Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya."

Transcriptie

1 Vipassana Nieuwsbrief In de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door S.N. Goenka NEDERLANDSE EDITIE Vol. 37, Nr. 2, oktober 2010 Verschijnt 3x per jaar Woorden van Dhamma Roma roma kirataga huv±, º a na cuk±y± j±ya; j²v³ª j±vana dharama k±, dukhiyana b±µ³ª dharama sukha, yah± ucita up±ya. Uit iedere porie stroomt dankbaarheid Ik kan mijn schuld in geen enkel opzicht terugbetalen. Een Dhamma-leven leiden, de vreugde van Dhamma verspreiden aan degenen die lijden... dit is de enige manier! S.N. Goenka, chanting aan het begin van een 10-daagse Vipassana-cursus. Inhoud De dankbaarheidsbijeenkomst... p. 1 Vragen en antwoorden Goenkaji... p. 2 Europees nieuws... p. 3 Internationaal nieuws... p. 5 Dhamma Pajjota nieuws... p. 7 Nieuws uit Nederland & België... p. 15 De Dankbaarheidsbijeenkomst Op 17 januari 2010 was de grote koepel van de Global Vipassana Pagode in Mumbai de locatie voor de Dankbaarheidsbijeenkomst. Deze buitengewone gebeurtenis trok duizenden mensen vanuit de hele wereld aan. Tijdens dit evenement drukte Goenkaji zijn dankbaarheid uit jegens zijn leraar Sayagyi U Ba Khin, die hem het geschenk van Dhamma had gegeven. Goenkaji beschreef dit als een tweede geboorte, die de ware vervulling bracht: Een mensenleven wordt alleen betekenisvol, wanneer men de laag van onwetendheid doorbreekt en gevestigd raakt in wijsheid, zoals een kuiken door zijn eierschaal breekt en in het licht treedt. Tegelijkertijd uitte Goenkaji zijn dankbaarheid aan al zijn studenten wereldwijd, die hem de mogelijkheid boden zijn paramis te ontwikkelen door het geschenk van Dhamma van hem te accepteren, zoals hij het had ontvangen van Sayagyi. Goenkaji noemde in het bijzonder degenen, die in de eerste tien jaar cursussen volgden, nadat hij in 1969 naar India kwam om Vipassana meditatie te onderrichten. Als zij niet naar mij toe waren gekomen, zei hij, hoe had Dhamma zich dan over de wereld kunnen verspreiden? Goenkaji stond stil bij wat er bereikt is in de vier decennia sinds hij de taak van Dhammaduta ( afgezant van de Dhamma ) op zich nam. Mensen uit alle delen van de wereld, van alle religies en achtergronden zijn door de leer van Vipassana aangetrokken. Goenkaji schreef dit opmerkelijke succes toe aan zowel Sayagyi U Ba Khin en de Dhamma alsook aan zijn eigen studenten. Ik heb maar twee handen, zei hij, maar de Dhamma heeft er duizenden. Van de ontelbare duizenden die geholpen hebben, noemde Goenkaji enkelen persoonlijk, die op een bijzondere manier hadden bijgedragen. Sommige van hen waren aanwezig op de bijeenkomst, anderen konden er om uiteenlopende redenen niet zijn. In zijn slotwoord legde Goenkaji het doel en de waarde van de Global Vipassana Pagode uit.

2 Hij herdacht dat, toen de leer van de Boeddha zich 2300 jaar geleden verspreidde naar de buurlanden, mensen geïnspireerd raakten om Shwedagon en duizenden andere pagodes in Myanmar, Thailand, Cambodja, Laos en Indonesië te bouwen. Vandaag de dag getuigen deze monumenten nog steeds van India s geschenk van de Dhamma. Ze inspireren tot grenzeloze devotie jegens India en in het bijzonder jegens keizer Asoka, die Dhammadutas naar alle windstreken uitzond. Op vergelijkbare wijze zal de Global Vipassana Pagode duizenden jaren lang tot devotie inspireren jegens Myanmar en Sayagyi U Ba Khin. Het zal een herinnering zijn aan de ononderbroken lijn van leraren en leerlingen die de beoefening van Vipassana gedurende millennia bewaarden in dat land. En de sterke Dhamma-atmosfeer ervan zal kracht geven aan iedereen die er mediteert. Talloze Vipassana-mediteerders maakten vol vreugde dankbaar gebruik van de zeldzame gelegenheid om Goenkaji te ontmoeten. Ook hij zelf was blij om zo veel van zijn oudstudenten te zien. Dit hele programma is te zien op het internet via: Op een persconferentie na de bijeenkomst, zei Goenkaji dat iedereen baat kan hebben bij Vipassana. De regelmatige beoefening maakt een mediteerder vredig en volledig toegewijd om zijn of haar verantwoordelijkheden serieus te nemen. Verscheidene kranten en televisiezenders waren bij de persconferentie aanwezig. In aanvulling op de duizenden mensen die de Dankbaarheidsbijeenkomst bijwoonden, uit ik ook mijn dankbaarheid aan al mijn Dhammazonen en Dhamma-dochters wereldwijd. Door tien kostbare dagen van hun leven te geven, maakten ze het voor mij mogelijk om hen te dienen. Mogen zij blijven groeien in Dhamma. Ik deel mijn verdiensten met ieder van hen. S.N. Goenka Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden door Goenkaji Oud-studenten kunnen de Vipassana Nieuwsbrief vragen voorleggen over de Vipassana-techniek, zoals onderwezen door S.N. Goenka. Deze kunnen een specifiek onderwerp betreffen of meer algemeen van aard zijn. Uw inbreng helpt ons relevante onderwerpen te kiezen voor toekomstige uitgaven. Heeft u een vraag, leg deze dan voor aan: Vraag: Hoe kan men zich bevrijden van woede? Goenkaji: Door de beoefening van Vipassana! Een Vipassana-student observeert de ademhaling, of de lichamelijke gewaarwordingen die ontstaan bij woede. Deze observatie is met gelijkmoedigheid, zonder reactie. De woede wordt spoedig minder en verdwijnt. Door aanhoudende beoefening van Vipassana verandert het gewoontepatroon van de geest om met woede te reageren. Vraag: Hoe kan de geest in balans blijven wanneer we pijn ervaren? Goenkaji: Telkens wanneer er iets in de buitenwereld gebeurt dat we niet fijn vinden, zijn er onaangename gewaarwordingen in het lichaam. Een Vipassana mediteerder concentreert de gehele aandacht op deze gewaarwordingen zonder erop te reageren, enkel zeer objectief observerend. Het is erg lastig in het begin, maar langzamerhand wordt het makkelijker om de grove onaangename gewaarwordingen wat we pijn noemen te observeren met een gebalanceerde en kalme geest. Aangenaam, onaangenaam, het maakt niet uit. Elke gewaarwording ontstaat alleen en vergaat weer. Waarom reageren op iets dat zo vluchtig is? Vraag: Hoe lost Vipassana de maatschappelijke problemen op? Goenkaji: De maatschappij is uiteindelijk niets anders dan een groep van individuen. Om de problemen die binnen de maatschappij spelen op te lossen, dienen eerst de problemen van het individu te worden opgelost. We willen vrede in de wereld, maar we doen niks voor de vrede van het individu. Hoe is dit mogelijk? Vipassana maakt het voor het individu mogelijk om vrede en harmonie te ervaren. Vipassana helpt bij het oplossen van de problemen van het individu. Op deze manier begint de maatschappij vrede en harmonie te ervaren. Op deze manier beginnen de problemen van de maatschappij op te lossen. Vraag: Wanneer je een zondaar vergeeft, ben je dan niet bezig met het

3 aanmoedigen van zonde? Goenkaji: Moedig nooit aan tot zondigen. Behoed mensen voor het begaan van een zonde. Maar heb geen afkeer of woede jegens de zondaar. Voel liefde, mededogen, mett±. Deze persoon is een miserabele persoon, een onwetende persoon, die niet weet wat hij of zij aan het doen is. Zij schaden zichzelf en schaden anderen. Dus gebruik al je kracht, fysiek en verbaal, om deze persoon te behoeden voor het begaan van een zonde, maar met liefde en mededogen. Dit is wat Vipassana je zal leren. Vraag: Wanneer een negatieve handeling is uitgevoerd voor het welzijn van anderen, is dit dan slecht? Goenkaji: Dat is zeker slecht. Een negatieve handeling schaadt eerst jou. Wanneer jij jezelf hebt geschaad, kun je nooit iemand anders helpen. Een kreupele kan niet een andere kreupele helpen. Eerst moet je jezelf gezond te maken en dan zul je ontdekken dat je bent begonnen anderen te helpen. Europees Nieuws Nieuwe Europese DVD als kennismaking met Vipassana Een Europese outreach -dvd, ondertiteld in 7 talen, is nu beschikbaar voor Vipassanapresentaties voor het publiek en bovendien is het nieuwe materiaal te bekijken op de publieke website van het centrum via www. pajjota.dhamma.org De dvd bestaat uit drie delen: - inleiding (3 minuten): studenten op een cursus; - interviews met deelnemers aan cursussen (15 minuten); - interview met S.N. Goenka (20 minuten): korte inleiding tot de techniek, opgenomen in Dhamma Pajjota op 10 augustus 2002, tijdens het verblijf van Goenkaji en z n vrouw Mataji. De dvd is geproduceerd door VOCE (Vipassana Outreach Committee Europe). De interviews met deelnemers zijn nieuw en werden gefilmd tijdens een workshop in het Italiaanse centrum in september vorig jaar. De dvd werd heel positief onthaald binnen de Vipassana-organisatie en wordt nu wereldwijd door enthousiaste studenten gebruikt om de Dhamma verder bekend te maken. De dvd werd met vreugde getoond tijdens de open dag en het tienjarig bestaan van Dhamma Pajjota. De response was heel positief. Europees Centrum voor Lange Cursussen Juli 2010 De eerste cursussen in Europa s eerste centrum voor lange cursussen Het was een historisch moment in de verspreiding van Vipassana in Europa toen Dhamma Padh±na op 31 maart dit jaar haar deuren opende voor de eerste cursus. Veel commissieleden en toegewijde Dhammahelpers werkten onvermoeibaar door tot de laatste minuut om de laatste hand te leggen aan het Europese centrum voor lange cursussen. Het centrum was vervuld van een positieve en gelukkige sfeer toen alles op zijn plaats viel. Een Dhamma-helper vertelt: In die laatste twee weken werd echt een verbazingwekkende inspanning verricht. Zoveel mensen kwamen helpen. Toen iemand op een dag naar de stad ging om inkopen te doen en me vroeg of ik iets nodig had, antwoordde ik een extra week. Maar uiteindelijk hadden we die extra week niet nodig. De verf op de muren van de eetzalen was nog nat toen op dag 0 de eerste studenten arriveerden in een vredig, nieuw centrum. Anderhalf jaar geleden was dit nog bouwland, nu een meditatiecentrum. Het centrum opende met een Satipatthana Sutta cursus. De cursus was vol, met 51 studenten en 7 Dhamma-helpers. Zoals gepland verzorgde de keuken van Dhamma Dipa gedurende de hele cursus de lunch voor beide centra. In de keuken van Dhamma Padh±na werden ontbijt, salades en thee bereid en werd de afwas van het centrum gedaan. Deze regeling blijft goed werkbaar. Sommige Dhamma-helpers verblijven ter plaatse in Dhamma Padh±na en sommige in de keuken van Dhamma Dipa, waar een uitgesproken internationale sfeer heerst met helpers uit verschillende landen van het Europese vasteland en Israël. Zowel studenten als Dhamma-helpers hebben hun dankbaarheid uitgedrukt:

4 Een uitzicht over Dhamma Padh±na Tijdens de eerste cursus vroegen we studenten om alles wat niet functioneerde in hun accommodatie te noteren. Velen rapporteerden defect sanitair en verwarming, waardoor de vrijwilligers voor het onderhoud het druk hadden. Op een dag schreef iemand mijn kamer is fantastisch. En dezelfde boodschap verscheen vervolgens in nog twee andere talen. Ik voel me gezegend dat ik aanwezig kon zijn bij de geboorte van dit centrum! Ik voel een grote verandering in mezelf. Het is ongelooflijk! Als was ik een ander mens. Ik zie hetzelfde gezicht in de spiegel... maar wat een verandering vanbinnen!! Als commissielid dat tijdens de eerste cursus diende, was het prachtig om zien hoe alle inspanningen na jaren van hard werk vruchten begonnen te dragen. Het werk achter de schermen ging continue verder tijdens de eerste cursus, en nu nog steeds... Ik ben een van de studenten die deze cursus zojuist voltooide, afgelopen vrijdag. Ik wil graag mijn dankbaarheid betonen aan de vele mensen die zo hard werkten om een stevig en stabiel fundament te bouwen voor mijn meditatie-beoefening. De voorzieningen in het nieuwe centrum zijn echt fantastisch en laten een nieuwe graad van diepgang toe in de meditatie. Dank u wel! Dhamma Padh±na biedt ook kortere cursussen voor oud-studenten aan. Deze cursussen variëren in lengte en toelatingsvoorwaarden. U vindt meer informatie in het cursusschema op de website. U bent ook welkom om te komen dienen in dit nieuw gevestigde centrum. Het dienen in een ondersteunende Dhamma-omgeving, tijdens een cursus, tijdens een werkperiode of als Dhamma-helper voor langere periode, zal uw Dhamma versterken in het dagelijkse leven. Voor verdere informatie, en om in te schrijven om te zitten of te dienen, zie www. padhana.dhamma.org (gebruikersnaam <oldstudent>, wachtwoord <behappy>) of neem contact op met org.

5 De eetzalen van Dhamma Padh±na voor fase 1 Internationaal nieuws Noord-Amerika Vipassana in Noord-Amerikaanse gevangenissen Sinds 1997 heeft het North American Vipassana Prison Project meer dan dertig 10-daagse interne cursussen verzorgd voor meer dan 250 deelnemers in vijf penitentiaire inrichtingen in Noord-Amerika. Hieronder vallen meer dan zes cursussen in het Donaldson complex. Dit is een maximaal beveiligde gevangenis in Alabama waar ook de film The Dhamma Brothers is opgenomen. Een AT die in de begindagen van het project cursussen gaf in het Donaldson complex en daar recentelijk terugkeerde, was verbaasd over de veranderingen in veel van de gevangenen. Zelfs een gevangenbewaarder had het over duidelijke radicale veranderingen in enkele van de meest uitdagende gevangenen. Het cursusprogramma in het Donaldson complex blijft een bron van inspiratie voor de buitenwereld en een voorbeeld voor andere gevangenissen. De gevangenisdirecteur is erg enthousiast over de voortzetting en mogelijke uitbreiding van het programma in de Donaldson gevangenis. De North American Vipassana Prison Trust begeleidt de cursussen. De Trust houdt jaarlijkse bijeenkomsten om de activiteiten te plannen en training te geven. Ze ontwikkelt momenteel een website die gelinkt wordt aan de international prison website. Er kan online gedoneerd worden voor gevangenisactiviteiten in zowel de VS als Canada. Zowel mediteerders als niet-mediteerders kunnen doneren. Op deze website zullen te zijner tijd artikelen, onderzoeksverslagen en ander gevangenisgerelateerd materiaal te vinden zijn. Bezoek:

6 Eerste 10-daagse cursus in Dhamma Manda, VS De eerste 10-daagse cursus in het Noord- Californische Vipassana Centrum, Dhamma Manda, werd gehouden van 28 oktober tot 8 november Dhamma Manda, aangekocht in april 2008, is gelegen in het Cobb Mountain gebied van Lake County, Californië. Het landgoed beslaat bijna 7 hectare volwassen dennen-, sparren- en eikenbos en is gemakkelijk bereikbaar vanuit San Francisco, Santa Rosa en Sacramento. Het centrum zal in eerste instantie in de winter cursussen aanbieden voor 50 studenten en voor 60 studenten in de zomer. Tot de faciliteiten behoren een nieuw gebouwde Dhamma-hal, een professionele keuken en een vernieuwde eetzaal. Enkele accommodaties zijn ook verbeterd om studenten en helpers meer comfort en privacy te bieden. Er zijn nieuwe plannen voor een kantoor, verbetering van de accommodaties en uitbreiding van de totale capaciteit in een later stadium. Meer informatie is te vinden op dhamma.org of naar dhamma.org Zuid-Amerika Ecuador Eerste Vipassana cursus Van 5 augustus tot 15 augustus werd de eerste Vipassana-cursus in de buurt van Cuenca gehouden. Er deden 29 nieuwe studenten en 10 oud-studenten mee aan de cursus, die een groot succes was. Dhamma Simanta, Thailand Azië-Pacific Thailand Nieuw centrum in de buurt van Chiengmai geeft de eerste cursus In Dhamma Simanta, gelegen in de buurt van Chiengmai in het noorden van Thailand, is de eerste 10-daagse Vipassana-cursus gehouden van 23 december 2009 tot 3 januari Voor 2010 zijn maandelijks cursussen gepland. Het centrum is in eerste instantie bedoeld voor lokale studenten, totdat de faciliteiten worden uitgebreid. Dhamma Porano Voor een centrum in de buurt van Nakorn Sri- Dhammaraj is zes hectare land gedoneerd. Dit is een oude stad die sterk ontwikkeld is in religie, kunst en cultuur. Goenkaji heeft het centrum daarom de naam Dhamma Porano (de oude Dhamma ) gegeven. De planning voor de bouw is gestart. Het eerste project is de bouw van een tijdelijke Dhamma-hal voor 1-daagse cursussen.

7 Dhamma Porano, Thailand Dhamma Puneti Veertig hectare land is gedoneerd voor een centrum in de buurt van Nongkai in het noordoosten van Thailand, dicht bij de grens met Laos. Het heuvelachtige land is omringd door schaduwgevende beplanting en is slechts 21 kilometer verwijderd van de stad. Goenkaji heeft het centrum Dhamma Puneti, genoemd wat betekent: Opnieuw ervaren van Dhamma. Lokale oud-studenten hebben nu een tijdelijk gebouwtje neergezet voor groepszittingen. Dhamma Pajjota Nieuws Nieuwe projecten in Dhamma Pajjota Verbouwing van het zwembadpaviljoen met opslagruimte tot klein accommodatiegebouw voor lange-termijn-helpers en oud-studenten De renovatiewerken aan het vroegere zwembadpaviljoen, ook gekend onder de naam white house, dat is gelegen tussen het eetzalen-keuken-kantoor-complex en de meditatiezaal, zijn de tweede fase in de creatie van betere voorzieningen voor langetermijn-helpers. In de eerste fase werd de zolder van het kantoorgebouw gerenoveerd en in gebruik genomen door de vrouwelijke helpers. In het geval er geen of maar één mannelijke lange termijn helper op het centrum verblijft, bestaat ook de mogelijkheid het vrijstaande gebouwtje te gebruiken om een aantal extra cursisten in te huisvesten. Sinds de vergunning eind 2009 werd afgegeven, heeft een hele groep van vrijwilligers het gebouw onder handen genomen. Verschillende muren, een oude koelcel en een stuk plafond zijn uitgebroken. De begane grond is uitgediept om vloerisolatie te kunnen aanbrengen en gelijk getrokken.

8 Renovatie zwembadpaviljoen Funderingssleuven voor de nieuwe muren werden gegraven, met beton gevuld en de muren werden opgemetseld. Een nieuwe betonnen vloerplaat is ingegoten. De nieuwe raamopeningen zijn gemaakt, bestaande openingen aangepast of dichtgemetseld en lintelen geplaatst. Rondom het gebouw is er vanaf een halve meter diepte tot boven het maaiveld een waterbestendige perimeterisolatie aangebracht. Daarboven zal verder een houtstructuur met gevelbeplanking getimmerd worden, waartussen ongeveer 15 centimeter isolatie is voorzien. Ook de nutsvoorzieningen, electriciteit, water en gas, zijn naar het gebouw geleid vanaf de meditatiehal. Een oud student, ervaren in graafwerken, heeft hiervoor de sleuven met een gehuurde graafmachine gegraven. Tegelijkertijd zijn ook de aansluitingen voor de toekomstige lerarenaccommodatie gelegd. dat door externe bedrijven zal worden uitgevoerd. Tot nog toe is het de bedoeling om de ramen, het uitbreken en opruimen van het vroegere zwembad en het stucwerk uit te besteden. Om het bouwproces te versnellen en de vrijwilligers te ontlasten komen daar waarschijnlijk nog een aantal onderdelen bij, zoals de electriciteits- en sanitaire voorzieningen en de centrale verwarming. Als het het renovatieproject is afgerond, zullen er 5 nieuwe slaapkamers met wastafel van ongeveer 15 vierkante meter zijn gecreëerd. Verder zal het gebouw voorzien zijn van twee wc s, een badkamer met twee douches, en een wastafel. Een klein keukenblokje in de entree maakt het geheel af en geeft het gebouw een bijkomende voorziening, waardoor lange-termijn-helpers de gelegenheid hebben om meer buiten het cursusgebeuren te verblijven. De totale budgettering van het renovatieproject ligt tussen de euro, afhankelijk van het aandeel werk

9

10 De aankondiging op de gevel 10 jaar Dhamma Pajjota: verslag van de open dag Op zondag 6 juni 2010 vierde Dhamma Pajjota met een open dag het 10-jarig bestaan. Er werden ongeveer 260 bezoekers verwelkomd. Zo n 45 Dhamma-helpers hielpen alles mogelijk te maken. Het leek er even op dat het weer zich spelbreker zou tonen. Rond 14 uur, toen de open dag begon, regende het kort en leek het te gaan stormen. Toen trok de hemel echter open en bleef het warm en droog tot de open dag voorbij was. Daarna begon het plots hard te regenen, een goede timing dus! Het was duidelijk dat het merendeel van de bezoekers bewust was gekomen om meer te weten te komen over Vipassana. In aantal overtroffen deze de toevallige voorbijgangers ruim. Sommigen hadden zich reeds ingeschreven voor een cursus, en kwamen om het centrum al wat te leren kennen voor ze aan de cursus deelnamen. Oud-studenten brachten vrienden en familieleden mee waarvan ze dachten dat die baat zouden hebben bij de beoefening van Vipassana. Een oud-student huurde een bus af en nodigde een aantal mensen uit om zo samen naar Dhamma Pajjota te reizen. Er kwamen ook veel buurtbewoners naar de open dag. Sommigen waren gekomen na het lezen van een aankondiging in de lokale krant Het belang van Limburg. Velen zeiden dat ze op zoek waren naar meditatie, maar dat ze niet wisten dat ze het sinds 10 jaar vlak bij hun huis konden leren! Zij waren dan ook heel blij het Vipassana-centrum te leren kennen. De open dag leek een grote metta-dag, en de Dhamma-helpers die eraan meehielpen kijken terug op een vreugdevolle en succesvolle viering van 10 jaar Dhamma Pajjota. 10

11 Sfeerbeeld open dag 2010 Financieel jaarverslag 2009 Op 18 april 2010 werd het financieel jaarverslag aan de algemene vergadering van de Vipassana vzw voorgelegd. De jaarcijfers van 2009 en de begroting voor 2010 werden besproken en goedgekeurd. Beide documenten zijn te vinden op de website voor oud-studenten gebruikersnaam <oldstudent>, wachtwoord <behappy>, onder: organisatie van het centrum/vergaderingen/verslagen. Dhamma Pajjota is ook dit jaar weer financieel gezond; de reguliere donaties dekken over het algemeen de vaste kosten, inclusief aflossing hypotheek en onderhoudskosten. Financiering van projecten in 2010 In Dhamma Pajjota wordt op allerlei vlakken geïnvesteerd in de verbetering van het centrum, zodanig dat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden door cursisten. Kleinere investeringen kunnen in het algemeen gefinancierd worden uit de reguliere giften. Dit is mede te danken aan een goed geactualiseerde boekhouding. Dit jaar en ook volgend jaar zijn er twee grotere projecten die niet uit reguliere giften gefinancierd kunnen worden. Allereerst wordt er gebouwd aan een nieuwe verblijfsruimte voor 4 mannelijke lange-termijn-helpers of 8 oud-studenten (waarover elders in deze nieuwsbrief meer te lezen is). Ook zal eind 2010 begonnen worden met de bouw van een nieuwe verblijfsruimte voor leraren. De vergunning daarvoor is binnen en er liggen reeds enkele offertes klaar waarover op dit moment nog onderhandeld wordt. Door deze nieuwbouw zal meer accommodatie voor cursisten vrijkomen. De kosten van het eerste project zijn geschat op tot euro (afhankelijk van wat er door oud-studenten gedaan kan worden). Hiervoor zijn al leningen gegeven. De kosten van het tweede project, nieuwe verblijfsruimte voor assistent-leraren, zijn geschat op euro. Voor projecten als deze is altijd extra financiering nodig. Er wordt naar gestreefd de heropname van de hypotheek zo lang mogelijk uit te stellen of toch in elk geval zo laag mogelijk te houden. Het mooiste is natuurlijk als een project gefinancierd kan worden door middel van donaties (eenmalig dan wel periodiek) en leningen van oudstudenten. 11

12 Sfeerbeeld Open Dag 2010 Leningen Renteloos: oud-studenten kunnen altijd helpen bij de financiering door een renteloze lening af te sluiten. Rentedragend: voor de financiering van een specifiek project, waarvoor anders een banklening of verhoging van hypotheek aangegaan zou moeten worden, worden ook rentedragende leningen afgesloten. Met ingang van 2011 wordt die mogelijkheid geboden aan oud-studenten. De rente zal lager zijn dan de gangbare rente op een spaarrekening. Zo blijft er een element van dana voor de leninggever. Het is een heel effectieve vorm van dana, omdat daarmee de hoge hypotheekrente vermeden kan worden. Wil je een project financieel steunen? Heb je vragen? Stuur dan een mail naar pajjota.dhamma.org De boekhouding De taak van de boekhouder wordt sinds kort uitgevoerd door een goed gecoördineerd boekhoudteam, bestaande uit 5 oudstudenten. Door taken te splitsen en zo te organiseren dat van huis uit gewerkt kan worden, is het gemakkelijker om als team te werken aan de boekhouding. Ook kunnen taken afgewisseld worden. Sedert kort wordt gebruik gemaakt van een dropbox. Daardoor wordt het nog gemakkelijker om een deel van de boekhouding vanuit thuis te doen. Een goed bijgewerkte boekhouding maakt het mogelijk om donaties van cursisten optimaal te besteden, dit is heel belangrijk voor een goed functioneren van het centrum en het realiseren van nieuwe projecten. Vacature boekhouder Het boekhoudteam zoekt nog extra ondersteuning. Heb je interesse hiervoor mail dan naar Wat doet de huishoudcommissie? In Dhamma Pajjota zijn verschillende commissies actief. Elke commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van een bepaald stukje van de organisatie. Alle commissies rapporteren aan het bestuur. Deze keer: de huishoudcommissie. De taken van de huishoudcommissie beslaan een breed terrein. Enkele voorbeelden van zaken waarvoor deze commissie zorgt: - welke soort horren (tegen insecten) 12

13 schaffen we aan? - welke gordijnen van welke stof en van welke kleur komen er en wie maakt ze? - welke schoonmaakartikelen kopen we? (bijvoorbeeld dweilsystemen, stofzuigers, enz.) Verder doet deze commissie voorstellen aan het bestuur over zaken als de aankleding van ruimtes die gebouwd of verbouwd moeten worden. Je kunt hierbij denken aan welke bedden we aanschaffen, maar ook bijvoorbeeld welke matrassen, lampen, deurmatten, wastafels, spiegels. Daarnaast wordt hier beslist over reparaties van huishoudelijke zaken zoals de wasmachines, de stofzuigers, enz. Ook houdt Huishoud zich bezig met de planning van huishoudelijke taken die regelmatig terugkomen, zoals ramen lappen en dekens wassen. Dit zijn dan vaak taken die tijdens een werkperiode uitgevoerd worden. Een andere taak is het beheer van de hoogte van het energie- en waterverbruik. Er is een jaarlijks budget voor de huishoudcommissie, van waaruit uitgaven gedaan kunnen worden tot 250 euro. Voor grotere aanschaffen, zoals bijvoorbeeld kasten voor de lange termijn helpers, of bedden en matrassen, wordt een voorstel gemaakt dat naar het bestuur gaat. Het bestuur neemt besluiten over bedragen groter dan 250 euro. Taken die regelmatig terugkomen, en waar je een bijdrage aan zou kunnen leveren, zijn: - deurmatten in de entreeruimte van de Dhammahal tweemaal per jaar schoonmaken; - wassen van de dekens in de Dhammahal, twee maal per jaar; - wassen van de hoezen van de grote vierkante meditatiekussens, eenmaal per jaar; - wassen van de hoezen van de kleine meditatiekussens, tweemaal per jaar; - controleren of schoonmaakmaterialen aanwezig zijn, op hun plaats staan, en kijken of ze nog bruikbaar zijn, eenmaal per twee maanden. De huishoudcommissie vergadert elk weekend dat het bestuur bijeenkomt, dat is eens in de 6 weken. De data kun je vinden op in het oudstudenten gedeelte van de website. Hier kom je met de gebruikersnaam: oldstudent, en het wachtwoord: behappy. De data van de komende bestuursbijeenkomstern zijn: 30 en 31 oktober, 11 en 12 december. Je bent van harte welkom! Vergaderweekenden op het centrum Elke zes weken zijn er in het meditatiecentrum vergaderbijeenkomsten gedurende een weekend. Alles wat met de organisatie van een meditatiecentrum te maken heeft, wordt dan besproken. Op zaterdag komen de verschillende commissies bij elkaar. Zo is er een commissie voor bouwwerkzaamheden, financiën, voor de keuken, de tuin, het huishouden, Dhamma service of voor de organisatie van de tiendaagse cursussen. Op zondag is de vergadering van het bestuur van het centrum. Er zijn gedurende het weekend altijd mensen nodig om te koken. Je kunt een of meerdere van de vergaderingen bijwonen, en eens informeel met elkaar praten. Er wordt drie uur per dag gemediteerd. De data van de komende bestuursbijeenkomsten zijn: 30 / 31 oktober, 11 / 12 december 2010, 12 / 13 februari, 19 / 20 maart Wil je meer informatie, of je opgeven om eens te komen tijdens een vergaderweekend? Stuur dan een naar dhamma.org Je bent van harte welkom! Heb je belangstelling voor een van deze taken, of wil je op een andere manier bijdragen aan de huishoudcommissie? Wil je eerst meer informatie over de huishoudcommissie? Neem dan contact op met de coordinator Marian van den Berg via 13

14 Cursusschema Dhamma Pajjota & Nederland nov Sit & Serve Period / werkperiode 5 7 nov Cursus voor meisjes (8 18 jaar): Ned/Duits/Frans nov 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Frans nov 10-daagse: Engels/Nederlands 30 nov 11 dec 10-daagse: Engels/Frans dec Satipatthana Sutta: Engels/Duits dec 10-daagse: Engels/Nederlands (De Glind, Nederland) 31 dec 4 jan 3-daagse vrouwelijke oud-studenten: Eng/Nederl (De Glind, Nederland) dec 6 jan 10-daagse: Engels/Nederlands 6 18 jan Sit & Serve Period / werkperiode jan 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Duits jan 10-daagse: Engels/Frans 31 jan 16 feb Sit & Serve Period / werkperiode feb 10-daagse: Engels/Nederlands 2 5 maart 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Nederlands 8 19 maart 10-daagse: Engels/Duits 25 maart 3 apr Satipatthana Sutta: Engels/Frans 5 16 apr 10-daagse: Engels/Nederlands apr 10-daagse: Engels/Duits 1 mei 6 juni Sit & Serve Period / werkperiode mei Kindercursus (8 12): Nederlands/Duits/Frans 29 mei Open dag 2 5 juni 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Nederlands 7 18 juni 10-daagse: Engels/Nederlands 22 juni 3 juli 10-daagse: Engels/Duits 6 17 juli 10-daagse: Engels/Nederlands juli 10-daagse: Engels/Nederlands (De Glind, Nederland) juli Satipatthana Sutta: Engels/Nederlands 3 14 aug 10-daagse: Engels/Frans aug 10-daagse: Engels/Duits 31 aug 11 sept 10-daagse: Engels/Nederlands sept 10-daagse: Engels/Duits 26 sept 5 okt Sit & Serve Period / werkperiode 30 sept 2 okt Cursus voor jongens (8 18): Nederlands/Duits/Frans 5 16 okt 10-daagse: Engels/Nederlands okt 10-daagse: Engels/Duits 31 okt 16 nov Sit & Serve Period / werkperiode 4 6 nov Cursus voor meisjes (8 18): Nederlands/Duits/Frans nov 3-daagse voor oud-studenten: Engels/Frans nov 10-daagse: Engels/Nederlands 29 nov 10 dec 10-daagse: Engels/Frans dec Satipatthana Sutta: Engels/Duits dec 3-daagse vr oud-stud: Eng/Nederl (De Glind, Nederland) 27 dec 7 jan 10-daagse: Engels/Nederlands 27 dec 7 jan 10-daagse: Engels/Nederlands (De Glind, Nederland) 14

15 Nieuws uit Nederland en België Cursussen rondom kerst in Nederland In de kerstperiode worden er weer twee cursussen georganiseerd in Nederland op een gehuurde locatie. Van 20 t/m 31 december vindt er een tiendaagse cursus plaats voor oud- en nieuwe studenten. Van 31 december 2010 t/m 4 januari 2011 is er een driedaagse cursus voor oud-studenten. Beide cursussen zijn in De Glind, vlakbij Amersfoort. Wil je je aanmelden om te zitten of om te dienen? Je kunt je inschrijven via www. nl.dhamma.org. Voor zitten is een ander formulier beschikbaar dan voor dienen, beide zijn te vinden op de website. Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een naar 1-Daagse cursussen in Nederland & België Dergelijke 1-daagse cursussen zijn een ideale manier om uw praktijk op te frissen. Tijdens de cursus wordt een derde van de tijd gewijd aan Anapana en tweederde aan Vipassana. Anapana-, Vipassana- en Metta-instructies, en een lezing van Goenkaji staan op het programma. De cursussen worden gegeven in het Nederlands en Engels. De cursussen zullen begeleid worden door een assistentleraar van S.N. Goenka. Het is mogelijk om tijdens de middagpauze vragen te stellen. Deze cursussen zijn toegankelijk voor iedereen die minstens één 10-daagse cursus heeft voltooid met S.N. Goenka of één van zijn assistent-leraren. Zoals andere Vipassana cursussen, worden 1- daagse cursussen uitsluitend gefinancierd op basis van giften van oud-studenten. Deze 1-daagse cursussen beginnen om 10 uur (arriveren om 09.45) en eindigen om uur. Het is ook mogelijk om voor een halve dag deel te nemen. Nederland 1-daagse cursussen in Amsterdam in 2010 Elke eerste zondag van de maand worden in Amsterdam 1-daagse cursussen georganiseerd voor oud-studenten. De 1-daagse cursussen worden gehouden op de volgende data: 31/10 Amsterdam 28/11 Amsterdam De 1-daagse cursussen worden gehouden op een centrale locatie in Amsterdam, op loopafstand van het centraal station en met (op zondag) gratis en voldoende parkeergelegenheid. Het adres is: Veemkade 578, Amsterdam. Wil je je aanmelden om te zitten of te dienen tijdens de 1-daagse? Op org/ os, gebruikersnaam: oldstudent, wachtwoord: behappy, vind je verdere informatie en een inschrijvingsformulier. België 1-daagse cursussen voor oud-studenten in Antwerpen, Brussel en Gent Maandelijks worden er 1-daagse cursussen voor oud-studenten georganiseerd. De cursussen vinden afwisselend plaats in Antwerpen, Brussel en Gent. De 1-daagse cursussen worden gehouden op de volgende data: /01 Brussel - 29/05 Brussel - 18/09 Brussel - 30/10 Brussel Locaties - Antwerpen: de cursussen in Antwerpen gaan door in de gebouwen van Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98 a, op 10 minuten wandelen van het NMBS-station Antwerpen-Centraal. - Brussel: Avenue Latérale, 281, 1180 Brussel, tram 92, halte St Job, bus 60, halte Vivier d oie, er is ook een treinhalte in Vivier d oie. - Gent: Zaal Blauwe Lotus, Begijnhoflaan 422. Vanaf het NMBS-station Gent-Sint- Pieters bereikbaar met tram 4, afstappen aan halte Brugsepoort. Indien u geïnteresseerd bent om één van deze cursussen te zitten kunt u zich inschrijven door een mail te schrijven naar één van de volgende adressen, naar gelang de locatie van de cursus waaraan u wenst deel te nemen, met vermelding van de datum van de cursus, en ook of u voltijds of deeltijds komt (voor- of namiddag): - Antwerpen: 15

16 dhamma.org - Brussel: dhamma.org - Gent: Praktische informatie Gelieve een eigen zitkussen en sjaal mee te brengen. Een vloerkussen wordt voorzien. Gelieve ook een eigen vegetarisch lunchpakket mee te brengen. Soep en warme dranken worden voorzien. Tussen de meditatie is er telkens een korte pauze van 10 minuten. Indien u enkel s namiddags komt, gelieve uw aankomst dan te plannen tijdens de lunchpauze van 13 uur tot 14 uur. Deze cursussen bieden ook een gelegenheid om Dhamma-dienst te leveren. Ook indien u geïnteresseerd bent om op een van deze cursussen te dienen kunt u een van deze adressen contacteren. Lokale groepszittingen in België en Nederland Groepzittingen zijn een waardevolle gelegenheid om uw Vipassana-meditatie te onderhouden. Mediteren met medestudenten, die dezelfde techniek beoefenen, geeft u de mogelijkheid om een uur of meer serieus te werken. Het is een bron van inspiratie, die uw dagelijkse meditatie zeker zal ondersteunen. Alle oud-studenten, die in de traditie van Goenkaji werken, worden uitgenodigd om aan dergelijke groepzittingen deel te nemen. België GENT (Oost-Vlaanderen) Elke maandagavond van tot bij Dirk & Mieke Taveirne. Kokerstraat 9, 9000 Gent. Tel GOUVY (Luxemburg) Elke woensdag- en zaterdagavond van tot bij Margo de Jonge/Danny Buysse. Honvelez 16, 6671 Bovigny. Tel HASSELT (Limburg) Elke zondagavond van tot bij Pierre Olefs. Jules Klockplein, 8, 3500 Hasselt Tel Tel Nederland AMSTERDAM Elke maandag van tot bij Roel Smelt. Kalverstraat 218d, 1012 XJ Amsterdam Tel AMSTERDAM Elke donderdag van tot uur bij Anneke Kruijer. Rustenburgerstraat 333 2h, 1072 GR Amsterdam Tel DEN HAAG Elke dinsdag van tot uur bij Tjeerd Aukes Buitenom 8, 2512 XA Den Haag Tel HAARLEM Elke dinsdag van 20:00 tot uur bij Saskia Robert. Diaconessenplein 92, 2012 YX Haarlem Tel MAASTRICHT Elke woensdag van tot bij Marie-José Anspach. St. Amandusstraat 18, 6212 CM Maastricht Tel ROTTERDAM Elke woensdag van tot bij Arthur Rosenfeld en Ana Teixido. Breitnerstraat 57b, 3015 XB Rotterdam Tel VENLO Elke maandag van tot uur bij Hans Remmen. Gebroeders Wienerstraat 17, 5913 XN Venlo Tel WAGENINGEN Elke woensdag van tot uur bij Wanka Lelieveld en Barbara Tielemans. Schaepmanstraat 49, 6702 AP Wageningen Tel / RETIE (Antwerpen) Elke dinsdagavond van tot bij Gert & Manja Blockx- Anthonissen. Adres: St. Jobstraat 6, 2470 Retie 16

In de traditie van Sayagyi U Ba Khin zoals onderwezen door S.N. Goenka Vol. 36, No. 2 augustus 2009 NEDERLANDSE EDITIE Verschijnt 3x per jaar

In de traditie van Sayagyi U Ba Khin zoals onderwezen door S.N. Goenka Vol. 36, No. 2 augustus 2009 NEDERLANDSE EDITIE Verschijnt 3x per jaar Vipassana Nieuwsbrief In de traditie van Sayagyi U Ba Khin zoals onderwezen door S.N. Goenka Vol. 36, No. 2 augustus 2009 NEDERLANDSE EDITIE Verschijnt 3x per jaar Woorden van Dhamma 3 4raddhaviriye pahitatte,

Nadere informatie

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Verhalen, informatie en nieuwtjes van het meditatiecentrum Bestemd voor kinderen en tieners Zomer 2015 Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Als je vindt dat je te druk bent, dan kun

Nadere informatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Sinds december 2013 hebben we voor het eerst ons studie- en meditatieprogramma in het nieuwe centrum opgezet en uitgevoerd. We zijn erg

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Boost Your Mindfulness

Boost Your Mindfulness Boost Your Mindfulness Ervaar. Voel. Luister. Kijk. Accepteer. Vertraag. Geniet. Zijn. Landgoed Yogabee in Zeeland 4-6 september 2015 Voel de wind door je haar, het natte zand onder je voeten, ervaar hoe

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Appartement in Budva, Montenegro

Appartement in Budva, Montenegro Appartement in Budva, Montenegro Samenvatting Stijlvolle appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers in Budva, Montenegro. Beschrijving Prachtige appartementen in het hart van het historische Budva, Montenegro.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 FHL Nederland

Jaarverslag 2014 FHL Nederland Jaarverslag 2014 FHL Nederland 1-3-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Brochure 2016 Il Sogno - Zuylestein

Brochure 2016 Il Sogno - Zuylestein Brochure 2016 Il Sogno - Zuylestein zakelijke bijeenkomsten vergaderarrangementen 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 IL SOGNO - ZUYLESTEIN 4 LOCATIES 5 - Spreekkamer - 8 persoonskamer - De Oude Huyskamer - Poortgebouw

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

STICHTING PEMA DORJEE

STICHTING PEMA DORJEE STICHTING PEMA DORJEE Kondigt met genoegen de komst van Geshe Pema Dorjee aan van 10 tot 20 januari 2012 Wie is deze boeddhistische lama die sinds 1999 jaarlijks naar Vlaanderen uitgenodigd wordt? Pema

Nadere informatie

Smaakvol vergaderen bij La Place

Smaakvol vergaderen bij La Place La Place Goede bereikbaarheid, uitstekende facilitaire voorzieningen en optimale service. Dat zijn de kenmerken van La Place vergaderlocaties. La Place heeft diverse unieke locaties waar u elkaar in alle

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Donderdag 8 juli 2011 door Gemma van Winden-Tetteroo Jakob en Marja voor hun prachtig verbouwde Rechthuis. Schipluiden De zon kruipt bijna weg achter

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Château Montchoix & Caballo Consultancy Ruimte voor jezelf Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Coaching in Frankrijk Een kasteel, bossen, paarden, zon. Ruimte en tijd voor jezelf, voor

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Programma Spirituele reis India Roots of mindfulness 26 januari 12 februari 2017

Programma Spirituele reis India Roots of mindfulness 26 januari 12 februari 2017 Programma Spirituele reis India Roots of mindfulness 26 januari 12 februari 2017 26 januari Aankomst in New Delhi, overnachting in de bruisende wijk Paharganj. 27 januari Ochtend: groepsbijeenkomst met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 FHL Nederland

Jaarverslag 2015 FHL Nederland Jaarverslag 2015 FHL Nederland 1-6-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bijeenkomsten... 3 2.1 Centra... 3 2.2 Workshops... 3 2.3 Retraite... 3 2.4 Boeken, audio en video... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

Programma Kadam Chöling juni 2015

Programma Kadam Chöling juni 2015 U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com Aanmelding is belangrijk voor de organisatie en omdat we u dan op de hoogte kunnen stellen mocht het programma door onvoorziene omstandigheden

Nadere informatie

St.-Anthoniedijk Utrecht

St.-Anthoniedijk Utrecht St.-Anthoniedijk Utrecht Huurprijs 4.900,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Kenmerken Beschikbaar per Direct Bijzonderheden Geen Omgeving Utrecht e.o. Soort woning Villa, vrijstaand met zwembad

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE

BESTE OUDER FOTO S NIEUWE WEBSITE 19-11-2015 Nr. 6 BESTE OUDER In deze Schepelweyer vindt u o.a. informatie over onze nieuwe website, gymstagiaires een ouder App en ook alvast over de kerstviering. De werkgroepen voor Sinterklaas en Kerst

Nadere informatie

Woonzorg in het hart van Amersfoort

Woonzorg in het hart van Amersfoort Woonzorg in het hart van Amersfoort wonen & leven, zorgen, leren & werken ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende locaties die Amersfoort

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus

Aesopus, uw persoonlijke keuze. laurens Aesopus Aesopus, uw persoonlijke keuze laurens Aesopus Aesopus Laurens Aesopus is een woonbehandelcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen en fysieke beperkingen, met veelal ook een verslavingsachtergrond.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen

Vijverhof. Groot in kleinschalig wonen. Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Onderscheidend in wonen en zorg voor ouderen Vijverhof Groot in kleinschalig wonen De Rijnhoven Ouderenzorg in Woerden, Harmelen, Vleuten, De Meern, Mon2oort en Leidsche Rijn. Wonen zoals thuis Een ruime

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010

** korting per aangebrachte cursist. CREATIEVE / WELLNESS VAKANTIE WEKEN VAN ARTFRIENDS 31 juli t/m 7 augustus 2010 7 t/m 14 augustus 2010 Individuele en groeps deelname korting per aangebrachte cursist Gratis workshopdeelname: Creëer je eigen groep Voor een aantal cursussen en workshops kun je je individueel inschrijven. Voor die cursussen

Nadere informatie

Wonen en werken tussen de weilanden

Wonen en werken tussen de weilanden binnenkijken Het muurtje met de legplanken scheidt de keuken van de living. De sofa is van Flexform Bij het boograam met het prachtige uitzicht over de weilanden staat een zithoek met een stoel, booglamp

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN

7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN 7 TIPS VOOR EEN BETER LEVEN Met deze tips wil ik je kennis laten maken met mijn werk en een heel bijzondere dienst die ik aanbied, namelijk: De Helende Reis De Helende Reis is een uiterst krachtige manier

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

In het weekend maak je een spectaculaire safari waarin je oog in oog komt te staan met de big five.

In het weekend maak je een spectaculaire safari waarin je oog in oog komt te staan met de big five. Oeganda Kerst 2016 Jij steekt samen met je team je handen uit de mouwen om van een dorpsschooltje in Nkokonjeru een nieuwe frisse school te maken. Samen met ouders en leraren knap je de boel op. Aan de

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

C est Passieble! 2016

C est Passieble! 2016 C est Passieble! 2016 C est Passieble! is de jaarlijks terugkerende dag waarop Christal als Huis van Verbinding gratis werkt en werft voor één van haar klanten. Met een fantastische sfeer en altijd buitengewoon

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A

A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A Kabbala folder 2007-2 10-07-2007 21:41 Pagina 1 A a n b o d n a j a a r 2 0 0 7 K A B B A L A Zoals elke spirituele weg heeft ook de Kabbala, deel van de westerse mystiek, bewustwording tot doel. De kabbalistische

Nadere informatie

Nieuwsbrief 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 31 augustus 2015 ALGEMEEN We zijn allemaal uitgerust en met veel plezier aan het nieuwe schooljaar begonnen. We heten alle nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom op De Achtsprong.

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KROMWIJKERKADE 12 3442 EG TE WOERDEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KROMWIJKERKADE 12 3442 EG TE WOERDEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KROMWIJKERKADE 12 3442 EG TE WOERDEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van vakantieweekenden voor gezinnen met kinderen met stoornissen

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Ontdek je diepste bron in de woestijn 8 daagse workshop Vertrouwen, zielsgeluk, kracht, kwaliteit, liefde, wijsheid, overgave, vreugde en stille vrede. Ik zou nog uren kunnen doorgaan over al het moois

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst maart 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in maart!! De maanden februari en maart hebben de thema Gezondheidsproblematiek

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

STICHTING INZICHTS MEDITATIE UITNODIGING

STICHTING INZICHTS MEDITATIE UITNODIGING STICHTING INZICHTS MEDITATIE UITNODIGING Vijf daagse -VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE o.l.v. Chris Grijns & Peter Baert woensdag 30 oktober zondag 3 november 2013 Liobaklooster Egmond Binnen VIPASSANAMEDITATIE

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in april!! De maanden april en mei hebben de thema Armoede.

Nadere informatie

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat)

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat) 18 dec Interview door Luk Indesteege met Armand Nijs (71), 50 jaar gehuwd met Marie-Julienne Thuys (72) Hengelhoefstraat 85, 3600 Genk gepensioneerd bakker in Hoevenzavel, Marie-Julienne hielp in bakkerij.

Nadere informatie

www.degrootefabrieke.be

www.degrootefabrieke.be www.degrootefabrieke.be Deze oude spinnerij die sinds 1907 het dorpsgezicht van Avelgem meebepaalt en een halve eeuw geleden nog de belangrijkste werkgever was in de gemeente, is in een zeldzaam goede

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden

Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden 1/4 Jaarverslag 2013: uitbreiding Stichting Marjoleinveldkruiden Marjoleinveldkruiden is een aandachtsboerderij waar gewerkt wordt door een klein aantal mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen.

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen. MAANDAG 20 juli DINSDAG 21 juli WOENSDAG 22 juli DONDERDAG 23 juli VRIJDAG 24 juli * Bij minder dan 5 aanmeldingen verzorgen wij een alternatief aanbod (bv. ). Huttenbos Entree: 7,95 (Sjoepkar * Bij minder

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Escher in Het Paleis

Escher in Het Paleis Escher in Het Paleis Escher in Het Paleis een ware inspiratiebron! Bent u op zoek naar een mooie, inspirerende niet alledaagse locatie in een culturele omgeving? Dan is Escher in Het Paleis hetgeen u zoekt.

Nadere informatie

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Sheffield is de derde grootste stad van

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

-VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE

-VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE Vijf daagse -VIPASSANA-MEDITATIERETRAITE in Conferentiecentrum de Glind, tussen Amersfoort en Barneveld o.l.v. Chris Grijns & Peter Baert woensdag 30 oktober zondag 3 november 2013 VIPASSANAMEDITATIE Vipassana

Nadere informatie

Voorbije activiteiten

Voorbije activiteiten Geachte ouders, beste collega s, We presenteren u: Nieuwsflits vier (9 december 2012) Voorbije activiteiten Woensdag 14 november Desserts en creatieve middag Deze woensdagmiddag konden de jongens en meisjes

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT

VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT BEWEGING 3.0 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VERPLEEGHUIS DE LICHTENBERG AMERSFOORT 16 APRIL 2011 1 AGENDA 1. 15.00 uur Ontvangst met koffie, thee, sap Ronddelen van de stukken: verslag AV 17-04-2010,

Nadere informatie

Voordijk 520 BARENDRECHT. Vraagprijs 649.000,00 kosten koper

Voordijk 520 BARENDRECHT. Vraagprijs 649.000,00 kosten koper Voordijk 520 BARENDRECHT Vraagprijs 649.000,00 kosten koper BUITENGEWONE COMBINATIE VAN BEDRIJFSPAND EN WONING op een prachtige locatie in Barendrecht. Een verrassend royaal pand met totaal 690 m 2 oppervlakte,

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november

Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Juli 2011 Nieuwsbrief Hermes Project Jaargang 2 Nummer: 5 Opening Hermes Huis schuift op naar 18 november Het was even slikken: na onze enthousiaste aankondiging dat het Hermes Huis op 2 september geopend

Nadere informatie

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Huizen van Hoekstra & van Eck Lijndraaier 93, 1625 ZP Hoorn Tuin in 2013 aangelegd Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Grote zolder met dakkapel Schuifpui naar de tuin Eengezinswoning met carport

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) Jaarverslag 2012

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) Jaarverslag 2012 Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. TBL in het kort 2. De organisatie van TBL 3. Activiteiten in 2012 4. Publiciteit en Fondsenwerving 5. Financiën 6. Vooruitblik

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE RATELAAR 26 3434 EV TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE RATELAAR 26 3434 EV TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE RATELAAR 26 3434 EV TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Taalreizen Engeland, Cambridge

Taalreizen Engeland, Cambridge Taalreizen Engeland, Cambridge HIGHLIGHTS CAMBRIDGE Knusse en vriendelijke stad Alle niveaus van de Cambridge cursus beschikbaar Veel georganiseerde activiteiten Cambridge is beroemd vanwege de prestigieuze

Nadere informatie