Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen."

Transcriptie

1 DERDE GRAAD Geachte mevrouw Geachte heer Uw dochter/zoon staat voor een belangrijke stap in haar/zijn schoolloopbaan. Waarom kiest u voor het handelsonderwijs? Het handelsonderwijs situeert zich tussen de algemeen vormende richtingen van de humaniora en de specifiek praktisch technische richtingen. Via de algemene vakken biedt het handelsonderwijs aan jongeren een geactualiseerde en brede basisvorming. Daarnaast is er vanaf de tweede graad de specifiek bedrijfseconomische component en de informaticacomponent die verder uitgediept worden in de derde graad. Kiezen voor het handelsonderwijs is een verstandige keuze, zowel voor wie naar het hoger onderwijs wil doorstromen, als voor zij/hij die de arbeidsmarkt wil instappen met een bediendencontract, zich vestigt als zelfstandige of gaat werken als commercieel agent. Waarom kiest u voor Sint-Joris, de handelsschool van het Sint-Lievenscollege? Sint-Joris maakt samen met de humaniora op de Zilverenberg deel uit van het Sint-Lievenscollege in Gent, een huis van vertrouwen. Onze school: gaat voor opvoedend onderwijs; biedt kansen tot ontplooiing voor elke leerling; brengt handelsonderwijs vanuit een ethisch bewustzijn; leeft in dialoog met de stad; kiest voor overleg en kwaliteitsvolle communicatie; begeleidt jongeren in hun zoektocht naar zingeving. Mocht u interesse hebben dan kunt u ons contacteren voor verdere inlichtingen op het nummer U kunt ons ook faxen op het nummer of en op ons adres: Met vriendelijke groeten De leerkrachten Martin Verfaillie Directeur 1

2 Studierichtingen in de handelsschool graad jaar studierichtingen eerste leerjaar A met handel in keuzegedeelte tweede leerjaar basisoptie handel 1 2 handel handel-talen marketing en ondernemen accountancy en IT IT en netwerken office management en communicatie 2 (handel) (boekhoudeninformatica) (informaticabeheer) (secretariaattalen) 2

3 MARKETING EN ONDERNEMEN (handel) ACCOUNTANCY EN IT (boekhoudeninformatica) IT EN NETWERKEN (informaticabeheer) OFFICE MANAGEMENT EN COMMUNICATIE (secretariaat-talen) Lessentabel derde graad BASISVORMING aardrijkskunde Duits * Engels esthetica Frans geschiedenis godsdienst lichamelijke opvoeding natuurwetenschappen Nederlands wiskunde * 4 4* 2 2 TECHNISCHE VAKKEN handelscor. Engels stage stage toegep. informatica toegepaste economie bedrijfsbeheer bedrijfseconomie recht secretariaat toegepaste informatica zakelijke communicatie * 2 1 TOTAAL Vakken met *: 6 informaticabeheer: keuze om 1 uur extra wiskunde (in totaal 5 uur) te volgen in plaats van 1 uur zakelijke communicatie 6 boekhouden-informatica: keuze om 1 uur extra wiskunde (in totaal 5 uur) te volgen in plaats van 1 uur Duits 3

4 Profiel van de studierichtingen in de 3 de graad Marketing en ondernemen (handel) Deze studierichting is in de derde graad de meest polyvalente studierichting uit het studiegebied handel. Je krijgt een algemene én bedrijfseconomische vorming. De vorming bestaat uit twee componenten: een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits). In wiskunde krijg je oefeningen op de rekenvaardigheden en op specifieke toepassingen binnen de handelssector; een bedrijfseconomische component waarbij de nadruk ligt op de commerciële en administratieve verrichtingen in een onderneming en op het beleid in een onderneming. Daarnaast heb je ook toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet met inbegrip van NBN-normen), zakelijke communicatie en recht. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. Accountancy en IT (boekhouden-informatica) Deze studierichting is minder polyvalent omdat ze meer specialistisch opleidt in boekhouden en informatica. De vorming bestaat uit twee componenten: een algemene component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen; de bedrijfseconomische component waarbij de klemtoon ligt op het boekhouden (de boekhouding bij de start en bij het leiden van een onderneming, de boekhouding als beleidsinstrument). Daarnaast heb je toegepaste informatica (tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet met inbegrip van NBN-normen). Er is ook aandacht voor het programmeren van bedrijfsgerichte toepassingen, zakelijke communicatie en recht. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, ordelijk en nauwkeurig werken. 4

5 IT en netwerken (informaticabeheer) Deze studierichting is sterk gespecialiseerd. Je krijgt een sterke informatica opleiding in zowel hardware als software. De vorming bestaat uit twee componenten: een algemene vormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen; een bedrijfsgerichte component met een specialistische vorming toegepaste informatica (beheer van computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten met inbegrip van NBN-normen en software ontwikkeling met aandacht voor de praktijk). Daarnaast is er nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciële en juridische accenten. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken. Office management en communicatie (secretariaat-talen) In deze studierichtingrichting krijg je een stevige secretariële opleiding gecombineerd met een talenvorming. De vorming bestaat uit twee componenten: een brede, algemene component met natuurlijk veel aandacht voor Nederlands, Frans, Engels en Duits aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels); een bedrijfsgerichte component met een stevige secretariaatsvorming waarin de ICTtoepassingen met inbegrip van NBN-normen belangrijk zijn. Met daarbovenop een gerichte juridische vorming krijgen de leerlingen een volwaardige secretariaatsopleiding. Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid. 5

6 Leerlingenbegeleiding 1 Digitale schoolagenda De digitale schoolagenda die u op Schoolonline (digitaal leerplatform van de school) terugvindt, biedt u en uw dochter/zoon een perfect hulpmiddel om het schoolwerk op te volgen. 2 Taakleerkrachten Voor leerlingen met een achterstand voorziet de school ondersteuning door taakleerkrachten. Dit kan voor de vakken Frans, Duits, wiskunde, bedrijfseconomie en toegepaste informatica. 3 Rapport Om de vier weken weergave van de studieresultaten dagelijks werk. Op het einde van het semester een semesterrapport met resultaten van de proefwerken. 4 Attituderapport Per trimester evalueren de leerkrachten de volgende attitudes van uw dochter/zoon: stiptheid; zorg voor kwaliteit en taal; motivatie; sociale vaardigheden. 6

7 5 Begeleide remediëringstaken Voor leerlingen met zwakke studieresultaten die basisleerstof moeten bijwerken. Door vakleerkrachten voorbereid met de leerlingen. Schriftelijke mededeling van het resultaat aan de ouders. 6 Gelijke onderwijskansen (GOK) Op onze school is er een GOK-team van een zestal leerkrachten. Zo werken wij mee aan het gelijke onderwijskansenbeleid van de Vlaamse Overheid. Onze school wil elke leerling alle kansen bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht haar of zijn achtergrond. Sint-Joris werkt rond de thema s taalvaardigheid en begeleiding van de studiekeuze. 7 Begeleiding bij problemen De leerlingen kunnen bij de klassenleraar, de graadcoördinator of bij mevr. Lidwine Roaen (CLB-medewerker) terecht voor: studieproblemen; gezondheidsproblemen; socio-emotionele problemen. 8 Studiekeuzebegeleiding voor de laatstejaarsleerlingen Wegwijs in het hoger onderwijs: de scholengemeenschap Edith Stein organiseert voor de leerlingen van het laatste jaar en hun ouders een informatieavond over studeren in het hoger onderwijs. Een bezoek in klasverband aan de SID-In beurs helpt de zesdejaars bij hun keuzeproces en verruimt hun kennis van de studiemogelijkheden. Op de infobeurs: Wat na het secundair onderwijs? staan oud-leerlingen ter beschikking van onze laatstejaars om zinvolle, nuttige en actuele info te geven over de studierichting van hun keuze. 7

8 Samen werken aan onze school Martin Verfaillie is de directeur van de handelsschool van het Sint-Lievenscollege. Wekelijks vergaderen de graadcoördinatoren met de directeur om de werking en de organisatie van de school zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een pedagogische raad ondersteunt de werking. Deze raad bestaat uit een aantal verkozen leerkrachten die de pedagogische aspecten van het schoolleven evalueren, bijsturen en actualiseren. De leerlingen participeren aan het schoolleven via de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit leerlingen uit de drie graden van de school. De ouders ondersteunen de werking en de pedagogische visie van de school in de ouderraad. Daarnaast is de schoolraad (vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap) een adviesorgaan om te komen tot een evenwichtige besluitvorming bij belangrijke beslissingen. 8

9 Onze school is ook SPORT De school beschikt over heel wat sportaccommodatie: eigen turnzaal, gymzaal en sportzaal (zaalsporten en muurklimmen) in de humaniora van het Sint-Lievenscollege; het Nachtegaalstadion in Sint-Amandsberg met voetbalvelden, handbalvelden, korfbalvelden, volleybalvelden, basketbalpleinen, minivoetbalpleinen en een atletiekpiste. MIDDAGACTIVITEITEN Tussen de middag kunnen de leerlingen gebruik maken van het internet, tafeltennis en tafelvoetbal spelen. Daarnaast biedt de school ook ondersteunende activiteiten aan zoals inhaallessen. VORMENDE ACTIVITEITEN Gedichtendag Auteur in de klas Gezond ontbijt Sint-Joris durft een lans te breken voor poëzie en laat ook de gedichtendag niet aan de aandacht van onze leerlingen ontsnappen. Natuurlijk nemen onze leerlingen nog eens een boek ter hand. En een bezoek van een schrijver in de klas nodigt nog meer uit om te lezen. Koen Stassijns, Christophe Vekeman en Aline Sax kwamen al bij ons langs. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Een gezond ontbijt voor de leerlingen is een mooie gelegenheid om stil te staan bij het belang van gezonde en evenwichtige voeding. 100-dagen Sint-Joris biedt ook een podium aan onze zesdejaars. De 100- dagenshow is ondertussen een traditie geworden en zet vaak onvermoede talenten in de kijker. 9

10 Bal Sint-Joris Project sociale vaardigheden Aanvankelijk nog bescheiden, maar naderhand met meer durf en vastberadenheid eist Sint-Joris haar plaats op tussen de schoolbals. Elk jaar trekken de vijfdes er een dag op uit om op de projectdag sociale vaardigheden even tot rust te komen en na te denken over zichzelf, hun relatie met de mensen met wie ze dagelijks leven en stil te staan bij de dingen waar anders te weinig tijd voor wordt gemaakt. Labo netwerktechnologie Geïntegreerde Proef Ondernemer voor de klas Ecoman In samenwerking met KAHO Sint-Lieven leren de leerlingen van 6 informaticabeheer tijdens een labosessie een virtueel netwerk opbouwen en configureren. Is een vakoverschrijdend eindwerk voor alle leerlingen van het zesde jaar. Verschillende vakken komen aan bod in één grote opdracht waaraan leerlingen tijdens het schooljaar werken. Hierbij wordt niet enkel de kennis van de leerling getoetst, maar ook attitudes en sociale vaardigheden. De Vlaamse overheid wil de ondernemingszin bij jongeren stimuleren. In het kader van de lessen bedrijfseconomie nodigen we een jonge, innovatieve ondernemer uit om een getuigenis te brengen over de kansen, risico s en valkuilen van het ondernemerschap. Een bedrijfssimulatiespel waarbij de leerlingen uit 6 handel hun ondernemersvaardigheden aanscherpen. 10

11 Breendonk Nooit meer de verschrikkingen van de oorlog, dat denken we na een bezoek aan het Memoriaal Breendonk. Dit bezoek kadert in de lessen geschiedenis van het zesde jaar en is een vorm van herinneringseducatie. Want jonge mensen zijn het geheugen van de toekomst. Projectdag Brussel Meerdaagse reizen Een zoektocht in de Brusselse binnenstad brengt de vijfdejaars in contact met de politieke, economische en cultuurhistorische facetten van onze hoofdstad. De vijfdes maken kennis met de wereldstad Londen, de zesdes ontdekken de charmes van Barcelona. 11

12 Praktische informatie Lesuren Je wordt s morgens op school verwacht om 8.25 uur. De lessen beginnen om 8.30 uur en duren tot uur. Er is een pauze van tot uur. s Namiddags beginnen de lessen opnieuw om uur. De pauze in de namiddag duurt van tot uur. Op maandag duren de lessen tot uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag duren de lessen tot uur. Op woensdag eindigen de lessen voor iedereen om uur. Ben je te voet, dan kom je binnen langs het Baudelopark. Met de fiets? Je neemt de ingang Steendam en hangt je fiets aan een rek in de kelder. Handboeken en werkschriften Bij de inschrijving krijg je een boekenlijst. Per vak vind je de handboeken en werkschriften terug. Handboeken en werkschriften kan je tijdens de boekenverkoop op school kopen. Openingsdagen en uren van de boekenverkoop vind je bovenaan de boekenlijst. De boekenverantwoordelijke is de heer Geert Langaskens. Er is een georganiseerde verkoop van tweedehandsboeken. Werkschriften moet je steeds nieuw kopen. Turngerief Tijdens de boekenverkoop of bij de eerste turnles kan je de verplichte turnkledij kopen. Middagmaal op school Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen een middagmaal nemen. Zij kunnen dan: boterhammen (en frisdrank) meebrengen; een warme maaltijd nemen; belegde broodjes aankopen. Je bestelt je warme maaltijd per dag. De bestelling gebeurt via de aankoop van een ticket vóór 8.25 uur op het secretariaat. Je verzamelt op de speelplaats en je gaat onder begeleiding naar de humaniora. Je komt onder begeleiding terug. Elke morgen kan je vóór 8.25 uur op het secretariaat een ticket kopen voor een belegd broodje. Wie boterhammen of belegde broodjes eet, kan naar keuze soep (per trimester) bestellen of zelf frisdrank meebrengen of aanschaffen. Er staat een drankautomaat op de school. 12

13 Open school Een vlot contact tussen de ouders en de school is voor ons een belangrijke keuze. Vele momenten zijn geschikt voor een gesprek of een afspraak. Geregeld worden de ouders uitgenodigd op een oudercontact. Zo is er contactmogelijkheid met klasleraar en vakleerkrachten: op het oudercontact van november en februari; op het einde van het eerste, tweede en derde trimester naar aanleiding van het uitdelen van de trimesterrapporten. Ouders kunnen uiteraard steeds contact opnemen met de directeur, de coördinatoren, de klassenleraar, de leerkrachten en het CLB, liefst na telefonische afspraak. De schoolagenda, het puntenrapport, het attituderapport en de informatiebrieven dragen eveneens bij tot een goede samenwerking met de ouders. Op die manier wordt onze school een open huis. 13

14 Ligging van de school De handelsschool van het Sint-Lievenscollege heeft twee vestigingsplaatsen: Gildestraat 17 voor het eerste tot en met het derde jaar; Steendam 27 voor het vierde tot en met het zesde jaar. HANDELSSCHOOL SINT-LIEVENSCOLLEGE Steendam HANDELSSCHOOL SINT-LIEVENSCOLLEGE Houtbriel/Gildestraat HUMANIORA SINT-LIEVENSCOLLEGE Zilverenberg Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: op 10 minuten stappen van het station Gent-Dampoort; Sint-Jacobs en Dampoort: twee knooppunten van buslijnen van zowel streek- als stadsvervoer binnen loopafstand. 14

15 En na het handelsonderwijs Een greep uit de verdere studiekeuze van onze oud-leerlingen: PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOROPLEIDINGEN Interieurvormgeving Logopedie en audiologie Verpleegkunde Geriatrische verpleegkunde Kinderverpleegkunde Psychiatrische verpleegkunde Sociale verpleegkunde Ziekenhuisverpleegkunde Voedings- en dieetkunde Communicatiemanagement Hotelmanagement Journalistiek Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement Facilitair management Grafische en digitale media Multimedia en communicatietechnologie Vastgoed Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Eventmanagement Financie- en verzekeringswezen KMO-management Logistiek manangement Marketing Milieumanagement Rechtspraktijk Sport- en cultuurmanagement Onderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk Een greep uit de beroepenkeuze van onze oud-leerlingen: accountant ambtenaar audioloog-logopedist bediende boekhouder buschauffeur commercieel adviseur dispatcher fiscalist fotograaf horeca-uitbater internaatsopvoeder journalist kantoordirecteur kinesitherapeut kleuterleidster landmeter-topograaf leraar logistiek verantwoordelijke maatschappelijk assistent machinist magazijnverantwoordelijke netwerkspecialist notarisklerk onderwijzer parlementair medewerker politieagent postbode preventieadviseur programmeur projectleider software sales manager steward tandtechnicus telefonist tuin- en landschapsarchitect vastgoedmakelaar verkoper verpleger vertegenwoordiger verzekeringsadviseur vrachtwagenchauffeur waterklerk webmaster zelfstandig transportondernemer 15

16 Contact Directeur Martin Verfaillie Graadcoördinator Koen Van Kerrebroeck CLB-begeleiding Lidwine Roaen Vrij CLB Gent Holstraat GENT Ons adres: Vrije Handelsschool Sint-Joris Gildestraat 17 Steendam GENT 9000 GENT Onze website: 16

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013

SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 SCHOOLWERKPLAN 2011-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Verantwoording en doelstellingen 1 1. De schoolcultuur 4 1.1. Welke school willen we worden? 4 1.2. Hoe kan de school dit ideaalbeeld bereiken? 4 1.2.1.

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie 2014 Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB bachelor Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie