Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL"

Transcriptie

1 Welke leraar wil jij worden? Profielenwaaier voor de lerarenopleiding Secundair Onderwijs bij EHSAL

2 Nederlands kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar Nederlands Een leraar Nederlands heeft interesse voor de taal in al zijn aspecten. Hij leest graag en gaat graag om met literaire en zakelijke teksten in al hun diversiteit (historisch, actueel, multicultureel). De grammaticale en taalbeschouwelijke complexiteit van de taal wil hij onderzoeken en kennen. Mondelinge, schriftelijke en visuele communicatie interesseert hem. Hij kan zich vlot uitdrukken rekening houdend met het doel, het publiek, de boodschap en het taalgebruik. In zijn opleiding bij EHSAL wordt hij geconfronteerd met het aspect meertaligheid: het Nederlands als tweede en derde taal. creatief uitdagend stapsgewijs methode en materiaal uitdagend spannend weg van de wereld de uil Didactiek Literatuur NEDERLANDS Communicatie Taalbeschouwing praten met inhoud Demosthenes praten met je lichaam spelling geen kwelling het verhaal structuur

3 Handel-Burotica kan worden Profiel van de leraar Handel-Burotica De wereld van de bedrijfsvoering is boeiend: voortdurend moet een ondernemer beslissingen nemen op het vlak van verkoop, marketing, boekhouding en bedrijfsadministratie. Ondernemen betekent contact hebben met klanten, voorraden beheren, orders verwerken, contracten afsluiten, reclame maken, juridische problemen oplossen. Een leraar Handel-Burotica kiest voor een zeer gevarieerde wereld én voor het onderwijs. In de handelsafdeling van het TSO en in de beroepsrichtingen Kantoor en Verkoop maakt hij leerlingen wegwijs in de bedrijfseconomie. Hij weet veel af van bedrijfseconomische vakken (enkelvoudig en dubbel boekhouden, marketing, bedrijfseconomie), juridische vakken (burgerlijk, sociaal en fiscaal recht), administratieve vakken (documentenbehandeling) en burotica (Windows, tekstverwerking, rekenbladen, softwarepakketten voor boekhouding en administratie). Lessen ontwerpen voor handel en bedrijfseconomie in TSO Verdieping van de leerinhouden handel DT Publishing Informatie verwerken, beheren, presenteren Didactiek Burotica HANDEL BUROTICA Economie van de onderneming Boekhouden Informatica Interne werking van de onderneming Onderneming en maatschappij Tekstverwerking Rekenbladen MS Office projecten Registratie commerciële verrichtingen Beoordeling prestaties onderneming

4 Biologie kan worden - LO Profiel van de leraar biologie De biologieleraar is een opvoeder: hij creëert een positief leefklimaat voor zijn leerlingen. Natuurlijk is hij ook een inhoudelijk expert. Hij weet veel af van cytologie (cel, celorganellen, weefsel, orgaan, stelsel, organisme) en plantkunde (bouw en functie van zaad en niet-zaadplanten). Binnen de ecologie behandelt hij in zijn lessen enkele biotopen, waarbinnen organismen geclassificeerd worden en hun onderlinge wisselwerking behandeld wordt. Binnen de dierkunde en menskunde komen de verschillende orgaanstelsels aan bod. De biologieleraar organiseert excursies en veldwerk. Lessen ontwerpen Micro-teaching Biotoopstudie Educatieve spelen Wetenschappelijke methode Excursies Veldwerk Microscopie Determineren Bloemanalyses Experimenten Vakdidactiek Practicum BIOLOGIE Planten en niet-dierlijke organismen Milieueducatie Zaadplanten Sporenplanten Zwammen Wieren Morfologie Anatomie Fysiologie Biodiversiteit Ecologische voetafdruk Milieuactualiteit Agenda 21 MOS

5 Aardrijkskunde kan worden Profiel van de leraar aardrijkskunde Een goed leraar straalt passie voor zijn vak uit. Het is de basisvoorwaarde om je leerlingen echt te raken. Een verkenning op terrein via excursies is de beste methode om de geografische realiteit te benaderen. Een aardrijkskundeleraar gaat uit van de actualiteit. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, wervelstormen, het weer, de opwarming van de aarde, sluitingen van bedrijven, honger, etnische wantoestanden, verkeers- en milieuproblemen, ruimtelijke ordening, globalisering, de EU maken de wereld tot ons dorp. Ook het overbrengen van verwondering en waardering (in de kosmos, prachtige landschappen verkend tijdens een vakantie, het unieke van onze aarde, het leven op aarde,..) is een belangrijk uitgangspunt om de leerstof te benaderen. Bewegende platen Welke steen is dit? De wereld in kaart Excursie Condroz Geologie Cartografie Hoe geef ik les hierover? - Voorbereiding - Werkvormen - Media - Excursies DIDACTIEK FYSISCHE AARDRIJKSKUNDE Deel 1 FYSISCHE AARDRIJKSKUNDE Deel 2 Geomorfologie Hoe verklaar ik dit landschap? AARDRIJKSKUNDE SOCIAAL-ECONOMISCHE AARDRIJKSKUNDE Excursie Ardennen Wie woont waar? De wereld ons dorp: globalisering Migraties en cultuurverschillen Vergrijzing van Europa Help! de wereld is vol

6 Frans kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar Frans De leraar Frans motiveert zijn leerlingen door de taal te linken aan hun leefwereld. Zowel Franstalige als Nederlandstalige leerlingen voelen zich goed in zijn klas. In zijn lessen staat communicatie centraal. Hij maakt zijn leerlingen vertrouwd met de cultuur en letterkunde uit de Francophonie. Zijn leerlingen kennen de verschillen tussen spreek- en schrijftaal. De leraar Frans evalueert op regelmatige basis of zijn onderwijspraktijk vruchten heeft afgeworpen. In een Brusselse context respecteert de leraar Frans de cultuur van de school. In zijn les behandelt hij actuele maatschappelijke thema s en benadert ze kritisch. Microteaching Lessen ontwerpen voor woordenschat / grammatica / taalvaardigheden Gebruik van handboeken Didactiek FRANS Jeugdliteratuur Literatuur Jongeren aanzetten tot lezen Festival van de Franse film Francofonie Cultuur Wat houdt jongeren bezig? Communicatie Taalvaardigheden

7 PROFIEL VAN DE LERAAR Project Algemene Vakken kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar Project Algemene Vakken De leeraar Project Algemene Vakken staat centraal in de basisvorming van jongeren in de tweede en derde graad van het BSO. Hij begeleidt hen in hun individuele persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming. Hij verhoogt hun interesse voor en hun inzicht in mens en maatschappij, zodat zij uitgroeien tot mondige, weerbare, vaardige en geëngageerde deelnemers aan de samenleving. Deze leraar, die vakoverschrijdend denkt en handelt, zorgt voor een vertrouwensrelatie met de leerlingen. Hij verbetert de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van zijn leerlingen en ontwikkelt hun functionele rekenvaardigheid. Door hem ontdekken de leerlingen relevante aspecten van sociale wetgeving, consumentengedrag, gezondheids- en milieueducatie. Hij volgt de actualiteit en leert de leerlingen problemen uit de actualiteit binnen een historische, ruimtelijke en maatschappelijke context te plaatsen. Cijferrekenen, hoofdrekenen metend rekenen Vraagstukken Grafieken, diagrammen en tabellen Leerplan PAV: wiskundige vaardigheden Strategieën: luistervaardigheid leesvaardigheid spreekvaardigheid schrijfvaardigheid Adequaat taalgebruik Leerplan PAV: taalvaardigheden Wiskunde Nederlands PROJECT ALGEMENE VAKKEN MAVO Project Pedagogiek Leren projectmatig werken Uitwerking PAV-thema Eigenheid BSO Leerplannen PAV Leerlijnen Stappenplan voor het uitwerken van thema s Werkvormen Mens en tijd Mens en maatschappij Leerplannen PAV en maatschappelijke vaardigheden Didactische uitwerking van het thema De gemeente

8 Informatica kan worden - LO Profiel van de leraar informatica In de praktijk blijkt dat de afgestudeerden van het vak informatica werkzaam zijn in een brede waaier van gebieden en een complex pakket aan takenclusters op zich nemen: lessen ICT en informatica aan heel diverse doelgroepen, bijscholingen, ontwerpen van websites en leermiddelen, organisatie van e-learning Daarnaast vinden ook veel afgestudeerden hun weg naar een vervolgstudie of naar een job in de privésector. De voortdurende en razendsnelle evolutie in de ICT-wereld maakt levenslang leren tot meer dan een slogan bij de leraar informatica. Hij kan creatieve voorstellen doen om computergerelateerde problemen en didactische uitdagingen aan te pakken en zijn kennis vertalen naar anderen zodat zij kunnen leren (didactisch talent). ICT in het onderwijs eindtermen en leerplan oefeningen ontwerpen organisatievormen zoeken en verwerken van informatie lessen ontwerpen struktograaf javascript Vakdidactiek Programmeren INFORMATICA Hardware en besturingssystemen Software toepassingen Rekenblad formules grafieken database macro s Netwerk Apparatuur Windows Linux Database tabellen query formulier rapport programmeren

9 Technologie kan worden Profiel van de leraar technologie We moeten evolueren van een economie die minder afhankelijk is van de massaproductie naar een economie die voortdurend zoekt naar technologische vernieuwingen in een wereld vol techniek. In deze evolutie speelt de leraar technologie een belangrijke rol. Met zijn leerlingen gaat hij op zoek naar oplossingen voor technische problemen. Leerlingen moeten leren nadenken hoe ze met techniek zaken uit onze omgeving kunnen verbeteren, hoe ze m.a.w. kunnen innoveren. De leerlingen moeten hun oplossingen ook kunnen uitvoeren in diverse practicumopdrachten, werkstukjes, enz. Hij houdt de actualiteit nauwlettend in het oog en speelt er gretig op in als er nieuwe producten of systemen in de media komen: op die manier zorgt hij ervoor dat leerlingen positiever staan t.o.v. techniek en technologie. visie: denken en doen ontwikkelen didactisch materiaal lessen ontwerpen software Technopolis begeleid zelfstandig leren Elektrische kringloop elektrische schakelingen practicum opwekking energie samenstellen didactisch paneel gereedschap hout / metaal / kunststof bedrijfsbezoek practicum Vakdidactiek Beroepenvelden Technisch communiceren TECHNOLOGISCHE OPVOEDING Sturingen Overbrengingen en mechanismen technisch tekenen communicatie automatiseren fishertechniek begeleid zelfstandig leren viertaktmotor riemoverbrenging tandwielen practicum aanzicht perspectieven maataanduiding doorsnede practicum ICT opdrachten impact van beelden werken met beelden

10 Wiskunde kan worden - LO - Handel-Burotica Profiel van de leraar wiskunde Een goed wiskundeleraar is iemand die abstract kan denken en een degelijk inzicht heeft in de eductieve opbouw van een wiskundig systeem (axioma s, grondbegrippen, stellingen, definities, nieuwe stellingen ) en tevens weet hoe wiskundige conceptvorming tot stand komt (eigenschap, kenmerk, algoritmen, tegenvoorbeelden ). Eén van de fundamentele eigenschappen van een goed wiskundeleraar is dat hij durft zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen. Hij zal deze houding bij het lesgeven overbrengen op de leerlingen en dus de gestelde problemen door de leerlingen zelf laten oplossen (met ruimte voor alternatieve bewijsvoeringen van de leerlingen). Hij hanteert een correcte terminologie en maakt gebruik van hulpbronnen en hulpmiddelen. Ontwerpen van lessen Leerlingen motiveren Geschiedenis van de wiskunde Vlak π Thales ruimtemeetkunde Cabri / Geogebra Didactiek Meetkunde en meetkundesoftware WISKUNDE Getallenleer Algebra eigenschappen bewerkingen vergelijkingen structureren Logica

11 Godsdienst kan worden - LO Profiel van de leraar godsdienst De leraar godsdienst staat in de eerste plaats open voor de leefwereld van de jongeren. Hij ziet zijn leerlingen graag: hij is geïnteresseerd in hun vragen en noden, pint ze niet vast op vooroordelen of clichés en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen, die hij met mildheid begeleidt in hun groeiproces. Hij is bereid zijn persoonlijke mening in vraag te stellen en zijn levensbeschouwelijke waardekeuzes met zijn leerlingen te bespreken. Verder moet hij kunnen samenwerken binnen en buiten het vakgebied. Diversiteit en multiculturaliteit als meerwaarde moet hij kunnen integreren en benutten in de lespraktijk. De leraar godsdienst moet een communicatief proces op gang kunnen brengen, ruimte kunnen vrijmaken voor actualiteit en gebruik kunnen maken van een grote verscheidenheid aan technieken en werkvormen. Didactiek en christelijke zingeving Godsdienst op school Religieus opvoeden Leerplan GODSDIENST Joods-christelijke traditie Sacrale literatuur De bijbel verkennen vandaag Metafoor, mythe, symbool Islam, boeddhisme, Wereldgodsdiensten hindoeïsme, jodendom Belangrijke geloofspunten Grote rituelen

12 Project Kunstvakken kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar Project Kunstvakken De leraar Project Kunstvakken is een zelfstandige teamplayer. Na zijn studies kan hij terecht in het onderwijs als kunstcoördinator of buiten het onderwijs in diverse maatschappelijke structuren als culturele animator, culturele medewerker binnen jeugdwerking Hij werkt projecten van a tot z uit: van offerte tot interne en externe begeleiding tot nacalculatie en facturatie. Hij onderhandelt met interne en externe kunstgroeperingen over resources, kosten en deadlines waarbij hij streeft naar een optimaal rendement per opdracht. Hij heeft affiniteit met het beeldende, met lichaamsexpressie, met dans, met muziek of andere expressieve componenten. Hij kent de culturele en artistieke wereld, werkt vlot en accuraat met ICT, staat open voor nieuwe technologieën en ideeën. Expressieprojecten organiseren PROJECT KUNSTVAKKEN Kunst en maatschappij Muzische vorming Kunstvormen Stromingen Beleid en organisatie van het kunsteducatieve werkveld Muziek Drama Dans Beeld

13 PO kan worden Profiel van de leraar Plastische Opvoeding Plastische Opvoeding is veel meer dan schilderen, tekenen en boetseren. De leraar Plastische Opvoeding coacht jongeren in hun scheppende omgang met beelden. Hij leert hen beeldtaal en hun eigen artistieke gevoel te begrijpen en te ontwikkelen. Cultuur en kunst in het algemeen spreken hem sterk aan, maar hij wenst toch in de eerste plaats les te geven en de creativiteit die in anderen sluimert, los te maken en te ontplooien. Dankzij de zeer ruime kunstgerichte opleiding als leraar Plastische Opvoeding kan hij ook aan het werk buiten het onderwijs: in het deeltijds kunstonderwijs, in de reclamewereld, in jeugdateliers, in educatieve diensten van musea, in culturele centra. ontwerpen van lessen studie van beeldelementen Didactiek Kunstbeschouwing kunstvormen en stromingen morfologisch ontleden van een kunstwerk PLASTISCHE OPVOEDING 3-dimensionale vormgeving Visuele waarneming 2-dimensionale vormgeving constructie keramiek gips sculptuur model vorm verhouding stilleven digitale vormgeving grafiek schilderen kleur

14 Geschiedenis kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar geschiedenis Een leraar geschiedenis is een deskundige in de historische vorming van jonge mensen. Historische vorming van jongeren (geschiedenisonderwijs) kan omschreven worden als jongeren leren historisch denken. Historisch leren denken (historisch besef ontwikkelen) kan op zijn beurt worden omschreven als leren respect hebben voor feiten, leren onderkennen van de openheid van het verleden en leren onderkennen van de veranderlijkheid van waardepatronen. Omdat elk spreken over het verleden gebeurt in en vanuit het heden, heeft de leraar geschiedenis een ruime belangstelling voor de actualiteit. Hij kan vorm geven aan lessen in historische vorming door die vorming te plaatsen in de hedendaagse historische cultuur via een probleemstellende en onderzoeksgerichte lesaanpak. Griekenland Rome Prehistorie Nabije oosten Oudheid Oudste tijden GESCHIEDENIS Methodiek Didactiek Historische informatie zoeken, evalueren, citeren Historische cultuur Historische vorming Leerbaar geschiedenisonderwijs Haalbaar geschiedenisonderwijs

15 Economie kan worden Profiel van de leraar economie De ideale leraar economie is een duizendpoot. De vakken SEI en economie die hij onderwijst in het ASO, vergen een brede waaier aan vaardigheden en kennis. Bovendien wordt een groot deel van de afgestudeerden ingeschakeld in het TSO (Handel) en het BSO (Kantoor, Verkoop). De vakken die hier op het curriculum staan, wijken inhoudelijk sterk af van het aanbod in het ASO. Uiteraard is de ideale leraar vakinhoudelijk sterk en vertoont hij een brede maatschappelijke interesse. De onderwerpen die behandeld worden, zijn zeer divers (algemene economie, bedrijfseconomie, recht) en de vragen die oprijzen bij de leerling vergen een duidelijk en correct antwoord. Hij volgt de actualiteit op de voet: hij kan ook goed omgaan met tekstmateriaal, vooral ingewikkeld vakjargon ombouwen tot verstaanbaar en bruikbaar materiaal voor de leerlingen. Maar ook cijfers mogen hem niet afschrikken: zeker in bedrijfseconomie zijn data en hun verwerking niet onbelangrijk. Daarbij is een basiskennis informatica onontbeerlijk. Economie in het ASO Economie en ondernemen Relaties binnen de onderneming Plaats van de onderneming in de maatschappij Didactiek Registratie van commerciële verrichtingen Beoordeling prestaties onderneming ECONOMIE Boekhouden Algemene economie Deel 1 Doel en inhoud BBP en welvaart Algemene economie Deel 2 Consumenten kiezen Producenten creëren tewerkstelling

16 Engels kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar Engels De leraar Engels beheerst het Engels en de uitspraak ervan uitstekend en heeft een gedegen inzicht in alle aspecten van het taalsysteem. Voor de Angelsaksische cultuur en literatuur heeft hij een grote belangstelling. De leraar Engels kan leerlingen op een communicatieve wijze kennis van de taal, maar vooral vaardigheid in het gebruik ervan in herkenbare, dagdagelijkse situaties, bijbrengen. Hij is een ondernemende creatieveling die vernieuwingen niet uit de weg gaat en op eigen initiatief zijn deskundigheid blijft verruimen. Spreken Schrijven Luisteren Literatuur Groot-Brittaniëkunde Taalvaardigheden en cultuur deel 1 Taalvaardigheden en cultuur deel 2 ENGELS Taalkennis deel 1 Taalkennis deel 2 Grammatica Woordenschat Spelling Uitspraak

17 Fysica kan worden - Handel-Burotica Profiel van de leraar fysica De leraar fysica heeft een grondige kennis van de schoolfysica zoals die afgebakend is in de leerplannen en eindtermen van het ASO, TSO, KSO en BSO. Hij kan de basisexperimenten uitvoeren en is ook in staat variante experimenten te ontwerpen die aangepast zijn aan de begripsmogelijkheden van de leerlingen. De leraar kan hierbij zowel demonstratieproeven uitvoeren als leerlingenpractica inrichten en leiden. Een belangrijke kwaliteit van de leraar fysica is het kunnen motiveren van de leerlingen, hen gevoelig te maken voor onderzoek, wetenschappelijke inzichten en technieken. Lessen fysica ontwerpen Ontwerpen van didactisch materiaal Fysicaconcepten uitleggen Labo-en proefopstelingen Didactiek FYSICA Basisfysica Mechanica Elektriciteit Materieleer Optica Kinematica Statica Dynamica Problem solving

18 LO kan worden - Bewegingsrecreatie Profiel van de leraar Lichamelijke Opvoeding Als leraar Lichamelijke Opvoeding motiveer je jongeren om een leven lang in beweging te blijven. Je leert hen gezond bewegen en laat hen ervaren hoe plezierig dat is. De leraar LO neemt zelf graag deel aan verschillende sporten en bewegingsvormen zoals atletiek, balsporten, toestelturnen, dans, contact- en verdedigingssporten, zwemmen De leraar LO is flexibel en kan de geleerde bewegingsvormen aanpassen aan de bedoelde doelgroep. Zo is de leraar LO in staat om les te geven aan kinderen uit het basisonderwijs (kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs) en jongeren uit het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, BuSO). De leraar LO zorgt ervoor dat alle leerlingen zich goed voelen in de les. Bewegingsopvoeding op maat is het motto! Doorzettingsvermogen, enthousiasme en flexibiliteit zijn enkele van de kernbegrippen die de leraar LO typeren. Didactische practica, stages Onderwijspraktijk in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs Theorie sport (zwemmen, atletiek, dans, toestelturnen, basis L.O.) Bewegingswetenschappen Anatomie en fysiologie gekoppeld aan de sportende en bewegende mens Praktijksessies THEORIE STAGE LICHAMELIJKE OPVOEDING PRAKTIJK Interactieve bewegingsdomein (balsporten) Basis lichamelijke opvoeding (Psychomotoriek, fysieke conditie) Individuele bewegingsdomein (zwemmen, atletiek, toestelturnen, dans)

19 Bewegingsrecreatie kan worden - LO Profiel van de leraar bewegingsrecreatie Wie expert is in de bewegingsrecreatie, zorgt voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor doelgroepen buiten het onderwijs met beweging als middel en een gezonde en fitte levensstijl als doel. Je werkt graag met mensen en doet zelf graag aan sport en beweging. Je bent thuis in verschillende recreatieve activiteiten en sporten (badminton, hockey, frisbee, slagbal, oriëntatielopen ). Je kan sportieve manifestaties organiseren en begeleiden. Je bent bekwaam om kinderen, jongeren, volwassenen, personen met een handicap te begeleiden bij het bewegen en dat in verschillende contexten (fitnessen sportcentra, sportclubs, op speelpleinen, bij outdoor-sporten ). Je geeft hen kwaliteitsvolle beweging op maat. Sportief zijn, organiseren, animeren en motiveren zijn enkele aspecten die je typeren. Begeleiden van verschillende doelgroepen bij het bewegen (speelplein, fitness-centra, sportclub, buurtsport) Natuursportstage (bewegen en sporten in de natuur, trektocht met outdooractiviteiten, skiën, snowboarden) Fitheid en gezondheid (gezond bewegen voor verschillende doelgroepen) Bewegen op maat BEWEGINGSRECREATIE Recreatiesporten (badminton, slagbal, frisbee, zelfverdediging, oriëntatielopen, hockey,... Inleiding bewegingsrecreatie (organisatie van de sport, vrijetijdsbesteding)

20 Kom kennismaken met de lerarenopleiding Secundair Onderwijs EHSAL

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3

Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 3 Programma s en volgtijdelijkheid Onderwijs Academiejaar 2007-2008 Bijlage 3 INHOUD Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1 e opleidingsfase Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs (enkel wijzigingen in de 1 ste opleidingsfase) Het

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied onderwijs 2de semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied onderwijs 2de semester 2013-2014 Aardrijkskunde Geogenie 2, leerboek ASO 9789045529752 1 BASO: Aardrijkskunde: vakinhoud 2 (B-VIVN-B3R253) 18,10 Topos 2 9789048602520 1 BASO: Onderwijskunde: vakdidactiek secundair onderwijs 2 (B-VIVN-

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

Gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijk gedeelte Gemeenschappelijk gedeelte Godsdienst 2 Nederlands 5* Frans 4* Wiskunde 4* Aardrijkskunde 2 Biologie 2 Geschiedenis 1 Technologische opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding en sport 2 Muzikale opvoeding 1 Plastische

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving.

In het eerste leerjaar A kies je ofwel voor de richting Handel of voor de richting Creatie en vormgeving. Heilige Familie In de Heilige Familie bieden we je opleidingen in het technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs. Hier ligt de nadruk vooral op creativiteit en ondernemen. In het eerste leerjaar A

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel Presentatie VTOI 8 april 2016 Paul Schnabel Visie Ingrediënten voor het eindadvies Resultaten dialoog Wetenschappelijke inzichten Internationale vergelijkingen Huidige wet- en regelgeving en onderwijspraktijk

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Wetenschappen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die sterk geïnteresseerd is in de verschillende wetenschappelijke disciplines: aardrijkskunde,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

PTA. Niveau VWO Leerjaar 5. Herk ansbaar. vakdocent aanwezig

PTA. Niveau VWO Leerjaar 5. Herk ansbaar. vakdocent aanwezig Nederlands 1 Leesvaardigheid en argumentatieve vaardigheden 44 30/10 t/m 05/11 180 Theorieloka 1 Examenvaardigheden en woordenschat 90 Theorieloka 2 Schrijven en spelling 3 15/01 t/m 21/01 180 Theorieloka

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO

Toerisme & Recreatie. 3 e graad TSO Toerisme & Recreatie 3 e graad TSO 1 PROFIEL Ben je op zoek naar een brede kijk op de wereld? Ben je vrij actief en zou je graag werken met (groepen) mensen? Organiseer je graag? Spreekt entertainen of

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Onderstaande foto kan een leidraad vormen om een antwoord te formuleren op volgende opdrachten die leraars/vakgroepen/scholen kunnen krijgen:

Onderstaande foto kan een leidraad vormen om een antwoord te formuleren op volgende opdrachten die leraars/vakgroepen/scholen kunnen krijgen: Leren in samenhang in de eerste graad met keuzegedeelte en basisoptie Handel: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige plek

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO KB cohort 2013-2015. PTA VMBO KB cohort 2013-2015, versie 130926ab

Marnecollege PTA VMBO KB cohort 2013-2015. PTA VMBO KB cohort 2013-2015, versie 130926ab Marnecollege VMBO KB cohort 2013-2015 VMBO KB cohort 2013-2015, versie 130926ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Biologie Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal Studielastverdeling 108 90 198 percentage

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets onderwijsprogramma en lessentabel. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets onderwijsprogramma en lessentabel De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige

Nadere informatie

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Onderdeel van de eindrapportage

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo entree. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel entreeopleiding worden voorbereid op instroom in de entreeopleiding in het mbo. De entreeopleiding is drempelloos en duurt een

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Kantoor bso: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

eindtermen basisonderwijs

eindtermen basisonderwijs STAM op schoolmaat eindtermen basisonderwijs inhoudstafel 1. inleiding...3 2. leergebied overschrijdende eindtermen...3 2.1. ICT...3 2.2. sociale vaardigheden...3 3. eindtermen leergebieden...4 3.1. muzische

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen

Leerplan OVSG. Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden. Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen 2014 2015 Leerplan OVSG Verbondenheid door middel van rituelen tijdens speciale gelegenheden Jenthé Adriaens, Elise Buts & Sharis Vertommen THOMAS MORE KEMPEN VORSELAAR INHOUDSOPGAVE 1 Wereldoriëntatie...

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn

1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn Eamenprogramma lichamelijke opvoeding 2 Informatiewijzer 1. Preambule 2. Leeswijzer 3. Lichamelijke opvoeding 2 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 3 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 geschiedenis 8 godsdienst 9 kunstvakken I (CKV) 10 kunstvakken I (gemeenschappelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL

WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL WORKSHOP HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL NAAM ORGANISATIE : AFRIKA AT HOME vzw TITEL WORKSHOP: HET AFRIKAANSE SCHOONHEIDSIDEAAL. Beleef de schoonheid in Afrika DOELGROEP : Kleuter / Lager Onderwijs 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. 3 MAVO C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 geschiedenis 8 godsdienst 9 kunstvakken I (CKV) 10 kunstvakken I (gemeenschappelijk

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. havo 5. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. havo 5. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 2015-2016 havo 5 Chr. College Groevenbeek Godsdienst 4SE 401 Levensbeschouwing / Hindoeisme S 4 4SE 50 min 4SE 402 Jodendom / Islam S 6 4SE 50 min 4SE 403 Christendom van 0 tot nu S 6 4SE 50

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen

Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen Eindtermen: Activiteiten + 6 jaar The Outsider Vlaamse Ardennen 1. Kids Adventure: - Kids-moeras, blote voetenpad, estafettes, kano s, lage tarzans, speleobox Eindtermen wereldoriëntatie (WO) WO mens en

Nadere informatie

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS LESSENTABELLEN VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO VANAF HET SCHOOLJAAR 2004-2005 September 2004 LICAP BRUSSEL LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD KSO DERDE GRAAD KSO LICAP BRUSSEL September

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie