RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer"

Transcriptie

1 RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer

2 2 013 / Alfrink College

3 Inhouds opgave

4 > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het Alfrink College 6 Kardinaal Alfrink Identiteit Ons onderwijs 8 Afdelingen Mentoren Vakken en leergebieden Tweede Fase Latijn ICT Laptopklassen Decanen Bibliotheek en mediatheek Lesassistenten en studiepleinen Activiteitendagen Cultuurlijn Alfrink Challenge Onderwijs en onze identiteit Kerstmis en lichtjesavond Onderbouw 16 Mentor Brugklassen Begeleiding naar zelfstandigheid Plu-leerlingen Huiswerk Lessen Buiten de lessen om Pesten Kortom Havo-afdeling 20 Profielen Het havo als opleiding Theorie en praktijk Sport en cultuur Hart voor het havo Vragen en antwoorden Kortom Vwo-afdeling 24 Profielkeuze Begeleiding Leren studeren Praktijk en theorie Typisch vwo En verder Samengevat Tvwo-afdeling 28 Wat is tweetalig vwo? Belang van het Engels Doelgroep Toelating Programma Tvwo en internationalisering Europees Platform en Regionetwerk Docenten Kortom Zorgstructuur 32 Faalangst Counselors Zorg Advies Team (ZAT) Schoolmaatschappelijk werk Ouders blijven op de hoogte 34 Prestaties Magister Schoolgids op internet Ouderavonden Decaanavonden AC-tueel en de oudervereniging Klankbordgroepen Medezeggenschapsraad.. Financien, inschrijving en toelating 36 Schoolfactuur Boeken Inschrijving in het eerste leerjaar Van havo naar vwo Inschrijving in andere leerjaren Leerlingen met een handicap Inschrijfformulier 38 1

5 Informatie voor ouders en leerlingen 2

6 > INFORMATIE VOOR OUDERS en LEERLINGEN Zaterdag 19 januari 2013 Kennismakingsprogramma voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Het programma begint om 9.30 uur en eindigt om uur. Kom op tijd, dan mis je niks! Dinsdag 22 januari 2013 Informatie-avond en aansluitend open huis voor ouders van leerlingen van groep 8 van de basisschool. Aanvang uur. Dinsdag 12 februari 2013 Een aanvullende informatie-avond voor ouders en leerlingen van groep 8 met belangstelling voor het tweetalig vwo. Aanvang uur. Overige informatie Mocht u op deze data verhinderd zijn en op een ander moment informatie over de school willen inwinnen, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van klas 1 en 2, dhr. E.L.M. Brunings. Mocht u geïnteresseerd zijn in andere leerjaren, dan kunt u zich wenden tot de hieronder genoemde afdelingsleiders: mw. S.W.C. Dekker : klas 3 t/m 5 havo mw. Y.M.H. van Schooneveld : klas 3 t/m 6 vwo dhr. J.J. Oudenaarden : klas 2 t/m 6 tvwo School in bedrijf Op vier middagen, woensdag 9 en 16 januari, 6 en 13 februari van tot uur kunt u met uw zoon of dochter de school in vol bedrijf bezoeken. U kunt zich hiervoor telefonisch of via aanmelden. U kunt zich ook dinsdag 22 januari inschrijven voor een datum. Alfrink College RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Werflaan DE Zoetermeer telefoon : telefax : Internet : 3

7 Welkom op het Alfrink College 4

8 > Welkom op het Alfrink College Laat ik om te beginnen u en uw zoon of dochter hartelijk welkom heten op het Alfrink College. Wellicht is deze brochure een eerste kennismaking met onze school. U en jullie staan aan het begin van een spannende periode, waarin je uiteindelijk een school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer moet kiezen. Deze brochure kan daar een belangrijk hulpmiddel bij zijn. Waarom het Alfrink? Dat is natuurlijk een heel goede vraag. Het Alfrink College is een school voor havo, vwo en tweetalig vwo. Het is daarmee ook de enige havo-vwo-school in onze stad. Het Alfrink staat voor kwaliteit! Het Alfrink levert ook leerlingen af die staan voor kwaliteit. Zo heeft in het schooljaar % van onze havo-leerlingen het diploma behaald. Van het vwo behaalde 96% het diploma. Het IB-examen, het examen Engelse taalvaardigheid voor het tvwo, werd door alle leerlingen behaald. Zulke resultaten behaal je als er op school gewerkt wordt. Dat moet ook op het Alfrink. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Huiswerk is een normaal iets op onze school. Uiteindelijk krijg je daar dan ook iets voor terug. Het Alfrink is verder ook een leuke school met veel aantrekkelijke dingen voor de leerlingen. Zo maken de nieuwe brugklassers aan het begin van het schooljaar tijdens de wendagen kennis met de school. Ze slapen hier dan een nacht (spannend...) en er wordt hier gezamenlijk gegeten en ontbeten. Iets leukers kan je je nauwelijks voorstellen. En wat dacht je ervan om in de week voor de herfstvakantie zelf een toneelvoorstelling in elkaar te zetten en die 's avonds ook nog te spelen voor je ouders? Laten we niet vergeten te noemen dat het Alfrink een rooms-katholieke school is. We besteden veel aandacht aan de ander en aan de manier waarop we met die ander omgaan. Zo leren we dat we iedereen moeten respecteren. Het Alfrink is kortom een school die de moeite waard is! Een school waar hard gewerkt wordt, maar ook een school waarvan het leuk is deel uit te maken. Wellicht zien we je straks op onze school. Onze school is meer dan de moeite waard. Hans Timmermans rector Voor u ligt onze nieuwe informatiebrochure. Graag beveel ik u deze brochure van harte aan, omdat die een heel aardig beeld van onze school geeft. Ik hoop dat het voor u aanleiding zal zijn om de school ook van dichtbij te komen bekijken. Als afdelingsleider van de onderbouw behoort de intake van basisschoolleerlingen tot mijn verantwoordelijkheid. Op de informatieavond van 22 januari a.s. zal ik trachten u een goed en eerlijk beeld van onze school te schetsen. Indien u dat wilt, kunt u altijd een afspraak met mij maken om uw zoon of dochter persoonlijk te komen inschrijven. De kans dat wij elkaar dus zullen ontmoeten is dan ook heel reëel. Daarnaast bezoek ik de basisschool van uw zoon of dochter om ook van de leerkrachten te horen welke kwaliteiten uw kind bezit. Als schoolleider ben ik verantwoordelijk voor de onderbouw en dus ook voor de brugklas. Ik weet hoe groot de overstap van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is. Met mijn team geef ik vorm aan dit boeiende maar voor de kinderen ook spannende proces. Heel belangrijk daarin is, dat zij zich snel thuis voelen bij ons op school. De eerste weken van de brugklas zijn daar dan ook helemaal op gericht. Ik kan oprecht zeggen dat ik trots ben op het Alfrink College. Die trots gaat veel verder dan mooie examenresultaten of goede doorstroomcijfers. Ik ben met name trots op onze leerlingen. Op de sfeer die ze met elkaar, dag in dag uit samen maken. Zij zorgen samen met mijn collega's voor gezelligheid, voor wederzijds respect, voor veiligheid en voor een werkklimaat waarin je prima kan presteren. Dat alles maakt het Alfrink, volgens mij, zo bijzonder. Ik ervaar dat in mijn dagelijks werk, maar heb dat ook ervaren als vader. Drie van mijn vier kinderen hebben inmiddels het Alfrink College met succes doorlopen en bij alle drie zie ik dat de vriendschappen die ze hier hebben opgedaan, blijvend en waardevol zijn. Als u dan ook aan mij vraagt waarin het Alfrink zich onderscheidt, dan denk ik dat dat de onderlinge sfeer is. Het motto van de school 'school zijn we samen, iedereen doet ertoe' past helemaal in dat beeld. Een sfeer waarin goed onderwijs en veel plezier hand in hand gaan. Ik sluit me dan ook graag aan bij de laatste woorden van onze rector Hans Timmermans: 'Onze school is meer dan de moeite waard.' Eric Brunings afdelingsleider klas 1 en 2 5

9 Het Alfrink College 6

10 > Het Alfrink College Het Alfrink College is een school voor havo, vwo en tweetalig vwo, die in 1976 van start ging. In het eerste jaar hadden wij 48 leerlingen en 12 docenten, maar inmiddels zijn dat ruim 1650 leerlingen en 180 medewerkers. Om iedere leerling voldoende aandacht te kunnen geven, heeft onze school kleinere afdelingen, ieder met een eigen afdelingsleider, jaarcoördinatoren en mentoren. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Zoetermeer en de omliggende plaatsen Stompwijk, Bleiswijk, Benthuizen, Pijnacker en Leidschenveen. Het Alfrink College heeft een modern schoolgebouw met prachtige computerlokalen, een grote mediatheek, een collegezaal en werkruimtes voor leerlingen. Deze ruimtes zijn voorzien van allerlei faciliteiten om in te kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zo zijn alle lokalen voorzien van een ActiveBoard. Kardinaal Alfrink Onze school dankt haar naam aan kardinaal Alfrink. Hij was een man die stond voor rechtvaardigheid en vrede. Deze woorden zijn dan ook te vinden op een gedenksteen in de hal van de school. Wij zien kardinaal Alfrink ( ) als een voorbeeld. Hij stond als katholiek en als kardinaal midden in de samenleving en nam geen blad voor de mond. Hij durfde te zeggen wat hij dacht, ook als anderen het niet met hem eens waren. Met name onderwerpen als oorlog, vrede, gerechtigheid en verdraagzaamheid hielden hem bezig. Over onderwijs zei hij bijvoorbeeld: Een mens is meer dan alleen maar weten: een mens moet zinnig weten te leven. Identiteit Het Alfrink College is een school voor bijzonder onderwijs op katholieke grondslag. Onze school heeft een open katholieke identiteit. Dit betekent dat alle leerlingen die onze identiteit respecteren, welkom zijn, ongeacht hun geloof of politieke overtuiging. Een identiteit is er niet zomaar; die ontwikkel je samen. Onze identiteit krijgt vooral vorm door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Respect voor de ander, onze omgeving en onszelf, krijgen daarom volle aandacht. Uit onze identiteit vloeien ook evenementen voort, zoals de themavieringen, de kerst- en vastenacties en kloosterweekenden. Onze school beschikt over een stilteruimte. Dit is een kleine, sfeervolle ruimte waar individuele leerlingen en docenten zich een moment terug kunnen trekken, om iets te overdenken of om tot zichzelf te kunnen komen. Wij zijn blij met de identiteit zoals die in de loop der jaren op onze school gegroeid is. Daarbij hoort een sfeer van veiligheid en ruimte voor elkaar, een sfeer waarin leerlingen, docenten en andere medewerkers zich kunnen ontplooien. Wij doen ons best een school te zijn waar je je thuis voelt. Op deze wijze geven wij daadwerkelijk inhoud aan ons motto: SCHOOL ZIJN WE SAMEN, IEDEREEN DOET ERTOE! 7

11 Ons onderwijs 8

12 > Ons onderwijs Op het Alfrink College kan een leerling een havo-, vwo- of tweetalig vwo-opleiding volgen. Het havo duurt vijf jaar, het vwo zes jaar. Leerlingen die het tweetalig vwo volgen, beginnen in klas 1 al op vwo-niveau; de andere leerlingen starten met een tweejarige brugperiode. Hierdoor krijgen deze leerlingen de kans om zich goed te ontwikkelen, voordat de beslissing havo of vwo genomen wordt. Ook hebben de docenten zo voldoende tijd om de leerlingen te leren kennen en een goed advies uit te brengen. Op het Alfrink College heeft de docent de regie. Hij heeft de vakkennis en weet welke leerstof hij de leerlingen moet aanbieden en hoe die gepland moet worden. Daarbij houdt hij de exameneisen en de wensen van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs zorgvuldig in het oog. Hij is op grond van zijn vakbekwaamheid, zijn didactische en pedagogische kwaliteiten in staat leerlingen te helpen bij het ontplooien van hun talenten. Dat laat onverlet dat we leerlingen ook een eigen verantwoordelijkheid geven: leerlingen moeten worden opgeleid naar zelfstandigheid. Daarom besteden wij in de lessen aandacht aan het leren leren, zodat de leerlingen zich de vaardigheden eigen maken om op een adequate manier met leerstof om te gaan. Afdelingen Op het Alfrink College horen leerlingen altijd thuis in een afdeling met een eigen afdelingsleider en jaarcoördinatoren. Deze zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, mentoren en vakdocenten. Zo streven wij binnen een grotere school naar kleinschaligheid, wat veel voordelen met zich meebrengt. De afdelingsleider, jaarcoördinatoren, mentoren, docenten en leerlingen leren elkaar in de loop van de eerste maanden van het schooljaar goed kennen. Mentoren Alle leerlingen hebben een mentor met wie zij intensief contact hebben. De mentor volgt de resultaten en hoe het verder gaat met de leerlingen. In het mentoruur komen zaken aan de orde als omgaan met elkaar, plannen en studieresultaten. Als er problemen zijn, krijgt de mentor dat van de leerling, via collega s of de jaarcoördinator direct te horen. Wanneer dat nodig is, neemt de mentor contact op met de ouders. Omgekeerd willen de mentoren zo snel mogelijk door ouders geïnformeerd worden als er iets aan de hand is. Vakken en leergebieden In de onderbouw krijgen de leerlingen een aantal vakken apart aangeboden. Daarnaast worden er vakken als leergebied aangeboden. Een leergebied vergroot de samenhang tussen vakken waardoor leerlingen meer verbanden zien. Bovendien ervaren leerlingen bepaalde vaardigheden als veel nuttiger wanneer ze die voor een aantal vakken nodig hebben. Op het Alfrink College werken tekenen en handvaardigheid samen in het leergebied Beeldende Vorming. De vakken techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en verzorging werken samen in het leergebied Mens en Natuur. Tweede Fase Binnen de Tweede Fase is het lesprogramma voor alle bovenbouwleerlingen voor een deel gelijk. Daarnaast kunnen zij een profieldeel tot op zekere hoogte zelf samenstellen. Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Deze profielen bereiden de leerlingen voor op verschillende vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Bij het vaststellen van de lessentabel voor de Tweede Fase heeft het Alfrink College gekozen voor veel contacttijd, wat het contact tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten bevordert. Een andere duidelijke keuze van het Alfrink College is dat, anders dan op andere scholen, alle exacte vakken worden aangeboden. 9

13 Ons onderwijs

14 Latijn Latijn is op het Alfrink een keuzevak, dat vanaf het tweede leerjaar gegeven wordt. Aan het einde van de eerste klas krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen samen met hun ouders een uitnodiging voor een uitgebreide informatieavond. Daarna kunnen ze hun definitieve keuze maken. ICT In het hedendaagse onderwijs is ICT niet meer weg te denken. Daarom wordt er op het Alfrink College hard gewerkt om direct in te spelen op allerlei interessante ontwikkelingen op dit gebied. Zo hebben wij ervoor gekozen met een draadloos netwerk te werken in de school. Wij verwachten dat het gebruik van ICT in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Leerlingen kunnen bij ons zelfstandig aan de computer werken in de mediatheek en op de diverse studiepleinen. Daarnaast hebben wij diverse lokalen waar voldoende pc s aanwezig zijn om alle leerlingen individueel te kunnen laten werken aan een pc. In lokalen zonder vaste pc s kan met laptops gewerkt worden. Met behulp van laptopkarren kunnen die eenvoudig door het hele gebouw verplaatst worden. Sinds een aantal jaren zijn alle lokalen van het Alfrink College voorzien van een ActiveBoard. Hiermee is op het gebied van ICT onvoorstelbaar veel mogelijk. Om enkele voorbeelden te noemen: het is nu voor docenten en leerlingen heel eenvoudig geworden een presentatie veel aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld een Power Point. Ook kunnen instructiefilms vertoond worden en kunnen docenten gebruik maken van het internet en van software die speciaal ontwikkeld is voor de diverse vakken en vakgebieden. Daarnaast maken docenten en leerlingen gebruik van onze elektronische leeromgeving waarop informatie, extra leerstof en oefentoetsen geplaatst worden. In een aantal gevallen laten docenten leerlingen ook schriftelijk werk zoals werkstukken inleveren via deze elektronische leeromgeving. De digitalisering heeft een enorm grote invloed op het onderwijs. De afgelopen jaren is ons steeds duidelijker geworden dat het leren verandert en dat ook onze leerlingen veranderen. Steeds vaker komen allerlei moderne hulpmiddelen de school binnen. Via de smartphones staan onze leerlingen in voortdurende verbinding met het internet. De traditionele schoolagenda wordt vervangen door de agenda op de smartphone of soms zelfs de ipad. We constateren dat leerlingen steeds makkelijker leren. Leerlingen worden ook meer uitgedaagd als we leerstof aanbieden via digitale content. Laptopklassen Het afgelopen schooljaar is het Alfrink begonnen met zes Apple laptopklassen. In deze zes klassen werken de leerlingen met een eigen laptop en wordt er binnen bijna alle vakken gewerkt met zogenaamde digitale content. Dat betekent niet dat de boeken verdwenen zijn uit de klas, maar dat het onderwijs wordt verrijkt met digitaal materiaal: leerlingen verwerken de leerstof via opdrachten die zij krijgen aangeboden via de laptop. We zijn ervan overtuigd dat we onze leerlingen zo beter voorbereiden op een goede aansluiting bij het HBO en WO. Daarnaast merken we nu al dat leerlingen leren weer leuker vinden en dat zij meer gemotiveerd in de klas komen. Juist door het digitale materiaal sluiten we ook beter aan bij hun belevingswereld. In principe worden alle verzoeken om in een laptopklas geplaatst te worden gehonoreerd. Ten aanzien van de laatste aanmeldingen voor de laptopklas moet bekeken worden of er nog één klas geformeerd kan worden. Mocht dat niet het geval zijn dan worden deze leerlingen automatisch geplaatst in een niet laptopklas. Het is dus van belang tijdig in te schrijven. Welke laptop kiezen we? Als school hebben we er heel bewust voor gekozen om de leerlingen een bepaalde laptop voor te schrijven. Dat wordt de Apple MacBook Air 11 inch. We hebben voor deze laptop gekozen, omdat die het meest geschikt is voor het onderwijs en de beste mogelijkheden heeft om leerstof digitaal aan te bieden. Dat betekent dus ook dat de laptop heel anders gebruikt gaat worden dan alleen maar als tekstverwerker. Andere voordelen van de Apple zijn dat hij minder gevoelig is voor virussen, sneller opstart en minder storingsgevoelig is. Ook de behuizing van de laptop is van een zeer goede kwaliteit. Daarnaast is de ondersteuning vanuit Apple op onderwijskundig en logistiek gebied ronduit goed. 11

15 Ons onderwijs 12

16 Wat kost deze laptop? De totale kosten voor de laptop plus aanvullende zaken als een verzekering bedragen ongeveer ,-. U kunt de laptop contant betalen, maar we kunnen hem ook aanbieden via een financieringsconstructie waarin u over een periode van 4 jaar een maandelijks bedrag van ongeveer 3 24,- betaalt. Verdere informatie Verdere informatie over de laptopklassen en de financieringsconstructie leest u in de flyer Het Alfrink gaat digitaal. Daarnaast wordt tijdens de informatieavonden (zowel op de algemene als op de tvwo-voorlichtingsavond) nog gerichte voorlichting gegeven over de laptopklas. Op het inschrijfformulier dat u achterin de brochure en op de site van het Alfrink College vindt, kunt u aangeven of u kiest voor de laptopklas. Decanen Op een aantal momenten in hun middelbare schoolcarrière staan de leerlingen voor een belangrijke keuze. Natuurlijk doen wij dan ons best om de leerlingen tot een zo goed mogelijke keuze te laten komen. De begeleiding die hiervoor nodig is, wordt gecoördineerd door de decanen. In de tweede klas krijgen de leerlingen voorlichting over de keuze voor havo of vwo. Heel wat leerlingen en ouders hebben al een duidelijk idee of het klas drie havo of vwo gaat worden, maar sommige leerlingen en hun ouders, kunnen wel degelijk hulp bij deze vraag gebruiken. De derdeklassers krijgen voorlichting over het onderwijs in de bovenbouw en begeleiding bij de keuzes die ze binnen de Tweede Fase moeten maken. Natuurlijk wordt hierbij ook stilgestaan bij vervolgopleidingen en beroepskeuze. Alle leerlingen van de derde klas voeren een of meer gesprekken met een decaan of mentor over het te kiezen examenprofiel en over de invulling van de vrij te kiezen vakken. Vanaf de derde klas gaan leerlingen langs bij de jaarlijkse beroepenmarkt die de Zoetermeerse scholen gezamenlijk organiseren. In de bovenbouw bezoeken de leerlingen bovendien een aantal vervolgopleidingen. Bibliotheek en mediatheek Alle leerlingen mogen boeken lenen uit de schoolbibliotheek. Voor de onderbouwleerlingen is er jeugdliteratuur; voor de bovenbouwleerlingen literatuur voor volwassenen. Ook is er achtergrondinformatie beschikbaar voor onder andere spreekbeurten en werkstukken. Lenen is mogelijk op vertoon van de schoolpas die iedere leerling aan het begin van het schooljaar krijgt. Onze bibliotheek beschikt eveneens over een mooie collectie cdroms, dvd s en video s. Vlakbij de bibliotheek in ons gebouw bevindt zich de sfeervolle en moderne mediatheek waar leerlingen gebruik kunnen maken van computers met internet. Hier kunnen ze ook scannen en werk tegen een bescheiden vergoeding laten printen. Lesassistenten en studiepleinen Op het Alfrink College proberen we het rooster zoveel mogelijk intact te laten. Lesuren die uitvallen, worden niet vrijgeroosterd of omgeroosterd. In de onderbouw krijgen de leerlingen in principe altijd les van een lesassistent die werkt met opdrachten die zij of hij van de docent heeft gekregen. In de bovenbouw gaan leerlingen naar een van de drie studiepleinen. Hier wordt onder toezicht van een afdelingsassistent gewerkt aan huiswerk en opdrachten. Op de studiepleinen zijn ook laptops aanwezig waarmee leerlingen aan opdrachten kunnen werken. Activiteitendagen Door het jaar worden er projecten, sportdagen, excursies en in bepaalde klassen reizen georganiseerd, alles bij elkaar eigenlijk te veel om op te noemen. Wij proberen al deze activiteiten zoveel mogelijk te concentreren op bepaalde dagen en deze zo goed mogelijk te verdelen over het schooljaar. Dit biedt de leerlingen en docenten afwisseling. Een ander voordeel van het concentreren van activiteiten is dat de lesweken gedurende de lesperiodes veel minder verstoord worden. De activiteiten sluiten vaak aan bij het lesprogramma en laten de leerlingen de lesstof op een heel andere wijze ervaren. Dit is niet alleen leuk voor de leerlingen, maar ook leerzaam. Cultuurlijn Omdat we iedereen willen laten zien dat cultuur belangrijk is, hebben wij het programma Cultuurlijn ontwikkeld. Dit programma zorgt ervoor dat elke leerling elk schooljaar tenminste een keer naar dans, toneel, of muziek kijkt en 13

17 Ons onderwijs

18 daar waar mogelijk een keer actief meedoet aan een culturele activiteit. We willen de leerlingen laten ervaren hoe leuk het is om op het toneel te staan en daar applaus voor te krijgen. Ook ontwikkelen leerlingen er sociale vaardigheden door en leren ze zich te presenteren. In de eerste klas hebben we ieder jaar een theaterproject dat een dag duurt. De leerlingen studeren, samen met hun mentor en nog een tweede docent, overdag een toneelact in die s avonds voor ouders en andere geïnteresseerden wordt opgevoerd. In de tweede klas hebben we een project met dans en in de derde een project met gedichten en digitale beeldbewerking. Alfrink Challenge Een van de hoogtepunten van het jaar is zeker het showspektakel waar leerlingen hun muziek-, toneel- of danstalent kunnen laten zien. Voorheen heette dit spektakel Talent Time, maar omdat voor een wat eigentijdser concept gekozen is, spreken we voortaan van Alfrink Challenge. Op een aantal avonden worden voorrondes gehouden waarin jury en publiek de beste deelnemers kiezen. Deze zullen dan tijdens de grote finaleavond tegen elkaar uitkomen, met als inzet de Alfrink Challenge wisselbeker en eeuwige roem. Onderwijs en onze identiteit Het Alfrink College is een rooms katholieke school. We geven daar zowel in als buiten onze lessen invulling aan. Onze stilteruimte en ons schoolmotto School zijn we samen, iedereen doet ertoe zijn daarvan duidelijk voorbeelden. Concreet betekent het, dat we in onze school respect voor elkaar van wezenlijk belang vinden en de leerlingen daar ook steeds weer op wijzen. Zo is er bij het vak levensbeschouwing naast aandacht voor het christelijk geloof ook ruim aandacht voor andere geloven en wordt de leerling geleerd respect te hebben voor andere tradities. Dat wederzijds respect komt ook heel duidelijk naar voren in de themavieringen, die we drie maal per jaar voor de hele school houden. De themaviering duurt één lesuur en wordt in de aula gehouden voor ongeveer zes klassen tegelijkertijd. Ze verbindt, aan de hand van een Bijbelverhaal, op een moderne en aansprekende wijze een actueel thema met de katholieke identiteit van onze school. De laatste themavieringen hadden onderwerpen als discriminatie en vriendschap. Kerstmis en de lichtjesavond Onze identiteit is ook zichtbaar in de wijze waarop we Kerstmis met elkaar vieren. Gezellig, sfeervol met daarin ruim plaats voor de kerstgedachten. Zo is er de adventskalender die, behalve dat hij altijd erg kunstzinnig is, leerlingen genoeg stof tot nadenken geeft. Bovendien is er voor hen die dat wensen de traditionele kerstviering in de kerk. Kerst is voor het Alfrink een bijzondere periode met veel activiteiten. Naast het kerstbal, waar de bovenbouwleerlingen geheel in gala worden verwacht, is de lichtjesavond heel bijzonder. Deze avond aan de vooravond van Kerstmis is een van de sfeervolste gebeurtenissen op onze school. We zetten het hele gebouw in het licht en stellen het open voor iedereen die iets met het Alfrink College heeft. Leerlingen en docenten doen op die avond allerlei gezellige en creatieve dingen. Ze maken muziek, verkopen zelfgemaakte lekkere dingen, zorgen voor een levende kerststal met herders en engelen, knutselen met de allerkleinsten aan kerstballen, kerststukjes en nog veel meer. Een mooie en niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat de opbrengst van deze sfeervolle avond altijd naar een goed doel gaat. 15

19 Onder bouw 16

20 > onderbouw De start op je nieuwe school is leuk, maar soms ook wel moeilijk. Wij snappen dat de overstap van je vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs best groot is. Vandaar dat de eerste weken op het Alfrink College vooral in het teken staan van wennen. We beginnen dan ook met de zogenaamde wendagen. Je doet allerlei spellen, lesjes en sporten om de andere leerlingen en de school te leren kennen. Na de eerste schooldag blijf je gewoon slapen op school. Het wennen houdt daarna zeker niet op. In de weken daarna krijgen alle nieuwe eersteklassers de tijd om verder te wennen aan alles wat op hen afkomt. Daarnaast zal je in de eerste weken ook worden getoetst. We willen namelijk heel graag weten wat je sterke en wat je minder sterke punten zijn. Zo kunnen we al heel snel aandacht geven aan de zaken waar je misschien minder goed in bent. Mentor Op het inschrijfformulier kan je aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje je in de klas wilt komen. Met die gegevens en de gegevens van de basisschool worden de klassen samengesteld. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerlingen als hun ouders. Behalve vakdocent is de mentor ook degene die de mentorlessen verzorgt. In die lessen wordt veel aandacht besteed aan algemene studievaardigheden en aan sociale vaardigheden. Brugklassen De eerste twee leerjaren zijn de brugklassen. Met uitzondering van de leerlingen die voor het tweetalig vwo gekozen hebben, zitten alle brugklassers in havo/vwoklassen. Bij de samenstelling van die klassen is niet gekeken naar eventuele niveauverschillen. Wel is gekeken naar waar kinderen vandaan komen. Zo zitten bijvoorbeeld de kinderen die uit Benthuizen komen bij elkaar in de klas. Dat is gemakkelijk voor het fietsen van en naar school. Het Alfrink College heeft voor een tweejarige brugperiode gekozen in de overtuiging dat leerlingen in die twee jaar door kunnen groeien naar hun ware niveau. Aan het eind van de tweede klas vindt dan ook de havo/vwo-determinatie plaats. Dit houdt in dat aan de hand van je resultaten wordt bepaald of je verder gaat in 3 havo of 3 vwo. Begeleiding naar zelfstandigheid Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed presteren. Dat lukt alleen als ze zich prettig voelen en zeker kunnen zijn van de begeleiding die ze nodig hebben. Vandaar dat er in klas 1 en klas 2 een uitgebreide hulpstructuur is. Voor leerlingen die moeite hebben met leesvaardigheid, spelling, grammatica en/of rekenen zijn er hulpuren. Er is zeer veel extra aandacht en hulp voor leerlingen met dyslexie en er is de mogelijkheid om je huiswerk op school te maken onder begeleiding van docenten. Daarvoor is het huiswerkplein. Daarnaast besteden de mentoren veel aandacht aan het studeren. De aanpak van je studie is bij ons anders dan op de basisschool. We zeggen het vaak zo: Je moet leren hoe je moet leren. Ook helpt de mentor je met je planning, want ook dat is erg belangrijk op een school voor voortgezet onderwijs. In de loop van het tweede leerjaar heb je dit soort zaken wel onder de knie en zijn de meeste leerlingen inmiddels zo zelfstandig geworden, dat het heel goed mogelijk is de begeleiding te verminderen. Plu- leerlingen Een belangrijke rol in de begeleiding van de brugklassen is weggelegd voor de leerlingmentoren, die ook wel plu-leerlingen worden genoemd. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde vierdeklassers die gedurende het eerste jaar aan een brugklas worden gekoppeld. Zij helpen de 17

21 Onder bouw 18

22 mentor en zijn er met raad en daad voor de leerlingen van hun klas. Zij bewaken samen met de mentor de sfeer en zijn voor de nieuwe brugklassers drempelverlagend in geval van problemen. Vooral in het begin zijn de plu-leerlingen voor de nieuwe brugklassers op sociaal gebied een enorme steun. Naast de leerlingmentoren, maken ook tutoren deel uit van dit plu-project. De tutoren zijn eveneens bovenbouwleerlingen die tot taak hebben onderbouwleerlingen bij te staan bij leerproblemen. Zo kan je op het huiswerkplein altijd een beroep doen op tutoren, als je er even niet uitkomt met je huiswerk. Huiswerk Wij horen op basisscholen vaak dat leerlingen denken dat je op het Alfrink heel erg veel huiswerk krijgt. Onze leerlingen zelf zeggen altijd dat dat nogal meevalt. Wij zeggen wel dat huiswerk erbij hoort. Als je met succes een havo- of vwo-opleiding wilt doen, dan kan dat niet zonder huiswerk. In de eerste klas begint dat met gemiddeld anderhalf tot twee uur huiswerk per dag. Als je moeite met huiswerk hebt, word je daarbij in de onderbouw natuurlijk geholpen. Lessen In de onderbouw leg je de basis voor je verdere havo- of vwo-studie. In de bovenbouw moet je een zogenaamd profiel kiezen. Om die keuze goed en doordacht te kunnen maken, moet die basis natuurlijk goed zijn. Vandaar dat de onderbouw in het verleden wel met de term basisvorming werd aangeduid. Je krijgt in het eerste jaar elf vakken. Daarbij zitten vakken die je natuurlijk ook op de basisschool hebt gehad, maar ook nieuwe vakken. Voor veel leerlingen zullen vakken als Frans en wiskunde helemaal nieuw zijn. In de tweede klas komt daar in ieder geval nog Duits bij en eventueel ook Latijn. De lessen zijn erg gevarieerd. Je hoeft echt niet altijd stil te zitten. Bovendien heb je ook nog drie uur gym in de onderbouw. s Winters in onze prachtige gymzalen en s zomers lekker buiten op het veld. Buiten de lessen om Naast het volgen van je lessen valt er nog veel meer te beleven op het Alfrink College. Regelmatig worden er bijzondere activiteiten en excursies georganiseerd. Zo ga je bijvoorbeeld in de eerste klas op excursie naar Amsterdam en is er een fantastisch toneelspektakel, waarin alle eersteklasleerlingen met elkaar een voorstelling maken. In de tweede klas ga je eerst met elkaar op kamp en later in het jaar zetten alle tweedeklassers een geweldig dansfestijn op de planken. Ook krijg je in het tweede leerjaar het vak drama, dat afsluit met een voorstelling voor publiek. Pesten Vanaf de eerste week wordt er op school aandacht besteed aan pesten. Wij maken onmiddellijk duidelijk dat respect voor elkaar een vereiste is. Na ongeveer een maand vindt over dit onderwerp een themadag plaats die eindigt met het ondertekenen van een anti-pestprotocol. Gelukkig merken wij dat de meeste kinderen zich daar keurig aan houden, waardoor we een gezellige en veilige school zijn. Kortom De onderbouw is het begin van een mooie schooltijd. Hier wordt de basis gelegd voor de weg naar het diploma. Je krijgt ruim de tijd om te wennen aan de school en haar regels. Je moet best wel werken en huiswerk maken hoort daar zeker bij. Maar er is genoeg plaats voor heel veel leuke dingen. En kom je er even niet uit, dan zorgt de school altijd voor hulp. 19

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Schoolgids 2015-2016 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs KAREL DE GROTE COLLEGE Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs Het Karel de Grote College maakt

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie