UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en -kanalen."

Transcriptie

1 UvA STUDENTCOMMUNICATIE Onderzoek onder UvA studenten naar bekendheid, gebruik en waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204

2 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND EN DOEL 03 METHODE 04 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 05 RESULTATEN ONLINE INFORMATIE (OP)ZOEKEN 0 UVA STUDENT PAGINA 4 STUDENTEN INFORMEREN 2 COMMUNICATIEMIDDELEN EN KANALEN 26 TIPS VANUIT DE STUDENTEN 3 BIJLAGEN PROFIEL STEEKPROEF UITVOERING VRAGENLIJST TABELLEN OPEN ANTWOORDEN Ruigrok NetPanel juli 204

3 3 VOORAF ACHTERGROND EN DOEL De UvA is actief bezig met verschillende projecten binnen het programma Verbetering Interne Communicatie (VIC). Belangrijk voor deze projecten is om rekening te houden met het oordeel van studenten op de huidige aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. De UvA zou dus graag inzicht willen hebben in de kennis over en de vindbaarheid, het gebruik en de waardering van de aangeboden communicatiemiddelen en kanalen. Om dit in kaart te brengen heeft de UvA Ruigrok NetPanel gevraagd onderzoek uit te voeren onder de leden van het UvAstudentenpanel. De resultaten van dit kwantitatieve onderzoek dienen als basis voor de toekomstige veranderingen van de communicatiemiddelen en kanalen voor studenten. Een verbeterde inzet van communicatiemiddelen, consolidatie van de huidige middelen en een beter beheer (content en techniek) zijn hierbij de doelstellingen. Onderzoeksvraag Kennen, gebruiken en waarderen studenten de communicatiemiddelen en kanalen van de UvA? Ruigrok NetPanel juli 204

4 4 HOOFDSTUKTITEL METHODE Als onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van online kwantitatief onderzoek onder het UvAstudentenpanel. Hierbij zijn alle panelleden uitgenodigd. Ook is er een link naar het onderzoek door de UvA verspreid op sociale media. LEESWIJZER Allereerst bespreken we de conclusies van het onderzoek. Aan de hand van de resultaten onderbouwen wij deze conclusies. In de bijlagen hebben wij de steekproef en uitvoer van het onderzoek, het profiel van de deelnemers, de vragenlijst, tabellen en antwoorden op de open vragen opgenomen. Wij analyseren de open vragen op een kwalitatieve manier. Deze resultaten kunnen daarom niet onderbouwd worden met percentages. In het rapport tonen de grafieken de resultaten op totaalniveau. In de tabellen bevinden zich uitsplitsingen naar studiefase (bachelor of master) en faculteit. Alleen de significante en relevante verschillen tussen de subgroepen worden benoemd in de resultaten. Quotes van de panelleden worden cursief weergegeven. Ruigrok NetPanel juli 204

5 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Ruigrok NetPanel juli 204

6 6 CONCLUSIES CONCLUSIES Op basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de huidige studentcommunicatie op de UvA door de studenten over het algemeen gematigd positief wordt beoordeeld. Studenten zijn redelijk tevreden met de communicatiekanalen die zij veel gebruiken, maar geven ook aan dat er binnen de studentcommunicatie ruimte is tot verbetering. Er is bij de studenten behoefte aan een eenduidige en goed werkend informatiesysteem. Studenten vinden het belangrijk dat zij geïnformeerd worden over belangrijke zaken, zij informatie snel kunnen vinden en dat dit actueel is en dat zij in de toekomst meer toegang krijgen tot mobiele mogelijkheden. Deze hoofdconclusie is gebaseerd op de volgende subconclusies: STUDENTEN ZOEKEN WEKELIJKS INFORMATIE OP OVER DE UVA Studenten die online informatie opzoeken over hun studie of de Universiteit van doen dit vooral door rechtstreeks naar de juiste pagina te navigeren. Wanneer niet duidelijk is waar de informatie precies staat wordt vaak via Google gezocht. Studenten vinden met name onderwerpen als roosters en studieresultatencijfers belangrijk. Als zij denken aan de UvA vinden ze vooral informatie over de UvAlocaties en openingstijden erg belangrijk. STUDENTEGEDEELTE WEBSITE GEMATIGD GEBRUIKT EN GEWAARDEERD Studenten gebruiken het studentgedeelte van de UvAwebsite (student.uva.nl) vaak niet op regelmatige basis. Slechts een derde van de studenten bezoekt de pagina wekelijks. Als de pagina bezocht wordt, gebeurt dit vooral op een laptop. De waardering van de pagina overall, de navigatie en de zoekfunctie op de pagina is gematigd positief. Ontevredenheid komt met name voort uit onoverzichtelijkheid, moeilijk te vinden of verouderde informatie en niet werkende links. Nieuws met betrekking tot de opleiding, een manier om rechtstreeks in contact te kunnen komen met de juiste personen en informatie over nevenactiviteiten zijn onderdelen die de student graag toegevoegd ziet op de studentpagina. Ruigrok NetPanel juni 204

7 7 CONCLUSIES STUDENTEN WORDEN HET LIEFST GEINFORMEERD VIA DE Drie kwart van de studenten wordt het liefst via een geïnformeerd over onderwerpen rondom hun studie op de UvA. Voor onderwijsmededelingen of nieuws is wekelijks tot maandelijks een goede frequentie om actief te informeren, als het gaat om (neven) activiteiten kan dit op maandelijkse basis. Informatie over andere studiegerelateerde onderwerpen ontvangen veel studenten het liefst alleen wanneer dit echt noodzakelijk is. BEKENDHEID VAN MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN BLIJFT ACHTER Als we kijken naar het gebruik van de communicatiekanalen van de UvA zien we dat vrijwel alle studenten dagelijks gebruik maken van Blackboard. De UvAmail wordt ook regelmatig gebruikt, al ligt de gebruiksfrequentie hiervan minder hoog. Wel zijn de studenten erg tevreden over hun UvAmailadres en ook over de roosterpagina zijn de studenten te spreken. Communicatiemiddelen van de UvA zoals de Facebookpagina, het Twitteraccount en de Studieresultaten app hebben een opvallend lage bekendheid onder de studenten. De vakaanmeld interface is bekender, maar wordt (logischerwijze) maar een aantal keer per jaar gebruikt door de studenten. MOBIELE WERKING VAN BLACKBOARD EN COMMUNICATIE VANUIT EEN KANAAL GROOTSTE WENSEN VANUIT DE STUDENT Studenten geven de UvA de tip om te kijken naar mogelijkheden voor het bewerkstelligen van slechts één centraal communicatiekanaal. Ook zien studenten toegang tot een mobiele versie van Blackboard als een vereiste. Het niet kunnen afspelen van colleges en een slechte werking op mobiele apparaten is een grote ergernis voor veel studenten. Ruigrok NetPanel juni 204

8 8 AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN De reacties van de studenten op de huidige studentcommunicatie van de Universiteit van zijn zowel positief als negatief. De resultaten van het onderzoek in combinatie met de aangeboden suggesties vanuit de studenten, bieden een aantal concrete handvatten om de studentcommunicatie op de UvA te optimaliseren. COMMUNICEER WAAR WELKE INFORMATIE TE VINDEN IS Studenten hebben het gevoel dat zij door de bomen het bos niet meer zien. De oorzaak hiervan is onder andere het aanbod van verschillende informatiekanalen en middelen. Studenten zouden het liefst via één kanaal geïnformeerd willen worden, maar zien ook in dat dit moeilijk te realiseren is. Een oplossing zou zijn om studenten veelvuldig en helder te informeren over welke informatie waar te vinden is. VERGROOT DE VINDBAARHEID VAN INFORMATIE Studenten hebben het gevoel dat de informatie die zij zoeken niet altijd even goed vindbaar is, sommige studenten wijken hierdoor tijdens het zoeken zelfs uit naar bijvoorbeeld Google. De vindbaarheid van informatie kan worden geoptimaliseerd door een heldere layout en navigatie en een goede zoekfunctie aan te bieden. Het is belangrijk dat zoekresultaten actuele informatie aanbieden en dat het doorlinken naar andere pagina s beperkt wordt. Dit kan voorkomen dat de student veel moet klikken en scrollen voordat men de juiste informatie gevonden heeft. De vindbaarheid van informatie kan ook worden vergroot door de site te controleren op verouderde of niet werkende links. Een meldknop op de pagina, waar studenten kunnen aangeven dat een link niet juist is, zou een oplossing kunnen zijn om deze snel op te sporen. Ruigrok NetPanel juli 204

9 9 AANBEVELINGEN HOUD DE STUDENT VIA OP DE HOOGTE VAN NIEUWS EN BELANGRIJKE ZAKEN Geïnformeerd worden over onderwerpen rondom de studie of de UvA via een heeft voor veel studenten de voorkeur. We zien dat er bij de studenten behoefte is om regelmatig ingelicht te worden over (voor hen) belangrijke zaken. Een maandelijkse mailing met nieuws uit de opleiding onderwijsmedelingen en/of (neven)activiteiten zou deze behoefte kunnen invullen. Belangrijk is om wel stil te staan bij het soort informatie dat er actief wordt aangeboden. Veel studiegerelateerde informatie ontvangt de student bijvoorbeeld het liefst alleen wanneer dit echt noodzakelijk is. BIED BLACKBOARD AAN OP MOBIELE APPARATEN Studenten geven aan dat het aanbieden van Blackboard op mobiele apparaten de studentcommunicatie kan verbeteren. Blackboard wordt door vrijwel alle studenten op dagelijkse basis gebruikt. Dat de pagina via een mobiel apparaat niet goed werkt of bijvoorbeeld colleges niet kunnen worden bekeken is voor studenten een dagelijks struikelblok. Een applicatie waarmee studenten op Blackboard kunnen zou hiervoor een geschikte oplossing kunnen zijn. Ruigrok NetPanel juli 204

10 0 ONLINE INFORMATIE (OP)ZOEKEN Ruigrok NetPanel juli 204

11 ONLINE INFORMATIE (OP)ZOEKEN RUIME MEERDERHEID VAN DE STUDENTEN ZOEKT MINIMAAL EEN KEER PER WEEK INFORMATIE OP OVER HUN STUDIE OF DE UVA 45% 40% Hoe vaak zoek jij op internet informatie op die betrekking heeft op jouw studie of de UvA? Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 4% 35% 30% 30% 25% 20% 5% 4% 0% 5% 7% 5% 2% 0% Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Een per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Ruim vier op de vijf (85%) studenten zoekt minimaal een keer per week online informatie op die betrekking heeft op hun studie of de UvA. De rest van de studenten (4%) doen dit minder vaak. Bachelorstudenten zoeken vaker wekelijks informatie op dan dat masterstudenten doen (94% versus 7%). Masterstudenten doen dit vaker eens per twee weken of minder (29% versus 6%). Verder zien we dat bijna alle studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid minimaal wekelijks informatie opzoeken (96%). Studenten van de faculteit (80%) en Natuurweten, (85%) doen dit minder vaak elke week. Ruigrok NetPanel juli 204

12 2 ONLINE INFORMATIE (OP)ZOEKEN DRIE KWART VAN DE STUDENTEN NAVIGEERT RECHTSTREEKS NAAR DE JUISTE PAGINA, BIJNA DE HELFT GEBRUIKT GOOGLE Merendeel van de studenten (75%) zoekt informatie op door via de adresbalk in de internetbrowser rechtstreeks naar de goede pagina te gaan (bijvoorbeeld rooster.uva.nl of blackboard.uva.nl). Maar ook via de zoekmachine Google wordt door bijna de helft van de studenten (45%) wel eens naar informatie gezocht. Google wordt vaak gebruikt als studenten niet weten waar de informatie precies staat: Ik word gedwongen om met Google te zoeken omdat de meeste informatie op de site onvindbaar is. Daarnaast wordt ook het menu op student.uva.nl door 4% van de studenten wel eens gebruikt wanneer zij zoeken naar bepaalde informatie. Er zijn een aantal verschillen te vinden tussen het zoekgedrag van bachelor en masterstudenten. Terwijl bachelorstudenten vaker rechtstreeks naar de pagina navigeren (79% versus 66%), zijn het de masterstudenten die vaker de zoekfunctie op student.uva.nl gebruiken (2% versus %). Verder zien we dat studenten van de faculteit Maatschappij en Gedragsweten relatief vaak gebruik maken van sociale media (4%). Ruigrok NetPanel juli 204 Ik ga rechtstreeks naar de pagina Via de externe zoekmachine Google Via het menu op student.uva.nl Via het menu op uva.nl Via de zoekfunctie op uva.nl Via de zoekfunctie op student.uva.nl Via sociale media (Twitter, Facebook etc.) Via een andere externe zoekmachine Anders % 4% Op welke manier zoek jij naar deze informatie? Basis:Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 8% 5% 4% 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4% 45% Mijn.uva.nl als startpunt Datanose 75%

13 3 ONLINE INFORMATIE (OP)ZOEKEN INFORMATIE OVER ROOSTERS, STUDIERESULTATEN EN UVA LOCATIES IS ZEER BELANGRIJK VOOR STUDENTEN Wat vind jij de vijf belangrijkste onderwerpen om informatie Belangrijke informatie rondom hun studie is over te lezen als je denkt aan je studie? Basis: Allen in percentages (n=434) voor studenten vooral gerelateerd aan de 204 Ruigrok NetPanel roosters (87%) en de behaalde cijfers (86%). Roosters Drie vijfde (62%) van de studenten wil ook Cijfers / studieresultaten graag informatie lezen over de aanmelding Aanmelden voor vakken 62% Informatie over vakken 53% voor vakken. Voor de helft is meer informatie Tentamens 5% over de vakken zelf (53%) en over tentamens Contactinformatie 38% (5%) ook belangrijk. Onderwijsmededelingen Informatie over tentamens is voor bachelorstudenten belangrijker dan voor masterstudenten (57% versus 40%), terwijl masterstudenten vaker aangeven dat zij informatie willen over het afstuderen en diploma aanvragen (25% versus %). Als we de studenten vragen naar de voor hen belangrijkste onderwerpen rond de Universiteit van zien we dat vier vijfde (80%) informatie over de UvAlocaties en de openingstijden belangrijk vindt. Ook de aangeboden voorzieningen (56%) en informatie over de bibliotheek (45%) zijn voor veel studenten belangrijke onderwerpen. Verder zijn studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid vaker geïnteresseerd in informatie over activiteiten dan studenten van (5% versus 28%). Zij vinden informatie over de bibliotheek weer belangrijker dan andere studenten (7%). Ruigrok NetPanel juli 204 Inschrijven opleiding Nieuws over je opleiding Afstuderen en diploma Melding afwezige docenten Activiteiten / agenda Regelingen en inspraak Nevenactiviteiten Arbeidsmarktperspectief Mentoraat Anders UvAlocaties en openingstijden Voorzieningen/ faciliteiten Bibliotheek Activiteiten/ evenementen/ agenda Nieuws over de UvA Nevenactiviteiten Studentenartsen Anders Weet ik niet 0% 2% 5% 8% 8% % 5% 4% 4% 4% 22% Teksten/ opnames en sheets van de vakken 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Wat vind jij de drie belangrijkste onderwerpen om informatie over te lezen als je denkt aan de Universiteit van? Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 2% 3% 2% 2% 32% 36% 45% 56% Inspraak en medezeggeschap 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 80% 87% 86%

14 4 UVA STUDENT PAGINA Ruigrok NetPanel juli 204

15 5 UVA STUDENT PAGINA HELFT VAN DE STUDENTEN BEZOEKT STUDENT.UVA.NL EENS PER MAAND OF MINDER 25% Hoe vaak bezoek jij het studentengedeelte van de UvAwebsite (student.uva.nl)? Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 20% 8% 20% 6% 5% 3% 4% % 0% 6% 5% % 0% Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Een per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Nooit Weet ik niet De pagina student.uva.nl wordt door niet veel studenten op regelmatige basis gebruikt. De helft van de studenten bezoeken het studentengedeelte meestal een keer per maand of minder (49%), % hiervan gebruikt de pagina nooit. Een zevende (4%) gebruikt de pagina ongeveer een keer per twee weken. Een op de drie (35%) studenten maakt er wel regelmatig gebruik van en bezoekt de pagina eens per week of vaker. Bachelorstudenten gebruiken de pagina vaker op wekelijkse basis dan masterstudenten (23% versus 4%). En ook studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid gebruiken de pagina relatief vaak in vergelijking met studenten van andere faculteiten (55% eens per week of vaker). Ruigrok NetPanel juli 204

16 6 UVA STUDENT PAGINA STUDENT.UVA.NL VOORAL BEZOCHT MET BEHULP VAN EEN LAPTOP De studenten die student.uva.nl wel eens bezoeken doen dit voornamelijk op een laptop (84%). Smartphones of desktops (privé of op een UvAlocatie) worden door bijna twee op de vijf studenten (allen 37%) wel eens gebruikt om het studentengedeelte te bezoeken. Met welk apparaat bezoek je de studentenpagina wel eens? Basis: Bezoekt student.uva.nl in percentages (n=38) 204 Ruigrok NetPanel Laptop 84% Tablets worden minder vaak gebruikt, een vijfde van de studenten (8%) bezoekt de pagina hiermee. Bachelorstudenten gebruiken wel vaker een tablet dan masterstudenten (2% versus %). Studenten van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en gebruiken het vaakst hun smartphone (5% en 47%) om student.uva.nl te bezoeken Smartphone 37% Desktop (privé) 37% Desktop (UvAlocatie) 37% Tablet 8% Anders % Ruigrok NetPanel juli 204

17 7 UVA STUDENT PAGINA BIJNA DE HELFT VAN DE STUDENTEN TEVREDEN OVER STUDENT GEDEELTE VAN UVAWEBSITE Hoe tevreden of ontevreden ben je over het student gedeelte van de UvAwebsite in zijn geheel? Basis: Bezoekt de studentenpagina in percentages (n=38) 204 Ruigrok NetPanel De nieuwe layout is onoverzichtelijk 4% 42% 33% 0% 2% 9% Informate wordt nauwelijks geupdate en is vaak al jaren oud Zeer belangrijke onderwerpen staan niet op de startpagina 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet Bijna de helft (46%) van de studenten die student.uva.nl weleens bezoekt is over de pagina in zijn geheel (zeer) tevreden. Een derde (33%) heeft er een neutrale mening over, en een op de acht studenten (2%) geeft aan (zeer) ontevreden te zijn. Masterstudenten zijn vaker (zeer) ontevreden dan bachelorstudenten (6% versus 9%). Het zijn de studenten van Maatschappij en Gedragsweten (6%) en Rechtsgeleerdheid (5%) die juist vaak (zeer) tevreden zijn. Ontevredenheid komt vooral voort uit het aanbod van verouderde informatie en doodlopende links: Er staat veel informatie op van jaren geleden en Links kloppen vaak niet of lopen dood. Ook is er ergernis over de onoverzichtelijkheid van de totale pagina: Deze UvAwebsite is net een jungle. Daarnaast zien veel studenten ook de toegevoegde waarde van student.uva.nl (nog) niet in: Ik snap het nut niet van student.uva.nl, ik heb het gevoel dat je vervolgens weer doorverwezen wordt naar andere pagina's. Ruigrok NetPanel juli 204

18 8 UVA STUDENT PAGINA EEN VIJFDE VAN DE STUDENTEN ONTEVREDEN OVER NAVIGATIE EN ZOEKFUNCTIE OP STUDENT.UVA.NL Hoe tevreden of ontevreden ben je over de volgende onderdelen van het student gedeelte van de UvAwebsite (student.uva.nl)? Basis: Bezoekt de studentenpagina in percentages (n=38) 204 Ruigrok NetPanel Veel scrollen is noodzakelijk omdat belangrijke dingen helemaal onderaan staan De manier van navigeren 5% 37% 30% 8% 3% 7% De indeling is onlogisch, je moet lang zoeken De oude, niet relevante artikelen komen als eerste op De zoekfunctie % 29% 32% 8% 4% 7% Als je een spelfout maakt, kun je het resultaat niet vinden 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ik krijg vaak ook irrelevante informatie over andere studies Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet Twee vijfde (42%) van de studenten is tevreden over de manier van navigeren op student.uva.nl, bijna een derde (30%) heeft een neutrale houding en 2% geeft aan (zeer) ontevreden te zijn. Ontevredenheid komt vooral voort uit de, voor sommige studenten, onlogische indeling en het veel moeten doorklikken en scrollen. Drie op de tien studenten (30%) beoordelen de zoekfunctie positief. Een derde heeft een neutrale mening en een vijfde geeft aan (zeer) ontevreden te zijn over de zoekfunctie. Ontevredenheid komt vooral door de slechte of verouderde resultaten, het niet herkennen van woorden en het alsnog veel moeten doorklikken om tot de juiste informatie te komen. Bachelorstudenten zijn wel vaker tevreden over de zoekfunctie dan masterstudenten (34% versus 24%). Ruigrok NetPanel juli 204

19 9 UVA STUDENT PAGINA ONTEVREDEN STUDENTEN VINDEN VOORAL DE INDELING ONLOGISCH EN DE KWALITEIT VAN DE ZOEKRESULTATEN ONDER DE MAAT Zoekfunctie student.uva.nl Beperkte zoekresultaten: Als ik zoek op bepaalde termen, krijg ik ook informatie over andere studies die totaal niet relevant zijn. Als je een spelfout maakt of met twee woorden zoekt, kun je het resultaat niet vinden. De meeste informatie die ik probeer te zoeken via de zoekfunctie levert geen resultaten op. Via de zoekfunctie vind je niks, alleen via google kom je waar je wilt zijn. Zoekopdrachten geven vaak geen resultaat. Het stoort dat er geen relevante onderwerpen naar voren komen. Verouderde informatie: Er zit veel te veel oude informatie tussen. Dan komt bijvoorbeeld iets uit 200 bovenaan te staan. Navigatie student.uva.nl Indeling: De indeling is onlogisch, je moet lang zoeken. Menu zit helemaal onderaan de pagina. Is veel handiger als deze direct bovenaan zit. Navigatie duurt lang doordat je vaak door moet klikken naar nieuwe menu's. Als ik in het programma zit, kan ik niet terug. Dan moet ik opnieuw naar de website. Veel scrollen: De belangrijke knoppen (naar Blackboard, Sis, Studiegids etc.) staan helemaal onderaan. Veel scrollen is dus noodzakelijk. Ruigrok NetPanel juli 204

20 20 UVA STUDENT PAGINA STUDENTEN MISSEN NIEUWTJES VANUIT DE OPLEIDING, CONTACTINFORMATIE EN INFORMATIE OVER NEVENACTIVITEITEN Wanneer we de studenten vragen of zij nog informatie missen op de studentpagina van de UvA geeft bijna een derde (3%) aan dat zij de pagina compleet vinden. Nog eens een derde (35%) zegt niet goed te weten welke informatie zij dan missen. Studenten die wel onderwerpen missen op de site geven aan dat dit vooral te maken heeft met nieuws met betrekking tot de opleiding: Belangrijke mededelingen die met mijn opleiding te maken hebben. Ik mis nieuws vanuit de opleiding. Wellicht wat relevant nieuws. Regelmatig noemen studenten ook dat zij contactinformatie missen, of in elk geval een manier om rechtstreeks in contact te kunnen komen met de juiste personen: Contactinformatie en waar je heen moet als je vragen hebt. De mogelijkheid om direct in contact te komen met personeel (bijvoorbeeld een direct formulier om klachten in te dienen, of om de studieadviseur of examencommissie te bereiken). Studieadviseurs moeten beter bereikbaar zijn, ook contact via mail moet mogelijk zijn. Maar ook wordt er informatie gemist over nevenactiviteiten: Functie studentassistent. Andere nevenactiviteiten. Heldere informatie over studeren in het buitenland, stages, bestuurservaringen. Studentassistent, vacatures, interessante stages. Ruigrok NetPanel juli 204

21 2 STUDENTEN INFORMEREN Ruigrok NetPanel juli 204

22 22 STUDENTEN INFORMEREN MEERDERHEID VAN DE STUDENTEN WORDT HET LIEFST GEINFORMEERD VIA EEN Op welke manier word jij het liefst geïnformeerd over onderwerpen rondom je studie of de UvA? Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel Via een 77% Via MijnUvA 38% Via de opleidingspagina op student.uva.nl 27% Via de schermen in de gebouwen Via een app op mijn telefoon 22% 20% Via de UvA Facebookpagina Via het UvA Twitter account 2% 3% Blackboard Geen voorkeur Op een andere manier % 7% Datanose Ik wil niet geïnformeerd worden 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruim drie kwart (77%) van de studenten geeft aan het liefst via een geïnformeerd te worden over onderwerpen rondom hun studie of de UvA. Twee vijfde (38%) denkt dat MijnUvA hiervoor een geschikt kanaal is en ruim een kwart (27%) ziet deze informatie het liefst via de opleidingspagina op student.uva.nl. We zien een verschil in voorkeur tussen informatievoorzieningen als we kijken naar de fase waar de student in zit. Ondanks dat verreweg de meeste studenten het liefst een ontvangen zien we dat bachelorstudenten vaker dan masterstudenten de relevante informatie via een app op hun telefoon zouden willen ontvangen (23% versus 5%). Masterstudenten ontvangen deze informatie weer liever via MijnUvA dan bachelorstudenten (53% versus 3%). Verder zien we dat studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid relatief vaak aangeven dat zij informatie willen via een app (32%) of via de schermen in de gebouwen (30%). Ruigrok NetPanel juli 204

23 23 STUDENTEN INFORMEREN STUDENTEN WILLEN GRAAG WEKELIJKS TOT MAANDELIJKS GEINFORMEERD WORDEN OVER ONDERWIJSMEDEDELINGEN EN NIEUWS OVER HUN OPLEIDING Ruim een vijfde (44%) van de studenten zou dagelijks (0%) tot wekelijks (34%) actief benaderd willen worden met onderwijsmededelingen. Voor een derde (34%) van de studenten zou maandelijks hiervoor een goede frequentie zijn. Ook nieuws over hun opleiding willen studenten regelmatig ontvangen. De helft van de studenten (52%) zegt dit op maandelijkse basis te willen, een kwart (24%) wekelijks en 5% zelfs dagelijks. 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% Hoe vaak zou jij actief over de volgende onderwerpen geïnformeerd willen worden? Nieuws en mededelingen Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 0% 34% 34% % Onderwijsmededelingen 20% 24% 52% 5% 5% 3% % % Nieuws over je opleiding Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is Helemaal niet Opvallend is dat studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid over het algemeen vaker dagelijks onderwijsmededelingen (2%) en wekelijks nieuws over de opleiding (34%) zouden willen ontvangen. Studenten van geven vaker aan alleen actief benaderd te willen worden als dit echt noodzakelijks is (onderwijsmededelingen: 27%, nieuws over de opleiding: 9%). Maandelijks/ wekelijks Maandelijks Ruigrok NetPanel juli 204

24 24 STUDENTEN INFORMEREN VEEL STUDENTEN WILLEN ALLEEN STUDIEGERELATEERDE INFORMATIE ONTVANGEN WANNEER DIT ECHT NOODZAKELIJK IS Als we kijken naar studiegerelateerde onderwerpen, zien we dat studenten het vaakst actief geïnformeerd willen worden over hun rooster. Twee op de vijf (4%) studenten willen hier wekelijks (26%) of dagelijks (5%) informatie over ontvangen. Over tentamens (42%) en het aanmelden voor vakken (37%) zou twee vijfde van de studenten maandelijks benaderd willen worden. Verder zien we dat een deel van de studenten alleen actief geïnformeerd wil worden wanneer dit echt noodzakelijk is (inschrijven opleiding: 4%, aanmelden voor vakken:4%, contactinformatie: 36%). 45% 40% 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% 5% Hoe vaak zou jij actief over de volgende onderwerpen geïnformeerd willen worden? Studiegerelateerd Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 3% 37% 4% 4% % 2% 6% 37% 2% 3% 7% 42% Inschrijven opleiding Aanmelden voor vakken Tentamens Roosters Contactinformatie Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is Helemaal niet 3% 32% 5% 26% 23% 5% 27% 2% 2% 25% 9% 36% Over het aanmelden voor vakken willen bachelorstudenten vaker dan masterstudenten alleen indien noodzakelijk geïnformeerd worden (44% versus 34%). Zij willen wel vaker wekelijks over de roosters geïnformeerd worden (28% versus 20%), de masterstudenten juist vaker maandelijks (30% versus 9%). Onderwerp Roosters Tentamens Aanmelden vakken Frequentie actieve benadering Maandelijks of vaker Maandelijks Maandelijks of alleen wanneer noodzakelijk Opvallend is verder dat het bij alle onderwerpen de studenten van zijn die het vaakst alleen informatie willen wanneer dit noodzakelijk is. Ruigrok NetPanel juli 204

25 25 STUDENTEN INFORMEREN MEESTE STUDENTEN WILLEN MAANDELIJKS GEINFORMEERD WORDEN OVER (NEVEN)ACTIVITEITEN Vier vijfde (79%) van de studenten wil maandelijks of vaker actief geïnformeerd worden over activiteiten of de agenda van de UvA. Maandelijks (44%) tot wekelijks (3%) zou hierbij de beste frequentie zijn. 50% 45% 40% Hoe vaak zou jij actief over de volgende onderwerpen geïnformeerd willen worden? Activiteiten Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 44% 47% Over nevenactiviteiten zoals besturen, commissies of bijbanen op de UvA zou bijna de helft van de studenten (47%) wel maandelijks geïnformeerd willen worden. Een op de zes studenten (7%) geeft zelfs aan dat dit op wekelijkse basis mag. 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% 4% 3% 3% Activiteiten / agenda 3% 4% % 7% 9% Nevenactiviteiten 8% 7% Vooral studenten van Rechtsgeleerdheid hebben interesse in een wekelijkse update over activiteiten (45%) en nevenactiviteiten (26%). Studenten van de faculteit Economie en geven vaker aan dat zij hier alleen informatie over willen ontvangen wanneer dit noodzakelijk is (activiteiten: 2%, nevenactiviteiten: 24%). Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is Helemaal niet Ruigrok NetPanel juli 204

26 26 COMMUNICATIEMIDDELEN EN KANALEN Ruigrok NetPanel juli 204

27 27 COMMUNICATIEMIDDELEN EN KANALEN BLACKBOARD DOOR VRIJWEL ALLE STUDENTEN WEKELIJKS GEBRUIKT Hoe vaak gebruik je de volgende pagina s? Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel Blackboard 46% 39% 8% 3% 2% % Je UvAmailadres 26% 20% 0% 7% 4% 6% 25% 2% Rooster.uva.nl 0% 2% 3% 4% 3% 4% 3% % MijnUvA 2% 5% 9% 9% 2% 7% 23% 3% Studiegids % 4% 9% % 36% 35% 4% % AZlijst % 3% 0% 24% 37% 22% 2% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Nooit Weet ik niet Bijna alle studenten (93%) gebruiken Blackboard minimaal eens per week. Ongeveer de helft (46%) gebruikt deze pagina zelfs op dagelijkse basis. Ook de UvAmail wordt door ruim de helft van de studenten (56%) wekelijks gebruikt, al geeft een kwart (25%) van de studenten aan deze nooit te gebruiken. De studiegids en AZ lijst worden het minst vaak gebruikt. Een merendeel (75%) geeft aan de studiegids eens per maand of minder te gebruiken, voor de AZlijst is dit 83%. Bachelorstudenten gebruiken vaker dan masterstudenten Blackboard (minimaal eens per week: 98% versus 8%) en de roosterpagina (minimaal eens per week: 49% versus 34%). Verder maken ook opvallend veel studenten van minimaal wekelijks gebruik van Blackboard (00%) en de roosterpagina (85%). Ditzelfde gebruik ligt lager onder studenten van Natuurweten, (Blackboard: 88%, roosterpagina: 3%). Ruigrok NetPanel juli 204

28 28 COMMUNICATIEMIDDELEN EN KANALEN MODERNE COMMUNICATIEMIDDELEN VAAK ONBEKEND BIJ DE STUDENTEN Hoe vaak maak gebruik je de volgende communicatiemiddelen? Basis: Allen in percentages (n=434) 204 Ruigrok NetPanel 80% 77% 76% 70% 60% 56% 6% 50% 40% 30% 20% 0% 0% 23% 20% 6% 0% 9% 0% 6% 6% 0% % 2% 2% % 2% 2% 3% 2% % % % 2% 3% 0% 2% 0% % 2% % De vakaanmeld interface UvA Facebookpagina UvA Twitter account Studie resultaten app Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Nooit Ik ken deze niet Als we kijken naar het gebruik van de moderne communicatiemiddelen die de UvA aanbiedt aan haar studenten stuiten we vooral op een lage bekendheid. Zo is merendeel van de studenten onbekend met het (77%), de Studieresultaten app (76%) en de UvA Facebookpagina (6%). De vakaanmeld interface is bekender, maar wordt door een meerderheid van de studenten (56%) minder dan eens per maand gebruikt. Het zijn vooral de studenten van de faculteit Natuurweten, die minder bekend zijn met de studieresultaten app (8%) en het Twitter account (84%). Ruigrok NetPanel juli 204

29 29 COMMUNICATIEMIDDELEN EN KANALEN UVAMAILADRES BEST BEOORDEELD, DRIE OP DE TIEN STUDENTEN GEVEN EEN 9 OF 0 Kun je de pagina s die je gebruikt beoordelen met een cijfer van tot 0? Basis: Allen in percentages 204 Ruigrok NetPanel Gemiddeld cijfer Je UvAmailadres (n=243) 29% 66% 3% 2% 7,9 Rooster.uva.nl (n=89) 20% 70% 9% % 7,5 MijnUvA (n=57) 2% 82% 6% % 7,4 Blackboard (n=398) 3% 79% 8% 7,3 Studiegids (n=58) 3% 72% 2% 2% 7,0 AZlijst (n=22)* % 86% 9% 5% 7,0 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Goed (9 of 0) (Ruim) voldoende (6 t/m 8) Onvoldoende ( t/m 5) Weet ik niet Alle voorgelegde kanalen van de UvA worden door de studenten beoordeeld met een 7 of hoger. Het UvAmailadres wordt het beste beoordeeld en krijgt gemiddeld een 7,9. drie op de tien(29%) van de studenten beoordeelt de mail met een 9 of een 0. Ook de roosterpagina scoort goed met een 7,5 gemiddeld, een op de vijf (20%) studenten die deze pagina wel eens gebruikt geeft een 9 of 0. Vooral bachelorstudenten zijn heel tevreden met het UvAmailadres, zij geven vaker een 9 of 0 aan deze pagina dan masterstudenten (34% versus 2%). Studenten van de faculteit Maatschappij en Gedragsweten beoordelen de roosterpagina vaker dan andere studenten met een goed (9 of 0) (32%). Ruigrok NetPanel juli 204 * Indicatieve resultaten in verband met lage steekproefomvang.

30 30 COMMUNICATIEMIDDELEN EN KANALEN COMMUNICATIEMIDDELEN ONDANKS LAGE GEBRUIK GOED BEOORDEELD Kun je de communicatiemiddelen die je gebruikt beoordelen met een cijfer van tot 0? Basis: Allen in percentages 204 Ruigrok NetPanel Gemiddeld cijfer Studieresultaten app (n=9)* 5% 79% 6% 7,9 UvA Twitter account (n=3)* 8% 77% 5% 7,8 UvA Facebookpagina (n=23)* 3% 83% 4% 7,7 De vakaanmeld interface (n=3)* 5% 62% 5% 8% 7, 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Goed (9 of 0) (Ruim) voldoende (6 t/m 8) Onvoldoende ( t/m 5) Weet ik niet Door het lage aantal gebruikers van de communicatiemiddelen van de UvA zijn de bovenstaande uitkomsten van indicatieve aard. Gemiddeld scoren alle communicatiemiddelen van de UvA ruim voldoende. Ruigrok NetPanel juli 204 * Indicatieve resultaten in verband met lage steekproefomvang.

31 3 TIPS VANUIT DE STUDENTEN Ruigrok NetPanel juli 204

32 32 TIPS VANUIT DE STUDENTEN COMMUNICEREN VANUIT EEN KANAAL EN MOBIEL GEBRUIK VERBETEREN ZIJN MEESTGENOEMDE TIPS VANUIT DE STUDENTEN We hebben de studenten gevraagd of zij nog tips of suggesties hebben over hoe de studentcommunicatie op de UvA verbeterd kan worden. Als antwoord kregen we vooral tips die te maken hebben met het aantal communicatiekanalen dat de UvA gebruikt, het mobiele gebruik van Blackboard, communicatie via de en het updaten van de aangeboden informatie en links op de websites. Alle communicatie via één kanaal: Of maar één kanaal gebruiken, óf de student duidelijk informeren over welke kanalen er bestaan. Duidelijkheid op één plek en niet allemaal verschillende websites. Er lijken een hoop verschillende systemen en interfaces te worden gebruikt (uva.nl, student.uva.nl, studiegids.nl, Blackboard, Datanose, SIS) die net niet goed op elkaar aansluiten. Het is een wildgroei aan websites en modules. Je kunt door de bomen het bos niet meer zien. Mobiel werking verbeteren: Blackboard beschikbaar maken als app voor op telefoons (andere universiteiten doen dit al maar de UvA loopt hier ontzettend mee achter). Blackboard college afspelen werkt niet op Android smartphone of Ipad, dit vanwege het gebruik van Microsoft Silverlight. De UvA heeft geen Blackboard Mobile. Dit kan de mobiele beleving verbetering. Een Blackboard app is echt een vereiste aan het worden. Een interactieve app waar je zelf je voorkeuren in kunt stellen wat je wel en niet gepusht wil krijgen. Ruigrok NetPanel juli 204

33 33 TIPS VANUIT DE STUDENTEN Belangrijke zaken communiceren per Stuur updates, via mail, per week of maand met daarin de belangrijkste nieuwtjes over de opleiding/faculteit. Zo weten studenten wat er allemaal aan de hand is zoals voor de Verhuizing en BSA. Ook evenementen kunnen daarbij vermeld worden. Ik vind het vooral belangrijk dat bij relevante mededelingen er een wordt verstuurd. De informatie die echt cruciaal is moet actief per naar studenten verzonden worden. Meer maandelijkse nieuwsberichten over wat er speelt op de universiteit/faculteit. Letten op de weergave van s. Deze zien er soms heel vaag en onduidelijk uit waardoor het op spam lijkt en niet op informatievoorziening. Doodlopende / verouderde links controleren: Er zijn op dit moment een aantal links op de site die niet werken / naar een verkeerde pagina toe gaan. Ik zou graag zien dat hier naar wordt gekeken en iets aan wordt gedaan. Het moet actueler! Veel informatie is hopeloos verouderd. Bovendien verwijzen veel links naar niet meer bestaande of niet meer kloppende pagina's. Ik heb soms het idee dat de informatie op de website verouderd is, of onvolledig. Meer gebruik van Datanose: Datanose is een veel beter alternatief voor de rooster.uva.nl site. Goed om dit te communiceren naar studenten! De beta faculteit heeft Datanose, inclusief persoonlijke roosters. Dit zou ook bij geestesweten of andere opleidingen handig zijn. Ruigrok NetPanel juli 204

34 34 TIPS VANUIT DE STUDENTEN Gebruik van social media: Er zou nog meer gebruik gemaakt kunnen worden van Facebook. Het zou handig zijn als je via Facebook bijvoorbeeld vragen kunt stellen. Ik denk de bekendheid van de UvA Facebook bijvoorbeeld nog te laag is. Regel geen belangrijke zaken via sociale media. Alleen korte mededelingen die niet relevant genoeg zijn voor een aparte mail of mededeling. Een consistente werkwijze door alle docenten en opleidingen: Consistentie is keyword. Zorg voor een consistent gebruik van de beschikbare applicaties, in plaats van te richten op innovatie. Zorg dat docenten op een duidelijke manier de applicaties gebruiken, laat niet iedere docent zijn of haar eigen invulling geven aan de wijze hoe dingen gepresenteerd worden. Zorg voor een goede communicatie en afspraken tussen de docenten. Dit loopt naar mijn mening nog te vaak mis. Ruigrok NetPanel juli 204

35 35 BIJLAGEN Ruigrok NetPanel juli 204

36 36 PROFIEL N= 434 Geslacht Man 33% Vrouw 67% Bachelor 68% Master 32% Rechtsgeleerdheid % Natuurweten, Wiskunde en 27%% 28% Economie & 8%% Maatschappij en Gedragsweten 2% % Leeftijd < 20 jaar 37% 2 jaar 3% 22 jaar 5% 23 jaar 0% >24 jaar 25% Opleiding (top) Rechtsgeleerdheid (Ba) 7% Psychobiologie (Ba) 4% Biomedische weten (Ba) 4% Media & Cultuur (Ba) 4% Psychologie (Ba) 3% Economie & (Ba) 3% Geschiedenis (Ba) 3% Biomedical Sciences (Ma) 3% Nederlandse Taal & Cultuur (Ba) 3% Communicatiewetenschap (Ba) 2% Politicologie (Ba) 2% Sociologie (Ba) 2% Geneeskunde (Ba) 2% Geneeskunde (Ma) 2% Betagamma (Ba) 2% Privaatrecht (Ma) 2% Europese Studies (Ba) 2% Muziekwetenschap (Ba) 2% Pedagogische Weten (Ba) 2% Kunstgeschiedenis (Ba) 2% Future Planet Studies (Ba) 2% Culturele Antropologie & Ontw. 2% Biologie (Ba) 2% Publiekrecht (Ma) 2% Engelse Taal & Cultuur (Ba) 2% Wijsbegeerte (Ba) 2% Business Studies (Ma) % Algemene Sociale Wetensch (Ba) % Natuur & sterrenkunde (Ba) % Pedagogische Weten (Ma) % Chemistry (Ma) % Geschiedenis (Ma) % Ruigrok NetPanel juli Sociale 204 Geografie & Planologie (Ba) % Opleiding (top) International & European Law (Ma) % Economics & Business (Ba) % Medische informatiekunde (Ba) % Psychology (Ma onderz) % Biological Sciences (Ma) % (Ba) % Kunstmatige intelligentie (Ba) % Scheikunde (Ba) % Wiskunde (Ba) % Politicologie (Ma) % Liberal Arts and Sciences % Arbeidsrecht (Ma) % Filosofie (Ma) % Fiscaal Recht (Ba) % Forensic Science (Ma) % Software Engineering (Ma) % Slavische Talen & Culturen (Ba) % Brain and Cognitive Sciences (Ma) % Europese Studies (Ma) % Geschiedenis (Ma onderz) % Business Economics (Ma) % Fiscale Economie (Ba) % Communicatiewetenschap (Ma) % Taalwetenschap % Fiscaal Recht (Ma) % Informatiekunde (Ba) 0,5% Communication Science (Ma onderz) 0,5% Sociologie (Ma) 0,5% Economics (Ma) 0,5% Letterkunde (Ma) 0,5% Mediastudies (Ma) 0,5% Neerlandistiek (Ma) 0,5% Onderwijskunde (Ba) 0,5%

37 37 VERANTWOORDING STEEKPROEF Als steekproefkader is gebruik gemaakt van het UvA studentenpanel. Doelgroep Uitnodigingen verstuurd Afgehaakt Completes Respons Studenten uit het panel ,% Open kanaal onbekend onbekend VRAGENLIJST De totale vragenlijst bestaat uit 42 vragen, waarvan 3 open vragen. Het aantal vragen dat de student te beantwoorden heeft gekregen, is afhankelijk van de gegeven antwoorden. De gemiddelde invultijd bedraagt ongeveer 8 minuten. Ruigrok NetPanel juli 204

38 38 VERANTWOORDING UITVOERING De datacollectie heeft plaatsgevonden van 25 juni tot en met juli 204. De respondenten zijn uitgenodigd voor het onderzoek door middel van een met daarin een unieke link naar het onderzoek. De uitnodigingen zijn verstuurd uit naam van de Universiteit van. Er is eenmaal een reminder verstuurd naar de panelleden die nog niet hadden gereageerd op de eerdere uitnodiging. Na het uitsturen van 0% van het totale aantal uitnodigingen, is er een controle uitgevoerd om te zien of de data op de juiste manier binnenkomen en of er geen buitengewoon hoge afhaak bij bepaalde vragen plaatsvindt. Na deze controle is de rest van de uitnodigingen verstuurd. Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van SPSS. Verschillen tussen doelgroepen zijn getoetst. Ruigrok NetPanel juli 204

39 VRAGENLIJST V5 UVAPANEL / STUDENTCOMMUNICATIE AMSTERDAM, JUNI 204 Welkom bij dit onderzoek! Dit onderzoek gaat over de digitale informatievoorzieningen voor studenten van de Universiteit van. De eerste vragen gaan over de manier waarop jij informatie zoekt over onderwerpen die te maken hebben met jouw studie of de Universiteit van.. Hoe vaak zoek jij online informatie op die betrekking heeft op jouw studie of de Universiteit van? (Denk aan roosters, algemene informatie, nieuws, cijfers, etc.) Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Een per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Nooit >> exit Weet ik niet <<Screenshot uva.nl & student.uva.nl>>> 2. Op welke manier zoek jij naar deze informatie? meerdere antwoorden mogelijk Via het menu op uva.nl Via het menu op student.uva.nl Via de zoekfunctie op uva.nl Via de zoekfunctie op student.uva.nl Ik ga rechtstreeks naar de pagina (via het adres in de browser, bijv. rooster.uva.nl of blackboard.uva.nl) Via sociale media (Twitter, Facebook etc.) Via de externe zoekmachine Google Via een andere externe zoekmachine, namelijk Anders, namelijk Ruigrok NetPanel juni 204 v5

40 <<maximaal vijf antwoorden>>> 3. Wat vind jij de vijf belangrijkste onderwerpen om informatie over te lezen als je denkt aan je studie? Noem er maximaal vijf Informatie over vakken Tentamens Roosters Nieuws over je opleiding Activiteiten / agenda Cijfers / studieresultaten Contactinformatie: docenten, studieadviseurs, locaties etc. Meldingen afwezigheid docenten of over college dat niet doorgaat Onderwijsmededelingen Mentoraat Inschrijven opleiding Aanmelden voor vakken Afstuderen en diploma Nevenactiviteiten, zoals studieverenigingen, besturen, studentassistentschap, commissies etc. Arbeidsmarktperspectief Regelingen en inspraak Anders, namelijk Weet ik niet <<maximaal drie antwoorden>>> 4. Wat vind jij de drie belangrijkste onderwerpen om informatie over te lezen als je denkt aan de Universiteit van? Noem er maximaal drie UvAlocaties en openingstijden Nieuws over de UvA Bibliotheek Activiteiten/evenementen/agenda Voorzieningen/faciliteiten Studentenartsen Nevenactiviteiten, zoals studentenverenigingen, CREA, sport etc. Anders, namelijk Weet ik niet <<<screenshots: opleidingspagina + MijnUvA + facebook + twitter >>> 5. Op welke manier word jij het liefst geïnformeerd over onderwerpen rondom je studie of de UvA? Meerdere antwoorden mogelijk Via de opleidingspagina op student.uva.nl Via MijnUvA Via een Via een app op mijn telefoon Via het UvA Twitter Via de UvA Facebookpagina Via de schermen in de gebouwen Ruigrok NetPanel juni 204 v5 2

41 Op een andere manier, namelijk Geen voorkeur Ik wil niet geïnformeerd worden <blok> Hoe vaak zou jij over de volgende onderwerpen geïnformeerd willen worden? 6. Inschrijven opleiding 7. Aanmelden voor vakken 8. Tentamens 9. Roosters 0. Contactinformatie: docenten, studieadviseurs, locaties etc.. Onderwijsmededelingen 2. Nieuws over je opleiding 3. Activiteiten / agenda 4. Nevenactiviteiten, zoals studieverenigingen, besturen, studentassistentschap, commissies etc. Antwoord categorieën: Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is Helemaal niet Weet ik niet De volgende vragen gaan over de website van de UvA. Hiermee bedoelen we het gedeelte voor studenten (student.uva.nl) <<Screenshot student.uva.nl>>> 5. Hoe vaak bezoek jij het studentengedeelte van de UvAwebsite (student.uva.nl)? Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Een per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Nooit Weet ik niet Ruigrok NetPanel juni 204 v5 3

42 6. Met welk apparaat bezoek je de studentenpagina (student.uva.nl) wel eens? Meerdere antwoorden mogelijk Desktop (privé) Laptop Tablet Smartphone Desktop op een UvA locatie Anders, namelijk <blok> Hoe tevreden of ontevreden ben je over: Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Weet ik niet 7. Het student gedeelte van de UvAwebsite (student.uva.nl) 8. De zoekfunctie op de student.uva.nl 9. De manier van navigeren op student.uva.nl (hiermee bedoelen we de indeling, het menu en het gebruik van de website) O O O O O O O O O O O O O O O O O O <<<Wanneer (zeer) ontevreden bij een of meerdere voorgaande stellingen>>> 20. Je hebt aangegeven (zeer) ontevreden te zijn, kun je dit antwoord toelichten? Open + weet ik niet 2. Over welke onderwerpen mis jij nog informatie op student.uva.nl? Open + Ik mis geen informatie op de website + Weet ik niet Ruigrok NetPanel juni 204 v5 4

43 <<<Screenshots: AZ lijst + MijnUvA + studiegids + Roosterpagina + Blackboard + Facebook + twitter>>> Hoe vaak maak gebruik je de volgende communicatiemiddelen of pagina s? Dagelijks Meerdere keren per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Nooit Weet ik niet 22. Je UvAmailadres O O O O O O O O 23. AZlijst op O O O O O O O O student.uva.nl (afb) 24. MijnUvA (afb) O O O O O O O O 25. Studiegids (afb) O O O O O O O O 26. Rooster.uva.nl (afb) O O O O O O O O 27. Blackboard (afb) O O O O O O O O 28. Studieresultaten app 29. De vakaanmeld interface 30. UvA Twitter (afb) 3. UvA Facebook pagina (afb) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 3242 Kun je deze communicatiemiddelen/pagina s die je gebruikt beoordelen met een cijfer van tot 0? <<BLOK communicatiemiddelen/ pagina s die men gebruikt (Dagelijks/ meerdere keren per week of eens per week)>> +weet ik niet Ruigrok NetPanel juni 204 v5 5

44 43. Heb je nog tips of suggesties hoe de studentcommunicatie op de UvA verbeterd kan worden? OPEN Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor je medewerking. Binnen enkele weken word je geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek. Ruigrok NetPanel juni 204 v5 6

45 UvAstudentenpanel Studentcommunicatie: Tabellen Totaal Hoe vaak zoek jij online informatie op die betrekking heeft op jouw studie of de Universiteit van? Bachelor Master Dagelijks 30% 38% 5% 30% 2% 34% 26% 2% 33% 60% Meerdere keren per week 4% 44% 37% 43% 47% 43% 4% 45% 40% 0% Eens per week 4% 2% 9% 23% 6% 9% 3% 2% 6% 0% Een per twee weken 7% 4% 3% 2% 0% 5% % 9% 5% 40% Eens per maand 5% 2% 2% 2% 5% 8% 7% 3% 3% 0% Minder dan eens per maand 2% % 4% 0% % 2% 3% 0% 2% 0% Totaal 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% n = Totaal Bachelor Master Via het menu op uva.nl 2% 9% 24% 23% % 22% 27% 9% 7% 20% Via het menu op 4% 39% 45% 47% % 38% 42% 33% 52% 0% student.uva.nl Via de zoekfunctie op uva.nl 5% 4% 8% 9% 0% 5% 8% 6% 5% 20% Op welke manier zoek jij naar deze informatie? Via de zoekfunctie op student.uva.nl Ik ga rechtstreeks naar de pagina (via het adres in de browser, bijv. rooster.uva.nl of blackboard.uva.nl) 4% % 2% 3% 5% 4% 5% 3% 20% 0% 75% 79% 66% 77% 89% 79% 66% 79% 77% 60% Via sociale media (Twitter, Facebook etc.) Via de externe zoekmachine Google Via een andere externe zoekmachine, namelijk 8% 9% 6% 6% 5% 6% 5% 6% 4% 40% 45% 42% 5% 5% % 49% 50% 36% 42% 20% % % 0% 0% 0% 2% % 0% 0% 0% Anders, namelijk 4% 6% % 0% 0% 8% 6% 0% 3% 0% Totaal 224% 29% 233% 236% 32% 232% 229% 73% 24% 60% n = Aantal antwoorden Ruigrok NetPanel juli 204 UvA Studentcommunicatie Tabellen Pagina

46 Totaal Bachelor Master Informatie over vakken 53% 52% 54% 43% 47% 50% 63% 58% 46% 00% Tentamens 5% 57% 40% 74% 58% 48% 4% 67% 5% 40% Roosters 87% 87% 86% 8% 68% 90% 87% 94% 87% 80% Nieuws over je opleiding 4% 5% 3% 9% 5% 0% 6% 2% 5% 40% Activiteiten / agenda % % 0% % % 9% % 3% 5% 40% Cijfers / studieresultaten 86% 89% 82% 83% 79% 89% 83% 9% 88% 00% 38% 39% 36% 32% 37% 43% 4% 5% 40% 40% Contactinformatie: docenten, studieadviseurs, locaties etc. Wat vind jij de vijf belangrijkste onderwerpen om informatie over te lezen als je denkt aan je studie? Meldingen afwezigheid docenten of over college dat niet doorgaat 4% 5% 0% 2% % 9% 9% 2% 0% 0% Onderwijsmededelingen 22% 2% 23% 32% 53% 2% % 24% 24% 20% Mentoraat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Inschrijven opleiding 5% 4% 7% 4% 6% 6% 2% 2% 4% 0% Aanmelden voor vakken 62% 63% 60% 68% 6% 58% 68% 58% 67% 20% Afstuderen en diploma 4% 9% 25% % % 8% 5% 2% 2% 0% Nevenactiviteiten, zoals studieverenigingen, besturen, studentassistentschap, commissies etc. 8% 9% 6% 6% 5% 9% 3% 5% 2% 20% Arbeidsmarktperspectief 5% 3% 8% 6% 0% 7% 5% 6% 2% 0% Regelingen en inspraak 8% 6% 2% 6% 42% 9% 7% 3% 4% 0% Anders, namelijk 2% 2% 2% 0% 0% 3% 3% 0% 2% 0% Weet ik niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 489% 49% 484% 498% 458% 490% 492% 482% 488% 500% n = Aantal antwoorden Totaal Wat vind jij de drie belangrijkste onderwerpen om informatie over te lezen als je denkt aan de Universiteit van? UvAlocaties en openingstijden Bachelor Master 80% 78% 83% 74% 68% 7% 86% 79% 89% 60% Nieuws over de UvA 32% 32% 34% 45% 5% 38% 23% 48% 32% 20% Bibliotheek 45% 44% 48% 38% 42% 26% 7% 39% 44% 40% Activiteiten/evenementen/age 36% 36% 37% 5% 2% 4% 28% 36% 33% 80% nda Voorzieningen/faciliteiten 56% 54% 58% 60% 53% 55% 55% 48% 58% 60% Studentenartsen 3% 3% 2% 2% 0% 5% 5% 0% 0% 0% Nevenactiviteiten, zoals studentenverenigingen, CREA, sport etc. 2% 23% 7% 7% 26% 3% % 5% 23% 40% Anders, namelijk 2% 2% % 0% 0% 2% 2% 0% 3% 0% Weet ik niet 2% 3% 0% 0% 6% 3% 2% 3% 0% 0% Totaal 277% 276% 279% 287% 232% 27% 283% 270% 283% 300% n = Aantal antwoorden Ruigrok NetPanel juli 204 UvA Studentcommunicatie Tabellen Pagina 2

47 Totaal Op welke manier word jij het liefst geïnformeerd over onderwerpen rondom je studie of de UvA? Via de opleidingspagina op student.uva.nl Bachelor Master 27% 25% 33% 23% % 25% 33% 8% 32% 20% Via MijnUvA 38% 3% 53% 47% % 29% 46% 36% 45% 0% Via een 77% 77% 77% 74% 63% 79% 8% 73% 73% 80% Via een app op mijn telefoon 20% 23% 5% 32% 6% 2% 2% 27% 22% 40% Via het UvA Twitter Via de UvA Facebookpagina Via de schermen in de gebouwen Op een andere manier, namelijk 2% 2% % 2% 0% % 2% 0% 3% 0% 3% 4% 0% 5% 6% 9% 0% 5% 8% 20% 22% 23% 9% 30% 26% 2% 20% 2% 9% 40% 7% 8% 4% 2% 2% 9% 5% 9% 5% 0% Geen voorkeur % 2% % 0% 0% % % 3% 3% 0% Ik wil niet geïnformeerd 0% % 0% 0% 5% 0% % 0% 0% 0% worden Totaal 208% 205% 23% 226% 68% 96% 20% 203% 222% 200% n = Aantal antwoorden Totaal Inschrijven opleiding Bachelor Master Dagelijks % % 2% 4% 0% % 0% 3% 2% 0% Wekelijks 5% 4% 5% 6% % 6% 2% 6% 4% 0% Maandelijks 3% 2% 4% 7% % 9% % 8% 6% 20% Jaarlijks 37% 37% 37% 30% 37% 43% 33% 39% 38% 40% Alleen wanneer dit echt 4% 43% 36% 40% 42% 37% 53% 30% 35% 0% noodzakelijk is Helemaal niet 2% 2% 2% 0% 0% 3% 2% 0% 3% 0% Weet ik niet 2% % 3% 2% 0% 3% 0% 3% % 40% Totaal 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% n = Totaal Aanmelden voor vakken Bachelor Master Dagelijks 2% 2% 3% 4% 0% 3% % 3% 2% 0% Wekelijks 6% 6% 7% 3% % 6% % 9% 9% 0% Maandelijks 37% 34% 44% 5% 2% 4% 28% 48% 37% 40% Jaarlijks 2% 2% % 0% % 7% 3% 6% 3% 0% Alleen wanneer dit echt 4% 44% 34% 32% 42% 32% 58% 30% 39% 40% noodzakelijk is Helemaal niet % % % 0% 5% % % 0% 0% 0% Weet ik niet % % % 0% % % 0% 3% % 20% Totaal 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% n = Totaal Tentamens Bachelor Master Dagelijks 3% 4% % 2% 0% 3% 3% 6% 4% 0% Wekelijks 7% 7% 6% 32% 6% 9% 9% 24% 5% 20% Maandelijks 42% 42% 42% 40% 42% 42% 39% 45% 46% 20% Jaarlijks 3% 2% 4% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 20% Alleen wanneer dit echt 32% 3% 34% 26% 42% 30% 42% 8% 29% 20% noodzakelijk is Helemaal niet % % % 0% 0% 0% 3% 0% % 0% Weet ik niet 2% % 2% 0% 0% 3% % 3% % 20% Totaal 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% n = Ruigrok NetPanel juli 204 UvA Studentcommunicatie Tabellen Pagina 3

UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding

UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding CAROLINE VAN TEEFFELEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, FEBRUARI 2014 UVA- STUDENTENPANEL Vakaanmelding CAROLINE VAN TEEFFELEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, FEBRUARI

Nadere informatie

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening

HvA- STUDENTENPANEL Student informatievoorziening HvA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JUNI 204 HVA STUDENTENPANEL Student informatievoorziening CAROLINE VAN TEEFFELEN FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

UVA-PANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE

UVA-PANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE VRAGENLIJST V8 UVAPANEL / CAMPUSCOMMUNICATIE AMSTERDAM, NOVEMBER 205 Welkom bij dit onderzoek! De Universiteit van Amsterdam is bezig om de huisvesting voor onderwijs en onderzoek op verschillende plekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie

UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie UVA INFORMATIE- BEHOEFTE De behoeften van UvA-studenten als het gaat om de informatievoorziening rondom studiegerelateerde informatie AMSTERDAM, 19 NOVEMBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING, DOEL

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Hoewel veel mobiele sites zijn ontworpen met het oog op weergave op mobiele apparaten, zijn ze vaak niet goed toegankelijk via een zoekmachine.

Hoewel veel mobiele sites zijn ontworpen met het oog op weergave op mobiele apparaten, zijn ze vaak niet goed toegankelijk via een zoekmachine. Mobiele websites Een mobiele site is een website die geoptimaliseerd is voor gebruik op een klein scherm en wordt getoond via de browser van een smartphone of tablet. Een mobiele site is niet afhankelijk

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten

Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten Digital natives onder de loep: ICT gebruik en wensen van studenten Date 29 Juli 2013 drs. Nynke Bos Faculteit der Geesteswetenschappen drs. Nynke Kruiderink- Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Nadere informatie