Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya."

Transcriptie

1 Vipassana Nieuwsbrief In de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door S.N. Goenka NEDERLANDSE EDITIE Vol. 37, Nr. 2, oktober 2010 Verschijnt 3x per jaar Woorden van Dhamma Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya. Uit iedere porie stroomt dankbaarheid Ik kan mijn schuld in geen enkel opzicht terugbetalen. Een Dhamma-leven leiden, de vreugde van Dhamma verspreiden aan degenen die lijden... dit is de enige manier! S.N. Goenka, chanting aan het begin van een 10-daagse Vipassana-cursus. Inhoud De dankbaarheidsbijeenkomst... p. 1 Vragen en antwoorden Goenkaji... p. 2 Europees nieuws... p. 3 Internationaal nieuws... p. 5 Dhamma Pajjota nieuws... p. 7 Nieuws uit Nederland & België... p. 15 De Dankbaarheidsbijeenkomst Op 17 januari 2010 was de grote koepel van de Global Vipassana Pagode in Mumbai de locatie voor de Dankbaarheidsbijeenkomst. Deze buitengewone gebeurtenis trok duizenden mensen vanuit de hele wereld aan. Tijdens dit evenement drukte Goenkaji zijn dankbaarheid uit jegens zijn leraar Sayagyi U Ba Khin, die hem het geschenk van Dhamma had gegeven. Goenkaji beschreef dit als een tweede geboorte, die de ware vervulling bracht: Een mensenleven wordt alleen betekenisvol, wanneer men de laag van onwetendheid doorbreekt en gevestigd raakt in wijsheid, zoals een kuiken door zijn eierschaal breekt en in het licht treedt. Tegelijkertijd uitte Goenkaji zijn dankbaarheid aan al zijn studenten wereldwijd, die hem de mogelijkheid boden zijn paramis te ontwikkelen door het geschenk van Dhamma van hem te accepteren, zoals hij het had ontvangen van Sayagyi. Goenkaji noemde in het bijzonder degenen, die in de eerste tien jaar cursussen volgden, nadat hij in 1969 naar India kwam om Vipassana meditatie te onderrichten. Als zij niet naar mij toe waren gekomen, zei hij, hoe had Dhamma zich dan over de wereld kunnen verspreiden? Goenkaji stond stil bij wat er bereikt is in de vier decennia sinds hij de taak van Dhammaduta ( afgezant van de Dhamma ) op zich nam. Mensen uit alle delen van de wereld, van alle religies en achtergronden zijn door de leer van Vipassana aangetrokken. Goenkaji schreef dit opmerkelijke succes toe aan zowel Sayagyi U Ba Khin en de Dhamma alsook aan zijn eigen studenten. Ik heb maar twee handen, zei hij, maar de Dhamma heeft er duizenden. Van de ontelbare duizenden die geholpen hebben, noemde Goenkaji enkelen persoonlijk, die op een bijzondere manier hadden bijgedragen. Sommige van hen waren aanwezig op de bijeenkomst, anderen konden er om uiteenlopende redenen niet zijn. In zijn slotwoord legde Goenkaji het doel en de waarde van de Global Vipassana Pagode uit.

2 Hij herdacht dat, toen de leer van de Boeddha zich 2300 jaar geleden verspreidde naar de buurlanden, mensen geïnspireerd raakten om Shwedagon en duizenden andere pagodes in Myanmar, Thailand, Cambodja, Laos en Indonesië te bouwen. Vandaag de dag getuigen deze monumenten nog steeds van India s geschenk van de Dhamma. Ze inspireren tot grenzeloze devotie jegens India en in het bijzonder jegens keizer Asoka, die Dhammadutas naar alle windstreken uitzond. Op vergelijkbare wijze zal de Global Vipassana Pagode duizenden jaren lang tot devotie inspireren jegens Myanmar en Sayagyi U Ba Khin. Het zal een herinnering zijn aan de ononderbroken lijn van leraren en leerlingen die de beoefening van Vipassana gedurende millennia bewaarden in dat land. En de sterke Dhamma-atmosfeer ervan zal kracht geven aan iedereen die er mediteert. Talloze Vipassana-mediteerders maakten vol vreugde dankbaar gebruik van de zeldzame gelegenheid om Goenkaji te ontmoeten. Ook hij zelf was blij om zo veel van zijn oudstudenten te zien. Dit hele programma is te zien op het internet via: Op een persconferentie na de bijeenkomst, zei Goenkaji dat iedereen baat kan hebben bij Vipassana. De regelmatige beoefening maakt een mediteerder vredig en volledig toegewijd om zijn of haar verantwoordelijkheden serieus te nemen. Verscheidene kranten en televisiezenders waren bij de persconferentie aanwezig. In aanvulling op de duizenden mensen die de Dankbaarheidsbijeenkomst bijwoonden, uit ik ook mijn dankbaarheid aan al mijn Dhammazonen en Dhamma-dochters wereldwijd. Door tien kostbare dagen van hun leven te geven, maakten ze het voor mij mogelijk om hen te dienen. Mogen zij blijven groeien in Dhamma. Ik deel mijn verdiensten met ieder van hen. S.N. Goenka Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden door Goenkaji Oud-studenten kunnen de Vipassana Nieuwsbrief vragen voorleggen over de Vipassana-techniek, zoals onderwezen door S.N. Goenka. Deze kunnen een specifiek onderwerp betreffen of meer algemeen van aard zijn. Uw inbreng helpt ons relevante onderwerpen te kiezen voor toekomstige uitgaven. Heeft u een vraag, leg deze dan voor aan: Vraag: Hoe kan men zich bevrijden van woede? Goenkaji: Door de beoefening van Vipassana! Een Vipassana-student observeert de ademhaling, of de lichamelijke gewaarwordingen die ontstaan bij woede. Deze observatie is met gelijkmoedigheid, zonder reactie. De woede wordt spoedig minder en verdwijnt. Door aanhoudende beoefening van Vipassana verandert het gewoontepatroon van de geest om met woede te reageren. Vraag: Hoe kan de geest in balans blijven wanneer we pijn ervaren? Goenkaji: Telkens wanneer er iets in de buitenwereld gebeurt dat we niet fijn vinden, zijn er onaangename gewaarwordingen in het lichaam. Een Vipassana mediteerder concentreert de gehele aandacht op deze gewaarwordingen zonder erop te reageren, enkel zeer objectief observerend. Het is erg lastig in het begin, maar langzamerhand wordt het makkelijker om de grove onaangename gewaarwordingen wat we pijn noemen te observeren met een gebalanceerde en kalme geest. Aangenaam, onaangenaam, het maakt niet uit. Elke gewaarwording ontstaat alleen en vergaat weer. Waarom reageren op iets dat zo vluchtig is? Vraag: Hoe lost Vipassana de maatschappelijke problemen op? Goenkaji: De maatschappij is uiteindelijk niets anders dan een groep van individuen. Om de problemen die binnen de maatschappij spelen op te lossen, dienen eerst de problemen van het individu te worden opgelost. We willen vrede in de wereld, maar we doen niks voor de vrede van het individu. Hoe is dit mogelijk? Vipassana maakt het voor het individu mogelijk om vrede en harmonie te ervaren. Vipassana helpt bij het oplossen van de problemen van het individu. Op deze manier begint de maatschappij vrede en harmonie te ervaren. Op deze manier beginnen de problemen van de maatschappij op te lossen. Vraag: Wanneer je een zondaar vergeeft, ben je dan niet bezig met het

3 aanmoedigen van zonde? Goenkaji: Moedig nooit aan tot zondigen. Behoed mensen voor het begaan van een zonde. Maar heb geen afkeer of woede jegens de zondaar. Voel liefde, mededogen, mett±. Deze persoon is een miserabele persoon, een onwetende persoon, die niet weet wat hij of zij aan het doen is. Zij schaden zichzelf en schaden anderen. Dus gebruik al je kracht, fysiek en verbaal, om deze persoon te behoeden voor het begaan van een zonde, maar met liefde en mededogen. Dit is wat Vipassana je zal leren. Vraag: Wanneer een negatieve handeling is uitgevoerd voor het welzijn van anderen, is dit dan slecht? Goenkaji: Dat is zeker slecht. Een negatieve handeling schaadt eerst jou. Wanneer jij jezelf hebt geschaad, kun je nooit iemand anders helpen. Een kreupele kan niet een andere kreupele helpen. Eerst moet je jezelf gezond te maken en dan zul je ontdekken dat je bent begonnen anderen te helpen. Europees Nieuws Nieuwe Europese DVD als kennismaking met Vipassana Een Europese outreach -dvd, ondertiteld in 7 talen, is nu beschikbaar voor Vipassanapresentaties voor het publiek en bovendien is het nieuwe materiaal te bekijken op de publieke website van het centrum via www. pajjota.dhamma.org De dvd bestaat uit drie delen: - inleiding (3 minuten): studenten op een cursus; - interviews met deelnemers aan cursussen (15 minuten); - interview met S.N. Goenka (20 minuten): korte inleiding tot de techniek, opgenomen in Dhamma Pajjota op 10 augustus 2002, tijdens het verblijf van Goenkaji en z n vrouw Mataji. De dvd is geproduceerd door VOCE (Vipassana Outreach Committee Europe). De interviews met deelnemers zijn nieuw en werden gefilmd tijdens een workshop in het Italiaanse centrum in september vorig jaar. De dvd werd heel positief onthaald binnen de Vipassana-organisatie en wordt nu wereldwijd door enthousiaste studenten gebruikt om de Dhamma verder bekend te maken. De dvd werd met vreugde getoond tijdens de open dag en het tienjarig bestaan van Dhamma Pajjota. De response was heel positief. Europees Centrum voor Lange Cursussen Juli 2010 De eerste cursussen in Europa s eerste centrum voor lange cursussen Het was een historisch moment in de verspreiding van Vipassana in Europa toen Dhamma Padh±na op 31 maart dit jaar haar deuren opende voor de eerste cursus. Veel commissieleden en toegewijde Dhammahelpers werkten onvermoeibaar door tot de laatste minuut om de laatste hand te leggen aan het Europese centrum voor lange cursussen. Het centrum was vervuld van een positieve en gelukkige sfeer toen alles op zijn plaats viel. Een Dhamma-helper vertelt: In die laatste twee weken werd echt een verbazingwekkende inspanning verricht. Zoveel mensen kwamen helpen. Toen iemand op een dag naar de stad ging om inkopen te doen en me vroeg of ik iets nodig had, antwoordde ik een extra week. Maar uiteindelijk hadden we die extra week niet nodig. De verf op de muren van de eetzalen was nog nat toen op dag 0 de eerste studenten arriveerden in een vredig, nieuw centrum. Anderhalf jaar geleden was dit nog bouwland, nu een meditatiecentrum. Het centrum opende met een Satipatthana Sutta cursus. De cursus was vol, met 51 studenten en 7 Dhamma-helpers. Zoals gepland verzorgde de keuken van Dhamma Dipa gedurende de hele cursus de lunch voor beide centra. In de keuken van Dhamma Padh±na werden ontbijt, salades en thee bereid en werd de afwas van het centrum gedaan. Deze regeling blijft goed werkbaar. Sommige Dhamma-helpers verblijven ter plaatse in Dhamma Padh±na en sommige in de keuken van Dhamma Dipa, waar een uitgesproken internationale sfeer heerst met helpers uit verschillende landen van het Europese vasteland en Israël. Zowel studenten als Dhamma-helpers hebben hun dankbaarheid uitgedrukt:

4 Een uitzicht over Dhamma Padh±na Tijdens de eerste cursus vroegen we studenten om alles wat niet functioneerde in hun accommodatie te noteren. Velen rapporteerden defect sanitair en verwarming, waardoor de vrijwilligers voor het onderhoud het druk hadden. Op een dag schreef iemand mijn kamer is fantastisch. En dezelfde boodschap verscheen vervolgens in nog twee andere talen. Ik voel me gezegend dat ik aanwezig kon zijn bij de geboorte van dit centrum! Ik voel een grote verandering in mezelf. Het is ongelooflijk! Als was ik een ander mens. Ik zie hetzelfde gezicht in de spiegel... maar wat een verandering vanbinnen!! Als commissielid dat tijdens de eerste cursus diende, was het prachtig om zien hoe alle inspanningen na jaren van hard werk vruchten begonnen te dragen. Het werk achter de schermen ging continue verder tijdens de eerste cursus, en nu nog steeds... Ik ben een van de studenten die deze cursus zojuist voltooide, afgelopen vrijdag. Ik wil graag mijn dankbaarheid betonen aan de vele mensen die zo hard werkten om een stevig en stabiel fundament te bouwen voor mijn meditatie-beoefening. De voorzieningen in het nieuwe centrum zijn echt fantastisch en laten een nieuwe graad van diepgang toe in de meditatie. Dank u wel! Dhamma Padh±na biedt ook kortere cursussen voor oud-studenten aan. Deze cursussen variëren in lengte en toelatingsvoorwaarden. U vindt meer informatie in het cursusschema op de website. U bent ook welkom om te komen dienen in dit nieuw gevestigde centrum. Het dienen in een ondersteunende Dhamma-omgeving, tijdens een cursus, tijdens een werkperiode of als Dhamma-helper voor langere periode, zal uw Dhamma versterken in het dagelijkse leven. Voor verdere informatie, en om in te schrijven om te zitten of te dienen, zie www. padhana.dhamma.org (gebruikersnaam <oldstudent>, wachtwoord <behappy>) of neem contact op met org.

5 De eetzalen van Dhamma Padh±na voor fase 1 Internationaal nieuws Noord-Amerika Vipassana in Noord-Amerikaanse gevangenissen Sinds 1997 heeft het North American Vipassana Prison Project meer dan dertig 10-daagse interne cursussen verzorgd voor meer dan 250 deelnemers in vijf penitentiaire inrichtingen in Noord-Amerika. Hieronder vallen meer dan zes cursussen in het Donaldson complex. Dit is een maximaal beveiligde gevangenis in Alabama waar ook de film The Dhamma Brothers is opgenomen. Een AT die in de begindagen van het project cursussen gaf in het Donaldson complex en daar recentelijk terugkeerde, was verbaasd over de veranderingen in veel van de gevangenen. Zelfs een gevangenbewaarder had het over duidelijke radicale veranderingen in enkele van de meest uitdagende gevangenen. Het cursusprogramma in het Donaldson complex blijft een bron van inspiratie voor de buitenwereld en een voorbeeld voor andere gevangenissen. De gevangenisdirecteur is erg enthousiast over de voortzetting en mogelijke uitbreiding van het programma in de Donaldson gevangenis. De North American Vipassana Prison Trust begeleidt de cursussen. De Trust houdt jaarlijkse bijeenkomsten om de activiteiten te plannen en training te geven. Ze ontwikkelt momenteel een website die gelinkt wordt aan de international prison website. Er kan online gedoneerd worden voor gevangenisactiviteiten in zowel de VS als Canada. Zowel mediteerders als niet-mediteerders kunnen doneren. Op deze website zullen te zijner tijd artikelen, onderzoeksverslagen en ander gevangenisgerelateerd materiaal te vinden zijn. Bezoek:

6 Eerste 10-daagse cursus in Dhamma Manda, VS De eerste 10-daagse cursus in het Noord- Californische Vipassana Centrum, Dhamma Manda, werd gehouden van 28 oktober tot 8 november Dhamma Manda, aangekocht in april 2008, is gelegen in het Cobb Mountain gebied van Lake County, Californië. Het landgoed beslaat bijna 7 hectare volwassen dennen-, sparren- en eikenbos en is gemakkelijk bereikbaar vanuit San Francisco, Santa Rosa en Sacramento. Het centrum zal in eerste instantie in de winter cursussen aanbieden voor 50 studenten en voor 60 studenten in de zomer. Tot de faciliteiten behoren een nieuw gebouwde Dhamma-hal, een professionele keuken en een vernieuwde eetzaal. Enkele accommodaties zijn ook verbeterd om studenten en helpers meer comfort en privacy te bieden. Er zijn nieuwe plannen voor een kantoor, verbetering van de accommodaties en uitbreiding van de totale capaciteit in een later stadium. Meer informatie is te vinden op dhamma.org of naar dhamma.org Zuid-Amerika Ecuador Eerste Vipassana cursus Van 5 augustus tot 15 augustus werd de eerste Vipassana-cursus in de buurt van Cuenca gehouden. Er deden 29 nieuwe studenten en 10 oud-studenten mee aan de cursus, die een groot succes was. Dhamma Simanta, Thailand Azië-Pacific Thailand Nieuw centrum in de buurt van Chiengmai geeft de eerste cursus In Dhamma Simanta, gelegen in de buurt van Chiengmai in het noorden van Thailand, is de eerste 10-daagse Vipassana-cursus gehouden van 23 december 2009 tot 3 januari Voor 2010 zijn maandelijks cursussen gepland. Het centrum is in eerste instantie bedoeld voor lokale studenten, totdat de faciliteiten worden uitgebreid. Dhamma Porano Voor een centrum in de buurt van Nakorn Sri- Dhammaraj is zes hectare land gedoneerd. Dit is een oude stad die sterk ontwikkeld is in religie, kunst en cultuur. Goenkaji heeft het centrum daarom de naam Dhamma Porano (de oude Dhamma ) gegeven. De planning voor de bouw is gestart. Het eerste project is de bouw van een tijdelijke Dhamma-hal voor 1-daagse cursussen.

7 Dhamma Porano, Thailand Dhamma Puneti Veertig hectare land is gedoneerd voor een centrum in de buurt van Nongkai in het noordoosten van Thailand, dicht bij de grens met Laos. Het heuvelachtige land is omringd door schaduwgevende beplanting en is slechts 21 kilometer verwijderd van de stad. Goenkaji heeft het centrum Dhamma Puneti, genoemd wat betekent: Opnieuw ervaren van Dhamma. Lokale oud-studenten hebben nu een tijdelijk gebouwtje neergezet voor groepszittingen. Dhamma Pajjota Nieuws Nieuwe projecten in Dhamma Pajjota Verbouwing van het zwembadpaviljoen met opslagruimte tot klein accommodatiegebouw voor lange-termijn-helpers en oud-studenten De renovatiewerken aan het vroegere zwembadpaviljoen, ook gekend onder de naam white house, dat is gelegen tussen het eetzalen-keuken-kantoor-complex en de meditatiezaal, zijn de tweede fase in de creatie van betere voorzieningen voor langetermijn-helpers. In de eerste fase werd de zolder van het kantoorgebouw gerenoveerd en in gebruik genomen door de vrouwelijke helpers. In het geval er geen of maar één mannelijke lange termijn helper op het centrum verblijft, bestaat ook de mogelijkheid het vrijstaande gebouwtje te gebruiken om een aantal extra cursisten in te huisvesten. Sinds de vergunning eind 2009 werd afgegeven, heeft een hele groep van vrijwilligers het gebouw onder handen genomen. Verschillende muren, een oude koelcel en een stuk plafond zijn uitgebroken. De begane grond is uitgediept om vloerisolatie te kunnen aanbrengen en gelijk getrokken.

8 Renovatie zwembadpaviljoen Funderingssleuven voor de nieuwe muren werden gegraven, met beton gevuld en de muren werden opgemetseld. Een nieuwe betonnen vloerplaat is ingegoten. De nieuwe raamopeningen zijn gemaakt, bestaande openingen aangepast of dichtgemetseld en lintelen geplaatst. Rondom het gebouw is er vanaf een halve meter diepte tot boven het maaiveld een waterbestendige perimeterisolatie aangebracht. Daarboven zal verder een houtstructuur met gevelbeplanking getimmerd worden, waartussen ongeveer 15 centimeter isolatie is voorzien. Ook de nutsvoorzieningen, electriciteit, water en gas, zijn naar het gebouw geleid vanaf de meditatiehal. Een oud student, ervaren in graafwerken, heeft hiervoor de sleuven met een gehuurde graafmachine gegraven. Tegelijkertijd zijn ook de aansluitingen voor de toekomstige lerarenaccommodatie gelegd. dat door externe bedrijven zal worden uitgevoerd. Tot nog toe is het de bedoeling om de ramen, het uitbreken en opruimen van het vroegere zwembad en het stucwerk uit te besteden. Om het bouwproces te versnellen en de vrijwilligers te ontlasten komen daar waarschijnlijk nog een aantal onderdelen bij, zoals de electriciteits- en sanitaire voorzieningen en de centrale verwarming. Als het het renovatieproject is afgerond, zullen er 5 nieuwe slaapkamers met wastafel van ongeveer 15 vierkante meter zijn gecreëerd. Verder zal het gebouw voorzien zijn van twee wc s, een badkamer met twee douches, en een wastafel. Een klein keukenblokje in de entree maakt het geheel af en geeft het gebouw een bijkomende voorziening, waardoor lange-termijn-helpers de gelegenheid hebben om meer buiten het cursusgebeuren te verblijven. De totale budgettering van het renovatieproject ligt tussen de euro, afhankelijk van het aandeel werk

9

10 De aankondiging op de gevel 10 jaar Dhamma Pajjota: verslag van de open dag Op zondag 6 juni 2010 vierde Dhamma Pajjota met een open dag het 10-jarig bestaan. Er werden ongeveer 260 bezoekers verwelkomd. Zo n 45 Dhamma-helpers hielpen alles mogelijk te maken. Het leek er even op dat het weer zich spelbreker zou tonen. Rond 14 uur, toen de open dag begon, regende het kort en leek het te gaan stormen. Toen trok de hemel echter open en bleef het warm en droog tot de open dag voorbij was. Daarna begon het plots hard te regenen, een goede timing dus! Het was duidelijk dat het merendeel van de bezoekers bewust was gekomen om meer te weten te komen over Vipassana. In aantal overtroffen deze de toevallige voorbijgangers ruim. Sommigen hadden zich reeds ingeschreven voor een cursus, en kwamen om het centrum al wat te leren kennen voor ze aan de cursus deelnamen. Oud-studenten brachten vrienden en familieleden mee waarvan ze dachten dat die baat zouden hebben bij de beoefening van Vipassana. Een oud-student huurde een bus af en nodigde een aantal mensen uit om zo samen naar Dhamma Pajjota te reizen. Er kwamen ook veel buurtbewoners naar de open dag. Sommigen waren gekomen na het lezen van een aankondiging in de lokale krant Het belang van Limburg. Velen zeiden dat ze op zoek waren naar meditatie, maar dat ze niet wisten dat ze het sinds 10 jaar vlak bij hun huis konden leren! Zij waren dan ook heel blij het Vipassana-centrum te leren kennen. De open dag leek een grote metta-dag, en de Dhamma-helpers die eraan meehielpen kijken terug op een vreugdevolle en succesvolle viering van 10 jaar Dhamma Pajjota. 10

11 Sfeerbeeld open dag 2010 Financieel jaarverslag 2009 Op 18 april 2010 werd het financieel jaarverslag aan de algemene vergadering van de Vipassana vzw voorgelegd. De jaarcijfers van 2009 en de begroting voor 2010 werden besproken en goedgekeurd. Beide documenten zijn te vinden op de website voor oud-studenten gebruikersnaam <oldstudent>, wachtwoord <behappy>, onder: organisatie van het centrum/vergaderingen/verslagen. Dhamma Pajjota is ook dit jaar weer financieel gezond; de reguliere donaties dekken over het algemeen de vaste kosten, inclusief aflossing hypotheek en onderhoudskosten. Financiering van projecten in 2010 In Dhamma Pajjota wordt op allerlei vlakken geïnvesteerd in de verbetering van het centrum, zodanig dat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden door cursisten. Kleinere investeringen kunnen in het algemeen gefinancierd worden uit de reguliere giften. Dit is mede te danken aan een goed geactualiseerde boekhouding. Dit jaar en ook volgend jaar zijn er twee grotere projecten die niet uit reguliere giften gefinancierd kunnen worden. Allereerst wordt er gebouwd aan een nieuwe verblijfsruimte voor 4 mannelijke lange-termijn-helpers of 8 oud-studenten (waarover elders in deze nieuwsbrief meer te lezen is). Ook zal eind 2010 begonnen worden met de bouw van een nieuwe verblijfsruimte voor leraren. De vergunning daarvoor is binnen en er liggen reeds enkele offertes klaar waarover op dit moment nog onderhandeld wordt. Door deze nieuwbouw zal meer accommodatie voor cursisten vrijkomen. De kosten van het eerste project zijn geschat op tot euro (afhankelijk van wat er door oud-studenten gedaan kan worden). Hiervoor zijn al leningen gegeven. De kosten van het tweede project, nieuwe verblijfsruimte voor assistent-leraren, zijn geschat op euro. Voor projecten als deze is altijd extra financiering nodig. Er wordt naar gestreefd de heropname van de hypotheek zo lang mogelijk uit te stellen of toch in elk geval zo laag mogelijk te houden. Het mooiste is natuurlijk als een project gefinancierd kan worden door middel van donaties (eenmalig dan wel periodiek) en leningen van oudstudenten. 11

12 Sfeerbeeld Open Dag 2010 Leningen Renteloos: oud-studenten kunnen altijd helpen bij de financiering door een renteloze lening af te sluiten. Rentedragend: voor de financiering van een specifiek project, waarvoor anders een banklening of verhoging van hypotheek aangegaan zou moeten worden, worden ook rentedragende leningen afgesloten. Met ingang van 2011 wordt die mogelijkheid geboden aan oud-studenten. De rente zal lager zijn dan de gangbare rente op een spaarrekening. Zo blijft er een element van dana voor de leninggever. Het is een heel effectieve vorm van dana, omdat daarmee de hoge hypotheekrente vermeden kan worden. Wil je een project financieel steunen? Heb je vragen? Stuur dan een mail naar pajjota.dhamma.org De boekhouding De taak van de boekhouder wordt sinds kort uitgevoerd door een goed gecoördineerd boekhoudteam, bestaande uit 5 oudstudenten. Door taken te splitsen en zo te organiseren dat van huis uit gewerkt kan worden, is het gemakkelijker om als team te werken aan de boekhouding. Ook kunnen taken afgewisseld worden. Sedert kort wordt gebruik gemaakt van een dropbox. Daardoor wordt het nog gemakkelijker om een deel van de boekhouding vanuit thuis te doen. Een goed bijgewerkte boekhouding maakt het mogelijk om donaties van cursisten optimaal te besteden, dit is heel belangrijk voor een goed functioneren van het centrum en het realiseren van nieuwe projecten. Vacature boekhouder Het boekhoudteam zoekt nog extra ondersteuning. Heb je interesse hiervoor mail dan naar Wat doet de huishoudcommissie? In Dhamma Pajjota zijn verschillende commissies actief. Elke commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van een bepaald stukje van de organisatie. Alle commissies rapporteren aan het bestuur. Deze keer: de huishoudcommissie. De taken van de huishoudcommissie beslaan een breed terrein. Enkele voorbeelden van zaken waarvoor deze commissie zorgt: - welke soort horren (tegen insecten) 12

13 schaffen we aan? - welke gordijnen van welke stof en van welke kleur komen er en wie maakt ze? - welke schoonmaakartikelen kopen we? (bijvoorbeeld dweilsystemen, stofzuigers, enz.) Verder doet deze commissie voorstellen aan het bestuur over zaken als de aankleding van ruimtes die gebouwd of verbouwd moeten worden. Je kunt hierbij denken aan welke bedden we aanschaffen, maar ook bijvoorbeeld welke matrassen, lampen, deurmatten, wastafels, spiegels. Daarnaast wordt hier beslist over reparaties van huishoudelijke zaken zoals de wasmachines, de stofzuigers, enz. Ook houdt Huishoud zich bezig met de planning van huishoudelijke taken die regelmatig terugkomen, zoals ramen lappen en dekens wassen. Dit zijn dan vaak taken die tijdens een werkperiode uitgevoerd worden. Een andere taak is het beheer van de hoogte van het energie- en waterverbruik. Er is een jaarlijks budget voor de huishoudcommissie, van waaruit uitgaven gedaan kunnen worden tot 250 euro. Voor grotere aanschaffen, zoals bijvoorbeeld kasten voor de lange termijn helpers, of bedden en matrassen, wordt een voorstel gemaakt dat naar het bestuur gaat. Het bestuur neemt besluiten over bedragen groter dan 250 euro. Taken die regelmatig terugkomen, en waar je een bijdrage aan zou kunnen leveren, zijn: - deurmatten in de entreeruimte van de Dhammahal tweemaal per jaar schoonmaken; - wassen van de dekens in de Dhammahal, twee maal per jaar; - wassen van de hoezen van de grote vierkante meditatiekussens, eenmaal per jaar; - wassen van de hoezen van de kleine meditatiekussens, tweemaal per jaar; - controleren of schoonmaakmaterialen aanwezig zijn, op hun plaats staan, en kijken of ze nog bruikbaar zijn, eenmaal per twee maanden. De huishoudcommissie vergadert elk weekend dat het bestuur bijeenkomt, dat is eens in de 6 weken. De data kun je vinden op in het oudstudenten gedeelte van de website. Hier kom je met de gebruikersnaam: oldstudent, en het wachtwoord: behappy. De data van de komende bestuursbijeenkomstern zijn: 30 en 31 oktober, 11 en 12 december. Je bent van harte welkom! Vergaderweekenden op het centrum Elke zes weken zijn er in het meditatiecentrum vergaderbijeenkomsten gedurende een weekend. Alles wat met de organisatie van een meditatiecentrum te maken heeft, wordt dan besproken. Op zaterdag komen de verschillende commissies bij elkaar. Zo is er een commissie voor bouwwerkzaamheden, financiën, voor de keuken, de tuin, het huishouden, Dhamma service of voor de organisatie van de tiendaagse cursussen. Op zondag is de vergadering van het bestuur van het centrum. Er zijn gedurende het weekend altijd mensen nodig om te koken. Je kunt een of meerdere van de vergaderingen bijwonen, en eens informeel met elkaar praten. Er wordt drie uur per dag gemediteerd. De data van de komende bestuursbijeenkomsten zijn: 30 / 31 oktober, 11 / 12 december 2010, 12 / 13 februari, 19 / 20 maart Wil je meer informatie, of je opgeven om eens te komen tijdens een vergaderweekend? Stuur dan een naar dhamma.org Je bent van harte welkom! Heb je belangstelling voor een van deze taken, of wil je op een andere manier bijdragen aan de huishoudcommissie? Wil je eerst meer informatie over de huishoudcommissie? Neem dan contact op met de coordinator Marian van den Berg via 13

14 Cursusschema Dhamma Pajjota & Nederland nov Sit & Serve Period / werkperiode 5 7 nov Cursus voor meisjes (8 18 jaar): Ned/Duits/Frans nov 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Frans nov 10-daagse: Engels/Nederlands 30 nov 11 dec 10-daagse: Engels/Frans dec Satipatthana Sutta: Engels/Duits dec 10-daagse: Engels/Nederlands (De Glind, Nederland) 31 dec 4 jan 3-daagse vrouwelijke oud-studenten: Eng/Nederl (De Glind, Nederland) dec 6 jan 10-daagse: Engels/Nederlands 6 18 jan Sit & Serve Period / werkperiode jan 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Duits jan 10-daagse: Engels/Frans 31 jan 16 feb Sit & Serve Period / werkperiode feb 10-daagse: Engels/Nederlands 2 5 maart 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Nederlands 8 19 maart 10-daagse: Engels/Duits 25 maart 3 apr Satipatthana Sutta: Engels/Frans 5 16 apr 10-daagse: Engels/Nederlands apr 10-daagse: Engels/Duits 1 mei 6 juni Sit & Serve Period / werkperiode mei Kindercursus (8 12): Nederlands/Duits/Frans 29 mei Open dag 2 5 juni 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Nederlands 7 18 juni 10-daagse: Engels/Nederlands 22 juni 3 juli 10-daagse: Engels/Duits 6 17 juli 10-daagse: Engels/Nederlands juli 10-daagse: Engels/Nederlands (De Glind, Nederland) juli Satipatthana Sutta: Engels/Nederlands 3 14 aug 10-daagse: Engels/Frans aug 10-daagse: Engels/Duits 31 aug 11 sept 10-daagse: Engels/Nederlands sept 10-daagse: Engels/Duits 26 sept 5 okt Sit & Serve Period / werkperiode 30 sept 2 okt Cursus voor jongens (8 18): Nederlands/Duits/Frans 5 16 okt 10-daagse: Engels/Nederlands okt 10-daagse: Engels/Duits 31 okt 16 nov Sit & Serve Period / werkperiode 4 6 nov Cursus voor meisjes (8 18): Nederlands/Duits/Frans nov 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Frans nov 10-daagse: Engels/Nederlands 29 nov 10 dec 10-daagse: Engels/Frans dec Satipatthana Sutta: Engels/Duits dec 3-daagse vr oud-stud: Eng/Nederl (De Glind, Nederland) 27 dec 7 jan 10-daagse: Engels/Nederlands 27 dec 7 jan 10-daagse: Engels/Nederlands (De Glind, Nederland) 14

15 Nieuws uit Nederland en België Cursussen rondom kerst in Nederland In de kerstperiode worden er weer twee cursussen georganiseerd in Nederland op een gehuurde locatie. Van 20 t/m 31 december vindt er een tiendaagse cursus plaats voor oud- en nieuwe studenten. Van 31 december 2010 t/m 4 januari 2011 is er een driedaagse cursus voor oud-studenten. Beide cursussen zijn in De Glind, vlakbij Amersfoort. Wil je je aanmelden om te zitten of om te dienen? Je kunt je inschrijven via www. nl.dhamma.org. Voor zitten is een ander formulier beschikbaar dan voor dienen, beide zijn te vinden op de website. Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een naar 1-Daagse cursussen in Nederland & België Dergelijke 1-daagse cursussen zijn een ideale manier om uw praktijk op te frissen. Tijdens de cursus wordt een derde van de tijd gewijd aan Anapana en tweederde aan Vipassana. Anapana-, Vipassana- en Metta-instructies, en een lezing van Goenkaji staan op het programma. De cursussen worden gegeven in het Nederlands en Engels. De cursussen zullen begeleid worden door een assistentleraar van S.N. Goenka. Het is mogelijk om tijdens de middagpauze vragen te stellen. Deze cursussen zijn toegankelijk voor iedereen die minstens één 10-daagse cursus heeft voltooid met S.N. Goenka of één van zijn assistent-leraren. Zoals andere Vipassana cursussen, worden 1- daagse cursussen uitsluitend gefinancierd op basis van giften van oud-studenten. Deze 1-daagse cursussen beginnen om 10 uur (arriveren om 09.45) en eindigen om uur. Het is ook mogelijk om voor een halve dag deel te nemen. Nederland 1-daagse cursussen in Amsterdam in 2010 Elke eerste zondag van de maand worden in Amsterdam 1-daagse cursussen georganiseerd voor oud-studenten. De 1-daagse cursussen worden gehouden op de volgende data: 31/10 Amsterdam 28/11 Amsterdam De 1-daagse cursussen worden gehouden op een centrale locatie in Amsterdam, op loopafstand van het centraal station en met (op zondag) gratis en voldoende parkeergelegenheid. Het adres is: Veemkade 578, Amsterdam. Wil je je aanmelden om te zitten of te dienen tijdens de 1-daagse? Op org/ os, gebruikersnaam: oldstudent, wachtwoord: behappy, vind je verdere informatie en een inschrijvingsformulier. België 1-daagse cursussen voor oud-studenten in Antwerpen, Brussel en Gent Maandelijks worden er 1-daagse cursussen voor oud-studenten georganiseerd. De cursussen vinden afwisselend plaats in Antwerpen, Brussel en Gent. De 1-daagse cursussen worden gehouden op de volgende data: /01 Brussel - 29/05 Brussel - 18/09 Brussel - 30/10 Brussel Locaties - Antwerpen: de cursussen in Antwerpen gaan door in de gebouwen van Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98 a, op 10 minuten wandelen van het NMBS-station Antwerpen-Centraal. - Brussel: Avenue Latérale, 281, 1180 Brussel, tram 92, halte St Job, bus 60, halte Vivier d oie, er is ook een treinhalte in Vivier d oie. - Gent: Zaal Blauwe Lotus, Begijnhoflaan 422. Vanaf het NMBS-station Gent-Sint- Pieters bereikbaar met tram 4, afstappen aan halte Brugsepoort. Indien u geïnteresseerd bent om één van deze cursussen te zitten kunt u zich inschrijven door een mail te schrijven naar één van de volgende adressen, naar gelang de locatie van de cursus waaraan u wenst deel te nemen, met vermelding van de datum van de cursus, en ook of u voltijds of deeltijds komt (voor- of namiddag): - Antwerpen: 15

16 dhamma.org - Brussel: dhamma.org - Gent: Praktische informatie Gelieve een eigen zitkussen en sjaal mee te brengen. Een vloerkussen wordt voorzien. Gelieve ook een eigen vegetarisch lunchpakket mee te brengen. Soep en warme dranken worden voorzien. Tussen de meditatie is er telkens een korte pauze van 10 minuten. Indien u enkel s namiddags komt, gelieve uw aankomst dan te plannen tijdens de lunchpauze van 13 uur tot 14 uur. Deze cursussen bieden ook een gelegenheid om Dhamma-dienst te leveren. Ook indien u geïnteresseerd bent om op een van deze cursussen te dienen kunt u een van deze adressen contacteren. Lokale groepszittingen in België en Nederland Groepzittingen zijn een waardevolle gelegenheid om uw Vipassana-meditatie te onderhouden. Mediteren met medestudenten, die dezelfde techniek beoefenen, geeft u de mogelijkheid om een uur of meer serieus te werken. Het is een bron van inspiratie, die uw dagelijkse meditatie zeker zal ondersteunen. Alle oud-studenten, die in de traditie van Goenkaji werken, worden uitgenodigd om aan dergelijke groepzittingen deel te nemen. België GENT (Oost-Vlaanderen) Elke maandagavond van tot bij Dirk & Mieke Taveirne. Kokerstraat 9, 9000 Gent. Tel GOUVY (Luxemburg) Elke woensdag- en zaterdagavond van tot bij Margo de Jonge/Danny Buysse. Honvelez 16, 6671 Bovigny. Tel HASSELT (Limburg) Elke zondagavond van tot bij Pierre Olefs. Jules Klockplein, 8, 3500 Hasselt Tel Tel Nederland AMSTERDAM Elke maandag van tot bij Roel Smelt. Kalverstraat 218d, 1012 XJ Amsterdam Tel AMSTERDAM Elke donderdag van tot uur bij Anneke Kruijer. Rustenburgerstraat 333 2h, 1072 GR Amsterdam Tel DEN HAAG Elke dinsdag van tot uur bij Tjeerd Aukes Buitenom 8, 2512 XA Den Haag Tel HAARLEM Elke dinsdag van 20:00 tot uur bij Saskia Robert. Diaconessenplein 92, 2012 YX Haarlem Tel MAASTRICHT Elke woensdag van tot bij Marie-José Anspach. St. Amandusstraat 18, 6212 CM Maastricht Tel ROTTERDAM Elke woensdag van tot bij Arthur Rosenfeld en Ana Teixido. Breitnerstraat 57b, 3015 XB Rotterdam Tel VENLO Elke maandag van tot uur bij Hans Remmen. Gebroeders Wienerstraat 17, 5913 XN Venlo Tel WAGENINGEN Elke woensdag van tot uur bij Wanka Lelieveld en Barbara Tielemans. Schaepmanstraat 49, 6702 AP Wageningen Tel / RETIE (Antwerpen) Elke dinsdagavond van tot bij Gert & Manja Blockx- Anthonissen. Adres: St. Jobstraat 6, 2470 Retie 16

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Nieuw in de bezorging: de app ikbezorg

Nieuw in de bezorging: de app ikbezorg Onder andere in dit nummer Deelabonnementen Regio s per september 2013 Het Spaarprogramma Gebeurtenissen in de wijk Kruiswoordpuzzel Voor alle freelancemedewerkers van de Persgroep Distributie - nummer

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief - December 2014

Nieuwsbrief - December 2014 Om Namah Shivay Waarheid, Eenvoud, Liefde Nieuwsbrief - December 2014 Kerstnummer Programma 2015 Kirtan Benefit Festival Ashram Sada Shiva Dham 1 Babaji in de Maha Shakti dhuni in Hairakhan Foto voorkant

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland Jaargang 18, nummer 2 APRIL 2007 Chadasjot Nieuwsblad van WIZO Nederland In dit nummer onder andere: Bezoek aan Rishon lezion en Afula Interview Margaret Mogendorff Nieuwe statuten ECWF Nieuws uit Israël

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie