PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin."

Transcriptie

1 PS SB

2 Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen - constructie 17 Verkoop 18 Elektrische installaties 20 Sport, spel, cultuur Mobiele schooltjes 23 Lessentabellen Eerste graad - 1ste en 2de leerjaar 24 Tweede graad - 3de en 4de leerjaar 26 Derde graad - 5de en 6de leerjaar 28 Zevende specialisatiejaar 30 Praktische Info 31 PS SB Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

3 PS SB Waarom kies ik PSSB? Degelijk kwaliteitsonderwiis; Een actieve rol voor de ouders: onze afgestudeerden zijn het levende bewijs dat o.a. via een dynamische ouderraad. de afdelingen binnen PSSB garant staan voor een succesvolle loopbaan. Educatieve en culturele activiteiten: ter vervollediging van het leerprogramma Europese uitwisselingen: met financiële tussenkomst van uitwisselingen met Noorwegen, Duitsland, IJsland, de ouderraad. Tsjechië, Denemarken. Talrijke buitenschoolse sportactiviteiten: Een gezonde discipline: interscholen voetbalcompetitie, zwemmen, duidelijke afspraken rond orde en tucht. schaatsen, badminton, fitness. Een moderne school: gelegen midden in een veilige en groene omgeving. Leerlingenbegeleiding: leerkrachten die de leerlingen kennen en samenwerken met het CLB-team. Veelzijdige service: eigen boekenverhuur, goede bereikbaarheid, extra studiebegeleiding Up-to-date uitrusting: modern machinepark, CNC, PLC, lokalen voorzien van pc s, smartboards, beamers. Samenwerking met de industrie: o.a. stages, industriedag, Europese en GIP-projecten. 4 5

4 PS SB Even voorstellen... PSSB biedt na een degelijke observatie en oriëntatie in de A- en B-stroom van de eerste graad goed, uitgebouwde TSO- en BSO-afdelingen. Een sterke theoretische onderbouw, intensieve praktische scholing en doorgedreven contacten met alle sectoren van de industrie zijn enkele van onze troeven. Dit stelt ons in staat de technologische ontwikkeling op de voet te volgen. Jongeren opvoeden tot weerbare volwassenen met toekomstperspectieven is ons kwaliteitslabel en maakt van ons het technisch college van de omgeving. Gelijke kansen Modern Onze school is geen grote anonieme mastodont. Onze De technologie gaat met sprongen vooruit. Wat vandaag leerlingen zijn geen nummer. Wij willen voor iedereen nog actueel is, is morgen alweer verouderd. De keuze is gelijke kansen en kiezen dus bewust voor een individuele simpel: stilstaan of evolueren. Wij kiezen voor het tweede. en gedifferentieerde aanpak in de vorm van doorgedreven begeleiding en oriëntering. Comfortabele, hedendaagse gebouwen, met behulp van de modernste leermiddelen en -methoden, trachten wij onze Vooral in de eerste graad werken we sterk op motivatie en leerlingen voor te bereiden op hun taak in een steeds studiebegeleiding omdat op tijd een probleem detecteren sneller evoluerende wereld. reeds de helft van de oplossing is. Voorkomen blijft steeds beter dan genezen. Naast dit alles vormen een vriendelijk klimaat, een persoonlijke omkadering, ondersteuning op socio-emotioneel vlak en een sfeer waarin over méér dan de leerstof alleen kan en mag gesproken worden, de unieke charme van PSSB. 6 7

5 Dit mag je ook weten Begeleiding De begeleiding en de opvang van de leerlingen, vooral die van het eerste jaar, vergt van de leerkrachten een speciale inspanning. Het komt er op aan tijdens de eerste dagen de leerlingen, die nog maar pas de lagere school verlaten hebben, van alle drempelvrees te bevrijden en ervoor te zorgen dat zij zich thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Daarom organiseren wij voor deze leerlingen gedurende de eerste schoolweek een geruststellend onthaal. Gedurende deze week maken de eerstejaarsleerlingen kennis met hun klasgenoten, de leerkrachten, het schoolreglement en alles wat reilt en zeilt in de school. Verder staat deze week in het teken van verkeer en veiligheid en wordt ze afgesloten met een wandeltocht. Pedagogisch-didactische begeleiding Door de vakoverschrijdende eindterm leren leren na te streven, trachten wij de leerlingen te helpen om op een aangepaste en efficiënte wijze hun leerstof te verwerken. Na een langdurige afwezigheid zijn de leerkrachten bereid, tijdens de middagpauze of na de schooluren, je te helpen bij het inhalen van de leerstof. Verder is er de klassenleraar waarbij je altijd terecht kan en die je als vertrouwenspersoon kan leren waarderen. Hij is ook de persoon die tijdens ouderavonden in nauw contact staat met de ouders. Leerlingenbegeleiding in verband met gedragsproblemen Het begrip gedragsproblemen dekt een hele lading. Hoe ernstiger en hoe langer het probleem duurt, hoe meer mensen bij de mogelijke oplossing betrokken moeten worden. Daarom hebben wij in onze school een leerkracht die vrijgesteld is om zoveel mogelijk gehoor te geven aan deze problemen. De leerlingenbegeleidster zal met een stapsgewijze aanpak hulp bieden en trachten te voorkomen dat het probleem nog toeneemt, indien nodig samen met het CLB. PS SB 8 9

6 Eerste jaar A en B Eerste gemeenschappelijk jaar A Eerste jaar B (aanpassingsklas) Onze afdelingen onder de loep genomen Kies je voor het eerste jaar A, dan krijg je algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Om je kansen naar alle richtingen open te laten, bieden we een aanvullend urenpakket aan voor de vakken Engels en wiskunde. Studeren is hier noodzakelijk. De computer zal een sterke ondersteuning zijn in vele lesopdrachten. Het is belangrijk dat je meekan op het niveau dat voor jou het meest geschikt is. Ben je bv. sterk in wiskunde, dan krijg je verdiepingsoefeningen. Lukt het wat minder vlot, dan probeert de leerkracht je achterstand bij te werken. In de extra uren techniek leer je technische systemen gebruiken, ontwerpen en realiseren. Met onderzoeksopdrachten leer je kritisch denken. Er is ruime aandacht voor creativiteit. Lessentabel zie pag. 24 Had je het wat moeilijker op de lagere school en was het vele leren steeds opnieuw een loodzware opgave? Dan is de B-klas voor jou de beste keuze. In deze zogeheten aanpassingsklas zit je in een kleine groep waardoor elke leerling actief aan de les kan deelnemen. De gewone theorievakken blijven belangrijk, maar bevatten veel herhaling uit het basisonderwijs, zodat je de leerstof beter kan verteren. Maar in de B-klas maken we ook ruimte voor de doe-vakken! Techniek bijvoorbeeld is een vak waarbij de leerlingen oefeningen en complete werkstukjes in hout, metaal en kunststoffen maken. Ook elektriciteit, bouw, voeding, decoratieve en grafische technieken komen hierbij aan bod. Zo ondervinden leerlingen geleidelijk aan waar hun voorkeur naar uitgaat. Elk kind heeft mogelijkheden maar je moet ze ontdekken. Dat willen we stimuleren in de B-klas en daardoor zal je ook met meer zin en ijver naar school komen. Lessentabel zie pag

7 Tweede jaar Eerste graad, tweede leerjaar Handel De richting handel maakt je vertrouwd met de commerciële en administratieve wereld. Hier heeft de informatica een belangrijke plaats ingenomen. Het aanleren van computervaardigheden is dan ook echt noodzakelijk. De specifieke handelsvakken en dactylografie worden ondersteund door een algemeen vormend lessenpakket waarin talen en wiskunde ruime aandacht krijgen. Het tweede leerjaar biedt je doorstroommogelijkheden naar diverse studierichtingen of een verdere opleiding in de sector handel en administratie. Lessentabel zie pag. 24 Eerste graad, tweede leerjaar Mechanica-elektriciteit Deze studierichting is duidelijk technisch gericht. Er wordt aandacht besteed aan moderne technieken, zowel op theoretisch als op praktisch vlak. Je maakt kennis met twee belangrijke domeinen van de technologie: mechanica en elektriciteit. De technologie wordt kritisch benaderd. Denken en doen ondersteunen elkaar en laten plaats voor eigen inbreng en creativiteit. Ben je handig, praktisch ingesteld en heb je zin voor nauwkeurigheid, dan is dit jouw richting. Lessentabel zie pag. 25 Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal Je krijgt een opleiding waarin theorie beperkt wordt ten voordele van praktijk. Dit betekent dat je vele uren per week praktisch aan het werk bent. Zowel voor elektriciteit als voor metaal zal je de basisvaardigheden aanleren bij de praktische uitvoering van de opdrachten. Zo sluiten theorie en praktijk nauw op elkaar aan. Hierdoor kan je zelf ontdekken welk beroepenveld je het meest aanspreekt om zo in het derde jaar een gemotiveerde keuze te maken. Het bieden van structuur en een individuele benadering zijn pijlers in ons pedagogisch project. Structuur geeft houvast en is als zodanig een element dat helpt om onzekerheid en faalangst te voorkomen. Aandacht voor individuele noden en ondersteuning met oog voor eigen mogelijkheden en ontwikkeling zullen ertoe bijdragen een persoonlijke vooruitgang te realiseren. Lessentabel zie pag. 25 Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop Verzorging-voeding De wereld van kantoor en verkoop biedt beroepsuitwegen naar o.a. bediende, telefonist(e), verkoopmedewerker Computervaardigheden zijn niet meer weg te denken uit de kantooromgeving. Je maakt kennis met de boeiende wereld van handel, kopen en verkopen. Je leert je moedertaal correct spreken en foutloos schrijven. Ook in het Frans leer je je behoorlijk uit de slag te trekken. In het lessenpakket voeding ontdek je het belang van voedingsleer, maak je kennis met diverse bewerkings- en bereidingswijzen en leer je gezonde, lekkere gerechten bereiden. Het pakket verzorgingstechnieken laat je kennismaken met personenzorg en je leert er je eigen gezondheid en die van anderen bevorderen. Ook leer je op een creatieve manier sfeer scheppen in de woning. Lessentabel zie pag

8 Handel Tweede graad en derde graad TSO Handel De studierichting handel biedt een opleiding voor administratieve en commerciële varingen opdoen tijdens de lessen virtueel In het vierde jaar kunnen de leerlingen er- functies in het bedrijfsleven, in de dienstensector en bij de overheidsdiensten. nalen wordt de werking van een levensecht kantoor.via alle mogelijke communicatieka- kantoor nagebootst. Het is een sterk theoretisch gerichte afdeling waarbij de handels- en taalvakken zeer belangrijk zijn. Je moet dus wel wat aanleg voor effectief in de praktijk gebracht en lopen In het vijfde jaar wordt de opgedane kennis talen hebben, graag met boekhoudkundige de leerlingen twee weken stage in een cijfers jongleren en interesse tonen voor het commerciële functie. Hierdoor worden ze bedrijfsleven. Uiteraard is er ook aandacht voorbereid op een functie met verantwoordelijkheid in een winkel. Bovendien is er nog voor vakken als informatica, tekstverwerking, wiskunde en economie. een stageperiode van twee weken in een administratieve functie om kennis te maken In de tweede graad maak je kennis met de met de praktijk in een bedrijf, een verzekeringskantoor, een financiële instelling of bij administratieve en commerciële werking van een bedrijf. In het derde jaar gebeurt de overheid. dit in het EKOE-project. Dit staat voor Een Korte Ondernemingservaring, waarin de Voor de leerlingen van het zesde jaar is er werking van een kleine onderneming wordt een stageperiode van vier weken voorzien, nagebootst. De nadruk ligt op ethisch handelennationale waarbij het accent ligt op logistiek en inter- handel. De klas zes handel (6H) richt elk schooljaar een mini-onderneming op. Dit houdt in dat de klas verantwoordelijk is voor alle aspecten die bij het runnen van een bedrijf aan bod komen: aan- en verkoop, boekhouding, loonberekening en andere administratie. Wekelijks worden er twee lesuren aan de mini-onderneming besteed. Op deze manier doen de zesdejaars heel wat ervaring op, zowel op administratief als op persoonlijk vlak. Ze houden presentaties, spreken voor een groep, leren verantwoordelijkheid nemen en werken in groepsverband. Dit schooljaar heet het bedrijfje Gadge Up en worden er gadgets, make up en juwelen verkocht. Lessentabel zie pag. 26 en 28 PS SB Praktijk: oprichten van ondernemingen 3de jaar: EKOE-project kennismaking met het bedrijfsleven van ondernemingsplan tot verkoop aanleren van ondernemingsvaardigheden 4de jaar: Virtueel kantoor samenwerking met externe firma virtuele klanten- en leveranciersbanken documentenstroom 6de jaar: Mini-onderneming verwerven van startkapitaal volledig zelfstandig een zaak runnen dubbele boekhouding op computer 14 15

9 NIEUW 3D Vormgeving Mechanische vormgevingstechnieken Lassen - constructie (7de specialisatiejaar Fotolassen) Hoogtechnologisch projectonderwijs in nauwe samenwerking met de industrie. deze afdeling biedt een innoverende opleiding aan in nauwe samenwerking met tal van bedrijven en hogescholen. vakoverschrijdende hydraulische, pneumatische en elektromechanische projecten met speciale aandacht voor de nieuwste technologieën. grensoverschrijdende samenwerking met 5 partnerscholen uit evenveel Europese landen! toeleverancier van onderdelen en know-how voor de mobiele scholen. De afdeling viel al herhaaldelijk in de prijzen ( Peter Heller en meest ondernemende school van Vlaanderen ). Lessentabel zie pag. 26 en 28 Zevende specialisatiejaar TSO mechatronica (Se-n-Se) Dit specialisatiejaar beantwoordt duidelijk aan een behoefte bij leerlingen maar ook aan de noden van de industrie. Onderhoudsmechanici moeten een uitgebreide kennis hebben van automatisatie, pneumatica, hydraulica, mechanica, elektriciteit en elektronica, plc-sturingen Deze kennis wordt opgedaan in school, in externe opleidingscentra maar ook tijdens een vijf weken durende nijverheidsstage. Dit specialisatiejaar geeft studenten, met een technisch diploma van het secundair onderwijs, extra troeven in handen om met succes een job in de nijverheid uit te oefenen maar ook om de slaagkansen te verhogen van diegenen die hoger onderwijs willen aanvatten. De studenten krijgen om die reden ook een flink pakket wiskunde en technisch Engels aangeboden. Lessentabel zie pag. 30 De opleiding Lassen-constructie begint op de tweede graad met een combinatie van algemene, theoretisch technische en praktische vakken. Het praktijkgedeelte bestaat uit het aanleren van basisvaardigheden op verspaningsmachines en een initiatie van lasprocedés. De derde graad organiseert een doorgedreven lasopleiding met elektrodelassen, half-automatisch lassen (MIG, MAG), autogeen- en TIG-lassen. Vanaf het vijfde jaar vindt de opleiding gedeeltelijk in de industrieën uit de regio plaats met stages en werkplekleren. Je hebt ook de mogelijkheid om een specialisatiejaar fotolassen te volgen zodat een diploma secundair onderwijs en gegeerde lascertificaten tot de mogelijkheden gaan behoren. Het beroep is veelgevraagd en financieel erg gewaardeerd. Onze lasafdeling is erg succesvol. Daarom wordt momenteel het lasatelier uitgebreid met nieuwe werkplaatsen. Lessentabel zie pag. 26 en 28 Zevende specialisatiejaar Fotolassen De mogelijkheid om een zevende specialistiejaar fotolassen te volgen, biedt uitzicht op een diploma secundair onderwijs en het behalen van Europese lascertificaten. Nieuw lasatelier en nieuwe technieklokalen Door het succes van de afdeling lassen-constructie zijn de lasateliers te klein geworden. Om deze reden werd dan ook recent gestart met de uitbreiding van de bestaande lokalen (fase 1). Het gebouw bestaat uit een lasatelier en zes leslokalen. Het zal nu mogelijk zijn om grotere lasconstructies te realiseren. De leslokalen zullen ingevuld worden als teken- en technologielokalen. PSSB werkt verder aan de uitbouw van eigentijdse leslokalen en dus ook aan haar toekomst. Lessentabel zie pag

10 Verkoop (7de specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage) Vind je contact met mensen belangrijk? Ben je commercieel ingesteld? Wil je meer te weten komen over de administratieve verwerking van goederen in een zaak? Is een aantrekkelijke presentatie van artikelen voor jou een must? Wil je klanten bedienen in het Frans en het Engels? Zevende specialisatiejaar Winkelbeheer en Etalage Ben je van plan om later een eigen zaak te beginnen en wil je je nog verder verdiepen in beeldende vorming? Schrijf je dan in voor het zevende jaar Winkelbeheer en Etalage. In dit specialisatiejaar behaal je het getuigschrift van bedrijfsbeheer dat nodig is om je later als zefstandige te vestigen. Tweede graad BSO - Kantoor- en verkoopmedewerker In de tweede graad krijg je een opleiding die steunt op drie belangrijke pijlers: kantoor, verkoop en etalage, waardoor je voorbereid wordt voor zowel een job in de verkoop als voor een administratieve functie. Lessentabel zie pag. 27 Derde graad BSO - Verkoop In de derde graad leggen we het accent op het leren verkopen en het maken van een aantrekkelijke etalage. Nu krijgen de stages een belangrijke plaats in je opleiding want al doende kan je het best leren! Na het zevende jaar behaal je je diploma secundair onderwijs. Lessentabel zie pag. 30 Wat na het zevende jaar? Nu ben je klaar om als verkoopmedewerker te gaan werken, maar ook jobs als vertegenwoordiger, afdelingschef, winkelverantwoordelijke of visual merchandiser behoren tot de mogelijkheden. Wil je verder studeren, dan behoren opleidingen in de sociale sector, onderwijs, verpleegkunde en kunstopleidingen tot de mogelijkheden. 18 Lessentabel zie pag

11 Elektrische installaties (7de specialisatiejaar: Industriële elektriciteit) Tweede graad BSO Elektrische installaties Zevende specialisatiejaar Industriële elektriciteit De studierichting elektrische installaties bestudeert de basisbegrippen van elektriciteit en leidt de leerlingen op voor een job in de onderhoudsbranche of als elektricien in de residentiële sector. Het volgen van het zevende specialisatiejaar industriële elektriciteit biedt uitzicht op een diploma secundair onderwijs waardoor verder studeren mogelijk wordt. In de tweede graad gaat het om huishoudinstallaties. Deze studierichting vraagt inzicht in opeenvolgende handelingen, in planlezen en een goed geheugen voor symbolen. Bovendien wordt een grote mate van nauwkeurigheid, zelfcontrole en zin voor veiligheid vereist. Lessentabel zie pag. 30 Lessentabel zie pag. 27 Derde graad BSO Elektrische installaties In de derde graad krijgt de leerling een opleiding in de industriële elektriciteit, waar de automatiseringstechnieken niet meer weg te denken zijn. Deze studierichting vraagt inzicht en een zekere dosis logisch denken. Schemalezen, bordenbouw, programmeren, stages, ontwikkeling van nieuwe projecten en herstellingen van huishoudtoestellen maken deel uit van de opleiding. Nieuwe technieken, touchpanelsturingen, zonne-energie-installaties, logisch nadenken en leerlingen klaarstomen voor de toekomst, zijn de hoofdelementen van het laatste jaar elektrische installaties. 20 Lessentabel zie pag

12 Sport - spel - cultuur: uitstappen en vakoverschrijdende eindtermen PSSB wil jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid en daarbij de vorming van de hele persoonlijkheid ter harte nemen. De vorming die onze school wil aanbieden gebeurt vanuit de concrete vakdoelstellingen en eindtermen zoals die in de leerplannen vermeld staan, aangevuld met onze eigen visie op opvoeding en onderwijs. PSSB meer dan studeren PSSB is ook film, toneel, schoolkrant, fitness, Chrysostomos, samen brunchen, natuurexploratie, peter- en meterschap, culturele dagen, bedrijfsbezoeken, studiereizen, internationale uitwisseling, sport, meerdaagse buitenlandse reizen, goede doelen steunen. (Jaarlijks organiseren wij een solidariteitsactie). PSSB schenkt ruime aandacht aan vakoverschrijdende projecten Volgende contexten komen aan bod: ICT, fysische en psychische gezondheid, milieu, socioculturele, politieke en economische samenleving, sociorelationele ontwikkeling en leren leren. Ontwikkeling en productie van mobiele schooltjes voor straatkinderen PS SB Uitstap voor de zesde en zevende jaren, bijvoorbeeld Venetië en Barcelona. PSSB-MOBILE SCHOOL vzw 22 23

13 EERSTE GRAAD 1STE EN 2DE LEERJAAR 1A 1B 2H 2MT 2ME 2KV Eerste gemeenschappelijk jaar A Eerste jaar B (aanpassingsklas) tweede leerjaar Handel tweede leerjaar Mechanica-elektriciteit beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop Verzorging-voeding Lichamelijke Opvoeding 2 Aardrijkskunde 2 Nederlands 5 Frans 4 Geschiedenis 2 Muzikale Opvoeding 1 Wiskunde 4 Plastische Opvoeding 2 Techniek 4 Natuurwetenschappen 2 Engels 1 ICT 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Aardrijkskunde 1 Nederlands 5 Frans 1 Geschiedenis 1 Muzikale Opvoeding 1 Wiskunde 4 Plastische Opvoeding 2 Natuurwetenschappen 2 Techniek 5 Techniek (aanvullend) 5 ICT 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 4 Nederlands 4 Frans 5 Engels 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Muzikale Opvoeding 1 Techniek 2 Handel 3 Dactylografie 2 ICT 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 4 Nederlands 4 Frans 3 Engels 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Muzikale Opvoeding 1 Techniek 2 Technologie Elektriciteit 1 Technologie Mechanica 1 Realisatietechnieken Elektriciteit 2 Realisatietechnieken Mechanica 2 Mechanica 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 3 Nederlands 3 Frans 1 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Plastische Opvoeding 1 Elektriciteit 8 Metaal 8 Lichamelijke Opvoeding 2 Wiskunde 3 Nederlands 4 Frans 1 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Geschiedenis 1 Plastische Opvoeding 1 Dactylografie 2 Handel 4 Gezinstechnieken 2 Verzorgingstechnieken 3 Voeding

14 TWEEDE GRAAD 3DE EN 4DE LEERJAAR 3H 4H 3MT 4MT 3BM 4BM 3KVM 4KVM 3EI 4EI TSO Handel TSO Mechanische technieken BSO Basismechanica BSO Kantoor- en verkoopmedewerker BSO Elektrische installaties Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 3 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 3 3 Duits 1 1 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Informatica 2 2 Dactylografie 2 2 Toegepaste Economie Boekhouding - Economie - EKOE project - Virtueel kantoor Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 3 Nederlands 4 4 Frans 2 2 Engels 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Natuurwetenschappen 2 2 Informatica 1 1 Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica / CNC 4/2 4/2 Mechanica 1 1 Pneumatica 1 1 Technisch Tekenen 2 2 Technologie 1 1 Lichamelijk Opvoeding 2 2 Frans 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Mechanica 1 1 Technisch Tekenen 2 2 Technologie Mechanica 2 1 Technologie Lassen-constr. 1 2 Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica 7 7 Praktijk Lassen-constructie 7 7 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 6 6 Nederlands 2 2 Frans 3 3 Engels 3 3 Dactylo 2 2 Verkoop 5 5 Beeldende Vorming 2 2 Toegepaste informatica 2 2 Administratie 3 3 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Frans 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Elektriciteit Techniek Pheunmatica

15 DERDE GRAAD 5DE EN 6DE LEERJAAR 5H 6H 5MVT 6MVT 5LC 6LC 5V 6V 5EI 6EI TSO Handel TSO Mechanische vormgevingstechnieken BSO Lassen-constructie BSO Verkoop BSO Elektrische installaties Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 3 2 Nederlands 2 2 Frans 3 2 Engels 2 2 Duits 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Zakelijke comm. Frans 1 1 Zakelijke comm. Nederlands 2 2 Zakelijke comm. Engels 1 1 Dactylografie 2 0 Toegepaste Economie 6 3 Recht 0 2 Economie 0 1 Toegepaste Informatica 2 2 Stages 4 weken per jaar Bedrijfsbeheer 0 4 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Wiskunde 2 2 Nederlands 2 2 Frans 2 2 Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 1 1 Toegepaste Elektriciteit 1 1 Praktijk Mechanica 6 4 Praktijk/Stages Mechanica - 2 Mechanica 2 2 Technisch Tekenen 3 3 Hydropneumatica 2 2 Vormgeving 1 2 Materialenleer 1 - Meettechnieken 1 1 Machineonderdelen 2 2 Apparaten en matrijzen 1 1 Lichamelijk Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Praktijk Lassen-constructie Stages Lassen-constructie - 7 Lassen-constructie 3 2 Technisch Tekenen 2 2 Frans 2 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Nederlands 2 - Frans 2 2 Engels 2 2 Beeldende Vorming 3 3 Dactylografie 2 1 Verkoop 8 4 Stages Verkoop 4 11 Lichamelijke Opvoeding 2 2 Project Algemene Vakken 5 5 Praktijk Elektriciteit 12 9 Praktijk/Stages Elektriciteit - 2 Elektriciteit 3 3 Technisch Tekenen 3 3 Technologie 2 3 Pneumatica 1 1 Frans

16 ZEVENDE SPECIALISATIEJAAR Praktische info Inschrijven 7M 7FL 7WE 7IE Mechatronica Se-n-Se Fotolassen Winkelbeheer en etalage Industriële elektriciteit Dagindeling: De volgende lesindeling is van toepassing van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd woensdag. Op woensdag stoppen de lessen om 12.10u. voor 1A of 1B: Van 10 t.e.m. 23 maart 2014: Wiskunde 2 Nederlands 2 Techn. Engels 2 PC/exel-acces 2 Automatisering 4 Onderhoudstechniek 4 Elektrotechniek 4 Vormingstechniek 6 PVE / Stage 6 Lichamelijk Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Natuurwetenschappen 2 Praktijk Lassen-constructie 7 Stages Lassen-constructie 7 Lassen-constructie 6 Technisch Tekenen Technologie Uitvoeringstechnieken Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Frans 1 Engels 1 Beeldende Vorming 7 Stages 7 Boekhouding/bedrijfsbeheer 4 Verkoop 2 Lichamelijk Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Wiskunde 2 Natuurwetenschappen 2 Praktijk Elektriciteit 6 Stages Elektriciteit 8 Elektriciteit Technologie 2 Elektriciteit Tekenen 2 Toegepaste Elektriciteit 2 Iedereen aanwezig 08.30u Iedereen aanwezig 12.55u Eerste lesuur 08.35u Vijfde lesuur 13.00u Tweede lesuur 09.25u Zesde lesuur 13.50u Pauze 10.15u Pauze 14.40u Derde lesuur 10.30u Zevende lesuur 14.55u Vierde lesuur 11.20u Einde 15.45u Middagpauze 12.10u Algemene onkosten De school beschikt over een zeer goed uitgebouwd boekenfonds. De leerboeken worden aan een zeer redelijke prijs ontleend. Werkschriften, werkpak, turnkledij en gereedschappen worden eveneens door de school aan een zo voordelig mogelijke prijs verkocht. Voor elke klas is een kostenraming per schooljaar beschikbaar. Vervoer voor culturele en sportactiviteiten, bedrijfsbezoeken en andere uitstappen gebeurt meestal met de eigen schoolbus en is dus bijna kosteloos omdat de school het grootste deel van de kosten voor haar rekening neemt. Voorrang voor broer of zus en kinderen van het personeel. Voorrang voor indicator of niet-indicator leerlingen. Vanaf 24 maart 2014: vrije inschrijving. Voor 1A zijn er 25 plaatsen: Voor 1B zijn er 32 plaatsen. Noot: indicator-leerlingen zijn leerlingen met minstens één van de volgende kenmerken: kinderen die vorig schooljaar een schooltoelage ontvingen; kinderen die geplaatst zijn; kinderen van rondtrekkende ouders; kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het 6e jaar secundair beroepsonderwijs. voor alle andere jaren: (2e leerjaar 1e graad en hoger) Openingsuren tijdens de zomervakantie 30/06/2014 t.e.m. 10/07/2014: 10.00u 12.00u 14.00u 16.00u 18/08/2014 t.em. 31/08/2014: 10.00u 12.00u 14.00u 16.00u Vanaf 22 april 2014: vrije inschrijving. Contactgegevens Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB), Appelboomgaardstraat 2, 3740 Munsterbilzen (Bilzen) 30 Telefoon: Fax:

17 Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB) Appelboomgaardstraat Munsterbilzen (Bilzen) PS SB Telefoon: Fax: Een initiatief van de provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Van harte welkom Met jouw talent vind je in de Provinciale Secundaire School Bilzen ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

Van harte welkom Met jouw talent vind je in de Provinciale Secundaire School Bilzen ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. Van harte welkom Met jouw talent vind je in de Provinciale Secundaire School Bilzen ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. Waarom kies ik Degelijk kwaliteitsonderwijs: onze afgestudeerden

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

BSO: van het eerste tot het zevende jaar!

BSO: van het eerste tot het zevende jaar! BSO: van het eerste tot het zevende jaar! Eerste graad: 1B BVL kennismaking met verschillende beroepen - Je leert omgaan met de mogelijkheden van een computer. - Je leert de beginselen van verkoop. - Je

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 RETAIL (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Retail (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Infoavond Op stap naar de tweede graad

Infoavond Op stap naar de tweede graad Infoavond Op stap naar de tweede graad Programma 1. Welkom 2. Uitleg door een klassenleraar 2A over het project: Op stap naar de tweede graad 3. Onderscheid tussen doorstroomrichting en finaliteitsrichting

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar

2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2 Overgang van het 3 de leerjaar naar het 4 de leerjaar 2.1 Van 3ASO naar 4ASO 2.1.1 Gebruikte afkortingen EC GR GL HW Economie met 4 of 5 uur Grieks Grieks-Latijn Humane LA MO SP WE Latijn Moderne Sport

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar

Economie - optie moderne talen. 1e jaar 2e jaar 1e jaar 2e jaar Economie - optie wiskunde ASO 2de graad Economie - optie moderne talen Basisvakken 32u 32u Basisvakken 29u 31u Biologie 1 1 Biologie 1 1 Chemie 2 2 Chemie 1 1 Economie 4 4 Duits 0 2 Engels 3 3 Economie

Nadere informatie

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo INSTAP- BROCHURE 2015-2016 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair NIEUW in het eerste jaar!!! STEM-richting.. Industriele Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Veerle Westerlo inhoudstabel

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. We bieden je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs aan. In het eerste leerjaar

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS NOG GELDIG IN HET TWEEDE LEERJAAR GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 2006-2007 September 2006 Inhoud LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD BSO Hout...5 LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING HOUT HOUTTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Infobrochure Technisch Instituut Sint-Michiel Bree

Infobrochure Technisch Instituut Sint-Michiel Bree Infobrochure Technisch Instituut Sint-Michiel Bree Technisch Instituut Sint-Michiel Witte Torenstraat 10 B-3960 Bree 1 T 089 46 11 63 F 089 46 44 55 info@tismbree.be www.tismbree.be TISM voor de toekomst

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013

Goed. en dichtbij. wegwijs naar het tweede jaar. Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure 2012-2013 Goed en dichtbij wegwijs naar het tweede jaar onze leerlingendiensten: voor leerlingen, ouders en leerkrachten, het kloppend hart van de school

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO

VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO VRIJE SINT-LAMBERTUS- SCHOLEN WESTERLO Goed en dichtbij infobrochure 2015-2016 op naar het tweede jaar! Inhoudstabel Vooraf Vooraf 3 Op naar het tweede jaar! Een goede studiekeuze. Hoe maak ik die? 4 Over

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw 1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw Doelstellingen In deze keuze krijg je een brede algemene vorming. Je talenten voor techniek kan je grondig verkennen tijdens de lessen van de praktische

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie