Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.onderzoek.utrecht.nl"

Transcriptie

1 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

2

3 Vastgoedmonitor Utrecht

4 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht In opdracht van Afdeling Economische Zaken & Afdeling Grondzaken StadsOntwikkeling Gemeente Utrecht Internet Rapportage Anne Slob Hans van Hastenberg Herman van 't Spijker Rob Paridaen Karel van Heelsbergen Informatie Ank Hendriks (Economische Zaken) Mara Vermeij (Grondzaken) Anne Slob (Bestuursinformatie) Foto s Berry Geerlings (Gemeentelijke Fotodienst) Opmaak VAK18, Utrecht Drukwerk De Groot, Goudriaan Bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: Bestuursinformatie, gemeente Utrecht 2 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

5 Voorwoord Moeilijke tijden voor de vastgoedmarkt Vorig jaar keken we terug op tien jaar vastgoedmonitor in Utrecht. De overall conclusie was dat Utrecht al die tijd een relatief stabiele en gezonde vastgoedmarkt had. We kenden veel hoogtepunten in de afgelopen tien jaren, waaronder de sterke marktgroei, de realisatie van Papendorp en de revitalisering van Lage Weide. De wereldwijde veranderingen in de economie in het afgelopen jaar hebben ingrijpende effecten op de vastgoedmarkt gehad. Ook de Utrechtse vastgoedmarkt ondervindt hier veel effecten van. Wat is het afgelopen jaar veranderd? De situatie op de Utrechtse kantorenmarkt is als gevolg van de economische krimp verslechterd. Er wordt minder opgenomen, bedrijven krimpen in, blijven vaker in hun huidige pand zitten en besluitvormingsprocessen duren langer. Kantorennieuwbouw komt in de huidige markt amper van de grond. Er wordt nog wel gebouwd, maar dit zijn contracten die in eerdere jaren zijn afgesloten. Op de Utrechtse winkelmarkt zijn de effecten ook merkbaar maar minder rigoureus: er zijn minder transacties, maar er is nog nauwelijks sprake van leegstand. De bedrijfsruimtemarkt liep in 2008 nog erg goed. De opname van bedrijfsruimte was gestegen tot recordhoogte, om dit jaar te kelderen naar het laagste niveau van de afgelopen jaren. Daarnaast is de uitgifte van bedrijventerreinen in de eerste helft van 2009 vrijwel tot stilstand gekomen. Kleine bedrijven kiezen in de huidige markt voor flexibiliteit. Dat leidt tot veel beweging in de bedrijfsverzamelgebouwen. Om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid zoveel mogelijk op peil te houden, hebben we als gemeente Utrecht een fonds ingesteld voor stimulering van de lokale economie. Wij geven met dit fonds de Utrechtse economie een flinke impuls. Dit doen wij door het financieren van concrete projecten, die snel kunnen starten, naast korte termijn ook structurele effecten en een flinke multiplier hebben. De focus ligt op: bedrijfsverzamelgebouwen voor startende, kleinschalige en innovatieve bedrijven ondersteunen van startende, kleinschalige en innovatieve bedrijven accountmanagement en acquisitie van kantoren en bedrijven prijsvraag Utrechts bedrijfsleven De Gouden Impuls extra impuls aan toerisme. Ook de komende jaren blijven wij ons als gemeente inzetten voor een gezonde economie en een gezonde markt voor commercieel vastgoed. Het goed blijven volgen van vastgoedmarkt hoort daarbij, zeker in roerige tijden. Zodoende kunnen we onze planning en beleid indien nodig bijstellen. Floris de Gelder Wethouder Economische en Culturele Zaken 3

6 4 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

7 Inhoud Samenvatting 6 Inleiding 9 1 Economische ontwikkeling Landelijke trends Trends in stad en regio Utrecht 12 2 Kantorenmarkt Trends op de landelijke kantorenmarkt Situatie op de Utrechtse kantorenmarkt Planvoorraad Typering en ontwikkeling Utrechtse kantoorgebieden 26 Stationsgebied Utrecht CS en omgeving 28 Oude Binnenstad 30 Papendorp 32 Oost 36 Rijnsweerd 38 Kanaleneiland 40 Overvecht 42 Lageweide 44 Oudenrijn 46 Kantoren buiten de clusters 49 3 Winkelmarkt Landelijke trends in detailhandel en winkelvastgoed Situatie op de Utrechtse winkelmarkt Belangrijkste ontwikkelingen in Utrechtse winkelgebieden Uitbreiding detailhandel 59 4 Bedrijfsruimte / bedrijventerreinen Landelijke trends Utrechtse vrije markt voor bedrijfsruimte Uitgifte en planvoorraad bedrijventerrein 66 5 Bedrijfsverzamelgebouwen Inleiding Utrechtse algemene bedrijfsverzamelgebouwen Utrechtse specifieke bedrijfsverzamelgebouwen Overige flexibele ruimteconcepten 76 Literatuur 77 Bijlage 1 Gesprekspartners interviews 78 Bijlage 2 Begrippen 79 Bijlage 3 Oplevering nieuwbouw 82 Bijlage 4 Kenmerken winkelgebieden 88 Bijlage 5 Bedrijfsverzamelgebouwen 90 5

8 Samenvatting Samenvatting S In 2008 halveerde de opname op de kantorenmarkt naar m². De marktsituatie op de Utrechtse kantorenmarkt is medio 2009 een stuk minder gunstig dan vorig jaar. Huurprijsniveaus in de belangrijkste Utrechtse winkelstraten stabiliseren zich. De stad handhaaft daarmee de vijfde plaats in de top-vijftien van Nederlandse winkelstraten was een recordjaar wat betreft de opname aan bedrijfsruimte ( m²). Medio 2009 is m² opgenomen en is het opnameniveau drastisch gedaald. In de eerste helft van 2009 is 0,2 ha bedrijventerrein uitgegeven op Lageweide. Dit is de enige uitgifte geweest in de periode medio 2008 tot medio In sommige algemene bedrijfsverzamelgebouwen in de binnenstad is het aanbod kleiner dan de vraag. In de flexibele business centers zorgt de kredietcrisis voor veel beweging op de markt. 6 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

9 Kantoren De marktsituatie op de Utrechtse kantorenmarkt is medio 2009 substantieel verslechterd, vergeleken met Vorig jaar bedroeg de opname m². Dit is minder dan de helft dan in 2007 ( m²). In het eerste halfjaar van 2009 komt de opname uit op m². Utrechtse marktpartijen geven aan dat verhuur- en verkoopprocessen langer duren doordat beslissingstrajecten toenemen. Het leegstandspercentage in de stad Utrecht is licht gestegen van 6,2% ultimo 2007 naar 7,0% ultimo Eind vorig jaar stond m² fysiek leeg. Landelijk ligt de leegstand met 12,0% een stuk hoger dan in Utrecht. Vergeleken met andere grote gemeenten is de leegstand in Utrecht relatief laag: Amsterdam (14,6%), Rotterdam (11,7%) en Den Haag (7,2%). Ook vergeleken met de omliggende gemeenten blijft het positieve beeld van de stad Utrecht overeind. In de BRU-regio (exclusief Utrecht) ligt de leegstand op 11,4%. Begin 2009 zijn er in Utrecht voor ongeveer m² aan kantoorplannen. Het merendeel hiervan ( m²) bevindt zich in de voorbereidingsfase. Als gevolg van de kredietcrisis is een aanzienlijk deel van de plannen opgeschoven tot na 2013 of later. Vorig jaar stond 26% van de totale kantoorplannen ( m²) gepland voor de periode na Dit jaar geldt dit voor 70% van de plannen ( m²). Winkelruimte Marktpartijen geven aan dat de effecten van de kredietcrisis goed merkbaar zijn op de winkelmarkt. Er vinden minder transacties plaats, de tijd dat een pand te huur of te koop staat, is toegenomen en beslissingstrajecten duren langer. De situatie voor Utrecht blijft echter vrij positief omdat er door de krapte op de markt nauwelijks sprake is van leegstand. In het afgelopen jaar is de huurprijs-bandbreedte van winkelstraten in de Binnenstad in de meeste straten gelijk gebleven. Alleen aan de Vredenburg-Oostzijde en de Lange Viestraat is sprake van een lichte daling. Stadsdeelcentrum Overvecht trekt nog steeds veel bezoekers uit andere delen van de stad. Het huurprijsniveau is het afgelopen jaar constant gebleven, maar ligt nog steeds vrij hoog voor een wijkwinkelcentrum. In wijkwinkelcentrum Kanaleneiland is volgens marktpartijen sprake van enige leegstand. De huurprijzen zijn daar gelijk gebleven in het afgelopen jaar. De revitalisering van een aantal buurtwinkelcentra die in 2001 is gestart, is voor een groot deel afgerond. In 2010 en verder start de opknapbeurt in een zestal nieuwe buurtwinkelcentra. 7

10 In de Utrechtse detailhandel is voor ruim m² aan plannen. Hiervan is 76% ( m²) op (boven)stedelijk niveau. Het Stationsgebied/Hoog Catharijne en Leidsche Rijn zijn de twee grootste projecten. Bedrijfsverzamelgebouwen Volgens de hier gehanteerde definitie zijn er in Utrecht momenteel vijftien bedrijfsverzamelgebouwen. Hiervan hebben er tien een algemeen karakter en valt de rest in de groep specifieke bedrijfsverzamelgebouwen. Samenvatting S Bedrijfsruimte In Utrecht is de opname aan bedrijfsruimte in 2008 gestegen naar een recordhoogte van m². Ter vergelijking: het gemiddelde in de periode ligt op m². Het hoge opnameniveau blijft dit jaar niet gehandhaafd. In het eerste halfjaar van 2009 gaat het om slechts m². Dit is de laagste opname van de afgelopen tien jaar. Ondanks het inzakken van de vraag is er momenteel nog steeds sprake van een vrij krappe marktsituatie. De vraag richt zich vooral op kwalitatief hoogwaardige bedrijfsruimte, terwijl het aanbod in dit segment beperkt is. Dit neemt niet weg dat er op dit moment sprake is van een huurdersmarkt. De aanhurende partij heeft een sterke positie en onderhandelt over de huurprijs en grotere incentives. In 2008 zijn de huurprijzen voor eersteklas bedrijfsruimte licht gestegen. In de eerste helft van 2009 staan de huurprijzen in zowel de stad Utrecht als de regiogemeenten onder druk. Voor het komend jaar wordt rekening gehouden met een lichte daling van de huurprijzen. Het totaal netto verhuurbaar oppervlak in alle bedrijfsverzamelgebouwen is bijna m². Het merendeel van het vloeroppervlak is in bezit van een algemeen bedrijfsverzamelgebouw ( m²). Medio 2009 zijn er in de algemene bedrijfsverzamelgebouwen 412 bedrijven gehuisvest waarin ruim personen werken. De economische recessie zorgt bij een aantal specifieke bedrijfsverzamelgebouwen voor beweging op de markt. Dit geldt vooral voor de flexibele business centers waar sommige bedrijven de huur opzeggen vanwege een dalende omzet. Andere bedrijven zeggen om dezelfde reden hun vaste kantoor op en melden zich juist voor ruimte in een business center. Bedrijventerreinen De uitgifte van bedrijventerreinen is in de eerste helft van 2009 vrijwel tot stilstand gekomen. In heel 2008 is in totaal 3,2 ha uitgegeven. In de periode medio 2008 tot medio 2009 was de enige uitgifte te vinden op Lageweide (0,2 ha). Begin 2009 heeft Utrecht 60,9 ha bedrijventerrein op voorraad. Hiervan is 18,9 ha bouwrijp en direct uitgeefbaar. Het merendeel hiervan is gelegen op De Wetering Zuid (11,8 ha) en Nieuwerijn (6,7 ha). Beide terreinen zijn hoogwaardig. 8 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

11 Inleiding In deze 11e editie van de vastgoedmonitor vindt u een actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van commercieel vastgoed in Utrecht. De monitor presenteert hoofdzakelijk gegevens van het afgelopen kalenderjaar maar biedt voor de meeste thema s ook informatie die betrekking heeft op de eerste helft van Logischerwijs zoomt deze monitor vooral in op de ontwikkelingen in de gemeente Utrecht. Daarbij is er aandacht voor omliggende gemeenten en beginnen de meeste hoofdstukken met een algemene typering van de landelijke ontwikkelingen. Voor deze vastgoedmonitor is gebruik gemaakt van marktgegevens die door DTZ Zadelhoff Research speciaal voor dit onderzoek zijn aangeleverd. Daarnaast is de monitor gebaseerd op signalen uit de markt die verkregen zijn uit gesprekken met diverse marktpartijen. Voor deze vastgoedmonitor zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting, ASR Vastgoed, Cório Nederland Retail, DTZ Zadelhoff, IPMMC Vastgoed, Lumax, Maliebaan 45, MN services, Regus, Statement Real Estate en Van Rossem Makelaars. Na een korte schets van de Utrechtse en de Nederlandse economie bevat de vastgoedmonitor drie hoofdstukken over de diverse markten voor commercieel vastgoed te weten de kantorenmarkt, de winkelruimtemarkt en de bedrijfsruimtemarkt in combinatie met bedrijventerreinen. In het laatste hoofdstuk is vervolgens aandacht voor bedrijfsverzamelgebouwen. In de bijlage staat een lijst met gesprekspartners, een begrippenlijst een gedetailleerde uitwerking van de kantoorplannen per jaar en per locatie, een overzicht met kenmerken van de belangrijkste winkelgebieden in de stad en een afbakening van de bedrijfsverzamelgebouwen. 9

12 1 Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling 1 Nederland heeft net als de meeste andere landen in de wereld te maken met een ongekend hevige economische recessie, die naar het zich nu laat aanzien in 2009 zijn dieptepunt zal kennen. Het lijkt onvermijdelijk dat ook de Utrechtse vastgoedmarkt hiervan de negatieve gevolgen zal ondervinden. Onzeker is echter hoe ernstig deze zullen zijn en waar binnen de stad deze zich vooral zullen manifesteren. Onveranderd blijft dat regio en stad Utrecht een relatief gunstige uitgangspositie hebben. Tot het uitbreken van de kredietcrisis was de economische groei, met uitzondering van 2007, al een aantal jaren hoger dan landelijk (CBS). Ook de, fors naar beneden bijgestelde, toekomstige groeiverwachting voor de Utrechtse economie (+1,2%) ligt nog altijd duidelijk boven de landelijke groeiverwachting (+0,5%) (Ecorys). De meest recente cijfers voor het Utrechtse bedrijfsleven op het vlak van omzet en personeelssterkte komen uit in de min. Twee op de vijf Utrechtse bedrijven had in het tweede kwartaal van 2009 te maken met een afname van het aantal werknemers. De verwachtingen voor de omzet zijn minder negatief (COEN). Zonder meer positief is dat het aantal startende bedrijven in Utrecht onverminderd hoog blijft. 10 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

13 1.1 Landelijke trends Economische turbulentie De gevolgen van de kredietcrisis laten zich nu in volle hevigheid voelen. Landelijk is de economische situatie in een jaar tijd dramatisch verslechterd. De verwachting van het Centraal Planbureau (CPB, september 2009) voor de Nederlandse economie is een economische teruggang in 2009 met bijna 5%. Dit is een ongekend hoge krimp volgend op een jaar dat het bruto binnenlands product nog met 2% groeide. Exportland Nederland lijdt dit jaar ernstig onder de afname van de wereldhandel met bijna 15%. Voor 2010 zijn de vooruitzichten minder somber. Er wordt groei noch krimp verwacht. Zo n mager economisch toekomstbeeld is in de afgelopen 25 jaar niet eerder voorgekomen, even afgezien van de krimp in Het CPB verwacht dat de economie in de loop van volgend jaar weer enigszins zal gaan groeien. Arbeidsmarkt: grote terugval vacatures De sterke teruggang van de nationale economie zorgt voor een snelle ontspanning op de arbeidsmarkt. De vraag naar arbeidskrachten is sterk afgenomen. Het historisch hoge aantal vacatures van halverwege vorig jaar ( ) is met bijna 50% geslonken naar Daarbinnen zit de zakelijke dienstverlening, van groot belang voor de Utrechtse economie, in nog zwaarder weer met een landelijke daling van het aantal vacatures van bijna 60%. De afgelopen jaren gestegen werkgelegenheid laat inmiddels dan ook een daling zien. In het tweede kwartaal van 2009 telt het CBS werknemersbanen minder in Nederland dan een jaar geleden, een afname met 1,1%. De landelijke werkloosheid stijgt in de dezelfde periode van 4% naar 4,8%. Stedelijk ligt deze volgens het CBS nu op 6,1%, wat overigens nog altijd het laagste van de G4 is. Het Centraal Planbureau voorziet een substantiële stijging van de werkloosheid. Hun laatste prognose voor Nederland komt er op neer dat in % van de beroepsbevolking geen werk zal hebben. Landelijke economische ontwikkeling (jaarlijkse procentuele verandering) bruto binnenlands beroeps- werkzame % werkloze product bevolking beroepsbevolking beroepsbevolking ,4 1,6 2,2 7, ,3 1,8 2,8 6, ,9 1,5 3,1 5, ,7 1,8 2,7 4, ,9 2,5 3,1 3, ,9 2,0 2,3 3, ,1 0,9 0,2 4, ,3 0,9-0,5 5, ,2 0,0-1,2 6, ,0 0,0 0,0 6, ,4 1,2 2,2 5, ,6 1,6 2,6 4, ,0 1,5 2,1 3,9 verwachting ¾ 0,5 -¾ 5¼ verwachting ,0 0,0-2¾ 8,0 Bron: CPB (MEV 2010) / CBS 11

14 Economische ontwikkeling 1.2 Trends in stad en regio Utrecht Aantal starters blijft op peil Het aantal startende bedrijven in Utrecht blijft op een hoog niveau. Dit is niet alleen het geval in 2008 maar tot nu toe ook in In het eerste half jaar van 2009 ligt het aantal starters op hetzelfde hoge niveau als in 2008 en Per kwartaal bezien blijkt het aantal starters in het tweede kwartaal met 610 lager te liggen dan in het eerste kwartaal (775), maar dit beeld wijkt niet af van dat van de afgelopen jaren Aantal starters in Utrecht en regio, Het is gerechtvaardigd te verwachten dat door de diepe economische recessie de werkgelegenheid zal gaan dalen, maar op welke termijn precies is lastig in te schatten. Mogelijk laten de werkgelegenheidsgegevens dit jaar nog (net) niet zien dat een daling is ingezet (gegevens komen dit najaar beschikbaar), omdat de reeks mediojaar gegevens betreft. Op basis van mutatiepercentages van werknemers (Utrecht Werkt / Arbeidsmarkt 2009; juni 2009) wordt geraamd dat de werkgelegenheid rond 2009/2010 met circa 3,5% zal afnemen. Utrecht regio* I II III IV 05-I II III IV 06-I II III IV 07-I II III IV 08-I II III IV 09-I II * IJsselsteijn, Nieuwegein, Vianen, Bunnik, Houten Bron: Kamer van Koophandel Het aantal Aantal startende starters bedrijven in Utrecht in de omliggende regio, gemeenten is ongeveer de helft van dat in de stad Utrecht en met 2,5%, net als het jaar ervoor (PAR, 2008). Deze groei De werkgelegenheid in de regio Utrecht groeit in 2008 volgt een Bron: met de Kamer stad vergelijkbare van Koophandel ontwikkeling. van de totale regio is dus wat lager dan van de stad. Provinciaal blijft de werkgelegenheidsgroei net onder Werkgelegenheid nam in 2008 nog fors toe de 2% steken; de sectoren die vooral groeien zijn de Ten opzichte van 2007 nam de werkgelegenheid in 2008 zakelijke dienstverlening, de gezondheids- en welzijnszorg en onderwijs. fors toe, met bijna banen, een groei van 3,1%. Het jaar ervoor was de groei nog net iets groter, 3,5%, bijna banen. Met een totaal van bijna banen is de werkgelegenheid nog nooit zo omvangrijk geweest in Utrecht. Het vorige record dateert van 2001 toen Utrecht afgerond banen telde. De drie sectoren die in 2008 het meest groeien zijn in aflopende volgorde, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Een duidelijke voorbode van de economische recessie laat zich dan nog slechts zien in een afnemende werkgelegenheid in de handel. 12 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

15 Ontwikkeling werkgelegenheid Utrecht, * totaal banen waarvan: voltijd deeltijd (< 12 uur per week) Bron: PAR * cijfers per 1 april In 2009 afname omzet bedrijfsleven Ruim eenderde van de bedrijven (exclusief overheid, zorg en onderwijs) in de stad Utrecht had in het tweede kwartaal van 2009 te maken met een afname van de omzet. Bij 16% van de bedrijven nam de omzet toe (saldo -20). Dit is een veel beter resultaat dan in het eerste kwartaal (saldo -49) en ook iets beter dan de aanvankelijke verwachting van de ondernemers (-28). De verwachtingen voor het derde kwartaal van 2009 zijn iets optimistischer (saldo -16). Utrecht scoort daarmee beter dan de provincie (-24) en Nederland (-21). Iets meer dan 40% van de Utrechtse bedrijven (exclusief overheid, zorg en onderwijs) had in het tweede kwartaal te maken met een afname van personeel. Bij slechts 4% van de bedrijven nam het aantal werknemers toe (saldo -39). Dit komt overeen met de verwachting van de ondernemers. Ook voor het derde kwartaal verwachten veel Utrechtse bedrijven een personeelsreductie (saldo -33). In de stad Utrecht (-33) en de provincie (-35) verwachten meer bedrijven te maken te krijgen met personeelskrimp dan gemiddeld in Nederland (-22). Gerealiseerde en verwachte omzetontwikkeling gerealiseerd 2008-IV gerealiseerd 2009-I gerealiseerd 2009-II verwachting 2009-III Utrecht provincie Nederland * saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve omzet(verwachting) Bron: Kamer van Koophandel Gerealiseerde en verwachte omzetontwikkeling* Bron: Kamer van Koophandel 13

16 Gerealiseerde en verwachte personeelsontwikkeling * gerealiseerd 2008-IV gerealiseerd 2009-I gerealiseerd 2009-II verwachting 2009-III Economische ontwikkeling Utrecht provincie Nederland *saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve personeelsomvang(verwachting) Bron: Kamer van Koophandel Regionale Gerealiseerde economie en in verwachte 2008 relatief personeelsontwikkeling* goed Utrecht. Regio Rijnmond kent eenzelfde economische Zowel in Nederland als in de provincie en de regio groei als het Utrechtse, terwijl de regio Den Haag (+2,1%) Bron: Kamer van Koophandel Utrecht laat de economie in 2008 nog een behoorlijke daaronder uitkomt. De regio en de provincie Utrecht groei zien. Provincie en vooral regio (+2,4%) groeien dan harder dan Nederland. Dat is al vanaf 2005 het geval, behalve voor de regio, die in 2007 een lagere economische groei kent dan de provincie en Nederland. De regio Amsterdam (+3,3%) groeit in 2008 harder dan de regio hebben een vrijwel stabiel aandeel in het nationale bruto binnenlands product (bbp). Het regionale bbp per hoofd van de bevolking ligt duidelijk boven dat van Nederland maar ook de provincie. Wel stijgt het regionale bbp minder snel dan landelijk. Economis che ontwik k eling regio Utrecht, provincie en Nederland, * 2008* Stads gewes t Utrecht ** volumemutatie bbp -1,9% +0,5% +3,0% +3,9% +2,9% +2,4% bbp (in mln ) nnb regionaal aandeel bbp 5,3% 5,3% 5,3% 5,2% 5,1% nnb bbp per hoofd (x euro) nnb Provincie Utrecht volumemutatie bbp -1,4% +1,8% +2,2% +3,9% +3,7% +2,3% bbp (in mln ) nnb regionaal aandeel bbp 8,6% 8,6% 8,6% 8,5% 8,5% nnb bbp per hoofd (x euro) nnb Nederland volumemutatie bbp +0,3% +2,2% +2,0% +3,4% +3,6% +2,0% bbp (in mln ) nnb bbp per hoofd (x euro) nnb * voorlopige cijfers ** BRU-regio, exclusief Vianen nnb: nog niet beschikbaar Bron: CBS 14 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

17 Utrecht op plaats 9 in Regio Top 40 Nam de provincie Utrecht naar economisch presteren traditioneel een hoge plaats in op de Regio Top 40 van de Rabobank (juni 2009), van 2007 naar 2008 zakt deze van de 2e naar de 9e plaats. Genoemd rapport signaleert overigens dat het bedrijfsleven in de meeste regio s van de Randstad relatief zwak presteert in het jaar dat de economie snel begon te verslechteren. Dit wordt vooral verklaard door de zeer beperkte groei vorig jaar van de productie, de investeringen en de winst. Binnen de Randstad zakken de grootstedelijke agglomeraties Groot-Amsterdam en Den Haag een groot aantal plaatsen naar de 20e (2007: 5e) respectievelijk de 39e (2007: 24e) plaats. Alleen de regio Groot-Rijnmond behoudt zijn 6e plaats. De aan de Randstad grenzende regio Flevoland met groeipool Almere blijft het met een 2e plaats (2007: 1e) erg goed doen. De 40 Nederlandse regio s zijn beoordeeld op hun economische groei en hun economische kracht. Op beide onderdelen scoort de provincie Utrecht een voldoende, met respectievelijk een 6,0 en een 6,3. Hoewel de totale economische prestatie van de provincie Utrecht in 2008 onder druk kwam te staan zijn er in de Randstad slechts twee regio s die beter scoren op economische kracht, namelijk Groot-Rijnmond en Zuidoost-Zuid-Holland. Bij de economische kracht gaat het om vier belangrijke zaken: het rendement op het eigen vermogen, de investeringsratio, de arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheidsfunctie. Lagere groeiverwachting Utrecht tot 2013 door economische recessie Voor de periode ligt de verwachte jaarlijkse economische groei van de stadsregio Utrecht (provincie) op 1,2%. Dit is een fors lagere verwachting dan de afgelopen jaren, toen deze rond de 3% uitkwam. Utrecht scoort nu een 18e plaats op de lijst van 70 Europese stadsregio s. Dit blijkt uit de studie European Regional Prospects 2009 (augustus 2009), die jaarlijks wordt uitgebracht. De stadsregio Amsterdam neemt met een groeiverwachting van 1,1% plaats 20 in. De stadsregio s Rotterdam en Den Haag hebben een jaarlijkse groeiverwachting van 0,5%, waarmee de plaatsen 33 en 34 op de ranglijst worden ingenomen. In de studie wordt ook voor Nederland een jaargemiddelde economische groei van 0,5% voorzien. De studie voorziet voor de stadsregio s Utrecht en Amsterdam een soortgelijke ontwikkeling. Beide steden kennen een relatief omvangrijke zakelijke en nietzakelijke dienstverlening (overheid en zorg). Verwacht wordt dat deze sectoren zich in de periode tot 2013 weer behoorlijk zullen herstellen, na het vermoedelijke dieptepunt van de crisis eind 2009 / begin De economie van de stadsregio Utrecht groeit naar verwachting een tiende procent meer doordat de geplaagde financiële sector hier minder zwaar is vertegenwoordigd. 15

18 2 Kantorenmarkt Kantorenmarkt 2 De marktsituatie op de Utrechtse kantorenmarkt is medio 2009 een stuk slechter dan in In 2008 is de opname gehalveerd tot m². De meeste transacties vonden plaats in Kanaleneiland. Het leegstandspercentage in Utrecht is het afgelopen jaar toegenomen van 6,2% naar 7,0%. Landelijk ligt de leegstand op 12,0%. Het voorlopige leegstandcijfer voor november dit jaar stijgt licht naar 8,3%. In het afgelopen jaar is m² minder aan kantoorruimte in gebuik genomen. Dit komt door het lage metrage aan opgeleverde nieuwbouw ( vvo) en door een toename van de leegstand. De eersteklas huurprijzen zijn in het afgelopen jaar gestegen van 200 ultimo 2007 naar 205 ultimo Medio 2009 zijn er in Utrecht voor m² aan kantoorplannen. De meeste plannen bevinden zich in de voorbereidingsfase ( m²). 16 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

19 2.1 Trends op de landelijke kantorenmarkt Terugval landelijke opname kantorenmarkt De effecten van de economische crisis zijn duidelijk terug te zien in de landelijke cijfers voor de kantorenmarkt. Het afgelopen jaar laat een flinke terugval zien in de opname aan kantoorruimte. In 2008 bedroeg de opname bijna 1,7 miljoen m² wat een daling is van 28% vergeleken met de 2,3 miljoen m² van het recordjaar daarvoor. Ook vergeleken met 2006 is in het afgelopen jaar sprake van een daling (-9%). Deze daling is al zichtbaar in de eerste helft van 2008 toen de opname 20% lager was dan in dezelfde periode in In de eerste helft van 2009 is de opname niet stil komen te liggen maar komt de teller niet boven de m² uit. Met deze daling van de opname is de markt voor kantoorruimte verder verruimd. Medio 2009 is sprake van een aanbod van 6,4 miljoen m². De verwachting is dat het aanbod aan kantoorruimte nog verder zal oplopen. Dat verschillende nieuwbouwplannen uitgesteld of zelfs afgeblazen worden, brengt hier geen verandering in (DTZ, 2009). Veranderende huisvestingsvraag kantoren De economische crisis leidt bij veel bedrijven tot veranderingen in de huisvestingsstrategieën. De intentie om te verhuizen of te verbouwen is bij veel bedrijven verminderd. Momenteel overwegen bedrijven en instellingen een verhuizing of een verbouwing. In totaal is hiermee 2,5 miljoen m² gemoeid. Dit betekent een daling van 70% ten opzichte van De NVB (2009) ziet daarnaast structurele veranderingen op de kantorenmarkt die leiden tot minder vraag naar kantoorruimte. Als gevolg van ontgroening en vergrijzing zal de Nederlandse beroepsbevolking krimpen, waardoor de vraag aan kantoormeters daalt. Ook wordt de samenleving steeds kritischer over het bijbouwen van nieuwe kantoren, terwijl oude kantoren tegelijkertijd leeg staan. Een gezonde kantorenmarkt biedt daarom meer mogelijkheden voor renovatie en sloop van oude kantoren. Opname en aanbod kantoorruimte (x1.000 m²) Nederland 2006-medio medio 2009 opname aanbod Bron: DTZ Zadelhoff Research, 2009 Krimp onder Nederlandse kantoorgebruikers Uit het Nationaal Kantorenmarkt Onderzoek blijkt dat 65% van de kantoorgebruikers de komende drie jaar een afname van hun kantooroppervlak verwacht (Twynstra Gudde, 2009). Hierdoor zal de leegstand toenemen. Kantoorgebruikers verwachten de komende periode te moeten bezuinigen als gevolg van de economische crisis. Een belangrijke bezuinigingsmaatregel is het definitief afstoten van kantooroppervlak. Dit scheelt aanzienlijk in de huisvestingskosten die voor veel organisaties ongeveer een derde van de totale kosten beslaan. Twynstra Gudde verwacht dat de krimp in de tweede helft van 2009 zal inzetten en in ieder geval tot in 2012 zal duren. Kansen voor duurzaam bouwen Ten tijde van economische crisis biedt duurzaam bouwen goede investeringskansen voor bedrijven. De directeur van Search Vastgoed meent dat de Nederlandse economie hierdoor op korte termijn een impuls krijgt en zich op lange termijn internationaal kan onderscheiden. Onderzoek van DTZ Zadelhoff (Chaulet, 2009) wijst uit dat duurzaam bouwen zich terug laat zien in de waarde van het vastgoed. Sociaal, Economisch en Milieuverantwoord bouwen (SEM-bouwen) heeft een financiële meerwaarde ten opzichte van traditioneel bouwen. De verschillen in exploitatiekosten tussen een SEM-gebouw en een regulier pand vertalen zich terug in een betere beleggingswaarde van het gebouw. Utrechtse marktpartijen constateren dat huurders vaker expliciet vragen om duurzame kantoorgebouwen. 17

20 Kantorenmarkt 2 Belang Randstad voor Nederlandse economie groeit In 2008 gaat het bij 86% van het opgenomen kantoorvolume in Nederland om een locatie binnen de Randstad. In het jaar daarvoor concentreerde 63% van de opname zich in de Randstad. De Randstad komt daarmee sterker naar voren vergeleken met Nederland als geheel. In de Dutch Office Market Outlook 2009 constateert Jones Lang LaSalle dat het opnamevolume op toplocaties in de Randstad in 2008 relatief stabiel is gebleven ten opzichte van Landelijk lichte toename van leegstand Het leegstandspercentage in Nederland is het afgelopen jaar met 0,3% gestegen naar 12,0%. De gemiddelde leegstand in de tien grootste gemeenten ligt hier met 11,4% iets onder. Het leegstandspercentage is hier uitgedrukt als percentage van de voorraad. Het betreft panden die daadwerkelijk leeg staan (DTZ, 2009). 2.2 Situatie op de Utrechtse kantorenmarkt Marktsituatie Utrecht is verslechterd Marktpartijen geven aan dat de situatie op de Utrechtse kantorenmarkt momenteel substantieel is verslechterd, vergeleken met een jaar geleden. Verhuur- en verkoopprocessen verlopen een stuk trager doordat beslissingstrajecten toenemen. Partijen nemen minder risico s bij het ontwikkelen van projecten. Een andere gesignaleerde ontwikkeling is het oplopen van incentives. Momenteel gaat het om maximaal 20% van de totale huursom over de contractperiode. Huurprijsniveaus blijven wel gehandhaafd. De verwachting is dat de kantorenmarkt rond 2012/2013 weer zal aantrekken. In de crisis van 2001/2002 ging het in Utrecht relatief goed vergeleken met andere steden, waaronder ook de andere grote steden. Of dat opnieuw het geval is, valt niet te zeggen. Er zijn kritische geluiden te horen over de bereikbaarheid van de stad. Een belangrijk pluspunt van Utrecht is de blijvende vraag van non-profitpartijen. Opname 2008 gehalveerd tot m² In 2008 bedroeg de opname in Utrecht m². Dit is minder dan de helft dan in het recordjaar 2007 ( m²). De opname van afgelopen jaar komt wel hoger uit dan in Dat de opname in 2008 lager uit zou komen dan in 2007 was in het eerste half jaar al duidelijk toen de opname m² bedroeg. Net als in 2007 vonden de meeste transacties plaats in Kanaleneiland. Het afgelopen jaar huurden Rabobank Nederland ( m²), Leger des Heils (5.200 m²) en Santander Consumer Finance Benelux (4.100 m²) kantoorhuisvesting in Kanaleneiland. Ook in het Stationsgebied (ministerie van Defensie, m²) en Papendorp (Synchroon, m²) vonden een aantal grootschalige transacties plaats. Marktpartijen geven aan dat beslissingstrajecten van bedrijven langer zijn geworden. Vooral de laatste paar maanden verlopen processen een stuk trager. Verhuurtransacties van meer dan m² komen steeds minder vaak voor. In het eerste half jaar van 2009 is in Utrecht slechts m² opgenomen. Door het geringe aantal transacties komt de jaaropname waarschijnlijk een stuk lager uit dan in Het is ook mogelijk dat transacties al wel rond zijn maar dat hiervan nog geen officiële melding is gemaakt. Het is mogelijk dat in de tweede helft van 2009 een administratieve inhaalslag wordt gemaakt. 18 Vastgoedmonitor Utrecht 2009

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Rapportage fase 1 - thema Locatie Mei 2013 Uitgevoerd in opdracht van CoreNet Global Benelux en beroepsvereniging Facility

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie