FINALE SLEUTEL BUNDEL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINALE SLEUTEL BUNDEL:"

Transcriptie

1 FINALE SLEUTEL VAK: NIVEAU: BUNDEL: Engels vmbo 4 e De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Voor meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 1

2 E x a m e n s m e t h u l p E x a m e n v m b o k I Tekst 1 The boypanel 1 Bliss is een (jongeren)tijdschrift. 2 Hij is verlegen (shy). 3 Vergeet hem maar en zoek iemand anders. 4 Ze moet zelf moeite voor die jongen doen. 5 Omdat ze bang zijn dat ze afgewezen worden. 6 Blijf kalm en geef niet op. Woordenboekopdracht 7 (zich) inbeelden, verbeelden 8 a modeartikelen b buitensporige (hoge) prijs c liefdadigheidsbazaar Examenvraag bij tekst 1 1 A Tekst 2 Who s fast when it comes to rapid response? 1 a reactie b bevestigen, vastmaken, repareren c repareren 2 a Wegenwacht en Anonieme Alcoholisten (ook: luchtafweergeschut) b Wegenwacht 3 1 B 2 A 3 B Examenvraag bij tekst 2 Tekst 3 My anguish over pet horror 1 De alinea s springen in / het eerste woord van iedere nieuwe alinea staat niet op één lijn met de andere regels. 2 Vier honden van twee jongeren hebben s nachts een kat doodgebeten. 3 Er worden tot verdriet van eigenaars zelfs katten gestolen om door honden te worden opgejaagd. 4 Mensen, houd je katten s nachts binnen. 5 A 6 B 2

3 Examenvraag bij tekst 3 3 A Tekst 4 1 Positief it s worth sticking with. 2 Positief this is still one of the best films made. 3 Positief one of the funniest sci-fi films / lifts this above the norm. 4 Negatief Sorry if I didn t quite buy this film / it was rather unrealistic. 5 Positief There s certainly plenty in the film to inspire you / set the video, one viewing won t be enough. Examenvraag bij tekst 4 4 The Assassin Tekst 5 Weirdos & Heroes 1 Omdat het tweede gedeelte van de tekst niets met de vraag te maken heeft. 2 Nee. 3 Nee. 4 Hij heeft een voedselbedrijf (Nestlé) proberen af te persen. 5 Diamanten. 6 Door middel van kleine rugzakjes op duiven. 7 Kleine zendertjes, zodat ze de duiven konden volgen. Examenvraag bij tekst 5 5 D Tekst 6 Nature s balancing act for hedgehogs 1 a 1 onderbuik: groep 2 2 onderontwikkeld: groep 1 3 onderkleren: groep 2 4 geen volledige baan hebbend: groep 1 5 onderbetaling: groep 1 6 kreupelhout: groep 2 b undernourished ondervoed groep 1 2 egel weegschaal 3 1 A 2 B 3 B 4 Een half blik kattenvoer. Examenvraag bij tekst 6 6 A 3

4 Tekst 7 Will Beckham regret his tattoo? 1 1 negatief 2 positief 3 negatief 4 positief 5 negatief 6 positief 7 negatief 2 Russell Ingram: Ze weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moeten doen. Chris S.: Tatoeages zijn persoonlijk; ik heb niks te maken met mensen die iemand op zijn uiterlijk beoordelen. Rufus J Selvaraj: Tatoeages zijn lelijk en irritant. Melanie: Tatoeages kunnen heel mooi zijn, zelfs kunst. Adam Underwood: Tatoeages zien er allemaal hetzelfde uit (unoriginal). Hannah: Mijn tatoeages zijn allemaal door mijzelf ontworpen en zijn daarom heel dierbaar voor mij. Cameron: Later heb je er spijt van. 3 Nee. Examenvraag bij tekst 7 7 Chris Melanie Hannah Tekst 8 First Gear 1 a goed b fout c goed d fout e goed f fout g fout 2 a in gevaar brengen b zeker maken, verzekeren c omcirkelen, een cirkel maken d zwak maken, verzwakken e vrolijk maken, genieten f groter maken, vergroten Woordenboekoefening 3 a spullen (kleren) en versnelling b eerste versnelling c top gear d aanpassen aan Examenvraag bij tekst 8 8 C 4

5 Tekst 9 Reader s Digest Laugh lines 1 primary / school. Die woorden zijn vetgedrukt. 2 middelbare school (high school) 3 Ze waren de verschillende staten op hun landkaart aan het inkleuren. 4 Ze werden lawaaierig / ze waren aan het keten. 5 Over de middelbare school en de basisschool. 6 Om duidelijk te maken dat ze op een hogere schoolsoort zaten en zich niet zo kinderachtig moesten gedragen. Examenvraag bij tekst 9 9 Een antwoord met de volgende strekking: wel erg kinderachtig was voor middelbare scholieren / werk is voor basisschoolleerlingen. Opdracht Tekst 10 Sweet lovers give their verdict Fruit and nut delight Fruits of the forest creme Hazelnut eclair Christine + Gordon + + Lawrence + Yasmin + Totaal 1 3 Vanilla octagon Examenvraag bij tekst D 1 1 B 2 B 3 A 4 B 5 A 6 A 7 B 8 A 9 A 10 B 11 B 12 B 13 A 14 A Tekst 11 My New Year s Eve 5

6 2 a groep I b groep II, III en IV c groep I: kreet (roep, telefoongesprek) groep II: roepen, noemen groep III: (aan)komen groep IV: terugbellen d groep III e een beroep doen op f eens aankomen 3 a alinea 4 b alinea 2 c alinea 5 4 a Nee!! Absoluut nooit. b Nee. Examenvragen bij tekst A 12 A 13 Ze is de baas / bazin (van Rent-a-Back) (van Barnaby). 14 Een antwoord met de volgende strekking: (het raar is) dat er een week na Kerstmis / op oudejaarsavond / als Kerstmis voorbij is, een kerstboom opgezet moet worden. Indien het tijdselement (Kerstmis / oudejaarsavond / nu nog) ontbreekt: geen punt toekennen. 15 C 16 zij hun/een heup / (hun) botten breken 17 A 18 A 19 1 juist 2 onjuist 3 onjuist 4 juist Maximumscore: 2 punten Indien vier beweringen juist: 2 punten Indien drie beweringen juist: 1 punt Indien twee of minder beweringen juist: 0 punten 1 1 g 2 d 3 e 4 i 5 j 6 n 7 a 8 c 9 b 10 h 11 l 12 f 13 m 14 o 15 k Tekst 12 Heavy Metal 6

7 2 1 onjuist (regel 7) 2 juist (regel 11) 3 onjuist (regel 14-15) 4 juist (regel 25) 5 onjuist (regel 33-34) 6 juist (regel 41) 7 onjuist (regel 43-44) 8 onjuist (regel 51) 9 juist (regel 15 en 57) 10 juist (regel 60-61) 11 onjuist (regel 70) 12 onjuist (De tekst gaat over het metaal in Chelsea s oren. Het woord heavy betekent niet alleen letterlijk zwaar door het metaal, maar ook dat die oorknopjes tot een heavy gesprek leiden.) Examenvragen bij tekst Een antwoord met de volgende strekking: Het is tegen de schoolregels. Het staat goedkoop/ordinair. Maximumscore: 2 punten 21 D 22 C 23 Een antwoord met de volgende strekking: verkering met Rob. 24 A 25 Een antwoord met de volgende strekking: kleding (die beter bij een moeder past) / iets dat geschikt is om aan te trekken. (mooie) (lange) oorbellen. Als één element ontbreekt: geen punten toekennen. 26 regel 25 Opdracht Tekst 13 One glorious year free from mowing the grass 1 a free b het is groter dan de andere woorden in de koptekst / het staat in hoofdletters c Je gazon wordt één jaar gratis gemaaid. d Ze zoeken vrijwilligers die liever hun vrije tijd leuk besteden dan met grasmaaien. e onderzoekers, mensen die experimenteren f Een volledig automatische robotachtige maaier zal voortaan het gazon maaien. g 110 h Een jaar lang. Nee, het is gratis. Examenvraag bij tekst Voorbeelden van een goed antwoord: (Je maakt kans op) een jaar lang (gratis) gebruik van een robot- / automatische grasmaaimachine / van Robomow. (Je kunt) een jaar lang (gratis) je gras laten maaien door een robot- / automatische grasmaaimachine / van Robomow. 7

8 Tekst 14 Action girl 1 klein dorp 2 Het landschap werd verwoest omdat er een weg werd aangelegd. 3 Kitty vond het verschrikkelijk en wilde er wat tegen doen. 4 In maart, toen ze met haar moeder naar een protestbijeenkomst ging. 5 de aanleg van een vierbaansweg tegenhouden 6 De koude rillingen liepen haar over de rug. 7 Ze verwachtte een mooi stukje natuur te zien met oude bomen en allerlei planten en dieren, maar ze zag gigantische graafmachines het land aan stukken scheuren. 8 Actievoerders sprongen boven op de werklui. 9 Nee. 10 Een stopte zelfs met zijn werk, zodat wat planten gered konden worden. 11 Op zaterdagen. Dan kwamen veel studenten en plaatselijke bewoners meehelpen. 12 Nee. Ze hadden de verwoestingen niet met eigen ogen gezien. 13 Verspil je tijd niet. Je wint het toch nooit. 14 Als je nu niet gemotiveerd bent, wanneer ben je dat dan wel later in je leven? 15 De situatie verergerde. 16 De actievoerders hingen hangmatten en netten in de bomen en gingen daarin wonen om te voorkomen dat de bomen omgehakt werden. 17 De beveiligingsmensen vonden dat niet leuk. 18 Ze probeerden de actievoerders uit de bomen te halen. Maar dat lukte niet erg. 19 Ze zat ook een paar uur in een boom. 20 Nee. Alle bomen zijn uiteindelijk neergehaald. 21 Aan de ene kant verdrietig, boos en leeg. Aan de andere kant trots omdat de actievoerders toch maar mooi het werk met twee dagen hadden kunnen tegenhouden. 22 Omdat er nu meer mensen over dit probleem nadenken. 23 beter openbaar vervoer 24 Ze geeft niet op. Ze blijft actie voeren. Examenvragen bij tekst A 30 C 31 D 32 D 33 A 34 B 35 B 36 B 37 E 1 1 B 2 A 3 A 4 A 5 B 6 B 7 B Tekst 15 I am in the money 8

9 2 a juist b onjuist c juist d juist Examenvragen bij tekst D 39 C 40 Een antwoord met de volgende strekking: Ze/Tracey verwacht niet nog een keer iets (veel geld) (in de loterij) te winnen. 41 D 42 Philip uitspraak nr. 4. Ed uitspraak nr. 3. Rachel uitspraak nr. 1. Maximumscore: 3 punten 9

10 E x a m e n v m b o g t I Tekst 1 The Indispensable Black Travel Dress 1 Je kunt niet zonder die jurk. 2 a Hij is kreukvrij; je kunt hem in elk hoekje van je koffer proppen. b Doe er een leuke versiering bij, bijvoorbeeld pareltjes, of draag schoenen met een platte hak en je kunt hem bij iedere gelegenheid dragen. 3 Reisbenodigdheden die je niet overal kunt vinden. 4 1 met veel toepassingsmogelijkheden, ruim toepasbaar 2 kreukvrij 3 lichtgewicht 4 handig in te pakken 5 snel droog 5 Geschikt voor overdag (als je bezienswaardigheden bezoekt) en s avonds (als je uitgaat). De producten van TravelSmith zijn zodanig ontworpen dat alle ongemakken onderweg gemakkelijk overwonnen kunnen worden. 6 Dan krijg je je geld terug. 7 a confidently: vol vertrouwen b fully: geheel, helemaal, volledig c totally: volkomen Examenvraag bij tekst 1 1 C Tekst 2 Picture Line 1 Wat zouden die Russische soldaten (die met een temperatuur van ver onder nul aan een parade moeten meedoen) tegen elkaar zeggen? 2 een tekstballon 3 Op een briefkaart (voorzien van naam en adres). 4 de volgende week 5 Joan Milligan Examenvraag bij tekst 2 2 Een antwoord met de volgende strekking: Door een onderschrift / tekstballon bij de foto te verzinnen (en) / in te sturen. 10

11 Tekst 3 I was bulimic but nobody knew 1 ziekelijke honger, vreetzucht 2 Hij was bezeten van eten; hij kon aan niets anders meer denken dan aan eten. 3 Zijn gevoel van eigenwaarde kreeg een enorme oppepper. 4 Zijn gewicht, zijn figuur. 5 1 Hij begon vetarme producten te eten. 2 Hij at geen dikmakende producten, zoals friet en chocolade. 6 Hij lette voortaan scherp op het vetgehalte en op de calorieën. 7 Hij wilde net zo n perfect figuur hebben als Sarah. 8 Calorietjes tellen alleen hielp niet. 9 Hij begon weer het soort voedsel te eten dat hij al een tijdje had vermeden. 10 Nee. Hij had alleen een hamburger met wat friet op. 11 Hij was dat voedsel niet meer gewend. 12 Hij zou zich een stuk beter voelen als dat eten niet meer in zijn lichaam zou zitten. 13 Hij sloop stiekem naar de wc en stak zijn vinger in zijn keel om ervoor te zorgen dat hij ging overgeven. 14 Als zijn moeder gekookt had, ging hij daarna op het veldje achter het huis overgeven. 15 Door kauwgum te eten. 16 Hij viel op zijn werk flauw. 17 De dokter vroeg of hij wel goed at. Omdat Jonathan er ondervoed uitzag. 18 Hij gaf een eerlijk antwoord en zei dat hij zichzelf liet overgeven. 19 Hij zou er best aan kunnen doodgaan, want het lichaam kreeg op deze manier geen brandstof meer. 20 Hij had zich nooit gerealiseerd dat boulimia zo gevaarlijk kon zijn. 21 Hij schrok heel erg. 22 Om eens met een goede vriend of familielid te gaan praten. 23 Tegen Sarah en daarna tegen haar tante. 24 Nog niet. I know I ve still got problems. 25 Om tevreden te zijn met zichzelf. Examenvragen bij tekst 3 3 C 4 C 5 C 6 B 7 A 8 B 9 D 1 1 S 2 G 3 L 4 E 5 A 6 P 7 Q 8 I 9 D 10 H Tekst 4 Sheriff with a mission doles out rough justice 11

12 11 K 12 F 13 R 14 M 15 C 16 T 17 U 18 J 19 B 20 N 21 O 2 A zwaarder wegen dan B overtreffen, overwinnen C meer uitgeven dan D verder vliegen dan E te boven gaan, overtreffen, overschrijden 3 a alinea 11 b alinea 7 c alinea 14 d alinea 5 e alinea 10 4 a onjuist b juist c onjuist d juist Examenvragen bij tekst 4 11 C 12 1 juist 2 onjuist 3 juist 4 onjuist Maximumscore: 2 punten Indien vier antwoorden juist: 2 punten Indien drie antwoorden juist: 1 punt Indien twee of minder antwoorden juist: 0 punten 13 Nobody should do outside. (alinea 5) 14 B 15 A 16 1 onjuist 2 onjuist 3 onjuist 4 juist Maximumscore: 2 punten Indien vier antwoorden juist: 2 punten Indien drie antwoorden juist: 1 punt Indien twee of minder antwoorden juist: 0 punten 17 Een antwoord met de volgende strekking: Hoe harder je jeugdige misdadigers aanpakt, hoe kleiner de kans om ze op het rechte pad te brengen. 18 A 12

13 Tekst 5 Movie planner 1 lawyer (sollicitor, barrister) 2 Titel film advocaat: ja advocaat: nee Innocent Moves Executive Target Blue Murder at St Trinian s Hello Again Inside Daisy Clover Rent-A-Kid Hellinger s Case The Bedford Incident The Defiant Ones Mr Majestyk Examenvraag bij tekst 5 19 Hellinger s Case 1 Jessica 2 Theresa 3 Christel 4 Theresa 5 Jessica 6 Theresa 7 Christel Tekst 6 Examenvraag bij tekst 6 20 C X Tekst 7 Moon rises again after almost total eclipse 1 In deze opdracht is stiekem leertip 6 verwerkt. De antwoorden van 1 t/m 10 zijn allemaal B. 2 A te eerzuchtig B te bezorgd C te actief D te veel zelfvertrouwen E te aardig 3 Een soldaat die de landmijnen die daar zijn gelegd juist moet opruimen. 4 Alinea 1: startschot en explosie Alinea 3: inspanning en doorzetter Alinea 5: overlevingsdrang en diep ingegraven mijn X X X X X X X X X 13

14 Examenvragen bij tekst 7 21 A 22 Een antwoord met de volgende strekking: Omdat het paadje niet echt explosieven-vrij of veilig was / bleek te zijn. Omdat hij toch werd opgeblazen. Omdat het ironisch bedoeld is. 23 A 24 B 25 B 26 C 27 Een antwoord met de volgende strekking: Dat er nou eenmaal vervelende dingen gebeuren (in een leven). Tekst 8 Stores hoodwink customers with false sale tags 1 1 stores 2 falsely 3 illegal 4 fixing 5 published 6 microwaves 2 etiketten met daarop het woord (uit)verkoop 3 Warenhuizen neppen de klanten door op artikelen valse uitverkoopetiketten te bevestigen. Met andere woorden: ze suggereren dat de klanten een product goedkoop kunnen kopen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. 4 Journalisten hebben de uitverkoopprijzen opgeschreven en vaak waren de prijzen hetzelfde of hoger dan vroeger. Examenvraag bij tekst 8 28 B Tekst 9 Royal Mail 1 Hoe moet ik actie ondernemen? 2 If you be made 3 a Stuur de beschadigde envelop op. b Stuur daarbij ook het plastic zakje op. Examenvraag bij tekst 9 29 De (beschadigde) envelop en het (plastic) zakje / verpakking retour (naar de Royal Mail) sturen. Opmerking: zowel de envelop als het zakje moeten genoemd worden. Bij het noemen van slechts een van beide: geen punt toekennen. Bij het gebruik van wrapper of envelop in plaats van plastic zakje: geen punt toekennen. 14

15 Tekst 10 What does she have to do to get a job? 1 allochtone vrouwen 2 Er worden steeds meer allochtone vrouwen hoger opgeleid, maar slechts een klein deel krijgt uiteindelijk een goede baan. 3 ze zijn talentrijk, begaafd ze zijn toegewijd ze zijn eerzuchtig ze zijn bevoegd, ze hebben hun diploma s 4 Omdat de maatschappij seksistisch en racistisch is. 5 werkgevers, managers, leidinggevenden Examenvraag bij tekst D Tekst 11 Reader s Digest Laugh lines 1 a 2 b 2 c 1 d 1 e 1 f 2 2 sherry 3 de fles brak 4 een nieuwe fles kopen 5 Nee. De bediende liet blijken dat de winkel laat open bleef, zodat de klant tot die tijd nog meer flessen sherry kon kopen. Dat zegt hij alleen maar als volgens hem de klant stevig doordrinkt. Examenvraag bij tekst B 15

16 E x a m e n v m b o g t I Tekst 1 Are you holding the future of the rainforests in your hands? 1 Een antwoord met de volgende strekking: Ben jij verantwoordelijk voor de toekomst van het regenwoud? 2 Nee. Omdat tropisch hardhout niet geschikt is om papier van te maken. 3 Oud papier. 4 Omdat die bomen komen uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen en snoeihout. 5 So read on with a clear conscience. 6 A (vezelachtige stof) Examenvraag bij tekst 1 Tekst 2 Electronic explorer 1 a b c d e f g mercurio.iet.unipi.it 2 Nee! De vraag is: welk internetadres. Een antwoord als tekst 5 (op zichzelf goed), wordt daarom fout gerekend. Examenvraag bij tekst 2 2 Maximumscore: 2 punten 1 1 c 2 h 3 b 4 i 5 m 6 e 7 k 8 r 9 a 10 o 11 s 12 g 13 t 14 w Tekst 3 Start Rites 16

17 15 u 16 v 17 l 18 d 19 j 20 f 21 n 22 q 23 p 2 a plechtigheid, een steeds terugkerende plechtige handeling b Een antwoord met de volgende strekking: Wanneer je met iets (belangrijks) begint, doe je vaak dezelfde plechtige handelingen. 3 D (bijgeloof) 4 a voor belangrijke wedstrijden b om zich mentaal (geestelijk) voor te bereiden 5 a regel 12 (And this behaviour is not unusual.) b Omdat na alle voorbereidingen alles is gericht op die ene kortstondige prestatie. 6 a onjuist b juist c juist 7 a nee b je wordt mentaal scherper (it s about your mental state) 8 a regel 48 b strong fixed routine 9 a Nee, niet zo belangrijk als bij beroepssporters. b Zijn geest geeft dan een teken ( a mental trigger ) dat hij kan beginnen. 10 a stumbling block (struikelblok) b negatief c It puts performance at risk. Examenvragen bij tekst 3 3 C 4 A 5 Een antwoord met de volgende strekking: omdat zij denken / geloven dat een handeling hen (eerder) heeft geholpen bij het winnen / dat een bepaalde handeling hun geluk / succes heeft gebracht / brengt Maximumscore: 1 punt 6 Een antwoord met de volgende strekking: omdat hun (leef)omgeving steeds wisselt Maximumscore: 1 punt 7 A Tekst 4 Anita s problems could only be solved by an economist. So she became one 1 6 jaar 2 borduurwerkjes 3 in warenhuizen in Europa en Amerika 4 a een tussenpersoon b gewetenloos c omdat hij bijna al het geld zelf inpikte 17

18 5 a ze ging naar de avondschool b Save the Children c marktprijzen, boekhouden en hoe je producten moet verkopen 6 Ze kapte met de tussenpersoon en ze verhoogde haar winstmarge. 7 door ze te helpen zelf een redelijk inkomen te verdienen 8 a odd: 1 vreemd, eigenaardig; 2 oneven; 3 ongeregeld b odds: 1 verschil, ongelijkheid; 2 onenigheid, geschil; 3 voordeel; 4 overmacht; 5 voorgift; 6 statistische kans c om aan te geven dat hierna een nieuwe betekenis komt d verschil, ongelijkheid e 1 ruzie hebben 2 het maakt geen verschil 3 rommel, allerlei karweitjes Examenvraag bij tekst 4 9 C Tekst 5 The good gear guide 1 a veter b een trektocht maken 2 Merk schoenen Geschikt voor Vermelding bergen beklimmen Burma comfort-trekking nee ja Fell Lite tough trekking nee nee Cross Mountain Mid multiactivities ja ja Storm hot and wet trekking nee nee Brasher Hillmaster all-terrain trekking nee nee 3 Nee! Gevraagd wordt het nummer op te schrijven. Examenvraag bij tekst 5 10 nummer 3 (Cross-Mountain Mid) Maximumscore: 1 punt Tekst 6 An Icon From Our Sponsor 1 Alle antwoorden: B. 2 Leertip 6 gaat over steeds maar hetzelfde antwoord. 3 a slecht b computers, krachtige server, internet, lerarentraining c Ja, de school moest reclame op het scherm accepteren. 4 a dat school en zakenwereld niet samenwerkten b High geeft een waardeoordeel en betekent: hoogstaand. 5 Veel scholen doen hun uiterste best om geld en computers binnen te halen. 6 Nee, de computers kunnen alleen gebruikt worden met ZapMe Netspace. 7 a Het scherm wordt steeds gevuld met een flink portie reclame. b verlokkelijk, beweeglijk en groot (5 bij 10 cm). Opmerking over veters 18

19 8 a vier uur b Het doel is leerlingen langdurig aan reclame bloot te stellen. 9 a Nee, vaak merken ze niet eens dat er reclame op het scherm is. b Leerlingen waren druk aan het en met hun correspondentievriend(in) in Berlijn (regel 46-52). 10 Nee, hij vindt het schandelijk. 11 a Frank Vigil is niet onder de indruk. b Hij zegt dat ZapMe een oplossing biedt voor de financiële nood op scholen. 12 Nee. 13 a Scholen in Boston gaan grootschalig samenwerken met andere bedrijven. b Hij is het er niet mee eens. c Een antwoord met de volgende strekking: Hij is niet gelukkig met het commerciële aspect. / We moeten (een stap terug doen en) kijken of we dit willen voor onze leerlingen. / Kunnen we dit niet op een andere manier aanpakken? Examenvragen bij tekst 6 11 B 12 C 13 A 14 B 15 B Tekst 7 Breaks with a difference 1 a onjuist (voor mensen met honden) b juist c juist d onjuist (geen sterren, maar botten) e juist f juist (aromatherapy) g juist (package) 2 a mogelijk maken, in staat stellen b een cirkel maken, omringen c moedig maken, bemoedigen d gevaarlijk maken, in gevaar brengen e zwak(ker) maken, verzwakken f groter maken, vergroten Examenvragen bij tekst 7 17 B 18 Een antwoord met de volgende strekking: over wat er allemaal (voor honden en hun bazen) (in de hotels) (aan faciliteiten / te doen) is Maximumscore: 1 punt 19

20 Tekst 8 1 Wie: ambtenaar en asielzoeker. Waar: gebouw waar pas aangekomen asielzoekers ondervraagd worden. Wat: de ambtenaar stelt de asielzoeker een vraag. Hoe: alles is negatief, de houding van ambtenaar en asielzoeker, de twee bordjes OUT en het bordje EXIT. 2 hostile = vijandig ignorance = domheid prejudice = vooroordelen (eventueel: regime) 3 out en exit 4 Een antwoord met de volgende strekking: De ambtenaar is erop gericht asielzoekers zo snel mogelijk af te wijzen. Examenvraag bij tekst 8 19 C 1 1 A 2 B 3 A 4 A 5 A 6 B 7 B 8 B 9 B 10 A 2 a 2 en 4 b 2 en 3 c 1 en 2 3 a alinea 3 b alinea 5 c alinea 4 d alinea 7 e alinea 6 Tekst 9 Blondes. Do they really have more fun? 20

21 Examenvragen bij tekst 9 20 Een antwoord met de volgende strekking: Ze wilde indruk maken op een man (die ze leuk vond). Maximumscore: 1 punt Opmerking: Voor Ze wilde opvallen voor mannen geen punt toekennen. 21 D 22 C 23 D 24 C 25 Antwoorden met de volgende strekking: Je wordt minder serieus genomen (in je werk). Je moet andere (kleuren) kleding aanschaffen / je kleding past niet (meer) bij je haarkleur. Maximumscore: 2 punten 26 D Tekst 10 Sainsbury s is against animal testing 1 Deel 1: Sainsbury s is against animal testing Deel 2: animal tests: past and present Deel 3: Check the label 2 a deel 2, alinea 1 b deel 3, alinea 1 c deel 1, alinea 1 d deel 2, alinea 2 e deel 1, alinea 2 f deel 3, alinea 1 g deel 2, alinea 3 en 4 h deel 3, alinea 1 i deel 3, alinea 2 Examenvraag bij tekst Antwoorden met de volgende strekking (twee van de volgende): Ze geven geld voor nieuwe testmethodes zonder dieren / dierproeven. Ze nemen producten die wel op dieren zijn getest niet onder eigen label / naam op. Ze geven hun standpunt weer op de verpakking van hun eigenmerkartikelen / artikelen met hun eigen label / naam. Maximumscore: 2 punten Per juist antwoord: 1 punt 21

22 E x a m e n v m b o g t I Tekst 1 Anne Bilson: films of the week 1 2 recensie 2: slushy (sentimenteel), magical, passionate recensie 3: surprisingly amusing, very funny recensie 4: teen movie, locks, detention, blame recensie 5: overripe, melodrama, ruthless, poor but honest, rude 3 Nee! Gevraagd wordt het nummer op te schrijven. In examens van de afgelopen jaren is deze zaak vaak onderwerp van discussie geweest, maar het eindoordeel was altijd : fout rekenen. Examenvraag bij tekst Tekst 2 Bronx s baby pitcher on the run from truancy charges 1 C: truancy (spijbelen) 2 ze zijn m gesmeerd 3 ze waren een onderzoek begonnen naar Danny en zijn vader 4 non-attendance at school 5 Danny s vader en zijn team hadden gelogen over zijn leeftijd / hadden gezegd dat hij 12 jaar was in plaats van Danny had dus niet mogen meespelen. Nu worden alle overwinningen van het team ongeldig verklaard. 7 Hij vindt het callous (harteloos, wreed) en despicable (walgelijk). Examenvraag bij tekst 1 2 Antwoorden met de volgende strekking: Hij heeft (18 maanden / heel lang) gespijbeld (van school). Hij heeft gelogen over zijn leeftijd / deed zich jonger voor dan hij was. Opmerking: als een leerling schrijft dat hij zich ouder (i.p.v. jonger ) voordeed, geen punten toekennen. 1 1 l 2 p 3 k 4 j 5 m 6 a 7 h 8 c 9 n 10 f 11 b 12 e 13 o Tekst 3 Ms Dynamite 22

23 14 g 15 d 16 i 2 a 3 b 7 c 1 d 8 e 5 f 4 Examenvragen bij tekst 3 3 A 4 Een antwoord met de volgende strekking: Dat het belangrijk is een diploma te halen / een goede opleiding te hebben. / Goede cijfers zijn belangrijk. 5 Een antwoord met een van de volgende strekkingen: Ze ziet haar familie nauwelijks meer. Ze vindt het moeilijk om aan alle verwachtingen / eisen te voldoen. 6 D 7 Een antwoord met de volgende strekking: (Dat ze zo ver gekomen is ondanks het feit) dat niemand in haar geloofde (en dat ze nu toch succes heeft). / Dat het goed is dat ze haar eigen weg heeft gekozen / niet naar anderen heeft geluisterd. / Veel mensen dachten dat ze het niet zou maken. Tekst 4 A helping hand for dance floor casualties 1 a ziek worden b verliefd worden c 1 uiteenvallen, zijn zelfbeheersing verliezen 2 achteruitgaan 3 mislukken 4 de wind gaat liggen 5 achterop raken, niet meekunnen met 5 beginnen te huilen 6 te kort schieten, opraken 2 a bijna; nauw b 1 bijna volmaakt 2 een bijna-dood-ervaring 3 een bijna-ongeluk 4 een bijna bereikte overwinning 5 een bijna-voltreffer 6 nauw verwant 3 Deze oefening heeft met leertip 6 te maken (steeds maar hetzelfde antwoord). Alle antwoorden zijn B, behalve de laatste (nummer 18), dat is A. 4 a onjuist (regel 9-13) b juist (regel 34) c juist (regel 41-42) d onjuist (regel 59-61) 23

24 Examenvragen bij tekst 4 8 Een antwoord met de volgende strekking: Ze hebben (hun eigen) een eerste-hulppost / medisch team (in de nachtclub) opgericht. 9 C 10 Een aanvulling met de volgende strekking: is (veel) professioneler / uitgebreider / gespecialiseerder / beter 11 D 12 C 13 C 14 C 15 C Opdracht Tekst 5 Welke baan advertentie 1 housekeeper (huishoudster, dienstbode) lang advertentie 2 nanny (kinderjuffrouw) lang advertentie 3 nursery workers / nannies / mother s help lang advertentie 4 classroom assistant lang Voor lange of korte duur advertentie 5 childcare (kinderoppas) kort (day to day work, from 1 day) advertentie 6 nanny lang (at least 12 months) Examenvraag bij tekst Tekst 6 Check it out 1 Controleer het / alles (goed). 2 om de dieren in het wild te beschermen 3 juwelen, kammen, versieringen (decoraties, accessoirs) en zonnebrillen 4 handtassen, riemen, jassen en doosjes (kistjes, koffertjes) 5 Een antwoord met deze strekking: Weersta de verleiding om te smokkelen. Je spullen worden door de douane in beslag genomen en je krijgt bovendien een flinke boete. 6 Een antwoord met deze strekking: Voor veel producten heb je een vergunning nodig (om ze in te voeren). 7 voordat je vertrekt / voor je wegvliegt / voor je op vakantie gaat 8 Onder het tasje. Daar gaat de vraag ook over. Examenvraag bij tekst 6 17 A 24

25 Tekst 7 The return of E.T. 20 years young 1 Hoeveel ze had genoten van de film E.T. 2 Het idee dat Tanya s generatie nu zelf kinderen heeft. 3 Ze brachten een vernieuwde versie van E.T. uit. 4 Omdat een complete nieuwe generatie deze film nog nooit (in de bioscoop) gezien had. 5 De kinderen reageerden even enthousiast als kinderen 20 jaar geleden. 6 Nee. Hij wilde een vernieuwde versie in omloop brengen. 7 Een antwoord met de volgende strekking: Omdat ik een perfectionist ben, doe ik mezelf een groot plezier als ik die film vernieuw. 8 E.T. kon nu echt rennen. 9 met digitale technieken (die er 20 jaar daarvoor nog niet waren) 10 eruit knippen 11 weer in de film opnemen 12 de geboorte van zijn zoon Max 13 Hij werd een stuk serieuzer. 14 Die vond hij totaal ongeschikt, niet meer passen. 15 uitgebreide, verbeterde, vernieuwde versie 16 Dat hij onlangs de vernieuwde film gezien heeft. 17 dat de film niet alleen sprookjesachtig, maar ook grappig en ontroerend was 18 Nee, die gevoelens waren dezelfde. 19 De tranen stroomden over zijn gezicht. 20 omdat E.T. maar een rubberen pop is 21 Een antwoord met de volgende strekking: Toch ging ik door met huilen. Examenvragen bij tekst 7 18 C 19 B 20 A 21 C 22 B 23 D Tekst 8 Student may be charged for smelly hair 1 1 B 2 A 3 B 4 B 5 B 6 A 7 A 8 A 9 B 10 A 11 A 2 a klacht en overtreding b belachelijk en gestraft c openbare gebouwen en actie 25

26 3 a... dat haar zoon goed voor zijn hygiëne zorgt en daarvoor gestraft wordt (alinea 4). b... dat 10 leerlingen dat jaar al geschorst waren (alinea 5). c... dat het verstandig is geen cosmetische artikelen met een geurtje te gebruiken (alinea 6). 4 a onjuist b juist c onjuist Examenvragen bij tekst 8 24 B 25 A 26 regel 14 (a lot of kids, I think, don t see the seriousness of it) 27 A Opdracht Tekst 9 Win! Four fab days in LA! Handtekening ouders Slagzin Streepjescode Fanta Persoonlijke gegevens Deel 1 nee nee nee nee Deel 2 nee nee nee nee Deel 3 ja nee nee ja Examenvraag bij tekst wel (meesturen) 2 niet (meesturen) 3 niet (meesturen) 4 wel (meesturen) Maximumscore: 2 punten Indien vier beweringen juist: 2 punten Indien drie beweringen juist: 1 punt Indien twee of minder beweringen juist: 0 punten Opmerking: Als de leerling het foute antwoord doorstreept in plaats van het goede te omcirkelen, dient u dit goed te rekenen. Tekst 10 HELP! Mrs Mills solves all your problems 1 a probleem en vliegreis b Een antwoord met deze strekking: In het vliegtuig zat een medepassagier die voortdurend probeerde te kletsen met de briefschrijfster. 2 a Ze moet zeggen dat ze geen Engels spreekt. b I should have paid more attention at school. c In zeer correct Engels. d De medepassagier zal in opperste verwarring raken. e (thoroughly) bewildered (not a little) disturbed (mental balance) Examenvragen bij tekst 9 29 A 30 A 26

VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1

VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1 VMBO-T / Engels / 2010 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief [131 woorden] Pinksterbloemstraat 63 6845 SR Barendrecht The Netherlands May 26th 2010 Jimmy Kane BBC Television Centre Wood Lane London W12 7R

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2004 - I

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2004 - I Vraag Antwoord Scores TEKST 11 SCHRIJFOPDRACHT maximumscore 13 Inhoudselementen: 1 (je naam en) waar je vandaan komt / waar je woont 2 wanneer de informatie verkregen 3 mening over campagne 4 ergernis

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2009 - I. Schrijfopdracht. - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.nl - (zie beoordelingsvoorschrift)

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2009 - I. Schrijfopdracht. - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.nl - (zie beoordelingsvoorschrift) Schrijfopdracht 32 maximumscore 13 (zie beoordelingsvoorschrift) 1 naam, leeftijd, geslacht, nationaliteit geven 2 aangeven dat informatie over het festival in de folder/op internet gelezen is 3 reden

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2006 - II BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 1 A 2 B 3 A 4 maximumscore 2 Die staan/knip je uit in The Advertiser/het

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl I

Eindexamen Engels vmbo gl/tl I BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. Vraag Antwoord Scores 1 C TEKST 1 EN 2 2 maximumscore 1 een antwoord met de volgende strekking: Door een onderschrift/tekstballon

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl I

Eindexamen Engels vmbo gl/tl I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. TEKSTEN 1 EN 2 1 maximumscore 1 (nummer) 3 (Irreconcilable Differences) 2 maximumscore 2 antwoorden

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl Engels 2014-I

Eindexamen vmbo gl/tl Engels 2014-I Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 1 maximumscore 1 The Rocker Tekst 2 2 D 3 maximumscore 2 4 C minder honden / een limiet/maximum

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl I

Eindexamen Engels vmbo gl/tl I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. TEKSTEN 1 EN 2 1 A 2 maximumscore 1 www.homexchange.com TEKST 3 3 C 4 A 5 maximumscore 1 een

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Tekst 1 1 B Tekst 2 2 D Tekst 3 3 B Tekst 4 4 C 5 B 6 maximumscore 2 antwoorden met de volgende

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Tekst 1 1 D Tekst 2 2 A Tekst 3 3 C 4 B 5 D 6 C 7 maximumscore 2 twee van de volgende antwoorden:

Nadere informatie

Eindexamen Engels vmbo gl/tl II

Eindexamen Engels vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. Vraag Antwoord Scores TEKSTEN 1 T/M 3 1 maximumscore 1 een antwoord met de volgende strekking: de deur openen als

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 ENGELS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 ENGELS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 2 ENGELS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 ENGELS CSE GL EN TL inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003 tijdvak 2 ENGELS CSE GL EN TL inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

GT-0071-a-15-1-c 3 lees verder

GT-0071-a-15-1-c 3 lees verder Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2015

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2015 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 Centraal Examen VMBO GL TL Engels 2013 tijdvak 2 Correctievoorschrift www.uitwerkingensite.nl Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN

EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN EXAMENTRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID VOOR VMBO 4 TG 7 VOORBEELDEN VAN SCHRIJFOPDRACHTEN Persoonlijke gegevens verstrekken 1. Stel jezelf voor (0301) My name is I am 16 years old and I live in Holland. 2.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Engelse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Maandag 12 mei 09.00 11.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1002-s-14-1-o 1 lees verder Vwo Engelse taal College-examen

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Staatsexamen HAVO 2014

Staatsexamen HAVO 2014 Staatsexamen HAVO 2014 Nederl Engelse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30 15.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1002-s-14-1-o 1 lees verder Havo Engelse taal College-examen

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Duitse taal schrijfvaardigheid

Duitse taal schrijfvaardigheid Staatsexamen HAVO 2013 Duitse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 14 mei 09.00 11.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1004-s-13-1-o 1 Havo Duitse taal Schrijfvaardigheid 2013 Bijgaande

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie