De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013"

Transcriptie

1 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) * 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 * betreft prognoses CPB, overige cijfers CBS Economie De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn, ten opzichte van begin 2013, niet verbeterd. De economie bevindt zich nog steeds in een recessie. Voor de tweede helft van 2013 wordt een lichte verbetering verwacht en naar verwachting klimt Nederland aan het eind van het jaar uit de recessie. Het CPB heeft de groeiverwachting voor 2014 in augustus 2013 naar beneden bijgesteld van +1% naar +0,75%. Dat de economie hooguit een lichte groei zal noteren heeft vooral te maken met de negatieve stemming bij zowel consumenten als producenten. Het consumentenvertrouwen blijft onverminderd op een zeer laag niveau (juli 2013: -37) en ook de producenten zijn nog steeds negatief gestemd, hoewel iets minder negatief in vergelijking met het eind van 2012 en begin 2013 (juli -3,5). Uit de laatste economische groeicijfers (krimp -1,8% jaar op jaar) blijkt dat de bestedingen van zowel overheid als consumenten en bedrijven fors zijn teruggelopen. Ook de export was lager. De verwachting is dat herstel van de economie in eerste instantie zal worden geleid door een groei van de export. De bestedingen zullen zich veel langzamer herstellen. Dit laatste is echter wel noodzakelijk voor een structureel economisch herstel. Echter de oplopende werkloosheid en het stijgend aantal faillissementen zorgt voor weinig optimisme bij zowel de consument als het bedrijfsleven. ndicatoren kantorenmarkt 1H H H 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvolume m² m² 136 per m² 550 mln. -20% m² m² 139 per m² 990 mln. Nederland staat een periode van forse bezuinigingen te wachten. Het kabinet heeft als doel gesteld om het begrotingstekort structureel onder de 3% te krijgen. Hiervoor zijn echter forse bezuinigingen nodig, wat zwaar drukt op de economie. De overheid zal de komende jaren het aantal werknemers sterk terugbrengen. Tegelijkertijd ziet het bedrijfsleven zich, door de aanhoudende krimp, gesteld voor saneringen, ontslagrondes en faillissementen. Dit resulteert op dit moment al in een sterke stijging van de werkloosheid (juli 2013: 8,7%). Door de matige vooruitzichten zal de vraag naar kantoorruimte naar verwachting ook in de tweede helft van 2013 lager uitvallen. Deze afnemende vraag zal aanhouden tot in Door de afnemende vraag en het overaanbod van kantoorruimte zullen de huurprijzen onder druk blijven staan. Aan de onderkant van de markt zal de structurele leegstand van kantoren verder toenemen. De vraag naar moderne, duurzame kantoorruimte blijft redelijk op peil, zowel bij gebruikers als beleggers. Voor deze laatste groep is het aanbod van topobjecten echter schaars waardoor de aanvangsrendementen voor dit segment stabiel blijven. Vooruitzichten 2013/ % -45% Aanbod Opname Huur Beleggingen BAR Topsegment Middensegment / / / Verouderd -2%

2 Opname n het eerste halfjaar van 2013 werd ruim 20% minder kantoorruimte opgenomen in vergelijking met dezelfde periode in n totaal werd er m² kantoorruimte verhuurd of verkocht. n vergelijking met het tweede halfjaar van 2012 was sprake van een daling van 25% van de opname. Het aantal transacties nam ook sterk af (1H 2013: 431) met 16% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012 en met 36% ten opzichte van het tweede halfjaar. Opname kantoorruimte per halfjaar (x m²) n de eerste helft van 2013 werd de meeste kantoorruimte opgenomen door de sector ndustrie en handel (25%), gevolgd door de sector Zakelijke dienstverlening (22%) en de Overheid en non-profitsector (19%). De ct- en telecomsector liet als één van de weinige sectoren een groei van de opname zien ten opzichte van de eerste helft van 2012 (+27%). De afname van de opname werd dan ook vooral veroorzaakt door een sterke terugval in de vraag van uit de Overheid en non-profitsector (-43%) en de sector Zakelijke dienstverlening (-35%). De sterkste daling werd genoteerd voor de sector Overige commerciële dienstverlening (-52%). Het aandeel van deze sector in de totale opname is echter beperkt Opname naar sector 1H % 4% 9% 22% Omdat zowel de opname als het aantal transacties afnam, kwam de gemiddelde oppervlakte per transactie met m² slechts licht lager uit in vergelijking met het eerste halfjaar in 2012 (1.168 m²). Het verschil was vooral groot in de opname klasse boven de m². Opname naar grootteklasse 1H % Overheid en non-profitsector 19% Metrageklasse Aantal Metrage in m² 200 tot 500 m² tot m² tot m² tot m² tot m² m² en meer Totaal Niet alleen werden er minder transacties gerealiseerd, ook de gemiddelde oppervlakte lag aanzienlijk lager. Zo werden er in het eerste halfjaar van 2012 zes transacties geregistreerd met een oppervlakte boven de % ndustrie en handel Zakelijke dienstverlening CT en telecom Overig commerciële dienstverlening Financieel-economische sector Overig/onbekend

3 m², waarvan de gemiddelde oppervlakte m² bedroeg. n het eerste halfjaar van 2013 werden slechts drie transacties van boven de m² geregistreerd, met een gemiddelde oppervlakte van circa m². Op gemeenteniveau laat de opname onderling grote verschillen zien. Van de zes grootste kantoorgemeenten in Nederland was de grootste opnamedaling in Utrecht. Hier werd in de eerste helft van 2013 in totaal circa m² kantoorruimte opgenomen, terwijl dit in dezelfde periode in 2012 nog ruim m² was. Dit heeft vooral te maken met de aankoop van het nieuwe stadskantoor ( m²) door de gemeente Utrecht. Ook in de gemeenten Haarlemmermeer (-28% tot m²), Amsterdam (-23% tot m²) en Rotterdam (-14% tot m²) was sprake van een afname van de opname. n Den Haag (+73% tot m²) en Eindhoven (+49% tot m²) was juist sprake van een sterke stijging van de opname. n Den Haag werd onder andere m² verhuurd in het Beatrixkwartier aan CB&. Top 5 gebruikerstransacties 1H 2013 Plaats Locatie Huurder/koper Metrage Den Haag Beatrixkwartier CB& Amsterdam Zuidoost Zuidoost DAS Amsterdam Centrum Spaces s-hertogenbosch De Herven Quintiq Amsterdam Centrum Booking.com / Guerilla Huurprijzen De gemiddelde gerealiseerde huurprijs kwam in de eerste helft van 2013 uit op 136 per m². Dat is circa 2% lager dan in 2012, toen een gemiddelde huurprijs van 139 per m² werd gerealiseerd. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de huurprijzen per stad sterk verschillen waarbij de hoogste huren in Amsterdam en Haarlemmermeer (Schiphol en Beukenhorst Zuid/Park 20 20) werden gerealiseerd. De huurprijzen in Den Haag en Eindhoven stonden het sterkst onder druk. Hier daalde de gemiddelde gerealiseerde huurprijzen met respectievelijk -4,1% en -3,1%. De mediane huurprijs in Nederland kwam met 107 per m² in de eerste helft van 2013 aanzienlijk lager uit dan in 2012 ( 125 per m²). Er blijft duidelijk sprake van een tweedeling in de markt. De huurprijzen van courante kantoorpanden op goede locaties blijven relatief stabiel. De huurprijzen voor verouderd vastgoed daarentegen blijven onverminderd onder druk staan. Dit is ook goed te zien bij de aanbodprijzen. Vooral in perifere gebieden en/of locaties met veel overaanbod zijn de vraaghuurprijzen de laatste jaren met gemiddeld 20% tot 40% gedaald. Ook worden er door verhuurders nog altijd concessies in de vorm van incentives versterkt. Deze incentives, meestal in de vorm van huurkortingen, kunnen variëren gemiddeld van 10% tot 30% (en soms zelfs nog hoger) maar komen niet tot uiting in de gerealiseerde huurprijzen. Gemiddelde gerealiseerde kantoorhuren grootste kantoorgemeenten (per m²/jaar) Gemeente H 2013 Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Haarlemmermeer Nederland Aanbod Het aanbod van kantoorruimte in Nederland (vanaf 200 m²) nam in de eerste helft van 2013 met 5% toe tot circa 9,2 miljoen m². Ten opzichte van het aanbod aan het begin van 2013 was er sprake van een stijging van 3,25%. Doordat er weinig meer gebouwd wordt voor de markt en er vanuit deze hoek dus nauwelijks nog nieuwe kantoorruimte aan het aanbod wordt toegevoegd en omdat er steeds meer panden uit de markt worden genomen voor herontwikkeling, is voor het eerst in jaren in sommige gemeenten sprake van een substantiële daling van het aanbod. Meest sprekend

4 voorbeeld hiervan is de gemeente Diemen, waar door Snippe Vastgoed alleen al circa m² kantoorruimte uit de markt is genomen om tot een studenten campus te herontwikkelen. Hierdoor nam het aanbod in Diemen dan ook af met 46%. n de zes grootste kantoorgemeenten steeg het aanbod met gemiddeld 3,1%. Hoewel in Amsterdam (-0,5%, 1,08 miljoen m²) en Haarlemmermeer (-3,1%, m²) het aanbod afnam, was er juist sprake van een sterke toename van het aanbod in Eindhoven (+8,4%, m²) en Utrecht (+14,1%, m²). n Rotterdam (+3%, m²) en Den Haag (+4.4%, m²) lag de stijging iets onder het landelijke gemiddelde. Ruim 18,5% van de totale Nederlandse kantorenvoorraad wordt momenteel te huur of te koop aangeboden. Vooral in de satellietsteden is de leegstand in veel gevallen fors en kan deze oplopen tot boven de 20% en in enkele gevallen zelfs tot boven de 30%. De stijging van het aanbod komt grotendeels door het afstoten van overtollige kantoorruimte door kantoorgebruikers. Ook de verhuizing naar nieuwbouw, die nog altijd veel groter is dan de onttrekking van verouderde kantoorruimte, zorgt voor meer aanbod. Hoewel de grootste stijging van het aanbod achter de rug lijkt, ligt het gezien het huidige economische klimaat in de verwachting dat ook de komende tijd het aanbod zal blijven oplopen. Aanbod kantoorruimte (x m²) * medio * Het aantal objecten dat in Nederland wordt aangeboden nam in het eerste halfjaar van 2013 met 8,5% toe tot circa Vooral in het segment van 200 m² tot 500 m² (+9%) en m² tot m² (+10%) werden meer aanbiedingen genoteerd. Het gemiddelde metrage per object daalde tot m² (1H 2012: m²). Aanbod kantoorruimte per naar grootteklasse Metrageklasse Aantal Metrage in m² 200 tot 500 m² tot m² tot m² tot m² tot m² > m² Totaal Een groot deel van het aanbod heeft een structureel karakter. Medio 2013 werd 38% van het aanbod al langer dan drie jaar voor verhuur of verkoop aangeboden (in totaal circa 3,5 miljoen m²). Dit aandeel loopt naar verwachting verder op richting de 40% aan het einde van dit jaar. Van de grootse kantoorgemeenten in Nederland is het structureel aanbod procentueel gezien het hoogst in de Haarlemmermeer (52%) en Amsterdam (44%). Daarna volgen Rotterdam (40%), Eindhoven (32%) en Den Haag (32%). Utrecht (27%) heeft het minste structureel aanbod. Circa 20% van het aanbod in Nederland (in totaal ruim 1,75 miljoen m²) wordt momenteel zelfs al langer dan vijf jaar aangeboden. Voor deze ruimten zal het zeer moeilijk worden om nog een gebruiker te vinden. Toch bestaat het (structurele) aanbod niet uitsluitend uit verouderde kantoorruimte. Medio 2013 had circa 29% van het totale aanbod vanaf een grootte van 2.500m², een bouwjaar vanaf het jaar Kantoren uit de jaren 90 waren goed voor nog eens 24% van het totale aanbod. Panden uit de jaren 80 maken 23% uit van het aanbod en kantoren van voor 1980 hadden een aandeel van 24% in het aanbod.

5 Aanbod kantoren per naar tijd beschikbaar op de markt 19% 19% 12% Nieuwbouw Waar de oplevering van kantoormeters in 2012 nog een stijging liet zien is het de verwachting dat het aantal opgeleverde kantoormeters in 2013 fors lager zal zijn. Naar verwachting wordt er in % minder nieuwe kantoorruimte opgeleverd, in totaal circa m². n het eerste halfjaar van 2013 werd er slechts m² nieuwe kantoorruimte opgeleverd. Grote projecten die naar verwachting in het tweede halfjaar van 2013 zullen worden opgeleverd zijn: in Rotterdam De Rotterdam ( m²), in Arnhem het Tennet hoofdkantoor ( m²) en in Amsterdam het nieuwe G-Star hoofdkantoor ( m²). Van de opgeleverde nieuwbouw in het eerste halfjaar betrof circa 19,5% nieuwbouw voor de markt, 52,5% nieuwbouw voor gebruikers en 28% eigen bouw. De harde daling in 2013 komt niet geheel onverwacht. Het aantal in aanbouw genomen nieuwbouw kantoren liep de afgelopen jaren al sterk terug. Met een gemiddelde bouwtijd van circa twee jaar kondigde de daling zich in 2011 al aan. Naar verwachting zal het aantal opgeleverde vierkante meters nieuwbouw de komende twee jaar verder teruglopen. Zo is van de 18% 22% 10% < ½ jaar ½-1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar geplande m² in 2014 op dit moment slechts m² in aanbouw. Het betreft onder andere enkele grote projecten zoals het stadskantoor van Utrecht ( m²), het nieuwe kantoor van Deloitte op de Zuidas ( m²) en Weena-point in Rotterdam ( m²). Oplevering nieuwbouw kantoren in m² (exclusief renovatieprojecten) * t/m juli * Eigen bouw Nieuwbouw voor gebruiker Nieuwbouw voor markt Momenteel komt nieuwbouw op risico nauwelijks meer voor. Gezien het overaanbod en de structurele leegstand op de kantorenmarkt en de verwachte structureel lagere vraag naar kantoorruimte wordt zowel door marktpartijen als de overheid gepleit voor een rem op de ontwikkeling van nieuwe kantoorruimte. Veel gemeenten zijn dan ook al actief bezig met het schrappen en/of faseren van kantoorplannen. Ook de Rijksoverheid beperkt voor de huisvesting van het ambtenarenapparaat zoveel mogelijk nieuwbouw ten gunste van herontwikkeling en renovatie van bestaande gebouwen. Toch zal er altijd vraag naar nieuwbouw blijven bestaan. Niet overal is de kwaliteit van het bestaande aanbod voldoende om aan de (veranderde) eisen van kantoorgebruikers te voldoen. Waar in het

6 bestaande aanbod of door middel van herontwikkeling of grootscheepse renovatie geen oplossing gevonden kan worden zal de vraag zich richten op nieuwbouw. n aanbouw genomen nieuwbouw kantoren in m² (excl. renovatieprojecten) * t/m juli * Eigen bouw Nieuwbouw voor gebruiker Nieuwbouw voor markt Beleggingsmarkt n het eerste halfjaar van 2013 werd bijna 550 miljoen in kantoren belegd. Dit is een daling van circa 45% ten opzichte van het eerste halfjaar in Ten opzichte van het tweede halfjaar van 2012 was echter sprake van een verviervoudiging. De stijging ten opzichte van het tweede halfjaar van 2012 wordt mede veroorzaakt door enkele portefeuille verkopen en twee grote transacties op de Amsterdamse Zuidas. Zowel Axa mmoselect als het UBS Euro Value Added Real Estate Fonds verkochten hun Nederlandse portefeuilles. n beide gevallen was sprake van een aanzienlijke discount ten opzichte van de laatste getaxeerde waarde. De kantorenportefeuille van Axa werd verkocht voor 102,7 miljoen, wat neerkomt op per m². De kantorenportefeuille van UBS werd verkocht voor 85 miljoen (BAR k.k. 11,1%), ofwel per m². Grootste beleggingstransacties 1H 2013 Plaats Object Metrage Koopsom BAR (k.k.) Divers Axa-portefeuille* Amsterdam Atrium Divers UBS-portefeuille ,1% Amsterdam AkzoNobel ,2%** Den Haag De Kroon * alleen het kantoorgedeelte van de portefeuille **v.o.n. De grootste single-asset transactie betrof de aankoop van het Atrium op de Zuidas. De in Luxemburg gevestigde belegger Victory Advisors (ook de koper van de UBS-portefeuille) kocht het kantoorpand voor 95 miljoen. Ook voor het nog te realiseren nieuwe hoofdkantoor van AkzoNobel werd een eindbelegger gevonden. Het Duitse Union nvestment Real Estate kocht het voor 82,1 miljoen, wat neerkomt op een bruto aanvangsrendement van circa 6,2% (v.o.n.). Ondanks deze transacties kan er niet gesproken worden van een actieve beleggingsmarkt. ntegendeel, in het eerste halfjaar van 2013 lag het beleggingsvolume onder het vijfjarige gemiddelde ( 760 miljoen per halfjaar), wat overigens al aanzienlijk lager is dan de periode voor 2008 toen er nog tussen de 2 miljard en 4 miljard per halfjaar in kantoren werd belegd. Het overaanbod op de kantorenmarkt, de onzekere economische vooruitzichten en strengere financieringseisen zijn de belangrijkste oorzaken waarom beleggers minder interesse in de Nederlandse kantorenmarkt tonen. Wel is er sprake van een grote interesse in het topsegment van de kantorenmarkt. Langjarig verhuurde en duurzame (nieuwe) kantoren zijn gewild en worden vooral door buitenlandse (veelal Duitse) beleggers gekocht. Het aanbod van dergelijke beleggingsobjecten is echter zeer

7 beperkt. n dit deel van de markt is dan ook een stabilisatie van de prijzen en bruto aanvangsrendementen waar te nemen. Voor kantoren onder het topsegment staan de prijzen nog steeds onder druk. Voor de (grotendeels) leegstaande kantoren staan de prijzen het sterkst onder druk. Transacties, veelal voor herontwikkeling, met prijzen tussen de 200 tot 300 per m² zijn niet ongewoon meer. Beleggingsvolume per halfjaar (in mln.) huurcontracten op minder goede locaties kunnen de aanvangsrendementen oplopen tot ver boven de 12%. Bandbreedte bruto aanvangsrendementen (k.k.) H 2013 Beste locaties 6,2% - 8,25% 6,7% - 9,5% 6,7% - 9,5% Overige locaties 7,25% - 10,50% 8,0% - 12,0% 8,0% - 12,0% Beleggingsvolume 5-jarig gemiddelde De gerealiseerde aanvangsrendementen in de eerste helft van 2013 zijn niet substantieel veranderd in vergelijking met De aanvangsrendementen voor nieuwbouw en bestaande kantoorpanden in het topsegment lijken te zijn gestabiliseerd na een opwaartse beweging in 2011 en De aanvangsrendementen voor nieuwbouwkantoren lagen tussen de 6,2% en 7,3% (v.o.n.) en voor bestaande kantoren in het topsegment tussen de 6,7% en 7,5% (k.k.). Voor het middensegment geldt nog steeds dat de opwaartse druk groot is. Vanwege het beperkt aantal transacties blijft de bandbreedte ongewijzigd. Voor verouderde kantoren met kortlopende

8 Colofon De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 is een uitgave van Troostwijk Research & samenstelling: Sybe Nijboer Korné Loef Contactgegevens: Troostwijk, afdeling Research Anderlechtlaan 181 Postbus AP Amsterdam Overname van teksten en cijfermateriaal is alleen toegestaan onder volledige bronvermelding. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld, doch m.b.t. de juistheid van deze gegevens kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Troostwijk 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere portefeuilles Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Zekerheid gezocht. De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Zekerheid gezocht De Nederlandse markt voor woningbeleggingen oktober 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Samenvatting 3 Gebruikersmarkt 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 7 Beleggingsmarkt 8 Huurprijzen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

De Chinese vastgoedmarkt

De Chinese vastgoedmarkt De Chinese vastgoedmarkt Voor de groei van de economie, inkomens en consumptie is China afhankelijk van verdere urbanisatie. Hiermee zal de gebruikersvraag naar vastgoed sterk toenemen, al beperkt de markt

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken Met het herstel van de economie nemen de beleggingsactiviteiten en daarmee de vraag naar vreemd vermogen weer toe. En waar traditionele grote

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging? Piet J. Korteweg Nederlandse Geografische Studies NGS Netherlands Geographical Studies 291 Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

Nadere informatie

transport en logistiek

transport en logistiek sectormonitor transport en logistiek oktober 2011 > ABN AMRO verwacht lagere omzetgroei Transport en Logistiek 1 Sector Monitor Transport & Logistiek Macro economisch beeld 2 Sector Transport en Logistiek

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie