FINALE SLEUTEL BUNDEL:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINALE SLEUTEL BUNDEL:"

Transcriptie

1 FINALE SLEUTEL VAK: NIVEAU: BUNDEL: Engels vmbo 4 e De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Voor meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.cedar.nl/pro). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 1

2 E x a m e n s m e t h u l p E x a m e n v m b o k I Tekst 1 The boypanel 1 Bliss is een (jongeren)tijdschrift. 2 Hij is verlegen (shy). 3 Vergeet hem maar en zoek iemand anders. 4 Ze moet zelf moeite voor die jongen doen. 5 Omdat ze bang zijn dat ze afgewezen worden. 6 Blijf kalm en geef niet op. Woordenboekopdracht 7 (zich) inbeelden, verbeelden 8 a modeartikelen b buitensporige (hoge) prijs c liefdadigheidsbazaar Examenvraag bij tekst 1 1 A Tekst 2 Who s fast when it comes to rapid response? 1 a reactie b bevestigen, vastmaken, repareren c repareren 2 a Wegenwacht en Anonieme Alcoholisten (ook: luchtafweergeschut) b Wegenwacht 3 1 B 2 A 3 B Examenvraag bij tekst 2 Tekst 3 My anguish over pet horror 1 De alinea s springen in / het eerste woord van iedere nieuwe alinea staat niet op één lijn met de andere regels. 2 Vier honden van twee jongeren hebben s nachts een kat doodgebeten. 3 Er worden tot verdriet van eigenaars zelfs katten gestolen om door honden te worden opgejaagd. 4 Mensen, houd je katten s nachts binnen. 5 A 6 B 2

3 Examenvraag bij tekst 3 3 A Tekst 4 1 Positief it s worth sticking with. 2 Positief this is still one of the best films made. 3 Positief one of the funniest sci-fi films / lifts this above the norm. 4 Negatief Sorry if I didn t quite buy this film / it was rather unrealistic. 5 Positief There s certainly plenty in the film to inspire you / set the video, one viewing won t be enough. Examenvraag bij tekst 4 4 The Assassin Tekst 5 Weirdos & Heroes 1 Omdat het tweede gedeelte van de tekst niets met de vraag te maken heeft. 2 Nee. 3 Nee. 4 Hij heeft een voedselbedrijf (Nestlé) proberen af te persen. 5 Diamanten. 6 Door middel van kleine rugzakjes op duiven. 7 Kleine zendertjes, zodat ze de duiven konden volgen. Examenvraag bij tekst 5 5 D Tekst 6 Nature s balancing act for hedgehogs 1 a 1 onderbuik: groep 2 2 onderontwikkeld: groep 1 3 onderkleren: groep 2 4 geen volledige baan hebbend: groep 1 5 onderbetaling: groep 1 6 kreupelhout: groep 2 b undernourished ondervoed groep 1 2 egel weegschaal 3 1 A 2 B 3 B 4 Een half blik kattenvoer. Examenvraag bij tekst 6 6 A 3

4 Tekst 7 Will Beckham regret his tattoo? 1 1 negatief 2 positief 3 negatief 4 positief 5 negatief 6 positief 7 negatief 2 Russell Ingram: Ze weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld moeten doen. Chris S.: Tatoeages zijn persoonlijk; ik heb niks te maken met mensen die iemand op zijn uiterlijk beoordelen. Rufus J Selvaraj: Tatoeages zijn lelijk en irritant. Melanie: Tatoeages kunnen heel mooi zijn, zelfs kunst. Adam Underwood: Tatoeages zien er allemaal hetzelfde uit (unoriginal). Hannah: Mijn tatoeages zijn allemaal door mijzelf ontworpen en zijn daarom heel dierbaar voor mij. Cameron: Later heb je er spijt van. 3 Nee. Examenvraag bij tekst 7 7 Chris Melanie Hannah Tekst 8 First Gear 1 a goed b fout c goed d fout e goed f fout g fout 2 a in gevaar brengen b zeker maken, verzekeren c omcirkelen, een cirkel maken d zwak maken, verzwakken e vrolijk maken, genieten f groter maken, vergroten Woordenboekoefening 3 a spullen (kleren) en versnelling b eerste versnelling c top gear d aanpassen aan Examenvraag bij tekst 8 8 C 4

5 Tekst 9 Reader s Digest Laugh lines 1 primary / school. Die woorden zijn vetgedrukt. 2 middelbare school (high school) 3 Ze waren de verschillende staten op hun landkaart aan het inkleuren. 4 Ze werden lawaaierig / ze waren aan het keten. 5 Over de middelbare school en de basisschool. 6 Om duidelijk te maken dat ze op een hogere schoolsoort zaten en zich niet zo kinderachtig moesten gedragen. Examenvraag bij tekst 9 9 Een antwoord met de volgende strekking: wel erg kinderachtig was voor middelbare scholieren / werk is voor basisschoolleerlingen. Opdracht Tekst 10 Sweet lovers give their verdict Fruit and nut delight Fruits of the forest creme Hazelnut eclair Christine + Gordon + + Lawrence + Yasmin + Totaal 1 3 Vanilla octagon Examenvraag bij tekst D 1 1 B 2 B 3 A 4 B 5 A 6 A 7 B 8 A 9 A 10 B 11 B 12 B 13 A 14 A Tekst 11 My New Year s Eve 5

6 2 a groep I b groep II, III en IV c groep I: kreet (roep, telefoongesprek) groep II: roepen, noemen groep III: (aan)komen groep IV: terugbellen d groep III e een beroep doen op f eens aankomen 3 a alinea 4 b alinea 2 c alinea 5 4 a Nee!! Absoluut nooit. b Nee. Examenvragen bij tekst A 12 A 13 Ze is de baas / bazin (van Rent-a-Back) (van Barnaby). 14 Een antwoord met de volgende strekking: (het raar is) dat er een week na Kerstmis / op oudejaarsavond / als Kerstmis voorbij is, een kerstboom opgezet moet worden. Indien het tijdselement (Kerstmis / oudejaarsavond / nu nog) ontbreekt: geen punt toekennen. 15 C 16 zij hun/een heup / (hun) botten breken 17 A 18 A 19 1 juist 2 onjuist 3 onjuist 4 juist Maximumscore: 2 punten Indien vier beweringen juist: 2 punten Indien drie beweringen juist: 1 punt Indien twee of minder beweringen juist: 0 punten 1 1 g 2 d 3 e 4 i 5 j 6 n 7 a 8 c 9 b 10 h 11 l 12 f 13 m 14 o 15 k Tekst 12 Heavy Metal 6

7 2 1 onjuist (regel 7) 2 juist (regel 11) 3 onjuist (regel 14-15) 4 juist (regel 25) 5 onjuist (regel 33-34) 6 juist (regel 41) 7 onjuist (regel 43-44) 8 onjuist (regel 51) 9 juist (regel 15 en 57) 10 juist (regel 60-61) 11 onjuist (regel 70) 12 onjuist (De tekst gaat over het metaal in Chelsea s oren. Het woord heavy betekent niet alleen letterlijk zwaar door het metaal, maar ook dat die oorknopjes tot een heavy gesprek leiden.) Examenvragen bij tekst Een antwoord met de volgende strekking: Het is tegen de schoolregels. Het staat goedkoop/ordinair. Maximumscore: 2 punten 21 D 22 C 23 Een antwoord met de volgende strekking: verkering met Rob. 24 A 25 Een antwoord met de volgende strekking: kleding (die beter bij een moeder past) / iets dat geschikt is om aan te trekken. (mooie) (lange) oorbellen. Als één element ontbreekt: geen punten toekennen. 26 regel 25 Opdracht Tekst 13 One glorious year free from mowing the grass 1 a free b het is groter dan de andere woorden in de koptekst / het staat in hoofdletters c Je gazon wordt één jaar gratis gemaaid. d Ze zoeken vrijwilligers die liever hun vrije tijd leuk besteden dan met grasmaaien. e onderzoekers, mensen die experimenteren f Een volledig automatische robotachtige maaier zal voortaan het gazon maaien. g 110 h Een jaar lang. Nee, het is gratis. Examenvraag bij tekst Voorbeelden van een goed antwoord: (Je maakt kans op) een jaar lang (gratis) gebruik van een robot- / automatische grasmaaimachine / van Robomow. (Je kunt) een jaar lang (gratis) je gras laten maaien door een robot- / automatische grasmaaimachine / van Robomow. 7

8 Tekst 14 Action girl 1 klein dorp 2 Het landschap werd verwoest omdat er een weg werd aangelegd. 3 Kitty vond het verschrikkelijk en wilde er wat tegen doen. 4 In maart, toen ze met haar moeder naar een protestbijeenkomst ging. 5 de aanleg van een vierbaansweg tegenhouden 6 De koude rillingen liepen haar over de rug. 7 Ze verwachtte een mooi stukje natuur te zien met oude bomen en allerlei planten en dieren, maar ze zag gigantische graafmachines het land aan stukken scheuren. 8 Actievoerders sprongen boven op de werklui. 9 Nee. 10 Een stopte zelfs met zijn werk, zodat wat planten gered konden worden. 11 Op zaterdagen. Dan kwamen veel studenten en plaatselijke bewoners meehelpen. 12 Nee. Ze hadden de verwoestingen niet met eigen ogen gezien. 13 Verspil je tijd niet. Je wint het toch nooit. 14 Als je nu niet gemotiveerd bent, wanneer ben je dat dan wel later in je leven? 15 De situatie verergerde. 16 De actievoerders hingen hangmatten en netten in de bomen en gingen daarin wonen om te voorkomen dat de bomen omgehakt werden. 17 De beveiligingsmensen vonden dat niet leuk. 18 Ze probeerden de actievoerders uit de bomen te halen. Maar dat lukte niet erg. 19 Ze zat ook een paar uur in een boom. 20 Nee. Alle bomen zijn uiteindelijk neergehaald. 21 Aan de ene kant verdrietig, boos en leeg. Aan de andere kant trots omdat de actievoerders toch maar mooi het werk met twee dagen hadden kunnen tegenhouden. 22 Omdat er nu meer mensen over dit probleem nadenken. 23 beter openbaar vervoer 24 Ze geeft niet op. Ze blijft actie voeren. Examenvragen bij tekst A 30 C 31 D 32 D 33 A 34 B 35 B 36 B 37 E 1 1 B 2 A 3 A 4 A 5 B 6 B 7 B Tekst 15 I am in the money 8

9 2 a juist b onjuist c juist d juist Examenvragen bij tekst D 39 C 40 Een antwoord met de volgende strekking: Ze/Tracey verwacht niet nog een keer iets (veel geld) (in de loterij) te winnen. 41 D 42 Philip uitspraak nr. 4. Ed uitspraak nr. 3. Rachel uitspraak nr. 1. Maximumscore: 3 punten 9

10 E x a m e n v m b o g t I Tekst 1 The Indispensable Black Travel Dress 1 Je kunt niet zonder die jurk. 2 a Hij is kreukvrij; je kunt hem in elk hoekje van je koffer proppen. b Doe er een leuke versiering bij, bijvoorbeeld pareltjes, of draag schoenen met een platte hak en je kunt hem bij iedere gelegenheid dragen. 3 Reisbenodigdheden die je niet overal kunt vinden. 4 1 met veel toepassingsmogelijkheden, ruim toepasbaar 2 kreukvrij 3 lichtgewicht 4 handig in te pakken 5 snel droog 5 Geschikt voor overdag (als je bezienswaardigheden bezoekt) en s avonds (als je uitgaat). De producten van TravelSmith zijn zodanig ontworpen dat alle ongemakken onderweg gemakkelijk overwonnen kunnen worden. 6 Dan krijg je je geld terug. 7 a confidently: vol vertrouwen b fully: geheel, helemaal, volledig c totally: volkomen Examenvraag bij tekst 1 1 C Tekst 2 Picture Line 1 Wat zouden die Russische soldaten (die met een temperatuur van ver onder nul aan een parade moeten meedoen) tegen elkaar zeggen? 2 een tekstballon 3 Op een briefkaart (voorzien van naam en adres). 4 de volgende week 5 Joan Milligan Examenvraag bij tekst 2 2 Een antwoord met de volgende strekking: Door een onderschrift / tekstballon bij de foto te verzinnen (en) / in te sturen. 10

11 Tekst 3 I was bulimic but nobody knew 1 ziekelijke honger, vreetzucht 2 Hij was bezeten van eten; hij kon aan niets anders meer denken dan aan eten. 3 Zijn gevoel van eigenwaarde kreeg een enorme oppepper. 4 Zijn gewicht, zijn figuur. 5 1 Hij begon vetarme producten te eten. 2 Hij at geen dikmakende producten, zoals friet en chocolade. 6 Hij lette voortaan scherp op het vetgehalte en op de calorieën. 7 Hij wilde net zo n perfect figuur hebben als Sarah. 8 Calorietjes tellen alleen hielp niet. 9 Hij begon weer het soort voedsel te eten dat hij al een tijdje had vermeden. 10 Nee. Hij had alleen een hamburger met wat friet op. 11 Hij was dat voedsel niet meer gewend. 12 Hij zou zich een stuk beter voelen als dat eten niet meer in zijn lichaam zou zitten. 13 Hij sloop stiekem naar de wc en stak zijn vinger in zijn keel om ervoor te zorgen dat hij ging overgeven. 14 Als zijn moeder gekookt had, ging hij daarna op het veldje achter het huis overgeven. 15 Door kauwgum te eten. 16 Hij viel op zijn werk flauw. 17 De dokter vroeg of hij wel goed at. Omdat Jonathan er ondervoed uitzag. 18 Hij gaf een eerlijk antwoord en zei dat hij zichzelf liet overgeven. 19 Hij zou er best aan kunnen doodgaan, want het lichaam kreeg op deze manier geen brandstof meer. 20 Hij had zich nooit gerealiseerd dat boulimia zo gevaarlijk kon zijn. 21 Hij schrok heel erg. 22 Om eens met een goede vriend of familielid te gaan praten. 23 Tegen Sarah en daarna tegen haar tante. 24 Nog niet. I know I ve still got problems. 25 Om tevreden te zijn met zichzelf. Examenvragen bij tekst 3 3 C 4 C 5 C 6 B 7 A 8 B 9 D 1 1 S 2 G 3 L 4 E 5 A 6 P 7 Q 8 I 9 D 10 H Tekst 4 Sheriff with a mission doles out rough justice 11

12 11 K 12 F 13 R 14 M 15 C 16 T 17 U 18 J 19 B 20 N 21 O 2 A zwaarder wegen dan B overtreffen, overwinnen C meer uitgeven dan D verder vliegen dan E te boven gaan, overtreffen, overschrijden 3 a alinea 11 b alinea 7 c alinea 14 d alinea 5 e alinea 10 4 a onjuist b juist c onjuist d juist Examenvragen bij tekst 4 11 C 12 1 juist 2 onjuist 3 juist 4 onjuist Maximumscore: 2 punten Indien vier antwoorden juist: 2 punten Indien drie antwoorden juist: 1 punt Indien twee of minder antwoorden juist: 0 punten 13 Nobody should do outside. (alinea 5) 14 B 15 A 16 1 onjuist 2 onjuist 3 onjuist 4 juist Maximumscore: 2 punten Indien vier antwoorden juist: 2 punten Indien drie antwoorden juist: 1 punt Indien twee of minder antwoorden juist: 0 punten 17 Een antwoord met de volgende strekking: Hoe harder je jeugdige misdadigers aanpakt, hoe kleiner de kans om ze op het rechte pad te brengen. 18 A 12

13 Tekst 5 Movie planner 1 lawyer (sollicitor, barrister) 2 Titel film advocaat: ja advocaat: nee Innocent Moves Executive Target Blue Murder at St Trinian s Hello Again Inside Daisy Clover Rent-A-Kid Hellinger s Case The Bedford Incident The Defiant Ones Mr Majestyk Examenvraag bij tekst 5 19 Hellinger s Case 1 Jessica 2 Theresa 3 Christel 4 Theresa 5 Jessica 6 Theresa 7 Christel Tekst 6 Examenvraag bij tekst 6 20 C X Tekst 7 Moon rises again after almost total eclipse 1 In deze opdracht is stiekem leertip 6 verwerkt. De antwoorden van 1 t/m 10 zijn allemaal B. 2 A te eerzuchtig B te bezorgd C te actief D te veel zelfvertrouwen E te aardig 3 Een soldaat die de landmijnen die daar zijn gelegd juist moet opruimen. 4 Alinea 1: startschot en explosie Alinea 3: inspanning en doorzetter Alinea 5: overlevingsdrang en diep ingegraven mijn X X X X X X X X X 13

14 Examenvragen bij tekst 7 21 A 22 Een antwoord met de volgende strekking: Omdat het paadje niet echt explosieven-vrij of veilig was / bleek te zijn. Omdat hij toch werd opgeblazen. Omdat het ironisch bedoeld is. 23 A 24 B 25 B 26 C 27 Een antwoord met de volgende strekking: Dat er nou eenmaal vervelende dingen gebeuren (in een leven). Tekst 8 Stores hoodwink customers with false sale tags 1 1 stores 2 falsely 3 illegal 4 fixing 5 published 6 microwaves 2 etiketten met daarop het woord (uit)verkoop 3 Warenhuizen neppen de klanten door op artikelen valse uitverkoopetiketten te bevestigen. Met andere woorden: ze suggereren dat de klanten een product goedkoop kunnen kopen, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. 4 Journalisten hebben de uitverkoopprijzen opgeschreven en vaak waren de prijzen hetzelfde of hoger dan vroeger. Examenvraag bij tekst 8 28 B Tekst 9 Royal Mail 1 Hoe moet ik actie ondernemen? 2 If you be made 3 a Stuur de beschadigde envelop op. b Stuur daarbij ook het plastic zakje op. Examenvraag bij tekst 9 29 De (beschadigde) envelop en het (plastic) zakje / verpakking retour (naar de Royal Mail) sturen. Opmerking: zowel de envelop als het zakje moeten genoemd worden. Bij het noemen van slechts een van beide: geen punt toekennen. Bij het gebruik van wrapper of envelop in plaats van plastic zakje: geen punt toekennen. 14

15 Tekst 10 What does she have to do to get a job? 1 allochtone vrouwen 2 Er worden steeds meer allochtone vrouwen hoger opgeleid, maar slechts een klein deel krijgt uiteindelijk een goede baan. 3 ze zijn talentrijk, begaafd ze zijn toegewijd ze zijn eerzuchtig ze zijn bevoegd, ze hebben hun diploma s 4 Omdat de maatschappij seksistisch en racistisch is. 5 werkgevers, managers, leidinggevenden Examenvraag bij tekst D Tekst 11 Reader s Digest Laugh lines 1 a 2 b 2 c 1 d 1 e 1 f 2 2 sherry 3 de fles brak 4 een nieuwe fles kopen 5 Nee. De bediende liet blijken dat de winkel laat open bleef, zodat de klant tot die tijd nog meer flessen sherry kon kopen. Dat zegt hij alleen maar als volgens hem de klant stevig doordrinkt. Examenvraag bij tekst B 15

16 E x a m e n v m b o g t I Tekst 1 Are you holding the future of the rainforests in your hands? 1 Een antwoord met de volgende strekking: Ben jij verantwoordelijk voor de toekomst van het regenwoud? 2 Nee. Omdat tropisch hardhout niet geschikt is om papier van te maken. 3 Oud papier. 4 Omdat die bomen komen uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen en snoeihout. 5 So read on with a clear conscience. 6 A (vezelachtige stof) Examenvraag bij tekst 1 Tekst 2 Electronic explorer 1 a b c d e f g mercurio.iet.unipi.it 2 Nee! De vraag is: welk internetadres. Een antwoord als tekst 5 (op zichzelf goed), wordt daarom fout gerekend. Examenvraag bij tekst 2 2 Maximumscore: 2 punten 1 1 c 2 h 3 b 4 i 5 m 6 e 7 k 8 r 9 a 10 o 11 s 12 g 13 t 14 w Tekst 3 Start Rites 16

17 15 u 16 v 17 l 18 d 19 j 20 f 21 n 22 q 23 p 2 a plechtigheid, een steeds terugkerende plechtige handeling b Een antwoord met de volgende strekking: Wanneer je met iets (belangrijks) begint, doe je vaak dezelfde plechtige handelingen. 3 D (bijgeloof) 4 a voor belangrijke wedstrijden b om zich mentaal (geestelijk) voor te bereiden 5 a regel 12 (And this behaviour is not unusual.) b Omdat na alle voorbereidingen alles is gericht op die ene kortstondige prestatie. 6 a onjuist b juist c juist 7 a nee b je wordt mentaal scherper (it s about your mental state) 8 a regel 48 b strong fixed routine 9 a Nee, niet zo belangrijk als bij beroepssporters. b Zijn geest geeft dan een teken ( a mental trigger ) dat hij kan beginnen. 10 a stumbling block (struikelblok) b negatief c It puts performance at risk. Examenvragen bij tekst 3 3 C 4 A 5 Een antwoord met de volgende strekking: omdat zij denken / geloven dat een handeling hen (eerder) heeft geholpen bij het winnen / dat een bepaalde handeling hun geluk / succes heeft gebracht / brengt Maximumscore: 1 punt 6 Een antwoord met de volgende strekking: omdat hun (leef)omgeving steeds wisselt Maximumscore: 1 punt 7 A Tekst 4 Anita s problems could only be solved by an economist. So she became one 1 6 jaar 2 borduurwerkjes 3 in warenhuizen in Europa en Amerika 4 a een tussenpersoon b gewetenloos c omdat hij bijna al het geld zelf inpikte 17

18 5 a ze ging naar de avondschool b Save the Children c marktprijzen, boekhouden en hoe je producten moet verkopen 6 Ze kapte met de tussenpersoon en ze verhoogde haar winstmarge. 7 door ze te helpen zelf een redelijk inkomen te verdienen 8 a odd: 1 vreemd, eigenaardig; 2 oneven; 3 ongeregeld b odds: 1 verschil, ongelijkheid; 2 onenigheid, geschil; 3 voordeel; 4 overmacht; 5 voorgift; 6 statistische kans c om aan te geven dat hierna een nieuwe betekenis komt d verschil, ongelijkheid e 1 ruzie hebben 2 het maakt geen verschil 3 rommel, allerlei karweitjes Examenvraag bij tekst 4 9 C Tekst 5 The good gear guide 1 a veter b een trektocht maken 2 Merk schoenen Geschikt voor Vermelding bergen beklimmen Burma comfort-trekking nee ja Fell Lite tough trekking nee nee Cross Mountain Mid multiactivities ja ja Storm hot and wet trekking nee nee Brasher Hillmaster all-terrain trekking nee nee 3 Nee! Gevraagd wordt het nummer op te schrijven. Examenvraag bij tekst 5 10 nummer 3 (Cross-Mountain Mid) Maximumscore: 1 punt Tekst 6 An Icon From Our Sponsor 1 Alle antwoorden: B. 2 Leertip 6 gaat over steeds maar hetzelfde antwoord. 3 a slecht b computers, krachtige server, internet, lerarentraining c Ja, de school moest reclame op het scherm accepteren. 4 a dat school en zakenwereld niet samenwerkten b High geeft een waardeoordeel en betekent: hoogstaand. 5 Veel scholen doen hun uiterste best om geld en computers binnen te halen. 6 Nee, de computers kunnen alleen gebruikt worden met ZapMe Netspace. 7 a Het scherm wordt steeds gevuld met een flink portie reclame. b verlokkelijk, beweeglijk en groot (5 bij 10 cm). Opmerking over veters 18

19 8 a vier uur b Het doel is leerlingen langdurig aan reclame bloot te stellen. 9 a Nee, vaak merken ze niet eens dat er reclame op het scherm is. b Leerlingen waren druk aan het en met hun correspondentievriend(in) in Berlijn (regel 46-52). 10 Nee, hij vindt het schandelijk. 11 a Frank Vigil is niet onder de indruk. b Hij zegt dat ZapMe een oplossing biedt voor de financiële nood op scholen. 12 Nee. 13 a Scholen in Boston gaan grootschalig samenwerken met andere bedrijven. b Hij is het er niet mee eens. c Een antwoord met de volgende strekking: Hij is niet gelukkig met het commerciële aspect. / We moeten (een stap terug doen en) kijken of we dit willen voor onze leerlingen. / Kunnen we dit niet op een andere manier aanpakken? Examenvragen bij tekst 6 11 B 12 C 13 A 14 B 15 B Tekst 7 Breaks with a difference 1 a onjuist (voor mensen met honden) b juist c juist d onjuist (geen sterren, maar botten) e juist f juist (aromatherapy) g juist (package) 2 a mogelijk maken, in staat stellen b een cirkel maken, omringen c moedig maken, bemoedigen d gevaarlijk maken, in gevaar brengen e zwak(ker) maken, verzwakken f groter maken, vergroten Examenvragen bij tekst 7 17 B 18 Een antwoord met de volgende strekking: over wat er allemaal (voor honden en hun bazen) (in de hotels) (aan faciliteiten / te doen) is Maximumscore: 1 punt 19

20 Tekst 8 1 Wie: ambtenaar en asielzoeker. Waar: gebouw waar pas aangekomen asielzoekers ondervraagd worden. Wat: de ambtenaar stelt de asielzoeker een vraag. Hoe: alles is negatief, de houding van ambtenaar en asielzoeker, de twee bordjes OUT en het bordje EXIT. 2 hostile = vijandig ignorance = domheid prejudice = vooroordelen (eventueel: regime) 3 out en exit 4 Een antwoord met de volgende strekking: De ambtenaar is erop gericht asielzoekers zo snel mogelijk af te wijzen. Examenvraag bij tekst 8 19 C 1 1 A 2 B 3 A 4 A 5 A 6 B 7 B 8 B 9 B 10 A 2 a 2 en 4 b 2 en 3 c 1 en 2 3 a alinea 3 b alinea 5 c alinea 4 d alinea 7 e alinea 6 Tekst 9 Blondes. Do they really have more fun? 20

21 Examenvragen bij tekst 9 20 Een antwoord met de volgende strekking: Ze wilde indruk maken op een man (die ze leuk vond). Maximumscore: 1 punt Opmerking: Voor Ze wilde opvallen voor mannen geen punt toekennen. 21 D 22 C 23 D 24 C 25 Antwoorden met de volgende strekking: Je wordt minder serieus genomen (in je werk). Je moet andere (kleuren) kleding aanschaffen / je kleding past niet (meer) bij je haarkleur. Maximumscore: 2 punten 26 D Tekst 10 Sainsbury s is against animal testing 1 Deel 1: Sainsbury s is against animal testing Deel 2: animal tests: past and present Deel 3: Check the label 2 a deel 2, alinea 1 b deel 3, alinea 1 c deel 1, alinea 1 d deel 2, alinea 2 e deel 1, alinea 2 f deel 3, alinea 1 g deel 2, alinea 3 en 4 h deel 3, alinea 1 i deel 3, alinea 2 Examenvraag bij tekst Antwoorden met de volgende strekking (twee van de volgende): Ze geven geld voor nieuwe testmethodes zonder dieren / dierproeven. Ze nemen producten die wel op dieren zijn getest niet onder eigen label / naam op. Ze geven hun standpunt weer op de verpakking van hun eigenmerkartikelen / artikelen met hun eigen label / naam. Maximumscore: 2 punten Per juist antwoord: 1 punt 21

22 E x a m e n v m b o g t I Tekst 1 Anne Bilson: films of the week 1 2 recensie 2: slushy (sentimenteel), magical, passionate recensie 3: surprisingly amusing, very funny recensie 4: teen movie, locks, detention, blame recensie 5: overripe, melodrama, ruthless, poor but honest, rude 3 Nee! Gevraagd wordt het nummer op te schrijven. In examens van de afgelopen jaren is deze zaak vaak onderwerp van discussie geweest, maar het eindoordeel was altijd : fout rekenen. Examenvraag bij tekst Tekst 2 Bronx s baby pitcher on the run from truancy charges 1 C: truancy (spijbelen) 2 ze zijn m gesmeerd 3 ze waren een onderzoek begonnen naar Danny en zijn vader 4 non-attendance at school 5 Danny s vader en zijn team hadden gelogen over zijn leeftijd / hadden gezegd dat hij 12 jaar was in plaats van Danny had dus niet mogen meespelen. Nu worden alle overwinningen van het team ongeldig verklaard. 7 Hij vindt het callous (harteloos, wreed) en despicable (walgelijk). Examenvraag bij tekst 1 2 Antwoorden met de volgende strekking: Hij heeft (18 maanden / heel lang) gespijbeld (van school). Hij heeft gelogen over zijn leeftijd / deed zich jonger voor dan hij was. Opmerking: als een leerling schrijft dat hij zich ouder (i.p.v. jonger ) voordeed, geen punten toekennen. 1 1 l 2 p 3 k 4 j 5 m 6 a 7 h 8 c 9 n 10 f 11 b 12 e 13 o Tekst 3 Ms Dynamite 22

23 14 g 15 d 16 i 2 a 3 b 7 c 1 d 8 e 5 f 4 Examenvragen bij tekst 3 3 A 4 Een antwoord met de volgende strekking: Dat het belangrijk is een diploma te halen / een goede opleiding te hebben. / Goede cijfers zijn belangrijk. 5 Een antwoord met een van de volgende strekkingen: Ze ziet haar familie nauwelijks meer. Ze vindt het moeilijk om aan alle verwachtingen / eisen te voldoen. 6 D 7 Een antwoord met de volgende strekking: (Dat ze zo ver gekomen is ondanks het feit) dat niemand in haar geloofde (en dat ze nu toch succes heeft). / Dat het goed is dat ze haar eigen weg heeft gekozen / niet naar anderen heeft geluisterd. / Veel mensen dachten dat ze het niet zou maken. Tekst 4 A helping hand for dance floor casualties 1 a ziek worden b verliefd worden c 1 uiteenvallen, zijn zelfbeheersing verliezen 2 achteruitgaan 3 mislukken 4 de wind gaat liggen 5 achterop raken, niet meekunnen met 5 beginnen te huilen 6 te kort schieten, opraken 2 a bijna; nauw b 1 bijna volmaakt 2 een bijna-dood-ervaring 3 een bijna-ongeluk 4 een bijna bereikte overwinning 5 een bijna-voltreffer 6 nauw verwant 3 Deze oefening heeft met leertip 6 te maken (steeds maar hetzelfde antwoord). Alle antwoorden zijn B, behalve de laatste (nummer 18), dat is A. 4 a onjuist (regel 9-13) b juist (regel 34) c juist (regel 41-42) d onjuist (regel 59-61) 23

24 Examenvragen bij tekst 4 8 Een antwoord met de volgende strekking: Ze hebben (hun eigen) een eerste-hulppost / medisch team (in de nachtclub) opgericht. 9 C 10 Een aanvulling met de volgende strekking: is (veel) professioneler / uitgebreider / gespecialiseerder / beter 11 D 12 C 13 C 14 C 15 C Opdracht Tekst 5 Welke baan advertentie 1 housekeeper (huishoudster, dienstbode) lang advertentie 2 nanny (kinderjuffrouw) lang advertentie 3 nursery workers / nannies / mother s help lang advertentie 4 classroom assistant lang Voor lange of korte duur advertentie 5 childcare (kinderoppas) kort (day to day work, from 1 day) advertentie 6 nanny lang (at least 12 months) Examenvraag bij tekst Tekst 6 Check it out 1 Controleer het / alles (goed). 2 om de dieren in het wild te beschermen 3 juwelen, kammen, versieringen (decoraties, accessoirs) en zonnebrillen 4 handtassen, riemen, jassen en doosjes (kistjes, koffertjes) 5 Een antwoord met deze strekking: Weersta de verleiding om te smokkelen. Je spullen worden door de douane in beslag genomen en je krijgt bovendien een flinke boete. 6 Een antwoord met deze strekking: Voor veel producten heb je een vergunning nodig (om ze in te voeren). 7 voordat je vertrekt / voor je wegvliegt / voor je op vakantie gaat 8 Onder het tasje. Daar gaat de vraag ook over. Examenvraag bij tekst 6 17 A 24

25 Tekst 7 The return of E.T. 20 years young 1 Hoeveel ze had genoten van de film E.T. 2 Het idee dat Tanya s generatie nu zelf kinderen heeft. 3 Ze brachten een vernieuwde versie van E.T. uit. 4 Omdat een complete nieuwe generatie deze film nog nooit (in de bioscoop) gezien had. 5 De kinderen reageerden even enthousiast als kinderen 20 jaar geleden. 6 Nee. Hij wilde een vernieuwde versie in omloop brengen. 7 Een antwoord met de volgende strekking: Omdat ik een perfectionist ben, doe ik mezelf een groot plezier als ik die film vernieuw. 8 E.T. kon nu echt rennen. 9 met digitale technieken (die er 20 jaar daarvoor nog niet waren) 10 eruit knippen 11 weer in de film opnemen 12 de geboorte van zijn zoon Max 13 Hij werd een stuk serieuzer. 14 Die vond hij totaal ongeschikt, niet meer passen. 15 uitgebreide, verbeterde, vernieuwde versie 16 Dat hij onlangs de vernieuwde film gezien heeft. 17 dat de film niet alleen sprookjesachtig, maar ook grappig en ontroerend was 18 Nee, die gevoelens waren dezelfde. 19 De tranen stroomden over zijn gezicht. 20 omdat E.T. maar een rubberen pop is 21 Een antwoord met de volgende strekking: Toch ging ik door met huilen. Examenvragen bij tekst 7 18 C 19 B 20 A 21 C 22 B 23 D Tekst 8 Student may be charged for smelly hair 1 1 B 2 A 3 B 4 B 5 B 6 A 7 A 8 A 9 B 10 A 11 A 2 a klacht en overtreding b belachelijk en gestraft c openbare gebouwen en actie 25

26 3 a... dat haar zoon goed voor zijn hygiëne zorgt en daarvoor gestraft wordt (alinea 4). b... dat 10 leerlingen dat jaar al geschorst waren (alinea 5). c... dat het verstandig is geen cosmetische artikelen met een geurtje te gebruiken (alinea 6). 4 a onjuist b juist c onjuist Examenvragen bij tekst 8 24 B 25 A 26 regel 14 (a lot of kids, I think, don t see the seriousness of it) 27 A Opdracht Tekst 9 Win! Four fab days in LA! Handtekening ouders Slagzin Streepjescode Fanta Persoonlijke gegevens Deel 1 nee nee nee nee Deel 2 nee nee nee nee Deel 3 ja nee nee ja Examenvraag bij tekst wel (meesturen) 2 niet (meesturen) 3 niet (meesturen) 4 wel (meesturen) Maximumscore: 2 punten Indien vier beweringen juist: 2 punten Indien drie beweringen juist: 1 punt Indien twee of minder beweringen juist: 0 punten Opmerking: Als de leerling het foute antwoord doorstreept in plaats van het goede te omcirkelen, dient u dit goed te rekenen. Tekst 10 HELP! Mrs Mills solves all your problems 1 a probleem en vliegreis b Een antwoord met deze strekking: In het vliegtuig zat een medepassagier die voortdurend probeerde te kletsen met de briefschrijfster. 2 a Ze moet zeggen dat ze geen Engels spreekt. b I should have paid more attention at school. c In zeer correct Engels. d De medepassagier zal in opperste verwarring raken. e (thoroughly) bewildered (not a little) disturbed (mental balance) Examenvragen bij tekst 9 29 A 30 A 26

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Zakelijke communicatie

Zakelijke communicatie Zakelijke communicatie voor professionals Daniël Janssen Mirjam van der Loo Jan van den Hurk Frank Jansen Eerste druk Zakelijke communicatie voor professionals Zakelijke communicatie voor professionals

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder

Checking Uggs is standard procedure. 5 Stukafest Performances in student rooms. 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 7 India Schoorsteentjes van twee euro tegen longziekten 8-9 Nick Bos Klaar voor de stap van ambtenaar naar bestuurder 4 Samurai What scientists can learn from Japanese warriors 5 Stukafest Performances

Nadere informatie

Profielwerkstuk 5HAVO. Hiv en aids

Profielwerkstuk 5HAVO. Hiv en aids Profielwerkstuk 5HAVO Hiv en aids Gemaakt door: Elke Luiken & Laura Kuipers Klas: 5HE & 5HC Vak: Worldschool M001 Inleverdatum: 14-02-2012 Begeleider: Dhr. Putmans School: Maaswaalcollege Veenseweg 1 Voorwoord

Nadere informatie

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten

Eerste Hulp bij Klantcontact. Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Eerste Hulp bij Klantcontact Achtergronden, termen en meer dan 40 tips voor verbetering van de service aan klanten Van Limpt, W. en Van Geldorp, P. Eerste Hulp bij Klantcontact Joure: Sayblue / e: info@sayblue.com

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw.

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Janneke Ambagts 12 IJssel HAVO Vrijeschool Zutphen December 2012. En de verschillen tussen man en vrouw. 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond

Start vanuit je Hart. Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Start vanuit je Hart Voor startende ondernemers die hun ideaal willen verwezenlijken (en dus een boel klanten willen) Patrick Roozemond Begin een groot, dwaas project. Het maakt niet uit wat anderen van

Nadere informatie