Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen."

Transcriptie

1 DERDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. Via de algemene vakken biedt het handelsonderwijs aan jongeren een geactualiseerde en brede basisvorming. Daarnaast is er vanaf de tweede graad de specifiek bedrijfseconomische component en de informaticacomponent die verder uitgediept worden in de derde graad. Kiezen voor het handelsonderwijs is een verstandige keuze, zowel voor wie naar het hoger onderwijs wil doorstromen, als voor zij/hij die de arbeidsmarkt wil instappen met een bediendencontract, zich vestigt als zelfstandige of gaat werken als commercieel agent. Waarom kiest u voor Sint-Joris, de handelsschool van het Sint-Lievenscollege? Sint-Joris maakt samen met de humaniora op de Zilverenberg deel uit van het Sint-Lievenscollege in Gent, een huis van vertrouwen. Onze school: gaat voor opvoedend onderwijs; biedt kansen tot ontplooiing voor elke leerling; brengt handelsonderwijs vanuit een ethisch bewustzijn; leeft in dialoog met de stad; kiest voor overleg en kwaliteitsvolle communicatie; begeleidt jongeren in hun zoektocht naar zingeving. Mocht u interesse hebben dan kunt u ons contacteren voor verdere inlichtingen op het nummer U kunt ons ook faxen op het nummer of en op ons adres: Met vriendelijke groeten De leerkrachten Martin Verfaillie Directeur 1

2 Studierichtingen in de handelsschool graad jaar studierichtingen eerste leerjaar A met handel in keuzegedeelte tweede leerjaar basisoptie handel 1 2 handel handel-talen marketing en ondernemen accountancy en IT IT en netwerken office management en communicatie 2 (handel) (boekhoudeninformatica) (informaticabeheer) (secretariaattalen) 2

3 MARKETING EN ONDERNEMEN (handel) ACCOUNTANCY EN IT (boekhoudeninformatica) IT EN NETWERKEN (informaticabeheer) OFFICE MANAGEMENT EN COMMUNICATIE (secretariaat-talen) Lessentabel derde graad BASISVORMING aardrijkskunde Duits * Engels esthetica Frans geschiedenis godsdienst lichamelijke opvoeding natuurwetenschappen Nederlands wiskunde * 4 4* 2 2 TECHNISCHE VAKKEN handelscor. Engels stage stage toegep. informatica toegepaste economie bedrijfsbeheer bedrijfseconomie recht secretariaat toegepaste informatica zakelijke communicatie * 2 1 TOTAAL Vakken met *: 6 informaticabeheer: keuze om 1 uur extra wiskunde (in totaal 5 uur) te volgen in plaats van 1 uur zakelijke communicatie 6 boekhouden-informatica: keuze om 1 uur extra wiskunde (in totaal 5 uur) te volgen in plaats van 1 uur Duits 3

4 Profiel van de studierichtingen in de 3 de graad Marketing en ondernemen (handel) Deze studierichting is in de derde graad de meest polyvalente studierichting uit het studiegebied handel. Je krijgt een algemene én bedrijfseconomische vorming. De vorming bestaat uit twee componenten: een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijg je oefeningen op de rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de handelssector; een bedrijfseconomische component waarbij de nadruk ligt op de commerciële en administratieve verrichtingen in een onderneming en op het beleid in een onderneming. Daarnaast heb je ook toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet met inbegrip van NBN-normen), zakelijke communicatie en recht. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. Accountancy en IT (boekhouden-informatica) Deze studierichting is minder polyvalent omdat ze meer specialistisch opleidt in boekhouden en informatica. De vorming bestaat uit twee componenten: een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen; de bedrijfseconomische component waarbij de klemtoon ligt op het boekhouden (de boekhouding bij de start en bij het leiden van een onderneming, de boekhouding als beleidsinstrument). Daarnaast heb je toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet met inbegrip van NBN-normen). Er is ook aandacht voor het programmeren van bedrijfsgerichte toepassingen, zakelijke communicatie en recht. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. 4

5 IT en netwerken (informaticabeheer) Deze studierichting is sterk gespecialiseerd. Je krijgt een sterke informatica opleiding in zowel hardware als software. De vorming bestaat uit twee componenten: een algemene vormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen; een bedrijfsgerichte component met een specialistische vorming toegepaste informatica (beheer van computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten met inbegrip van NBN-normen en software ontwikkeling met aandacht voor de praktijk). Daarnaast is er nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciële en juridische accenten. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken. Office management en communicatie (secretariaat-talen) In deze studierichtingrichting krijg je een stevige secretariële opleiding gecombineerd met een talenvorming. De vorming bestaat uit twee componenten: een brede, algemene component met natuurlijk veel aandacht voor Nederlands, Frans, Engels en Duits aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels); een bedrijfsgerichte component met een stevige secretariaatsvorming waarin de ICTtoepassingen met inbegrip van NBN-normen belangrijk zijn. Met daarbovenop een gerichte juridische vorming krijgen de leerlingen een volwaardige secretariaatsopleiding. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid. 5

6 Leerlingenbegeleiding 1 Digitale schoolagenda De digitale schoolagenda die u op Schoolonline (digitaal leerplatform van de school) terugvindt, biedt u en uw dochter/zoon een perfect hulpmiddel om het schoolwerk op te volgen. 2 Taakleerkrachten Voor leerlingen met een achterstand voorziet de school ondersteuning door taakleerkrachten. Dit kan voor de vakken Frans, Duits, wiskunde, bedrijfseconomie en toegepaste informatica. 3 Rapport Om de vier weken weergave van de studieresultaten dagelijks werk. Op het einde van het semester een semesterrapport met resultaten van de proefwerken. 4 Attituderapport Per trimester evalueren de leerkrachten de volgende attitudes van uw dochter/zoon: stiptheid; zorg voor kwaliteit en taal; motivatie; sociale vaardigheden. 6

7 5 Begeleide remediëringstaken Voor leerlingen met zwakke studieresultaten die basisleerstof moeten bijwerken. Door vakleerkrachten voorbereid met de leerlingen. Schriftelijke mededeling van het resultaat aan de ouders. 6 Gelijke onderwijskansen (GOK) Op onze school is er een GOK-team van een zestal leerkrachten. Zo werken wij mee aan het gelijke onderwijskansenbeleid van de Vlaamse Overheid. Onze school wil elke leerling alle kansen bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht haar of zijn achtergrond. Sint-Joris werkt rond de thema s taalvaardigheid en begeleiding van de studiekeuze. 7 Begeleiding bij problemen De leerlingen kunnen bij de klassenleraar, de graadcoördinator of bij mevr. Lidwine Roaen (CLB-medewerker) terecht voor: studieproblemen; gezondheidsproblemen; socio-emotionele problemen. 8 Studiekeuzebegeleiding voor de laatstejaarsleerlingen Wegwijs in het hoger onderwijs: de scholengemeenschap Edith Stein organiseert voor de leerlingen van het laatste jaar en hun ouders een informatieavond over studeren in het hoger onderwijs. Een bezoek in klasverband aan de SID-In beurs helpt de zesdejaars bij hun keuzeproces en verruimt hun kennis van de studiemogelijkheden. Op de infobeurs: Wat na het secundair onderwijs? staan oud-leerlingen ter beschikking van onze laatstejaars om zinvolle, nuttige en actuele info te geven over de studierichting van hun keuze. 7

8 Samen werken aan onze school Martin Verfaillie is de directeur van de handelsschool van het Sint-Lievenscollege. Wekelijks vergaderen de graadcoördinatoren met de directeur om de werking en de organisatie van de school zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een pedagogische raad ondersteunt de werking. Deze raad bestaat uit een aantal verkozen leerkrachten die de pedagogische aspecten van het schoolleven evalueren, bijsturen en actualiseren. De leerlingen participeren aan het schoolleven via de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen uit de drie graden van de school. De ouders ondersteunen de werking en de pedagogische visie van de school in de ouderraad. Daarnaast is de schoolraad (vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap) een adviesorgaan om te komen tot een evenwichtige besluitvorming bij belangrijke beslissingen. 8

9 Onze school is ook SPORT De school beschikt over heel wat sportaccommodatie: eigen turnzaal, gymzaal en sportzaal (zaalsporten en muurklimmen) in de humaniora van het Sint-Lievenscollege; het Nachtegaalstadion in Sint-Amandsberg met voetbalvelden, handbalvelden, korfbalvelden, volleybalvelden, basketbalpleinen, minivoetbalpleinen en een atletiekpiste. MIDDAGACTIVITEITEN Tussen de middag kunnen de leerlingen gebruik maken van het internet, tafeltennis en tafelvoetbal spelen. Daarnaast biedt de school ook ondersteunende activiteiten aan zoals inhaallessen. VORMENDE ACTIVITEITEN Gedichtendag Auteur in de klas Gezond ontbijt Sint-Joris durft een lans te breken voor poëzie en laat ook de gedichtendag niet aan de aandacht van onze leerlingen ontsnappen. Natuurlijk nemen onze leerlingen nog eens een boek ter hand. En een bezoek van een schrijver in de klas nodigt nog meer uit om te lezen. Koen Stassijns, Christophe Vekeman en Aline Sax kwamen al bij ons langs. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een gezond ontbijt voor de leerlingen is een mooie gelegenheid om stil te staan bij het belang van gezonde en evenwichtige voeding. 100-dagen Sint-Joris biedt ook een podium aan onze zesdejaars. De 100- dagenshow is ondertussen een traditie geworden en zet vaak onvermoede talenten in de kijker. 9

10 Bal Sint-Joris Project sociale vaardigheden Aanvankelijk nog bescheiden, maar naderhand met meer durf en vastberadenheid eist Sint-Joris haar plaats op tussen de schoolbals. Elk jaar trekken de vijfdes er een dag op uit om op de projectdag sociale vaardigheden even tot rust te komen en na te denken over zichzelf, hun relatie met de mensen met wie ze dagelijks leven en stil te staan bij de dingen waar anders te weinig tijd voor wordt gemaakt. Labo netwerktechnologie Geïntegreerde Proef Ondernemer voor de klas Ecoman In samenwerking met KAHO Sint-Lieven leren de leerlingen van 6 informaticabeheer tijdens een labosessie een virtueel netwerk opbouwen en configureren. Is een vakoverschrijdend eindwerk voor alle leerlingen van het zesde jaar. Verschillende vakken komen aan bod in één grote opdracht waaraan leerlingen tijdens het schooljaar werken. Hierbij wordt niet enkel de kennis van de leerling getoetst, maar ook attitudes en sociale vaardigheden. De Vlaamse overheid wil de ondernemingszin bij jongeren stimuleren. In het kader van de lessen bedrijfseconomie nodigen we een jonge, innovatieve ondernemer uit om een getuigenis te brengen over de kansen, risico s en valkuilen van het ondernemerschap. Een bedrijfssimulatiespel waarbij de leerlingen uit 6 handel hun ondernemersvaardigheden aanscherpen. 10

11 Breendonk Nooit meer de verschrikkingen van de oorlog, dat denken we na een bezoek aan het Memoriaal Breendonk. Dit bezoek kadert in de lessen geschiedenis van het zesde jaar en is een vorm van herinneringseducatie. Want jonge mensen zijn het geheugen van de toekomst. Projectdag Brussel Meerdaagse reizen Een zoektocht in de Brusselse binnenstad brengt de vijfdejaars in contact met de politieke, economische en cultuurhistorische facetten van onze hoofdstad. De vijfdes maken kennis met de wereldstad Londen, de zesdes ontdekken de charmes van Barcelona. 11

12 Praktische informatie Lesuren Je wordt s morgens op school verwacht om 8.25 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur en duren tot uur. Er is een pauze van tot uur. s Namiddags beginnen de lessen opnieuw om uur. De pauze in de namiddag duurt van tot uur. Op maandag duren de lessen tot uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag duren de lessen tot uur. Op woensdag eindigen de lessen voor iedereen om uur. Ben je te voet, dan kom je binnen langs het Baudelopark. Met de fiets? Je neemt de ingang Steendam en hangt je fiets aan een rek in de kelder. Handboeken en werkschriften Bij de inschrijving krijg je een boekenlijst. Per vak vind je de handboeken en werkschriften terug. Handboeken en werkschriften kan je tijdens de boekenverkoop op school kopen. Openingsdagen en uren van de boekenverkoop vind je bovenaan de boekenlijst. De boekenverantwoordelijke is de heer Geert Langaskens. Er is een georganiseerde verkoop van tweedehandsboeken. Werkschriften moet je steeds nieuw kopen. Turngerief Tijdens de boekenverkoop of bij de eerste turnles kan je de verplichte turnkledij kopen. Middagmaal op school Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen een middagmaal nemen. Zij kunnen dan: boterhammen (en frisdrank) meebrengen; een warme maaltijd nemen; belegde broodjes aankopen. Je bestelt je warme maaltijd per dag. De bestelling gebeurt via de aankoop van een ticket vóór 8.25 uur op het secretariaat. Je verzamelt op de speelplaats en je gaat onder begeleiding naar de humaniora. Je komt onder begeleiding terug. Elke morgen kan je vóór 8.25 uur op het secretariaat een ticket kopen voor een belegd broodje. Wie boterhammen of belegde broodjes eet, kan naar keuze soep (per trimester) bestellen of zelf frisdrank meebrengen of aanschaffen. Er staat een drankautomaat op de school. 12

13 Open school Een vlot contact tussen de ouders en de school is voor ons een belangrijke keuze. Vele momenten zijn geschikt voor een gesprek of een afspraak. Geregeld worden de ouders uitgenodigd op een oudercontact. Zo is er contactmogelijkheid met klasleraar en vakleerkrachten: op het oudercontact van november en februari; op het einde van het eerste, tweede en derde trimester naar aanleiding van het uitdelen van de trimesterrapporten. Ouders kunnen uiteraard steeds contact opnemen met de directeur, de coördinatoren, de klassenleraar, de leerkrachten en het CLB, liefst na telefonische afspraak. De schoolagenda, het puntenrapport, het attituderapport en de informatiebrieven dragen eveneens bij tot een goede samenwerking met de ouders. Op die manier wordt onze school een open huis. 13

14 Ligging van de school De handelsschool van het Sint-Lievenscollege heeft twee vestigingsplaatsen: Gildestraat 17 voor het eerste tot en met het derde jaar; Steendam 27 voor het vierde tot en met het zesde jaar. HANDELSSCHOOL SINT-LIEVENSCOLLEGE Steendam HANDELSSCHOOL SINT-LIEVENSCOLLEGE Houtbriel/Gildestraat HUMANIORA SINT-LIEVENSCOLLEGE Zilverenberg Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: op 10 minuten stappen van het station Gent-Dampoort; Sint-Jacobs en Dampoort: twee knooppunten van buslijnen van zowel streek- als stadsvervoer binnen loopafstand. 14

15 En na het handelsonderwijs Een greep uit de verdere studiekeuze van onze oud-leerlingen: PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOROPLEIDINGEN Interieurvormgeving Logopedie en audiologie Verpleegkunde Geriatrische verpleegkunde Kinderverpleegkunde Psychiatrische verpleegkunde Sociale verpleegkunde Ziekenhuisverpleegkunde Voedings- en dieetkunde Communicatiemanagement Hotelmanagement Journalistiek Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement Facilitair management Grafische en digitale media Multimedia en communicatietechnologie Vastgoed Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Eventmanagement Financie- en verzekeringswezen KMO-management Logistiek manangement Marketing Milieumanagement Rechtspraktijk Sport- en cultuurmanagement Onderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk Een greep uit de beroepenkeuze van onze oud-leerlingen: accountant ambtenaar audioloog-logopedist bediende boekhouder buschauffeur commercieel adviseur dispatcher fiscalist fotograaf horeca-uitbater internaatsopvoeder journalist kantoordirecteur kinesitherapeut kleuterleidster landmeter-topograaf leraar logistiek verantwoordelijke maatschappelijk assistent machinist magazijnverantwoordelijke netwerkspecialist notarisklerk onderwijzer parlementair medewerker politieagent postbode preventieadviseur programmeur projectleider software sales manager steward tandtechnicus telefonist tuin- en landschapsarchitect vastgoedmakelaar verkoper verpleger vertegenwoordiger verzekeringsadviseur vrachtwagenchauffeur waterklerk webmaster zelfstandig transportondernemer 15

16 Contact Directeur Martin Verfaillie Graadcoördinator Koen Van Kerrebroeck CLB-begeleiding Lidwine Roaen Vrij CLB Gent Holstraat GENT Ons adres: Vrije Handelsschool Sint-Joris Gildestraat 17 Steendam GENT 9000 GENT Onze website: 16

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. TWEEDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Welkom beste leerling(e)

EERSTE GRAAD. Welkom beste leerling(e) EERSTE GRAAD Welkom beste leerling(e) Deze brochure is een eerste wegwijzer naar Sint-Joris, de handelsschool van het Sint-Lievenscollege. Als je kiest voor onze school, kies je voor een handelsschool

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Informaticabeheer (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC KUNST KUNST TECHN KU WETENSC OPLEIDINGSAANBOD Kunst: voor leerlingen met een uitgesproken belangstelling voor kunst, architectuur en wooncultuur Wetenschappen: voor leerlingen met een brede interesse die

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

SINT-LIEVENSCOLLEGE. derde graad A.S.O. en T.S.O. Campus Kasteelpleinstraat. Schooljaar

SINT-LIEVENSCOLLEGE. derde graad A.S.O. en T.S.O. Campus Kasteelpleinstraat. Schooljaar SINT-LIEVENSCOLLEGE School 2011-2012 derde graad A.S.O. en T.S.O. Campus Kasteelpleinstraat SINT-LIEVENSCOLLEGE secundair onderwijs derde graad A.S.O. en T.S.O. Campus Kasteelpleinstraat Kasteelpleinstraat

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Beste ouders Beste opvoedingsverantwoordelijke Als ouder bent u nauw betrokken bij de studiekeuze van uw zoon of dochter. Ook de school en het

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2015-2016

STUDIEWIJZER 2015-2016 STUDIEWIJZER 2015-2016 1e graad A-stroom optie Handel 2 e graad TSO Handel / Handel - Informatica / Handel - Talen / Toerisme 3e graad TSO Handel / Boekhouden - Informatica / Informaticabeheer Onthaal

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw - Keuzevakken 3de graad TSO - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar klaar

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Derde graad... Handel Handel-talen. Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Derde graad... Handel Handel-talen. Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen Studiegebied (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad... Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

SINT-LIEVENSCOLLEGE. Kantoor-Verkoop. Campus Amerikalei. Schooljaar 2011-2012

SINT-LIEVENSCOLLEGE. Kantoor-Verkoop. Campus Amerikalei. Schooljaar 2011-2012 SINT-LIEVENSCOLLEGE School 2011-2012 Kantoor-Verkoop Campus Amerikalei SINT-LIEVENSCOLLEGE secundair onderwijs Kantoor - Verkoop Campus Amerikalei Amerikalei 32 2000 Antwerpen Tel. 03 201 48 80 Fax 03

Nadere informatie

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE Lichtervelde, 16 augustus 2017 Geachte ouder(s) Beste leerling van het eerste jaar Nu de vakantie al ruim over de helft is, moeten we toch al even denken

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 RETAIL (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kantoor. Sint-Ursula-Instituut. Onze-Lieve-Vrouw-Waver Kantoor Sint-Ursula-Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver Schooljaar: 2012-2013 0 1 VERNIEUWINGEN KANTOOR VERNIEUWINGEN 2 DE GRAAD Office & Retail: 13 uur/week. Inhoud: administratie, boekhouding, verkoop.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je werd door een nationale sportfederatie geselecteerd voor een opleiding Topsport. Hiermee kan je je inschrijven in een topsportschool. Sport.Vlaanderen kent je bij

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Retail (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 2de trimester (definitieve versie) 3de trimester (voorlopige versie) Maandag 22 december 2014 Dinsdag 23 december 2014 Woensdag 24 december 2014 Donderdag 25 december

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT

WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT WELKE VRIJSTELLINGEN KAN IK AANVRAGEN OP BASIS VAN MIJN RAPPORT? JE KAN VRIJGESTELLINGEN AANVRAGEN OP BASIS VAN JE JAARRAPPORT Je kan enkel een vrijstelling krijgen op basis van je rapport als je over

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde

Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde Economie-moderne talen AT Economie-wiskunde AT Handel TT Secretariaat-talen TT Kantoor Verkoop Business support Specialisatiejaar Retailmanagement en visual merchandising Specialisatiejaar Studiegids derde

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad. Donderdag 5 mei 2011

INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad. Donderdag 5 mei 2011 INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad Donderdag 5 mei 2011 Overzicht Studieaanbod op onze school Lessentabellen 3 de graad ASO Wiskunde in de 3 de graad ASO Economie in de 3 de graad ASO Wetenschappen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Administratie (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom!

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Het leven op onze school Welkom in onze school, in Sinte- Lutgartinstituut! Samen met jou en je ouders willen we je vandaag kennis laten maken met onze studierichtingen

Nadere informatie

Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni.

Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni. Sint-Lievens InformatieMagazine, 5de jaargang, nr. 21, maart 2004 Verschijnt in september, oktober, december, maart, april, juni. Afzender en ver. uitg. Johan Wagemans, p/a Kasteelpleinstraat 31, 2000

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

nfo ibrochure Iedereen telt mee! Provinciale Middenschool Gent Schooljaar

nfo ibrochure Iedereen telt mee! Provinciale Middenschool Gent Schooljaar nfo ibrochure Schooljaar 2017-2018 Provinciale Middenschool Gent Iedereen telt mee! 1 PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT Contactgegevens Provinciale Middenschool Abdisstraat 56 9000 Gent tel: 09 267 12 40 fax:

Nadere informatie

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009

Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Info 3 de graad Business en IT (Boekhouden Informatica) 14 MAART 2009 Agenda 1. Leerinhouden 2. Werkvormen 3. Projecten 4. Evalueren 5. Remediëren LEERINHOUDEN Leerinhouden Instroom Toegepaste Informatica

Nadere informatie

Studierichting ASO Topsport

Studierichting ASO Topsport Studierichting ASO Topsport PROFIEL Je bent gebeten door de microbe van atletiek, voetbal, volleybal of tafeltennis. Je bent geselecteerd door de federatie én daarnaast ben je in het bezit van een topsportstatuut,

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie