RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer"

Transcriptie

1 RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer

2 2 013 / Alfrink College

3 Inhouds opgave

4 > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het Alfrink College 6 Kardinaal Alfrink Identiteit Ons onderwijs 8 Afdelingen Mentoren Vakken en leergebieden Tweede Fase Latijn ICT Laptopklassen Decanen Bibliotheek en mediatheek Lesassistenten en studiepleinen Activiteitendagen Cultuurlijn Alfrink Challenge Onderwijs en onze identiteit Kerstmis en lichtjesavond Onderbouw 16 Mentor Brugklassen Begeleiding naar zelfstandigheid Plu-leerlingen Huiswerk Lessen Buiten de lessen om Pesten Kortom Havo-afdeling 20 Profielen Het havo als opleiding Theorie en praktijk Sport en cultuur Hart voor het havo Vragen en antwoorden Kortom Vwo-afdeling 24 Profielkeuze Begeleiding Leren studeren Praktijk en theorie Typisch vwo En verder Samengevat Tvwo-afdeling 28 Wat is tweetalig vwo? Belang van het Engels Doelgroep Toelating Programma Tvwo en internationalisering Europees Platform en Regionetwerk Docenten Kortom Zorgstructuur 32 Faalangst Counselors Zorg Advies Team (ZAT) Schoolmaatschappelijk werk Ouders blijven op de hoogte 34 Prestaties Magister Schoolgids op internet Ouderavonden Decaanavonden AC-tueel en de oudervereniging Klankbordgroepen Medezeggenschapsraad.. Financien, inschrijving en toelating 36 Schoolfactuur Boeken Inschrijving in het eerste leerjaar Van havo naar vwo Inschrijving in andere leerjaren Leerlingen met een handicap Inschrijfformulier 38 1

5 Informatie voor ouders en leerlingen 2

6 > INFORMATIE VOOR OUDERS en LEERLINGEN Zaterdag 19 januari 2013 Kennismakingsprogramma voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Het programma begint om 9.30 uur en eindigt om uur. Kom op tijd, dan mis je niks! Dinsdag 22 januari 2013 Informatie-avond en aansluitend open huis voor ouders van leerlingen van groep 8 van de basisschool. Aanvang uur. Dinsdag 12 februari 2013 Een aanvullende informatie-avond voor ouders en leerlingen van groep 8 met belangstelling voor het tweetalig vwo. Aanvang uur. Overige informatie Mocht u op deze data verhinderd zijn en op een ander moment informatie over de school willen inwinnen, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van klas 1 en 2, dhr. E.L.M. Brunings. Mocht u geïnteresseerd zijn in andere leerjaren, dan kunt u zich wenden tot de hieronder genoemde afdelingsleiders: mw. S.W.C. Dekker : klas 3 t/m 5 havo mw. Y.M.H. van Schooneveld : klas 3 t/m 6 vwo dhr. J.J. Oudenaarden : klas 2 t/m 6 tvwo School in bedrijf Op vier middagen, woensdag 9 en 16 januari, 6 en 13 februari van tot uur kunt u met uw zoon of dochter de school in vol bedrijf bezoeken. U kunt zich hiervoor telefonisch of via aanmelden. U kunt zich ook dinsdag 22 januari inschrijven voor een datum. Alfrink College RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Werflaan DE Zoetermeer telefoon : telefax : Internet : 3

7 Welkom op het Alfrink College 4

8 > Welkom op het Alfrink College Laat ik om te beginnen u en uw zoon of dochter hartelijk welkom heten op het Alfrink College. Wellicht is deze brochure een eerste kennismaking met onze school. U en jullie staan aan het begin van een spannende periode, waarin je uiteindelijk een school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer moet kiezen. Deze brochure kan daar een belangrijk hulpmiddel bij zijn. Waarom het Alfrink? Dat is natuurlijk een heel goede vraag. Het Alfrink College is een school voor havo, vwo en tweetalig vwo. Het is daarmee ook de enige havo-vwo-school in onze stad. Het Alfrink staat voor kwaliteit! Het Alfrink levert ook leerlingen af die staan voor kwaliteit. Zo heeft in het schooljaar % van onze havo-leerlingen het diploma behaald. Van het vwo behaalde 96% het diploma. Het IB-examen, het examen Engelse taalvaardigheid voor het tvwo, werd door alle leerlingen behaald. Zulke resultaten behaal je als er op school gewerkt wordt. Dat moet ook op het Alfrink. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Huiswerk is een normaal iets op onze school. Uiteindelijk krijg je daar dan ook iets voor terug. Het Alfrink is verder ook een leuke school met veel aantrekkelijke dingen voor de leerlingen. Zo maken de nieuwe brugklassers aan het begin van het schooljaar tijdens de wendagen kennis met de school. Ze slapen hier dan een nacht (spannend...) en er wordt hier gezamenlijk gegeten en ontbeten. Iets leukers kan je je nauwelijks voorstellen. En wat dacht je ervan om in de week voor de herfstvakantie zelf een toneelvoorstelling in elkaar te zetten en die 's avonds ook nog te spelen voor je ouders? Laten we niet vergeten te noemen dat het Alfrink een rooms-katholieke school is. We besteden veel aandacht aan de ander en aan de manier waarop we met die ander omgaan. Zo leren we dat we iedereen moeten respecteren. Het Alfrink is kortom een school die de moeite waard is! Een school waar hard gewerkt wordt, maar ook een school waarvan het leuk is deel uit te maken. Wellicht zien we je straks op onze school. Onze school is meer dan de moeite waard. Hans Timmermans rector Voor u ligt onze nieuwe informatiebrochure. Graag beveel ik u deze brochure van harte aan, omdat die een heel aardig beeld van onze school geeft. Ik hoop dat het voor u aanleiding zal zijn om de school ook van dichtbij te komen bekijken. Als afdelingsleider van de onderbouw behoort de intake van basisschoolleerlingen tot mijn verantwoordelijkheid. Op de informatieavond van 22 januari a.s. zal ik trachten u een goed en eerlijk beeld van onze school te schetsen. Indien u dat wilt, kunt u altijd een afspraak met mij maken om uw zoon of dochter persoonlijk te komen inschrijven. De kans dat wij elkaar dus zullen ontmoeten is dan ook heel reëel. Daarnaast bezoek ik de basisschool van uw zoon of dochter om ook van de leerkrachten te horen welke kwaliteiten uw kind bezit. Als schoolleider ben ik verantwoordelijk voor de onderbouw en dus ook voor de brugklas. Ik weet hoe groot de overstap van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is. Met mijn team geef ik vorm aan dit boeiende maar voor de kinderen ook spannende proces. Heel belangrijk daarin is, dat zij zich snel thuis voelen bij ons op school. De eerste weken van de brugklas zijn daar dan ook helemaal op gericht. Ik kan oprecht zeggen dat ik trots ben op het Alfrink College. Die trots gaat veel verder dan mooie examenresultaten of goede doorstroomcijfers. Ik ben met name trots op onze leerlingen. Op de sfeer die ze met elkaar, dag in dag uit samen maken. Zij zorgen samen met mijn collega's voor gezelligheid, voor wederzijds respect, voor veiligheid en voor een werkklimaat waarin je prima kan presteren. Dat alles maakt het Alfrink, volgens mij, zo bijzonder. Ik ervaar dat in mijn dagelijks werk, maar heb dat ook ervaren als vader. Drie van mijn vier kinderen hebben inmiddels het Alfrink College met succes doorlopen en bij alle drie zie ik dat de vriendschappen die ze hier hebben opgedaan, blijvend en waardevol zijn. Als u dan ook aan mij vraagt waarin het Alfrink zich onderscheidt, dan denk ik dat dat de onderlinge sfeer is. Het motto van de school 'school zijn we samen, iedereen doet ertoe' past helemaal in dat beeld. Een sfeer waarin goed onderwijs en veel plezier hand in hand gaan. Ik sluit me dan ook graag aan bij de laatste woorden van onze rector Hans Timmermans: 'Onze school is meer dan de moeite waard.' Eric Brunings afdelingsleider klas 1 en 2 5

9 Het Alfrink College 6

10 > Het Alfrink College Het Alfrink College is een school voor havo, vwo en tweetalig vwo, die in 1976 van start ging. In het eerste jaar hadden wij 48 leerlingen en 12 docenten, maar inmiddels zijn dat ruim 1650 leerlingen en 180 medewerkers. Om iedere leerling voldoende aandacht te kunnen geven, heeft onze school kleinere afdelingen, ieder met een eigen afdelingsleider, jaarcoördinatoren en mentoren. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Zoetermeer en de omliggende plaatsen Stompwijk, Bleiswijk, Benthuizen, Pijnacker en Leidschenveen. Het Alfrink College heeft een modern schoolgebouw met prachtige computerlokalen, een grote mediatheek, een collegezaal en werkruimtes voor leerlingen. Deze ruimtes zijn voorzien van allerlei faciliteiten om in te kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Zo zijn alle lokalen voorzien van een ActiveBoard. Kardinaal Alfrink Onze school dankt haar naam aan kardinaal Alfrink. Hij was een man die stond voor rechtvaardigheid en vrede. Deze woorden zijn dan ook te vinden op een gedenksteen in de hal van de school. Wij zien kardinaal Alfrink ( ) als een voorbeeld. Hij stond als katholiek en als kardinaal midden in de samenleving en nam geen blad voor de mond. Hij durfde te zeggen wat hij dacht, ook als anderen het niet met hem eens waren. Met name onderwerpen als oorlog, vrede, gerechtigheid en verdraagzaamheid hielden hem bezig. Over onderwijs zei hij bijvoorbeeld: Een mens is meer dan alleen maar weten: een mens moet zinnig weten te leven. Identiteit Het Alfrink College is een school voor bijzonder onderwijs op katholieke grondslag. Onze school heeft een open katholieke identiteit. Dit betekent dat alle leerlingen die onze identiteit respecteren, welkom zijn, ongeacht hun geloof of politieke overtuiging. Een identiteit is er niet zomaar; die ontwikkel je samen. Onze identiteit krijgt vooral vorm door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Respect voor de ander, onze omgeving en onszelf, krijgen daarom volle aandacht. Uit onze identiteit vloeien ook evenementen voort, zoals de themavieringen, de kerst- en vastenacties en kloosterweekenden. Onze school beschikt over een stilteruimte. Dit is een kleine, sfeervolle ruimte waar individuele leerlingen en docenten zich een moment terug kunnen trekken, om iets te overdenken of om tot zichzelf te kunnen komen. Wij zijn blij met de identiteit zoals die in de loop der jaren op onze school gegroeid is. Daarbij hoort een sfeer van veiligheid en ruimte voor elkaar, een sfeer waarin leerlingen, docenten en andere medewerkers zich kunnen ontplooien. Wij doen ons best een school te zijn waar je je thuis voelt. Op deze wijze geven wij daadwerkelijk inhoud aan ons motto: SCHOOL ZIJN WE SAMEN, IEDEREEN DOET ERTOE! 7

11 Ons onderwijs 8

12 > Ons onderwijs Op het Alfrink College kan een leerling een havo-, vwo- of tweetalig vwo-opleiding volgen. Het havo duurt vijf jaar, het vwo zes jaar. Leerlingen die het tweetalig vwo volgen, beginnen in klas 1 al op vwo-niveau; de andere leerlingen starten met een tweejarige brugperiode. Hierdoor krijgen deze leerlingen de kans om zich goed te ontwikkelen, voordat de beslissing havo of vwo genomen wordt. Ook hebben de docenten zo voldoende tijd om de leerlingen te leren kennen en een goed advies uit te brengen. Op het Alfrink College heeft de docent de regie. Hij heeft de vakkennis en weet welke leerstof hij de leerlingen moet aanbieden en hoe die gepland moet worden. Daarbij houdt hij de exameneisen en de wensen van het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs zorgvuldig in het oog. Hij is op grond van zijn vakbekwaamheid, zijn didactische en pedagogische kwaliteiten in staat leerlingen te helpen bij het ontplooien van hun talenten. Dat laat onverlet dat we leerlingen ook een eigen verantwoordelijkheid geven: leerlingen moeten worden opgeleid naar zelfstandigheid. Daarom besteden wij in de lessen aandacht aan het leren leren, zodat de leerlingen zich de vaardigheden eigen maken om op een adequate manier met leerstof om te gaan. Afdelingen Op het Alfrink College horen leerlingen altijd thuis in een afdeling met een eigen afdelingsleider en jaarcoördinatoren. Deze zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, mentoren en vakdocenten. Zo streven wij binnen een grotere school naar kleinschaligheid, wat veel voordelen met zich meebrengt. De afdelingsleider, jaarcoördinatoren, mentoren, docenten en leerlingen leren elkaar in de loop van de eerste maanden van het schooljaar goed kennen. Mentoren Alle leerlingen hebben een mentor met wie zij intensief contact hebben. De mentor volgt de resultaten en hoe het verder gaat met de leerlingen. In het mentoruur komen zaken aan de orde als omgaan met elkaar, plannen en studieresultaten. Als er problemen zijn, krijgt de mentor dat van de leerling, via collega s of de jaarcoördinator direct te horen. Wanneer dat nodig is, neemt de mentor contact op met de ouders. Omgekeerd willen de mentoren zo snel mogelijk door ouders geïnformeerd worden als er iets aan de hand is. Vakken en leergebieden In de onderbouw krijgen de leerlingen een aantal vakken apart aangeboden. Daarnaast worden er vakken als leergebied aangeboden. Een leergebied vergroot de samenhang tussen vakken waardoor leerlingen meer verbanden zien. Bovendien ervaren leerlingen bepaalde vaardigheden als veel nuttiger wanneer ze die voor een aantal vakken nodig hebben. Op het Alfrink College werken tekenen en handvaardigheid samen in het leergebied Beeldende Vorming. De vakken techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en verzorging werken samen in het leergebied Mens en Natuur. Tweede Fase Binnen de Tweede Fase is het lesprogramma voor alle bovenbouwleerlingen voor een deel gelijk. Daarnaast kunnen zij een profieldeel tot op zekere hoogte zelf samenstellen. Er zijn vier profielen waaruit gekozen kan worden: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Deze profielen bereiden de leerlingen voor op verschillende vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. Bij het vaststellen van de lessentabel voor de Tweede Fase heeft het Alfrink College gekozen voor veel contacttijd, wat het contact tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten bevordert. Een andere duidelijke keuze van het Alfrink College is dat, anders dan op andere scholen, alle exacte vakken worden aangeboden. 9

13 Ons onderwijs

14 Latijn Latijn is op het Alfrink een keuzevak, dat vanaf het tweede leerjaar gegeven wordt. Aan het einde van de eerste klas krijgen leerlingen die daarvoor in aanmerking komen samen met hun ouders een uitnodiging voor een uitgebreide informatieavond. Daarna kunnen ze hun definitieve keuze maken. ICT In het hedendaagse onderwijs is ICT niet meer weg te denken. Daarom wordt er op het Alfrink College hard gewerkt om direct in te spelen op allerlei interessante ontwikkelingen op dit gebied. Zo hebben wij ervoor gekozen met een draadloos netwerk te werken in de school. Wij verwachten dat het gebruik van ICT in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Leerlingen kunnen bij ons zelfstandig aan de computer werken in de mediatheek en op de diverse studiepleinen. Daarnaast hebben wij diverse lokalen waar voldoende pc s aanwezig zijn om alle leerlingen individueel te kunnen laten werken aan een pc. In lokalen zonder vaste pc s kan met laptops gewerkt worden. Met behulp van laptopkarren kunnen die eenvoudig door het hele gebouw verplaatst worden. Sinds een aantal jaren zijn alle lokalen van het Alfrink College voorzien van een ActiveBoard. Hiermee is op het gebied van ICT onvoorstelbaar veel mogelijk. Om enkele voorbeelden te noemen: het is nu voor docenten en leerlingen heel eenvoudig geworden een presentatie veel aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld een Power Point. Ook kunnen instructiefilms vertoond worden en kunnen docenten gebruik maken van het internet en van software die speciaal ontwikkeld is voor de diverse vakken en vakgebieden. Daarnaast maken docenten en leerlingen gebruik van onze elektronische leeromgeving waarop informatie, extra leerstof en oefentoetsen geplaatst worden. In een aantal gevallen laten docenten leerlingen ook schriftelijk werk zoals werkstukken inleveren via deze elektronische leeromgeving. De digitalisering heeft een enorm grote invloed op het onderwijs. De afgelopen jaren is ons steeds duidelijker geworden dat het leren verandert en dat ook onze leerlingen veranderen. Steeds vaker komen allerlei moderne hulpmiddelen de school binnen. Via de smartphones staan onze leerlingen in voortdurende verbinding met het internet. De traditionele schoolagenda wordt vervangen door de agenda op de smartphone of soms zelfs de ipad. We constateren dat leerlingen steeds makkelijker leren. Leerlingen worden ook meer uitgedaagd als we leerstof aanbieden via digitale content. Laptopklassen Het afgelopen schooljaar is het Alfrink begonnen met zes Apple laptopklassen. In deze zes klassen werken de leerlingen met een eigen laptop en wordt er binnen bijna alle vakken gewerkt met zogenaamde digitale content. Dat betekent niet dat de boeken verdwenen zijn uit de klas, maar dat het onderwijs wordt verrijkt met digitaal materiaal: leerlingen verwerken de leerstof via opdrachten die zij krijgen aangeboden via de laptop. We zijn ervan overtuigd dat we onze leerlingen zo beter voorbereiden op een goede aansluiting bij het HBO en WO. Daarnaast merken we nu al dat leerlingen leren weer leuker vinden en dat zij meer gemotiveerd in de klas komen. Juist door het digitale materiaal sluiten we ook beter aan bij hun belevingswereld. In principe worden alle verzoeken om in een laptopklas geplaatst te worden gehonoreerd. Ten aanzien van de laatste aanmeldingen voor de laptopklas moet bekeken worden of er nog één klas geformeerd kan worden. Mocht dat niet het geval zijn dan worden deze leerlingen automatisch geplaatst in een niet laptopklas. Het is dus van belang tijdig in te schrijven. Welke laptop kiezen we? Als school hebben we er heel bewust voor gekozen om de leerlingen een bepaalde laptop voor te schrijven. Dat wordt de Apple MacBook Air 11 inch. We hebben voor deze laptop gekozen, omdat die het meest geschikt is voor het onderwijs en de beste mogelijkheden heeft om leerstof digitaal aan te bieden. Dat betekent dus ook dat de laptop heel anders gebruikt gaat worden dan alleen maar als tekstverwerker. Andere voordelen van de Apple zijn dat hij minder gevoelig is voor virussen, sneller opstart en minder storingsgevoelig is. Ook de behuizing van de laptop is van een zeer goede kwaliteit. Daarnaast is de ondersteuning vanuit Apple op onderwijskundig en logistiek gebied ronduit goed. 11

15 Ons onderwijs 12

16 Wat kost deze laptop? De totale kosten voor de laptop plus aanvullende zaken als een verzekering bedragen ongeveer ,-. U kunt de laptop contant betalen, maar we kunnen hem ook aanbieden via een financieringsconstructie waarin u over een periode van 4 jaar een maandelijks bedrag van ongeveer 3 24,- betaalt. Verdere informatie Verdere informatie over de laptopklassen en de financieringsconstructie leest u in de flyer Het Alfrink gaat digitaal. Daarnaast wordt tijdens de informatieavonden (zowel op de algemene als op de tvwo-voorlichtingsavond) nog gerichte voorlichting gegeven over de laptopklas. Op het inschrijfformulier dat u achterin de brochure en op de site van het Alfrink College vindt, kunt u aangeven of u kiest voor de laptopklas. Decanen Op een aantal momenten in hun middelbare schoolcarrière staan de leerlingen voor een belangrijke keuze. Natuurlijk doen wij dan ons best om de leerlingen tot een zo goed mogelijke keuze te laten komen. De begeleiding die hiervoor nodig is, wordt gecoördineerd door de decanen. In de tweede klas krijgen de leerlingen voorlichting over de keuze voor havo of vwo. Heel wat leerlingen en ouders hebben al een duidelijk idee of het klas drie havo of vwo gaat worden, maar sommige leerlingen en hun ouders, kunnen wel degelijk hulp bij deze vraag gebruiken. De derdeklassers krijgen voorlichting over het onderwijs in de bovenbouw en begeleiding bij de keuzes die ze binnen de Tweede Fase moeten maken. Natuurlijk wordt hierbij ook stilgestaan bij vervolgopleidingen en beroepskeuze. Alle leerlingen van de derde klas voeren een of meer gesprekken met een decaan of mentor over het te kiezen examenprofiel en over de invulling van de vrij te kiezen vakken. Vanaf de derde klas gaan leerlingen langs bij de jaarlijkse beroepenmarkt die de Zoetermeerse scholen gezamenlijk organiseren. In de bovenbouw bezoeken de leerlingen bovendien een aantal vervolgopleidingen. Bibliotheek en mediatheek Alle leerlingen mogen boeken lenen uit de schoolbibliotheek. Voor de onderbouwleerlingen is er jeugdliteratuur; voor de bovenbouwleerlingen literatuur voor volwassenen. Ook is er achtergrondinformatie beschikbaar voor onder andere spreekbeurten en werkstukken. Lenen is mogelijk op vertoon van de schoolpas die iedere leerling aan het begin van het schooljaar krijgt. Onze bibliotheek beschikt eveneens over een mooie collectie cdroms, dvd s en video s. Vlakbij de bibliotheek in ons gebouw bevindt zich de sfeervolle en moderne mediatheek waar leerlingen gebruik kunnen maken van computers met internet. Hier kunnen ze ook scannen en werk tegen een bescheiden vergoeding laten printen. Lesassistenten en studiepleinen Op het Alfrink College proberen we het rooster zoveel mogelijk intact te laten. Lesuren die uitvallen, worden niet vrijgeroosterd of omgeroosterd. In de onderbouw krijgen de leerlingen in principe altijd les van een lesassistent die werkt met opdrachten die zij of hij van de docent heeft gekregen. In de bovenbouw gaan leerlingen naar een van de drie studiepleinen. Hier wordt onder toezicht van een afdelingsassistent gewerkt aan huiswerk en opdrachten. Op de studiepleinen zijn ook laptops aanwezig waarmee leerlingen aan opdrachten kunnen werken. Activiteitendagen Door het jaar worden er projecten, sportdagen, excursies en in bepaalde klassen reizen georganiseerd, alles bij elkaar eigenlijk te veel om op te noemen. Wij proberen al deze activiteiten zoveel mogelijk te concentreren op bepaalde dagen en deze zo goed mogelijk te verdelen over het schooljaar. Dit biedt de leerlingen en docenten afwisseling. Een ander voordeel van het concentreren van activiteiten is dat de lesweken gedurende de lesperiodes veel minder verstoord worden. De activiteiten sluiten vaak aan bij het lesprogramma en laten de leerlingen de lesstof op een heel andere wijze ervaren. Dit is niet alleen leuk voor de leerlingen, maar ook leerzaam. Cultuurlijn Omdat we iedereen willen laten zien dat cultuur belangrijk is, hebben wij het programma Cultuurlijn ontwikkeld. Dit programma zorgt ervoor dat elke leerling elk schooljaar tenminste een keer naar dans, toneel, of muziek kijkt en 13

17 Ons onderwijs

18 daar waar mogelijk een keer actief meedoet aan een culturele activiteit. We willen de leerlingen laten ervaren hoe leuk het is om op het toneel te staan en daar applaus voor te krijgen. Ook ontwikkelen leerlingen er sociale vaardigheden door en leren ze zich te presenteren. In de eerste klas hebben we ieder jaar een theaterproject dat een dag duurt. De leerlingen studeren, samen met hun mentor en nog een tweede docent, overdag een toneelact in die s avonds voor ouders en andere geïnteresseerden wordt opgevoerd. In de tweede klas hebben we een project met dans en in de derde een project met gedichten en digitale beeldbewerking. Alfrink Challenge Een van de hoogtepunten van het jaar is zeker het showspektakel waar leerlingen hun muziek-, toneel- of danstalent kunnen laten zien. Voorheen heette dit spektakel Talent Time, maar omdat voor een wat eigentijdser concept gekozen is, spreken we voortaan van Alfrink Challenge. Op een aantal avonden worden voorrondes gehouden waarin jury en publiek de beste deelnemers kiezen. Deze zullen dan tijdens de grote finaleavond tegen elkaar uitkomen, met als inzet de Alfrink Challenge wisselbeker en eeuwige roem. Onderwijs en onze identiteit Het Alfrink College is een rooms katholieke school. We geven daar zowel in als buiten onze lessen invulling aan. Onze stilteruimte en ons schoolmotto School zijn we samen, iedereen doet ertoe zijn daarvan duidelijk voorbeelden. Concreet betekent het, dat we in onze school respect voor elkaar van wezenlijk belang vinden en de leerlingen daar ook steeds weer op wijzen. Zo is er bij het vak levensbeschouwing naast aandacht voor het christelijk geloof ook ruim aandacht voor andere geloven en wordt de leerling geleerd respect te hebben voor andere tradities. Dat wederzijds respect komt ook heel duidelijk naar voren in de themavieringen, die we drie maal per jaar voor de hele school houden. De themaviering duurt één lesuur en wordt in de aula gehouden voor ongeveer zes klassen tegelijkertijd. Ze verbindt, aan de hand van een Bijbelverhaal, op een moderne en aansprekende wijze een actueel thema met de katholieke identiteit van onze school. De laatste themavieringen hadden onderwerpen als discriminatie en vriendschap. Kerstmis en de lichtjesavond Onze identiteit is ook zichtbaar in de wijze waarop we Kerstmis met elkaar vieren. Gezellig, sfeervol met daarin ruim plaats voor de kerstgedachten. Zo is er de adventskalender die, behalve dat hij altijd erg kunstzinnig is, leerlingen genoeg stof tot nadenken geeft. Bovendien is er voor hen die dat wensen de traditionele kerstviering in de kerk. Kerst is voor het Alfrink een bijzondere periode met veel activiteiten. Naast het kerstbal, waar de bovenbouwleerlingen geheel in gala worden verwacht, is de lichtjesavond heel bijzonder. Deze avond aan de vooravond van Kerstmis is een van de sfeervolste gebeurtenissen op onze school. We zetten het hele gebouw in het licht en stellen het open voor iedereen die iets met het Alfrink College heeft. Leerlingen en docenten doen op die avond allerlei gezellige en creatieve dingen. Ze maken muziek, verkopen zelfgemaakte lekkere dingen, zorgen voor een levende kerststal met herders en engelen, knutselen met de allerkleinsten aan kerstballen, kerststukjes en nog veel meer. Een mooie en niet onbelangrijke bijkomstigheid is dat de opbrengst van deze sfeervolle avond altijd naar een goed doel gaat. 15

19 Onder bouw 16

20 > onderbouw De start op je nieuwe school is leuk, maar soms ook wel moeilijk. Wij snappen dat de overstap van je vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs best groot is. Vandaar dat de eerste weken op het Alfrink College vooral in het teken staan van wennen. We beginnen dan ook met de zogenaamde wendagen. Je doet allerlei spellen, lesjes en sporten om de andere leerlingen en de school te leren kennen. Na de eerste schooldag blijf je gewoon slapen op school. Het wennen houdt daarna zeker niet op. In de weken daarna krijgen alle nieuwe eersteklassers de tijd om verder te wennen aan alles wat op hen afkomt. Daarnaast zal je in de eerste weken ook worden getoetst. We willen namelijk heel graag weten wat je sterke en wat je minder sterke punten zijn. Zo kunnen we al heel snel aandacht geven aan de zaken waar je misschien minder goed in bent. Mentor Op het inschrijfformulier kan je aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje je in de klas wilt komen. Met die gegevens en de gegevens van de basisschool worden de klassen samengesteld. Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerlingen als hun ouders. Behalve vakdocent is de mentor ook degene die de mentorlessen verzorgt. In die lessen wordt veel aandacht besteed aan algemene studievaardigheden en aan sociale vaardigheden. Brugklassen De eerste twee leerjaren zijn de brugklassen. Met uitzondering van de leerlingen die voor het tweetalig vwo gekozen hebben, zitten alle brugklassers in havo/vwoklassen. Bij de samenstelling van die klassen is niet gekeken naar eventuele niveauverschillen. Wel is gekeken naar waar kinderen vandaan komen. Zo zitten bijvoorbeeld de kinderen die uit Benthuizen komen bij elkaar in de klas. Dat is gemakkelijk voor het fietsen van en naar school. Het Alfrink College heeft voor een tweejarige brugperiode gekozen in de overtuiging dat leerlingen in die twee jaar door kunnen groeien naar hun ware niveau. Aan het eind van de tweede klas vindt dan ook de havo/vwo-determinatie plaats. Dit houdt in dat aan de hand van je resultaten wordt bepaald of je verder gaat in 3 havo of 3 vwo. Begeleiding naar zelfstandigheid Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed presteren. Dat lukt alleen als ze zich prettig voelen en zeker kunnen zijn van de begeleiding die ze nodig hebben. Vandaar dat er in klas 1 en klas 2 een uitgebreide hulpstructuur is. Voor leerlingen die moeite hebben met leesvaardigheid, spelling, grammatica en/of rekenen zijn er hulpuren. Er is zeer veel extra aandacht en hulp voor leerlingen met dyslexie en er is de mogelijkheid om je huiswerk op school te maken onder begeleiding van docenten. Daarvoor is het huiswerkplein. Daarnaast besteden de mentoren veel aandacht aan het studeren. De aanpak van je studie is bij ons anders dan op de basisschool. We zeggen het vaak zo: Je moet leren hoe je moet leren. Ook helpt de mentor je met je planning, want ook dat is erg belangrijk op een school voor voortgezet onderwijs. In de loop van het tweede leerjaar heb je dit soort zaken wel onder de knie en zijn de meeste leerlingen inmiddels zo zelfstandig geworden, dat het heel goed mogelijk is de begeleiding te verminderen. Plu- leerlingen Een belangrijke rol in de begeleiding van de brugklassen is weggelegd voor de leerlingmentoren, die ook wel plu-leerlingen worden genoemd. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde vierdeklassers die gedurende het eerste jaar aan een brugklas worden gekoppeld. Zij helpen de 17

21 Onder bouw 18

22 mentor en zijn er met raad en daad voor de leerlingen van hun klas. Zij bewaken samen met de mentor de sfeer en zijn voor de nieuwe brugklassers drempelverlagend in geval van problemen. Vooral in het begin zijn de plu-leerlingen voor de nieuwe brugklassers op sociaal gebied een enorme steun. Naast de leerlingmentoren, maken ook tutoren deel uit van dit plu-project. De tutoren zijn eveneens bovenbouwleerlingen die tot taak hebben onderbouwleerlingen bij te staan bij leerproblemen. Zo kan je op het huiswerkplein altijd een beroep doen op tutoren, als je er even niet uitkomt met je huiswerk. Huiswerk Wij horen op basisscholen vaak dat leerlingen denken dat je op het Alfrink heel erg veel huiswerk krijgt. Onze leerlingen zelf zeggen altijd dat dat nogal meevalt. Wij zeggen wel dat huiswerk erbij hoort. Als je met succes een havo- of vwo-opleiding wilt doen, dan kan dat niet zonder huiswerk. In de eerste klas begint dat met gemiddeld anderhalf tot twee uur huiswerk per dag. Als je moeite met huiswerk hebt, word je daarbij in de onderbouw natuurlijk geholpen. Lessen In de onderbouw leg je de basis voor je verdere havo- of vwo-studie. In de bovenbouw moet je een zogenaamd profiel kiezen. Om die keuze goed en doordacht te kunnen maken, moet die basis natuurlijk goed zijn. Vandaar dat de onderbouw in het verleden wel met de term basisvorming werd aangeduid. Je krijgt in het eerste jaar elf vakken. Daarbij zitten vakken die je natuurlijk ook op de basisschool hebt gehad, maar ook nieuwe vakken. Voor veel leerlingen zullen vakken als Frans en wiskunde helemaal nieuw zijn. In de tweede klas komt daar in ieder geval nog Duits bij en eventueel ook Latijn. De lessen zijn erg gevarieerd. Je hoeft echt niet altijd stil te zitten. Bovendien heb je ook nog drie uur gym in de onderbouw. s Winters in onze prachtige gymzalen en s zomers lekker buiten op het veld. Buiten de lessen om Naast het volgen van je lessen valt er nog veel meer te beleven op het Alfrink College. Regelmatig worden er bijzondere activiteiten en excursies georganiseerd. Zo ga je bijvoorbeeld in de eerste klas op excursie naar Amsterdam en is er een fantastisch toneelspektakel, waarin alle eersteklasleerlingen met elkaar een voorstelling maken. In de tweede klas ga je eerst met elkaar op kamp en later in het jaar zetten alle tweedeklassers een geweldig dansfestijn op de planken. Ook krijg je in het tweede leerjaar het vak drama, dat afsluit met een voorstelling voor publiek. Pesten Vanaf de eerste week wordt er op school aandacht besteed aan pesten. Wij maken onmiddellijk duidelijk dat respect voor elkaar een vereiste is. Na ongeveer een maand vindt over dit onderwerp een themadag plaats die eindigt met het ondertekenen van een anti-pestprotocol. Gelukkig merken wij dat de meeste kinderen zich daar keurig aan houden, waardoor we een gezellige en veilige school zijn. Kortom De onderbouw is het begin van een mooie schooltijd. Hier wordt de basis gelegd voor de weg naar het diploma. Je krijgt ruim de tijd om te wennen aan de school en haar regels. Je moet best wel werken en huiswerk maken hoort daar zeker bij. Maar er is genoeg plaats voor heel veel leuke dingen. En kom je er even niet uit, dan zorgt de school altijd voor hulp. 19

Alfrink college 2014-2015

Alfrink college 2014-2015 Alfrink college 2014-2015 Inhoudsopgave Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het Alfrink College 6 Kardinaal Alfrink Identiteit Ons onderwijs 8 Afdelingen Mentoren Vakken

Nadere informatie

Alfrink college 2015-2016

Alfrink college 2015-2016 Alfrink college 2015-2016 Na de vakantie begonnen we met de wendagen, daar hadden we zin in. Inhoudsopgave p1 Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het Alfrink College

Nadere informatie

Programma. dinsdag 22 januari 2013 Informatieavond voor ouders. De brugklas, de inschrijving E.L.M. Brunings, afdelingsleider

Programma. dinsdag 22 januari 2013 Informatieavond voor ouders. De brugklas, de inschrijving E.L.M. Brunings, afdelingsleider Programma dinsdag 22 januari 2013 Informatieavond voor ouders De brugklas, de inschrijving E.L.M. Brunings, afdelingsleider Een blik op het Alfrink College L.J. Timmermans, rector Pauze Informatiemarkt

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Alfrink college 2016-2017

Alfrink college 2016-2017 Alfrink college 2016-2017 Na de vakantie begonnen we met de wendagen, daar hadden we zin in. Inhoudsopgave p1 Inhoudsopgave 1 Informatie voor ouders en leerlingen 3 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor ouders en leerlingen 2

Inhoudsopgave. Informatie voor ouders en leerlingen 2 Laptoponderwijs Inhoudsopgave p1 Informatie voor ouders en leerlingen 2 Laptoponderwijs 4 Het gebruik van de laptop De Apple MacBook Air Leerlingen voor leerlingen Aanschaf van de MacBook Air 6 Betaling

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven

MELANCHTHON BERGSCHENHOEK. christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo. hier leer je voor het leven MELANCHTHON BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo hier leer je voor het leven Leren kan op veel manieren. Op Bergschenhoek leer je voor het leven. Een breed programma met veel

Nadere informatie

Hier leer je voor het leven

Hier leer je voor het leven BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je voor het leven Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving Leren kan op

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Welk profiel past bij mij?

Welk profiel past bij mij? Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor havoleerlingen op Lariks havo INHOudsopgave Bijna naar de bovenbouw 3 Wat verandert er? 4 Wat is een profiel? 5 Welk profiel kies jij? 6

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

24 november 2016 Hartelijk Welkom! COLLEGE DEN HULSTER

24 november 2016 Hartelijk Welkom! COLLEGE DEN HULSTER 1 24 november 2016 Hartelijk Welkom! Even voorstellen Jules Storken Docent aardrijkskunde onderbouw en bovenbouw (t)havo/(t)vwo Decaan (t)vwo, leerjaar 2 t/m 6 2 DOEL VAN DEZE AVOND 2 OUDERS INFORMATIE

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie