijkomende inspanning verwacht om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Dat kan o.a. door het volgen van een extra cursus Bedrijfseconomie (eind augustus) georganiseerd op onze school. Je kan hiervoor inschrijven via een school uit de scholengemeenschap Sint-Nicolaas. 31

32 Derde graad Bedrijfsecomomie (TSO) Wat na de 3de graad Bedrijfseconomie (Handel)? Na de 3de graad Bedrijfseconomie (Handel) kan je o.a. doorstromen naar een bacheleropleiding in de richting bedrijfsmanagement met als afstudeerrichtingen: accountancy-fiscaliteit, financie- en verzekeringswezen, logistiek management, marketing, KMO-management, milieumanagement en rechtspraktijk. Velen van onze leerlingen kiezen ervoor om zelf leerkracht te worden. De bacheloropleidingen kleuter-, basis- en secundair onderwijs behoren dus ook tot de mogelijkheden. Als je studeren aan een hogeschool niet (meteen) ziet zitten, kan je opteren voor een zevende specialisatiejaar binnen het studiegebied Handel. Als je een zevende specialisatiejaar wil volgen dat buiten het studiegebied Handel valt, dan zal de toelatingsklassenraad beslissen of je al dan niet kan inschrijven. 32

33 Lessentabel 3de graad - Bedrijfseconomie (Handel) 1ste jaar 2de jaar ALGEMENE VORMING Godsdienst 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Natuurwetenschappen 1 1 Geschiedenis 1 1 Esthetica 1 1 Lichamelijke opvoeding 2 2 WISKUNDE 3 3 TALENVORMING Nederlands 3 3 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 2 2 BEDRIJFSGERICHTE VORMING Bedrijfseconomie 9 9 Toegepaste informatica 2 2 TOTAAL

34 Derde graad Boekhouden-Informatica (TSO) 34 Wat mag je verwachten? De studierichting Boekhouden-Informatica in de 3de graad is een brede en evenwichtige studierichting. Je krijgt een stevige algemene vorming, talen en een belangrijke bedrijfsgerichte vorming. Je leert denken in een boekhoudkundige en ICT-omgeving. Wat leer je? De vorming in de 3de graad Boekhouden-Informatica bestaat uit drie componenten: een stevige algemene vorming - de wiskunde vereist een hoger abstractieniveau. de talen: Nederlands, Frans, Engels met specifieke aandacht voor het praktisch gebruik in een bedrijfseconomische context. een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit: - een boekhoudkundig gedeelte met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een onderneming, - een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Dit wordt enerzijds aangeleerd aan de hand van bestaande kantoorsoftware en anderzijds door middel van zelf te analyseren en te ontwikkelen database gestuurde Windows- en webapplicaties. - een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming en de repercussies op boekhoudkundig vlak. In de 3de graad Boekhouden-Informatica doet de jongere een uitgebreide studie over de boekhouding van een onderneming. Hij leert de boekhouding bij de start van de onderneming kennen. Hij leert boekhoudkundige verrichtingen binnen de onderneming afhandelen in de context van de dubbele boekhouding van een onderneming. Hij leert tot slot de boekhouding als beleidsinstrument te gebruiken bij het runnen van de onderneming. In de 3de graad Boekhouden-Informatica worden de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete en praktische wijze verworven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via simulatieoefeningen, bedrijfsbezoeken en de GIP verwerft de jongere vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn in het hoger onderwijs en het arbeidsveld.

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie