PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin."

Transcriptie

1 PS SB

2 Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen - constructie 17 Verkoop 18 Elektrische installaties 20 Sport, spel, cultuur Mobiele schooltjes 23 Lessentabellen Eerste graad - 1ste en 2de leerjaar 24 Tweede graad - 3de en 4de leerjaar 26 Derde graad - 5de en 6de leerjaar 28 Zevende specialisatiejaar 30 Praktische Info 31 PS SB Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

3 PS SB Waarom kies ik PSSB? Degelijk kwaliteitsonderwiis; Een actieve rol voor de ouders: onze afgestudeerden zijn het levende bewijs dat o.a. via een dynamische ouderraad. de afdelingen binnen PSSB garant staan voor een succesvolle loopbaan. Educatieve en culturele activiteiten: ter vervollediging van het leerprogramma Europese uitwisselingen: met financiële tussenkomst van uitwisselingen met Noorwegen, Duitsland, IJsland, de ouderraad. Tsjechië, Denemarken. Talrijke buitenschoolse sportactiviteiten: Een gezonde discipline: interscholen voetbalcompetitie, zwemmen, duidelijke afspraken rond orde en tucht. schaatsen, badminton, fitness. Een moderne school: gelegen midden in een veilige en groene omgeving. Leerlingenbegeleiding: leerkrachten die de leerlingen kennen en samenwerken met het CLB-team. Veelzijdige service: eigen boekenverhuur, goede bereikbaarheid, extra studiebegeleiding Up-to-date uitrusting: modern machinepark, CNC, PLC, lokalen voorzien van pc s, smartboards, beamers. Samenwerking met de industrie: o.a. stages, industriedag, Europese en GIP-projecten. 4 5

4 PS SB Even voorstellen... PSSB biedt na een degelijke observatie en oriëntatie in de A- en B-stroom van de eerste graad goed, uitgebouwde TSO- en BSO-afdelingen. Een sterke theoretische onderbouw, intensieve praktische scholing en doorgedreven contacten met alle sectoren van de industrie zijn enkele van onze troeven. Dit stelt ons in staat de technologische ontwikkeling op de voet te volgen. Jongeren opvoeden tot weerbare volwassenen met toekomstperspectieven is ons kwaliteitslabel en maakt van ons het technisch college van de omgeving. Gelijke kansen Modern Onze school is geen grote anonieme mastodont. Onze De technologie gaat met sprongen vooruit. Wat vandaag leerlingen zijn geen nummer. Wij willen voor iedereen nog actueel is, is morgen alweer verouderd. De keuze is gelijke kansen en kiezen dus bewust voor een individuele simpel: stilstaan of evolueren. Wij kiezen voor het tweede. en gedifferentieerde aanpak in de vorm van doorgedreven begeleiding en oriëntering. Comfortabele, hedendaagse gebouwen, met behulp van de modernste leermiddelen en -methoden, trachten wij onze Vooral in de eerste graad werken we sterk op motivatie en leerlingen voor te bereiden op hun taak in een steeds studiebegeleiding omdat op tijd een probleem detecteren sneller evoluerende wereld. reeds de helft van de oplossing is. Voorkomen blijft steeds beter dan genezen. Naast dit alles vormen een vriendelijk klimaat, een persoonlijke omkadering, ondersteuning op socio-emotioneel vlak en een sfeer waarin over méér dan de leerstof alleen kan en mag gesproken worden, de unieke charme van PSSB. 6 7

5 Dit mag je ook weten Begeleiding De begeleiding en de opvang van de leerlingen, vooral die van het eerste jaar, vergt van de leerkrachten een speciale inspanning. Het komt er op aan tijdens de eerste dagen de leerlingen, die nog maar pas de lagere school verlaten hebben, van alle drempelvrees te bevrijden en ervoor te zorgen dat zij zich thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Daarom organiseren wij voor deze leerlingen gedurende de eerste schoolweek een geruststellend onthaal. Gedurende deze week maken de eerstejaarsleerlingen kennis met hun klasgenoten, de leerkrachten, het schoolreglement en alles wat reilt en zeilt in de school. Verder staat deze week in het teken van verkeer en veiligheid en wordt ze afgesloten met een wandeltocht. Pedagogisch-didactische begeleiding Door de vakoverschrijdende eindterm leren leren na te streven, trachten wij de leerlingen te helpen om op een aangepaste en efficiënte wijze hun leerstof te verwerken. Na een langdurige afwezigheid zijn de leerkrachten bereid, tijdens de middagpauze of na de schooluren, je te helpen bij het inhalen van de leerstof. Verder is er de klassenleraar waarbij je altijd terecht kan en die je als vertrouwenspersoon kan leren waarderen. Hij is ook de persoon die tijdens ouderavonden in nauw contact staat met de ouders. Leerlingenbegeleiding in verband met gedragsproblemen Het begrip gedragsproblemen dekt een hele lading. Hoe ernstiger en hoe langer het probleem duurt, hoe meer mensen bij de mogelijke oplossing betrokken moeten worden. Daarom hebben wij in onze school een leerkracht die vrijgesteld is om zoveel mogelijk gehoor te geven aan deze problemen. De leerlingenbegeleidster zal met een stapsgewijze aanpak hulp bieden en trachten te voorkomen dat het probleem nog toeneemt, indien nodig samen met het CLB. PS SB 8 9

6 Eerste jaar A en B Eerste gemeenschappelijk jaar A Eerste jaar B (aanpassingsklas) Onze afdelingen onder de loep genomen Kies je voor het eerste jaar A, dan krijg je algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Om je kansen naar alle richtingen open te laten, bieden we een aanvullend urenpakket aan voor de vakken Engels en wiskunde. Studeren is hier noodzakelijk. De computer zal een sterke ondersteuning zijn in vele lesopdrachten. Het is belangrijk dat je meekan op het niveau dat voor jou het meest geschikt is. Ben je bv. sterk in wiskunde, dan krijg je verdiepingsoefeningen. Lukt het wat minder vlot, dan probeert de leerkracht je achterstand bij te werken. In de extra uren techniek leer je technische systemen gebruiken, ontwerpen en realiseren. Met onderzoeksopdrachten leer je kritisch denken. Er is ruime aandacht voor creativiteit. Lessentabel zie pag. 24 Had je het wat moeilijker op de lagere school en was het vele leren steeds opnieuw een loodzware opgave? Dan is de B-klas voor jou de beste keuze. In deze zogeheten aanpassingsklas zit je in een kleine groep waardoor elke leerling actief aan de les kan deelnemen. De gewone theorievakken blijven belangrijk, maar bevatten veel herhaling uit het basisonderwijs, zodat je de leerstof beter kan verteren. Maar in de B-klas maken we ook ruimte voor de doe-vakken! Techniek bijvoorbeeld is een vak waarbij de leerlingen oefeningen en complete werkstukjes in hout, metaal en kunststoffen maken. Ook elektriciteit, bouw, voeding, decoratieve en grafische technieken komen hierbij aan bod. Zo ondervinden leerlingen geleidelijk aan waar hun voorkeur naar uitgaat. Elk kind heeft mogelijkheden maar je moet ze ontdekken. Dat willen we stimuleren in de B-klas en daardoor zal je ook met meer zin en ijver naar school komen. Lessentabel zie pag

7 Tweede jaar Eerste graad, tweede leerjaar Handel De richting handel maakt je vertrouwd met de commerciële en administratieve wereld. Hier heeft de informatica een belangrijke plaats ingenomen. Het aanleren van computervaardigheden is dan ook echt noodzakelijk. De specifieke handelsvakken en dactylografie worden ondersteund door een algemeen vormend lessenpakket waarin talen en wiskunde ruime aandacht krijgen. Het tweede leerjaar biedt je doorstroommogelijkheden naar diverse studierichtingen of een verdere opleiding in de sector handel en administratie. Lessentabel zie pag. 24 Eerste graad, tweede leerjaar Mechanica-elektriciteit Deze studierichting is duidelijk technisch gericht. Er wordt aandacht besteed aan moderne technieken, zowel op theoretisch als op praktisch vlak. Je maakt kennis met twee belangrijke domeinen van de technologie: mechanica en elektriciteit. De technologie wordt kritisch benaderd. Denken en doen ondersteunen elkaar en laten plaats voor eigen inbreng en creativiteit. Ben je handig, praktisch ingesteld en heb je zin voor nauwkeurigheid, dan is dit jouw richting. Lessentabel zie pag. 25 Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal Je krijgt een opleiding waarin theorie beperkt wordt ten voordele van praktijk. Dit betekent dat je vele uren per week praktisch aan het werk bent. Zowel voor elektriciteit als voor metaal zal je de basisvaardigheden aanleren bij de praktische uitvoering van de opdrachten. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan. Hierdoor kan je zelf ontdekken welk beroepenveld je het meest aanspreekt om zo in het derde jaar een gemotiveerde keuze te maken. Het bieden van structuur en een individuele benadering zijn pijlers in ons pedagogisch project. Structuur geeft houvast en is als zodanig een element dat helpt om onzekerheid en faalangst te voorkomen. Aandacht voor individuele noden en ondersteuning met oog voor eigen mogelijkheden en ontwikkeling zullen ertoe bijdragen een persoonlijke vooruitgang te realiseren. Lessentabel zie pag. 25 Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop Verzorging-voeding De wereld van kantoor en verkoop biedt beroepsuitwegen naar o.a. bediende, telefonist(e), verkoopmedewerker Computervaardigheden zijn niet meer weg te denken uit de kantooromgeving. Je maakt kennis met de boeiende wereld van handel, kopen en verkopen. Je leert je moedertaal correct spreken en foutloos schrijven. Ook in het Frans leer je je behoorlijk uit de slag te trekken. In het lessenpakket voeding ontdek je het belang van voedingsleer, maak je kennis met diverse bewerkings- en bereidingswijzen en leer je gezonde, lekkere gerechten bereiden. Het pakket verzorgingstechnieken laat je kennismaken met personenzorg en je leert er je eigen gezondheid en die van anderen bevorderen. Ook leer je op een creatieve manier sfeer scheppen in de woning. Lessentabel zie pag

8 Handel Tweede graad en derde graad TSO Handel De studierichting handel biedt een opleiding voor administratieve en commerciële varingen opdoen tijdens de lessen virtueel In het vierde jaar kunnen de leerlingen er- functies in het bedrijfsleven, in de dienstensector en bij de overheidsdiensten. nalen wordt de werking van een levensecht kantoor.via alle mogelijke communicatieka- kantoor nagebootst. Het is een sterk theoretisch gerichte afdeling waarbij de handels- en taalvakken zeer belangrijk zijn. Je moet dus wel wat aanleg voor effectief in de praktijk gebracht en lopen In het vijfde jaar wordt de opgedane kennis talen hebben, graag met boekhoudkundige de leerlingen twee weken stage in een cijfers jongleren en interesse tonen voor het commerciële functie. Hierdoor worden ze bedrijfsleven. Uiteraard is er ook aandacht voorbereid op een functie met verantwoordelijkheid in een winkel. Bovendien is er nog voor vakken als informatica, tekstverwerking, wiskunde en economie. een stageperiode van twee weken in een administratieve functie om kennis te maken In de tweede graad maak je kennis met de met de praktijk in een bedrijf, een verzekeringskantoor, een financiële instelling of bij administratieve en commerciële werking van een bedrijf. In het derde jaar gebeurt de overheid. dit in het EKOE-project. Dit staat voor Een Korte Ondernemingservaring, waarin de Voor de leerlingen van het zesde jaar is er werking van een kleine onderneming wordt een stageperiode van vier weken voorzien, nagebootst. De nadruk ligt op ethisch handelennationale waarbij het accent ligt op logistiek en inter- handel. De klas zes handel (6H) richt elk schooljaar een mini-onderneming op. Dit houdt in dat de klas verantwoordelijk is voor alle aspecten die bij het runnen van een bedrijf aan bod komen: aan- en verkoop, boekhouding, loonberekening en andere administratie. Wekelijks worden er twee lesuren aan de mini-onderneming besteed. Op deze manier doen de zesdejaars heel wat ervaring op, zowel op administratief als op persoonlijk vlak. Ze houden presentaties, spreken voor een groep, leren verantwoordelijkheid nemen en werken in groepsverband. Dit schooljaar heet het bedrijfje Gadge Up en worden er gadgets, make up en juwelen verkocht. Lessentabel zie pag. 26 en 28 PS SB Praktijk: oprichten van ondernemingen 3de jaar: EKOE-project kennismaking met het bedrijfsleven van ondernemingsplan tot verkoop aanleren van ondernemingsvaardigheden 4de jaar: Virtueel kantoor samenwerking met externe firma virtuele klanten- en leveranciersbanken documentenstroom 6de jaar: Mini-onderneming verwerven van startkapitaal volledig zelfstandig een zaak runnen dubbele boekhouding op computer 14 15

9 NIEUW 3D Vormgeving Mechanische vormgevingstechnieken Lassen - constructie (7de specialisatiejaar Fotolassen) Hoogtechnologisch projectonderwijs in nauwe samenwerking met de industrie. deze afdeling biedt een innoverende opleiding aan in nauwe samenwerking met tal van bedrijven en hogescholen. vakoverschrijdende hydraulische, pneumatische en elektromechanische projecten met speciale aandacht voor de nieuwste technologieën. grensoverschrijdende samenwerking met 5 partnerscholen uit evenveel Europese landen! toeleverancier van onderdelen en know-how voor de mobiele scholen. De afdeling viel al herhaaldelijk in de prijzen ( Peter Heller en meest ondernemende school van Vlaanderen ). Lessentabel zie pag. 26 en 28 Zevende specialisatiejaar TSO mechatronica (Se-n-Se) Dit specialisatiejaar beantwoordt duidelijk aan een behoefte bij leerlingen maar ook aan de noden van de industrie. Onderhoudsmechanici moeten een uitgebreide kennis hebben van automatisatie, pneumatica, hydraulica, mechanica, elektriciteit en elektronica, plc-sturingen Deze kennis wordt opgedaan in school, in externe opleidingscentra maar ook tijdens een vijf weken durende nijverheidsstage. Dit specialisatiejaar geeft studenten, met een technisch diploma van het secundair onderwijs, extra troeven in handen om met succes een job in de nijverheid uit te oefenen maar ook om de slaagkansen te verhogen van diegenen die hoger onderwijs willen aanvatten. De studenten krijgen om die reden ook een flink pakket wiskunde en technisch Engels aangeboden. Lessentabel zie pag. 30 De opleiding Lassen-constructie begint op de tweede graad met een combinatie van algemene, theoretisch technische en praktische vakken. Het praktijkgedeelte bestaat uit het aanleren van basisvaardigheden op verspaningsmachines en een initiatie van lasprocedés. De derde graad organiseert een doorgedreven lasopleiding met elektrodelassen, half-automatisch lassen (MIG, MAG), autogeen- en TIG-lassen. Vanaf het vijfde jaar vindt de opleiding gedeeltelijk in de industrieën uit de regio plaats met stages en werkplekleren. Je hebt ook de mogelijkheid om een specialisatiejaar fotolassen te volgen zodat een diploma secundair onderwijs en gegeerde lascertificaten tot de mogelijkheden gaan behoren. Het beroep is veelgevraagd en financieel erg gewaardeerd. Onze lasafdeling is erg succesvol. Daarom wordt momenteel het lasatelier uitgebreid met nieuwe werkplaatsen. Lessentabel zie pag. 26 en 28 Zevende specialisatiejaar Fotolassen De mogelijkheid om een zevende specialistiejaar fotolassen te volgen, biedt uitzicht op een diploma secundair onderwijs en het behalen van Europese lascertificaten. Nieuw lasatelier en nieuwe technieklokalen Door het succes van de afdeling lassen-constructie zijn de lasateliers te klein geworden. Om deze reden werd dan ook recent gestart met de uitbreiding van de bestaande lokalen (fase 1). Het gebouw bestaat uit een lasatelier en zes leslokalen. Het zal nu mogelijk zijn om grotere lasconstructies te realiseren. De leslokalen zullen ingevuld worden als teken- en technologielokalen. PSSB werkt verder aan de uitbouw van eigentijdse leslokalen en dus ook aan haar toekomst. Lessentabel zie pag

10 Verkoop (7de specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage) Vind je contact met mensen belangrijk? Ben je commercieel ingesteld? Wil je meer te weten komen over de administratieve verwerking van goederen in een zaak? Is een aantrekkelijke presentatie van artikelen voor jou een must? Wil je klanten bedienen in het Frans en het Engels? Zevende specialisatiejaar Winkelbeheer en Etalage Ben je van plan om later een eigen zaak te beginnen en wil je je nog verder verdiepen in beeldende vorming? Schrijf je dan in voor het zevende jaar Winkelbeheer en Etalage. In dit specialisatiejaar behaal je het getuigschrift van bedrijfsbeheer dat nodig is om je later als zefstandige te vestigen. Tweede graad BSO - Kantoor- en verkoopmedewerker In de tweede graad krijg je een opleiding die steunt op drie belangrijke pijlers: kantoor, verkoop en etalage, waardoor je voorbereid wordt voor zowel een job in de verkoop als voor een administratieve functie. Lessentabel zie pag. 27 Derde graad BSO - Verkoop In de derde graad leggen we het accent op het leren verkopen en het maken van een aantrekkelijke etalage. Nu krijgen de stages een belangrijke plaats in je opleiding want al doende kan je het best leren! Na het zevende jaar behaal je je diploma secundair onderwijs. Lessentabel zie pag. 30 Wat na het zevende jaar? Nu ben je klaar om als verkoopmedewerker te gaan werken, maar ook jobs als vertegenwoordiger, afdelingschef, winkelverantwoordelijke of visual merchandiser behoren tot de mogelijkheden. Wil je verder studeren, dan behoren opleidingen in de sociale sector, onderwijs, verpleegkunde en kunstopleidingen tot de mogelijkheden. 18 Lessentabel zie pag

11 Elektrische installaties (7de specialisatiejaar: Industriële elektriciteit) Tweede graad BSO Elektrische installaties Zevende specialisatiejaar Industriële elektriciteit De studierichting elektrische installaties bestudeert de basisbegrippen van elektriciteit en leidt de leerlingen op voor een job in de onderhoudsbranche of als elektricien in de residentiële sector. Het volgen van het zevende specialisatiejaar industriële elektriciteit biedt uitzicht op een diploma secundair onderwijs waardoor verder studeren mogelijk wordt. In de tweede graad gaat het om huishoudinstallaties. Deze studierichting vraagt inzicht in opeenvolgende handelingen, in planlezen en een goed geheugen voor symbolen. Bovendien wordt een grote mate van nauwkeurigheid, zelfcontrole en zin voor veiligheid vereist. Lessentabel zie pag. 30 Lessentabel zie pag. 27 Derde graad BSO Elektrische installaties In de derde graad krijgt de leerling een opleiding in de industriële elektriciteit, waar de automatiseringstechnieken niet meer weg te denken zijn. Deze studierichting vraagt inzicht en een zekere dosis logisch denken. Schemalezen, bordenbouw, programmeren, stages, ontwikkeling van nieuwe projecten en herstellingen van huishoudtoestellen maken deel uit van de opleiding. Nieuwe technieken, touchpanelsturingen, zonne-energie-installaties, logisch nadenken en leerlingen klaarstomen voor de toekomst, zijn de hoofdelementen van het laatste jaar elektrische installaties. 20 Lessentabel zie pag

12 Sport - spel - cultuur: uitstappen en vakoverschrijdende eindtermen PSSB wil jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid en daarbij de vorming van de hele persoonlijkheid ter harte nemen. De vorming die onze school wil aanbieden gebeurt vanuit de concrete vakdoelstellingen en eindtermen zoals die in de leerplannen vermeld staan, aangevuld met onze eigen visie op opvoeding en onderwijs. PSSB meer dan studeren PSSB is ook film, toneel, schoolkrant, fitness, Chrysostomos, samen brunchen, natuurexploratie, peter- en meterschap, culturele dagen, bedrijfsbezoeken, studiereizen, internationale uitwisseling, sport, meerdaagse buitenlandse reizen, goede doelen steunen. (Jaarlijks organiseren wij een solidariteitsactie). PSSB schenkt ruime aandacht aan vakoverschrijdende projecten Volgende contexten komen aan bod: ICT, fysische en psychische gezondheid, milieu, socioculturele, politieke en economische samenleving, sociorelationele ontwikkeling en leren leren. Ontwikkeling en productie van mobiele schooltjes voor straatkinderen PS SB Uitstap voor de zesde en zevende jaren, bijvoorbeeld Venetië en Barcelona. PSSB-MOBILE SCHOOL vzw 22 23

13 EERSTE GRAAD 1STE EN 2DE LEERJAAR 1A 1B 2H 2MT 2ME 2KV Eerste gemeenschappelijk jaar A Eerste jaar B (aanpassingsklas) tweede leerjaar Handel tweede leerjaar Mechanica-elektriciteit beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop Verzorging-voeding Lichamelijke Opvoeding 2 Aardrijkskunde 2 Nederlands 5 Frans 4 Geschiedenis 2 Muzikale Opvoeding 1 Wiskunde 4 Plastische Opvoeding 2 Techniek 4 Natuurwetenschappen 2 Engels 1 ICT 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Aardrijkskunde 1 Nederlands 5 Frans 1 Geschiedenis 1 Muzikale Opvoeding 1 Wiskunde 4 Plastische Opvoeding 2 Natuurwetenschappen 2 Techniek 5 Techniek (aanvullend) 5 ICT 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 4 Nederlands 4 Frans 5 Engels 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Muzikale Opvoeding 1 Techniek 2 Handel 3 Dactylografie 2 ICT 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Muzikale Opvoeding 1 Techniek 2 Technologie Elektriciteit 1 Technologie Mechanica 1 Realisatietechnieken Elektriciteit 2 Realisatietechnieken Mechanica 2 Mechanica 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 3 Nederlands 3 Frans 1 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Plastische Opvoeding 1 Elektriciteit 8 Metaal 8 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 3 Nederlands 4 Frans 1 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Plastische Opvoeding 1 Dactylografie 2 Handel 4 Gezinstechnieken 2 Verzorgingstechnieken 3 Voeding

14 TWEEDE GRAAD 3DE EN 4DE LEERJAAR 3H 4H 3MT 4MT 3BM 4BM 3KVM 4KVM 3EI 4EI TSO Handel TSO Mechanische technieken BSO Basismechanica BSO Kantoor- en verkoopmedewerker BSO Elektrische installaties Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 3 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Duits 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Informatica 2 2 Dactylografie 2 2 Toegepaste Economie Boekhouding - Economie - EKOE project - Virtueel kantoor Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 3 Nederlands 4 4 Frans 2 2 Engels 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Informatica 1 1 Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica / CNC 4/2 4/2 Mechanica 1 1 Pneumatica 1 1 Technisch Tekenen 2 2 Technologie 1 1 Lichamelijk Opvoeding 2 2 Frans 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Mechanica 1 1 Technisch Tekenen 2 2 Technologie Mechanica 2 1 Technologie Lassen-constr. 1 2 Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica 7 7 Praktijk Lassen-constructie 7 7 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 6 6 Nederlands 2 2 Frans 3 3 Engels 3 3 Dactylo 2 2 Verkoop 5 5 Beeldende Vorming 2 2 Toegepaste informatica 2 2 Administratie 3 3 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Frans 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Elektriciteit Techniek Pheunmatica

15 DERDE GRAAD 5DE EN 6DE LEERJAAR 5H 6H 5MVT 6MVT 5LC 6LC 5V 6V 5EI 6EI TSO Handel TSO Mechanische vormgevingstechnieken BSO Lassen-constructie BSO Verkoop BSO Elektrische installaties Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 2 Nederlands 2 2 Frans 3 2 Engels 2 2 Duits 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Zakelijke comm. Frans 1 1 Zakelijke comm. Nederlands 2 2 Zakelijke comm. Engels 1 1 Dactylografie 2 0 Toegepaste Economie 6 3 Recht 0 2 Economie 0 1 Toegepaste Informatica 2 2 Stages 4 weken per jaar Bedrijfsbeheer 0 4 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 2 2 Nederlands 2 2 Frans 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Toegepaste Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica 6 4 Praktijk/Stages Mechanica - 2 Mechanica 2 2 Technisch Tekenen 3 3 Hydropneumatica 2 2 Vormgeving 1 2 Materialenleer 1 - Meettechnieken 1 1 Machineonderdelen 2 2 Apparaten en matrijzen 1 1 Lichamelijk Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Praktijk Lassen-constructie Stages Lassen-constructie - 7 Lassen-constructie 3 2 Technisch Tekenen 2 2 Frans 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Nederlands 2 - Frans 2 2 Engels 2 2 Beeldende Vorming 3 3 Dactylografie 2 1 Verkoop 8 4 Stages Verkoop 4 11 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Praktijk Elektriciteit 12 9 Praktijk/Stages Elektriciteit - 2 Elektriciteit 3 3 Technisch Tekenen 3 3 Technologie 2 3 Pneumatica 1 1 Frans

16 ZEVENDE SPECIALISATIEJAAR Praktische info Inschrijven 7M 7FL 7WE 7IE Mechatronica Se-n-Se Fotolassen Winkelbeheer en etalage Industriële elektriciteit Dagindeling: De volgende lesindeling is van toepassing van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd woensdag. Op woensdag stoppen de lessen om 12.10u. voor 1A of 1B: Van 10 t.e.m. 23 maart 2014: Wiskunde 2 Nederlands 2 Techn. Engels 2 PC/exel-acces 2 Automatisering 4 Onderhoudstechniek 4 Elektrotechniek 4 Vormingstechniek 6 PVE / Stage 6 Lichamelijk Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Natuurwetenschappen 2 Praktijk Lassen-constructie 7 Stages Lassen-constructie 7 Lassen-constructie 6 Technisch Tekenen Technologie Uitvoeringstechnieken Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Frans 1 Engels 1 Beeldende Vorming 7 Stages 7 Boekhouding/bedrijfsbeheer 4 Verkoop 2 Lichamelijk Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Natuurwetenschappen 2 Praktijk Elektriciteit 6 Stages Elektriciteit 8 Elektriciteit Technologie 2 Elektriciteit Tekenen 2 Toegepaste Elektriciteit 2 Iedereen aanwezig 08.30u Iedereen aanwezig 12.55u Eerste lesuur 08.35u Vijfde lesuur 13.00u Tweede lesuur 09.25u Zesde lesuur 13.50u Pauze 10.15u Pauze 14.40u Derde lesuur 10.30u Zevende lesuur 14.55u Vierde lesuur 11.20u Einde 15.45u Middagpauze 12.10u Algemene onkosten De school beschikt over een zeer goed uitgebouwd boekenfonds. De leerboeken worden aan een zeer redelijke prijs ontleend. Werkschriften, werkpak, turnkledij en gereedschappen worden eveneens door de school aan een zo voordelig mogelijke prijs verkocht. Voor elke klas is een kostenraming per schooljaar beschikbaar. Vervoer voor culturele en sportactiviteiten, bedrijfsbezoeken en andere uitstappen gebeurt meestal met de eigen schoolbus en is dus bijna kosteloos omdat de school het grootste deel van de kosten voor haar rekening neemt. Voorrang voor broer of zus en kinderen van het personeel. Voorrang voor indicator of niet-indicator leerlingen. Vanaf 24 maart 2014: vrije inschrijving. Voor 1A zijn er 25 plaatsen: Voor 1B zijn er 32 plaatsen. Noot: indicator-leerlingen zijn leerlingen met minstens één van de volgende kenmerken: kinderen die vorig schooljaar een schooltoelage ontvingen; kinderen die geplaatst zijn; kinderen van rondtrekkende ouders; kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het 6e jaar secundair beroepsonderwijs. voor alle andere jaren: (2e leerjaar 1e graad en hoger) Openingsuren tijdens de zomervakantie 30/06/2014 t.e.m. 10/07/2014: 10.00u 12.00u 14.00u 16.00u 18/08/2014 t.em. 31/08/2014: 10.00u 12.00u 14.00u 16.00u Vanaf 22 april 2014: vrije inschrijving. Contactgegevens Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB), Appelboomgaardstraat 2, 3740 Munsterbilzen (Bilzen) 30 Telefoon: Fax:

17 Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB) Appelboomgaardstraat Munsterbilzen (Bilzen) PS SB Telefoon: Fax: Een initiatief van de provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool?

Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Wie kiest er volgend jaar voor onze sport- en netbookschool? Infobrochure 1 ste graad 2015-2016 1 Nuttige gegevens School van de Vlaamse gemeenschap Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas Tel: 03 750 96

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE.

PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE. PROFESSIONELE BACHELOR: BOUW ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA-ICT TOEGEPASTE INFORMATICA DEPARTEMENT N-TECHNOLOGIE WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool limburg Beste student(e) Bedankt voor je

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Business & administration College

Business & administration College Business & administration College Ben je ondernemend en ambitieus? Wil je zelfstandig ondernemen, je verdiepen in juridische of boekhoudkundige zaken, carrière maken bij prachtige bedrijven? Stap dan in

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie